index

DIE GROOT UNIVERSELE OES deur Jan Jacobus Greyling 2014/15 Deel 3

Posted on

shin-four (1)

VIERDE BEEN VAN DIE SHIN DARK ENERGY

Storetjie herhaal die ontsettende belangrike gedeelte nl. Aleph het die Yud vervang.  Die meditasie stimulant begrip is so belangrik omdat dit toon dat die begin in die einde verskuil is en die einde in die begin.  Yud is die spinnende uitborrelende puntjie wat al groter uitspin in die gemanifesteerde uit die Ongemanifesteerde wat dan groei tot die 22 Skeppings Kodes waardeur die skepping plaasvind.  Maar die Skepping begin met die Beit Letter; dus die Beit se Bereshit bara Skepping.  Nou wat van die Aleph?  Asook die Yud, die Lamed asook die letters 23 en 24?  Waar pas hulle in en hoekom is dit vir ons belangrik om te weet watter rolle hulle speel?  Het die kennis enige iets met my en jou se lewens en toekoms te doen?

Dit het alles met die doel, die Mazal van jou en my bestaan te doen, want dit is die rede hoekom ons geskep is, hoekom ons gebore is, hoekom ons nou lewe.  Ons doel hier op Aarde wat ons moet vervul, is opgesluit in die begrip van die stelling ‘die Yud is met die Aleph vervang.’  Tot nou toe was die begrip vir die hele wȇreld duister; dus nag.  Dit is Twilight 6 en Twilight 6 en dag 6; dus 18, dus Tzadi.  Dus regverdige optrede van buite Lamed Merkavah, maar is nog nie Tzaddekiym nie.  Regverdigheid in die gene van binne Lamed of Merkavah, maar het nog die Onderself lief.  Is nog nie ‘liefde’ Boself en Onderself nie.  Slegs wanneer die Yud deur die Aleph vervang word, kan die ‘is liefde’ of is Tzadek gebeur.

Die volledige Twilight 6 en Nag 6 en Twilight 6 en Dag 6 (=24)  moet van nou af plaasvind.  Die (2+4=6) moet plaasvind.  Die 6 van die Nagdeel se Yud Yud Hei Hei 6 permutasies en unifikasies met die Adonai met elkeen van ons.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat die Nagdeel se 6 Skepping, ons verantwoordelikheid is; ons deel van die skeppingsproses is.  Dit is wat ons moet doen.  Dit is hoekom ons hier is; dit is ons Destiny, ons Mazal.  Dit is hoekom ons lewe, dit is hoekom ons geskep is.  Dit is hoe ons en ons ander halwe brood weer een brood kan word.  Dit is hoe ons en ons Omself Boself Overself, weer een kan word.  Dit is hoe die Aardse 12 stamme en Hemelse 12 stamme van Yisrael weer een kan word.  Wie is ons?  Ons is die Adam.  Wie is die Adam?  Die Adam is die Aleph wat die Yud vervang het met die eerste Nagdeel permutasie van Adonay A D N Y met die Y Y H H wat geen Vav bevat nie.  (Dit is die rede hoekom ons as Vav nie van die nag se Yud Yud Hei Hei se ses permutasies weet nie, want daar is nie ‘n Vav in die Yud Yud Hei Hei nie.)

Wat is Aleph?  Aleph is die Adam van die begin weggesteek in die einde.  Aleph is twee Yuds met twee Vavs inmekaar bekend as Adam – man en vrou is hy.  Dan word die twee gesplit en word Adam en Chavah man en vrou is hulle.  Die proses is in die einde wat die begin ook is, verskuil.  Die Vav as die vierde been van Shin en die Vav as die vierde been van Bet, die “letters” wat eintlik nie letters is nie, maar die Nagdeel skeppingsproses  wat weggesteek is in die Dagdeel skeppings proses, waarvan ons eers bewus word wanneer ons die volledige siklus voltooi het.  Daarom lees die begin met die eerste oogopslag ‘Twilight Twilight dag’, slegs  18 het lief, maar na een volle siklus, lees die geïnisieerde Adonay Adam van Aleph nou Twilight nag Twilight dag, die 24 is liefde.    Die Aleph  het  die  Yud vervang: hoekom juig niemand nie?

Die oneindige Ongemanifesteerde, verteenwoordig deur die Yud Yud Hei Hei wat nie ‘n Vav liggaam het nie, dus nie die Vav se vyf sintuie het nie, nou ook deur die ander vyf kombinasies van die permutasies of Naam van 54 Homself as Ongemanifesteerde, in die gemanifesteerde kan ervaar   Sy skepping en Homself uit sy skeppings oogpunt kan ervaar en beleef.  Die voorreg om ons lewe en bron van lewenslus te verwelkom in ons lewe Hom toe te laat om homself deur ons wese te beleef.  Die Aleph het die Yud vervang.  Die Yud het lewe uitgespin na die  ruimte in hom, maar nou het die rolle omgekeer; die Aleph Adam borrel nou die Vav Adam lewe terug in die Heelal, en die Heelal borrel nou Heelal Aleph Adam Vav lewe terug in die Kosmos, wat weer op sy beurt die borrelende Vav Aleph Adam lewe terug in die Ongemanifesteerde borrel.  Alles gebeur deur die twee Yuds, een Yud tussen Heelal en Kosmos, en een Yud tussen Kosmos en die heilige Ongemanifesteerde Oneindige.   Die Onderself alleen van buite af se Tzade optrede, het nou die Echad eenheid se is Tzade of is Tzadekiym, het lief en is nou liefde geword, of het lewe, nou ‘is lewe’ geword.

Daar is die vorms wat lewe huisves en daar is die lewe wat binne die vorms wat lewe huisves, lewe.  Dit is twee verskillende dinge.  Daar is vorms wat liefde huisves en kan liefhȇ, maar daar is die liefde wat binne die vorms is, wat die liefde huisves.  Dit is die ‘is liefde’.   Daar is die 50 Name of Ek Is, wat ons ook kan word met die skep van die ses ure van die Nagdeel; die  Yud Yud Hei Hei se ses permutasies en unifikasies met Aleph Dalet Nun Yud as begin.  Die Heelal sterre moet hulle lig vir die Kosmos gee en die Mane word wat die Kosmoslig weerkaaats.

Waar kom die vierde been van die Shin vandaan?  Wat is ‘n Black Hole?  Wat is ‘n White Hole?  Wat is Dark Energy?   Die Wetenskap bewussyn wat nie so teruggehou word soos die Onderself alleen vorm godsdiens bewussyn nie, het nou al die koms van die Nag van die Twilight nag en Twilight dag se bewussyn begin ervaar en noem die Twilight se nag Dark Energy.  Hulle weet Dark Energy bestaan en dat Dark Energy gravitasie kragte het.  Die Wetenskap bewussyn het nou ook al die Yud as black holes en white holes ge-identifiseer.  Die Shin Letter is waarheid.  Net soos wat Shin te min waarheid, soos 70% waarheid kan bevat, kan Shin ook te veel waarheid, soos 130% waarheid bevat.  Kom ons veronderstel die 30 te veel is nou afkomstig van die Yud(10) Yud(10) Hei(5) Hei(5) (=30) wat die  heilige Naam sonder Vav is.  Veronderstel dit is die Dark Energy of die evil teenoorstaande van live in die beperkte Onderself of Heelal alleen godsdiens bewussyn.  Maar wanneer die Boself Kosmos bykom, is dit nou die nuwe Shin van die nuwe kwantum bewussyn se 100% waarheid vir die nuwe Plane.

Wat het nou gebeur?  Hier het nou Teshuvah met liefde gebeur.  Nie ‘is lief vir’ se vergewe van  minus 30 na 0 toe van die Onderself of daglig alleen Christen nie,  maar die Daglig Heelal en dark energy kosmos se ‘is liefde’ Teshuvah vedubbeling van minus 30 na plus 30; dus 130.  Dit is waar die positive evil of dark energy live vandaan kom.  Dit is waar die vierde been van Shin vandaan kom.  Dit is waar die sogenaamde einde weggessteek in die begin en die begin weggesteek in die einde, vandaan kom. Daar moet die bydrae in die Skeppingsproses vanaf die Skepping se kant ook wees; die dark energy bydrae.  Die evil live Teshuvah ‘is liefde’ bydrae, is regverdigheid bydrae; Ek Is bydrae.

Mosheh of Mem Shin Hei bring die boodskap tot elkeen van ons.  Die EK IS boodskap; die Aleph Hei Yud Hei boodskap.  Die boodskap dat Yud Hei Vav Hei geunifiseer met ons as sy diensknegte, die Adonay, die Aleph Dalet Nun Yud EEN word met Hom as Yud Hei Vav Hei.  Ons sal die 8 Mashiach funksie doen as Y A H D V N H Y wat die Yud Yud voorsien en die Nun voorsien en die Dalet voorsien. Die A H Y H met A D N Y gee A A H D Y N H Y; dus H Y H Y en A A en Dalet en Nun.  Hierdie twee Alephs is dus die bron vir die vierde been van die Shin en die vierde been van die Beit tydelike  oorgangs Vierde Dimensie handelinge.   Die EK IS AL-LA Aleph Lamed – Lamed Aleph spieëlbeeld met die Hei Hand van die Mos Hei saam met die Yahoshua Yochanan-da binne die Eliyah Merkavah funksie wat die  Hei se verdubbeling in die dwars bo sy, en regaf regterbeen bewerkstellig, met die  doen van die  Resh van die Torah wat die  Aleph van die Atah verdubbel het na twee Alephs  toe.  Die Aleph en Aleph van Alla.   Al drie kruise op Golgotha; Heelal, Logos Oog, Kosmos.  Spieëlbeelde met bewustheids Oog lens tussenin.

8cA64r5ni

58

DRIE KRUISE: KENNIS WYSHEID INSIG

Wat probeer Storetjie oordra met al die onnodige  ingewikkelde dinge?  Kan dit nie maar net die maklike ‘Jesus het my lief’ storie wees nie?  Kom ons kyk hoekom nie:

The Cosmic Doctrine p. 47:  You will perceive that each plane of evolution begets an organized system of forces. First plane (Yud) is the system of rings which is the absolute.  Second Plane (Hei) is the system of rays and circles which is the Cosmos.  Third Plane (Vav) the cosmic atoms according to their planes.  Fourth Plane (Hei) the great organisms which we call the Universes according to their Planes.  The Universe is the fourth cosmic phase of evolution. (Dus die Naam Yud Hei Vav Hei se vier letters of kragte of forces).  These forces reacts to all influences that play upon them and register the reaction in the movement of the space that is under their influence.

Yud verteenwoordig die space of the system of three rings.  Hei verteenwoordig die space of the cosmos se rays and circles.  Vav is tussen die Cosmos en die onderste Hei, die Universe; dus ook die Christos Logos Oog en …register reaction in movement in the atomic space.  Die onderste Hei verteenwoordig die Universe, the great organism the fourth cosmic evolution. The universe undergo evolution on the same line as the cosmos. (die onderste Hei soos die boonste Hei; As above so below).  Each plane is therefore sentient the power of perception.

Hier is die groot geheim; die Insig Binah verkry deur die  handeling kennis opgedoen, Daat en hoekom daar meer gedoen moet word as net glo.

Because they react and register the reaction and because they register the reaction, they develop through experience (die kennis of Daat opgedoen deur handeling) so that even the three primal rings the true three in one absolute, are sentient influenced, thus also capable of development.  They are so vast, these rings and so simple, because the influences which act upon them are so few, that their individuality, though it exceeds the span of all imagination, is exceedingly primitive. Yet it is upon this vast and simple type, that your individuality is build up.

Hier is die ontsettende groot geheim; ons redding deur simplistiese sterk geloof is die beginsel vasgelȇ, maar daar is ook ‘n groot gevaar in die beginsel verskuil.  Let mooi op.  Onthou, ons het ‘n Onderself Personality en ‘n Boself Individuality.  Gebrek aan wysheid, kennis en insig van hoe ons saamgestel is en die Kosmos en Heelal saamgestel is, kan veroorsaak dat die noodsaalike simplistiese sterk en direkte geloof verband wat een besit, nou weens gebrek aan  wysheid, kennis en insig teen hom gebruik word.  Luiter  mooi:

Therefore it is that you, small as you are, have your affinities with these Cosmic beings and are influenced by there phases from the Absolute to the atom of your own earth, which is the secret of wisdom.  The uninitiated is acted upon by these forces (die magte, selfs jou eie Boself beheer jou.  Hoe gebeur dit?  Dit gebeur deurdat hulle jou eie sterk geloof sonder kennis, wysheid en insig, teen jou gebruik.  Maar sou jy die initiated met wysheid, kennis en insig wees, geld die volgende.

The initiated in the levels of the right hand path of the 1) Adam, 2) Nature 30 Saints 4) Masters, 5) Angels 6) Archangels 7) Christs  8) Logos Cosmic Christ… (deur Daat kennis opgedoen, deur die doen van die gebooie, Binah insig verkry deur die studie van die geskrifte en Chokmah wysheid ontvang vanaf die lewende Torah)…by these above, escapes from their influences.

Yahshua het die toets slegs geslaag omdat sy wysheid, insig en kennis, dus sy live die evil van die eksaminator oormeester het. Hy het ook gevra:  Is die leerling bo die meester? Vrygestel van die eksamen?  Hier kom die pragtige deel: And uses them for his own ends.  Gebruik hulle, in plaas daarvan dat hulle jou gebruik.

Sou die insig, wysheid en kennis dus verkry word, sou die volgende van toepassing wees:  Should his ends (sy Mazal doelwit  destiny) be those of the cosmic evolution, he grows and develops  through all its phases untill he attains the static condition, which is completeness and following the laws of great organisms of which he is now one, he gives rise himself of a system.  Nie net eens een Adampie per planeet nie, nie net een son per sonstelsel nie, nee, ‘n volledige sisteem!

Storetjie stel dus bekend die drie kruise op Golgotha: Kennis, Insig, Wysheid, en die twee keuses: gebruik die 70 jaar wat Adam vir David geleen het, studeer voluit en slaag die kennis, insig, wysheid eksamens en verkry jou kwalifikasies.  Wees die reverdige meester oor die waaroor jy aangestel word, of word ‘n skoolverlater, verspeel jou 70 geleende jare en vind jouself aan die einde vasgenael aan die die drie kruise van die tekort aan kennis, insig, wysheid.  Dit is die ware drie kruise tragedie van ons tyd; dat ons van die 70 jaar bykans geen tyd aan studie van die kennis, insig en wysheid afgestaan het nie.  Mag die 2014=7  die begin wees waar die 7×10 volledige 70 jaar volle studie tyd ingelei gaan word van die nodige 3×10 Insig, Kennis en Wysheid wat nodig is vir die Daat, Binah, Chokmah ware 3 nodig op die 7  Shabbatte van ongesuurde brode, of sewe Shabbatte van die een jaar se feeste  wat die  ware volledige nuwe Sephiroth daar stel.  Die Sephiroth wat met die volledige kennis, insig en wysheid die vlakke vanaf atoom tot kosmos regeer.  Mag dit so wees dat elkeen so ‘n Sephiroth is wat die eksamen geslaag het in kennis, insig en wysheid, na die lewenslange 70 jaar studie.  Mag elkeen ‘n aanstelling kry daar waar sy Mazal, destiny hom geneem het!

 

59

BEMEESTER DIE SEWE VLAKKE

In die land van die blinde is die “eenoog ” koning maar wanneer die “eenoog” nou net die onderste “Hei” raaksien van die Yud Hei Vav Hei mannetjie met die “Yud” as kop en die boonste “Hei” as die skouers en arms en die “Vav” as die lyf en die onderste “Hei” as die heupe en bene, en dink dat die onderste Hei die Heelal Hei is, sy totale wese, sal hy  dink die “Vav” is sy redder en die boonste “Hei” is sy Skepper.  Daarom is dit belangrik om gedurende die geleende 70 jaar, al 7 die oë te bekom om al sewe die vlakke binne die sirkel sfeer, te kan sien.

6a00d8341c019953ef01a511d2c02e970c-320wi

Die vlakke van 1) Man 2) Nature 3) Saints 4) Masters 5) Angels 6) Archangels 7) Christs en baie belangrik, die kosmiese Christos buite die sfeer sirkel se sewe vlakke, te kan raaksien met die sewe oë soos verkry deur die sewe perfekte shabbatte tussen Pesach en Shavuot se afweeg en afmeet van die olie, koring en wyn.   Kennis, Wysheid en Insig kan die volledige Yud Hei Vav Hei mannetjie, die mikroposopos, nou die groot makroposopos prent deeglik in sy geheel met die sewe oë raak sien en dus as die ten volle geïnisieerde deur die sewe inisierings of dode gebruik.  Die kragte hom nie meer vir hulle doelwitte gebruik nie, maar die ten volle geïnisieerde gebruik nou die kragte vir sy doelwit, sy Mazal sy Destiny.  Hy is nou vry van die drie kruise van onvoldoende Daat en Binah en Chokmah kennis en insig en wysheid.  Die drie werklike waarhede waarmee die geïnisieerde die voorbeeld gebed van ’n geïniseerde aan sy Vader afgesluit het.

Die kosmiese Christos Vav tussen die Heelal Hei en die kosmiese Hei.  Die Hei wat met die Vav been uit die Dalet geskep is,  maar daar is ook nog die Hei wat met die Yud van die Gimmel geskep is.  Die Gimmel wat dan Shabbat 7 word.  Die einde weggesteek in die begin en die begin weggesteek in die einde.  Die Vav tussen heelal Hei en Kosmos Hei, ook die Yud tussen somethingness en nothingness tussen manifest en unmanifest, tussen infinite en finite.

Wanneer die Vav dus met sy sewe oë en genoeg kennis, insig en wysheid die kragte beheer, kan hy die volledige ware lewende spieël meganisme tussen die Hei Heelal en Hei kosmos wees.  Dus die voorbeeld wees vir die spieël meganisme wat Yud is tussen die manifest of somethingness en unmanifest of nothingness.  Dus is dit nou die meganisme binne meganisme wat die einde binne begin en begin binne einde is, waar nuwe manifest of somethingness nou uit die unmanifest of nothingness uit voortgetower word; die ewige nuwe lewensbron in die ewige siklus.

Die Mazal, Mem(40) Zayin(7) Lamed(30)= 77 of (7×7=49) en (4×9=36) en (3×6=18) Tzade en (7+7=14) en (1+4=5) Hei. Fenominaal!  Die Tzade wat die EK IS regverdig wat die Hei hand van beheer het oor die Hei, opgemaak met die Vav, dus tussen Hei Heelal en Hei Kosmos, maar ook die Hei hand opgemaak met die Yud; dus tussen  manifest of Somethingness en unmanifest of Nothingness.  Die Koning van Regverdigheid Melek Tzedek wat Abram met die Hei seën, maar ook die Unmanifest, die Nothingness, die NOT met die Hei hand seën.  Die Hei opgemaak met Vav en die Hei opgemaak met Yud, wat ook verskuil die Hei opgemaak met Yud is, en die Hei opgemaak met Vav is, vir die wat oë het om te sien en ore het om te hoor.

So, wat het die verkryging van die kennis, insig, wysheid gebring?  Dit het jou vrygemaak van die mag wat die ander sewe vlakke se magte oor jou mazal/destiny, gehad het;  die magte van die ander mense op die 1)Mensvlak, op die 2) Natuurkragte vlak, op die 3) Heiliges vlak,  4) die Meesters vlak 5) die Engele vlak 6) die Hoofengele vlak 7) die Christosse binne die sfeer vlak.  Jy het nou as die Kosmiese Christos beheer oor hulle kragte en dus oor jou eie destiny/mazal om die handelinge te doen soos Storetjie pas beskryf het.

Opsommend: Sonder die nodige kennis, insig en wysheid om elkeen van die sewe vlakke se kragte self te kan beheer en dus met behulp van die kragte jou destiny/mazal per vlak te kan vervul, beheer die vlakke se kragte jou, en verhoed jou om jou doel in jou lewe te bereik.  Die sewe Vlakke met hulle sewe soorte kragte bestaan en is werklikhede.  Dit is net die een wat doelbewus in die duister gehou word, wat nie van hulle bestaan bewus is nie. Die volgende maak een bewus van die sewe vlakke met hulle kragte wat bemeester moet word:

1) Die sewe dae van ongesuurde brood eet.

2) Die sewe Shabbatte van die sewe weke se aftel vanaf die Pesach tot Shavuot.

3) Die sewe dae van in Sukkoths woon.

4) Die sewe JaarShabbatte.

5) Die sewende weeksdag Shabbat

Hoe raak een bewus dat jy meester van die sewe vlakke met die sewe kragte kan wees en moet word?

1) Die 8 van die (9×8=72) uur met Pesach.

2) Die vyftigste dag van Shavuot.

3) Die agste dag van Sukkoths

4) Die agste dag van Chanukah.

Met ander woorde, die Torah openbaar die geheime.  Wat doen die 25 Desember se program van die sogenaamde Christendom?  Blokkeer die openbaring van die bestaan van die sewe vlakke met kragte; dus geen korrekte sewende dag Shabbat nie, geen sewe dae van Ongesuurde Brood nie, geen van enige van die heilige tye wat die nodige kennis of insig of wysheid bring nie. Perfek geblokkeer!

Die nodige kennis en insig en wysheid wat bekom moet word om vry te kom van die vlakke se magte oor een, word nou baie vernuftig  weggehou deur simplistiese, opregte, kinderlike geloof en liefde van die gelowige vir sy of haar Skepper teen die gelowige in te span.  Die hele opgemaakte vals 25 Desember Jesus Verlosser godsdiens wat net geloof nodig het, is ingebring deur die sewe vlakke se kragte en perfek geïmplimenteer.  Die kinderlike gelowige massas word perfek geblokkeer en in die duister gehou.  Die Besnydenis Verbond is met die vervalsing van die paar waterdruppeltjies doop vervang.  Die Nuwemaan heiliging is mee weggedoen.  Die ware Shabbat is met die eerste dag vervang.  Die sewe JaarShabbatte is mee weggedoen, so ook die sewe ongesuurde brood Pesach dae.  Die sewe x sewe Shabbatte is nie meer nodig nie, so ook nie Sukkoths nie.  Die hele sogenaamde Ou Testament is nou ‘n Testament van die verlede gemaak.  Net geloof is nodig, dan is een gered.  Gered van wat, vir wat?  Van sondes vir ‘n ewige lewe eendag.  Wat van die lewe nou wat nog sonder die sogenaamde sondes oor is?  Wat maak een nou vir die res van sy sondelose lewe?  Hoe kry hy die tyd om?  Wat is sy mazal, sy destiny?  Waarom het die Skepper hom geskape?  Om nou sondeloos in die lewe sonder enige ander doel sondeloos rond te dwaal met geen doelwit nie, en nog uit te sien na ‘n ewigheid van so ‘n sondelose doellose bestaan?

 

60

 Good is the dynamism and Evil the thrust block

 Maatjies, vir wie is die Bybel boek bedoel?  Die Bybel is vir Yisrael bedoel. Yisrael is die die “space” wie se beweging die drie sirkels voltooi het, die twaalf radiale voltooi het, die sewe vlakke voltooi het en nou as een Great One op spiraal deur die sewe vlakke na die sewende vlak in die Kosmos.  Yisrael is ‘n spiraal van sewe bene op die sewende vlak Kosmos wat ook die ewolusie van bewegings-dinamika van ruimte se oorgang na die psigologiese beleef; die tangental movement se simplistiese reaksies se oorgang na die enorme geunifesteerde reaksies, bekend as gedagtes.  Dus die huwelik tussen die Natuur of bewegings-dinamika of die vierkant kop Zayin of sewe vlak kosmossie, Great One wat op die sewende vlak ontwikkel en voltooi.  Ook die rondekop Vav, die  Adam, die psigologiese kant van die huwelik, binne die Chet(6) en Zayin(7) huwelik wat 8 en 13 is; agt wanneer jy van buite die Merkavah kyk.  Binne Merkavah is die bewussyn aansig die dertien Echad eenheid binne die spiraal lyn uitkyk.  Ons haal aan:

You will perceive that we are still speaking in terms of dynamics (Zayin 7).  It will not until a high degree of evolution (Vav wat met die Zayin in die huwelik kan tree) has been achieved, that we can speak in terms of physiology.

Dus ‘n rondekoppie Vav Adam met menslike emosies wat die vierkantkoppie se net suiwer bewegings dinamika, kan omsit in die  Adam Vav menslike emosies.

There is an unbroken line from movement to thought.  Binne in die lyn, binne in Merkavah, binne die Chet(13) Echad huwelik, binne die Boom van Lewe Mazal. (77) die Destiny van Ayin 7 wat die Mem 40 World to Come word binne die Lamed of die huidige 7 vlak dinamiese beweging wat met behulp van die Vav wat die lamed van binne beheer, nou die nuwe Aarde met nuwe bewgings dinamika word, wat die nuwe Samekh(60) lewe of Vav bewussyn kan akkomodeer.

Die Bybel is die boek van die Mem Shin Hei Adam Vav(6), wat die bos sien wat brand met dinamika waarmee hy die aarde kan heilig. Hy kan as Vav in huwelik met die Zaiyn(7) Aarde, die huidige dinamika se Ring Pass Not oorskry met sy positive 9 evil en met Teshuva met liefde uitbrei na die nuwe Mem(40) World to come toe.  Hy gebruik dus sy eie evil as thrustblock om vir die nuwe Samekh live lewe, ‘n nuwe Mem Aarde te skep: the World to come and life in the world to come

 1. Cosmic Doctrine p.57 A great entity Zayin(7) commences its evolution by developing, not the Cosmic Rings, but the concept of those rings; thus Vav(6) Adam’s emotional thoughts and righteousness, that is to say the Vav(6) and Zayin(7)in the Echad(=13) marriage, where Vav pilots the Lamed Merkavah with his wife Zayin on his side. over the Ring Pass Not border into the new plus 9 additional, to create the new earth, or new dynamics called Mem(40).

Die dinamika van die Zayin alleen kan nie die Ring Pass Not oorsteek nie, die huwelik met Vav is nodig, want die bewussyn van gedagtes, die geheue, die regverdige menslike emosies, is nodig om die Ring Pass Not te kan oorsteek, wat nodig is vir nuwe ewolusie siklusse. Die 13 Echad binne Lamed huwelik van die ware Yisrael vir wie die Bybel geskryf is.

Die Bybel is nie geskryf vir die sondelose perfekte heilige van die die 25 Desember Christen nie.  Die sondelose Christen het geen nuttige rol te vervul in die groot en ewige toneel wat homself in die Bybelboek  afspeel nie, want hy het homself as rolspeler uit die Bybelboek gehaal met sy sondelose heiligheid. Hoekom het dit nou gebeur?  Hier is die rede:  Die sewende vlak rolspeler, die ware Yisraeliet, die ware eienaar van die Bybelboek, hier op bl 57 Cosmic Doctrine nou ‘n ‘Great Entity’ genoem… knows good and evil, and therefore is an Elohiym.  It is the knowledge of good and evil which enables it to manifest.

Om deur die grens van Ring Pass Not te breek en evil nou live te maak: Teshuvah verdubbeling met liefde.  Yud(10) verdubbel na Caf 20 toe, Job se verdubbeling because the good is the dynamism and the evil is the thrust block.  In die aksie en reaksie wȇreld  moet die live vuurpyl teen die evil beton blok kan vasskop om sterk genoeg gelanseer te kan raak sodoende vry te breek van die vorige ou Aarde se gravitasiekrag af, en na die nuwe aarde toe te vlieg;  die Yobel vry, die Teshuvah met liefde vry.  Die repentant se dubbele waarde.

Maar die arme, skoon uit die prentjie super heilige Christen, het nie die sonde evil thrust block met sy ‘Jesus het my met geloof alleen gered’nie.  Hy haal dus nie die vrybreek Yobel punt van sewe maal sewe Shabbatte se vyftigste dag Torah ware begrippe van die inhoud van die Torah nie, dus nie die Teshuvah  begrip nie en val hy terug na die Ring Chaos toe.

live_evil-blog-logo

Maatjies, die “evil-live” spieëlbeeld moet bestaan. Daar kan nie net ‘n “live” kant wees nie, dan is daar nie n spieël nie. Ons moet spieëls wees.  Die evil live spieël moet daar wees.   Die 25 Desember Christen is nou sondeloos.  Dus hy is evil loos en nie meer ‘n spieël nie.  Die Bybel is vir die volledige evil live Yisrael spieëls geskryf, nie vir 25 Des. sondelose Christinne nie.  Daarom staan daar in die Bybel ook niks van ‘n 25 Des. Jesus, die Christinne se evil-lose geen spieël funksie wese nie, want die Bybel beskryf geen nuttige rol vir n wese wat nie n evil live funksie het nie; geen Teshuvah lewensfunksie het nie.  Maatjies, die evil live spieël moet saam as  een heel evil live spieël na die nuwe Aarde en nuwe Hemel gaan, want hy moet nog steeds daar ook die werk van evil live doen.

So hoe moet dit dan volgens die Bybel gebeur?  Dit moet met die Teshuvah met liefde manier gebeur.  Wat beteken dit?  Die sewende vlak handboek vir die sewende vlak ewolusie, die sewende vlak strutuur, het nege sye. Die volgende ewolusie kwantum is dus ‘n nuwe begin van ‘n nuwe opbou na die volgende reeks toe wat weer in 10 of Yud eindig.  Die lansering wat dus nou nodig is vir die thrustblock evil en vuurpyl live, het beide nodig vir   suksesvolle lansering.  Wat nou van uiterste belang is, is die feit dat die ou Aarde, die ou lansseerblok, die ou evil, die bestanddele is wat omgebou word na die nuwe lanseerblok, die nuwe aarde, die nuwe  evil; net soos die ou live die ou vuurpyl, die nuwe live, die nuwe lewe op die nuwe Aarde word.  So wat beskryf dit?  Dit beskryf die waarheid in die Bybel, dat live evil moet gebruik om homself te red, maar ook evil te red, die vuurpyl en die lanseerblok; die twee red mekaar deur saam te werk.

Die opponerende handelinge en kragte van live en evil, het tot gevolg dat live vir evil red.  Glo dit Maatjies, die feit dat jy jou Sondes by jou hou en dit self beveg elke dag, red jou en jou Sondes.  Presies die teenoorstaande van die vals 25 Des. Christen redding storie, van jou weggeneemde Sondes en nou is jy gered.  Wat gebeur met die sondes of evil as live dit nie opponeer nie?

Cosmic Doctrine p.24  You never oppose evil.  When you wish to destroy, you make a vacuum around it.  You prevent opposition from touching it then, being unopposed, it is free to follow its own nature, which is, to join the motion of Ring Chaos  It therefore, passes out of the periphery of the Universe until it meets the spin of the Ring Pass Not which it cannot get through.  Evil kan nie aangaan nie, maar onthou die Shema, die Echad 13 van die Bybel, waar die Bybel sȇ: Ek Is Alles.  Geen plek vir die vals 25 Desember Jesus live en satan live evil evil nie.  As evil nie kan aangaan nie, kan live ook nie aangaan nie. Geen lanseerblok evil nie, geen lansering van live vuurpyl nie!

Talle groot sages aan wie die groot geheim bekend is, oortree doelbewus gereeld en loots dus die evil-live lansering daagliks. Die 30 Tzaddikim hanteer die planeet se karma ook met die lanserings.  Die massas  doodtevrede Christinne in hulle gekkeparadys sal moet begin wakkerskrik uit hulle doodslaap, want die volgende gebeur en hou hulle ook vir dieselfde tydperk terug:

Evil has gone to such primitive simplicity that it is resolved into its own…  Maar die ware eerste halwe ongesuurdse Pesach brood van die Bybel het net kom toon hoe ons elkeen ons eie live evil lansering moet doen; elkeen sy kruis opneem.  Het jy reverdigheid laat geskied tussen jou evil en live?  Het jy dit self hanteeer?  Het jy jou eie besluite geneem en was hulle regverdig teenoor evil en live?

Die AHYH en YHVH se ware inhoud van die Bybel en hoof vraag, en hoof toets is dus: het jy die toets van Ek Is regverdigheid tussen jou eie evil-live besluite gedurende jou lewe, geslaag sodat dat jy as die Melek Tzedek Koning van Regverdigheid tussen die evil live van die AHYH  YHVH aangestel kan word?   Het jy soos ‘n Ghandi die onregverdige Engelse sout en suiker biljoenȇrs en Indiese  slawekinders  met die regverdige voorbeeldige  evil live  opponering  daagliks gedoen, teengestaan?  Sien jy die die onregverdige dewolusie van die Christen se evil terug tot in die simplistiese doodgoeie deeltjie van ewolusie, voor enige spin van lewe?   En die ewolusie van die Christen live in sy spinnende lewende toestand saam met sy Jesus, as regverdig teenoor die  live evil van die een groot heilige Unmnifested; gemanifesteer as EK IS AHYH en YHVH waar daar geen Satan met sy evil, bestaan nie?

 

61

EL-I-YAH WA VAN VUUR

Maatjies, die Bybelboek wat die handleiding vir die sewende kosmiese vlak se sewende heelal vlak, se sewende spiraal vlak se sewende galaktika-been vlak, se sewende sonnestel vlak; se sewende vlak van bewegings dinamika na die sewende vlak van bewussyn in gedagtevorms begrippe, naamlik die sewende dag Zayin huwelik met die sesde dag Vav se dertien Echad eenheid Chet-huwelik begrippe, die Yechudim unifiserings begrippe, die atonement en at-onement begrippe, is gesteel deur die nog opkomende laer ewolusie vlakke.  Die simplistiese laer bewussyn het sy 25 Des. simplisiese bewussyn van ‘n God met live en hemel, en ‘n satan met evil en dood in die geskaakte Handboek met groot vernuftigheid skelmpies in geprojekteer.  Dit is ‘n onregverdige optrede teenoor die ware eienaars van die Handboek, om hulle handboek te kaap, die bewussyn boodskap van die handboek totaal te neutraliseer en met die presiese teenoorstaande bewussyn boodskappe te vervang en dan nog die ware eienaars wat deur die slim spel kan sien, die stilswye op te lȇ deur vervolging en uitwissing.

Kom Storetjie verduidelik bogenoemde stelling: Die hoof heilige dag, die belangrikste dag van die sewe jaar Shabbatte, is die dag genaamd Yom Kippur.  Die vasdag van kos en water vanaf sononder tot sononder. Die tiende dag.  Die dag van die Yud; die tiende letter.  Die gereedmaak dag vir die afhaal van die drie kruise se drie Yuds:

1) die Yud(10) wat gebore is uit die Tet bevrugting, die live Yud  2) die Yud wat die Teshuvah met liefde bygee, die evil Yud of ook Caf, verdubbeling van live wat evil genoem word; die atonement van live en evil as 10+10=Caf(20), na die atonement belydenis of erkenning van jou evil.  Maar dat jou evil geskiedenis deel van jou wese is, dat dit is wie jy is en jy jouself nie losmaak van jou gewese lewe nie, maar dat jy dit oordink het, bestudeer het, daaroor mediteer het, daaruit geleer het, sodat dat jou evil nou net soveel werd is as jou live.  Jou evil vuur, Yud(10) sal jou  live liggaam Yud(10), nou as Caf(20) in die (10+20=30) Lamed vuurpyl gelanseer kry!

Yom Kippur, die hoof jaarlikse dag, is die dag waar die evil thrustblock nou nie net die live Yud(10) plus Caf(20) se Lamed (30), dus al drie kruise (=30), die drie hoek, drie dimensionele lanseer.  Maar die evil thrustblock bly nie agter nie. Die evil thrustblock word die evil vuur wat die live binne in die Lamed vuurpyl, die El-I-Yah se Wa van Vuur vervoer gedurende die sewe dae vlug in die El-I-Yah vuurpyl, of ook genoem Sukkah.  In Sukkah sal julle woon vir sewe dae.  Vir sewe dae sal julle die beweging dinamika doen van in hutte of tente woon, sodat julle beweging dinamika van die aksie en reaksie van evil en live teenmekaar, die aksie en reaksie tussen die bewegings dinamika handeling aksie en die gedagtevorms van bewussyn reaksie, kan plaasvind.  Die El-I-Yah vlug.  Die El Of Elohim Lords of Fire or evil, en die I of Ek, Lord of Form wat die bewegings dinamika na die evil natuur Elohim kant toe doen; die gebooie doen en die gedagtes, bewussyn, emosie na die Mind kant toe dink, mediteer bepeins, studeer.  Die Yah Lord of Mind, die live kant.  Dus die  sewe dae in El-I-Yah Sukah Samekh(60) Caf(20) Hei(5) (=85); dus 8 plus 5 is 13, die spinnende Boom van die Lewe 13 punt ster; die  Echad 13 Yechudim eenheid.

Die Sukah neem in die Boom van die Lewe van die boek van Yochanan  Hfst. 22:14 wat dieselfde beskryf as die begin van die Bybelboek; die begin weggesteek in die einde.  Die nuwe Adam op sy nuwe Aarde met sy nuwe Hemele, waar hy dinamies moet handel, Lord of Fire word en vermeerder.  Lord of Form word en name gee en heers; Lord of Mind word.  Die ware inhoud van die Bybel wat nie gekaap is nie.

