DIE GROOT UNIVERSELE OES deur Jan Jacobus Greyling 2014/15 Deel 2

Posted on

48

ADAM KADMON MOSHEH 600,000

Die halwe Shekel van vuur onder die Troon is ook in ooreenstemming met die binne in Merkavah, halwe ongesuurde Pesach brood; die Yochanan-da  halwe shekel deel.  Die ander halwe shekel is in ooreenstemming met die Yahshua halwe ongesuurde brood deel, maar toon dat die Jesus vervanging van die deel, of ook genoem die goue kalf episode waar die volk Mosheh en die Torah verwerp het, net soos die Christendom en hulle goue kalf Jesus van 25 Des. die Torah en Mosheh verwerp het.  Dit is maar nog steeds die stamme wat die goue kalf gekies het wat nog steeds die kalf dien.  Die Yahshua deel van sewe maande wat hulle gekies het en nou Jesus van 25 Desember noem.  Maar die halwe shekel wat die ware Yahshua is, sal saam gegee word na berou en die halwe Yahshua shekel en halwe Yochanan-da shekel in Merkavah onder die troon, sal dan een shekel word.  Die Shekalim, die volledige herstel en bou van die nuwe Tempel; die vyfde dimensionele Tempel vir die vyf siele en vyf bewustheidslggame, die Mitzvah se Tzade Vav.  Die verlore tien stamme het hulle ware identiteit weer teruggevind nadat hulle die 25 Des. Sondag se Jesus Christendom mantel afgegooi het toe die Benyamin Boerseun van die Suidland van Afrika hulle oë oopgemaak het.

Die aanvalle deur Amalek toon ook duidelik dat Amelek die eet van die  ongesuurde Pesach brood van Merkavah of Eliyah wil verhoed, asook die eet van die tweede halwe ongesuurde Pesach brood van Yochanan-da – hoekom?  Want dan verhoed Amalek dat heiligheid verkry word en die wil een gemaak kan word, sodat die Torah dan gehou kan word en die rebellious children gered kan word en dat die Yochanan-da halwe ongesuurde brood geëet word.   Dit alles verhoed dan dat die Yechudim vyfde sielevlak eenheid of soul union plaasvind.  Die vals gesuurde brood Nagmaal van 25 Des. Jesus op Sondag, verhoed die verdere heiligmaking prosesse.  Die eet van onrein diere verhoed die reinigings prosesse wat nodig is.  Die vermengings raad van Bilaam en Balak verhoed die apart leef prosesse van die Torah.  Sport en ontspanning op Shabbatte ontheilig die ware Shabbat.  Die ignoreer van die heiliging van die Nuwemane, verhoed die verdere koms van die Merkavah brood en die Yochanan-da brood vir die Weste se verlore tien stamme.  ‘Doen my gebooie,’ sȇ Yochanan-da, ‘sodat jy reg kan kry op die Boom van die Lewe.’  Dit is die ware Bybel boodskap en niks anders nie. Dan eers toegang tot die poorte van die Stad…

Begryp Maatjies die enorme diepte van wat hier geskryf staan?  Kom Storetjie gee ‘n opsomming.  Die Bybel boek se sogenaamde begin, is in die sogenaamde einde en die sogenaamde einde is in die sogenaamde begin; maar daar is nie werklik ‘n einde of begin nie.  Maar vir ons beperkte insig, kom ons begin ȇrens: die ȇrens is die Skepping, genoem Adam man en vrou is hy op sy eie stukkie aarde, sy eie bolletjie aarde, sy eie planeet Aarde.  Hy het ‘n keuse tussen hoogmoedigheid en nederigheid. Dis al vrye wil keuse wat hy het.  Kies hy nederigheid soos die Meester Moshyah en volg die nederige pad voluit,  eindig hy ‘n kwantum op in die ewige groot ewolusie en staan weer daar as Adam man en vrou is hy; maar met ‘n baie mooier en groter liggaam op ‘n baie mooier en groter  stuk aarde, genoem Planeet.  Op sy eie groter, mooier Planeet begin hy weer!  Kies hy die hoogmoedige pad, word hy die hoogmoedige met sy groot weermag en groot ekonomie en groot godsdiens en eie groot god en lieg en bedrieg miljoene saam in sy groot nasie, vir ‘n stukkie aarde op een planeet met pyn, ellende, siekte en dood.  Sou die miljoene die nederige pad gekies en voltooi het, sou elkeen ‘n hele kwantum mooier en groter liggaam gekry het en elk ‘n hele groter planeet.  Miljoene nuwes!  Dit is wat die reg op die ewige Boom van Lewe van Openbaring 22.14 beteken. Die versie wat geen godsdiens predik nie.

Ons is arende wat hoog kan vlieg, nie hoogmoedig vlieg nie, maar nederig as diensknegte in ons wese as Vav, maar grootword en groot dink in ons geestelike bewussyne; sodat ons  begrip van die Oneindige Heilige ook so groot kan word.  Die beperkte godsdienste van die goue kalf, hou die arende geestelik spiritueel vas in ‘n hoender  bewussyn wat in die mis van hoogmoed rondkrap met hulle haat, en masjiengewere en bedrog;  groot hoogmoedige leë Vav wesens met baba sieletjies en geen ware spirituele groei of bewussyn denke nie.  Geen Torah, geen Mitzvah begrip nie, geen Yechudim begrip nie.  Hierdie vormgodsdienste wat net die een halwe wakkermaak ongesuurde brood gegryp het en die hele Torah brood weggegooi het,  is dus ook nie eens bewus van die hele Merkavah brood wat die arende op hulle vlugte kan neem nie;  die bewussyn vlugte van die laaste halwe ongesuurde Pesach brood, die Yochanan-da brood nie.

Arende wat in Merkavah na die Yochanan-da bewussyn wȇrelde wil vlieg, kom vlieg saam ‘n opsommende kringvlug oor die eerste boek Genesis, tot die eerste boek Genesis via die laaste boek Openbaring wat homself net ‘n kwantum hoër in die opspiraalvlug bevind, in die ewige vlugplan van die ewige Boom van die Lewe.  Moshyah, die nederigste Meester, wie is hy?  Die arend wat ‘n Vav liggaam het, maar nie net sommer ‘n Nav 6 liggaam nie, nee.  Hy het ‘n Vav 600,000 liggaam!  So wie is hy?  Moshyah is ‘n Adam Kadmon met 600,000 klein Adampies in hom wat elkeen moet ontwikkel in die Boom van die Lewe netwerk, totdat elkeen die Adam, man en vrou is hy, op sy eie Planeet kan wees in die ‘liggaam’ van die dan nuwe, groter en mooier Adam Kadmon met die naam Moshyah.  Moshyah die nederige, kies die nederige Torah pad by die berg, die vortex punt.  Die Eliyah Merkavah is saam hier met die Yahoshua, wat eintlik Yahshua en Yochanan-da is.  So hier is op ‘n grafiek die vertikale groeiende Adam Kadmon, en horisontaal sy 600,000 klein Adampies op een Planeet in die begin.  Hulle moet ook groei; hulle moet elkeen hulle own soil kry, hulle eie aarde kry.  Dan het ons ‘n nuwe Eretz en ‘n nuwe Hemel of Adam Kadmon.

In die Bybel is Moshyah die nege maande dragtyd geboorte; nie die genade sewe maande keisersnee nie.  Die genade sewe maande keisersnee se naam is Jesus en sy Keisersnee het nou 25 Des. en Sondag geword.  Hy sal maar net weer dieselfde planeet wees, met dieselfde kwantum vlak herhaling aan die voete van sy sewe maande  dragtyd se genade keisersnee, wat of in die broeikas van nederige Moshyah se Torah groei, of herhaal aan die voete van sy Jesus op  planeet Aarde soos nou; geen Boom van Lewe lewensgroei nie, slegs herhaling op herhaling.

Wat is die verskille tussen die sewe maande nood keisersnee en die nege maande dragtyd geboorte en hoekom vind hulle plaas?  Kom ons bespreek die sewe maande keisersnee.  Die genade alleen sonder verdienste ingryping vind plaas omdat die Adampies te vinnig afspin in die spiraal na die minus 49 vlak toe en gered moet word voordat hulle minus 50 bereik.  Die genade redding sonder verdienste is ‘n geskenk.  Dit is die skenking van die vinger van die heilige Oneindige.  Die vinger is ook bekend as die Nephesh, laagste vlak van die siel, waar daar dus nog sensitiwiteit oor is vir die spirituele van die Skepper as oneindige Heilige.  Sou die negatiewe spiraal laer daal na minus vyftig, verloor die wese ook die kans om ingryping van die laagste vlak van sensitiwiteit, of selfs die hulp van die een vinger.  Onthou nou, die dragtyd was oppad om ‘n kwantun van 50 laer gebore te word na die teenoorstaande kant van live toe, dus evil kant toe. Nou is die baba op sewe maande uit die negatiewe evil dragtyd gered na live toe, maar net met die Nephesh een vinger sielevlak.  Dus die genade, red sonder verdienste van die Nun(50) Redding boodskap wat nie volledig die hele prentjie gee nie.  Die prent dat die volledige hand van die Oneindige vyf vingers het.  Daar is nog die Ruach vinger en die Neshamah vinger en die Chayah vinger en die Yechidah vinger,of die duim vinger; die een vinger wat teenoor die ander vier vingers die hand werklik ‘n funksionele eenheid maak wat kan vasvat.

Wat gebeur nou?  Die baba moet nou eintlik in ‘n broeikas gesit word wat die dragtyd vir die laaste twee maande met geboorte na die positiewe kant, of live kant op nege maande sal laat plaasvind.  Die verdere ontwikkeling van die volgende vier siele of vingers moet nog eers ontwikkel; die volledige vyf bewustheidsliggame.  Die Hei ryp vrug van die 5 moet gebore word want met net die Nephesh vlak siel kan die baba net liefhȇ; maar met al vyf siele kan die baba vasgryp met die hele hand en die Shekinah Devekut soul union vaskleef aan die Heilige doen, wat iets baie groter en dieper is as net liefde en dankbaarheid en geloof.  Die een vinger Nephesh Jesus het my gered sewe maande baba toestand, wat maar net weer in ‘n broeikas planeetjie geplaas gaan word.

Ons het die geredde sewe maande keisersnee baba met sy Nephesh siel teenoor die Adam Kadmon Mosheh Vav 600,000 wat sy 600,000 klein Vavvies met die sewe maande keisersnee laat red het, dus die Yahshua redding sonder genade op sewe maande, wat nou volgens die Torah in die broeikas van  die Eliyah Merkavah ongesuurde brood verder moet ontwikkel vir een maand,  dan nog ‘n maand in die Yochanan-da  fase broeikas eers volwasse moet raak, tot en met die vyf siele vlakke, die vyf vingers, die vyf bewustheidsliggame.   Dan kan die nuwe Adam Kadmon, Mosheh se 600,000  volledige klein Vavvies, elkeen op sy planeet gebore raak; die vyfde dimensieonele wȇrelde wat Yochanan-da beskryf.   Pragtig.

Die vraag is, hoe kry die wat weet die sewe maande babas wat nou net hulle eie boepense raak sien, nou sover om ook baie ver te kan sien?   Hoe kry die wat weet, die hoogmoedige wat so hoog is dat hy net kan afkyk, so nederig en laag dat hy kan opkyk en kan sien waarin die ware nege maande dragtyd in kraam, die 49 groter en 49 keer mooier en 49 keer helderder en 49 keer wonderliker beloning kry op die keuse van die nederigste man op aarde.  Hoe kry die wat weet die sewe maande liewe Jesus baba tot by die eet van die Pesach ongesuurde brode, en die aanhou eet van die twee Shabbatte en vyf dae tussen in, se sewe dae van ongesuurde brode, sodat die vyf siele vlakke bereik kan word en die vyf weeksdae nou ook shabbatte word sodat daar sewe Shabbatte is.

Die volledige sewe vlakke voltooid met die nege sye struktuur; die sewe maande met keisersnee geredde baba wat nou op nege maande gebore in die live kant die evil kant oorwin.  Die nuwe Hemel, nuwe Adam Kadmon en die nuwe Aarde; nuwe 600,000 Vavvies op hulle planete.  Vav(6) per planeet, man en vrou is hy voor hy nou ‘hulle’ word; Adam en Chavah.  Dus gebooie voltooi in die Bome van die Lewe.

Die Mogan David het ses Punte. Vav tel ses, ses is die 6 ster Vav(6).  Dus is jyself Vav(6) of ‘n ster 6.  Aleph is die nederigste, dus (=1) maar Aleph is ook (=1000).  Wat is Kuph? Koning Kuph (=100).  Wat is 600,000?  Dit is 600×1000 of 600 maal Alephs van 1000 elk.  Die 600 is 6 x Kuph(100) of ses konings.  Die Mogan David ster het ses punte, dus ‘n koning op elke punt.

Wanneer Aleph nou (1) werd is, is hy die nederigste humblest op die Eretz.  Wanneer Aleph nou (1000)duisend werd is, is hy Aleph met ondervinding wat van Aleph tot Aleph voltooi het.  Nou het ons elke punt van 100, ‘n Kuph koning wat Aleph 1000 werd is, dus die 600,000 Mosheh, die nederigste word die sespunt ster koning van die 13 punt spinnende Boom van die Lewe; die Adam Kadmon met sy 600,000 Adampies een per planeet elkeen op sy eie balletjie “soil” van die vyfde dimensionele Wȇrelde. Moet nie meer met die hoenderbreintjie hoogmoedig dink nie, dink nederig in verwondering en eerbied hoe groot die Heilige Oneindige is en sy doel met jou.

Dit  bring ons nou by die Ster wat die 600,000 van lig lewe voorsien!  Die Ster van David; die kosmiese ster of die kosmiese Christos of die Logos Oog wat sy Heelal versorg.   Waarvan Hy deel is en wat deel is van Hom; die ware Yisrael koning wat oor sy 600,000 regeer.  Die Mosheh Aleph(1) wat nou die Aleph(1000)  is en wat maar net weer by Aleph een is vir die volgende siklus.  Die nederigste is hy.

 

49

TWEE SOORTE BEVRUGTINGS

Daar bestaan twee soorte bevrugtings: bevrugting deur die Boom van Kennis evil en die bevrugting deur die Boom van Lewe live.  Die verskil na die twee soorte bevrugtings, is dat die twee dragtye en geboortes dus loodreg in twee opponerende rigtings plaasvind.  Die Boom van Kennis na die evil kant en die Boom  van die Lewe na die live kant toe.  Evil gaan in die rigting van Dalet of Aarde, die dood vir die bestaande vyf siel- en liggaams vlakke.  Dus vyftig stappe na die evil kant toe ‘n kwantum laer vlak.   Die Boom van die Lewe is na die volle vyf siele vlak toe, volle vyf bewustheidsliggame vlak toe; een kwantum vlak van 50 hoër.  Wanneer die keisersnee ingryping onder Mosheh gebeur, die Mem Shin Hei of Hei van al vyf sielevlakke en Shin die 100% waarheid vlak, veroorsaak dit die Mem die nuwe aarde of aardbolletjie per Adampie vlak met nuwe Adam Kadmon ster van 600,000 sterker asem krag of kersligkrag; ‘n son wat 49 keer helderder is.

Wanneer die nuwe Yochananda Aardes Eretz en hemele plaasvind, is dit om die vloei na die evil kant toe te stop en die baba te red na die live kant toe.  Om die Boom van Kennis baba gedurende sy dragtyd uit te haal en te red na die Boom van die Lewe kant toe; dus in die Boom van die Lewe broeikas te plaas vir die voltooing van ‘n Boom van die Lewe baba geboorte na die volle nege maande dragtyd van die Boom van die Lewe.  Dit is dus ‘n redding van minus 49 omgekeer na plus 49 toe. Die repentant van 49 plus 49, dus 98 of minus 50 plus 50 gee 100.  Die getalle van ons stamvader en stammoeder Abraham en Sarah!  Die Abrahamentho.

Die vyf dimensionele wese wat saam met sy sielsgenoot elkeen Hei(5) vyf sielevlakke ontvang het, die vyf vingers ontvang het, neem een vinger, die Nephesh vinger en haal die Boom van Kennis baba uit met ‘n nood sewe maande keisersnee.  Nou val hoogmoedige Amalek die keisersnee sewe maande baba aan.  Amalek is ‘n vierde dimense wese, daarom moet Moshyah sy hele hand, sy vyf vingers ophou, sodat Yahoshua onder in die vallei die geveg kan wen.  Al vyf vingers; die Nephesh, die Ruach, die Neshamah, die Chayah en die Yechidah.  Al vyf bewustheidsliggame met siele vlakke ineen; die hele hand, hoog opgehou, is nodig teen die verwaande Amalek vierde dimensie van 25 Desember.  Net die die vyfde dimensie Devekut verklewing van die Yechidah, die Shemah volle vyf dimensionele bewussyn met geen dood is nodig om die baba die volle nege maande dragtyd na die Boom van Kennis kant toe laat voltooi en in die volle Shema bewussyn gebore te laat raak.

Die bewussyn van die vyf dimensionele, die uitgestrekte volledige vyf vinger hand wat bewus is dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei.  Dat Shema of Shem-ayin Adonai Eloheinu Adonai Echad die absolute maksimum in verskeidenheid en in eenheid, is die absolute maksimum eenheid in verskeidenheid.  Om die hoogste gebed, die Shema te bemeester, moet die baba na nege maande dragtyd na die Boom van die lewe kant toe, gebore raak.  Die baba moet ook die Yechidah vyfde sielsvlak bereik het voor geboorte. Die Binah Ruach Devekut Yechidah verklewing – die siele maat as eenheid, Adam man en vrou is hy.

Om die vorige begrippe nog beter te probeer oordra volg hier nog ‘n benadering.  Storetjie noem dit die Senuwee Synaps benadering.

Die synaps oordrag openbaar ‘n enorme groot geheim; die geheim van die Shema.  Die Shema is die resultaat van die Boom van die Lewe.  In die synaps van die twee dendriete van twee senuwee eindpunte, vind ‘n wonderlike gebeurtenis plaas.  In die synaps word die spirituele, geestelike en nie-fisiese soos liefde, haat,emosies, begeertes, intelligensie; Devekut wysheid, insig, kennis, die hele menswees karakter oorgeplaas in die verskeidenheid van elemente, soos kalsium, natrium, magnesium koolstof, stikstof, suurstof, ens.  Die hele Periodieke Tabel van die kwantum.  Die hele Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah en Yechidah siele vlakke word in die Periodieke Tabel van die kwantum oorgesit.  Kom dat ons die Adam na ons beeld en tot met ons gelykenis maak; Batsmynu kidmutheinu.  Dus die hele Aleph Lamed Hei Yud Mem se vyf of Hei(5) is Yud Hei Vav Hei.

Wanneer die Adampie se synaps nou die volle oorskakeling of ombouing van die spirituele, geestelike, emosionele, begeertes en wysheid, insig en kennis na die volle verskeidenheid fisiese kan natuurlike doen, hy die Shema verstaan, begryp en dus weet dat Aleph Lamed Hei Yud Mem is Yud Hei Vav Hei.  Of dat Shema Yisrael Adony Eloheinu Adony YHVH Echad.  Die Oneindige in Sy eenheid is ook die Oneindige in die maksimum verskeidenheid.  Die groot vraag is dus nou hoekom Shema die wȇreld nie die begrip nie?  Die antwoord vind ons in die feit dat daar ‘n element bestaan wat deel is van die verbode Boom, die Boom van Kennis; die lood dood element.  Dit is om die perfekte vervanging te kan wees.  Dit beteken dat die ware wysheid, insig en kennis boodskap van verskeidenheid vanaf die Oneindige afkom tot by die synaps, en die Adampie begryp nou net die een lood dood god van die Boom van Kennis. Die verskeidenheid van die Shema is buite sy spektrum van een god begrip.

Dit is hoekom Amalek so gevaarlik is.  Dit is hoekom hoogmoed so gevaarlik is.  Die gevaar is in die een God begrip.  Die gevaar is weggesteek daarin dat lood nie eens x-strale deurlaat nie; die Shema begrip dring nie deur die een God begrip nie.  Die gevaar is dat die vierde Chayah lewe vlak bereik is, en net die Yechidah vyfde vlak binne die Paradys of companion of the soul of Devekut verklewing van die Shema nog kort, maar die lood dood God se vervanging blok die boodskap uit; die Shema, volle spektrum elemente Yechidah verklewing van Devekut.

Daar moet met die reiniging proses begin word.  Daar moet met detoksifisering begin word.  Daar moet ongesuurde Pesach brode geëet word.  Sewe x sewe Shabbatte moet die ontloding proses loop; 49 dae moet die loodvrye koring en olie en wyn afgemeet word.  Daar moet loodvry voor die vortexpunt op die vyftigste dag gestaan word.  Die loodbegrip laat net een halwe geloodde brood deur met die naam 25 Des. Jesus.  Maar die loodvrye begrip laat al die ongesuurde Pesach brode tot die begrip deur.  Die volle verskeidenheid synaps moet funksioneer. Die toelating tot die Boom van die volle loodvrye Yechidah Lewe van Devekut verkleef sielsgenoot; die Shema eenheid.

Dan kan die vyfde dimensionele betree kan word met al die nodige loodvrye verskeidenheid elemente in die synaps beskikbaar om te Sema dat Aeph Dalet Nun Yud Yechudim met Yud Hei Vav Hei is Yud Aleph Hei dalet Vav Nun Hei Yud.  En nog oneindige unifikasies in verskydenheid wat die volledige Yisraliet met die van C O H N met die Y H V H permutasies kan doen wat nasies en werelde, ens. is, want dit is ook ekemente met hulle kombinasies karaktertrekke en wyshede en insigte en kenisse.  Ons is die Shema nasies met die Shema sielsgenote in die oop einde ewig groeiende skeppinge.  Die Bome van die Lewe.

Die Bybel se hoof inhoud gaan oor die keuse tussen die Boom van Kennis en die Boom van die Lewe.  Dit is die keuse van hoogmoed of die keuse van nederigheid.  Die Bybel het geen liniëre tyd begin en einde nie.  Die Bybel is ‘n ewige spiraal waarvan die begin en eindpunte oor mekaar val, maar ‘n kwantum hoër; die begin is die einde en die einde is die begin. Bladsy eerste beskryf bladsy laaste, dus die toegang tot die Boom van die Lewe van bladsy laaste se sleutels is dus wat in bladsy eerste beskryf word.  Die Shema is die absolute sleutel tot die Bybel se ware inhoud oor die Boom van die Lewe.  Een wat loodvergiftiging opgedoen het, kan nie die Bybel lees nie want dit is ‘n geslote boek vir hom.  Gelukkig is daar die sewe maande keisersnee wat gedoen kan word op die evil dragtyd, wat die twee maande tyd tot die nege maande geboorte na die live kant toe gee. Wat is die twee maande?  Die twee maande is die twee hoofstukke van Openbaring wat nie geskryf is nie; die letter 23 en letter 24 van die Heilige skeppings kodes, die Aleph Tau.  Die geheim is in vers 14: Wie sy kleed was, wie die gebooie doen, sal reg hȇ op die Boom van die Lewe.

Wat moet gedoen word met die twee maande reddingstyd? Omgeslaap word?  Nee, die loodvergiftiging moet verwyder word. Die Boom van die Dood se vals net een simplistiese god begrip moet verwyder word, sodat die unifisering, die Yechudim vyfde siele vlak ingebring kan word.  Die vermoë om te kan Shema.  Al die elemente moet herstel word, die een god hoogmoed verwyder word, na die nederige bewondering van die oneindige verskeidenheid en Devekut verklewing, en die sielsgenoot vreugde wat baie meer is as net ‘n God is Liefde op ‘n vorm godsdiens preekstoel van ‘n 25 Des. Jesus.  ‘n Boom van Kennis opgemaakte verhaal wat glad nie die inhoud van die Lewende Woord Boom van lewe se ware verhaal is nie.

Omdat die Oneindige alles is en daar buite hom niks is nie, moet Storetjie ook die die 25 Desember datum bekyk.  Die datum  behoort aan Zeus en sy seun Je-zeus.  Daar is twee tipe siele:  siele wat hulle eie lig aan die Skepper lig geskenk het, soos die maan, en nou as die sielsgenote deel is van ‘n Skeppings Program soos die ware Yisrael siele – die Ateret ha Yesod.  Hulle het nie hulle eie lig nie, maar weerkaats die lig.  Dan is daar die siele wat hulle eie bietjie lig nog besit. Hulle word die ander nasies genoem, of met die uittog, die van gemengde saad.  Die eie Son nasies is die Zeus of Izeus tipe datum nasies.  Die El-i-Yah toon dat die ‘I’ of Vav dus die Maan kan wees, die Ek kan wees, of ook die son kan wees, of die ego kan wees.  Dus die nederige kan wees, of die hoogmoedige kan wees.  Die een met al die elemente skoon en reg kan wees. Of die een met al die elemente deur lood vervang kan wees. So die eie son op sy eie nasies moet nog eendag besluit of hulle die hoogmoed pad gaan kies, of die nederige Mosheh pad wat die ‘I’ tussen die El en die Yah gaan word,  die  Eliyah pad.  Die synaps met al die elemente van die Aarde beskikbaar as weerkaatsing vir die Shem Ayin of Shema begrip; die Yisrael siel.  Die eie sonkrag, ander 72 Nasies van die Sukah sewe dae bulle se offer, het die offers deur die weerkaatser siele nodig om ook loodvrye synapse te word.  Wanneer die eie son nasies weier om te erken dat die Yisrael siele so gebind is, die Ateret ha Yesod verbintenis het, en self direk die Bybel oop probeer forseer, vind die geboorte van ‘n 25 Desember Izeus plaas in die plek van die ware Yahshua eerste halwe ongesuurde Pesach brood, wat die genade deel van ‘n hele, langer,  ongesuurde program is.

