DIE GROOT UNIVERSELE OES deur Jan Jacobus Greyling 2014 Deel 1

Posted on

index

DIE GROOT UNIVERSELE OES

 Wanneer die ontnugtering tref van die ontsettende openbaring dat die Leuen uit 95% Waarheid bestaan en dat die 95% die TOTALE VORM EN VLAM UITMAAK, EN MIND NET DIE 5% UITMAAK wat nodig is om die Leuen die waarheid te maak!  Dring dit eers tot die bewussyn deur, dat 95% massa van die skare van net Vorm en Vlam wat skree: ‘Ons het U gedien!’ glad nie die Mind bewussynsbegrip het om te besef dat net die 5% Mind nodig is om die 100% Leuen die 100% Waarheid te maak mie.

Die 100% Waarheid herken en beoordeel 100% Waarheid.  Die 100% Waarheid herken en beoordeel nie die Leuen nie.  Al is die Leuen 95% waarheid, die begryp dat 95% mis geskiet is, nog steeds nie 100% raak geskiet nie.  Mis is mis en raak is raak.  Al Drie moet van die Drie Kruise afkom.  Die Laaste 5% van DERDE Kruis op GOLGOTHA wat 95% mis kyk, moet ook bykom, want dan eers het ons WAARHEID, EMET, ALEITHIA  in die waarheid beoordeling.

WAT IS DIE RYP VRUG WAT NA VYF JAAR GEPLUK MOET WORD? DIE GROOT UNIVERSELE OES NA 2012=5?  DIE AFHAAL VAN AL DRIE LIGGAME OP AL DRIE KRUISE VAN TYD, AFSTAND EN RUIMTE?  Dit is die Siel binne die liggaam wat die opening gevind het waardeur die bevryding kom van die beperking van die vyf jare van rypword, die vyf liggaam sintuie se waarnemings vermoë alleen.  Die nuwe 5% waarnemings vermoë van die vergrote bewussyn of Mind, binne die 5-in-1 siel wat die deur gevind het om deur te gaan na die sewe vlakke sonder beweging in afstand en tyd.  DIE SLEUTEL TOT DIE VERKRYGING VAN DIE ENERGIE OM DIE BLINDHEID TE OORKOM EN DIE POORT TE VIND; DIE TOEGANG TOT DIE POORTE VAN DIE STAD VAN DIE BOEK VAN YOCHANAN.    ‘Geseënd is dié wat hulle klede was sodat hulle reg kan hȇ op die Boom van die Lewe en deur die Poorte van die Stad kan ingaan.’

In Openbaring 22:14 is die sewevoudige skeppings-handelinge op al sewe vlakke wat tussen twee plaasvind.  Die korrekte hantering en benadering van die heilige skeppings-funksie op al sewe vlakke is nodig vir die skepping van die perfekte Adam.  Die 5-in-1 siele van die laaste 5% Waarheid van die 5 Jaar Ryp Vrug.

Die blindheid van die fisiese vyf sintuie vir die sig van die verlede en die toekoms en die nou; van inkarnasies in die verlede en wat nog moet kom, of evolusies van die verlede of toekoms, of dit die persoonlikhede is of individue is.  Die sielsgenote geskiedenisse, ens. is nou daar.  HIERDIE IS DIE WARE VRYMAAK EVANGELIE; DIE LAASTE 5% VYF SIEL WAARHEID, RYP VRUG BOODSKAP WAT DIE WARE INSIG VAN DIE WARE SEKSUALITEIT VAN SEWE VLAKKE BRING.

Hierdie Ware Seksualiteit vind op al sewe vlakke plaas.  Vlak Een is Fisiese liggaamlike gemeenskap.  Vlak Twee is die Begeerte kyk as’t ware tussen twee.  Op Vlak Drie is dit Emosionele Simpatie.  Vlak Vier is gewone gemeenskaplike belangstellings en bewussyne.  Vlak Vyf is Intellektuele kommunikasie.  Vlak Ses is Gemeenskaplike Geestelike ideale.  Vlak Sewe is All are One and One is All.  Hierdie Hooglied van Shlomo Tyd

Dit is vir die 5 fisiese sintuie alleen Wese ABSOLUUT onmoontlik om sonder die  laaste 5% BEWUSSYN van die konkrete en abstrakte Mind, wat al 7 vlakke  bereik en bemeester het, om die  volgehoue  ekstase en belewenis van intense lewe te beleef, van die paar sekondes van klimaks  van die fisiese vlak, plus al die ander vlakke se  seksuele eenheid belewenisse.  Die Begeerte kyk, die Emosionele Simpatie, die Gemeenskaplike Bewussyn en belangstellings, die Intellektuele Kommunikasie, die gemeenskaplike Spirituele ideale.  Alles saamgevat in die Eenheid Beskrywing van All are One and One is All.  Die ekstase van die Baie in die Een en die Een in die Baie.  Die Malkut maksimum verskeidenheid in die Kether maksimum Eenheid; en die Kether Maksimum Eenheid in die Malkut maksimum verskeidenheid, as’t ware.

Dit is nou die begin van 2014=7.  Die Sewende vlak.  Die Sewende dag, die Shabbat.  Die Sewe Vlakke binne Ring Pass Not.  Die Sewende Vlak of Christos Vlak binne Ring Pass Not of Heelal.  So vanjaar se Sewe Jaar Shabbat Siklus sal die Saadplant van die 7 of Shabbatvlak openbaar vir die wat die Heilige Tye Doen en beleef  Hierdie Hooglied van Shlomo Tyd.  Die besef van die Bewussyn dat die Sewende Dag Skepping, die Sewende Vlak Liefdemaak die heel “tyd” plaasvind; wat beteken dat die hoogtepunt van die liefdemaak klimaks, slegs vir kort tydjies op Vlak Een, ‘n voorsmakie is van die aaneenlopende Lewens Ekstase op Vlak Sewe.  Die All are One and One is All! Let mooi op die Twee Werkwoorde, naamlik “IS” en “ARE” want “IS” beskryf die DOEN bydra van die EENHEID as die SKEPPER EENHEID naamlik “One is All”.  “ARE” beskryf die bydrae van “ALL” in die begrip “All are One”.   Die EEN se “IS” werkwoord en die BAIE se “ARE” werkwoord.  Mediteer vanjaar 2014=7 oor die begrippe, want baie diepte is daarin opgesluit.

Abram, na die Ryp Vrug Hei(5) AbraHam besnydenis, besef dat die Seksuele DAAD die ENERGIE gee om die  laaste 5 dinge te doen.  Die NEPHESH en RUACH en NESHAMAH en CHAYAH en YECHUDIM 5-IN-1 SIEL TE BEKOM.   Om sodoende die Liefdesdaad op al Sewe Vlakke te verrig en so die “All are One” bydrae te doen met die “One is All”  Liefdeskepping Shabbat Sewende Vlak skeppingsproses.  Daarom die B’rith, die Besnydenis Verbond tussen die “All Are” en die “One is”.   Met die 2013=6, wat Vav is en ook die 6 Weeksdae voltooi asook die aktivering van die  13 punt spinnende Boom van die Lewe punte se Vav(6) punte, begin die 7 punte van 2014=7 se aktivering van die Boom van die Lewe nou vanjaar.  Die eerste Drie Punte in die land van die Yoibel Huurpag stelsel – Botswana Kalahari.

 

2

Verskille tussen die motivering agter die Vroulike Siel en Manlike Siel se

INKARNASIE BESLUITE

Die groot geheim van die DERDE KRUIS op GOLGOTHA, of die DERDE PILAAR van die Qabalah Boom,is dat dit ‘n SPIRITUELE PILAAR IS. Die Pilaar bestaan uit die vyf vlakke van die siel naamlik die NEPHESH, RUACH, NESHAMAH, CHAYAH en YECUDIM, OF MALKUTH, YESOD, TIPHARETH, DAAT en KETHER; die bewussyn 5% waarheid Pilaar van die Meester van Mind. Dit is nie ‘n fisiese pilaar nie, daarom sien die fisiese vorm oë nie die ware pilaar raak nie. Die ware Pilaar wat die 5% uitmaak, word geskep eers wanneer  een uit die twee Pilare van gee en neem van die fisiese Wȇreld, uitgeneem word deur een se vrye wilsbesluit. Die derde Pilaar verteenwoordig pro-aktiwiteit; ‘n bewustheidspilaar. Net soos die gloeilamp se filament. Hoe meer bewustheid, hoe groter die filament, hoe meer lig word uitgestraal. Die Ek Ek Ek drie Pilare het bykans geen filament nie en maak dus ‘n kortsluiting en geen lig nie. Die drie Pilare wat die hoogte, breedte en lengte van die hele skepping insluit, se filament verlig ook die hoogte, breedte en lengte van die hele Skepping. Dus die Malkut en Yesod eenheid, en die Tiphareth en Daat eenheid in die kosmiese Logos Oog eenheid verligting! Dit word alles moontlik gemaak deur die G O D wat lipstiffie dra by name BATYA, MIRRIYAM, DEBORAH, ESTHER, ens. Die vrou wat nie deel was van die bou van die Goue Kalf nie!

Karen en Rav Berg se verhaal is vir my pragtig; sy met haar mini skirt en hy met sy ortodokse kleed en kuilhoed. Hy gooi haar TV uit, sy gooi sy kuilhoed uit. Die feit dat die vroulike siel nie meer Karma het om te kom herstel met nog ‘n inkarnasie nie, want sy was nie deel van die Goue Kalf Episode nie, bring ons by die feit dat daar groot verskille tussen die MOTIVERING AGTER die Vroulike Siel en Manlike Siel se INKARNASIE BESLUITE bestaan!

Die VROULIKE SIEL hoef nie weer te inkarneer nie. Die MANLIKE SIEL moet weer inkarneer. Die VROULIKE SIEL het dus ‘n vrye keuse en word nie gedryf deur Karma nie. Die MANLIKE SIEL het GEEN KEUSE nie en word gedryf deur sy Karma wat nog uitgewerk moet word. Die VROULIKE SIEL wat weer inkarneer, het dit uit eie vrye wil gedoen. Al wat die VROULIKE SIEL motiveer is haar eie besluit ooreenkoms wat sy met die Troon aangegaan het: die oreenkoms om die MANLIKE SIEL te kom red deur hom by te staan met die uitwerk van sy uitstaande Goue Kalf Karma. Sien die vroulike Siel as die gepamperde prinses in die koning se kasteel met geen bekommernis in die wȇreld nie; geen karma probleme wat pla nie. Vir die “dood” tevrede Esther of Hadassah vroulike siel, word die die roep en dryfkrag en motivering van ‘n Mordechai benodig vanaf buite die Troonwȇrelde, met sy groot karma om die bederfde brokkie prinses siel te herinner dat sy wel deel was van die Goue Kalf episode, ‘n Yisraeliet is, moet wakkerskrik en haar man of volk red deur hom by te staan met sy gespook om sy karma uitgewerk te kry!

 

ESTER MOET VOOR DIE KONING INTREE VIR HAAR MANLIKE SIEL

Daarom is die PURIM fees, die fees van die oorwinning van

 1. Die MANLIKE SIEL gedryf deur sy Karma, wat sy VROULIKE SIEL lewensmaat kon motiveer en laat wakkerskrik in die kasteel van die Koning om te kom help, deur voor die troon en koning in te tree vir haar MANLIKE SIEL.

     2 Die oorwinning fees oor Amalek, die twyfel en vrees in die vroulike siel of sy haar deel sal kan gedoen kry.  En die twyfel en vrees van die manlike siel of hy sy Karma ontrafel gaan kry.

 1. Die grootte of lengte, breedte en hoogte van die Fees. Die 1 en 2 en 7 of 127 Provinsies. Of 1 plus 2 plus 7 wat 10 gee of die hele Boom gee of die volledige Adam wat bekryf word as die Adam, man en vrou was hy geskape.
 2. Die fees waar die dood negatief, die lewendig negatief word. Die negatief wat nul is, maar nie niks is nie, die prinses wat nou koningin geword het. Die niks wat die nul van die positiewe 1 geword het en saam nou die 10 uitmaak of volledige Boom of die Yud van 10.

Maar dit is nie al nie! Hier volg die die volgende groot geheim. Die 1x2x7 gee 14. Wat 7×2 is, of 7 plus 7 is.  Dus twee Shabbatte is of twee sewende vlakke is. Die sewende vlak van binne Ring Pass Not plus die  14 of 1+4=5 siele bewustheids Pilaar, plus die somtotaal van  1×4=4  van die Malchut kwadrante, plus die 5 siele Bewussyn Pilaar gee die 9 van die positive EVIL, wat nou met Purim, met die Esther vroulike siel optrede, die positive LIVE word.  Oftewel die nuwe tweede sewende vlak, of die nuwe 9 groei verby die Ring Pass Not; die nuwe Adam Kadmon van man en vrou siel ineen, voordat sy ribbebeen nou ook weer uigehaal word.  Pragtig nie waar nie?

Die begin is altyd opgesluit in die einde. 60 Samech of 2 x 30 is ook nul of 0, maar die Bewussyn NUL of 0 het een kwantum geskuif in die Bewussyn Pilaar. Drie nulle 000 is drie nulle, maar met ‘n een 1 vooraan is die Bewussyn nou een duisend of 1000.  DIESELFDE ALEPH VAN EEN 1 IS NOG DIESELFDE ALEPH VAN EEN, MAAR SY BEWUSSYN IS NOU EEN DUISEND OF 1000.  DIE ADAM SONDER ONDERVINDING OF BEWUSSYN HET NOU DIE ADAM MET ONDERVINDING OF BEWUSSYN GEWORD. DAAR HET BEWUSSYN GROEI PLAASGEVIND. Die wat net ontvang het wat die intelligente Lig net gegee het, kon die net ontvang en nie gee ding nie meer doen nie. Die bread of shame nie meer eet nie. Wat gebeur toe?

Die dryf in sy gene wat sy Vader in die Hemele se GENE is, laat hom sȇ: ‘Genoeg!  Ek ontvang nie alleen net nou meer nie, ek gaan ook nou gee.’ Die vessel stoot die lig weg. Die lig hoop op. Die opgehoopte lig word te veel en te sterk en breek deur die blokkasie. Die lig is nou te baie en te veel op een slag.  Kadwar! Die Big Bang volg. Die lig breek die vessel fyn in ontelbare stukkies en daar word die Heelal uit die Kosmos gebore deur die Logos Yud punt van 10 Oog.  Die een word die baie.

Wanneer die baie nou weer EEN in Bewussyn word, die Yud(10) nou die Yud(100) word.  Die Twilight en Nag en Twilight en Dag verhaal volg dus.  Die een Golgotha kruis Bewussyn van net genade ontvang, gaan nou die twee Golgotha kruis van ontvang en gee word.  Twee Pilare.  Die intelligente Lig pilaar van Chokmah, Chesed en Netzach; die positiewe gee Pilaar.  Dan die Pilaar van ontvang, die negatiewe gelaaide Pilaar van Binah, Geburah en Hod.  Maar nou kom daar ‘n groot ding: die twee Pilare skop tee. Hoe doen hulle dit? Hulle vorm twee driehoeke, maar die driehoeke bestaan nou oorkruis.  Ja, hulle blokkeer nou die net gee en net neem. Hulle vorm die metaboliese lewe Boom. Die sake is nou erg deurmekaar gekrap. Die een Driehoek is nou die gee Chokmah, maar die neem Geburah en die gee Netzach. Die ander Driehoek is die ontvang Binah en gee Chesed en ontvang Hod. Wat nou? Die net genade ontvang-kruis van die Christen godsdiens se Liewe Jesus se Big Bang het plaasgevind.  Die net Torah doen in die vorm vessel het nou ook uitmekaar gespat met die Big Bang.  Die regter ortodokse manlike Jood benadering lȇ ook aan stukkies. Wat nou? Die mini skirt vroulike bederfde Esther prinses van die derde Golgotha kruis moet kom red.

Die manlike Mordechai siel van nou 2012=5 tot 2019=12, wat die volgende 12 minus 5 is 7 vlakke Big Bang aktiveer, moet nou vasbyt en sy vroulike vennoot-siel naamlik die Esther van nou, oortuig om in te tree voor die Troon met die Big Bang saadplant jare van die volgende siklus, maar wat ook die afsluiting van die vorige siklus is.  Want sien, die dertien punte sespunt ster met een middelpunt, lewende spinnende metaboliese Boom van die Lewe, is twee pragtige dinge terselfdertyd.  Dit eindig die vorige 7 vlak Siklus en begin die nuwe 7 vlak Siklus.  Net soos wat die twee pragtige bene van die prinses in die Troonwereld saam eindig daar waar ‘n nuwe metabolisme identiteit geskep kan word, asook daar waar die oorskot van die bestaande metabolisme uitgeskei word. Die dertien punt netwerk wat ons nou bou oor die deel van Afrika, het dus twee dinge in pag.  Die voltooing van die een sewe-siklus en die blokkering van die volgende sewe-siklus se positiewe Lig en negatiewe Vessel ontvang-stadium deur die blokkering van die vloei, deur die twee metaboliese driehoeke wat positief en negatief bevat. Die Adam, man en vrou is hy.

Dus is die Adam waar die man en vrou ineen is, die stadium wat die einde en die begin, een of Echad is.  Die dubbele 7 punt Mogan David, dus David en Batsheba 14 man en vrou ineen Adam.  Die sewe saadplant jare waarin die sisteem nou is. Die 2014 is 7 of die 20 is  2 x Yud of 10 binne die 14 of 2 x 7 is 14.  Die Shabbat man siel en die Shabbat vrou siel wat in een Vav saamgevat is. Een sespunt Mogan David ster.  Die Oggend- en Aandster in een ster. Die Venus planeet dubbele Shabbatskepping. Die 14 Malchut/Yesod eenheid skepping, waar Yesod die buite-om samevattendheid van Chesed, Geburah, Tipharet, Netzach en Hod is; dus Zeir Anpin is en dus die Zeir Anpin/Malkut eenheid in een liggaam. Man en vrou is hy.  Zeir Anpin en Malkut is hy. Die Adam van die begin/einde.  Die oomblik van die 12/0 uur op die horlosie.  Die Big Bang uitspoeg aan een kant se 0 uur of die Black Hole se 12 uur insuig aan die anderkant.

rcgDie twee rigting of twee Twilight stadium met Nag na die eenkant oë, en dag na die anderkant toe.  Die Adam wat man en vrou is; positief en negatief is in homself, maar wat alleen is, wat nie ‘n maat buite homself het nie.  Die one is all, wat dan die all are one word met die Big Bang. Die nuwe Adam met die nuwe Bewussyn, maar eensaam, want daar is niemand om sy nuwe Bewussyn mee te deel nie, behalwe hy homself alleen nie. One is all wil nou graag sy nuwe Bewussyn deel met sy Maatjies; dus all are one in one consiousness. En nie net one is all met ‘n one in all Bewussyn nie. Eensaam in al die Bewussyn is die Rabbie met sy kuil. Maar die mini rokkie met die ewige aanhoudende pragtige bene smelt sy hartkloppende eensaamheid Bewussyn weg met ‘n Big Bang wat die heelal laat bewe!

Wanneer die baie nou weer EEN in Bewussyn word, die Yud(10) nou die Yud(100) word.  Die Twilight en Nag en Twilight en Dag verhaal volg dus.  Die een Golgotha kruis Bewussyn van net genade ontvang, gaan nou die twee Golgotha kruis van ontvang en gee word.  Twee Pilare.  Die intelligente Lig pilaar van Chokmah, Chesed en Netzach; die positiewe gee Pilaar.  Dan die Pilaar van ontvang, die negatiewe gelaaide Pilaar van Binah, Geburah en Hod.  Maar nou kom daar ‘n groot ding: die twee Pilare skop tee. Hoe doen hulle dit? Hulle vorm twee driehoeke, maar die driehoeke bestaan nou oorkruis.  Ja, hulle blokkeer nou die net gee en net neem. Hulle vorm die metaboliese lewe Boom. Die sake is nou erg deurmekaar gekrap. Die een Driehoek is nou die gee Chokmah, maar die neem Geburah en die gee Netzach. Die ander Driehoek is die ontvang Binah en gee Chesed en ontvang Hod. Wat nou? Die net genade ontvang-kruis van die Christen godsdiens se Liewe Jesus se Big Bang het plaasgevind.  Die net Torah doen in die vorm vessel het nou ook uitmekaar gespat met die Big Bang.  Die regter ortodokse manlike Jood benadering lȇ ook aan stukkies. Wat nou? Die mini skirt vroulike bederfde Esther prinses van die derde Golgotha kruis moet kom red.

Die manlike Mordechai siel van nou 2012=5 tot 2019=12, wat die volgende 12 minus 5 is 7 vlakke Big Bang aktiveer, moet nou vasbyt en sy vroulike vennoot-siel naamlik die Esther van nou, oortuig om in te tree voor die Troon met die Big Bang saadplant jare van die volgende siklus, maar wat ook die afsluiting van die vorige siklus is.  Want sien, die dertien punte sespunt ster met een middelpunt, lewende spinnende metaboliese Boom van die Lewe, is twee pragtige dinge terselfdertyd.  Dit eindig die vorige 7 vlak Siklus en begin die nuwe 7 vlak Siklus.  Net soos wat die twee pragtige bene van die prinses in die Troonwereld saam eindig daar waar ‘n nuwe metabolisme identiteit geskep kan word, asook daar waar die oorskot van die bestaande metabolisme uitgeskei word. Die dertien punt netwerk wat ons nou bou oor die deel van Afrika, het dus twee dinge in pag.  Die voltooing van die een sewe-siklus en die blokkering van die volgende sewe-siklus se positiewe Lig en negatiewe Vessel ontvang-stadium deur die blokkering van die vloei, deur die twee metaboliese driehoeke wat positief en negatief bevat. Die Adam, man en vrou is hy.

sixpointed-star-vector-icon-black-260nw-683968510Dus is die Adam waar die man en vrou ineen is, die stadium wat die einde en die begin, een of Echad is.  Die dubbele 7 punt Mogan David, dus David en Batsheba 14 man en vrou ineen Adam.  Die sewe saadplant jare waarin die sisteem nou is. Die 2014 is 7 of die 20 is  2 x Yud of 10 binne die 14 of 2 x 7 is 14.  Die Shabbat man siel en die Shabbat vrou siel wat in een Vav saamgevat is. Een sespunt Mogan David ster.  Die Oggend- en Aandster in een ster. Die Venus planeet dubbele Shabbatskepping. Die 14 Malchut/Yesod eenheid skepping, waar Yesod die buite-om samevattendheid van Chesed, Geburah, Tipharet, Netzach en Hod is; dus Zeir Anpin is en dus die Zeir Anpin/Malkut eenheid in een liggaam. Man en vrou is hy.  Zeir Anpin en Malkut is hy. Die Adam van die begin/einde.  Die oomblik van die 12/0 uur op die horlosie.  Die Big Bang uitspoeg aan een kant se 0 uur of die Black Hole se 12 uur insuig aan die anderkant.

 

3

NOODLOT VERSUS DIE VOORSIENIGHEIDS LOT

images

Hierdie bewussyn Adam met sy ribbebeen nog in hom, is hierdie bewussyn beeld van die bloudruk water molekule wat bestaan uit die suurstof molekule of pragtige bekkenbeen bedek met ‘n seksie magie en twee waterstof molekules of twee beeldskone bruingebrande mooigevormde bene, alles bedek met ‘n kort kort denim broekie met fluffie uitgerafelde beengaatjies.  In sy bewussyn, smag hy in sy eensaamheid na die maatjie om fisies buite homself, vir hom ‘n maatjie te wees.  Die begeerte in hom, om haar fisies styf teen hom vas te druk en te verdrink in sy liefde en en vreugde, oorweldig hom.  Dit breek hom met ‘n big bang in duisende stukkies.  Daar in die diep slaap van die Nagdeel word die begeerte droom van die Adam, van sy seksie  langbeen ribbebeen fisiese hulp, bewaarheid toe hy wakker word in die dagdeel, met haar langs hom fisies aan sy sy!  Wat‘n dag wat voorlȇ!  En wat van die nag wat kom, soos wat die 1000 Adam Shlomo dit in sy Hoog-liefde-lied beskryf!  Of wat nou net was, soos wat Storetjie dit beskryf, want Aleph is een of Aleph is een duisend. Aleph is Adam met ribbebeen in hom, of Aleph is Adam met ribbebeen langs hom. Adam is ‘One is all’ of Adam is ‘All are one’.  Die bloudruk Adam of die Yisrael volk Adam.

Hierdie Adam wat darem een ietsie reg gedoen het in die fisiese tyd om as Abram, die voorsienigheid of Purim of lot wat gewerp moet word deur die Koning, om die koning te red. Dus die koning se lewe as’t ware te red, deurdat Abram die lot-werp funksie ‘gered’ het.  Die Purimsteen funksie gered het.  Die handeling is in die Boek van die Lewe opgeteken.  Die ander fase in die drama is die een sewe-siklus se Koningin van die eerste Shabbat, of sewe by name Vasti wat plek maak vir die tweede Shabbat of sewe koningin by name Esther of Hadassah wat inkom in die (1x2x7) wat 14 of (2×7) is.  Of ook die (7×7) wat 49 is of wat 4 plus 9 is wat die 13 Eenheid Adam is met ribbebeen in hom.  Die 50 Yobel Adam is. Die Adam tussen twee Programme is wat seksie drome droom.

Die Adam nou as Mordechai smeek die Esther voor die troon om in te tree. Esther doen haar seksie ding met die wynmaal. Daar skop die Purim-lot voorsienigheid in.  Die koning droom.  Wat droom hy?  Hy droom die Purim Lot-redding van Adam as Abram. Dan word hy wakker.  Die boeke word gebring.  Die boeke beskryf die storie. Daar bepaal die lot, die Purim, die voorsienigheid die uitbalansering van die Adam se karma van die goue kalf episode. Amalek doen dit. Adam as Mordechai ontvang die beloning. Die pragtige verhaal van die lotwerpers van Purim; die Adam in sy verskillende rolle soos vertolk deur die maal van die Adam, elk met sy masker van Purim werp vir die metaboliese maal van die spinnende 13 Echad eenheid-maal as ‘All are one and one is all’  waarin die Purim of lot of voorsienigheid voorsien. Fantastiese maal, die Purim!

Nou benader Storetjie die groot begrip van wat verkeerd geloop het van die eerste Adam en sy ribbebeen-maat se medeskeppings aksie en die resultaat van Kain wat Abel dood gemaak het.  Wat het verkeerd gegaan?   Wat het hulle verkeerd gedoen? En wat het hulle verbeter met hulle tweede medskeppingsdaad wat Seth tot gevolg gehad het?  Wat is die verbintenis met die seksdaad of medeskeppings daad en die Boom van Kennis en Boom van Lewe?  Wat het met Lot of Purim en sy ribbe-maat gebeur?  Wie of wat is die vyf konings wat Abram verslaan het en Lot gered het, wat hom weer as Mordechai en Yisrael gered het?  Wat het die alles te doen met Lot se soutpilaar vrou?  Of die drie kruise op Golgotha?

Die antwoord van al die vrae kan met een daad of aksie beantwoord word.  Dit is die liefdemaak daad tussen die Adam en sy ribbebeenmaat.  Kom Storetjie begin by ‘n punt om die baie groot onderwerp te benader.  Begin by Purim. Purim beteken lot. Maar nou is daar twee soorte Purim of lotte. Daar is die Noodlot waar die ware Skepper nie erken word nie; dan is daar die Voorsienigheid Lot waar die ware Skepper se voorsinigheid erken word.

Die middelste Kennisboom Pilaar het vyf Sephirot naamlik Kether, Daat, Tiphareth, Yesod en Malchut. Die vyf konings waarvan Abram Lot gered het, is die vyf noodlot konings van die Boom van Kennis, waar die vyf Sephiroth nou ‘n fisiese Pilaar uitmaak. Die fisiese middel Pilaar, die noodlot Boom van Kennis Pilaar wat fisies is. Nou, iets fisies kan met sout vir bewaring in tyd presifeer word. Lot se ‘ribbebeen’ het dit met sout gepreserveer. Dus dood in lewe, of bewussyngroei, of Lig bring. Die Christendom het ook met die sout preservering, die Jesus Middelpilaar in hulle varkvleis soutboud preservering vasgevang. Die Orthodokse Jode het ook die fisiese Middelpilaar Mashiach preservering gedoen.  Maar Abram het die Lot van die noodlot preservering gered met sy verslaan van die vyf fisiese konings.

Die middel Pilaar is ‘n bewustheids Pilaar.  Die bewustheid word geskep; bewustheid is nie daar nie. Die bewustheid hang nie daar op ‘n Middelpilaar of Kruis in tyd met sout fisies gepresiveer nie.  Die Middelpilaar is Lewe; is bewussyn; is die weerstand filament van die gloeilamp.  Die middelste Pilaar is ons elkeen met ons ribbebeen wat die liefdemaak medeskeppingsdaad doen. Die seksdaad doen verskillende dinge.  Die seksdaad tussen die Adam en sy ribbebeen verhoog die bewussyn.  Die verhoogde bewussyn is die sterker filament wat meer lig gee.  Dit is een resultaat van die seksdaad.  Maar wanneer die gloeilamp nou van 60 Watt na ‘n 1000 Watt vergroot is en die krag is nie aangeskakel nie, brand hy nie al is hy nou ‘n 1000 Watt.  Die krag skakelaar moet aangesit word. Die seksdaad is ook die kragskakelaar wat die krag laat vloei. Die seksdaad is ook die stroom wat vloei.  Die seksdaad is ook die nuwe krag wat nodig is.  Die seksdaad is ook die nuwe bewussyn wat nou in die skerper Lig bekom word. Alles spiritueel.

Die seksdaad is ook die fisiese vreugde vir vorm.  Die seksdaad is ook die emosionele vreugde vir verstand en gemoed.  Die seksdaad ontspan ook en laat lekker slaap.  Die seksdaad skep ook nuwe lewe in die fisiese skeppinge.  Die seksdaad bring die lewende spinnende Boom van die Lewe na vore.  Die seksdaad maak vir elke liggolf en sy maatjie die poorte van die Stad van Vreugde oop.  Dit is die voorsienigheid van die seksdaad wat Abram met die Lot of Purim reddings aksie gered het.  Daarom kon hy en sy ribbebeen toe die seksdaad geniet en Yitschak medeskep.  Die enigste Adam met ‘n naam vanaf die hoogste Troon! Die eerste ware korrekte seksdaad op die regte tyd na 12 Sabbatnag met liefde en met AbraHam en SaraH, die Hei of 5 regte Lewende Boom vyf Konings van bewussyn!

Die seksdaad kan nie van ‘n sout gepresiveerde godsdiens Middelpilaar Jesus wat nooit die seksdaad gedoen het, geleer word nie. Daarom die pyn en ellende wat die vormgodsdienste bring.  Die seksdaad moet geleer word by die Skepper van die seksdaad. Hy wat die Lewende Boom se Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah en Yechudim is wat in die Lewende Boom se vyf koningkryke, Malkuth, Yesod, Tiphareth, Daat en Kether lewendig regeer, bewaar en onderrig.  Sy eie jong sieltjies in sy eie bewaring en sorg, en self vir hulle name gee!  Die ware Purim of lot-voorsiening, uit die seks liefdesdaad, uit liefde en oorvloed. Maar nooit, ja nooit ooit uit nood nie. Geen nood-lot in sig nie!

Die mooiste en seksieste ding in die wȇreld vir ‘n ware Adam man is ‘n mooi vrou.  Maar daar is iets wat mooier en seksieer is; en dit is sy eie vrou, sy eie ribbebeen.  So ook is die kind gebore uit die twee vir hulle die mooiste en lieflikste. En ook die windgat kleinkind!  Want sien, dit is ‘n aflos hardloop.  Die spanwerk en spangees is belangrik.  Die positiewe pool en die negatiewe pool, die weerstand van die filament van die gloeilamp wat die Adam en sy seksie hotpants opmaak.  Wanneer die siel wat wag vir nog ‘n beurt, weet dat daar ten minste 1000 Watt lig nodig is vir die bewussyn wat hy nou wil bereik, dan gaan hy die 1000 gloeilamp soek. Die siele wat ook weet waar die kosmiese kalender hom bevind en wat gaan gebeur, wanneer en waar, bekyk sake ook uit daardie hoek.  Die groot positiewe pool en erg negatiewe pool kan ook genoeg vonke laat spat wanneer sulke kwantum skuif tye kom.  Ja nee, baie dinge om na te kyk en aandag aan te gee, die ouers gesoekery. Ouers soek is nie perde koop nie, ‘n man moet ligloop. Mmmmm, die twee se passie hoe hulle die stoom laaat opstyg daar uit die binnekamer, lyk nie sleg nie.  Kom ons kyk met watter oorgawe en spoed val hulle die kos aan.  Ja sowaar, messe en vurke is vir die birdies, die hande doen en praat met die lekkernye.  Ek smaak hulle, laat ek gaan!  Dan is ek ook sommer ‘n bonus of oordruk drie bygegee met al die seksstoom en lekker dinge.  Hulle gaan bars, hulle weet dit nog nie.  Ek is ‘n hoog wiele 4×4 V8 Chevvy, besig ja besig!  Maar tye is okay; die stokke van die aflos moet voortgedra word.

Kom Storetjie neem die Purim begrip nog bietjie dieper, om die waarheid te beskryf, sewe vlakke dieper. Die Purim of lot werp wat koning David doen, of die Urim Thummim tipe kommunikase, is om antwoorde te kry op vrae, om die volk te regeer.  Dit is kommunikasie tussen die One is all en die All are one. Tussen die sewe vlakke van een Heelal. Die voorsiening lot werp of Purim werp.  Die kosmiese en Heelal sewe vlakke kommunikasie is baie belangrik vir die medeskepper Adam in sy One is all en All are one toestande oor al sewe vlakke. So wat beskryf Storetjie nou?

Ja daar is dus sewe vlakke van seksualiteit op sewe vlakke van medeskep. So die seksdaad kom van die hoogste vlak of of heiligste vlak af, waar die oorsprong vandaan is.  So seks is heilig van oorsprong want seks, in die geval van One is all, is lewens onderhoudend. En die seksdaad in die geval van All are one, skep nuwe lewe.  So wat is die sewe vlakke seks dan?  Hierdie sewe maal ingewikkelder begrip van die net fisiese begrip op een vlak, word ook as die lewenskrag beskryf. Die lewenskrag bestaan uit ‘n elektro-hidroliese krag. ‘n Uitstralende magnetiserende, vibrerende aktiwiteit soortgelyk aan elektrisiteit, maar met ‘n waterdrukkrag wat drukverhoging gee.  Die krag se oorsprong is vanaf the First Great Cause.  Die water-trek seremonie met Huttefees. Die water met die suurstof magie en twee waterstof beentjies.  Die verskillende sewe vlakke se verskillende seksualiteite soos op elke vlak van toepassing.  Die lewenspreservering taak van die lewende seksualiteit is heel iets anders as die soutpilaar geen lewensseksualiteit presivering van die Vormgodsdienste se Jesus opgemaakte ongetroude gekruisigde. Die ware Yahoshua Rabbi of Meester het sy ribbebeen maat gehad en kinders gehad, as die halwe Pesach brood van Yochanan – die ander halwe Pesach brood. Die indivudiality is bi-seksueel en se lewe is ewolusie.  Man en vrou is hy, die eerste en laaste Adam met die ewolusie oorgang.  Maar dan word hy manlik en vroulik met sy inkarnasies gedurende die Program.  Hierdie totale sewe vlakke Boom van die Lewe vrugte mag ons eet.  Die een vlak net eie brein Boom van Kennis vlak vrugte mag ons nie eet nie, want dan word ons skaam vir wat heilig en rein en mooi is, en dan word die wonderlikse manier van nuwe lewe skep genoem “in sonde gebore en ontvang”.  Die verwronge resultaat van een vlak alleen kennis, afgesny van die ander ses vlakke.

Dit is die twee-in-een Adam, die man en vrou is hy; Dan die 7 en 7 Adam in in een Vav 6 liggaam wat die 7 plus 7 vlakke, wat 14 is in een Vav(6) is, dus die 14×6=72 Heilige Name kan bemeester en mee werk sonder om verkeerde dinge te doen.  Dit wat die individualistiese evolusie uit Egipte kon doen binne die 72 Name beskerming – die Huttefees uitog ding.  Eintlik 70 plus 4, vir nuwe Malchut. Die Tarot kaarte is ‘n voorbeeld van Purim of lot werp om eers in al sewe vlakke se op en af, dus 14 seker te maak of die optrede hier beplan inpas by al die vlakke asook die Kosmiese Raadsplan.  Moet die Boere die Britte aanval?  Of is dit nog hulle erfporsie?  Moet ek die ou aankla omdat hy my besteel het?  Of betaal ek karma op vlak ses, ens.  Baie ellende en pyn kan bespaar word, nie waar nie?

Net soos wat die seksdaad die bloeddruk in die fisiese liggaam beheer en beinvloed, die bloed wat die suurstof en koolsuurgas dra, of die voedingstowwe dra, of die hormone, beheer die seksdaad die osmotiese druk in die Boom van die Lewe.  Kether bevat al die ander 9 Sephiroth.  Dit is die seksdaad wat die osmotiese druk opjaag sodat die ander Sephirot voortgebring word. Die Sephiroth groei as volg; elke keer kom die res uit die vorige een voort, een op n slag.  Die ander wat nog nie voortgekom het nie, is nog in die vorige een vervat. Dus is dit duidelik dat die seksdaad op elke vlak met ‘n ander osmotiese druk moet werk.

Die kommunikasie van die nodige Voorsienigheid of Providence of Purim of lot is dus nodig tussen Sephirot en vlakke. Vlak sewe het nege Sephira.  Hierdie is die kommunikasie voorsiening per vlak of Sephirot Purim of lot.  Die valse vyf Konings is die Noodlot wat swael en vuur mee afreken en wat met sout die vierbeen flop Adam preserveer.  Die vroulike siel, nie deel van die Yisrael uittog vroulike siel by die goue kalf episode nie.  Die Jezebel of Delilah vroulike siel. Die seksdaad met haar het die ‘in sonde ontvang en gebore’ resultaat.

Die twee rigting of twee Twilight stadium met Nag na die eenkant oë, en dag na die anderkant toe.  Die Adam wat man en vrou is; positief en negatief is in homself, maar wat alleen is, wat nie ‘n maat buite homself het nie.  Die one is all, wat dan die all are one word met die Big Bang. Die nuwe Adam met die nuwe Bewussyn, maar eensaam, want daar is niemand om sy nuwe Bewussyn mee te deel nie, behalwe hy homself alleen nie. One is all wil nou graag sy nuwe Bewussyn deel met sy Maatjies; dus all are one in one consiousness. En nie net one is all met ‘n one in all Bewussyn nie. Eensaam in al die Bewussyn is die Rabbie met sy kuil. Maar die mini rokkie met die ewige aanhoudende pragtige bene smelt sy hartkloppende eensaamheid Bewussyn weg met ‘n Big Bang wat die heelal laat bewe!

 

4

MORDECHAI EN ESTHER RED PROGRAM 127

index

Maar die Mordechai Manlike tipe Siel en die Esther Vroulike tipe Siel, red die Program, voltooi die Program tot met 127 of 10 of 14. Of 1×0=0, of einde en 1×4=4 of Begin van 4 Kwarte van Malkut of Dalet 4, of Lug, grond, water, vuur. Of die 0 of 12 uur, maar op ‘n kwantum spiraal groeivlak hoër.  Die regte David 70 geleende Vav liggaam met die regte Batsheba 7 Vav liggaam se liefdemaak aksie, gee dan die regte Shlomo of Adam 1000 Vav liggaam.  Die ryp 70 Vrug wat vanaf die 1000 Boom gepluk is en geplant is en gegroei het om die nuwe 1000 Boom gelewer het.  Die 70 Vrug is geprogrammeer om ‘n 70 vrug te wees.  Op 70 begin sy Program vir verkrummeling inskop.  Dan moet hy sy Batsheba  gevind het en sy Medeskeppings ding gedoen het en die nuwe sien verskyn het, sodat hy weet dinge loop reg voordat hy terugkeer na Adam 1000 toe.

Laasnag gedroom die lewe soos ‘n erf, maar die begin en einde van Storetie is soos die asdrom buite die erf.  Die inhoud is dus soos voor jy op erf gekom het en hoe dit nou is nadat jy op die erf gewees het.  Baie dinge en Storetjies om buite erf Storetjie te storie.

In Port Alfred vind mens ‘n baie sterk Christos Energie.  Dit is egter ‘n sewende Vlak met nege-sydige struktuur Christos Energie.  Die asdrom van ‘n erf gee ‘n aanduiding van wat die erf se verbruik was van Energie; wat was verbruik en wat nie, asook die lewenstyl.  Die rioolpyp van die erf gee die metaboliese uitskeiding van wat metabolies nie verbruik is nie.  Die verskil tussen wat verbruik is volgens die asdrom wat die Energie ingebring van buite die erf, en die uitskeiding na buite die erf, gee die netto verbruik.  Energie is Lig met Intelligensie, dus Lewe, dus Bewussyn.  Dus kan die Bewussynsgroei van die erf bepaal word.  Die middelste Pilaar is ‘n Bewussynpilaar.  Die jaar 2014 is 7, dus vlak 7 met 9-sydige struktuur.  So die Asdrom en Rioolpyp toon bestaan buite die Vlak 7 en 9-sydige struktuur of die erf aan.  Die plus 9 Positive EVIL wat nou 9 Positive LIVE moet word; die 9 wat die  groei is soos wat metabolisme toon.  Soos wat die verskil tussen asdrom ingee, en die rioolpyp uitgee. Soos die erf ‘n eenheid is, is ‘n dorp ‘n eenheid; is ‘n land ‘n eenheid, is ‘n planeet ‘n eenheid, is n Heelal ‘n eenheid.  Hierdie meet van die Bewussyn-grootte van die heelal Christos wat wag om ‘n Logos Oog Christos of Kosmiese Christos te word. moet nog plaasvind.

 

5

VLAK SEWE: ALL ARE ONE; ONE IS ALL

Die jaar 2014=7 bring Storetjie by die Esoteriese benadering tot die Skepping, wat 7 keer die omvang bevat as die gewone Eksoteriese benadering.  Die Oneindige Ongemanifesteerde wat manifesteer, die Stroom van Lewenskrag wat vortekse vorm en dan weer 7 simplistiese molekules vorm; dan nog meer ingewikkelder strukture vorm.  Die 7 Molekules word ook genoem die SEWE VLAKKE VAN MANIFESTASIE.

Die Groot See van Ongemanifesteerde of soms G O D genoem, se een Eenheid van Manifestasie word ‘n MONAD genoem.  Hierdie Divine Spark of ‘Siel Materiaal’ neem nou vir Homself van die ‘eienskappe’ van elkeen van die 7 Vlakke om Homself op te bou.  Die 7 Vlakke is:

Vlak Een: die Fisiese Vlak, vlees en bloed.

Vlak Twee: die Laer Astrale of Psychic Vlak van instinkte en die passie en om te besit.

Vlak Drie: die Hoër Astrale Vlak of die emosies; begeerte om Een te wees.

Vlak Vier: die Konkrete Mind of laer Mentale Vlak; die tape recorder geheue vlak; sonder self-dink vlak.

Vlak Vyf: die Abstrakte Mind, nie tape recorder nie; begin self dink.  Een Monad Lewe word baie lewens. Die Vyfde jaar RYP VRUG kan die volgende jaar gepluk word.  Die ontwikkeling van tipes en kwaliteite vind nou plaas.

Vlak Ses: die Laere Konkrete Spirituele Vlak, die Tendency vlak. Die Seven Rays ontwikkellings vlak.

Vlak Sewe: die Hoëre Abstrakte Spirituele Vlak. Die Vlak van All ARE One and One IS All.  Hierdie vlak trek die Ongemanifesteerde deur na die Gemanifesteerde.  Die Adam bestaan dus uit AL DIE SEWE VLAKKE.  Heelwat meer as die deursnee mens van bewus is!

Die Sanlam polishouer met sy Een Lewe, Een Vlak Bewussyn, het dus heelwat te leer van die Sewe Vlak Baie Lewens wat die polis nie dek nie!   Dit bring Storetjie nou by die begrip wat in volkstaal as REINKARNASIE bekend staan; ‘n begrip waarvan die Sanlam en Kie trawante nie kop of stert van uitmaak nie.  So ook al die Vormgodsdiens verkoops agente.  Die Esoteriese Lewenspolis verskil AANSIENLIK van die Sanlam Diaken Vormgodsdiens agent se polis.  Die ware Lewenspolis is die Adam Kadmon se Regterknie polis; Abraham 21ste vanaf Adam.

Keys of Enoch p. 273:  Die ware begrip van Lewe word vervat in die woord anakephalaiosisthai of die Kosmiese Christos wat die rekapitalisasie van die totale skepping is.  Die makliker woord, naamlik reïnkarnasie, word ook gedefinieer as die sentrale begrip wat ewigheid van lewe in alle vlakke beskryf, of beter gestel; die ewigdurende eenheid van bestaan “Ensouled in a succession of transient bodies”. Om die begrip beter te begryp moet die volgende twee begrippe bestudeer word: Individuality and Personality.

Nou gaan Storetjie ook storie oor die Sephira van die Boom: Malchut as Vlak Een, Yesod as Vlak Twee, Hod as Vlak drie en Netzach as Vlak Vier.  Die Persoonlikheid-bestanddele van:

sefirotNetzach is Konkrete Mind

 1. Hod – Emosionele natuur
 2. Yesod – Passievolle natuur
 3. Malkut – Fisiese Liggaam.

Dan die Individualiteits Vlakke:

 1. Chesed (Abraham) Spark of Pure Spirit van Vlak 7
 2. Gevurah (Yitschak) Concrete Spiritual Nature van Vlak 6
 3. Tiphareth (Yakob) Abstract Mind van Vlak 5.

Induvidualty is vormloos. Personality gee Individuality die nodige ondervinding in vorm.  Die Personality raak oud en opgebruik en word vervang met nuwes, maar die verbeterde Individuality verbeter ook die nuwe modelle Personalities.  Die hele proses is Reïnkarnasie.  Wanneer almal alle moontlike inkarnasies bereik het binne hulle spesifieke Heelal, kom die Kosmos Christos Anakephalaiosisthai.  Maar daar is ook die PLUS 9 EVIL verby die Ring Pass Not Kind gebore wat 9 LIVE moet word.  Die knie wat skoongemaak moet word. Die nuwe skoongemaakte Abraham wat die Lot red; die Purim. Mooi nie waar nie?

Die INDIVUDIALITY ondergaan EWOLUSIE deur die tye en die PERSONALTY ondergaan die INKARNASIES.   Die esoteriese Destiny, ook genoem Purim of Lot of Karma, is dus nie Noodlot nie maar Purim lot of Voorsienighgeids lot.  Dus daar is ‘n Destiny, maar die kombinasies van die drie wat die Indivudialiteit uitmaak se ewolusie proses; asook die vier wat die Personality uitmaak se inkarnasie prosesse en die uitwerk van karmas.   Dit maak die lot-proses meer van ‘n omstandigheid voorsienings proses met ‘n mate van vrye wil, as ‘n absolute noodlottige vooraf bepaalde keuselose proses.  So die Voorsienigheids Lot loop sy pad met die individuele evolusie proses, gepaard met die inkarnasieprosesse van die persoonlikheid.  So, dit is die lot van Lot.  Maar daar kan ingegryp word.  Wat is die ingryping?  Dit is Abraham wat in Lot se lot ingryp.  Die proses word inisiasie van evolusie genoem.  Die Meester wat nou die hele ewolusie voltooi het, kan kies om te help en dus die ewolusie proses iniseer in die versnelde kortpad geheime of tydversnellings vortex as’t ware.  

Nou kom ons weer by die groot geheim agter die inisiëring proses; die versnelling van ewolusie. Die osmotiese druk-versnelling proses.  Wat is dit?  Dit is die esoteriese beginsel agter wat as net op die laagste vlak  bekend staan as die seksdaad, maar wat op al 7 Vlakke funksioneer en heilig van oorsprong is.  Die ware proses is die QUICKENING OF THE SOUL op al 7 Vlakke.

Die volwasse siel wat die skoonheid en ekstase van die fisiese op Vlak Een kan beleef.  Die passievolle instinkte van een-wees van Vlak Twee kan ervaar. Wat die emosionele verhoudinge van Vlak Drie kan hanteer en beleef.  Wat uit die wonderlike verlede die konkrete drome vir die werklike toekoms kan optower van Vlak Vier. Wat Vlak Vyf se nuwe gedagte wȇrelde kan verlig met alle tipes Nuwe Skeppinge vir baie soorte lewensvorme.  Wat die EEN WIT LIG in die sewe kleure van die reënboog omtower van Vlak Ses. Wat die ONE IS ALL en ALL ARE ONE se ‘is or are’ kan wees van Vlak Sewe en dus met permanente ekstase die nuwe lewenslig uit die ongemanifesteerde kan laat voortstroom.

Die Hooglied van Salomo beskryf die romantiese van die volledige Sewe Vlak seksuele.  Die boek van Esther of Hadassah beskryf die praktyk van die seksuele.  Esther moet die volle Sewe Vlakke van seksualiteit implimenteer om die Program of Yisrael volk te red.  Die inisiasie proses wat Esther moet aktiveer, verg al haar talente.  Die groot Ewolusie proses van wanneer die Koning eers die gewone ewolusie siklus bepaal, of die 9 Maande Kraamsiklus, wat nou na ‘n 7 maande NOOD Keisersnee verander moet word.  Esther gebruik al sewe haar seksualiteite om die Koning so te stimuleer en te interesseer, dat hy toegee tot die sewe maande NOOD Keiser-snit of INISIERING.  Esther hanteer eers die drie Bo Vlakke van Ewolusie of Individualiteit met haar eerste afspraak Wynmaal, waar sy die Boonste drie seksualiteite voluit gebruik om die Koning so te stimuleer, dat hy nou goed opgewek die nag sommer Drome droom; dus in die Vlakke inbeweeg en daar deur die Voorsienigheid LOT, die NOOD Keisersnee aktivering ontvang sonder dat hy dit eens weet.

Met die Tweede Maal, die Vier Vlakke Inkarnasie maal, vind die praktiese van die seksuele redding of INISIERING plaas.  Die Voorsienigheid LOT werk die KARMA en DESTINY uit van die AMALEK en YISRAEL.  Esther moes al Sewe Vlakke se seksualiteit deeglik bemeester, beplan en tot praktiese uitvoer bring om die Inisiëring Redding te bewerkstellig, sodat die hele Boom van 127 wat (=10) is en (=14) is, lewendig gered en gebore kon word.  Die Heelal Inisiëring Reïnkarnasie Ewolusie seksuele.  Asook die KOSMIESE CHRISTOS LOGOS OOG van Heelal na Kosmos anakephalaiosisthai voltooing van die tyd 2012=5 tot 2019=12, wat die 7 Vlakke se nuwe Saadplanting of Seksuele Daad op 7 Vlakke van ESTHER optrede gee! Fantasties hoe Mordechai nou vir Esther moet aanspoor om haar volle vrouwees ding te moet doen vir die SEWE JARE!

 

6

 

STRYD TUSSEN DIE DRAAK MORDECHAI EN DIE DRAAK AMALEK

Die groot vraag wat nou gevra moet word is.  Wie is die leermeester by name Mordechai, nou eintlik?  Waar kom hy vandaan?  Wat laat hom nou eintlik kwalifiseer om Esther te onderrig in die Sewe Vlakke van seksualiteit?  Was hy al in die Sewe Vlakke?  So kom Storetjie doen die speurwerk.

 Wie is Mordechai?  Van watter stam is hy?  Hy is van die stam van Benyamin!  So wat beteken dit?  Dit beteken ontsettende groot en diep en mooi dinge!  Benyamin is die laaste seun.  Benyamin is Rachel se seun.  Benyamin was genoem deur sy moeder toe hulle oppad uit en oppad in verbymekaar gegaan het, Ben Oni Seun van Lig.  Sy vader noem hom Benyamin; wat beteken dit alles?  Dit beteken Ben Oni Benyamin is van beide die drie Vlakke van die Individualiteit en vier Vlakke van Persoonlikheid.  Dus van beide ewolusie en inkarnasie seksualiteit!  Dus ‘n meester wat Esther kom onderrig of inisiëer.  Hoe weet Storetjie dit?  Kom Storetjie kyk na Rigters 19 en 20 en 21 van die Deutro-kanonieke boeke.

Die Benyamin stam word naas 600 mans totaal uitgewis.  Hoekom?  Want van hulle was bi-seksueel soos wat hulle Ben Oni deel is, wat deel is van die Adam wat beskryf word as die eerste Adam, wat beskryf word as man en vrou was hy of bi-seksueel.  Of ook die ewolusie individualisme deel met sy Vlak sewe en ses en vyf, waarvan Vlak vyf of Tiphareth beide na bo of onder kan koppel na die vier Vlakke van die inkarnasie enkel-seks per liggaam kant toe, of suiwer Benyamin kant toe.  Hierdie Benyamin kant, nie die Ben Oni kant, verraai nie soos in Rigters 20:13 aangedui word.   Hulle is nie Znietzers nie en al word die 9 Lot in vers 9 op hulle gewerp, sal hulle nie die Znietze prys van uitwissing betaal nie.  Omdat hulle die volle sewe Vlakke seksualiteit bemeester het, beskik hulle oor die seksdaad metode om al sewe Vlakke se energie te aktiveer en stuit  hulle nie  vir die hele res van Yisrael nie.

Die meesters van die sewe Vlakke seksualiteit wis die meesters van die eerste Vlak seksualiteit met die eerste twee aanvalle bykans totaal uit.  Maar die ingryping van die Voorsienigheid Lot oor die noodlot verander die reëls en die Ben Oni deel word totaal weggeneem.  Die Vav van 6 bly oor, maar met die twee nulle of 00; dus Vav 600  wat nou inkarnsie-persoonlikheid seksuele maats kry om voort te bestaan as Benyamin alleen.  Maar die dubbel nulle is nog in die genetika vasgevang en dus kan die verskeur van die inkarnasie alleen insigte en bewussyn nog steeds plaasvind, en die uitdeel van die ewolusie individuaiteit nog steeds plaasvind.  Die volledige prent van die krag van al sewe seksualiteite se daadkragtigheid.  Dit is wat Benyamin Mordechai vir Esther Yisraeliet gee.

So maatjies, wie is Benymin Mordechai?  Wie is die Esther Yisraeliet?  Wie is Amalek?  Wie is Ahaseveros die koning?  Wie is die 127 nasies?  Wie is die gemaskerde gaste van Purim?  Wat is die 25 Kieslev of 25 Krismis of getal 25? Waaroor gaan die stryd dan?  Die stryd tussen die draak Mordechai en die draak Amalek?  Kom Storetjie storie oor die groot vrae.

In die gemanifesteerde is daar die ewige vasgestelde siklusse wat Storetjie Amalek noem.  Maar daar is ook die begrip bekend as inisiëring wat Storetjie Mordechai noem en wat ‘n ingyping is in die die ewige vasgestelde siklusse.  Die Mordechai ingryping in die Amelek siklusse vind plaas deur die Oues van siklusse of Dae, wat die Amalek siklusse voltooi het en wat nou aanbied om die Jonges van Dae te inisiëer in die siklusse;  hulle dus van raad of Torah te voorsien waarmee hulle die siklusse se voltooing kan verkort deur in die beheer van die Nege tyd se tyd-eenhede in te gryp.  Die Amalek as ewige Siklus Rektor hou nie daarvan nie.   Dit ondermyn sy gesag.  Die Oues van siklusse help maar net.  Die Benyamin Mordechai wat in die poort sit, wil maar net die inisiasie proses aanhelp.  Die 127 Amalek Provinsie siklusse het almal darem reeds ook 127 Mordechai inisiasie lede of die sogenaamde Yisrael geïnisieerde lede soos by Shavuot geïnisieer met die inisiëer Handboek of ook Torah genoem.  Hulle leef inisiëring lewe en Amalek navolgers leef ewige lang siklusse lewe.  Nou wil ewige lang siklus lewe Amalek denke, die geïnisieerde Mordechai verkorte tyd denke vernietig.  Die Sewe Vlak seksualisnme in een liggaam mag nie geaktiveer word nie; die sewe keer vinniger Mordechai Benyamin Ben Oni metode mag nie bekend word nie.  Die ware reinkarnasie begrip moet onderdruk word.  Die 7 Vlakke moet geskei bly’ die 2 plus 5 van die vals 25 Desember bly 2 en 5 en word nooit 2 plus 5 wat 7 is  nie.  Die twee Individualiste Vlakke bly eenkant as ‘n vae Hemel van eendag en die vyf as die vals nou Kerke saligheid.

Hy of sy wat weet dat Yud Hei Vav Hei is Aleph Lamed Hei Yud Mem, leef nou reeds.  Hy wat weet dat die vier sye of hoeke en die vyf sye of hoeke een nege sye of hoeke Struktuur van die Sewende Vlak is, leef nou reeds in al sewe Vlakke.  Besit nou reeds die totale lewenskrag van die Sewe Vlak, nege sye struktuur.  Die lewenskrag van Benyamin Ben Oni  se min in getal, wat Yisrael se groot in getal, uitwis voordat daar ingegryp word.  Die  gelofte van “als een Shabbat ” van die Benymin Ben Oni Boerenasie by Bloedrivier, wat die sewe Jaar Shabbatte Program van inisiëring aktiveer en ook die  Sewe Vlakke seksdaad se lewenskragte aktivering ontvang, wat dan as min in getal die baie in getal uitwis.  Die min in getal wat die baie in getal uitwis, inisiëring.  Die sewe jaar Shabbatte inisiëring.  Die min in getal Benyamin Ben Oni wat die baie in getal Amalek uitwis, inisiëring program.  Die werker wat leer om slim te werk en dan in die laaste uur die hele dag se loon verdien, waar die ander die hele dag moes werk vir die dag se loon.  Die Benyamin Ben Oni sewekeer vinniger inisiëring deur op sewe Vlakke met nege hoeke en sye, gelyk te werk.  Die wat weet of bewus is van die feit dat Yud Hei Vav Hei se vier,  die Aleph Lamed Hei Yud Mem se vyf is; die sigbare is die onsigbare, leef reeds ten volle.  Daar is egter korrekte en verkeerde metodes van inisiëring wat Benyamin Ben Oni ook bewus van moet word.

Die Leviet met sy byvrou moet nie deur die Benyamin Ben Oni op die Vier Inkarnasie hetero-seksuele Vlak bestorm word met die sewe Vlakke waarvan twee Vlakke bi-seksualiteit insluit nie.   Die Leviet en Priester haak nou wel vas by die vier inkarnasie Vlakke letter van die inisiëring handboek, of ook Torah genoem, en hoer nou daarmee rond met sy byvrou of verkeerde negatiewe pool.  Die sewe Vlakke dryfkrag van Benyamin Ben Oni en ongeduld met die vertraagde Leviet is te verstane, maar die direkte Ben Oni  Leviet  optrede  veroorsaak ‘n kortsluiting en is verkeerd.   Die positiewe is ook egter dat die verkeerde optrede wel ‘n goeie nadraai het, deurdat die byvrou nou opgesny word en die Twaalf Meridiane van die volledige siklus nou geaktiveer word vir die inkarnasie Program om met meer bewussyn, slimmer en dus vinniger die siklus te kan voltooi onder die leiding van die Oues van Dae; die reeds siklus-voltooiers, die Atik Yomin, die Oupas en Oumas.  Fantasties nie waar nie?  Die Oupas en Oumas wat soms net sigbaar mag wees en ander kere heeltemal onsigbaar moet wees.