Wanneer die Lord of Mind van die sewende vlak, die sewende dag van die sewe maal sewe perfekte Shabbatte, van die sewe dae van Sukah, na die belangrikse heilige Shabbat, Yom Kippur uitgehaal word, dus die ware Yah mind van die Eliyah se Sukah bewussyn of Lord of Mind nou uigehaal word en al bogenoemde dinamiese Shabbatte se dinamiese doen handelinge vervang word met die vals 25 Des. Krismis dag, wat gebeur?  Nou bly net die Lord of Form en die Lord of Fire oor en kry ons die mal mens wat homself vernietig met vuur!  Omdat daar nie die sewende vlak Lord of Mind is nie, is daar nie die sewende vlak bewussyn en gedagtes en kennis of insig of wysheid nie.  Die sewende vlakke se Lords of Fire  neem  dus die Lords of Form se patetiese laer vlak Mind oor en nou het die planeet die verwaande Amerikaner met geen verstand en die grootste met vuur vernietigings meganisme, die grootste vuurspuwende oorlogs draak ooit.  Gekke met vorm met vuur in die hande van die wat hoogmoed braak.

Die hoogmoed van die selfgeheiligde sondelose Christen van die 25 Des. Jesus, sonder die Lord of Mind van die Mind van die AHYH of ook bekend as Eyeh of die EK IS en Y H V H is My Naam, Hashem.  Die A L H Y M is Y H V H.  Die Yud van die Hei wat die Vav van die Hei sewende vlak wysheid, insig en kennis gee om die vuur te kan hanteer as dryfkrag vir die El-I-Yah Wa van Vuur, en nie om jouself mee te vernietig nie.  Sonder die Yah van die El-I-Yah is die mens ‘n dwaas sonder verstand wat homself met die vuur vernietig…

 

62

LOUTERING EN SELDELING SE GROEI

Al drie Lords moet saam en op die regte tyd  funksioneer.  Verskillende optredes kan aanleiding gee tot verskillende gevolge.

The Cosmic Doctrine p.101:  It wil be seen that a new evolving principal is introduced (die program moet aangaan in El-I-Yah na Yom Kippur in Sukah) which is the checking of progress in one direction. (Al drie Lords moet aangaan) Sublimation by preventing it from becoming more elaborate upon the original type, (geen Lord mag agterbly nie), lifts or sublimates it to a new aspect. (Nuwe aarde en hemele, the World to Come). If however the checking is too long continued, (program gaan nie aan op regte tyd nie soos wat die regte tyd reeds aangebreek het met die Yahshua  en Yochanan se koms) it would cause it to revert to a more primitive type.  (Terug na die simplistiese 25 Des. Jesus of die ou Saturnus Songod met sy Sondag van primitiewe tye).  The process of evolving a new aspect of a checked force is called sublimation; live purified by melting by heat, by fire, by evil.  To lift to a higher purified sublime state. (Teshuvah met liefde, die ware hoogste dag Yom Kippur waar veredeling ingelei word en met sewe dae vir sewe siklusse se loutering in Sukah, in El-I-Yah verhit word, gesmelt word, gelouter word, veredel word om weer in ‘n suiwerder toestand solied gemaak te word).

David wat Shlomo gemaak word, Aleph(1) wat na die proses na die Aleph van 1000 maal suiwerder gelouter is; dus na die volledige siklus van veredeling wat in die ware Bybel beskryf word, voltooi is.  Maar die loutering moet in balans met al die kruise, al drie Lords of Meesters plaasvind; die Lord of Flame, die Lord of Form en die Lord of Mind: nie een bly agter in die proses nie.  Die drie moet melaar dus gedurig kontroleer.

Kom Storetjie illustreer: met die ewige ewolusie moet elke swerm of elke program dus deur elke vlak gaan.  Indien verskillende swerms atoompies of programme hulle self nou terselfdertyd op een vlak bevind, soos waarvan ons planeet ‘n voorbeeld is, kan verskillende dinge gebeur.

p.101 The returning to a simpler type of evolution is called degradation. the opposite of sublimation.  This degradation is always harmful. (die terugkeer na die eenvoudiger tipe evolusie, degradasie is skadelik teenoor die unifikasie van die wat gelouter is en binne die nuwe gelouterde prinsiep val.  Die opwaartse beweging van die ware inhoud van unifikasie van Bybel boek en nie die skadelike simplifikasie van degenerasie nie.  Die terug na die oertyd simplistiese Saturnus god met sy grootste invloed op 25 Desember en op Sondag.

Hoekom bly Storetjie so al om die punt draai?  Dit is omdat die punt net soos die Yud, die spinnende punt is wat alles behels.  Alles wat gemanifesteer is, is deur die spinnende Yud puntjie se puntjie se puntjie, ja drie puntjies ineen; die Lord of Flame puntjie wat die gaatjie deurbrand, die Lord of Form wat die vorm deurbring en die Lord of Mind wat die gedagtes deurbring. Die Yud’s is langs mekaar net soos ‘n naaimasjien eers die Yud gaatjie, dan die vorm garingdraad, dan die twee materiale as een saamgestikte gedagte kleed, die onderself en die boself, moet saam stik.  Die Personaly en Indivuduality moet saamgestik word.   Die Yahshua Onderself en Yochanan-da Boself moet saamgestik word, daarom het die ware Yahshua se kleed geen gestikte naat gehad nie, want dit toon dat hy as die Yahshua Onderself nog eers aan die Yochanan-da Boself vasgestik moet word.  Die Personality en die Individuality bokant hom sublimasie.  Evolving a new aspect moet plaasvind.  Die stikwerk moet regsom opwaarts plaasvind, nie linksom afwaarts na degenerasie toe nie.  Die Personality moet opwaarts met loutering aan sy eie individuality bokant hom vasgestik word soos met ‘n naat.  En nie afwaarts, na die laer later opvolgende Programme se Personalities toe degenereer as hulle vals indivudiality’s nie.

Kom Storetjie bekyk die werkinge van die naaimasjien wanneer die stikwerk gedoen word, die werkinge van die Yud Naaimasjien.  Dit is Twilight en Twilight; daar is ‘n tolletjie garing onder in die masjien en ‘n tolletjie garing bo in die masjien.  Die boonste garing gaan deur die naald wit energie en die onderste garing gaan deur die spoeletjie donker energie.  Die Yud maak die gaatjie deur die grens tussen ongemanifesteerde en gemanifesteerde; die Lord of Flame.  Yud bring die draad wit energie van vorm deur wat ‘n halwe beweging/vordering is, halwe  Lord of Form.  Die spoeletjie onder, voorsien die ander garing, die ander halwe dark energy.  Die Skepper se bydrae tot die stikwerk van die naaimasjien is deur die naald se garing, die skepping se bydrae tot die stikwerk is deur die spoeletjie se garing, wat die naald se garing vang en met sy garing unifiseer, sodat die stikwerk kan plaasvind.

Daar kan patroontjies deur net ‘n enkel stuk materiaal gestik word, slegs as dekorasie vir rituele dekoratiewe godsdiens.  Daar kan die enkel lap soom omstik plaasvind; die enkel, materiële Onderself alleen dimensie lap. Die uitrafel godsdiens, geen nut verder nie.  Daar kan ook die gevaarlike linksom terug in die verlede stikwerk gebeur waar die opkomende  stuk materiaal aan die huidige stuk materiaal vasgestik word; die huidige Onderself of Personality hom nou wasstik, dus valslik voordoen as ‘n Boself of Individuality vir die opkomende, nog primitiewe stadium  Ondersel.f  Die sewende vlak Yom Kippur Program wat degradeer het na die simplisme van die goue kalf 25 Desember Jesus Program  toe en hulleself nou voordoen as die Boselwe of individualiste van die opkomende primitiewe programme; die verkondiging van die vals reddings evangelie.

Cosmic doctrine p.101 Par. 4 beskryf die dwase Yah bewussyn-lose

‘…so called Lords of Fire for destruction and Lords of half a form.’  Slegs die Onderself wat die Planeet met die draak van vuur wil vernietig, besig met die volgende dwaasheid.  Die dwaas verwerp die wysheid van Yah omdat die Onderself stuk materiaal die ware onderself Personality Yahshua, nie aan die ware Boself materiaal, die Yochanan-da vasgestik is op die regte tyd nie.

Terugkeer na die eenvoudiger vorm van degradasie het plaasgevind wat altyd skade berokken.  ‘…because the capacities of reaction required at a more advanced level cannot be controlled or checked by the governing forces of a more primitive state.  Die dwase sonder die Yah bewussyn van die sewende vlak, is egter nog te slim vir die arme opkomende nuwelinge op die vlak, daarom eet hulle almal die geklike lieg van Krismis geldmaak, materiële blink plastiek gekheid soos soetkoek op.  Hulle kan hoegenaamd nie deur die groot leuen sien nie.  Hulle stik onder in die donker myne en hole van hel van slawerny; die bobbel garing met bloed en smart.  Die siellose  doodsbestaan, aan die garing van die voortjagende naald wat die vals Boself kleed aan hulle eie kleed vasstik.  Soos skape word hulle ter slagting gelei.  Die herders vreet hulleself dik en laat die skape honger lei. Baie van die groot menere agter die Rooms Katolieke skerms weet presies wat hulle besig is om te doen. Hulle weet dat die Onderself Yahshua kleed aan die Boself Yochananda kleed vasgestik moes gewees het.

Hulle weet dat hulle hulleself valslik as die God op Aarde Pous gekheid voorhou; die sewende vlak Onderself wat te hoogmoedig is om te erken dat hy die Onderself is en homself te onderwerp aan sy eie Boself.  Die Christendom sal hulself en hulle Jesus god moet bring na die ware Yahshua met sy naatlose kleed wat homself deur sy Boself Yochanan-da laat doop het.  Die massas wat toegekyk het hoe die ware Boself Yochanan se kop afgekap is, hoe die Lord of Mind van die sewende vlak onthoof is, sal die Lord of Mind, die Yah van die El-I-Yah moet herstel.  Sal die sewende vlak Mind van Yah moet vind; sal die kennis en insig en wysheid moet vind.  Sal die koring en wyn en olie moet afmeet vir 7×7 Shabbat dae; die 50 dae, die 50 weke elke steek van die naald van die naaimashien na die regter kant toe moet omdraai en steek vir steek begin om die regte twee klede aanmekaar te begin vasstik.  Die ware Yashua Onderself Personality kleed vaswerk aan die ware Yochananda Boself Individuality kleed; steek vir steek.

Die vasstik van die ware Yahshua Onderself kleed, steek vir steek aan die ware Yochananda kleed, gaan Yud vir Yud vir Yud, stadig maar seker, die ware Yah bewussyn van die Lord of Yah, na vore bring binne die bewussyn van die nou een heel ongesuurde pesach brood.  Die twee ware halwes, gesien as Onderself en Boself, sal die vals kombinasie van die dwase Pous Jesus, kamtig boself van die opkomende nog primitiewe programme onderselwe, vernietig.  Die ware Lord of Mind, die Yah sal nou herstel word.  Die Yochananda kop sal weer funksioneer.  Die massas skape sal met mag en mening nou die regte twee klede aanmekaar stik met ‘n pragtige dubbelnaat blou gare soom in die World to Come.  Die tyd van die Ben Adam.

Kom Storetjie gee twee beelde wat die korrekte herstelde uitbeeld:  twee beelde van toepassing vir die twee Planete na seldeling; die verdubbeling en verhoging na loutering wat plaasgevind het.  Die ou Aleph(1) ewige Dawidise Koningkryk plus die nuwe Aleph(1000) Shlomo koningkryk.  Een Adam as voorbeeld vir die massa van die sewende vlak wat na die nuwe begin in Merkavah, El-I-Yah as Lord of Fire, Lord of Form en Lord of Mind moet gaan, is die Adam bekend as Ghandi.  Hy kom uit die Suidpunt van Afrika.  Hy het as Lord van al drie; fire, form and mind die miljoene van sy Program bevry gekry van die Pous se Christen hoogmoed; twee verkeerde klede aanmekaar gewerkte slawewerny, sonder om die vuur van oorlog te gebruik.  Hy het net die Boself Yochananda gekoppel aan die Onderself Yahshua. Die regte twee klede aanmekaar gestik;  ‘n voorbeeld van die ware sewende vlak Adam. Die volgende voorbeeld kom ook uit Suid Afrika. Vir die opkomende meer primitiewe, onderdrukte stadium is Madiba Mandela, nie heeltemal sonder ‘n skoot afgevuur, maar ‘n voorbeeld vir die bewoners van die Planeet tot met seldeling.

 

63

DIE VROU SAL DIE MAN RED

images (2)

Kom Storetjie benader bogenoemde met ‘n ander ewige siklus benadering, ook genoem die ewige metabolisme benadering. Die metabolisme siklus van die Adam aan die begin, weggesteek weggesteek in die einde.  Die begin metabolisme proses van die vrou as Adam van die stilstaande Qabalah Boom van Kennis wat die evil kant van live tot resultaat  het: ‘Jy sal uiteindelik sekerlik sterwe.’  Degradation until as simplistic as possible. Maar as jy eet van die Boom van die Lewe, die Boom van live, sal jy lewe.  Wat is lewe?  Lewe is metabolisme; dus anabolisme opbou in Chesed, Binah, Hod, die vroulike driehoek en katabolisme afbreek in Gevurah, Netzach en Chokmah.  Chesed is koning op sy troon, die Shlomo koningkryk. Gevurah is koning op sy strydwa, die David koningkryk.  Maar  anabolisme is dieselfde as sublimasie/veredeling.  Anabolisme verhoog beesvleis/form en beeslewe/fire en beesbewussyn/mind, na Adamvlees/vorm en Adamlewe/ fire en Adam bewussyn/mind toe.  Sublimasie neem Sewende Llak lewe na nuwe World to Come wȇrelde en lewe toe in Lord of Fire en Lord of Form en Lord of Mind toe, El-I-Yah en die Sewende Vlak bly agter met nuwe opkomende Programme.

Die probleem op die oomblik is egter dat voordat die Boself Yochanan-da kleed aan die onderself Yahshua kleed vasgestik kan word, of die tweede halwe ongesuurde Pesach brode ook geëet kan word, moet die El-I-Yah ongesuurde brood eers geëet word.  Daar is egter ‘n groot hindernis wat eers uit die weg geruim moet word.  Die ‘gedagtes’ van die ongemanifsteerde bring die dinamika van beweging  deur die Yud voort, genoem die Kosmos of Makroposipos. In die stilstaande Boom van Kennis sit die Yud in Kether heel bo. In die spinnende Boom van die Lewe sit die Yud reg in die middel van die 13 punt ster.  Die dinamika van die Kosmos of Makroposipos word nou deur nog ‘n Yud na die Mikroposipos of heelal gebring.  Die Yud of punt is die Chesed hoof Sephirah van die anaboliese vroulike driehoek.  Dit is hoekom die vrou die Boom van Kennis wat stilstaan, se vrug geëet het.  Toe het die vroulike metaboliese driehoek met Chesed, Binah en Hod ook vir die manlike driehoek, Gevurah, Netzach en Chokmah gegee.  Die vrou het ook na die Boom gekyk, dus die Tipharth na Kether stilstaande Boom beeld gekry.  Die vrou het ook die Boom se vrug aangeraak, die vyf fingers Hei hand kontak gemaak.

Die dinamika van beweging van die Makroposipos of Kosmos word nou met die Chesed metaboliese kontak en die Tiphareth sig kontak en die vyf vinger Hei hand optrede dan doen, omgesit in die Mikroposipos of Heelal gedagtevorms.  Dit moet plaasvind deur ‘n volledige drie-in-een Lord of Fire, Lord of Form, Lord of Mind El-I-Yah kosmiese Logos Oog vorm lens.  Die Ongeopenbaarde neem sy ‘gedagtes’ en minifisteer dit in die Kosmos as dinamika van bewegingslyne soos die Torah letters ‘n voorbeeld is.  Ons neem dit en sit die dinamika lyne weer terug om in ons gedagtes, wat ons die heelal skepping mee voltooi.  So die Adam as man en vrou moet die voltooing skeppings saam doen, want die skepping metode  volg die dinamika vloeilyne Program van 22 letters se Vav(6) en Zayin(7) se Chet(8) huwelik en Tet(9) se dragtyd en Yud(10) se nuweling geboorte; dan die Caf(20) se sublimasie verdubbeling of metaboliese seldeling en verdubbeling, en die Lamed(30) El-I-Yah  sewe Shabbatte dragtyd voor die nuwe Mem(40) geboorte van die nuwe Aarde en die vyf vinger handeling wat die 50ste dag, Yoibel vrymaking gee vir die wat aangaan van die ou Program.  Die Ghandi vrymaking en die vrymaking van die wat bly, die Mandela vrymaking, albei uit Suid Afrika met sy vlag begin. Die een been wat twee bene word.  En dis Vav(6) wat ook nou die Sameck(60) lewe kan leef op die Mem aarde en nou na die vrymaking van die  in die duister vas gevangde Eva vrou Zayin(7) na die vry Ayin 70  met herstelde sig!

Net hier vind ons die groot swart monster wat die net manlike 25 Desember Jesus vormgodsdiens geskep het. Die vasgevangde Zayin(7) Shabbat Eva kan nie die volledige Ayin(70)word nie; die oë wat beide die “evil-live” sig het, die sig om te sien dat “evil- live” net spieëlbeelde van mekaar is.  Die Ayin(70) sig wat net die Eva vrou het, waarsonder die Adam man blind is met sy man alleen vormgodsdiens.  Daarom het sy net manlike, net live sig nou die duister monster evil teenoorstaande d-evil geskep  waarbinne die arme Zayin(7) Eva Chavah vasgevang is en nie kan uitkom om die Ayin(70) sig redding te bring nie. Die sig van die twee oë wat die evil live kan sien van die volle El; Elohim en Yah van Y H V H se 54 permutasies weerskante van die volledige Adam met twee oë wat weerskante toe kan sien, wat die spieëlbeeld kan sien en wat die beeld in die spieël kan lees, en albei as live  lees.  Die Pistis Sophia.  Die Yah Lord of Mind se twee oë; man en vrou is hy.  Die twee klede saamgestik in een kleed Yah-o-shua, die Yohchanan/Yahshua.  Man en vrou is hy.  Eerste en laaste en eerste Adam is hy; die begin weggesteek in die einde en die einde weggesteek in die begin.

Maar nou moet die arme vasgevangde Zayin(7) Eva vrygemaak word uit die  vals manlike alleen geskepte Satan monster waarbinne sy deur die Pous en sy gespuis toegespin is.  Die arme mensdom is verlore sonder die ware Pistis Sophia, sonder die Yochananda boself/Yahshua onderself een gestikte kleed.  Daarom moet Storetjie nou die derde benadering bybring: die elektriese skok behandeling. Die volt ampere:watt behandeling.  Die Pous se stoel is net die regte ding om te omskep in die grootste vuurwerke ooit!

The Mystical Qabalah Dion Fortune p. 165 Chesed.  The mystic functioning in the Christ centre of Tiphareth, if he lacks the keys of Chesed will be hallucinated, but in a different and more subtle way (die net manlike vorm godsdiens sonder die vroulike Eva Chesed) He will fall into the error, however, of thinking that the images he perceives and the experiences he undergoes are the direct and personal dealings of God with his soul, instead of realising that they are stages of the path. (die sewe vlakke: Adam, nature, saints, masters, angels, arc angels, christs) Then only the true Cosmic Christ made up out of the Lord of Fire and Lord of Form and Lord of Mind or (El(fire)-I(form)-Yah(mind). He will find a personal savior in the god man, instead of the regenerative influence of the true cosmic Christ force (the sublimation force, the metabolic/anabolic Chesed, Binah Hod force of the female triangle. Pistis Sophia, the three Miryams, the Ayin(70) woman free from d-evil).  This blind one will worship Jesus of Nazareth as God the Father, thus confounding the Persons.

Een van die begrippe wat dan ook nou agterweë gelaat is deur die verwaande manlike alleen godsdienste, is die feit dat Eva Chavah toe haar fout herstel het, dat sy die stilstaande Boom van Kennis aan die spin gekry het, dat sy Chesed en Gevurah ver genoeg van mekaar gedruk het sodat Chesed, Chokmah, Binah, Gevurah, Hod, Netzach nou ‘n sirkel gevorm het. Die Sameck sirkel.  Die Seth seun, haar seun, was die omskakeling na die spinnende Boom van die Lewe waar Chesed en Binah en Hod die regte anabolisme begin het.  Waar Chesed toe kon kommuneer met Chokmah wysheid en Binah insig en Daat kennis, wat nie die hallusinasie net Tiphareth kennis van die man is nie.  Die man wat geen lewe in hom kan dra nie, wat hom nou so slim hou in sy Pous man alleen stoel. Die gek!  Die vrou sal vrykom uit sy mag.

Hoe gaan sy hom vernietig?  Met elektrisiteit. Met die volt en die ampere en die watt.  Wat gaan sy doen?  Sy gaan haar Deborah sirkeldanse al om sy Pousstoel doen tot hy ontplof in as.  Die sirkeldans van die transformator waar sy die watts opjaag en opjaag en opjaag totdat die vonk die swart mag om haar oopbreek en hom in sy eie swart rook laat verwyn tot niks.  Dan sal die jongvrou, die jong nuut Eva Chavah die vrye pragtige beeldskone Ayin(70) met haar twee oë, die Yah die El-I-Yah sit; die wysheid en insig en kennis van die Boom van Chesed metabolisme. Die spinnende 13 punt Echad Boom van die Lewe wat dubbel spin; die 13 plus 13 van 26 van die Yud Hei Vav Hei spin.

 

64

YOCHANANDA YAHSHUA – OOSTE WESTE

 Hand. 16:6 Die Gees het hulle verhinder om in Asië die Woord te verkondig.

Die 16de letter of Ayin verteenwoordig die vrygemaakte Eva of Chavah na haar sirkeldans van die Tzaddekiym of dinamika bewegings lyne kode van die Kosmos of Makroposipos.  Die Vav(6) of Zayin(7) wat aan die Nun(50) gekoppel is, dus na die (7×7) Shabbatte se kennis en wysheid en insig verkryging.  Wat die Ayin(70) ander kenmerk dinamika lyne ombou met die 70 bulle offer van die Sukah El-I-Yah Huttefees.  Die Boself Yochananda wat reeds in Asië was, het die Onderself Yahshua studente met die Onderself alleen, boodskap verbied.  Die Ayin  oog het dus die Nun basis, die Mashiach basis met die Zayin(7) linker oog.  Maar die regter oog kan of die Vav(6) wees of die Zayin(7).  Wat beteken dit?  Dit beteken dat die na 50 dae vrygemaakte Eva met die Ayin 16de letter van (=70) nou vir al 70 afstammelinge van Noach na die Vloed en Yisrael op twee maniere kan kyk; twee maniere die Divine Providence kan bepaal met sien en die praat met die ware Pei mond, en nie meer die vals Pous Pei mond nie. Die ware Tzaddekiym sirkeldans van die bruid van die koning wat die Hooglied van Shlomo besing.  Die armsalige ongetroude eenoog Vav alleen man vanaf sy Pous troon met sy vals Pei mond verkondig ‘n vals net Onderself, verdaaide halwe Evangelie.

Die Yoibel vrygemaakte (7×7) Ayin Eva kan nou met een Zayin oog en een Vav oog op die Nun(50) lyf as Ayin(70), die Onderself Eva as Batsheba, die vrou van David se rol raaksien. Die vrygemaakte Nun(50) lyf met twee Zayin oë, dus ook Ayin(70) kan dus ook die Boself Binah of Shlomo se 1000 Eva  met die Hooglied van die Boself besing.  Die vrygemaakte Eva as vrou in die huwelik is die Adam se redding.  Die Eva vroulike deel Adam, het die Boom van Kennis omgebou na die Seth spinnende Boom van die Lewe toe en daarom nie deelgeneem aan die goue kalf se skep nie, ook nie aan die skep van die Pous man alleen se swart monster Satan nie.

Die vrygemaakte Eva kan dus die Divine Providence bekom en voorsien as die Bersheba aan die Davidise koninkryk, asook Divine Providence as die 1000 vroulike eenhede voorsien aan die Shlomo koningkryk.   Adam, Aleph Dalet Mem staan ook vir Abraham David Mashiach, of ook Abraham Aleph(1); David 70 jaar; Abrahamentho 1000 siklus van die Bybel.  Begin weggesteek in die einde.

Die planeet het net soos soos die brein in twee halwes verdeel met die 12 midbrein pare koppeling; die Weste en die Ooste. Die Yahshua helfte en die Yochananda helfte.

Storetjie moet nou eers na die begrip seldeling kyk.  Seldeling is nie net ‘n simplistiese een wat twee word nie.  Dit is nie net Yud plus Yud wat twee Yud’s gee nie.  Nee, die twee Yud’s word nou Caf.  Caf bestaan uit twee Yud’s, maar het sy eie nuwe Caf karaktertrekke.   Waterstof plus suurstof gee water.  Dalet se getal is vier, die Dalet seldeling het dus vier faktore: seldeling horisontaal, maar ook seldeling vertikaal.  Ook verskil die sewe vertikale vlakke se strukture. Driesydig, viersydig, vyfsydig, sessydig, sewesydig, agtsydig, negesydig.   Eerste vlak is driesydig en sewende vlak is negesydig, daarom is seldeling vanaf vlak sewe na vlak agt nou sogenaamd tien sydig: 10 sye. Maar tien is nie ‘n nuwe getal nie, 10 is ‘n 1 en ‘n 0.  Die begin in die einde weggesteek of die einde in die begin.  Die Bybel is vir vlak sewe se seldeling van 9 sye na 10 sye, wat eintlik die einde en begin in mekaar weggesteek seldeling en vermeerdering sublimasie is, maar ook ‘n ‘implosion’ is.  Wat beteken dit alles?  Dit beteken dat die gedagte stimulante vir nuwe denkpatrone wat Storetjie van die begin af se sirkeltjie  en vierkantjie, nie simplisties benader moet word vir die sewe vlak se tien na nege na tien; begin Adam einde Adam begin Adam een kwantum op nie.  Die sewende vlak seldeling is nie vir kindertjies bedoel nie; die Onderself Boself of Binneself Omself of Yahshua Yochanan linker brein, linker weste planeet en Yochanan regter brein of regter Ooste planeet, of ou Aarde en ou Hemel en Nuwe Aarde en Nuwe Hemel.  Alles saam in die sewende vlak El-I-Yah agste dag, 8 dubbel siklkus bo en onder, 720 grade of die 72 in die O of Samekh ewige siklus.  Die 72 of 7 vlak met (7+2=9) sye struktuur se ewolusie seldeling wat ‘n kwantum sprong gee, en nuwe begin gee op die ou vlak en nuwe vlak, is glad nie so simplisties nie. Yechudim is vir grootmense, my kind.

Dus verteenwoordig die eet van die ongesuurde Pesach bode, wat eers die Mosheh Mem Shin Hei Torah brood is, dan die halwe Yahshua ongesuurde brood is, dan die EliYah Merkavah Shekinah Ruach ongesuurde brood is en dan die halwe Yochanan ongesuurde brood is groot insigte.  Dit kan simplisties na mekaar geëet word, beleef word, verkondig  word, kerkstrukture gebou word; Eerste Tempel, tweede Tempel, derde Tempel.  Eerste wegvoering, tweede wegvoering,  ens,  Die net Onderself Torah begrippe.  Dan die Onderself diepere Torah begrippe; die Yahshua, die handeling van die Apostels in die Weste,  dan die El-I-Yah ongesuurde brood, die onderself Boself bewussyne wakker maak prosesse.  Dan die Boself Ooste planeet, helfte Yochananda ongesuurde halwe brood.

Die Boself laaste boek, maar weggesteekte eerste verskillende nuwe beginne van seldelings horisontaal, vertikaal, opwaarts of afwaarts.  Die sublimering veredeling, unifisering kwantum, of die simplifisering degradering kwantum.  Die wat dus die sewe vlak nege sye 720 doen, die twee gestuurde brode van dag 50 Yoibel eet,  maar ook die wat by die ongesuurde Yahshua brood vasgehaak het in die Weste met hulle Pous en Paulus Christen weste godsdiens.  Paulus wat die eerste onderhelfte Yahshua verstaan het en by die Mem Shin Hei Torah kon bysit, maar nog nie die Ooste Asië se Yochananda Boself ander halwe ongesuurde Pesach brood geëet het nie.  Yochananda Ooste bring die boodskap nou vir Yahshua Weste.

Nou sal die twee ongesuurde brode eers een gemaak word deur die vrygemaakte uit die Pous Satan tronk se metaboliese Chesed vroulike Batsheba 7 en Hooglied 1000 vrou Shlomo sirkeldanse.  Die volledige vroulike en manlike spinnende 13 punt metabolise struktuur van die Boom van die Lewe kan nou op dag 50, Shavuot die twee gesuurde brode eet.

31 Mei 2014: Sivan is die maand van Shavuot, of Fees van die Weke wat vandag begin.  Die woord maand, Jes. 66:23 is Chodhesh, afgelei van die wortelwoord: nuut Gen 7:11.  Nog ‘n woord, Yerach beteken lunation.  Uit bg. vorm die begrip van heiliging: chodhesh, van Nuwemaan Yerach.  Die  self-lig struktuur wat sy lig gee aan die oorspronklike Gewer van van die lig en nou sy lig in kombinanie met die die Gewer van die lig se groter lig weerkaats.  Die Yisrael Ateret ha Yesod.  Die siele in die begin en einde ineen siklus, wat saam met die nuwe lig skep; dus hulle lig, plus nuwe lig weerkaats die Nuwemaan nou.  Daarom word die Nuwemaan geheilig; Chodesh Yerach Yud Resh Chet; die nuwe Yud lig plus die Resh voltooide siklus, geskenkte lig in die Chet huwelik van Echad 13 en ewige siklus 8.  Fantasties geheilig,kodoish.  Wat gaan groei tot volmaan bevrugtig met geboorte deur die verwagtende vroulike Eva; die wat gaan bid met die heiliging van die Nuwemaan.  Die maandelikse opsomming van die totale ewige siklus van die Bybelboek se ware verhaal van bl. begin tot bl. laaste, tot bl. begin.

Elke derde jaar is daar 13 maande.  Echad (=13). Yud Hei Vav Hei   (=26) en drie jaar is (12×3=36)+1=37 maande; en 3+7=10.  Geboorte van Yud(10), dus nog een 10 of Yud vanaf die ongemanifesteerde. Dus 2x Yud of Caf verdubbeling elke derde jaar.  Die jaar van die tiende moet julle opkom na die Tempel.  Julle mag nie met leë hande Yad kom nie.  Pragtig!

Die heiliging van die Nuwemaan.  Die geboorte van die volmaan maaltyd.  Die Chesed vroulike metaboliese, anabolisme 13 punt Dawidster maaltyd.  Anabolisme opbou van Nuwemaan na Volmaan van dinamika handelinge in die Kosmos of Makroposipos na die Heelal of Mikroposipos.  Onthou, die paaie en die Sephiroth moet nie verwar word nie.  Hierdie maand Shavuot is dus die spieëlbeeld van die 22 Desember Festival of Dedication, Chanuka.

Dus die Boself Yochananda en Onderself Yahshua twee halwes of spieëlbeeld, en beeld in spieël se eenheid of Echad eenheid, of 13 eenheid van derde jaar se dertien maande wat nou 37 maande gee. Yud Hei Vav Hei (=26). (37-26=11), dus die 11 letters van een kolom van die 22 letters.  Begin by Aleph en eindig by Caf.  (2×3) maande, of ses maande of spieëlbeeld, gee dus die tweede kolom van 11 letters.  Die spieëlbeeld Boself letterkolom wat met Lamed begin en by Tav eindig.  Die skepping met die letters en die skepping met die Atbash spieëlbeeld letters.  Die skepping met die live en die skepping met die spieëlbeeld evil; die Lamed kolom se vroulike, nou vrygemaakte geheiligde evil vroulike spieëlbeeld.  Fantasies!  Yochananda en Yahshua eenheid; dubbele nuwe oue, en nuwe na seldeling; twee nuwe volledige spieëlbeeld gesuurde brode op Shavuot wanneer die beeld buite spieël en beeld in spieël se Chokmah, Binah en Daat bemeester is.  Lord of Fire, Lord of Form, Lord of Mind, volledig.

 

65

Olympus versus Yisrael

 Storetjie moet nou ook eers weer die volgende duidelik maak.  Daar is dus Vlak Een met die drie sye struktuur wat opgevolg word met Vlak Twee met vier sye struktuur, reg deur tot by Vlak Sewe met nege sye struktuur, wat een Kosmos en dus een Heelal opmaak.  Die getal beskryf as tien of 10 is nie ‘n nuwe getal nie; die 10 is die begin en einde en begin in een getal.  Die volledige Sephiroth getal is 10.  Die Yud getal is 10.  Dus 10 is nie ‘n getal soos 0 tot 9 nie.  Tien of 10 is die spieëlbeeld van ‘01’ dus 10-01.  Die beeld in die spieël en die beeld voor die spieël.  Die Adam man en vrou is hy, twee pole ineen waarmee die Bybel boek begin en nadat die sewe vlakke en nege sye deur ewoleer is, weer terug by Adam man en vrou is hy.  Wat wel gebeur is dat na elke volledige siklus gee die 01 kant die ongemanifesteerde kant, nog ‘n 0 by, dus 01 word dan 001, dan 0001 aan die ongemanifesteerde kant.  Die gemanifesteerde spieëlbeeld kant loop dus na elke siklus van 10 na 100 na 1000 aan die geopenbaarde; die Adam 1 tot Adam 1000 aan die gemanifiseerde kant.  Dus 0001-1000 of DUY DUY DUY-YUD YUD YUD tipe van begrip.

Wat beteken dit alles?  Dit beteken dat daar twee hoof tipe bewussyne  betrokke is.  Daar is die bewussyn groei wat plaasvind vanaf Vlak een met drie sye, tot vlak ses met agt sye.   Met sy 8 Heleense hoofgod met naam Zeus, waarvan Izeus of Jesus afgelei is.  Die nasies met hulle gode. Die nasies met hulle eie sonlig. Die Gode van Olympus en hulle kinders met aardse vrouens.  Die vrou is dus ook vasgevang en moet uit Hades verlos word; verhale van die draak met sewe koppe.

Dan is daar die verhaal van Yisrael; die sewende vlak met nege sye se voltooiing in die 8 sisteem of die 010 sisteem.  Dus voltooing van een Kosmos en Heelal sisteem en begin van nuwe Kosmos en Heelal sisteem.  Die Vlak Sewe voltooing stadium waar die Skepper sonlig en geskepte Maan saam skep as huweliks vennote en die projek se siklus voltooi.  Die twee Programme moet nie verwar word nie.  Dit het gebeur het met die samevoeging van die politiese magsbesluit wat nou die 25 Des. Zeus en Jezeus Jesus verwarring tot gevolg het. Die Olympiese program en die Yisrael program is vermeng en chaos heers. Storetjie het in 2012=5 begin om die Yisrael program te na te vors en uit te sorteer.  Die natuurwetenskappe het al goed gevorder in die mens se soeke na meer kennis.  Die Olympiese gode  moet ook met n nuwe oog benader word, nie net die geldmaak Olympiese sport nie, maar die denke en bewussyn.  Slegs met elke herstelde vakgebied gesuiwer deur navorsing se behoorlike studie, sal die mens die volledige ware prent voor hom sien ontvou.  Daar moet eers die suiwering  plaasvind, die vermenging, verbastering, loodvergiftiging moet verwyder word.

Vanaand is daar vir die eerste keer in 300 jaar nie ‘n planeet in sig nie en Oreionis lȇ omgeval op sy rug.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat die Yisrael Program wat die Kosmos moet deubring van die maan weerkaatsing, die nuwemaan nou moet volmaak met die sewende vlak se kennis, insig en wysheid vir Shavuot die maand.

Om dus op te som:  daar is die ses vlakke of ses dae van die klassieke mites en legendes, en daar is die sewende vlak of sewende dag Bybelboek.  Storetjie het nou die sewende vlak Bybelboek bespreek, maar die ses vlakke wat die sewende vlak voorafgaan het ons nog nie nou bekyk nie.  Die ses vlakke word beskryf in klassieke mites en legendes.  Kom ons vergelyk hulle met ons sewende vlak handleiding Bybelboek.  Kom ons kyk of die  Bybelboek sewende vlak se inleidende simbool, die Yud, die deurlaatpunt vanaf Nothingness na Somethingness, Unmanifest na Manifest, die ongeopenbaarde na die geopenbaarde ‘n eweknie in die ses vlakke se mites en legendes het.  Kom ons bestudeer die baie gode en karakters.  Ons spel Yud soms met ‘n J – Jud en in mitologie het ons een wat kyk na die gemanifesteerde kant en na die ongemanifesteerde kant; sy naam is Junus!

