indexPESACH

GEHEIME van die DRIE PESACHBRODE

Posted on

DIE DRIE ONGESUURDE PESACH BRODE WAT OP DIE PESACH HEILIGE EERSTE SHABBAT VAN DIE SEWE DAE VAN ONGESUURDE BRODE GEËET WORD VERTEENWOORDIG DUS IN KORT:

DIE 3-IN-1 MIDDELAARS NAAMLIK:-

(1) MOSHE

(2) YAH-SHUA

(3) EL-I-YAH

(LET WEL :- YAH-SHUA BETEKEN :-“YAH” DIE VADER DIE MAN VAN SY VROU YISRAEL, IS DIE REDDER ( DIE SHUA)

SO STORETJIE BEGIN MET

(1) MOSHE AS MIDDELAAR:-

MOSHE TREE OP AS DIE EERSTE MIDDELAAR TUSSEN DIE VADER AS MAN EN YISRAEL AS SY VROU BY DIE BERG SINAI. MAAR DIE VROU YISRAEL HOEREER MET DIE SEUN (DIE GOUE KALF). DIE VROU YISRAEL HOEREER MET HAAR EERSGEBORE SEUN REUBEN.

REUBEN VERLOOR SY EERSGEBORENE REG EN DIE VROU YISRAEL WORD ‘n SKEIBRIEF GEGEE.( DIE PERSOONLIKE HUWELIKS FORMULIER, DIE PERSOONLIKE SELFGESKRYFDE TORAH WORD TERUGGENEEM.NET DIE MIDDELAAR TORAH  WORD NOU AAN DIE GESKEIDE VROU YISRAEL GEGEE.DIE SKEIBRIEF TORAH WORD DAN OOK DIE MIDDELAAR MOSHE se TORAH GENOEM

DAN VOLG DIE HANDELINGE VAN DIE TWEEDE MIDDELAAR. DIE MIDDELAAR IS EINTLIK DIE VADER (YAH) SELF WAT AS DIE REDDER (die SHUA) OPTREE. NOU WORD DIE SKEIBRIEF GEKANSELLEER EN DIE TWEEDE HUWELIKS VERBOND WORD VAN KRAG – OOK GENOEM DIE TWEEDE OF NUWE TESTAMENT VAN DIE MAN VAN YISRAEL SY VROU. YAHSHUA DIE TWEEDE MIDDELAAR TREE SLEGS AS MIDDELAAR OP EN TROU NIE AS SEUN MET SY MOEDER YISRAEL NIE. (DIT IS SLEGS IN DIE VERVALSDE BEDROG STORIE VAN DIE HOERKERK EN HAAR DOGTERS WAAR DIE VROU NOU WEER MET DIE SEUN “JESUS VAN DIE KERSFEES” TROU. DUS DIE VOORTSETTING VAN DIE GOUE KALF VERLEDE, DIE REUBEN GRUWELIKE DAAD VAN DIE VERLEDE. MAAR DIE VADER AS DIE MAN VAN SY VROU YISRAEL BELOOF DAT HY SY VROU YISRAEL SAL RED UIT DIE KLOUE VAN DIE VERVALSING.

DAN TREE DIE DERDE MIDDELAAR IN WERKING – DIE EL-I-YAH MIDDELAAR. DIE MERKABAH MIDDELAAR MEGANISME. DIE RUACH HA KOIDESH. DIE SHEKINAH. DIE ONDERSTE NADIR PUNT VAN DIE RING KOSMOS, RING CHAOS, RING PASS NOT, IS NOU BEREIK. DIE TERUGKEER FASE – DIE NAG FASE HET NOU BEGIN.  DIE MIDDELPUNT WORD NOU SO GROOT SOOS DIE HELE SKEPPING SIRKEL.

DIE EL-I-YAH  MIDDELAAR  FUNKSIONEER SOOS VOLG:-

DIE – “EL”- IS DIE “ALOHYM” DUS DIE “ELEMENTALS” DIE ARCHANGELS EN ANGELS TIEPE SKEPPING WAT SAAM MET DIE – “YAH” HUMANITY AS DIE MIDDELAARS OPTREE TUSSEN  DIE -“I”-, DIE -“EK”- AS DIE -“I AM” – DIE VADER AS MAN EN DIE VROU AS YISRAEL, DIE -“I”- DIE -“EK”- AS DIE INDIVIDUALITY BOSELF – “YUD” PLUS  DIE PERSONALITY ONDERSELF – “VAV” – DIE NAME TOON DIE GEHEIM OOK:                                                   “I AM” OF “EK IS” AS DIE VADER DIE MAN (ALEPH) VAN SY VROU YISRAEL (ALEPH HEI YUD HEI) VIR DIE BOSELF VROU YISRAEL (YUD) EN (ALEPH HEI VAV HEI) VIR DIE ONDERSELF VROU YISRAEL (VAV).