 

7

ADAM, MAN EN VROU IS HY

Die min in getal aeons per siklus, Gideon, oorwin die baie in getal aeons per siklus, inisiëringOf die sewe jaar Shabbatte inisiëring. Of die Batsheba inisiëring van die David, of die Malchut, Yesod, Hod, Netzach inisiëring deur die Tipharet; tot die Gevurah en Chesed onsigbare.  Die Tipharet 25 Christos Boom wat inisiëer in 2 plus 5 wat 7 gee vir die sewe vlakke en 2 x 5 wat 10 gee vir die volledige Boom – sigbaar en onsigbare eenheid.  Die Atik Yomiyn wat soms sigbaar die nuwe kleinkind inisiëer en soms onsigbaar die inisiasie doen.  Die groot familie geslagte waar die Atik Yomiyn sy bewussyngroei ondervinding onsigbaar aanbied sodat kleinkind slimmer en wyser, die dagloon van 12 ure dalk in 1 uur kan verdien en nog steeds ‘n dagtaak voltooi.  Hy het nie nodig het om die wiel te herontdek nie, maar net te verbeter met ’n gelyktydige nuwe sewe vlak, nege sye en hoeke  benadering.  Dit gee die Atik Yomin ‘n gelukkige tevrede glimlag daar in sy roostuin in die laatmiddag sonnetjie.

Die lewenskrag aktiverings proses of seksdaad proses, het twee funksies.  Eerstens, die bewaring en presevering van bestaande geordende lewe.  En tweedens, die skep van nuwe lewe.  Vir die eerste funksie, die bewarings funksie van reeds bestaande lewensvorme, tree die beskermer as ‘n eenheid op.  Die Adam, man en vrou is hy, is die beskermer.  Bipolêr, bi-seksueel in een liggaam.  Bet is twee, maar een letter.  Bet bestaan as ‘n eenheid, maar bevat latent in sy eenheid drie Vav’s: die manlike Vav en vroulike Vav en nageslag Vav.  Die Abraham en Yitschak en Yahkob.  Die Chesed driehoek van Anabolisme.  Die Gevurah driehoek van Katabolisme en die Tipharet van Metabolisme; die Bet letter wat Aleph en Gimmel insluit.  Die Yud saad wat die Dalet gaan bevrug om Hei te gee. Die Hei(5) wat die vrug is wat voortkom.

Maar nou moet die bi-seksuele Adam van man en vrou is hy, die Adam manlik en Eva of Chavah vroulik word om lewe te kan vermeerder en dus die tweede funksie te kan verrig.  Die seksdaad lewenskrag funksie wat nuwe lewe voortbring en nie net bestaande lewe beskerm nie.  Hier is die  bi-polêre siel nou nie meer in een  Bet liggaam nie, maar in twee liggame en dus verdeel in positief en negatief; een polarisasie per liggaam,   Een Vav of liggaam is egter 6 werd en kan dus twee van die drie Bet latente Vavs wat Bet opmaak, huisves.  Nou geld die vermeerder en vul die aarde opdrag ook.  Die eerste opdrag, heers oor die Skepping en bewaar dit.  Daar het nou ‘n tweede opdrag bygekom.  Die bewaring kan dus deur die onsigbare Vlak Sewe en Vlak Ses en oorgang Vlak Vyf gedoen word van die induvidialiteit wat ewolueer.  Die vermeerdering wat deur die persoonlikheid van Vlakke Vier en Drie en Twee en Een gedoen word; die reïnkarnasie vlakke.  Hier word die onsigbare Ben Oni en sigbare Benyamin poortwagter, opsigter gevind.

 Die drie Vavs wat die Bet opmaak is dus reeds die drie Kruise van Golgotha of drie Meesters: die Meester van Vlam, die Meester van Mind, en die Meester van Vorm.

Eerstens, die Meester van Vlam.  Die spirituele heilige druk lewensdryfkrag funksioneer op positiewe en negatiewe drukverskille.  Die pad wat gevolg word kan bepaal word deur die spirituele druk of polarisasie verskille in die kenmerke van die verskillende vlakke.  Dit kan dus die sesde vlak se spirituele kenmerk wees wat optree as die vervoermiddel van die lewensdryfkrag, of dit kan die Vyfde Vlak se abstrakte mentale vervoermiddsel wees.  Of die Vierde Vlak se konkrete mentale vervoermiddel wees, of dit kan deur die Derde Vlak se hoog astrale emosies ‘n vervoermiddel wees.  Of dit kan deur die Tweede Vlak se laer astrale psigiese van instinkte en passie vervoermiddel wees.  Dit kan ook deur die eerste fisiese Vlak se liggame van vlees en bloed se liefde en liefdemaak en liefdebegrip en kinders kry begrip en kleinkind kry begrip vervoermiddel wees.  Dit maak nie saak nie, enkel of almal saam, dit bly dieselfde heilige drukverskil reagerende lewenskrag.

Nou tweedens, die Meester van Mind.  Die lewenskrag wat reageer op die drukverskil tussen die vlak vyf nie tape recorder, abstrakte Mind en Vlak Vier tape recorder geheue vlak, konkrete mind as vervoermiddel van die lewensdryfkrag speel hier die hoofrol. Die Vlak Vyf Ryp Vrug vlak.  Na die vyfde jaar vind die oes plaas.  Die 2012 se 5 jaar van die Mayas, Incas, ens.  Die Bewussyn Pilaar wat eerste verken. Die kennis, die Daat; die Sleutels van Chanuck wat in 1973(=20) of (=189) of 72 of 14 of 4  weer gegee is vir Vlak 4, die konkrete Mentale Vlak.  Keys 116, 216 en 316 beskryf Mind 1 tot Mind 2 koppelinge.  Die voorbereiding waarmee die White Brotherhood of Light betrokke is. Die baie ingewikkelde kommunikasie prosesse.  Die bewussyn vergroting wat nodig is.

Dan die derde Meester van Vorm, met die vlam van die ewige rooi kool van Lewe in hom as die Vormwese in vorm en Meester van Vorm.  Die ewige Vav vorm formulering van inkarnasie kontinuiteit van die vier laer Vlakke met die vyfde Vlak om hulle.  Die Malchut, Yesod, Hod, Netzach met Tipharet om hulle.  Dit is die terugkeer samestelling van die Vyfde Jaar ryp vrug. Die ander samestellings is die Chesed, Gevurah, Netzach, Hod met Tipharet om hulle.  Nog ‘n samestelling is  Chesed, Gevurah, Netzach, Hod, met Tipharet in die middel as die binnelig, en Yesod buite om as die buitelig.  Nog ‘n samestelling is ook Chesed, Gevurah, Netzach, Hod met Tipharet as binnelig, maar Yesod en Malchut as buitelig dubbele ring bymekaar.  Die Meester van Vorm is die Meester van al die samestellings.  Hy is ook Meester van die Vorm lewende metabolisme meganisme van anabolisme en katabolisme.  Dan moet die hoofpriester die offers eet.  Die Binah, Chesed, Hod driehoek en Chokmah, Gevurah, Netzach driehoek spinnende metaboliese meganisme.  Die eet en metaboliseer meganisme van die Meester van Vorm is die enigste manier hoe die twee Troonwȇrelde onsigbare nie geïnkarneerde Binah en Chokmah ook kan deel in die Vormwȇrelde se lewensondervinding!  Pragtig!

kubethestarofdavidslementaltriangles

 

8

 

OMRUILENDE MANLIKE EN VROULIKE POSITIEWE EN NEGATIEWE ROLLE

Daarom die Spreuke van die wyse Meester van Vorm: Eet en geniet die lewe, want hy of sy wat weet dat nou se geniet en eet en sien en hoor en voel en ruik van vorm, is ook nou se eet en geniet en en sien en hoor en voel en en ruik van onsigbare nie-vorm, die Binah en die Chokmah Vader en Moeder in die hemel van die Hemele, of Kether wat ook beskryf kan word as die onbeskrylike eenheid, as ‘man en vrou is hy’.  Die Yud samestelling van een en nul of 10, wat die Gimel in die Dalet skop om Hei te gee.  Hei, die Tiphareth wat die hele boom verlig; al 10 Sephiroth verlig.  Hei wat na bo koppel, Hei wat na onder koppel.  Die alles in een koppeling, wat alles nou laat gebeur.  Nie eendag in die hemel nie, maar nou op al sewe vlakke met al nege sye en punte of tye, saamgevat in nul of 0 of Kether, die middelpunt van die 12 punt spinnende Boom van die Lewe, die dertiende punt, die Echad 13 punt.  Maar daar is die Yud Hei Vav Hei 26 punt van Vorm van Vav met twee Hei’s met een Yud.  Die 26 000 van Benyamin/Ben Oni, op 7 000 vlakke gelyktydig.  Man en vrou is hy.  Aleph Lamed Kuf Yud Mem is hy: Elokim is hy.

Maar Hei is 5; twee maal Hei is 10 of Yud, en vier maal Hei is 20 Caf en 20 of Caf maal Hei of 5 is 100 Kuf.  So Hei of Tiphareth of Christos posisie, gee Caf en Kuf.  Caf koning van twee maal een nul of (20) en Kuf koning van twee nulle 00 of 100.  Die onderhouer en presiveerder van alles wat voortgebring is, is dus die  Adam, man en vrou is hy.  Of ook beskryf as Elokim waar die k dus eintlik Caf en Kuf is ineen.  Maar die Adam as skepper van nuwe lewe is Adam en Chavah.  Yud Hei Vav Hei יהוה en Aleph Lamed Hei Yud Mem להימ

‘My teacher, awake in God, knew this world to be nothing but an objectified dream of the Creator. Because he was completely aware of his unity with the Divine Dreamer, he could materialize or dematerialize or make any other change he wished in the dream atoms of the phenomenal world.’ Autobiography of a Yogi

Die KRAGTE van die KARMAS tussen SIELE is die KRAGTE wat die oorsake of aksies en gevolge of reaksies tussen siele beheer en bepaal. Die huidige inkarnasie deel van die siel kan nie die huidige GEVOLGE OF REAKSIES van die verlede se INKARNASIES verander nie, maar kan wel die huidige reaksies op die verlede se gevolge of resultate op die huidige inkarnasie, beheer.  As die huidige inkarnasie dus nou aanpas en leer, kan die aksie en oorsake van 2012 is (5) tot 2019 is (12) se 7 jare positiewe resultate gee met die einde van die komende siklus se gevolge en resultate.

Die siel wat dus bewus is van al sewe vlakke, sal dus begryp dat daar nie net die vier vlakke van inkarnasie in ag geneem moet word nie, maar wel al sewe vlakke, wat dus die drie vlakke van ewolusie insluit.  Die huweliksmaat soeke en optrede tussen die twee huweliks maats, moet dus die groot prent in ag neem.  Wanneer hulle sielsgenote op al sewe vlakke is, is die huwelik ‘n fees.  Wanneer hulle net op sekere vlakke sielsgenote is, kom die probleme en uitdagings.  Dit is hier waar kennis opgedoen deur die vier geїnkarneerde Malchut, Yesod, Hod, Netzach met die koppeling Tiphareth Christos maal of Christ Mass, nou die metaboliese uitruil doen vir die Binah Isig en die Chokmah Wysheid.  Die bewussyn word gebring van die hele sewe Vlak met nege punte en sye tydprent van holisme, van inkarnasie en ewolusie en dan Anakephalaseistai Kosmiese Christ rekapitalisasie siklusse.  Nou na die ware tipe Christ Mass, met die holistiese bewussyn, kan die huwelik benader word vir wat dit is.  Die ratjie in die groot horlosie wat sy deel vir sy tyd bydrae in tyd moet doen met integriteit, nederigheid, stiptelikheid  en  die wete dat alles deel is van ‘n groter geheel en dat spanwerk deel is van die ontvang- en gee-spel van  wonderlike  spel wat se naam “Lewe” is.  Die instandhouding van lewe en die nuwe skepping van lewe.

Die huwelik is dus ‘n geskepte wese met sy eie identiteit en sy eie spangees.  Die huwelikspan se spelers  moet vir die  selfstandige identiteit ‘n spanklubhuis bou, ‘n speelveld bou, al die nodige bou en instand hou.  Ook ‘n Spanbanier en wapen en sekuriteit.  Nuwe spanlede wat by die span aansluit, moet ingelei word in die span se eiesoortige unieke vriendelike, maar goed geoliede spanreëls.   Die reëls moet nuut en eie aan die span wees.  Nuwe lewe bring nuwe lewensgroei wat dan ook nuwe aanpassings verg, maar wat lewens verrykend is vir die huweliks span.  Elke nuwe “move” wat ‘n nuwe huwelikspan toevoeging maak vereis ‘n “counter move” van die ouer spanlede, veral as die nuwe spanlid eintlik ‘n ou siel is wat die huwelikspan se dinge bietjie kom bekyk!

Twee huweliksmaats wat beide oor die bewussyn beskik wat oor al sewe vlakke strek, kan dus met gemeenskap op die regte tyd en met hulle bewussyn op die regte vlak, ‘n siel vanaf daardie vlak laat inkom.  Dit is egter ‘n optrede wat baie meditering en nadenke benodig.  Die nuweling tot die huwelikspan sal baie energie, krag, aandag, wysheid, insig en kennis benodig.  Die spanmaatjie sal ook sterk indivudialistiese karaktertrekke toon.  Yahoshua het gou sy geboorte familiespan verlaat vir sy taak met sy inkarnasie.  Hierdie is nie ‘n rokspant baba as daar groot geword word nie, maar dit is nie te sȇ dat die ouerspan en grootouerspan nie krag en liefde en ondersteuning in die onsigbare mag stuur nie, veral op die bloedsweet oomblikke nie!  Hulp wat kom van al sewe vlakke en al nege tye; van inkarnasie en wysheid en insig. Die besluit om so ‘n spanmaaat in die huwelikspan in te bring, kan egter groot krediete besorg vir die toekomste van die ouers.

All creation is governed by law. The principles that operate in the outer universe are called natural laws. But there are subtler laws that rule the hidden spiritual planes and the inner realm of consciousness. It is not the physicist but the Self-realized master who comprehends the true nature of matter. By such knowledge Christ was able to restore the servant’s ear after it had been severed by one of the disciples. Autobiography of a Yogi

Die fantastiese is dat die Meester op die  fisiese vlak funktsioneer met die lewenskrag van Yesod wanneer Yesod  as die aura van die vier kwarte optree, nl, See, Land, Lug en Son van Malchut optree.  Want sien, die manlike positiewe en vroulike negatiewe auras van die huwelikspaar moet ineen smelt om die derde aura, die huweliks aura, te vorm.  Die huweliks aura bestaan dan as ‘n eie identiteit.  Die huweliks aura is die stoorplek van die lewenskragte wat deur al sewe vlakke se meganismes afgetrek word. Die huweliks aura is die aardse ewebeeld van “man en vrou is hy” bi-polȇre positief en negatief is hy ineen. Die huweliks aura huisves die aparte manlike positief en aparte vroulike negatief saam in een bobbel of aura.

Nou kan die alternatiewe omruilende manlike en vroulike positiewe en negatiewe rolle geakommideer word binne die huweliks bobbel se aura, sonder dat die aparte manlike en vroulike persoonlikhede aangetas word met die omgekeerde rolle op die alternatiewe Sewe Vlakke.  Die lewenskrag energieë gaan ook nie verlore in die ruimte nie, en die negatiewe vorme van Netzach en Hod kry dit ook nie.  Met behulp van die lewenskragte kan die Meester nou genees en lewend maak.  Hierdie eerste fase van die ryp vrug se (5) of Yesod plus die 4 kwarte van Malchut is die eerste huweliks bobbel aura fase.  Die tweede huweliks bobbel aura fase is die Malchut, Yesod, Hod en Netzach vier plus Tiphareth as vyfde buite om; die ryp vrug vyfde fase. Die stap of fase van onder af lok die fase van bo af uit van die Chesed, Gevurah, Netzach en Hod vier met die Tiphareth vyfde huweliks bobbel buite om.  Pragtig nie waar nie?  Dan volg die bobbel van Chesed, Gevurah, Netzach en Hod  met Tiphareth binne en Yesod buite om as bobbel; die Vav(6).  Dan dieselfde, maar met Malchut nog ook by buite om; die Shabbat sewe by, wat saam Vav en Zayin se bobbel agt of die Chet(8) huweliksbobbel gee.  So funksioneer die getroude meester deur sy vlakke van huweliksbobbels  waaruit sy lewenskragte kom.

Die huweliksbobbel as Yesod rondom Malchut se vier: die see, land, lug en son is die vyfde of vyf vingers van Malchut, maar Yesod is die sesde of Vav of liggaam met vyf vingers per hand soos gesien vanaf Chesed, Gevurah, Tiphareth, Netzach en Hod. Die tweede vinger, die troupand huweliks aura vinger, toon die Mishnah aan.  Die huwelks bobbel Vav is die koppeling na Kether se Chokmah wysheid en Binah se insig en Daat se kennis wat beskibaar is vir die huweliks meester om sy Mashiach rol te vertolk.  Elke Yisrael huweliksbobbel se Meester maak dus saam die Mashiach M’shishi uit. Die rol wat die huweliks meesters nou moet vervul in die jare van oes en saadplant van 2012=5 tot 2019=12 se sewe jare.

Storetjie moet nou oor ‘n groot blokkasie storie: Simpatie.  Op die Golgotha heuwel staan daar ‘n enorme sympatie symbiose huweliksbobbel osmotiese lewenskrag drie-fase drukpomp.  Die drie huweliks aura bobbel drukpompe, met hulle drie manlike aura druk pompe, en drie vroulike aura drukpompe. Dus‘ n nege-in-een pomp meganisme.  Die groot geheim van die huweliks aura bobbel drukpomp van lewenskrag vir al Sewe Vlakke en al nege punte en nege sye,  word nou met die 2012 tot 2019  se 7 jaar 7 vlak tyd, bekend gemaak.  Die sympatie-symbiose twee bobbels wat drie word meganisme, word nou bekend gestel.  Sympatie wat die huweliks aura bobbel skep.  Sympatie met die see, die lug, die aarde, die son wat die Yesod aura bobbel omsit en wat die hierargie aanspreek om die reaksie van bo te doen op die aksie van onder sodoende die Chesed, Gevurah, Netzach en Hod se Tiphareth-bobbel om te sit.  Dan is daar die 5 van bo vanaf die Hiërargie, plus die 5 van die Malchut plus Yesod bobbels, wat die Yud of (10) gee wat optree met die mag van twee wat Caf(30) gee; wat weer optree met die mag van twee wat 400 of Tav gee.  Die huweliks aura bobbel funksioneer dus met die mag van twee!  Die mag van die twee huweliksmaats wat met symatie symbionies drie geword het.  Die Caf(20) x Hei(5) = Kuf(100), die voorloper van die Shlomo Adam 1000 uit die Dalet Vav Dalet Batsheba huweliks aura bobbel!  Die spaarbank goud en silwer rekening wat bo en behalwe hulle eie rekeninge, ook nog aan die huwelikspaar behoort wat sympatiek symbionies opgetree het.

 

9

8cA64r5ni

DIE GOLGOTHA MEGANISME; DIE YAHOSHUA, MOSHEH, ELIYAH

Kom Storetjie benader die Golgotha Meganisme uit nog ‘n hoek; die Yahoshua, Mosheh, Eliyah benadering. Sympatie is die sleutel wat die Yahoshua en Mosheh auras inmekaar laat vloei en dan in die Eliyah Merkavah, derde aura, saam kan funksioneer of apart in hulle eie auras kan funksioneer.  Onthou die drie vroulike Miryahms is ook daar om die drie negatiewe pole te voorsien, sodat daar nie positief tot positiewe aura kortsluitings plaasvind nie.  Die meganisme van Mosheh en Yahoshua wat in die Eliyah Merkavah, berg Horeb met vuur en donder omring, op Shavuot die Torah ontvang.

‘n Ander benadering is die twee enkel man en vrou auras wat mekaar met sympatie benader waar sympatie die simbiose aktiveer wat hulle twee auras een laat word.  Ook die wonder dat daar nie net nog ‘n fisiese liggaampie as baba gebore word nie, maar ook ‘n nuwe auratjie as baba gebore word.  Die twee nuutgebore babas  moet nou ewe veel versorg word, gevoed, getroos en drooggemaak word.  Hierdie baba Huweliks-auratjie is net eers groot genoeg om die huweliksmaats met hulle eie auras op die bed in die slaapkamer te omring.  Maar dan groei die Huweliks-aura baba tot die grootte van die hele slaapkamer onder die sorg van sy twee ouer auras.  Dan volg die badkamer en eetkamer, ens. tot die hele huis ingesluit word.  Mettertyd groei die bietjie groter Huweliks-aura en begin die hele werf voltrippel; dan volg die dorp, dan volg die land soos wat die huweliksmaats auras die huweliks-aura groter laat word met die vloeilyne en vloeipunte navolg ritte oor die land, soos wat die fisiese derde liggaampie met haar eie siel en aura beskerm word deur die saamgroeinde huwelks aura bobbel.

Mettertyd vul die Huweliks-aura die hele vasteland, dan vul die Huweliks-aura die hele planeet, dan vul die Huweliks-aura die hele sonnestelsel, dan vul die Huweliks-aura die hele galaktika deur Orionis Pleiadis Polaris… dan vul die Huweliks-aura die Heelal.  Dan volg die Heelal Logos-oog kombinasie, dan die Kosmos en dan vul die Huweliks-aura die Kosmos geskepte en oneindige Ek IS WAT EK IS. EK IS die oneindige nie-gemanifesteerde en EK IS die oneindige gemanifesteerde.  Dit is alles moontlik gemaak deur sympatie  en  die Huweliks-aura bobbel.

Met ander woorde Maatjies, gridwerk is eintlik Huweliks-aura bobbel grootmaak.  Om ‘n swembad kabouterveilig te maak, of ‘n plaas jakkals veilig te maak, dit is beveiligings gridwerk. Die gridwerk by slagvelde van ouds, by konsentrasiekampe begraafplase van ouds; aflos inkarnasie stok-oorgee wedren vir die ewolusie deel oorwinning.  Die vergroeings en gewasse uit die Abraham of Abrahamentho knie gewrig uithaal van die regter knie waarop die jongman staan as hy die toekomstige bruid om haar hand vra sodat hulle twee liggame en twee auras ‘n nuwe derde liggaampie en auratjie kan voortbring.  Die regterknie waarop die Boer Benyamin staan as hy swaard in die hand bid vir oorwinning van die ware Maschiach nasie uit die Suidpunt van Afrika.  Die Huweliks-aura baba bobbel se oorwinning en grootword uit die Kerk vormgodsdiens van een kruis, net manlike Golgotha; die kinder prentjie met sy Kersvader speelgoedjies, na die volwasse, lewendige werlike lewenskrag  drie aura dubbelpomp meganisme op Golgotha.  Al wat nodig is, is ‘n simpatieke oor en oog en verbeelding wat vir Storetjie gegee word en siedaar, daar begin die enorme Golgotha Masjien die vonke, rook en geraas van ‘n Groot Meganisme toon, wat baaaaie lank gestaan het, maar wat se slinger nou weer gedraai begin word.  Die roes en spinnerakke en koolstofstukke kom by die uitlate uit; die grids word skoongemaak!  Die tweewiel ysterperd proes ‘n bietjie, maar na bietjie carbclean en Q10 quickening, klop die twee huweliksmaats uitlate heerlik ‘n Hardley dreuning in die Huweliks-aura tweewiel Merkavah bobbel!

Kom Storetjie bekyk die Huweliks-aura of bobbel. Die bobbel is net soos n sokkerbal aanmekaar gesit met seskantige seshoekige stukke leer; sewe van hulle.  Elkeen bestaan uit die karakter van die Vlak wat hy verteenwoordig.  So daar is die eerste Vlak seskant Fisiese Vav(6) liggaam stuk.  Daar is die tweede Vlak seskant; instinkte, passies, en begeerte van atraksie en besit. Dan die derde Vlak van emosies en die begeerte om te reageer op atraksie asook die begeerte van samehorigheid of eenheid stuk. Dan die vierde Vlak seskant van konkrete mind en geheue.  Volgende is die vyfde seskant abstrakte denke of mind van lewenstipes.  Dan die sesde seskant stuk van die laere konkreke spirituele.  Dan volg die sewende seskant van die suiwer spirituele; eerste vlak van manifistasie van lewenskrag energie.  Hierde sewe seskantige stukke maak die Huweliks-aura bobbel uit.

Wanneer een of meer van die seskant stukke kortkom, het die bobbel ‘n opening waardeur lewenskrag energie ontsnap.  Beide ouers moet hulle bydrae lewer tot die skep en instandhouding van die seskant stukke wat die sokkerbal bobbel opmaak.  Sou die derde Vlak emosionele seskant stuk kortkom wat die negatiewe vroulike huweliksmaat moet skep, sal die emosionele lewensenergiekrag deur die seskant opening wat geskep word, ontsnap.  Die fisiese kind van die huwelik word dan daardeur erg benadeel.  So ook met ‘n tekort van enige van die ander sewe seskant stukke wat die sokkerbal huwewliks aura bobbel opmaak. Die stukke kan dalk almal daar of gedeeltelik volledig wees, maar nog nie aanmekaar gewerk en gegom wees nie, wat ook groot lewens energie verliese meebring vir die kind in die huwelik.  Die ouers as huwelikmaats moet die sympatie simbiose ding doen en die bal bobbel bou.

The creative voice of God I heard resounding as Aum, the vibration of the Cosmic Motor.  Like a prodigal child I had run away from my Macrocosmic Home and had imprisoned myself in a narrow microcosm.

Die seshoekige stukke van die sokkerbal Ouerpaar-bobbel is ook die seshoekige kanale of verbindings vortekse of Vav strukture of liggame wat die oneindige ongeopenbaarde “EK IS” regdeur koppel tot aan die fiesiese “ek is”.  Dit is die Aum vibrasie van die hele  meganisme soos wat die Monad EK IS deeltjie homself bevind in die narrow microcosm van die Vav pyp koppeling struktuur oppad na die huwelikspaar bobbel deur een van die sewe seskant Vav koppelingspype of vortekse wat aan die bobbel koppel. Die gesamentlike lewenskrag energie stoorbobbel van die ouerpaar; die bron en familie Merkavah waar die voorouers en nageslagte se karma bande en kosmiese bande uitgewerk, opgeklaar, ontrafel en reggestel word.  Daar is ook die huidige inkarnasie se persoonlike verhoudinge soos vervat in die sokkerbal bobbelaura se sewe karaktertrekke van Emosie, Mentaal, ens.  So die Ouerpaar se derde gesamentike aura-bobbel is die ruimte waarin in kind wat haarself dan as “imprisoned into one narrow microcosm” bevind, kan ruimte vind en asemhaal. en die karma bande en kosmiese bande en huidige inkarnasie persoon tot persoon verhoudinge, uitsorteer.  Wanneer al sewe boustene se inhoud beskikbaar is, kan die uitsortering baie mooi plaasvind.

Storetjie gaan nou storie nou oor die die karma bande en die kosmiese bande.  Daar is aantrekkings kragte wat siele na mekaar toe aantrek.  Die aantrekkingskragte kan hulle oorsprong vanaf verskillende bronne kry.  Daar is sigbare realms-bronne soos  vanaf die fisiese realm se oorsaak en gevolge, reaksies en interaksies wat bande tussen siele vorm.  Dan is daar die onsigbare realms se bande wat siele na mekaar toe trek en bind.  Hierdie bande word ingedeel in 1. Karma bande en 2. Kosmos bande. Storetjie begin by die karma bande.

Die nuwe fisiese baba met haar siel word nou groot. Die nuwe huwelikspaar aura bobbel met sy sewe seskantige koppelinge word ook groot.  Die baba met siel word binne die groeiende ouerpaar bobbel groot. Die liggaampie het genetiese koppelinge; die siel het karma en kosmiese koppelinge.  Daar is die huidige persoon tot persoon koppelinge en daar is die sewe koppelinge na die sewe Vlakke.  Daar is sielevlakke koppelinge en daar is die verskillende liggame koppelinge. Daar is heelal koppelinge; daar is die Kosmos koppelinge. So die arme babatjie en jongmens moet kophou!  Wanneer ‘n wese nie eers bewus is van al die dinge nie, hoe gaan hy of sy dit maak?  Daarom moet die ouerpaar bobbel daar wees as ‘n Biblioteek-bobbel waarin vrae gevra kan word en antwoorde gevind kan word.  Wat kan die kind doen in watter omstandighede?  Wat kan die kind se eie wilsbesluite wees?  En wat is karma wilsbesluite of Kosmos wilsbesluite?  Wanneer moet daar uitwendige omstandighede veranderings en besluite plaasvind?  Wanneer is dit stok-oorgee karmas of kosmiese destiny?

Wanneer moet daar persoonlike benaderings en veranderings besluite plaasvind?  Moet die Boer die Brit baklei as die Brit nog goud erf volgens die Skepper?  Of moet die Boer sy trots oorwin en gehoorsaam wees soos koning David wat wag in grotte met sy gesin totdat Saul se tyd verby is?  Wat voorspel die Kosmiese Bande?  Wat behels die Karma Bande?

 

10

imagesPOLARISASIE

Soos reeds verduidelik, is Polarisasie die groot faktor.  Daar moet‘n lewendige Positiewe pool wees.  Daar moet ‘n lewendige Negatiewe pool wees om ‘n lewendige battery te hȇ.  Daar moet dus dadelik ‘n vonk ontstaan as die positiewe pool en negatiewe pool gekortsluit word.  Dus is daar op die positiewe pool se aksie, dadelik ‘n reaksie vanaf die negatiewe pool.  Onmiddellik!  Nie eers na ‘n tyd of later nie.  Onmiddellik staan die vonk.  So is die belangrikste karakter in die opbou fases van die lewensbelangrike ouerpaar se huweliks aura bobbel.  Die onmiddelike spark wat toon dat die battery lewe, is die karaktertrek wat as ‘emosie’ beskryf word.  Ontsettend belangrik is dat ‘emosie’ nie onder Vlak Twee gevind word nie!  Wat beteken dit?   Dit beteken dat om die lewensbelangrike huweliksbobbel van lewe te bou, moet nadat die “sympatie” eerste lewensbelangrike benadering nou die twee auras symbionies ineen laat vloei het, daar nou die aksie en reaksie daad van die lewendige positiewe pool en lewendige negatiewe pool se spark moet plaasvind. Die emosie vonk is die reaksie van die sympatieke aksie.  Die emosie vonk skakel die Aum van die driefase lewensenergiekrag pomp van Golgotha aan. Die emosie vonk kan nie op Vlak Een fisies gebeur nie.  Hoekom is die emosionele vonk nou so belangrik?   Die antwoord is dat die emosionele aksie en reaksie vonk die saam-sweis vonk is wat die binding of band vorm tussen twee betrokke partye.  Die band wat vorm, is die derde indivudele gesamentike huweliks bobbel buitewand wat die bobbel dan vorm.  Sonder emosionele aksie en reaksie in die fisiese gemeenskap en sympatieke benadering, vorm die derde soeweryne eie identiteit huweliks bobbel nie!  Fantasties, nie waar nie!

Die band wat twee siele saambind, is dus die derde bobbel se buitewand wat geskep word deur die aksie en onmiddelike reaksie van die emosionele in die simpatiese optrede tussen twee siele.  Dit is die ware opregte huweliksband wat die twee siele bind en wat die wand van die huweliksbobbel is.  Amper soos ‘n nuwe uteruswand wat nou die huwelikspaar en nageslag en voorgeslag insluit; die familie Merkavah.  Die nuwe Hemele en nuwe Aarde se beginfase van die familie.  Nou kan die res van die bande volg soos wat hulle meer word deur die opvolgende inkarnasies.

All thoughts vibrate eternally in the cosmos. Thoughts are universally and not individually rooted: a truth cannot be created, but only perceived. Any erroneous thought of man is a result of an imperfection, large or small, in his discernment. The goal of yoga science is to calm the mind, that without distortion it may hear the infallible council of the inner voice.  Autobiography of a Yogi

Storetjie het nou die karma bande tussen twee siele, soos wat hulle van onder af op deur die sewe vlakke, die inkarnerings twee persoonlike siele beïnvoed, bespreek.  Nou volg die Kosmos bande.  Die Kosmos bande funksioneer van bo af in die sewe vlakke en beïnvloed die individuele twee siele.  Die Kosmos bande sluit nou die Sonnestelsel karma bande in, en die Heelal sterrestelsels bande in, die Logos Oog bande en die Kosmos bande in.  Vanaf die hoogste bewussyn funksioneer die bande wat siekte bind.  Hier is die hele indivudialiteit positief teenoor die hele persoonlikheid.  Die huweliks bobbel wat die positiewe Boself Overself individualiteit Kosmos bande kan hanteer, asook die Onderself persoonlikheids karmabande kan hanteer, asook die fisiese inkarnsie en tye karmas kan hanteer.  Wat opgebou is uit twee siele wat saamsmelt met die doel om deur middel van polariteit die nodige dienstaak onder leiding en onderrigting van hulle Inisiëerder en Meester van die binne vlakke, te doen en voltooi.  Die twee siele word deur die Meesters se insig en wysheid gekies en bymekaar gebring, omdat hulle oor die vermoëns en kwaliteite beskik wat nodig is om hulle taak te verrig en hulle inisiasie doelwitte sal bereik.  Hulle is nederige diensknegte wat hulle goed van hulle polariteit taak sal kwyt volgens die kleurstraal waarin hulle funksioneer.  Net soos die drie kruise van Golgotha opgeneem word as een meganisme, of die drie Meesters; die Meester van Mind, die Meester van Vorm, die Meester van Vlam, is daar die drie aantrekkings bande wat siele na mekaar toe bring.

 1. die seks band.
 2. die karma band
 3. die Kosmos band.

Al drie die bande moet in harmonie en balans die drie dubbele laag vorm van die huweliksmaats bobbel; die geweefde mandjie waarin die eerste derde deel Mashiach Moshyah geplaas word.  Die vergestalting van die Meester van Mind met sy ewe perfekte gedagte vorms in die Merkavah van die Meester van Vlam of beweging of lewe vergestalt in Eliyah;  en die ewige perfekte bloudruk Meester van Vorm soos vergestalt deur Yahoshua.  Die drie Overself Boself individualiste posietiwe pole met hulle drie persoonlihede onderself negatiewe pole vergestalt in die drie Miriams, bou nou die huweliks bobbel se drie gevlegte laag buitewand vir Sonnestelsels, Galaktikas Heelalle en Kosmos.  Die bobbel om die nuwe Aarde en nuwe Hemele ter voorbereiding van ons en ons planeet in samewerking met die Hierargie.

Die drie-band geweefde Kosmosband en karmaband en fisiese seksuele band huweliks aura bobbel, moet dus nou die kind met haar of sy eie aura beskerm en onderrig in die doen en late van die drie hoofgroepe se invloede op haar of sy totale bestaan.  Die kosmiese invloede, die Heelal karma invloede en die fisiese invloede op hom of haar bestaan.  Gelukkig is daar vier kwarte van Malchut: water, grond, lug, son.  Of ook die (4×6)of 24 ure kwarte.  Elke kwart is ses of een Vav lank.  Twilight 6, plus Dag 6, plus Twilight 6, plus Nag 6.  In Genesis kort die Nag 6.  Ons beweeg nou in die Nag 6 in.  Maar Genesis beskryf Twilight 6 en Twilight 6 voor Dag 6.  Nag 6 kort.  Maar Nag 6 moet nou in Genesis se verlede ingesit word, tussen Twilght 6 en Twilight 6 voor Dag 6.  Vav is 6.   Wat word hier verwag van ons om na te speur?  Tyd?  Die vier 6 tyd-eenhede?  Of vier Vavs?  Of die vierbeen Shin?  Die Shin 95! Drie bene waarheid.

Die Nag 6 Vav met sy volmaan Koning David maal, toon die son agter die son aan van die Shlomo koning 1000 se dag wat nou nag is, maar eintlik die 1000 nuwe son dag van die Kosmos bande na die Kosmos Christos Logos Oog van ewolusie induwiduliteit wat nou volg, aan.  Bewussyn binne die Huwelkiksbobbel se groei tot en met die Derde Kosmos band soos in die bobbelwand ingeweef.  Die 6 Vav Nagdeel word nou inbeweeg.  Nag vir die wat nie sien nie; nuwe Dag vir die wat sien met inisiëring.

Die eerste Shabbat na die Nuwemaan van die twaalfde maand Adar het aangebreek met die Komeet wat die nuwe water-bewussyn vir ons Son gebring het, dat ons bewus kan word van die Son agter ons son.  Die Nag 6 Vav wat die nuwe Dag 6 Vav is en Purim kom waar Mordechai Esther wakker moet kry.  Die 127 is in gedrang. Die 10 en die 7 plaaslike planete, maar plus die bewussyn van die Son agter die son se 7 planete.  Die Kosmos ‘shotgun’ huwelike Maatjies moet nou die drieband huweliksbobbel mandjie weef sodat die nuwe uittog Mosheh in hom gesit kan word in die waterstroom wat nou uit die Son begin vloei.

images

11

KARMA MAN MET “REASON” EN SY VROU MET “FEELING

  Seeds of past karma cannot germinate if they are roasted in the fires of divine wisdom. The deeper the self-realization of a man, the more he influences the whole universe by his subtle spiritual vibrations, and the less he himself is affected by the phenomenal flux.

Wanneer die negatiewe van die karmabande van die verlede deur die toetsvuur van die wysheid van Chokmah weggesmelt is, kan die Insig van Binah bygevoeg word wat dan die nuwe Kennis van Daat openbaar van die sewe planete of vlakke van die vierde kwart, die Nagdeel, wat eintlik die nuwe Dagdeel, of Son agter die son is met sy sewe vlakke of planete.  Die Openbaring van die tweede halwe Pesach ongesuurde brood; Yochanan hoofstuk 22 vers 14.  Vers 14 vir 7 op 7 Vlakke, van Son agter son se planete of Vlakke.  En 7×7 vir 49 keer groter en mooier en helderder.  Ook die 22 vir 11 + 11 twee kolomme Hebreeuse Letters; een kolom van Aleph tot Caf se 11, en en kolom van se Lamed tot Tav se 11.  Die 22 hoofstukke moet ons nog self aan skryf tot by 24 hoofstukke.  Dus ook die 22 letters tot 24 letters.  Die een kolom se een letter “driebeen Shin” word die “vierbeen Shin” dus 12de letter vir die kolom.  Die ander kolom se “driebeen Beit” word die “vierbeen Beit”, dus ook 12 letters en dus 24 letters saam.  Open. hoofstuk 22 en vers 14 se “toegang tot Bome van die Lewe” word nou hoofstuk 24 vers 14 se “binne die Bome van die Lewe” se 7 vlakke plus 7 vlakke!  Die vierde been van Shin plus die vierde been van Beit, bring die deurbraak.

Large set of Hebrew alphabet symbols on whiteDie vierde kwart van die Twilight 6 en Nag 6; en Twilight 6 en Dag 6, dus die Nag 6 se vierde deel wat bykom, gee die deurbraak tot binne die Bome van die Lewe!  Dus die Vav in die linker kolom en Vav in die regter kolom gee twee Vav bande wat nog by die drie bande bygevoeg word wat reeds die sokkerbal bobbelwand vorm om dit nou die Ryp Vrug 5 wand-bobbel te maak.  Dus nou sterk genoeg om die Caf laaste linker kolom letter, nou die Caf (20×5=100) Kuf (100) regter kolom letter te maak!  Wonderlik, nou kan die vier kwarte van die Nuwe Aarde opgebou word!

Die vier kwarte van Kuf(100) plus Resh(200) plus Shin(300) plus Tav 400 gee Nuwe Hemel(1000) wat die twee Vavs is met twee Yud-koppe  bekend as Aleph of Adam man-en-vrou, twee-in-een is hy, voor die twee Vavs geskei word, die een Vav of “ribbebeen” uitgehaal word en daar nou positiewe pool Man en negatiewe pool Vrou weer herhaal.  Dus hoofstuk 24 is (2×4=8) van die Kosmiese Christos Meganisme van (360×2=720) of 72 heilige uittog Name na (7×2=14) van vers 14 se Bome toe. (2+4=6) of Vav van die Adam Kadmon van hoofstuk 24; die nuwe Adam Kadmon Kind van die vorige Adam Kadmon wat die nuwe Aarde en Hemele erfporsie bobbel is vir sy nageslag.

Ouerpare wat bymekaar gebring is deur die Kosmos bande vanuit die sewe vlakke van die Kosmos Son agter die son deur die Kosmos Logos Oog Christos, se kinders uit die as’t ware Kosmos Meesters shotgun huwelik, sal ook deel wees van die versnelde tyd bewussyn inisiasie proses, en dus die ewige ewolusie vasgestelde tyd bewussyn vooruit wees.  Voordat die shotgun huwelik kinders bewus gemaak word van hulle herkoms en rolle binne die ewige ongesteurde ewolusie program, en daarvoor voorberei word, gaan hulle die probleme beleef van die groot verskille tussen hule energiëe vanaf die inisiëring Meesters en die ewige vasgestelde ewolusie energiëe.  Die situasie maak die eie keuses van lewensmaats ook moeilik, daarom gryp die betrokke inisiërings Meesters dikwels in met die huwewliksmaat keuses, selfs al moet party dan selfs shotgun huwelike wees!  Gelukkig is die uitdeel van ‘n groot porsie goeie sin vir humor deel van die inisiasie ooreenkoms wat op die weermag vrywillige keuse manier geskied!

Wanneer die vier kwarte van ses ure elke of vier Vavs van die vierbeen Beit en vierbeen Shin daar is, word dit in die Zohar the world to come genoem. Die dit was Twilight en Nag en Twilight en dag, aar die nuwe nag deel nou 49 keer helderder is as die ou dagdeel, sodat die huidige dagdeel voorkom as nagdeel teenoor die nuwe dagdeel.

Die Pappas en Mammas moet dus maar probeer om die derde bobbel of huweliks bobbel te skep totdat al vyf bande in die wand ingeweef is en daar nie oop gate in die wand is nie; dan sal die bobbel die aanslae van binne of buite kan weerstaan.  Die nederige daaglikse takies en bydrae en versorging in al sewe vlakke is al wat nodig is.  Wanneer daar met kinderlike opregtheid en geesdrif in die bobbel rondgehop word, is die lewe een groot vreugdebal waar die mooi die minder mooi, heeltemal laat verdwyn.

In Adam or man, reason predominated: in Eve or woman, feeling was ascendant.  Thus was expressed the duality or polarity that underlies the phenomenal worlds.  Reason and feeling remain in a heaven of cooperative joy so long as the human mind is not tricked by the serpentine energy of animal propensities.

Adam as man met sy “reason” en sy vrou met haar “feeling” doen die polariteits ding met onskuldige opregtheid binne die bobbel of Tuin van Eden; eet dus van die Boom van die Lewe waar kennis elke dag opgedoen word met die reason en feeling  polarisasie wisselwerking.  Tydens elke twilight-kwart, voor die nag se kwart, word dit met die Chokmah wysheid van die Vader en die Binah insig van die Moeder gedeel wat dan die Daat kennis gee.  Dus elke nag met die nagkwart gebeur die “reason and feeling remain in heaven in cooperative joy”.  Maar nou volg die gedeelte wat beskryf word as “the human mind tricked by the serpentine energy of animal propensities”.  Hierdie gedeelte of beskrywing  moet Storetjie nou oor storie.

Die einde, dus 0x1= 0 en begin, dus 0+1=1, is dieselfe in polarisasie, maar nie in bewussyn nie.  Bewussyn is een vlak hoër. Dus is die laaste of einde boek, Openbaring hoofstuk 22 vers 14 se Bome dieselfde Bome as die van die eerste of begin boek, Genesis se Bome in die Adam en Eva huweliksbobbel, ook genoem Tuin van Eden.  So nou moet die handeling en inhoud van die beskrywing as “tricked by the serpentine energy of animal propensities” baie deeglik met die korrekte manier van “reason” en “feeling” vanuit die Boom van Kennis of Daat en Wysheid of Chokmah en Insig of Binah, ondersoek word.

images

Teen watter energie kenmerke of eienskappe word hier gewaarsku? Gen. 3:1 beskryf die energie as “listiger as al die diere van die veld.”   Hierdie tipe Skepping, beskryf as “serpentine” was dus die gevaarklikste Skepping van die skeppingsvorms wat nie suiwer opregte Adam skeppings was nie.  Hoofstuk 3 is ook letter 3 Gimel wat die 10 of Yud op sy voet vashou met gravitasie of die “prop” energiekrag van die Serpentine propensity.  Adam en Eva in die Tuin van Eden was nie vasgehou deur gravitasie nie.  Die serpentine sirkel met die stert in die mond het hulle nog nie ingeperk nie; nie hulle bewussyn of wese nie.   Hulle het daagliks in die aandwindjie met hulle Pappa en Mamma Wysheid en Insig direk ontmoet.  Daar was nie ‘n Boom van Kennis slim tussenganger nodig nie.  Die Tiphareth Boom in die middel van die Boom van Kennis was nie nodig nie.  Die Shin 95% waarheid Bilaam van Balak van Amelek van Hamman was nie nodig nie.  Hoekom nie?  Want die Boom van die Lewe is ‘n spinnende metaboliese Boom met die  oneindige Skepper reg in die middel, en nie die stilstaande Boom van Kennis se Tiphareth nie.   Die gravitasie krag van die serpentine bind nie meer vas nie.   Die El-i-yah Merkavah Meganisme  funksioneer weer.  Die Metatron Boom van Kennis is vervang met die El Shaddai Boom van die Lewe, Daat, Binah insig en Chokmah wysheid; drie in een vierbeen Emet Aleithea, 100% Waarheid.  Die reason en feeling polariteit veilig binne die bobbel lewe.

So wat is die meganisme wat die gravitasie bande van die Boom van Kennis, die tien Sephiroth se middelboom Tiphareth se gravitasie bande breek?  Dit is die ware El-i-yah Merkavah anti-gravitasie meganisme.  Die Adam huwelikspaar is nou weer vry in hulle bobbel en kan nou as die ware Middelaar optree.  Die ware Middelaar wat die ware tussenganger tussen die Skepper en Sy totale Skepping is.  Die Logos Kosmos Christos Oog tussen die Heelal en die Kosmos.  Die gravitasie vrye El Shaddai Adam van die Boom van die Lewe met die middelpunt; die EK IS WAT EK IS.  Nie die Metatron nie; nie die Tiphareth van die Boom van Kennis nie; nie die sewe vlak, nege sy Middelaar nie.   Maar die kosmiese Middelaarpaar tussen totale Skepping en skeppingspaar wat in die aandwindjie die Skepping besoek en verneem hoe die dag verloop het.  Die fantastiese uitruil van reason en feeling van die twee kinders met die Chokmah en Binah kommentaar; die direkte laatmiddag ontmoeting.  Die pragtige ryp vrugte van die ware Boom van die ware Lewe.

Gen.3:1-7 beskryf mooi hoe die top tipe skeppingsvorm buite die Adam skeppingsvorm, die vroulike Adam stap vir stap in al sewe vlakke verlei.  Die proses begin bo op vlak sewe in vers een, met die bevestiging van wat die opdrag was.  Hy ken dus die opdragte.  Hy ken die Torah.  Dan volg vlak vir vlak, tot by vlak een se fisiese seksuele verleiding.  Die begin van die verleiding is op die bewussyn vlak se hoogste Spirituele Vlak en eindig sewe vlakke laer met die seksdaad vlak.  So elke vlak se metode van lewenskrag energie-verwekking optrede word geaktiveer tussen hom en haar wat as “feeling” Negatiewe pool nou verlei word deur die top verleier se Positiewe “reason” pool in die gepolariseerde spel.  Die begrip ‘dan sal julle sekerlik sterwe’ word nie mooi begryp as ‘n proses wat deur sewe vlakke plaasvind nie.  By die vortekspunt Horeb, tydens Shavuot met die herstel proses van Lewe op al sewe vlakke, toe Mosheh te lank wegbly, herhaal die verleidingsproses homself weer met die goue kalf.

Weereens word die verleidings proses vanaf bo in die spirituele vlak begin, wat dan later gevolg word deur verleiding deur die ander vlakke; een per versie laer af tot by Bilaam en Balak se laagste vlak van seksuele vermenging, die verleidings raad van die top Verleier.  Hierdie vlak seksuele verbastering daad wat Phineas stopgesit het.  Ook kan dit as die skeppingssdaad van Amalek gesien word.  Amalek is die Adam skepping uit die verbastering tussen die ware, opregte, suiwer Adam en die ware opregte nie-Adam skepping, bekend as die vee of diere van die veld, waarvan die top een beskryf word as the serpent.  Dit is hoekom Amalek nie die suiwer Adam vrees nie.  Dit is hoekom Amalek met die banvloek deur koning Saul getref moes word.  Die suiwer Adam wat in sy Koningsrol, wat hy ook moet vervul, dit nie doen nie, sal met die David koning vervang word, want die 1000 Shlomo vlak van kontak in die aandwindjie moet weer plaasvind.

12

DIE HEI RYP VRUG

Maar, Maatjies, dit is nie die ‘and they lived happily ever after’ einde nie.  Daar hang nog onopgeloste geheime se leidrade in die lug rond.  Leidrade soos die Zohar begrip dat Vav altyd bestaan op al die vlakke.  Of die verhaal van die Vav wat tuisbly en die Vav wat sy erfporsie neem en weggaan en later weer terugkeer.  Die persoonlikheid inkarnerings Vav en die individuele ewolusie Vav.  Die Aleph twee Vavs ineen; die Bet, drie Vavs ineen.  Die Vav met die Yud op die voet; die vierkant kop Vav wat 7 werd is teenoor die haakkop Vav wat 6 werd is. Elke vlak het sy Vav; hoe lyk hulle?  Hoe hanteer die Vavs die vlakke se gravitasie kragte?

02bet

Enige onderwerp het baie verskillende benaderings kante. Die drie dimensionele het 6 benaderings kante soos die Vav(6). Maar wat van die vierkant kop Vav 7 se sewe benaderings kante. Of Vav 8  se dubbelle 360 benaderings meganisme.  Of die huwelik bobbel van Vav(6) en Vav 7 of Zayin se Chet(8) huwelik met die Tet verwagtende, of drie Vav Bet, wat dadelik die twee Vav Aleph volg.  Want sien, wanneer die twee-in-een Vav Aleph of man en vrou, die Adam, nou man apart en vrou apart word, moet bevrugtig op al sewe vlakke dadelik plaasvind om Bet te gee.  Die drie-Vav verwagtende Bet te gee.  Daar is nie ‘n ander volgende letter nie, Bet is die Skeppings letter.  Bet bestaan uit drie Vavs. Daarom die serpent verleidingspunt op daardie stadium.  Die Amalek val die nuwe geskepte Yisrael ook op dieselfde kritieke tydstip aan.  Maar hier op die stadium gebeur daar nog iets. Daar is nog ‘n drie letter: wie en wat is hy?

indexGIMWL

Hy is die vierkop Vav met die Yud op die voet en word Gimmel genoem.  Wat gaan hier aan Maatjies?  Ons het nou die verwagtende Bet pa-Vav en ma-Vav met ‘n Vav in die vierkant Bet oond.  Plus die vierkant Vav wat eintlik Shabbat Vav 7, of Zayin is, met ‘n Yud op die voet. Dus ‘n tien Sephirot skepping wat nie ‘n Adam skepping is nie, wat hy in Daat se afwagtende leë uterus gaan inskop. So wat het ons hier?  Ons het ‘n suiwer Bet-Adam skepping wat die Skepper mee skep. Die suiwer Bet-Adam skepping moet daagliks direk in die aandwindjie direk sonder ‘n Middelaar verslag doen van wat in die Skepping aangaan.  Die suiwer Bet geskepte Adam is die Middelaar of koppeling, of Vav of verslaggewer.

indexHEI

Maar daar is ook nog ‘n skeppings proses aan die gang: die Gimmel Daat Hei Skeppings proses.  Hoekom vind die proses ook plaas? Omdat die Aleph-Bet Skepping of A.b.r.am van Abram bevrug word deur die Hei van die Gimmel Vav na Dalet Malkuth, wat die Hei ryp vrug nodig het om AbraHam te word en SaraH te word.  Die Aleph-Bet Skepping word nou die Aleph Bet Hei Skepping.  Die Archturus Midway se H-bar konstante skop in vanaf die Gimmel-skop. Die Archturus waardeur gegaan moet word.

indexVAV

So die Oneidige as Vader en Moeder skep die Aleph-Bet skepping wat die Vav(6) is.  Die oneindige as koning en koningin skep die Gimmel Dalet Hei Skepping wat die vierkant kop Vav 7 is.  Ons het nou die Yud Hei Vav Hei Skepping en die seun Vav(6)wat tuisbly. Ons het ook die Aleph Lamed Hei Yud Mem אלהימ skepping wat Vav 7 of Zayin is en as’t ware die wȇreld invaar.  Wanneer vierkantkop Vav 7 of Zayin nou terugkeer, dan deel hy en tuisbly Vav(6) nou die ervaring wat dan Chet(8) gee.  Die kennis en ondervinding saam gee na Tet(9) die Yud(10) resultaat.  Die Yud(10), plus die Yud (10) wat Gimmel vir Dalet gegee het, gee nou Caf(20) wat in Lamed kan vlieg of die gravitasie kan oorwin.  Die Vav(6)van Aleph se bewussyn van Yud(10) het dus verdubbel na Caf(20).  Of anders gestel: die oneindige Skepper as  Vader en Moeder in die paleis  se bewussyn gemeet as 10 het nou met die  kennis wat bygekom het van hulle  beeld as koning en koningin buite die kasteel en buite die vader en moeder rolle, bygekom en verdubbel na 20 toe!  Fantasties, of is dit?  Storetjie het belangrike versies in die begin en einde boeke nog uitgelaat.  Kom Storetjie kyk na die leidrade in ons soeke na die 100% waarheid.

Gen 3:22 As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die Boom van lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!’ Nou die laaste bladsy van die Lewende Woord.

Openbaring 22:14 ‘Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hȇ op die Boom van die Lewe en ingaan deur die poorte van die stad.’

Wat het ons nou Maatjies?  Ons het die 22 letters van die Aleph Tav.  Ons het die 22 hoofstukke van Openbaring. Ons kort die laaste twee letters, omdat ons die laaste twee hoofstukke daarmee moet skryf. Hoekom? Omdat die inhoud met die twee en twintig lketters nog net 95% waarheid gee.  Die driebeen Shin moet die vierbeen Shin word, maar dit nie bly nie, die driebeen Shin se een vierkantkop afkomstig vanaf die Gimmel Dalet Hei, moet uitgehaal word om die driebeen Shin met drie suiwer Vav sesse te gee.  Drie suiwer Aleph Bet Adam suiwer skeppinge en die toebeen vierbeen Bet soos die toebeen Mem.  Dan eers is Shin die 100% waarheid Shin.  Voor dit nie gebeur nie, het ons die Nun met die vals boodskap.

Wat het ons met die vals boodskap Nun(50) Mashiach?  Die vals boodskap van Gen. 3:22; ja ook net 22!  ‘As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die Boom van die Lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie.’ Hoekom mag hy nie nou meer ewig lewe nie? Want hy sal kan as hy neem en eet – wat is dan hier fout?

Die 95% waarheid is fout.  Die ware woorde: Neem eet, drink, dit is my liggaam en bloed gekoppel aan die leuen; opstanding van die vlees van die fisiese vlak alleen sonder die liggame van al sewe vlakke se opstaan en lewe.  Dit is die baster waarheid Shin met een vierkop Vav vanaf die Gimel Dalet Hei op die onvolledige 22 letter of hoofstuk manier, of vers 22 van Gen 3 manier, wat ons nie mag doen of glo nie.  Hierdie versie waaroor geen ‘ek glo in die ewige lewe van die vlees wat in die vers 22 verbied word nie.  Die totale 25 Desember geloof gebou op presies dit wat vers 22 verbied.  Al ses ander vlakke van lewe wat reeds verloor is, reeds ‘sekerlik gesterf’ is, maak nou nie saak nie.  Dink aan die hel van ewige fisieselewe vir ewig oor en oor en oor en oor; dieselfde pyn en ellende met die vae wortel van ‘n hemel waarvan niemand regtig weet wat aangaan nie.  Die goeie nuus is, daar is die 100% waarheid Shin bereikbaar.

Die verleiding van Adam vind plaas vanuit die hoogste vlakke. So wanneer die koppelinge of vortekse weer oplyn en oopmaak, sal die werklike realiteit van die bestaan van die vlakke weer tot die bewussyn van die bykans totale dooie fisiese vlak liggame met hulle net fisiese opstanding van die vlees, erg onsteld wees oor die baie ander lewensvlakke se realiteite.  Daarom moet almal besef dat Kanaän ingeneem word met gevegte teen Jericho en Ais, ens. en daarop voorberei.

Die energie van Purim van die maand Adar is op hande en Storetjie gaan nou daaroor storie.  Die jaar 2014 (=7) van die saadplant jare vanaf 2012 (=5) tot 2019 (=12) se 7 saadplant jare en oesjare.  Nou in die jaar 2014 (=7) moet die 7 nagevors word.

Die sewende Hebreeuse letter is Zayin.  So wie en wat is Zayin?  Hier volg nou groot geheime en baie mooi en baie diep waarhede en tot en met die 100% waarheid van Shin.  Op die sesde dag om die ses dae te voltooi, is die Vav Adam geskep.  Die vierkant opgemaak uit Chesed, Gevurah, Netzach, Hod met Tiphareth in die middel as vyf, kry dus Yesod buite om as die sesde Vav, dus die Vav-liggaam Adam wese.  Dan volg dag sewe.  Dag 7 is Zayin. Hoe lyk Zayin?  Zayin is die Vav met ‘n vierkantige kop en op die vierkantige kop is drie Vavvies met ronde koppies.  Wat verteenwoordig die Vav met die vierkant kop?  Die vierkantkop Vav is nou Malchut met sy vier kwarte van twilight, nag; twilight, dag.

Die oneindige ongeopenbaarde EK IS word geopenbaar as die geopenbaarde EK IS, wat dan weer geopenbaar word as die vader en moeder EK IS En ook geopenbaar word as die koning en koningin EK IS.  Die Vader en Moeder word voorgestel deur die gewone Vav(6). Die Koning en Koningin word voorgestel as die vierkant koppie Vav met drie rondekop Vavvies op en word ook Zayin genoem.  Daar is die ongeopenbaarde oneindige wat geopebaar word as die Yud Hei Vav Hei en al die 54 permutasies kombinasies as Vader en Moeder EK IS, gewone Vav.  Daar is die oneindige ongeopenbaarde wat ge openbaar word as die Aleph Lamed Kuf Yud Mem אלקּימof Aleph Lamed Hei Yud Mem דהימ of ook Elokim en Elohim genoem.  Die EK IS verteenwoordig ook die vierkant natuur genoem, die vlam of son, die water of see, die grond of land en alle natuur lewe soos voorgestel deur die vierkant koppie Vav.