 Readers Digest Great Encyclopaedic Dictionary Vol. 3 Classical Myths.  Janus Latin deity of great antiquity, signifying the door or opening and is a Adam figure usually depicted with two faces looking in opposite directions.  He presided over the beginnings of all enterprises and then was invoked before other gods.  His principal festival was on New Year’s Day Jan-us. 

Die Russe vier  Nuwejaar op een Jan-us-arie.  Kom Storetjie kyk verder: Uranus en Ge het ses seuns en ses dogters; Kronos Tyd en Rhea is die belangrikste.  Die ma, Rhea space en pa Kronos time het nou die kind Zeus plus nog 5 broers en susters, dus weer ses. Zeus, the father of gods and men, most powerful of all the immortals.  He was pre Hellenic and  worshipped as a sky deity.

Net soos die vervaaardiger van ‘n motor of vliegtuig of ruimte vuurpyl sy rekenaar gebruik om die tuig te analiseer vir foute en funksies, so het die Maatjies hulle rekenaar om die analise te doen met die studie van die mites en legendes.  Die analiserings rekenaar word die Qabalah rekenaar genoem.  Vir die ses dae of ses vlakke studie van die klassieke mites en legendes, prop die ses punte Chesed, Gevurah, Tiphareth, Netzach, Hod en Yesod in.

Zeus, a thunderer with a goat skin aegis representing a cloud, the shaking of which generated the storms.  Vergelyk dit met die bokvel van die geslagte bokkie op Yahkob se arms om esau se arms na te maak en die erfporsie te steel.  Die regter pilaar, die natuur.

Abram van die land Ur of Uranus en Zeus weerlig en donder tydens Shavuot by die berg met die gee van Torah.  Hera, Zeus se sister en sy vrou: man en vrou is hy.  Na die ribbebeen uit is, man en vrou uit dieselfde bron.  Netzach oorwinning. Die ses Sephira bekend as Zeir Anpin of Zeus.  In mitologie is Zeus se twee helpers Themis en Nemisis, die regverdiges; die vrou met die skale van geregtigheid, horisontaal en vertikaal.  Uranus hemel en Ge of Gaia Aarde se kinders.  Zeus die hoof kind, zeus die Jupiter.  Die Arend, die heilige hoogtes van die sesde vlak, die ou inwoners van Kanaan.  En dan die Vlak Sewe se afbreek van die hoogtes.  Vlak ses se bulle offer aan Zeus, en vlak sewe se vevang van diere offers met die groter bewussyn offer van die twee helpers.  Die onderself Yahshua en die boself Yochananda  bewussyn in die plek van die Izeus of Jesus bewussyn.  Die nuwe Yahoshua Die Yah is die Redder, die Yud Hei Vav Hei.  Die 54, die 5+4=9 voltooide se sewende vlak nuwe Bybelboek.

Die Hemel, Kether, Chokmah, Binah en aarde Ge of Gaia of Malkkuth se kind is dus Zeus of Zeir Anpin.  Of die Adam van dag ses, of vlak ses; die Mikroposipos van die Makroposipos. Sy samestelling is Chesed, Gevurah, Hod, Yesod, Netzach, die vyf wat om Tiphareth in die middel geleë is.  Dus ses Sephiroth. Die Tiphareth  middelpunt is dus die hoof bewussynpunt.  Die Zeusgod. Die I-zeus punt.  Maar wat bevat die Bybelboek wat die I-zeus mitologie opvolg, wat die Yahoshua lees nadat hy in die J-or-daan gedoop is deur sy Boself Yochananda en op die sewende dag in die sinagoge die skrif lees?  Hy kondig aan dat die ryp vrug eers na die vyfde jaar gepluk mag word, nie gedurende die vyfde jaar nie.   Wat beteken dit?

Dit beteken dat die gedurende die vyfde jaar, die vyf samestelling van Chesed, Gevurah, Hod, Yesod, Netzach met Tipharet as middelpunt, of die Zeus samestelling of vlak ses samestelling, te vroeg is, want dan gaan die bewussyn na die I-zeus of Jesus toe getrek word in die middel.  Eers wanneer die vrou, die Malkuth, die Ge of Ghia of Rhea of Ma-rhea of Mirreyahm  of die Eva of…

Hera the pre Hellenic whose Greek name is no more than the title Lady Eva.  The daughter of Kronos time and Rhea space, wife and sister of Zeus and patroness of female life in general and marriage in particular. 

… een gemaak word met die Chesed, Gevurah, Hod, Yesod, Netzach buite om die Tiphareth middelpunt, Izeus ses vlak struktuur wat dan die sewe vlak struktuur gee.  Die sewepunt spinnende Boom van die Lewe ster.   Die Yahshua Yochananda eenheid 13 punt El-I-Yah  samestelling.  Die oomblik wanneer die Malkuth of Rhea of Hera of Ge of Eva of vroulike, deel word van die ryp vrug na die vyfde jaar in die sesde jaar; binne die sewende jaar bewussyn, word daar vir die sesde en sewende en agste en negende jaar voorsiening gemaak.  Die Vav(6) en Zayin(7) huwelik Chet(8) se  Tet(9) dragtyd geboorte gee aan Yud(10), dus 01 aan 10; dus die ongemanifesteerde 0 aan die linkerkant van die 1 of grens tussen ongemanifesteer links, en gemanifesteer of regs, dus die 01. Die 0 aan die gemanifesteerde kant het regs geskuif of die 10 geword. Die Janus god wat links en regs kyk.

Die Yud wat die opening is; die nutrino wat regdeur beweeg, die sewende vlak bewussyn van Onder- en Boself.  Die Yahshua en Yochananda eenheid bewussyn; man en vrou eenheid is hy.  Die Chesed en Gevurah metabolise driehoeke wat saam spin; die Boom van die Lewe.  Die voorsienigheid van Dalet se vier; die sesde, sewende, agste en negende dag; die manna in die woestyn.  Die sewende vlak met nege sye Bybelboek wat die klassieke I-zeus mitologie van die ses vlakke opvolg.  Die doop in die J-or-daan deur die Boself.  Die vrymaak van die Eva Vroulike; die redding van Andromeda deur Perseus, nou weer die Artemis primitive earth goddess met die Apollo manly beauty.  Die David figuur.  So is daar die voorbeelde vir die 01-10 en die 001-100 en die 0001-1000.  Verskillende pragtige ewige ewolusies met hulle pragtige  interresante verhale van lewe en liefde.  Venus Roman goddess of beauty and sexual love identified with the Greek Aphrodite.  April was the month sacred to her, born from the Sea Venus. Die Aand en Morester…

Hypnos

Die 7×7 Shabbatte se dag 50 is op hande; die Fees van die Weke.  Die dag waar daar nou twee gesuurde brode van die 7×7 Shabbatte se afgemete graan en olie en wyn gebak en geëet word.  Dus vanaf die begin van vir sewe dae ongesuurde brood, die eerste dag is ‘n Shabbat en die laaste dag is ‘n Shabbat.  Dus (7-2=5) gewone dae of die Chesed, Gevurah, Hod, Yesod, Netzach, of die vyfde jaar van die ryp vrug.  Of die vyf vlakke van die siel wat nou die binnelig binne-in Tiphareth en buite-lig buite om Malkuth van die twee Shabatte kry.  Gedurende die tyd wat dan volg, word elkeen van die vyf gewone weeksdae, dus Chesed, Gevurah, Hod, Yesod, Netzach nou ook in ‘n Shabbat omgebou.  Dit beteken dat die klassieke mitologie van die weeksdae, nou omgebou word na die sewende vlak van die Bybelboek.

Die kinderlike ongesuurde bewussyn moet op dag 50, die Onderself en Boself gesuurde volwasse bewussyn word, wat deur die twee gesuurde brode voorgestel word; die evil-live volwasse bewussyn.  Die Shin bewussyn wat selfs nog een been by kan hanteer. Die bewussyn wat die mitologiese god Hypnos.  Die god van slaap ook bekend as Somnus; die insomnia begrippe en somnil slaaptablette  en hypnotika en hypnose begrippe.

Hypnos: He came softly and is welcome to men. He is depicted as a winged youth, touching the foreheads of the weary with a branch or pouring a narcotic liquid in his eyes. 

Met katabolisme kom energie vry, maar ook nadelige newe byprodukte wat in die bloed land en net uit die bloed gehaal kan word deur rus soos slaap.

Chesed being the first Sephirah of Microposipos or manifested Universe from the Cosmos, or Makroposipos or abstract, represents the formulation of the archetypal idea; the concentration of the abstract.  When the abstract principle that forms the root of some new activity is formulating in our minds, we are operating in the sphere of Chesed.

Ons het die Nothingness wat deur die Junus of Yud die Kosmos Somethingness word.  Nou het ons die Somethingness of Kosmos of individualiteit deur Hypnos sonder Vader.  Dink ook aan Melek Tzedek sonder vader en moeder wat deur Chesed kom na die Heelal of Personality.

Die vierde dood staan ook bekend as the linking death; the teaching death, also known as sleep.  The link between personality and individuality.  Sleep is a miniature death, just as death is a major sleep and a knowledge of the nature of sleep assists to explain death.

Daarom moet die sewe dode deurgegaan word.  Die letter Samech  van  s-omnil of hypno-s of slaap se getal is 60 en die 15de letter (4×15=60) en Yud(10) plus Hei(5)=15.  Dus Yud Hei of Yah,   Sameck se 60 is betrokke by die 1/60 wet van nullifikasie.  Slaap is 1/60 van dood.  Die god Hypnos, slaap is die broer van die god Thanatos, die dood.

Learn to count upon death in your scheme of things.  The fourth body being the highest aspect of the personality, links it with the indivuduality. Cosmic Doctrine.

Die Malkuth Aardse moeder moet eers vrygemaak word, voordat Binah, die Hemelse moeder vry kan kom.  Die sespunt Boom van die Lewe van Openbaring 22:14 moet eers betree word.  Malkuth, die sewende Sephiroth, moet eers die middelpunt van die Sespunt Ster van die twee metabloliese driehoeke word; dan kan Chesed, Binah, Hod, Geburah, Netzach, Chokmah spin om Malkuth.  Dan spin die inisiërende 7de dood ster nou deur die Christos Logos Oog vanaf die Heelal na die Kosmos;  dan vanaf die Kosmos deur die Yud Oog na die Nothingness waaruit die volgende Yud lig kwantum  Nomethingness voortkom na binne die kosmos deur die Janus wat weerskante toe kyk.

Die doop van die Onderself Yahshua moet deeglik deur die Boself Yochananda wees. Daar moet nie eens ‘n Achilles hak nie gedoop wees in die Or van die J-ordaan nie, anders sal daar ‘n terugval na die Apollo David Onderself koningskap op Malkuth wees, en die boself Shlomo 1000 Koningskap nie bereik word nie.

Ons het dus die twee Shabatte en vyf weeksdae om al die suurdeeg te verwyder met die sewe dae van ongesuurde brood eet.  Dan het ons 7 weke van 7 dae elk om al die suurdeeg by te sit met die tel van die Omer.  Dit is die Onderself en Boself beginsel: die Onderself binne-in die Aarde en die Boself bokant die Aardkors. Die appelkoospit val binne in die Onderself grond.  Die dop verteer.  Die pit ongesuurde voedsel, voed eers die Onderself wortelstelsel.  Die stammetjie volg later; die boself volg later. Die ongesuurde suiwer appelkoospit voeding raak opgebruik, nou moet die Onderself wortelstelsel en die Boself stam en blaar stelsel gesuurde voedesel kry; daar moet dus nou eenheid verkry word.  Kommunikasie, osmose, begrip vir mekaar se omstandighede ens ens die gesuurde twee  gekoppel met die boom -stam -wortel konneksie en die evil-live konneksie.  Alle suurdeeg is vir ‘n volledige gerysde brood nodig; alle of volledige evil is vir alle of volledige live lewe nodig.  Alle evil gif is live voedsel gemaak.  Ons moet volwasse groot siele word, honderd persent evil proof.

 

66

Personality/Individuality Gesuurde Brode Dag 50

 Cosmic Doctrine by Dion Fortune: A great entity commences its evolution by developing not the cosmic rings, but the concept of those rings.  That is to say, it puts in motion the memories of the experiences it underwent when that which afterwards condensed into its substance, was part of the primordial swirlings.  It knows good and evil, and therefore is a god.  It is the knowledge of good and evil which enables it to manifest, because the good is the dynamism and the evil is the thrust block.

Fantasties.  Daar is alles so pragtig duidelik; the good ongesuurde brood sewe dae is die dryfkrag, the dynanism Live, die twee gesuurde brode is die evil, thrust block, which enables to manifest.  Manifest what?  The unity of Overself and Lower self; die Yochananda wat Yahshua in die Yud Or daan (Jordaan) doop dat hulle twee een word; die individuality en personality eenheid.  Wat laat die eenheid gebeur?  Knowledge Daat of good and evil or evil live.  Dood en lewe;  sewe maal dood en lewe (7×7) die  gode  Hypnos en  Thanatos.  Wat is ‘n god?  Een wat good and evil ken; een wat suurdeeg en geen suurdeeg ken; maar een wat ook weet dat ‘n god maar net ‘n concept of the rings is.  Die gevormde swirlings van wat die ware oneindige, ongemanifesteerde gemanifesteer het in die kosmos.  Die verskil tussen die god van die mite en die ware EK IS Aleph Hei Yud Hei van die een wat weet dat Yud Hei Vav Hei is Aleph Lamed Hei Yud Mem en dus reeds leef.  Reeds as Boself Onderself eenheid die Evil Thrustblock, Live Dynamism ken.  Die Boom van die Lewe wat bokant, en spieëlbeeld onderkant die grond leef en al die minerale en elemente of suurdeeg benut om te leef tipe van appelkoosboom illustrasie.

So wat gebeur dus nog op die vyftigste dag, die Yobel of vrystel dag?  Ons moet die vorige vyftig tipe lewe vrylaat.  Ons moet onsself vrymaak van die manier van lewe, die inkomste manier, die gebondenheid aan die maklike veilige brood met geen suurdeeg nie. Ons moet nou op die vyftigste dag die twee suurdeegbrode manier van lewe aanvaar.  Ons moet op die dag staan en die twee gesuurde brode eet. Ons moet op die dag staan by die vortexpunt en hardop bevestig: ons sal eers doen en dan sal ons verstaan. die inhoud van U Torah, die natuur wette van hoe U skeppinge funksioneer.  Dit is swaartekrag en dit funksioneer so: dit is dag,d an skyn die son, en dit is nag, dan skyn die sterre.  Dit is die wolke, hulle bring die reën. Ek funksioneer as ‘n gesin: Kether Chokmah Binah, en julle funksioneer as ‘n gesin; Vader Moeder Kind, EK IS dus die familie eenheid.  Julle is n familie eenheid.  EK IS regverdigheid.  Julle is regverdigheid, ens.

Hoekom geld die Torah?  Omdat die instellings werk. Dit werk om eerlik te wees, dit werk nie om te lieg nie. Julle sal die begrip van eers doen, dan verstaan wat julle gedoen het; verstaan nadat julle eers gedoen het en toe verstaan het wat julle gedoen het, en dan eers sal julle in die Boom van die Lewe toegelaat word.  Dag 50 en dag van toelating tot Bome van die Lewe van Boself en Onderself eenheid soos in Openbaring 22:14 beskryf, is direk aanmekaar gekoppel.  Die suurdeeg en die brode is nou gekoppel en die twee gesuurde brode is gekoppel.  Die dinamika en die thrustblock is gekoppel deur hulle gesamentlike funksie se resultaat die volledige na beeld en tot gelyk aan Skepping deur die Elohiym.  Mediteer oor die dag van Shavuot, die koppelings dag wat die Pesach en ongesuurde brode fees en die spieëlbeeld Sukkah fees koppel, asook die projeksie koppeling na die 22 Desember Chanuka spieëlbeeld fees is.

Die Ooste en die Weste moet koppel op die dag 50. Die Yochananda en die Yahshua moet koppel op die dag 50.  Die Damaskus stamme en Yerusalem stamme moet op dag 50 koppel.  Die  twee gesuurde brode word op dag 50 geëet. Dit is ontsettend belangrik om die begrip nie mis te kyk nie dat met Pesach en die week van ongesuurde brode, die brode ongesuurd is, en met Shavuot 50 dae later, is die twee brode gesuurd.  Die Torah beskryf bogenoemde ongesuurde en gesuurde tye soos wat dit moet gebeur.  Maar wat het nou met die uittog uit Egipte gebeur?  Die volk het die goue kalf geskep met die gevolg dat Mem Shin Hei Mosheh nie die twee gesuurde brode Torah gebring het nie, nee, hulle was stukkend gegooi, en twee ander tablette is gebring.  Gebooie van julle mag nie; Onderself Tablette.

Waar is die ware twee ongesuurde brode Boself en Onderself Tablette?  Is dit nie nou tyd in 2014=7 dat ons begin vra op die 50ste dag vir die ware twee Tablette nie?  Die ware twee gesuurde brode nie?  Moet ons nie as ons die koring en olie gebruik om die twee gesuurde brode te bak, smeek dat dit die ware Boself Onderself gesuurde brode sal wees nie?  Die ware Torah vir die 50ste dag nie?  Die dag waar ons nou nie meer vir die goue kalf vra nie, maar vir die: Ons sal doen, dan sal ons verstaan van die ware 50ste dag se ware twee gesuurde brode.  Die eerste twee gebooie wat ons moes gekry het, ons nou mag kry as ons gereed is vir die ware gesuurde inhoud, dat ons die regte ‘Doen my regte gebooie’ mag doen en reg mag kry op die Boom van die Lewe en later die poorte van die Stad.

As gevolg van die verlore gaan van die ware twee gesuurde brode tablette op die vyftigste dag, het baie dinge verkeerd gegaan. Die duidelike beeld van wanneer daar ongesuurd opgetree moet word en wanneer daar gesuurd opgetree moet word, het verlore geraak. Daarom het Saul toe hy ongesuurd moes optree met Amalek, toe nou gesuurd opgetree en die koningskap as Saul verloor.  Elkeen van ons is Saul, elkeen moet ‘n koning word, maar indien ons nie hierdie brode in ons lewens reg bak en reg eet op hulle regte tye nie, verloor ons ons koningskap, net soos Saul.

Paulus, wat Saul van die verkeerde gesuurde Amalek brood op die verkeerde tyd, op die later weer broodbak stadium is met die eerste halwe ongesuurde Yahshua brood, het nou die halwe ongesuurde brood oppad na Damaskus, die Boself Damaskus Yochananda ongesuurde halwe brood, met mening geëet, maar weer verwarrend opgetree, want hy het nie geweet van die Boself ander helfte ongesuurde brood nie!  Hoe kon hy? Saul/Paul verwarde gesalfde koning is elke Yisraeliet of sewende vlak siel se verhaal.  Die arme siel wat gesalf is tot koningskap, maar as gevolg van die goue kalf episode wat die breek van die resep vir die bak en eet van die ware twee gesuurde brode van die Torah gee se dag, tot gevolg gehad.  Nie ‘n idee het wat aangaan nie, storm hy soos Paul voort Asië toe, storm voort met sy gesuurde Onderself nagmaal in die duister oor die ware ongesuurde Amalek tye en gesuurde Boself en Ondeself tye, waar nie net Amalek hanteer word nie, maar die  totale mitologie tot pre Helleniese.

Maar ons moet eers die ware twee gesuurde brode, se ware twee resepte afsmeek sodat ons op Yobel 50 vry kan kom van die Saul/Paul in die duister gespartel met gesuurde stukkies nag-maal.  Die gebrek aan die Daat en Chokmah en Binah gesin se lig en leiding: Doen My gebooie, maar kry eers My regte gebooie op dag 50.

Kom Storetjie benader die suurdeeg begrip nou uit n ander hoek. Teken ‘n grafiek.  Vertikaal links regop staan die Adam Kadmon; hy groei vertikaal op  in grootte.  Horisontaal onder van links na regs is die klein planitȇre Adampies wat aanwas deur kinders kry.  Ons het nou ‘n stimulant vir nuwe denke.  Vertikaal kan ook as die Individualisme gesien word.  Horisontaal kan as die Personality gesien word.  Die horisontaal kan ook as die suurdeeg, die duisende klein Adampies, die duisende klein suurdeeg mikro organismes gesien word.  Die broodmeel, die Adam Kadmon substans word nou deurgeknie met die suurdeeg.  Die Adam Kadmon word nou deur geknie met die planitȇre Adampies. Die gekniede deeg word nou toegelaat om te rys. Die ego rys nou erg. Dan word die ego afgeknie.  Die brood word nou dadelik gebak.  Die suurdeeg rys nou die brood in die oond.

Die eenheid Onderself Adampies, personality en die boself Adam Kadmon soos gerys deur die Onderself Adampies groei ook. So daar is die ongesuurde brood, die ingesuurde brood, die eerste geryste brood, die afgekniede brood, die gaar gesuurde brood… al die stadiums by die gesuurde brood.  Unifiksie Yechudim.  Die ongesuurde Pesach brood het net bietjie olie en siedaar, die simplisme!   Mediteer oor die nuwe bewussyn stimulante, sodat daar in die slaapfase met jou gewerk kan word, Maatjie.  Ons moet die Eretz, die Malkuth, die Ge, die Aarde, eerste oplyn met die ordelike broodbak proses. Die vrou is die broodbak kenner; die man sal help knie en weer afknie, en die oond hitte regkry. Lekker bak die 8ste.

Dit is dus duidelik dat die groot vertikale Adam nou geen Achilles hak moet hȇ nie.  Die Amalek ego hoogmoed moet uitgeknie wees.  Die ander mitologiese gode of kragte soos die heildronk Bacchus god of watter van die daaglikse gebruike gode, wat die onderself alleen Saul of Paul nie eens van bewus is dat hy hulle daagliks eerbiedig nie, moet dus nou met die bak van die twee gesuurde brode deeglik as suurdeeg deurgeknie word.  Deeglik in die bewussyn verwerk word.  Deeglik  geakkomodeer word in die geestelike lewe.  Die vyf siele vlakke van die vyf vinger hand wat die brood knie, moet vanaf die Janus Yud tot die Amalek  verbode substansie, die broodbak proses korrek hanteer.  Daar gaan nooit enige geskepte iets verlore nie.  Twee volledige gesuurde brode.  Die minus 49 van die repentant wat nou die plus 49 suurdeeg is van die twee gesuurde brode.  Sonder die verlore seun se minus 49 kan daar nie die plus 49 suurdeeg wees vir die twee gesuurde brode nie.  Die thrustblock van 49 van evil wat nou die Onderself en Boself twee gesuurde brode gee. Fantasties, nie waar nie?  Dag 50 se Yobel.

Storetjie moet dus nou die suurdeeg bestudeer.  Wat is die suurdeeg?  Waar kom die suurdeeg vandaan?  Waarom is daar suurdeeg?  Die suurdeeg sal ons nou beloer, die begrip beskryf as gode.  Is die gode van die klassieke mitologie sommer net uitgedink?  Hoe het hulle ontstaan? Wat is ‘n god?

Cosmic Doctrine p. 60 en verder beskryf dat die gevestigde bewegings, wat nou al as kosmosse of great entities wat op vlakke van die Kosmosse ook klein kosmossies vorm en ook heelalle vorm, nou invloede op mekaar het, selfs die dood van mekaar kan veroorsaak en dus manifestasies in ander vorme kan veroorsaak; dus as gode teenoor mekaar kan optree.  Al die beskrywings op die stem presies ooreen met die verhale van die klassieke mitologiese gode, net die beskrywing en benadering verskil.  Die bewegings invloede van die Cosmos op die Great Entity of die invloede van al die ander bewegings op mekaar, kry in die mitologie nou persoonlikhede en gode name.   Selfs in die Bybelboek staan daar kom dat ons, die Elohim, die Adam skape.  Hierdie is net ‘n agtergrond en oorsigtige benadering.

This cosmic evil, the divine evil, the divine death is implicit in each Great Entity and is the basis of its manifestation and evolution.  For without limitation, finiteness, there can be no manifestation, and without death or discarding of the outworn, there can be no progress.  These elements then of cosmic opposition are always present in a manifested universe.

Let mooi op: Cosmos,Olympus en Heelal op die Eretz soos aarde in die mitologie…but universal evil under its two aspects of sin, or perverted force and disease or perverted form are due to the irregularities of orbit caused by the passing of great organisms passing on different levels of the cosmos.  These are always found in their extreme form in the beginning of an evolution… (ongesuurde brood moet dan geëet word, Amalek moet geveg word en uitgewis word) …and are generally adjusted in the course of the evolution…(die 49 dae se koring en olie en wyn afmeet met die tel van die Omer) …until at the end balance was achieved.

Twee gesuurde brode; minus 49 is nou plus 49 op die dag 50 of die vierde oorgangs dimensie.  Luister mooi…

All the phases of cosmic evolution, the rings, the rays, the planes, occupy neither space nor time in the organism of the Great Entity… (die koning Saul/Paul in wording)… the creator, conditioner and sustainer, but are implicit in its nature; this is the fourth dimension.  The dimension of the implicit nature of the nuclear atom which determents the nature of the manifested universe which it projects.   Die  eenheid van die minus 49 en plus 49 se (=98) se 9+8=17, die letter Pei wat die waarheid van die Onderself en Boself spreek, van die Onderself en Boself gesuurde brode van dag 50.

67

Die magtige Pei Tongetjie

 hebrew_alphabet_pay

Die 9×8=72 ware heilige karaktertrekke van die ware eenheid God. Die Shema. Die Echad. Die 72 heilige “Name”; die gode van die klassieke mitologie word ingesuur en deurgeknie en die twee gesuurde brode, na gebak, bevat die 72 “Name” suurdeeg brode wat op die 50ste dag geëet word.  Dieselfde geld vir die Yud Hei Vav Hei se 54 permutasies; die 5+4=9 Tet dragtyd en 5×4=20  Caf verdubbeling van die Yud(10) seldeling faktor of lewensgroei faktor of Boom van die Lewe faktor.  Hierdie baie belangrike geheim moet die Saul/Paul koning nog eers ook op die dag 50  ontdek, nie op dag 7×7=49  se van buite die Merkavah of Lamed aansig nie, maar die 7×7=50 se van binne in Merkavah.  Binne in die twee Lameds,die Lamed van El-I-yah en Lamed van Ama-l-ek.  Die eers neerdaal minus 49 of Amalek uitwis van koning David Dalet Vav Dalet, dan die opstyg plus 49 plus nog 49, dus (=98) of 9×8=72 Name of koning Shlomo; dus koning Saul verdubbel in koning David en koning Shlomo.  Die Yud(10) word die Caf(10+10) twee konings.  Die Onderself koning of gesuurde brood en die Boself koning of gesuurde brood.  Dit gebeur op die dag 50, die vierde dimensie dag wat die koning Saul of Paul met net Yahshua Onderself alleen se (7×7=49) nie kan raaksien nie; die Yochananda deel is nie sigbaar vir die (7×7=49) somme maker nie.

Dus is die dag 50 die vierde dimensie wat nie tyd of ruimte van dag 49 bevat nie.  Die enigste manier om in dag 50 in te kom is om in die dubbele Lamed Merkavah te kom.  Die Lamed van die neerdaal na minus 49, die Lamed van die Lamed letter in die naam Amalek uit te gaan suiwer, uit te gaan loog, uit te gaan slag, uit te gaan haal, want die minus 49 of minus (7×7) is nodig om die plus 49 of (7×7) op te gaan.  Die proses vind in 50 plaas.  Die 50 van die Nun 50.  Nou het die Nun(50) nie net die halwe Onderself alleen boodskap nie, maar die volle Onderself en Boself gesuurde brood  boodskap van Pei, letter 17 of dus (9+8=17), se (9×8=72)  eenheid naam “god” se boodskap met die  dag 49 se opgaan in die rook en vuur van Eliyah se Wa van Vuur na binne dag 50, of die vierde dimensie buite die tyd of ruimte van (7×7) se 49.  Net so het Yahoshua en Mem Shin Hei, ook die volledige drie ongesuurde brode ontvang vir die begin van die binne (7×7=49) ruimte en tyd program.  Maar met die goue kalf episode is die Yahoshua middelbrood in twee halwes gebreek; die Yahshua helfte en die Yochananda helfte, die Onderself helfte en die Boself helfte. Die koning Saul Paul in die koning David en koning Shlomo helfte. In die Nun(50) met die halwe waarheid boodskap en die Nun(50) met die volle waarheid boodskap.  Dit beteken dat op dag 50 daar nie net die (5×10) volle vyf siele vlakke geopenbaar word nie, die uitstorting van die Ruach ha Koidesh Shekinah of (9×8=72) Naam x2 is 144 Shekinah nie, maar ook die 54 Naam of (5×4=20) dus Yud(10) Onderself Yahshua plus Yud(10) Boself Yochananda se Openbaring, plaasvind.  Die  Openbaring van die volledige eerste twee gebooie tafels voor hulle gebreek is deur Mem Shin Hei in twee halwes.  Die wat net in (7×7=49) bly, of buite Lamed en Lamed se 50 bly; beleef net die Onderself Iseus Jesus vervanging van die Yahshua halwe deel met die Nun(50) vals boodskap.

Maatjies die Pei(80) boodskap moet nou op die dag van die gee van die Torah, uigaan.  Die boodskap van die oorspronklike twee Tafels moet verkondig word. Die boodskapo van die volledige middelste ongesuurde brood. Die boodskao van die ware twee gesuurde brode; die ware Pei(80) boodskap van Yahshua en Yochananda.   Die Weste en die Ooste helftes van Moeder Aarde se twee helftes. Die volledige dubbel Lamed of dubbel 12 of dubbel Yisrael, boodskap van die Boself Yisrael en Onderself Yisrael; die Boself Yerusalem en die Onderself Yerusalem.  Die boodskap van Openbaring 22 vers 14 of vers 7 Onderself en vers 7 Boself.  Die ware evangelie van die hele Bybelboek van die dag 50 se Pei(80) blye boodskap en nie die halwe waarheid evangelie van Nun(50) se halwe Onderself verdraaide Mashiach Jesus boodskap nie;  die (7×7) se dag 49 binne tyd en ruimte boodskap nie, maar die die dag (7×7) se buite tyd en afstand se dag 50 se Pei(80) ware boodskap.

Mooi die Ooste en Weste, die twee hemisfere. Ghandi het gesȇ: ‘Christians are so unlike Christ!’

Kom Storetjie beloer nou die 25 Des. Christinne se halwe net Onderself Nun(50) vals boodskap waarna Ghandi verwys, in vergelyking met die volle Onder- en Boself Pei(80) boodskap van die dag 50 van Shavuot. Die Pei(80) boodskap is fantasties mooi. Daar is soveel wonderlike geheime in die Pei(80) boodskap van die dag 50 Fees van die Weke verskuil.

Storetjie moet begin by die Mem Shin Hei Mosheh; by die vuur wat nie die bos uitbrand nie.  Die vuur verkondig die vierde dimensie boodskap.  Die vuur bring die EK IS bewussyn, die Aleph Hei Yud Hei Eyeh bewussyn.  Die bewussyn wat in die NOU werk, die vierde dimensie se NOU geen tyd of afstand nie.  Nie netnou of nou net nie, net “NOU”.  Dit is die Pei(80) boodskap. Let mooi op: die vuur verbrand niks nie, die vuur brand vanself.  Let mooi op die Aleph Hei Yud Hei het nie ‘n Vav nie; dus nie gebonde aan ‘n tyd en afstand en ruimte liggaam Vav nie.  Maar let nou ook op: die Vav-lose Aleph Hei Yud Hei kry ‘n Vav liggaam met die Yud Hei Vav Hei wat ook aan Mem Shin Hei bekend gemaak word. Die 54 wat hy vir die 72 Oues van Yisrael moes gaan vertel met sy Pei mond. Hy moet die Pei(80) boodskap met sy Pei mond gaan gee.  Hy is Mem Shin Hei, die Pei(80) prater, die 345 of (=12), die Lamed  vlieënde letter van Eliyah met die ware 80 boodskap van die vrymakende Yobel dag 50 van die Fees van die Weke se twee gesuurde brode.  Daar is nou ook die Mem Shin Chet(=348) of (+15)  die Sameck letter wat vasvang in dieselfde herhalende bestaan van die Nun 50 Mashiach se Chet(8) vals boodskap.  Nie die kosmiese Christos ware boodskap nie.  Die Pei(80) mond spreek en daar is die nuwe Yud lig.  Wat gebeur hier met die Pei 80 praat handeling?

Net soos die Yud, die kleinste lettertjie die koppeling tussen die ongemanifesteerde en die gemanifesteerde kosmos is, is die kleinste spiertjie wat dinamika in kosmos na geskepte in die heelal kan omsit, die kleintongetjie van die kosmiese Christos soos Mem Shin Hei ‘n voorbeeld is.  Die Mem Shin Hei kan met handeling die dinamika van die Kosmos ombou in die ooreenstemmende verskyning van die Heelal ekwivalent, maar hy kan dit ook met die klein magtige spiertjie in sy keel met die Pei(80) praat doen.  Maar hy het dit nie gedoen tydens die gebeurtenis met die rots en die water nie.  Die kleinste spiertjie in die liggaam  aktiveer die Kosmos dinamika en produseer die Heelal produkte. ‘Laat daar lig in die heelal wees’ en daar is lig Pei(80) se klein tongetjie bydrae.  Weereens is die begin in die einde en die einde in die begin verskuil . Die einde se ware Pei(80) boodskap van die ware twee gesuurde brode, die Daat van die oog Ayin wat die Torah lees, en die Daat van die Pei(80) mond wat praat en die Torah se diepste geheime oraal met die kleinste spiertjie, bekend maak.  Laat daar lig wees daar is lig, laat daar Daat wees wn daar is Daat; laat daar wysheid wees en daar is wysheid; laat daar insig wees en daar is insig; laat daar regverdigheid wees en daar is regverdigheid; laat daar vrede in die Heelal wees en as dit vrede tyd in die kosmos is, is daar vrede in die kosmiese vrede tyd, ook in die Heelal.  Die Pei(80) mond trou die Yesod 80 met die Malchut.  Die Pei mond ombou die evil na die live. Die woorde, ‘Staan op en loop, jou sondes is vergewe’ en jy is gesond.  Sin – perverted force and illness -perverted form is dieselfde ding.  Die hande gebruik vir die perverted form, die tong met Pei(80) Kosmos koppeling vir sondes, perverted force. Yahshua was gedoop deur Yochnanda in Yud-or-daan.

Soos ‘n Tong van Vuur

Wat beteken dit?  Dit beteken dat die 7×7=49ste dag die David of Malchut of 70 jaar se lewe in die Malchut ruimte met Malchut tyd is.  Die 70 wat Adam van sy 1000 gegee het.  Maar daar is ook die Pei(80).  Dus die 70 wat 10, of een Yud(10) bygekry het.  Maar 80 is ook Yesod se getal; die jare wat Yoseph of Yesod oor Mitzraim regeer het.  Yesod is ook die fondasie van Malchut en die res van die Sephira. Yesod is nog dieselfde ruimte as Malchut, maar sonder Malchut se tyd.  Malchut tyd is 49, maar die Yesod fondasie het geen tyd nie; net ruimte die EK IS.  Die tydlose tyd is die Yesod tyd.  EK IS Aleph Hei Yud Hei, het geen Vav ligaam nie, dus geen Vav tyd nie, net ruimte.  Die Beit gee die ruimte.  Die Caf gee ook ruimte.  Die Pei gee ook ruimte.  Pei uitgeskryf as Pei Aleph gee ruimte waarbinne Aleph is, maar tydloos.  Dus die vierde dimensie tydloos, ten opsigte van netnou en nou net, maar slegs die nou hede, EK IS.  Die vyf vlakke siele kan hulself dus in die EK IS nou tydlose vierde dimensie bevind, of in die Pei(80) se geheime 5 siele met 0 tyd of 50 tipe bestaan, of die geheime dag 50 op dag 49.  Die ewige tydlose dag 50, dag Yobel, vrymaak van die (7×7=49) tyd siklus van Malchut en eenmaak met die EK IS se lewe in die nou-tyd in ruimte.  Die bestaan wat ook bekend staan as die Pei(80) magtige bestaan.  Die Pei(80) mond van Mem Shin Hei, 39 met kleintongetjie en 32 volwasse Elokim tande wat met praat die hele Eretz Aleph Resh Tzade 39 skep.  Die dag 50 waar Mem Shin Hei ook die praat van die Natuur waarneem in die gemeenskaplike NOU: die EK IS van die tydlose NOU.