Die geheim dat die antwoord vir die begin in die einde weggesteek is en dat die antwoord vir die einde in die begin weggesteek is.  Mem Shin Hei of משה Mosheh/Moshyah. Die Hei(5) gee die vyfde sielsvlak, die Yechidah eenheid vlak.  Die driebeen Shin aan die einde gee die waarheid.  Die Mem is weggesteek in die begin as die Beit.  Maar dan kom die twee maande broeikas inkubasie.  Die Atbash begin en einde wegsteek ding word dus gedoen, en die Mitzvah ding word gedoen; waar die Mem en die Tzade nou die Yud en Hei vervang en die weggesteekte openbaar; dus die einde bring – die vierbeen Shin.  Die een been te veel kan met die Atbash omruiling vir die oop Beit gegee word, en siedaar die toebeen Mem.  Die Mem van Moshyah of Mem Shin Hei is ook nou daar.  Mosheh het Kanaan binne gegaan; Kanaan is nou die hele Aarde.   Unifikasie is gedoen.  Die lood van simplifikasie net liewe Jesus redding, is nou in die twee maande broeikas na die Shema nege maande geboorte kant toe, omgebou na die vyf vlakke siele, die vyfde dimensie toe.  Die Yochananda laaste halwe ongesuurde Pesach brood voltooing toe!

Die Fibonacci spiraal beeld die Skepping en die Woord so perfek uit.  Alles wat is, was reeds gewees en sal weer wees, maar op ‘n hoër spiraal of kurwe.

220px-FibonacciSpiral.svg

50

WIE HET DIE BYBELBOEK GESTEEL?

Hier volg nou twee groot stukke prooi wat gevang en verskeur is: die  begrip van die repentant, die terugkerende verlore seun en die begrip van die Hei ryp vrug wat gepluk kan word.  Bogenoemde het te doen met die vraag waar kom die vierde been van die vierbeen Shin vandaan, want sonder die vierde been, kan die laaste twee tydelike, of oorgangs letters of vier dimensionele letters, of binne in Merkavah letters, nie geskep word nie.  Die laaste en binne-in weggesteekte twee episodes, van die begin en die einde van die spinnende Bybel Boom Boek, kan nie geskep word sonder die vierde beenv an die ware Shin Letter nie’ Die inkom en sluit van die Noord Poort of toemaak van die oop Beit, kan nie plaasvind nie.  Dus kan die toe Mem nie geskep word nie en unifikasie nie plaasvind nie; dus kan die sentrum nie die hele sirkel word nie, Kanaän nie die hele planeet word nie.  Dus kan die Program nie ‘n kwantum hoër op eindig nie, dus het almal net van buite af alles bekyk en niks van binne beleef nie.

Almal was dus soos Ezekiel, maar niemand het Eliyah in Merkavah geword nie.  Almal weet van buite van kwantums en dimensies, maar niemand  beleef dit van binne nie.  Almal eet van die Boom van Kennis, maar niemand is die Boom van die Lewe nie!  Buite Merkavah is die lees van die Bybelboek, die van wiele binne  wiele, heel deurmekaar en onsamehangende sinne en begrippe  vir die siel met sy eie sonnetjie.  Hoekom?  Want die Bybelboek is nie sy boek nie!  Die siel met sy eie sonnetjie, sy eie bietjie lig, het die Bybelboek gesteel!  Sy Zeus god en gode, vandag bekend as Griekse Mitologie, is nog steeds die siel met sy eie sonliggie se handboek.  Dit is die Boom van eie Kennis en Filosofie en  gedagte patrone.  Die Bybel handboek is die siel wat geen lig self het nie, se handboek.  Die siel wat sy eie ssonliggie oorhandig het en soos die maan geword het, het ‘n beskermingsveld om hom ontvang.  Die beskermings netwerk word die El-I-yah Merkavah genoem.  Die ‘I’ is die eie-lig lose siel.

Hier is ‘n kwantum vlak. Hier land die siel en leer alles van die kwanrum en doen sy afronding skeppings werk.  Hy eet dus van die Boom van Kennis wat kan lei tot goed of kwaad.  Goed wanneer die  kennis of Daat lei tot die oorgee van sy eie ligsonnetjie of ego, en die siel inbeweeg in Merkavah as die ‘I’ van  Eliyah en dan na (50) sy eie binne-merkavah handboek; die Merkavah vlieginstruksie boek, die lewende Boom Bybel boek.  Die eerste waarskuwing in die Bybel vlug instruksie handboek van die El-I-Yah synaps, is moenie die selfson-siel handboek ook gebruik nie; die boek reg in die middel nie, want dan gaan dinge verkeerd loop, dan skep jy verwarring, Babelse verwarring!  Bybel spel ook die babbel van verwarring wat kan gebeur wanneer die dimensie deure, die vortekse oopmaak.

Twee handleidings is dan bereikbaar; die Boom van Lewe handleiding wat in lyn met die buitesirkel is, en die Daat Boom wat as handleiding in die middel is.  Onthou nou, die begin en einde is opmekaar geleë, dit kan dus verwarrend wees!  Moet dus nie teruggaan na die vorige stap nie, die boom van Daat Kennis nie; jy het Daat vanaf die vorige kwantum klaar oorgebring.  Jy wil nou met Merkavah reëls aangaan in die spinnende Boom van ewige Lewe na die volgende kwantum.  Daar sal jy mos nou die Christos liggie wees met jou eie sonnetjie sieletjie wat nou eers weer Daat gaan opdoen op daardie kwantum vlak; die einde is die begin.

Daar is egter ook die afspin kant van die meganisme; die kwaaddoen kant.  Die kant waar al die elemente nou net met die perfekte vervanging, die lood vervang is; die minus 50 vlak.  Net soos wat die Bybelboek, handleidig vir siele sonder hulle eie sonlig in Merkavah bedoel is, maar wel stukke van die ander handboek vir siele met hulle eie sonne, die boom van kennis stuk het, het die Bybel ook die stuk van die rebellie sperm geskepte siele sonder liggame in die minus 49 vlak en hulle sages se kennis in.  Waaroor daar net gefluister word soos oor enige familie skande. Die minus nege-en-veertig handeling, is wel ’n verskuilde seëning, indien daar repent word en die fout herstel word na die plus 49 vlak toe.  Dit is die verlore seun.  Dit is die bron van die vierde broodnodige been van die Shin wat die toebeen Beit, dus die nuwe een kwantum hoër Mem of nuwe Eretz kan word met die Atbash begin en einde oorvleueling!  Die nuwe Aardes of Eretz met een siel per aardbol, word geskep met die siele sonder liggame wat met wan-seksuele-dade geskep is, en nou gered is deur hulle skeppers,wat hulle kom red het!

Die Merkavah spinnende Boom van die Lewe wat die 13 punt David ster is wat die laer Dalet deur Vav na die hoër Dalet toe spin.  Die Dalet Vav Dalet Meganisme; die 13 Meganisme wat die minus 49 of ou 4 en 9 neem na die nuwe 4 en 9 toe.  Die ou Dalet(4) na die nuwe Dalet(4) toe en die Vav met die 9 Insig, of vierde been Shin en toe Beit gee.  Die vierde dimensie vervoer na die vyfde dimensie toe deur die (9+4=13) meganisme; of die 3-in-1 kruis van 9-in-1, waar (1) die twee halwe ongesuurde Pesach brode is. Die loodvrye deurgang redding wat die nege bewussyn kan hanteer.

Nou kom Storetjie by die Hei; die tweede, die hart, die vyf vingers sielsvlakke bewustheids liggame.  Net soos iemand op Aarde onderwerp is aan die Aarde se swaartekrag, en iemand in ‘n ruimtetuig nie, so ondervind die Merkavah Eliyah reisiger tussen dimensies dieselfde verskillende gravitasie invloede.  Daarom is die El-I-Yah reisiger se handboek, die spinnende Boom van Lewe Handboek, vir die omstandighede geskryf.  Gravitasielose omstandighede benodig gravitasielose handelinge.  Daarom sal dit vir een binne die onsigbare gravitasie op Aarde baie gek en belaglik voorkom wanneer hy iemand sien oefen om sonder die Aardse gravitasie te kan leef, eet, drink of beweeg.  Sy handelinge sal belaglik en bespottend voorkom vir die een wat van buite gravitasie, na binne sonder gravitasie van die Merkavahtuig kyk.  Die senter as Boom van Kennis binne Aardse gravitasie, is nie dieselfde as die buitering spinnende El-I-Yah Merkavah spinnende Boom van die Lewe nie.  Die vyf boeke vol reëls of gebooie van die Mem Shin Hei Meganisme, verskil heeltemal van die Planeet se stilstaande middel se reëls en gebooie van die Zeus god familie.

Daarom die eet van die Pesach en Ongesuurde Brode week; die woon in hutte met Huttefees; die dra van die Tephilin of kleed met klossies of Minora handelinge; of heiliging van Nuwe Mane of besnydenis handelinge van die siel wat sy eie lig, sy ego, hoogmoed, oorgegee het en nou as self-lig-lose siel, oefen as El-I-Yah Merkavah reisiger met die reisiger Handboek in die vlug simulator.  Die aardgebonde siel wat nog sy eie lig behou en nog eers Daat wil opdoen, het dalk nog nie die maksimum punt van die kwantum Daat bereik nie en steur hom nie aan die handelinge van die siel binne die nabootser nie.

Baie siele met hulle eie liggies, hulle eie sonnejies het wel die maksimum Daat of Kennis tot goed op die kwantum bereik en is op soek is na meer,  Maar wat hou hulle terug?  Hier kom die antwoord.  Die twee handleidings het vermeng geraak. Met die Edik van Nicea het die Zeus god handboek vermeng geraak met die handboek van Mem Shin Hei, die Bybelboek.  Selfsug en ‘n wȇreldoorheersing drang het reeds toe al oorgeneem en die kans om beide tipe siele te beheer, is aangegryp.  Daar is ook deur die magte besef dat die vortekse besig is om oop te gaan.  Die kans om terug te kom in die Paradys met die Boom van Kennis vrug agter die blad, en nog die Boom van Lewe vrug te kan eet, het hom nou voorgedoen. Dan kan die kinders vir ewig leef sonder om die ouers ooit weer te besoek, of erkenning of eer of liefde of aandag te gee.  Die skepping verwerp sy Skepper, want hulle het nou niks ooit weer van die Skepper nodig nie.  Hoogmoed en selfsug het oorwin.  Dienskneg wees en nederigheid en eerbied het die stof gebyt.  Amalek het oorwin.  Die goue kalf het oorwin.

So wat is dus die perfekte plan wat almal voor gaan swig?  Gebruik die liefde as lokaas! Wat se liefde?  Die liefde van die huidige ewolusie vlak wat die Devekut van die volgende ewige ewolusie vlak sal blokkeer.  Hoe kan dit gedoen word?  Dit kan gedoen word deur die Skepper se gedeeltelike openbaring uit liefde van Homself, teen Homself te gebruik.  Baie geslepe, baie slim.  Die genade eerste optrede van die eerste halwe ongesuurde pesach brood word gegryp; die res van die Program word op die aftergrond weggesteek.  Die Yahshua krag word oorgedra na die Zeus se seun en die  Jezius krag word gebore op die Zeus dag van 25 Desember.  Nou is die genade liefde daad van die Oneindige geskaak en met sy nuwe naam en identiteitsnommer as Jesus nou bemark oor die planeet.  Die twee handleidings se gesamentlike wenner produk van alle tye!

Die wen slagspreuk sal so lui:  So lief het God die Wȇreld gehad, dat hy sy enige gebore seun laat sterf het vir julle sondes.  Glo net en julle is gered. Waarnatoe?  Hemel toe!  Waar is dit?  By Jesus.  Wat doen ek daar?  Sit aan sy voete vir ewig en niks doen nie?  Moenie godslasterlik praat nie!  Hoe lyk dit daar?  Geen mens weet nie!  Shut up en en glo die snert!

Maar gelukkig is daar baie wat nie meer die snert storie glo nie, maar soekend na logiese waarheid is, wat opregte goeie siele is. Wat nou almal desperaat ronddryf in die lewe.  Daarom soek en verskeur en dra Benyamin dag na dag aan. Is die lood dood snert van die lood dood klug nog te dig gepak in die synaps, of begin die detoksifisering van oefen in die simulator die nabootser werk?  Die ongesuurde brood eet?  Die wyn en koring en olie afmeet?  Die Shabbat aand Minora opsteek en Shabbat heiliging. Die nuwe maan heiliging?  Die Sukah slaap in die tentjie?  Die dag van vas Yom Kippur?  Die ware Chanukah agste dag van die kosmiese Christos Logos Oog met sy nuwe Heelal skepping uit die kosmos.  Die nasate van Abraham soos die sand van die see; een Adampie per planeer en soos die sterre aan die Hemel een kosmiese Christos Logos ster per Heelal.   Ai, kyk net hoe mooi vertak en groei die Bome van die Lewe en die Stad met sy twaalf poorte   huisves polsende lewe; jonk en oud sit in sy strate en geniet sy fonteine van lewende waters!

Dit bring Storetjie by die Hei van die hart.  Daar is die hartklop van die twee soorte siele; die siel met sy eie sonnetjie, en die siel soos die Maan.  Die siel met sy eie son moet die lig van die son eers opgebruik, hy moet eers al die Daat vind wat die sonnetjie hom kan toon, dan moet hy kies; gaan hy nou die ander se lig ook steel onder die dekmantel van aquisition, competition and consumpsion?  Of gaan hy nou buig en nederig word en homself aanbied as ‘n El-I-Yah student vlieënier? Sy lig weggee en soos die maan word?  Sy groot meneer ryk lewe en ryk vriende vaarwel sȇ en die goot grap van die “wie is wie” tydskrif word?   Dit is die siel se keuse.

Dit neem een siel vyf en twintig jaar onder doods dreigemente en vervolging om die Amerikaanse regering te oortuig dat die lood in petrol ons doodmaak; ons liggame en ons siele doodmaak. Maar hy het vasgebyt en dit reggekry.  Gaan ons van nou af meer eie liggie siele sien so optree?  Dan die siele sonder eie liggies; gaan die siele nou die diepere agter die Pesach en die heilige dae uitleef en doen?  Gaan die siele toon dat hulle saam die ware Mashiach is vir die eie liggies siele?  Daar is geen ander roete as binne die El-I-Yah Merkavah nie.  Die synaps tussen die: “El- en -Yah” moet loodvry wees.  Die vyf-in-een siel binne die vyf-in-een liggaam met vyf vingers wat die synaps is, moet loodvry, dus doodvry wees.  Die tyd is hier om tyd af te staan om self meer te wete te kom van jou eie ewige toekoms.

 

51

LOODVRYE SYNAPS KOPPELING

Die vermenging van die twee handboeke het nie net die 25 Des. Jesus geskep nie, maar ook die simplistiese drie-in-een begrip van ‘n baie meer komplekse begrip wat net met die suiwer loodvrye synaps begryp kan word.  Die lood geblokkeerde synaps laat net die simplistiese 25 Des. Jesus en ook die ander twee, naamlik die Vader en Heilige Gees.  Net soos die Yud Hei Vav Hei en Aleph Dalet Nun Yud of Aleph Lamed Hei Yud Mem, en al die ander geopenbaarde karaktertrekke net die geskepte woord ‘God’ deurlaat, so word die mees komplekse Hei nou gereduseer na net die Vader god die Seun god en die Heilige Gees lood veriftigde, nikseggende beelde toe.  Om hierdie verwarrende geskepte te verskeur, moet Benyamin nou baie hard veg.

Die eerste buit wat nou uitgedeel moet word is die woord Hei.  Kom ons haal aan uit The Aleph Beit wat die synaps pragtig beskryf:

The separation of action, the unattached left foot (the opening or synapse gap)of the Hei from thought.  The upper horizontal line of Hei reflects a deep truth about the nature of Action.  The servant of the Holy One, Ha shem, experiences the existential gap (synaptiese gaping waar die elemente in hulle totale verskeidenheid die begrip oordragte doen, nie net die god of Jesus begrippe van die loodvervangings nie) between his thoughts and deeds. Often he is unable to realize his inner intentions. Other times he is surprised by unexpected success. In both cases he feels the hand directing his deeds. (Al vyf vingers, al vyf siele vlakke, die hele Hei wat die ware drie-in-een manifistasie is wat die Hei van vyf is). He fills all worlds: he surrounds all worlds and all is naught before him.

The gap (synapse opening) is the experience of the Divine Nothing, the source of all creation in deed; something from nothing. Fantasties.!!  Die handelinge dus, die aktiewe optredes van een self in die synapse opening,  maak een die medeskepper from nothingness to somethingness

Die opening tussen die handeling, of dade, of doen my gebooie, derde diepte dimensie van die Yud linkervoet van Hei, verdubbel dus die horisintale dimensie van gedagtes, oppevlakkig prakties na ook die van die diep ongeopenbaarde gedagtes en die vertikale regter dimensie van praat, die skriftelike geopenbaarde Torah na ook die Orale ongeopenbaarde Torah.  Die handelinge van die elemente in die synaps gaping tussen die Yud derde dimensie diepte linkerbeen, en die gesamentlike dwars horisontale been, en die regop vertikale been van die Hei, is dus die koppeling of die Vav. Die cohn Adampie op Aarde, die  Yud in die Dalet, die elemente samestelling se handeling of elemente se Mitzvah optrede; die praktiese nuwe eksperimente wat die praat se diepte en die gedagtes se denke diepte, kan verdubbel.  Dus word die Hei drie-in-een letter nou ‘n Hei vyf-in-een letter en maak die simplistiese drie-in-een God nou die  ware geopenbaarde Somethingness van die vyf-in-een ware Yechida; die vyf klede vir een lewe of siel. Die vyf diensknegte vir die een Boom van die Lewe lewende regverdige siel.  Die Tzadekiym wat nou die vyf diensknegte kan beheer, is die Meester van die vyf klede of vyf diensknegte van die siel.

Hei, die vyfde letter is dus ook die Atbash vyfde letter met die begin wat weggesteek is in die einde; dus die letter Tzade of dus die Tzade wat die Hei vir die Abrahamentho openbaar.  Die Abram na Abraham met die Melek Tzedek en dan die gee van die 10 of die Yud.  Dit is die huidige vasberade handelinge wat die stappe van die  vals drie-in-een na die ware vyf-in-een Hei bring; en dan na die ware tien-in-een Yud Wonderland bring.  Die Yud wat die geen dimensie middelpunt is; die Yud wat uitgespel Yud Vav Dalet is, dus die een dimensie Yud punt, die twee dimensie Vav strepie, die oppervlakte Dalet.   Of ook die die punt Nekudah. Die spektrum Sephira, die figuur Partzuf.

Die stilstaande Boom van Kennis se Drie-in-een God, Kether, Daat, Tiphareth op die middel Pilaar, word nou ontmasker want Yud, dus Kether is die middelpunt van die spinnende Boom van die Lewe wat in die ‘diepte rigting’ geleë is, en daar is ‘n synaps opening tussenin.  Net die vasberade doen ding met al die elemente, werk in die synaps gaping.  Dan volg die Hei en Hei Abraham en Sarah doen ding; die tien klede van die siel of die dienaars van die tien binne-kragte van die siel;  die drie kragte van intelek en sewe kragte van emosie.  Die huidige wȇreld is dus die materiële synaps wȇreld waarin die dienskneg rol gedoen moet word; die piramiede vloer grootte gegooi moet word; die tien  kragte van die siel bemeester moet word, sodat die Abraham en Sarah die Yud of Yitschak kan aanbied as die Partsufim.  Die Yud middelpunt aan die begin van die Program, die Yud met geen dimensie, die Yud linkerbeen van die Hei, die dimensie van diepte been.  Maar nou as die verlore seun Vav, die Yud wat ‘n been af gegroei het na Vav toe; die vierde been van Shin wat Beit word met vier bene wat toe Mem word.  Die siklus voltooi, een kwantum op in die spiraal van lewe.  Die Yud van die Oneindigheid wat Nothingness anderkant is, en Somethingness hierdie kant is, kan bevat maar wat homself weer uit eie wil inperk tot net ‘n punt.  Die Son wat sy lig vir die groter son gee en die Maan word.

52

THE UNMANIFEST

 Alef Beit Vav: The connection in the beginnng of creation when infinite light filled all reality, the Holy One contracted his light to create a hollow empty space as it were, the place necessary for the existence of finite worlds into this vacuum.

Die nuwe loodvrye Dalet waarin die volledige Periodieke Tabel reeks elemente hulle bevind, vind nou die begin is die einde en einde is die begin.  Die toekoms gaan om die verlede te herstel en die toekoms te wysig, deur die herstelde verlede.  Dit word Teshuvah genoem. Dit kan gedoen word deur vrees wat net die minus 49 kanselleer na 0 toe, of Teshuvah met liefde wat die minus 49  ombou na plus 49 toe; dus die 98 verskil.  Dit word gedoen omdat die Vav konneksie ook tyd beheer; die tyd El-I-Yah Merkavah.  Nou begin ons ook talle samestellings van die ware sogenaamde Heilige Gees of vroulike van die Nothingness en Somethingness leer ken in the world to come.

In die skaak van die liefde word die eerste halwe loodvrye Pesach brood deur die vroulike Vav ge-skaakmat deur die doen verdubbelings krag te laat inskop en deur middel van die liefde faktor, die verdubbelings faktor te aktiveer deur die teshuvah  met liefde aksie.  Dis nie die vals Jesus redder van 25 Des. Se aanbod van.vergiffenis van sondes van minus 49 terug na 0 Nul toe nie.  Maar verdubbel na plus 49 toe, dus 98, maar 9×8=72, dus die uittog met die Ari Shemot.  Asook 9+8=17 die Pei mond wat met die 72 heilige Kodes, beide die geskrewe en orale Torah kan openbaar in die hart en die bewussyn van die vyf siele se 1099 getal wat ook die getal van Aleph tot Tav is, die 22 letters.  To Vav is assigned the powers to connect and interrelate all 22 individual powers of creation.  Dus nog ‘n geheim van die vroulike Vav; die vyf stemme van die vyf siele; die Vav verbintenis.

Die simplistiese manlike Heilige Gees is in werlikheid die Binah vroulike wat vyftig verskillende vroulike hoofkaraktertrekke het.  Hierdie vyftig vroulike verbintenisse van Binah word weerspieël in die vroulike Vav se Chesed, Binah en Hod metaboliese driehoek.  Die ware vroulikheid van die Oneindige is weerspieël in die vroulike Vav.  Daar is dus die manlike Vav weerspieëling van Chokmah, die stukrag, en die vroulike Vav weerspieëling van Binah. Vyftig vroulike maniere hou die Chokmah stukrag gevormeer.  Die vroulike Vav het dus in die synaps gaping al die oorsporonklike elemente loodvry nodig om al haar vyftig maniere van skepping vrye teuels te kan gee.  Wat ‘n groot verskil tussen vyftig verskillende beelde van die vroulike Vav se skoonheid teenoor die manlike Heilige Gees beperking!  Die ware vroulike Vav met vyftig of vyf maal tien yuds, of vyf volledige bewustheids liggame.  Die vyftig vlakke van dieper insig wat nodig is om die volle 50 Binah insig te bereik.  Die volle insig in die wese van volle vroulikheid, die Yobel.  Die volle vroulikheid is nou weer bekend, die vroulike kan nou weer verstaan word.

Storetjie som op:  Die ware hoof drie heilige begrippe is

1) Die Oneindige Heilige vul alle wȇrelde.

2) Die Oneindige Heilige omring alle werelde

3) Alle wȇrelde is nul voor die Oneindige Heilige.

Cosmic Doctrine: Motion in space is the prime. When its circuit is concluded, it forms the 1)Ring Cosmos, which gives rise to the 2) Ring Chaos, which by its secondary influence, causes the Ring Cosmos to form the 3) Ping Pass Not.  This is the three or Trinity.