 

13

‘O’ ASEM VAN DIE LEWE, DIE SHEKINAH 

AUTOBIOGRAPHY OF A YOGI:  The yogi mentally directs his life energy to revolve upward and downward, around the six spinal centers, which correspond to the 12 astral signs of the Zodiac, the symbolic Cosmic Man. One-half minute of revolution of energy around the sensitive spinal cord of man effects subtle progress in his evolution: that half minute of Kriya equals one year of natural spiritual unfoldment.

 Bogenoemde yogi benadering beskryf die inisiërings proses. Die volgende verhaaltjie beskryf bogenoemde begrip baie mooi.

Na die Boere Oorlog het die ouers saamgestaan om te verhoed dat die Boeretaal totaal uitsterf en met die plaasskool idee na vore gekom.  Een groot selfgeboude klipsaal bereikbaar vir die omliggende plase met een Skoolmeester wat nou klas gee vir al die grade in groepies bymekaar in een saal.  Die leerlinge wat belang gestel het kon, omdat hulle na die ander klasse se lesse ook geluister het, die klasse se huiswerk en toetse en eksamens ook bybring, meer as net een standerd per jaar doen en verdien. So kan die Adam ook instem tot inisiëring tot meer as een inkarnasie per vlak, sommer dalk sewe vlakke per inkarnasie te probeer doen. Die versnelling meganisme word dus beskryf as die ‘half minute of Kryia equals one year of spritual development.’

Die ratverhouding van die versnelling van die inisiëring proses teenoor die ewige vasgestelde siklus. ‘The 12 astral signs of the zodiak’ is ons lokale sonnestelsel se aanduiding van die twaalf “radials” of twaalf kere wat daar op en af gegaan moet word om die siklus te voltooi in die totale Heelal siklus wat die Logos lensbeeld van die Kosmos is. ‘The yogi mentally directs his live energy up en down…’ Die Yisrael program is dus die skoolmeester inisiërings program waar vlak een tot sewe in een skooljaar gedoen kan word vir die wat daarna voel. Daar is ook natuurlik die skoolmeesters wat opgekommandeer is om die klasse daar in die verlate vlaktes te moet doen.

We worship the Holy Breath which is placed higher than all the other things created. For lo, the eternal and sovereign luminous space, where rule the unnumbered stars, is the air that we breath in and the air we breath out.  And in the moment betwixt the breathing in and the breathing out is hidden all the mysteries of the Infinite Garden. THE GOSPEL OF THE ESSENES

Om bogenoemde se diepste geheime van die lewe of live  maar net te begin begryp, moet ons maar hier by die fisiese vlak begin, voordat ons deur die 7 x 7 vlakke begin beweeg.  Hier word ingeasem… stop….uitgeasem….stop.  Gedurende die twee stoppe, vind in die stilte, die wonder van lewe plaas.

Die ‘G’ vir Gimmel, gee lewe, naamlik ‘O’ vir D van Dalet, want O is suurstof. Die ‘O’ Asem van die Lewe, die Shekinah wat met die reukgolwe een is.  Hierdie uitruiling van neem en gee van koolsuurgas en ‘O’ of suurstof, en suurstof en koolsuurgas  gedurende die twee stoppe,  is die geheim van lewe soos wat ons lewe op vlak een leer ken.  Die plante skep suurstof en gee dit vir die mens.  Die mens skep koolsuurgas en gee dit vir die plant of boom.  Die ruach of wind vervoer beide.  Die Nun van die Shekinah is die beliggaming, die Hei is die lewenslig.  Die hele wonderlike lewe proses:  ‘For in between die breathing in and breathing out is hidden all the mysteries of the infinite garden.’

Die Heelal en Kosmos word met die ‘O’ van die Logos Oog aan die lewe gehou; die kosmiese Christos.  Die medeklinkers se verskillende klanke skep die verskillende lewens energiëe.

Dit bring ons weereens by die 70 van die Ayin Purimfees masker.  Die heilige naam van 70 eienskappe of karaktertrekke, of skeppingskragte of nasies of jare van David.  Of bulle wat met die 7 dae van Sukkoths geoffer word, beginnende met 13 op Dag 1 tot 7 op Dag 7.   Hier volg nou die bevestiging van ‘we worship the holy breath that is placed above all things created’ die sewe oë van vlak sewe.  Die Ayin twee oë wat op en af kyk, lei in tot die groot geheim van die hoogste vlak.  Die Sewende Vlak het die sewe getal: die sewe bulle, die Shekinah se sewe oë!    Kom Storetjie openbaar die groot geheim van die Huttefees offers:

Dag Een:    13 bulle.  Vlak Een se Eenheid getal is 13.

Dag Twee:  12 bulle.  Vlak Twee se Eenheids getal is 12.

Dag Drie:    11 bulle.  Vlak Drie se Eenheid getal is 11.

Dag Vier:    10 bulle.  Vlak Vier se Eenheid getal is 10.

Dag Vyf:       9 bulle.   Vlak Vyf se Eenheid getal is 9.

Dag Ses.:     8 bulle.   Vlak Ses se Eenheid getal is 8.

Dag Sewe    7 bulle.   Vlak Sewe se Eenheid getal is 7.

Dus gee elke dag se getal plus die bulle, ‘n totaal van 14!   Die totale bulle geoffer is 70 of Ayin.  Die hoogste eenheid is dag Sewe of Vlak Sewe se sewe oë van die Shekinah en die 70 Heilige Name.  Die laagste is Dag Een se dertien Echad eenheid: Aleph(1) + Chet(8) + Dalet(4) gee (=13) Echad waar die heilige Naam Yud Hei Vav Hei (2 x13=26) is.  Die Onderself 7 plus die Omself 7 se konstante 14, toon duidelik dat daar verskillende verhoudinge en reëls  en samestellings vir elke vlak geld, maar dat die somtotaal van die vordering met groei altyd uitbalanseer op 14 vir die gesamentlike totaal tussen Onderself groei en Omself groei.  Fantastiese geheime wat nog agter die Purim Fees maskers weggesteek is.  Die 70 kraamkrete van die siel soos wat hy deurbreek en in elke hoër vlak gebore raak!

 

14

HADASSAH OPERATES INSIDE THE MIRROR LAMED

The Tree of Knowledge of Metatron brings to the limited thinking of the rational mind the 95% truth of the Shin with two Vavs and one Zayin.  But unfortunaly it is still the mirror view of the Merkavah; the view from the outside, like the outside view of Ezekiel of Merkavah.  This 95% truth of the Shin with two Vavs and one Zayin takes one off the cross of space and time, but not off the cross of the Tree of Knowledge!  It is only by getting into Merkavah or the Lamed of Eliyah that one as an Eliyah, can get off the cross of the Tree of Knowledge of Metatron and descent one ego point to the Tree of life of El Shaddai or Aleph Lamed Shin Dalet Yud with the Shin with three Vavs of the 43 Name of the 72 Names. This Name is Vav Vav Lamed. Thus the three Vavs of the 100% truth Shin of the Tree of life riding inside, is the Merkavah of the spinning Tree of life, of Eliyah of Aleph Lamed  Shin Dalet Yud (El Shaddai).  The Aleph riding as the three Vavs with Yud heads as the 100% truth Shin in Lamed, creating and upholding the Dalet of Shaddai.  Thus becomes the 95% truth Shin of the Tree of Knowledge mirror view from the outside as Ezekiel, in reality the 100% untruth or mirror truth or mirror live truth that spell evil, now the Tree of live. Live view is the truth view, the Eliyah view from within the mirror looking out.  Only from within, looking out in the spinning  Metabolic  mechanism of the Tree of Life, can one experience the truth of the 100% truth of Vav Vav Lamed (=43) or 7 or 12.  The 7 seals open the 7 levels and the 12 radials compile the Tree of Life way of El Shaddai.

 

The Name Vav Vav Lamed defies gravity.  The inside of Eliyah’s Merkavah is powered by a direct current battery of a positive plus Vav (+ו) and a negative minus Vav (-ו). This Tree of Live is grounded witin itself and can go 100% into the Garden of Eden or the nine side on level seven. This man and wife team or Vav Vav rides in the Lamed.  The Name Caf Vav Kuf takes them into their Tree of Life from the kingdom of Caf to the kingdom of Kuf. What is this Name, Caf Vav Kuf?  It is the kick starter Name; the sexual energy Name.

index

This energizing Caf Vav Kuf causes a joining the two Vavs in the Eliyah Merkavah to one or Echad.  This Name no.35 (=8) of the true cosmic Christ, and (15) of the Shekinah with seven eyes.

index

Vav Vav Lamed וול with Vav Hei Vav והו, gives Teshuvah. The three triplets must be alive.  The AC current outside Merkavah is earthed in Malchut and goes only 95% of the way.  The Hei(5) is needed to re-enter into the Gan Eden.  Where does the son, sitting with the pigs experiment, having gained knowledge of the Tree of Knowledge of Metatron, goes back to?  The positive 9 Live repentant is worth 9 more than the brother who never ate of the Tree of Knowledge.  The one that did Teshuvah.  Teshuvah is 72Name 49, (7×7) Vav Hei Vav.  The Hei that was neened to enter the 100% Gan Eden.  Man and wife, the two Vavs, needed to become One inside Lamed; the Hei that Abram and Sara needed.  The H Bar constant of Archturus.  The Name Vav Hei Vav means happiness.  One must do Teshuvah with happiness to change minus nine to plus nine.  Teshuvah of tikkune without true happiness only changes minus nine to zero.  To repent with fear does not give a plus nine result, but only a zero.  No live gain; no children, no sexual enjoyment.  Thus the Name Vav Hei Vav goes together with the Name Caf Vav Kuf.  Sex with happines and joy in the marriage is the key to Teshuvah.  Thus Caf Vav Kuf in Vav Vav Lamed with Vav Hei Vav, gives Teshuvah.  The three triplets must be alive.

unnamed

Eating of the Tree of Knowledge in the infinite Garden was the reason they found themselves outside the gate in the 95% truth Tree of Knowledge position.  Outside the mirror looking in, is not inside looking out.  The Hei makes the difference.  The mirror (5) makes the difference between evil outside or live inside the mirror.  At Horeb with the golden calf episode, the mirror as blockage was replaced by a two way inscribed Torah-mechanism.  The one Vav, (man) build the golden calf mirror system that placed them back in the 95% position where Mordechai finds himself with Purim.  The other Vav, the woman, did not give gold and is still inside with Purim.  The counterfeiting Vasti was replaced with Esther Hadassah that operates inside the mirror Lamed; inside Merkavah that acts as the negative minus pole.  She alone is able to save Mordechai from the alternative current Tree of Knowledge in the gate, outside looking in.  She standing on the inside looking out, had to be reminded to act as Saviour by stepping in.

The law of miracles is operable by any person who has realised that the essence of creation is light.  That free and unconditioned consciousness, which all men briefly experience in their dreams, is the permanent state of mind of a god-tuned Master. Innocent of all personal motives, he rearanges the light atoms of the universe to satisfy any sincere prayer of a devotee. Parahamsana Yochananda

The Vav that eats of the Tree of Knowledge stands on the outside and sees a Tree with Kether on top.  This Vav of six is caught up in the six directions of space.  Time is the seventh(7) and is divided into past, present and future for the Vav of the Tree of Knowledge.  To get Vav out of the trap of the Tree of Knowledge, there are two halves unleavened bread of Pesach.  The Yahoshua half or Past half, and the Yochanan half or the Future.  Vav is in Merkavah and Master of Merkavah.  Vav is also Master of Time; the Vav of I AM now.  Vav is also in the position of the seventh point in the centre of the spinning six pointed Time Star of Merkavah.  The Vav that drew the Yahoshua past and the Yochanan future into itself as the ‘I’ of El-I-yah.  The Vav Vav Lamed Master of Time eating from the Tree of Life, is Master of movement.

index

This God tuned Master, is co-master of Movement; movement is the third link in live energy and life light and movement.  Time and space are the life of the Trinity of the Tree of Life.  If one trinitise these three unleavend breads, one eats from the Tree of Life.  When one makes the two halves of Pesach and Succoths one; the Yahoshua and his other half or nephew Yochanan, Past en Future are united in the NOW, the I AM.

15

10 YOGI PER VOLK OF STAD

Wanneer Abraham sy seun Yitschack moet offer, antwoord hy wanneer die ram  gegee word ‘Hier is ek’ ayeh asher: EK IS.   Hy is die regverdige of yogi wat afgesmeek het dat tien regverdiges nodig is om die stad of volk te red; te red van  uitwissing.  Van watter soort uitwissing?  Nie van uitwissing deur ‘n ander Adam tipe nie.  Nee, maar uitwissing deur die natuur kant, die Elokim kant!  Toe Adam teen Adam veg het Abram gehelp, maar toe Natuur teen Adam veg, tree die genade van tien regverdiges of Yogi in.  So wanneer die Adam teen die Adam veg, sal Abram vir Lot red, maar wanneer  Moeder Natuur teen Adam optree, kan net die regverdige of Yogi die Adam red.  Ook in die verhouding van 10 Yogi per volk of stad.  Die groot vraag is nou, kom die nodige tien regverdiges uit die Suidland van Afrika wat die Yisrael Program of volk moet red?  Die volk wat met Sukkoths se sewe dae en sewentig beeste se offers, die sewentig ander nasies moet red teen die uitwissing van Moeder Natuur?   Let mooi op, daar is groot verskille tussen Adam tipes wat oorlog maak teen mekaar en Moeder Natuur wat oorlog maak teen die Adam tipes. Die konings wat oorlog maak, en die engele se vuur van Sodom en Gemorrah is twee verskillende dinge.  Die Adam tipe van die Ooste teen die Weste se oorlog, is verskillend van die Natuur teenoor die Adam tipe se oorlog.  Moet nie die twee verwar nie!  Gaan die Ooste se yogi en die Weste se regverdige mekaar in vrede vind? Dit is die groot vraag vanaf 1945 waar die wetenskap nou ook uitgevind het dat materie maar eintlik liggolwe en  beweging en klank is.

Die drie kruise op Golgotha staan in ‘n driehoek. Wanneer een buitekant die driehoek staan, sien een drie kruise langs mekaar, of selfs dalk net twee, afhangend waar een staan.  Dit is dieselfde as wat een buite Merkavah sou staan soos Ezekiel.  As een egter in die middel van die drie kruise staan, beleef een die drie kruise. Dan spin een saam met hulle.  Buite liniëre tyd vind een eers Moshyah dan Yahoshua en dan Eliyah binne die EK IS Tyd.  Die driehoek funksioneer as die drie-in-een meganisme. Die El-I-Yah.  Die derde kruis in liniëre tyd is die Yogi kruis wat ook in 1945 oor die hele planeet bekend gemaak is. Eers die Moshyah, toe die Yahoshua dan die Yogi of El-I-Yah meganime. Die I wat een met El en Yah word.

Gen.25:1 En Abram het weer ‘n vrou geneem met die naam Ketura. :6…aan die seuns het Abraham geskenke gegee en oos laat aftrek na die Oosland.

Yitchack is die seun van Abraham en Sarah en is in die Pilaar wat bestaan vanaf Aleph tot Caf; die een kolom van 11 skeppings “letters” dus van 1 tot 20.  Abraham en  Keturah bring voort die  “seun” Vav van die Pilaar van die ander kolom van 11 skepping “letters” vanaf Lamed tot Tav; die getalle vanaf 30 tot 400.  Ketarah gee Kuf(100), Tav(400), Resh(200)=(700) en Hei(5). Die Kuf Tav en Resh se (=700) is die dubbel nulle of volgende kwantum Vav liggaam van Vav(6) of ses seuns van Keturah van Gen. 25:2.  Die kwantum Vav van die Ooste wat al kan levitate en materie met die bewussyn beheer.  Die yogi van die Ooste.  Hei is die gemeenskaplike faktor. Die Vav Yitzack van die Weste moet die Vav ses kinders van Keturah ontmoet. Hulle saam in Hei moet die twee kwantums van 49/50 van die kinders van Sarah en die kinders van Keturah uitwerk.

Die Shin(300) wat oorbly van die vier letters Kuf(100) en Resh(200) en Shin(300) en Tav(400)om saam (=1000) te gee, moet saam deur die een Yitzack plus ses Keturah kinders wat saam sewe gee, vir die volle sewende vlak met nege sye voltooi word. Die 95% waarheid wat 100% vals is, moet saam 100% waarheid gemaak word deur die nodige 5% waarheid wat nog kortkom saam by te sit.  Die Weste Yitzack en die Ooste se Ses van Keturah of Kaf Tav Resh (=700), moet saam die oorbruggings jaar, die oriënteringsjaar, die letters 23 en 24 wat verskyn en verdwyn, uitwerk.

Dit is baie, baie, baie belangrik om te verstaan dat die reëls se verklarings en toepassings van die verskillende kwantums van 7×7 per kwantum van die volgende vlak kwantum van 7×7, totaal kan verskil.  Byvoorbeeld die beskrywing en begrippe van die reëls van die verskillende Bome in die tuin van Eden.  Die begrip van die reëls vir die kwantum van 7×7 van die laer Yitschack kwantum, waar die inbring van lewenslig plaasvind op vlak een van die sewe vlakke van die kwantum, deur die seksuele daad tussen twee pole of huweliksmaats, beteken die eet van die Boom van Kennis te vroeg, heeltemal iets anders as wat dit op die eerste vlak van die volgende 7×7 kwantum van die Keturah se ses van 700  beteken. Waar daar op vlak een van die kwantum van 7×7 nie eens meer die seksdaad nodig is om iets in materiële vorm te skep nie en die seksdaad vreugde wat kortstondig op die Yitzack kwantum was, nou permanent op die Keturah ses Vav kwantum is.  Maar die verwarde begrip van die enkele Bome reël, het al groot pyn en ellende  gebring.

Hierdie sewe jare vanaf 2012=5 tot 2019=12 is dus ook die oorbruggings jare.  Die tyd waarin die Yahoshua en Miriam dualisme en seksualiteit volgens die Yitzack een Pilaar van 0 tot 20 se reëls gevolg word en nou bekend gestel word aan die volgende Pilaar van 30 Lamed Merkavah tot Tav 400 se kosmiese Yahoshua, Moshyah, El-i-Yah of yogi Christos Logos Oog tussen Kosmosse en heelalle van geen dualisme en eenheid se reëls en begrippe. Dieselfde Torahrol, maar aan weerskante leesbaar. Die Aleph as een(1)reëls en die Aleph as een-duisend reëls.

Die twee Alephs moet nie verwar word nie. Die seksdaad as Heilig en rein en mooi vir die Aleph(1) moet nie verwar word met die begrip in die geval van Aleph as een duisend nie!  Daarom is die oorbruggings jare tussen Oos en Wes so baie belangrik. Die hoofdoel van die tyd is om die misvertande na beide kwantums toe, uit die weg te ruim; die legkaartstukke reg te pak. Die 5 persent reg aan te vul. Die regte reëls vir die regte kwantum en vlak per kwantum.

Daar is nie bose nie, daar is nie evil nie, daar is net live. Daar is wel verwarring.  Verwarring is die regte ding in die verkeerde kwantum of vlak van ‘n sewe vlakke kwantum. (7×7) is 49 vlakke per kwantum.  So wat is die 50?  Die vyftig of Yobel is die oorbrugging; die misverstand vrymaking; die reg sortering. Die Ooste en Weste, of verlede en toekoms regstellings tyd.  Die gee van die Torah insig vir Pilaar 0 tot 20, en Pilaar 30 tot 400; die Shavuot; die 50, die Jubilee.

Die gemeenskaplike faktor, die Hei, is 5, word op Dag 50 gegee; die Yoibel, die Hei(5) van die ryp vrug. Die Hei(5) of 50 Nun of 500 wat een Pilaar is as 500.  Die helfe van die twee Pilare letters se 1000 afkomstig van Kuf(100) plus Resh(200) plus Shin(300) plus Tav(400) is 1000, dus Shlomo. Die Hei van Sara-Hei en Ketura-Hei en Abra-Hei-am; die Shekinah. Die Hei en nog ‘n Hei van S-Hei-kina-Hei. Die Yoibel of 50 oorbruggings meesteres,die Esther wat intree; die Hei van Hei-dassa-Hei Hadassah. Die Shin Kuf Nun Hei.  Die korrekte voltooide Shin deur die korrekte Nun(50) deur die Hei(5) wat min suurstof gebruik soos die skilpad wat 400 jaar oud word en net 4 x per minuut of 60 Sameck sekondes asemhaal.

Die oorbrugging van 5 Hei of 50 Nun of 500, verkry van twee, Kuf(100), plus Tav(400)=500 of Resh(200) plus Shin(300)=500, beteken dat Hei nou die Dalet(4) en Vav(6) koppel en dat Nun(50)  nou  vir Mem(40) en Sameck(60) koppel, en dat Tav(400) gekoppel word aan Kuf(100) plus Resh(200) plus Shin(300), dus 600 deur Shin(300) plus Resh(200)=500.  Wat beteken dit alles?  Dit beteken dat die lewe wat die Vav in die Dalet wȇreld leef, uitgebalanseer word deur die Hei.  Die lewe wat uitgeleef word deur Samech in die wȇreld Mem, word uitgebalanseer deur Nun.  Die lewe wat uitgeleef word as Kuf en Resh en Shin in die wȇreld Tav, word uitgebalanseer deur Resh en Shin.  Die hele Adam populasie as Resh sal in die volle Shin waarheid moet wees as die eenheid of Echad koningskap in die Tav wȇreld!  Dus die 4 en 6 dan 40 en 60 dan die 400 en 600. 4+6=10 en 40+60=100 en 400+600=1000. En 1000 is ook Aleph. Die Aleph eenheid.

Die verskillende koningskappe is dus die David koningskap. Die Dalet(4) Vav(6) Dalet(4) דוד koningskap. Die lewe Vav(6)leef in  Dalet(4) wȇreld, maar vorder nie en herhaal terug na Vav(6) wȇreld Dus dieselfde wȇreldvlak reïnkarnasie. Dan is daar die Samech(60) lewe in die Mem(40) wȇreld, met sy Nun(50) nie-volledige boodskap Mashiach, wat nou al gevorder het na die tweede kruis toe.  Die koningskap hou voor die aparte Mashiach as koning met sy volk daar ȇrens in die vae dooie tipe Hemel begrip.  Die volgende koningskappe is die Shlomo(1000) koningskap tipe, nl. die Tav(400)  met wȇreld die Adam Resh(200) wat as die eenheid Koning Kuf(100)regeer met die ware Shin(300). Dus die eenheid tipe “fleet being ” koning lewe as Vav(600) wat in Tav(400) wȇrelde leef as Aleph(1000)!

Die 600 lewe in die 400 Wȇreld bekend as Aleph(1000), beheer dus die 60 lewe in die 40 wȇreld en die 6 lewe in die 4 wȇreld ook en kan dus daardie wȇrelde meemaak  en beleef volgens hulle reëls. Dus ook die ortodokse se David koning Mashiach wees. Of die Christendom se Jesus koning wees.

 

16

 

YOIBEL GEHEIM OF DIE KWANTUM OORBRUGGING

Kom Storetjie storie weer oor die Yoibel of 50 begrip. Die 5 of 50 of 500 begrip; die (7×7=49) wanneer binne ‘n kwantum na die (7×7) gekyk word.  Maar nou is daar die 7×7=50 geheim, die Yoibel geheim of die kwantum oorbrugging geheim.  Die intermediate tussen kwantums is een van die grootste basiese geheime van die stappe van die skeppingsproses.  Hierdie krag van kontinuum is weggesteek in die kwantum spronge van die natuur.  Hierdie geheime 50, van die 7×7=50, wat nie logies is binne die kwantum denke van 7×7=49 nie.  Maar daar bestaan die intermediate stadiums tussen 49 en 49 kwantums, wat die 50 stadium is.  Die oorgang stadium tussen die minerale koningkryk en die plante koningkryk of tussen die plante koningkryk en die diere koningkryk of die diere koningkryk en die mense koningkryk. Ook gesien as die Engele koningkryk en die Adam koningkryk.  Die Metatron koningkryk en die El Shaddai koningkryk.  Die drie skeppings-wonder letters wat betrokke is by die geheime oorgangs skepping, of 5, 50 of 500, is die letters Yud en Lamed en Kuf.

 

Die Yud is die drywende punt wat onbekend of bekend kan wees as die reddings punt van die siel.  Die Lamed neem die siel op om te leer. Die Kuf neem die siel af om sy doel op aarde te realiseer.  Die drie unieke letters spel die heilige Naam Lamed Kuf Yud  יקּל Dit is die eerste letter in elke woord van die seënwense sin wat Yahkob sy seun Dan, as die laaste stam toegeseën het, nl. ‘Op U redding hoop ek, Yud Hei Vav Hei.  Dus Lamed Kuf Yud, die Lamed Merkavah van Eliyah en die Kuf koningskap van Shlomo en die Yud redding van die Yud van Yud Hei Vav Hei.  Hy wat nie die geheime 7×7=50 Shavuot se Torah ontvang en in Lamed opgaan en leer van die geheime ongeskrewe ongeopenbaarde  Torah nie, sal nie afkom in Kuf met die nodige sielstoerusting nie, en die Yud as bekende geopenbaarde Lossser beleef nie.  Hy haak dan vas soos Kian die moordenaar van Abel tussen 49 en die volgende 49; tussen diere-koningkryk en Adam-koningkryk as die bobbejaan tusssenganger; die aap na-aper.

images

Maar die heilige Naam Caf Lamed Yud, gee ons die heilige Naam van Purim, naamlik Chet Kuf Pei.  Dit gee die groot krag gee om met Purim die Torah in die  vleeslike liggame nog beter te vervul, as wat ons dit met die ontvangs van die 50 met Shavuot by die berg saam met Moshyah die eerste keer gedoen het, want ons het nou al drie kruise oorwin.  Ons het nou die Moshyah en Yahoshua en Eliyah begrip van die Torah en kan nou met drie letters spreek; dus die Pei van die Chet Kuf Pei חקפ heilige Purim Naam wat nou uitspreek na 127 nasies. Dus (=10) en (=14) en 1 en 2 en 7.

Daar is dus die drie liggame, die fisiese liggaam, astrale liggaam en die semi formele liggaam.  Die 1 2 7 liggame; die Moshyah liggaam of 1, die Yahoshua/ Yochanan liggaam of 2 en die semi-formele liggaam of 7.  Daar is ook die Overself liggaam, die Christ Overself liggaam benadering.  Die 127 of (=10) van Purim. Die volledige Sephiroth in sy drie vorms voordat daar net die Yud ook mag wees, sonder die liggame, maar wel ‘n Yud met sy eie identiteit en altyd bereid om die wil/Torah/testament van die Oneindige Heilige te doen.

Die Yoibel of 50-vrymaak is dus die vrymaak van die ego se begeerte, van die ego beheer oor elkeen van die liggame en wȇrelde wanneer die opgelegde opdrag voltooi is en daar aangegaan moet word na die volgende opdrag binne die volgende 49 kwantum.  Ons beleef nou ‘n eenheid spieëlbeeld van die Yoibel vrymakingsopdrag vir die semi-formele liggame van die sewe oë van die Shekinah in die jare 2012=5 tot 2019=12 wat 7 jaar is.  Opsommend van wat reeds in 1945 begin plaasvind het.

Monday March 3, 2014. It’s that time again — another new moon. In a normal year as we complete the lunar month of Pisces, we should be entering the month of Aries.  But this year, that’s not the case.  We actually have another month of Pisces!  Why?  Well, the kabbalistic calendar is a lunar calendar based on the cycle of the moon, as opposed to the secular Gregorian calendar, which is based on the cycle of the sun.  For the kabbalistic calendar to stay in sync with the solar, the sages added an extra month seven times every nineteen years.  This extra month, known as Adar Bet, or Pisces II, began this Saturday night.  Now you may be thinking: OK, if we need to add another month, why do we add another Pisces?  Why not another Taurus, or Scorpio, or Leo?  Well, as you know, there are twelve months of the astrological year.  Each one of these twelve months corresponds to one of the twelve signs of the zodiac.  Six of these months are known as male months, and six of them as female months.  Spiritually speaking, the male months are a time for sowing the things that we will reap in the female months.  In other words, for half the year we are planting seeds in our lives, and the other half of the year we are bringing those seeds to fruition.  Pisces is the last of the female months, so essentially it is our last chance to manifest the energy of the particular astrological year.  So when we have an extra month of Pisces, or Adar Bet, the universe is giving us an additional window of opportunity to manifest the changes in ourselves that we haven’t yet manifested.  We call this year a “Shana Meuberet” or a “pregnant year” because of this extra potential that lies within it.  So let’s use this energy of this extra month of Pisces to our advantage and take the actions that will bring positivity both to ourselves and to the world. Kaballah Centre

This exstra male month, the extra seventh month in this year of seven; 2014 (2+1+4=7) of year (2019=12)-(2012=5) as (12-5=7), thus the seventh year or Zayin the  (=7) letter, or Ayin the (=70) letter or  Tau(400)+Shin(300)=700 letter.  Thus, this body and this world, the astral body and astral world, and casual body and astral world are now all interconnected in this seventh extra male month in 19 years.  Letter 19 is Kuf(100),  first of the four  double zero letters: Kuf(100) and Resh(200) and Shin(300) and Tau(400) that equals (1000) Aleph or the double Vav with double Yud unity of 1000, or three zeros.

Let the 6 male children of KETURAH and the 1 male child of SARAH  be the 7 of the 7 male months of this year that impregnates Mother Earth with the SHALOMITH SHALOM of the 7th day Shabbat to bring forth the unity of (6+7=13) Echad; the beginning of Unity. 

Dit het reeds gebeur; die 7de suster is bevrug hierdie maand. Die 7de man wat die 6 susters bevrug is besig om na nul te verander. Die ringe draai na nul. Dws. die Sewe Susters sal op die 7de van aanstaande maand oplyn met Saturnus, die Maan, Sewe Susters en die Aarde omtrent 7 uur die aand.  Omdat die ringe na nul gedraai is, sal sy 49 maande lank nie sigbaar wees nie maar wel Saturnus en die Sewe Susters.

 Die gewone sesde maand of Adar Purim is dus die ses weeksdae tot die sewende Shabbat dag Purim.  Die Adar 11 Purim is dus die sewende dag Shabbat tot die opvolgende ses dae Purim.  In negentien jaar of een Kuf(100) is daar dus twaalf ses jare tot sewende jaar Purims en sewe by sewe jaar tot ses jare Purims.  Die sewende dag van die Sukkoths is die sewende jaar maal sewende jaar se 5 of 50 of 500 Yoibel.  Die Aardse liggaam en Aarde Yoibel, die astrale liggaam en astrale wȇreld Yoibel en die casual liggaam en casual wȇrelde Yoibel, afhangende van waar elkeen homself of haarself bevind.  Sukkoths dag sewe is die merkavah daar, die Lamed vir die Kuf afrit of die Yud oprit, afhangend wat die opdrag is wat voltooi moet word.

Die Aarde, Maan, Orionis en Pleiades lyn dus op, op die 2de Adar  van die jaar 2014=7 se Purim; die vroulike Esther Yoibel vrymaking.  Die Aarde, Malchut is die David se 70 en die Maan, Yesod, is Yoseph se 80.  Moshyah is 80 wanneer hy die volk begin uitlei.  Die letter Pei is 80.  Yesod יסוד of Yud(10) Samech(60) Vav(6) en Dalet(4) is 80.  Moshyah spreek die Torah met die Pei-mond wat (=80) is.  Pei uitgeskryf is Pei Aleph wat (=81).  Die eerste “EK” van die “EK IS” jou G o d van die Tien Gebooie is Aleph(1) Nun(50) Caf(20) Yud(10), dus ook (=81).  Daar is die aardse liggaam en die astrale liggaam en die casual liggaam.  Daar is die 60 Sameck lewe.  Daar is die 70 Ayin lewe.  Daar is die 80 en 81 Pei lewe.  Daar is ‘worlds, souls and divinity’ vlakke van die Aleph Beit boek van Rabbi Yitschak Ginsburg.  Daar is die drie hoof liggame en hulle wȇrelde.  Daar is dus die Naam Yud Hei Vav Hei vir die aardse liggame en lewe en wȇrelde.  Daar is die Naam ישהוה Yud Hei Shin Vav Hei vir die Kosmiese Christos astrale liggame, lewens en wȇrelde.  En daar is die naam Aleph Nun Caf Yud van die causal, pure thought lewens en liggame en wȇrelde. Die naam Yud Hei Vav Hei se waarde is (26).  Die naam Yud Hei Shin Vav Hei se waarde is 326.  Die naam Aleph Nun Caf Yud se waarde is 81.  Die Yud Hei Vav Hei (=26), dus 2+6=8 en 2×6=12. Die naam Yud Hei Shin Vav Hei (=326 dus 3x2x6=36 of 3×6=18 of 1×8=8 of 3+2+6=11.  Die naam Aleph Nun Caf Yud (=81).  Dus in albei gevalle is dit 8+1=9 en 8×1=8.   Dus 9×8=72 Heilige Name van drie letters elk wat die uittog of Ari Shemot is vanaf die aardse, regdeur die astrale tot die causal en verder.

 

17

GESKREWE TORAH OU NUUS VERSUS ORALE TORAH

Dit is baie belangrik om dus op te let dat die EK IS wat Mosheh by die brandende bos, en die EK IS wat vir Mosheh die Tien Gebooie gee, Mosheh vanuit verskillende wȇrelde met verskillende formulerings benader.  Eers was dit Mosheh alleen met Eheyh en Yud Hei Vav Hei, nou is dit Mosheh plus Yahoshua met Aleph Nun Caf Yud en Yud Hei Shin Vav Hei.  Maar die Kuf Resh Shin Tav  Naam van 1000 volg nog  vir die wat die Pei Aleph en die Hei Aleph spreek, wat die eenheid van die NOU tydlose in die mond, wat ook die Pei(80) Hei(5) dus 85 kan wees en Sukah of Samech(60) Caf(20) Hei(5)=85 kan wees.  Albei is (85) dus in die Hier en die Nou of Samadhi of EEN met die geopenbaarde oneindige soos wat die Heilige Teenwoordigheid op elke geopenbaarde vlak openbaar word  as  Yud Hei Vav Hei by die brandende, maar nie uitgebrande bos, of as Yud Hei Shin Vav Hei by die ‘opstanding’ of as Aleph Nun Caf Yud by die gee van die Torah   Die eenwees in die Pei Aleph פא, of Pei Hei פה Mond wat die orale Torah spreek vir die NOU van elke vlak; nie eendag se nou nie, maar nou se nou, hier op hierdie oomblik van nou EEN met die Skepper wees.  As sy mond praat, in sy mond, in sy Sukah, in sy tydloos ruimteloos, in Merkavah, in die Boom van die nou live en nie die spieëlbeeld evil nie.

Die Boom van Kennis is 7×7=49.  Die Boom van Lewe is 7×7=50.  Daar het die faktor “lewe” bygekom by die 49 van die Boom van Kennis se 4/9=13 Echad begrip  wat waar is, maar reeds gebeur het, gister se gebeure of ou nuus is.  Dit is die geskrewe Torah ou nuus.  So wanneer een die Torah net lees en memoriseer, is dit ou nuus en die spieëlbeeld Boom van Kennis, dus die evil van die live reaksie wat geaktiveer word.  Die illusie kant van die live.

sefirotDaar is drie dinge wat kennis of Daat bring: lees en praat en doen.  Lees is met die oë of Ayin.  Praat is met die mond of Pei en doen is die hele liggaam met hart siel en verstand.  Die Boom van die Lewe manier is dus praat en sien en doen elke oomblik wat NOU is, waar al die dinge nou gebeur.  Daarom is Daat nie ‘n Boom van Kennis Sephiroth nie.  Daat is die nou doen se kennis; die sien kennis, die praat kennis: die Bereshith Bara se doen; die lewe of live van die Boom van Live.

Die geskrifte saamgevat as die Bybel boek as die Ou en Nuwe Testament, word saamgevat in die een versie soos gevind in Openbaring 22:14.  Die toegang tot die Boom van die Lewe.

Die Boervolk moet as die Mordechai van vandag, die Boom van die Lewe van vandag wees.  Die vasgevangdes in die illusie van die Boom van Kennis wat soos Esther binne die kasteel in haar vals illusie Samahdi droom, of ‘Jesus het my gered’ in die verlede se Boom van Kennis droom, of Boom van Torah kennis Boom, moet wakker gemaak word. Die nou van die Boom van NOU se lewe se doen en praat en sien en hoor en nuut skep redding. Staan NOU in voor die koning, doen nou voorspraak vir die buite die kasteel in die 127 lande van NOU.  Die Boom van Lewe se nou leef, NOU. Die Purim NOU die maand. Hoor NOU. Die nuwe heilige Name, die heilige oneindige nuwe skeppings kodes.  Nie gister s’n nie, nie net die astrale se gister nie of net die casual se gister nie.  Die nuwes wat nou direk nuut inkom deur al die wonderlike skeppinge.  Die Name maak die verskil; die nuwe Name skep nou die nuwe.  Die astrale en casual of semi-formele moet wakker gemaak word in hulle slaap van die oue, en die nuwe Program red!

Aries die Ram van Pleiadis moet intree om Yitschak die Nartoomid nuwe lig wat inkom te red vir die nuwe Boom van die nuwe Lewe van nou.  Die nuwe lig wat verby die ou casual en astrale en materiële bome kom, wat nou Bome van Kennis van die verlede is, waarin nie meer geskuil kan word nie.  Die toegang van Openbaring is tot die nuwe Nartoomid lig Bome van die Lewe.  Dit is ‘n nuwe 33 wat nou hier is; die nuwe 33ste vlak van die nuwe piramied van 5449 wat met plus (=22) gee, maar die nuwe 22; en met vermenigvuldig die  (=720) gee.  Dus die 72 Heilige Name maar met een “0” bobbel by. Dus 72 Nuwe drie letter kombinasies van die vorige 72 drie letter heilige Name, vir die terugtog uit die diaspora van die helige volk.  Daarom is dit 21/7=3.  Die volk met ‘n ander kombinasie van 12 stamme. Dieselfde bloudruk Adam, maar ‘n totale nuwe Adam wat hier kom. Die nuwe Boom van die Lewe Adam van Openbaring 22:14!  Die nou Adam, die splinternuwe Adam. Die oue het verbygegaan

Key 105:56   Who wish to be coded into the “galactic Tree of living Light”… (die Boom van die lewe van Openbaring 22:14.

Key 304:11,12  Visible exchange of solar polarity. These changes will also affect the rotation of Saturn. The activity of Saturn’s rings…it will illustrate new changes that take place throughout the entirety of the solar system.  (Dit gebeur nou, hierdie Purim van Adar 11 2014=7 vir Pleiadis se 7 opgelyn met Saturnis.)

:13 New biological light controls…(Vir die aardse biologiese)

:14 New astro mutations… (vir die astrale)

:15 Ionized field around blood cells… 

:17 Higher evolved worlds…

:21 (Causal body)…completely made anew.

Lees Keys, of Enoch by J.J. Hurtak, Key 304 self.  Die nuwe kom en is alreeds aan die kom – NOU. Word wakker al die Esthers en tree in voor die Troon. Moenie julleself probeer red nie, red die volk van Mordechai van Amalek se 127 uitwissing!

 

18

 

ESTHER SE STILSIT SAMADHI

 

Die magtige gesalfde koning Saul het ook geswig vir die pragtige glimlag van die koning van Amalek, koning van die astrale  mid-hemele en hom nie met die banvloek getref nie. Koning Saul het sy koningskap verloor. Die verlede se kennis is van die Boom van Kennis.  Ais is die verlede, niks mag nou geneem word nie.  Amalek is van die verlede, niks mag geneem word nie.  2000 jaar terug is van die verlede net soos Amalek.  Nou is nou. Die Boom van die Lewe is NOU se nuus maak proses, NOU se Mashiach funksie as die Yisrael Mashiach volk wat die 127 nasies nou red.

Die koning David wat nou die Amalek van 2000 jaar terug doodmaak as ou kennis van die Boom van Kennis; en nou die Boom van die Lewe David koning is en nou met Batsheba getroud is, en nou Shlomo skep van 1000.  Nie Salomo van die Sa… verlede nie.  Sit is die Sa Klank van die Boom van Kennis van die verlede, die Amalek met sy oorredende mooi sagte glimlag wat die hele wȇreld verlei.  Gelukkig kon Saul later Paul, met die Pei mond word, wat toegang tot die NOU Boom van Lewe verkry.

Keys of Enoch p 599: Samahdi  A false sense of enlightenment that the lord divinities of the lower heavens achieved at the expense of not attending to the spiritual needs of the planets they were governing.  A state of illusion that can be obtained in the lower heavens where it is thought that no further spiritual evolution is necessary to proceed into the infinite way.

 

Esther probeer Mordecai ompraat tot die kasteel se koning se Samahdi.  Mordeghai laat haar weet dat jou Esther se Samadhi illusie, die Yisrael program, die infinite way program, probeer terughou. Samahdi is nie n kuns nie, om in die kasteel weg te kruip is nie ‘n kuns nie. Om jouself te probeer red, is nie ‘n kuns nie.  Die prestasie of kuns is om in die paleis na vore te tree, en die Ayin sewe regeerstaf te ontvang en dan in te tree vir die infinite way, die Yisrael program.  Amalek en Mordechai is bewus van die 127 nasies program.  Amalek het die Samahdi troon vir die 127 nasies in sig.  Mordechai het die infinite way, die Yisrael program, in sig vir die 127 nasies.  Amalek dink sy kerke het die Yisrael infinite way program vervang, maar sy Samahdi kerke het nie die Yisrael infinite way program vir die 127 nasies vervang nie.  Die hart se intelligensie, die infinite way, die Yisrael intelligensie, die Mordechai intelligensie, die Benyamin hart intelligensie sal nooit oncerskillig word teenoor die Boom van die Lewe se infinite way ewige lewensgroei nie.

Die ewige lewensgroei bedoel vir die 127 nasies wat die Yisrael Program hulle moet gee.  Mordechai se hart intelligensie is lankal indifferent to theTtree of Knowledge Samadhi toestand binne die kasteel van die koning waarna Esther so verlang. Esther sal nog uit die illusie wakkerskrik en die Boom van die lewe vrugte dra, die nuwe vrugte van die Nuwe Heilige Name.

Esther is nie deur leer of moeite of studie of intelligensie na die Samahdi kasteel toe gebring nie. Esther het ook niks van bogenoemde dinge nodig gehad om Vasti te verwyder en haar pad oop te kry nie.  Dit is alles vir haar gedoen.  Maar nou het Mordechai buite die poort nuus vir Esther. Die nuus is: jou lekker tyd is verby. Die tyd is nou hier om al jou hart intelligensie te gebruik om in te tree vir die infinite way Yisrael program want jy sal nog die Daat of kennis moet bekom om die 127 nasies in hulle tale, die infinite way Yisrael program te moet leer. Wakker skrik Esther, die lekker is verby of jy word vervang.

Mordechai bereik baie, Dalet se vier: die see, water, die lug, die son, die aarde, grond.  Mordechai bereik die Mem se veertig; Mordechai bereik die Tau se vierhonderd.  Die is nie die wildernis nie, dit is die Natuur Elokim skepping.  Die Adam sal wel eendag, wanneer hulle bykom, by die die onderrig van die Dalet vier vir die aardse Adam, of Mem veertig vir die astrale Adam, of Tav vierhonderd vir die casual Adam uitkom.  Die onderrig waarvan Mordechai nou die saad plant.  Elkeen moet net sorg dat hy weet wie hom lei; is dit Mordechai of Amalek?

AUTOBIOGRAPHY OF A YOGI bl. 457 tot 460 toon die stilsit en niksdoen van Esther; die sabikalpa Samadhi en die beweeg en optree van Esther, die nirbikalkpa Samadhi, en die oorlog van die ‘lifetronic bombs or mental mantric vibratory rays  wat beveg word met ‘chanted seed sounds discharged by the mental guru of concentration.’  Amalek wat deur Esther, wat haar heilige Name ken en weet waar en wanneer om te gebruik, in haar optree en beweeg en doen, Samadhi nirbikalpa. Dit bring Storetjie by die  korrekte heilige Name wat uit die boek bekend as die Bybel, uitgehaal is, en vervang is met niksseggende steriele, kragtelose vervangings. Die Boek van die Lewe, net soos die Boom van die lewe, is nou die Boek van Kennis gemaak, net soos die Boom van Kennis. Die vervangde en vertaalde Ou Testament is nou ‘n geskiedenis boek van Kennis, en die Nuwe Testament het die Jesus boodskap van die lewe slegs in die astrale wȇreld.

Yogi p. 458 footnote:  Because most persons, enjoying the beauty of the astral worlds, do not see any necessity for further strenuous spiritual efforts…’ Lekker vir Esther om net daar te sit in die stilsit Samadhi.  Of die geredde Christen, stilsittende daar in sy Tiphareth posisie met sy net een Naam, terwyl die geveg wat kom vir die behoud van die Boom van die Lewe al die heilige Name benodig!

Om toegang tot die Boom van die Lewe te kry, moet die boek van Kennis, verander word na die boek van die Lewe.  Om dit te doen, moet al die boek van Kennis name uitgehaal word en met die korrekte heilige Boek van die Lewe Name vervang word.  Wanneer elkeen dit doen, sal die heilige Lewende direk met sy hart intelligensie spreek in die Boek van die Lewe taal en hom ombou, sel vir sel, in die Boom van die Lewe van die lewende boek van Yochanan 22:14.

Die lewende Boek van die Boom van die Lewe, wanneer ons dit weer herstel het, gee dan vir ons die baie groter en duideliker beeld van die groot omvang van die heilige Skeppper en Onderhouer en Redder in die totaal van die oneindige geopenbaar as die natuur met die engele, hulle heilige name en ordes.  Die oneindige geopenbaar as die Adam bloudruk met al die heilige Name as eienskappe en karaktertrekke en wȇrelde. Die Oneindige geopenbaar as die lewensenergie of lig of klank of beweging en al die heilige Name, want die heilige Boek van die Lewe gee insig tot al die kleurvolle oneindige skeppinge wat alles daar gestel is, waarin ons kennis kan opdoen – Daat – om dit by te sit by die wysheid en die insig te kan bekom van die oneindige nimmer ophoudende proses, ook genoem die ewige Boom van die Lewe se ewige groeiende lewens prosesse.  Daar is ‘n enorme verskil tussen die een vertaalde, of een wit en swart naam en die oneindige Name van eenheid vir elke vlak van die oneindigheid, die maksimum verskeidenheid van heilige Name moet eers bemeester word, voor die een Naam van eenheid, bemeester kan raak. Daar is nie ‘n maklike kortpad nie. Die kortpad van die Boek van Kennis gee die spieëlbeeld; Evil/Live resultaat.

Die 22 letters is die Boom van die Lewe kodes wat neergeskryf is. Die heilige Name is die geheime sleutels wat die Boom van die Lewe inhoud ontsluit as lewende kodes en nie kopkennis nie, maar hartkennis.  Maar dit is die Ayin of oog deel.  Nou volg die vyf Pei of mond of praat of klank letters.  Die klinkers.  Die mede (mond) klinkers, wat nou die Skeppings of mede-skepper geheime voortbring.  En ook die beweging, die lewensbeweging, die golfbeweging. Die klank, die kleur, die smaak, die geur van die reuk offers.  Nou raak die wit en swart prentjie mos ‘n saak van ‘n ander kleur!

images8Die 7×7=49 wit en swart sewe Shabbatte se simplistiese een naam Yashua rusdag, word nou die 7×7=5 of 50 of 500 of 5000 of 50 000 ens. saamgestelde oneindige heilige, kleure, Name.  Die Shabbat wat die twee-in-een Shabbat is. Die sewe maal sewe Shabbatte.  Want sien die 50 is die einde, maar die 50 is ook die begin.  Die nul uur en die twaalf uur is op dieselfde punt bo aan die horlosie, maar die horlosie het twee wysers, die kort wysertjie staan een verder – ja, die kort wysertjie toon die Boom van die Lewe se lewensgroei aan.  Die een spiraal laer af of op, aan.  Die evil/live.  Dus Shabbat is die opsommende dag van die vorige ses dae, of die sewende dag.  Shabbat is ook die vooruit bepalende dag vir die volgende ses dae, dus die agste dag. Shabbat is die 50 dag, die 8-koppelings dag, as’t ware. Die siklus bo en die siklus onder.  Een terug in tyd, en een vorentoe in tyd.  Een som die vorige ses op, en een som die komende ses op. Pei Aleph en Hei Aleph toon dit ook.  Die Pei-mond skep, maar met Bet; nie Aleph nie. Hei(5) plus Aleph(1)gee (6) wat toon dat Aleph nou as deel van Vav, of (6) deel is van die Shabbat medesskepping – deur die Pei mond se praat van die 22 Skeppingskodes of letters!

Die Aleph(1) van die Adam sonder ondervinding is medeskepper en word Aleph(1000)van die Adam met ondervinding!  Die Shabbat medeskepper deur Aleph, saam met die Skepper deur Bet met die Bereshith bara.  Nou is daar nie net die Bet-Skepping nie, maar die AlephBet Skepping.  Hierdie Aleph as (1) Lewensboom faktor wat by die Hei as (5) bygevoeg word. Die Aleph as 1 wat by die 49 bygesit word om die 49 Boom van Kennis, weer die 50 Boom van die Lewe te maak! Pragtig.

Het die Maatjies nie altyd gewonder waar die Vav(6) vandaan kom, nie?  Die Adam liggaam vandaan kom nie? Die 6de dag skepping vandaan kom nie?  Die ryp vrug Hei(5) of vyfde dag skepping ontvang die Aleph(1) om Vav(6) te word!  Die met Bet-skepping wat tot by Hei gevorder het, ontvang nou die Aleph om die Vav Adam voort te bring.  Die ryp Natuur skepping ontvang nou die Adam skepping om op dag sewe of Shabbat of Zayin die mede-afronding skepper te wees.  Die Bet(2) toon dus aan dat die Hei(5) dag skepping en die Zayin(7) dag nou saam as (5+7=12) of twaalf stamme van Yis-ra-el,  as die Vav(6) die afronding skepping doen.  Eers vanneer die twaalf stamme saam die afronding skepping in die 12 Erets vlak en Astrale 24 vlak en in die Causal 36 vlak gedoen het, kan en mag die Adam wat as Aleph(1) met geen ondervinding terugkeer na Aleph(1000), dus met drie bobbels of wȇrelde vlakke ondervinding; die 12 stamme as koning(1000) Shlomo.  En dan herhaal die Sameck(60) ewige siklus homself weer.  Die groei siklusse van die ewige Boom van die Lewe!

Die aarde, die hemele, die hemele van die Hemele en die Yoibel of  Lamed of Sukah of 50 ewige oorkoppeling wat nie deel van die skeppende funksie as sulks is nie, nl. die Gimel(3) of Lamed(30) of Shin(300).  Of Kether, Chokmah, Binah.  Of letter 23 en letter 24, of Yoseph en Benyamin, die kinders van Rachel wat langs die pad van die ewige Sameck(60) tyd skepping sterf.  Die Lamed Merkavah oorgangs of Yoibel 50 fase, wat vlakke van skeppings-prosesse net koppel.  Die oorgang tussen Metatron na El Shaddai; die ewige vlieënde Lamed, wat afneem as Pei Aleph, of opneem as Hei Aleph, die Aleph(1000) met ondervinding.  Die Aleph(1) sonder ondervinding, maar en baie belangrig, die Sameck(60) toon aan dat die Aleph() ook die Aleph(1000) terselfdertyd is! Dus, die Boom van Lewe se Aleph begin,  is die Aleph  einde van die vorige  siklus; die volgende siklus begin 10 000 meer.  Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende!

Die huwelik Shabbat waar Zayin met Vav getroud is, die Gimel sonder die Yud, nou bekend as Zayin, met die Dalet met die Yud, nou bekend as Hei, plus die Aleph nou bekend as Vav, getroud is  met die 7×7=49 Oog alleen of Ayin alleen bewussyn,  sal die huwelik nou Chet, letter nommer 8 wees.  Maar met die Ayin(70) oog, plus die Pei(80) mond is die Chet net die dubbele Shabbat huwelik tussen Zayin en Vav.  Hoekom?  Omdat Ayin die oog opkyk na Samech toe en afkyk na Pei toe!  Wat beteken dit?

imagestriDit beteken dat die sirkel Samech gedruk is in die driehoek met drie reguit lyn sye, wat vir ons voorkom soos drie wȇrelde, nl. die aarde, die astrale en die semi-formele: die aarde, die hemele, die hemel van die Hemele.  Maar die drie is in werklikheid die drie sye van die middelste volume se eenheid een; die Echad begrip.  Om die eenheid een Echad se ware prentjie te beleef, moet een na al drie sye tegelyktydig kyk.  Om dit te doen, moet mens dit lees en praat en doen.  Die Ayin oog kyk dan op en af tegelykertyd.  Die sewe Shabbat huweliksmaat word dan sewentig en sewehonderd.  Die ses Vav huweliksmaat word dan sestig samech en seshonderd.  Die boek van Openbaring word dan die openbaring van wat gelyktydig op die Aarde en in die hemele en die hemel van die Hemele plaasvind om die eenheids middel-hologram prent se ware beeld in die middel van die driehoek of sirkel te beleef

Daar is drie kruise op Golgotha.  Hulle staan in‘n driehoek. Die driehoek van die Aarde en Hemel en hemel van Hemel.  Die aardse, die astrale en die causal. Al drie sye van die een middelpunt, die een samevattende middelpunt.  Die Yud middelpunt, die Echad middelpunt, die dertien-punt middelpunt.  Die sewe Zayin en ses Vav huwelik van die dertien Echad.  Die Vav(6) van Yogi bl 461 se ‘…six awakened centered in the Sushumna  or astral cerebrospinal axis.  The sixth sense plus the other five…’ binne die Chet(8) huwelik met Zayin, die Gimel sonder die Yud, waar Yud nou die Echad middelpunt van die driehoek vervat. En die 8-huwelik, die Christos meganisme, wat ook beskryf kan word as die individuality.

Yogi p .464 bottom en 465 top and footnote: …the eight (8) Elemental qualities that enter into all created life…from atom to Adam which are earth, water, fire, air, ether, sensory, mind, intelligence, individuality.

Dus die ewige huwelik tussen Zayin(7) en Vav(6) se Echad(13) soos die ewige kosmiese Christos 8 meganisme  van beweging, wat saam na dieselfde kant toe op die middelraaklyn tussen die bo en onder sirkels van die -8- beweeg, maar vorentoe in die een sirkel en agtertoe in die ander sirkel.  Die Chet(8) huwelik meganisme van  die sewende dood van  die Shabbat(7). Die inisiasie dood waar bewussyn weggeneem word van die persoonlikheid en vir die individualiteit gegee word. Die toestand van: ‘…where man ever beholds the face of the father which is in the middle as the Yud, even when he sojourns upon the earth or astral worlds or causal worlds.’

Die middelpunt van die gerealiseerde uit die ewige oneindige heilige on-gerealiseerde. Die ewige Natroomid nuwe beweging en lig en klank.

 

19

 

DIE SAHARA SHABBAT

Hierdie dubbele funksie van die Shabbat word ook pragtig uitgebeeld op die oppervlak van die lewende eensel organisme, genaamd Aarde.  Die Sahara woestyn is nou die aarde se Shabbat en verrig twee Shabbat funksies.  Die vorige ‘ses dae’ opsomming en vasvang van lewe funksie, en die voorsiening van die volgende ‘ses dae’ se lewensvlak voorsiening! Hoe gebeur dit?

Die Sahara was seebodem. Die seebodem het die nodige minerale en voedingstowwe deur onderseese vuurspuwende berge vanuit die middel van die aarde ontvang.  Die planton wat dit opgeneem het op die seebodem is nou in die fyn sand van die Sahara te vind. Dit is dus nou die proses van die vorige ses dae se lewenskrag wat in die Sahara Shabbat vasgevang is.  Nou kom die Ruach of wind en waai die vasgevangde lewe van die vorige ses dae na die weste, na die Amazone reënwoude.  Die lewensenergie, die minerale in die dooie plankton deeltjies, los op in die water van die wolke en reën op die woude.  Dis die Sahara Shabbat se volgende Ses Dae se voorsiening van lewe sodat die bome kan lewe; bome wat die lewensbelangrike suurstof voorsien.  EN DIE RUACH HET OOR DIE WOESTYN GEGAAN OP DIE OORKOEPELINGS DAG, DIE RUSDAG, DIE SHABBAT DAG.

So is daar die siklusse binne die siklusse. Die 7×7=50 dae siklusse, die 7×7=50 jaar siklusse, die 7×7=50 millenia siklusse. Die 7×7 = Yoibel vrymaking van elkeen van die sewe vlakke van die Heelal samestelling.  Die ewige 7/8 funksie van die ware Shabbat huwelik waarvoor daar geen egskeidings briewe is nie.  Elkeen sal die Sukah hou, of nie die toekomsreën ontvang nie.  Elkeen sal die Shabbat huwelik se huweliksverpligtinge nakom, want dit bind sy voorgeslag en sy nageslag.  DAAR IS GEEN SKEIBRIEWE VIR DIE SHABBAT HUWELIK NIE, DIT IS ‘N EWIGE INSTELLING VIR JOU EN DIE GESLAGTE NA JOU.  DIT IS DIE LEWENDE TORAH OPDRAG VAN DIE SOEWERYNE EWIG LEWENDE.  DIE ENIGSTE WARE EWIGE VRYHEID IS BINNE DIE SHABBAT HUWELIK. Die Shabbat huwelik  of Shabbat dood oftewel sewende dood is:

Cosmic Doctrine p165 For those who desire the things of the senses and pride of life, use the words living death (of vasgevang in die Shabbat dood) to explain the most terrible fate that can befall man, but those who have the knowledge (Daat) knows that the living death, (the Sahara Shabbat marriage) means the freedom of spirit brought through the planes of matter. (Die Saharah Shabbat dooie planton stof bring lewe) It means the consciousness of the abiding presence in the midst, the consciousness of senses. It means awareness of the heavens, while dwelling on the earth. (Dus die drie kruise in die driehoek: die Aarde, die astrale en die causal: pure thought existence bymekaar gebring in die Shabbat huwelik as die Jonge van Dae en die Huidige van Dae en die Oue van Dae).