Die Aleph Hei Yud Hei  EK IS van dag 50 wat deur die Yud Hei Vav Hei van dag 49 funksioneer,deurdat die Aleph van die Aleph Hei Yud Hei van dag 50  wat nou kortkom in die Yud hei Vav Hei van dag 49 om die praat skep werk te kan doen, nou in die mond van die Yud Hei Vav Hei geplaas word, deurdat die Aleph Nou verdeel word in  een Vav met een Yud, en nog n Vav en Yud dus Vav 6 plus Yud 10 is 16 bo tande en Vav 6 plus Yud 10 is 16 Ondertande, dus 32 tande wat saam met die klein tongetjie en die lippe en tong van die Pei 80 mond, die magtige praat uit Yesod van dag 50 die skepping kan doen in malkut dag 49.  Die Yud Hei Vav Hei wat leef in dag 49 Malchut en skep uit dag 50 Yesod.  Die Aleph Hei Yud Hei wat ‘n Vav liggaam neem en Yud Hei Vav Hei word; met die Pei(80) Aleph mond wat dag 49, die Malchut 70 met nog ‘n Yud(10) verander in ‘n Yesod(80) of dag 50 op dag 49.

Dus die orale Torah Aleph Hei Yud Hei se praat deel, Pei(80) dag 50, het nou vlees, die Vav van die Yud Hei Vav Hei geword; die Mem Shin Hei of die Yud Hei Shin Vav Hei.  Waar die driebeen Shin nou ook die vierbeen Shin moet word – die Yahshua en Yochananda begin in einde en einde in begin aksie.  Die 49 in 50 en 50 in 49 weggesteekte.  Die 49ste dag se (4+9=13) en die (4×9+36) asook die 50ste dag se (5+0=5) en die (5×0=0).

Wat beskryf dit alles? Dit beskryf die doop van die Onderself Yahshua deur die Boself Yochananda in die Yud-or-daan, sodat die Yud soos ‘n tong van vuur, van die soort vuur wat die bos laat brand wat nie uitbrand nie, die dag 50 se tydlose vuur, op die Onderself se hoof afkom.  Die dag 50 se Pei(80) of die 70 van dag 49, wat een Yud 10 bykry en dag 50 word, wanneer die Onderself uit die Yud-or-daan uit opkom.  Die magtige Pei Aleph 32 volwasse tande met die volledige 32 paaie van wysheid.  Die 22 letter Paaie plus die 10 Sephiroth van die hele Qabalah struktuur, kan nou deur die gedoopte twee-in-een middelbrood wat nou die twee gesuurde brode ook is, as die volledige Mem Shin Hei in tale  spreek; skep met die Pei Aleph 80 mond.  Al 72 tale van al 72 nasies, asook die 2×72 wat 144 Rauch ha Koidesh Shekinah dubbele Daat doen.   Die (32×2=64) wysheid van die Sleutels van Chanuck.  Die 54×2 se 108 wat by die 144 getel word vir die 252 totale funksie van die Fees van die Weke;  die (2x5x2=20) en (2+5+2=9) voltooing van die 9 sye struktuur deur die Caf ruimte met 2xYud(10) verdubbeling van die Yesod fondasie funksie.

Die 300 van Gideon is die 300 Gimmels wat 300 Yud’s op hulle voete, dus (10×300) wat 3000 in getal is, gee dat (300×10) Yuds  van die geheim van die lewe van die 70×3 jaar wat die Davidiese drie kruise Messiah van van Adam se 1000 ontvang, om te verseker dat daar wel die drie vir die drie kruise van die drie dimensionelke Malchut van 70, of geheim Sameck Vav Resh(=70) sal wees wat die Program sal red na die vierde dimense dag 50 of Pei(80) toe deurdat die Samech Vav Resh (=70) geheim wel die Yud(10) bykry om die Yesod 80 of Boself by te kry, of die Yud(10) by die Sameck(60) Vav(6) Dalet(4) te sit, dus (=80) te haal wat met die Pei(80) mond die Program van 70 te kan red.  Dus die nodige op die Shavuot te kan ontvang; die 3000 en 3000.  Die ware verhaal van die Gideons bende van (3×100) of die drie Kuf konings van 100 elk;  of die drie wyse Kuf konings van die Ooste.  Die Boself en Onderself twee gesuurde brode wat in Eliyah of dag vyftig of Lamed, geëet word.  Die drie kruise se drie konings van die Nuwe Testament was reeds in die Ou Testament verseker.  Die volledige Pei(80) Mem Shin Hei drie dimensionele wat in die vierde dimensie dag 50 funksioneer:  Mosheh Yahshua Yochananda  binne in El-I-Yah.

 

69

Begin in Einde versteek

imagespei

Ons weet nou dat die Bybel se begin in die einde versteek is en die einde in die begin.  Dus is dit duidelik dat die Bybel die sirkel of vierkant beskryf, soos wat Storetjie mee begin het.  Ons moet dus nou in ‘n sirkel of vierkant dink waar die begin en die einde bymekaar is, en nie in ‘n liniëre reguit lyn waar die begin hier links begin en die einde na ‘n reguit lyn daar regs ver weg eindig nie.  Wanneer die Bybel dus die Week van Ongesuurde Brode beskryf met die eerste dag as ‘n Shabbat en die laaste dag as ‘n Shabbat, moet ons in ‘n sirkel dink.  So wat gebeur nou? Nou land die twee Shabatte langs mekaar!  So wat gaan nou hier aan?  Die skeppingsverhaal beskryf ses weeksdae en een Shabbat.  Die Week van Ongesuurde Brode beskryf twee Shabbatte en vyf weeksdae. Die Pesach beskryf drie brode, maar die middelste brood word gesplit in twee brode; dus het ons “vier” bode.  Ons weet ook nou van die “vierde” dimensie sonder tyd wat verlede tyd of toekoms tyd is, maar net “nou”tyd, is, ook “dag 50” genoem.  Nou begin dinge baie interresant raak Maatjies!  Ons sit nou die skeppings letters ook by die kring gedagte stimulant.

Ons het dus Vav(6),die fisiese liggaam of die sesde dag, die ronde koppie Vav 6.  Dan volg die vierkantkoppie Vav of ook die Zayin 7 genoem.  Die Shabbat Zayin(7) is die koningin Shabbat, dus vroulik.  Die manlike Vav(6) trou nou met die vroulike Zayin(7) en vorm die Chet(8) huwelik.  Dan vind bevrugting plaas, en Tet(9)vorm.  Kyk mooi Maatjies, hier is ‘n groot geheim weggesteek; die 70 na 80 geheim van dag 49 en dag 50!  Ons weet nou ook dat die manlike en vroulike met die vertikale vlakke van geslag verander.  Let nou mooi op wat gebeur met die bevrugting. Wie raak in die Chet(8) huwelik as Tet(9) bevrug?  Die rondekop Vav wat met die huwelik manlik was en die Zayin vroulik was, raak bevrug.  Die Vav(6) word die ronde boepensie van Tet(9) en nie die Zayin(7) nie!  Wat gaan hier aan?  Kom Storetjie kyk.  Die ronde denke gee nou die ronde Week van Ongesuurde Brode aan.  Met die ronde denke kom ook die ronde denke van die spinnende ronde Boom van die Lewe se lewe denke.  Dit is nie dooie Boom van Kennis denke is nie, dit is nie teorie stilstaande denke nie.  Ronde denke kom met die eers doen, en terwyl jy doen, moet jy van doen aksie tot doen aksie gedurende die spel van die lewe se aktiewe speelaksie dink wat het nou gebeur en wat gaan nou gebeur en wat doen ek terwyl dit gebeur.  Dus die nou van die lewe, die in die nou lewe; die in die nou van die nou Boom van die lewe, lewe.

So met die nou, lees ons. O gaats!   Ons kan nie in die nou lees nie. Ons kan net nou lees van wat reeds gebeur het.  Daarom skep die oë nie nuut nie.  Die lees oë lees of sien net wat die praat, die kleintongetjie se doen gedoen het.  Die praat kleintongetjie van Pei(80) het skeppingsmag van die nuut.  Die oog of(70), volg na die geskepte en lees.  Die oog Ayin(70) volg die Pei(80) tong se praat, skep die heel tyd.  Dit is deel van die geheim.  Die Zayin(7) vroulike Shabbat sewende dag soos die Ayin 70 oog, volg die Pei 80 tong.  Gus volg die Zayin(7) Shabbat nou in doen en nie in lees nie, die Chet(8) se Vav(6) eerste dag of agste dag of Sondag; of positive evil se minus 49 doen in die (7×7=49) Vav Onderself alleen doen.

Kom Storetjie praat verduidelik.  Sabbat sewende dag is links en Sondag eerste dag is regs langs mekaar onder in die sirkel wat spin. Die anti-kloksgewys spin sal die dag na Sondag, dus Maandag nou volg en dan Dinsdag en dan Woensdag reg bo, daarom ook Ash Wednesday genoem, klein Saterdag.  dan nou af na onder links Donderdag en Vrydag.  Nou het ons die twee “Shabbatte” twee opgaande dae en klein Shabbat, en twee afkom dae of Sephirot.   Onthou, die is net ‘n millisekonde pause in die spinnende denke  stimulant wat die leser met die 7 of 70 oë nou self met die 8 huwelik 80 kleintongetjie 9 bevrugtig moet doen in die sirkeldans van die Boom van die Lewe.

Die ontsettende waarheid van die geheim is dat ons, die Vav(6), die materiële Heelal, die een is wat bevrug raak asook die vroulike word binne die Tet dragtyd.  Dus die Sondag met ons sonde minus 49 of (7×7) Shabbatte in die doen van die kleinste spiertjie, die tong nuwe Torah praat, wat Storetjie doen, die nuwe 49 skep, al is dit minus 49.  Die Yesod(80), die Pei(80) praat, sal die minus 49 praat skep van die Sondag Shabbat omdraai na plus 49.  Dus die 4/9 se 13 en 4/9 se 13 wat die (=26) van Yud Hei Vav Hei maak.   Die Heelal bring die lewensgroei ondervindig wat bewussyn vergroting in die Kosmos gee, wat dan weer die lewensrykere resultaat terugbesorg aan die ongeopenbaarde.   Storetjie gee ‘n voorbeeld:  man en vrou beplan saam ‘n huis om in te leef.  Hulle skep die werkliheid van hulle drome en beplanning.  Hulle gaan woon in die werklikheid van hulle bepanning.  Hulle vind tekorte in hulle huis, foute wat hulle op kan verbeter.  Hulle gee terugvoer van die ondervinding en beter beplanning.  Die beplanning gee terugvoer aan die Skepper van alles.  Die Skepper van alles bring nuwe voort wat die terugvoer geïnkorporeer het.  Verskoon die powere voorbeeld, dit is maar net ‘n lewende Boom van nuwe lewe wat tongetjie moet skep.  Stimulant    in die vers 7 op 7 van hoofstuk 1 en 1, of  Hfst. 22 vers 14 van Yochananda, of die begin.  Tongetjie beweeg, daar is Lig ogies. Ons sal doen, ons sal sien.  Ons moet doen anders kan ons nie sien nie.  Ons doen Sondag Shabbat of ons sien Shabbat Shabbat!

 

70

Die Skeibrief

 Daar vind dus ‘n ontploffing van lewe plaas.  Daar vind die vertikale huwelik plaas tussen die Onderself en die Boself, sodat daar die manlike en vroulike omswaai kan plaasvind sodat die Vav die deel van die huwelik kan word wat bevrug raak.  Daar vind ‘n horisontale huwelik plaas, sodat die dag ses, Vav, nou die dag “agt” word wat eintlik (2×4) of die vierde dimensie in twee vlakke is met die 8 beweging van die elektron in sy 720 grade.  Dus word dag ses Vav, nou dag een wat die begin is van die sirkel links om, deur die vyf dae.  Die bevrugte Vav wat die heelkal siklus voltooi as Tet(9) en aan Yud(10) geboorte gee.  So met die hele Boom van die Lewe ontploffing op dag 49 met die geheime dag 50, verander die Boom van die Lewe nou die Boom van Kennis se EK met my god verhouding waar my god nou vir my sorg, en my god nou daar is om my lewensdrome te bewaarheid, in ‘n  totale ander lewe met lewensdoel.  Die medeskepper lewensdoel saam met ‘n huweliksmaat. Die vertikale en horisontale funksionerende lewens skeppende huwelik met my huweliksmaat.  Die heilige huwelik.  Waar die kleintongetjie se praat skep en die oog kyk of dit korrek en goed is, volgens die lewende Torah.  Dus ‘n aktiewe skeppende lewens vennootskap – fantasties!   Altyd mooier en groter skeppinge wat die huwelik voortbring.  Groter en dieper en mooier emosies en bewussyne wat daarmee gepaard gaan; geen einde aan die ewige nuwe groter lewe nie.  Die ewige fees van die ewige altyd nuwelinge of eerstelinge van elke nuwe siklus.

Die eenheid van die huwelik is die sleutel tot die geheim.  Die Vav(6) en Zayin(7) se Echad 13, die ronde spinnende boom van die in die “nou” lewe, se horisontale en vertikale eenwordende huwelik,  vind dus op die Fees van die Eerstelinge plaas!  Dus die huwelik tussen die Saterdag Shabbat en die Sondag Shabbat.  Die eerste dag en die laaste dag is ‘n Shabbat met die Week van die Ongesuurde Brode, dus die laaste dag en die eerste dag is ‘n Shabbat met die sewe dae of Week van die Ongesuurde Brode, want die begin is in die einde weggesteek en die einde in die begin.  Die liniëre denke se dag “8” word nou dag een; dag een en dag sewe is Shabatte.  Dag een en dag sewe maak dus saam (1+7=8) dus dag agt, net soos dag 49 se 4 plus 9 saam die 13  eenheid huwelik van Vav(6) en Zayin(7) se 13 uitmaak, horisontaal.   Maar baie belangrik, vertikaal vind die eenheid huwelik ook plaas!

Let baie mooi op.  Die ronde ring wat nou uit die sewe dae of punte of Sephirot bestaan met die twee Shabatte as Saterdag en Sondag of dag 7 en dag 1 onder langs mekaar, trou die dag 7 en dag 1 dus nou; die Malchut en Yesod word een.  Nou het ons net 6 punte of Sephiroth in die ring.  Wat beteken dit alles?  Dit beteken dat die ses nou die nuwe Boself Vav(6) is.  Dat die Vav(6) die Zeir Anpin is, dat die Vav(6) die twee metaboliese driehoeke is wat kan spin.  Dat wanneer hulle spin, spin hulle om die middelpunt, die nuwe sewende middelpunt van die vertikale huwelik tussen Vav(6) en Zayin(7), of ook nou die Ayin(70) oë wat lees, wat die Pei(80) tongetjie nou die gedurig nuut praat en neerskryf, die (7+8=15) of Samech ewige lewens siklus van 60, die 6de dag wat die 8ste dag of Chet huwelik word.

Die huwelik is dus die 8 meganisme.  Die huwelik is die dubbele 4 op 4 meganisme.  Die geheime van die huwelik is wat Storetjie nou oor moet storie.  Hier volg nog groot en baie belanrike lewens voedsel vir die 7 jare tussen 2012 = 5 tot 2019 = 12.  Die mond-praat saadplant jare.  Die Pei(80) mond jare.  Die geheim wat nou geopenbaar word gaan nog steeds oor die baie belangrike huwelik, maar wel oor die Torah gedeelte wat aandui dat daar ‘n skeibrief moet wees.  Wanneer moet daar ‘n huweliks skeibrief gegee word?  Daar moet deur die man aan die vrou ‘n skeibrief gegee word, voordat die man na die oorlog toe vertrek.  Watter geheime skuil agter hierdie Torah opdrag?  Kom ons kyk.

Aleph as Adam Aleph Dalet Mem (=45) se Aleph(1) tot Aleph(1000), leen vir  David of Dalet Vav Dalet (=14)  nou 70 van die 1000 .  En  (45-14=31) die vlakke van die piramiede wat geklim moet word net tot een vlak onder die 32 ste vlak. Daar is ook die Caf koning (20) waar die 10 en 10  ‘n rol speel, of ook gestel die “1” en”1″ wat die (1+1=2)  van die 20 gee.  Dus die “grense” tussen vlakke,  Daar is ook die Kuf(100) koning waar daar nou die “0” verdubbel van een “0” na twee “00”  toe, in plek van die Caf se “1”  wat verdubbel; dus die ruimtes wat verdubbel.  0 na 00 na 000 met die Caf grense tussen in.   So ons het die koning Caf van grense en koning Kuf van ruimtes; so nou weet ons dat met grense  en ruimtes, daar altyd oorlog betrokke is.

Kom Storetjie snuffel rond waar kan ons nou meer vind van die skeibrief en huwelik en oorlog en ruimtes en grense.  Koning David, die Adam 70,  begin reeds as jong seuntjie adampie om die groter volgende ruimte en vlak se Adam aan te vat met sy slingervel en vyf klippies, sy vyf Sephiroth in die ring tussen die laaste en eerste Shabbat.  Sy skoonmaak van sy Kanaan of sy vorige Zeir Anpin, sy Amalek, sy Pei  met die Pharao tand of Pei van die Sondag Pous met sy leuentaal tand.  David verslaan sy Goliath op die slagveld.  Maar David, na die Yud na Caf grens in denke verskuiwing, moet ook die Boself Zeir Anpin  huwelik aangaan om die Caf met een nul 0 nou ook die Kupf met twee nulle 00 te kry sodat daar die Shlomo koningskap of Adam Aleph(1000), die drie nulle 000 wȇreld koningskap kan kom.  Dit is nou net hier waar die huwelik en die skeibrief en die Boself huwelik, die Batsheba huwelik moet plaasvind van die David Dalet Vav Dalet (=14) om die Adam Aleph Dalet Mem (=45) te kan voortbring.  Kom Benyamin die Wolf verskeur…

Die skeibrief toon dus aan dat die sirkel se begin weggesteek is in die einde, en die einde weggesteek in die begin, ook geld tussen ‘die aarde het woes en leeg geword’ in die begin.  Een is met die skeibriewe wat manlike huweliksmaats van die leërordes aan die einde aan hulle vroulike huweliksmaats gee.   Die eienaar of man Uriel, het die skeibrief aan Batsheba gegee.  David het haar op die bo-vlak gesien toe sy op die bo-vlak in die Twilight ses ure voor die nag, ses ure naak was.  Net soos met die Twilight ses ure gevolg deur die dag ses ure, die seuns van die Gode gesien het dat die dogters van die mens mooi is.  Met die oggend Twilight, sien die seuns van die mens nou dat die dogters van die gode mooi is met die aand Twilight.   Daar is die oggend en die aand Twilight uit- of intogte oor die grense van die vlakke, waar daar ordelik in leërordes Adonai Tsebaoth getrek word, dan is daar skeibriewe gegee.  Die Sondag Shabbat eienaar het vir die Sondag Shabbat vrou, ‘n skeibrief gegee.  Ook so met die Shabbat Shabbat geval.  Die Vav(6) manlik en Zayin(7) vroulik kan nou as geskeides en die vroulike Vav(6) verwagtend raak op die volgende vlak, die Zeir Anpin vlak, waar sy manlik was op die Malkuth vlak.  Daarom kan die David Dalet Vav Dalet nou die Batsheba bevrug, mits hy nie inmeng met die heilige Voorsienigheid lot nie.  Die noodlot handeling laat die kind sterf soos met hulle eerste kind.  Die 7000 of (7×1000) sterf ook met die David koningskap.  Die regte seun Shlomo kry die (1000)Aleph Adam koningskap.  Selfs sonder die volledige heilige Voorsienigheid lot, slaag die Pei(80) ook nie.  Net soos met Mem Shin Hei, wat nog nie oor die Jordaan gegaan het nie.  Lees 2 Samuel vanaf vers 31: Barzillai 80 jaar met Pei(80) mond wat by David is met die oorgang  oor die Jordaan.  Die vertikale huwelik waarvoor daar ‘n skeibrief nodig is.

Wanneer het die vasgevangde vroulike Adam die eerste keer met die skeibrief te doen gekry?  Die eerste keer was toe Mem Shin Hei voor die vals Pei mond van Pharaoh gestaan het en hom vir die skeibrief gevra het.  Die Torah se tien kragte was almal nodig om die skeibrief te kon ontvang, waarop daar onmiddellik net daarna kontrakbreuk plaasgevind het deur die Pharao.  Wat leer dit ons?  Dit toon dat ons al tien die oorspronklike korrekte gebooie  nodig het om nou die skeibrief te kry vir die vasgevangde vrou in die vals Pei Pharaoh mond van vandag, die Pei Pous mond.  Die tien skeibrief oorredings kragte is nodig om die skeibrief te kry vir die Sondag eerste Shabbatdag huweliksmaat van die Pous eienaar.  Met die skeibrief kan die Sondag eerstedag vroulike nou in die huwelik tree met die ware huweliksmaat, naamlik die sewende dag Shabbat dag 7.  Saam het hulle dan die Chet(8)  huwelik met die Tet(9) Vav boepens dragtyd,  maar onthou die baie belangrike; daar is tien klousules in die skeibrief.  Die tien Sephiroth soos gedek deur die 7×7=49 se 50 Fees van Eerstelinge;  die volledige sewe vlakke met nege sye se Heelal se kosmiese Christos wat na die Kosmos bind, en dan die Yud wat kosmos na die ongmanifesteerde koppel.  Die skeibrief is volledig.  So die huwelike kan in alle opsigte tussen alle vlakke plaasvind.  Daar moet egter binne die heilige voorsienigheidslot opgetree word en nie die noodlot nie.  Die heillge Voorsiening sal die aarde woes en leeg laat word, soos binne die beplanning.  Ons moet nie deur eie ego die Program aanjaag en self die aarde woes en leeg kernbom nie.  Maar ons  kan nie ook net niks doen en nie as huweliksmaats vertikaal en horisontaal leef en optree nie.  Horisontaal in die wȇreld getroud, maar ook vertikaal; die wȇreld getroud met buite wȇreld om dit so te stel.  Die 7×7 huwelik horisontaal en die 49/50  huwelik die 80 doen /70 sien huwelik  vertikaal; die vierkant huwelik.

70

Skeibrief en Skuldbrief

Soos die skeibrief en saam met die skeibrief tyd, is daar nog ‘n brief wat uitgegee word in die begin en eind tye inmekaar verskuil. Dit is die skuldbrief wat ook maksimaal uitgedeel word.  Storetjie gee die agtergrond van die skuldbrief en wat die skuldbrief tot gevolg het.  Soos evil/live spieëlbeelde van mekaar is, is skuld/geld spieëlbeelde van mekaar.  Kom Storetjie verduidelik: “geld” kan op twee maniere geskep word.  Die een manier is op die bate wat Moeder Aarde aanbied uit haar bronne, soos haar oppervlakte bekend as ‘n erf, of plaas, of land en dan haar goud, silwer, koper, hout, steenkool, gas, olie, water, voedsel wat as bate deur die een party besit word en wat die bate vir die ander party gee vir bewaring.  Die party wat die bate bewaar, gee dan vir die eienaar ‘n bewysbrief dat hy die besitter van die eiendom se eiendom vir hom bewaar en dat die eienaar die eiendom op aanvraag, met die toon en teruggee van die brief, dit weer kan terug kry. Die brief word nou “geld” genoem. Die geldbrief staan ook bekend as ‘n skeibrief wat die eienaar en die eiendom nou van mekaar geskei het.  Sien die ou Pond note van ons ou papier geld. Wat staan op die Pondnoot gedruk?  Ek beloof te betaal aan toonder een pond se goud  Ja letterlik goud!  Wat staan nou op die Randnoot?  Kyk self.. Daar staan geen belofte meer in skrif op die Randnoot nie!  Die skrif het verdwyn.  Wat lees die oog van Ayin(70) nou?  Wat gaan nou hier aan?  Die Pei mond van die  vals Pous se mond praat met die geld skeibrief sonder geskrewe belofte, want die waarheid is stilletjies in die  leuen verander.  Om die rede vir die verandering te toon, moet Storetjie nou eers die spieëlbeeld “geld” se ontstaan ook verduidelik.

Die skuldbrief geld, spieëlbeeld van geld, is op skuld as basis gebaseer. Die beeld geld is op bate gebaseer.  Skuld as basis geld word geskep deurdat die een party vir die ander party die item gee en dan betaal hy hom later.  So die oomblik wat die party wat die item gee, die item oorhandig, skep hy op papier in skrif ook ‘n skludbrief wat toon dat die nuwe eienaar nog die betaling van die reeds ontvangde item skuld.  So nou word geld dus geskep met die skuldmaak transaksie.  Die geld het nie voor die transaksie bestaan nie.  Geld bestaan omdat skuld bestaan. Word die skuld betaal, verwyn die geld.  Geld is op skuld gebaseer en die op ‘n bate soos goud of silwer of iets materieël konkreet nie.  Let op wat staan op die note van die skuld gebaseerde geld, die Amerikaanse Dollar van jare terug: this is a legal tender for all debt private and public   So die Pond geld op goud gebaseer uit Moeder Aarde, gee sy goud vir die Amerikaanse Dollar op skuld gebaseer.  Ons voer goud uit vir dollars!  Hoe gek kan mens word?  Hierde spieëlbeeld geld of spieëlkbeeld skuldbriewe, is ook die spielbeeld evil/live, maar is ook die bron van die spieëlbeeld tipe mens wat die spieëlbeeld geld skep.

Om die stelling te verduidelik, gee Storetjie die neutrale definisie wat geld moet wees.  Geld moet die bewysstuk wees van wat jou beloning op jou lewens taak, jou lewens doel, jou lewensresultaat.  Jou lewens kwaliteit, jou lewens etiek. Jou lewens vreugde, jou totale lewens ervaring se samevatting op een brief neergeskryf.  Jou  wat is ek werd na alles gedoen is vir die oomblik, of dag, of maand, of jaar of lewe brief.  Is dit ‘n bate gebaseerde brief alleen?  Of‘n skuld gebaseerde brief alleen?  Of is dit ‘n brief wat die bate gebaseerde en die skuld gebaseerde briewe ineen korporeer?  Is dit moontlik?  Hoe moet dit gebeur?  Kom Storetjie kyk.

Waar staan die wȇreld nou?  Die Weste helfte aardbol denke en die Ooste helfte aardbol denke.  Die Weste se Amerikaanse brief op skuld as basis en die Ooste se Chinese en Russiese brief op bates as basis.  Die Amerikaanse Weste se skuld as basis brief gewaarborg deur die Pentagon, die vals vyf, die vals penta, die evil spieëlbeeld teenoor die Ooste se brief gebaseer op die bate van Moeder Aarde se gas en olie, ens.  Gewaarborg deur die Yochananda boself denke.  Die live teenoor  die vlak, blase simpatielose, empatielose, liefdelose, kapitalistie materiële  Pentagon oorlogmasjien wat soos met die Romeinse Ryk aan sy einde, net een groot massa mense is wat die Romeinse soldaatmasjien uitmaak.   Die Amerikaanse skuld gebaseerde Dollar, laat die een geslag na die ander in skuld groot word, sonder werk, behalwe in die Pentagon vals vyf weermag masjien monster, om die studie skuld te probeer afbetaal en homself net verder vir die res van sy lewe in die huurkoop skuld te bevind.  Dus net die skuld oorlewing gebaseerde denke ontwikkel, die vlak van materiële selfsugtige EK kom eerste, die lewe draai om my.  My god is daar vir my, die Planeet is vir my, ek is die heerser oor die planeet.  Die denke van Pous se Rome het nou Pous se Amerika weste denke geword.

Christians of the West act so unlike (anti-christ) like. Ghandi.  Die nuwe naam vir die skuld gebaseerde geld,die huurkoop kredietkaart skuld bobbel wat maar net kan bars aan die einde.  Daarteenoor is die dieper denkende Rus en Chinees en Indiër, die Ooste gebaseer op Moeder Aarde se bate as die geld brief, die live kant geld. Die probleem is dat die evil kant geld net kan bestaan as daar oorlog gemaak word.  Die Geburah koning op sy strydwa kan net oorlog maak en die Chesed koning op sy troon kan net in vrede regeer.  Die Weste soek net oorlog.  Die Ooste soek net vrede. Wat nou gemaak?

Om die vraag te beantwoord, moet Storetjie eers die skuldbrief verder beskryf.  Dit is duidelik dat bates gekoppel moet wees met sekuriteit.  Maar is dit altyd so?  Hoekom is daar mense wat beskryf kan word as hy of sy is ‘geld se baas’ en ander weer wat beskryf word as geld is totaal sy of haar baas.  Hoe meer hulle het, hoe onsekerder word hulle van hulleself en moet net al meer geld bymekaar maak om die vrees van die onsekerheid of gebrek aan self-esteem te laat verdwyn.  Die nuwe motor elke jaar op skuld   se skuld sindroom?  Ja die skuldig voel skuldbrief sindroom.  Geld op skuld gebaseer het ook ‘n lewenseffek in die Vav 6 lewe se liggaam tot gevolg; die knop op die krop van die maag stress skuldgevoel, wat geen baie skuld gebaseerde geld wil wegneem nie.  Daarom die gebruik van die apteek se Prozack, se Pei van die wat buite bly in Openbaring se druggist and dogs and whores.  Die laaste bladsy wat ook die eerste bladsy is van ‘die aarde het woes en leeg geword.’  Leeg gesteel van skoon water of lug of lewens verskeidenheid of liefde of harmonie, of simpatie of naasteliefde, ens.  Die skuld as ‘n gevoel of emosie.  In die David 70 jaar Adam, die koning in Gevurah wat oorlog maak se Weste Adam, voorvader van die Yahshua helfte ongesuurde Pesach brood weste helfte, teenoor die die Yochananda Ooste helfte ongesuurde Pesach brood van vrede.  Die Chesed koning wat in vrede regeer, word mooi ‘in die skuld’ as skuldig voel, deur David as voorbeeld getoon.  David het nou met beide tipe briewe te doen: die skeibrief en die skuldbrief.

Met sy sielsgenoot Batsheba het David met die skeibrief te doen en het hy nie oortree of owespel gepleeg nie; hy het ook nooit weer sy bed met sy vrou, die dogter van Saul gedeel nadat sy sy optrede met die inbring van die verbondsark verag het.  Die Saul/ Paul net Onderself alleen bewussyn, laat hy gaan en trou die Boself bewussyn vroulike op die bodek; Batsheba, moeder van die Shlomo(1000)Aleph Adam.  Waar hy wel fouteer is met die skuldbrief.  Die skuld van sy skuldbrief laat hom skuldig voel en die leuen van sy skuldbrief dryf hom om skuldig en verkeerd op te tree.  Hy voel skuldig omdat hy by die man se vrou geslaap het terwyl die soldaat in sy weermag besig met sy oorlog was.  Hy probeer nou om die moontlike bevrugting te kamofleer deur die soldaat by sy vrou te laat slaap en homself sodoende uit die moontlike penarie uit te kry.  Die soldaat as lojale kameraad teenoor sy makkers, weier die opdrag.  Die skuldbrief skop verder in.  Nou Plan B:  Stuur die lojale soldaat na sy dood op die slagveld.  Probleem opgelos… Is die skuldbrief se skuld nou betaal, die karma van die Weste se anti-christelike op skuld gebaseerde optrede uitgekanselleer?  7000 van die volk sterf.  Wanneer betaal die volk vir die skuldbrief se skuld gebaseerde geldbestaan?  Toe die ontoelaatbare boekhouding plaasvind.  Die Onderself alleen boekhouding mag nooit gedoen word nie.  Die Shin is die waarheid letter.  Daar is net die Shin letter, maar die Shin kan drie of vier bene besit.  Die Shin kan in die drie-dimensionele en vier-dimensionele funksioneer.  Die David Onderself Gevurah koning mag nie sonder die Boself koning alleen boekhou van die einde se totale doen op ‘n liniëre tyd van die (49) drie dimensionele tyd  nie.  Die ander halwe Pesach brood moet eers geëet word, voordat die twee gesuurde brode geëet word. Wat beteken dit alles?

Groot geheime word geopenbaar: die Weste David helfte mag nie die finale live somme maak vir hulself toe eien voordat die Ooste helfte die Yochananda ongesuurde brood ook eers by geëet is nie. Dawid het nou wel die skeibrief met die boself Batsheba reg gedoen, dus die Onderself-Boself huwelik vir die Shlomo bevrugting, maar dit is dan net die Onderself koning as Gevurah. Die David oorlog koning as die Chesed vrede koning helfte het hy nog nie gedoen nie.  Die Yochananda helfte is nie by nie.  Daar kan nie in die volledige metabolisme net afbreek katabolisme plaasvind nie, daar moet ook anabolisme wees.  Die Shlomo(1000)  as die metabolisme eindproduk, bestaan uit katabolisme en anabolisme; Gevureah en Chesed.  Die Ooste en die Weste.  Maar die Shlomo is een vlak op, maar op dieselfde punt.  Dus, die twee gesuurde brode is die vertikale huwelik tussen die vlakke van die vierkant huwelik.  Daar moet eers ‘n huwelik tussen ooste en weste plaasvind, dus Malchut en Yesod voordat daar ‘n huwelik tussen die Yesod en Malchut eenheid, en die vyf ander Sephira kan plaasvind om die ses Vav spinnende ster om die sewende middelpunt te maak; die 13 punt Boom van die Lewe.  Die Weste Christen se Dawid koning mag nie alleen aan die vertikale somme maak, voordat die Ooste Yochananda wyse koning nie deel is in die vertikale tel van die volk nie.  Wanneer die Christen Weste koning helfte alleen die eindsomme maak, gaan sy volk die 7000 verloor; die sewe vlakke van die Shlomo 1000.  Daar moet die evil/live meganisme wees wat live gee en evil omgedraai het, insluit. Plus die lewensgroei van die vierde been nuwe orale Torah waarheid bypraat van die Pei(80) wat Storetjie bring.

Die 7000 van die skuldbrief verskyn met Dawid se einde ook dan weer as die Adony wat gekroon raak vir ‘n rukkie in die plek van Shlomo.  Net soos met die Smalek wat Yisrael aanval met die uittog.   Daar is dus ‘n aanslag uit die Ooste as die Adonai gekroon raak agter die rug van David, maar Batsheba stel die saak reg..

Dit bring Storetjie by die derde soort brief, die troubrief. Dit is nou ook ‘n interessante Storetjie, Maatjies.  Ons het nou gesien daar is die troubrief se ont – troubrief met twee t’s gespel, of ook skeibrief genoem, wat amper soos ontrou voorkom, soos met David en Batsheba  maar tog is nie, want daar is die weggesteekte  tweede “t”.   Die ware troubrief het ook so ‘n weggesteekte faktor.

Die sewe vlakke bestaan uit vlakke wat die Personality of Onderself opmaak, en die drie vlakke wat die Individuality of Boself opmaak.  Die Individuality of Onderself is die inkarnerende om dit so te verduidelik, klein Adampies.  Daar is nie werlik dood soos die Christen denke dit verstaan nie.  Nou het die Christen troubrief ietwat van ‘n probleem met die stukkie wat lui: tot die dood ons skei.   So, volgens die Christen troubrief, gee die dood die skeibrief.  Nou het ons vier vlakke se dode in die Personality Onderself – het ons dan nou vier skeibriewe?  En nou wat van die Individuality?  Watter dood gee watter skeibrief?  Die Adony Tsebaoth, gee hulle ook skeibriewe voor hulle oorlog toe gaan?  Sien Maatjies, Storetjie stimuleer meer as net een vlak se simplistiese Christen denke, want die Westerse simplistiese liewe Jesus denke is opreg, maar op skuld gebou net soos hulle geld op skuld gebou is.  Hulle huise is op skuldsand gebou; die Yechudim 7 vlakke x 7 vlakke se (=49) vlakke binne vlakke vloed, sal kom en die huis vernietig.  Die geloof moet in die 49 vlakke geanker wees om die 50 vloed te kan hanteer.  Die vloed is oppad; wat moet ons nou doen?  Yoseph weet dat hy Yesod net vir 80 jaar in vrede kan regeer.  David moet weet dat die Weste en Ooste saam Adam, Malkuth net vir 70 jaar in vrede kan regeer.  Wanneer die oorloë kom, kom skeibriewe tyd ook. Dit is die redding.  Die naiewe  Westerse  Christen kan dan die  skeibrief aan die Pous hoerkerk gee en as ‘n vry ongebonde halwe Westerse siel trou met sy regte ander halwe Oosterse sielsgenoot. Dan sal Malchut en Yesod een word.