Die letter Hei, hoewel hy die drie bestandele, een vir elke dimensie het; die top horisontale lyn, die regter vertikale been en die diepte Yud of Vav been, se getal is vyf.  Dus kom daar twee Faktore by.  Hulle is die twee tipe handelinge van die Vav wat in die “gap” tussen die Yud been en die twee ander, die dwars top en regop been van Hei, funksioneer met die synaps elemente. Vav funksioneer met die vyf vingers, Hei se vyf; die vyf dae tussen die eerste dag wat ‘n Shabbat is en die laaste dag wat n Shabbat is.  Die Vav(6), sesde letter en 6 werd, doen die gebooie met die Hei(5), die vyfde letter en 5 werd, en skep die Caf 11de letter, maar is 20 werd.  Wat beteken dit?  Dit beteken die doen van die gebooie van die Vav met sy vyf vingers Hei hand in die “synaps gap” met die volledige elemente.  Sonder loodvergiftiging, verdubbel die Yud(10) na twee maal Yud(10) of (=20) toe.  Daar waar die Skepper gestop het en gerus op die Hhabbat by yud, het die geskepte as Vav met die vyf vingers Hei voortgegaan en verder geskep; die een Yud verdubbel na twee Yuds toe.  Job het met sy reverdige doen van die gebooie, die een Yud verdubbel na twee Yuds toe.   Wat beteken dit alles?  Die vroulike Vav se vyftig geheime?

Die begin is die einde en die einde is die begin; maar hier volg nog n geheim.  Die begin is een Yud maar die einde is dubbel Yud.  Enkelvoud het meervoud geword; die een Shabbat het nou twee Shabbatte geword, maar nog steeds in een week.  Dit is unifisering; twee Shabbatte in een week.  Wat is die toppunt van unifisering?  Sewe Shabbatte in een week.  Waar vind ons dit in die opdrag: doen my gebooie?  In die aftel van die Omer.  Sewe perfekte Shabbatte; dus nege-en-veerig dae of vyftig nodig om die  toppunt van unifiksie te bereik, dus sewe per sewe.

Sien die Yud wat vermeerder as Daat wat vermeerder sodat Wysheid en Insig kan vermeerder.  Ons weet Insig is Binah; ons weet Binah is die vroulike kennis, Daat.

Knowledge falls into two divisions; the record of facts and the explanation thereof. Knowledge can only consist of that which is present in the mind.  That which does not enter the mind cannot be known.  Therefore you can only know that which you have senses to interpret to you.  As new senses open up, more planes of existence can be known.

Een vinger van liefde uit genade se wakkermaak redding, tot wat:  ‘n onverstaanbare hemel toe?  Nee, dit is wakker maak tot

…open up of more new senses so that more planes of existance can be known.  There is, however a limit to the knowledge, Daat of the finite. (dus twee soorte Daat) Perception ceases at the barrier of manifestation. (Die Yud van die diepte dimensie van die Hei linker been). Of that which lay beyond, we can only know by analogy. (Doen van die Torah aan die gemanifesteerde kant met die Hei vyf vinger hand en al die loodvrye synaps elemente.)

Dit is slegs die analitiese praktiese doen van die gebooie, handeling aan die elemente lewe kant volgens die Boom van die Lewe handleiding wat die analitiese antwoorde gee van die moontlihede aan die ander kante (meervoud).  Die sintuig moet vermeerder na sintuie toe.  Die siel moet verneerder na siele toe. Die een bewussyn liggaam moet vermeerder na bewussyn liggame toe.  Die een vinger van liefde moet vermeerder na vyf vingers toe, van siele Nephesh נפש Nun Phei Shin optrede en aksie en Ruach  רוח Resh Vav Chet emosies en Neshamah נשמה Nun Shin Mem Hei inner soul to the mind.  Chayah חיה Chet Yud Hei living one, or the bridge between the first flash of consciousness insight and its super consciousness origin.  Yechida יחידה Yud Chet Yud Dalet Hei  eenheid met EK IS.  Die beit of die Heilige Geopenbaarde se woonplek in die geopenbaarde geskepte; die waarheid van die dualisme evil live.  Beit se getal is twee en twee is dualisme.   Ons het die gemanifesteerde en die Ongemanifesteerde.

The unmanifest is pure existence. We cannot say of it that it is not although it is not manifest, “Tt” “Is” the source from which all arises. “It” is the only “reality.”  “It” alone is substance. “It” alone is stable.  All else is an appearance and a becoming of this Unmanifest.  We can only say “It Is”.  “It” is the verb  to be turned back upon itself. “It” is a state of pure “being” without qualities and without history.  All we can say of “It” is that it is not anything that we know, for if we we know anything it must be in manifestation for us to know it, and if it is in manifestation it is not unmanifested.  Therefore, the very fact that we can know it proves that it is not unmanifest. The unmanifest is the great negation. (Die groot bewys van die 100% Shin waarheid, geen skaduwee, geen evil live skadu nie, geen leuen waarheid nie.) At the same time it is the infinite potentiality which has not occurred in the finite.

Net met die analitiese Torah doen handeling in die gemanifesteerde se Hei se synaps  gaping van die 22 letters kan daar die ware na beeld en gelykenis Vav uit die gemanifesteerde Yud been van Hei geskep word.  Sat dus die beeld daar stel in die gemanifesteerde, om maar net so n klein ietsie van die ongemanifesteerde te kan leer begryp en verstaan. Die Evil live  aan die gemanifesteerde kant, is maar net die twee kragte van  beweging in die gemanifesteerde,  Die stilstaan krag Evil en Live die beweeg krag, opponeer mekaar.

Two influences are the source of all the force in the cosmos.

1) the Ring Cosmos, because it concreteness builds up live evolution  existance and   

2) Ring Chaos, because it diffuses non existence. 

These two potencies have its root in its respective Ring, they are merely spinning circles of force at right angles to each other… (Die Yud in die Hei spin in die diepte dimensie, dus 90 grade teenoor die horisontaal en vertikaal vlak) and therefore in opposition.  It is merely the angle of the first to arise, which is called good, and the angle in opposition to the prime plane is called evil; they are simply relative to each other.

Maar in die klein Adampie op die planeet wat homself in die kragte bevind en hulle as grids in die Aarde en om die Aarde en in homself ervaar, is die kragte werlik en enorm.  Byvoorbeeld in die huweliks verhouding wanneer die Ring Cosmos in sy opbou pogings, hom voluit vasloop teen die voluit positiewe geen groei aksie van die Ring Chaos.  Gelukkig het die verskillende opeenvolgende vlakke omgekeerde polariteite, sodat elkeen kans kry om die ander rol ook te vertolk en sy eie medisyne terug te kry.  Regverdigheid is ‘the name of the game’.

You can conceive of evil under two aspects: one that which enables you to lock up the forces of good by opposition and so secure stability. A foot hold evil enables you to get a purchase on space.  Evil if allowed to function unopposed, is the scavenger of the gods.  Resist not evil, for when you resist evil,you lock up good.  You lock up the force of good which hold evil inert. This serves no useful purpose unless you have a super abundance of good which shall stand upon the platform thus formed and leap up from it to greater heights.  Therefore it is not enough to meet hate with love, evil with good, you must hate with hate sufficiently to cause a locking up of the force.  You must hate the hate, and rendered evil inert by opposition.  Love can take its stand upon this firm platform, and use it as a thrust block.

Fantasties!  Die valse 25 Desember Jesus met sy vals net liefde  storie, moet jy met haat storm loop.  Die Ring chaos weggesteek agter die 25 Desember blokkering leuen wat die genade liefde geskaak het, moet jy met haat, haat.  Jy moet die haat optrede teen die skepping met haat haat, dan sal dit die platvorm bou vir die ware liefde Teshuvah.  Diecnie net vergiffenis van minus sewe Shabbatte terug na nul toe nie, maar na plus sewe Shabbatte toe  Die Ring Cosmos se haat vang die die Ring Chaos se haat vas en laat die geskaakte liefde vry wat nou beskikbaar is as die liefde om Teshuvah van verdubbeling te doen.  Die Vav(6) wat met die Hei(5) die Torah doen, die liefde handeling se liefde wat die haatlike valse gesteel het, sodat dit nie meer kon gebeur nie en die Vav nie meer met liefde die Torah kon vervul nie.  Deur die verdubbeling Skepping van Caf(20) of 2 x Yud(10) te blokkeer, het die Ring Chaos se nooit groei aksie gestop en die Ring Cosmos se opbou

011 - Copy (Small)

53

RING CHAOS RING COSMOS

Die spreekwoord lui: If life gives you a lemon, make lemonade. In die geval met die Ring Chaos se afbrekende vuur, beskerm jouself deur die bou van ‘n vuurbestande ruimteskip waar binne in jy veilig teen die vernietende vuur, die ruimte kan invlieg – jou huweliks Merkavah.  Die Ring Cosmos en Ring Chaos dualistiese huweliks Merkavah, waar die man en die vrou twee kragte is; elkeen ‘n Ring wat 90 grade teenoor mekaar spin.

Die siklusse se begin is in die einde verskuil, en die einde is in die begin verskuil.  Die begin van die siklus se Adam is die Adam wat beskryf word as die wese ‘man en vrou is hy’.  Dan word hy twee: manlik in een liggaam en vroulik in ‘n ander liggaam. Eers het Adam die positiewe en negatiewe lading in homself soos ‘n magneet staaf met een positiewe punt en een gegatiewe punt. Dan word dit twee magnete; die een hele magneet positief en die een hele magneet negatief.  Eers het ons die Adam met albei die Ring Cosmos spin in hom, asook die Ring Chaos spin in hom. Dan word die twee gesplit: die Ring Cosmos in een liggaam en die Ring Chaos in die ander liggaam, maar hulle is sielsgenote.  Hulle is in ‘n huwelik.  Dieselfde gebeur met die bak van die middelste ongesuurde brood, die Yahoshua brood.  Dan word die brood gesplit in die Yahshua ongesuurde brood en die Yochanan-da ongesuurde brood; dus die Ring Cosmos en die Ring Chaos wat saam die twee dualistiese kragte is. Hoekom gebeur dit?  Dit gebeur sodat die Merkavah vuurpyl gebou kan word wat die evolusie dryf na een vlak, een kwantum hoër op met die einde in die begin weggesteek.   Dus weer die toestand van een heel brood, een heel Adam man en vrou is hy.  Een inmekaar sisteem, maar Ring Cosmos en Ring Chaos is hy; eindig dus weer as een Adam wese, maar een spinvlak op in die ewige lewe se groeiende siklus .

Dit is in kort die groot prent van die “somethingness”  uit “nothingness” se Boom van die Lewe se ewige lewens siklusse wat ewig groter groei deur die opspinnende beweging in die oop einde  Cosmos na Cosmosse siklusse.  Die Yud na die dubbel Yud of Yud’s, meervoud meganisme.  Hoe werk die meganisme van die vermeerdering groei van twee in een, en twee apart, en die vermeerdering van twee-in-een op ‘n hoër vlak?  Dit moet begryp word met die brein bewussyn, die logika kennis Daat, insig Binah en wysheid Chokmah en die sewe hart bewussyn; die emosies, die sewe punt spinnende Boom van die Lewe.  Dus die drie logika faktore van die siel se tien samestelling, en die sewe emosie faktore soos liefde, haat, passie ens.  Vir die siel samestelling moet Live die volgende doen: “live” moet in sy “evil” bestande Merkavah wees en die “evil” dryfkrag benut as volg:

Cosmic Doctrine: When evil is unopposed, it is free to follow the law of its own nature, which is to join the motion of the Ring of Chaos.  It therefore passes out to the periphery of the Universe until it meets the spin of the Ring Pass Not which it cannot get through. (Die krag van halwe Yahshua ongesuurde Pesach brood stop daar, dus vir die Jesus net genade alleen liefde, stop die beweging daar).  But it has gone to a place of such primitive simplicity...(die  net sit aan die voete van Jesus met sy liefde) that it is resolved into its own elements.  And these elements are drawn into the attraction of the nearest motion.

Wat het dus nou sover gebeur?  Die live het in die Merkavah met evil dryfkrag gereis totdat die evil dryfkag homself uitgebrand het in sy beweging van Ring Chaos.  Evil is nou afgebreek na die mees simplistiese boustene wat neutraal is, beskikbaar vir die Ring Cosmos.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat evil dus nou benut is om live ‘n kwantum op te neem en nou gesuiwer is, dus nou op die een kwantum hoër vlak, weer deel van Ring Cosmos te word in een liggaam. Fantasties!  Weer Adam man en vrou is hy; Adam Ring Cosmos en Ring Chaos is hy.  Die einde is in die begin weggesteek; die begin is in die einde weggesteek.  Die begin en einde is nou net een kwantum op in die spiraal.

And these elements are drawn into the attraction of the nearest motion, which is the nature of the Ring Cosmos, which is the nature of live or good.

Die twee aparte Adamme, aparte huweliksmaats in aparte liggame, word nou weer een Adam in een Adam liggaam, maar een kwantum op. Daar is ook n nasaat; nog ‘n Yud nasaat.  Onthou, twee maal Yud 10 of Caf(20)letter 11, dus een Yud en nog een Yud of ‘11’.  Die een ongesuurde Pesach brood het in twee halwe ongesuurde Pesach brode gesplit en toe twee gesuurde brode geword. Vervolgens die Merkavah brood ‘geëet’, die Merkavah huwelik ding gedoen waar die lewe omgebou word na live.  Waar Ring Cosmos in die evil bestande Merkavah, die evil afbreek krag benut het om een kwantum op te gaan en ook nasate agter te laat en albei huweliksmaats wel weer een word in die nuwe kwantum.  Die Teshuvah met liefde is dus gedoen, maar ‘n nuwe samestelling een wȇreld op in die ewige Boom van die Lewe spiraal.  Hierdie is die ware inhoud van die Bybelboek voor jou bed, Maatjie!

In die hele siel se samestelling, is die bewussyn en intellektuele drie bestandele van die siel, makliker as die sewe spinnende emosionele dele van die samestelling.  Die twee 90 grade opponerende kragte van die dualistiese somethingness se sewe emosionele samestellings, is die bron van die lewe se vreugde en pyn, smarte en ellende wat optree as leermeesters van die lewensproses se groei kurwe.  Gedurende die twee gesuurde bode fase van die huwelikslewe, moet die twee huweliksmaats presies in hulle rolle inpas.  Die Ring Chaos huweliksmaat in die vuurpyl, wat sterk genoeg is om die evil dryfkrag se druk te kan weerstaan en die hele vlug te kan hou, met die Ring Cosmos huweliksmaat veilig in sy vlugtuig voor op die vuurpyl punt in sy live bobbel beskermd teen die evil van die dryfkrag.  Met die riglyne van die tien heilige kodes van lewensskep, die tien live kodes, die tien  dienskegte van die volledige siel, deeglik bemeester as vlug riglyne, hoe om die evil dryfkrag ten volle te beheer.

You are now in a position to know why the mystery is the secret of the initiates.  Because when you understand evil, it is exceedingly useful.  Thus the initiate statically avail himself of the negative side of evil, because he knows the usefulness and covered goodness of the Ring Chaos movement.  That is why the numbers in the Ring Cosmos is so important to safeguard against evil numbers.

Die landingspoed van ‘n ruimtetuig soos ‘n vliegtuig, kan of te vinnig of te stadig wees.  Wanneer jyself vlieg en die klokkie van onrustigheid wat in jou is begin lui, moet jy na hom luister. Die syfers van die hele Bybel boek as dit jou vlug roete handleiding is, moet uitbalanseer.

Die eerste getal wat Storetjie na kyk is sewe, Zayin(7) Shabbat. Die sewe Shabbatte tot by 50 die Yobel.  Die Adam man en vrou is hy, deur die sewe jaar Shabbatte van die helige feesdae tot die Adam, man en vrou is hy, een vlak hoër op in die ewolusie van lewe in die Somethingness.  Die sewe dode gaan ons dus nou bestudeer. Die Bybel funksioneer en bevestig dus die gemanifesteerde kant se Kosmiese Wette.

When the unmanifest willed to become manifest, motion flowed in a circle returning whence it originated.  To make a form upon a concrete mental plain, thought must move in a circle.  Returning whence it originated. (Adam in begin tot tot Adam in begin).   Starting with a concept it must proceed logically from that concept, reasoning from the general to the particular on the outgoing arc. (One is All) And from the particular to the general on the arc. (Die kragte op die arc, of gedeelte van die pendulum heen en weer beweeg van die gedeelte van die sirkel van aksie en reaksie wȇreld op die penulum vlak word die Arc-angels genoem, of the returning All are One).  This is the concept of the Ring Cosmos (die Ring  van gevoel, emosies, dryfkragte word nou opgewek met ‘n 90 grade spin, of die regaf been van Hei genoem die Ring Chaos.

006

Cosmic Doctrine by Dion Fortune

Die derde Ring wat ontstaan is die Ring Pass Not of boonste astrale Ring.  This is your architypal form… Dus die raamwerk waarin die Bybelboek se inhoud sy rol vervul as die gemanifesteerde beeld en gelykenis van lewensgroei deur al sy nodige lewensvorme wat die ewig groeiende lewe kan akkomodeervvan die Ongemanifesteerde.  And within it wil be build up all the actions and reactions arising in relations to matter in hand. This matter must always first be circumscribed; the clear definition of consciousness. (al vyf bewustheidsliggame moet opgewek wees).  Secondary action of consciousness arises with regard to the desires relating thereto. (die begeerte van die onkeerbare dryfkrag tot die Devekut eenheid). And thirdly, the use of primitive forces for the generation of power.  The cosmic aspects of the concept having thus been set up, manifestation in the world of form takes place within the circumscribed sphere.

Die Oneindige skep ‘n ruimte in Homself met grense vir die Program.  Die Unmanifest/manifest program binne die sirkels …for without circumscription there is no manifestation. (Hy het die grense van Yisrael vasgestel).  The prime law of the involutionary arc is the law of limitation.  The prime law of the evolutionary arc is the law of the seven deaths.   Incarnation is based upon the law of limitation, karma or destiny, on the law of action and reaction, and because it is only in a limited sphere that equal and opposite action and reaction can take place, force has to be manifest in form, so that the fruits of its action may be returned again to the sphere from whence it originated.

Die law of limitation bind die personaly vas in die twee dimensionele gedagtes en praat van die Hei se dwars been en regop been; die drie dimensionele linker voet kan vanaf Gimmel van bo af kom en dan is dit jou oversoul wat jy bewus van moet word, en  dus moet leer ken om ‘n beter drie dimensionele kosmiese groter beeld te kry.  Die Yud been as jou oversoul is jou lord of destiny.  Let wel dit is jou oversoul; nie die Overself nie.  Die personality kan nou deur sewe dode die individuality bereik.

 So long as consciousness dwells in the senses alone it will view things from the standpoint of the senses of pain and pleasure, beginning and ending.  But when raised to the elevation of cosmic things, it will see all things in revelation to evolution, to the curve that comes round to the whole circle, not to a straight line of the partition in finiteness. 

Fantasies. Vanaf Adam man en vrou is hy, tot weer Adam man en vrou is hy maar een ewolusie vlak op en een hele sirkel voltooi.  Geen liniëre begin met ‘n einde daar erens aan ‘n Jesus se voete  in ‘n liniëre  reguit einde nie.  Maar ‘n begin weggesteek in die einde en ‘n einde weggesteek in die begin net met ewolusie, ewig lewendige Boom van Lewe.

 

54

LUKAS 9 EKSPOSISIE

Met Pesach bak ons drie ongesuurde brode, dus die Kosmos en die Logos en die Universe. Die drie sisteme. Die Logos Oog draai die Kosmos se 9 om na die Universe se spieëlbeeld onderstebo nege, dus nog nie ‘n ware ses nie.  Nou word die middelste ongesuurde Pesach brood in twee gesplit; twee spieëlbeelde van mekaar.  Die onderstebo nege kan nou ‘n ware 6 word as die spieëlbeeld.  Die omgekeerde kan die 6 bewussyn se twee paaie volg: die direkte selfde pad, dus die geen Lewensgroei pad van die Boom van 6-kennis opdoen en weer verdwyn pad; die Ring Chaos pad; of die Lewensgroei pad,die Boom van die Lewe pad, die Ring Kosmos pad, die pad van die 6 as Vav(6) wat die Adam, man en vrou is hy, nou met sy ribbebeen verdeling nog Hei-loos kies as Abram en Sara wat nou die Hei ontvang en met die Hei die die Vav(6) plus Hei(5)=11 ding doen.  Die Caf(20) of dubbel Yud(10) Lewensgroei van die Boom van die Lewe pad  Dus die Torah brood eet en die Merkavah brood eet, dan die laaste halwe Pesach brood eet.  Wat is dit alles?  Dit is die voltooi van die einde in die begin verskuil, en die einde in die begin verskuil.

Die Adam ‘man en vrou is hy’ op bladsy een van die Bybel en die Adamme ‘man en vrou is hulle’ toegang tot die Bome van die Lewe. Al die Adamme kan na verwys word, of net weer een van die vermeerdering of Lewensgroei toegang tot die Boom van die Lewe. Wie is hulle met die een siklus voltooing?

DIE SEËNING  WAARMEE ABRAM AS ABRAHAM, DIE ADAM WAT DIE BOOM VAN DIE LEWE KIES, SE TOEKOMS WORD GESEËN MET JOU NAGESLAG SAL WEES SOOS DIE STERRE AAN DIE HEMEL, DIE UNIVERSES EN DIE SAND AAN DIE SEE, DIE PLANETE IN DIE UNIVERSES.  Maar die Universe is die 6 onderstebo en agterstevoor 9 van die Kosmos; so dieselfde seëning geld ook in die geval.  Ja, Maatjies, mediteer, herkou, en dink nie net met die 6 bewussyn nie, maar met die 9 bewussyn ook.  Die twee halwe ongesuurde Pesach brode is ook die Undersoul en die Oversoul – Lowerself en die Higher Self.  Die Personality en die Indivuduality.  Die Adampies elkeen op sy sonnestelsel planeetjie, of die Adam Kadmon as ‘n Heelal.  Die 6 Universe sonne en planete, of die Kosmos tot Kosmosse Lewensgroei.  Altyd in die kringloop van nimmer eindige voltooide siklusse deur die Manifest vanaf Unmanifest terug tot Unmanifest.

Die eerste reeks Heilige Feestye bestaan uit net twee heilige Shabbatte, dan volg die Shavuot heilige Shabbbat, die Yobel 50; die Shabbbat tussen die ses maande later reeks Shabbatte.  Maar let mooi op; hulle is nou vier Shabbbatte, hulle het verdubbel. Ja, die Vav(6) wat met sy Hei(5) se seëning in sy hand met vyf vingers die gebooie doen, verddubbel lewe na die Caf, 2x Yud toe. Boom van die Lewe aan begin, word Bome van Lewe aan die nuwe begin!

ELKE KWANTUM OP IN DIE SPIRAAL IS NIE NET VERMEERDERING NIE, NEE DIT IS OOK VERDUBBELING.  VERDUBBELING SOOS MET DIE MAG VAN TWEE OF DIE MAG VAN KWADRAAT; HOMSELF MET HOMSELF.  DIE HEELAL IS HOMSELF EN DIE KOSMOS IS HOMSELF.  HEELAL MET HEELAL IS VERMEERDERING, MAAR HEELAL MET KOSMOS IS VERDUBBELING.  DIE 6 BEWUSSYN EN DIE 9 BEWUSSYN GEE DIE LETTER 15 SAMEKH, DIE EWIGE SIKLUS VAN LEWE BINNE SY TOEGELATE GRENS WAT DIE UNMANIFEST EN DIE MANIFEST TOELAAT; DIE ABRAHAM SARAH, YITSCHAK, YAHKOB YISRAEL PROGRAM.

Die Kosmos Logos Oog Heelal na Heelalle Logos Oog Kosmosse, Program, oftewel Pesach maal met die Kosmos brood, die eerste helfte Logos Oog deurgang van die enkelvoud beeld Merkavah, of Heelal Brood met vermeerdering, dan die teruggaan van beelde deur tweede helfte Logos Oog lens brood na Kosmosse.    Dus vermeerderng en verdubbeling van Caf(20) met mag van twee na Kuf(400) en 6+9=15 Samekh; en 6+6=12, dus die Lamed vlieënde letter Merkavah; en 9+9+18 of letter Tzade.  Die regverdigheid wat die kwalifikasie en toets is vir die toelating tot die voltooing van een siklus soos wat die Bybel voor jou bed vir jou voorskryf.

Die Adampie tot Adampies in die Personalty siklusse, een per planeet, die Adam Kadmon tot Adam Kadmonne in die Individuality siklusse, elk met sy Adampies  Die Kosmos tot Kosmosse siklusse fantasies saamgevat in sewe Shabbbatte in een jaar siklusse in twee spieëlbeeld reekse Heilige Feestye gekoppel deur die Logos oog heilige Shabbbat reg tussen die twee reekse.  Die Shavuot of Torah of Shekinah of twee halwe ongesuurde brode verskuil as twee brode, die Yahshua en Yochanan-da  verskuilde Cosmiese Logos Oog  50ste dag, die 6 bewussyn dag en 9 bewussyn dag  die 9×6=54 en 4×5=20 Caf; 2×10 of Yud van die 5+4=9 Positive Evil.  Die dryfkrag van die Evil Ring Chaos in die vuurpyl wat die siklus weer terug gebring het tot by die beginpunt, een Lewens ewolusie opwaarts.