Die ware 8, of ware Shabbat huwelik funksie se drie-in-een funksie kan dus deur drie letters en hulle numeriese ook beskryf word, nl. die 8 of Chet, die 80 of Pei en die 800 wat nou baie interessant is  Die 8 Chet en 80 Pei is reeds oor gestorie, nou volg die 800.  Die Lewende Heilige Woord waarsku self teen die twee soorte Christos –  die  anti evil en die live ware Christos; die drie kruise volledige Christos is dus die 8 en 80 en 800;   die drie maal 8 gee dus 32.  Nou word dinge interessanter.  Die letter Shin het drie Vav bene, die drie kruise.  Die 800 is die derde van die 8 80 800 Christos funksie.  Die evil/live  of anti ware Christos, is nie teenoorstaande 180˚ teenoor mekaar nie, maar albei direk langs mekaar

 Anti in Grieks beteken die perfekte vervanging; die leuen.  Shin is die evil.  Live is ook Shin. Shin is die waarheid.  Albei is Shin. Shin met twee rondekop Vavs en een vierkantkop Vav is die 95% waarheid, maar dus 100% leuen.  Die anti-Christos.  Die nuwe letter, letter 24, die Shin met vier bene, drie ronde koppe en een vierkant kop, die tydelike Shabbat huwelik dubbel funksie letterDIE VIERBEEN SHIN HOU NOU DIE  DRIE VAV RONDE KOPPE WAT DIE  WARE CHRISTOS GEE, DIE 100 % WAARHEID SHIN LETTER.  DIE VIERKANT KOP VAV WORD VIR DIE  LETTER, DIE OOPBEEN BET GEGEE EN NOU HET ONS DIE TYDELIKE OORGANGS DUBBEL SHABBAT FUNKSIE LETTER NOMMER 23.  DIE TOEBEEN BEIT LETTER.  DIE NOORDE HEK VAN DIE STAD YERUSALEM IS NOU BENUT DEUR DIE WARE CHRISTOS 8 80 800.

 

20

 

EVIL OF LIVE STAAN LANGS MEKAAR

index.livejpg

Die 800  deel kan op die  Evil of live  opgemaak word.   Hoekom so?  Want die laaste vier letters naamlik Kuf(100) en Resh(200) en Shin(300)en Tav(400) moet die derde van die 880, 800 se 800 deel opmaak.   So kom ons maak optel sommetjies.   Wat kan alles nou 800 gee?   Som een: 400+300+100=800, dus die letters Tav plus Shin plus Kuf gee 800.  Wat is  uitgelaat?  Die letter Resh is uitgelaat.  So, wat het ons nou?  Ons het Tav(400) die Natuur plus Kuf(100) die Koning en Shin(300) die waarheid of leuen.  Watter Shin het ons nou?  Die evil of live Shin?  Kom ons bekyk nou weer die somme.  Storetjie weet party van ons hou nie van somme maak nie, maar somme bly altyd belangrik tot in die hemele van die Hemele waar ons somme maak.   Die 8 is die Aarde wȇrelde se somme, die 80 is die Astrale wȇrelde se somme, en die 800 is die semi-formele wȇrelde se somme, want daar is drie kruise op Golgotha, een vir die Aardse wȇrelde, een vir die hemel se wȇrelde en een vir die hemele van die Hemele se wȇrelde.  Daar is dus die drie wȇrelde se Christosse; een op elke kruis.  Maar drie kruise staan in ‘n driehoek; die driehoek is maar net ‘n drie in een aanmekaar sirkel spiraal.  Die een van die drie-in-een is in die middel, dus al die drie wȇrelde se drie Christosse in een Christos meganisme.  Die Lamed Merkavah Sukah 8, 80, 800 Shabbat huwelik meganisme.

Ons vind dus eers op vlak drie, die 800 vlak, wie is die live ware Christos.   Die 33ste vlak is die deurgang van die eerste twee vlakke van 3 per vlak vanaf die 2×3 wat 6 gee, na die 9 –  die derde vlak, 333.   Dus 33 na 333.   Dus 8 is ook 3 en 80 is ook 33 en 800 is ook 333.   Elke kruis dra die een 3 drie kruise, dra drie maal 3; dus 3 3 3 of 9.   Dit neem dus drie Vavs,elkeen met die (6)Vav visie of bewussyn om dan eers die 9 Vav visie of bewussyn, of Daat Chokmah Binah of kennis,wysheid en insig te bekom.  (3+3+3) in een, gee dus die 10, of Yud drie-in-een Chokmah Binah Daat van die nuwe 10, nuwe volledige Adam 1000 Aleph  Sephiroth!

Nou eers terug by die vraag: wie is die ware Christos?  Ons het nou reeds een Christos.   Sy samestelling in al drie wȇrelde, aarde, astrale, semi-formele is dus Chet(8)+ Pei(80)+ Tav, Resh, Kuf(=800).   Is die Christos evil of live?  Vals of waar?  Ons moet maar net weer somme maak!  Ons moet die balansstaat uitbalanseer tot op die laaste sent!  Wat skryf die Lewende Woord, die Torah voor?  Die heilige geskrifte skryf dat die heilige volk, Yisrael altyd sal bestaan.   Daar is drie-in-een indelings: die algemene, die reine en dan die Allerheilige.   Die Hoëpriester wat die drie-in-een verteenwoordig of vergestalt, mag daar ingaan.   So wat het ons reeds?  Ons het die 8 aardse, ons het die 80 astrale en ons het die 800 semi-formele Christos samestelling.   Op die Heilige vlak kort iets.  Kan die Maatjies die 5 % tekort raak sien?

Die 33ste vlak is die deurgang van die eerste twee vlakke van 3 per vlak vanaf die 2×3 wat 6 gee, na die 9,  die derde vlak, die 33.3.   Dus 33 na 333.   Dus 8 is ook 3 en 80 is ook 33 en 800 is ook 333.   Dus elke kruis dra die een (3), drie kruise dra drie maal 3, dus 3 3 3 of 9.   Dit neem dus drie Vavs, elkeen met die (6)Vav visie of bewussyn om dan eers die 9 Vav visie of bewussyn, of Daat Chokmah Binah of kennis, wysheid en insig te bekom.  3+3+ 3 in een gee dus die 10, of Yud drie-in-een Chokmah, Binah, Daat van die nuwe 10 nuwe volledige Adam (1000)Aleph Sephiroth!

Wat beskryf die Heilige Srif?  Die feit dat al drie die kruise geld: die Aardse apart eenkant, die Astale rein, die semi-formele heilig.   Al drie in een allerheilige Echad vir die volk Yisrael wat uitgekies is as die al drie-in-een volk.   Dit beskryf al drie vlakke of wȇrelde in een.al drie kruise in een .   Al drie.  Dus ‘n fisiese volk op aarde by name Yisrael, ‘n astrale volk by name Yisrael.en ‘n semi-formele volk by name Yisrael en dan Yes-ra-yah Echad.

resh-mnemonicWat kort by die 800 heilige vlak?  Ons het Tav en Shin en Kuf; ons het dus die natuur Tav en die Christos Shin en die koning Kuf.  Wat kort egter?  Ons kort die Resh(200).   Wat is  Resh? Resh is die begin van Hart-intelligensie in die Vav aparte geskepte funksionele – die vrees of respek vir die Skepper verteenwoordig as die begin van die Vaderlike wysheid waarby fisiese kennis opgedoen deur die fisiese liggaam, bygevoeg word om die moederlike Insig te bekom.  Die Shabbat huweliks proses vind in al drie kruise plaas; dus op die aardse vlak in ‘n aardse liggaam, op astrale vlak in ‘n astrale liggaam en op ‘n semi- formele vlak in ‘n semi formele liggaam.   So die Resh of Vav of aparte fisiese vorm, is altyd beskikbaar op elke vlak, selfs in  die Allerheilige as die fleet being hoëpriester wat die drie wȇrelde as die drie-in-een verteenwoordig.   Die Resh as apart gesitte volk op aarde, die Resh as rein volk op die astrale en die Resh as die  heilige volk op die semi-formele.   Resh moet dus daar wees maar die vraag is hoe?

Nou kom ons voor die groot 1000% waarheid te staan; nie die 100% waarheid van koning David of Kuf(100) nie, maar voor die koning  Shlomo(1000) koningskap!  Wat is dit?  Dit is die Aleph/Adam(1000) oorspronklike Program.   Dit is dat die fisiese Vav Yisrael inisiërings Program in al drie wȇrelde, aarde, astrale en semi-formele beskikbaar moet wees.   Nie ‘n vae geestelike alleen Christendom nie, ook nie ‘n aardse Yisrael alleen Davidiese koningkryk in die ou gewese heilige, aardse landgebied nie.   Nie in net ‘n aardse en astrale vlak Amerikaanse Christen  oorheersing nie.   Die ware Shin Christos sluit al vier in; die Kuf(100) koning, die Resh(200) fisiese in die totale drie-in-een bestel, die ware Shin(300) en Tav(400.   Die nuwe aardes op al drie-in-een vlakke.   Dus die somtotaal (=1000)!  Daar is nie ‘n ander manier wat daar ‘n 800 Derde Vlak of heilige semi-formele gekry kan word nie.   Die Pei van 80 praat met die vals tand, die vals nie-volledige astrale redding.   Wanneer die vals tand getrek word, word die wit Bet wat binne die Pei mond is, uitgehaal en kan die ware Aleph Bet skepping van die dubbele Shabbat gespreek word.   Nie meer die halwe waarheid van net ‘n Beit Skepping deur die Skepper nie en geen Aleph afronding skepping bydrae deur die Vav Adam nie.   Die pragtige ewige Mem en Sameck siklusse: die Dalet(4), Mem(40) en Tav(400, en Vav(6) Sameck(60) en Kuf(100) plus Resh(200) plus Shin(300)=600, dus 6 60 600.

In die jaar 2014=7 se 7 wat binne die jare 2012=5 tot 2019=12 se verskil wat ook 12-5=7 is,  dus 7 en 7 of aardse Shabbat en astrale Shabbat tydperk, moet die Suidland Boervolk wat op die Suid na Noord energie lyn geleë is tussen die witkappie boervrou Boerevolk, die Esther en die Yisrael volk, die Mordechai of die Boervolk wat deur die net aardse alleen apartheid gebreek het, na die nuwe 127 briewe se nuwe inhoud van drie vlakke, drie wȇrelde se begrip.   Die apart op Aarde as gesin, as huis, as kamer, as woonerf met die Shabbat en die Torah as die 1 van die 127.   Dan die alleen, net aardse fisiese land verruil vir die huis en kamer en erf met Shabbat en Torah in die astrale wȇrelde as 2 van die 127, plus die huis en kamer en erf en Shabbat en Torah in die semi-formele wȇrelde vir die 7 van die 127 en die Hoëpriester as die Yud, die 10 volledige Adam van die drie-in-een 10 van die 1 en 2 en 7 drie-in-een Yud middelpunt.   Dus woon een nou in ruil vir net ‘n aardse eie land, in al drie wȇrelde en het ‘n drie-in-een regeerder in die Allerheiligste! Gaan die Benyamin Boervolk uit die Suide die boodskap oordra aan die ortodokse in sy apartheid Israel?  Of ook oordra aan die oorlogsugtige Amerikaanse Christen met sy net halfpad Pei(80) vals, onvolledige evil Shin verlossingsboodskap?

Die einde is die begin.  Die begin is die einde.   Die persoonlikhede as volk Yisrael met sy eie land, is ook die indivdualis as Abram en Sara as indivuduele gesin sonder land.  Die diaspora oor die eerste vlak, die aarde, is die voorloper vir die diaspora in al drie wȇrelde; die astrale en die semi-formele wat volg.   Die bymekaarmaak uit die drie wȇrelde se diaspora is nie die net aardse vlak uit Egipte nie, of net uit die aardse diaspora nie.   Al drie wȇrelde se diaspora moet nog eers voltooi word.   Die grootste opdrag is vir die Yisrael profeet; die opdrag wat lui:  Ek gaan Yerusalem vernietig as stad, maar koop wel nou vir jou ‘n erf.   Koop die erf op die Aarde van die aarde en op die aarde van die astrale en op die aarde van die semi-formele, want jy gaan as die individualis Abraham en Sarah daar funksioneer in jou eie erf en My Shabbat en My Torah in ‘ek en my huis ons sal u dien.’  Die einde is die begin.

Die Shabbat het die dag en die nag en twee twilights.  Die nagdeel moet ons die mis kyk nie.   Daar is vier kwarte van 6 ure elk.   Die Bet-alleen skepping beskryf twilight, twilight dag.   Die Aleph Bet skepping beskryf twilight nag, twilight dag.  Al vier.  Wat het kortgekom? Die nag, en wat is die nag?  Dit is die sterre, die astrale en semi-formele.   Die Aleph.  Pragtig.

Die Aarde van die Eretz se Vav hart intelligensie bevat dus 12 Chabad; Chokmah, Binah, Daat; dus ook twaalf heilige kodifiserings.   Die astrale-aarde bevat 24 Chabad; hart-intelligensie eenhede, dus 24 plus 12, dus 36 eenhede.   Die semi-formele aarde se Vav hart bevat 36 eenhede, plus 12, plus 24, dus 72 eenhede.   Dus die hart intelligensie om 72 karaktertrekke van die Echad Eenheid te kan Chabad of Chokmah en Binah en Daat.  Daar is die bron van die sogenaamde 72 Heilige Name begrip.  Die heilige kodes wat die drie-in-een van die drie-in-een wȇrelde in die een Echad middelpunt beskryf van die Aarde en Hemele en hemele van die Hemele.   Die 72 uur van die drie dae en drie nagte van die kruisiging en die opstanding.  Dus 72 is 12 maal die 6   ure van elke twilight en nag en twilight en dag se 6 ure elk, dus  (4×3=12)x6=72.

Die drie nagte van 6 elk vir elke wȇreld se nagdeel wat nou bygeskep word, gee dus die 6×3=18.   Wat die 18de letter wat nog nie ‘n rol gespeel het nie?  Dis die letter Tzadi(=90).  Dus die 9 90 900 skop nou ook in.   Die regverdige optrede in al drie wȇrelde skop ook in.   Die nagskep deel in al drie wȇrelde skop in.   Die 18 van 1×8 se ware 8 Mashiach funksie, in al drie wȇrelde.  Die 8 plus 1 se 9 of Tet(9) en Tzadi(90) en Tav Shin Resh(=900) wȇrelde skop in, dus bly die Kuf oor, plus Tzadi, wat Tzadek, die reverdige koning spel; die Melek Tzedek wat Abram seën.   Ook die (8×9) wat weereens die 72 Heilige Name bevestig wat in al drie wȇrelde funksioneer; die Aleph afronding skepping, die drie nagte se ses ure elk of (18) is dan ook voltooi.

Nou weet ons wat wat ons werk nou is.   Ons moet die laaste 18 ure, die drie maal ses ure se Aleph afronding skeppingswerk doen in al drie wȇrelde met al drie Vav liggame, soos wat elkeen in sy wȇreld lyk en funksioneer as ‘n drie-in-een wese.   Ons moet die ses ure nag-skepping in al drie wȇrelde doen, dan sal die Melek Tzedek ons seën, ons sal hom seën, die Skepper word ook gesëen; drie seëninge, ‘n drie-in-een seëning.   Die Ooste en die Weste moet nou nie oorlog of evil maak nie, live moet gemaak word.  The Tree of live.

Die 800  deel kan op die  Evil of live  opgemaak word.   Hoekom so?  Want die laaste vier letters naamlik Kuf(100) en Resh(200) en Shin(300)en Tav(400) moet die derde van die 880, 800 se 800 deel opmaak.   So kom ons maak optel sommetjies.   Wat kan alles nou 800 gee?   Som een: 400+300+100=800, dus die letters Tav plus Shin plus Kuf gee 800.  Wat is  uitgelaat?  Die letter Resh is uitgelaat.  So, wat het ons nou?  Ons het Tav(400) die Natuur plus Kuf(100) die Koning en Shin(300) die waarheid of leuen.  Watter Shin het ons nou?  Die evil of live Shin?  Kom ons bekyk nou weer die somme.  Storetjie weet party van ons hou nie van somme maak nie, maar somme bly altyd belangrik tot in die hemele van die Hemele waar ons somme maak.   Die 8 is die Aarde wȇrelde se somme, die 80 is die Astrale wȇrelde se somme, en die 800 is die semi-formele wȇrelde se somme, want daar is drie kruise op Golgotha, een vir die Aardse wȇrelde, een vir die hemel se wȇrelde en een vir die hemele van die Hemele se wȇrelde.  Daar is dus die drie wȇrelde se Christosse; een op elke kruis.  Maar drie kruise staan in ‘n driehoek; die driehoek is maar net ‘n drie in een aanmekaar sirkel spiraal.  Die een van die drie-in-een is in die middel, dus al die drie wȇrelde se drie Christosse in een Christos meganisme.  Die Lamed Merkavah Sukah 8, 80, 800 Shabbat huwelik meganisme.

Ons vind dus eers op vlak drie, die 800 vlak, wie is die live ware Christos.   Die 33ste vlak is die deurgang van die eerste twee vlakke van 3 per vlak vanaf die 2×3 wat 6 gee, na die 9 –  die derde vlak, 333.   Dus 33 na 333.   Dus 8 is ook 3 en 80 is ook 33 en 800 is ook 333.   Elke kruis dra die een 3 drie kruise, dra drie maal 3; dus 3 3 3 of 9.   Dit neem dus drie Vavs,elkeen met die (6)Vav visie of bewussyn om dan eers die 9 Vav visie of bewussyn, of Daat Chokmah Binah of kennis,wysheid en insig te bekom.  (3+3+3) in een, gee dus die 10, of Yud drie-in-een Chokmah Binah Daat van die nuwe 10, nuwe volledige Adam 1000 Aleph  Sephiroth!

Nou eers terug by die vraag: wie is die ware Christos?  Ons het nou reeds een Christos.   Sy samestelling in al drie wȇrelde, aarde, astrale, semi-formele is dus Chet(8)+ Pei(80)+ Tav, Resh, Kuf(=800).   Is die Christos evil of live?  Vals of waar?  Ons moet maar net weer somme maak!  Ons moet die balansstaat uitbalanseer tot op die laaste sent!  Wat skryf die Lewende Woord, die Torah voor?  Die heilige geskrifte skryf dat die heilige volk, Yisrael altyd sal bestaan.   Daar is drie-in-een indelings: die algemene, die reine en dan die Allerheilige.   Die Hoëpriester wat die drie-in-een verteenwoordig of vergestalt, mag daar ingaan.   So wat het ons reeds?  Ons het die 8 aardse, ons het die 80 astrale en ons het die 800 semi-formele Christos samestelling.   Op die Heilige vlak kort iets.  Kan die Maatjies die 5 % tekort raak sien?

Die 33ste vlak is die deurgang van die eerste twee vlakke van 3 per vlak vanaf die 2×3 wat 6 gee, na die 9,  die derde vlak, die 33.3.   Dus 33 na 333.   Dus 8 is ook 3 en 80 is ook 33 en 800 is ook 333.   Dus elke kruis dra die een (3), drie kruise dra drie maal 3, dus 3 3 3 of 9.   Dit neem dus drie Vavs, elkeen met die (6)Vav visie of bewussyn om dan eers die 9 Vav visie of bewussyn, of Daat Chokmah Binah of kennis, wysheid en insig te bekom.  3+3+ 3 in een gee dus die 10, of Yud drie-in-een Chokmah, Binah, Daat van die nuwe 10 nuwe volledige Adam (1000)Aleph Sephiroth!

Wat beskryf die Heilige Srif?  Die feit dat al drie die kruise geld: die Aardse apart eenkant, die Astale rein, die semi-formele heilig.   Al drie in een allerheilige Echad vir die volk Yisrael wat uitgekies is as die al drie-in-een volk.   Dit beskryf al drie vlakke of wȇrelde in een.al drie kruise in een .   Al drie.  Dus ‘n fisiese volk op aarde by name Yisrael, ‘n astrale volk by name Yisrael.en ‘n semi-formele volk by name Yisrael en dan Yes-ra-yah Echad.

Wat kort by die 800 heilige vlak?  Ons het Tav en Shin en Kuf; ons het dus die natuur Tav en die Christos Shin en die koning Kuf.  Wat kort egter?  Ons kort die Resh(200).   Wat is   Resh? Resh is die begin van Hart-intelligensie in die Vav aparte geskepte funksionele – die vrees of respek vir die Skepper verteenwoordig as die begin van die Vaderlike wysheid waarby fisiese kennis opgedoen deur die fisiese liggaam, bygevoeg word om die moederlike Insig te bekom.  Die Shabbat huweliks proses vind in al drie kruise plaas; dus op die aardse vlak in ‘n aardse liggaam, op astrale vlak in ‘n astrale liggaam en op ‘n semi- formele vlak in ‘n semi formele liggaam.   So die Resh of Vav of aparte fisiese vorm, is altyd beskikbaar op elke vlak, selfs in  die Allerheilige as die fleet being hoëpriester wat die drie wȇrelde as die drie-in-een verteenwoordig.   Die Resh as apart gesitte volk op aarde, die Resh as rein volk op die astrale en die Resh as die  heilige volk op die semi-formele.   Resh moet dus daar wees maar die vraag is hoe?

Nou kom ons voor die groot 1000% waarheid te staan; nie die 100% waarheid van koning David of Kuf(100) nie, maar voor die koning  Shlomo(1000) koningskap!  Wat is dit?  Dit is die Aleph/Adam(1000) oorspronklike Program.   Dit is dat die fisiese Vav Yisrael inisiërings Program in al drie wȇrelde, aarde, astrale en semi-formele beskikbaar moet wees.   Nie ‘n vae geestelike alleen Christendom nie, ook nie ‘n aardse Yisrael alleen Davidiese koningkryk in die ou gewese heilige, aardse landgebied nie.   Nie in net ‘n aardse en astrale vlak Amerikaanse Christen  oorheersing nie.   Die ware Shin Christos sluit al vier in; die Kuf(100) koning, die Resh(200) fisiese in die totale drie-in-een bestel, die ware Shin(300) en Tav(400.   Die nuwe aardes op al drie-in-een vlakke.   Dus die somtotaal (=1000)!  Daar is nie ‘n ander manier wat daar ‘n 800 Derde Vlak of heilige semi-formele gekry kan word nie.   Die Pei van 80 praat met die vals tand, die vals nie-volledige astrale redding.   Wanneer die vals tand getrek word, word die wit Bet wat binne die Pei mond is, uitgehaal en kan die ware Aleph Bet skepping van die dubbele Shabbat gespreek word.   Nie meer die halwe waarheid van net ‘n Beit Skepping deur die Skepper nie en geen Aleph afronding skepping bydrae deur die Vav Adam nie.   Die pragtige ewige Mem en Sameck siklusse: die Dalet(4), Mem(40) en Tav(400, en Vav(6) Sameck(60) en Kuf(100) plus Resh(200) plus Shin(300)=600, dus 6 60 600.

In die jaar 2014=7 se 7 wat binne die jare 2012=5 tot 2019=12 se verskil wat ook 12-5=7 is,  dus 7 en 7 of aardse Shabbat en astrale Shabbat tydperk, moet die Suidland Boervolk wat op die Suid na Noord energie lyn geleë is tussen die witkappie boervrou Boerevolk, die Esther en die Yisrael volk, die Mordechai of die Boervolk wat deur die net aardse alleen apartheid gebreek het, na die nuwe 127 briewe se nuwe inhoud van drie vlakke, drie wȇrelde se begrip.   Die apart op Aarde as gesin, as huis, as kamer, as woonerf met die Shabbat en die Torah as die 1 van die 127.   Dan die alleen, net aardse fisiese land verruil vir die huis en kamer en erf met Shabbat en Torah in die astrale wȇrelde as 2 van die 127, plus die huis en kamer en erf en Shabbat en Torah in die semi-formele wȇrelde vir die 7 van die 127 en die Hoëpriester as die Yud, die 10 volledige Adam van die drie-in-een 10 van die 1 en 2 en 7 drie-in-een Yud middelpunt.   Dus woon een nou in ruil vir net ‘n aardse eie land, in al drie wȇrelde en het ‘n drie-in-een regeerder in die Allerheiligste! Gaan die Benyamin Boervolk uit die Suide die boodskap oordra aan die ortodokse in sy apartheid Israel?  Of ook oordra aan die oorlogsugtige Amerikaanse Christen met sy net halfpad Pei(80) vals, onvolledige evil Shin verlossingsboodskap?

Die einde is die begin.  Die begin is die einde.   Die persoonlikhede as volk Yisrael met sy eie land, is ook die indivdualis as Abram en Sara as indivuduele gesin sonder land.  Die diaspora oor die eerste vlak, die aarde, is die voorloper vir die diaspora in al drie wȇrelde; die astrale en die semi-formele wat volg.   Die bymekaarmaak uit die drie wȇrelde se diaspora is nie die net aardse vlak uit Egipte nie, of net uit die aardse diaspora nie.   Al drie wȇrelde se diaspora moet nog eers voltooi word.   Die grootste opdrag is vir die Yisrael profeet; die opdrag wat lui:  Ek gaan Yerusalem vernietig as stad, maar koop wel nou vir jou ‘n erf.   Koop die erf op die Aarde van die aarde en op die aarde van die astrale en op die aarde van die semi-formele, want jy gaan as die individualis Abraham en Sarah daar funksioneer in jou eie erf en My Shabbat en My Torah in ‘ek en my huis ons sal u dien.’  Die einde is die begin.

Die Shabbat het die dag en die nag en twee twilights.  Die nagdeel moet ons die mis kyk nie.   Daar is vier kwarte van 6 ure elk.   Die Bet-alleen skepping beskryf twilight, twilight dag.   Die Aleph Bet skepping beskryf twilight nag, twilight dag.  Al vier.  Wat het kortgekom? Die nag, en wat is die nag?  Dit is die sterre, die astrale en semi-formele.   Die Aleph.  Pragtig.

Die Aarde van die Eretz se Vav hart intelligensie bevat dus 12 Chabad; Chokmah, Binah, Daat; dus ook twaalf heilige kodifiserings.   Die astrale-aarde bevat 24 Chabad; hart-intelligensie eenhede, dus 24 plus 12, dus 36 eenhede.   Die semi-formele aarde se Vav hart bevat 36 eenhede, plus 12, plus 24, dus 72 eenhede.   Dus die hart intelligensie om 72 karaktertrekke van die Echad Eenheid te kan Chabad of Chokmah en Binah en Daat.  Daar is die bron van die sogenaamde 72 Heilige Name begrip.  Die heilige kodes wat die drie-in-een van die drie-in-een wȇrelde in die een Echad middelpunt beskryf van die Aarde en Hemele en hemele van die Hemele.   Die 72 uur van die drie dae en drie nagte van die kruisiging en die opstanding.  Dus 72 is 12 maal die 6   ure van elke twilight en nag en twilight en dag se 6 ure elk, dus  (4×3=12)x6=72.

Die drie nagte van 6 elk vir elke wȇreld se nagdeel wat nou bygeskep word, gee dus die 6×3=18.   Wat die 18de letter wat nog nie ‘n rol gespeel het nie?  Dis die letter Tzadi(=90).  Dus die 9 90 900 skop nou ook in.   Die regverdige optrede in al drie wȇrelde skop ook in.   Die nagskep deel in al drie wȇrelde skop in.   Die 18 van 1×8 se ware 8 Mashiach funksie, in al drie wȇrelde.  Die 8 plus 1 se 9 of Tet(9) en Tzadi(90) en Tav Shin Resh(=900) wȇrelde skop in, dus bly die Kuf oor, plus Tzadi, wat Tzadek, die reverdige koning spel; die Melek Tzedek wat Abram seën.   Ook die (8×9) wat weereens die 72 Heilige Name bevestig wat in al drie wȇrelde funksioneer; die Aleph afronding skepping, die drie nagte se ses ure elk of (18) is dan ook voltooi.

Nou weet ons wat wat ons werk nou is.   Ons moet die laaste 18 ure, die drie maal ses ure se Aleph afronding skeppingswerk doen in al drie wȇrelde met al drie Vav liggame, soos wat elkeen in sy wȇreld lyk en funksioneer as ‘n drie-in-een wese.   Ons moet die ses ure nag-skepping in al drie wȇrelde doen, dan sal die Melek Tzedek ons seën, ons sal hom seën, die Skepper word ook gesëen; drie seëninge, ‘n drie-in-een seëning.   Die Ooste en die Weste moet nou nie oorlog of evil maak nie, live moet gemaak word.  The Tree of live.

21

THE AMBROSIA OF ETERNALLY NEW KNOWLEDGE

Autobiography of a Yogi beskryf nou die ander Boom se vrug; die Boom van die Lewe se vrug nl. ‘the ambrosia of eternally new knowledge.  Ewige nuwe kennis wat ewig nuut uitstroom.  Die Boom van die Lewe dra ook kennis, maar dit is ‘n stroom van ewige nuwe nuwe kennis en stroom uit die eenheid siel Yechudim uit en kan dus nie die resultaat van  goed en kwaad op daardie stadium hȇ nie, want dit is nuwe kennis, die nou Kennis.  Die Boom van die Lewe vrug wat nuwe kennis is, nuwe lewendige eet kennis, nuwe lewendige hart kennis; die eet en doen kennis of Daat, Opgedoende kennis deur die kennis vrug van die Boom van die Yechudim Boom  nou te pluk en te eet.  Hoe kan een dit doen?   Een moet deel wees van die Christos Kosmos, reeds drie in een liggaam, die Nephesh, Ruach en Neshamah in een met die vierde, die Chai lewende.  Dus die vier of veertig of vierhonderd, of Daat Mem Tav om die direkte nuwe kennis vrug te pluk en te eet van die vyfde vlak eenheid, Yechudim Boom van die Lewe.

9243609ea9b6faabf06ced3608372257--kabbalah-quotes-tree-of-lifeDaarteenoor staan die Boom van Kennis wat kan lei tot goed en of kwaad.  Die Boom se kennis is nie nuwe kennis nie, dit is ou kennis.   Daar het reeds verval in die waarheids kwaliteit plaasgevind.  ‘n 5% verval in waarheid van die kennis, maak die vrug nou die totale leuen kennis.  Maar Storetjie wil nou nie oor die faset van die kennis Vrug storie nie, maar wel oor die feit dat kennis, Daat, deel uitmaak van die Daat Chokmah Binah eenheid.

‘n Beroeps persoon beoefen sy beroep vir sy leeftyd.  Hy hou homself op datum met al die nuwe ontwikkelinge wat in sy beroep plaasvind.  Hy tree dan eendag af en gaan sit by die huis as afgetrede.  Wat gebeur nou?  Hy raak uit voeling met sy beroep; hy bly nie by met die nuwe ontwikkelinge nie.  Wat gaan met hom gebeur na ‘n tydperk as hy nou nie sterf nie; waar gaan hy homself na ‘n honderd jaar bevind?  Net dieselfde gebeur met die siele wat nou die aftrede in die finale Yechudim een met die vader, sonder ‘n liggaam as tronk toestand, idialiseer.  Die ewige nuwe Chokma stroom aanhoudend uit die ewige Oneindige Bron.  Die afgetreede siel neem geen kennis daarvan nie want hy is afgetree.  Na ‘n tyd skrik hy wakker en vind hy dat hy glad nie meer deel is van die nuwe Yechudim eenheid wat nou ontwikkel het nie; hy het agtergebly in sy afgetrede toestand.  Sy ontspanne lewe het die siel ingehaal.  Hoekom?   Want die kennis Daat wat een deel van die drie-in-een is van Chokmah Binah Daat eenheid, kan net in die Vav of liggame van die drie-in-een Christos eenheid van Chai bekom word en die kennis of Daat is nodig om die nuwe stroom Chokmah of wysheid self dadelik te pluk en te eet sodoende die nodige Binah of insig om  deel van die nuwe veranderde Yechudim  eenheid te kan bly.

Die  groot les te leer uit die storie is dus dat die siel altyd self moet pluk van die nuwe vrugte van die nuwe stroom met sy eie Chai liggaam om die suiwer waarheid in te neem; dus maar altyd moet deel bly van die kennis Daat opdoen proses binne die Boom van die Lewe proses wat altyd nuut bly.  Wanneer die siel nou lui raak en ‘n ander Chai siel vra om voedsel, pluk hy tweedehandse kennis.  Dit is eet van die Boom van Kennis.  Al staan die Chai Kosmos Christos boom reg in die middel in die Tiphareth posisie of astrale posisie, dit is reeds hoor-sȇ nuus. Dit is reeds evil/ live nuus, dit is gister se nuus.  Alles wat in woorde neergeskryf is, is reeds evil/live, daarom stuur Storetjie die dadelik, om die evil so min moontlik tyd te gee om die live te beïnvloed in die leser se begripvermoë om met die sesde sintuig, die ware golwe self op te tel.  Die Boom van die Lewe Prana of lifetrons self te ontvang in die hart.  Die nuwe Daat dag vir dag; die daaglikse nuwe brood.  Elke dag nuut.  Die afgetrede wat bly werk, nie omdat hy moet nie, maar omdat hy lief het, omdat hy op hoogte wil bly, omdat hy ‘n afronding medeskepper vir ewig is en sy afrondingswerk op datum wil hou.

Daarom die gebed: ‘Gee ons vandag ons daaglikse brood.’  Daarom val daar daagliks manna.  Wanneer die Lewe boom se lewende vrug gepluk word, moet dit dadelik geëet word, voordat hy verlep.  Die sesde sintuig moet die lifetrons dadelik eet.  Die liggame moet die vrug verwerk in live voordat daar evil kan ontwikkel.  Die metabolisme moet plaasvind met vandag se manna.  Dit bring ons nou by die studie en hernuwing van die liggame.  Dit is die voordeel van die dubbele Shabbat huwelik ewige 8 proses.  Die nuwe geleer uit die geskrewe Boom van Kennis van die vorige ses dae se tweedehandse oue evil/live kan nou op die dubbele Shabbat nuut Boom van Lewe gemaak word deur die orale Torah, die Pei mond wat oraal die Pei praat van die Aleph Beit en Beit Aleph skeppings proses.  Nie ‘n Boom van Kennis net Beit skepping Rabbi orale geskiedenis nie, maar nou die nuwe wat elke dag nuut ontvang word – direkte vars vrugte daagliks vanaf die Boom van die Lewe.  Die vrugte vir die drie-in-een liggaam en kosmiese Chai siel Christosse wat direk van die Yechudim Boom van Lewe eet, daagliks die nuwe vars vrugte pluk en eet vir al die liggame in al die wȇrelde waar  elkeen hom bevind en sy ewige  lewensfunksie van liefde verrig.

22

KIES DIE INISIASIE PROSES

Die groot vraag is nou, wat gebeur met iemand wat kies om gekies te word om die die inisiasie proses deur te gaan?  Dit wat hom gaan neem vanaf die liggaam, siel en gees wese wat deel is van ‘n Boervolk wat homself regeer in sy eie land op die planeet, sy volkslied sing in sy eie taal vir volk en vaderland, of ‘ons vir jou Suid Afrika; ek lewe sal ek sterwe’ na die wese wat vyf siele op sewe vlakke in die Heelal het? Dus 5×7=35.  Maar die Kosmos kom nog by die Heelal; dus 2×35=70 – weer die 70  Heilige Name wat vir die inisiërings proses nodig is, plus die twee Name eie aan die Heelal en die Kosmos; dus 72 Heilige Kodes.

Maar nou terug by die 35 waarheen die inisiëring proses lei.  Wat is die 35?  Dit is die ware liggaam wat in al die wȇrelde kan woon.  Die liggaam wat die grondgebied in die aardse Yerusalem en Hemelse of astrale Yerusalem en hemele van die Hemele of causal/ pure thought Yerusalem kan koop.  Die liggaam wat ook die vierde een van die drie-in-een liggaam as die Chai liggaam kan wees; die liggaam wat ook die individuele Ek in die Yechudim eenheid kan wees, die vyfde  bestaans ‘vorm’.

Autobiography of a Yogi p 466, Par. 3: Man’s individualized soul is essentially causal bodied (die oorspronklike liggaam van die Tuin van Eden). That body is a matrix of the thirty five Ideas required by Hashem as the basic or Causal Thought forces from which He later formed the subtle Astral Body of 19 elements and the gross physical body of 16 Elements. 

Daar is die 35. Die res van die hoofstuk beskryf die wonderlike astrale en semi-formele Liggame en Wȇrelde.  Maar Storetjie bly nou eers by die basis van die piramiede; die aardse fisiese fondasie wat die hoogte en grootte van die piramied bepaal.

Voordat ons die Hemel en hemele van die Hemele bestorm, kom ons bestudeer en mediteer eers oor die volgende dinge. Daar is die begrippe apart, rein, helig, allerHeilig.  Daar is die opvoubare Tabernakel voorloper in die woestyn met die daaglikse manna.  Daar is die eerste Tempel waarvan David net die benodighede mag versamel het.  Dan is daar die Shlomo wat eers sy huis gebou het voor hy die Tempel gebou het.  Die tempel is met klip eerste gebou, tweede met hout, toe met goud.  Daar is die eerste liggaam, die tweede liggaam en die derde liggaam.  Maar die klip en hout en goud maak een gebou uit wat die Hoëpriester akkomodeer.  Die drie liggame maak die drie van die drie-in-een uit.  Saam met die drie-in-een is die Hoëpriester of Kosmos Christos; dus die vierde.  Die vyfde of die Hei(5) sȇ self, ‘Ek woon nie in een gebou alleen nie!’  Ons moet oor al die dinge mediteer.  Wat is ‘n inisiasie proses? Die Shabbat 7 dubbelproses?  Wat was die hoofdenk rigting van die oue?  Was dit dalk die oppad hemel-toe begrip waar die Aarde verruil word of weggegooi word vir net die nuwe, pragtige astrale of Gedagtewȇreld of nog beter, die ewige Yechudim sonder enige Vav liggaam?  Kom dat ons die ou Liggaam en siel en gees op die aarde alleen se verlede uitwis met ons inisiëring proses en vervang met die 35 gedagtevorms van ons Skepper, dat ons in harmonie  met Hom kan dink en met haar wat beskryf word as…

Autobiography of a Yogi p 466 par. 5:  God thought out different ideas within  Himself and  projected them  into  dreams … Lady Cosmic dream  sprang  out  decorated  in  all her colossal endless ornaments of  relativity.

Dit beskryf die pragtige eenheid van die 19 plus 16 wat die 35 gedagtevorms skep vanaf die prime simplicity tot die bewildering manifold.  Letter 19 Kuf(100) is dus die Yud(10) en Kuf(100) en Aleph(1000).  En letter 16, die Ayin(70) is Zayin(7) en Ayin(70) en (700) wat die maksimum getal is wat dualisme kan skep in die laaste vier kodes van Kuf(100), Resh(200), Shin(300) en Tav(400).  Die twee kombinasies is dus Tav(400) plus Shin(300) = 700  of Tav(400) plus Resh(200) plus Kuf(100) gee ook 700.  Dus Ayin, letter 16 en Kuf, letter 19 moet saam die  nodige 35 gee om die ware volledige gedagtevorms van  Hashem  te gee.  Nie een van die twee kombinasies van Tav plus Shin of Tav plus Resh plus Kuf, op die fisiese, vleeslike, vlak alleen maak die waarheid uit nie. Nie die Christenne met hulle Tav plus Shin Jesus Mashiach nie, ook nie die ortodokse Jode met hulle Tav en Resh en Kuf David Mashiach nie.  Hoekom nie?  Want albei is op Tav, die aarde alleen en nie in al die wȇrelde gelyktydig nie.  Die Christen het die Tav en die Shin maar kort die Resh en die Kuf.  Die Jode het ook die Tav en die Resh en die Kuf, maar kort die Shin.  Albei se Shabbat van 700 maak dit nie.  Albei se 7×7 bly maar net die 49 Pinkster of Shavuot.  Die Bet alleen skepping bly voortbestaan. Eers wanneer al drie Wȇrelde saam as drie-in-een bestaan met die  twee bindings tussen die drie binding in een, wat nou (5) gee of vyf liggame gee, of vyftig gee, of 500 gee, word die (7×7=50)   die (1) een wat die 49 nou 50 maak.  Dis die Aleph as (1) een wat bygesit  word, deurdat die  Shabbat huwelik afronding skeppingswerk nou in al die drie wȇrelde gedoen  word  as ‘n drie-in-een (wat met  die  twee koppelinge (-  -) bygetel) nou vyf-in -een  is.

Opsommend is dit dus die 5-in-1 wat die 1 verskaf wat 49 nou ombou na 50 toe.  Die vyf-in-een Nephesh, Rauch, Neshamah, chai Yechudim wat in die drie wȇrelde, die Causal, die Astrale, die   sogenaamde fisiese gelyktydig funksioneer.  Al vyf siele samestellings is nodig in al die wȇrelde samestellings .

Autobiography of a Yogi p 466 laaste par. …in thirty five thought categories of the Causal body Hashem elaborated all the complexities of man’s nineteen astral and sixteen physical counterparts.  By condensation of vibratory forces, first subtle, then gross, He produced man an astral body and then finally his physical body.  According to the law of relativity the Causal world and Causal body are different from the astral world and astral body, the physical world and physical body are likewise characteristically at variance with the other forms of creation.

Die beskrywing gaan voort, maar wat belangrik is, is dat al die wȇrelde en al die liggaam- en siels-kombinasies nodig is om saam te funksioneer.  Die fondasie is egter die fisiese Eretz wat die grondslag vir die res is.  Daar moet‘n stewige fondasie wees. Moet nie die tyd om fondasie te bou verspeel nie.  Die fondasie grootte bepaal die piramide se hoogte, want die piramide hoek van bou is vasgestel en mag nie verander word nie.  Net die oppervlakte grootte kan die hoogte beënvloed. Die 33 lae is ook vasgestel.  Die sirkel en vierkant oppervlaktes moet ook ewe groot wees op elke vlak – 35 se 3 plus 5 gee ook die 8 ware Christos meganisme en 3×5 gee 15, die Shekinah eenheid wat 5 Hei, uitgeskryf as Hei Aleph, op elkeen van die drie wȇrelde as Dalet elk, uitstort op die 50ste dag sodat die Dalet nou Hei, die ryp vrug word wat ook  die Aleph as (1) kan  ontvang om die Vav(6) te  word in al 3 wȇrelde om  6×3=18 te gee; die Tzadi, die regverdige optrede!

So Maatjies, waar bevind Storetjie hom nou?  Ons bevind ons nou aan die einde van die 35 wegvoering en 35 terugkeer uit die ballingskap diaspora na 70 jaar waar Daniel merk dat daar nou sewentig jaar, of Ayin(70), letter 16  of die diaspora in die 16  fisiese samestelling ballinskap, of babelse verwarring, of Bybelse gebabbel en verwarring; of die halwe waarhede ballingskap nou  verby is.  Die terugkeer vanuit die tydperk van gebrek aan die volledige Daat, Chokmah en dus Binah is nou verby.  Die opdrag is: roep na my en Ek sal julle antwoord. Soek my, julle Kuf koning, soek die 19de letter, Kuf die Astrale.  Dan die Causal, die volledige vyf-in-een  Ses Vav.  Die derde tempel van die drie-in-een Tempel in al drie wȇrelde. Die ballingskap terugkeer is vanuit al die wȇrelde waarnatoe julle gestuur is om die ware Lig na toe uit te dra.  Een in ‘n stad en twee in ‘n gesin – die Shabbat huwelik paar, alleen per stad.  Een Abraham en Sarah gesin per stad of planeet.   Die Ayin(70) oog kyk op en af, die astrale en causal liggame.

Autobiography of a Yogi p 461 par. 5 They possess three eyes, two of which are partly closed, the third and chief astral eye vertically placed on the forehead, is open.

Die astrale wȇrelde is sigbaar deur die sesde sintuig, Intuisie.  Die ses punt spinnende metaboliese ster Boom van die Lewe neem alles waar deur die hele liggaam.  Maar die derde oog of die Ayin letter 16 oog wat op en af kyk, asook die Tzadi letter 18 chiasma letter wat die reverdige deurbraak maak vanaf die chiasma Ayin letter 16,  na Kuf letter 19.  Wat beskryf dit?  Dit beskryf dat die 6 Bewussyn nou deur die 8 Meganisme na die 9 Bewussyn geneem word!  Die regverdige optrede neem die middelste gesteun deur  Michael Boogengel aan die  een kant, en Metatron die naaste aan die Troon engel aan die ander kant, en Melchizedek, koning van  RegverdigHeid  aan die derde kant,  as die drie-in-een Christos in die midddel meganisme van die vortex  punt by name Golgotha.

Kan Archangel vertaal word as Boogengel?

Ja, die sogenaamde Engele is in die geval die M-engele, die Mem engele; die Dalet(4) Mem(40) Tav(400), die drie aardes van die drie Boog- of sirkel-wȇrelde.  Die Mem wȇreld waarin die Samech lewe afspeel;  die sogenaamde arch  of hoofboog grens sirkel intelligensie van die Elokiym kant skepping wat die hoof grenskrag is met hoof intelligensie  bal of sirkel grens-toesighouer krag met Adam intelligensie.  Die Kosmos Ring pass not tipe denke vir die Mem wȇrelde.  Die drie hoeke van die driehoek gesien as drie-dimensionele bal-sirkel grense en rigtings wat die drie sirkels spin, soos elektronbane om die middelpunt.  Die Adamvorm wat die enorme energieë aanneem, is maar net om ons beperkte begrippe te bereik.  Die letters en getalle wat elke naam spel, gee die funksies van die hoof Natuur energieë van die wȇrelde binne wȇrelde soos ‘n ui se lae inmekaar gepak.

Luria_0s_thumbWanneer die enorme hoof balsirkel grens energieë ook na hulle Mem gebiede afkom, doen hulle dit in Merkavah en die Lamed in hulle name toon dit aan: Melek of Michael, Gabriel en die el in die name toon die El-skepping kant aan. Die Yah aan die einde toon die Yud Hei Vav Hei se YAH kant energie Adam-skepping grense aan; die Aleph afronding-skeppings.

Met die inleiding as agtergrond, kom Storetjie pluk nuwe, vars vrugte van die Boom van die Lewe en wel vanaf die die vortexpunt Golgotha tak van die boom.  Die tak waar die 72 uur, of Name of kragte, of 35 gedagte idees wat die Vader uitgedink het en Moeder as lady cosmic dream versier het in all her colossal endless ornaments of relativity, dus die Binah pilaar kant of sogenaamde Elokim kant of man-en-vrou is hy alleen.  Dus die kant vir die nie-dualistiese eerste Adam, dan later met dualisme man apart en vrou apart.  En dan Elohim kant en nie meer Elokim kant nie.

So, hoe smaak die nuwe vrugte?  In watter begrippe verteer die metabolisme prosesse, die nuwe vrugte?  Wat laat Koning Lewer deur na die bloed en dan die Koning Hart en dan die Koning Brein begrip of mind van die Vav liggaam?  Die sewe balle of sfere inmekaar van die sewe vlakke van die heelal of Kosmos, is opgebou uit vlak  een die driehoek struktuur, dan  vlak twee, die vierhoek struktuur, ens. tot by vlak sewe met die nege hoek struktuur.   Die Vlak 1 strukture word instand gehou deur kragte of energieë, of swaartekragte of gravitasie, of sentrifigale kragte of sentripitale kragte; ook klanke en kleure en golwe en vortekse, kernkragte ens.  Hierdie almal saam is in die vertaalde babel Bybel steriele boek vertaal as engele en Archangels, dus vae nie-wetenskaplike begrippe.  Die persoonlikhede is verklein tot feeverhaaltjies en die enorme onbegrypbare Skepings energieë tot engelbeeldjies met vlerkies,  deur die ego mensbegrip so piepklein, maar tog so verwaand groot in sy eie twee blinde oë met geen derde oog of intuïsie nie.  Die vakgebied van wanneer die natuur kragte, die enorme nie-Adam Bet-skeppinge se kragte, die Metatroniese, toegeaat  om  ook die El Shaddai skeppinge te word; die Aleph Vav skeppping  te  word.

So wanneer word die Engele ook Adamme?  Die antwoord na die 72  of ure na kruisiging en opstanding, of nadat die Name bemeester is, of na die  9×8=72 voltooi is, of na die 35 en 35, ook gesien  as 36 en 36 se 72  voltooi is.  Na die Metatron Engele se struktuur van 9 hoeke x 7 vlakke se 63, die 9 positive Evil, dus Live van die El Shaddai se Adamiese Aleph skepping ontvang het om ook 63=9 te word wat ook (72) is.  Wat is 72? 72 is (6×12), die Vav travelling atom wat al 12 meridiane voltooi het en nou as die Metatron travelling atom na die Adam travelling atom  gepromoveer word.  Die 72 uur na die kruising tot opstanding, is dus die pad wat die traveling atom doodaan as Metatron engel, en opstaan as Adam engel.  Eet die vars Boom van die Lewe vrug en word ook ‘n Adam engel!

Wat is die drie dae en drie nagte dus? Die 72 uur?  Daar is die 7 dae in een week, die 7 vlakke in die heelal.  Daar is die 9 hoeke in die 7de vlak.  Daar is dus (9×7=63) hoeke in totaal en elke hoek toon ‘n sirkel of bal aan.  Elke bal is ‘n skepingskrag of Engel of Naam, dus 63 Name.  So wanneer koningin Mamma sirkel nou aan die Elohim kant die 15 per wȇreld x 3 toelaat tot (45), en Pappa koning vierkant die 12 per wereld x 3 nou toelaat tot 36; gee die 45-36 verskil, die positive evil 9 wat gegee word vir die 63 en dus die Heilige 72 Name gee; die evil, live maak.  Die 9×7 Shabbat van 63 evil word omgebou na 72 ure tot live toe; ter helle neergedaal en die gevangenisse gered.

Aangesien 72 ure nou 3 dae en nagte beslaan, kom ons kyk na nog ‘n dag en nag.  Bogenoemde was Dag sewe. Nou Dag agt, of die Christos-meganisme dag.  Ons neem weer die nege hoeke, maar nou met diedag agt (9×8=72) Name.  (7×2=14)dus die meganisme om van een sewe vlak na die volgende sewe vlak te gaan; die Heelal sewe vlak deur die Kosmos Oog, of Kosmos Christos na die Kosmos sewende vlak te gaan.  Ook (7+2=9), dus die Vav(6) bewussyn na die Vav(9) bewussyn te neem.  Dus nog ‘n funksie van die 72 uur vanaf kruisiging tot opstanding van ‘n Vav liggaam.

Nou die derde dag en nag funksie: dus (9×6=54), die Heilige Naam van 54 permutasies van die Yud Hei Vav Hei.  (72-54=18) so hierdie dag en nag deel moet nou die 18 verskaf wat die Adamkant nodig het om 72 te haal:  en dit is 18.  Waar het ons die 18 raakgeloop?  Die 18 is die ses ure of nag deel van drie wȇrelde se nag ses ure wat nog nie deur die Natuur of Engele of Elohim-kant geskape is nie.  Die 6 ure aarde nag van Eretz, plus die 6 ure van die Aarde-nag van die Astrale wȇrelde, plus die 6 ure van die Aarde-nag van die causal nag.  Dus die 18 wat kort by die Yud Hei Vav Hei se 54 permutasies om die 72 te gee; die 72 ure tussen die begin om die Kruis van Afstand en Tyd te oorkom, tot die voltooide proses 72 uur later.

Die volende het nou gebeur: die Kosmiese Christos funksie is opgebou; die (9×8=72) is opgebou.  Die Natuurengel, Elohim kant skepping die Metatron, het die bydrae gebring vir die Adam El Shaddai skepping.  Die 54 permutasies Naam van 54, is met 18 opgebou na 72 en die Yud Hei Vav Hei kant, die Adam El Shaddai Yud Hei Vav Hei, het die bydrae gebring tot die  Metatron engele / Elohim kant om 72 te bereik deur die (9×7=63) op te bou na 72.  Daar is dus ‘n proses van 72 uur in al drie wȇrelde wat plaasvind met ‘n inisiasie proses wat die Atah middelpunt aanpak; die Alep tot Tav 22 Heilige kodifiserings wat die ryp vrug Hei(5) aanpak  om gepluk te word van die Boom van die lewe en dan die Aleph, wat bestaan uit twee Vavs en twee Yuds te ontvang, om dan die nuwe eerste Vav, eerste ‘Adam man en vrou is hy’ te word.  Dan die splitsing te ondergaan na een Vav met Yud-kop Adam-man apart, plus een Vav met Yud-kop Adam-vrou apart.  Die einde is die begin; die begin is Abram en Sara uit die land Ur, die Uriel wat nou net uit die Ur Dalet ד gepluk word en die Hei ה(5) of vyf geboorte kanale van Binah of Insig, waardeur die geboorte plaasvind en aan die Chesed naelstring van die nuwe Wȇreld se metabolisme meganisme gekoppel word.

23

 THE COSMIC EFFECT OF CIRCUMCISION

Die volgende groot begrip waaroor Storetjie nou gaan storie, is absoluut die beste manier om die Are van die All are One pad te illustreer.   Die unifikasie Een pad.  Die unifikasie manier van die Buitering wat terugkeer na die Kern, maar sonder beweging, en waar die kern die hele sirkel insluit, sonder beweging.  Dus die Merkavah tipe eenmaak sonder beweging, wat die hele planeet die heilige Land van die heilige Volk maak.  Luister na die verhaal en mediteer hieroor totdat die geheim ook joune word.

With circumcision the foreskin is removed on the sixth level, the sixth day, the last week day (the Chayah level of the Tiphareth Christos or the Yahoshua level).  Yisrael must circumcise themselves before going into Canaan.   Abram must circumcise himself before going into the Tree of Life through Chesed, because the removal of the foreskin sensitizes to spiritual perception, whereas the seventh day, the Shabbat, brings the revelation of the foundation coronet or Ateret ha Yesod.  In this Shabbat experience, the one makes himself perceivable and responds to the ardent longing of this fourth level Chayah soul, to attach herself to her fifth level Yechidah soul source.  The  first step to observe this commandment is with the patriarch Abram who undergoes a genetic DNA change by receiving all five soul level codes of Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah and now also the Yechidah code, (also known as the Hei(5)factor, the Archturus H Bar Midway Station), through which he now as Abraham (and  Sarah), can do the ‘are’ Unification Function.  Abraham now circumcised, sits at his tent between the Trees of Mamre.

This becoming One through the All are One unification way, becoming One with the ever increasing open ended life process of the Tree of Life, this becoming One with increasing life without end, increasing worlds without end, are explained by the Devekut unity where Abraham experience the divine Name Adonai; the Are Type unification.  Being visited by the Divine Presence results in unification of him and Life; the Aleph(1) Dalet(4) Nun(50) Yud(10).  Aleph(1)+ Dalet(4)=Hei(5) plus Nun(50)+Yud(10)= Samech(60).  Samech is the ever increasing life to live cycle, the 60, and the Hei is the five levels of soul; also five levels and seven planes and nine dimensions and the ten of Yud ever increasing.   Abram receives the five soul levels and becomes Abraham, thus becomes part of the 60 Samech Tree of ever renewing Life; thus the ‘are’ unification path back.

Pesach en die 7 dae van Ongesuurde Pesach Brode van 2014=7 is op hande, die volmaan.  Kom, die wie se harte hulle roep, doen die   ‘are’ unifikasie van Adony hierdie baie belangrike 2014=7  ongesuurde Shabbat, Yechidah, Chayah, Ruach, Neshamah, Nephesh Shabbat.

The Seventh Plane pure spiritual One is All and All are One.  The sixth plane concrete spirit of tendency. The fith plane of abstract Mind, of qualities and types where life begins or lives.  The Fourth plane of concrete Mind of memory; the third plane of Upper Astral, of emotions  and attractions.  The second plane of Lower Astral and instincts and passions.  The first physical plane of flesh and blood.  Seven days of unleavened bread; three on the first Shabbat night and seven on the seven days; total Yud or 10.

Onthou die Abraham is ook die Abahamentho van Pistis Sophia; die kosmiese Midway Station Archturus wat elkeen van ons moet word om die Adony unifikasie te kan doen, om een met die  middelpunt bron Kether te word.   Dit is die middelpunt kern van die spinnende Boom van die Lewe, dit is nie die stam van dan die voorloper se heil hitler Jesus met sy halwe waarheid, te vroeg boodskap nie.  Die redder Hitler was helig vir die Duitser, daarom het hulle hom soos een tot in hulle eie vernietiging gevolg.  Maar die Menasse en Ephraim weste, doen nou ook maar net dieselfe ding.  Die Weste volg die halwe waarheid Losser wat hulleself gebore laat raak het op 25 Desember en self geheilig het, en nog steeds Heilige Nag voor sing op 25 Desember.  Met die volle geesdrif van almal, oortuig van hulle losser deur middel van kernbomme en moord en doodslag.

Revelations 22:2 Down the middle of the river with the Water of Life and on this side of the river and on that side, Trees of Life producing twelve crops of fruit yielding their fruits each month.  And the leaves of the Trees are for the curing of the nations.

Dieselfde dualisme in vind ons in die skepping van Dag Een; een lig, maar opgedeel in donker lig en lig lig.  White hole, black hole;  white enery and black energy;  materie  en anti-materie.   Die One is All en die All are One unifikasie; Yud Hei Vav Hei en Aleph Hei Vav Hei gee Yud Aleph Hei Hei Vav Vav Hei Hei = 43. dus (4×3=12) en (4+3=7).  Dus 12 vrugte elke maand en die 7 Planes en 7 dae.  Openbaring 22:14 gee ook die 12 poorte van die stad met die 12 name van 12 engele, en twaalf stamme se name, die 12 fondasie stene wat die 12 name van die apostels van die Lam is.  Dus ‘n sisteem waarin die een wat die 12 radiale voltooi het, en die sewe planes voltooi het, en die volledige Heelal en Logos Oog en Kosmos funksies voltooi het, mag inbeweeg.  Om daar verder voort te leef in Lewensberippe ver buite ons huidige begripsvermoëns; worlds without end.

Die wonderlike nuus is dat dit die optrede van die paar Tzadikim is, die paar wat die Pesach en Week van Ongesuurde Brode heilig en eer en doen; dus die unifikasie doen met die Adony, en dus die (=65) waarvan daar die vyf Hei sielsvlak as eie beloning voorkom, en die sestig Samech voorkom, waarmee die 60 Samech dan die gevalle Nun(50) kan onderhou en red fantasties.  Die 60 Samech is die redder van die gevalle Nun met sy navolgelinge.  Die wat die Torah hou en die sewe dae die Ongesuurde Brode eet, al tien van hulle, red die Christinne se vals 25 Desember Christos.  Die vals boodskap Nun word deur die Samech(60) ewige lewe en hernuwing  lewe  van die Boom van die Lewe gered.   Die Samech letter 15, red Nun letter 14.  Dit is die 15 of (10+5); of Yud plus Hei, of Yah se Shekinah(=15) of volledige vyf sielsvlak tot by Yechidah, wat nou die onvolledige Nun 14 of (10+4=14) of Yud met net die vier  sielevlak, slegs tot by Chayah, nou red.  Ongelooflik dat die nederige paar getroue Pesach en Ongesuurde Brood wesentjies van Yisrael die trotse massas selfversekerde Christinne nou stilletjies van hulle 25 Desember Nun Maschiach ondergang boodskap, van glo maar net, nou red.