Die twee gesplitte halwe middelste Pesach brode is nou een brood. Maar hulle word een brood deurdat hulle geëet word, dus gemetaboliseer word in die spinnende 13 punt metaboliese Boom van die Lewe sisteem.  Die reeds in besit geneem van die ‘geen sonde’  idee en die ‘in hemel’ idee, en die ‘ander ou betaal my skuld’ idee en ‘ewige lewe’ idee, moet nou in lyn gebring word met die Oosterse bates wat besit en reeds betaal is, wat nou ȇrens aan iemand of iets toevertou moet word om divende of inkomste te kan inbring.  Die Weste het die innovering, die idees, die ontwikkeling, maar op skuld gebaseerde ekonomie en godsdiens. Die Ooste het nie nuwe idees of innovering nie, maar ‘n op bates van planeet Aarde se finansiele sisteem.  Die Ooste het die Weste nodig vir hulle op bates gebaseerde ekonomie.  Die Weste se skuld gebaseerde ekonomie gaan opblaas, so ook hulle op skuld gebaseerde godsdiens.  Maar net soos Ghandi en Mandela uit die punt van Afrika gekom het, sal Storetjie ook uit die suidpunt van Afrika in die grids uitstraal met leidrade en antwoorde vir die tyd wat kom.  Die piramide se vlak 33, die samevattende 16 ondertande en 16 botande se 32 tande van die Pei(80) mond wat nuut praat om die tafel van die wȇreld se raadsaal waar die tongetjie se mag in praat,  die pen magtiger as die swaard gaan maak.  Die op skuld drome van hemele en ewige lewens van die Weste moet met die bates van die Ooste betaal word,  maar die Weste moet die hemele drome en ewige lewens drome, met die Ooste deel.  Die Ooste moet die wysheid met die Weste se skeppingsvermoë deel, Chokmah wysheid word en dan deur Binah se skeppingsvermoë vasgevang word.  Chesed tel dit dan op en daar is dit deel van die metabolise sisteem van die nuwe Zeir Anpin,  die nuwe Adam Kadmon, die nuwe Aleph(1000), die koning Shlomo. Praat Storetjie praat.  Storetjie tongetjie moet bewe.  Grids moet bewe…

Betaal jou eie Skuldbrief

Die Boom van die Lewe se Shabbat is dus die sewende punt, dus die middelpunt van die spinnende sespunt ster.  Die ster met 13 punte waar die lyne hoeke vorm, of mekaar kruis.  Die gridlyne van die spinnende Boom van die Lewe waar die kleintongetjie met Pei(80), die Ayin(70) se oë van die spinnende Boom van die Lewe se middelpunt laat sien, of dit goed is en dan kan help om die praat skep se resultaat te verbeter as dit nie goed is nie, totdat dit goed is.  Net soos die huwelikspaar mekaar help totdat die resultaat goed is.  Daar is die horisontale  huwelik en vertikale huwelik, of twee troubriewe; dus is die skeibrief nou twee “ont”-trou briewe.  Soos bind en “ont”-bind.  Daar is dus twee x t, of twee maal die laaste letter, Tau vir die twee ont-bind of ont-trou briewe vir die “oorlog” fase, die twilight fase; die dag breek aan fase en die nag breek aan fase, die horisontale huwelik fase en die vertikale huwelik fase.  Die Yochanan geboorte, of Lewe brief en dan die Yahshua geboorte, of Lewe brief.  Maar baie belangrik: die omdraai in die “dood” of ont-lewe brief van Yochanan dan eerste, en dan die “dood” of ont-lewe brief van Yahshua laaste.  Die volgorde van die lewe en “ont”-lewe  briewe word nou omgeruil.  Die dood in die Boom van die spinnende Boom van die Lewe is nie dood soos die stilstaande Boom van Kennis se dood nie.  Die Boom van die Lewe se dood is ‘n ont-lewe op die een vlak, en ‘n lewe op die volgende vlak en die proses vind deur die middelpunt, die black hole een kant en white hole anderkant plaas vir die personality vlakke.

Die trou en ont-trou briewe funksioneer saam met die ont-dood en dood stadiums.  Maar daar is ook die ontrou wat gebeur.  Die ontrou met net een t; die hoereer met die Moeder Hoer en haar Dogters.  Die ontrou met net een t, net die helfte van die Aleph tot Tau Shin Waarheid.  Net die liniëre tyd horisontale onderself Hoer en Dogters ontrou optrede.  Net die Weste se ‘op skuld’ se besit neem van die Boself of “hemel toe gaan” voordat die Weste daarvoor betaal het.  Die betaling moet eers plaasvind aan die Ooste en net soos met die op skuld gebaseerde ekonomie daar n eiendomsreg of besitreg of betaalde koopbewys of verband kontrak bestaan, het die op skuld gebaseerde Hoerkerk en Dogter Hoerkerke se ontrou ook dieselfde kontrakte.  Die Weste mag dink omdat hy die hemel toe gaan nou al in besit geneem het, voordat die Weste daarvoor betaal het, kan die Weste nou betaling vryspring deur  hulle groot Pentagon Oorlogmonster te gebruik om betaling vry te spring, wat aan die Ooste,  aan die Yochananda Boself moet gebeur, maak die Weste ‘n groot fout.  Die Adonai Tsebaoth sal soos met Adonai se kroning as koning, die Weste se Dawid koningskap eis.  Die weste se ontrou met een ‘t’ met die hoer en haar dogters, word egter reggestel deur die ‘t’ van die trou wat met Batsheba plaasgevind het.  Die Batsheba se trou se ‘t’ red  die Tau(400), red die Dalet(4) Onderself huurkoop.  Maar die Mem(40) Boself betaling, die Mem Shin Hei, die Mosheh Pei(80) mond waarheid praat aan die Yochananda moet nog plaasvind.  Die skuld moet nog betaal word.  Die Weste moet eers die kwitansie vir volle betaling van die Ooste ontvang, voor die reg op die hemel toe gaan wat reeds in besit geneem is, se verband afgelos word en ont-verband  word.

Die  betaling van die reeds in besitgeneemde hemel toe gaan, ewige lewe is nou egter ‘n heel ander storie as wat die Weste vir huleself voorgetel het.  Die Ou Testament se weggegooide Torah en die Qabalah en die Zohar en die orale Torah se kennis is nie eens genoeg nie; die Yochananda se Ooste Wyse Manne se mirre moet ook nog bykom om dan eers die nuwe Pei(80) Yesod Yoseph se nuwe graan te kan eet en verteer.  Die wyses vertel dat die hemele juig vir elke nuwe Yechudim wat nuut gedoen word.

Koning David as die hoof soldaat in die oorlog het gedink dat hy sy skuld van sy skuldbrief op ‘n ander soldaat in die oorlog se dood kon laai en dat die soldaat se dood hom nou sou vryspreek van sy skuld, van sy skuldbrief.  Hierdie denke van hom het nie geslaag nie. 7000 ander het betaal.  Die Westerse Christen dink dat hy sy skuldlas op die dood van die Jesus mede-soldaat in die oorlog, se dood kan laai en daarmee skotvry wegkom.  Die Weste sal die 7000 soos die volk betaal, om die 7 vlakke van 1000 elk, die Shlomo 1000. Om elkeen van die 7 vlakke te bereik, moet elke soldaat sy eie skuldbrief hanteer, sy eie sewe dode hanteer sy eie rekening vereffen, soos wat David uitgevind het.  Die troubrief met Batsheba alleen is nie genoeg nie; David het die mede soldaat na sy dood gestuur.  Die Christen het die Reddingsprogram na die kruisdood gestuur deurdat hulle nie gereed was om saam aan te gaan met die mede afronding skeppings werk van die twee halwe middelste ongesuurde brode nie.  En dus ook later die dag 50 se vierde dimensie verdere nie.  Die tyd vir die betaling van die rekening deur elke soldaat self, is hier.

 

71

 Die Drie Entiteite

Wie is die drie ongesuurde brode wat ook vier kan wees met Pesach en dan twee gesuurde brode word op die 50 ste dag, die Shavuot, wat ‘n spieëlbeeld van Chanukah, Joh 10:22 die fees van Toewyding is?

The Cosmic Doctrine p 58   The relation of a Great Entity to the Cosmos.  A travelling atom, having passed through all the phases of cosmic evolution (al 12 radiale) up to that of which its production is the crown and completion… (gereed nou om eie skepping verder te bou, begin dus Pesach brode funksie) makes a final journey to central stillness (gaan om vir julle plek te berei, baie wonings wȇrelde …ten by the overbalancing of the equipoise (nog ‘n yud wat voortgebring word)..it issues forth, but with this difference, it has itself become, owing to its development, a centre of attraction (word geklee in nuwe kleed voor die troon)…thereby it draws to itself a certain number of atoms of each plane through which it passes until it arrives at the Cosmic Belt which is decreed as its habitation… (Waar na toe gestuur word om nuwe massiach funksie te gaan vervul) …by its own specific gravity in relation to the centrifugal forces of the cosmic whirlings. There will be then in this new organiation thus formed (die drie in een nuwe kern)…a central nucleus…(ooreenstemmend met central stillness)…of the traveling atom …(met verteenwoordiging van elke vlak van die kosmos om hom bymekaar gemaak, nou ook genoem…the Great One.  Dus ‘n spieëlbeeld van die kosmos,  n miniatuur kosmos.

Joh. 10:14  I am the right shepherd, I know my sheep and my sheep knows me

:16  and I have other sheep which is not of this fold, (van die vlak van die 7 vlakke)…those also I must bring.

Matt.11 beskryf die volledige nuwe spieëlbeeld miniatuur kosmos  vorming se bestandele waarvan die vorming voltooi is soos in verse 10-15, wat duidelik toon dat die nuwe miniatuur kosmos skepping met sy heelal nuwe skepping, met die sy spieëlbeeld “god” samestelling, minder is as die “god” samestelling van die groot kosmos met sy Heelal.  Die boodskap van vers 10 word heeltemal verkeerd verstaan deur die hoerkerk en sy dogters.  Die boodskap is vir die Herder en kudde van die nuwe Kosmos of Great One samestelling bedoel.  Die gaan om plek te berei.. Die totale nuwe miniatuur Kosmos met sy Heelal miniatuur spieëlbeeld in ‘n vlak van die Kosmos en Heelal, maar wat bestaan uit verteenwoordiging van al sewe vlakke van die Kosmos en Heelal in die nuwe miniatuur kosmossie en heelal van die nuwe minuatuur “god” eenheid; waarvan die kosmos “god” weer sy “god” is, waarvan die ongemanifesteerde Oneindige weer die “god” is.

Vers 10. (volledige Sephira) Look I myself am A H Y H sending forth my messenger before your face…(oë en mond en ore) who will prepare your way ahead of you…(nuwe Aarde en nuwe Hemele, nuwe Heelal en nuwe Kosmos, nuwe Great One met sy navolgers uit al sewe vlakke)  Among those born of women there has not been raised up a greater than Yochnanda the baptist, but a person that is a lesser one in the kingdom of heaven...(die  bestaande groot kosmos waarin die Great One Mini Kosmos nou gevorm word.  Die nuwe wat nou beskryf word tot vers 15…is greater than he is.  But from the days of … all the prophets and Torah Mem Shin Hei, he is El-i-Yah…  Die ongesuurde brode word hier beskryf.  Die gesuurde brode ook.  Wie ore vir die Pei(80) praat het, laat hom hoor.

Johannes/Yochananda

 Matt. 11 se Johannes die Doper is Openbaring se Johannes.  Johannes is ‘n vertaalde naam.  Yochanan, of die Ooste se Yochananda is die Johannes wat reeds in Mat. 11 beskryf word.  Al die profesië en Torah loop tot by Yochanan-da die Doper;  dus die hele Bybelkboek tot by Openbaring, wat ook weer die beginne beskryf.  Die vertakkings in twee: die woes en leeg geword en die nuwe Adam, man en vrou is hy.  Die boom van die Lewe vertak net soos ‘n boom se stam, of die takke verder, elke keer in twee; die sogenaamde positive evil, spieëlbeeld van liveThis cosmic evil is a limitation, an opposition, and is the prime condition of manifestation.  Cosmic evil, the divine evil the divine death, is inplicit in each great entity, and is the basis of its manifistation and evolution. For without limitation, finiteness, there can be no manifestation, and without death or discarding of the outworn, there can be no progess. So hier het ons nou die travelling atom wat al 12 radiale voltooi het, se storie.  Die twaalf stamme van Yisrael se storie;  die gaan na die twaalf stamme van Yisrael opdrag van die Yahshua deel.  Die travelling atom se vorming van ‘n miniatuur kosmossie, nou genoem die Great One.  Die middelpunt of Jesus god van  van die miniatuur kosmossie op ‘n vlak van die kosmos.  Die Yahshua van die minikosmossie, dus die god van die minikosmossie se Heelal wat die minni kosmossie vorm.  Maar nou kom Johannes die Doper en doop die Jesus.  Johannes die Doper is die middelpunt van die groot kosmos, wat nou die minikosmos se middelpunt doop.  Die bewussyn van die minikosmossie word nou in die bewussyn van die groot kosmos gedoop.  Die Jesus god kry nou ook ‘n vader god van die Jesus god in die bewussyn, maar die vader god het ook nog ‘n god; die ongemanifesteerde, die NOT die nothingness.  Maar in die prentjie kort nog die moeders, die Mirriam en Martha moeders.

Chesed doop vir Tipareth, maar ook deur die vroulike Mirriam metabolisme en Chesed weer, word deur Kether eers deur Binah gedoop.  Die Martha, Johannes se moeder metabolise meganisme. Kether is weer die Yud deurlaat van die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur; die openbaring van die NOT, the nothingness into somethingness.  Hierdie alles, Maatjies, is nie information to the mind nie, maar let baie mooi op: dit is die training of the mind skedule.  Die vuur van die bos wat nie vanuit die wȇreld se bos brand nie, daarom brand die Aleph Hei Yud Hei EK IS nie die wȇreld se bos, die wȇreld se mind uit met information bo die wȇreld se vuurmaakplek nie.  Die Mem Shin Hei, die Mosheh onder ons wat dit raaksien, is die Yisrael waarheen Yahshua die twee twee boodskappers stuur.  Die Yahshua boodskapper en die YoChananda boodskapper.  Die volledige boodskap.  Die doop in YoChananda boodskap, die Yahshua wat in die YoChananda gedoop moet word in die Yud-or-daan.

images (3)Die M vir moeder of Mirriam of Martha of Malchut is die M van die  Mem.  Die Mem van 40 wat in  die driehoek as 40 en 4 en 400  staan.  Die ander twee is altyd sigbaar vanaf die oogpunt van een van die drie.  Die 4 met geen 0 of nul, staan bekend as Dalet. Die 4 met een 0 nul staan bekend as 40 of Mem.  Die 4 met twee 00 nulle staan bekend as 400 of Tav.  Nou kan die geoefendee mind reeds merk dat hier pragtige training oppad is.  Die M vir Ma of Moeder van die wȇrelde sonder 0, of met een 0 of met twee 00, dan volg die interressante naamlik die drie 000 wȇreld, maar met die Aleph of 1 vooraan.  Die Aleph of Shlomo 1000 wȇreld wat bestaan uit Kuf(100) Resh(200) en Shin(300) en Tau(400)= 1000 of ook 1 met 2 nulle, en 2 met 2 nulle, en 3 met 2 nulle, en 4 met 2 nulle.  Dus al vier ene 1 van die vier 4 met twee 00 elk; dus 2×4=8 nulle.  8 is M vir Mashiach, die moeder Mashiach, die ma Mashiach, die vroulike Mashiach.  8 nulle opmekaar vertikaal is die pilaar Sephira vanaf Malchut tot by Binah, die M vir die Hemelse Moeder.  Die 8 x 10 = 80 die 80 Pei mond wat praat.  Wat praat die 8 nulle pei mond?  Die 8 nulle Pei mond praat die 4de dimensie praat.  Wat is die vierde dimensie praat en hoor?  Dit is die Dag 50 praat en hoor.  Is dit in alle tale wat gepraat word, of net een taal en alle ore hoor die een taal?

Storetjie open nou die groot dispuut oor die begrip van wie die karakter in die Bybel is wat bekend staan as johannes die Doper.  Training vir die mind wat ore het om te hoor, is gegee.  Nou volg ‘n volgende punt in die Bybel wat die hoerkerk en dogters geen aandag aan gee nie.  Dit is die wereklike begrip van geboorte.  Somethingness uit Nothingness gee dus geboorte aan somethingness. Die geboorte vind deur die Moeder, die Mamma,die bevrugte Tet(9) plaas.  Iets gee geboorte aan iets deur die Moeder, die Mem.  As die iets nou lewe is wat die eenkant die gee werk moet doen, is dit dus logies dat die lewe nou aan die gee kant gaan verdwyn, gaan vertrek.  Ons kan amper sȇ gaan “doodgaan” om aan die anderkant gebore te raak as lewe aan daardie kant.  Dit is die doodgaan proses in die geboorte proses. The fact that without limitation, finiteness (aan die een kant) there can be no manifestations geboorte.  En sonder die proses kan daar nie progress wees nie.

This embarkment upon a fresh phase of development in order to re-establish their live and as they commence this new phase with the experience of the preceding phaseimplicit in their nature, they commence where the last phase ended. They climb upon its shoulders, and thereby evolution rises to a greater complexity. For it has now become a organisation of organisms.

Die groot kosmos het nou mini kosmossies op elke vlak kleiner, vinniger in tyd duplikaatjies. Die Nuwe Testament is die kleiner, vinniger kosmossie duplikaatjie op een vlak van die Moeder Kosmos. You wil see this principle prevailing throughout all things. It is a very important cosmic principle not known at all.

Om nou die vrou se rol by die drie kruise van tyd en afstand te verduidelik wat tans onbekend is, begin Storetjie by Binah as moeder.  Binah is ook numeries die getal twee(2). Binah kan in twee rigtings funksioneer: Binah kan vorentoe en agtertoe in tyd funksioneer, daarom kan 2048=14 YoChananda die 2014=7 bevrug.  Die vierde dimensie van die vier… the phases of the cosmic evolution the rings, the rays, the planes occupy neither space nor time in the organism of a great entity but implicit in its nature. This is the fourth dimension the dimension of the implicit nature of the nuclear atom.  Which determines the nature of the manifested universe which it projects.  Let altyd op wanneer is dit Kosmos, of wanneer Universe, soos die vrou bevrug word deur haar voortplanting sisteem deur die man in een rigting en dan geboorte gee in die teenoorstaande rigting.  Binah kan die bevrugting proses in die Binah Chokmah Kether rigting doen wat gevolg word deur die Kether Chokmah Binah geboorte proses.  Binah kan ook die  Kether Chokmah Binah bevrugting ontvang wat die Binah Chokmah Kether geboorte tot gevolg het.  Dieselfde prosesse gebeur met die ander moeders ook.  Die Chet(8), Tet(9) en Yud(10) of Binah, Chokmah, Kether.  Die vierde dimensie prosesse van bevrugting en “dood” of verdwyn van lewe eenkant, en verskyn van lewe anderkant waar die nuwe lewe bo-op die skouers van die vorige lewe klim, word totaal uitgelaat deur die vormgodsdienste.

Die fantastiese begrip dat die Great One nie die tyd en ruimte van die basiese bestanddele van die Kosmos, the Rings, the Radials and Planes bevat nie, verduidelik hoe die Great One, die Yisrael program, op die skouers van die vorige lewe of program se nuwe vordering ook vir die huidige “wȇreld” of ruimte en tyd, of 70 ander nasies, kan gee.  Die begrip dat die kern die hele sirkel gaan insluit, maar nie vervang nie; die 49 en 50 begrip. Die begrip dat Yisrael die hele planeet moet vul, maar by hulle Torah moet hou.  Hulle Torah moet doen, sodat Yisrael in die wȇreld woon, maar nie van die wȇreld is nie.  Die mini-heelalletjie in die Moeder Heelal, maar nie in die Moeder Heelal se tyd en ruimte vasgevang nie; die 50 Yobel vreugde begrip.  Gee die boodskap vir die wat met 50 Yobel ore hoor sodat hulle mind getrain kan word.  Moet nie stry met die 7×7=49 somme makers nie. Skud hulle stad se stof van jou voete af.

Dit is die 7×7=49 wat op Pesach die bevel gee dat die 7×7=50  doodgemaak, stilgemaak moet word.  Die 7×7=49 volk moet eerder deur die een 7×7=50 gered word.  Want die 7×7=49 was te bang op Chanukah om hulle opdrag uit te leef; die opdrag dat dat hulle ‘n voorbeeld vir die res van die nasies moet wees.  Die nuwe progress van die nuwe mini-kosmossie Great One se mini-heelalletjie se doen medeskep, soos die doen medeskep Torah voorskryf.  Hulle verskoning is die Romeine sal sien!  Die volk luister en verstaan die 7×7=50 boodskap en gaan dit volg en dan is die politieke Yisrael sisteem in gevaar, want die Romeine gaan ons en ons volgelinge, die gemengde saad, uitwis!   Die wȇreld verloon die ware Program.  Daarom is die boek wat die verraad beskryf, uitgehaal uit die Bybel, die verhaal van die Makkebeers.  Die Yisrael wat nie te bang is om te veg vir sy mini-kosmossie se mini-heelalletjie in die Moeder Kosmos en Moeder Heelal nie.

Daarom is die Chanukah van Johnnes 10:22 se Chanukah gewreek gedurende die 1945 oorlog.   Ja die Yohachnan hoofstuk 10 volle 10 Sephiroth Adam soos opgebou moet word deur die 22 letters van vers 22, se vermoor deur die banggatgeid van die bewende selfsugtige Jood wat toe net aan homself gedink het en nie kon saamstaan teen die Germaanse Romein nie, kon ook nie in 1945 saam staan teen die Germaanse Duitser nie.  Vier Duitsers jaag een duisend na hulle dood en met hulle oormag in getal, kan hulle nog nie hulle slapgat gierigheid vir die elkeen net vir homself alleen se ou patetiese lewentjie oorkom nie.  Wie sy ou patetiese ou lewentjie wil red, sal dit verloor.  Die Chanukah handeling van die brawe Makkabeer moet kom.  Die Bloedrivier handeling. Die als een Shabbat getuigskrif.  Die 7×7=50 Yobel getuigskrif.  Die getuigskrif wat dit duidelik stel dat my Kosmos, my Heelal, my Great One, het my Torah, my heilige Feestye, my Kosmos en heelal tye. Ek kan nie my great one verraai nie.  Ek is sy Maan, Sy lig weerkaats ek.  Sy Chanukah lig en nie jou lig nie.  Ek mag nie agteruit gaan nie.  My boself is 2048=14, die ware toekoms.  Jou lig is agteruit, die verlede teenoor my nuwe Great One se lig.

An organistion of organisms of much more complexity.  Daarom word Chanukah die hoogste  beloon, want Yisrael het nie weggeskram om vir hulle program te veg nie.  O my Benyamin Boervolk, wanneer gaan jy jou Chanukah wakkerword doen?  Jou Chanukah lig wat trots brand daar verspreid, alleen oral oor planeet Aarde, oral in jou Great One heelalletjie.  Weet dat jy, wurmpie, spiraaltjie Yahkob, beskerm is.  Doen net My Torah sodat jy deel kan word van die Mem 13de letter Moeder spinnende 13 Echad Boom van die Lewe van jou Great One!

Mem, die stroom van wysheid uit Kether.  Mem, die 13 kanale vanaf super bewussyn na bewussyn.  Mem, the thirteen attributes of mercy.  Mem die dertien maniere om die orale Pei(80) super eksegese van die Torah te doen.  Mem die 13 punt spinnende metaboliese Boom van die Lewe.  Mem die dertien Mems wat in die lug sweef daar waar net Lamed kan bykom.   Mem die atbash van Yud.  Die punt waar Nothingness gebore word as Somethingness.  Mem is 13 en Aleph Chet Dalet Echad is 13.  En liefde Aleph Hei Beit Hei is 13, en Hei Vav Yud Hei, die essentiele Naam is 2×13, dus die liefde 13 plus die eenheid 13.  Die naam funksioneer met die toe Mem 13; toe fontein van wysheid, en oop mem 13, oop fontein van wysheid.  Mem, the womb die vrou by die Golgotha; die Pistis Sophia.  Storetjie het nou training vir die mind gegee van hoe al die training prosesse wat nog volg gaan funksioneer.

Mem as Binah, die vrou word bevrug met die stroom van wysheid wat Chokmah die vader vanaf Kether, die Yud waardeur die nothingness nou somethingness word, ontvang.  Die proses kan ook terug werkend wees wanneer die Daat nou vir Binah bevrug.  Bogenoemde training of the mind moet nou eers duideliker gestel word deur Storetjie. Wat is Daat?  Hoekom is daar ‘n Kosmos en ‘n Logos en ‘n Heelal?  Dit is daar omdat die Kosmos ‘n objektiewe insig van homself wil verkry, en die Logos bewussyn is die Oog waarmee hy die objektiewe insig kry.  Maar hy kan ook sy subjektiewe beeld vanaf die Logos daardeur projekteer in die objektiewe heelal in.  Storetjie haal aan Cosmic Doctrine p. 65

Gen. 1:2.  Met die moeder kosmos projeksie deur die logos na die heelal is daar geen orde en samewerking en eenheidsgevoel tussen die atoompies nie.  Wanneer ‘n great one nou sy kosmossie ook deur die logos oog projekteer, vind hy dat daar reeds ongeorganiseerde, elkeen vir homself atoompies reeds daar is in die heelal.  Voor die Adam van die Bybel wat die Yisrael Adam of Great One verhaal is, was daar reeds atoompies hier wat wag op die progressed Great One se organisering without form and void en darkness upon the deep…want, en let nou mooi op Vrou Binah  funksioneer nou deur Daat na Zeir Anpin, of die Heelal of Vav  deur Chesed, die vroulike osmotiese metaboliese anabolise driehoek.

72

Travelling Atoms

Die ware definisie vir Daat kan nooit in die objektiewe heelal Qabalah boom ingevul word nie, want die atoompies wat die Great Entity kern uit elke vlak om hom bymekaar gemaak het, het elkeen reeds sy maksimum ontwikkeling bereik en reeds ‘n konsep van homself geskep…

Being of lesser development the full recapitulary growth is achieved earlier. Each atom, having realised itself, has created a concept of itself.

Nou die definisie van Daat en hoekom Daat nie sigbaar is nie:  These concepts (verskillende kennis of Daat eenhede) projected by the atoms, are not atoms, (baie belangrik, net die idee, die konsep, nie die fisiese atoom nie, geen gewig of vorm nie, kan nie ingeteken word in die Qabalah heelal fisiese boom nie, net in die subjektiewe kosmos mind… But so many units of knowledge (Daat eenhede) of ways which reaction is possible …elke moontlike reaksie op ‘n aksie is ‘n Daat of kennis eenheid …but they are not, therefore sorted into concentric belts….geen massa, dus sentrifigale spinkragte het geen invloed op hulle nie ….because there is nothing in them upon which gravitation can act.  They are merely forms of reaction.

Maatjies hier volg nou baie groot geheime, die Daat geheime.  Let mooi op met die Chesed, net onder Chokmah se metaboliese spinnende Daat se hart kennis wat die Chokmah Daat wysheid in die mind gee.  Die objektiewe heelal swaartekrag spin kan nie die sewe vlakke se sewe subvlakke skep nie.  Nou die groot geheim: net die metaboliese spin in die Great One kan die subvlakke se Daat uitspin of skep. Die 7×7 aftel van die koring en wyn en olie en eet van die sewe subvlakke, gee die geordende sewe subvlakke in elke vlak.  Die sewe Sephira in elke bestaande Sephiroth. Dit is ons skeppingsdeel van die vennootskap skeppings plan!

Opsommend van die groot geheim: die vrou Binah en vader Chokmah skep die Moeder subjektiewe kosmos en deur die Logos Oog die objektiewe heelal, maar net die hoof sewe vlakke vorm.  Elke vlak bevat van al die vlakke, maar is ongeorganiseerd deurmekaar op ‘n vlak.  Daar is dus sewe Sphira, maar elke Sephiroth bestaan uit …without form and void ..darkness.  Ongeordende atoompies elkeen net vir homself.  Ongeordende Yisrael, elkeen net vir homself met die Romeinse Germaanse oorheersing en ook met die Duitse Germaanse oorheersing.  Net die Chanukah ordening, die Great One metaboliese subvlak ordening, die sewe weke van sewe Shabatte ordening van die 7 Sephira in sub-geordende 7 Sephira elk, gaan die dag 50 gee.  Die Chanukah optrede van saamstaan.

In kort saamgevat, die travelling atom eindig dus op as the Great One op ‘n vlak van die sewe vlakke en moet dan die vlak sub-orden ook in sewe vlakke wat spieëlbeelde van die ander sewe vlakke is.  Die beeld is pratig saamgevat in die sewe jaarlikse Shabbatte asook die 7×7 Shabbatte van die Omer aftel.  Maar nou in meer detail: die hele rede vir die hele skeppingsproses is dat die subjektiwe nie net ‘n subjektiewe beeld wil bekom nie, maar ook ‘n objektiewe beeld.  Die beelde moet so getrou en waar wees as moontlik.  Die Shema, die eenheid of die 13 of die Mem of die Binah of al die 13 beskrywings wil ‘n beeld kry van al die moontlike Daat of reaksies op aksies wat daar kan wees.  Dus die Oneindige eenheid wil ‘n beeld subjektief en objektief van Homself verkry in sy volle potensiaal.  Die 7×7=49 kan dus oneindig kleiner en kleiner word of oneindig groter en groter word in die 7×7 vlakke fisiese heelalle, waarvan die eerste dag en die laaste dag altyd ‘n Shabbat is en die vyf ander dae.  Die vyf is wat die vrug moet “ryp” word dat die Skepper dit kan “eet” – die objektiewe en subjektiewe beelde uit die skepping kan kry.

Die eerste deel van die Bybelboek se skeppingsverhaal word gedoen deur die Elokim – ja,daar is n K in die naam Elo-k-im.  Wie is hulle?

Cosmic Doctrine p.66   The first act of creation proceeds from the body of God, and is but a mass of unorganized “units” …(Elokim met die k).  Darkness was upon the face of the deep …  These units …Elokim … having no organization, and consequently no relations among themselves, could not attain to objective consciousness. 

Die rede hoekom daar objektiewe skepping is, om die objektiewe spieëlbeeld van God te gee vir God.  Die een groot waarheid wat geheim gehou word.  Nou word nog ‘n enorme geheim geopenbaar, die waarheid van wie en vir watter doel die volledige Mashiach daar is.  Baie, baie groter en meer omvangryk as die Kerk en sy dogters se begrip.  Luister mooi met die 7×7=50 Yobel oor wat kan hoor: die Elokim se chaotiese ongeordende skepping van in die begin van die Bybel, en die einde wat die begin is, na die Bome van die geordende Lewe toe, word gered, georden deur die Great One.  Die een wat vlak vir vlak orde bring, elke vlak orden sodat die ware objektiewe begrip dat daar ‘n geordende spieëlbeeld moet wees, herstel word.  Dit is die ware Mashiach begrip; die spieëlbeeld hersteller, die nuwe lens vir die uit-fokus Hubble teleskoop lens.

But as soon as the concept of the Great Entity… Groot geheim; net die konsep, nie die atoom self nie.   Dus is die Mashiach Great Entity net in konsep hier.  Yisrael is net in konsep hier, Mashiach, Yisrael is nie in atoom hier nie.  Mashiach Yisrael bevat nie die tyd of ruimte nie.  Mashiach Yisrael besit nie hier atoomkern, tyd of ruimte nie.  Mashiach Yisrael is in die wëreld, maar nie van die wȇreld nie.  Die Great One Mashiach orden net die wȇreld van die Elokim met die k…

Wat beteken die ‘orden’ wat die Mashiach Great Entity Yisrael nou moet doen en hoekom kry hulle dit reg om dit te doen? ‘Orden’ beteken: The Great Entity based on its cosmic experiences …

Die 12 keer wat hy as, toe nog ‘n traveling atom – verlore seun verhaal – saam met die 12, die kosmos radiale deurkruis het en al die moontlike reaksies bemeester het, toe bevorder is na ‘n Great Entity Mashiach toe en nou sy opdrag ontvang het om te kom orden  op ‘n vlak.  Die Great Entity besit reeds die atoomkern, daarom  het hy nie nog besittings nou nodig nie.  Die ware Yisrael het nie hier sy eie land nie; hy besit reeds baie meer as die een vlak wat hy nou net sub-orden in nog sewe sub-vlakke wat georden moet wees.  Die Great Entity Mashiach Yisrael kan die ordening van die vlak in sewe subvlakke juis doen met sy metabolisme, omdat hy net in konsep hier is.  Die kern tot kern trekkrag kan nie op hom ‘n invloed uitoefen nie.  Hy kan dus die subvlakke metaboliseer in ‘n vlak.  ‘Julle moet die offers na die priesters toe bring en hulle moet dit eet…’

The Great Entity Mashiach Yisrael organised them into relationships, and then they, the atoms of the Elokim, became conscious of each other… became effected by each other.

Hierdie optrede is ‘n kosmiese wet.  Yisrael moet eers self weer terugkeer na sy Great Entity kern konsep toe van die bewus van mekaar geordende optrede… die julle moet eers julle naaste liefhȇ soos julleself, voordat Yisrael die Mashiach vir die ander volke, die ongeordende Elokim atoompies kan wees.  As dit nie in die Yisrael is nie, dan lei die stert die kop.

Toe die sosiaal nasionalisme, bewus van mekaar – vir volk en vaderland – die kosmiese wet deur Hitler ontdek is en hy hulle Heil Hitler Mashiach word en hulle sy liggaam; toe lei die kop die stert.  Die Germaanse Duitser een stam Dan, vervul toe die Yisrael as geheel se Mashiach rol, want die ander het hul eers-geboortereg uitverkoop deur … onbewus van mekaar te geword het soos die Elokim atoompies wat hulle moes kom bewus maak van mekaar.  Die Makkabeer Chanukah Yisrael naaste, mekaar liefhet optrede, moet kom. ‘n Great Entity Yisrael opdrag vervulling.

Daar is dus die objektiewe en subjektiewe.  Die 22 Letters of “paaie” van Qaballah of die 32 “paaie” van Qaballah.  Daar is die studeer dan kennis Daat.  Daar is die weergee van kennis Daat.  Die ware weergeër van kennis Daat se leefwyse gee die kennis Daat, dan beleef die studente die kennis Daat.  Dit is ‘n interresante kennis opdoen ervaring. Ware kennis Daat belewenis is dus ‘n tydlose, ruimtelose ervaring.  A Great Entity only concept without the atom nucleus Daat knowledge experience.  Die Daat wat Binah 50 hanteer.  Daat volg Binah dan kom Chesed.

Daat wat Mem of Moeder of vrou hanteer, is die hoeveelheid reaksies wat atome met mekaar kan ondervind, nie die hoeveelheid atome nie.  Daat is dus die formules, die skeppings kodes, dus kan die eienaar van die formules enige van die reaksies skep. Die eienaar hoef nie die reaksies se tyd of ruimte te besit nie.  Yisrael is die mede eienaar van die formules.  Saam kan die Yud Hei Vav Hei en Elohim, let wel, met die H die Hei, nou ook skep.   Waar het ons nou van die Hei gehoor?  Ja natuurlik, by Abram na Abraham en Sara na Sarah.

Die Great Entity Mashiach bringer van orde en naaste-bestaan bewustheids Program wat nou in die Bybelboek se Somethingness God se kosmos atoompie, Elokim liggaam se skeppingsverhaal ingebring word.  Die bringer van die ‘orden kode’ Mashiach Yisrael nasie. Die atoom konsepte wat die Elokim atome kom orden en in ruil vir die taak, nie grond of tyd of ruimte ontvang nie, maar die nuwe reaksies wat die vlak se Elokim atome by ontdek het, se formules om as Daat terug te neem na Binah, Chokmah en Kerher en Nothingness toe.

Die Sukah Fees toon die ruil transaksies pragtig. Die 70 beeste word geslag. Die 7×10=70, die 7 vlakke se 10 Sephiroth op elke vlak wat die Elokim se ongeordende atoompies bevat, word nou georden op die eerste 7 dae.  Dan ontvang die Great One Yisrael volk sy formule belonings en dans vir Chet(8) en Tet(9) met die Torah en trek die Mem Binah water.  Die formules, die Daat atoompie reaksies formules word aangebied en Yud, wat Atbash Mem Binah is, bring nog nuwe Nothingness na vore …!  Daar is altyd die spanning tussen die Elokim atoompie skepping, die vlees deur Saul Paul genoem en die Great One se atoom konsepte …die gees deur Saul Paul genoem.  Of ook die Abram en die Abraham, of die Sara en die Sarah.  Die Hei in Elohim se stryd met die Caf in Elokim.   Dus die Caf se atoom skepping as Kuf(100)+Tav(400)=500 en Resh(200)+Shin(300)=500; die twee helftes van Shlomo Adam Aleph(1000).

The prime atom of each plane…(die Tav atoom)…has a direct relationship with its corresponding plane of cosmic substance …Kuf…and consequently is influenced by the great entities upon that plane:…(Shin en Resh)…hence there is always a certain opposition between the two… (die gees en vlees).

Hierdie is die Saul na Paul bekering stryd. Die Elokim wat nou die Hei ontvang en die Elohim word.  Hierde Nuwe Testament boeke van Paulus verwar die leser. Die Gees en die vlees stryd van die Saul koning, die Caf Elokim koning wat Amalek insluit.  Wat die atoompies insluit van die Elokim skepping wat nie deelis van die Elohiym Yud Hei Vav Hei Great One, net konsep orden Program nie. Daar is nuwe Elokim wat soos Saul na Paul oppad na Damaskus toe omgebou word; hulle het die stryd van vlees Elokim en vlees Elohim.