DIE HUWELIK VIND PLAAS SOOS VOLG:- (YUD HEI VAV HEI) WORD “EEN” MET (ALEPH DALET NUN YUD).

LET NOU BAIE MOOI OP NA DIE BAIE BAIE GROOT GEHEIM:- HIER IS: “ADONY” (ALEPH DALET  NUN YUD) NOU ‘n GEHEIME NAAM VIR DIE (ALEPH) VAN DIE (EK IS) NAAM (ALEPH ) BOKANT (YUD HEI VAV HEI).  HOEKOM ? WANT IN DIE HUWELIK VAN DIE VADER AS (ALEPH) DIE EGGENOOT VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY YISRAEL AS (YUD) PLUS ONDERSELF PERSONALITY YISRAEL AS (VAV)… DUS TROU (ALEPH MET DIE (YUD) – DIE BOSELF INDIVIDUALITY PLUS DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY AS DIE VOLLEDIGE YISRAEL.

DUS AS VOLG: (YUD HEI VAV HEI ) EN (ALEPH DALET NUN YUD)=(YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD) (DUS DIE MERKABAH MIDDELAAR OF  EL-I-YAH MIDDELAAR FUNKSIONEER… DIE RESULTAAT IS:- DAT DIE ONDERSELF PERSONALITY YISRAEL (VAV) VROU OOK MET DIE (ALEPH) MAN IN DIE HUWELIK BEVESTIG  IS.

OPGESOM:- MET BEHULP VAN DIE DRIE-IN-EEN MIDDELAARS:

MOSHE

YAH- DIE -SHUA

EL-I-YAH

TREE DIE VADER AS DIE EGGENOOT (ALEPH) NOU IN DIE HUWELIK MET DIE BOSELF INDIVIDUALITY (YUD) EN ONDERSELF PERSONALITY (VAV) YISRAEL EGGENOTE OF VROU.

DIE HUWELIK KOMMUNIKEER DUS SOOS VOLG;

VADER AS MAN (ALEPH) MET BOSELF INDIVIDUALITY YISRAEL AS VROU:- (ALEPH HEI YUD HEI) EN

VADER AS MAN MET ONDERSELF PERSONALITY YISRAEL VROU:- (ALEPH HEI VAV HEI) EN

ONDERSELF PERSONALITY YISRAEL MET BOSELF INDIVIDUALITY YISRAEL KOMMUNIKEER SO

(YUD HEI VAV HEI).

HIERDIE IS VAN DIE GEHEIME AGTER DIE TORAH SE 7 JAARLIKSE SHABATTE.

WORD WAKKER O BOERVOLK..!

 

NOU VOLG DIE VOLGENDE GROOT GEHEIM!

DIE MIDDELSTE ONGESUURDE PESACH BROOD WORD IN TWEE GEBREEK.

DIE EEN HELFTE WORD NA DIE MOSHE ONGESUURDE PESACH BROOD GE-EET EN DIE TWEEDE HALWE ONGESUURDE PESACH BROOD WORD HEEL LAASTE SELFS NA DIE EL-I-YAH OF MERKABAH ONGESUURDE PESACH BROOD GE-EET. SO WAT GEBEUR HIER? WAT IS DIE GROOT GEHEIM HIER? KOM ONS KYK…

DIE MIDDELSTE ONGESUURDE PESACH BROOD WAT IN TWEE GEDEEL IS WORD AS DIE YAH-SHUA ONGESUURDE PESACH BROOD GESIEN. MAAR DIE ONGESUURDE PESACH BROOD WORD IN TWEE GEDEEL. DUS? DIT BETEKEN DAT DAAR TWEE VERSKILLENDE BEGRIPPE BESTAAN – TWEE VLAKKE VAN CONSCIOUSNESS BESTAAN…

MET DIE OPBEWEEG IN CONSCIOUSNESS VLAKKE, SWAAI DIE MANLIKE EN VROULIKE OM.  DIE BESKRYWING:- YAH-SHUA IS DIE WARE VERKLARING VAN DIE EERSTE HALWE ONGESUURDE PESACH BROOD SOOS VOLG:

DIE VADER EN MAN VAN YISRAEL AS (YAH) IS DIE REDDER (DIE SHUA).