As een nie 12 uur middernag op die 12 uur begin dag van die 25 Desember losser met die net Nun(14) Chayah Lewe vlak en vals boodskap, die bloed van die besnydenis en die bloed van die Samech 15 vyf vlak DNA op jou deurkosyne het nie, jou tempel met die Chanukah suiwer olielamp verlig het nie, sal die dood van die Egipte eerstelinge en gode jou ook tref.  Glo in die Torah, glo in die insettinge, glo in die gebooie, glo in die verordeninge, die Shabbatte.  Hou en doen hulle met geloof en oortuiging, en let op hoe jy jaar na jaar met klein kwantum sprongetjies wel groei in die geestelike en spirituele vlakke.  Die Nephesh wat deur die Ruach bevrug word en groei na die Neshamah; en hoe die Chayah en Yechidah ook ontwikkel. Die Chesed Boom van die Lewe toetrede en metaboliese hart tot hart voeding.  Die vreugde in die binne spinnende ring van Samech, die spirituele en die stlstaande fisiese buitering,  sterk en genoeg beskerming, maar met die groot dryfkrag na meer van die kennis van die geliefde Oneindige.  Die Binah Ruach Devekut die V’daati dryfkrag na meer en meer van die Yechidah eenheid in geloof en daad en lewe vir ewig.

imagesmen

24

 

DIE PURIM VYF-IN-EEN MEGANISME

Hierdie naweek is dit Purim fees. Die boek van Esther of Hadassah gaan oor die Purim.  Hier volg nou nuwe geplukte vrugte van die Boom van die Lewe; ryp vrugte wat nou gepluk word. Die Hei is 5 vrugte; Binah se vyf geboorte kanale se vars nuwe ryp vrugte. Die middelpunt Hei(5) van die een naam Atah se Hei wat die kodes Aleph tot Tav bemeester het met die vyf insig geboortekanale van die vyf-in-een.  Dus die meganisme van die vyf (1)-(2) in (3)-(4) eenheids (5) meganisme;  dus kan daar drie of vier of vyf of ses of sewe voor die (-)in-een kom.  Dit bly die Vyf-in-een Meganisme van die vyf-in-een Nephesh, Ruach Neshamah, Chai en Yechudim.  Agter die syfers 1 2 7 (briewe) van Purim, is die geheim weggesluit.  Kyk na die evil live spieëlbeeld, dan sien ons 7 2 1.  Wat beskryf dit?  Dit beskryf die 72 Heilige Name wat die Aleph(1) gebruik as 1 of 10 of 100 of 1000.  Die sewe balle-in-een of tien balle-in-een wȇrelde.  Die 72 wat elke een moet bekom of word.  Die Natuur Metatron Boog-engele het 9 x 7, dus net 63 en kort (9) om die totaal van 72 te haal.  Die El Shaddai Adam kant het 9 x 6, dus 54 en kort (18) om die 72 te haal.   Die enigste wat die 72 reeds besit, is die 9×8=72.  Wie is dit?  Dit is die Christos Meganisme en daarom gryp so baie vanaf beide kante die maklike meganisme aan.  Daar is niks te kort of te veel nie; daar is ook net een Naam nodig vir die Meganisme: die Yud Hei Shin Vav Hei – die (1) van die 1 2 7.

Die Meganisme is egter net ‘n meganisme wanneer dit gebruik word. Waarvoor moet dit gebruik word?  Die Christos Meganisme moet nou met Purim gebruik word.  Die Meganisme moet in stappe gebruik word en die stappe moet bemeester word.  Daar is ook die regte volgorde van stappe.  Die Natuur moet eerste  bygestaan word om hulle (9) te min vir 72 te bekom;  die Mordechai moet eers die Esther van die nodige (9) voorsien.  Die manlike moet eers homself in die Christos Meganisme ophang, vasnael.  Die kruis opneem en Moeder Natuur versorg as Abraham sy plus(9)Yitschak offer.

Wanneer Binah se 5 geboorte kanale van die vyf-in-een Insig in die drie Wȇrelde se Lewe, nou in die drie Wȇrelde deur die Adam op die kruis bereik is, en hy kan sien met die Insig van die vyf poorte van Binah dat daar net staan Twilight, twilight dag en die drie nagte nog kortkom, dus die (18) kortkom  aan sy kant om die 54 ook 72 te maak, dan is dit nou Binah as Esther, die Natuur  Metatron wat die briewe van 1 2 7 uitstuur en die drie nagte van 6 elk nou skep.

Job het sy alles, sy (9) gegee en daar gee Natuur hom dubbeld terug; sy 9 x 2 dus 18 terug.  Die Adam op die kruis het ook (72).  (1+2+7=10) en (1x2x7=14), dus die (7)Heelal plus die (7)Kosmos deur die kosmiese Christos Oog Meganisme, stuur die   geskenke van die vars nuwe Boom van die Lewe se vrugte en vervul die rolle van die nodige spelers!

Die 72 Heilige Name is dus in al drie Wȇrelde. Die totaal is (72×3) wat 216 gee.  Die 54 permutasies van Yud Hei Vav Hei gee ook (54×4=216) letters van die Heilige Naam van 54.

 Meditation and KaballahThere are a total of 54 ways in which the four letters of Y H V H can be permuted.  Since each of these permutations contains four letters, all of them yield a total of 216 letters.  These 54 holy Names are the mystery of the transmission of power to all that exists in all creation.  They are like the soul to the 216 letters of the holy Name of seventy two triplets (72×3=216) and (54×4=216).

Toegang tot die Heilige72 is deur die 8-stappe meganisme van die (8×9=72 Meganisme).  Die Atom to Adam 8 stappe van earth, water, fire, air, ether, sensory, mind, intelligence or heart, individuality.  Maar ook die agt Heilige Name.

 Meditation and KaballahThe boundary of truth and of the covenant is this:  if one wishes to attain what he desires through the use of these holy Names, he must study the Torah with all his might in the light of these Names, so that he can grasp the meaning of every one of holy Names mentioned in the Torah. One must understand that these holy Names is like a key for al his needs, no matter what they are.  The 8 holy Names that follows, can be compared as also the part of the 8 Mechanism of the Christos Mechanism.  Ehyeh – Aleph Hei Yud Hei.  Yah – Yud Hei.   YHVH – Yud Hei Vav Hei.  Adony –  Aleph Dalet Nun Yud.  El – Aleph Lamed.  Eloah – Aleph Lamed Vav Hei.  Elohim – Aleph Lamed Hei Yud Mem.  Shaddai – Shin Dalet Yud.  Tzebaoth – Tzade Bet Aleph Vav Tav.

Sien die naam Adony as die respekvolle toegang aanspreekvorm, soos bv. U Hoogheid gevolg deur bv. Yah.

Die mooi van die 72 uur of Name of kragte, is dat die hoof Engelorde, die hoof Boog of Bal-energieë van bal-grens Sewe, asook struktuur grens met nege hoeke engelkragte, by name Metatron of Naaste aan die Troon, met getal (315), opgetel (=9) gee.   Hy wat die vername posisie prys gee en dan (1) skenk om El Shaddai te word met een getal minder, nl. (314), opgetel (3+1+4=8).  Dus dan eerder die Adam Christos (8) te word.  Fantasties!   So het Hagar, die Egiptiese kroonprinses ook eerder die eggenoot van die nuwe Adam Program, die Abraham of Abrahamentho Program geword.  Die (8×9=72) Program van die Drie Dae en Drie Nagte of Ari Shemot 72 Program.

Vandag is Purim. Purim beteken lot. Purim werp beteken lot werp. Daar is die Noodlot van die Boom van Kennis en daar is die Voorsienigheid lot van die Boom van die Lewe.  Kom Storetjie storie oor die Purim en die twee Bome. Yoseph is Yesod en in Egipte, of die Boom van Kennis.  Yesod is die manlike teenoor Malchut, die vroulike.  Malchut wil sterf van honger. Yesod of Yoseph bring Yahkob, die Malchut, die 70 na Egipte of die Boom van Kennis.  Yoseph weerstaan Potiphar van die verleiding van die Boom van Kennis.  Die lot of Purim van die Boom, van die Yesod Kennis, is die Noodlot.  Die uitslag van die Purim werp, kan goed of kwaad wees soos die Boom van Kennis bepaal.  Die Boom van Kennis is die Boom met die drie Pilare met Kether bo en Malchut onder.  Wanneer Yoseph, of Yesod nou Malchut laat kom, word Yesod en Malchut nou een soos die voorkant en agterant van ‘n muntstuk.  Yoseph weet dat hulle eendag die Boom van Kennis gaan verlaat en na die Boom van die Lewe toe gaan uittrek, daarom vra hy dat sy bene, sy Adam Vav formulering moet saamgaan na die Boom van die Lewe toe.

Die Purim met die lotwerp van die Voorsienigheid van die Boom van die Lewe. Die Kennis of Daat van Egipte van die Boom van Kennis, red darem aanvanklik die Yisrael program, maar hulle moet nou na die Boom van die Lewe se Kennis, of Daat toe trek met die Ari Shemot, die Uittog met die 72 Name om die Yud Hei Vav Hei, EK IS te leer ken en dien.  Die Purim-werp van die hoogste Priester met Urim en Thummim.  So wat gebeur?

Die Boom van die Lewe moet nou die ware wysheid, Chokmah en ware insig, Binah binne bereik bring. Abraham en Sarah het by Chesed ingekom en af beweeg na Malchut toe waar Yoseph, Yesod, hulle nou uithaal oppad terug; maar nie net terug Chesed toe nie, verby na Binah en Chokmah toe.  Vanaf die Boom van Kennis se noodlot, Purim na die Boom van die Lewe se voorsienigheid Purim toe.

sefirotHoe gebeur dit?  Die dooie stilstaande Boom van Kennis moet die bewegende, spinnende Boom van die Lewe word.  Wiele binne wiele van Merkavah.  Die Tzim Tzum spinnende.  Die metaboliese  spinnende verterings metabolisme van die Priester wat die vars vrugte van die Boom van Kennis eet en met sy Koning Lewer en Koning Hart en Koning Mind verteer;  aanvoel en met bewussyn bemeester. Hoe gebeur dit?  Die enigste manier  om Binah en Chokmah, die Insig en Wysheid te bekom, is deur die metabolise spinnende manlike en vroulike driehoeke van die spinnende Boom van die Lewe.  Die Manlike metaboliese driehoek is Chokmah, Gevurah en Netzach; die vroulike metaboliese driehoek is Binah, Chesed en Hod.   Daat en Tipharet is die twee driehoeke se rewolusie beheer sensors.  Die nuwe middelpunt is die Adam liggaam (Vav) met sy Malchut Lewer Koning en sy Yesod Hart Koning en sy Kether Mind Koning.  Die Adam binne in Merkavah. Die Adam Boom van die Lewe in die Boom van die Lewe. Die Adam in al drie wȇrelde;  Malchut, Yesod en Kether, die eretz Aarde, die astrale Aarde, die semi-formele Aarde tot die formele Allerheiligste; die rein, die heilig, die Allerheilig.

Die Purim van Voorsienigheid. Die Wȇrelde voorsien aan mekaar die Wysheid, die Kennis, die Insig.  Die driehoek piramiede se kante word drie-dimensioneel geëet en gelief en bewus gemaak deur die lewer en die hart en die verstand tot en met die nege hoeke struktuur van die Sewende Vlak.  Openbaring is vir Drie Wȇrelde geskryf; toegang tot die Boom van die Lewe. Voorsiengheid Providence, Purim…

Wat is die verdere geheime wat Benyamin uitdeel?  Dit is dat daar 1×70 siele saam met die manlike en vroulike faktor van Yahkob, dus 72 siele, maal een (x1) deur Yoseph vanaf Malchut na Yesod geneem is.  Maar dit is die Boom van Kennis van Egipte. Die Boom se Kennis vir (72×1).  Die uittog is dus uit die (72×1) na die (72×3), na die Boom van die Lewe. Let mooi op: daar is drie kolomme met 72 Heilige Kodes, dus 216 heilige kodes.  Dus drie Vav(6) liggame; drie nagte van 6 ure elk, dus die 18 in die 72 uur van drie dae en drie nagte van Twilight Nag, Twilight Dag se 72 ure.  Dit is dus die uittog na die drie-in-een liggame met die vyf-in-een siele as’t ware.  Die Eretz Lewer Koning liggaam wat rein moet eet, nie onrein varkvleis nie. Die astrale hart Koning liggaam wat heilig moet optree met hart, gevoel, liefde, opregtheid, eerlikheid, regverdigheid.  Dan die Casual mind, Koning liggaam wat allerheilige denke moet bewaar.  Dus die 3 x 72 wat 216 gee.  Maar ook die vier-faktor van Dalet(4) of Mem(4)met een nul, of Tav(4) met twee nulle, se Yud Hei Vav Hei se 54 permutasies (x4) wat ook 216 gee.  Dus (2x1x6=18) die drie nagte se (3×6) of die regverdige optrede Tzade 18de letter of (2+1+6=9); die 333 drie liggame trinity drie-in-een ligaam.

Soos finansies, bloedrukke, broodpryse, ouderdomme, verjaardae salarisse, ens, gaan alles gepaard met syfers en somme.  So ook die drie wȇrelde se realiteite. Somme moet ons maar altyd maak, of ons wil of nie.

Het die Twilight gedeelte nie mooi verstaan nie…

Malchut is in vier verdeel; vier kwarte, elkeen ewe groot. Wanneer ‘n punt geneem word buite as ‘n beginpunt en eindpunt-meter, sal wanneer die Aarde een 24 uur rewolusie voltooi het,  dit dus 6 ure neem vir elke kwart of elke deel van die vier kwarte van 24, of dus 6 ure, om verby te gaan.  Daarom loop die kwarte of ses uur tydperke van 3 uur nm, tot 9 uur nm; dan 9 uur nm tot 3 uur vm; en 3 uur vm tot 9 uur vm; en 9 uur vm tot 3 uur nm.  Twilight beteken 3 ure van lig en 3 ure van donker wat mekaar beïnvloed tydens die 6 ure lange Twilight of twee ligte se invloed.  Dit gebeur soggens en saans.

 Teken die maan en die son en die Aarde as balle uit en wel met die lig wat weerskante verby gaan en oorkruis, dan sal jy die twee Ligte se lig se invloed op die Aarde verstaan.  Een revolusie is 24 uur; ‘n kwart rewolusie is 6 uur. Een kwart waar die son alleen ‘n invloed het.  Twee kwarte waar die maan en die son ‘n invloed het, en een kwart waar die son of die maan geen invloed het nie.  Maar die sterre het ‘n invloed, bv. Archturus, Orionis en Pleiadis, die Astrale Wȇrelde en die Causal Wȇrelde.  Met die Nag deel geld dieselfde beginsel vir die Aarde van Eretz en die Aarde van die Astrale en die Aarde van die Causal Wȇrelde.  Yahkob het vier vrouens gehad: Leah vir dag;  twee byvrouens vir die twee Twilights, een vrou Rachel die Nag; sy het gesterf oppad.  Maar Yoseph en Beyamin sal die Astrale en Causal van die Nag bring, die drie nagte van (6×3=18) van die Tzade regverdige optrede.

imagessunNou het ons die baie interessante ure telling soos met die kruisiging.  Die Dag ses ure loop van 9 uur die oggend tot 3 uur die middag. Die Nag ses ure loop van 9 uur nm. tot 3uur vm.  Beide loop dus van 9 na 3 – dag en nag.  Die Twilights loop albei weer van 3 uur na 9 uur; die een in die aand en die een in die oggend. Wat beskryf dit?   Dit beteken dat die sonlig suiwer dag 6 ure en die suiwer nag 6 ure unification kan doen van nege na drie toe deur die twaalf.  Maar dit beteken ook dat die Twilights nie unification doen nie maar die drie na nege vermeerder deur die ses!  Hier het ons nou sentrifikale kragte en sentripitale kragte: die wegvoering en die terugkeer verhaal!

25

DIE 216 YUD GEBOORTE

Dit is pragtig hoe die syfers, die syfer kode Skepping funksioneer en hoe die letters die letter kode Skepping doen. En dan is dit ook pragtig hoe die twee kodes mekaar aanvul.  Kom Storetjie gee ‘n voorbeeld   Die Purim lot werp, is die Voorsienigheid lot. Dit is die Purim lot wat bepland voorsien soos wat die oneindige Heilige dit beplan.  Dit is die ewige- sonder einde program. Die Aleph Bet van die Purim lot loop van Aleph tot by Tav.  Maar die Boom van Kennis Aleph Bet loop van A tot by Z.  En daar is ook nog ewe verwaand medeklinkers wat nie Boom van Lewe Alephtav se 22 letters uitmaak nie, want hulle is die lewende meganismes in al drie Wȇrelde.  Hulle koppel aan drie Wȇrelde.  Hulle toon dat die Boom van Kennis net een Wȇreld se Big Bang ‘n klug is.  Daar is die ware aaneen koppelinge van ‘n White Hole pin point Yud 1 en 0 deurspiraal van een Wȇreld na die volgende Wȇreld.  Die formele en semi-formele en astrale bestaan eers, dan volg die fisiese Eretz.  Die Purim Voorsienigheid se werkinge met die letters en syfers:  Aleph is ook (1).  Die Aleph Tav Alpha-bet stop nie by Z soos die Boom van Kennis se A tot Z nie.

Wat beskryf dit?  Dit beskryf die skepping van die Adam liggaam, Vav, deur die engelorde Metatron.  Die skeppings proses geskied deur die dryfkrag van die numeriese syfer skeppings prosesse.    Dit kan dus ook so gesien word. Die Engelordes op die Metatroniese vlak, skep dus hulle eie Adam 6 Vav liggame.  Die Aleph(1) se Aleph letter Skeppingprogram  bydrae deur die Aleph  van die Adam Kadmon Bloudruk.  Hier het ons dus Adam uit die stof van die Aarde en Adam sterstof uit die Hemel: ‘soos die sand van die see of soos sterre aan die hemel’.  Die Nag 9 tot 3 en die dag 9 tot 3. Die Rachel en die Leah nageslagte.

Storetjie neem ons na Genesis 1:26  ‘And Elohiym…  Die Oneindige Ewige Lewende geopenbaar as die Elohiym of Natuur met die kragte wat die skepping bymekaar hou, bekend as die Engele met hoof krag, die Metatroniese krag Boog energie naaste aan die troon – Meta tronus.   Metatron wat die (1) skenk vir die Hei(5) om Vav(6) te word.  Of die liggaam vir die El Shaddai.   die Hoof, die El as Shin Dalet Yud.  Die hoof Yud Sephiroth met die ware Shin op die Dalet Aarde van Eretz.  Die laagste Wȇreld, Aarde. ‘Kom dat ons maak na aseh: aanhoudende, aaneenlopende proses van groeiende skeppingsproses – nie die Adam nie;  nie die bloudruk Adam nie, nie die Adam Kadmon nie, maar die  skaduwee Adam; die batsalmenu Adam, our shadow resemblance, die aardse Adam.  Dit is hoekom ‘n Astrale of Causal voltooide besoeker nie ‘n skaduwee het nie; hy is nie meer ‘n skadubeeld Vav nie.  Hy besoek in sy Nag Vavve die Daglig kant Aardes van die Eretz.  Pragtig nie waar nie?

Kom Storetjie kyk na Gen. 2 se Adam wat nou voortgebring word.   Hierdie is ‘n totale ander storie as die van Genesis 1:26, die (2×6=12) en (2+6=8) Adam, wat die 12 stamme Yisrael Adam is wat die 8 kosmiese Christos funksie verrig soos voortgebring as El Shaddai deur die (1) bydrae van Metatron.  Gen. 2 gee egter die beskrywing van die Shabbat gebeure; die Shabbat of  Zayin Ayin Dubbele 700, wat al drie Wȇrelde se Shabbatte betrek.

Die belangrike woord hier is voortgegaan: ‘proceeded to rest.’  Die Skeppingsproses het voortgegaan, maar opgehou om eensydig as die net Bet skeppingsproses plaas te vind.  Die Aleph Adam skeppingsproses gaan nou gesamentlik met die Beit skeppingsproses voort.  Daarom vers 7 se Shabbat Skepping van voortgaan, proceed van Aphar: die heiliging van die begin Adam wat ook die eind-Adam is.  Abram wat ook Yisrael is.

Wat volg nog?  Die Adam Vav liggaam wat nog bykom van Gen. 2:21 asook הוה Yud Hei Vav Hei אלהימ Aleph Lamed Hei Yud Mem.  Die eerste keer dat die YHVH die Oneindige OngeopenbAarde geopenbaar word as die Adam skepper wanneer die Adam nou manlik en vroulik voortgebring word.  Die gesamentlike skeppings proses van die ongeopenbaarde wat openbaar word as Elohim en Yud hei Vav Hei.  Die Aleph א wat bestaan uit twee-in-een Vavs met twee Yud koppe, word nou verdeel in twee aparte Vavs met Yud koppe; die ribbebeen word uitgehaal, die been van my been, Vav van my Vav. Daarom Vav uitgeskryf, toon die eenheid aan: Vav Aleph Vav.  Twee Vavs wat een Aleph uitmaak, die derde liggaam, of vers 21 se (7×3) liggaam of drie Shabbatte Zayin(7) liggame.

Gen. 2:23 en 24 beskryf ook die kom-en-gaan tydelike bestaan van letter 23 en letter 24 van die twee Vavs wat die vierde been van Shin uitmaak en die vierde been van Beit uitmaak, of hoofstuk 23 en 24 van die laaste boek van Openbaring wat elke Program self skryf, nadat die Program by Open. 22:14 toegang tot die Boom van die Lewe gekry het, en wat toe met die Program gebeur het voor die nuwe Program weer begin.

Die groot vraag nou is, wat is die inhoud van die gebeure van die tydelike hoofstukke 23 en 24?  Die twee oorgangs-letters?  Die twee oorgangs-syfers?  Die Wȇreld met so ‘n kort leeftyd voordat die tydelike geskepte weer terug verval; die half of Meta Leeftyd van die Meta-tron, Hoof Engelorde wat die een Eenheid voorsien het sodat die Aleph seldeling in twee Vavs kon plaasvind.

Die Keys van die Skriba van Metatron by name Enoch of Chanuck, die sewende, Shabbat geskepte van die eerste Adam wat nie gesterf het nie en met die Skepper gewandel het.  Wie se leefyd presies in die Giza piramiede se mates vasgevang is; beskryf die tyd as die elekto magnetiese stilstand fase wat die planeet tref; die een heel elektron wat Metatron gee.  Ons binne ons half-Meta 360ͦ Wȇreld, beweeg tydelik in die hele 720ͦ Wȇrelde in vir die splitting en geboorte van die seldeling nuwe Aarde, asook die nuwe wat bykom by die oue, wat ook nog behoue bly.  Ons noem seldeling biologiese lewe wanneer  die Yud Hei Vav Hei biologiese faktor van metabolisme van die Boom van Metabolisme bykom  met die Shabbat skepping.  Die Boom van die Lewe wat dus die Boom van Kennis vervang.  Dan moet elkeen gereed wees, sodat sy net-skadu liggaam nie oopbars nie, maar in ‘n oogwink omgebou kan word in die astrale of causal of formele.  Babylon val in een uur.  Die beskawing val in een uur; geen elektrone vloei meer nie, geen beskawing meer nie.  Mediteer oor hierdie stelling.

Nou nog groter geheime; 720 grade vir die elektron spin is goed, maar nie genoeg nie   Daar is drie kruise op die vortex heuwel Golgotha.  Daar is drie asse in die drie dimensionele wȇreld.  Al drie asse moet met verdeling plaasvind, net soos die seldeling van die bevrugte ovumsel.  Dus 720 op een as Metatron; 720 op tweede as Michael; 720 op derde as Melchizedek.  Dus ons het 72×3, dus 216. Fantasties!   Asook die drie 0 0 0 vir die drie sirkel- of balle Wȇrelde, die Eretz.  Aarde en Hemele Wȇrelde; astrale Aarde en Hemele wȇrelde; en die Causal Aarde en Hemele Wȇrelde en die ooreenstemmende liggame.

Nou kan ons dieper na die sogenaamde letters kyk, asook die sogenaamde.syfers.  Wat is hulle presies?  Die astrale liggame en semi formele liggame kommunikeer met hulle sesde sintuie.  Wat is die meganisme waardeur die sesde sintuig kommunikeer?  Die letters kommunikeer ook tussen hulleself met hulle sesde sintuie. Die hoof letter is die letter Vav.  Vav is 6, daarom is Vav(6) se sesde sintuig, ses. Die koppelingspypie met sy binnelig en buite lig.  Dit is byna soos die rekenaar se kommunikasie.  Nul of een, wat eintlik maar 1 spasie 1 is, dus strepies wat syfers mee gemaak kan word soos die vloeibare kristal rekenaars.  Intuïsie lees die strepies.  Daar is die begin se driehoek; drie dimensionele strepies wat groei tot die  nege strepies van die nege hoek in vlak sewe se nege  strepies.   Dus drie van drie strepie liggame-in-een kan die Wȇrelde begryp, verstaan, hanteer, beleef of Chokmah Daat en Binah.  Dus die drie letters met die drie strepies sement, die eenheid: Yud – Hei – Vav – Hei.  In die Shabbat of 7 Echad van 13 van die Yud Hei Vav Hei se (=26) van  (2×6) se twaalf stamme van (2+6) se agt kosmiese Christos funksie; van die drie Kruise saam.

Ons het dus die letters wat boustene is waarmee ons met die vyf sntuie bou, en die syfers as die sement, die intuïsie waarmee ons die boustene vasbind in die mure van ons tempel wat ons bou.   Sement alleen werk nie; boustene alleen werk nie. Intuïsie alleen werk nie. Letters alleen werk nie.  Daar moet die plan, die wysheid Chokmah wees, plus die boustene kennis, Daat opgedoen deur die vyf sintuie op al drie Wȇrelde se Aardes wat gebind word deur die Insig Daat, intuïsie om ‘n stewige struktuur te gee. Elkeen moet maar die stene en sement leer ken,  die letters en syfers leer ken om eendag ook as die Hoofargitek van die Hoof piramide aangestel te mag word.

Hierdie Boom van die Lewe vrugte werk soos bevrugting. Die spermsel gedagtevormpie bevrug eers die ovum, dan neem die ovum eers tyd om die bevrugting te verwerk. Dan begin die verdeling van die ovum; eers op die een lyn in twee; die Yahoshua lyn, dan op die 90ͦ hoek volgende lyn, die Mosheh lyn; dan op die derde lyn van die drie-dimensionele Kruis, die Eliyah lyn.  Die drie kruise vortex begin spin. Die spin sit die Melek Tzedek en Michael, Metatron drie, ook aan die spin.  Die 72 en 72 en 72 begin spin.   Dit gee die bevrugting en dragtyd van die (9)Tet of die 216.

Tet gee geboorte aan Yud. Die 216 of (3×72) gee geboorte aan (2x1x6=12) en (2+1+6=9).  So wat is Yud, en wat is 12 en 9?  Yud is die begin of 1 en die einde of 0, dus 10, van die ewige Program sonder einde van die Boom van die Lewe sonder einde. En 216 se (12) is die 12 meridiane, die 12 stamme die 12 radial wat een heelal of Kosmos voltooi.  Die travelling atom moet die 12 radiale voltooi; die 9 is die Tet(9), maar ook die (3×3=9) van die drie-in-een liggame binne een bevrugte Tet(9)liggaam.  Wat geboorte gaan gee binne die oneindige Ongeopenbaarde aan Yud wat  die stimulasie is vir die oneindige Allerheilige om nou nog meer van die oneindige, nuwe Lig-lewe vry te stel in die geopenbaarde. Sodat die White hole weer nuut uitborrel in die volgende nuwe begin of sogenaamde Big Bang en alles weer herhaal, maar net groter en mooier. Pragtig, die 216 Yud geboorte…

 

Hierdie is die ware Yud geboorte uit die Tet wat ons moet gedenk.  Die 216 se (=12) en (=9) gee ook (12×9=108) wat die helfte van 216!  Dit bevestig dat die Yud wat in die Oneindige in gebore raak, dus nou weer die geboorte van die nuwe 108 of Yud na die geopenbaarde kant toe stimuleer; die nuwe Yud.  Nie uit Tet gebore nie, maar nuut voortgebring uit die Oneindige Ongeopenbaarde.  Die geopenbaarde Skeppinge stimuleer dus nuwe  openbaringe uit die Ongeopenbaarde, oneindige Heilige deur die  Tet(9) geboorte van die Yud 216 in die eenheid van die geopenbaarde.  Hierdie volledige 216 Tet(9) se Yud geboorte stimuleer dus die nuwe Yud geboorte uit die Ongeopenbaarde ewige heilige, soewereine Lewensbron.  Hierdie beginsel, hierdie fantastiese geboortes moet die Skepping jaarliks gedenk met die twee Nuwejare.

26

 DIE TWEE SADE IN DIE SEWENDE VLAK

Die 108 nuwe Yud geboorte (1×0=0), die einde van die Program (1+0+8=9) en die begin van die nuwe Program. Die nuwe Tet(9) geboorte van Yud.  Die Yud wat Zayin as Gimmel in Dalet se uterus inskop sodat Dalet, bevrug met Yud, nou Hei word.  Die bevrugte Dalet, of ook gesien as die ryp vrug Hei(5) wat nou in die sesde jaar of Vav(6) gepluk kan word.  Hoe gebeur dit?  Eers word daar ‘n Vav(6) gemaak en die Hei(5) word Vav 6 gemaak.  Let mooi op: twee Vavs word gemaak en dan eers pluk die een Vav die ander Vav van die Boom af.  Nou kan die Vav wat die afpluk werk gedoen het, twee dinge doen: die afgepukte vrug kan geëet word of die afgeplukte vrug kan geneties verbeter word, sy slegte gene uitgehaal word en hy kan weer geplant word. Wanneer dit gedoen word, sal die verbeterde vrug opkom as ‘n boom wat beter vrugte dra.  As die boom eers evil vrugte gedra het, kan die boom nou na genetiese verbetering dus live vrugte dra. Indien ons die boom vernoem na die vrugte wat hy nou dra, kan ons die boom die live vrugteboom noem.

Die vraag is: is die 2012=5 tot 2019=12 die 7 jaar se Shabbat geslag wat die Boom van Kennis se evil vrugte gaan pluk en geneties verbeter na live toe en dan plant, sodat daar die boom van live vrugte kan opkom?  Of gaan die geslag maar net die druiwe van die voorgeslagte eet en die evil vrugte bly dra?  Aan jou vrugte, evil of live sal sal ek jou ken.

Die 216 se plus(=12) en maal(=9) gee nie net die 108 funksie nie, maar ook die (12+9=18) funksie.  Die 18de letter, die Tzade regverdigheid wat nou weer gebore raak.  Die Melek Tzedek Koning van Regverdigheid wat die nuwe Adam as Abram seën, die nuwe Yud wat die nuwe Skepping deur Gimmel binne kom, by Chesed na die derde Sephiroth Binah, of derde letter Gimmel.  Na Kether en Chokmah, of na Aleph en Bet.  Die Intuïsie syfers of sement, en die letters boustene wat weer begin bou en bou, skep en skep; Wȇrelde sonder einde.

Storetjie het nou so pas die omwentelinge beheer Meganisme van die Metaboliese sisteem beskryf van die geskepte lewende geheel, of soos gesien as die metaboliese sisteem in die liggaam van een Adam.  Die vroulike metaboliese driehoek Binah Chesed Hod met dieTiphareth toereteller beheerpunt, en die manlike metaboliese driehoek Chokmah Geburah Netzach met die Daat toereteller beheerpunt.  Die twee beheerpunte beheer die inneem van voedsel en vertering daarvan.  Wanneer die metaboliese sisteem oorlaai word, word die inname eers minder gemaak of omgekeerd.  Dieselfde beginsel geld vir ‘n leeftyd van ‘n Adampie inkarnasie of ‘n groot siklus van Adam Kadmon.  Die twee Yuds verteenwoordig die twee beheerpunte. Die Tet gebore Yud, gee die somtotaal van die Chabad: Chokmah Binah Daat aan, wat die siklus se sisteem kon inneem en verteer en verwerk in die sisteem met die siklus se einde, wat ook terselfdertyd die begin Yud se nuwe skeppingslig grootte Chabad bepaal.  Pragtig nie waar nie?  Die hoeveelheid van 216 die (72×3) of die (54×4) se (=216): die Yud Hei Vav Hei permutasies se Dalet(4) invloed, of die 72 begin met Yahkob in Egipte plus 72 in die woestyn en 72 in Kanaän se 216.  Dus, Yahkob plus Yitzack plus Abraham se metaboliese vermoëns, bepaal die nuwe Yud voeding sterkte wat nuut inkom.  Die baba se nuwe Lactogen no. 3 wat sy sisteem nou moet baasraak.

Die 216 se twee Yuds, een met ondervinding en een nuut sonder ondervinding, word nou pragtig beskryf in die boek The Esoteric Philosophy of Love and Marriage deur Dion Fortune bl. 27 en gee die sewende Vlak met nege hoeke:

All are one and one is all upon this plane exists.  Entities (Storetjie se Yuds) of two types, those that have as yet progressed but little beyond their origin (nuwe voortgebringde Yud) and are upon their downward or outgoing curve of evolution, have risen up from the level of their source. (Oneindige onge-openbaarde Heilige ewige Soewereine, ewige Lewende se nuwe lewe lig, Yud) This Plane, we are told, is entirely formless.  Entities of the former type have not yet achieved form.  While those of the second type, (the Yud born of the Tet) having learnt all that form can teach them, have cast it aside, together with its limitations, and attained to perfect freedom (Yoibel).  Within the limits of the Universe to which they belong, this Seventh Plane is the plane of pure pressure, universal pressure.

The formless entities of two types on Level Seven… moet Benyamin nou aanbied.  Daar is die Amalek wat Yisrael aanval met die uittog, nie teenstaande al die ander nasies wat Yisrael vrees.  Daar is die banvloek optrede wat koning Saul moet doen met die aanval van Amalek, wat hy nie doen nie en wat is die gevolg?  Dieselfde saad van Amalek wis bykans die hele Yisrael Program met Purim uit; Esther moet red. Wie is Amalek?

Daar is twee sade in die Sewende Vlak; twee Yuds sade, want Yud is die volledige Boom met 10 Sephiroth, maar net in saadvorm.  Die een saadvorm ken reeds alles – seen it, done it.  Die ander saadvorm is die nuutjie die rookie, die seen nothing yet.  Wat het ons nou?  ‘n Resep vir groot moeilikheid   Met Ais, die Oog, moet daar niks geneem word nie; die oog moet nie begeer nie.  Met Jericho, moet die mure onaangeraak inmekaarval.  Hier op Vlak Sewe moet die saadvorm met kennis van goed en kwaad in die  verdere vlakke van Vlak Ses af ondertoe, alleen gelaat word deur die nuwe onskuldige saadvorm Yud wat nou net ingekom het in Vlak sewe.  Die Amalek ou hande moet nie in die prentjie beland nie.   Daar sal na Hei(5) van die nuwe saadvorm, Yud, vir die Yud ‘n nuwe Vav(6) geskep word en verdeel word in dualisme van die nuwe Program maatjies, huweliks maatjies, wat met hulle seksuele daad hulle nuwe lig kan aftrek na Vlak Ses van dualisme toe.  Suiwer nuwe lig, nie vermengde Amalek lig nie; die vrug mag eers op jaar ses gepluk word nadat jaar vyf verby is.  Dan is dit suiwer, die nuwe Yud of Lig wat nuut ingekom het.  Nuwe saad van die Boom van die Lewe.

Hierdie sewe jaar vanaf 2012 se (=5) tot  2019 se (=12), die Vlak sewe jaar van sewe jare se inkom van Tet(9) se Yud geboorte met ondervinding, en nuwe onskuldige Yud van die dubbel skepping Shabbat 7, gaan ons die Amalek wat vermenging wil toepas met die banvloek tref?  En die suiwer nuwe Yud saad beskerm en bewaar vir hulle eie nuwe, vanaf Vlak Ses af en laer, eie dualisme en vorm lewens en eie nuwe ondervindinge?  Gaan ons die lei skoon vee?

27

 DUALISME EN POLARISASIE/ESTHER EN MORDACHAI

Op Vlak Ses vind verdeling plaas; twee tipes verdeling.  Verdeling in dualisme, in polarisasie van die positiewe pool van mentale en fisiese, en negatiewe pool van spirituele en emosionele aksies en reaksies, wat lewendig en aktief elke oomblik moet plaasvind om harmonie en vrede te bewerkstellig.  Daar is ook die volgende Vlak Ses verdeling wat plaasvind: dit is die verdeling in die 70 spesiale karaktertrekke van die Heilige geopenbaarde, the Divine Nature.  Die 70 bulle van Sukah; die 70 ander nasies. Die 70 heilige Name, die 70 siele wat saam met Yahkob in Egipte ingaan.  Die 70 Rays, die 70 Monads, elkeen gebonde aan sy Ray waarmee die Monad begin en waarheen eendag weer terug gekeer word nadat die siklus voltooi is.  Die 70 plus die twee pole; die manlike pool en vroulike pool van mentale, fisiese, spirituele en emosionele wisselwerkinge maak dit (=72).  Die 70 plus die 2 pole funksionele Meganisme per wȇreld, maak dit die (70×3) wat (=210) gee.  Plus die drie manlike pole op die drie Kruise, plus die drie vroulike pole by die Kruise; die drie Mirriams wat die ses of Vav(6) Meganisme gee of die numeriese 216 totaal gee.  Ook die drie-in-een van 210-in-1 Vav 6 gee of (7×3=21) gee; die dubbele  Shabbat funksie of twee-pool Shabbat funksie per Shabbat per Wȇreld in die drie Wȇrelde gelyktydig.  Die twee Pole funksie bly dieselfde vir elke Vlak.

 

Sewentig bulle vir die 7 dae; die 70 karaktertrekke.  Die 72 is dus die 70 plus bipolȇre manlike en vroulike optrede tussen 2 pole van een  funksionele  mentale, fisiese, spirituele en emosionele Program Yisrael huwelik in Sukah se sewende Vlak. Wat beteken dit alles?  Dit beteken dat in Vlak ses waarin Vlak sewe sy drukkrag van nuwe lig en lewe inblaas, die nuwe Yud nou die 70 kanale kies om deur af te beweeg.  Wanneer die nuwe Yud lig lewe, Yisrael, nou onder by die 70 kanale/rays of karaktertrekke uitkom en die 70 hoofkenmerke van die Geopenbaarde leer ken het, dryf  die nuwe lewe nou rond in die res van Vlak Ses.  Vir die geskepte nuwe lewe om nou van nut te wees, mag dit nie as net druk verlore gaan nie, maar moet die bruikbare druk nou weer vasgevang word in terugvoerende kanale/radials wat nou geskep moet word.  Wie moet die skepwerk van die terugvoer kanale doen?  Die Sewende Dag of sewende Vlak en sesde Vlak huwelik; die Vav(6) met Zayin(7)  huwelik.  Die Chet(8) huwelik, die Mashiach huwelik.  Die Yisrael huwelik wat die Sukah 7 dae 72, en 70 bulle offers bring in die drie Wȇrelde op die drie Kruise met die drie Manlike pole en drie Vroulike pole met die (3×72) dae en nagte se 216.  Die drie nagte terug pad van 18 ure, is die pad of kanale terug vir die nuttelose losvloeinde lewe wat deur die Oneindige benut kan word, van Amalek gered kan  word.

The knowledge of the methods of making this Path of Returning, is one of the secrets of practical occultism or the Masters of esoterism; they whom mastered the seven planes and not just one. (Cosmic Doctrine by Dion Fortune)

Die Mordechai en Esther bipolȇre Meganisme elimineer die Amelek op dieselfde manier, as wat hulle eliminasie beplan was.  Die 127 evil word LIVE 721.  Die beeld in die spieëlbeeld.  Wat toon die spieëlbeeld eliminasie?  Dit toon die Teenoorstaande se geheime beplanning.  Die geheime beplanning is om die nuwe Program Yisrael vas te pen op Vlak Een.  Vlak Een is die Mitzraim Vlak, die Egipte Vlak, die net een reeks Name van 72. Die 72(1).  Die volgende 72 en volgende 72, mag nie bereik word nie. Net die een Kruis van Golgotha blindheid; nie drie Kruise nie.

Oppas asseblief vir wie dalk. Amalek in die Maatjie se lewe is.  Sien asseblief raak dat Amalek nie skrik soos die ander volke nie, selfs nie eers soos Egipte nie.  Die oneindige Allerhoogste se bevel is Banvloek!  Geen genade, geen een enkele nie.  Saul luister nie eens nie.  Maar gelukkig red die Mordechai Esther twee pole ligkrag, huweliks tipe pomp Meganisme die Yisrael Program. Kom ons sit skouer aan die wiel, die Merkavah El-i-Yah wiel en doen die esoteriese sewe Vlak op sewe Vlak ding.  Die lewenslig krag pomp Meganisme met die twee pole bemeester sodat ons twee twee kan uitgaan, en die 210 plus 6 dus 216 Boodskap, die Vav(6) van vers 16 van die Apocalypses van Yochanan 22:16 – die Vav(6) van die 210 van (7×3) of 21, van die drie-in-een Vav(6) wat praat.  Die 1) oorsprong, 2) David, 3) nageslag-in-een as die helder Môrester.  Die vyf-in-een in die sewe-in-een Wȇreld.

DIE TWEEPOOL LEWENSKRAG POMPMASJIEN VAN SUKKOTHS

Die praktiese toepassing is om twee-twee, as die twee pole lewenskrag pomp Meganisme, uit te gaan en die herstelwerk te doen soos voorgestel met die evil 127 na live 721 toe en dan die opbouwerk te doen na 72×3 toe wat (=216), die Dalet Mem Tav se 4 40 400 drie-in-een nuwe Aardes gee soos wat die Sukah se bulle offers duidelik toon.  Hier volg nou die groot geheim van Tyd; die tydvloei wat gestop en teruggedraai kan word, gebeure in tyd herstel kan word, en tydvloei oorgespeel kan word.  Daar word met 13 bulle begin.  Die bulle is die skeppings Letters.  Die skeppings letters is gedagte skepkragte wat afvloei van die Bulle/Taurus sterre af; die nuwe lewenskragte wat invloei.

Die huweliks tweepool lewenskrag pompmasjien wat met Sukah funksioneer, is die Yisrael Program as die manlike positiewe mentale en fisiese pool, en die 70 volke as die negatiewe emosionele en spirituele pool.  Die positiewe pool bring nuwe lewenskrag lig af.  Die negatiewe pool bring die ou lewenskrag lig op.  Die twee kragte ontmoet in die Mem Wȇreld, die Mem middel Wȇreld met Dalet, een Wȇreld laer; en Tav, een Wȇreld vlak hoër.   Die doel van die hele proses van die sewe dae van Sukkah se bulle offer, is om almal in die drie Wȇrelde gelyktydig saam te kry.  Hoe gebeur dit?  Onthou nou die afkomende lewenskrag is nuut. Nuut is more; nuut is die toekoms, anders is nuut nie nuut nie. Die opkomende lewenslig is die verlede, gister is oud.  Die Tweepool Lewenskrag Pomp is dus ‘n pomp wat die toekoms kan pomp en die verlede kan pomp; en selfs in homself die twee kan meng en korrigeer en verander.  Die ander naam vir die Sukah Pomp is Merkavah of El-i-Yah of Yah se kinders; die Adam wat El se skepping Dalet Mem Tav kan herstel of heilig maak.  Die Mosheh wat begin en dan Yahoshua en dan volledig El-i-Yah; die  hele Yisrael wat aangaan met die proses as die ‘I’ tussen die El en die Yah as die Adam Skeppings-afronding skeppers van die Zayin Shabbat.

Kom ons kyk: die eerste dag van Sukah of Samech 60, die lewe in Mem(40) Caf(20) en Hei(5) gee Sukah 85:-

Die Pei(80) uitgeskryf met Hei(5) is Pei Hei(=85); (8×5=40) Mem  en (8+5=13) of Mem die 13de letter vir die 13 bulle van Dag Een  wat geoffer word; wat nuwe lewenslig krag uit die toekoms afbring na die verlede toe.  Let mooi op: die bulle word elke dag een minder.  Die letters as dae in die geval loop terug in tyd vanaf Mem 13de letter, na Zayin die 7de letter, die Shabbat.  Daar word dus die toekoms afgebring en die verlede opgebring met die twee pole tydpomp.  Dag twee het ons letter Lamed(30) die vlieënde letter. Die Lamed van die ELamed-i-Yah die 3 30 300, Gimmel(3)  Lamed(30) Shin(300) meganismes wat op Dag Twee se twee dae en 12 bulle proses funksioneer.  Let ook op dat die totaal tussen die bulle en dae, heeltyd agteruit loop en die proses die hele tyd ‘n konstante tyd-faktor het.  Die konstante tyd-faktor is 14 of twee x sewe of die twee tyd in een Shabbat funksie, of die vorige sewe dae en volgende sewe dae funksie, ook genoem die 8 Mashiach funksie.  Of ook genoem: toekoms en verlede in tyd-eenhede van sewes wat met die 8 funksie verander kan word ten opsigte van die Samech(60) lewensondervinding wat in die Mem(40) Wȇreld in tyd beleef is.  Die 12 radials van Lamed, die 12de letter ritte in tyd van die Samech(60) van die Vav(6) in die Tav(400)+Resh(200) se (=600) of Shin(300)+Resh(200)+Kuf(100) se (=600).  Dus beide die volke se 12 meridiane of (12×6)Vav se 72 en Yisrael se 12 stamme (12×6) se 72.

Dag drie bring die 11 bulle offer. Die 11de letter is Caf(20).  Die derde dag, of 72 uur bring ons nou ook by dieselfde punt in tyd as die derde dag of 72 uur van die Drie Dae en Drie Nagte van die kruisiging en opstanding; maar wel van die teenoorstaande kant in tyd vandaan.  Die letter Kuf(20) is die letter van die Sephiroth Kether; die Yud wat nuut inkom.  Gesien van die kant af is Kuf nou 20 werd; die lewensligkrag wat nuut inkom op dag drie is dus Yud x 2.  Die ou lewensligkrag wat opgaan is uit Tet gebore en net een Yud.  Nou binne die twee pole lewenslig kragpomp word daar op dag drie die drie Yud Kuf geskep; die kroon met drie koppe; die drie vlakke van lig binne die Oneidige Lig voordat die skeppingsproses nog eers begin is.

Aleph Beit p 172  These three levels (die drie vlakke lig, soos aangedui deur die drie Vavs wat Kether spel) when viewed as a whole, are the ultimate secret of the Divine Crown above the consiousness process of Creation which begins from the initial contraction Tzitzum of the infinite Light.  Head one: simple faith in the absolute bond between the souls of Yisrael and the very Essence of Ha shem.  Head two: the sublime pleasure Ha shem receives from studying the Torah through each soul that is linked to a letter.  Head three; the creating process through the letters after the experience of the first two Heads.  Then comes time and the Caf with the extended foot… 

Die nuwe wat nou inkom.  So die dubbelpool lewenslig Pomp werk ook op die vlak as die Atik Yomin, Oue van Dae en Arich Anpin, Vast Face.  Die dubbel pool lewenskrag ligpomp werk ook as die Yisraeliet wat net ‘n halwe Shekel werd is en daar dus twee moet wees wat saam ‘n hele Shekel vir die Caf troon moet  gee.

Die Vierde Dag: die letter Yud en die totaal bulle is 10.  Kom die Maatjies al agter watter twee pole lewenslig kragpomp sisteem aan die werk is agter die skerms?  Dit is die syfer 10 en Yud letter wat saam funksioneer as die twee pole lewensligkrag pompmasjien.  Op dag vier, of 4 of Dalet, het ons tien of 10 of Yud!  Yud is die 10 volledige Sephira; die Adam.  Dalet is die Eretz; die 4 kwarte en die vier x 6 ure.  Dus die Adam op sy Aarde.  Om Sukkoths se sewe dae proses, wat terugwerk van bo, of nuut af na onder toe, beter te begryp, haal ons aan uit die esoteriese benadering oor die tweepool sisteem handleiding.

The Esoteric concept of Life and Death p18.  Esoteric science asserts the eternity of life. Its central concept is conveyed in the word reincarnation which implies an enduring unit of existence ensouled in a succession of transient bodies.  In order to render this concept clear, it must be remarked that the individuality and the Personality constitute of two distinct aspects of man.  The individuality is composed of the three highest bodies; the spark of pure spirit of the Seventh Plane, the concreted spirit of the sixth Plane and the abstract mind of the fifth Plane.  These, once they have been evolved, are conceived of as enduring for an evolution and then being absorbed back into the infinite as organized centers of radiation.

Hierdie is nou die punt wat met die vorige drie letters Mem Lamed Kuf bereik is, met die  Sukah bulle offer proses van 13 bulle en 12 bulle en 11 bulle; dus 36, die 12×3 van die 9 voltooides.  Die Kuf drie troon koppe.  Die oop hande wat op seën en af seën.  Die Kuf middelpunt Kether waardeur die Oneindige gee en self vreugde uit Sy skepping ontvang.

Nou volg die vier dae vanaf Dag Vier tot Dag Sewe.  Dit is letters Yud Tet Chet Zayin: syfers 10 9 8 7, dus (=34) dus (=7) en (=12); die getalle van die Personality wat inkarneer.

The four lower bodies, 1. Concrete mentality, 2. Emotional nature, 3. Passional nature, 4. Physical body, are regarded as physical accretions of Matter of their respective planes which the individuality employs as a vehicle, and which collectively are said to compose the Personality. 

Dus bestaan die Personality twee huweliksmaats uit die manlike pool, die mentale; en uit die vroulike, die emosionele.  Daar is dan nog die passievolle wat beide moet besit om die lewensligpomp harmonieus te laat funksioneer.  Wanneer een van die twee maats nie oor die passie vir ‘n volle lewensondervinding beskik nie, is die saak verlore; disharmonie en pyn en ellende is dan die daaglikse roetine.  Die individuele liggaam lei ook daaronder, want die nodige ondervinding opgedoen kan nie oorgepomp word nie.

The Personality is build up in order to enable the Individuality which is formless, to acquire experience in the World of Form and is discarded as it wears out and its usefullness diminishes.  The experiences through which it passed being absorbed by the Individuality as food for its development.  

So die uitruiling vind ook met Sukah plaas deur middel van die twee pole liglewe pompaksie Meganisme.  Die vier dae, vier letters Personality met die drie dae, drie letters Individuality ondervinding oordra…

Thus the Individuality undergoes evolution in the course of ages, whereas the many Personalities related to it, merely develop function age and die.  But as each Personality is build up by an Individuality… (weer die anderkant toe lewenslig pompaksie, twee pole Meganisme van die sewe letter, sewe dae Sukkah aksie)…which has progressed, it is of a more evolved type than its predecessor.  Die personality egpaar; mentaal man emosioneel vrou, dieselfde tipe Vav liggaam plus die passie vir die lewe wat elkeen moet hȇ, is hier nodig.

Personality Dae 4 tot 7, of letters Yud tot Zayin, is die offers wat die 10 9 8 7 dus (=34) of (12) en (7) bulle inbring; die nuwe verbeterings lewenskrag lig wat die individuele inbring met Huttefees, met Sukah.  Wie nie Huttefees hou nie, sal nie nuwe reën ontvang nie, ook nie nuwe wynsakke vir die nuwe wyn nie.  Die nuwe opgegradeerde Personality liggame vir die nuwe lewensligkrag, asook nuwe lewenspassie om passievol die nuwe inkarnasie aan te pak.  Maar ook die groei van die individuele liggaam of dalk voltooing van die liggaam.  Elkeen sal reën ontvang vir waar hy of sy hulle bevind, maar die twee halwe Shekels moet nog steeds een Shekel word; die  twee pole sisteem moet harmonieus funksioneer.  Die Polariteit-funksie moet op al sewe vlakke funksioneer tussen die Manlike en Vroulike.  Beide moet passievol met lewe hulle vroulike geestelike en emosionele rolle vervul, en manlike mentale en fisiese rolle vervul.  Daarom is die seksule of polariteit ‘n praktiese passievolle funksie en nie ‘n droom ideaal nie.

Ons het nou die vier letters vanaf Zayin tot by Yud, en ook terug vanaf Yud tot by Zayin.  Dus die bevrugting dragtyd en geboorte van Yud vorentoe in tyd, dus vanaf persoonlikheid na individualiteit.  En dieselfde proses, maar omgekeerd; dus die Yud van bo, vanaf individualisme bo, na persoonlikheid onder.  Sie Sukah is die koppeling Meganisme.  Solank Sukkoths nie deur die wȇreld gehou word nie, sal die Amalek gevaar bestaan.  Die Kuf Koning Saul wat nie die gevaar van die Amalek koning verstaan nie.   Die Caf manlike saam met die Shabbat vroulike in passievolle harmonie liefdesdaad aksie optrede, wis die Amalek uit; maak die evil live.

28

ATOOMPIE ‘ON HOLD’

Wanneer ‘n Monad of Stoompie of ‘n Yud oppad terug is en op ‘n vlak moet wag vir ‘n vorige Swerm, word hy in ‘n holding posisie geplaas soos ‘n vliegtuig.  As ‘n ander Monad of atoompie of Yud nou oppad weg is vanaf die beginpunt en hulle ontmoet mekaar op die vlak, kan hulle dan as opgaande en afkomende nou die twee pole ding doen.  Daar het lewensligkrag afgekom met die normale kanale, soos wat die gridwerkers in die vlak die lewenslig afgetrek het in die water, lug, son en aarde. Die lewenskrag energielig is nou vrylik beskikibaar in die vlak, maar gaan later onbenut verlore raak vir die vlak, en dan is jare se gridwerk verlore vir die vlak.  Om die lewenslig energie nou vir die vlak in die regte kanale en in benutbare vorm te kry, moet die twee Monads uit die afkomende en opgaande Swerms nou trou en die huweliks plus pool en minus pool ding doen, want dit is die enigste meganisme  wat die lewenskragte beskikbaar stel; al die vlakke van spirituele, emosionele, mentale en fisiese.  Die remme wat moet losgemaak word, is die passielose  benadering  waarmee die Purim voorsieningslot taak vanaf die Oneindige Allerheiligste aangepak word.  Die passievolle benadering tot die taak gee die deurslag.

Die sewe vlak huwelik tussen die twee is op die drie vlakke van Indivudialiteit en vier vlakke van Persoonlikheid. Die Individualiteit deel is vir die hele ewolusie siklus geldig wat loop van die twee as ‘n perfekte eenheid op al sewe vlakke, tot weer ‘n perfekte eenheid van die twee op al sewe vlakke, maar nou een ewolusie spiraal hoër op die ewige oneindige oop lewende proses van skeppings spirale.  In Genesis word die stadium van begin en einde, wat dieselfde iets is, beskryf as die skepping van die Adam, man en vrou ineen is hy voordat die skeiding plaasvind.  Die onderste vier vlakke van die huwelik, die persoonliheid, wat bestaan uit die emosionele, die vrou en die mentale, die man in die twee Vavs uit die een Aleph as Vav Aleph Vav, kan dus die seksuele daad van voortplanting op die fisiese Vav liggaamsvlak doen, en dus fisiese Vav liggaampies voortbring.  Of anders gestel, voertuie wat benodig word vir reïnkarnerende siele voortbring. Hierdie vlak se huwelikskontrak geld net vir ‘n inkarnasie – tot die dood ons skei.  Die Individuele huweliks kontrak geld deur die baie dode van die persoonlikhede inkarnasies, tot die sewe vlakke eendag in al sewe vlakke as ‘n eenheid, of man en vrou is hy;  een spiraal op nou dat die ewolusie suksesvol voltooi is.

Maar nou eers terug na die Inkarnasie Persoonlikheid se vier vlakke.  Daar is twee opsies van toepassing; die eerste is ‘n huwelik sonder kinders.  In die geval kom die twee huweliksmaats se wille eerste in hulle besluite hoe hulle die interaksie tussen die emosionele en mentale pole gaan laat plaasvind, en die hoeveelheid passie wat hulle daarvoor gaan openbaar. Hulle twee kom dus eerste.  Maar daar is ook opsie nommer twee:  In die geval is daar voertuie vir inkarnerende siele verwek die voertuie of kinders of nageslag kom nou eerste.  Die toegang terug tot die Sewe vlak  harmonie eenheid as geboortereg, as eiendomsreg, word nou vervang en oorheers deur die huur besitreg van die geskepte voertuie van nuwe inkarnerende siele.  Die besluite van die twee huweliksmaats wat voorheen gebaseer was op hulle geboortereg, eindomsreg, word nou ter syde geplaas deur die huurreg besitreg van die kinders, die nageslag.  Die voertuie beskikbaar vir siele.  Hierdie tydelike wegneem van eiendomsreg deur die huurreg van die voertuie vir die inkarnerende siele, is ‘n groot genade daad van die Oneindige.  Die David 70 jare huurreg wat die Adam se 1000 jare besitreg oorheers, voorsien aan die Adam 1000 se persoonlikheid inkarnerende siele dus liggame totdat die persoonlikheid ook saam met die individualiteit die sewe vlakke eenheid in harmonie, weer gesamentlik een spiraal op kan bereik, en ‘Man en Vrou is hy’ in een liggaam, die nuwe Adam Kadmon 1000; die nuwe Aleph 1000.

Die kinders en kleinkinders en agter kleinkinders, die nageslag liggame, is dus die liggame van die ras of tipe Ray of ligstraal Skepping waaraan die voorgeslag siele se persoonlikheids deel behoort, en waarin hulle ook hulle evolusie siklus kan voltooi. Wanneer ‘n ras vir sy nageslag sorg, sorg hy dus vir homself as die huidige geslag wat die ewolusie nog nie voltooi het nie.

Die huidige geslag as ‘n ras, moet ook seker maak dat die toekoms van sy ras verseker is van ‘n ewolusie toekoms en nie ‘n dewolusie toekoms wat agteruit geboer het nie.  Die blanke Yisrael ras of stamme in die Suidpunt van die belangrike vasteland van die planeet, moet hulleself die vraag afvra: ‘Het ons, ons ewolusie toekoms vir ons ras weggegee ter wille van die materiele kortstondige?  Het ons Amalek geakkomodeer?  Of het ons ‘n bloed gelofte gesluit van n Bloedrivier?  Ek en my huis, ons sal die Skepper en Redder van Abraham en Yitschak en Yahkob dien, Sy Shabbatte hou en gedenk; sy verordeninge sy insettinge, sy gebooie doen en eer  uitleef dag na dag.  Die vier die Yud  Hei Vav Hei.  Ek sal die Hei wees van die Yud Hei Vav Hei, die persoonlikheid Hei en die individualiteit Hei, en ook die Vav liggaam tussen die twee Hei’s: my Yud kop sal een met sy geopenaarde Yud kop wees.

Ook gestel: my lewer Kroon sal die onderskeid maak tussen rein en onrein op die Mem, aardse vlak deur byvoorbeeld die regte voedsel in te neem; nie varklvleis eet nie. My hart Troon Lamed sal onderskeid maak tussen heilig en nie heilig nie.  Ses dae het Skepping plaasgevind maar die sewende dag, die Shabbat is geheilig.  My hart Koning sal die Shabbat heilig.  My Mind koning sal U eer as die Allerheiligste.