Maar daar is ook die Dalet Vav Dalet of David wat Amalek met die banvloek tref en nie die gees en vlees stryd het nie.  As herder seuntjie wis sy vyf klippies, sy Hei, die reus Amalek uit.  Die Torah is in sy hart.  Hy dig liedere, hy dans naak, hy is die Yud Hei Vav Hei Elohiym seun van geboorte af.  Adam het hom 70 jaar gegee.  David is die suiwer Great One, die traveling atom wat al 12 radiale as student voltooi het en terug is na die central stilness toe, en sy beloning as Great One ontvang het en nou die  Batsheba kom trou vir die Shlomo 1000. Daar is nou die skuldbrief wat opgeklaar moet word aan sy kant.  Die ooste en die weste se rolle …. die Dalet Vav Dalet, Lord of Mind, Lord of Flame, Lord of Form …Great Entity Mashiach wat die ordening kom doen.

Hoe raak Storetjie die persoonlike lewens?  Luister weer: These concepts, projected by the atoms, are not atoms, but so many units of knowledge …Daat …of ways in which reaction is possible.  These concepts are merely forms of reactions…

Hierdie training of the mind moet Storetjie nou verduidelik, want dit is hierdie onderwerp wat baie lig werp op die persoonlike verhoudings van mense.  Elke persoon verteenwoordig dus sy maksimum …ways of reaction … wat hy of sy kon bereik.  Daar is verskillende maksimums van …ways of reaction …wat bereik kan word.  Elke persoon sien sy wȇreld volgens die maksimum ….ways of reaction…wat hy of sy bereik het.  Dit bepaal dus die grootte van sy of haar wȇreld, of denke of insig of Daat kennis of lewens uitkyk. Soos Godsbegrip, of liefde begrip, of lewensenergie begrip, of lewensbelangstellings, lewensdryfkrag; die hele spektrum van menswees van elke mens word dus bepaal deur  sy of haar maksimum …forms of reaction …wat hanteer kan word. Hierdie kosmiese wet is dus verantwoordelik vir die groot pyn en ellende in huwelike wanneer die huweliksmaats se maksimum …forms of reaction… te groot verskil.  Die grootte van die wȇrelde wat elkeen in leef, word bepaal deur die maksimum form of reactions … en wanneer die wȇrelde se groottes te veel verskil, werk dinge nie uit nie.  Die tipe huwelik trek swaar aan die groot verskil.  Die huwelik is die belangrike struktuur, want binne die huwelik vind die ‘doen my gebooie’ plaas …sodat julle toegang tot die Bome van die Lewe mag kry.

 

73

‘Great One’ Concept

 Daat of kennis wat een moet aanbied om toegang tot die Boom van die Lewe te kry soos verkrygbaar uit die Torah, is nie die Boom van Kennis met die brein leer kennis nie.  Die doen deel van die gebooie, die Torah, is die aksies.  Doen is aksie en die, aksie gee die reaksie.  Daar is die reaksie van die kosmiese wet: These concepts, projected by atoms, are not atoms, but so many units of knowledge (Daat) of ways in which reaction…(die reaksie op die aksie van die doen van die gebooie, die Torah) is possible. These concepts are reactions not atoms.  

Storetjie gee nog net agtergrond op die stadium.  Die atom, soos met die Elokim met Kaf Skepping is die 70 ander nasies met hulle eie sonne, hulle eie gode.   Maar die concept of a atom is die nasie Yisrael.  Hy het nie die atoom nie, hy het nie sy eie son nie, hy is die concept, dus die maan.  Die concept of the atom, die maan van die son.  Die konsep straal die atom concept uit, maar as konsep van die atom sonder die atoom.  Die maan sonder die sonlig in homself, straal die son se lig uit as ‘n spiëel, ‘n weerkaatser.  Die skepping moet ‘n perfekte volmaan weerkaatser van die Skepper wees.  Julle moet die volmaan heilig. Julle moet doen, aksie, sodat daar reaksie in julle kan wees.  Die reaksies of Daat is wat julle aanbied aan Binah; die reaksie Daat en die kopkennis Daat nie.  Die doen aksie reaksie Daat is wat julle toegang tot Binah of die Boom van die Lewe gee soos die huwelik in die Beit vir begin by die Beit vir Binah of Bybel boek, die Sameck sirkel boek gee.

Die huwelik van die Yisrael Great One konsep volmaan weerkaatser spieël, moet nou egter in die vlak waar hy as man en sy huweliksmaat as vrou hulle nou bevind, die sewe subvlakke skep. Daarom sal hulle huwelik as die skeppings meganisme wat die volledige spieëlbeeld sewe subvlakke moet skep uit die sewe groot moeder vlakke byvoorbeeld, ook so ‘n breë spektrum moet kan hanteer. Elkeen verskil in die maksimum van units of knowledge of ways in which reaction is possible wat so ‘n breë spektrum moet kan dek.  Wat is die breë spektrum van die sewe Moeder Kosmos nou weer Maatjies?

Die samestelling van elke vlak bepaal die tipe kombinasies en dus die kompleksieteit van die kombinasies en dus die hoeveelheid aksies en dus hoeveelheid reaksies.   Vlak een het die driesydige struktuur met drie sye waarop voortgebou kan word. Vlak twee het vier sye, so is daar vyf, ses, sewe, agt, tot nege sye op vlak sewe.  Nege sye op vlak sewe gee geboorte aan die Yud(10, die nuwe vlak een op die volgende kwantum.  Dus die Yisrael huwelik Chet(8) moet die volle spektrum Tet(9) bevrugting en dragtyd se aksies en reaksies deur al sewe vlakke se maksimum vir elke vlak, kan hanteer in die skep van die geordende sewe sub-vlakke op elke vlak wat die ongeordende atoom skeppinge van die Elokim gode an navolg; die 70 nasies wat die Yisrael huwelik moet navolg.

Dit is dus duidelik dat die Yisrael Great One volmaan konsep voorbeeld, sewe sub vlakke moet kan bou, die huwelik meganisme waarin al die moontlike aksie en reaksies moet plaasvind en nie ‘n maklike huwelik is nie.  Die ware Mashiach huwelik wat die sewe subvlakke ordening op al sewe vlakke moet skep, is die hoofstruktuur van die Great One, Yisrael Program.  Die manlike vuur dryfkrag moet deur die vroulike vuurpyl struktuur hanteer kan word.  Die verskil in die verskeidenheid van die maksimum  reaksies se maksimum,  en verskeidenheid van die minimum reaksies se maksimum, se twee maksimumme van reaksies op aksies, moet die sewe vlakke kan dek om die sewe geordende subvlakke te skep wat dan die sewe vlakke sal orden.  Die Yisrael huwelik is die Ateret ha Yesod; die penwortel en boomstam kombinasie van die Boom wat die sywortels en die boomtakke verbind.  Al 70 van hulle, dus met penwortel as een en stam as een, saam die 72, die twee en sewentig karaktertrekke van God of die Sewe Vlakke met tien Sephiroth per vlak.  Die meditering deur elke huweliksmaat oor die geheime verskuil agter die huwelik meganismes van die die 3 patriarge en 4 matriarge; dus 7 saam vir die skepping van die sewe subvlakke, kan die huwelik bystaan in sy eie skepping stryd aangesien hierdie hoof funksie meganisme, bekend as die huwelikslewe, glad nie deur die Hoerkerk en sy dogters se manlike alleen benadering, hanteer word nie.  Daar is geen leiding beskikbaar vir die skape nie.  Rachel het oppad gesterf met Ben Oni Benyamin se geboorte.  Die wolf eer sy Rachel moeder, die vierde Matriach; die vierde dimensie Martriarg.  Benyamin stel die Maatjies voor aan Rachel waarvoor Yahkob 7+7 jaar gewerk het. Rachel die vierde matriag, Rachel die vierde dimensie

Therefore all the phases of cosmic evolution, the rings, the rays and the planes occupy neither time nor space in the  organism of the Great Entity (dus die Yisrael man en vrou huwelik) but are implicit in the nature of the marriage of the Great Entity (with Rachel) the implicit nature of the nuclear atom.  This is the fourth dimension marriage which determines the nature of the minifested universe. Fantasties mooi.

Die ware huwelik met Rachel.  Die Great Entity Yisrael vierde dimensie huwelik.  Die hart van die Mashiach Program wat deur die hoerkerk gesteel is.  Die ware vierde dimensie Rachel huwelik bestaan nog steeds.  Ben Oni, Benyamin eer sy moeder Rachel wat die eerste vrou in die vierde dimensie huwelik is.  Die weg is oop; alle Great Entity Yisrael huwelike kan nou in die vierde dimensie plaasvind en funksioneer.  Die 2048=14 en 2014=7 jare van Yahkob se arbeid maak nou vir Rachel vry.  Yobel 50 (7×7=50)  die vierde dimensie – Hallelu-yah!

Benyamin die seun van Rachel waaroor sy geween het, het nou as wolf die prooi, die hoerkerk en dogter hoere as vals huweliksmaats verskeur en deel nou die buit uit.  Die buit is die vierde dimensie huwelik wat sy moeder Rachel, die eersteling van die Fees van die Eerstelimge se 50ste dag.  Die Rachel huwelik vervang nou die 49ste dag hoerkerk huwelik.  Watter vreugdevolle gebeurtenis!  Dit is die vierde dimensie Capstone vervulling van Esther Hadassah.  Die herdertjie nasietjie, die ou Boervolkie, die witkappie vroutjie wat ween by die Vrouemonument, waar die konsentrasie kampe gedenk word.  Die paar huwelike by Bloedrivier waar die ‘als een Shabbat’ gelofte hulle gered het.  Die Shabbat wat al die geheime in pag hou, vir die huwelik wat doen, wat aksies doen sodat daar reaksies kan wees.  Die reaksies Daat wat toegang gee tot die Rachel vrou huwelik.  Die witkappie Boere vrou wat ween oor haar seuns uit die Suidland in die taal van  die Afrika Yisrael sonder reg op die tyd en die ruimte, kom die boodskap helder deur die aarde se vloeilyne, die bloedvate en senuwee netwerk.  Hoor, shema, die Rachel huwelik is herstel.   Die berg van die Draak is nou die berg van Michael.  Tell it, tell it…  Verkondig dit, verkondig dit.

Nou dat die mind training Storetjie in die sirkel of vierkantige begin en einde ineen verhaal deurgedring het tot die vierde dimensie huwelik meganisme,  kan die volgende benader word.

And the spirit of God.. (Logoidal conciousness) moved ..merkavah beweging.  Dus nie tyd of afstand beweging ..upon the face of the waters… The phase of the development of matter; the raw material atoms or units of manifestation…and the face or phase of the development of tides and rays framework or skeleton. (My feestye in hulle bepaalde seisoene en tye).  And God Elokim said: Let there be light…(projected image) and there was light.

The Logos alone in the sphere that is afterwards to become its Universe.  It is conscious only of itself for there is no object in existence within that sphere of which it can be conscious.

Die Nothingness manifesteer Somethingness.  Die Somethingness is die kosmos.  Die kosmos maak in sy middel weer ‘n ruimte met niks in nie en manifesteer daar die Logos, manifesteer dan ‘n Heelal om hom, ook gesien as sy aura, waarvan die Logos nou bewus word. Bewussyn begin dus by Kosmos bewussyn, dan volg Logos bewussyn, dan volg objektiewe of die Heelal Logos bewussyn.  Die bewussyn of consciousness van die Kosmos en die Logos is reeds in die voorwerp of Heelal of atome waar massa en beweging is.

Wat vertel dit?  Dit beskryf die teenoorstaande van die wȇreld se kerke idees dat die mens eers bewus word van homself en dan later van God.  God se bewussyyn is reeds vanaf die begin van elke siklus in die mens.  Nou kom die doen of aksie en reaksie wet weer na vore; die Heelal of aksie en reaksie wȇreld se bewussyn deur die aksie en reaksie doen.  Die bewusword van die resultaat van die Heelal aksie het ‘n reaksie gevolg in die Logos bewussyn. Fantasties! Die Heelal optrede beïnvloed die Logos bewussyn en dus optrede.  Die Lgos is nie net bewus van die Heelal nie, maar in sy onderbewussyn ook bewus van die Kosmos bewussyn.

Nou volg die ander mooi helfte: die Logos se bewussyn in kontak met die Kosmos bewussyn en die Heelal bewussyn is dus presies bewus van die tye en die invloede van al die dinge wat Storetjie nog moet by uitkom wat die Heelal van die Kosmos kant af beïnvloed of sal beïnvloed en omgekeerd, en kan dus daarvoor aanpassings maak na beide kante toe.  Aan die Heelal kant word die tipe beheer die Natuurwette genoem.  So die mens Adam wat dit weet en naby die natuur leef en in harmonie met die natuur leef, leef reeds in een met sy God.  Die hoerkerk wat die Natuur God met sy evangelie dat net die mens alleen hemel toe gaan ten koste van die natuur, sit die pot heeltemal mis.  Die vierde dimensie huwelik sluit die totale skepping in.  Die Rachel huwelik vervang die hoerkerk huwelik!

 

74

Sewe Spirale, Sewe Vlakke

007Daar spiraal sewe spirale uit.  Hoekom net sewe?  Omdat die sewe spirale sewe Vlakke gee.  Die sewe vlakke bestaan uit vlak een met die driehoek struktuur. Hoekom drie sye? Want drie sye of die driehoek is die minimum sye nodig om ruimte binne in te kan skep. Nou volg elke vlak met een sy meer in die struktuur, dus vier sye, vyf sye, ses sye, sewe sye, agt sye en nege sye op vlak sewe.  Daar is net die 0 tot 9 telling in die heelal. Tien sye gee iets nuut op ‘n volgende kwantum. (10) is nou  weer een of (1) met weer ‘n nuwe bobbel of leë ruimte in die heelal, waar dan weer n nuwe bewussyn of Logos in die middel in geplaas word vanaf die kosmos, wat Somethingness is, wat nou weer ‘n nuwe stukkie Somethingness vanaf Nothingness ontvang, nadat daar eers nuwe reaksies op aksies eenhede of Daat vanaf die sewe  vlakke se subvlakke, Yisrael, Great Entity se Rachel vierde dimensie tipe huwelike, ontvang is.  Die konsepte van atoomkern reaksie verskeidenheid vanaf die sewe vlakke. Elke vlak het meer reaksies as die vorige vlak, want elke vlak het meer sye waarop aksies en dus reaksies kan plaasvind as die vorige vlak, dus elke subvlak het meer konsepte of Daat eenhede wat Yisrael moet terug rapporteer.  Kort agtergrond opsomming.  Hier kom Storetjie nou by die 70 jaar wat David by Adam kry. Wat is die diepere storie?

Voor Storetjie verder gaan; het die Maatjies die vorige stukkie van die Rachel vierde dimensie huwelik mooi verstaan? Kom Storetjie verduidelik weer; hierde is van toepassing oral…

…the consciousness of a Great Entity, or the Cosmos, the Somethingness or the Nothingness, then being aware of his image of itself as a whole next, becomes aware… word bewus, dus awareness of more consciousness…(iets anders as consiousness).

Awareness word gestimuleer of geskep deur die aksie se reaksie:  doen Torah van die Rachel vierde dimensie huwelik in die Heelal se 7 subvlakke in reaksie op die 7 hoofvlakke van die 70 nasies  se aksies en reaksies.   Yisrael is die Ateret ha Yesod, die direkte koppeling met “god” deur sy Rachel vierde dimensie huwelik. Die ander 70 nasies, atoompies moet deur die subvlakke atoomkonsep metode funksioneer. Die hoerkerk idee van dat die eie son of materiele atoompie direk met die nie materiële kosmos kan koppel, is ‘n wanbegrip en vals.  Die materiële natuur koppel nie eens so nie, maar deur die Logos soos reeds beskryf. So wanneer die mens met die natuur koppel, dan koppel die natuur met die Logos en die Logos met die Kosmos en die Kosmos met die Nothingness.  Ja Maatjies, Shin is die waarheid, dit hang net af hoeveel Shin in die bewussyn is.  Die Shin wat kort is die leuen net omdat die bewussyn nog nie aware daarvan is nie.

Die awareness, die groei in consiousness deur awareness wat bykom. Die awareness van die reaksies van die vlakke se meer aksies en reaksies in die heelal se sewe vlakke, soos wat die 7 subvlakke Yisrael die konsepreaksies van die 70 nasies reaksies deur die vierde dimensie Rachel huwelik as awareness by die consiousness bygee dat die conciousness dus bewus word van die nuwe reaksies of eenhede Daat, of kennis neem en meer insig kry, sodat die Chokmah wyse meer wyser kan word en die meer wyser nou die vorige wysheid, plus die meer wysheid bymakaar sit en die nuwe Logos nou met die nuwe kombinasie Logos in die nuwe nul of ruimte kan plaas vir die nuwe kwantum begin.

The consciousness then becomes aware of the changes in the proportions of the forces of its own nature (soos die consiousness was voor die nuwe awareness) caused by the influences through which it passes, thus giving rise to new concepts...

Dus Yisrael konsep nasie,  nie konkrete atoompies of Christen kerk nie.  Die Kerk wat Yisrael vervang het, die besnydenis verbond met die doop vervang het, en dus die doop van Yahshua deur Yochananda verloor het.  Die Shabbat 7 vervang het met die Sondag 8 en dus die dieper Shabbat begrippe verloor het.  Die 7×7=50  Rachel huwelik Vierde Dimensie wat die ware 8 beweging meganisme is wat Boself 360 en Onderself 360 een maak en die ware 72 gee van een nuwe kwantum of “0” wat nou weer gevul word met ‘n Logos…

…with fresh new concepts concerning itself, and these concepts which is added to the existing complex, conditioned by it historically.   These different concepts put this on the shoulders of the previous outflowings of creative force from Nothingness to Somethingness.

Kosmos na Logos na Universe Heelal.  Die volgende siklus op die skouers van die vorige siklus; die kinders van die Rachel vierde dimensie huwelik.  Heeltemal iets anders as die hoerkerk huwelik  wat die oneindige Sameck siklus probeer vervang met die in die niet verdwynende liniëre  vae hemel bewussyn. Die Rachel huwelik is lewendig vir ewig.

Nou kom Storetjie by die 70 jaar Adam lewe per liggaam. Vlak een het die struktuur met drie sye en dus die maksimum van die drie sye aksies en reaksies stukture wat die atoom strukture kan vorm; die 70 nasies leerlinge in klas of Vlak een.  Die Meester van Vlak een, die Great entity Yisrael, die konsep atoom aksie en reaksie Meester in die vlak wat net in die vlak wȇreldonderrig  gee, maar  nie meer ‘n Vlak Een student is nie; dus nie van Vlak Wȇreld is nie, moet dus ‘n liggaam besit om in Vlak Een onderrig te kan gee.  Die Meester besit sy Meester Graad omdat hy al twaalf radiale reeds voltooi het in die Kosmos.  Die kwalifikasie gee die  Meester reeds eiendomsreg in al sewe vlakke want hy het hulle eienaar geword met sy travelling atom fase se volooiing van al 12 radiale.  Hy is nou die Great Entity Yisrael 12 stamme; die hemelse Yisrael.  Die Meester huur nou een Vav liggaam by Adam wat eiendomsreg het op die Adam 1000 jaar Vav liggaam vir 70 jaar.  Die Meester het nou besitreg vir die gehuurde liggaam vir 70 jaar.  Dus ‘n 70 jaar huurkontrak.  Hierdie Vav model liggaam is die vlak een met die driehoek struktuur met die ooreenstemmende aksie/reaksie vermoëns om dus vir 70 jaar vir die vlak een’s as Meester op te tree.  Die Yisrael Meester het dus ook in Vlak Een net die besitreg van ‘n huurder, maar nie die eiendomsreg van ‘n Vlak Een eienaar nie.

Die Vlak Een Meester moet nou ook vir elke vlak van die sewe vlakke as Meester optree, om soos die Adam 1000, ook die eienaar met eiendomsreg van die Adam 1000 model te kan word.  Die Meester moet dus nou na die eerste vlak se 70 jaar  optrede op Vlak Een in die gehuurde 70 jaar vlak een met drie sye model, as hy volhard het tot die einde toe om die gebooie of Torah onderrig te gegee het, en nie by die studente se hoerkerk aangesluit het nie.   Julle Meesters, Yisrael, moet my Shabbatte verordeninge, insettinge en gebooie doen.  Moet nou die model drie sye  teruggee en ‘n Vav vier sye Vlak Twee model huur, weer vir 70 jaar, om met sy Vlak Twee vier sye Yisrael Meesterskap onderrig in Vlak Twee, te kan voortgaan.  Daar moet dus sewe keer ‘n Vav liggaam gehuur word vir 70 jaar elk.  Elke model moet funksioneer op die ooreenstemmende vlak.  Na suksesvolle voltooiing van al sewe vlakke, subvlakke ingesluit, kan die 7×7 begrip volg.  Die Rachel huwelik se 50 Yobel wat eiendomsreg en besitreg van die nuwe Adam 1000 model liggaam gee.  Die 7×7 verbeterde model Adam 1000 as die vorige model.  Fantasties!  So daar is nou die storie agter die sewe keer doodgaan storie.  Die sewe keer nuwe modelle huur. Modelle wat die werk kan doen.  Dit gee die opsomming van die baie training wat nog gedoen moet word.  Die denke moet geoefen word om die nuwe bewussyn by die bestaande consciousness te kan byvoeg.  Dit is waar geheue of memory en al die ander konsepte van reaksies op aksies nog moet bykom.  Training and training

Cosmic Doctrine bl.70 (vir die 7×10 vlakke).  Auto reactions and cosmic memory.  The definition of memory is the flowing of pure movement in space. Memory + reaction = consciousness, maar awareness is iets anders.  Awareness is a form of reaction between two planes.  Wanneer ons die auto reactions of derde tipe manifestasie, se training of the mind doen,  sal ons vind dat die form of raamwerk waarop die Heelal of Universe gebou is, die basis  is van die derde tipe manifistasie – die auto reactions.

75

 Siklusse in Kosmos

Storetjie gee nou eers weer ‘n meer opsommende mind training benadering.

Cosmic Doctrine p. 94 You will also perceive that the order of evolution in a universe is the opposite of the order of evolution in the cosmos, because a universe is reflected from the mirror consciousness of a Great Entity.

Die “Universe” is ook baie kleiner met vinniger siklusse as die Kosmos. Dus alles kan in versnelde tyd plaasvind. In die “Universe” kan “vorms” voorkom, want dit is ‘n materie “wȇreld” wat met beweging, abstrakte beweging nalaat.  In die kosmos is dieselfde “abstrakte bewegings” ook te vind en hulle is dus ‘n gemeenskaplike faktor.

‘…and “abstract movement” give rise to “force” in the Cosmos.

Binah die moeder gee nou Chokmah tipe force terug aan Chokmah vanaf Daat se kant af, soos dit vanaf Chesed se metabolisme af kom, soos wat die Heelal consciousness deur die Heelal atoompie verteer is, dus opgeneem is, dus bemeester is met die hart, en nou teruggevoer word aan die kosmos atoompie.  Dit is die meganisme hoe die heelal Onderself atoompie homself ontwikkel tot ‘n divine spark  en dan met sy kosmiese Boself atoompie, wat sy Skepper Atoompie is, sy Elokiym skepper atoompie in die Kosmos liggaam as ‘n liggaam selletjie of atoompie, dus sy “god within.” Die twee doen dan die kosmos twaalf keer sirkel radiale dans as die travelling atom van die Great Entity Kosmos liggaam en word dan na voltooing van die 12 radiale, ook bevorder tot die rangorde van ‘n Great Entity.  Wat nou op sy beurt, ‘n heelal kan ontwikkel; die bewussyn ontwikkeling van die atoompie tot atoompie god within.  Dan die awareness ontwikkeling van die  Great Entity tot nog nuwe Great Entities, meervoud,  awareness; the God without. Ons het dus atoompies in die Kosmos wat atoompies in die Heelal skep – god within.  Ons het ook  kompleet kosmosse wat kompleet heelalle skep – god without.

Maatjies, hier volg ‘n sleutel tot ‘n groot geheim.  Omdat alles sirkels is en die begin by die einde is, moet ons in sirkels of driehoek of vierhoek of vyfhoek, tot negehoek skryf en dink.  Die Week van Ongesuurde Brode, se eerste dag is ‘n Shabbat en die laaste dag is ‘n Shabbat.  Skryf dit in ‘n sirkel, dan is die Shabbatte langs mekaar.  Maar hulle is eintlik bo-op mekaar, want die sirkel is ‘n spiraal wat op beweeg met een kwantum vlak.  So Yud Hei Vav Hei vorm dus ‘n vierhoek met die Yud bo, dan die Hei links af, dan die Vav onder en die Hei regs op; dus ‘n vierkant.  Maar die middel twee ongesuurde brode is gesplit in twee, dus eintlik een brood.  Die laaste Hei is  dus Dalet+Yud=Hei, dus  Yud Hei Vav met Dalet op Yud as laaste Hei, of einde weggesteek in die begin,maar opmekaar een helfte een kwantum vlak hoër. Die Dalet op die Yud.  Hierde is die vierde dimensie, hierdie begin in die einde weggesteek, hierdie Dalet plus Yud wat Hei maak of Yud plus Dalet wat Hei maak.  Die Boom van die Kewe siklus wat links af spin en regs opspin, of regsom spiraal spin.  Onthou met spin is daar die hele tyd beweging.  Dus die Yud is ook Yud plus Dalet, of Dalet plus Yud.  En die Vav kan met of sonder die Hei wees, soos Abram en Abra-h-am.  Die ewige spinnende bewegende Boom of Naam van die ewige lewe, altyd een kwantum op met die nuwe begin in die ou einde weggesteek. Die nuwe Dalet in die ou Hei weggesteek en die nuwe Hei in die ou Dalet weggesteek.  Want Yud hernu altyd, ewig uit die Nothingness na Somethingness.  Fantasties, die training of the mind!

Week van Ongesuurde Brode dag een is Shabbat, dus Yesod is dag een en dus Shabbat.  Dan volg vyf weeksdae met Netzach en Chesed en dan Tiphareth in middel, en dan Gevurah en Hod en dan dag sewe, Shabbat, dus Malchut; maar Malchut is bo-op Yesod.  Dit klink heel verkeerd, maar kom Storetjie ondersoek die punt weer.

Die Malchut materiële wȇreld se Atoompie onderrig die Yesod Kosmos wȇreld deur die abstrakte gemeenskaplike beweging!  Atoompie tot atoompie onderrig Malchut vir Yesod!  Malchut atoompie het vorm en vorm maak die abstrakte beweging wat op sy beurt die force in die kosmos aktiveer!  Ongelooflik!  Dit is hoekom die twee Sephira bo-op mekaar is.  Die begin en die einde Shabbatte opmekaar.  Die Dalet-Malchut op die Yud-Yesod, of die Mem-Malchut op die Yud-Yesod, of die Tav van die Malkuth op die Yud; die twee middel gesplitte halwe, ongesuurde brode oor die naweek van die 72 ure se nuwe skepping wat een kwantum in die spiraal “opstaan.” Pragtig!

Die  Yud en Dalet wat saam die Hei vorm – die spark atoompie vanaf Malchut wat as een met Yesod atoompie nou die 12 radiale rondtes doen!  So die Onderself/Boself, begin/einde, einde/begin in mekaar weggesteek.  Die Yud/Dalet Hei Vav Dalet/Yud sirkel Heilige Naam wat lewend altyd groter en op spiraal.  Met die Yud/Dalet of Malchut of Tav-punt regoor mekaar.  Slegs meer mind training…  So die atoompie met die Vav liggaampie in Malchut, moet sy abstrakte lyne groewe trek, sodat sy Kosmos maatjie in Yesod en hy, nou as die spark hulle kosmos 12 radiale dans kan doen!

Met die nuwe inligting tot beskikking, kom Storetjie kyk nou weer na die Jordaan doop aksie.  Daar is dus die Yud en die Or of Lig van die Dan Yud-or-dan.  Yochanan doop Yahshua in die Yud se Or van die voorloper stam van Dan.  Die Or of spark wat nou ontvang word op atoomvlak, die Shekinah Heelal vlak “doop met die  vonk” met die opkom uit die Yud Or Dan se water, is wat nodig is om nou weer op sy beurt sy Kosmos Atoompie maatjie mee te doop.   Die aktiwiteite wat tussen Yesod en  Malchut plaasvind, maak die twee Sephiroth nou een.  Maar nou moet die ses Sephira as die nuwe eenheid van Yesod /Malchut en Netzach Chesed en Tipahareth/Gevurah en Hod ook weer koppel met die nuwe Boself, naamlik Binah.  So wat  gebeur nou?  Daar moet nou die Binah, Chesed  en Hod vroulike driehoek vorm.   En die manlike Chokmah, Gevurah en Netzach vorm.  Die metabolisme meganisme van die Kether en Daat en Tipharet en Yesod/Malchut meganisme.  Die vyf/vier meganisme; die Elokim/Elohim  vyf meganisme.  Hy wat weet, shema, dat Elohim is Yud Hei Vav Hei leef reeds.

Travelling Atom/Divine Spark

Die mirror consciousness of a Great Entity of kosmos, word ook die Logos genoem en skep die Universe of Heelal raamwerk . Maar die atoompies in die Kosmos skep self hulle atoompies in die Universe of Heelal.  Die atoompie in die Universe moet homself nou eers ontwikkel tot ‘n divine spark in die Heelal.  Dit is tot op hierdie stadium wat die wȇreld nou gevorder het – die christos spark wat elkeen bereik het.

The goal of evolution of every reflected atom in a Universe, is to develop a divine spark to complete the evolution from human to the divine in a reflected Universe.  Maar die gedeelte wat nou volg was nog nooit geopenbaar nie: ‘…and to unite with its Cosmic Creator Atom to evolve together through the traveling atom phase into a Great Entity.

Dus die Yahshua Christos, divine spark, wat met die Yochananda Boself een word en nou die travelling atom fase ingaan om dan self ‘n Great Entity te word nadat die …rounds of the rays of the Cosmos voltooi is.  Hierdie nuwe gedeelte, hierdie vind van die ander helfte…

It is this scheme of evolution which we are now considering. These last details have never been revealed before.  Human thought ..training of the mind.. has never before passed beyond the conditioning Logos.  The Christ phase (the divine spark phase) in the reflected Universe.  But it is now revealed that though the Logos is the Creator of the Universe, each atom in that Universe is separately created by a separate atom in the Cosmos.  This creator atom aspires by means of the reflected life spark to achieve a state whereby it can continue its own evolution…

Die Elokiym Atoompie in die Kosmos sȇ dus: ‘…kom dat ons elkeen vir ons ‘n spieëlbeeld atoompie in die spieëlbeeld Heelal maak wat ons beeld het en eendag gelyk aan ons elkeen kan word, dan kan ons met ons spieëlbeeld sparkies eendag saam die …rounds of the rays of the Cosmos…kan voltooi. Cosmic Doctrine bl 94.

Hoekom skep die Kosmiese Atoompies in die Kosmos vir hulle …na beeld en gelykenis …atoompies in die Heelal?   Groot geheim: die Heelal is ‘n versnelde kleiner weergawe.  Tyd is die faktor. Die Kosmos Skepper atoompies word deur die Kosmos gekondisioneer teen die Kosmos tyd.  Die vinnige Heelal tyd is dus die groot geleentyd om baie vinniger en gouer die kondisionering fase te voltooi en vry te kom en dan aan te mag gaan as ‘n travelling atom om ook eendag ‘n Great Entity self te word.  Die Elokiym in die stadige tyd as Kosmos atoompies, skep nou in die gereflekteerde Heelal, atoompies in vinnige tyd met vorm wat gouer die divine spark vind en met behulp van die vinniger  bekomde, volledige kondisionering vanaf  die Heelal kant af, nou vry gemaak van die Kosmos bande, die travelling fase kan ingaan. Die Hei van die Adampie help dus die Elokiym ontslae raak van sy Caf.  En nou is daar die Elohiym met die Hei wat met die uitgestrekte hand, yad of yud Mitzraim kan verlaat.

Die Elokiym atoompie in die Kosmos sȇ dus: ‘Kom dat ons elkeen vir ons ‘n spieëlbeeld atoompie in die spieëlbeeld Heelal maak wat ons beeld het en eendag gelyk aan ons elkeen kan word.  Dan kan ons met ons spieëlbeeld sparkies eendag saam die …rounds of the rays of the Cosmos voltooi. Cosmic Doctrine bl. 94.

Bogenoemde verhaal kan ook beskryf word met die Yisrael en ander 70 nasies verhaal, of die boomstam met die wortelstelsel en stamstelsel – Ateret ha Yesod stelsel.  Die Torah stelsel.  Die ronde weekstelsel met die twee Shabbatte opmekaar.  Die Malchut en Yesod opmemaar; of die Yahshua en Yochananda verhaal.  Die vierde dimensie Eliyah verhaal; die Nuwe en Ou Testament verhaal. Al die verhale het met versnelde tyd wȇrelde te doen wat mekaar bystaan.  Julle moet julle naaste Kosmos atoompies liefhȇ soos wat julle jul Heelal atoompies liefhet.  Julle moet as die Yahshua atoompie met die sparkie, die Yochananda atoompie liefhȇ soos julle self.  Dan sal julle saam the rounds of the cosmic radials kan doen en self volledige Great Entities word wat Heelalle skep.  Bogenoemde is egter ‘n baie kort opsommende oorsig van ‘n baie groter verhaal wat Storetjie moet oor storie.

Cosmic Doctrine bl 97:  Evolution of the Lords of Flame, the Lords of Form, the Lords of Mind.  We now consider in greater detail the evolution of the divine spark

Daar is nou ook verskillende sparks: Architypal Sparks.

Hoekom is daar die drie tipe Lords of meesters?  Want daar word met die driesydige driehoek begin; die een helfte van die ses sye volledige kristal.  Maar onthou, die drie sye driehoek het eintlik vier driehoekige oppervlaktes; daar die vierde dimensie, asook ses lyne.  En as volledige kristal dus nege lyne en ses buite driehoek sye en een koppeling binne driehoek sy, dus sewe driehoek sye.  Nou is daar ook sewe vlakke.  Daar is ook sewe “globes” maar hulle is spieëlbeelde van mekaar.  Vlak Sewe bo is spieëlbeeld van Vlak Een onder.  Vlak Ses bo is spieëlbeeld van Vlak Ses onder.  Vlak Vyf bo is spieëlbeeld van Vlak Vyf onder.  Nou bly net Vlak Vier oor in die middel van die twee drie-sydige piramides opmekaar.  Nou is twee dinge duidelik: 1) Daar is die vierde koppeling-dimensie en 2) Die  vyfde vlakke is die voltooing van beide kante waar dinge voltooi raak, of die vrug nou ryp raak. Die vyf of die Hei-faktor.  Die Dalet + Yud = Hei van die een kant, of die Dalet + Vav = Hei van die ander kant af. So nou is dit duidelik dat die drie kruise op Golotha baie meer aantoon: die drie Lords, die Lord of Flame, die Lord of Form, die Lord of Mind… moet van die kruise van die tyd en afstand en ruimte afkom.  Elkeen op sy manier.

Hierdie verskillende maniere of fases of stadiums waarvolgens die verskillende evolusies plaasvind, toon pragtig dat almal nie op dieselfde stadium van evolusie is nie.  Elke evolusie fase is teenwoordig en moet mekaar aanvaar.  Daar mag nie een fase van ewolusie nou besluit hulle is alleen reg nie, en hulle kan die res dwing om by hule in te val nie.  Die ewolusie program van die Lords of Flame, verskil totaal van die ander twee Lords se ewolusie programme en so ook omgekeerd.  Soos wat Storetjie vorder, sal die stelling vir die maatjies duideliker word. Lankmoedigheid moet die wagwoord wees van elke Program vir die ander programme.  Daarom is die training of the mind so belangrik, daar die Lord of Mind, die laaste wegspring, as ‘n swerm van atoompies.

 1. p 100: It will now be perceived that there is a fundamental difference between each swarm. The first swarm is engaged solely with magnetic action and reaction and vibrations, and they are called the Lords of Flame.  The second swarm are concerned with the building of matter into form of the planetary spirits, and they are called the Lords of Form.  Then the third swarm, the Lords of Mind…

Die Lords of Mind deewolusie verskil ook heeltemal van die vorige twee swerms.  Hulle ewolusie vind vinniger plaas.  Hulle haal die vorige swerms in.  Hulle moet dan wag om aan te gaan.  Dit gee hulle tyd om rond te speel en dan vind epigenisis plaas, vrye wil ontstaan en die atoompies begin individueel optree en reageer met mekaar  …individulized experience is the basis of personality Dus die ontstaan van die Lords of Mind.