Die middelste fees Shabbbat tussen die twee reekse feestye, die Logos oog Shabbbat tussen die Heelal Ring of twee Shabbatte van die sewe Shabbatte moet julle tel, se sewe dae van ongesuurde brood eet.  Dan die Kosmos ring, die vier Shabbatte van Trompette dag: Yom Kippur en eerste dag van Sukkah en agste dag, van die tweede reeks.  Die Cosmiese spieëlbeeld van die Heelal spieëlbeeld, word duidelik uitgebeeld deur die een halwe middelse Pesach brood.  Die Cosmiese Christos Logos Oog tussen die Heelal en die Kosmos illustreer die een rigting vermeerdering van die Boom van die Lewe se Lewensgroei vermeerdering.  Die Yahshua wat in Matt.15 vir die koppeling van die Heelal 6 bewussyn na die Kosmos 9 bewussyn se vermeerdering, die sewe dae voed.  Die vier Shabbatte verdubbeling van twee Shabbatte met (4×1000), die Aleph (1000).  DIE ‘PAAR’ VISSE, TWEE IS ‘N PAAR EN SEWE BRODE; NOG SEWE MANDJIES VOL.  YAHSHUA TOON HULLE HOE THE LAW OF LIMITATION OORKOM KAN WORD DEUR DIE BEWUSSYN TE VERHOOG NA DIE 9 AANSIG VAN DIE COSMIESE BEWUSSYN, WAT ONMIDDELLIK DIE SEWE BROODJIE VOEDSEL VAN DIE 6 BEWUSSYN, VANAF NIE NET TWEE SHABBATTE VERDUBBEL NA VIER TOE NIE, MAAR OOK DIE VIER NOU VERMEERDER NA DIE VIERDUISEND FAKTOR VAN DIE SHLOMO KONINGKRYK TOE; DIE VERS 36 OF (9X4=36), DUS AARDE 12 EN HEMELE 12 EN HEMELE VAN HEMELE 12, OM KERKTAAL TE GEBRUIK.

Hierdie pragtige voorbeeld van die funksie van die Kosmiese Christos en die samestelling van die Kosmiese Logos Oog tussen die Kosmos en die Heelal, is ook in Lukas 9:1-22, al 22 heilige skeppings kodes wat die 9 of die 3 in 3 in 3 = 9 van die drie driehoek kruise op Golgotha mee funksioneer. Die Heelal bewussyn van vers 6 is die verkondiging van die ware evangelie van die kosmiese Christos van al drie kruise.  Die Heelal se vers 6 bewussyn word vertolk deur die inwoners en siekes van dorp tot dorp; en die Kosmos vers 9 bewussyn, vertolk deur Herodus, die Viervors.  Hy wil weet wat is die volledige samestelling van die Kosmiese Christos.  Onthou, die vals 25 Desember Jesus is toe nog nie geskep deur die vervalsers nie!

In Lukas 9:21 word duidelik ‘n verbod geplaas om die ware geheim te openbaar.

:21 Toe gee Hy hulle ‘n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie.’ Die van julle wat nou al die Cosmiese Nege Bewussyn reeds begin wakkermaak het, sal dit nou baie geniet om die geheim in die 22 Skeppingsletters of hoofstukke van Lukas 9 te ontdek.

DIE LEGKAART STUKKE VAN ELIYAH/YOCHANAN DIE DOPER WIE SE KOP AF GEKAP IS.  OOK DIE VYF BRODE EN TWEE VISSE LEIDRADE; EN DIE 5000 IN GROEPE VAN 50; EN 12 MANDJIES VOL.  DAN VERS 15 WAAR ALMAL AANSIT BY DIE MAAL, DIE 6 BEWUSSYN NA DIE 9 BEWUSSYN DEUR DIE SHEKINAH VERS 15.  DIE LETTER 15; DIE SAMEKH LEWE IN DIE WERELD WAT BELEEF KAN WORD IN DIE NUWE TOE BEIT OF MEM 40.  DIE LAMED VAN DIE 12 MANDJIES, DIE ELIYAH VLIËENDE 12DE LAMED LETTER.  DIE KOSMIESE CHRISTOS WAT UIT AL DIE BESTANDDELE BESTAAN.  VERS 22 SE KORREKTE BESKRYWING: OP ‘N PLANEET VIR DIE PLANEET ADAM AS DIE SEUN VAN DIE MENS.  DIE BEN ADAM.

Die enigste beskrywing vir die ware kosmiese Christos Logos Oog tussen die Heelal en die Kosmos, se Adam manifistasie per Planeet.  Die Kosmiese Logos Oog Middelaar se Adampie afbeelding per planeet.  Die fleet being manifistasie per planeet van die kosmiese Logos Oog tussen die Heelal en die Kosmos na die sewe dae op die agste dag.  Sewe dae vir die Sukah, dan die agste dag.  Vers 28 kom die drie bestanddele van  die volledige ware wese se skitterende wit kleed wat die heerlikheid van die ben Adam omring, bymekaar.  WAT OF WIE IS DIE VOLLEDIGE BESTANDDELE?  DIE BESTANDELE IS DIE MEM SHIN HEI MOSHEH EN DIE ALEPH LAMED YUD HEI ELIYAH, EN YUD HEI SHIN VAV HEI YAHOSHUA; DIE VAV PLANEET LIGGAAM VIR DIE VOLLEDIGE SAMESTELLING WORD DUS DEUR DIE YUD HEI SHIN VAV HEI VOORSIEN.

Bestudeer Lukas 9 vir die vorige deeglik asseblief, Maatjies. Doen die unifikasie van die drie Name; moet nie verder simplifikasie doen nie. Doen die Ring Kosmos handeling, moet nie die Ring Chaos handeling doen nie.  Hierdie fantastiese unifikasie van die drie kodes of Name, doen fantastiese dinge!  Dit voorsien die linkerbeen as Vav, wat die Dalet benodig om Hei te word; dus ‘n Hei wat vanaf die skepping kant af geskep word met die Vav wat vanaf die ben Adam voorsien word.  Hei kry sy linkerbeen op twee maniere

1) Vanaf Gimmel se Yud op sy voet of

2) Vanaf die Vav wat die drie in een Ben Adam voorsien.

Dit is die verhaal van die Boom van die Lewe siklus.  Die Adam as Abram in die begin, ontvang die Hei met die Yud linker been vanaf Gimmel.  Dan, deurdat hy die Boom van die Lewe met lewensgroei kies (Yud wat groei tot Vav as linkerbeen van Hei), voltooi hy die siklus met sy bydrae van een Vav as die drie-in-een Kosmiese Christos, wat nou beloon word.  Die beloning van die twaalf mandjies en sewe mandjies: toegang tot die twaalf poorte van die stad of beloning om al sewe dae as Shabbatte te beleef.  Dus die verkondiging voluit van die ware inhoud van Lukas 9.  Die volledige kosmiese Christos boodskap as die planitȇre Ben Adam wat die ware boodskap van die Bybelboek as die siklus handleiding vanaf bl. een tot weer bl. een is, soos deur die doen van die sewe Shabbbate gedoen kan word.   Red die duisende 25 Desember vals Jesus uit die simplistiese gevangenes van die net Onderself beperkte bewussyne, deur hulle bloot te stel aan hulle eie …oversouls en higher selves that they can see the true big picture, because the higher self has a Cosmic relationship by means of the logoidal imprints on the divine spark.

Die blouprint Adam het nie geval vir die 25 Desember leuen nie, die simplistiese Jesus fabrikasie nie, en die kontak vermoë is nog daar.  So wanneer die Cosmiese Christos boodskap gehoor word sal die Oversoul en Higher Self dit erken en aangryp en die Laerself alleen leuen, herken vir wat dit is; ‘n simplistiese liniëre begin en einde in dood fiksie.

Laat Storetjie nou by die sewe mandjies vol te veel begin. Dus die volledige sewe Shabbatte om een by te staan met sy wegbreek en vordering van die 25 Des. Jesus gevangenisskap in die Onderself alleen tronk van Personality.

The Personality is what it is by virtue of the Law of Limitation. The Individality is what it is by virtue of the Law of the Kosmos.  And the ladder from the Personality to the Individuality has seven rungs and these seven rungs are the seven deaths. 

(Yahkob droom van die leer en Yahkob word Yisrael).  The law of limitation brings to birth (Yisrael word gebore). But it is the law of death that brings to life.  By knowing the law of limitation, and transcending it, you can use it.  By circumscribing the task you have set yourself, see it in relation to the Cosmos.   By seeing the Cosmic archetype (die ware kosmiese Christos) you will draw in the force of that ideal and by seeing the circumscribed form (van Adam tot Adamme in die ewige Lewens siklus ewolusie spiraal, altyd groter en mooier) which is described to manifest, you will focus that force.

Nou gaan Storetjie die sewe trappe van die dood se leer klim wat Yahkob gesien het.  Die leer wat een moet klim om te vorder vanaf die Tipareth posisie in die stilstaande Boom, waar die personality herhalings van die  onderste vier Planes plaasvind, na die Planes van die individuality se Kosmiese Lewende Boom van Lewe.  Die sewe dae van ongesuurde brood eet; die aftel van die sewe Shabbbatte, die sewe jaar Shabbbatte.  Die sewe  maal sewe jare  se vyftig jaar Shabbatte; die sewe maal vyftig jaar  Shabbbat siklusse binne siklusse.

55

UNMANIFESTED INTO MANIFESTED

Laat Storetjie eers na die getal van die Kosmiese Christos van 717 kyk.  Dus 7 vir die Kosmos se 7 vlakke en weer 7 vir die Heelal se 7 vlakke met die 1 tussen-in vir die  Kosmiese Logos Oog self.  Die 717 is wat die ben Adam met ‘n Vav liggaam op ‘n planeet verteenwoordig.

Die 717 gee ook (7+1+7=15) of die letter Samech; die twee sirkels.  Dus die Kosmiese sirkel se sewe vlakke en Heelal sirkel se sewe vlakke. Die (1)een is: a great Entity having the basis of cosmically evolved factors to work upon.  We are speaking in terms of dynamics.  There is an unbroken line of development from the movement of space to thought. The simplicity of the cosmos in connection of the difference of kind and difference of degree  and the unity of the innermost of the consciousness that stands within; that combines and recombines these driving factors into the infinite diversity of a manifested Universe.

Let op, die simlpistiese Echad 13 Kosmos sirkel skep die maksimum komplekse materie elemente van die Periodieke Tabel Heelal sirkel.

Each phase or aspect of the complex universe had its origin in a similar aspect or phase in the simplistic cosmos.  Therefore the infinite diversity of a manifesteered universe can be dissolved into the prime simplicity of the cosmic beginnings.  Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad..  The cosmic beginning manifested from the Unmanifest.

Die Ek Is.  Die Kosmiese Logos tussen die Kosmos en die Heelal is nie die geskepte 25 Desember Jesus van die Christendom nie.  Daar is ‘n groot verskil tussen die gesimplifiseerde een kruis Jesus van net een planeet en net in n fisiese Heelal sonder ‘n Kosmos;  en die ware Kosmiese Christos tussen die Heelal en die Kosmos.  Die 7 1 7 ben Adam per planeet in die Heelal deur die Archturus Midweg stasie in Saggitarius en deur Orionis en deur Pleiades en dan die Heelal Son wat se lig vir die Kosmos son gegee word en as die Volmaan in die Heelal geseën word wat die Kosmos lig as Kosmiese Christos vir die Heelal weerkaats.  Die Ongemanifesteerde se gemanifesteereerde lig wat die Kosmos laat manifesteer, oomblik tot oomblik.  Ewige Bome van die Lewe.

Storetjie se opsomming van bewussyn stimulante, sover:  Mediteer deur te begin by die beskrywing van die Not, die Unmanifesteer, die Nothingness wat voortkom of manifesteereer, of Somethingness deur die punt van die Yud as middelpunt wat space manifesteer.  Hierdie space is in beweging.  Die eerste twee manifesteer Somethingness.  Hierdie is die begin van later bekend as ‘n Kosmos en geen sogenaamde materie deeltjies of fisiese Periodieke Tabel samestellings het nie.  Net bewegings, kragte, klank en gedagte vorms as vormlyne en patrone vir die volgende wat bekend staan as ‘n Heelal, wat die Periodieke Tabel deeltjies dek.  Die Kosmos is dus ‘n bloudruk vir die Heelal.  Die Logos bewussyn wat beide die Kosmos aan die een kant en die Heelal aan die anderkant bemeester het, tree op as die Ooglens tussen die Kosmos en die Heelal.  Die Logos Oog draai dus die beeld op sy kop.  Hierdie Kosmos Heelal Lens  word ook die Kosmiese  Christos genoem.  Die Heelal is die sogenaamde materie spieëlbeeld van die Kosmos; die sogenaamde nie-materie bloudruk van die Heelal. Die Kosmos is die Somethingness wat manifesteer vanuit die Nothingness. Die Unmanifest.

Die Heelal Sirkel is die eerste gesplitte halwe ongesuurde brood, die personality, die onderself, die Yahshua halwe brood wat, na die Mosheh Torah ongesuurde brood, eerste geëet word.  Die Yahshua wat dus doodgaan om in die beskerming van die Merkavah of Eliyah derde ongesuurde brood, as die ‘I’ van die El-I-Yah te funksioneer sodat daar binne die beskerming inisiëring of dood en nuwe geboorte van die onderself bewussyn, van die heelal Yahshua met die Boself Kosmos Yochanan bewussyn, unifikasie kan plaasvind en die geboorte aan die nuwe bewussyn gegee word.

Storetjie gee ‘n voorbeeld ter illustrasie: Die Onderself waterstof verbind met die Boself suurstof en nou word daar water gebore.  Die potensiële waterstof karakter is nie verlore nie. Die potensiële suurstof karakter is nie verlore nie; maar daar is nou ‘n nuwe vorm, H²0 water wat meer intelligente lewe kan akkomodeer,  groter bewussyn kan akkomodeer.  Eliyah beteken dat Klohim ‘Ek weet’ is, YHVH leef reeds of ALHYM is YHVH.  Dus Adony en YHVH  is Y A H D V N H Y wat A H V H gee, plus die verdubbeling in Yud bewussyn, plus die Nun(50) plus die Dalet.  Dus ‘n nuwe samestelling van A H V H soos wat die aanhaling so mooi beskryf ten opsigte van die vyfde trap van die vyfde dood en geboorte fase:

He would no longer love with the personal love which loves a person, but the higher manifestation of love which itself is love  and loves no person or thing, but is a state of consciousness in which all is embraced.  He seeks then freedom from the lesser love, and with this desire for escape from that which is good though finite, in order to release the good that is infinite.  This causes the fifth death, and he is born into the consciousness of the individuality and lives on the plane of individuality.  This wider life of consciousness of the initiate, thus freedom of spirit while still in the bonds of flesh.

Daar is dus die ‘personalised consciousness’ en die ‘individualised consciousness’ die twee gesplitte halwe brode  wat albei geëet moet word.  It is death alone which enables you to utilize experience.  Learn to trust death, learn to love death, learn to count upon death in your scheme of things, and regularly perform the exercise of visualising your self as dead and conceiving how you then shall be, for thus you will learn to build the bridge between life and death so that it shall be trodden with increasing ease.  Let the chasm between the so called living and so called dead be bridged by this method that men may cease to fear death.  Thus the seventh death is initiation. In the seventh death consciousness is withdrawn from Personality and made one with Individuality and then man ever ‘beholds the face of his father in heaven’ even when he himself sojourns upon earth.  Thus it is that the initiate is not as other men. Initiation is a living death; it means consciousness of the abiding presence in the midst of the consciousness of the five senses.

Die Yochanan-da tweede halwe brood word geëet met die beskerming van die Wa van Vuur van  El-I-Yah brood, en die doen van die Torah brood van Moshyah en deur die sewe dode van die halwe brood van Yahshua.  Die volledige Pesach maal en 72 uur opstanding uit die Onderself alleen bewussyn dode. Die sewe maal sewe Shabbatte.  Die sewe jaar Shabbatte…

Wat behels die sewe x sewe Shabbatte wat ons nou aftel vanaf Pesach tot Shavuot, die vyftig stappe tot by Binah  waarmee ons nou besig is?  Dit behels die sewe stappe van afsterwe van bewussyn begrippe soos van buite Merkavah of El-I-Yah gesien of begryp, soos wat die begrip van binne in Merkavah of El-I-yah gesien of begryp word.  Kom Storetjie gee ‘n voorbeeld.  Kom ons bestudeer die begrip liefde.

Jy kan ‘n ander persoon liefhȇ, dan het jy ‘n persoon lief. Maar jy kan ook liefdevol wees. Dan is jy vol liefde, wat nie gerig is tot ‘n persoon nie, maar die liefde is in jou. Die liefde straal uit jou uit.  Liefde is deel van jou bewussyn, dus is liefde deel van jou samestelling.  Liefde is dus deel van jou genetiese samestelling. Jy is dan liefde, en nie net jy het iemand lief nie. Dit is heeltemal twee verskillende dinge.  Wanneer iemand liefde is, is hy of sy liefde en hoef hulle nie die liefde te bewys nie.  As jy leef en bestaan, hoef jy nie te bewys dat jy leef en bestaan nie.  Die feit dat jy leef en bestaan, bevestig klaar jou bestaan en leef.  Die Oneindige heilige Skepper is liefde en liefde is die Skepper.  Hoekom moet die liefde nou nog bewys word?  Dit is die Onderself alleen bewussyn van ‘ek het jou lief’ benadering, wat die Onderself alleen liefde benadering, se stelling maak van: ‘So lief het God die wȇreld gehad, dat hy sy… gegee het.  Maar die ware gekombineerde Bo- en Onderself bewussyn weet dat die ware volledige Oneindige Liefde Is wat liefde lewe uitborrel.  Daar is nie onderskeid te maak tussen liefde wat die ware Skepper is nie.  YHVH is nog 50 ander “dinge” soos liefde!

Die YHVH kan dus op die oorspronklike 4, plus nog 50 ander kombinasies geskryf word. Wat is die 50?  Dit is die 50 ander genetiese samestellings wat die heilige Infinite openbaar, wat die heilige Infinite nog IS, net soos die Ek is A H Y H, of A H V H Ek Is liefde.  Daar is dus een groot geheim per dag vir elkeen van die 50 dae, waarvan ons bewus moet word met die aftel van die Omer tussen Pesach en Shavuot.  Ons moet die vyftig verskillende EK IS ook word sodat ons nie net EK IS liefde uitstraal nie, maar ook al die vyftig ander EK IS in ons gene kan word!  Storetjie erken dat ons nog nie eens weet wat al die vyftig “dinge” is wat ons moet word nie, daarom moet ons elke dag soos die voorvaders met Shavuot by die Vortexpunt saam getuig: Ons sal eers doen en dan later verstaan.  Ons sal die 54 permutasies elke dag twaalf keer hardop spreek met die besef in ons hart dat U die heilige Infinite is.

Moshyah bring dus Y H V H 12 permutasies: Y Y V H 12 permutasies, Y V V H 12 permutasies, Y Y V V 6 permutasies,     Y Y H H 6 permutasies, V V H H 6 permutasies.

Deut.4:4  You who are attached to YHVH (all 54) are alive today.  

Nie sal eendag dan eers die ewige lewe leef nie, maar vandag, nou.   Die Ek Is  Eyah A H Y H, lewe nou.  Dit is die boodskap wat die 72 ander moet ontvang.  Die Yochanan-da Boself Kosmos tweede helfte ongesuurde Pesach brood boodskap vir die Yahshua Onderself Heelal ander helfte ongesuurde Pesach brood.  Die Boself Kosmos Yochanan ongesuurde Pesach brood helfte doop die Yahshua Onderself Heelal ongesuurde Pesach brood helfte in die J-or-daan  op Shavuot.  Die Adony word gedoop in die 50 permutasies van die YHVH, die A H Y H.  Dus die vyftig dae.

56

 DIE 54 NAME

 Wat is Storetjie besig om nou te storie?  ‘n Baie groot geheim:  die 22 letters kan dus gebruik word om mee te skep!  Wat is egter die doel, die Mazal, die Mem(40) Zayin(7) Lamed(30)=77 van die Skepping?  Die doel is dat daar ‘n perfekte (=717) moet wees.  Dat die een sewe die perfekte spieëlbeeld van die ander  sewe moet wees deur die perfekte een spieël; die Logos Oog kosmiese Christos 717, of 12 stamme Yisrael Mashiach Program wat al die 50 permutasies is.  Dus A D N Y met die vyf permutasies met die Vav Liggaam, en een permutasie sonder die Vav liggaam.  Naamlik die Yud Yud Hei Hei permutasie.

YHVH                  12

YYVH                  12

YVVH                  12

YYVV                    6

YYHH                   6

VVHH                   6

Totaal   54

Watter nuwe geheim openbaar Benyamin of Ben Oni hier?  Die geheim van die spieëlbeeld van die vyf Vav Liggame permutasies as ‘n spieëlbeeld van die een permutasie sonder die Vav liggaam, nl. die Y Y H H die spieëlbeeld in homself: Yud met Yud of Hei met Hei, of Yud Hei met Yud Hei identiese spieëlbeelde in hulself; die Unmanifest in gemanifesteerde spieëlbeeld.  Die Kosmos in Heelal spieëlbeeld, die Logos bewyssyn in homself spieëlbeeld.  Die beeld in die spieël is liefde.  Die beeld buite die spieël, die vyf ander Vav permutasies, het lief as voorbeeld van die 5×10 volledige  Sephiroth samestellings, ook bekend as die 50 permutasie kommbinasies met Adony A D N Y of Aleph Dalet Nun Yud.  Ook bekend as die vyf bewustheids liggame of vyf siele, of vyf vingers, of die Hei(5) wat die ryp vrug is.  Of die vyftig stappe na Binah, of die Nun faktor of die Jubilee 50!

Storetjie storie nou oor die letter Lamed, die letter wat nie gebruik word om die Skepping mee te skep nie.  So wat is die doel, die Mazal destiny van die letter Lamed, die vlieende letter?  Die Aleph Lamed-I-Yah Eliyah letter? Die Merkavah?    Die Yud Yud Hei Hei of (10+10+5+5=30) Lamed of letter nommer 12!  Ons weet dat Vav nommer 6 altyd die omhulsel of liggaam vir die  vyf siele  is.  Maar wat is nou by die omhulsel vir die vyf siele met Vav ingesluit?

Hier begin die 6 ure Nagdeel skeppingsproses.  Die letter Resh  van Torah חרה Tau Resh Hei, wat die letter Aleph van die Heilige self as Atah אתה Aleph Tav Hei vervang.  Die skepping suig vir die eerste keer nie net vir homself uit die Skepper nie.  Die baba suig nie nou net meer melk uit die moederbors nie, maar die kind gee nou terug aan die ouers.  Die Skepping is nie nou net meer die ‘dit was twilight en twilight en dag’ kant toe aan die uitsuig nie, maar gee nou terug.  Die dag gee nou aan die nag; die  son gee nou aan die ander sterre.  Dit is twilight en nag en twilight en dag; die nag kom nou eerste.  Die ware spieëlbeeld funksie skop nou in.  Die Resh van Torah תרה vervang die Aleph van Atah אתה.  Die Resh art of clarificarion van die Skepping deur Torah te doen, vervang die Aleph van Atah wat altyd die skepwerk gedoen het deur die 22 letters.  Die Resh van Torah תרה Tav Resh Hei van die vyf, met die Vav liggame; met Adony geunifiseer met die vyf Vav of liggaam bevattende 54 permutasies van YHVH nl. YYVH 12 permutasies, YVVH 12 permutasies, die YYVV 6 permutasies en die VVHH 6 permutasies, gee nou gesamentlik terug aan die Yud Yud Hei Hei 6 sonder Vav liggaam.  Dus die Kosmos se Yud Hei Vav Hei se 12 permutasies en die Heelal se Yud Yud Vav Hei se 12 permutasies;  een heel ongesuurde Pesach brood en die Yud Vav Vav Hei se 12 permutasies ander heel ongesuurde Pesach brood; en die Yud Yud Vav Vav 6 permutasie halwe gesplitte ongesuurde brood, en die Vav Vav Hei Hei ander halwe gesplitte ongesuurde brood gee nou (=36) vir die Heelal en 12 vir die Kosmos en 6 as die  clarification factor.