Of ook gestel: die hoof van geduldig wag in die geloof dat die oneindige Heilige  se goedbedoelde doelwitte vir die hele Skeppng sal manifesteer op sy bepaalde tyd. Die hoop van die uiterste vreugde van elke siel van sy medeskepper siele om in Sy teenwoordigheid te staan.  Die teenwoordigheid van die Skepper en Koning van die totaliteit. Die hoop van om  as ‘n Yisrael siel sy eie wil soos die Oneindige se wil te maak, sodat die Oneindige dan sy wil soos die Oneindige se wil sal maak; dus die Yisraliet se wil te nullifiseer, sodoende die Oneindige se wil te doen,met die resultaat dat die Oneindige dan die wil van ander sal nullifiseer tot die wil van die Yisraeliet.  Yisrael is Sy heilige volk.  Yisrael is Sy rein volk.  Die Allerheilige met Sy heilige en reine: reinig julleself heilig julleself, want Ek is Allerheilig…

29

DIE DRIE YUDS

Die wil of Testament of gebod van die Oneindige Heilige is gegee in ‘n vorm wat aan beide kante die inhoud kan weergee. Die inhoud word ook as tien letters beskryf met sekere benaderinge.  Kom Storetjie benader die syfer en letter benadering, die wil of Testament is vir die Adam of (6) bedoel. Daar is 10 Gebooie of letters.  Die eerste berekening benadering is dus Vav(6) x Yud(10) wat dan (=60) Samech gee. Vav is 6 werd en ook die sesde letter; Samech is 60 werd.  Die helfte van 10 is 5 of Hei; dus Vav(6) x Hei(5) gee (=30) of Lamed, die twaalfde letter x Hei, die vyfde letter gee ook 60 Lamed; dievlieënde letter.

epQj2SHps1XsP8kxYBA4RHs3imageslamed

Dit bring ons nou by Aleph, eerste letter van die een kant van die wonderlike, lewendige, eetbare dubbelkant deursigte kristal geskrif.  Aan die ander kant is Lamed wat vlieg die eerste letter, maar nie ‘n skeppings kode soos Aleph nie, so wat is hulle?  Hulle is die twee kante van die Alice in Wonderland vliëende, pratende, tower wonderwerk.  Weerskante is daar die tower syfer-letter lig-lewe kodes. Daar is tien aan elke kant wat hulle nou soos 20 laat voorkom, gesien van buite af, maar as Alice op die vlieënde mat van letters vlieg, sien sy net die tien syfer-letter kodes. Sy is as Aleph nou binne-in Lamed, en sy is in enige droomwereld waar sy wil wees.  Hierdie heerlike, onbeskryflike lewendige Yud Meganisme, noem die verstarde wesens nou ‘kliptafels’ wat dood en loodswaar is.  Kom Maatjies, vlieg saam op die mat van Lewe, die Boom van Lewe, deur die poorte van die kristalstad: van die droom hoofstuk Openbaring 22:14

Die numeriese en alfabetiese verbintenisse tussen die twee kolomme of samestellings van die letters,  toon duidelik dat deur die lewensprosesse en inkarnasies deur die tye, die sogenaamde Twin Soul sielsgenote kan ontwikkel wat al meer sal materialiseer in die individualistiese evolusie kant.  Die persoonlikhede inkarnerende kant, gaan ook inkarnasie na inkarnasie die opbouende groei van die twin soul, eienskappe waarneem.   Maar nou kan daar probleme aan die inkarnasie kant ontstaan in die opsig, dat sou ‘n siel reeds getroud geraak het met ‘n gesin en kinders aan die inkarnasie kant, en later gedurende die inkarnasie die sielsgenoot raakloop, watter optrede word dan van die siel verwag in die geval?

Die siel moet dan mooi dink en die regte besluit neem. Wat is van toepassing?   Die huurooreenkoms voorkeur van die inkarnasie kinders is van belang.  Die een inkarnasie van baie se verhouding teenoor die ewolusie siklus opbou van die individuele kant, is van belang.  Dit is dus beter om maar een inkarnasie lojaal te bly teenoor die reeds gedane sake, as om ‘n groot ewolusie te na te kom met een inkarnasie se negatiewe karma.  Verloor eerder een veldslag en wen die oorlog, as om die oorlog te verloor deur ‘n enkele veldslag se foutiewe oorwinning.  Die ope vraag is kan foutiwe inkarnasie optredes betyds gekorrigeer word voordat die inkarnasie verby is om te verhoed dat daar negatiewe karma na die ewolusie kant toe oorgedra word?

Die huwelik wat Kosmies gebind is deur ‘n Meester, is reeds daar en verrig nou die twee-pool taak wat vir hulle opgelȇ is tydens die ballingskap in al die Wȇrelde, op al sewe vlakke en is besig met die ballingskap terugkeer.  Die interressante terugkeer waar die kern so groot soos die geheel word, waar die Beloofde Land, die hele land word. Die vlieënde mat van lewe, Lamed waarbinne die Aleph vlieg as Vav. Die Mem(40), dertiende letter van die Echad 13 eenheid van die dertien punt spinnende Boom van die Lewe sespunt ster wat ons oor die land se 13 punt gridwerk mee besig is, en nog 3 punte moet voltooi.  Daarom moet die Kosmiese gebaseerde huwelik se twee  huweliksmaats  nou voluit funksioneer op al sewe vlakke, maar met die 9 aansig se Insig, en nie die 6 aansig Insig nie; die Boom van evil maar die live boom van Echad 13.  Die beeld in die spieël en nie meer beeld voor die spieël nie, in die lewende vlieënde Skrif van Letters wat ons lewendig moet doen met ons lewens.  Nie die Kliptafels van buite gelees van wat ons nie mag doen nie. Jy mag geen…

Vir die 6 Insig aansig wat eindig by die 7 Shabbat;  die 9 aansig Insig, begin die Vav(6) om mede afronding skepping te doen tot by die verwagtende Tet(9) wat dan geboorte gee aan die Yud(10); wat aangebied word reg in die middelpunt van die Echad 13 spinnende Boom van die Lewe.  Sodat daar terug uitvloei, die dubbele Yuds; die twee Yuds ook genoem die Caf. Die Job verdubbeling.

Hierdie Job verdubbelings Yud, hierdie ooreenkoms van die oneindige Heilige wat soos ‘n ouer een Rand gee vir elke Rand wat die kind verdien, met Sy medeskeppings hulp vanaf die Shabbat (7) Zayin vir drie dae en drie nagte; dus 72 uur of Name.

Asook die Chet(8) huwelik en Tet(9) verwagtende wat dan Yud(10), die kind wat gegee is word, sodat daar weer (9) is, dus weer ‘n tekort of wanbalans is wat nou die nuwe Yud moet intrek.  Die 9 Insig aansig Kosmiese ewolusie, individualistiese huwelik sien van binne die Boom van Lewe nou nie net een Yud nie, maar drie Yuds!  Yud Yud Yud.  Maar die (6) aansig vanaf buite, sien net Nou se kliptafel Caf 20, een kruis Koning raak en nie die Yud(10) verlede en Lamed(30) se toekoms Kruise  as die drie-in-een wat hulle is nie.   Dat die Yud Caf Lamed in werklikheid ‘n drie-in-een Yud is nie.

Die Yud Yud Yud volledige drie persone in een, op drie kruise ineen, in drie tye ineen; die NOU van Caf lamed Yud se vrugbaarheid bring, die volledige individualiteit lewe van die NOU se Kosmiese Huwelik van ewolusie. Die polariteit tussen die kosmiese ewolusie individualiteit, en die inkarnasie persoonlikheid. Die Yud Yud Yud volledige (72×3=216) waarheid van Yud Hei Vav Hei (54×4=216). Laat die heilige Naam Yud Yud Yud jou beskerm teen die perfekte vervanging wat die perfekte sagte pragtige verleier is, met sy sagte en mooi woordjies en vroom gesiggie. Amalek is ‘n meester!  Sien jy hom raak?

Wat is die drie in die een kruis?  Die feit dat daar polarisasie moet wees en dat energievloei moet plaasvind is feite.  So die Yud Yud Yud Naam, of drie kruise, of die drie faktore betrokke in die twee siele wat as maats funksioneer naamlik: 1) die seksuele aantrekking. 2) die karmiese bande. 3) die kosmiese inspraak, is dus die drie kruise van Golgotha soos wat hulle manifesteer as realiteite in elke aktiewe verhouding tussen twee huweliksmaats. Die seksuele speel sy rol om die voortbestaan van die ras te verseker asook die liggame gesond te hou, spanning te ontlaai, die energievloei volledig te laat voei en maats bymekaar te bring.  Die karmiese bande wat die vier inkarnerings liggame betrek, bou van die laagste vlak af op. Die Insig  aansig in die geval is die 6 benadering; die ses dae en die Sewende Dag  rusdag.   Die insig en tydsverloop en vlakke loop van een na sewe; en hoeke drie na nege.  Die Kosmiese benadering is vanaf Vlak 9, maar tyd en hoeke 12; dus  dae van medeskepping 7, 8 en 9  se 72 ure voltooi tot hoek 11 voltooid.  Daar is dus die 9 insig en aansig van toepassing met die Kosmos individualiteits wette wat heeltemal verskil van die 6 aansig en nsig wette. Die drie benaderinge en insigte en funksies moet dus geakkomodeer word in n suksesvolle harmonieuse huwelik.

Daar is dus die drie Yud Insigte of benaderinge nodig om die Vlak een, met drie hoeke, se drie aansigte van waarheid te bemeester   Eers wanneer dit gedoen word, eers wanneer binne in die Tien Gebooie vlieënde wonderwerk gevlieg word, kan die inhoud van die bo en onderkante van binne na buite en buite na binne ingeneem word.  Dan kan die agteruit tyd, en vooruit tyd, en nou tyd se insigte deurdring.  Byvoorbeeld gesien uit die Yud Yud Yud vanaf die Kosmos kant, was die 2000 jaar terug handeling op Golgotha verkeerd.  Gesien vanaf die net een Yud kant af, was die handeling toe reg. Gesien uit die laaste Yud kant moet die handeling nog kom!  Slegs die insigte binne die twee pole, kan die ware 100 Shin van vordering waargeneem word, die geduld openbaar word, die kosmiese en karmiese met die seksuele lewendig gemaak word as die menslike Adam kant teenoor die Engele Natuur kant en harmonie en liefde en vrede bereik word.  Die Insig van die 6 benadering deur die Vav met die Insig van die 9 benadering wat al die drie kruise betrek

Holy Name 47: Ayin Shin Lamed. Global transformation. (Lamed binne die Merkavah skrif gebooie rol: Shin die 100% waarheid. Ayin die Oog wat opkyk en afkyk na Kosmos opdragte en karmiese bande).  Before we can change the human condition, we must change our own condition. If the World needs 5 and we have only 1, we cannot fulfill the World’s needs.

Die enigste Insig wat persoonlike vrede bring en Wȇreld vrede bring; die manlike en vroulike by Golgotha.  Die agteruit in tyd dag 9 plus dag 8 wat by dag 7 bygeskep word: dus drie dae. (72×3=216), maar net dag 9 en dag 8 is nuut by, dus 9×8 is ook (=72). Dus 216 plus 72 gee 288 of dubbel 144 Heilige Name; die Vroulike wat oor die Skepping gaan, die Boek van Hadassah wat vlieg in die Keys of Enoch.  Die Purim voorsiening, die kers van Chanukah wat nooit doodgaan nie; die suiwer olie.

30

CAF VAV CUF

unnamedCAV VAV KUF  Die heilige Naam vat die volgende belangrike begrippe saam;  die horisontale kragte van polarisasie  van liefdemaak tussen die positiewe pool manlike maat en die negatiewe pool vroulike maat en die ander twee vertikale kragte naamlik die aantrekking van die middelpunt en die aantrekking van die omtrek van die sirkel.  Dus vier kragte wat vier kwarte gee, afhangend van hoe elke kwart se positiewe of negatiewe ladings hulle in elke kwart bevind.  Daarom moet daar twee maats saam funksioneer; saam horisontaal en saam vertikaal.  Yoseph as Yesod en Mirriam as Malkuth horisontaal en Yahshua as Tiphareth en Yochanan as Daat vertikaal, as voorbeeld van die vier positiewe en negatiewe ladings in die sespunt Davidster.

sixpointed-star-vector-icon-black-260nw-683968510Cosmic Doctrine p.170 There are two kinds of birth: First that which is in the ordinary course of nature and second; the incarnation of a consciousness of a loftier grade (eg. Yahoshua) than that which requires manifestation in matter for its development.

 Par.3 In the second case the soul (Yahoshua) impacts itself with the assistance of a soul of another of a similar grade (Yochanan his nephew). (Die twee halwe ongesuurde Pesach brode.)  The one which desires to manifest presses towards the circumference (Yahshua) and its partner in impactation returns towards the centre (Yochanan).  Sy kop word afgekap en keer terug na senter wat Kether is in 13 punt spinnende Boom van die Lewe Ster van Dawid.

But these two maintain contact by the prolongation of the angles (van die Christoshoek van die Piramide van Giza) and when the consciousness is raised, you get die symbol of initiation: the six pointed star of Dawid. Dus word die Caf koning se bewussyn van Caf wat (=20) werd is, nou met die Hei se (=5), vyfkeer verhoog na die Kuf koning se Kuf wat (=100) werd is.  Dus Caf(20) na Kuf(100) deur die Vav liggaam se polariserende aksie en impakterende aksie.   Deur horisontale polarisasie vind vertikale impaktasie plaas; die heilige Naam Caf Vav Kuf.

This explains the phenomenon of four quarters instead of two halves. It explains the phenominon of the Christ and the Yahoshua, and of lesser and greater selves. The act of impactation is based on the laws of 1) Attraction of the centre and attraction of the circumference, and the use of 2) Polarity.  In all elaborations of the concept of polarity the, law of impactation comes also into function because polarity gives rise to impactation and impactation depends on polarity; thus union takes place horizontally. (Eenheid Echad 13; al vyf vlakke van die siel, Hei(5).  Caf(20)x Hei(5) word Kuf(100) deur Vav se polarisasie optrede, dus CAF VAV KUF.

 And fissure takes place between centre and circumference Die beloofde Heilige Land word die hele Planeet.  Die senter Yud punt word so groot soos die hele sirkel en sluit die sirkel in.  Die twee halwe ongesuurde Pesach brode word een.  Die Yahshua na buite ring krag, en die Yochanan na senter krag word in een fissure of implosion nuut gemaak met die nuklius kernsplitting seldeling aksie ontploffing waar die kern nou die hele sirkel se omtrek insluit.  Daarom het die Yisrael saad wat na die suidpunt van Afrika toe gekom het, geweet dat die hele planeet eendag die Beloofde Heilige Land sal wees en hulle dorpe, Bethal en Betlehem genoem het en hulle kinders die stamvader en stammoeder name gedoop het.  Die liggaam, die Vav Liggaam wat nou die Caf na die Kuf ombou  in die heilige Naam Caf Vav Kuf moet Storetjie nou oor storie.

Die vier kragte nodig in die Caf na Kuf ombouing is dus:  1) die plus pool krag.  2) die minus pool krag. 3) die negatiewe van die aantrekkingskrag na die middelpunt. 4) die positiewe aantrekkingskrag na die buite omtrek van die sirkel, wat ook die bron van die spiraalbeweging van die sirkel is.  Dit is dus duidelik dat Vav al die kragte moet kan hanteer.  Hoe word Vav Vier Kragte  om die Caf na Kuf om te bou?  Vav neem nog ‘n Vav Maatjie. Nou is daar twee Vavs.  Vav self is 6 werd.

Wanneer Vav homself in twee verdeel, het hy nou twee helftes wat elk 3 werd is. So die twee Vavs saam, is nou vier dele of kwarte wat elkeen 3 werd is. Nou het ons 4 Vav elemente wat met die 4 Krag elemente kan werk. Hoe kry ons die 4 Vav elemente?  Ons het drie kruise van drie-in-een in driehoek vorm.  Vir elke drie kruise en ook weer om die middelkruis se drie in driehoek vorm met die middelkruis of vierde kruis se in-een reg in die middel as die dertiende punt.  Dus is daar nou vier driehoeke wat 12 gee, plus middelpunt se 1, wat 13 gee. Die kruisiging van die Vavs, manlik en vroulik op die metode, gee die Shin 100% waarheid  kruisiging verhaal van die vier kragte wat Caf na Kuf ombou deur Vav die heilige Naam CAF VAV KUF.

Die vier karaktertrekke van Vav die Vroulike 1) spirituele, 2) emosionele en Manlike (3) Mentale (4) Fisiese maak die vier elemente op wat die vier kragte kan hanteer.  Dit is van groot belang om die vier kwarte funksie altyd op twee vlakke te laat funksioneer in die ewige 8 beweging tussen twee vlakke.  Die Engelse spreekwoord van A couple that prays together, stays together is waar,  Daar moet die vroulike bydrae op die vlak van die spirituele wees wat moet saamwerk met die een laer vlak van die emosionele in die aktiewe gemeenskap met die manlike vlak van die mentale, op die spirituele vlak en fisiese op die emosionele vlak.  Dus vier kwarte op twee vlakke wat die 13 Echad Eenheid gee, asook die kern wat die sirkel insluit funksie gee.  Die rede is dat die positiewe en negatiewe ladings omruil op elke vlak.

Wat het dit tot gevolg?  Dit veroorsaak dat huwelike nie hou nie. Maatjies wat net op een vlak belangstellings deel, raak  uitgekuier na ‘n tyd. Hoekom gebeur dit?  Omdat positief en negatief mekaar aantrek.  Maar as die negatiewe nou die positiewe op sy vlak ingehaal het en dus nou ook positief word, verdwyn die aantrekkingskrag.  Die liefde het by die agterdeur uitgewals want dieselfde twee pole stoot mekaar weg.  Die twee maatjies se liefde moet funksiomeer as as vier kwarte, waarvan twee kwarte altyd op ‘n nuwe hoër vlak moet wees, sodat die 8 Meganisme  funksioneer op twee vlakke  as 720 grade, nie al in die vervelige rondte van 360 grade nie.

Cosmic Doctrine p. 173  Whenever union takes place between two aspects upon a plane, they develop a similar magnetism and becoming repellant thereby are forced apart.  If therefore contact is made upon but a single plane, repulsion and estrangement follows, but if contact takes place upon more than one plane, alternation of magnetism is set up and a circuit of the type of a figure 8 is built. This holds good whether of men or movements. Polarity upon the planes always exists as four quarters. This is a clue to much.

Aleph Chet Dalet is Echad 13 maar Yud Hei Vav Hei is 26.  Dus (2×13) wat die dualisme aantoon wat benodig word.  Maar baie interessant is dat die Yud Hei(=15) en die Vav Hei(=11) wat die 26 opmaak, en nie (13 + 13) nie.  Die dualisme tussen die Elohim en Yud Hei Vav Hei van ‘hy wat weet dat Elohiym is Yud Hei Vav Hei, leef reeds,’ bestaan dus uit die 15 en die 11, of die  Yud en die Vav want die twee Hei’s  kanselleer mekaar uit.  Die Yud (=10) en die Vav(=6).  Die dualisme van die Adam wat evuleer en die Adam wat inkarneer; die individualistiese Adam en die persoonlikheids Adam se dualistiese samewerking van ewolusie en inkarnerde faktore.  Die Yud(10) en die Vav(6). Pragtig, nie waar nie?

31

DIE HEI KONSTANTE

Yud(10) – Vav(6) = Dalet(4) en (4×10) = Mem(40); die Mem van Elohiym of Aleph Lamed Hei Yud Mem.  Die dualisme is ook hier in Elohiym te vind; neem, net soos met Yud Hei Vav Hei die twee Hei’s weg, en daar bly net Aleph Lamed en Yud Mem oor.  Dus ook die vier kwarte wat nodig is vir Meganisme; die Yud en Vav en Aleph Lamed en Yud Mem.  Die wisselwerking tussen die Ses dae tot by Vav, en die vier dae tot by Yud se geboorte.

imagesheiHy wat weet dat Yud Hei Vav Hei is Aleph Lamed Hei Yud Mem, leef reeds; en nie: sal eers eendag in die hemel vir ewig lewe nie, maar leef nou, eet nou van die Boom van die lewe se vrugte, die ryp Hei vrugte.  Doen met sy lewe nou reeds wat hy moet doen as deel van die groot geheel van inkarnasies en ewolusie siklusse in die ewige lewe programme van die heilige Oneindige.  Wanneer ons nou die twee Name naamlik Yud Hei Vav Hei en Aleph Lamed Hei Yud Mem  binne die ‘leef reeds, leef nou’ wil beleef, let op die volgende:  daar is die ryp vrugte, die Hei in beide die twee Name;  die H Bar Planck konstante.  Daar is ook die gemeenskaplike faktor, die Yud, die Shabbat die sewende dag, die Zayin dubbeldoel dag.  Daar is die eerste ses dae vir die Vav(6) voltooing, dan volg die 72 uur of drie dae Shabbat en dag een, en dag twee en dag drie vir die dragtyd en vir die geboorte van Yud. Op die vierde dag wat die Sephiroth van 10 voltooi. Maar let mooi op dat Yud ook in beide name voorkom naamlik Yud in Yud Hei Vav Hei en ook in Aleph Lamed Hei Yud Mem.  Dus deel beide ook die Yud dag. So die Shabbatdag of Zayin word gedeel, die Yud word gedeel en die drie Hei’s word as konstantes benut.  Wat beskryf dit?  Die Hei(=5) en drie Hei’s is dus vyftien, 15 is  die getal van die Shekinah vroulike pool terwyl Yud(10) die manlike pool is.  Die vier kwarte is: Yud Vav en Aleph Mem, want met Lamed word nie geskep nie.  Lamed is die Meganisme van skepping, die Merkavah waarin die vier kwarte in die 8 beweging op twee vlakke skep.  Die een wat dit verstaan, Shema, reeds  doen, leef reeds.

Hierdie groot waarheid van die stelling dat die een wat weet dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei leef reeds, word nie deur enige vormgodsdiens verkondig nie.  Die hoof verhaal van die Bybel, nl. dat daar selfreiniging, selfheiliging en terugkeer na die Boom van die Lewe moet plaasvind, sodat die Wysheid en Kennis en Insig kan bekom word van die Drie Dae of 72 uur van een Hei per dag, vanaf die dubbeldoel Shabbat tot by die dubbeldoel Yud dag.  Wanneer die Yud aangebied word en ‘n Yud van nuwe lewe ontvang word in die Yud Vav en Aleph Mem vier kwarte Meganisme van 8 in die gepolariseerde positief en negatief en sentrum trekkende krag, en buitesirkel trekkende kragte se vier kwarte aksies tussen die inkarnerende en ewolusie siklusse van die een wat weet dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei.  Hy leef reeds, neem reeds deel in die skeppings en medeskeppings prosesse tussen die dubbeldoel Shabbat en dubbeldoel dubbel Yud geboorte dag; die drie dae en drie nagte afronding medeskepping  met een Hei per dag en nag.  Drie Hei’s vir die drie dae, en Yud om aan te bied saam met Abraham wat sy Yud, Yitschak aanbied en een Yud ontvang uit die Natuur, die ram; die Yud vanaf  Aleph Lamed Hei Yud Mem.  Die Mem kwart, wat sy Yud of ram gee vir die Yud wat Yud hei Vav hei as Yud Vav Yud Yitschak, wat Vav Abraham gee.  Jou eersteling moet jy offer; jy wat reeds leef. Nie die bluf storie van eendag sal jy die ewige lewe beërwe nie; jy moet nou net die 95% Shin ding van net glo doen! 95% Shin is ongelukkig 100%leuen; ongelooflik maar waar. Leer nou die waarheid van hy wat weet, Shema, dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei, leef nou reeds voluit, is nou deel van die Boom van die Lewe. Doen nou sy medeafronding drie dae en drie nagte 72 uur skepping; die drie Hei’s, die twee Yuds die Lamed El-i-Yah vlug; die 72×3 se (=216) drie dae, plus die 72 van die vierde dubbeldoel Yud-dag, dus (216+72=288) gedeel 2 = 144. Die Ruach sweef oor die waters.

Cosmic Doctrine p. 173 par 3:  When one desires to project a manifestation from a subtler plane to a denser plane on the involutionary arc, it summonses to its assistance another and the two detach and project each a part of their substance.

(Bv. Aleph Lamed Hei Yud Mem neem net Aleph en Mem om te projekteer, want Lamed is die projekterings Meganisme, die Merkavah; en Hei is die een H Plank Konstante gemeenskaplike faktor.  Yud is die dubbel geboortedag faktor.  Dieselfde geld vir Yud Hei Vav Hei wat net Yud en Vav projekteer, want die twee Hei’s is deel van die Drie Dae Drie Nagte medeskepping afronding H Bar Planck konstante om die ander medefaktor, Yud eindproduk van lewe met ondervinding, of Daat kennis in Vormwȇrelde opgedoen, te lewer in ruil vir nuwe Yud lewe.

Viewed from the denser plane the projection appears as One. (Echad 13).  Viewed from the subtler plane, the projection appears as it really is: a projection. (Die Yud Vav en Lamed Mem)

Ook die feit dat Echad 13 is, maar Yud Hei Vav Hei (26) dubbel is en ook nie in balans 13 + 13 nie, maar uit balans: Yud en Hei (=15) en Vav Hei (=11)is.  Daar moet dus die uit balans toestand wees, of chaos om die balans of orde te bewerkstellig.

Whenever better knowledge (Daat) of the appearance as one is considered, it is necessary for its understanding, (Elohim is YHVH’s projection as Yud Vav Aleph Lamed, as Echad or one God) to project it into subtler Planes until it reveals the two, for of the dual nature it would partake, and its duality of Nature which is the clue to so much in both men (Adam or Yud Hei Vav Hei side) and things (or the Aleph Lamed Hei Yud Mem side). Therefore remember that when dealing with any form, one can always be resolved into two; and for the production of a new object, two are always essential.  It is upon this subtle action and reaction, and balance of force that ultimate issues depend.

 stcopom00bKom ons kyk weer na Storetjie se begin met die vierkant, met ‘n Pappa en Mamma in elke hoek in die vier kwarte op twee vlakke. Ook die sirkeltjie met koningin Mamma en koning Pappa en die vier kere wat die sirkel die vierkant oorskrei op sy vier reguit kante.  Ook die vier kere wat die vierkant die sirkel oorskrei met sy vier hoeke.  Die hoeke oppervlaktes moet so groot wees soos die sirkel halfmaan skywe oorskreidings oppervlaktes.  Dit word genoem the squaring of the circle.  Die polariserende en middelpunt trekkende en buite sirkel omtrek trekkende kragte word dus in die inkarnerings siklusse en ewolusie spinnende siklusse uitgebalanseer, maar die spiraal aksie eindig op n hoër vlak en die proses herhaal homself  oneindig.  Die proses van die ewige lewe waarvan die een wat weet dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud hey Vav Hei, leef reeds oneindig vir ewig NOU.

Die behoud van die positiewe en negatiewe pole per vlak van indiwiduateit en persoonlikeheid is van uiterste belang om die korrekte balans te behou in die ewige skepping en afrondingskepping; asook persoonlike inkarnerings en indiwiduele ewolusie prosesse. Daar mag nie ‘n totale polarisasie tussen ewolusie en inkarnasie vir al sewe vlakke plaasvind nie.  Die noodlottige gevolge is dan of ‘n manlike alleen god in die Hemel begrip, of ‘n manlike Pous god alleen verteenwoordiger op Aarde. Of ‘n manlike alleen Redder op Aarde.  Die ware  dualistiese werking van die twee pole, of dit nou in twee aparte vorms is, of ‘n bipolere funksie in een vorm is, of dit nou twee aparte magnete is, een positief en een negatief; of een magneet is, maar met een punt positief en die ander punt negatief, nie net die een sonder die ander nie.  Hy wat weet dat Alaph Lamed Caf Yud Mem (Elokim 101) is, die bipolȇre  magneet, leef reeds.

Waar die Caf die twee Yuds is tydens die gelyktydige begin en einde, gee en ontvang.  Yud Dag is die Yud wat Abraham gee as Yud Hei Vav Hei en die Yud wat die Aleph Lamed Caf Mem gee vir die oomblik, is dit die 8, die 4 tot 4; die Yud Hei Vav Hei en die Aleph Lamed Kuf Mem. Dus gepermuteer: Yud Aleph Hei Lamed Vav Caf Hei Mem 8 in totaal: 10.1.5.30.6.20.5.40 = 111. Fantasties!  (111-101=10 die nuwe 10 of Yud uit die Oneindige Heilige Ongeopenbaarde.  Die ewige nuwe Lewensbron.

Bogenoemde toon nou die volgende groot waarhede: die enigste weg na vryheid van die huidige bestel se wette, is deur die middelpunt van die huidige bestel, na die volgende bestel wat vry is van die vorige bestel se wette, maar wat weer aan sy eie wette of wil onderhewig is.  Die pad of weg is deur die Elokim oorgangs stadium die Adam man en vrou is hy, stadium.  Die bipolȇre magneet stadium van die begin en einde ineen, die Aleph is die Tav, maar het die tydelike oorgangs Shin vierbeen of Bet vierbeen tydelike letters 23 en 24.  Die versoeking kom by die omdraai stadium, ring pass not na vryheid van die wet van die huidige bestel, deur by die ring pass not verby te gaan na die wetlose buitense  ruimte.  Die kortpad, die te vroeg pad van die Nun(50) se Mashiach se te vroeg, vals boodskap; die Shin 95 boodskap wat die leuen boodskap is.  Die versoeking is baie groot, maar dit is die Evil boodskap en nie die Live boodskap nie.  Die nederige dienskneg pad terug na die middelpunt, na die kern van die offer van Yud toe, die Naggedeelte; die huidige wil voltooing pad, moet gevolg word voordat die korrekte ware vryheid van die ware 50 Yoibel Mashiach kan aanbreek.  Die weg van hy wat weet dat Yud Hei Vav Hei is Aleph Lamed Hei Yud Mem, se vryheid van die huidige wette deur die intermezzo Elokim man en vrou is hy; die einde is die begin van die nuwe, leef reeds.

 

40

Meester van die Meesterstuk

Hoekom is dit so belangrik om die Meester van die Meesterstuk, en die Meesterstuk self so haarfyn te leer ken?  Want hier in die Boom van die Lewe se lewendige Lewe, is die dryfkrag en rede en doel en opwinding en plesier en genot en passie vir  die Lewe  opgesluit, want sonder dit, sonder die vyfde vlak Yechidah sielevlak, bevind die lewe homself net in sielsvlak vier, die Chayah lewe vlak van Lewe, sonder die vonk of drykrag van die ware ewige Lewensbron, die Boom van Lewens kennis.  Dit is die vlak waar die wese net lewe met die kennis dat hy lewe, maar geen verdere ware Lewenslig bydra tot die Lewe nie, daarom is dit vanaf die vierde siele vlak van Chayah, dat die 25 Desember rebel sy hoof groep aanhangers kry met die bluf storie van ‘n ewige Lewe van niks doen aan sy voete in ‘n hemel eendag na sy dood.  Die arme siel met geen lewenslus of lewens entosiasme nie, gryp in sy selfbejammerings bestaan die storie met beide hande aan.

Die Lewende Woord beskryf egter ‘n sewevlak Kanaan met sewe magtige nasies wat nog eers oorwin moet word.  Wat‘n kontras!   Die maatjies moet dus kenners word, nie om die Boom van Kennis wese te word nie, maar om die al vyf siele vkakke, sewe Planes, nege dimensies tot die Boom van die Lewe se lewens dryfkrag, ewige lus vir die Lewe te mag bekom en te beleef en te behou; want dit is die spranklende Lewens wat in die Stad met twaalf poorte toegelaat word.

Die ware studie is die navolg van die twee hoofbegrippe, genaamd

1) Boom van ewige nuwe Lewenskrag, dus die volledige vyf siele vlak Lewe gekoppel, en een met die ewige nuwe lewenskrag en lewenslus nuut, elke dag.  Die lewenslus en lewenskrag wat toegelaat word in die baie mooier en stimulerende wȇrelde, genaamd die Stad met twaalf poorte.  Dit is die roete van die keuse van die Boom wat se vrugte die ewige nuwe Yechidah Lewens energie en Lewensdoel voorsien.

2) Die ander roete van die Boom van Kennis oftewel kennis net tot by die vierde sielevlak van die Chayah Lewe, wat die 25 Desember, Sondag rebel en verleier gekies het, is die roete wat die Wȇreld godsdienste gekies het; die goue kalf roete.  Die rebel staan in die begin by sy keuse van Boom en doen sy verleierswerk deur die ‘sal sekerlik sterwe’ waarskuwing tot sy voordeel te gebruik en homself voor te doen as die 25 Desember redder van  die Boom van Kennis se dood.

Die Boom van Lewe het nie dood nie dus is daar is nie ‘n Lewensredder nodig nie.  Die Boom van die ewige nuwe lewens dryfkrag, lewenslus, lewens sprankel, het wel ‘n Midway  wegaanwyser wat tussen die Samech ewige lewe binnering se kwantum spronge die weg aanwys tussen die vlakke; dus die Mashiach wegaanwyser of Yahoshua leermeester of Yah is die leermeester of wegaanwyser, oftewel Yud Hei toon die weg vir Vav Hei.  Die Yahoshua/Yochanan wegaanwyser leermeester kombinasie wat met die Pesach ongesuurde brood, heilige gebod en die teenoorstaande Sukah heilige gebod tye, as leermeesters optree vir die Yud Hei. Die Yah van hallelu-Yah het gevind dat die volk die Boom van Kennis pad gekies het.  Die pad waar hulle nou van die ‘jy sal sekerlik sterwe’ gered moet word.  Net die ‘red my van die 12 uur middernag dood’ is vir hulle van belang.  Hulle het nie die  Boom van die ewige bron van lewensvreugde elke dag gekies nie, want as hulle dit gekies het sal hulle  nie oor  die ‘red  my van die dood’ deel bekommerd gewees het nie en dadelik geweet het dat dit die twee halwe Pesach ongesuurde brode is wat die twee-in-een  gebod van  Pesach en Sukah  as Midway wegaanwyser saam deel.

Dieselfde twee-in-een ongesuurde wegaanwyser brode tussen kwantum spronge van die sewe Planes wat ook 50 dae later, of 7×7  Shabbatte later,  die Nun(50) se gesuurde twee brode wegaanwyser, twee-in-een heilige feeste van Shavuot en Chanukah  derde tempel bou, funksies vervul.   Daar waar die verlede se agtergeblewe ou kennis maniere en begrippe, opgedateer word en die plus 9 Positive Evil nou nie meer Positive Evil is nie, maar die Samech Boom van Lewensgroei die Positive Evil ingehaal het en nou omdraai na huidige Live toe; die Repentant word deur die Samech tyd van die Boom van groeiende Lewe se middelpunt.  Die Yud met sy Hei vyf vlakke siele tot by Yechida Live maak.

Wat ‘n kontras en groot verskil van die Rebel se leuen van kamtige red van die vier vlak Chayah Lewe se dood deur hom wat daar buite in die ruimte sit, afgesny van die ewige nuwe lewensdryfkrag; die ewige lus vir die Lewe passie.  Hy moet parasiteer op ander lewe om sy 25 Desember en Sondag rebellie voort te sit.  Die pad van die Boom van die Lewe word slegs aangedui deur ‘doen My gebooie.’  Dit is al.  Geen dood of redder storie nie.

Hierdie 2012 tot 2019 se 7 jare is die tyd dat die boodskap van Openbaring 22:14 van ‘Salig is die wat die oneindige Heilige se gebooie doen, sodat hulle reg kan hȇ op die Boom van die Lewe en ingaan deur die poorte van die Stad,’ as die ware boodskap van die Lewende Woord bekend as die Bybel, verkondig sal word.  Dit toon dat die Boom van die Lewe keuse, die gebooie doen keuse is.

Gesien in die lig dat daar die teenoorstaande keuse ook bestaan van nie die gebooie doen nie, sal die keuse dus lei tot die teenoorstaande Boom, naamlik die Boom van Kennis.  Daar is dus die twee keuses van die begin in die boek van Genesis.  Nou het ons dus die eerste tot die laaste boek van die Bybel en die Bybel boek handel dus net oor die twee keuses.   Gesien in die lig, is dit ook baie maklik om die stelling ‘my naaste’ te verklaar.  My naaste moet dus ook sy teenoorstaande openbaar as ‘my verste’. Almal wat dus saam met Hom is, is Sy naaste en almal wat nie saam met hom is nie, maar by die teenoorstaande Boom van Kennis is, is met die dood Sy ‘verste’.  So wanneer die gebooie se vier Heilige feestye, nl. die sewe dae ongesuurde brood Sukah, Shavuot, Chanukah se Leermeester van die gebooie nou verwys na ‘my naaste’ is dit die ‘doen My gebooie’ pad na die Boom van die Lewe naastes.

Die sogenaamde Redder van die groepering wat geen gebooie doen nie, of die ‘nie meer onder Mosheh se wette nie’ vry van die wette, maar onder die dood, met die Redder met sy Chayah Lewe het my gered na sy Chayah hemel toe, waar nie ou wette van die Boom van die Yechidah, volle vyf vlakke Lewe is nie, waar almal saam ook hulle naastes lief het soos hulleself, is die goue kalf Redder van 25 Desember.  Die doen My gebooie se ‘My; is spesifiek gedefinieër as die El van Abraham, Yitschak en Yahkob.  So die Boom van die Lewe waarheen die gebooie lei, is spesifiek; die Samech ewige Lewenssiklus, die vier maal 15 wat (=60) gee, of die vier Heilige Feestye wat deel is van die ‘gebooie doen’ van die Boom van die Lewe.  Die Shabbatte is deel van die gebooie doen van die Boom van die Lewe; my naaste liefhet wat saam met my die gebooie doen.   My ‘verste’ is die wat nie die gebooie doen nie. Die wat die Boom van Kennis gekies het.  Die wat die redder van die Boom van Kennis se dood gekies het as sy naaste.   Hy wat nie meer onder die wet is nie, dus hulle eie gode skep met hulle eie gekose geboorte datums en skeppings programme en wette en gebooie en Sondae; daarom die oorloë en haat en ellende.  Maar almal is tevrede, want eendag gaan hulle na die gebooielose Hemel toe en daar gaan alles pragtig wees!  Groot die ontnugtering wat wag:  dit is slegs die ‘gebooie doen’ wat lei tot die Boom van Lewe en poorte van die Stad.  Die ‘nie gebooie doen nie’ keuse lei tot die Boom van Kennis en lei na ‘jy sal sekerlik sterwe’.  Daar staan niks geskryf dat die goue kalf verleier jou gaan red nie, of kan red nie, net so min as wat sy 25 Desember geboorte datum daar staan!

Die fenominale is egter dat die ware Yahoshua van die Yahoshua/Yochanan kombinasie as die Midway Station wegwyser leermeester, binne die ‘doen My gebooie’ keuse, dus binne die ewige siklus van tyd, Samech, oppad is na die reg op die Boom van die Lewe.  Dus ‘n Meester wat die gebooie onderrig uit die Amp saam met Mosheh en Eliyah, want daar is nie dood ter sprake in sy onderrig van doen die gebooie nie.

Tog is daar die ontsettende ding van doen. Wat is dit?  Hy en Yochanan doen die ding van die beker wat geledig moet word; die bitter beker.  Die handeling waar daar met hulle enorme groothartige optrede, die hoof rebel verleier van 25 Desember met sy leuen storie van Chayah redding van die dood as gevolg van diegeen gebod roete wat gelei het tot die Boom van Kennis se dood van nuwe lewensdryfkrag deur die agterbly in die buitenste ruimte, wel hom en sy volgelinge red deur sy lieg storie te counteract.  Die Pesach slag van die lam met sy eie kruisiging te vervang.  Die besluit was geneem nadat hulle saam in die vortexpunt bymekaar gekom het op die berg.  Hy en Yochanan as een, Mosheh en Eliyah.  Hulle het besef dat daar te veel van die Program die ‘nie gebooie’ pad van die goue kalf gekies het, die Boom van Kennis pad en dus nou sit en wag vir die verlosser Mashiach van 25 Desember.  Die wat nie verstaan dat hy die leermeester Mashiach is wat kom onderrig gee met die ‘my gebooie doen’ keuse, wat lei tot die reg tot die Boom van die Lewe; die roete wat geen Losser of Redder eers nodig het nie.

Die gesprek met Judas wat die rol as die 25 Desember, Sondag, geen gebooie verleier toe vertolk, sodat die ware Yahoshua die rol op die kruis kon vertolk Pesach middag tussen 3nm en 9nm, die Twilight vir die simplistiese verkeerde roete voor die nuwe Nagdeel van unification ware roete kom.   Die roete van ‘doen my gebooie’ sogat jy reg kan hȇ op die Boom van die Lewe en toegang kry tot die poorte van die Stad in die Samech, die eindelose siklus van tyd; waar die geheim van die begin in die einde geleë is.

Hoe weet een watter Boom aan die begin in Genisis hy gekies het?  Hy kyk agter in die boek van Openbaring; daar is die antwoord aan die einde vir die begin. ‘Doen my gebooie’ en hy het die Boom van die Lewe gekies.  Doen geen gebooie, vry van gebooie het die Boom van die Dood gekies, nl. die Boom van Kennis.

Dit is die fantastiese optrede waar Yochanan se kop afgekap word en Yahoshua nou optree, beide as die Archturus H Bar konstante Midway aanwyser in die ‘doen my Torah’ binne die Samech tyd of Eliyah Merkavah om die 25 Desember Jesus met sy Christen volgelinge binne die Nun(50) Mashiach vals boodskap van die redding deur die Boom van Kennis, verteer.  Van orale Rabbi kenners en  kosmiese  Qabalah esoteriese kenners  wat as voedsel sal dien vir die Tzaddikiym wat die Yisrael Progam en die 72 nasies sal onderrig in ‘doen my gebooie’.  Die roete wat reg gee tot die Boom van Lewenskrag en vonk en passie en liefde.  Binah Ruach Devekut sodat daar toegang mag wees deur die 12 Poorte van die Stad.

Die begrip van die ‘hoender of die eier’ wat toon dat daar nie bepaal kan word wat eerste was nie – die hoender of die eier nie, toon duidelik die begrip van tyd binne Samech.  Die roete van simplisme wat die 25 Desember wȇreld gekies het, sal in die toekoms met die unifikasie roete vervang word.  Die Yahshua/Yochanan wou die unifikasie onderrig kom gee vir die Samech ‘doen my gebooie’, maar die simplisme het nog totaal oorheers.  Toe verander die unifikasie opdrag in ‘n simplistiese opdrag.  Nou hou die wȇreld nog steeds Paasfees met paashaas eiers en daar is nog steeds geen begrip van hoe die kern die hele omtrek moet insluit nie.  Hoe die Heilige Land die hele Planeet moet insluit en dit in vrede en liefde moet plaasvind nie.  Die Shabbat Shalom.

Opsomming:  Gedurende 2014 se (=7) inleideidende tyd, tot die volgende kwantum sprong binne die oop heelal cone onder die Samech ewige siklus tyd, onder die ‘doen My gebooie’ se ooreeenstemmende punt, is die wat buite die gebooie onwettig oor die Ring Pass Not gespring het met hulle 25 Desember Jesus en onwettig in die Ewige Oneindige se ruimte oortree het om soos hy te word deur goed of kwaad van die Boom van Kennis te sien.  Hulle het die swaar Tikkum lyding en swaarkry manier gekies.

Daar is die gebooie doen binne die wet manier, en die Tikkum swaarkry en lesleer buite die Wet, of nie die gebooie doen nie manier.  Op die huidige punt in tyd en ewolusie bevind die skepping hom in die omstandighede soos wat hierdie naweek mooi uitbeeld.  Daar is die twee hoofgroepe, albei baie arrogant en egoisties selfversekerd.  Die 25 Desember Christen rebelle met hulle onwettige inbeweeg in die verbode privaat ongeopenbaarde liggaam wat nou kennis opgedoen het voordat die Skepper dit beplan het volgens sy gebooie Samech ewige tyd siklus plan.  Maar nou sit hulle vasgevang, maar weet dit nie, want die Samech tyd cone het die verbode ruimte ook nou bereik.  Binne die ‘doen die gebooie’ tyd-cone Samech ruimte wat die Christenne nou ingehaal het, bevind die Ortodokse elite groepe hulleself ook nou; albei groepe baie tevrede en selfvoldaan met hulle eie kennis. Die Christinne hou selfvoldaan hulle Paaasnaweek, en terselfdertyd hou die Ortodokse selfvoldaan hulle elite politieke fisiese uitverkore Pesach en Week van Ongesuurde Brode.  Die 36 ware Tzaddekim sit met groot oë en kyk wat gaan die groot menere nou doen, so vol van hulleself!

41

Wie is die Tzaddikim?

Wie is die Tzaddikim wat nou grootoog sit en toekyk?  Die wat Tzade opgetree het en ook die Kuf letter 19, die Bilaam grootste teenstander van Mosheh.  Die Bilaam wat buite die gebooie optree en die Mosheh wat binne die gebooie optree.  Die Bilaam van die 25 Des. rebel buite die gebooie, vry van die gebooie wat die Mosheh binne die gebooie moet vervloek.  Die Bilaam wat die verbastering raad vir die nageslag gee. Die Kuf 19de letter, maar die Kuf(100) koningskap posisie wat gevul kan word deur die  onregverdige of regverdige koning.

Die onregverdige koning gesien vanuit die oogpunt van die Skepper van dag en nag, goed en kwaad, liefde en haat.  Die Oneindige waar buite daar niks bestaan nie, kan nie op die troon sit nie, want hy mag nie iemand vervloek of uitlaat nie, hy mag teen niemand onregverdig optree nie.  Daar mag net ‘n regverdige Kuf koning wees.  Die Tzaddikim wat tzadek optree deur die Bilaam en die Mosheh regverdig te hanteer binne die regverdigheid van die Skepper, sal die Tzade bind met die Kuf sodat daar die Tzadek koning kan wees wat seën en regeer. Die Melek Tzedek wat nou die twee kandidate, Abram en Sara seën met die vyf volle jare ryp vrug van Hei van die volle vyf sielsvlakke tot by die Yechidah, tot by die Arc-H-turus Midway Yahoshua/Yochanan met Mosheh.  Die gebooie doen en Eliyah Merkavah nadat die sogenaamde wegraping vir Bilaam ook plaasgevind het.  Maar die wegraping is nie na die rebel se nie bestaande Hemel klug toe nie, maar terug na binne die nuwe Melek Tzedek kwantum toe; binne die Mosheh ‘My gebooie doen’ wat reg gee na die Boom van die Lewe die keer en nie weer die wetlose Boom van Kennis nie. Hulle kry hulle tweede kans as die Repentant verlore seun terug binne die Samech ewige tydsirkel.  Fantasties!

Daar is die volgende groot energië van Sewe wat op die oomblik mekaar ontmoet.  Die jaar 2012=7, die 7 dae van Ongesuurde Brood. Die Shabbat se 7 binne die 7 dae van Ongesuurde Brood met die Paasnaweek van die Christendom.  Die 7×10 jare waarmee Skrywer van Storetjie nou begin gedurende die tyd as grootoog Benyamin wat vir die twee groot groepe menere sit en beloer.  Die student vanuit die stam van Benyamin wat nie uiteindelik eers deel van die twaalf stamme is nie.  Die Storetjie uit die verre Suidland wat deel uitmaak van die Boerenasie se roep as die seun van Rachel, die witkappie vrou gesterwe langs die pad met haar graf daar.  Maar Benyamin weet die Boom van die Lewe het nie dood nie, en dat die ‘nie sterwe’ Boom binne ‘doen My gebooie’ se Samech cone het nou Boom van Kennis se sterwe ingehaal, dus is dit tyd vir Rachel om op te staan uit die dood.

Die Yahoshua drie-in-een het die 25 Desember  Wit kKappie Volk ook terug by die 72 Ari Shemot uittog na 72 ure.  Die 19 van 4 van 2014 se 7; die 19 Kuf letter, die 19 Bilaam Paasnaweek simplifikasie en Mosheh  Week van Ongesuurde Brode unifikasie.  Die toekomstige Repentant positive evil plus 9, en die tuisbly seun hierdie naweek saam.  Interresante energië met die volmaan.

Die enigste hoofgebod is dus regverdigheid. So ons oop Heelal is ‘n oop roomys cone.  Ons roomys cone se roomys se geur word genoem die Yisrael geur.  Daar is die gedagte van ‘n Universe, dus baie roomys cones wat saam een bal vorm soos die Cosmos Boek toon.  Die skerp punte kom almal in die middel bymekaar.  So nou kan Storetjie die prentjie uitbrei.  Wanneer een dan oor sy roomys cone se grens van Ring Pass Not gaan, betree hy eintlik die aangensende roomys cone.  Alles wat is, is die oneindige Heilige.  Wanneer die aangrensende cone onwettig buite die spesifieke ‘doen My gebooie’ vir die Abraham, Yitschak, Yahkob cone betree word, sal die oortreders met tyd weer teruggebring word na binne hulle Samech roomys cone.  Regverdigheid geskied vir almal.

Daar is 70 sulke roomys cones wat een Universe uitmaak; daar is die dualistiese tweepool meganisme, dus 72 in getal.  Wanneer ons roomys cone se geur, die Yisrael geur geëet word, die gebooie gedoen word, is ons die kop en die ander 70 die stert.  Maar wanneer ons van die ander cones se roomys gaan eet, is hulle die kop en ons die stert want ons is onwettig besig om hulle roomys te steel en te eet.  Hulle roomys akkomodeer ook nie met ons metabolisme nie; ons kry sooibrand en maagsere mettertyd.  Ons 1000 lange lewe in die fisiese vlak neem af na net 70 jaar.  Dit is darem erg nie waar nie, Maatjies?  Ons verloor ook die nodige lewenslus stamina om die vyf siele sewe vlak Yechidah lewe te haal in nege dimensies in ons roomyscone, voordat ons regverdig binne die ‘My gebooie doen’ van die volgende roomyscone se roomys eet mag belewe eendag op die Oneindige se heilige feesdae tyd.

Die vreugde vir Pappa en Mamma wat die roomys cone vir die kind gee, is geleë in die vreugde wat die kind besorg deurdat hy die roomys eet met ‘n gesiggie vol roomys wat straal van vreugde en genot.  Dit is al wat die ouers vreugde gee.  ‘n Kind wat ontevrede met sy roomyscone is en skree oor ‘n ander roomyscone en ontevrede met alles is, is geen vreugde vir Pappa en Mamma nie.  Kom dat ons die roomyscone wat ons ontvang het tevrede met volle lewensvreugde eet, die eet van die roomys geniet met die wete dat die ouers op hulle tyd altyd, vir ewig nuwe roomyscones in pag vir ons hou.

Skrywer van Storetjie het nou 69 voltooi en laasnag gesien wat 6 en 9 uitsig beteken, asook unifikasie in plaas van simplifikasie. Dit is baie moeilik om die begrip in woorde oor te dra – die benadering van die begrip dat die roete, die oppad van die lewensfunksie die hoofdoel is, en nie die sogenaamde einde doel die hoofdoel is nie.  Daar is wel in die ewige oop Samech tyd siklusse, die kwantum spronge wat plaasvind.  Storetjie vind homself in die vertikale kristal glas smooth waar die gedagtes smooth en rustig en stil is. Dit moet die 9 bewussyn wees van die volgende kwantum, die Yoibel na Nun 50 vertikale.  Dan bevind Storetjie homself ook in die horisontale kristal glas smooth bewussyn wat die kwantum sprong se nuwe 6 bewussyn moet wees, want die bewussyn daar is stiller en smoother as hier. Die unifikasie twee Name kom in die gedagtes van Storetjie met wakkerword of bewus word van die huidige.  Die unifikasie van Aleph Dalet Nun Yud met Yud Hei Vav Hei wat die Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud gee.  En nou gebeur die fantasiese wat duidelik maak hoekom die sages die unifikasie so heilig en groot en belangrik  sien:  die eerste Yud vloei en word die vertikale onbeskryflike kristal smooth glas waarin die Aleph Hei Vav Hei nou mag inbeweeg, met sy smooth Aleph bewussyn, sy nuwe 9 Insig.   Dit is die Nun(50) vertikale nuwe kwantum.  Dan vloei die laaste Yud horisontaal en word die nuwe kwantum Dalet Vlak of Aarde met Aleph Bei Vav Hei se nuwe smooth 6 bewussyn van die kristal glas horisontale nuwe kwantum binne die ewige Samech lewens siklus.   Die nuwe smooth Aleph Hoof, met die Hei Vav Hei Liggaam, met die twee Hei’s, die vyf liggaams vlakke met die vyf siele vlakke van die Hei 5 en Hei 5.

42

Unifikasie

Die voorbeeld van unifikasie van A D N Y en Y H V H gee Y A H D V N H Y.   Dus eerste Yud vir verikale van die Kristal Stad, laaste Yud is die horisontale van die Kristal Stad.  Horisontale is Nun, die 50 Yoibel vertikale lewe.  Dalet(4) is die horisontale Lewe A H V H nuwe liggaam met Aleph denke en bewussyn aan die begin.  Die Aleph of (1) begin bewussyn, smooth soos ‘n baba se bewussyn in ‘n nuwe smooth helder glas kristal nuwe kwantum.  Die ou vol Yud(10) bewussyn is nou vervang met ‘n een kwantum op skoon Aleph(1) nuwe skoon baba smooth bewussyn.  Pragtig die nuwe baba op die nuwe ewige lewe kwantum spronge Samech ewige sirkel lewe, waar lewe die hoofdoel is en nie die vae Hemel na ‘n dood nie.  ‘Julle moet My heilige feestye gedenk in al die lande vlakke/kwantums waar julle kom vir ewig-tyd in al julle geslagte…’

Hierdie is die ewige instellings, die ‘doen my gebooie’ pad wat vir ewig van kwantum na kwantum neem.  Ons kan egter hoegenaamd nie die nuwe 9 en 6 se nuwe glas kristal begrippe begryp nie; die 49 keer groter en mooier en liefdevoller kristal glas smooth lewe waarnatoe die roete reeds begin met die aftel van na die eerste heilige Shabbat dag een, van die 7 dae van Ongesuurde Brode, dan moet julle tel vanaf die Shabbat.  Die Eerste Dag skepping van die kwantum word die fondasiepad ook klaar begin vir die volgende kwantum wat 49 groter en pragtiger is, die  Yoibel 50 en die Torah dubbeldoel van Shavuot.  Storetjie getuig dat daar nie ‘n manier is om die kwantum met woorde te beskryf nie!

Daar word dus dadelik met die begin van elke kwantum se huidige vlak, ook reeds afgetel vir die eerste vyftig dae tot die Fees van die Eerstelinge.  Die voorbereiding vir die volgende kwantum. Terselfdertyd met die begin en eerste 49 dae of 7×7 Shabbatte, van die huidige kwantum wat lei tot die Shavuot, die gee van die Torah, ook die gee van 5×10 of 50, of die Shekinah Hei tot by  Yechidah opbou.  Dus meer as net een met die eerste oogopslag gebeurtenisse.  Die afmeet van die koring en olie en wyn elke dag vir die 49 dae is dus reeds die huidige kwantum se optrede en bydra tot die volgende kwantum; die eerstelinge van die volgende kwantum.  Pragtig!  So weeg nou ook die 49 af met liefde elke dag.  ‘Doen My gebooie sodat jy reg mag hȇ tot die volgende kwantum, die Boom van die Lewe se ewige kwantum spronge wat in Pistis Sophia so mooi beskryf word.  Met hierdie selfde koring en olie en wyn, word dan op Shavuot die twee gesuurde brode gebak en geëet.  Die binne die gebooie pad vir die kwantum en die reg op die “pensioen fonds” belegging opvdie volgende kwantum.  Jou eie fonds wat aan jouself behoort met die volgende kwantum, mooier kristal glas mooi lewe.

Hy wat weet dat A L H Y M is Y H V H leef reeds.  Hy wat weet dat Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah is Yud Hei Vav Hei, leef reeds.  Hy wat weet dat Abraham of A D N Y en sy Skepper of Y H V H Een is, of Y A H D V N H Y, leef reeds want hulle skep saam as EEN die Nuwe Hemel Yud glas kristal struktuur van die nuwe Nun(50) en ook die Yud nuwe glas kristal struktuur van die nuwe Aarde Dalet(4).  Ook die nuwe liggaam A H V H, met die nuwe skoon Aleph bewussyn.  Adam sonder ondervinding op nuwe kwantum vlak van die Universe wat deel is van die Omniverse wat uit 70 Universes bestaan, wat die bal vorm met een Universe as die buitering, en een as die middelpunt, dus 72. Ses ewe groot glase in ‘n sirkel laat nog een glas in die middel toe; dus (7×10=70); die beginsel van die Omniverse.  Maar ons het nou sewe dae van ongesuurde brode met twee Shabbatte, baie baie belangrik.  Die Y H V H is heilig.  Die A D N Y is heilig.  Dus Abraham as A D N Y is heilig. Shabbat is heilig.  Dus twee Shabbatte is heilig.  Dus Abraham as Shabbat is heilig, dus Abraham as Chesed heilig dus Chesed.

In die sespunt metaboliese ster met die sewende punt as die middelpunt, het ons dus nou die heilige middelpunt of die een Shabbat, en een van die ster punte as een Shabbat.   Watter een is dit?  Ja, dit is die heilige Chesed wat die heilige Abraham geheilig het.  Daarom moet die offerhandes geheilig wees, die priester moet heilig wees, voedsel moet eers gehelig word voor jy dit eet.  Hoekom?  Omdat Chesed geheilig moet word want Chesed is die ander Shabbat wat die unifikasie moet doen.  Nie net een nie, nee, twee.

Chesed heilig ook die ses of Vav of liggaam: Gevurah, Tiphareth, Netzach, Hod, Yesod, Malchut.  Wanneer die twee halwe Pesach brode, die twee Sephiroth as Yesod en Malchut nou as die twee kante van ‘n muntstuk, een munstuk gemaak is, heilig Chesed dus ook die vyf Sephira of vyf siele vlakke, of die vyf van A L H Y M of Elohiym, of Aleph Lamed Hei Yud Mem en bevestig die gebod dat hy wat weet dat A L H Y M is Y H V H, leef reeds.  Kan reeds unifikasie doen, kan reeds die  buitesirkel en die middelpunt een Echad(=13) maak sonder beweging, maar met die Lamed van El-I-Yah of  A L H Y M.   Daarom A L H Y M is Y H V H is lewe.  Nou met hoofdoel om nou te lewe en vir ewig nou te lewe, maar ook altyd nou ook reeds in die volgende kwantum vlak te belȇ.  Die olie, koring en wyn nou af te weeg, die Omer nou te tel vir die nuwe eersteling.  Die unifikasie van Y H V H met  A H V H te doen en te kry: A HH VV HH wat die einde in die begin en die begin in die einde toon van of die Yud hoof of bewussyn,  of Aleph hoof of bewussyn in die twee in een HHVVHH Wese of 43 wat (=12) of (=7) is.