So die singende, dansende swerm van die ontwikkelende swerm van Lord of Flame, moet met vrede gelaat word.  Die tempel bouende ontwikkelende Lords of Form moet in vrede gelaat word.  Die Lords of Mind se ewolusie moet ook aanvaar word; hulle wat in die wȇreld is, maar nie van die wȇreld nie…7th plane atoms, stamped with a logoidal image of a more evolved type than any of the two predecessors…they do not collect matter of the sphere to form a body, but only the matter which is under the influence of the planatery spirit

Yisrael besit nie regtig Ka-naan nie, maar funksioneer daar beter, daarom…  this matter react better to an ensouling divine spark …die ware Yisraeliet …Lord of Mind… wat die begrip van die twee Shabatte opmekaar bring.  Die Qabalah bring, die Torah bring… die Zohar bring …die Cosmic Docrtrine bring… Die Keys of Enoch bring, die Boself bring…

The process of evolving a new aspect of a checked force is called sublimation …the new evolving principal that is introduced, which is the checking of progress in one direction by preventing it from becoming more elaborate upon the original type, by lifting it, sublimates it to a new aspect. Fantasies!

Die kwantum sprong op van die einde in die begin verskuil.  Die toegang tot die Boom van die Lewe afgehaal van die Kruis van Vorm en Tyd net in een kwantum vlak…to a new aspect of life of the Tree of Life…train the mind… if you want to become a Lord of the Mind… sing and dance… to become a Lord of Flame… construct and build… to become a Lord of Form.

Opsommnend: …the god within, die driesydige dubbel piramiede kristal met nege sye en drie driehoek sye een kant, en drie spieëlbeeld driehoek sye ander kant gekoppel met die vierde gemeenskaplike twee-in-een sy in die middel waar die twee driehoek piramied vloere teenmekaar staan om die kristal te vorm. Dus die Yud Hei Vav Hei driehoek piramide maar dus Yud Hei Vav en Dalet plus Yud wat Hei gee as vierde koppelings dubbel Shabbat opmekaar punt.  Dit was nou die God within… Atoompie in Kosmos tot spieëlbeeld Atoompie in spieëlbeeld Heelal koppeling.  Of die lewe in die wȇreld, die Dalet(4) of Mem(40) of Tav(400).  Nou volg die wȇreld waarin die lewe plaasvind, die Vav(6) of Sameck(60) of Kuf(100) plus Resh(200) plus Shin(300) wat (=600) gee, dus die  600 lewe in die 400 wȇreld of die nuwe lewe in die nuwe wȇreld na  sublimasie of die kwantum sprong op die dubbele Shabbat van die ongesuurde brode sewe dae  van die Boom van die Lewe vertakking, die god without… Of die vier, driehoek sye piramide met sy vyfde vierhoek koppeling sy.  Dus as dubbele vierhoek sy op vierhoek sy kristal piramiede, dus agt, driehoek sye en ‘n twee-in-een vierhoek koppeling sy.  Dus ook ‘n vierde dimensie koppeling.  Hierdie is dus die Kosmos raamwerk en die spieëlbeeld Heelal raamwerk skepping.  Die lewende wȇreld waarin die lewende atoompie as die lewe in die lewende wȇreld in lewe.  Of ook gestel, die lewende god within wat lewe in die lewende god without. Pragtig, nie waar nie?  Of ook gestel die 3/4 Yud Hei Vav Dalet/Yud=Hei god within lewe in die Aleph Lamed Dalet/Vav = Hei Yud Mem, se enkel kant.  Vier/vyf of 4/5 piramide of dubbelkant se 8/10 piramide.  Die vierhoek vier by drie-sydige  piramide maal twee, wat  agt driehoekige sye gee, of die Ka-naan, die heilige Boself Land.  Die agt Christos Boself wȇreld, waarin die na/an spieëlbeeld drie-sydige driehoek kristalletjie of divine sparkie lewe kan lewe.

 

76

 GOD-SKEP-DIENS

Storetjie se training of the mind sover is maar net die helfte van die storie.  Die geskepte se helfte.  Die geskepte se storie.  Wat nou van die Skepper se kant van die storie?  Die Skepper is die subject die geskepte is die object wat geskep is.  Die object kan nie die subject sien nie – no man can see God.  Die mind van die geskepte kan dus nie met bewussyn die subject of Skepper sien nie.  Maar indien die object, die gekepte, nou ‘n subject, ‘n Skepper in die object of skepping kan skep, dan het die object, die skepping nou ‘n subject, ‘n Skepper, in die object, skepping, laat verskyn.  Die skepping skep nou ‘n skepper deur sy bewustheid, sy afleidings, sy training of the mind, sy ‘is soos’ vergelykings, sy deduced awareness, sy aannames.  Hoekom moet die object ‘n subject in die object laat verskyn?  Die skepping ‘n beeld van die Skepper nou self skep?  Dit moet so gebeur dat die Skepper die nut uit die rede van hoekom hy sy skepping geskep het kan  benut.  Wat beteken hierdie training of the mind?  Dit beteken dat die Skepper, die subject nou presies kan waarneem van hoe sy skepping, die object hom waarneem, ervaar as subject in die object.

 

Die benutting van die subjektiewe en objektiewe belewenis van lewe verslag is beskikbaar met elke nuwe Yud openbaring, vervat in die Vav Openbaring.  Die Dalet plus Yud gee Hei maar die Dalet plus die Vav gee ook Hei.  Dit is ‘n baie kort opsomming van ‘n baie groot begrip.  Die subject wat in die object verskyn wat deur die object self geskep is, toon aan die oorspronklike Skepper, subject, die hoeveelheid awareness wat die mind van die object al van sy Skepper oor beskik, dus die hoeveelheid Vav by Dalet gesit is vir die Hei en hoeveel nuwe Yud nou by Dalet gesit kan word vir die nuwe Hei, sodat die proses  herhaal kan word.

Die nuwe herhaling moet egter op ‘n kwantum vlak hoër geskied.  Dit bring Storetjie nou by die Eerste Wȇreldoorlog; die eerste keer wat die Planeet nou met die siklus weer groot genoeg oorlog kon begin maak om homself te vernietig.  Dit is met hierdie gebeurtenis dat die Cosmic Doctrine vir Dion Fortune gegee is.  Hoekom, op daardie stadium in 1924?  Hier is die rede, bl 99 tot 102.  Wanneer die vlak van ontwikkeling wat die group spirit of planetary spirit of globe bereik, op ‘n vlak nou beskryf word as:

…the process of evolving a new aspect of a checked force that is called sublimation.  And because awareness is not atomic reaction, but is entirely of the force or life side of things (baie, baie belangrik) the cosmic center’s simplest type of atoms form the basis of awareness.

Ook gestel die loof se groewe form die geloof groewe, wat die simplistiese geloof awareness is, maar dit is nie atoompie reaksies nie.  Awareness is die modifiksasie  van die logoidal conscioness, die Yahshua bewussyn wat gemodifiseer word met die Yochananda Boself sublimasie, kwantum op Shabbat op Shabbat met die Hei se vyf Sephira of 5 ongesuurde brood dae.  Ongesuurd, nie ingewikkelde atoomreaksies nie, maar die geloof se dans en loof, die geloof se bou en beplan, die geloof se Yahshua en Yochananda eenheid  wat die opvaar, die sublimasie tot nuwe aspekte van die een kwantum op in die spiraal van die Boom van die Lewe bring. Maar dit is ook nie die gekke blinde geloof in die leuen van die evil nie.

Degradation, the process of returning to a simpler type of evolution that is always harmfull, because the capacities of reaction acquired at a more advanced level cannot be controlled or checked by the governing of a more primitive state.

Die toestand is reeds besig om vanaf die Eerste Wȇreldoorlog in te tree.  Die 1945 oorlog einde, het maar net die verdere afspiraal ingelei wat nog voort duur, want Yochananda en Yahshua moet een word; sublimasie moet plaaasvind.

Die simplifisering, die simplistiese kinderagtige Jesus geloof is nie opgewasse teen die sublimasie unifikasie van die Kosmiese Logos nie.  Die volwasse opregte eenvoudige geloof in die Logos se manifestasie as die Planetary spirit on the Fifth Plane or abstract mind and the Planetary spirit of the Earth or the etheric double die Yesod Shabbat en die Malchut Shabbat, die Yochanan en die Yahshua, die twee halwe ongesuurde brode, is ongesuurd simplisties, maar nie sonder Daat kennis of Binah insig of Chokmah wysheid nie.  Dit is die opgegradeerde Logos  sublimerings geloof wat nou nodig is; dit is die geloof in die hart van die Boerenasie se Boerebloed.  Die Benyamin seun van Rachel saam met die Yoseph seun van Rachel soos verskuil in die Efraim en Menasse bloed.  Wanneer gaan Boere Benyamin die ouboet Ephraim en Menasse uit hulle simplistiese Jesus slaap wakker skud?  Wanneer gaan die 25 Des. Mammon geldmaak fees, nou omgesit word in die selfoffer Chanukah handeling van die Makkabeers?  Die opwaartse sublimasie unifikasie Logos modifikasie, gedoen word? Laat die punt van Afrika die boodskap uitdra, hard en duidelik.

Dit is nou duidelik dat daar die twee hoof roetes is waarvolgens ons moet handel om ons taak met die skep van ‘n subject in die object te kan verrig en voltooi:

1) Die Logos roete waarlangs die awareness funksioneer om uit die Kosmos raamwerk in die Heelal raamwerk die subject in die object te skep; dus die 54 Name van Yud Hei Vav Hei roete en

2) Die atoompie tot atoompie roete van die Elokiym na Elohiym of die 72 Name roete.

Wanneer ons beide roetes volg en na die beste van ons vermoëns die mees volledige subject in die object geskep het, dus die 100% waarheid in die Shin van Yud Hei Shin Vav Hei geplaas het, kan die Subject in die Object se geskepte Subject, ‘n goeie beeld van Homself kry, van hoe die Object die Subject waarneem.

Die Skepper sien homself deur die oë van hoe die skepping Hom sien.  Die skepping se taak is dus om die beeld so groot en so volledig moontlik te skep met behulp van wat die vlak en globe hulle bied, waarin hulle hulself bevind.  Die simplistiese vraag is dus: hoe groot is die groepbewustheid van die planeet se begrip van God?  Is die godsbegrip volwasse genoeg om die groot genoeg en volledig genoeg subject in die object te skep?  Is die beeld van God so groot soos God werklik is?  Die God waar daar geen Satan is nie?  Kan die Planeet se godsbewustheid nou al die God skep?  Uit sy awareness en consiousness met genoeg Daat, Binah en Chokmah?  Die taak waarvoor die skepping geskep is, nou 100% Shin waarheid voltooi?  Of is elkeen net met homself of haarself besig in die lewe?

Bo en behalwe bogenoemde vraag wat geld gedurende siklusse, wat van die vraag wat nou bykom vanaf die Eerste Wȇreldoorlog?  Die vraag wat nou bykom van na 2014=7 tot 2048=14, die inleiding tot Shabbat op Shabbat tyd.  Die inleiding tot die sublimasie tyd.   Die op-graderings tyd en nie die af-graderings tyd nie.

Kom Storetjie storie oor die begrip godskepdiens.  Ja, dit is korrek: God-skep-diens in plaas van godsdiens. Wat is die verskil?  Ja, daar is ‘n groot verskil, ‘n wȇreldse verskil.  Met godsdiens het daar reeds degradering begin plaasvind.  Daar het reeds verbrokkeling begin in die eenheid van die Echad Boom van die Lewe eenheid na die Boom van Kennis se godsdsiens en wetenskap en politiek en sosiologie en wiskunde en handel en regskunde, ens. asof dit verskillende vakke is. Godsdiens is nou maar net nog een van die ander vakgebiede.  Die Maatjie kan ‘n predikant of ‘n geneesheer of ‘n prokureur word, maar god-skep-diens is totaal iets anders.  God-skep-diens is die rede hoekom daar ‘n Skepping geskep is deur ‘n Skepper.  Die Skepper, die subjektiewe bring die Skepping, die objektiewe voort.  Hoekom? Sodat die objektiewe, die Skepping, nou op sy eie ‘n subjektiewe, ‘n Skepper moet voortbring of skep.  Hoekom?  Want die subjektiewe wil waarneem van hoe die objektiewe Hom waarneem soos wat die objektiewe se geskepte subjektiewe sal aantoon.  Om die korrekte subjektiewe in die objektiewe te skep deur die objektiewe, moet die objektiewe al die nodige kennis en inligting en wysheid en insig van en oor die subjektiewe gebruik.  Dus die enigste diens wat die skepping moet lewer en waarvoor die skepping geskep is, naamlik die god-skep-diens, het die skepping al die vakgebiede aan hom bekend nodig.  Daar bestaan nie die Boom van Kennis se verkrummeling kennis in die Echad eenheid van die Boom van die Lewe nie!

Nou dat die Maatjies weet dat die god-skep-diens die enigste diens is waarby die Planeet betrokke moet wees, en dat die diens volledig en korrek gelewer moet word, sal dit duidelik word dat daar net die helfte van die totale subjektiewe beeld in die halwe objektiewe beskikbaar is.  Net een halwe ongesuurde brood.  Net die Malchut deel.  Net 360 grade.  Wat nou van die ander halwe ongesuurde brood, die ander Yesod deel?  Die ander 360 grade wat die 720 grade moet gee?  Die 72 uur?

Wat kort om die volledige god-skep-diens te doen, om dus die volledige God te skep in die Skepping, wat die hoof diens opdrag is.  Daar is die twee seuns van die vierde dimensie, Rachel, nl.  Yoseph Yesod en Benyamin Malchut.  Hulle twee moet nou saam die een geheel God skep taak van god-skep-diens aanpak want die twee Shabbatte, Malchut en Yesod is opmekaar, en die vyf weeksdae, die Hei ryp vrugte sal volg.  Die res van Yisrael sal volg met die diens van die god-skep-diens, en die keer sal die God wat geskep word, nie weer die goue kalf god wees nie.  Want sien, die volk het toe al geweet dat die ware diens, die god-skep-diens is.  Net soos wat later ook die net een halwe subjektiewe, die Jesus god, die Weste se God sonder die ander helfte subjektiewe, die Yochananda god, die Ooste se God geskep is.  Die halwe waarhede, die 50% waarhede van die Nun(50) Mashiach.  Maar nou moet die 100% waarheid van die Kuf(100) kom wat nou deel is van Tzade(90)  en nie meer deel is van die Elokiym goue kalf nie.  Nou is daar Yud Hei Vav Hei en Aleph Lamed Hei Yud Mem.  Benyamin en Ephraim en Menasse moet nou die degradring van godsdiens stop en die opgradering sublimering van die god-skep-diens van die volledige korrekte god begin!  Die boodskap vanaf Boere Benyamin aan Yoseph se kinders.

 

77

The Logoidal Rhythm

Die drie, Yoseph, Menasse en Benyamin moet nou the development of the three part unit of evolution voortsit. Three is the number of manifestation… dus manifestasie van die korrekte volledige God soos byvoorbeeld the rings of the Cosmos, the three aspects of a universe, the three factors to a unit of consciousness.  Die vraag nou is wat is die dieper rede vir die opdrag van die diens van die god-skep-diens?  Die sleutelwoord is: Consciousness

Cosmic Doctrine p. 73  It is very necessary that a clear concept should be formed of the meaning of consciousness Daar bestaan die kosmiese persoonlikheids wet, wat die god-skep-diens opdrag verduidelik.  Die wet kan ook beskryf word as die alles insluitende kompenserende aanpassingswet.  Die wet is van toepassing op consciousness that is an integration of reactions, on actions so that any change in any part is responded to by the corresponding adjustments of the whole.

Daar is die pragtige antwoord vir die god-skep-diens opdrag.  Die unmanifest is die god vir die manifest. Die manifest of Kosmos is die god vir die Logos.  Die Logos is die god vir die Heelal.  Die Heelal is die god vir die Galaktika.  Die Kosmiese atoompie is die god vir die Heelal atoompie.  Die Son is die god vir die Aarde.  Hierdie is ‘n paar voorbeelde van die begrip van die ‘god van’ in die begrip consciousness.  So wanneer in die consciousness enige verandering in een deel van die totaal plaasvind, skop die totale kompenserende aanpassingswet in.

Storetjie verduidelik: daar word ‘n god of godsbegrip, wat dieselfde is, in die consciousness van die mens geskep en elke keer wat daardie god verander word, daardie godsbegrip groei, aktiveer dit veranderinge in die totaal.  Ontsettende groot gedagte, nie waar nie?  Dink aan die consciousness veranderinge, aanpassings, verskuiwing in die totaal wat die skuif van die subvakkie se godjie van godsdiens na die totaliteits God van alle diens is; god-skep-diens kan bring!

Alle kennis is deel van die Daat kennis, alle insig is deel van die Binah insig, alle wysheid is deel van die Chokmah wysheid in die Boom van die Lewe se Echad diens; die god-skep-diens, want die God wat ons skep Maatjies, word die God van die totaal volgens die wet van kompensering.  Fantasties!  Die dubbele Shabbat ongesuurd word die dubbele gesuurd wat na die 7×7 se 50 ook bykom; die vyf weeksdae wat ook bykom.  In Benyamin en Ephraim en Menasse sal die Lord of Mind en Lord of Form en Lord of Flame, nou afgehaal wees vanaf die drie kruise van Golgotha en na 24×3 ure opstaan; na 72 die 7×2=14 Onder- en Boself 7 elk en die 7+2=9 tye voltooi van die siklus in die opgradering sublimasie kwantum op in evolusie, sodat ‘n groter, nuwe God geskep kan word in die god-skep-diens, ewige diens lewe van die objektiewe wat ‘n subjektiewe in die objektiewe moet skep, sodat die objektiewe die kompenserende, regstellende aanpassings kan maak in die totaal.  Die god-skep-diens van die Yisrael volk, sodat die ander volke die regstellende kompenserende kosmiese wet aanpassings kan maak.  Die sewe dae van Loofhutte Fees, Sukah en die agste en negende dag, sublimasie en dans met die nuwe Torah.

Die Sukah hut is die Merkavah, die Wa van vuur van Eliyah, die Rauch Binah Devekut; die letter Lamed wat kan vlieg.  Die 24×3 se 72 uur afkom meganisme vanaf die drie kruise.  Die Shekinah atoom struktuur meganisme. Bls 80,81 beskryf die meganisme op atoomvlak.

It is these composite rhythms that are impressed upon the travelling atoms of the Universe when they approach that phase of existence where the Unmanifest is coming into manifestation.  And by development of their own nature, are able to contact that which is relatively unmanifest to manifest into their phase of existence. 

Fantasties.  Daar is dit – die god-skep-diens; their phase of existence. Die object skep nou die subject, die godin, die object.  Hier volg ‘n beskrywing van die meganisnme van hoe die god-skep-diens funksioneer:

The concrete movement of an atom ons met ons vorm liggame Vav se beweging of gebooie doen, sets up an abstract movement, or also called pure motion.  Pure motion is the characteristic of the Cosmos and thus of the same type of existence as a Great One and thus as the Logos (want hulle vorm albei uit die Kosmos) so that each moving atom in the Universe (the object) by its movement (Torah doen) creates a counterpart of itself of the same type of existence of that which forms the Cosmos.  (Dus ‘n subject in die object of ‘n godin; die geskepte doen die god-skep-diens).  But it is also of the same nature of the Logos of the Universe. (Dus die Logos of Jesus of Middelaar tipe god in die Heelal wat die mens skep.) And therefore capable of the reciprocal (identiese teenoorstaande reaksies op die aksies van die Logos).  But the atoms on the planes, having settled down upon the planes, do not come in direct contact with the Logoidal Mind in its realization of the concepts (die 70 ander nasies)

Opsommend:  Hier vind ons nou weer die einde en begin in mekaar verweef, die twee Shabbatte opmekaar. Die travelling atom Yisrael wat in samewerking met die God en Logos en Kosmos, die drie faktore wat laat manifesteer uit die ongemanifesteerde.  Die drie kruise, die drie van die begin/einde.  Die subjektiewe, die Torah, die objektiewe wat saam in die subjektiewe en objektiewe gemeenskaplike Sukah of Merkahwa, die objektiwe skep.  Asook die subjektiewe skep in die objektiewe deur die god-skep-diens, ook met die Torah doen.  Die Ateret ha Yesod Yisrael Program wat deel was/is van die skepping en die kosmiese bewussyn nou moet uitdra na die 70 ander nasies.  Die Sukkah verhaal wat nog verder volg

But the travelling atoms, because they have not settled down upon the planes, have not become bound to their own forms, thus are not stabilized, they therefore return to a primitive condition.  (Om eers neer te daal in Merkavah.  Ter helle neergedaal is ‘n baie eensame pad om te stap).  After they have reached a highly evolved state. (Heeltemal die teenoorstaande as die Christinne se dadelik hemel toe gaan geloof.  Ka naan moet eers skoon gemaak word deur the forces of the primitive conditions.  Die gode van die volke van Ka naan of die 70 ander nasies; die minus 49 kwantum).  The forces of the primitive conditions cannot influence them (Yisrael) as they can the atoms of their own plane.  (Navolgers soos skape van die wȇreld. Yisrael is in die wȇreld, maar nie van die wȇreld nie.)  These travelling atoms have escaped from the laws of the manifested Universe.

Let hier baie mooi op, want hier is die bron van die grootste vewarring van alle tye.  Losgemaak van die wette van die Heelal, nie die Logos wet wat die Great Entity wet, wat die Kosmos wet, wat die Skeppings wet is nie, maar die wet wat in spesifieke vorms vasbind; which bind into forms, for the universe itself is a thought form  van die vorm kruise afgehaal, ontsnap, vrygemaak, maar word nou blootgestel aan dieselfde wette wat die Logos kondisioneer.  Watter wette geld nog?

The travelling atoms are therefore exposed to the same laws which conditions the Logoidal nature and therefore receive an identical to that which the Cosmos has imprinted on the Logos. 

Dus weereens kan daar gestel word ‘and God made man in His image and likeness.  Hierdie herboude Logos Adam of Atoompie binne die Logos wet doen nou die volgende met die Elokim Adamme of atoompies:

Having received this imprint (Torah wet) these atoms proceed to gather about themselves other atoms and the vortex draws other atoms in the sphere of its movement and holds them gyrating about it.

Hier word die Merkavah Meganisme beskryf op atoomvlak. Dis nou op die Huttefees of die Pesach, die drie kruise se funksionering, wat alles dieselfde funksionele toon. Die Merkavah luister nog hoe die 8-spin meganisme nou die twee halwe ongesuurde Pesach brode begin opspin; die Malchut en Yesod opmekaar opspin; die twee Shabbatte opspin; die Yisrael en die 70 nasies opspin; die Logos atoom en die Elohiym atoom opspin; die  abstrakte en die konkrete opspin; die Boom van die Lewe Echad opspin.  With this vortex condition in Suka Merkavah

Cosmic Doctrine p 81:  You have the condition, you have an atom, that is the reflection of a Cosmic Atom, which is to complex to settle down on a plane of manifestation, returns to the centre (verlore seun terug by huis) having developed by his movement a circuit of pure motion which is of a cosmic type of manifestation.  (Dus god-skep-diens gedoen; ‘n subject in die object geskep met die Logos ritme van spin. ‘Ek is nie die Vader nie, maar as julle my sien, sien julle my Vader; ek is sy afdruk so moet julle bid:  My Vader’) Its cosmic aspect is stamped with the logoidal image, tuned to the logoidal rhythm.

Die Heelal is ‘n gedagtevorm.  Die Heelal het sy Heelal of gedagtevorm wette en die wette hou die atoompie vas in die Heelal.  So wat beteken dit?  Dit openbaar‘n baie groot geheim. Die geheim is dat ons, onsself gevange hou in ‘n Heelalvlak met ons eie gedagtevoms.  Ons eie beperkte net die Heelal vlak gedagtevorms, net die Heelalvlak wette hou ons op die Heelalvlak vas.  Ons eie gedagtevorms kruisig ons vas op die Heelal vlak. Die seun by die huis se beperkte gedagtevorms pen hom vas by die huis. Die travelling seun met die Logos aan die Kosmos gekoppelde gedagtevorms die Logos aan die Kosmos gekoppelde Torah, is vry van die ou beperkte gedagtevorms; die ou beperkte wette.

Maar daar bestaan nie die geen god-skep-diens wette of geen god-skep-diens gedagtevorms of Heelalle nie.  Gedagtevorms is Heelalle; dus geen gedagtevorms gee geen Heelalle en geen Heelalle gee geen skepping.  Wanneer een dus sy gedagtevorm koppel aan die volledige korrekte dubbele Logos, gebeur die volgende:

By its movement, a circuit of pure motion which is of a Cosmic type of manifestation, its cosmic aspect is stamped with a logoidal image, tuned to the logoidal rhythm, the abstract aspect of the atom, conditioned with qualities, causes the concrete aspect of the atom to move with circular rhythm of a corresponding type; thus sets up a vortex and the atoms about it are drawn into the vortex.

Dus nou bestaan die vortex waardeur die drie kruise kan manifesteer in die volgende kwantum as die driehoek sewende vlak, globe een, Lord of Flame, Lord of Form, Lord of Mind, soos geaktiveer deur Efraim, Menasse, Benyamin. In die vortex van die huttefees, Sukah Merkavah; die spinnende Boom van die Lewe, of ook genoem die aspekte van:

 1. The sparks of cosmos or divine ensouling spirit, which was first described as a track in space, described by the atom.
 2. The atom, which is the beginnings of a vehicle, and is known to you as a seed atom…
 3. The atoms of the seventh Plane drawn into the orbit of the seed atom and constituting its seventh plane body.

003 Die sewende vlak globe met driehoek.  Daar is dus die unit begrip…  A unit is that set of interacting forces which have achieved equilibrium and thus becomes stabilized.

Kom Storetjie verduidelik die begrippe, nie as informasie van die Boom van die stilstaande Kennis nie, maar as die lewende Boom van die Lewe se training of the living mind….

Dit beteken dat geeneen van die dinge of begrippe of units stilstaande is nie. Daar is nie ‘n stilstaande balans nie, daar is balans in lewe.  Die pendulum swaai heen en weer in balans; daar is harmonie in die beweging.  Die beweging is lewe. Die mind moet leer om in beweging te kan leer, om in beweging te funksioneer, lewe in die ritme van lewe.  Dink op jou voete. So die unit is die unit van beweging; van verskillende lewende bewegende aksies en reaksies en aksies op die reaksies en reaksies op aksies, maar daar moet reverdige balans wees.  A unit of righteousness.  ‘n Melek Tzedek atoompie.  Om dit te kan wees, moet elke aksie atoompie ook die gelyke teenoorstaande reaksie atoompie word.  In die huwelik vortex unit moet die man die vrou kan word en die vrou die man kan word in die unit.  In balans, aksies en reaksies, om ‘n suksesvolle huweliks vortex as ‘n unit in balans te hou.

 

78

UTERUS/ABORSIE

Die Bybel se man wat met God gewandel het, die sewende van Adam, Enuck se 64 of 6×4=24 en 6+4=10 Sleutels gee die wetenskaplike weergawe.  Die Bybel se man Mosheh van Archturus, se sewe verse in Bereshith 3:1-7 gee die spirituele weergawe  van die Nothingness se voortbring van Somethingness se Kosmiese beweging en ontwikkeling van die basiese Drie Ringe en dan die Seven Planes en 12 Radials wat in ‘n 8-vorm deur die sentrum spin en die maksimum 10 sye Struktuur.  Dus die Seventh Ray vanaf die Seventh Radial wat deur die middel Vader Troon gaan en dan aansluit by die Seventh Energy vanaf die Seventh Plane, wat ook deur die Midway Archturus Seun Troon gaan. Dus die Yud Hei Vav Hei=26 van die Radial van die Seventh Ray vanaf die Kolob Middelpunt Vader Troon plus die Yud Hei Vav Hei=26 van die Sewenth Plane se Midway Archturus Seun Troon se Sewende Energie. Dus die dubbele 26 wat 54 Name Nuwe Testament, wat weer die interessante 8×8=64 Sleutels komminikasie gee tussen die Spirituele en die Wetenskaplike met die Twilights.  Dus die groot geheim weggesteek in die wandeling van ‘Yud Hei Vav Hei’ vanaf die Kolob Vader Troon gedurende die Twilights Breeze of Yahruach Seventh Ray kommunikasie met die ‘Yud Hei Vav Hei’ in die Tuin van Archturus op die Sewende Plane oor die dag se brood wat gegee is.

Wat  het die ‘Yud Hei Vav Hei’ Adam met sy twee Hei hande toe vandag gedoen met die blokkies en lettertjies wat ‘Yud Hei Vav Hei’ hom gisteroggend gegee het? Let mooi op, Maatjies: ‘Yud Hei Vav Hei’ en ‘Yud Vav Hei Hei’ is albei 26 uiterlik, maar innerlik verskil hulle.  Wat is die verskil??

In die Bereshith van Mosheh van Archturus Hfst. 3 se 7 verse, dus: 8–14, is die antwoorde weggesteek.  In die Yud(10)+Hei(5) =15 en Vav(6) + Hei(5)=11 samestelling van die Vader Yud Hei Vav Hei, en die Yud(10)+Hei(5)=10 van sy Seun en Dogter, is die antwoorde opgesluit.  Luister nou mooi Maatjies of julle ook op die Bybelse spirituele manier die Keys of Enuck kan hoor:

Key 207 en Key 307 en Key 107 ook Key 201 se Archturus, die Wetenskaplike Herder en Mosheh, die Spirituele Herder.  So die Vader Yud Hei Vav Hei is dus die 15 bo en 11 onder samestelling.  Die kind is die 16 bo en die 16de letter Ayin(70) met die volledige 10 onder samestelling.  Dus perfek solank grense nie oorskrei word nie.  Wat is die grens?  Die grens is 10; een samestelling van 10 Sephirot.  Maar wanneer die perfekte Man van 70 Ayin met 16 bo en 10 onder, dus 26 Yud Vav Hei Hei, die man wat met beide hande die werk kan doen, soos die getroude paar Abraham en Sarah, die linker en regterhand, daaglikse opdragte vanVader Yud Hei Vav Hei of 15 bo en 11 onder, kan doen.  Maar wanneer die een Hei van die kind nou egbreek pleeg, dus neem van die wat reeds oortree het, soos Amalek en  dus 11 onder is; dus nou oorskrei met 1, word hulle uitgevang.  Die 10 onder is nou bang:

:10  Finally He said: ‘Your voice I head in the Garden, but I was afraid because I was naked…’” Hy het die 10 liggaam verloor en het net 1 oor: ‘…and I hid myself.’

:11  At that he said: ‘Who told you that you are naked?’ …het dus net een Sephirot oor.  Die ander 10 is van jou beroof.  Die melk is uit jou koffie gesteel!!  ’From the tree I commanded you not to eat, have you eaten?’

:12  And the man went on to say…. (Let nou mooi op hoe die een gewese Sephirot nou die volgende Sephirot die skuld gee en dan ook nog die buitestaander dief Sephirot die skuld gee…Ek het dit nie gedoen nie; Satan het my verlei om dit te doen, tipe denke wat nou ingetree het…‘The woman whom you gave me to be with me, gave me fruit from the tree, and so I ate.’

:13 – 13 vir die Echad Eenheid word nou opgebreek… die dood Egskeidingsbrief as gevolg van Owerspel wat nou plaasgevind het. ‘With that Yud Hei Vav Hei said to the woman: ‘What is this that you have done?’…die Owerspel Egskeiding van Echad met Echad en ook met My 26, dus die opbreek van die Vyfde Vlak Yechudim in die Paradys eenheid!!! To this the woman replied: ‘The Serpent..die derde indringer van die vorige gevalle program…deceived me, so I ate.’  Die Amalek verbastering!!!

:14 ‘And Yud Hei Vav Hei proceeded to say to the Serpent ..,’ because you have done this thing…die perfekte Man van Ayin(70), die letter 16, die Yud(10)+Vav(6)=16de letter wat beide kante kan sien, nou vernietig, sy huwelik vernietig, sy verhouding met my Yud(10)+Hei(5)=15 Sameck ewige lewe (60)Shekinah verloor en my Vav(6)+Hei(5)=11 Caf vedubbeling van Job, die 10 na 20 ware Testament seën van 26 plus 26 na 54 Heilige permutasies NAAM verloor het…’you are the cursed one out of all…on your belly you will go and dust must you eat..’  Dus: 14 nou net die vers 7 Onderself drie heilige Shabatte begrip en die Boself 7 se ander 333 Shabatte begryp nie; net die vals halwe waarheid se eie geskepte Nuwe Testament …stof tot stof seil jy.

Hoekom Mosheh van Archturus?

Archturus is die Shepherd met staf SEUN-TROON in die SEUN HEELAL van die Sewende Energie Lig van die Seventh Plane. Mosheh met sy staf, Yahshua en Yochananda is saam van die Seun Troon van die Seun Heelal.  Die Vader Troon is in die VADER HEELAL BY DIE KOLOB-MIDDEL waardeur die Radials gaan met hulle Ray Lig.

Al die Christen begrafnisse waar net die eerste drie heilige Jaar-shabatte erken word met hulle vals halwe Nuwe Testament is maar net ‘n bevestiging van vers  14 wat toon dat net die stof  tot stof herhaling aanmekaar gebeur.  Die vae ‘hemel toe gaan’ is nogsteeds die Verleier se bluf storie.  Dit bring Storetjie weer terug na die Gen. 5 vir al vyf siele, verse 19-24 wat Enuck se lewe beskryf.

Hier word weer in Bereshit reeds al die ware en volledige beskryf wat gedoen moet word om te vorder tot by wat beskryf word as… ‘Then he was no more for Ha Elohiym took or transferred him.’  Let wel, nie net Elohiym nie, maar HA ELOYIM. Let ook op dat hy reeds vannag 65 jaar oud … toe hy reeds met die ware Ha Elohiym gewandel het vir nog 300 jaar.  Hy het reeds met Ha Elohiym gewandel voordat hy toe maar net transferred is.  Wat beskryf die versies hier??

Hier word beskryf dat Enuck die ATAH TORAH 22 Heilige Kodes bemeester het en dat hy ook die 23 en 24 Heilige Kodes voltooi het in Vers 23 en 24.  Hy het die vyfde Yechudim Sielevlak eenheid bereik. Hy het die Ayin(70) se 70 Name bemeester.  Hy het die dubbele 26 se 54 Heilige Name bemeester.  Hy het die 5×26 se 130 van die Bybel se 26×130 keer van die Heilige Naam – HEI VAV YUD HEI of  HAVAYAH bemeester.  Hy het die dubbele 8×8 se 64 Keys bemeester; hy het die Piramiede se 360 bemeester!  Enuck die Sewende van Adam; die Seventh Ray, die Seventh Radial; die Seventh Plane; die Seventh Energy; die Sewende Dag voltooi van die Jaar Shabatte; die Zayin(7); die 70 Ayin; die 700; die 7000; die 70 000 Volk reeds in Mosheh van Key 7; 107; 207; 307, maar ook die YUD HEI VAV HEI wat net twee Hei’s wat 10 is het, van El Shaddai en nie die Vav Hei se 11 van Metatron nie. Enuck, die voorbeeld van een wat al sewe die kodes bemeester en voltooi het en wandel hier as die ten volle geїnisieerde in ‘n liggaam om sy taak met liefde te voltooi; die hele 360 en dan transferred te word na daar waar sy Geliefde hom nodig het.

Kom Storetjie kyk weer na die twee samestellings wat die inhoud van die Vaderskap van die Vader Heelal by die Kolob, en die Seunskap van die Seun by die Archturus Middelwegstasie wat die Seun se Troon aandui.  Die Herder in die Lug waarvan Mosheh, Yahshua en Yochananda die herder, ook deel is soos die Eliyah Merkavah met wat hulle mag openbaar vir die Yisrael Program.  Wat bepaal die hoeveelheid of graad van ingewikkeldheid van die Celestial Documents wat die Cherubiym bewaar en wat toegelaat mag word?

Die samestelling van die 54 Yud Hei Vav Hei Heilige Naam, bepaal die hoeveelheid Torah wat Archturus se verteenwoordigers op planeet aarde met toestemming van die Hooftroon in die Kolob mag openbaar.  Die Midway Station, Archturus se afgevaardiges Mosheh en kie, ontmoet ook in die planeet en Kolob en Archturus se tydkoppeling, ook genoen die Vierde Dimensie of Merkavah; of Shavuot of Yobel 50 en in die Planeet Vortekspunt – die middelste jaar Shabbat wat die drie Onderself Shabatte eenkant het nl. Pesach en die Fees van Ongesuurde Brode, en die drie Boself Shabatte anderkant, nl. Yom Kippur, Sukkah en die Sewende Shabbat wat op sy beurt weer die eerste Shabbat is en die 8 Meganisme in al die fasette voltooi; die 8 beweging van die 12 radials, maar wat deur 7 van die 12 voltooi word.

Die oorblywende 5 Radials is die Vyf Siele, die 5 vingers, en die Hei(5); ook die 8 gesien met ‘n 90 grade hoek tussen die Boself en Onderself.  Ook die 8 Meganisme wat die 7th Plane Christosse gee.  Ook die tipe 8 Meganisme van die Chet(8) huwelik van die Pei(80) praat, die Kuf(100) + Shin(300) + Tav(400)= 800 wat nou Resh(200) moet grootmaak en opvoed in die Torah.