Die Nagdeel se ses ure, die Yud Yud Hei Hei ses permutasies, is die wat die Vav van die gemanifesteerde of manifested Somethingness Kosmos en die voortgebringde Heelal Skepping vir die Unmanifested die Nothingness terug spieël.  Die lewendige terug spieël, is dus die unifikasies van die Adony: Aleph Dalet Nun Yud, met die permutasies van die Yud Hei Vav Hei kosmos, en Yud Yud Vav Hei en Yud Vav Vav Hei en Yud Yud Vav Vav en Vav Vav Hei Hei Universe.  Die spieëlbeeld in die ‘Somethingness’ kan dan die kleed van die Nothinghness ontvang as kleed om die ‘Somethingness’.  Ons weet nie wat dit is nie, want indien ons sou weet wat dit is,  dan is dit nie meer Nothingness nie.

Destiny Mazal מזל Mem Zayin Lamed bring ons by Lamed(30). Die Yud Yud Hei Hei (10+10+5+5=30) Lamed Contemplation of the Heart. Hierdie ses permutasies is dus dan ook die Lamed beskerming; die Merkavah wat om die een geplaas word wat die spieëlbeeld bydrae gedoen het van die Resh Torah clarification van die Atah se Aleph  skepping bydrae  Die kleed van die ander twee beginne, die Yud begin deur die Hei.  Die begin van die hart liefde en beskerming omhulsel van weer nuwe Yud lewe en lig vir die volgende siklus.

Daar is 8 Vavs in die vyf liggame of wêrelde of permutasies met  Vav; dus die 8 Maschiach funksie van die  vyf permutasies; die  Adam Kadmon Atziluth Beriyah Yetzirah Asiyah of Adam nearness creation formation making.  Hierdie teruggee handeling deur die geskepte aan die Skepper.  Hierde Nagdeel se ses ure skep. Hierdie vervang van die Aleph van Atah met die Resh van Torah en behou van die Hei in die Tora-H en die Ata-H en behou van die  Tau in T-orah en in A-T-ah  gebruik dus die Yechudim  meditasie en Torah studie to unify the Supernal Universes.  Kombineer dus die twee.

Even when root souls do not reveal themselves to you, do not be concerned and do not stop meditating and completing your meditation.  Your intent is not to bring souls to yourself, but to rectify the Supernal Universes.

Wanneer die Yisrael volk die Beloofde Land mag binnegaan, moet hulle sewe magtige nasies eers oorwin, rectify, onder leiding van die ware Yahoshua.  Daar bestaan nie ‘n kortpad 25 Des. liewe Jesus Sondag oggend opium kortpad na ‘n hemel toe van niks doen  nie.  Die rectificationop die planeet, begin met die herstel van die verwronge grid lyne en word voortgesit in die Supernal Universes.   Die Beloofde Land se sewe magtige nasies wat oorwin moet word; die sewe dode wat gesterf moet word, maar wat sewe geboortes gee aan die sewe maal sewe groter en mooier en meer volwasse wȇrelde wat groter en mooier en liefliker lewe kan huisves.  Twee bewegings wat elke op sy manier liefde ervaar en lief het, wat mekaar ontmoet en begin spin en ‘n atoompie vorm wat nou op n atoompie manier, liefde is en lief het; twee atoompies wat nou ‘n molekule word en as molekule liefde is en lief het.  Twee molekules wat een word en as ‘n element liefde is en lief het.  So word die proses herhaal tot by waar die einde weggesteek is in die begin, en die begin weggesteek is in die einde.  Die letters 12 en 12 vir die Lamed tot Tav.

Ja, Lamed tot Tav se weggestteekte 12de letter, die vierbeen oorbruggings Shin en die letters  Caf tot Aleph se weggesteekte vierbeen Beit of geheime Mem world to come waar die Atah met die  Torah se 22 letter skepping, met die twee weggesteekte letters die skepping voltooi.   Die geskepte nederige dienskeg Adony neem die Resh van die Torah om die Aleph skeppings-funksie van Atah te voltooi in elkeen van die twee spieëlbeeld kolomme, skeppings lettersvan Atah – Aleph tot Tav.  Die skepping word in albei gevalle deur die Hei gedoen.  Fantasties mooi!

Kom ons neem Yud Vav Vav Hei en doen die Aleph Dalet Nun Yud dienskneg Adony Yechudim:  Yud Aleph Vav Dalet Vav Nun Hei Yud.   Dit gee Aleph Vav Vav Hei nadat twee Yuds uitgehaal is asook Dalet en Nun. Die Aleph het die Yud vervang.

57

VIERDE BEEN VAN DIE SHIN DARK ENERGY

shin-four (1)

Storetjie herhaal die ontsettende belangrike gedeelte nl. Aleph het die Yud vervang.  Die meditasie stimulant begrip is so belangrik omdat dit toon dat die begin in die einde verskuil is en die einde in die begin.  Yud is die spinnende uitborrelende puntjie wat al groter uitspin in die gemanifesteerde uit die Ongemanifesteerde wat dan groei tot die 22 Skeppings Kodeswaardeur die skepping plaasvind.  Maar die Skepping begin met die Beit Letter; dus die Beit se Bereshit bara Skepping.  Nou wat van die Aleph?  Asook die Yud, die Lamed asook die letters 23 en 24?  Waar pas hulle in en hoekom is dit vir ons belangrik om te weet watter rolle hulle speel?  Het die kennis enige iets met my en jou se lewens en toekoms te doen?

Dit het alles met die doel, die Mazal van jou en my bestaan te doen, want dit is die rede hoekom ons geskep is, hoekom ons gebore is, hoekom ons nou lewe.  Ons doel hier op Aarde wat ons moet vervul, is opgesluit in die begrip van die stelling ‘die Yud is met die Aleph vervang.’  Tot nou toe was die begrip vir die hele wȇreld duister; dus nag.  Dit is Twilight 6 en Twilight 6 en dag 6; dus 18, dus Tzadi.  Dus egverdigige optrede van buite Lamed Merkavah, maar is nog nie Tzaddekiym nie.  Regverdigheid in die gene van binne Lamed of Merkavah, maar het nog die Onderself lief.  Is nog nie ‘liefde’ Boself en Onderself nie.  Slegs wanneer die Yud deur die Aleph vervang word, kan die ‘is liefde’ of is Tzadek gebeur.

Die volledige Twilight 6 en Nag 6 en Twilight 6 en Dag 6 (=24)  moet van nou af plaasvind.  Die (2+4=6) moet plaasvind.  Die 6 van die Nagdeel se Yud Yud Hei Hei 6 permutasies en unifikasies met die Adonai met elkeen van ons.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat die Nagdeel se 6 Skepping, ons verantwoordelikheid is; ons deel van die skeppingsproses is.  Dit is wat ons moet doen.  Dit is hoekom ons hier is; dit is ons Destiny, ons Mazal.  Dit is hoekom ons lewe, dit is hoekom ons geskep is.  Dit is hoe ons en ons ander halwe brood weer een brood kan word.  Dit is hoe ons en ons omself Boself Overself, weer een kan word.  Dit is hoe die Aardse 12 stamme en Hemelse 12 stamme van Yisrael weer een kan word.  Wie is ons?  Ons is die Adam.  Wie is die Adam?  Die Adam is die Aleph wat die Yud vervang het met die eerste Nagdeel permutasie van Adonay A D N Y met die Y Y H H wat geen Vav bevat nie.  (Dit is die rede hoekom ons as Vav nie van die nag se Yud Yud Hei Hei se ses permutasies weet nie, want daar is nie ‘n Vav in die Yud Yud Hei Hei nie.)02bet

Wat is Aleph?  Aleph is die Adam van die begin weggesteek in die einde.  Aleph is twee Yuds met twee Vavs inmekaar bekend as Adam- man en vrou is hy.  Dan word die twee gesplit en word Adam en Chavah man en vrou is hulle.  Die proses is in die einde wat die begin ook is, verskuil.  Die Vav as die vierde been van Shin en die Vav as die vierde been van Bet, die “letters” wat eintlik nie letters is nie, maar die Nagdeel skeppingsproses  wat weggesteek is in die Dagdeel skeppings proses, waarvan ons eers bewus word wanneer ons die volledige siklus voltooi het.  Daarom lees die begin met die eerste oogopslag ‘Twilight Twilight dag’, slegs  18 het lief, maar na een volle siklus, lees die geïnisieerde Adonay Adam van Aleph nou Twilight nag Twilight dag, die 24 is liefde.    Die Aleph  het  die  Yud vervang: hoekom juig niemand nie?

Die oneindige Ongemanifesteerde, verteenwoordig deur die Yud Yud Hei Hei wat nie ‘n Vav liggaam het nie, dus nie die Vav se vyf sintuie het nie, nou ook deur die ander vyf kombinasies van die permutasies of Naam van 54 Homself as Ongemanifesteerde, in die gemanifesteerde kan ervaar   Sy skepping en Homself uit sy skeppings oogpunt kan ervaar en beleef.  Die voorreg om ons lewe en bron van lewenslus te verwelkom in ons lewe Hom toe te laat om homself deur ons wese te beleef.  Die Aleph het die Yud vervang.  Die Yud hetlewe uitgespin na die  ruimte in hom, maar nou het die rolle omgekeer; die Aleph Adam borrel nou die Vav Adam lewe terug in die Heelal, en die Heelal borrel nou Heelal Aleph Adam Vav lewe terug in die Kosmos, wat weer op sy beurt die borrelende Vav Aleph Adam lewe terug in die Ongemanifesteerde borrel.  Alles gebeur deur die twee Yuds, een Yud tussen Heelal en Kosmos, en een Yud tussen Kosmos en die heilige Ongemanifesteerde Oneindige.   Die Onderself alleen van buite af se Tzade optrede, het nou die Echad eenheid se is Tzade of is Tzadekiym, het lief en is nou liefde geword, of het lewe, nou ‘is lewe’ geword.

Daar is die vorms wat lewe huisves en daar is die lewe wat binne die vorms wat lewe huisves, lewe.  Dit is twee verskillende dinge.  Daar is vorms wat liefde huisves en kan liefhȇ, maar daar is die liefde wat binne die vorms is, wat die liefde huisves.  Dit is die ‘is liefde’.   Daar is die 50 Name of Ek Is, wat ons ook kan word met die skep van die ses ure van die Nagdeel; die  Yud Yud Hei Hei se ses permutasies en unifikasies met Aleph Dalet Nun Yud as begin.  Die Heelal sterre moet hulle lig vir die Kosmos gee en die Mane word wat die Kosmoslig weerkaaats.

Waar kom die vierde been van die Shin vandaan?  Wat is ‘n Black Hole?  Wat is ‘n White Hole?  Wat is Dark Energy?   Die Wetenskap bewussyn wat nie so teruggehou word soos die Onderself alleen vorm godsdiens bewussyn nie, het nou al die koms van die Nag van die Twilight nag en Twilight dag se bewussyn begin ervaar en noem die Twilight se nag Dark Energy.  Hulle weet Dark Energy bestaan en dat Dark Energy gravitasie kragte het.  Die Wetenskap bewussyn het nou ook al die Yud as black holes en white holes ge-identifiseer.  Die Shin Letter is waarheid.  Net soos wat Shin te min waarheid, soos 70% waarheid kan bevat, kan Shin ook te veel waarheid, soos 130% waarheid bevat.  Kom ons veronderstel die 30 te veel is nou afkomstig van die Yud(10) Yud(10) Hei(5) Hei(5) (=30) wat die  heilige Naam sonder Vav is.  Veronderstel dit is die Dark Energy of die evil teenoorstaande van live in die beperkte Onderself of Heelal alleen godsdiens bewussyn.  Maar wanneer die Boself Kosmos bykom, is dit nou die nuwe Shin van die nuwe kwantum bewussyn se 100% waarheid vir die nuwe Plane.

Wat het nou gebeur?  Hier het nou Teshuvah met liefde gebeur.  Nie ‘is lief vir’ se vergewe van  minus 30 na 0 toe van die Onderself of daglig alleen Christen nie,  maar die Daglig Heelal en dark energy kosmos se ‘is liefde’ Teshuvah vedubbeling van minus 30 na plus 30; dus 130.  Dit is waar die positive evil of dark energy live vandaan kom.  Dit is waar die vierde been van Shin vandaan kom.  Dit is waar die sogenaamde einde weggessteek in die begin en die begin weggesteek in die einde, vandaan kom. Daar moet die bydrae in die Skeppingsproses vanaf die Skepping se kant ook wees; die dark energy bydrae.  Die evil live Teshuvah ‘is liefde’ bydrae, is regverdigheid bydrae; Ek Is bydrae.

Mosheh of Mem Shin Hei bring die boodskap tot elkeen van ons.  Die EK IS boodskap; die Aleph Hei Yud Hei boodskap.  Die boodskap dat Yud Hei Vav Hei geunifiseer met ons as sy diensknegte, die Adonay, die Aleph Dalet Nun Yud EEN word met Hom as Yud Hei Vav Hei.  Ons sal die 8 Mashiach funksie doen as Y A H D V N H Y wat die Yud Yud voorsien en die Nun voorsien en die Dalet voorsien. Die A H Y H met A D N Y gee A A H D Y N H Y; dus H Y H Y en A A en Dalet en Nun.  Hierdie twee Alephs is dus die bron vir die vierde been van die Shin en die vierde been van die Beit tydelike  oorgangs Vierde Dimensie handelinge.   Die EK IS AL-LA Aleph Lamed – Lamed Aleph spieëlbeeld met die Hei Hand van die Mos Hei saam met die Yahoshua Yochanan-da binne die Eliyah Merkavah funksie wat die  Hei se verdubbeling in die dwars bo sy, en regaf regterbeen bewerkstellig, met die  doen van die  Resh van die Torah wat die  Aleph van die Atah verdubbel het na twee Alephs  toe.  Die Aleph en Aleph van Alla.   Al drie kruise op Golgotha; Heelal, Logos Oog, Kosmos.  Spieëlbeelde met bewustheids Oog lens tussenin.

58

DRIE KRUISE: KENNIS WYSHEID INSIG

Wat probeer Storetjie oordra met al die onnodige  ingewikkelde dinge?  Kan dit nie maar net die maklike ‘Jesus het my lief’ storie wees nie?  Kom ons kyk hoekom nie:

The Cosmic Doctrine p. 47:  You will perceive that each plane of evolution begets an organized system of forces. First plane (Yud) is the system of rings which is the absolute.  Second Plane (Hei) is the system of rays and circles which is the Cosmos.  Third Plane (Vav) the cosmic atoms according to their planes.  Fourth Plane (Hei) the great organisms which we call the Universes according to their Planes.  The Universe is the fourth cosmic phase of evolution. (Dus die Naam Yud Hei Vav Hei se vier letters of kragte of forces).  These forces reacts to all influences that play upon them and register the reaction in the movement of the space that is under their influence.

Yud verteenwoordig die space of the system of three rings.  Hei verteenwoordig die space of the cosmos se rays and circles.  Vav is tussen die Cosmos en die onderste Hei, die Universe; dus ook die Christos Logos Oog en …register reaction in movement in the atomic space.  Die onderste Hei verteenwoordig die Universe, the great organism the fourth cosmic evolution. The universe undergo evolution on the same line as the cosmos. (die onderste Hei soos die boonste Hei; As above so below).  Each plane is therefore sentient the power of perception.

Hier is die groot geheim; die Insig Binah verkry deur die  handeling kennis opgedoen, Daat en hoekom daar meer gedoen moet word as net glo.

Because they react and register the reaction and because they register the reaction, they develop through experience (die kennis of Daat opgedoen deur handeling) so that even the three primal rings the true three in one absolute, are sentient influenced, thus also capable of development.  They are so vast, these rings and so simple, because the influences which act upon them are so few, that their individuality, though it exceeds the span of all imagination, is exceedingly primitive. Yet it is upon this vast and simple type, that your individuality is build up.

Hier is die ontsettende groot geheim; ons redding deur simplistiese sterk geloof is die beginsel vasgelȇ, maar daar is ook ‘n groot gevaar in die beginsel verskuil.  Let mooi op.  Onthou, ons het ‘n Onderself Personality en ‘n Boself Individuality.  Gebrek aan wysheid, kennis en insig van hoe ons saamgestel is en die Kosmos en Heelal saamgestel is, kan veroorsaak dat die noodsaalike simplistiese sterk en direkte geloof verband wat een besit, nou weens gebrek aan  wysheid, kennis en insig teen hom gebruik word.  Luiter  mooi:

Therefore it is that you, small as you are, have your affinities with these Cosmic beings and are influenced by there phases from the Absolute to the atom of your own earth, which is the secret of wisdom.  The uninitiated is acted upon by these forces (die magte, selfs jou eie Boself beheer jou.  Hoe gebeur dit?  Dit gebeur deurdat hulle jou eie sterk geloof sonder kennis, wysheid en insig, teen jou gebruik.  Maar sou jy die initiated met wysheid, kennis en insig wees, geld die volgende.

The initiated in the levels of the right hand path of the 1) Adam, 2) Nature 30 Saints 4) Masters, 5) Angels 6) Archangels 7) Christs  8) Logos Cosmic Christ… (deur Daat kennis opgedoen, deur die doen van die gebooie, Binah insig verkry deur die studie van die geskrifte en Chokmah wysheid ontvang vanaf die lewende Torah)…by these above, escapes from their influences.

Yahshua het die toets slegs geslaag omdat sy wysheid, insig en kennis, dus sy live die evil van die eksaminator oormeester het. Hy het ook gevra:  Is die leerling bo die meester? Vrygestel van die eksamen?  Hier kom die pragtige deel: And uses them for his own ends.  Gebruik hulle, in plaas daarvan dat hulle jou gebruik.

Sou die insig, wysheid en kennis dus verkry word, sou die volgende van toepassing wees:  Should his ends (sy Mazal doelwit  destiny) be those of the cosmic evolution, he grows and develops  through all its phases untill he attains the static condition, which is completeness and following the laws of great organisms of which he is now one, he gives rise himself of a system.  Nie net eens een Adampie per planeet nie, nie net een son per sonstelsel nie, nee, ‘n volledige sisteem!

Storetjie stel dus bekend die drie kruise op Golgotha: Kennis, Insig, Wysheid, en die twee keuses: gebruik die 70 jaar wat Adam vir David geleen het, studeer voluit en slaag die kennis, insig, wysheid eksamens en verkry jou kwalifikasies.  Wees die reverdige meester oor die waaroor jy aangestel word, of word ‘n skoolverlater, verspeel jou 70 geleende jare en vind jouself aan die einde vasgenael aan die die drie kruise van die tekort aan kennis, insig, wysheid.  Dit is die ware drie kruise tragedie van ons tyd; dat ons van die 70 jaar bykans geen tyd aan studie van die kennis, insig en wysheid afgestaan het nie.  Mag die 2014=7  die begin wees waar die 7×10 volledige 70 jaar volle studie tyd ingelei gaan word van die nodige 3×10 Insig, Kennis en Wysheid wat nodig is vir die Daat, Binah, Chokmah ware 3 nodig op die 7  Shabbatte van ongesuurde brode, of sewe Shabbatte van die een jaar se feeste  wat die  ware volledige nuwe Sephiroth daar stel.  Die Sephiroth wat met die volledige kennis, insig en wysheid die vlakke vanaf atoom tot kosmos regeer.  Mag dit so wees dat elkeen so ‘n Sephiroth is wat die eksamen geslaag het in kennis, insig en wysheid, na die lewenslange 70 jaar studie.  Mag elkeen ‘n aanstelling kry daar waar sy Mazal, destiny hom geneem het!

 

59

BEMEESTER DIE SEWE VLAKKE

In die land van die blinde is die “eenoog ” koning maar wanneer die “eenoog” nou net die onderste “Hei” raaksien van die Yud Hei Vav Hei mannetjie met die “Yud” as kop en die boonste “Hei” as die skouers en arms en die “Vav” as die lyf en die onderste “Hei” as die heupe en bene, en dink dat die onderste Hei die Heelal Hei is, sy totale wese, sal hy  dink die “Vav” is sy redder en die boonste “Hei” is sy Skepper.  Daarom is dit belangrik om gedurende die geleende 70 jaar, al 7 die oë te bekom om al sewe die vlakke binne die sirkel sfeer, te kan sien.

images (4)Die vlakke van 1) Man 2) Nature 3) Saints 4) Masters 5) Angels 6) Archangels 7) Christs  en baie belangrik, die Kosmiese Christos buite die sfeer sirkel se sewe vlakke, te kan raaksien met die sewe oë soos verkry deur die sewe perfekte shabbatte tussen Pesach en Shavuot se afweeg en afmeet van die olie, koring en wyn.   Kennis, Wysheid en Insig kan die volledige Yud Hei Vav Hei mannetjie, die mikroposopos, nou die groot makroposopos prent deeglik in sy geheel met die sewe oë raak sien en dus as die ten volle geïnisieerde deur die sewe inisierings of dode gebruik.  Die kragte hom nie meer vir hulle doelwitte gebruik nie, maar die ten volle geïnisieerde gebruik nou die kragte vir sy doelwit, sy Mazal sy Destiny.  Hy is nou vry van die drie kruise van onvoldoende Daat en Binah en Chokmah kennis en insig en wysheid.  Die drie werklike waarhede waarmee die geïnisieerde die voorbeeld gebed van ’n geïniseerde aan sy Vader afgesluit het.

Die kosmiese Christos Vav tussen die Heelal Hei en die kosmiese Hei.  Die Hei wat met die Vav been uit die Dalet geskep is,  maar daar is ook nog die Hei wat met die Yud van die Gimmel geskep is.  Die Gimmel wat dan Shabbat 7 word.  Die einde weggesteek in die begin en die begin weggesteek in die einde.  Die Vav tussen heelal Hei en Kosmos Hei, ook die Yud tussen somethingness en nothingness tussen manifest en unmanifest, tussen infinite en finite.

Wanneer die Vav dus met sy sewe oë en genoeg kennis, insig en wysheid die kragte beheer, kan hy die volledige ware lewende spieël meganisme tussen die Hei Heelal en Hei kosmos wees.  Dus die voorbeeld wees vir die spieël meganisme wat Yud is tussen die manifest of somethingness en unmanifest of nothingness.  Dus is dit nou die meganisme binne meganisme wat die einde binne begin en begin binne einde is, waar nuwe manifest of somethingness nou uit die unmanifest of nothingness uit voortgetower word; die ewige nuwe lewensbron in die ewige siklus.

 

59

BEMEESTER DIE SEWE VLAKKE

In die land van die blinde is die “eenoog ” koning maar wanneer die “eenoog” nou net die onderste “Hei” raaksien van die Yud Hei Vav Hei mannetjie met die “Yud” as kop en die boonste “Hei” as die skouers en arms en die “Vav” as die lyf en die onderste “Hei” as die heupe en bene, en dink dat die onderste Hei die Heelal Hei is, sy totale wese, sal hy  dink die “Vav” is sy redder en die boonste “Hei” is sy Skepper.  Daarom is dit belangrik om gedurende die geleende 70 jaar, al 7 die oë te bekom om al sewe die vlakke binne die sirkel sfeer, te kan sien.

Die vlakke van 1) man 2) nature 3) saints 4) masters 5) angels 6) archangels 7) Christs  en baie belangrik, die kosmiese Christos buite die sfeer sirkel se sewe vlakke, te kan raaksien met die sewe oë soos verkry deur die sewe perfekte shabbatte tussen Pesach en Shavuot se afweeg en afmeet van die olie, koring en wyn.   Kennis, Wysheid en Insig kan die volledige Yud Hei Vav Hei mannetjie, die mikroposopos, nou die groot makroposopos prent deeglik in sy geheel met die sewe oë raak sien en dus as die ten volle geïnisieerde deur die sewe inisierings of dode gebruik.  Die kragte hom nie meer vir hulle doelwitte gebruik nie, maar die ten volle geïnisieerde gebruik nou die kragte vir sy doelwit, sy Mazal sy Destiny.  Hy is nou vry van die drie kruise van onvoldoende Daat en Binah en Chokmah kennis en insig en wysheid.  Die drie werklike waarhede waarmee die geïnisieerde die voorbeeld gebed van ’n geïniseerde aan sy Vader afgesluit het.

Die kosmiese Christos Vav tussen die Heelal Hei en die kosmiese Hei.  Die Hei wat met die Vav been uit die Dalet geskep is,  maar daar is ook nog die Hei wat met die Yud van die Gimmel geskep is.  Die Gimmel wat dan Shabbat 7 word.  Die einde weggesteek in die begin en die begin weggesteek in die einde.  Die Vav tussen heelal Hei en Kosmos Hei, ook die Yud tussen somethingness en nothingness tussen manifest en unmanifest, tussen infinite en finite.

Wanneer die Vav dus met sy sewe oë en genoeg kennis, insig en wysheid die kragte beheer, kan hy die volledige ware lewende spieël meganisme tussen die Hei Heelal en Hei kosmos wees.  Dus die voorbeeld wees vir die spieël meganisme wat Yud is tussen die manifest of somethingness en unmanifest of nothingness.  Dus is dit nou die meganisme binne meganisme wat die einde binne begin en begin binne einde is, waar nuwe manifest of somethingness nou uit die unmanifest of nothingness uit voortgetower word; die ewige nuwe lewensbron in die ewige siklus.