LET WEL DIE HOERKERK SE TOTALE VALS LIEG VAN DIE CHRISTENDOM IS DAT:- YAHSHUA DIE SEUN IS DIE REDDER EN TROU MET SY MOEDER AS SY BRUID, DIE GEMEENTE VAN DIE HOERKERK. DIE KERSFEES LEUEN NOU DAAR GELAAT. DIE FRANSE WAT MEESTAL DIE STAM VAN DIE LEVIETE IS, WIS NOU DIE BAALTEMPELS BY GROOT GETALLE UIT IN FRANKRYK.

SO DIE WARE BEGRIP VAN DIE EERSTE HALWE ONGESUURDE PESACH BROOD BY NAME EN FUNKSIE:- DIE YAH-SHUA MIDDELAAR BROOD IS DAT: DIE VADER “YAH” IS DIE REDDER (DIE SHUA)

MAAR NOU VOLG DIE EL-I-YAH MIDDELAAR ONGESUURDE PESACH BROOD… DIE MERKABAH. EN DAN VOLG DIE TWEEDE HALWE ONGESUURDE PESACH BROOD:-

DAN TREF DIE VOLGENDE GROOT GEHEIM DIE EEN WAT DIT EET!

DIE VOLGENDE CONSCIOUSNESS VLAK!

DIE MANLIKE VLAK CONSCIOUSNESS WORD NOU DEUR DIE VROULIKE VLAK CONSCIOUSNESS GETREF ! DIE MANLIKE “YAH” IS DIE REDDER VAN SY VROU YISRAEL, WORD NOU AANGEVUL OP DIE VOLGENDE CONSCIOUSNESS VLAK, DIE BOSELF INDIVIDUALITY YISRAEL VROU OF MOEDER VLAK NA DIE WONDERLIKE OPENBARING DAT :-

DIE “YAH” MANLIKE NOU DIE NET “YUD” VROULIKE BOSELF INDIVIDUALITY YISRAEL WORD, WAT DIE REDDER IS VAN DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY YISRAEL!!!  DAT DIE “HEI” NOU DIE KOMMUNIKASIE GEMEENSKAPLIKE IS…

DAT (YUD BOSELF INDIVIDUALITY) MET (VAV ONDERSELF PERSONALITY) DEUR MIDDEL VAN DIE “HEI” KAN KOMMUNIKEER. DIE “HEI” WAT ABRAM ONTVANG HET EN TOE ABRA-HEI-AM GEWORD HET. SO NOU IS DIE TWEEDE HELFTE ONGESUURDE PESACH BROOD SE IDENTITEIT OOK BEKEND!!!

DIE MAN (ALEPH) KAN NOU MET DIE BOSELF INDIVIDUALITY YISRAEL AS (YUD) KOMMUNIKEER                   DIE (YUD) BOSELF INDIVIDUALITY YISRAEL KAN MET DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY KOMMUNIKEER. DIE (ALEPH) VADER OF MAN KAN MET DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY YISRAEL VROU KOMMUNIKEER.

DUS

ALEPH HEI YUD HEI

YUD HEI VAV HEI

ALEPH HEI VAV HEI

DIE NAAM (ATAH) BEVAT DIE VOLLEDIGE TORAH – DIE VOLLEDIGE HUWELIKS OOREENKOMS. SO DIE MIDDELAARS WORD NOU VERVANG MET DIE “HEI” MIDDELAAR OF KOMMUNIKASIE METODE.  DIE “HEI” KOMMUNIKASIE METODE WAT HEEL AAN DIE BEGIN MET ABRAM NA ABRA-HEI-AM REEDS GEGEE WAS VIR DIE YISRAEL PROGRAM.

HIERDIE PESACH RAM EN PESACH ONGESUURDE BRODE VAN VANJAAR 2019 = 12 IS SEKERLIK DIE BESTE RAM WAT UITGESOEK IS VAN DIE 7 JAE VANAF 2012=5 TOE BENYAHMIN  BEGIN STORIE HET…