Hierdie bestaan van die week met die twee Shabbatte in sewe dae, en nie die gewone week van net een Shabbat in sewe dae nie, hier in die begin, hier met die 7 dae van suiwer Aleph nuwe denke, toon sekerlik op een van die mees belangrikste, mees subtiele verskille tussen die Boom van die Lewe en Boom van Kennis bewussyne.  Wanneer die twee Shabbatte in sewe dae mis gekyk word en net as een Shabbat in sewe dae gesien en gehou en gedoen en geheilig word, loop alles net meer en meer verkeerd, maar op die mees subtiele manier.  Hoekom gebeur dit?  Dit gebeur omdat daar dan net een heilige Shabbat en dus net een heilige Sephiroth in die sewe punt spinnende struktuur van die metaboliese struktuur is.  Wat maak dit dan saak indien daar net een heilige Shabbat of Sephiroth is?  Dit veroorsaak al die mees subtiele misverstande wat volg en dit moontlik maak vir die Shin om almal so subtielk te kan mislei tot en met 95% van die waarheid en dat alles nog 100% leuen is.  Hoekom gebeur dit?  Dit gebeur as gevolg van die een ding, die feit dat die een week,die sewe dae twee hgeilige Shabbatte bevat,wat twee heilige Sephiroth gee.  Waar bevind die twee Sephirot hulle?  Selfs in die stilstaande Boom van Kennis, kan die tweede heilige Sephiroth die redding wees. Die Sephiroth Chesed neem dan die toespitsing van die bewussyn wat net alleen op Tiphareth gerig is, weg en die bewussyn sluit nou ook die Sephiroth Chesed in.  Hoekom moet Chesed ook as ‘n heilige Sephira ingesluit word?

43

Die Yechudim Proses

Chesed lei die eerste ses woorde van die Ana Beko’ach in.  Tiphareth lei die ses woorde in van die Aries maand in die Ana Beko’ach, die begin van die maande.  in die gebod: laat hierdie maand die begin van die maande wees.   Dan volg die twee Shabbatte in sewe dae; Chesed en Kether.

In Hebreeus word Unifikasie Yechudim genoem, soos deur die eerste twee Shabbatte in een week saam te sit, of unifiseer in een week.    Yechudim van die twee Shabbatte, wat eintlik die twee Sephiroth Chesed en Tiphareth is wat saam in een week funksioneer, saam in een heilige ongesuurde brood week, funksioneer.    Dit is die inleiding of toetrede tot die Yechudim proses; die eerste Yechud van die Vader en Moeder, Chokmah en Binah, die wysheid en insig.   Dis wat een dadelik nodig kry wanneer hy die teenoorstaande pad van simplifikasie gekies het.   Wat ‘n kontras is die 25 Desember se glo net in Liewe Jesus op Sondag simplifikasie  oplossing vir die lewe, en Maandag tot Saterdag plant die mens harte en longe oor, split die atoom, ontsyfer die DNA van lewe!   Maar nou kom die pragtige Yechudim nuus.   Dit is ‘n wonderlike pad om die Skepper van die ander ses dae se wondere, persoonlik te ontmoet en te leer ken en dan nog saam met die fantastiese EEN te kan werk, skep, navors, leer, leef en groei.  Daar is nie eens geld nodig nie!

Daar is dus die Binah Insig, Understanding en Wysheid wat ingebring moet word.   Hoe gebeur dit?  Met unifikasie; Yechudim.    Die Tiphareth Yechudim rol en die Chesed Yechudim rol.   Twee rolle in die verkryging van die broodnodige twee elemente wat ons in staat sal stel om saam in die wonderlike medeskepper lewe te kan leef.   Fantasties!

Voordat Storetjie verder met die eerste twee Sephira se rolle in die Yechudim proses aangaan, eers meer agtergrond van wat die Yechudim proses behels.   Die gewone ses dae is die week se normale leef dae.   Die sewende dag, die Shabbat, is die geestelike heilige dag; die dag wat die toekomstige heiliger lewe voorstel.   Ons het ses gewone dae en een Shabbat, maar met die week van die Ongesuurde Brode het ons vyf weeksdae en twee Shabbatte.   Die Yechudim proses vind nou tussen die twee Shabbatte plaas.   Wanneer ons die Torah mooi bestudeer, merk ons dat daar sewe Shabbatte is wat die jaarlikse heilige Feestye opmaak.   Die Yechudim prosesse tussen die sewe Shabbatte, is besig om die week se gewone ses dae nou om te bou in sewe Shabbatte; die week van die volgende kwantum, 7×7 Shabbatte.   Ja, ons is saam besig om die wȇreld nou sewekeer mooier en groter en helderder te maak, met weer ‘n Shabbat, klaar 7 keer mooier vir die volgende wat ons nou met die Omer aftel!

So die heilige feesdae is die Yechudim ombou proses.   Binne die spinnende Boom van die Lewe, binne die Chesed en Binah en Hod vroulike metaboliese driehoek en die Chokmah, Geburah en Netzach manlike metaboliese driehoek, doen ons nou die eerste twee Shabbatte unifisering.   In hierdie proses wat by al sewe dae sal eindig, vind die eerste Yechudim van Binah met Chokmah plaas.   Binah uit die vroulike metaboliese spinnende driehoek, se Yechudim proses met Chokmah uit die manlike metaboliese spinnende driehoek.   Julle moet die ongesuurde brode eet, dus metaboliseer om die weeksdae in Shabbatte om te bou.

Maar op die stadium, voordat die understanding insig Binah en wysheid kennis van die prosesse beskikbaar raak, moet Storetjie net eers die aandag vestig op die groot monster wat sy kop nou kan begin uitsteek.  Wat is dit?  Dit is verwaande hoogmoed.  Wanneer die monster verskyn en die liefde, vrees en eerbied vir die Oneindige Heilige verdryf, ontstaan daar groot probleme.   Die enigste rede hoekom die Oneindige Heilige as die Totaliteit  enige iets van Homself bekend maak aan sy skepping, is dit om ons instaat te stel om meer lief te kan hȇ; die Skepping en die Skepper.   Daarom, met die simplistiese liefhȇ van ‘n simplistiese baba, is daar niks verkeerd nie, maar wanneer die baba volwasse word en die simplistiese liefde gaan gepaard met ‘n simplistiese beeld van die Oneindige heilige Skepper wat Sy oneindigheid beperk tot ‘n gelokaliseerde skeppertjie beeld, doen die Skepping net soveel skade aan die Skepper as wanneer die Skepping wysheid, insig en kennis ontvang, maar hoogmoedig en arrogant word teenoor die Skepper.   Dus is die liefde nie gekoppel aan die meer wysheid en insig en kennis per se nie, nee glad nie!  Dit is die normale lewensgroei proses van groei in meer wysheid, kennis en insig.

Anders gestel: simplifikasie en unifikasie deur die skep van simplistiese weeksdae, en skep van unifikasie Yechudim Shabbatte, is die lewensgroei proses.   Om dus die slaggate van die simplistiese 25 Desember Liewe Jesus prentjie teenoor die oneindige alles insluitende Heilige te vermy, of die hoogmoed van die skepping teenoor die Skepper deur gebrek aan ‘n bietjie wysheid, insig  en kennis, moet Storetjie die volgende beginsel baie mooi verduidelik.

Kavannah

Die begin is die einde en die einde is die begin.    Die unifikasie of Yechudim wat dus eindig met sewe Shabbatte, begin nou met die skep van ses weeksdae en die rus Shabbat, die gemeenskaplike Shabbat.   So die Yechudim opbou van die ses Shabbatte met al die wysheid en insig en kennis van een kwantum vlak, moet wanneer dit op die volgende kwantum verskyn, weer as die volgende vlak se ses simplisiese weeksdae vesrskyn.   Dieselfde proses herhaal, maar 49 mooier en groter en helderder en meer komplekser.   Dus gaan die metabolisme voort, die opbou  anabolisme na sewe Shabbatte toe, dan weer die katabolisme na ses weeksdae en die gemeenskaplike Shabbat toe.   Die proses maak nie saak nie, dit is lewe.  Die liefde maak egter saak; leef ons met liefde in die opbou Chesed anabolisme unifikasie of die afbreek Geburah katabolisme simplifikasie.   Eet ons ons roomys tevrede met liefde en geluk en eerbied en opregtheid, dit is wat tel; eg kinderlik, nie kinderagtig nie.    Eg volwasse, nie hoogmoedig nie.   Bid ons opreg in beide gevalle, nie hoogmoedig verwaand met hande in die broeksakke nie.

Die hoofdoel van unifikasie, Yechudim is: …to rectify supernal universes and not to bring souls to himself or yourself.   The universes are Asiyah generating, and Yetzirah, formation, Briyah, creation and Atziluth nearness as well as Adam Kadmon.   Vyf vlakke van siele: Nephesh, Ruach, Neshamah, Chai en Yechidah.   Die Yechudim prosesse is ‘n groot volledige studie op sy eie.   Die  deel wat Storetjie wil uitlig is om die Heilige Naam van Yud Hei Vav Hei se oneindigheid te begin toon, en die rol van die ware Mashiach se rol wat hy hier vervul as saint, teenoor die simplistiese 25 Des.  Jesus rol.

Ons verwys na the four ways to expand the Tetragrammaton: Ab or 72, and Sag or 63, and Mah or 45 and Ben or 52.   Die Yechudim permutasies wat Yud Hei Vav Hei met die Yud begrip gee, en die Aleph Hei Vav Hei met die Aleph begrip:

Aleph Beit by Rabbi Yitschak Ginsburg.  Ab 72 – Yud HY VYV HY expanded with 3 Yuds.   Then Sag 63 – Yud HY Vav HY expanded with 2 Yuds.   Then Mah 45 – Yud HA VAV HA expanded with 3 Alephs and also Ben 52 – Yud HH vv HH expanded with 2 Hei’s.   Thus the 72 Ab motivates the union of Chokmah wisdom Father, with Binah understanding Mother through Neshamah of Neshamah, of the saint Mashiach.   It is associated with Binah Understanding.   The 45 Mah then motivates the union between Tiphareth beauty male, and Malchut kingship female, through the Ruach of the saint Mashiach.   (Nou het ons Chesed en Tiphareth wat saam moet werk soos Storetjie genoem het).   Ben 52 elevates the feminine waters through the Nephesh of the saint Mashiach Malchut female. 

Hierdie voorbeeld gee heeltemal ‘n ander beeld van die opleiding en medefunksie rolle wat die ware Yahoshua Yochanan Mosheh Eliyah Mashiach, en Mirriams van die 3 kruise van Golgotha vervul as die 25 Des.  Jesus rol wat die Kerk hom toegedeel het.

Nou dat ons weet dat die Mashiach amp ewig is, en ewig daar is om ons by te staan in die ewige lewe Program soos die sewe JaarShabbatte uitbeeld.   Ons begryp ook die opbou van ses weeksdae na ses Shabbatte toe het, asook die ombou van ses Shabbatte na ses weeksdae toe.   Tog fouteer ons gereeld na die hoogmoed kant toe, of na die te simplistiese kant toe.   Ons benodig gedurig hulp en onderrig in die drie vakgebiede van Torah Mosheh; Yahoshua/Yochanan, asook reis in die Merkavah van Eliyah, die El-I-Yah faktor.   Daar is verskillende afdelings in die vakgebied wat ons moet bestudeer.   Storetjie begin met die Naam van Twee-en-veertig.  Die Naam waardeur elke ascent plaasvind in die opbou prosesse.   Die proses staan bekend as Kavanah.

Contemplate the mystery of wings.   Through wings, man can fly and ascend on high.   A bird cannot fly except with wings.  Paralleling the wings of a bird are the arms of man.   There are five Chasadim or Loves.   These permeate the six directions of the body which parallel the six Sephiroth Chesed Gevurah Tiphareth Netzach Hod Yesod.   In the arms and the upper third of the torso, these loves are concealed.   In the lower parts of the body, they are revealed.   It is for this reason that man flies with his arms, which are his wings and not with his legs or other limbs.   The loves in the arms are concealed and cannot expand or escape.   They therefore exert pressure and oscillate in their effort to escape.   This causes the arms to vibrate.   The upper root of this loves is Daat Knowledge, and this is their source, the loves that permeates the body are lights that are produced by the ones in Daat knowledge.  The loves that pervade the body therefore attempt to fly upward and since they cannot escape, they elevate the man along with them.   It is for this reason that wings parallel the arms more than any other limbs. 

Nou gaan ons die Name gee waarmee mens die Eliyah ding kan doen; een van die Merkavah maniere.   Die derde Mashiach funksie word nou bespreek: die regter arm Chesed is die Naam Aleph Bet Gimmel Yud Tav Tzade.   Die linker arm Gevurah is Kuph Resh Ayin Shin Tet Nun.   Die torso bo is Nun Gimmel Dalet Yud Caf Shin.   Mediteer hieroor en besef dat die Mashiach funksie altyd funksioneer in al drie.

Die kruise verteenwoordig Mosheh Torah, Yahoshua/Yochanan Woord en Eliyah vervoer kommunikasie.   Die beelde van wesens met vlerke wat die kunstenaars maak, is nie verbeelding nie.

Keys of Enoch by J.J.Hurtak p.574 Epi kinetic Body:  The biological plasma used by the energy vibratory body (vibreer met klank die Name soos gegee hardop twaalf keer voor meditasies) for projection and teleportation within a singular dimension.   The Epi kinetic body is the consciousness vibratory vehicle which can pass through the common kinetic paradigms of velocity and mass.   Great energies of vibratory protection, (Hemelwese met swaard) inspiration (Hemelwese met skrif rolle) and balancing of creative consciousness levels (Hemelwese met mates en grondplanne van strukture) with the unconsiousness and subconsiousness levels,  can take place through this vehicle of vibratory synthesis.

Byvoorbeeld die Tiphareth-Chesed Eliyah koppeling.   Dus die Chesed en Tiphareth in jouself met die Eliyah van die Eliyah – Mosheh – Yahoshua drie-in-een Mashiach amplifisering.  ‘n Aaneenlopende unifisering funksie lewenslank in die Boom van Lewe, in al die woonplekke waar julle vir ewig leef, want daar is nie dood nie.   Ons is nou besig met die aftel van die Omer, die koring en wyn en olie tot by Shavuot Dag 50.   Die derde Jaarshabbat van die sewe Shabbatte wat die gewone weeksdae moet vervang.    Wat gebeur nou by die dag met die baie Name en baie funksies?

Dis die een dag heilige fees, die een helige dag wat alle dae ineen saambring.   Die voorloper Kosmos Christos dag.   Die voorloper alles-in-een dag.   Die dag wat projekteer na 21  Desember en nie 25 Desember nie.   Die valse 25 deurpos is baie naby die ware 21 deurpos geplaas.   Die gevalle Dalet(4) Malchut valse is net (25-21=4) vanaf die Yesod spieëlbeeld Kether ware.  Dus ‘n 1.111% verskil.   Die Shavuot dag  koppel die gebreekte  spieël se spieëlbeelde van die heilige Feesdae weer in een heel beeld en wel op die 8 Christos vloei manier deur die 3 van die 3-in-1 Christos plus die 5 van die 5-in-1 liggame van die  deelnemer in die  vrymaak proses op die Shavuot Yobel 50 vrymaak fees.   So nou het ons die 8 wat bestaan uit die 3, naamlik Mosheh Yahoshua Eliyah en die 5 energie liggame naamlik die Elektromagnetiese liggaam, Epi kinetiese liggaam, Ka liggaam, Gematria liggaam en Zohar liggaam.   Die 3 plus 5 vorm nou die 8 Meganisme van die Meester en sy student, met die spirituele onderrig en Yobel 50 terug handiging van eiendom en nuwe beginne van die ewige lewe prosesse.

Onthou ons werk met die Oneindige se oneindige huurpag stelsel; of dit liggame is of eiendomme.   Ons het dus die sewe Shabbatte en ses weeksdae sisteem van twee-en-veerig, of sewe Shabbatte, of ses weeksdae en een Shabbat.   Die 42 Name sisteem, die sewe plus ses se dertien sisteem.   Die Echad lewende, spinnende 13 punte ster sisteem, die  metabolisme van lewe wat ons neem na die volgende Kleed van Lig wat ons materie energie liggaam binnegaan; die vyfde dimensie in ons proses van spirituele evolusie.   So kom ons begin nou met die liggaam wat die student aan die Meester koppel vir onderrig, naamlik die gematria liggaam.

Storetjie se sirkeltjie en vierkantjie van die begin gaan die bewussyn nou neem  na groter hoogtes as die simplistiese een kruis op Golgotha se een Jesus van  25 Des.  wat vir die sondes gesterf het, en nou gaan die een wat dit glo, eendag vir ewig lewe aan sy voete sit in n vae hemel begrip terwyl elkeen maar intussen voortgaan soos hyself goed dink sonder universele wette en reëls.   Die gevolg: moord, dood, pyn en ellende.

Storetjie stel die bewussyn voor aan baie meer en groter; na wat die drie kruise op Golgotha bied, manlik en vroulik met ‘n lewendige lewe proses sonder dood, na onderrig en bewussynsgroei en een Torah, oneindig mooi en groot en duidelik.   Ontvang die liggaam wat die student met sy vyf bewustheidsliggame aan die voete van die drie kruise laat sit, en nou laat leef, en nou laat weet dat hy wat weet dat YHVH is ALHYM leef reeds!  Studeer nou, leef nou, leer nou die toekoms ken, is die Gematria liggaam.

Gematria is the science of determining the necessary input power needed to build a consciousness body.

Dit beteken dat bewustheids liggame opgebou moet word en dat dit nou, in die lewe op die aarde moet plaasvind.   Die net glo en niks doen en kerkhou, blokkeer die belangrike prossesse, veral die vorming van die belangrike bewustheids liggaam.   Hoekom? Omdat die heilige Woord dit duidelik stel dat enige iets wat die Shekinah blokkeer, ‘n onvergeefbare oortreding is.   Die ontwikkeling van die liggaam word daardeur verhoed en dan kan die koppeling met die ware Christos Overself Liggaam nie plaasvind  nie.   Dan bly die student net vashaak by die een kruis liewe Jesus en die kosmiese Christos begrip maak geen indruk op hom nie, want dit kan nie, want daar bestaan nie ‘n bewustheids  liggaam daarvoor nie.

Dit kom dus daarop neer dat die lewe nou vrugbaar saam met die drie-in-een kruise Meesters benut moet word om al vyf die bewustheids liggaame wakker te maak en te ontwikkel.   Dit is die lewenstaak; nie om net te glo en niks verder te doen nie.   Hoe kan een bewus word van ‘n vakgebied as jy nie eens oor die vermoë beskik om daarvan bewus te word nie?   Daarom is elkeen van die bewustheids liggame aan geheime ontwikkelings kodes gekoppel:  die Heilige Name van 72 of 54 of 42.   Die kodes bou die bewustheidsliggame in jou op.   So kom Storetjie begin by die koppeling bewustheids liggaam, genaamd die Gematria liggaam.

Keys 575.  The gematrian body is the vehicle of light synthesis in the body formed by the Shekinah’s life force which controls all inner relationships of light.   This body prepares the human vehicle to be connected to the Christ Overself Body.   On the physical plane it can control the ratio between the plasmic state of living things and atomic molecular matter. 

So die lewende ligdeeltjies vanaf die Christos Meester word georden in die meridiane van die liggaam, sodat die student ook kan begn leer skep en herskep en genees en lewendig maak en al sy ander bewustheids liggame ontwikkel.   Die broodnodige vyf bewustheidsliggame wat met die drie liggame van die drie-in-een Mosheh Yahoshua Eliyah koppel in die 8 Mashiach funksie.

Storetjie moet net die groot verskil uitwys tussen die Chanukah dag agt of Sukah dag agt, of 21 Des.  Christos van waar elkeen homself vind as deel van die Yechidah vyf vlak, vyf siel, vyf liggame in een met die Chet(7) en (6) huwelik van 13 Echad,  maar die helfte van YHVH (=26) – so baie meer om te doen as net kerk koeksisters bak.   Ongesuurde brode bak is baie beter!

“Nothingness”

Om dus op te som.   Daar is die oneindige ongeopenbaarde Heilige of ook genoem, “Nothingness” en dan die geopenbaarde, voortgebringde, ook genoem “Somethingness”.   Dus in geval van Nothingness is daar net die Nou.   Daar bestaan nie tyd of afstand of ruimte nie; daar bestaan dus net skep, nie het geskep nie.   Daar is dus die geskepte Somethingness soos wysheid.  Wanneer daar staan ‘het geskep met wysheid’, kan die verlede tyd gebruik word want wysheid is Somethingness.  Daarom kan die Nothingness saam met die Somethingness soos die Yisrael siele met die Ateret ha Yesod, geskep het in tyd.   Dit is dus al manier hoe daar skeppings in tyd met ‘n tydsiklus kan wees.

Die Nothingness bring net die NOU, die IS skepping voort.    Daar is iets in Somethingness.   Solank die Nothingness skep, stop die proses en verdwyn alles net daar.   Dan is daar niks, geen Somethingness nie.   Geen ‘het geskep’ nie, net Nothingness.   Die wette van die Somethingness se natuur bind net die Somethingness en nie die Nothingness nie.   Die enigste wette wat nou die Nothingness en Somethingness koppel en in albei funksioneer, is die Torah en die Gebooie, Insettinge en Verordeninge.   Hulle is beide versteek in Nothingness en geopenbaar as Somethingness.   Die Boodskapper wesens kan ook tussen die Nothingness en Somethingness funksioneer, daarom is die woord vir gebooie of commandment Mitzvah of Mem Tzade Vav Hei.   Mem en Tzade is die weggesteekte Yud Hei, die Atbash en die Vav Hei is die geopenbaarde gebooie deel.   Dit is hoe die Mitzvah of gebooie wat Mosheh gebring het, werk.

Nou wanneer dit nie ‘n Metatron engelwese is wat tussen   Nothingness en Somethingness funksioneer nie, maar die Adamvorm, word hy die Mashiach Adam genoem; die Adam seun wat kan funksioneer soos die Mitzvah Torah in Nothingness en in Somethingness.   Mosheh is so ‘n Mashiach Adam seun.   Hy bring die Torah.   Die seun Yahoshua, toon hoe ons die Torah kan leef as Adam wese.   Eliyah as die Adamwese, toon hoe die koppelings meganismes funksioneer; alles as drie-in-een.

Die Yud Hei Vav Hei se Torah is Mem Tzade Vav Hei(Mitsvah), so die Yud is vervang met Mem.   Die Mem is dus die weggesteekte, dus moet ons die Mem bestudeer.   Die Mem van Mosheh, bringer van die Mem Tzade Vav Hei Mem (Mitsvah), se beskrywing is Fontein van Wysheid.   Mem is die 13de letter, dus is Mem die 13 punt spinnende Boom van die Lewe se Fontein van Wysheid.   Mem(13) is die dertien kanale wat vloei vanaf die verskuilde bewussyn na die geopenbaarde bewussyn.

Mem is the thirteen attributes of Mercy revealed to Mosheh at Sinai.  Mem is the 13 super rational logic of Torah exegesis.  

Daar is 13 Mem’s in die ruimte waarheen Lamed opbeweeg.  Dertien is die getal van Echad(een) Aleph Chet Dalet, en 13 is die getal van Aleph Hei Bet Hei, Ahavah(liefde).   Maar Havayah(genade) is 26 Hei Vav Yud Hei, dus die een (13) en sy liefde (13) is genade (26).   Dit toon duidelik dat die genade geleë is in die Gebooie se doen.   Die Mitzvah, die Mem van Mosheh, die Mem van die Mashiach binne die gebooie se doen; die Chanukah genade.    Daar is geen genade buite die Torah, die Mitzvah nie.   Die Hei is ook verruil vir die Tzade, die regverdige optrede teenoor die hele Skepping.   Die Hei vyf bewustheids Liggame is nodig om die koppeling te maak tussen die eerste Shabbat en die laaste Shabbat van die Week van Ongesuurde Brode; die vyf dae tussen-in.   Die eerste Shabbat is in die Nothingness en die laaste Shabbat is in die Somethingness.  Die vyf dae tussen-in, is die vyf bewustheids liggame.  Die Hei(5) wat eers ontwikkel moet word en ryp word, en ‘n eenheid met Vav(6) moet word.

Kom Storetjie kyk na die vyf dinge wat eers soos vyf aparte dae in die Somethingness bewussyn voorkom, maar mettertyd een inmekaar gevloeide eenheid bewussyn begrip word in die Shabbat wat in die Somethingness is.   Wanneer die Somethingness Shabbat en die Nothingness Shabbat dan ineen vloei, is daar die 13 plus 13 wat (=26) gee.   Yud Hei Vav Hei se 26.   Dit was die hou en eet van die sewe dae van ongesuurde brood manier van die doen my gebooie opdrag.   Kom Storetjie verduidelik weer bogenoemde op nog ‘n manier, die Mitzvah manier.

Yud Hei Vav Hei is ook bereikbaar deur die bewussyn manier: Mem en Tzade in die Nothingness kant is en die Vav Hei in die Somethingness kant.   Daar is drie kruise op Golgoha; hulle is drie dooie bewussynsliggame wat moet opstaan uit die bewussyn dood, onbewus dat daar Somethingness en Nothingness bestaan en dat daar koppelingsmaniere is.   Wanneer net een bewussyn wakker word, die middelste kruis een, is daar nog die ander bewussyne wat wakker moet word.   Kom Storetjie loer na hulle op die Mitzvah manier en drie ongesuurde brode manier.   Eintlik vier brode: een heel een, dan een halwe een, dan een hele een en dan een halwe een met Pesach aand op Shabbat Een.   Ook dag een in tyd, of in Somethingness skepping saam met Yisrael bestaande siele in tyd en met Torah en met wysheid geskep – verlede tyd.   Die Tydsiklus gesamentlike Nothingness en Somethingness skepping wat nou in stand gehou moet word met lewenskrag uit die Nothingness.

Die Mem Tzade Vav Hei is dus die ongesuurde brode.   Mem is Mosheh, dus die eerste hele ongesuurde brood en bring hele Torah.   Die weggesteekte en geopenbaarde deel, Tzade en Vav, is middelste twee halwe brode.   Tzade is die weggesteekte Torah en die Vav die geopenbaarde Torah; die een halwe brood as die weggesteekte, en die ander halwe brood as die geopenbaarde.   Die een halwe brood in die Nothingness en die ander halwe brood in die Somethingness.

Yahoshua op die Aarde as Somethingness en in Hemel Nothingness.   Maar van die middelste twee halwe brode, word die ander helfte eers laaste, na die derde brood, die El-I-Yah brood geëet.   Die laaste helfte is dus die Yochanan helfe, die laaste boek van Openbaring helfte; die ‘doen My gebooie’ helfte.  Die belangrike van die twee halwe middelbrode, is dat die Tzade en Vav nie in Tzade en Vav verdeel is nie, maar verdeel is deur splitting, die voor- en agterkant van ‘n muntstuk.    Yahoshua is op een kant en Yohachanan op agterkant.   Albei is dus Tzade en Vav.   Albei is dus regverdig en het ‘n liggaam; albei is ‘n Tzaddekim.   Dan die derde kruis van bewussyn die El-I-Yah kruis wat van die kruis van tyd en afstand van Somethingness moet afkom.

Die vyf bewussyn dae tussen die twee Shabbatte vloei dus ineen oor die geskiedenis van duisende jare heen in die Somethingness, Tiphareth middelpunt.   Die Jesus alleen Middelkruis bewussyn.   Die Mensdom is glad nie bewus van die Chesed, ander mees belangrike Sephiroth nie.   Dan moet die Chesed en Gevurah, Netzach en Hod vier Sephira bewussyne ook nog wakker gemaak word, dus die twee linkerkantse en twee regterkantste weeksdae ook.  Nou het ons een Tiphareth in die middel en vier Sephira om Tiphareth, dus vyf weeksdae.   Maar daar is nog die twee Shabbatte; een Shabbat in Somethingness en een Shabbat in Nothingness wat saam die sogenaamde agste dag of vyftigste dag is, maar nie is nie, want Nothingness het nie tyd of dae nie, maar Nothingness gee lewenslig, lewenslus, lewensenergie.   Die onderhoudende lewe van die NOU, die Ek Is; geen verlede, geen in tyd geskep nie maar nuut, die ewige NOU.

Die Somethingness en Nothingness se vennootskap skepping gee ‘n Chai tipe lewe wat soos die stofdeeltjies Dag 8 tipe lig “weerkaats,” die lig eet en dus metaboliseer.   Soos wat bome sonlig vasvang in sy vrug en ons die vrug eet; dus die sonlig eet, die sonlig metaboliseer.   Daarom kan die Boom van Kennis Tiphareth alleen tipe Jesus Chai, vierde weeksdag alleen, middelkruis alleen bewussyn, nie vir altyd aanhou nie.   Daar moet die Chesed koppeling kom, die lig metaboliese koppeling kom.   Die NOU lig, die direkte Yechudim voeding kom om lewe te onderhou; lewe wat nie parasiteer nie.   Lewe direk aan die ewige Lewe bron gekoppel; die Yechidah lewe.   Die Shabbat-Shabbat koppeling via vyf dae bewussyn, ten volle ryp vrug bewussyn.   Die bewussyn van die Naam van 42.   Fantasties!

Mem letter 13, plus Tzade letter 18, plus Vav letter 6, plus Hei letter 5 gee (=42) dus Mitzvah.    Die drie Name wat die vlerke en torso, die linkerarm en die regterarm en bo torso, laat vlieg.   Die volledige Adamseun Mashiach boodskapper tussen die Nothingness en Somethingness wat die ewige Nou lig-lewe voeding vir die gesamentlike Yisrael Program bring wat weer op hulle beurt die 72 Naam, 72 Nasies Programme voorsien van Lig-lewe voedsel.

So ook die Naam van 54 en 63, die Mitzvah manier.   Die Hei(5) ryp vrug manier.  Die ware Arc-H-turus in Saggitarius manier, H-bar Planck konstante.   Die Hei en Hei in die konstante Hei(5) bewustheidsliggame, 5 weeksdae van ongesuurde brode, 5 Somethingness dae wat Lig opneem.   Die Hei wat op twee maniere gevorm word: vanaf die een kant is dit Gimmel wat sy Yudvoet skenk om Hei te vorm.   En van die ander kant is die Vav wat homself gee om Hei te vorm.  In albei gevalle is Dalet(4) die  ontvanger.

Dit is dus waar dat toe Abram as Vav(6) homself dus met besnydenis offer om Dalet(4)nou Hei(5)te maak, dus die Somethingness wat sy vyf weeksdae plus sy Shabbat offer, toe reageer die Nothingness daarop en gee die Yud(10) wat twee maal Hei(5)is, wat homself Abra-H-am maak en sy maatjie Sara-H maak.  Hulle bring die Yud(10) uit die Noithingness na die Somethingness in die vennootskap skeppings vorm, waar die NOU skep en dadelik die dood na Nothingness stop en verander na skep en ontvang en nuut genereer en in tyd bly funksioneer.   Die produk se naam, die Yud ingebring, se naam is Yitschak – die Yud gekoppel aan die Somethingness Program in wat in tyd gaan ontwikkel.   So doen elke paartjie nou nog wat die Vav skenk vir die Dalet skepping sodat die Boom die ryp vrug Hei kan dra wat geoffer word op die dag van die eerste offers, binne die Somethingness, sodat dit die Nothingness stimuleer om met Yud, die Daat ook te bevrug na die dubbel Hei.   Job ontvang dubbel terug!

Visualiseer Vav as ‘n pypie tussen Nothingness en Somethingness.  Die pypie is van lig gemaak en vervoer binne in ook lig.   Die pypiewand noem ons die buite omringende lig surrounding light.  En die lig binne-in, die binnelig die Torah.   Stel die binnelig voor as die Tephilin en die buite omringende lig as die Tsitsit vierkantantige kleed met vier blou klossies op die vier hoeke.  Die binnelig is direk gekoppel aan die Nothingness.  Die buitelig roete loop vanaf die Nothingness deur ‘n batterylaaier in ‘n battery in, en dan na die buiteligwand van die Vav pypie toe.   Die binnelig is baie sterker en direk daar, of nie daar nie.   Die buitelig brand nog ‘n rukkie op die batterye wanneer die hoofkragbron af is.   Die buite-om lig voer gewoonlik ook die binnelig, maar daar kan ingegegryp word en dan word binnelig eerste direk volstroom ingestuur.   Wat gebeur dan?  Wanneer die ontvanger die volstroom direkte binnelig ontvang, kan hy uitgebrand word en duisternis beleef soos ‘n Egiptenaar, of lig beleef soos ‘n Yisraliet.   So ‘n direkte ingryping is van korte duur, dan moet die kortverligte dadelik die volgende sewe Shabbatte of 50 dae homself voorberei om die instruksies te kan ontvang; hoe om die permanent (8ste dag) die volstroom direkte stroom lig te kan hanteer.   Die Torah, die Mitzvah soos wat die Yisrael uittog ons toon, het direkte binnestroom lig ingryping opgebou sewe dae later by Rooisee.   Die buite-om lig neem hier beheer.   Die self besluit volgens Torah lig neem oor en Mosheh moet self doen en nie meer bid nie.   Die 8ste dag deurgang, die Rooisee deurgang.   Die vier blou klossies Tzitzit bestaan uit 8 stringe elk van die buite-om lig en die 4 kamers van die Tefillin van die binnelig, vorm die 8 nuwe dag of dimensie of meganisme.

 

44

Heilig julle want Ek is heilig

 Die ingryping met stuur van binnelig vir ‘n kort tyd of ook Pesach tyd genoem, gebeur altyd wanneer ‘n Program gered moet word.  Hierdie tipe ingryping het 2000 jaar ook gebeur.  Daar is die binnelig, naamlik die Yahoshua en die buiteomlig, die Yochanan.  Die twee gesplitte Pesach ongesuurde brode waarvan een helfte eers geëet word en die ander helfte later geëet word. Die binnelig impuls, Yahoshua word gestuur. Die Pesach-impuls lig tref die planeet.  Die genade wakkermaak impuls vanaf Nothingness na Somethingness vind plaas.  Die vorige 2000 jaar terug se Mitzraim eerstelinge word gedood en Yisrael gryp dit aan.  Maar nou, 2000 jaar later of twee dae later, met die derde opstaan dag op hande, begin die Christendom hulle in die benarde posisie bevind dat die ingryping genade binnelig onttrek is en dat die Omer aftelling na sewe perfekte Shabbatte van die sewe dae van ongesuurde brood, aan die gang is en dat net die buiteomlig die Rooi See kan split; dat die Torah nodig is.  Die ewige genade wat net in die Torah is, ed dat daar die buite om tzitzit lig nodig is, dat Yochanan, die buiteom lig nodig is, maar dat die Eliyah derde Merkavah brood eers ook geëet moet word voor die Yochanan helfte brood, die buiteom lig beskikbaar word.

Nou begin die Christen kerke leeg loop, waarheen nou?  Terug Torah toe; terug na Shavuot toe; terug berg Sinai toe.  Terug na Mosheh se Torah toe. Terug na Yahoshua toe en weg van Jesus af. Terug na Chanukah toe en weg van Chrismas 25 Des. Die sewe Shabbatte se bewussyne moet voltooi word; die vyf weeksdae bewussyne moet Shabbat bewussyne van gemaak word.  Die Yahoshua koms was net ‘n genade impuls om die volk wakker te maak om die pad na die Torah te vind, die Torah te word.  Die Vav pypie met binne en buite lig wat Torah is, Mitzvah is; lewende  Torah Vav, die Tzade Vav, die koning Vav Tzade of die Melek Tzedek.

Sewende dag Shabbat of Agste dag Sondag?  Wat is die verskil?  Maak dit saak watter dag vir my heilig is?  My Shabbat of my Sondag?  Die Sondag van die 25 Desember. Jesus Christendom word gehou omdat Jesus vroeg die eerste dag die Sondag opgestaan het in die nuwe lewe, die agste dag lewe, daarom is Sondag die agste dag nou die nuwe dag.  Die Christen kerk se Sondag.  Is dit waar of nie?  Die belangrikste dag van die Christedom se jaar is 25 Desember, maar dit staan nȇrens in die Bybel so aangeteken by herhaling nie.

Die ware naam van die binnelig Mashiach boodskapper dat Yah die shua of losser is, staan by herhaling opgeteken.  Halle lu Yah!  Die vertaling naam Jesus van die Jesus Christendom staan nȇrens in die oorspronklike taal wat die Yisraliet Yahoshua gepraat het, opgeteken nie.  Die Sondag opstanding geval die ware Yahoshua, se dag begin in die aand sononder 6 nm.  So drie dae en drie nagte is 72 uur – die teken van Jonah.  Die ware Yahoshua dui aan dat net die helfte van die taak voltooi is.  ‘Moet my nie aanraak nie, ek het nog nie opgevaar nie.’  Die eerste halwe ongesuurde Pesach brood is geëet, die binnelig genade ingryping geskenk is gedoen of gekruisig.  Maar die opvaar, die Eliyah opvaar, die Merkavah derde ongesuurde hele pesach brood, moet nog eers geëet word.  Dan sal die Yochanan tweede helfte die hele brood maak, die ander helfte opstaan proses voltooi.  Die buiteomlig ook bring, die selfdoen lig, die genade self verdien lig; die sewe Shabbatte heiliging deel na Shavuot toe se deel.   Die peramente direkte binnelig en buitelig bewussyn om die Torah te ontvang waar wil met wil een gemaak is, sodat die Torah vervul kan word.

Daarom stop die vals Jesus met sy vals Sondag wat 12 uur middernag begin, net daar halfpad by die tydelike ingryping genade van die wakkermaak binnelig, eerste halwe pesach brood en gooi die kans om die 7×7 ware Shabbatte te voltooi, wat hom die nodige vyf bewussynsliggame kan besorg om die eerste Shabbat met die laaste Shabbat te kan koppel.  Sodoende die ware wil van die Oneindige te kan ontvang op Shavuot, sodat hy met sy en die Skepper se wil, as een wil die Torah kan vervul.  Dan eers die ware Chet(8) van sy Vav(6) en die ware Zayin(7) se huwelik onder die Chet Chupah kan beleef in die 8 Meganimse van die Kosmiese Christos en die nuwe kwantum dimensie wat vir hom bestem is.

Yochanan, die ander laaste helfte brood van Tzitzit omringende lig, kom elkeen beloon volgens sy werke. Die werke van eie verdiening van die Shabbatte agtste dag teenoor die Sondag “make believe” genade alleen groot leuen.

So die groot leuen dat jy net uit genade gered is en nie die wet of Torah nie meer nodig het nie, is ongelukkig net die helfte van die hele waarheid en dit maak dit die ontsettende totale 100% leuen.  Die leuen wat miljoene arme Christinne goedhartig glo.  Die opium wat hulle elke Sondag en 25 Desember gevoer word, se vernietigingskrag is enorm!  Net die volle waarheid van sewe Shabbatte, van die aftel van die Omer gaan hulle red van die leuen.  Genade buite die wet of Torah is nie die volle genade nie, net maar ‘n genade wakkermaak roep wat vir ‘n oomblik hou en dan onttrek word, want ons moet die sewe Shabbatte heiliging van ons kant af doen.  Hoekom?  Sodat ons heilig genoeg kan wees om die Torah te kan ontvang.

Die genade is in die doen van die wil, die doen van die Mitzvah, die Torah, die gebooie, die Shabbatte, verordeninge insettinge. ‘Doen My gebooie sodat jy reg kan hȇ op die Boom van die Lewe en ingaan deur die poorte van die stad.’

Dit is baie belangrik om die begrip ‘genade’ ten volle te begryp.  Die program wat gesamentlik geskep is deur die oneindige Nothingness of NOT en die Somethingness genoem Yisrael siele. Die Ateret ha Yesod koppeling Skeppingsprogram wat deur die buitelig, wat deur die battery laaier gaan, dan deur die battery wat van die buite omringende lig na die binnelig vloei, het nie die ligkragsterkte om die Torah te doen nie.  Hoekom nie?  Want hulle wil en die Oneindige se wil is nie op Devekut vlak een nie.  Hulle het die oneindige Nothingness baie lief, ja maar met die vrye wilsbesluit wȇreld waarin hulle hulself bevind, is dit ‘n eindelose opdraande stryd.  Daar is egter ‘n oplossing; dit is om die direkte Binnelig te mag ontvang.  Die probleem is dat die direkte Binnelig genade heilig is, en ons nie heilig genoeg nie.

Hoe nou? Ons doen die gebooie, ons hou en eer die Shabbatte van die week en die sewe Shabbatte van die jaar. Ons gebruik die genade buite die Wet wat ons elke jaar ontvang om ons te help om elke jaar meer en meer te vorder in die taak.  Die stimulasie genade is soos ‘n jaarlikse studielening beurs.  Ons kan die leeglȇ niksdoen 25 Desember party en Sondag opium ding doen, of ons kan die studie ding doen by al die leermeesters tot ons beskikking op die Shabbatte studie dae, op die feestye studie dae.  Die genade studiebeurs word dus nie gejolly-day nie maar geholy-day. Wat kies die Maatjie die jaar?

Die gratis vooruit onderdiende genade is nie die 25 Desember Jesus Sondag opium se gratis rit na ‘n vae hemel toe nie.  Die groot leuen van ons tyd, die eindtyd van die kwantum sprong tyd!  Die gratis vooruit onverdiende genade is ‘n studie beurs.  Ons moet die Torah doen, maar ons het nie die wilskrag nie.  Ons het miskien die krag, maar nie die wil nie.  So wat doen ons nou?  Ons moet die Torah doen om heilig te word en ons moet heilig word om die Torah te kan doen.  Daarom wanneer ons die genade as studie beuers aanvaar, moet ons eers by die rein en onrein begin wat is rein en wat nie.  Wat is varkvleis of prawns?  Ja, die metabolisme; die rein diere.  Reinig julle want Ek is heilig.

Net soos die Genade met dieper studie baie meer na vore bring, vind ons nou dieselfde met die heiligings proses, en die liefdeproses.  Die gebod ‘heilig julleselself want Ek is heilig’ wat gebeur werlklik?  Wanneer ons die 50 dae met die Omer elke dag van die 50 aan ‘n week vir die 50 weke toewy in die bewussyn vergroting, die vyf bewustheidsliggame elk met 10 vergroot in bewustheids groei, maak die optrede plek in ons vir die skenking van die heiligheid vanaf die Oneindige in ons.  Die vyftig hekke tot by Binah.  Dieselfde geld vir die liefde begrip.  Ons moet die siel tot siel verbintenis bereik; die vyf siele vlak dat ons die Binah verklewing kan bereik. Die Binah Rauch Devekut Shekinah op Shavuot, waar ons wil Sy wil is, Sy heiligheid ons heiligheid is, reinheid is.  Dan kan ons die Torah ook ontvang en nie net ‘n ongespesifiseerde Spirit nie, of ‘n counterfeiting spirit nie.  Maardie spesifieke Yah Ruach Devekut Binah Shekinah.  Die lewenskrag van die lewende Torah, die mitzvah gedoop in die Jordaan deur Yohchanan, die laaste halwe pesach brood, voor die twee gesuurde brode gebak word, op Shavuot by die EliYah vortexpunt.

 

45

 

Drie Kruise Drie Godsdienste

Waar bevind die planeet se bevolking hom nou as die mensdom homself voor die drie kruise op Golgotha sou plaas?  Daar is drie kruise.  Daar is drie hoofgroepe godsdienste.  Plaas die drie kruise in ‘n driehoek: die Christendom volg die een kruis, die Yahoshua, maar noem hom Jesus.  Die Ortodokse volg die ander kruis, die Mosheh kruis.  Die Ooste volg die meditasie, self elevating ander kruis, die Eliyah Merkavah kruis.  Plaas dat al drie godsdienste verstaan dat hulle elkeen net een dimensie raaksien van ons drie dimensionele wȇreld en dus saam moet werk om die hele prent te sien.  Al drie dimensies is nodig om een volledige drie dimensionele beeld te kry, maar nou veg hulle teen mekaar.

Kom Storetjie kyk hoekom dit gebeur.  Hulle veg teen mekaar want wanneer een godsdiensgroep sy kruis voor hom sien, onthou hy nie dat die ander twee kruise wel daar is in die agtergrond nie. Die volgende wat ook vergeet word is dat die Boom van die Lewe spin.  Daar is dus ‘n spiraal opbewegende spin wat plaasvind soos wat die drie kruise as ‘n eenheid cone opspin.  Elke kruis kry sy beurt om alternatiewelik op die voorgrond te tree en die hoofrol te speel.  Dit is drie Lewende, spinnende Meganismes net soos die metaboliese, spinnende driehoek sisteme. Kom Storetjie verduidelik die enorme groot begrip.  Daar word nie net een liggaam van een kruis afgehaal nie.  Nee, soos wat die kruise saam spin, kry elke liggaam op elke kruis sy beurt om afgehaal te word van die kruis van drie dimensionele ruimte en tyd af.

Die Mosheh kruis is op voorgrond. Die Yahoshua kruis en EliYah kruis is op agtergrond.  Die Mosheh ongesuurde brood word geëet. Mosheh besoek Pharao. Maar die Yahoshua en EliYah brode is daar met die dood van die eersgeborenes, die tien plae en deurbeweeg deur die Rooisee, soos wat drie kruise spin.

Dan tree die Yahoshua halwe brood of kruis na vore met Pesach nag se uittog afhaal van kruis met net genade impulse van lig en Lewe wat nie verdien was nie, maar die genade Pesach halwe brood Yahoshua deel is.  Dus Christen kruis op voorgrond op hierdie stadium.  Maar die drie pilaar, drie kruise spin voort deur die EliYah op die voorgrond met deurgaan deur Rooisee en die Yahoshua kruis is nie meer op voorgrond nie, die genade lig Lewe vervaag en dan spin die Mosheh kruis pilaar weer op die voorgrond in met maksimum krag met Shavuot.

Maar hier is die stadium waar die wȇreld hom nou bevind. Die drie godsdienste bestudeer die Boom van Kennis wat stilstaan. Daar is geen spinnende aksie van die Boom van die Lewe se 13 punt ster nie.  Wat gebeur dus nou?  Die stilstaande Mosheh ortodokse sien nie die koms van die eerste halwe ongesuurde Pesach brood, naamlik Yahoshua, raak nie.  Die Christinne weer, het net die eerste halwe ongesuurde Pesach brood raakgesien, die brood deel wat net die impuls genade redding vir die Pesach nag bring.  Die genade sonder verdienste redding, net vir die eerste Shabbat. Die genade redding help net dan.  Die aftel van die Omer, die voltooi van die perfekte sewe Shabbatte deur onsself tot by Shavuot, word dus nie gedoen nie.  Ons moet die sewe Shabbatte self eer sodat ons die sewe Jaarshabbatte kan eer, sodat ons ons wil kan eenmaak met die Skepper se wil, sodat ons die wilskrag kan bekom om ons sondes te kan oorwin en die genade self te kan verdien soos wat die laaste tweede helfte brood in Openbaring aankondig: Doen My gebooie sodat julle reg kan hȇ op die Boom van die Lewe – self julle genade verdien. Die gebod lui: Wanneer julle eet van die Boom van Kennis, die stilstaande drie pilare wat nie Lewe nie, wat nie spin nie, wat nie mekaar op die Lewende spinnende metaboliese manier lief het nie, die liefde genoem Devekut nie, hy sekerlik sal sterwe.

Wat dus nou gebeur is dat daar nie die nodige drie dimensionele beeld vorm nie.  Die impuls genade Pesach nag redding word nou die stilstaande Boom van Kennis se liewe Jesus wat vir altyd uit genade gered het.  Die ortodokse het al die Mosheh Torah, maar die stilstaande Boom van Kennis dra ook nie oor dat die Christinne se Jesus, nou eintlik die eerste halwe genade van Pesach nag alleen is nie, en wag nog steeds dat dit met hulle moet gebeur.  Die EliYah kruis, wat eers in aksie met die ander pilare skop nadat die ortodokse Mosheh Jodedom en die Christendom, die ongesuurde Pesach bode begrip bemeester het en saam die berou doen, en saam die 50 dae Omer aftel op die Boom van die Lewe spinnende manier.  Dan sal die derde kruis, die Eliayh kruis, die derde heel ongesuurde Pesach brood geëet word, dan kan die laaste halwe Pesach brood, die boek van Openbaring brood geëet word.

Ons moet eers ons wil eenmaak met die Skepper se wil, want dit is al manier hoe ons die evil live kan maak.  Ons is geskep met ‘n vrye wilsbesluit wat strek van live tot evil.  Om die wilsbesluit ten volle te kan uitoefen, is die volle spektrum van Boom van Lewe live, en evil Boom van Kennis voor ons as keuse geplaas. Wat beteken dit?  Dit beteken dat ons ook deel is in die proses van Skep van Lewe live en evil doodmaak van Lewe.  Die begrip bring ons by die kern van die grootste oortreding teenoor die Skepper.

The gravest violation of the Torah: The Ari teaches that the holy Creator gave man the ability to use his sperm in order to create a holy soul. Thus whenever a man has sexual contact with his wife at the time se is ritually clean, whether the union engenders a child or not, he is creating a soul of holiness.  If the union is not to produce a child, this soul then joins the palace of souls. When it is this man’s time to go on, these souls then come to meet him and speak on his behalf.  They are referred to as his children.  These souls join the powers of holiness, thus doing their share to fulfill the ultimate purpose of creation. (the way of live) but evil way rebellious or shovavim children way is  when a man and woman uses their sexual energy wrong outside holy matronomy.  He also creates a soul, but this soul joins the powers of evil.

Dit is die siele wat een aftrek in evil weg van live af, dit is die kinders van elke siel self, wat hy self moet gaan red, want die siele het nooit die kans gehad om hulle eie liggame te besit nie.  Met hulle eie liggame kan hulle darem kans kry om hulle self te red.  Daarom moet elkeen wat siele geskep het in sy Lewe, nou die gratis genade halwe brood aangryp en eet, sodat hy kans kan kry in die volgende vyftig dae en sewe Shabbatte om die Torah te mag ontvang en die wilskrag te kan bekom om homself en sy siele kinders te red.

Weereens toon dit duidelik dat die volle reeks heilige Jaar Shabbatte en vier volledige heilige feestye geëer en gehou moet word in al drie hulle benaderings en begrippe: die eerste heel Pesach Torah Mosheh brood.  Tweede geëet die halwe Yahoshua Pesach brood; dan die Eliyah Merkavah koppeling en vervoer Meganisme hele brood, en dan die Yochanan Openbaring finale halwe Pesach brood.  Hierdie spinnende roterede Eliyah Meganisme, die wiele binne wiele Merkabah Meganisme, wissel dan om die beurt die werkinge van die verskillende funksies af die Torah om die korrektheid van die spinaksies te meet, die genade smeerkrag waar en wanneer dit nodig is, die verskillende Eliyah Merkavah aksies wanneer nodig.  Kommunikasie, meditasie, profesië gesigte, drome, massa vervoer, enkeling vervoer, verlore siele gered vervoer,  siele gaan red vervoer, studie meesters vervoer, studente vervoer, uitdeel van geheime Torah, nuwe Torah ens.  Spoedregulering van die Lewende spinnende Boom van LIVE.

Hierdie grootste geheim bekend aan die ortodokse Joodse kruis, is totaal onbekend aan die miljoene Christenne van die Christen kruis van die drie kruise op Golgotha.  Die feit dat die mens as medeskepper in sy saad ‘n korrekte Boom van Lewe manier van skepping het, waar ‘n heilige siel geskep kan word met ‘n liggaam of sonder ‘n liggaam, wat bewaar word in die Paleis van heilige siele vir hom as sy kinders, wat vir hom instaan as hy sy liggaam gebruik om die volle sewe heilige Shabbatte te hou met die liggaam wat hy het, en dus wil ontvang en die Torah ontvang en dus die wil en hulp het om die Torah te vervul en al sy siele saam met hom te neem met die kwantum sprong.

Wanneer hy dus ook as n groot oortreder in die skepping van  rebelle saad verkeerd opgertree het, kan hy vasbyt en die grootste versoeking van die verkeerde seksuele oorwin en die rebelle siele kinders van hom red en hulle ook saamneem eendag as sy kans vir ‘n kwantum sprong kom.  Siele is vroulik, so hy kan met n groot aantal pragtige vroulikes daar aankom as hy dit net hier duskant kan maak.  Daarom word so ‘n repentant oorwinnaar baie hoog waardeer, want dit is nou maar nie maklik vir ‘n volbloed man om die mooiste ding in die skepping, dus ‘n mooi vroumens, te weerstaan nie.  Maar dit weet die Skepper baie goed. Storetjie dink hy lag in Sy mou oor hoe swaar die manne kry.

Die groot gruwel van vandag is dus dat miljoene Christenne nie die kans kry om hulleself te red, deur hulle rebelle siele te red nie.  Hoekom nie?  Want hulle weet nie daarvan nie en hulle weet ook nie hulle het die kans om dit te doen nie.  Hulle kosbare tyd om die taak te verrig gaan verlore in die opium droom van gered en niks doen en hemel toe gaan.  Die boodskap moet uitgedra word. Die Boom van die Lewe moet begin spin.  Help met die dertien punt spinnende Boom van die Lewe gridwerk oor die punt van Afrika   Elkeen soos sy hart hom roep.  Storetjie is die stem roepende in die woestyn

Die Mosheh Jodedom kruis moet ook wakker gemaak word, want hulle moet die waarheid voluit uitdra van die geskepte siele aan die live kant en aan die evil kant.  Hulle sal slegs wakker word en die geheime van die Torah uitdra as hulle besef dat die Christendom se 25 Des. Jesus eintlik ‘n verdraaiing van die ware Yahoshua halwe Pesach ongesuurde brood is, wat reeds wel gekom het en dat  Eliyah nou moet kom, sodat die ander helfte Pesach brood heel laaste kan kom.  Hulle is die wat oor die kennis beskik.  Hulle moet sien dat die Kabalah Boom met Tipharet in die middel, die Boom van Kennis is.  Dat die spinnende 13 punt ster die Boom van die Lewe is, maar dat al die kruise die Boom opmaak. So die Boerenasie vrou met die wit kappie roep uit die konsentrasiekamp grafte, die vroulike siele sonder liggame roep tot die  kruis van Mosheh Jodedom, die Yechuda,Levi ortodokse hoor die stem hier uit die Suidpunt van Afrika.  Vertel vir die Rabbis met kennis, die Akademie van toekomstige wetenskap met kennis. Die Merkavah Ooste.  Ons moet saam die drie kruise Boom laat begin spin. Saam die eet van die vier ongesuurde Pesach brode begin verstaan; saam die sewe heilige Shabbatte voltooi, saam die Shavuot  hou, saam die Sukah hou sodat die spinnende Boom van die Lewe saam op Chanukah dag agt, op die vierde punt die Kosmiese Christos of Mashiach kan realiseer.

Wat gebeur as een die heel ongesuurde Pesach brood van Eliyah geëet het en die brood begin werklik deur sy metaboliese sisteem verteer word, en sy bewussyn begin verander?   Hy begin dan om vanaf die “6” uitkyk na die “9” uitkyk omgebou te word. Sy van buite Merkavah, na binne Merkavah Insig word nou binne omgedraai na ‘n van binne Merkavah na buite Merkavah tnsig.   Ezekiel wat Merkavah van buite sien, word nou Eliyah wat homself binne in Merkavah bevind; die Wa van Vuur.  Wanneer een buite staan en die drie kruise van buite sien, word die Eliyah kruis ook gesien as een van die kruise of dimensies.  Maar wanneer een nou reg in die middel staan van die drie kruise of drie dimensies, gebeur die groot geheim; die EliYah of Merkavah dimensie of kruis word vervang met die Yochanan, of tweede halwe ongesuurde Pesach brood.  Nou is daar die Mosheh Torah kruis of dimensie en die Yahshua kruis of dimensie en die Yochanan kruis of dimensie.  Die binne-in aansig na buite toe van die Eliyah Merkavah, Eliyah Wa van Vuur. Fantasties!

Kom Storetjie kyk na die twee halwe ongesuurde brode wat in werklikheid in twee gesplit is soos ‘n muntstuk.  Elkeen bevat Tzade en Vav.  Die brode word net in twee helftes gebreek, anders bak die mense vier brode met Pesach.

index

46

Yahshua Yochananda Eliyah

Waar begin die twee-in-een voorbereiding van die Yah en die Yoh ineen -shua?   Moshyah, die Torah neem Hosea die seun van Nun, en maak hom die twee-in-een.  Die potensiele vierde dimensie, die Yahoshua twee-in-een halwes van een Pesach brood wat dan funksioneer as die Yahshua en Yochanan of Johannes wanneer een homself binne Merkavah of El-I-Yah bevind.  Die vierde oorgang dimensie oppad na die vyfde dimensie toe.

Maar wat hier belangrik is dat die Yahshua brood nou reeds gekom het 2000 jaar terug.  Die afgaan in Merkavah kan dus gebeur om die verlore geskepte siele sonder liggame in Evil te red en saam te neem Live toe, maar daar is die probleem van heiligmaking van sewe Shabbatte wat eers moet plaasvind, asook dat die Merkavah met al die kruise of dimensies funksioneer.  So die genade wakkermaak Yahshua Pesach lam, is geslag 2000 jaar terug.  Dit is waar en hoef nie meer geslag te word nie; dit is waar, Yahshua was die lam.  Maar nou kom die probleem die Torah of gebooie dui nog steeds aan dat die ongesuurde brode van die Pesach aand geëet moet word.  Al drie van hulle, sodat hulle die een wat hulle eet, in Merkavah kan bring soos Storetjie verduidelik het.  In die rol wat die brode nou speel, bestaan die drie dimensies nou uit die Moshyah dimensie en die Yahshua dimensie en die Yochanan dimensie, waar hulle saam die drie-dimensionele uitmaak en die Eliyah dimensie nou die vierde dimensie uitmaak in die dimensie-rit na die vyfde dimensie wat die volgende bestemming is.

Keys of Enoch p.575 Fifth Dimension:  The next “garment of light” that our matter energy body enters in the process of spiritual evolution. A less gross material body with the restored “similitude” of the Holy One governing the physical processes. Enoch said three dimensional humanity will be transposed into the fifth dimension upon completing their education in this realm of “image and similitude’.

Die Yahoshua Pesach lam is klaar 2000 jaar terug geslag as die genade, geen verdienste, wakkermaak impuls vir die Pesach Nag alleen.  Nou is daar die sewe dae van Ongesuurde Bode eet met die twee Shabbatte.  Dus die vyf dimensionele funksionele vyf dae tussen die twee Shabbatte, waar die Moshyah en Yahshua en Yochanan drie dimensionele, in die Eliyah vier dimensionele spin oppad na die vyfde dimensionele toe.  So dit is duidelik dat die wȇreld se 25 Des. Jesus gebaseer is op die genade alleen, net wakkermaak  Yahshua halwe Pesach brood alleen, en net daar halt geroep het met die ware totale redingsplan.  Toe die kortpad gekies het, asof die Oneindige heilige Ewige nou nie Sy volledige planne kon voltooi nie, sy Yisrael as die Ateret ha Yesod skeppingsplan nie.

Die Jesus navolgers sal die volledige reddingsplan moet aanneem en doen. Die Moshyah navolgers moet ook die twee halwe Pesach brode rolle mooi bestudeer ten opsigte van die Pesach nag lam se genade stimulasie wat wel deur Yahshua vervul is, 2000 jaar terug.  Maar onthou dat daar twee halwe brode is, en dat Yahshua en Yochanan nog die twee rolle van die ander twee dimensionele funksies saam met Moshyah as derde dimensionele funksie, in die vierde dimensionele ruimte Merkavah Eliyah moet vervul totdat die vyfde dimensie bereik is.