 

60

 index.livejpg

 Good is the dynamism and Evil the thrust block

Maatjies, vir wie is die Bybel boek bedoel?  Die Bybel is vir Yisrael bedoel. Yisrael is die die “space” wie se beweging die drie sirkels voltooi het, die twaalf radiale voltooi het, die sewe vlakke voltooi het en nou as een Great One op spiraal deur die sewe vlakke na die sewende vlak in die Kosmos.  Yisrael is ‘n spiraal van sewe bene op die sewende vlak Kosmos wat ook die ewolusie van bewegings-dinamika van ruimte se oorgang na die psigologiese beleef; die tangental movement se simplistiese reaksies se oorgang na die enorme geunifesteerde reaksies, bekend as gedagtes.  Dus die huwelik tussen die Natuur of bewegings-dinamika of die vierkant kop Zayin of sewe vlak kosmossie, Great One wat op die sewende vlak ontwikkel en voltooi.  Ook die rondekop Vav, die  Adam, die psigologiese kant van die huwelik, binne die Chet(6) en Zayin(7) huwelik wat 8 en 13 is; agt wanneer jy van buite die Merkavah kyk.  Binne Merkavah is die bewussyn aansig die dertien Echad eenheid binne die spiraal lyn uitkyk.  Ons haal aan:

You will perceive that we are still speaking in terms of dynamics (Zayin 7).  It will not until a high degree of evolution (Vav wat met die Zayin in die huwelik kan tree) has been achieved, that we can speak in terms of physiology.

Dus ‘n rondekoppie Vav Adam met menslike emosies wat die vierkantkoppie se net suiwer bewegings dinamika, kan omsit in die  Adam Vav menslike emosies.

There is an unbroken line from movement to thought.  Binne in die lyn, binne in Merkavah, binne die Chet(13) Echad huwelik, binne die Boom van Lewe Mazal. (77) die Destiny van Ayin 7 wat die Mem 40 World to Come word binne die Lamed of die huidige 7 vlak dinamiese beweging wat met behulp van die Vav wat die lamed van binne beheer, nou die nuwe Aarde met nuwe bewgings dinamika word, wat die nuwe Samekh(60) lewe of Vav bewussyn kan akkomodeer.

Die Bybel is die boek van die Mem Shin Hei Adam Vav(6), wat die bos sien wat brand met dinamika waarmee hy die aarde kan heilig. Hy kan as Vav in huwelik met die Zaiyn(7) Aarde, die huidige dinamika se Ring Pass Not oorskry met sy positive 9 evil en met Teshuva met liefde uitbrei na die nuwe Mem(40) World to come toe.  Hy gebruik dus sy eie evil as thrustblock om vir die nuwe Samekh live lewe, ‘n nuwe Mem Aarde te skep: the World to come and life in the world to come…

  1. P57 A great entity Zayin(7) commences its evolution by developing, not the Cosmic Rings, but the concept of those rings; thus Vav(6) Adam’s emotional thoughts and righteousness, that is to say the Vav(6) and Zayin(7)in the Echad(=13) marriage, where Vav pilots the Lamed Merkavah with his wife Zayin on his side. over the Ring Pass Not border into the new plus 9 additional, to create the new earth, or new dynamics called Mem(40).

Die dinamika van die Zayin alleen kan nie die Ring Pass Not oorsteek nie, die huwelik met Vav is nodig, want die bewussyn van gedagtes, die geheue, die regverdige menslike emosies, is nodig om die Ring Pass Not te kan oorsteek, wat nodig is vir nuwe ewolusie siklusse. Die 13 Echad binne Lamed huwelik van die ware Yisrael vir wie die Bybel geskryf is.

Die Bybel is nie geskryf vir die sondelose perfekte heilige van die die 25 Desember Christen nie.  Die sondelose Christen het geen nuttige rol te vervul in die groot en ewige toneel wat homself in die Bybelboek  afspeel nie, want hy het homself as rolspeler uit die Bybelboek gehaal met sy sondelose heiligheid. Hoekom het dit nou gebeur?  Hier is die rede:  Die sewende vlak rolspeler, die ware Yisraeliet, die ware eienaar van die Bybelboek, hier op bl 57 Cosmic Doctrine nou ‘n ‘Great Entity’ genoem… knows good and evil, and therefore is an Elohiym.  It is the knowledge of good and evil which enables it to manifest.

Om deur die grens van Ring Pass Not te breek en evil nou live te maak: Teshuvah verdubbeling met liefde.  Yud(10) verdubbel na Caf 20 toe, Job se verdubbeling because the good is the dynamism and the evil is the thrust block.  In die aksie en reaksie wȇreld  moet die live vuurpyl teen die evil beton blok kan vasskop om sterk genoeg gelanseer te kan raak sodoende vry te breek van die vorige ou Aarde se gravitasiekrag af, en na die nuwe aarde toe te vlieg;  die Yobel vry, die Teshuvah met liefde vry.  Die repentant se dubbele waarde.

Maar die arme, skoon uit die prentjie super heilige Christen, het nie die sonde evil thrust block met sy ‘Jesus het my met geloof alleen gered’nie.  Hy haal dus nie die vrybreek Yobel punt van sewe maal sewe Shabbatte se vyftigste dag Torah ware begrippe van die inhoud van die Torah nie, dus nie die Teshuvah  begrip nie en val hy terug na die Ring Chaos toe.

Maatjies, die “evil-live” spieëlbeeld moet bestaan. Daar kan nie net ‘n “live” kant wees nie, dan is daar nie n spieël nie. Ons moet spieëls wees.  Die evil live spieël moet daar wees.   Die 25 Desember Christen is nou sondeloos.  Dus hy is evil loos en nie meer ‘n spieël nie.  Die Bybel is vir die volledige evil live Yisrael spieëls geskryf, nie vir 25 Des. sondelose Christinne nie.  Daarom staan daar in die Bybel ook niks van ‘n 25 Des. Jesus, die Christinne se evil lose geen spieël funksie wese nie, want die Bybel beskryf geen nuttige rol vir n wese wat nie n evil live funksie het nie; geen Teshuvah lewensfunksie het nie.  Maatjies, die evil live spieël moet saam as  een heel evil live spieël na die nuwe Aarde en nuwe Hemel gaan, want hy moet nog steeds daar ook die werk van evil live doen.

So hoe moet dit dan volgens die Bybel gebeur?  Dit moet met die Teshuvah met liefde manier gebeur.  Wat beteken dit?  Die sewende vlak handboek vir die sewende vlak ewolusie, die sewende vlak strutuur, het nege sye. Die volgende ewolusie kwantum is dus ‘n nuwe begin van ‘n nuwe opbou na die volgende reeks toe wat weer in 10 of Yud eindig.  Die lansering wat dus nou nodig is vir die thrustblock evil en vuurpyl live, het beide nodig vir   suksesvolle lansering.  Wat nou van uiterste belang is, is die feit dat die ou Aarde, die ou lansseerblok, die ou evil, die bestanddele is wat omgebou word na die nuwe lanseerblok, die nuwe aarde, die nuwe  evil; net soos die ou live die ou vuurpyl, die nuwe live, die nuwe lewe op die nuwe Aarde word.  So wat beskryf dit?  Dit beskryf die waarheid in die Bybel, dat live evil moet gebruik om homself te red, maar ook evil te red, die vuurpyl en die lanseerblok; die twee red mekaar deur saam te werk.

Die opponerende handelinge en kragte van live en evil, het tot gevolg dat live vir evil red.  Glo dit Maatjies, die feit dat jy jou Sondes by jou hou en dit self beveg elke dag, red jou en jou Sondes.  Presies die teenoorstaande van die vals 25 Des. Christen redding storie, van jou weggeneemde Sondes en nou is jy gered.  Wat gebeur met die sondes of evil as live dit nie opponeer nie?

Cosmic Doctrine p.24  You never oppose evil.  When you wish to destroy, you make a vacuum around it.  You prevent opposition from touching it then, being unopposed, it is free to follow its own nature, which is, to join the motion of Ring Chaos  It therefore, passes out of the periphery of the Universe until it meets the spin of the Ring Pass Not which it cannot get through.  Evil kan nie aangaan nie, maar onthou die Shema, die Echad 13 van die Bybel, waar die Bybel sȇ: Ek Is Alles.  Geen plek vir die vals 25 Desember Jesus live en satan live evil evil nie.  As evil nie kan aangaan nie, kan live ook nie aangaan nie. Geen lanseerblok evil nie, geen lansering van live vuurpyl nie!

Talle groot sages aan wie die groot geheim bekend is, oortree doelbewus gereeld en loots dus die evil-live lansering daagliks. Die 30 Tzaddikim hanteer die planeet se karma ook met die lanserings.  Die massas  doodtevrede Christinne in hulle gekkeparadys sal moet begin wakkerskrik uit hulle doodslaap, want die volgende gebeur en hou hulle ook vir dieselfde tydperk terug:

Evil has gone to such primitive simplicity that it is resolved into its own…  Maar die ware eerste halwe ongesuurdse Pesach brood van die Bybel het net kom toon hoe ons elkeen ons eie live evil lansering moet doen; elkeen sy kruis opneem.  Het jy reverdigheid laat geskied tussen jou evil en live?  Het jy dit self hanteeer?  Het jy jou eie besluite geneem en was hulle regverdig teenoor evil en live?

Die AHYH en YHVH se ware inhoud van die Bybel en hoof vraag, en hoof toets is dus: het jy die toets van Ek Is regverdigheid tussen jou eie evil-live besluite gedurende jou lewe, geslaag sodat dat jy as die Melek Tzedek Koning van Regverdigheid tussen die evil live van die AHYH  YHVH aangestel kan word?   Het jy soos ‘n Ghandi die onregverdige Engelse sout en suiker biljoenȇrs en Indiese  slawekinders  met die regverdige voorbeeldige  evil live  opponering  daagliks gedoen, teengestaan?  Sien jy die die onregverdige dewolusie van die Christen se evil terug tot in die simplistiese doodgoeie deeltjie van ewolusie, voor enige spin van lewe?   En die ewolusie van die Christen live in sy spinnende lewende toestand saam met sy Jesus, as regverdig teenoor die  live evil van die een groot heilige Unmnifested; gemanifesteer as EK IS AHYH en YHVH waar daar geen Satan met sy evil, bestaan nie?

Die Mazal, Mem(40) Zayin(7) Lamed(30)= 77 of (7×7=49) en (4×9=36) en (3×6=18) Tzade en (7+7=14) en (1+4=5) Hei. Fenominaal!  Die Tzade wat die EK IS regverdig wat die Hei hand van beheer het oor die Hei, opgemaak met die Vav, dus tussen Hei Heelal en Hei Kosmos, maar ook die Hei hand opgemaak met die Yud; dus tussen  manifest of Somethingness en unmanifest of Nothingness.  Die Koning van Regverdigheid Melek Tzedek wat Abram met die Hei seën, maar ook die Unmanifest, die Nothingness, die NOT met die Hei hand seën.  Die Hei opgemaak met Vav en die Hei opgemaak met Yud, wat ook verskuil die Hei opgemaak met Yud is, en die Hei opgemaak met Vav is, vir die wat oë het om te sien en ore het om te hoor.

So, wat het die verkryging van die kennis, insig, wysheid gebring?  Dit het jou vrygemaak van die mag wat die ander sewe vlakke se magte oor jou mazal/destiny, gehad het;  die magte van die ander mense op die 1)Mensvlak, op die 2) Natuurkragte vlak, op die 3) Heiliges vlak,  4) die Meesters vlak 5) die Engele vlak 6) die Hoofengele vlak 7) die Christosse binne die sfeer vlak.  Jy het nou as die Kosmiese Christos beheer oor hulle kragte en dus oor jou eie destiny/mazal om die handelinge te doen soos Storetjie pas beskryf het.

Opsommend Sonder die nodige kennis, insig en wysheid om elkeen van die sewe vlakke se kragte self te kan beheer en dus met behulp van die kragte jou destiny/mazal per vlak te kan vervul, beheer die vlakke se kragte jou, en verhoed jou om jou doel in jou lewe te bereik.  Die sewe Vlakke met hulle sewe soorte kragte bestaan en is werklikhede.  Dit is net die een wat doelbewus in die duister gehou word, wat nie van hulle bestaan bewus is nie. Die volgende maak een bewus van die sewe vlakke met hulle kragte wat bemeester moet word:

1) Die sewe dae van ongesuurde brood eet.

2) Die sewe Shabbatte van die sewe weke se aftel vanaf die Pesach tot Shavuot.

3) Die sewe dae van in Sukkoths woon.

4) Die sewe JaarShabbatte.

5) Die sewende weeksdag Shabbat

Hoe raak een bewus dat jy meester van die sewe vlakke met die sewe kragte kan wees en moet word?

1) Die 8 van die (9×8=72) uur met Pesach.

2) Die vyftigste dag van Shavuot.

3) Die agste dag van Sukkoths

4) Die agste dag van Chanukah.

Met ander woorde, die Torah openbaar die geheime.  Wat doen die 25 Desember se program van die sogenaamde Christendom?  Blokkeer die openbaring van die bestaan van die sewe vlakke met kragte; dus geen korrekte sewende dag Shabbat nie, geen sewe dae van Ongesuurde Brood nie, geen van enige van die heilige tye wat die nodige kennis of insig of wysheid bring nie. Perfek geblokkeer!

Die nodige kennis en insig en wysheid wat bekom moet word om vry te kom van die vlakke se magte oor een, word nou baie vernuftig  weggehou deur simplistiese, opregte, kinderlike geloof en liefde van die gelowige vir sy of haar Skepper teen die gelowige in te span.  Die hele opgemaakte vals 25 Desember Jesus Verlosser godsdiens wat net geloof nodig het, is ingebring deur die sewe vlakke se kragte en perfek geïmplimenteer.  Die kinderlike gelowige massas word perfek geblokkeer en in die duister gehou.  Die Besnydenis Verbond is met die vervalsing van die paar waterdruppeltjies doop vervang.  Die Nuwemaan heiliging is mee weggedoen.  Die ware Shabbat is met die eerste dag vervang.  Die sewe JaarShabbatte is mee weggedoen, so ook die sewe ongesuurde brood Pesach dae.  Die sewe x sewe Shabbatte is nie meer nodig nie, so ook nie Sukkoths nie.  Die hele sogenaamde Ou Testament is nou ‘n Testament van die verlede gemaak.  Net geloof is nodig, dan is een gered.  Gered van wat vir wat?  Van sondes vir ‘n ewige lewe eendag.  Wat van die lewe nou wat nog sonder die sogenaamde sondes oor is?  Wat maak een nou vir die res van sy sondelose lewe?  Hoe kry hy die tyd om?  Wat is sy mazal, sy destiny?  Waarom het die Skepper hom geskape?  Om nou sondeloos in die lewe sonder enige ander doel sondeloos rond te dwaal met geen doelwit nie, en nog uit te sien na ‘n ewigheid van so ‘n sondelose doellose bestaan?

Die Mazal, Mem(40) Zayin(7) Lamed(30)= 77 of (7×7=49) en (4×9=36) en (3×6=18) Tzade en (7+7=14) en (1+4=5) Hei. Fenominaal!  Die Tzade wat die EK IS regverdig wat die Hei hand van beheer het oor die Hei, opgemaak met die Vav, dus tussen Hei Heelal en Hei Kosmos, maar ook die Hei hand opgemaak met die Yud; dus tussen  manifest of Somethingness en unmanifest of Nothingness.  Die Koning van Regverdigheid Melek Tzedek wat Abram met die Hei seën, maar ook die Unmanifest, die Nothingness, die NOT met die Hei hand seën.  Die Hei opgemaak met Vav en die Hei opgemaak met Yud, wat ook verskuil die Hei opgemaak met Yud is, en die Hei opgemaak met Vav is, vir die wat oë het om te sien en ore het om te hoor.

So, wat het die verkryging van die kennis, insig, wysheid gebring?  Dit het jou vrygemaak van die mag wat die ander sewe vlakke se magte oor jou mazal/destiny, gehad het;  die magte van die ander mense op die 1)Mensvlak, op die 2) Natuurkragte vlak, op die 3) Heiliges vlak,  4) die Meesters vlak 5) die Engele vlak 6) die Hoofengele vlak 7) die Christosse binne die sfeer vlak.  Jy het nou as die Kosmiese Christos beheer oor hulle kragte en dus oor jou eie destiny/mazal om die handelinge te doen soos Storetjie pas beskryf het.

Opsommend Sonder die nodige kennis, insig en wysheid om elkeen van die sewe vlakke se kragte self te kan beheer en dus met behulp van die kragte jou destiny/mazal per vlak te kan vervul, beheer die vlakke se kragte jou, en verhoed jou om jou doel in jou lewe te bereik.  Die sewe Vlakke met hulle sewe soorte kragte bestaan en is werklikhede.  Dit is net die een wat doelbewus in die duister gehou word, wat nie van hulle bestaan bewus is nie. Die volgende maak een bewus van die sewe vlakke met hulle kragte wat bemeester moet word:

1) Die sewe dae van ongesuurde brood eet.

2) Die sewe Shabbatte van die sewe weke se aftel vanaf die Pesach tot Shavuot.

3) Die sewe dae van in Sukkoths woon.

4) Die sewe JaarShabbatte.

5) Die sewende weeksdag Shabbat

Hoe raak een bewus dat jy meester van die sewe vlakke met die sewe kragte kan wees en moet word?

1) Die 8 van die (9×8=72) uur met Pesach.

2) Die vyftigste dag van Shavuot.

3) Die agste dag van Sukkoths

4) Die agste dag van Chanukah.

Met ander woorde, die Torah openbaar die geheime.  Wat doen die 25 Desember se program van die sogenaamde Christendom?  Blokkeer die openbaring van die bestaan van die sewe vlakke met kragte; dus geen korrekte sewende dag Shabbat nie, geen sewe dae van Ongesuurde Brood nie, geen van enige van die heilige tye wat die nodige kennis of insig of wysheid bring nie. Perfek geblokkeer!

Die nodige kennis en insig en wysheid wat bekom moet word om vry te kom van die vlakke se magte oor een, word nou baie vernuftig  weggehou deur simplistiese, opregte, kinderlike geloof en liefde van die gelowige vir sy of haar Skepper teen die gelowige in te span.  Die hele opgemaakte vals 25 Desember Jesus Verlosser godsdiens wat net geloof nodig het, is ingebring deur die sewe vlakke se kragte en perfek geïmplimenteer.  Die kinderlike gelowige massas word perfek geblokkeer en in die duister gehou.  Die Besnydenis Verbond is met die vervalsing van die paar waterdruppeltjies doop vervang.  Die Nuwemaan heiliging is mee weggedoen.  Die ware Shabbat is met die eerste dag vervang.  Die sewe JaarShabbatte is mee weggedoen, so ook die sewe ongesuurde brood Pesach dae.  Die sewe x sewe Shabbatte is nie meer nodig nie, so ook nie Sukkoths nie.  Die hele sogenaamde Ou Testament is nou ‘n Testament van die verlede gemaak.  Net geloof is nodig, dan is een gered.  Gered van wat vir wat?  Van sondes vir ‘n ewige lewe eendag.  Wat van die lewe nou wat nog sonder die sogenaamde sondes oor is?  Wat maak een nou vir die res van sy sondelose lewe?  Hoe kry hy die tyd om?  Wat is sy mazal, sy destiny?  Waarom het die Skepper hom geskape?  Om nou sondeloos in die lewe sonder enige ander doel sondeloos rond te dwaal met geen doelwit nie, en nog uit te sien na ‘n ewigheid van so ‘n sondelose doellose bestaan?

 

61

EL-I-YAH WA VAN VUUR

Maatjies, die Bybelboek wat die handleiding vir die sewende kosmiese vlak se sewende heelal vlak, se sewende spiraal vlak se sewende galaktika-been vlak, se sewende sonnestel vlak; se sewende vlak van bewegings dinamika na die sewende vlak van bewussyn in gedagtevorms begrippe, naamlik die sewende dag Zayin huwelik met die sesde dag Vav se dertien Echad eenheid Chet-huwelik begrippe, die Yechudim unifiserings begrippe, die atonement en at-onement begrippe, is gesteel deur die nog opkomende laer ewolusie vlakke.  Die simplistiese laer bewussyn het sy 25 Des. simplisiese bewussyn van ‘n God met live en hemel, en ‘n satan met evil en dood in die geskaakte Handboek met groot vernuftigheid skelmpies in geprojekteer.  Dit is ‘n onregverdige optrede teenoor die ware eienaars van die Handboek, om hulle handboek te kaap, die bewussyn boodskap van die handboek totaal te neutraliseer en met die presiese teenoorstaande bewussyn boodskappe te vervang en dan nog die ware eienaars wat deur die slim spel kan sien, die stilswye op te lȇ deur vervolging en uitwissing.

Kom Storetjie verduidelik bogenoemde stelling: Die hoof heilige dag, die belangrikste dag van die sewe jaar Shabbatte, is die dag genaamd Yom Kippur.  Die vasdag van kos en water vanaf sononder tot sononder. Die tiende dag.  Die dag van die Yud; die tiende letter.  Die gereedmaak dag vir die afhaal van die drie kruise se drie Yuds:

1) die Yud(10) wat gebore is uit die Tet bevrugting, die live Yud  2) die Yud wat die Teshuvah met liefde bygee, die evil Yud of ook Caf, verdubbeling van live wat evil genoem word; die atonement van live en evil as 10+10=Caf(20), na die atonement belydenis of erkenning van jou evil.  Maar dat jou evil geskiedenis deel van jou wese is, dat dit is wie jy is en jy jouself nie losmaak van jou gewese lewe nie, maar dat jy dit oordink het, bestudeer het, daaroor mediteer het, daaruit geleer het, sodat dat jou evil nou net soveel werd is as jou live.  Jou evil vuur, Yud(10) sal jou  live liggaam Yud(10), nou as Caf(20) in die (10+20=30) Lamed vuurpyl gelanseer kry!

 

Yom Kippur, die hoof jaarlikse dag, is die dag waar die evil thrustblock nou nie net die live Yud(10) plus Caf(20) se Lamed (30), dus al drie kruise (=30), die drie hoek, drie dimensionele lanseer.  Maar die evil thrustblock bly nie agter nie. Die evil thrustblock word die evil vuur wat die live binne in die Lamed vuurpyl, die El-I-Yah se Wa van Vuur vervoer gedurende die sewe dae vlug in die El-I-Yah vuurpyl, of ook genoem Sukkah.  In Sukkah sal julle woon vir sewe dae.  Vir sewe dae sal julle die beweging dinamika doen van in hutte of tente woon, sodat julle beweging dinamika van die aksie en reaksie van evil en live teenmekaar, die aksie en reaksie tussen die bewegings dinamika handeling aksie en die gedagtevorms van bewussyn reaksie, kan plaasvind.  Die El-I-Yah vlug.  Die El Of Elohim Lords of Fire or evil, en die I of Ek, Lord of Form wat die bewegings dinamika na die evil natuur Elohim kant toe doen; die gebooie doen en die gedagtes, bewussyn, emosie na die Mind kant toe dink, mediteer bepeins, studeer.  Die Yah Lord of Mind, die live kant.  Dus die  sewe dae in El-I-Yah Sukah Samekh(60) Caf(20) Hei(5) (=85); dus 8 plus 5 is 13, die spinnende Boom van die Lewe 13 punt ster; die  Echad 13 Yechudim eenheid.

Die Sukah neem in die Boom van die Lewe van die boek van Yochanan  Hfst. 22:14 wat dieselfde beskryf as die begin van die Bybelboek; die begin weggesteek in die einde.  Die nuwe Adam op sy nuwe Aarde met sy nuwe Hemele, waar hy dinamies moet handel, Lord of Fire word en vermeerder.  Lord of Form word en name gee en heers; Lord of Mind word.  Die ware inhoud van die Bybel wat nie gekaap is nie.

Wanneer die Lord of Mind van die sewende vlak, die sewende dag van die sewe maal sewe perfekte Shabbatte, van die sewe dae van Sukah, na die belangrikse heilige Shabbat, Yom Kippur uitgehaal word, dus die ware Yah mind van die Eliyah se Sukah bewussyn of Lord of Mind nou uigehaal word en al bogenoemde dinamiese Shabbatte se dinamiese doen handelinge vervang word met die vals 25 Des. Krismis dag, wat gebeur?  Nou bly net die Lord of Form en die Lord of Fire oor en kry ons die mal mens wat homself vernietig met vuur!  Omdat daar nie die sewende vlak Lord of Mind is nie, is daar nie die sewende vlak bewussyn en gedagtes en kennis of insig of wysheid nie.  Die sewende vlakke se Lords of Fire  neem  dus die Lords of Form se patetiese laer vlak Mind oor en nou het die planeet die verwaande Amerikaner met geen verstand en die grootste met vuur vernietigings meganisme, die grootste vuurspuwende oorlogs draak ooit.  Gekke met vorm met vuur in die hande van die wat hoogmoed braak.

Die hoogmoed van die selfgeheiligde sondelose Christen van die 25 Des. Jesus, sonder die Lord of Mind van die Mind van die AHYH of ook bekend as Eyeh of die EK IS en Y H V H is My Naam, Hashem.  Die A L H Y M is Y H V H.  Die Yud van die Hei wat die Vav van die Hei sewende vlak wysheid, insig en kennis gee om die vuur te kan hanteer as dryfkrag vir die El-I-Yah Wa van Vuur, en nie om jouself mee te vernietig nie.  Sonder die Yah van die El-I-Yah is die mens ‘n dwaas sonder verstand wat homself met die vuur vernietig…

 

62

LOUTERING EN SELDELING SE GROEI

Al drie Lords moet saam en op die regte tyd  funksioneer.  Verskillende optredes kan aanleiding gee tot verskillende gevolge.

002 (2) (Small)The Cosmic Doctrine p.101:  It wil be seen that a new evolving principal is introduced (die program moet aangaan in El-I-Yah na Yom Kippur in Sukah) which is the checking of progress in one direction. (Al drie Lords moet aangaan) Sublimation by preventing it from becoming more elaborate upon the original type, (geen Lord mag agterbly nie), lifts or sublimates it to a new aspect. (Nuwe aarde en hemele, the World to Come). If however the checking is too long continued, (program gaan nie aan op regte tyd nie soos wat die regte tyd reeds aangebreek het met die Yahshua  en Yochanan se koms) it would cause it to revert to a more primitive type.  (Terug na die simplistiese 25 Des. Jesus of die ou Saturnus Songod met sy Sondag van primitiewe tye).  The process of evolving a new aspect of a checked force is called sublimation; live purified by melting by heat, by fire, by evil.  To lift to a higher purified sublime state. (Teshuvah met liefde, die ware hoogste dag Yom Kippur waar veredeling ingelei word en met sewe dae vir sewe siklusse se loutering in Sukah, in El-I-Yah verhit word, gesmelt word, gelouter word, veredel word om weer in ‘n suiwerder toestand solied gemaak te word).

David wat Shlomo gemaak word, Aleph(1) wat na die proses na die Aleph van 1000 maal suiwerder gelouter is; dus na die volledige siklus van veredeling wat in die ware Bybel beskryf word, voltooi is.  Maar die loutering moet in balans met al die kruise, al drie Lords of Meesters plaasvind; die Lord of Flame, die Lord of Form en die Lord of Mind: nie een bly agter in die proses nie.  Die drie moet melaar dus gedurig kontroleer.

Kom Storetjie illustreer: met die ewige ewolusie moet elke swerm of elke program dus deur elke vlak gaan.  Indien verskillende swerms atoompies of programme hulle self nou terselfdertyd op een vlak bevind, soos waarvan ons planeet ‘n voorbeeld is, kan verskillende dinge gebeur.

p.101 The returning to a simpler type of evolution is called degradation. the opposite of sublimation.  This degradation is always harmful. (die terugkeer na die eenvoudiger tipe evolusie, degradasie is skadelik teenoor die unifikasie van die wat gelouter is en binne die nuwe gelouterde prinsiep val.  Die opwaartse beweging van die ware inhoud van unifikasie van Bybel boek en nie die skadelike simplifikasie van degenerasie nie.  Die terug na die oertyd simplistiese Saturnus god met sy grootste invloed op 25 Desember en op Sondag.

Hoekom bly Storetjie so al om die punt draai?  Dit is omdat die punt net soos die Yud, die spinnende punt is wat alles behels.  Alles wat gemanifesteer is, is deur die spinnende Yud puntjie se puntjie se puntjie, ja drie puntjies ineen; die Lord of Flame puntjie wat die gaatjie deurbrand, die Lord of Form wat die vorm deurbring en die Lord of Mind wat die gedagtes deurbring. Die Yud’s is langs mekaar net soos ‘n naaimasjien eers die Yud gaatjie, dan die vorm garingdraad, dan die twee materiale as een saamgestikte gedagte kleed, die onderself en die boself, moet saam stik.  Die Personaly en Indivuduality moet saamgestik word.   Die Yahshua Onderself en Yochanan-da Boself moet saamgestik word, daarom het die ware Yahshua se kleed geen gestikte naat gehad nie, want dit toon dat hy as die Yahshua Onderself nog eers aan die Yochanan-da Boself vasgestik moet word.  Die Personality en die Individuality bokant hom sublimasie.  Evolving a new aspect moet plaasvind.  Die stikwerk moet regsom opwaarts plaasvind, nie linksom afwaarts na degenerasie toe nie.  Die Personality moet opwaarts met loutering aan sy eie individuality bokant hom vasgestik word soos met ‘n naat.  En nie afwaarts, na die laer later opvolgende Programme se Personalities toe degenereer as hulle vals indivudiality’s nie.

Kom Storetjie bekyk die werkinge van die naaimasjien wanneer die stikwerk gedoen word, die werkinge van die Yud Naaimasjien.  Dit is Twilight en Twilight; daar is ‘n tolletjie garing onder in die masjien en ‘n tolletjie garing bo in die masjien.  Die boonste garing gaan deur die naald wit energie en die onderste garing gaan deur die spoeletjie donker energie.  Die Yud maak die gaatjie deur die grens tussen ongemanifesteerde en gemanifesteerde; die Lord of Flame.  Yud bring die draad wit energie van vorm deur wat ‘n halwe beweging/vordering is, halwe  Lord of Form.  Die spoeletjie onder, voorsien die ander garing, die ander halwe dark energy.  Die Skepper se bydrae tot die stikwerk van die naaimasjien is deur die naald se garing, die skepping se bydrae tot die stikwerk is deur die spoeletjie se garing, wat die naald se garing vang en met sy garing unifiseer, sodat die stikwerk kan plaasvind.

Daar kan patroontjies deur net ‘n enkel stuk materiaal gestik word, slegs as dekorasie vir rituele dekoratiewe godsdiens.  Daar kan die enkel lap soom omstik plaasvind; die enkel, materiële Onderself alleen dimensie lap. Die uitrafel godsdiens, geen nut verder nie.  Daar kan ook die gevaarlike linksom terug in die verlede stikwerk gebeur waar die opkomende  stuk materiaal aan die huidige stuk materiaal vasgestik word; die huidige Onderself of Personality hom nou wasstik, dus valslik voordoen as ‘n Boself of Individuality vir die opkomende, nog primitiewe stadium  Ondersel.f  Die sewende vlak Yom Kippur Program wat degradeer het na die simplisme van die goue kalf 25 Desember Jesus Program  toe en hulleself nou voordoen as die Boselwe of individualiste van die opkomende primitiewe programme; die verkondiging van die vals reddings evangelie.

Cosmic doctrine p.101 Par. 4 beskryf die dwase Yah bewussyn-lose

‘…so called Lords of Fire for destruction and Lords of half a form.’  Slegs die Onderself wat die Planeet met die draak van vuur wil vernietig, besig met die volgende dwaasheid.  Die dwaas verwerp die wysheid van Yah omdat die Onderself stuk materiaal die ware onderself Personality Yahshua, nie aan die ware Boself materiaal, die Yochanan-da vasgestik is op die regte tyd nie.

Terugkeer na die eenvoudiger vorm van degradasie het plaasgevind wat altyd skade berokken.  ‘…because the capacities of reaction required at a more advanced level cannot be controlled or checked by the governing forces of a more primitive state.  Die dwase sonder die Yah bewussyn van die sewende vlak, is egter nog te slim vir die arme opkomende nuwelinge op die vlak, daarom eet hulle almal die geklike lieg van Krismis geldmaak, materiële blink plastiek gekheid soos soetkoek op.  Hulle kan hoegenaamd nie deur die groot leuen sien nie.  Hulle stik onder in die donker myne en hole van hel van slawerny; die bobbel garing met bloed en smart.  Die siellose  doodsbestaan, aan die garing van die voortjagende naald wat die vals Boself kleed aan hulle eie kleed vasstik.  Soos skape word hulle ter slagting gelei.  Die herders vreet hulleself dik en laat die skape honger lei. Baie van die groot menere agter die Rooms Katolieke skerms weet presies wat hulle besig is om te doen. Hulle weet dat die Onderself Yahshua kleed aan die Boself Yochananda kleed vasgestik moes gewees het.

Hulle weet dat hulle hulleself valslik as die God op Aarde Pous gekheid voorhou; die sewende vlak Onderself wat te hoogmoedig is om te erken dat hy die Onderself is en homself te onderwerp aan sy eie Boself.  Die Christendom sal hulself en hulle Jesus god moet bring na die ware Yahshua met sy naatlose kleed wat homself deur sy Boself Yochanan-da laat doop het.  Die massas wat toegekyk het hoe die ware Boself Yochanan se kop afgekap is, hoe die Lord of Mind van die sewende vlak onthoof is, sal die Lord of Mind, die Yah van die El-I-Yah moet herstel.  Sal die sewende vlak Mind van Yah moet vind; sal die kennis en insig en wysheid moet vind.  Sal die koring en wyn en olie moet afmeet vir 7×7 Shabbat dae; die 50 dae, die 50 weke elke steek van die naald van die naaimashien na die regter kant toe moet omdraai en steek vir steek begin om die regte twee klede aanmekaar te begin vasstik.  Die ware Yashua Onderself Personality kleed vaswerk aan die ware Yochananda Boself Individuality kleed; steek vir steek.

Die vasstik van die ware Yahshua Onderself kleed, steek vir steek aan die ware Yochananda kleed, gaan Yud vir Yud vir Yud, stadig maar seker, die ware Yah bewussyn van die Lord of Yah, na vore bring binne die bewussyn van die nou een heel ongesuurde pesach brood.  Die twee ware halwes, gesien as Onderself en Boself, sal die vals kombinasie van die dwase Pous Jesus, kamtig boself van die opkomende nog primitiewe programme onderselwe, vernietig.  Die ware Lord of Mind, die Yah sal nou herstel word.  Die Yochananda kop sal weer funksioneer.  Die massas skape sal met mag en mening nou die regte twee klede aanmekaar stik met ‘n pragtige dubbelnaat blou gare soom in die World to Come.  Die tyd van die Ben Adam.

Kom Storetjie gee twee beelde wat die korrekte herstelde uitbeeld:  twee beelde van toepassing vir die twee Planete na seldeling; die verdubbeling en verhoging na loutering wat plaasgevind het.  Die ou Aleph(1) ewige Dawidise Koningkryk plus die nuwe Aleph(1000) Shlomo koningkryk.  Een Adam as voorbeeld vir die massa van die sewende vlak wat na die nuwe begin in Merkavah, El-I-Yah as Lord of Fire, Lord of Form en Lord of Mind moet gaan, is die Adam bekend as Ghandi.  Hy kom uit die Suidpunt van Afrika.  Hy het as Lord van al drie; fire, form and mind die miljoene van sy Program bevry gekry van die Pous se Christen hoogmoed; twee verkeerde klede aanmekaar gewerkte slawewerny, sonder om die vuur van oorlog te gebruik.  Hy het net die Boself Yochananda gekoppel aan die Onderself Yahshua. Die regte twee klede aanmekaar gestik;  ‘n voorbeeld van die ware sewende vlak Adam. Die volgende voorbeeld kom ook uit Suid Afrika. Vir die opkomende meer primitiewe, onderdrukte stadium is Madiba Mandela, nie heeltemal sonder ‘n skoot afgevuur, maar ‘n voorbeeld vir die bewoners van die Planeet tot met seldeling.

62

LOUTERING EN SELDELING SE GROEI

Met Pesach bak ons drie ongesuurde brode, dus die Kosmos en die Logos en die Universe. Die drie sisteme. Die Logos Oog draai die Kosmos se 9 om na die Universe se spieëlbeeld onderstebo nege, dus nog nie ‘n ware ses nie.  Nou word die middelste ongesuurde Pesach brood in twee gesplit; twee spieëlbeelde van mekaar.  Die onderstebo nege kan nou ‘n ware 6 word as die spieëlbeeld.  Die omgekeerde kan die 6 bewussyn se twee paaie volg: die direkte selfde pad, dus die geen Lewensgroei pad van die Boom van 6-kennis opdoen en weer verdwyn pad; die Ring Chaos pad; of die Lewensgroei pad,die Boom van die Lewe pad, die Ring Kosmos pad, die pad van die 6 as Vav(6) wat die Adam, man en vrou is hy, nou met sy ribbebeen verdeling nog Hei-loos kies as Abram en Sara wat nou die Hei ontvang en met die Hei die die Vav(6) plus Hei(5)=11 ding doen.  Die Caf(20) of dubbel Yud(10) Lewensgroei van die Boom van die Lewe pad  Dus die Torah brood eet en die Merkavah brood eet, dan die laaste halwe Pesach brood eet.  Wat is dit alles?  Dit is die voltooi van die einde in die begin verskuil, en die einde in die begin verskuil.

Die Adam ‘man en vrou is hy’ op bladsy een van die Bybel en die Adamme ‘man en vrou is hulle’ toegang tot die Bome van die Lewe. Al die Adamme kan na verwys word, of net weer een van die vermeerdering of Lewensgroei toegang tot die Boom van die Lewe. Wie is hulle met die een siklus voltooing?

DIE SEËNING  WAARMEE ABRAM AS ABRAHAM, DIE ADAM WAT DIE BOOM VAN DIE LEWE KIES, SE TOEKOMS WORD GESEËN MET JOU NAGESLAG SAL WEES SOOS DIE STERRE AAN DIE HEMEL, DIE UNIVERSES EN DIE SAND AAN DIE SEE, DIE PLANETE IN DIE UNIVERSES.  Maar die Universe is die 6 onderstebo en agterstevoor 9 van die Kosmos; so dieselfde seëning geld ook in die geval.  Ja, Maatjies, mediteer, herkou, en dink nie net met die 6 bewussyn nie, maar met die 9 bewussyn ook.  Die twee halwe ongesuurde Pesach brode is ook die Undersoul en die Oversoul – Lowerself en die Higher Self.  Die Personality en die Indivuduality.  Die Adampies elkeen op sy sonnestelsel planeetjie, of die Adam Kadmon as ‘n Heelal.  Die 6 Universe sonne en planete, of die Kosmos tot Kosmosse Lewensgroei.  Altyd in die kringloop van nimmer eindige voltooide siklusse deur die Manifest vanaf Unmanifest terug tot Unmanifest.

Die eerste reeks Heilige Feestye bestaan uit net twee heilige Shabbatte, dan volg die Shavuot heilige Shabbbat, die Yobel 50; die Shabbbat tussen die ses maande later reeks Shabbatte.  Maar let mooi op; hulle is nou vier Shabbbatte, hulle het verdubbel. Ja, die Vav(6) wat met sy Hei(5) se seëning in sy hand met vyf vingers die gebooie doen, verddubbel lewe na die Caf, 2x Yud toe. Boom van die Lewe aan begin, word Bome van Lewe aan die nuwe begin!

ELKE KWANTUM OP IN DIE SPIRAAL IS NIE NET VERMEERDERING NIE, NEE DIT IS OOK VERDUBBELING.  VERDUBBELING SOOS MET DIE MAG VAN TWEE OF DIE MAG VAN KWADRAAT; HOMSELF MET HOMSELF.  DIE HEELAL IS HOMSELF EN DIE KOSMOS IS HOMSELF.  HEELAL MET HEELAL IS VERMEERDERING, MAAR HEELAL MET KOSMOS IS VERDUBBELING.  DIE 6 BEWUSSYN EN DIE 9 BEWUSSYN GEE DIE LETTER 15 SAMEKH, DIE EWIGE SIKLUS VAN LEWE BINNE SY TOEGELATE GRENS WAT DIE UNMANIFEST EN DIE MANIFEST TOELAAT; DIE ABRAHAM SARAH, YITSCHAK, YAHKOB YISRAEL PROGRAM.

Die Kosmos Logos Oog Heelal na Heelalle Logos Oog Kosmosse, Program, oftewel Pesach maal met die Kosmos brood, die eerste helfte Logos Oog deurgang van die enkelvoud beeld Merkavah, of Heelal Brood met vermeerdering, dan die teruggaan van beelde deur tweede helfte Logos Oog lens brood na Kosmosse.    Dus vermeerderng en verdubbeling van Caf(20) met mag van twee na Kuf(400) en 6+9=15 Samekh; en 6+6=12, dus die Lamed vlieënde letter Merkavah; en 9+9+18 of letter Tzade.  Die regverdigheid wat die kwalifikasie en toets is vir die toelating tot die voltooing van een siklus soos wat die Bybel voor jou bed vir jou voorskryf.

Die Adampie tot Adampies in die Personalty siklusse, een per planeet, die Adam Kadmon tot Adam Kadmonne in die Individuality siklusse, elk met sy Adampies  Die Kosmos tot Kosmosse siklusse fantasies saamgevat in sewe Shabbbatte in een jaar siklusse in twee spieëlbeeld reekse Heilige Feestye gekoppel deur die Logos oog heilige Shabbbat reg tussen die twee reekse.  Die Shavuot of Torah of Shekinah of twee halwe ongesuurde brode verskuil as twee brode, die Yahshua en Yochanan-da  verskuilde Cosmiese Logos Oog  50ste dag, die 6 bewussyn dag en 9 bewussyn dag  die 9×6=54 en 4×5=20 Caf; 2×10 of Yud van die 5+4=9 Positive Evil.  Die dryfkrag van die Evil Ring Chaos in die vuurpyl wat die siklus weer terug gebring het tot by die beginpunt, een Lewens ewolusie opwaarts.

Die middelste fees Shabbbat tussen die twee reekse feestye, die Logos oog Shabbbat tussen die Heelal Ring of twee Shabbatte van die sewe Shabbatte moet julle tel, se sewe dae van ongesuurde brood eet.  Dan die Kosmos ring, die vier Shabbatte van Trompette dag: Yom Kippur en eerste dag van Sukkah en agste dag, van die tweede reeks.  Die Cosmiese spieëlbeeld van die Heelal spieëlbeeld, word duidelik uitgebeeld deur die een halwe middelse Pesach brood.  Die Cosmiese Christos Logos Oog tussen die Heelal en die Kosmos illustreer die een rigting vermeerdering van die Boom van die Lewe se Lewensgroei vermeerdering.  Die Yahshua wat in Matt.15 vir die koppeling van die Heelal 6 bewussyn na die Kosmos 9 bewussyn se vermeerdering, die sewe dae voed.  Die vier Shabbatte verdubbeling van twee Shabbatte met (4×1000), die Aleph (1000).  DIE ‘PAAR’ VISSE, TWEE IS ‘N PAAR EN SEWE BRODE; NOG SEWE MANDJIES VOL.  YAHSHUA TOON HULLE HOE THE LAW OF LIMITATION OORKOM KAN WORD DEUR DIE BEWUSSYN TE VERHOOG NA DIE 9 AANSIG VAN DIE COSMIESE BEWUSSYN, WAT ONMIDDELLIK DIE SEWE BROODJIE VOEDSEL VAN DIE 6 BEWUSSYN, VANAF NIE NET TWEE SHABBATTE VERDUBBEL NA VIER TOE NIE, MAAR OOK DIE VIER NOU VERMEERDER NA DIE VIERDUISEND FAKTOR VAN DIE SHLOMO KONINGKRYK TOE; DIE VERS 36 OF (9X4=36), DUS AARDE 12 EN HEMELE 12 EN HEMELE VAN HEMELE 12, OM KERKTAAL TE GEBRUIK.

Hierdie pragtige voorbeeld van die funksie van die Kosmiese Christos en die samestelling van die Kosmiese Logos Oog tussen die Kosmos en die Heelal, is ook in Lukas 9:1-22, al 22 heilige skeppings kodes wat die 9 of die 3 in 3 in 3 = 9 van die drie driehoek kruise op Golgotha mee funksioneer. Die Heelal bewussyn van vers 6 is die verkondiging van die ware evangelie van die kosmiese Christos van al drie kruise.  Die Heelal se vers 6 bewussyn word vertolk deur die inwoners en siekes van dorp tot dorp; en die Kosmos vers 9 bewussyn, vertolk deur Herodus, die Viervors.  Hy wil weet wat is die volledige samestelling van die Kosmiese Christos.  Onthou, die vals 25 Desember Jesus is toe nog nie geskep deur die vervalsers nie!

In Lukas 9:21 word duidelik ‘n verbod geplaas om die ware geheim te openbaar.

:21 Toe gee Hy hulle ‘n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie.’ Die van julle wat nou al die Cosmiese Nege Bewussyn reeds begin wakkermaak het, sal dit nou baie geniet om die geheim in die 22 skeppings letters of hoofstukke van Lukas 9 te ontdek.

DIE LEGKAART STUKKE VAN ELIYAH/YOCHANAN DIE DOPER WIE SE KOP AF GEKAP IS.  OOK DIE VYF BRODE EN TWEE VISSE LEIDRADE; EN DIE 5000 IN GROEPE VAN 50; EN 12 MANDJIES VOL.  DAN VERS 15 WAAR ALMAL AANSIT BY DIE MAAL, DIE 6 BEWUSSYN NA DIE 9 BEWUSSYN DEUR DIE SHEKINAH VERS 15.  DIE LETTER 15; DIE SAMEKH LEWE IN DIE WERELD WAT BELEEF KAN WORD IN DIE NUWE TOE BEIT OF MEM 40.  DIE LAMED VAN DIE 12 MANDJIES, DIE ELIYAH VLIËENDE 12DE LAMED LETTER.  DIE KOSMIESE CHRISTOS WAT UIT AL DIE BESTANDDELE BESTAAN.  VERS 22 SE KORREKTE BESKRYWING: OP ‘N PLANEET VIR DIE PLANEET ADAM AS DIE SEUN VAN DIE MENS.  DIE BEN ADAM.

Die enigste beskrywing vir die ware kosmiese Christos Logos Oog tussen die Heelal en die Kosmos, se Adam manifistasie per Planeet.  Die Kosmiese Logos Oog Middelaar se Adampie afbeelding per planeet.  Die fleet being manifistasie per planeet van die kosmiese Logos Oog tussen die Heelal en die Kosmos na die sewe dae op die agste dag.  Sewe dae vir die Sukah, dan die agste dag.  Vers 28 kom die drie bestanddele van  die volledige ware wese se skitterende wit kleed wat die heerlikheid van die ben Adam omring, bymekaar.  WAT OF WIE IS DIE VOLLEDIGE BESTANDDELE?  DIE BESTANDELE IS DIE MEM SHIN HEI MOSHEH EN DIE ALEPH LAMED YUD HEI ELIYAH, EN YUD HEI SHIN VAV HEI YAHOSHUA; DIE VAV PLANEET LIGGAAM VIR DIE VOLLEDIGE SAMESTELLING WORD DUS DEUR DIE YUD HEI SHIN VAV HEI VOORSIEN.

Bestudeer Lukas 9 vir die vorige deeglik asseblief, Maatjies. Doen die unifikasie van die drie Name; moet nie verder simplifikasie doen nie. Doen die Ring Kosmos handeling, moet nie die Ring Chaos handeling doen nie.  Hierdie fantastiese unifikasie van die drie kodes of Name, doen fantastiese dinge!  Dit voorsien die linkerbeen as Vav, wat die Dalet benodig om Hei te word; dus ‘n Hei wat vanaf die skepping kant af geskep word met die Vav wat vanaf die ben Adam voorsien word.  Hei kry sy linkerbeen op twee maniere

1) Vanaf Gimmel se Yud op sy voet of

2) Vanaf die Vav wat die drie in een Ben Adam voorsien.

Dit is die verhaal van die Boom van die Lewe siklus.  Die Adam as Abram in die begin, ontvang die Hei met die Yud linker been vanaf Gimmel.  Dan, deurdat hy die Boom van die Lewe met lewensgroei kies (Yud wat groei tot Vav as linkerbeen van Hei), voltooi hy die siklus met sy bydrae van een Vav as die drie-in-een Kosmiese Christos, wat nou beloon word.  Die beloning van die twaalf mandjies en sewe mandjies: toegang tot die twaalf poorte van die stad of beloning om al sewe dae as Shabbatte te beleef.  Dus die verkondiging voluit van die ware inhoud van Lukas 9.  Die volledige kosmiese Christos boodskap as die planitȇre Ben Adam wat die ware boodskap van die Bybelboek as die siklus handleiding vanaf bl. een tot weer bl. een is, soos deur die doen van die sewe Shabbbate gedoen kan word.   Red die duisende 25 Desember vals Jesus uit die simplistiese gevangenes van die net Onderself beperkte bewussyne, deur hulle bloot te stel aan hulle eie …oversouls en higher selves that they can see the true big picture, because the higher self has a Cosmic relationship by means of the logoidal imprints on the divine spark.