Gesamentlik moet dit gebeur, daarom dat die vyfde boek van Moshyah, in die boek Deuternomium, lewer Moshyah die boodskappe van die Heilige in die eerste persoon, asof hy deel is van wat gebeur.  Die vyfde dimensie is bereik; so kan elkeen wat die pad volg die vyfde dimensie bereik.  Die vyfde dimensie is die Yechidah vlak.  Die vlak is die geskepte weer deel van die essensiële  wese van die Skepper.  Een met die Daat, die ware intieme kennis van die heilige Skepper en die intieme teenwoordigheid, die Rauch ha Koidesh Shekinah as hulp, kan die geskepte nou die nodige spirituele onderrig en leiding kry om hom te leer hoe om sy rebelerende kinders te red.  So dan eers net soos wat daar saam in die begin geskep is, word daar saam nou gered.  Die Aarde het woes en leeg geword, maar omdat die Pesach lam rol nou vervul is deur Yahshua,  en daar nou die spinnende struktuur bestaan soos deur Storetjie beskryf, moet die uittog nou volgens Jeremiah gesien word:

Yes, time is coming, says Hashem when people will no longer say  as Hashem lives, who brought you out of Egypt, but as Hashem lives who brought you out of the north and out of all the countries where I had scattered them, they will dwell on their own soil.

Dit is nou die tyd.  Dit is nou die tyd om die tweede halwe ongesuurde Pesach brood wat laaste geëet word, nou te eet, dus die geheim  te openbaar; die Yochanan ongesuurde Pesach brood.  Die neef van die Yahshua ander helfte ongesuurde Pesach brood.  Die geheim van die Yochanan deel, van die driehoek spinnende Merkavah opgemaak uit Moshyah en Yahshua en Yochanan, is ook te vind in die boek wat in 1945 voltooi is.  In 1945 met Skrywer van Storetjie se geboorte, die einde van Hitler en die begin van die kernbom nuwe era.  So die kruispad van of totale vernietiging, of totale redding deur die vierde dimensie na die vyfde dimensie, het aangebreek.  Die boek is die Yochanan helfte ongesuurde brood soos in bl. 326 van beskryf word:

Autobiogaphy of a Yogi Yochananda, he said with unusual gravity, ‘you have been surrounded from birth by direct disciples of Lahiri Mahasaya Mashiach.  The great Master lived his sublime life in partial seclusion… (Die Yochanan ongesuurde brood is gebak, maar weggesteek en word laaste geëet. Die eet het nou in 1945 begin.)

…and steafastly refused to permit his followers to build any organization around his teachings. (brood is gebak en weggesteek, mag nog nie gesoek en gevind en geëet word nie) He made, nevertheless a significant prediction: About fifty years after my passing, he said, an account of my life will be written because of a deep interest in Yoga (Yochanan helfte ongesuurde Pesach brood) that will arise in the West.

Resultaat van terugkeer na die Torah en hou en eet van Pesach ongesuurde brode en Week van Ongesuurde Brode vir sewe dae.  In die westerse Christendom nasies, wat die kerke verlaat het en moeg is vir die Christen oorlogsmasjien se haat en gierigheid en bedrog.

The message of yoga, of Yochanan or Yogananda, wil encircle the globe. It wil aid in establiShing the Brotherhood of Man.  A unity based on humanity’s direct perception of the One Father.  (Sien Keys of Enoch onder die fisiese Brotherhood en Brotherhood of Light.)

Dus die Unity van Echad 13 opgebou deur Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah vyf sielevlakke, vyf dae ongesuurde brode, vyf bewustheids liggame, die ryp vrug Hei(5).

My son Yogananda, Sri Yukteswar went on, you must do your part in spreading the message… die boodskap van Yochanan, die tweede halwe ongesuurde brood wat laaste geëet word met Pesach  Bl. 457:  Yes my child, I am the same. This is a flesh and blood body.  Though I see it as ethereal, to your sight it is physical. From cosmos atoms I created an entirely new body which you laid beneath the dream sands at Peru in your dream world.  I am in truth resurrected not on Earth, but on an astral planet (die Yochanan helfe wat die Yahshua helfte gedoop het, is onthoof en word ook herstel, maar op die vlak hier beskryf as) Not on earth, but on an astral planet.  Its inhabitants are better able than eaRthly humanity to meet my lofty standards.  There you and your exalted loved ones shall someday, (the future world soos deur Zohar beskryf)…come to be with me.  Verder beskryf die hoofstuk pragtige woningswȇrelde.

Bl.144 Keys of Enoch:  Enoch told me, where ten faithfull beings are gathered together, their unified energies of light  create the Merkavah vehicle which calls into their presence two spiritual guides.  the two spiritual guides, Two Masters of Light of the Office of the cosmic Christ Yahshua and Yochanan, who take the the family unit, body of Moshyah collectively into the next level of intelligence where they are instructed to serve the hierarchy of the Brotherhood of Light.

Die roepstem uit die Suidpunt van Afrika. Sien asseblief die twee halwe ongesuurde Pesach brode se rolle in detail raak, moet hulle twee nie verwar nie.  Die Yahshua en Yochananda rolle in die redding van Moshyah se liggaam en die tien Tzade siele wat roep in die Eliyah Merkavah.

 

46

 

Yahshua Yochananda Eliyah

Waar begin die twee-in-een voorbereiding van die Yah en die Yoh ineen -shua?   Moshyah, die Torah neem Hosea die seun van Nun, en maak hom die twee-in-een.  Die potensiele vierde dimensie, die Yahoshua twee-in-een halwes van een Pesach brood wat dan funksioneer as die Yahshua en Yochanan of Johannes wanneer een homself binne Merkavah of El-I-Yah bevind.  Die vierde oorgang dimensie oppad na die vyfde dimensie toe.

Maar wat hier belangrik is dat die Yahshua brood nou reeds gekom het 2000 jaar terug.  Die afgaan in Merkavah kan dus gebeur om die verlore geskepte siele sonder liggame in Evil te red en saam te neem Live toe, maar daar is die probleem van heiligmaking van sewe Shabbatte wat eers moet plaasvind, asook dat die Merkavah met al die kruise of dimensies funksioneer.  So die genade wakkermaak Yahshua Pesach lam, is geslag 2000 jaar terug.  Dit is waar en hoef nie meer geslag te word nie; dit is waar, Yahshua was die lam.  Maar nou kom die probleem die Torah of gebooie dui nog steeds aan dat die ongesuurde brode van die Pesach aand geëet moet word.  Al drie van hulle, sodat hulle die een wat hulle eet, in Merkavah kan bring soos Storetjie verduidelik het.  In die rol wat die brode nou speel, bestaan die drie dimensies nou uit die Moshyah dimensie en die Yahshua dimensie en die Yochanan dimensie, waar hulle saam die drie-dimensionele uitmaak en die Eliyah dimensie nou die vierde dimensie uitmaak in die dimensie-rit na die vyfde dimensie wat die volgende bestemming is.

Keys of Enoch p.575 Fifth Dimension:  The next “garment of light” that our matter energy body enters in the process of spiritual evolution. A less gross material body with the restored “similitude” of the Holy One governing the physical processes. Enoch said three dimensional humanity will be transposed into the fifth dimension upon completing their education in this realm of “image and similitude’.

Die Yahoshua Pesach lam is klaar 2000 jaar terug geslag as die genade, geen verdienste, wakkermaak impuls vir die Pesach Nag alleen.  Nou is daar die sewe dae van Ongesuurde Bode eet met die twee Shabbatte.  Dus die vyf dimensionele funksionele vyf dae tussen die twee Shabbatte, waar die Moshyah en Yahshua en Yochanan drie dimensionele, in die Eliyah vier dimensionele spin oppad na die vyfde dimensionele toe.  So dit is duidelik dat die wȇreld se 25 Des. Jesus gebaseer is op die genade alleen, net wakkermaak  Yahshua halwe Pesach brood alleen, en net daar halt geroep het met die ware totale redingsplan.  Toe die kortpad gekies het, asof die Oneindige heilige Ewige nou nie Sy volledige planne kon voltooi nie, sy Yisrael as die Ateret ha Yesod skeppingsplan nie.

Die Jesus navolgers sal die volledige reddingsplan moet aanneem en doen. Die Moshyah navolgers moet ook die twee halwe Pesach brode rolle mooi bestudeer ten opsigte van die Pesach nag lam se genade stimulasie wat wel deur Yahshua vervul is, 2000 jaar terug.  Maar onthou dat daar twee halwe brode is, en dat Yahshua en Yochanan nog die twee rolle van die ander twee dimensionele funksies saam met Moshyah as derde dimensionele funksie, in die vierde dimensionele ruimte Merkavah Eliyah moet vervul totdat die vyfde dimensie bereik is.

Gesamentlik moet dit gebeur, daarom dat die vyfde boek van Moshyah, in die boek Deuternomium, lewer Moshyah die boodskappe van die Heilige in die eerste persoon, asof hy deel is van wat gebeur.  Die vyfde dimensie is bereik; so kan elkeen wat die pad volg die vyfde dimensie bereik.  Die vyfde dimensie is die Yechidah vlak.  Die vlak is die geskepte weer deel van die essensiële  wese van die Skepper.  Een met die Daat, die ware intieme kennis van die heilige Skepper en die intieme teenwoordigheid, die Rauch ha Koidesh Shekinah as hulp, kan die geskepte nou die nodige spirituele onderrig en leiding kry om hom te leer hoe om sy rebelerende kinders te red.  So dan eers net soos wat daar saam in die begin geskep is, word daar saam nou gered.  Die Aarde het woes en leeg geword, maar omdat die Pesach lam rol nou vervul is deur Yahshua,  en daar nou die spinnende struktuur bestaan soos deur Storetjie beskryf, moet die uittog nou volgens Jeremiah gesien word:

Yes, time is coming, says Hashem when people will no longer say  as Hashem lives, who brought you out of Egypt, but as Hashem lives who brought you out of the north and out of all the countries where I had scattered them, they will dwell on their own soil.

Dit is nou die tyd.  Dit is nou die tyd om die tweede halwe ongesuurde Pesach brood wat laaste geëet word, nou te eet, dus die geheim  te openbaar; die Yochanan ongesuurde Pesach brood.  Die neef van die Yahshua ander helfte ongesuurde Pesach brood.  Die geheim van die Yochanan deel, van die driehoek spinnende Merkavah opgemaak uit Moshyah en Yahshua en Yochanan, is ook te vind in die boek wat in 1945 voltooi is.  In 1945 met Skrywer van Storetjie se geboorte, die einde van Hitler en die begin van die kernbom nuwe era.  So die kruispad van of totale vernietiging, of totale redding deur die vierde dimensie na die vyfde dimensie, het aangebreek.  Die boek is die Yochanan helfte ongesuurde brood soos in bl. 326 van beskryf word:

Autobiogaphy of a Yogi Yochananda, he said with unusual gravity, ‘you have been surrounded from birth by direct disciples of Lahiri Mahasaya Mashiach.  The great Master lived his sublime life in partial seclusion… (Die Yochanan ongesuurde brood is gebak, maar weggesteek en word laaste geëet. Die eet het nou in 1945 begin.)

…and steafastly refused to permit his followers to build any organization around his teachings. (brood is gebak en weggesteek, mag nog nie gesoek en gevind en geëet word nie) He made, nevertheless a significant prediction: About fifty years after my passing, he said, an account of my life will be written because of a deep interest in Yoga (Yochanan helfte ongesuurde Pesach brood) that will arise in the West.

Resultaat van terugkeer na die Torah en hou en eet van Pesach ongesuurde brode en Week van Ongesuurde Brode vir sewe dae.  In die westerse Christendom nasies, wat die kerke verlaat het en moeg is vir die Christen oorlogsmasjien se haat en gierigheid en bedrog.

The message of yoga, of Yochanan or Yogananda, wil encircle the globe. It wil aid in establiShing the Brotherhood of Man.  A unity based on humanity’s direct perception of the One Father.  (Sien Keys of Enoch onder die fisiese Brotherhood en Brotherhood of Light.)

Dus die Unity van Echad 13 opgebou deur Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah vyf sielevlakke, vyf dae ongesuurde brode, vyf bewustheids liggame, die ryp vrug Hei(5).

My son Yogananda, Sri Yukteswar went on, you must do your part in spreading the message… die boodskap van Yochanan, die tweede halwe ongesuurde brood wat laaste geëet word met Pesach  Bl. 457:  Yes my child, I am the same. This is a flesh and blood body.  Though I see it as ethereal, to your sight it is physical. From cosmos atoms I created an entirely new body which you laid beneath the dream sands at Peru in your dream world.  I am in truth resurrected not on Earth, but on an astral planet (die Yochanan helfe wat die Yahshua helfte gedoop het, is onthoof en word ook herstel, maar op die vlak hier beskryf as) Not on earth, but on an astral planet.  Its inhabitants are better able than eaRthly humanity to meet my lofty standards.  There you and your exalted loved ones shall someday, (the future world soos deur zohar beskryf)…come to be with me.  Verder beskryf die hoofstuk pragtige woningswȇrelde.

Bl.144 Keys of Enoch:  Enoch told me, where ten faithfull beings are gathered together, their unified energies of light  create the Merkavah vehicle which calls into their presence two spiritual guides.  the two spiritual guides, Two Masters of Light of the Office of the cosmic Christ Yahshua and Yochanan, who take the the family unit, body of Moshyah collectively into the next level of intelligence where they are instructed to serve the hierarchy of the Brotherhood of Light.

Die roepstem uit die Suidpunt van Afrika. Sien asseblief die twee halwe ongesuurde Pesach brode se rolle in detail raak, moet hulle twee nie verwar nie.  Die Yahshua en Yochananda rolle in die redding van Moshyah se liggaam en die tien Tzade siele wat roep in die Eliyah Merkavah.

47

BOERSEUN BENYAMIN EN YOCHANANDA

Die boek BOERSEUN is die dryfkrag afkomstig van die verbintenis wat daar bestaan tussen die twee kinders van Rachel, Yoseph en Benyamin; die Yoseph wat verskuil is agter Ephraim en Menasse, die Yesod faktor.  Dan is daar die Daat faktor en Malchut faktor.  Beide Yoseph en Benyamin word nie aan die einde by die twaalf stamme ingereken nie.  ‘n Groot gedeelte van die ware Boerseun is van Benyamin.  Die middelste twee halwe ongesuurde brode is soos ons weet, gesplit soos ‘n muntstuk met Yahshua eenkant en Yochananda op die anderkant.  Ons weet dat Yesod en Malchut so gesplit is van mekaar.  Ons weet ook dat daar twee Daate is; die laer en die hoër Daat wat ook so gesplit is.  Ons weet dat Yoseph en sy kinders, die Benyamin Boerenasie met die “ongenooide gaste” oorlog se konsentrasie kampe en wegvoerings, wou uitwis van die aardbol af.

Ons het die twee halwe ongesuurde brode wat in twee gesplit is. Die een helfte wil die ander helfte uitwis.  Die Yahshua kant onder die dekmantel van Jesus van 25 Des. wil die Yochanan kant uitwis, sodat hy die valse met die Jesus naam,  albei rolle  oorneem.  Die onvoorwaardelike genade en fisiese seëninge van goud en diamante van Yoseph, wil nou die geestelike en Yochananda kant uitwis met sy vals Jesus alleen, en vals genaamde Boere Oorlog teen die Benyamin Boerseun.  Maar sy onvoorwaardelike seëninge se tyd het nou uitgeloop; die Benyamin Boerseun sal die Yochananda boodskap uitdra na die hele planeet van die twee halwe ongesuurde brode – internasionaal.  Tien siele sal die Program red.

Baie interessant dat ek nou vir die twee weke in Grahamstad locum, wat ook bekend staan as The City of Saints. Ook genoem Rhini in Xhosa.  Ook bekend as die stad wat as die beste bewaarde Victoriaanse nedersettings buite die Britse Eilande bekend staan.  Grahamstad is ook die setel van Rhodes wat Afrika wou verower vir een van die seuns van Yoseph.  Die totale spektrum van gelowe is hier verteenwoordig met talle katedrale, kerke en selfs ‘n sinagoge.  ‘n Stad van 50 000 wat bykans net Engels sprekend was, het nou net 10% Engels sprekend en 15% Afrikaans sprekend; die res is Xhosa sprekend.

Die kragpunt in die netwerk is dus waar Storetjie die dieper waarheid van die drie ongesuurde Pesach brode ontvang het.  Die twee halwe ongesuurde Pesach brode; die een halwe, die Yahshua brood wat reeds geëet is 2000 jaar terug.  Die ander helfte is die Yochanan-da halwe ongesuurde Pesach brood wat in 1945 begin geëet geraak het.  Die Ooste wat nou die Weste vind.  Die leuen van eerstens die onvolledige boodskap van die 25 Des. vals Jesus wat die twee halwes, naamlik Yahshua en Yochanan-da wat saam Yahoshua  uitmaak, vervang het van die Christendom van die Weste.  Tweedens die feit dat die ortodokse Jode nog nie die Yahshua se koms 2000 jaar gelede erken nie, want hulle verstaan ook nie die twee halwe brode nie.  En dan ook die onbegrip van hoe die drie pilare van Yahshua en Yochananda en Torah, die Eliyah Merkavah vorm om die liggaam van Moshyah, of ons elkeen wat van drie, deur vier na vyf dimensionele verander word nie.

Die bevrugting en sewe maande dragtyd en geboorte; en bevrugting en nege maande dragtyd en geboorte.  Die groot geheim agter die twee kraamtye van sewe maande en nege maande ken die wȇreld ook nie.  Die geheim loop hand in hand met die twee halwe ongesuurde Pesach brode se geheim.  Die Yahshua bevrugtig en sewe maande dragtyd en en geboorte van die onvoorwaardelike, tydelike redding net uit Egipte.  Dan volg laaste, die ander halwe Pesach brood, die Yochanan-da bevrugtig en nege maande dragtyd en geboorte redding van die verstrooing reg oor die Planeet wat Yirmeachu, Jeremiah voorspel het.  Die permanente redding, waar elkeen op sy eie aarde sal woon ‘his own soil.’  Let baie mooi op: sy eie aarde, nie terug Palestina toe op die aarde nie.  Nee, sy eie Aarde.  Sy eie planeet Aarde; die Adam op sy Aarde van Genesis.  Man en vrou was hy op sy eie Aarde.  Dan word sy rib weer uitgehaal en man en vrou is hulle twee op hulle eie Aarde.

Die nege maande dragtyd en geboorte is die Vlak Sewe en Dimensie Nege; daarna die nuwe Aarde en nuwe Hemele  Die begin is in die einde, die einde is in die begin.  Hierdie permanente nege maande dragtyd geboorte ‘each on his own soil’ is die Yochanan-da halwe ongesuurde Pesach brood; nuwe vyfde dimensie Aarde, ‘each one his own soil.’  Die nuwe Adam Kadmon met die nuwe aardse mannetjies op hulle eie nuwe Aardes ‘each on his own soil.’  Daar in die nuwe Tuin, een, Yechudim – the companion of the soul Devekut.  Nuwe huurpag vir die volgende vyftig in die ewige groeiende oop ewolusie, ewige Adam spesies, ewige nuwe lewe sonder einde.

Onthou die bevrugting en sewe maande dragtyd en geboorte, het baie belangrik, buite Merkavah plaasgevind.  Die eerste halwe ongesuurde brood, die Yahshua brood, is geëet na die Torah ongesuurde hele Pesach brood van Mosheh, maar voor die heel ongesuurde brood van die Eliyah Merkavah.  Daarom is die Yahshua halwe brood nie beskerm deur Merkavah nie en kan die evil die halwe sewe maande brood skaak en hom die evil Jesus maak.  Op 25 Desember gebore, maak hom die evil Boom van Kennis se halwe waarheid; asook dat hy sommer die nege maande baba ook is!  Die permanente redding van die nege maande baba word valslik verkondig want die groot leuen het nie insae in die ware Merkavah unifikasie aksie nie; die tydlose, afstandlose Yechudim vierde en vyfde dimensie, detail nie.  Dit word alles saamgevat in ‘n vae hemel begrip waar niemand kamstig iets van weet nie.  Dit is net die vals evil 25 Des.wat nie weet van die live af nie, daarom weet die miloene volgelinge dit ook nie.  Maar gelukkig dui die Torah na die Yahshua ongesuurde halwe Pesach brood, die Eliyah hele ongesuurde Pesach brood, en die ander halwe ongesuurde Yochanan-da brood.

Baie belangrik is die bevrugting en nege maande dragtyd en geboorte van die Yochanan-da ongesuurde Pesach halwe brood beskerming, want die brood word na die Merkavah Eliyah brood geëet, dus in die beskerming geëet, dus in die beskerming gebore.  Daarom kan die valse evil nie die live bykom nie.  In GenEsis staan geskryf: …sodat hulle nie van die Boom van die Lewe ook eet’ nadat hulle van die Boom van Kennis klaar geëet het nie.  Die ware permanente nege maande geboorte Yochanan-da is beskerm teen die vals 25 Des. Jesus evil.  Die live sal dan ook die evil wel live kan maak.  Hulle moet net die blindheid verloor en begin sien, en berou toon.  Repent, do atonement before at-Onement.

48

ADAM KADMON MOSHEH 600,000

Die halwe Shekel van vuur onder die Troon is ook in ooreenstemming met die binne in Merkavah, halwe ongesuurde Pesach brood; die Yochanan-da  halwe shekel deel.  Die ander halwe shekel is in ooreenstemming met die Yahshua halwe ongesuurde brood deel, maar toon dat die Jesus vervanging van die deel, of ook genoem die goue kalf episode waar die volk Mosheh en die Torah verwerp het, net soos die Christendom en hulle goue kalf Jesus van 25 Des. die Torah en Mosheh verwerp het.  Dit is maar nog steeds die stamme wat die goue kalf gekies het wat nog steeds die kalf dien.  Die Yahshua deel van sewe maande wat hulle gekies het en nou Jesus van 25 Desember noem.  Maar die halwe shekel wat die ware Yahshua is, sal saam gegee word na berou en die halwe Yahshua shekel en halwe Yochanan-da shekel in Merkavah onder die troon, sal dan een shekel word.  Die Shekalim, die volledige herstel en bou van die nuwe Tempel; die vyfde dimensionele Tempel vir die vyf siele en vyf bewustheidslggame, die Mitzvah se Tzade Vav.  Die verlore tien stamme het hulle ware identiteit weer teruggevind nadat hulle die 25 Des. Sondag se Jesus Christendom mantel afgegooi het toe die Benyamin Boerseun van die Suidland van Afrika hulle oë oopgemaak het.

Die aanvalle deur Amalek toon ook duidelik dat Amelek die eet van die  ongesuurde Pesach brood van Merkavah of Eliyah wil verhoed, asook die eet van die tweede halwe ongesuurde Pesach brood van Yochanan-da – hoekom?  Want dan verhoed Amalek dat heiligheid verkry word en die wil een gemaak kan word, sodat die Torah dan gehou kan word en die rebellious children gered kan word en dat die Yochanan-da halwe ongesuurde brood geëet word.   Dit alles verhoed dan dat die Yechudim vyfde sielevlak eenheid of soul union plaasvind.  Die vals gesuurde brood Nagmaal van 25 Des. Jesus op Sondag, verhoed die verdere heiligmaking prosesse.  Die eet van onrein diere verhoed die reinigings prosesse wat nodig is.  Die vermengings raad van Bilaam en Balak verhoed die apart leef prosesse van die Torah.  Sport en ontspanning op Shabbatte ontheilig die ware Shabbat.  Die ignoreer van die heiliging van die Nuwemane, verhoed die verdere koms van die Merkavah brood en die Yochanan-da brood vir die Weste se verlore tien stamme.  ‘Doen my gebooie,’ sȇ Yochanan-da, ‘sodat jy reg kan kry op die Boom van die Lewe.’  Dit is die ware Bybel boodskap en niks anders nie. Dan eers toegang tot die poorte van die Stad

Begryp Maatjies die enorme diepte van wat hier geskryf staan?  Kom Storetjie gee ‘n opsomming.  Die Bybel boek se sogenaamde begin, is in die sogenaamde einde en die sogenaamde einde is in die sogenaamde begin; maar daar is nie werklik ‘n einde of begin nie.  Maar vir ons beperkte insig, kom ons begin ȇrens: die ȇrens is die Skepping, genoem Adam man en vrou is hy op sy eie stukkie aarde, sy eie bolletjie aarde, sy eie planeet Aarde.  Hy het ‘n keuse tussen hoogmoedigheid en nederigheid. Dis al vrye wil keuse wat hy het.  Kies hy nederigheid soos die Meester Moshyah en volg die nederige pad voluit,  eindig hy ‘n kwantum op in die ewige groot ewolusie en staan weer daar as Adam man en vrou is hy; maar met ‘n baie mooier en groter liggaam op ‘n baie mooier en groter  stuk aarde, genoem Planeet.  Op sy eie groter, mooier Planeet begin hy weer!  Kies hy die hoogmoedige pad, word hy die hoogmoedige met sy groot weermag en groot ekonomie en groot godsdiens en eie groot god en lieg en bedrieg miljoene saam in sy groot nasie, vir ‘n stukkie aarde op een planeet met pyn, ellende, siekte en dood.  Sou die miljoene die nederige pad gekies en voltooi het, sou elkeen ‘n hele kwantum mooier en groter liggaam gekry het en elk ‘n hele groter planeet.  Miljoene nuwes!  Dit is wat die reg op die ewige Boom van Lewe van Openbaring 22.14 beteken. Die versie wat geen godsdiens predik nie.

Ons is arende wat hoog kan vlieg, nie hoogmoedig vlieg nie, maar nederig as diensknegte in ons wese as Vav, maar grootword en groot dink in ons geestelike bewussyne; sodat ons  begrip van die Oneindige Heilige ook so groot kan word.  Die beperkte godsdienste van die goue kalf, hou die arende geestelik spiritueel vas in ‘n hoender  bewussyn wat in die mis van hoogmoed rondkrap met hulle haat, en masjiengewere en bedrog;  groot hoogmoedige leë Vav wesens met baba sieletjies en geen ware spirituele groei of bewussyn denke nie.  Geen Torah, geen Mitzvah begrip nie, geen Yechudim begrip nie.  Hierdie vormgodsdienste wat net die een halwe wakkermaak ongesuurde brood gegryp het en die hele Torah brood weggegooi het,  is dus ook nie eens bewus van die hele Merkavah brood wat die arende op hulle vlugte kan neem nie;  die bewussyn vlugte van die laaste halwe ongesuurde Pesach brood, die Yochanan-da brood nie.

Arende wat in Merkavah na die Yochanan-da bewussyn wȇrelde wil vlieg, kom vlieg saam ‘n opsommende kringvlug oor die eerste boek Genesis, tot die eerste boek Genesis via die laaste boek Openbaring wat homself net ‘n kwantum hoër in die opspiraalvlug bevind, in die ewige vlugplan van die ewige Boom van die Lewe.  Moshyah, die nederigste Meester, wie is hy?  Die arend wat ‘n Vav liggaam het, maar nie net sommer ‘n Nav 6 liggaam nie, nee.  Hy het ‘n Vav 600,000 liggaam!  So wie is hy?  Moshyah is ‘n Adam Kadmon met 600,000 klein Adampies in hom wat elkeen moet ontwikkel in die Boom van die Lewe netwerk, totdat elkeen die Adam, man en vrou is hy, op sy eie Planeet kan wees in die ‘liggaam’ van die dan nuwe, groter en mooier Adam Kadmon met die naam Moshyah.  Moshyah die nederige, kies die nederige Torah pad by die berg, die vortex punt.  Die Eliyah Merkavah is saam hier met die Yahoshua, wat eintlik Yahshua en Yochanan-da is.  So hier is op ‘n grafiek die vertikale groeiende Adam Kadmon, en horisontaal sy 600,000 klein Adampies op een Planeet in die begin.  Hulle moet ook groei; hulle moet elkeen hulle own soil kry, hulle eie aarde kry.  Dan het ons ‘n nuwe Eretz en ‘n nuwe Hemel of Adam Kadmon.

In die Bybel is Moshyah die nege maande dragtyd geboorte; nie die genade sewe maande keisersnee nie.  Die genade sewe maande keisersnee se naam is Jesus en sy Keisersnee het nou 25 Des. en Sondag geword.  Hy sal maar net weer dieselfde planeet wees, met dieselfde kwantum vlak herhaling aan die voete van sy sewe maande  dragtyd se genade keisersnee, wat of in die broeikas van nederige Moshyah se Torah groei, of herhaal aan die voete van sy Jesus op  planeet Aarde soos nou; geen Boom van Lewe lewensgroei nie, slegs herhaling op herhaling.

Wat is die verskille tussen die sewe maande nood keisersnee en die nege maande dragtyd geboorte en hoekom vind hulle plaas?  Kom ons bespreek die sewe maande keisersnee.  Die genade alleen sonder verdienste ingryping vind plaas omdat die Adampies te vinnig afspin in die spiraal na die minus 49 vlak toe en gered moet word voordat hulle minus 50 bereik.  Die genade redding sonder verdienste is ‘n geskenk.  Dit is die skenking van die vinger van die heilige Oneindige.  Die vinger is ook bekend as die Nephesh, laagste vlak van die siel, waar daar dus nog sensitiwiteit oor is vir die spirituele van die Skepper as oneindige Heilige.  Sou die negatiewe spiraal laer daal na minus vyftig, verloor die wese ook die kans om ingryping van die laagste vlak van sensitiwiteit, of selfs die hulp van die een vinger.  Onthou nou, die dragtyd was oppad om ‘n kwantun van 50 laer gebore te word na die teenoorstaande kant van live toe, dus evil kant toe. Nou is die baba op sewe maande uit die negatiewe evil dragtyd gered na live toe, maar net met die Nephesh een vinger sielevlak.  Dus die genade, red sonder verdienste van die Nun(50) Redding boodskap wat nie volledig die hele prentjie gee nie.  Die prent dat die volledige hand van die Oneindige vyf vingers het.  Daar is nog die Ruach vinger en die Neshamah vinger en die Chayah vinger en die Yechidah vinger,of die duim vinger; die een vinger wat teenoor die ander vier vingers die hand werklik ‘n funksionele eenheid maak wat kan vasvat.

Wat gebeur nou?  Die baba moet nou eintlik in ‘n broeikas gesit word wat die dragtyd vir die laaste twee maande met geboorte na die positiewe kant, of live kant op nege maande sal laat plaasvind.  Die verdere ontwikkeling van die volgende vier siele of vingers moet nog eers ontwikkel; die volledige vyf bewustheidsliggame.  Die Hei ryp vrug van die 5 moet gebore word want met net die Nephesh vlak siel kan die baba net liefhȇ; maar met al vyf siele kan die baba vasgryp met die hele hand en die Shekinah Devekut soul union vaskleef aan die Heilige doen, wat iets baie groter en dieper is as net liefde en dankbaarheid en geloof.  Die een vinger Nephesh Jesus het my gered sewe maande baba toestand, wat maar net weer in ‘n broeikas planeetjie geplaas gaan word.

Ons het die geredde sewe maande keisersnee baba met sy Nephesh siel teenoor die Adam Kadmon Mosheh Vav 600,000 wat sy 600,000 klein Vavvies met die sewe maande keisersnee laat red het, dus die Yahshua redding sonder genade op sewe maande, wat nou volgens die Torah in die broeikas van  die Eliyah Merkavah ongesuurde brood verder moet ontwikkel vir een maand,  dan nog ‘n maand in die Yochanan-da  fase broeikas eers volwasse moet raak, tot en met die vyf siele vlakke, die vyf vingers, die vyf bewustheidsliggame.   Dan kan die nuwe Adam Kadmon, Mosheh se 600,000  volledige klein Vavvies, elkeen op sy planeet gebore raak; die vyfde dimensieonele wȇrelde wat Yochanan-da beskryf.   Pragtig.

Die vraag is, hoe kry die wat weet die sewe maande babas wat nou net hulle eie boepense raak sien, nou sover om ook baie ver te kan sien?   Hoe kry die wat weet, die hoogmoedige wat so hoog is dat hy net kan afkyk, so nederig en laag dat hy kan opkyk en kan sien waarin die ware nege maande dragtyd in kraam, die 49 groter en 49 keer mooier en 49 keer helderder en 49 keer wonderliker beloning kry op die keuse van die nederigste man op aarde.  Hoe kry die wat weet die sewe maande liewe Jesus baba tot by die eet van die Pesach ongesuurde brode, en die aanhou eet van die twee Shabbatte en vyf dae tussen in, se sewe dae van ongesuurde brode, sodat die vyf siele vlakke bereik kan word en die vyf weeksdae nou ook shabbatte word sodat daar sewe Shabbatte is.

Die volledige sewe vlakke voltooid met die nege sye struktuur; die sewe maande met keisersnee geredde baba wat nou op nege maande gebore in die live kant die evil kant oorwin.  Die nuwe Hemel, nuwe Adam Kadmon en die nuwe Aarde; nuwe 600,000 Vavvies op hulle planete.  Vav(6) per planeet, man en vrou is hy voor hy nou ‘hulle’ word; Adam en Chavah.  Dus gebooie voltooi in die Bome van die Lewe.

Die Mogan David het ses Punte. Vav tel ses, ses is die 6 ster Vav(6).  Dus isjyself Vav(6) of ‘n ster 6.  Aleph is die nederigste, dus (=1) maar Aleph is ook (=1000).  Wat is Kuph? Koning Kuph (=100).  Wat is 600,000?  Dit is 600×1000 of 600 maal Alephs van 1000 elk.  Die 600 is 6 x Kuph(100) of ses konings.  Die Mogan David ster het ses punte, dus ‘n koning op elke punt.

Wanneer Aleph nou (1) werd is, is hy die nederigste humblest op die Eretz.  Wanneer Aleph nou (1000)duisend werd is, is hy Aleph met ondervinding wat van Aleph tot Aleph voltooi het.  Nou het ons elke punt van 100, ‘n Kuph koning wat Aleph 1000 werd is, dus die 600,000 Mosheh, die nederigste word die sespunt ster koning van die 13 punt spinnende Boom van die Lewe; die Adam Kadmon met sy 600,000 Adampies een per planeet elkeen op sy eie balletjie “soil” van die vyfde dimensionele Wȇrelde. Moet nie meer met die hoenderbreintjie hoogmoedig dink nie, dink nederig in verwondering en eerbied hoe groot die Heilige Oneindige is en sy doel met jou.

Dit  bring ons nou by die Ster wat die 600,000 van lig lewe voorsien!  Die Ster van David; die kosmiese ster of die kosmiese Christos of die Logos Oog wat sy Heelal versorg.   Waarvan Hy deel is en wat deel is van Hom; die ware Yisrael koning wat oor sy 600,000 regeer.  Die Mosheh Aleph(1) wat nou die Aleph(1000)  is en wat maar net weer by Aleph een is vir die volgende siklus.  Die nederigste is hy.

49

TWEE SOORTE BEVRUGTINGS

Daar bestaan twee soorte bevrugtings: bevrugting deur die Boom van Kennis evil en die bevrugting deur die Boom van Lewe live.  Die verskil na die twee soorte bevrugtings, is dat die twee dragtye en geboortes dus loodreg in twee opponerende rigtings plaasvind.  Die Boom van Kennis na die evil kant en die Boom  van die Lewe na die live kant toe.  Evil gaan in die rigting van Dalet of Aarde, die dood vir die bestaande vyf siel- en liggaams vlakke.  Dus vyftig stappe na die evil kant toe ‘n kwantum laer vlak.   Die Boom van die Lewe is na die volle vyf siele vlak toe, volle vyf bewustheidsliggame vlak toe; een kwantum vlak van 50 hoër.  Wanneer die keisersnee ingryping onder Mosheh gebeur, die Mem Shin Hei of Hei van al vyf sielevlakke en Shin die 100% waarheid vlak, veroorsaak dit die Mem die nuwe aarde of aardbolletjie per Adampie vlak met nuwe Adam Kadmon ster van 600,000 sterker asem krag of kersligkrag; ‘n son wat 49 keer helderder is.

Wanneer die nuwe Yochananda Aardes Eretz en hemele plaasvind, is dit om die vloei na die evil kant toe te stop en die baba te red na die live kant toe.  Om die Boom van Kennis baba gedurende sy dragtyd uit te haal en te red na die Boom van die Lewe kant toe; dus in die Boom van die Lewe broeikas te plaas vir die voltooing van ‘n Boom van die Lewe baba geboorte na die volle nege maande dragtyd van die Boom van die Lewe.  Dit is dus ‘n redding van minus 49 omgekeer na plus 49 toe. Die repentant van 49 plus 49, dus 98 of minus 50 plus 50 gee 100.  Die getalle van ons stamvader en stammoeder Abraham en Sarah!  Die Abrahamentho.

Die vyf dimensionele wese wat saam met sy sielsgenoot elkeen Hei(5) vyf sielevlakke ontvang het, die vyf vingers ontvang het, neem een vinger, die Nephesh vinger en haal die Boom van Kennis baba uit met ‘n nood sewe maande keisersnee.  Nou val hoogmoedige Amalek die keisersnee sewe maande baba aan.  Amalek is ‘n vierde dimense wese, daarom moet Moshyah sy hele hand, sy vyf vingers ophou, sodat Yahoshua onder in die vallei die geveg kan wen.  Al vyf vingers; die Nephesh, die Ruach, die Neshamah, die Chayah en die Yechidah.  Al vyf bewustheidsliggame met siele vlakke ineen; die hele hand, hoog opgehou, is nodig teen die verwaande Amalek vierde dimensie van 25 Desember.  Net die die vyfde dimensie Devekut verklewing van die Yechidah, die Shemah volle vyf dimensionele bewussyn met geen dood is nodig om die baba die volle nege maande dragtyd na die Boom van Kennis kant toe laat voltooi en in die volle Shema bewussyn gebore te laat raak.

Die bewussyn van die vyf dimensionele, die uitgestrekte volledige vyf vinger hand wat bewus is dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei.  Dat Shema of Shem-ayin Adonai Eloheinu Adonai Echad die absolute maksimum in verskeidenheid en in eenheid, is die absolute maksimum eenheid in verskeidenheid.  Om die hoogste gebed, die Shema te bemeester, moet die baba na nege maande dragtyd na die Boom van die lewe kant toe, gebore raak.  Die baba moet ook die Yechidah vyfde sielsvlak bereik het voor geboorte. Die Binah Ruach Devekut Yechidah verklewing – die siele maat as eenheid, Adam man en vrou is hy.

Om die vorige begrippe nog beter te probeer oordra volg hier nog ‘n benadering.  Storetjie noem dit die Senuwee Synaps benadering.

Die synaps oordrag openbaar ‘n enorme groot geheim; die geheim van die Shema.  Die Shema is die resultaat van die Boom van die Lewe.  In die synaps van die twee dendriete van twee senuwee eindpunte, vind ‘n wonderlike gebeurtenis plaas.  In die synaps word die spirituele, geestelike en nie-fisiese soos liefde, haat,emosies, begeertes, intelligensie; Devekut wysheid, insig, kennis, die hele menswees karakter oorgeplaas in die verskeidenheid van elemente, soos kalsium, natrium, magnesium koolstof, stikstof, suurstof, ens.  Die hele Periodieke Tabel van die kwantum.  Die hele Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah en Yechidah siele vlakke word in die Periodieke Tabel van die kwantum oorgesit.  Kom dat ons die Adam na ons beeld en tot met ons gelykenis maak; Batsmynu kidmutheinu.  Dus die hele Aleph Lamed Hei Yud Mem se vyf of Hei(5) is Yud Hei Vav Hei.

Wanneer die Adampie se synaps nou die volle oorskakeling of ombouing van die spirituele, geestelike, emosionele, begeertes en wysheid, insig en kennis na die volle verskeidenheid fisiese kan natuurlike doen, hy die Shema verstaan, begryp en dus weet dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei.  Of dat Shema Yisrael Adony Eloheinu Adony YHVH Echad.  Die Oneindige in Sy eenheid is ook die Oneindige in die maksimum verskeidenheid.  Die groot vraag is dus nou hoekom Shema die wȇreld nie die begrip nie?  Die antwoord vind ons in die feit dat daar ‘n element bestaan wat deel is van die verbode Boom, die Boom van Kennis; die lood dood element.  Dit is om die perfekte vervanging te kan wees.  Dit beteken dat die ware wysheid, insig en kennis boodskap van verskeidenheid vanaf die Oneindige afkom tot by die synaps, en die Adampie begryp nou net die een lood dood god van die Boom van Kennis. Die verskeidenheid van die Shema is buite sy spektrum van een god begrip.

Dit is hoekom Amalek so gevaarlik is.  Dit is hoekom hoogmoed so gevaarlik is.  Die gevaar is in die een God begrip.  Die gevaar is weggesteek daarin dat lood nie eens x-strale deurlaat nie; die Shema begrip dring nie deur die een God begrip nie.  Die gevaar is dat die vierde Chayah lewe vlak bereik is, en net die Yechidah vyfde vlak binne die Paradys of companion of the soul of Devekut verklewing van die Shema nog kort, maar die lood dood God se vervanging blok die boodskap uit; die Shema, volle spektrum elemente Yechidah verklewing van Devekut.

Daar moet met die reiniging proses begin word.  Daar moet met detoksifisering begin word.  Daar moet ongesuurde Pesach brode geëet word.  Sewe x sewe Shabbatte moet die ontloding proses loop; 49 dae moet die loodvrye koring en olie en wyn afgemeet word.  Daar moet loodvry voor die vortexpunt op die vyftigste dag gestaan word.  Die loodbegrip laat net een halwe geloodde brood deur met die naam 25 Des. Jesus.  Maar die loodvrye begrip laat al die ongesuurde Pesach brode tot die begrip deur.  Die volle verskeidenheid synaps moet funksioneer. Die toelating tot die Boom van die volle loodvrye Yechidah Lewe van Devekut verkleef sielsgenoot; die Shema eenheid.

Dan kan die vyfde dimensionele betree kan word met al die nodige loodvrye verskeidenheid elemente in die synaps beskikbaar om te Sema dat Aeph Dalet Nun Yud Yechudim met Yud Hei Vav Hei is Yud Aleph Hei dalet Vav Nun Hei Yud.  En nog oneindige unifikasies in verskydenheid wat die volledige Yisraliet met die van C O H N met die Y H V H permutasies kan doen wat nasies en werelde, ens. is, want dit is ook ekemente met hulle kombinasies karaktertrekke en wyshede en insigte en kenisse.  Ons is die Shema nasies met die Shema sielsgenote in die oop einde ewig groeiende skeppinge.  Die Bome van die Lewe.

Die Bybel se hoof inhoud gaan oor die keuse tussen die Boom van Kennis en die Boom van die Lewe.  Dit is die keuse van hoogmoed of die keuse van nederigheid.  Die Bybel het geen liniëre tyd begin en einde nie.  Die Bybel is ‘n ewige spiraal waarvan die begin en eindpunte oor mekaar val, maar ‘n kwantum hoër; die begin is die einde en die einde is die begin. Bladsy eerste beskryf bladsy laaste, dus die toegang tot die Boom van die Lewe van bladsy laaste se sleutels is dus wat in bladsy eerste beskryf word.  Die Shema is die absolute sleutel tot die Bybel se ware inhoud oor die Boom van die Lewe.  Een wat loodvergiftiging opgedoen het, kan nie die Bybel lees nie want dit is ‘n geslote boek vir hom.  Gelukkig is daar die sewe maande keisersnee wat gedoen kan word op die evil dragtyd, wat die twee maande tyd tot die nege maande geboorte na die live kant toe gee. Wat is die twee maande?  Die twee maande is die twee hoofstukke van Openbaring wat nie geskryf is nie; die letter 23 en letter 24 van die Heilige skeppings kodes, die Aleph Tau.  Die geheim is in vers 14: Wie sy kleed was, wie die gebooie doen, sal reg hȇ op die Boom van die Lewe.

Wat moet gedoen word met die twee maande reddingstyd? Omgeslaap word?  Nee, die loodvergiftiging moet verwyder word. Die Boom van die Dood se vals net een simplistiese god begrip moet verwyder word, sodat die unifisering, die Yechudim vyfde siele vlak ingebring kan word.  Die vermoë om te kan Shema.  Al die elemente moet herstel word, die een god hoogmoed verwyder word, na die nederige bewondering van die oneindige verskeidenheid en Devekut verklewing, en die sielsgenoot vreugde wat baie meer is as net ‘n God is Liefde op ‘n vorm godsdiens preekstoel van ‘n 25 Des. Jesus.  ‘n Boom van Kennis opgemaakte verhaal wat glad nie die inhoud van die Lewende Woord Boom van lewe se ware verhaal is nie.

Omdat die Oneindige alles is en daar buite hom niks is nie, moet Storetjie ook die die 25 Desember datum bekyk.  Die datum  behoort aan Zeus en sy seun Je-zeus.  Daar is twee tipe siele:  siele wat hulle eie lig aan die Skepper lig geskenk het, soos die maan, en nou as die sielsgenote deel is van ‘n Skeppings Program soos die ware Yisrael siele – die Ateret ha Yesod.  Hulle het nie hulle eie lig nie, maar weerkaats die lig.  Dan is daar die siele wat hulle eie bietjie lig nog besit. Hulle word die ander nasies genoem, of met die uittog, die van gemengde saad.  Die eie Son nasies is die Zeus of Izeus tipe datum nasies.  Die El-i-Yah toon dat die ‘I’ of Vav dus die Maan kan wees, die Ek kan wees, of ook die son kan wees, of die ego kan wees.  Dus die nederige kan wees, of die hoogmoedige kan wees.  Die een met al die elemente skoon en reg kan wees. Of die een met al die elemente deur lood vervang kan wees. So die eie son op sy eie nasies moet nog eendag besluit of hulle die hoogmoed pad gaan kies, of die nederige Mosheh pad wat die ‘I’ tussen die El en die Yah gaan word,  die  Eliyah pad.  Die synaps met al die elemente van die Aarde beskikbaar as weerkaatsing vir die Shem Ayin of Shema begrip; die Yisrael siel.  Die eie sonkrag, ander 72 Nasies van die Sukah sewe dae bulle se offer, het die offers deur die weerkaatser siele nodig om ook loodvrye synapse te word.  Wanneer die eie son nasies weier om te erken dat die Yisrael siele so gebind is, die Ateret ha Yesod verbintenis het, en self direk die Bybel oop probeer forseer, vind die geboorte van ‘n 25 Desember Izeus plaas in die plek van die ware Yahshua eerste halwe ongesuurde Pesach brood, wat die genade deel van ‘n hele, langer,  ongesuurde program is.

Die geheim dat die antwoord vir die begin in die einde weggesteek is en dat die antwoord vir die einde in die begin weggesteek is.  Mem Shin Hei of משה Mosheh/Moshyah. Die Hei(5) gee die vyfde sielsvlak, die Yechidah eenheid vlak.  Die driebeen Shin aan die einde gee die waarheid.  Die Mem is weggesteek in die begin as die Beit.  Maar dan kom die twee maande broeikas inkubasie.  Die Atbash begin en einde wegsteek ding word dus gedoen, en die Mitzvah ding word gedoen; waar die Mem en die Tzade nou die Yud en Hei vervang en die weggesteekte openbaar; dus die einde bring – die vierbeen Shin.  Die een been te veel kan met die Atbash omruiling vir die oop Beit gegee word, en siedaar die toebeen Mem.  Die Mem van Moshyah of Mem Shin Hei is ook nou daar.  Mosheh het Kanaan binne gegaan; Kanaan is nou die hele Aarde.   Unifikasie is gedoen.  Die lood van simplifikasie net liewe Jesus redding, is nou in die twee maande broeikas na die Shema nege maande geboorte kant toe, omgebou na die vyf vlakke siele, die vyfde dimensie toe.  Die Yochananda laaste halwe ongesuurde Pesach brood voltooing toe!

Die Fibonacci spiraal beeld die Skepping en die Woord so perfek uit.  Alles wat is, was reeds gewees en sal weer wees, maar op ‘n hoër spiraal of kurwe.

 220px-FibonacciSpiral.svg

50

BOERSEUN BENYAMIN EN YOCHANANDA

Die boek BOERSEUN deur Gina La Bruyere is die dryfkrag afkomstig van die verbintenis wat daar bestaan tussen die twee kinders van Rachel, Yoseph en Benyamin; die Yoseph wat verskuil is agter Ephraim en Menasse, die Yesod faktor.  Dan is daar die Daat faktor en Malchut faktor.  Beide Yoseph en Benyamin word nie aan die einde by die twaalf stamme ingereken nie.  ‘n Groot gedeelte van die ware Boerseun is van Benyamin.  Die middelste twee halwe ongesuurde brode is soos ons weet, gesplit soos ‘n muntstuk met Yahshua eenkant en Yochananda op die anderkant.  Ons weet dat Yesod en Malchut so gesplit is van mekaar.  Ons weet ook dat daar twee Daate is; die laer en die hoër Daat wat ook so gesplit is.  Ons weet dat Yoseph en sy kinders, die Benyamin Boerenasie met die “ongenooide gaste” oorlog se konsentrasie kampe en wegvoerings, wou uitwis van die aardbol af.

Ons het die twee halwe ongesuurde brode wat in twee gesplit is. Die een helfte wil die ander helfte uitwis.  Die Yahshua kant onder die dekmantel van Jesus van 25 Des. wil die Yochanan kant uitwis, sodat hy die valse met die Jesus naam,  albei rolle   oorneem.  Die onvoorwaardelike genade en fisiese seëninge van goud en diamante van Yoseph, wil nou die geestelike en Yochananda kant uitwis met sy vals Jesus alleen, en vals genaamde Boere Oorlog teen die Benyamin Boerseun.  Maar sy onvoorwaardelike seëninge se tyd het nou uitgeloop; die Benyamin Boerseun sal die Yochananda boodskap uitdra na die hele planeet van die twee halwe ongesuurde brode – internasionaal.  Tien siele sal die Program red.

Baie interessant dat ek nou vir die twee weke in Grahamstad locum, wat ook bekend staan as The City of Saints. Ook genoem Rhini in Xhosa.  Ook bekend as die stad wat as die beste bewaarde Victoriaanse nedersettings buite die Britse Eilande bekend staan.  Grahamstad is ook die setel van Rhodes wat Afrika wou verower vir een van die seuns van Yoseph.  Die totale spektrum van gelowe is hier verteenwoordig met talle katedrale, kerke en selfs ‘n sinagoge.  ‘n Stad van 50 000 wat bykans net Engels sprekend was, het nou net 10% Engels sprekend en 15% Afrikaans sprekend; die res is Xhosa sprekend.

Die kragpunt in die netwerk is dus waar Storetjie die dieper waarheid van die drie ongesuurde Pesach brode ontvang het.  Die twee halwe ongesuurde Pesach brode; die een halwe, die Yahshua brood wat reeds geëet is 2000 jaar terug.  Die ander helfte is die Yochanan-da halwe ongesuurde Pesach brood wat in 1945 begin geëet geraak het.  Die Ooste wat nou die Weste vind.  Die leuen van eerstens die onvolledige boodskap van die 25 Des. vals Jesus wat die twee halwes, naamlik Yahshua en Yochanan-da wat saam Yahoshua  uitmaak, vervang het van die Christendom van die Weste.  Tweedens die feit dat die ortodokse Jode nog nie die Yahshua se koms 2000 jaar gelede erken nie, want hulle verstaan ook nie die twee halwe brode nie.  En dan ook die onbegrip van hoe die drie pilare van Yahshua en Yochananda en Torah, die Eliyah Merkavah vorm om die liggaam van Moshyah, of ons elkeen wat van drie, deur vier na vyf dimensionele verander word nie.

Die bevrugting en sewe maande dragtyd en geboorte; en bevrugting en nege maande dragtyd en geboorte.  Die groot geheim agter die twee kraamtye van sewe maande en nege maande ken die wȇreld ook nie.  Die geheim loop hand in hand met die twee halwe ongesuurde Pesach brode se geheim.  Die Yahshua bevrugtig en sewe maande dragtyd en en geboorte van die onvoorwaardelike, tydelike redding net uit Egipte.  Dan volg laaste, die ander halwe Pesach brood, die Yochanan-da bevrugtig en nege maande dragtyd en geboorte redding van die verstrooing reg oor die Planeet wat Yirmeachu, Jeremiah voorspel het.  Die permanente redding, waar elkeen op sy eie aarde sal woon ‘his own soil.’  Let baie mooi op: sy eie aarde, nie terug Palestina toe op die aarde nie.  Nee, sy eie Aarde.  Sy eie planeet Aarde; die Adam op sy Aarde van Genesis.  Man en vrou was hy op sy eie Aarde.  Dan word sy rib weer uitgehaal en man en vrou is hulle twee op hulle eie Aarde.

Die nege maande dragtyd en geboorte is die Vlak Sewe en Dimensie Nege; daarna die nuwe Aarde en nuwe Hemele  Die begin is in die einde, die einde is in die begin.  Hierdie permanente nege maande dragtyd geboorte ‘each on his own soil’ is die Yochanan-da halwe ongesuurde Pesach brood; nuwe vyfde dimensie Aarde, ‘each one his own soil.’  Die nuwe Adam Kadmon met die nuwe aardse mannetjies op hulle eie nuwe Aardes ‘each on his own soil.’  Daar in die nuwe Tuin, een, Yechudim – the companion of the soul Devekut.  Nuwe huurpag vir die volgende vyftig in die ewige groeiende oop ewolusie, ewige Adam spesies, ewige nuwe lewe sonder einde.

Onthou die bevrugting en sewe maande dragtyd en geboorte, het baie belangrik, buite Merkavah plaasgevind.  Die eerste halwe ongesuurde brood, die Yahshua brood, is geëet na die Torah ongesuurde hele Pesach brood van Mosheh, maar voor die heel ongesuurde brood van die Eliyah Merkavah.  Daarom is die Yahshua halwe brood nie beskerm deur Merkavah nie en kan die evil die halwe sewe maande brood skaak en hom die evil Jesus maak.  Op 25 Desember gebore, maak hom die evil Boom van Kennis se halwe waarheid; asook dat hy sommer die nege maande baba ook is!  Die permanente redding van die nege maande baba word valslik verkondig want die groot leuen het nie insae in die ware Merkavah unifikasie aksie nie; die tydlose, afstandlose Yechudim vierde en vyfde dimensie, detail nie.  Dit word alles saamgevat in ‘n vae hemel begrip waar niemand kamstig iets van weet nie.  Dit is net die vals evil 25 Des.wat nie weet van die live af nie, daarom weet die miloene volgelinge dit ook nie.  Maar gelukkig dui die Torah na die Yahshua ongesuurde halwe Pesach brood, die Eliyah hele ongesuurde Pesach brood, en die ander halwe ongesuurde Yochanan-da brood.

Baie belangrik is die bevrugting en nege maande dragtyd en geboorte van die Yochanan-da ongesuurde Pesach halwe brood beskerming, want die brood word na die Merkavah Eliyah brood geëet, dus in die beskerming geëet, dus in die beskerming gebore.  Daarom kan die valse evil nie die live bykom nie.  In GenEsis staan geskryf: …sodat hulle nie van die Boom van die Lewe ook eet’ nadat hulle van die Boom van Kennis klaar geëet het nie.  Die ware permanente nege maande geboorte Yochanan-da is beskerm teen die vals 25 Des. Jesus evil.  Die live sal dan ook die evil wel live kan maak.  Hulle moet net die blindheid verloor en begin sien, en berou toon.  Repent, do atonement before at-Onement.

GLOSSARY

Abba en Ima             Supernal Father and Mother in Chokmah en Binah sfere

 Abrahamentho         Yahshua as verlosser in Pistis Sophia

 Adam Kadmon         Bloudruk Adam; die perfekte

 Adonai                       Here, Lord, Baal

 Amalek                       Magtige heidense nasie van die Ou Testament

 Arich Anpin               Vast Face

Atik Yomiym              Oue van Dae

Bilaam                        Magtige towenaar van die Ou Testament

Binah                         Insig Sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chabad                      Chokmah-Binah-Daat (Wysheid-Insig-Kennis) – boonste omgekeerde driehoek van die Boom van die Lewe

Chassadim                Begrypbare Chokmah/Wysheid

Chavvah                    Eva (Hebreeus)

Chai                           Intelligente lewende; ook vierde sielsvlak

Chesed                      Genade Sfeer op regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chokmah                  Wysheid sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van Lewe

Christos                     Gesalfde (Grieks)

Daat                            Kennis; onsigbare sfeer op middelste pilaar  Boom van Lewe

Echad                        Eenheid; ook vyfde sielsvlak

Elohiym                     Manlike en vroulike gode

El Shaddai                God Almagtig

Gevurah                    Krag/mag sfeer op linkerkantste pilaar van Boom van die Lewe

Hod                             Heerlikheid sfeer links onder op Boom van die Lewe

Hy                               Samevattend vir die Skepper as Hom/Haar/Dit.

Ishi                              My Geliefde

Ka                               Boself /Overself (Egipties)

Kanaän                      Die Beloofde Land

Kether                                    Kroon sfeer op boonste punt van Boom van die Lewe

Malchut                      Koninkryk sfeer aan onderste punt van Boom van Lewe

Man van Ayin           Die ‘losser’ soos in die relevante situasie geopenbaar.

Mashiach                  Die Verlosser/Gesalfde

Mayim Nukvin          Lewende Waters

Melek Tzedek           Melgisedek; Koning van Geregtigheid

Merkabah                  Voertuig van Lig/ Chariot

Metatron                    Aartsengel in Kether posisie op Boom van Kennis

Mochin tov                Hebreeus: goeie saad

Netzach                     Oorwinning sfeer regs onder op Boom van die Lewe

Nephesh                   Siel; vlees

Nephilim                    ‘n Gevalle engele skepping

Neshemah                Asem van die lewe

Partzifum                   Layers of creation; veils; curtains

Purim                         Joodse ‘Esther’ gemaskerde Fees

Rosh Hashanah      Hoof feesdag op Joodse kalender

Ruach                                    Asem; wind; gees

Shabbat                     Sewende dag van rus

Shavuot                     Fees van die Weke/ Twee gesuurde Brode

Shekinah                  Vroulike sy van die Godheid

Shemesh                   Perfekte voorbeeld; God sien Homself

Shlomo                      Koning Salomo (Hebreeus)

Tiphereth                   Skoonheid sfeer op middelste pilaar van Boom van die Lewe

Tsadik                                    Regverdige

Tzimtzum                   Sphere of Contraction

Vyf Sielsvlakke         Nephesh, Ruach, Neshemah, Chai en Yechudim

Yahoshua                 Yah is die Verlosser

Yahoshua-Ayin       Man van Ayin oftewel die Massiach

YHWH                        Tetragrammathon: die Skepper

Yechudim                  Unification – ook vyfde sielsvlak

Yesod                         Fondasie sfeer onder op middelste pilaar van Boom van Lewe

Yisrael                        Die volk afgesonder aan YHWH

Yitschaq                    Isak, enigste seun van Abraham en Sarah

Yoibel                         Vyftigste Jubeleum Jaar

Zohar                         Heerlikheid; ook Teaching of Splendour

 

 

*************