Die blouprint Adam het nie geval vir die 25 Desember leuen nie, die simplistiese Jesus fabrikasie nie, en die kontak vermoë is nog daar.  So wanneer die Cosmiese Christos boodskap gehoor word sal die Oversoul en Higher Self dit erken en aangryp en die Laerself alleen leuen, herken vir wat dit is; ‘n simplistiese liniëre begin en einde in dood fiksie.

Laat Storetjie nou by die sewe mandjies vol te veel begin. Dus die volledige sewe Shabbatte om een by te staan met sy wegbreek en vordering van die 25 Des. Jesus gevangenisskap in die Onderself alleen tronk van Personality.

The Personality is what it is by virtue of the Law of Limitation. The Individality is what it is by virtue of the Law of the Kosmos.  And the ladder from the Personality to the Individuality has seven rungs and these seven rungs are the seven deaths. 

(Yahkob droom van die leer en Yahkob word Yisrael).  The law of limitation brings to birth (Yisrael word gebore). But it is the law of death that brings to life.  By knowing the law of limitation, and transcending it, you can use it.  By circumscribing the task you have set yourself, see it in relation to the Cosmos.   By seeing the Cosmic archetype (die ware kosmiese Christos) you will draw in the force of that ideal and by seeing the circumscribed form (van Adam tot Adamme in die ewige Lewens siklus ewolusie spiraal, altyd groter en mooier) which is described to manifest, you will focus that force.

Nou gaan Storetjie die sewe trappe van die dood se leer klim wat Yahkob gesien het.  Die leer wat een moet klim om te vorder vanaf die Tipareth posisie in die stilstaande Boom, waar die personality herhalings van die  onderste vier Planes plaasvind, na die Planes van die individuality se Kosmiese Lewende Boom van Lewe.  Die sewe dae van ongesuurde brood eet; die aftel van die sewe Shabbbatte, die sewe jaar Shabbbatte.  Die sewe  maal sewe jare  se vyftig jaar Shabbatte; die sewe maal vyftig jaar Shabbbat siklusse binne siklusse.

55

UNMANIFESTED INTO MANIFESTED

Laat Storetjie eers na die getal van die Kosmiese Christos van 717 kyk.  Dus 7 vir die Kosmos se 7 vlakke en weer 7 vir die Heelal se 7 vlakke met die 1 tussen-in vir die  Kosmiese Logos Oog self.  Die 717 is wat die ben Adam met ‘n Vav liggaam op ‘n planeet verteenwoordig.

Die 717 gee ook (7+1+7=15) of die letter Samech; die twee sirkels.  Dus die Kosmiese sirkel se sewe vlakke en Heelal sirkel se sewe vlakke. Die (1)een is: a great Entity having the basis of cosmically evolved factors to work upon.  We are speaking in terms of dynamics.  There is an unbroken line of development from the movement of space to thought. The simplicity of the cosmos in connection of the difference of kind and difference of degree  and the unity of the innermost of the consciousness that stands within; that combines and recombines these driving factors into the infinite diversity of a manifested Universe.

Let op, die simlpistiese Echad 13 Kosmos sirkel skep die maksimum komplekse materie elemente van die Periodieke Tabel Heelal sirkel.

Each phase or aspect of the complex universe had its origin in a similar aspect or phase in the simplistic cosmos.  Therefore the infinite diversity of a manifesteered universe can be dissolved into the prime simplicity of the cosmic beginnings.  Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad..  The cosmic beginning manifested from the Unmanifest.

Die Ek Is.  Die Kosmiese Logos tussen die Kosmos en die Heelal is nie die geskepte 25 Desember Jesus van die Christendom nie.  Daar is ‘n groot verskil tussen die gesimplifiseerde een kruis Jesus van net een planeet en net in n fisiese Heelal sonder ‘n Kosmos;  en die ware Kosmiese Christos tussen die Heelal en die Kosmos.  Die 7 1 7 ben Adam per planeet in die Heelal deur die Archturus Midweg stasie in Saggitarius en deur Orionis en deur Pleiades en dan die Heelal Son wat se lig vir die Kosmos son gegee word en as die Volmaan in die Heelal geseën word wat die Kosmos lig as Kosmiese Christos vir die Heelal weerkaats.  Die Ongemanifesteerde se gemanifesteereerde lig wat die Kosmos laat manifesteer, oomblik tot oomblik.  Ewige Bome van die Lewe.

Storetjie se opsomming van bewussyn stimulante, sover:  Mediteer deur te begin by die beskrywing van die Not, die Unmanifesteer, die Nothingness wat voortkom of manifesteereer, of Somethingness deur die punt van die Yud as middelpunt wat space manifesteer.  Hierdie space is in beweging.  Die eerste twee manifesteer Somethingness.  Hierdie is die begin van later bekend as ‘n Kosmos en geen sogenaamde materie deeltjies of fisiese Periodieke Tabel samestellings het nie.  Net bewegings, kragte, klank en gedagte vorms as vormlyne en patrone vir die volgende wat bekend staan as ‘n Heelal, wat die Periodieke Tabel deeltjies dek.  Die Kosmos is dus ‘n bloudruk vir die Heelal.  Die Logos bewussyn wat beide die Kosmos aan die een kant en die Heelal aan die anderkant bemeester het, tree op as die Ooglens tussen die Kosmos en die Heelal.  Die Logos Oog draai dus die beeld op sy kop.  Hierdie Kosmos Heelal Lens  word ook die Kosmiese  Christos genoem.  Die Heelal is die sogenaamde materie spieëlbeeld van die Kosmos; die sogenaamde nie-materie bloudruk van die Heelal. Die Kosmos is die Somethingness wat manifesteer vanuit die Nothingness. Die Unmanifest.

Die Heelal Sirkel is die eerste gesplitte halwe ongesuurde brood, die personality, die onderself, die Yahshua halwe brood wat, na die Mosheh Torah ongesuurde brood, eerste geëet word.  Die Yahshua wat dus doodgaan om in die beskerming van die Merkavah of Eliyah derde ongesuurde brood, as die ‘I’ van die El-I-Yah te funksioneer sodat daar binne die beskerming inisiëring of dood en nuwe geboorte van die onderself bewussyn, van die heelal Yahshua met die Boself Kosmos Yochanan bewussyn, unifikasie kan plaasvind en die geboorte aan die nuwe bewussyn gegee word.

Storetjie gee ‘n voorbeeld ter illustrasie: Die Onderself waterstof verbind met die Boself suurstof en nou word daar water gebore.  Die potensiële waterstof karakter is nie verlore nie. Die potensiële suurstof karakter is nie verlore nie; maar daar is nou ‘n nuwe vorm, H²0 water wat meer intelligente lewe kan akkomodeer,  groter bewussyn kan akkomodeer.  Eliyah beteken dat Klohim ‘Ek weet’ is, YHVH leef reeds of ALHYM is YHVH.  Dus Adony en YHVH  is Y A H D V N H Y wat A H V H gee, plus die verdubbeling in Yud bewussyn, plus die Nun(50) plus die Dalet.  Dus ‘n nuwe samestelling van A H V H soos wat die aanhaling so mooi beskryf ten opsigte van die vyfde trap van die vyfde dood en geboorte fase:

He would no longer love with the personal love which loves a person, but the higher manifestation of love which itself is love  and loves no person or thing, but is a state of consciousness in which all is embraced.  He seeks then freedom from the lesser love, and with this desire for escape from that which is good though finite, in order to release the good that is infinite.  This causes the fifth death, and he is born into the consciousness of the individuality and lives on the plane of individuality.  This wider life of consciousness of the initiate, thus freedom of spirit while still in the bonds of flesh.

Daar is dus die ‘personalised consciousness’ en die ‘individualised consciousness’ die twee gesplitte halwe brode  wat albei geëet moet word.  It is death alone which enables you to utilize experience.  Learn to trust death, learn to love death, learn to count upon death in your scheme of things, and regularly perform the exercise of visualising your self as dead and conceiving how you then shall be, for thus you will learn to build the bridge between life and death so that it shall be trodden with increasing ease.  Let the chasm between the so called living and so called dead be bridged by this method that men may cease to fear death.  Thus the seventh death is initiation. In the seventh death consciousness is withdrawn from personality and made one with individuality and then man ever ‘beholds the face of his father in heaven’ even when he himself sojourns upon earth.  Thus it is that the initiate is not as other men. Initiation is a living death; it means consciousness of the abiding presence in the midst of the consciousness of the five senses.

Die Yochanan-da tweede halwe brood word geëet met die beskerming van die Wa van Vuur van  El-I-Yah brood, en die doen van die Torah brood van Moshyah en deur die sewe dode van die halwe brood van Yahshua.  Die volledige Pesach maal en 72 uur opstanding uit die Onderself alleen bewussyn dode. Die sewe maal sewe Shabbatte.  Die sewe jaar Shabbatte…

Wat behels die sewe x sewe Shabbatte wat ons nou aftel vanaf Pesach tot Shavuot, die vyftig stappe tot by Binah  waarmee ons nou besig is?  Dit behels die sewe stappe van afsterwe van bewussyn begrippe soos van buite Merkavah of El-I-Yah gesien of begryp, soos wat die begrip van binne in Merkavah of El-I-yah gesien of begryp word.  Kom Storetjie gee ‘n voorbeeld.  Kom ons bestudeer die begrip liefde.

Jy kan ‘n ander persoon liefhȇ, dan het jy ‘n persoon lief. Maar jy kan ook liefdevol wees. Dan is jy vol liefde, wat nie gerig is tot ‘n persoon nie, maar die liefde is in jou. Die liefde straal uit jou uit.  Liefde is deel van jou bewussyn, dus is liefde deel van jou samestelling.  Liefde is dus deel van jou genetiese samestelling. Jy is dan liefde, en nie net jy het iemand lief nie. Dit is heeltemal twee verskillende dinge.  Wanneer iemand liefde is, is hy of sy liefde en hoef hulle nie die liefde te bewys nie.  As jy leef en bestaan, hoef jy nie te bewys dat jy leef en bestaan nie.  Die feit dat jy leef en bestaan, bevestig klaar jou bestaan en leef.  Die Oneindige heilige Skepper is liefde en liefde is die Skepper.  Hoekom moet die liefde nou nog bewys word?  Dit is die Onderself alleen bewussyn van ‘ek het jou lief’ benadering, wat die Onderself alleen liefde benadering, se stelling maak van: ‘So lief het God die wȇreld gehad, dat hy sy… gegee het.  Maar die ware gekombineerde Bo- en Onderself bewussyn weet dat die ware volledige Oneindige Liefde Is wat liefde lewe uitborrel.  Daar is nie onderskeid te maak tussen liefde wat die ware Skepper is nie.  YHVH is nog 50 ander “dinge” soos liefde!

Die YHVH kan dus op die oorspronklike 4, plus nog 50 ander kombinasies geskryf word. Wat is die 50?  Dit is die 50 ander genetiese samestellings wat die heilige Infinite openbaar, wat die heilige Infinite nog IS, net soos die Ek is A H Y H, of A H V H Ek Is liefde.  Daar is dus een groot geheim per dag vir elkeen van die 50 dae, waarvan ons bewus moet word met die aftel van die Omer tussen Pesach en Shavuot.  Ons moet die vyftig verskillende EK IS ook word sodat ons nie net EK IS liefde uitstraal nie, maar ook al die vyftig ander EK IS in ons gene kan word!  Storetjie erken dat ons nog nie eens weet wat al die vyftig “dinge” is wat ons moet word nie, daarom moet ons elke dag soos die voorvaders met Shavuot by die Vortexpunt saam getuig: Ons sal eers doen en dan later verstaan.  Ons sal die 54 permutasies elke dag twaalf keer hardop spreek met die besef in ons hart dat U die heilige Infinite is.

Moshyah bring dus Y H V H 12 permutasies: Y Y V H 12 permutasies, Y V V H 12 permutasies, Y Y V V 6 permutasies, Y Y H H 6 permutasies, V V H H 6 permutasies.

Deut.4:4 You who are attached to YHVH (all 54) are alive today.  

Nie sal eendag dan eers die ewige lewe leef nie, maar vandag, nou.   Die Ek Is  Eyah A H Y H, lewe nou.  Dit is die boodskap wat die 72 ander moet ontvang.  Die Yochanan-da Boself Kosmos tweede helfte ongesuurde Pesach brood boodskap vir die Yahshua Onderself Heelal ander helfte ongesuurde Pesach brood.  Die Boself Kosmos Yochanan ongesuurde Pesach brood helfte doop die Yahshua Onderself Heelal ongesuurde Pesach brood helfte in die J-or-daan  op Shavuot.  Die Adony word gedoop in die 50 permutasies van die YHVH, die A H Y H.  Dus die vyftig dae.

 

 56

THE 54 NAME

Wat is Storetjie besig om nou te storie?  ‘n Baie groot geheim:  die 22 letters kan dus gebruik word om mee te skep!  Wat is egter die doel, die Mazal, die Mem(40) Zayin(7) Lamed(30)=77 van die Skepping?  Die doel is dat daar ‘n perfekte (=717) moet wees.  Dat die een sewe die perfekte spieëlbeeld van die ander  sewe moet wees deur die perfekte een spieël; die Logos Oog kosmiese Christos 717, of 12 stamme Yisrael Mashiach Program wat al die 50 permutasies is.  Dus A D N Y met die vyf permutasies met die Vav Liggaam, en een permutasie sonder die Vav liggaam.  Naamlik die Yud Yud Hei Hei permutasie.

YHVH                  12

YYVH                  12

YVVH                  12

YYVV                    6

YYHH                   6

VVHH                   6

Totaal   54

Watter nuwe geheim openbaar Benyamin of Ben Oni hier?  Die geheim van die spieëlbeeld van die vyf Vav Liggame permutasies as ‘n spieëlbeeld van die een permutasie sonder die Vav liggaam, nl. die Y Y H H die spieëlbeeld in homself: Yud met Yud of Hei met Hei, of Yud Hei met Yud Hei identiese spieëlbeelde in hulself; die Unmanifest in gemanifesteerde spieëlbeeld.  Die Kosmos in Heelal spieëlbeeld, die Logos bewyssyn in homself spieëlbeeld.  Die beeld in die spieël is liefde.  Die beeld buite die spieël, die vyf ander Vav permutasies, het lief as voorbeeld van die 5×10 volledige  Sephiroth samestellings, ook bekend as die 50 permutasie kommbinasies met Adony A D N Y of Aleph Dalet Nun Yud.  Ook bekend as die vyf bewustheids liggame of vyf siele, of vyf vingers, of die Hei(5) wat die ryp vrug is.  Of die vyftig stappe na Binah, of die Nun faktor of die Jubilee 50!

Storetjie storie nou oor die letter Lamed, die letter wat nie gebruik word om die Skepping mee te skep nie.  So wat is die doel, die Mazal destiny van die letter Lamed, die vlieende letter?  Die Aleph Lamed-I-Yah Eliyah letter? Die Merkavah?    Die Yud Yud Hei Hei of (10+10+5+5=30) Lamed of letter nommer 12!  Ons weet dat Vav nommer 6 altyd die omhulsel of liggaam vir die  vyf siele  is.  Maar wat is nou by die omhulsel vir die vyf siele met Vav ingesluit?

Hier begin die 6 ure Nagdeel skeppingsproses.  Die letter Resh  van Torah חרה Tau Resh Hei, wat die letter Aleph van die Heilige self as Atah אתה Aleph Tav Hei vervang.  Die skepping suig vir die eerste keer nie net vir homself uit die Skepper nie.  Die baba suig nie nou net meer melk uit die moederbors nie, maar die kind gee nou terug aan die ouers.  Die Skepping is nie nou net meer die ‘dit was twilight en twilight en dag’ kant toe aan die uitsuig nie, maar gee nou terug.  Die dag gee nou aan die nag; die  son gee nou aan die ander sterre.  Dit is twilight en nag en twilight en dag; die nag kom nou eerste.  Die ware spieëlbeeld funksie skop nou in.  Die Resh van Torah תרה vervang die Aleph van Atah אתה.  Die Resh art of clarificarion van die Skepping deur Torah te doen, vervang die Aleph van Atah wat altyd die skepwerk gedoen het deur die 22 letters.  Die Resh van Torah תרה Tav Resh Hei van die vyf, met die Vav liggame; met Adony geunifiseer met die vyf Vav of liggaam bevattende 54 permutasies van YHVH nl. YYVH 12 permutasies, YVVH 12 permutasies, die YYVV 6 permutasies en die VVHH 6 permutasies, gee nou gesamentlik terug aan die Yud Yud Hei Hei 6 sonder Vav liggaam.  Dus die Kosmos se Yud Hei Vav Hei se 12 permutasies en die Heelal se Yud Yud Vav Hei se 12 permutasies;  een heel ongesuurde Pesach brood en die Yud Vav Vav Hei se 12 permutasies ander heel ongesuurde Pesach brood; en die Yud Yud Vav Vav 6 permutasie halwe gesplitte ongesuurde brood, en die Vav Vav Hei Hei ander halwe gesplitte ongesuurde brood gee nou (=36) vir die Heelal en 12 vir die Kosmos en 6 as die  clarification factor.

Die Nagdeel se ses ure, die Yud Yud Hei Hei ses permutasies, is die wat die Vav van die gemanifesteerde of manifested Somethingness Kosmos en die voortgebringde Heelal Skepping vir die Unmanifested die Nothingness terug spieël.  Die lewendige terug spieël, is dus die unifikasies van die Adony: Aleph Dalet Nun Yud, met die permutasies van die Yud Hei Vav Hei kosmos, en Yud Yud Vav Hei en Yud Vav Vav Hei en Yud Yud Vav Vav en Vav Vav Hei Hei Universe.  Die spieëlbeeld in die ‘Somethingness’ kan dan die kleed van die Nothinghness ontvang as kleed om die ‘Somethingness’.  Ons weet nie wat dit is nie, want indien ons sou weet wat dit is,  dan is dit nie meer Nothingness nie.

Destiny Mazal מזל Mem Zayin Lamed bring ons by Lamed(30). Die Yud Yud Hei Hei (10+10+5+5=30) Lamed Contemplation of the Heart. Hierdie ses permutasies is dus dan ook die Lamed beskerming; die Merkavah wat om die een geplaas word wat die spieëlbeeld bydrae gedoen het van die Resh Torah clarification van die Atah se Aleph  skepping bydrae  Die kleed van die ander twee beginne, die Yud begin deur die Hei.  Die begin van die hart liefde en beskerming omhulsel van weer nuwe Yud lewe en lig vir die volgende siklus.

Daar is 8 Vavs in die vyf liggame of wêrelde of permutasies met  Vav; dus die 8 Maschiach funksie van die  vyf permutasies; die  Adam Kadmon Atziluth Beriyah Yetzirah Asiyah of Adam nearness creation formation making.  Hierdie teruggee handeling deur die geskepte aan die Skepper.  Hierde Nagdeel se ses ure skep. Hierdie vervang van die Aleph van Atah met die Resh van Torah en behou van die Hei in die Tora-H en die Ata-H en behou van die  Tau in T-orah en in A-T-ah  gebruik dus die Yechudim  meditasie en Torah studie to unify the Supernal Universes.  Kombineer dus die twee.

Even when root souls do not reveal themselves to you, do not be concerned and do not stop meditating and completing your meditation.  Your intent is not to bring souls to yourself, but to rectify the Supernal Universes.

Wanneer die Yisrael volk die Beloofde Land mag binnegaan, moet hulle sewe magtige nasies eers oorwin, rectify, onder leiding van die ware Yahoshua.  Daar bestaan nie ‘n kortpad 25 Des. liewe Jesus Sondag oggend opium kortpad na ‘n hemel toe van niks doen  nie.  Die rectificationop die planeet, begin met die herstel van die verwronge grid lyne en word voortgesit in die Supernal Universes.   Die Beloofde Land se sewe magtige nasies wat oorwin moet word; die sewe dode wat gesterf moet word, maar wat sewe geboortes gee aan die sewe maal sewe groter en mooier en meer volwasse wȇrelde wat groter en mooier en liefliker lewe kan huisves.  Twee bewegings wat elke op sy manier liefde ervaar en lief het, wat mekaar ontmoet en begin spin en ‘n atoompie vorm wat nou op n atoompie manier, liefde is en lief het; twee atoompies wat nou ‘n molekule word en as molekule liefde is en lief het.  Twee molekules wat een word en as ‘n element liefde is en lief het.  So word die proses herhaal tot by waar die einde weggesteek is in die begin, en die begin weggesteek is in die einde.  Die letters 12 en 12 vir die Lamed tot Tav.

Ja, Lamed tot Tav se weggestteekte 12de letter, die vierbeen oorbruggings Shin en die letters  Caf tot Aleph se weggesteekte vierbeen Beit of geheime Mem world to come waar die Atah met die  Torah se 22 letter skepping, met die twee weggesteekte letters die skepping voltooi.   Die geskepte nederige dienskeg Adony neem die Resh van die Torah om die Aleph skeppings-funksie van Atah te voltooi in elkeen van die twee spieëlbeeld kolomme, skeppings lettersvan Atah – Aleph tot Tav.  Die skepping word in albei gevalle deur die Hei gedoen.  Fantasties mooi!

Kom ons neem Yud Vav Vav Hei en doen die Aleph Dalet Nun Yud dienskneg Adony Yechudim:  Yud Aleph Vav Dalet Vav Nun Hei Yud.   Dit gee Aleph Vav Vav Hei nadat twee Yuds uitgehaal is asook Dalet en Nun. Die Aleph het die Yud vervang.

GLOSSARY

Abba en Ima             Supernal Father and Mother in Chokmah en Binah sfere

 Abrahamentho         Yahshua as verlosser in Pistis Sophia

 Adam Kadmon         Bloudruk Adam; die perfekte

 Adonai                       Here, Lord, Baal

 Amalek                       Magtige heidense nasie van die Ou Testament

 Arich Anpin               Vast Face

Atik Yomiym              Oue van Dae

Bilaam                        Magtige towenaar van die Ou Testament

Binah                         Insig Sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chabad                      Chokmah-Binah-Daat (Wysheid-Insig-Kennis) – boonste omgekeerde driehoek van die Boom van die Lewe

Chassadim                Begrypbare Chokmah/Wysheid

Chavvah                    Eva (Hebreeus)

Chai                           Intelligente lewende; ook vierde sielsvlak

Chesed                      Genade Sfeer op regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chokmah                  Wysheid sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van Lewe

Christos                     Gesalfde (Grieks)

Daat                            Kennis; onsigbare sfeer op middelste pilaar  Boom van Lewe

Echad                        Eenheid; ook vyfde sielsvlak

Elohiym                     Manlike en vroulike gode

El Shaddai                God Almagtig

Gevurah                    Krag/mag sfeer op linkerkantste pilaar van Boom van die Lewe

Hod                             Heerlikheid sfeer links onder op Boom van die Lewe

Hy                               Samevattend vir die Skepper as Hom/Haar/Dit.

Ishi                              My Geliefde

Ka                               Boself /Overself (Egipties)

Kanaän                      Die Beloofde Land

Kether                                    Kroon sfeer op boonste punt van Boom van die Lewe

Malchut                      Koninkryk sfeer aan onderste punt van Boom van Lewe

Man van Ayin           Die ‘losser’ soos in die relevante situasie geopenbaar.

Mashiach                  Die Verlosser/Gesalfde

Mayim Nukvin          Lewende Waters

Melek Tzedek           Melgisedek; Koning van Geregtigheid

Merkabah                  Voertuig van Lig/ Chariot

Metatron                    Aartsengel in Kether posisie op Boom van Kennis

Mochin tov                Hebreeus: goeie saad

Netzach                     Oorwinning sfeer regs onder op Boom van die Lewe

Nephesh                   Siel; vlees

Nephilim                    ‘n Gevalle engele skepping

Neshemah                Asem van die lewe

Partzifum                   Layers of creation; veils; curtains

Purim                         Joodse ‘Esther’ gemaskerde Fees

Rosh Hashanah      Hoof feesdag op Joodse kalender

Ruach                                    Asem; wind; gees

Shabbat                     Sewende dag van rus

Shavuot                     Fees van die Weke/ Twee gesuurde Brode

Shekinah                  Vroulike sy van die Godheid

Shemesh                   Perfekte voorbeeld; God sien Homself

Shlomo                      Koning Salomo (Hebreeus)

Tiphereth                   Skoonheid sfeer op middelste pilaar van Boom van die Lewe

Tsadik                                    Regverdige

Tzimtzum                   Sphere of Contraction

Vyf Sielsvlakke         Nephesh, Ruach, Neshemah, Chai en Yechudim

Yahoshua                 Yah is die Verlosser

Yahoshua-Ayin       Man van Ayin oftewel die Massiach

YHWH                        Tetragrammathon: die Skepper

Yechudim                  Unification – ook vyfde sielsvlak

Yesod                         Fondasie sfeer onder op middelste pilaar van Boom van Lewe

Yisrael                        Die volk afgesonder aan YHWH

Yitschaq                    Isak, enigste seun van Abraham en Sarah

Yoibel                         Vyftigste Jubeleum Jaar

Zohar                         Heerlikheid; ook Teaching of Splendour

*************