Hoe funksioneer die genetiese vermoë of IK vermoë of YHVH se 54 permutasies vermoë van die Vav(6) liggaam met die Hei(5) siele?  Van die Resh (200) wat grootgemaak moet en opgevoed moet word?  Die Resh(200) wat alweer daar waar die ontmoeting plaasvind, die Onderself alleen Goue Kalf Godsdiens skep; die navolgers van net die eerste Pesach-helfte 3 Shabatte.

Kom Storetjie kyk na die 54 of 5×4=20 of 5+4=9 samestelling:  Tet(9) is die dragtyd na bevrugting van die 54 Name van God.  Caf(20) is die Job verdubbeling van Yud(10) na Caf(20) wat die nuut weergeborene ontvang plus die kwadering; die met die Mag van Homself.  Homself is die Vyf Siele, dus verdubbelde Job Caf(20)x5 Siele en gee die Kuf(100) Koning; die 1 met twee nulle;  twee volledige ‘wêrelde’ by en volledig gekleed, nie naak nie.  Die nuutgebore Yud(10) met een nul kry nou twee nulle by, ten volle gekleed met volledige siele, op die korrekte Boom van die Lewe manier.  Nie die naak resultaat van die Boom van Kennis manier waar die mens hom nou in die volgende wêreld van 10 Sephirot bevind, maar hy het net een van die tien Sephirot aangetrek en is dus naak.  Die gebore Yud(10) word met die Boom van die Lewe manier, die beskerming van die 54 Heilige Name manier, onmiddelik geklee in die Kuf(100) volledige Heilige Kleed van die volledige nuwe Sephirot.

Met die Boom van Kennis manier vind ‘n aborsie van 11 plaas.  Die Naam van 54 het net 10 en 20 soos ons reeds gesien het; maar die 11 nie!  Elf is Misgeboorte.  Die Boom van Kennis gee dus Misgeboorte.  Die Boom van Kennis bevrugting gee die 11 aborsie.  Jy sal uiteindelik na 9 maande dragtyd sekerlik geboorte gee aan ‘n dooie baba – sterwe die baba.  Die kind, Resh(200) gee net (9) voeding gedurende die dragtyd en kon nie 70 jaar ontvang nie; sterf dus of word dood gebore.

Die groot lieg van die vals Nuwe Testament, van reeds gered, net genade, geen voedin en verder die 25 Desember klug, laat die baba met sy dragtyd in die Moeder se uterus reeds sterf en met geboorte word ‘n dooie baba gebore.  Tot stof sal jy terugkeer…  Die voeding en die groei wat gedurende die 70 jaar moes plaasgevind het om volledig as ‘n Boself en Onderself geheel gebore te raak, plus die Job seëning van die ware lewe in die ware Nuwe Testament te ontvang en in die wȇreld in gebore te kan raak, die Enoch geboorte, of die na die sewende dood geboorte, wat nou die ander familie met hulle ten volle geklede dubbel nulle liggame ontmoet en dan die Shlomo drie nulle liggaam kry, en dan die proses na die 70 000 begin; dus Seven Planes met 10 000 elk te bevrug om 70 000 te gee, en dan nog die ‘terugkeer’ Yechudim eenmaak proses van die 70 000 na die 1000, die Aleph(1000).  Dus die Aleph(1) na die Kuf(100) na Shlomo(1000) en met Ayin(70) bevrugting, die geboorte van die 70 000 Baba. Maar nou die omdraai, die Twilight en die Nag wat kom; die 70 000 wat nou die 1000 in die Vader moet word.  Die bevrugting boodskap wat nou in 2014(7) begin.

Die 70 000 moet nou 1000 in die Eenheid 54 Name Vader gemaak word.  Die 70 Nasies afkomstig van die 70 siele wat saam met Ayin(70)kob na Joseph toe is,  Die 70(Ayin) siele van Noag, die 70 Bulle wat die sewe dae van Sukkoths geoffer word; die 70 000 wat Dawid offer; die 70 Name wat uit die Onderself uitgelei het na die Boself 54 Name; almal saam in die Naam van 130, die 25×5 Havayah; die 16 Hei Vav bo en 15 Yud Hei onder.  Perfek…

Die 16 Ayin(70) bo en die 15 Samek(60) onder. Die Enuck (60×6=360) volledige Vav(6) wat Samech(60) Lewe met God wandel… Hoe meer duidelik kan Storetjie se Benjamin dit nog stel om die stilswye te breek???

Wat is die doel van die Aborsie?  Die dooie baba is ‘n gevaar vir die Moeder se lewe.  Die Moeder Binah mag nie deur die dooie Boself baba geїnfekteer word nie, daarom moet die dooie baba en die Moeder geskei word.  Dit is dus ook ‘n egskeiding.  Wanneer Hagar die baba voortbring met die Onderself alleen genetiese samestelling van die Abram sonder die Hei samestelling van die Boself se Yom Kippur heilige drie-fees Shabatte, moet Abram haar en haar nageslag skei sodat sy nie die latente AbraHam en latente SaraH infekteer en laat sterf nie.  Die Boself-dood baba moet verwerp word…..hoekom? Sodat hy nie sy hand uitsteek en ook van die Boom van die Lewe se vrug neem en nog in die oortrede arrogansie, in die te slim vir homself toestand, vir ewig bly lewe en almal wat wel volledig in elke vlak se Torah gekleed is, met sy naakte onvolledige arrogante ‘ek weet alles..’ en almal wat wel weet hulle gaan vir ewig studeer, irriteer nie.  Daar mag nie gekke – net onderself alleen, drie Shabatte alleen vals Nuwe Testament verslaafdes op die volledige 7 Shabatte kurses Universiteite se gronde naak leeglȇ en al die baie hardwerkende studente irriteer nie.

Die groot rede vir die nodigheid vir die totale aborsie is omdet die Onderself en die Boself babas dieselfde hande deel as ‘n Siamese tweeling.  Die hande klou om ‘n ‘crossbar’ in die Gimnasium vas vir Lewe en Dood!  Die volgende probleem is dat die twee gimnaste vir mekaar kyk.  Een gimnas gaan nou in die teenoorgestelde rigting as die ander gimnas swaai.  Die Onderself horlosie loop Regsom; die Boself horlosie loop Regs-op bo, maar links-om onder.  Gelukkig is daar die middel koppeling as van ‘n dubbel vierkantige 8, of die ‘crossbar’ waar albei horlosies se tye in dieselfde rigting loop. Aan die Vierde Dimensie Crossbar hang die twee babas nou.  Waarin lȇ die antwoord nou vir die probleem?

Hierdie is so ‘n groot stuk buit wat uit verskillende stukke prooi bestaan: Yitschak se naam word vir AbraHam direk vanaf die Vader Hooftroon in die Kolob gegee, want Yitschak is die koppeling tussen die Hooftroon in die Vader Heelal na die Middelweg Troon in Archturus van die Seun Heelal.  Bereshith of Gen.17 (Pei) waarheid praat, vers 19 Kuf Koning:

Gen. 17:19 ‘To this Elohiym said: Sarah your wife is indeed bearing you a son, and you must call his name Yitschaq…’

Die enigste plek in die Bybel waar die Vader die naam bepaal.  Nou volg die agtergrond van die Maagd of Bethulah of Hannaara met die naam Rebekkah of Rivkah. Gen. 24:43; Gen. 24:16.

Gen. 25 gee die groot stuk buit weg van die maagdelike geboorte babas wat nou in die maagd Rivkah se Uterus gimnasuim aan die ‘crossbar’ hang en mekaar gesig tot gesig spook.  Na wie se kant gaan daar eerste geswaai word?  Is dit die Esau Boself kant toe?? Die Boself Nuwe Jaar Trompette Dag Yom Kippur en Sukkah ses maande Vav nasie eerste?  Of is dit dan die Onderself Nuwejaar Pesach en ongesuurde brood kant toe eerste??  Die koppeling tussen die Vader Troon en Archturus Midwegstasie eerste of koppeling tussen Archturus en planeet Aarde eerste; is dit die Enuck geboorte wat al sewe insluit wat gevolg moet word deur die Boself geboorte?? Wat gebeur nou??

Voordat ons Gen.25 nou verder bestudeer, wat dink Maatjies is die teoretiese oplossing vir die twee gimnaste in die Rivkah Uterus situasie?  Storetjie dink die antwoord is geleë in naasteliefde en regverdigheid.  Hoekom??  Want met die twee beginsels kan die probleem opgelos word.  Ons moet egter die probleem van agter na vorentoe oplos; wat wil albei graag hȇ?  Hulle wil albei ‘n beurt hȇ om na sy kant toe om te swaai, dan saam na dieselfde kant toe.  Hulle is in die uterus en weet hulle gaan gebore raak; hulle kan nie agteruit nie.  Hulle moet na geboorte asemhaal, dus weet hulle die moeder en haar uterus bepaal dinge.  Binah bepaal hoeveel Sameck(60) asem of Ruach of Shekinah die Vav(6) liggaam kan hanteer, ens.  Die twee nasies in haar, die Esau en die Yakob; die eersgeborene Esau, die Trompettefees, Yom Kippur en Sukkah ses maande nasie of die Yakob Pesach ongesuurde brood twee Shabatte, ses maande nasie.

Die Boself Esau jagter soos Benyamin, van meer Chokmah wysheid en Binah insig en Daat kennis verkry in die veld, suig al sy kragte uit hom, net soos met die Priesters en Leviete, het hulle nie nog tyd en krag oor vir die maak van die Lensiesop nie; hier moes die naasteliefde ingeskop het van Yahkob.  Dit is waar Yakob nou moes gedeel het en saam met die Esau die Eersgeboortereg saam geniet het.  Esau het die Yitschak Roete van die Midwegstasie Archturus na die Hooftroon in die Heelal ontvang.  Jakob het die toegang van die planeet na die Midwegstasie Archturus ontvang, maar Yakob het nie geweet wat dit beteken toe Esau vir hom vertel hoe moeg hy is nie.  Die jag van die prooi van Esau en van Yitschak en van Benyamin van die Regterhand se uitmergel tot die laaste kragte, weet Yakob niks.  Hy het gedink hy sal dit kan doen maar hy kon nie… Hy het weggehardloop van die Jag wat die Torah verg.

Yakob hardloop nou nog sy beentjies kort en skuil agter die niksdoen vals Nuwe Testament wat nie eers die Archturus Midwegstasie met die Hei Bar konstant bevat nie.  Hy weet nie eers wat dit is nie.  Wat sal hy nou weet van Vader Heelalle en die Shekinah Heelalle?  Hy was gulsig en gierig, verblind deur die een enkel halwe Pesach ongesuurde brood Sephirot – Liewe Jesus glimpsie van ‘n wȇreld ver bo sy verwaande vuurmaakplek.  Nou kook hy maar nogsteeds lensiesop en bak koeksistertjies in sy dood baba-toestand.  Maar die groot onregverdigheid van die situasie is dat hy nou Esau, Benjamin, die Boself, die Trompettedag, die Yom Kippur, die Sukkah, die dans met die Torah gesteel het en te dom en te lui en te slapgat is om dit te benut en vir die ander 70 nasies ook aan te bied as die Voorbeeld Nasie wat die Lig van die Vadertroon van die Vader Heelal se Kolob bring.

Denke aan die vals Nuwe Testament klug, maak die regterhand Wolf so woedend dat hy sal aanhou prooi verskeur en buit aanbied.  Die buit is vaste voedsel; die wie nog lensiesop soek, gaan kerkbasaar toe en verkoop jou Eersgeboortereg maar weer.  Die Hierargie is hier.  Word wakker daar in die Uterus!

Nou kom Storetjie by die Uterus wat nou die regte gimnasium is waarin die korrekte bevrugting, dragtyd en geboorte moet plaasvind.  Dit moet al sewe van die heilige Jaar Shabatte kan hanteer.  Die Uterus moet geboorte aan die ware Enuck kan gee wat die El Shaddai is – die Shin Dalet Yud.  Dus die 314 Shin(300) Dalet(4) Yud (10) en nie die vals Testament hoer se kind, die Yud(11) van die Boom van Kennis nie.  Dus Metatron 315-1=314 is El Shaddai. Metatron word El Shaddai. Die 314 opgetel, word die ewige 8 Meganisme van met die x teken van die 12 Radiale deur die Vader Troon van die Kolob. Dit was nou die Keys of Enoch benadering, asook die Kosmos benadering en die Qaballah benadering.  Pragtig nie waar nie?

Nou waar vind ons die Uterus benadering in die Bybel?  Kom ons kyk na Bereshith Gen. 29.  Dit is nou die Onderself Vav(6) se ses maande van Pesach se 3 dae YahKob wat met sy lensiesop Esau se 3 dae Yom Kippur se Eersgeboortereg gesteel het met sy patetiese verskoning dat die gesteelde Esau jag en verskeur van die Torah vir sy sagte ou armpies waaroor mamma ‘n vel moes trek om die jagtersreg te steel, nou te swaar is.  Jag dag en nag vat te veel tyd, hy sal nou maar eerder die net genade kaartjie hemel toe verkoop op sy Sondag opium uitdeel sirkus.  Maar Pay Up Time vir Yakob is nou hier!  Dit kom in die vorm van Rachel.  Die Vierde Dimensie Uterus wat aan die einde die volledige El Shaddai 314 sal gee. Maar eers betaal hy 7×2=14 die Boself en Onderself jare.  Hy kry eers sy Leah met die dooie oë.

Gen. 29:17  ‘But the eyes of Leah had no lustre; were dull and weak.’  The eyes are the windows of the soul…

Yakob of Ayin(70)kob betaal nou.  Hy kon die 50/50 ding gedoen het as hy regverdig opgetree het en naasteliefde openbaar het vir sy naaste Boself, Esau en hulle kon saam in vrede die volledige Aarde Yesod tot Archturus tot Kolob Vader Troon gedoen het en al die ander Shekinah mikro dinge gedoen het; geen wetenskap eenkant en godsdiens anderkant en skelm politiekery tussen-in nie; so maklik die las van die Archturus Celestial Documents of die Torah.  Mits die jagter sy hart uitjag en die slagter sy hart uitslag en ou gladde armpie Nathaniel sy lensiesoppies berei vir almal en ou Bemyamin as hy bloedbek en doodmoeg ook voed en Rachel Ma met die lewende sielvolle oë haar seun Ben Oni of Benjamin versorg, vertroos en salf aan sy wonde smeer as hy dit nodig het in die enorme gevegte om duisende jare se  gedrogte te verskeur en die prooi te bring om dan nog te hoor na al die gevegte tot die dood toe, dat hy dit vir die luigatte tuis lekker veilig in die huis, nog dainty moet voorberei en bedien ook – kan jy dit glo???

Maar Yakob betaal; deur Leah met die dooie oë en dooie siel moet hy nou 19 van die radiale bou.  Net 2 mag hy met sy geliefde Rachel bou en dan sterf sy ook nog met Benjamin en Joseph verdwyn.  Die diefstal kos hom baie.  Maar nou moet hy regmaak deur Rachel se uterus wat die Vader Heelal, die Seun Heelal en die Shekinah Heelal dek.  Die uterus wat hom en Esau red deur die Enuck, El Shaddai 314 se geboorte, waaraan die vierde dimensie uterus geboorte kan gee.  Fantasties!!

Die prosedures van die babas in die vierde dimensie uterus van Rachel verteenwoordig ook vier Uterusse in een.  Die dubbele vierkant agt maar met ses punte en die gemeenskaplike crossbar – die proses reeds beskryf.  Die inkom van Yitschak tot by die Archturus Midwegstasie vanaf die Vader Troon in die Kolob.  Die geboorte van Abraham…

Abraham beweeg af vanaf Chesed na Netzach, na Yesod na Hod, na Gevurah – nou het die Onderself sy regs-om spin gehad.  Die Pesach en sy ongesuurde brode 3 dae spin; die Yesod na Archturus, die Aarde na Archrurus, die Mosheh, Yahshua Yochananda na Archturus.  Nou in Archturus in die Shavuot 7×7=49 vind die omdraai; omkeer; die bekeer plaas en 7×7 se 49 word weer as die babatjie 50 in Archturus in die vierde dimensie Rachel Uterus gebore en gevoed met die nodige Celestial Documents Torah blokkies.

Met die omdraai kyk die Yakob en Esau Siamese tweeling nou na dieselfde kant toe.  Die spin van die drie kruise Onderself Christos tot Plane 7 is nou voltooi.  Maar nou droom almal nie vir ewig aan Yahshua se voete nie!  Nou kom die volgende stap van die tweeling Siamese gimnaste wat dieselfde hande deel – die swaai regsop van die Esau broer.  Maar hulle twee swaai saam, dus is dit nou na die omdraai van Gevurah na Chesed, nou vanaf Chesed op na Chokmah, na Kether, na Binah, na Gevurah – voltooi nou Esau se swaai wat hy en Yakob saam geswaai het.  Let mooi op, daar vind twee dinge gelyktydig plaas; van die platkant aansig agt-beweging van die radiale deur die Vader Kolob en die 90 grade aansig beweging van die Onderself en Boself agt van regsom af, gevolg deur regsom op. Ook die op en terug beweeg Kolob toe en op en af aarde toe.  Die totale beweging prosesse kan ook as die sewe dode en geboortes van die baba in die Rachel vierde dimensie Uterus beskryf word.  Daarom kry ons ‘n sewe maande geboorte,  maar die Rachel Uterus geboorte is die 9 silwer Minorah Chanuka Tempel 9 maande geboorte vir dag agt en nege se feesdae.

 

79

WOLWE JAG IN TROPPE

  Hoe het Enoch dit reggekry ‘om met God te wandel’ soos wat die vertaling van die Bybel dit stel?  Ek mik daarna om die geheime te ontdek wat hy ontdek het.  Alles is voor ons oë; ons moet hulle net oopkry – dit sluit in ons ‘ronde lees oog’ of derde oog of Atbash Oog of Vierde Dimensie Oog, of oog wat die 9 of omgedraaide 6, ook kan lees – die geskrewe of orale Torah.  Omdat ons almal saam die voertuig van transformasie, of sukkah of merkabah bou, is my mikpunt om almal net eers te kry om hulle drie-dimensionele sig te ontwikkel.  Dan die volgende weggesteekte beeld, ook met eers ‘n geopenbaarde en dan ook ‘n weggesteekte.

Byvoorbeeld: Daar is drie kruise op Golgotha met drie mans op – Mosheh, Yahshua, Yochanda; maar daar is ook drie weggesteekte maagde – die drie Miriyahms.  Maar agter die hele beeld is daar DIE DERDE OOG BEELD – DIE ATBASH MANIER VAN TORAH lees-beeld nl. die verdere drie mans op die kruise: Abraham, Yitschak, Yakob; asook die drie maagde: Sarah, Rivka, Leah en dan volg nou die gemeenskaplike vierde dimensie geheim wat al bg. insluit: DIE VIERDE DIMENSIE MAAGD, RACHEL – DIE VOERTUIG VAN TRANSFORMASIE.  DIE SUKKAH, DIE MERKAVAH, DIE ELIYAH WAT ALMAL SAAM BOU OF VORM OF SKEP.

My mikpunt is dat Storetjie ons oë so oopmaak dat ons almal die ewige groeiende ronde Torah met ronde oë sal sien en dat daar nog boonop altyd nuwe Torah vanaf die Kolob Vadertroon na die Midweg Seun Troon inspiraal.  DIT IS MY MIKPUNT OM SOOS ENUCK MET GOD TE WANDEL EN ALMAL DAAR TE KRY OM MET GOD TE WANDEL; VOLUIT NIE HALFPAD NIE.  KOUD OF WARM – NET NIE DIE LOU UITSPOEG NIE.  Hierdie is my Benyamin Wolf verskeur van ou prooi en bring van nuwe kraakvars buit, maar elkeen moet sy Storetjie van sy eie Benjamin optrede skryf.  So sal ons dan saam wel ‘the vehicle of transformation’ bouStoretjie is maar my manier om die oneindige groot onbekende ‘dark frontier’ van die nuwe Nagfase storm te loopGelukkig jag wolwe in troppe; ek glo daar sal meer aansluit vorentoe. 

MET DIE RONDE OOG LEES VAN DIE RONDE BYBELBOEK, IS DIE EINDE REEDS WEGGESTEEK IN DIE BEGIN OF VERVAT. ENUCK DIE EINDPRODUK VAN OPENBARING IS REEDS ENUCK DIE SEWENDE VAN ADAM.  GEN. 3 SE 24 VERSIES IS REEDS DIE 22 TORAH VOLTOOI MET DIE 2 BYGESKREWE LETTERS.  Die verhaal van Abraham, Yitschak en Yakob en die drie maagde Sarah, Rivka en Leah is met die aankondiging van Yitschak se geboorte  reeds voltooi voor sy geboorte; die twee nasies Esau en Yakob, die Yakob vyf Sephirot onderself wat gered moet word deur die Abraham optrede met die vyf Konings en die red van Lot, die Moabiete en Ammoniete; die Chesed, Netzach, Yesod, Hod, Gevurah Vyf redding van die Onderself, voordat Yitschak gebore is; voordat Yitschak geboorte vanaf Binah Troon aan die Abrahamentho Yahoshua drie kruise redding gedoen het.

Dink die Maatjies nie gedeelte van die smeek vir genade van tot en met 10 van Sodom en Gemorra is vreemd daar ingedruk tussen die aankondiging van Yitschak se geboorte nie??  Dit is die Atbash-lees; die einde nog voor die begin.  Sara was nie ‘n maagd nie maar SaraH met die nuwe maagd Hei-uterus was ‘n maagd!  Rivka, die herder van die skape was ‘n maagd; so ook Rachel en Leah.  So Maatjies, moet ons saam die ronde oog oopkry.

MAAR EERS MOET ONS DIE SELFSUGTIGE OPTREDE VAN YAKOB MET ESAU REGSTEL.  ONS MOET ONS NAASTE LIEFHȇ SOOS ONSSELF EN DAN SAL DIE POORT VAN REGVERDIGHEID OOPGAAN.  Die Melek Tzedek sal ons ontmoet en ons sal ons tiende gee –  nie die vals Nuwe Testament een tiende van een Sephirot nie, die vals Hoer 11 wat ons naak gelaat het nie, maar ons hele lewe – ‘n heel Sephirot van 10 wat ‘n tiende is van ‘n 10 Sephirot struktuur; Onder en Boself.

Wat is ons volledige Enuck tiende wat ons moet aanbied?  Kom ons kyk.  Malkuth is een Sephirot. Malchut is ‘n unieke Sephirot; Malchut is Kether in die sin dat Malchut alles is wat Kether is, maar met een verskil – Kether is die abstrakte maar Malchut is die konkrete spiëelbeeld.  Malchut is nog iets – Malchut is die ander helfte van Yesod.  Wat is Yesod?  Yesod is die onderself kop van die Yakob onderstebo vyf  Siamese tweeling van die Yud kop Boself Siamese tweeling; so Malchut is dus ook die geheelbeeld in die konkrete van die geheel prent van die Yahkob-Esau Siamese Onderself/Boself tweelinge.

Nou dat die Maatjies ‘n beter prent het van die tiendes se heen en weer gee van tussen Abraham en Melek Tzedek en die Allerhoogste, asook die seëninge, kan die Maatjies nou met die Derde Oog oop begin om met God te wandel d.m.v. die 54 Naam van God en die 70 Naam van God.  Die verskil begin sien  tussen die Yud(10)+Hei(5) =15 bo wat Sameck(60) lewe is en Vav(6)+Hei(5)=11(Caf) wat 29 is, wat net die Vader kan doen.  Dit is die Vader in die Kolob alleen wat die Yud(10) na Caf(20) verdubbeling kan doen.  Hierdie is die groot, groot geheim hoekom ons nie van die Boom van Kennis mag eet nie.  Nie eers die Enuck of Job tipe mag dit doen nie.  Dis oor díe geheim waaroor die hele boek Job, oudste Boek in die Bybel gaan!! Een hele boek toegewy aan net een groot geheim: die Enuck tipe Job het perfek geleef, met God gewandel, die Torah perfek gedoen, tog was hy beproef.  Hoekom??  Sodat hy die geheim van die elfde letter Caf kon ontvang.  Die geheim wat in Sukkah (Samech Kuf Hei) aan hom geopenbaar is toe El-i-yah met hom kom praat: ‘Wie kan Orion of Pleiades bind?’  Toe vind die verbode 11de letter se verdubbeling en met homself kwadering van 10×10=100 en 10+10=20 en 20×5=100 plaas.  Net die Vader uit die Kolob Troon kan dit doen – niks te doen met redding uit sonde van Torah oortreding nie … so wat is dit??

Hierdie groot, groot, groot, ja driekeer groot of heilig, Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tzbayoth, Melek Tzedek, Tzade(90) en letter 18, dus 1×8=8 en 8×9=72 Name, gee die drie dinge wat net die Vader in die Kolob Troon kan doen en wel eers aan een wat soos Enuck vir 300 jaar met Hom in Sy Torah gewandel het.  Dis nou Teshuvah met liefde.  Hier is die drie dinge:

 1. die Yud 10 verdubbeling na 20,
 2. die Yud(10) kwadrering van 10×10 na Kuf(100) toe
 3. die Caf(20) na die Hei(5) Siele na Kuf(100) Yechidim vlak toe.  Die ware nou 54 eenheid.  Die 26 + 26 dubbel x dubbel Echad Yechudim van die Bybel ware Nuwe Testament.

Jer. 31:31 en 33 asook Keys of Enoch Key 314… ‘The beginning and the end remains the beginning and the end.’ Nou nog ‘n groot geheim: ‘…without the image space from the Throne..’  Die Vadertroon in die Kolob is al wat die redding van Kodoish Kodoish Kodoish kan doen aan die Enuck Job tipe.  Koning Dawid sing: ‘My Vader is die Redder…’

Yahshua van Archturus Midway Seuntroon beteken: die Vader van die Hooftroon is die Redder. Die nuwe ‘Image Space’ vanaf die Hooftroon in die Kolob is die enigste redding uit die ou Aleph Tav siklus wat die hele tyd dieselfde bly sonder die redding.  Hier is nou die punt wat die Keys van Enuck gegee het:   Hierdie jaar 2014=7, toon die 7 van die Enuck 7 van Adam Job tipe wat nou:

 1. Die 14 of 7+7 Onderself + Boself ding moet doen, maar ook, baie belangrik
 2. die 7×7=49 na 7×7=50 moet ontvang – die vyf sielevlak Yechudim en
 3. die Teshuvah met liefde moet doen; die Metatron 315 se EEN TE VEEL minder moet maak na 314 van Shin Dalet Yud(Saddai) toe.

Dit bring Storetjie by ‘n baie ingewikkelde begrip bekend as ‘IMPACTATION’.  Cosmic Doctrine bl. 167 beskryf dit soos volg:

‘The true method of impactation is but little known because it involves the inner principles of polarity.  Impactation may be defined as the act of force of a subtler plane through to a denser plane upon the involutionary arc.’  Dus die nuwe ‘image space’ van die Troon van die Kolob; van Kether na Chokmah se drukkrag na Binah se digter vlak na Yitschak by Archturus Midwegstasie na Yitschak by Gevurah na Abraham by Chesed tipe van die nuwe inbring.

Op die kritieke punt van die 2014=7 waar die x faktor nou nie funksioneer nie want 2×0=0 en dus die O of EINDE van ‘n vorige era aandui van net Aleph tot Tav herhalings van die Midway Aarde toe ONDERSELF HERHALINGS: Key 314 (17 0f 7+7=14) vanaf die Vader Troon in die Sukkah Merkavah –  en die nuwe Key 301 reeks.  Dus die 7th Ray deur die Troon se 8 beweging en die Tangential bewegings wat atome vorm op Vlak 7 met Plane 7 se 3 sye struktuur en Globe 7 met die 9 sye struktuur, asook Plane 4 en Globe 4 met die 6 sye struktuur.  Die Vav(6) liggaam koppel dus die 3 sye struktuur met die 9 sye struktuur op 12 verskillende Radial maniere: dus 360 grade x 12 = (30)Lamed…Fantasties!  Die Lamed Eliyah Merkavah Sukkah transfer die herhalende Aleph Tav Program, Atah van een Radial na die volgende nuwe Radial toe.  En die impuls kom van die Kolob Sentrum Vader Troon af.  Hierdie punt waar daar net een verskil tussen die Metatroniese 315 en El Shaddai se 314 is, is so moeilik om te bereik.

Die punt word beskryf in Cosmic Doctrine as …‘this is a subject which requires deep meditation.  It cannot be comprehended without a key.  Have you have realised the import of that which has been given?  We have given you the lock, but the Key cannot be given you so freely. The Key must not be written down…’

Hierdie geheime sleutel om die verskil te kan raaksien tussen die Metatron 315 en die Shaddai 314.  Die 1 verskil tussen die begrippe van EVIL of LIVE.  Hulp van die Vader van die Troon in die Kolob moet hier ingeroep word.  Daarvoor moet die Enuck vlak bereik wees en binne-in die Eliyah Wa van Vuur gesit word; in Sukkah gesit word om hierdie antwoord te kry.  Daarom profeteer die profeet:  ‘…almal sal Huttefees, Sukkoths in Sukkah sit; die sit in Merkavah van Eliyah, die Uterus van Rachel; die Vierde Dimensie ding doen en daar die hulp van die Vader in die Hooftroon Kolob inroep deur die Archturus Midwegstasie om die verskil tussen Metatron en die El Shaddai te kan raaksien in die ingewikkelde huwelike en skei en trou van die plus en minus prosesse van 7 en 6 en 13 en 13 en 26 en 26 en 54 en 54 se 108 en 72 se 180 om die nuwe Nag skoonmaak en Nuwe Lig vanaf die Troon in te bring om te help.

Dat ek nou moes kom help met uterus probleme sodat ek tyd kon kry om die UTERUS te bestudeer!

Ja dit is so.  Die Yisrael Ligaam wil die Rachel Uterus verwerp.  Dit is net in die uterus van Rachel waar die Vader uit die Kolob

 1. die Yud(10) verdubbel met die 10+10=Caf(20)
 2. die Caf(20)x Hei(5)= Kuf(100) en –
 3. die kwadrering van 10×10=100 – die Yud x homself wat ook Kuf gee .

Die drie dinge kan net die Vader gee om die Rachel Uterus mee te bevrug. Die Maagd Uterus wat die Vader in die begin voor die Program reeds vir Sarah gegee het.  Die Maagd Uterus vanaf die Hooftroon in die Kolob Vader Heelal wat die Yisrael Program nou wil verwerp en wat ons moet verhoed dat die belangrike Uterus nie verwerp moet word nie.

 

80

Die  Heilige Uterus van Rachel

 Dit is die Uterus wat die wȇreld kan red.  Die Uterus waarin die Adam wat nou soos die Enuck Adam ontwikkel het tot by die Seventh Plane Adam, en tot by die Seventh Radial vanaf die begin by die eerste Adam op die eerste Plane en op die eerste Radial in die begin.  Die Job Adam wat nou deur die ander sewe Uterusse gebore geraak het, die sewe Dode bevrugtings gesterf het; dragtye vanaf Tet(9)deurgemaak het en gebore geraak het; die Enuck, die sewende ewolusie deur sterf en leef Adam.  Dus sewekeer die 30 grade transfer van Radial na Radial gedoen het tot by die sewende Radial, en sewekeer van Plane tot plane tot by die sewende Plane regsom opgespin het.  Die Enuck Adam of die Job Adam weet dat net die Vader in die Vader Troon nou vir hom in die Sarah Rachel Uterus kan voed vir die nuwe geboorte in die nuwe 8 sisteem.  Die tyd vir die voeding van die Enuck baba in die Rachel Uterus begin nou in 2014=7, die Tet(9) tyd van voeding het begin binne die Rachel Vierde Dimensie Uterus – die ander vyf kannetjies se olie.  Die 6 het nou op oorgeslaan na ‘n verkeerdom agterstevoor 9 toe, en moet nou 9 Kosmiese Maande neem om 180 grade om te draai in die Uterus, om dan as ‘n ware nege gebore te word.  Dus die dans met die nuwe Torah op die Nuwe Program, die dag agt, en die nuwe 9 op dag 9 na die geboorte na Sukkah, die Rachel Sarah Uterus.  Die Hadassah Uterus wat geboorte gee aan 127 gee met die Purimfees – die 10 en die 14.

Ons moet almal saam die verwerping van die Sarah Rachel Yisrael Uterus deur die 25 Desember Christen verhoed. Dit verhoed dat Enuck nie gevoed mag word in die Uterus nie; die Sukkah nie gehou word nie, die ware nuwe Testament nie gesluit mag word nie.  Eliyah moet Job besoek, Job moet al drie kruise se laaste drie wonderwerke ontvang wat net die Vader van Eenheid, die 108+72=180 eenheid, die Enuck baba kan voed in die Rachel Uterus. Fantasties!

Maatjies, indien ons nou die Sarah Rachel Maagd Uterus van die Hooftroon in die Kolob, die Atret Ha Yesod direkte koppeling van die Yisrael Program met die Vader in die Hooftroon in die Vader Heelal bewaar, sal die Maagdelike geboorte van die  Shaddai, die Shin Dalet Yud, die 314 plaasvind.  Die ware 12 stamme, 8 Mashiach in die tyd wat kom, pragtig ; die Maagdelike Rachel geboorte.

Dit is die Sarah Rachel Uterus wat oppad weggeneem is; oppad ‘gesterf’ het, wat nou wag om terug te keer.  Die Christendom ontken die bestaan van die Sarah Rachel begin is die einde en die einde is die begin Uterus bestaan. Die Christendom ontken die direkte Uterus-koppeling wat die Yisraelprogram het. Die Christendom ontken die drie wonders wat in die Sarah Rachel Uterus plaasvind; die drie wonders soos reeds beskryf, maar wat hier in die konkrete manifesteer as:

 1. Die hou van die Nuwemaan en Volmaan Dawid-ete
 2. Die besnydenis wat die koppeling van die Vadersaad met die Sarah Rachel Uterus toon
 3. Die Shabatte – die Weekshabbat en die 7 Jaarshabatte.

Die Christendom verban die drie heilige optredes, want hulle wil dat die liggaam Vav(6) die Sarah Rachel Maagd Uterus verwerp.Die Vav(6) moet trou met Zayin(7) wat Batsheba is en deel is van die Maagd Uterus vanaf die Hooftroon.  Die 6+7=13 Echad.  So vind daar in die Sarah tot Rachel Uterusse nou 8 sulke 6+7=13 Echad bevrugtings plaas, dus die vorming van die 13×8=104.  Maar wag, wat gaan hier aan?? Wat is hier weggesteek??

Hier volg nou wonderlike openbaringe plaas!  Cosmic Doctrine p.168:’ You ten have four wholes on two planes…This is a subject that requires meditation.  It cannot be comprehended without a key…’

Kom Storetjie toon een van die sleutels:  Die voeding van die vier heles op twee vlakke elke keer binne-in die Vier Heilige Maagdelike Uterusse is die sleutel!! Die wonder van 7×7=50 is die sleutel!  Die wonder wiskunde binne die Maagd Uterusse is die sleutel!  Kom ons kyk:

Gewone Wiskunde gee 7×7=49 maar die Vierde Dimensie Heilige Uterus gee 7×7=50. Die gewone Christendom gee 13×8=104 maar die vier Maagde Uterusse van Sarah en Rivka en Leah en Rachel gee:

In die eerste Uterus van die 6+7=13

In die tweede Uterus 13+13=26

In die derde Uterus 26=26=54

In die vierde Uterus 54 =54=108; dus ook 13×8

Maar deur die vier Uterusse is daar nou 4 meer – ‘n Dalet van 4 meer!  Fantasties!

Ja, 108 Maatjies en nie 104 nie!!

Daar moet dus die vier uterusse wees om die vader se Troon van die Kolob se plan te voltooi waar Malchut met sy vier kwarte, sy Twilight en Nag en Twilight en Dag van 24 uur te bewaar; sy Volmane en Nuwemane te bewaar; sy 7×4+28 van Deut. 26 te bewaar; Sy Besnydenisverbond te bewaar; Sy Shabatte te bewaar.  BEWAAR BETEKEN OM WAAR TE MAAK.

Die Ateret Ha Yesod geld nog.  Yisrael Program geld nog. Daar is nie ‘n 104 CHRISTEN NUWE VERBOND KORTPAD NIE. Want 104+72 =176 en gee nie die volledige omgedraaide 180 suiwer 9 nie, maar ‘n verwronge monster wat die Planeet Dalet(4), die Uterus van die Hoof Vadertroon in die Kolob verwerp het met die Mem(40) Baba in, asook die Tav(400) Baba in.  Doe wrede monster met sy (9)Tet koppe sal ons nou moet verslaan.  Die Uterus mag nie verwerp word nie!

Maar die wonderlike 4 Uterusse se wonder Wiskunde openbaar ook die groot geheim: daar is die Engelordes tot en met Metatron(315).  Daar is die Adam ontwikkeling tot en met Shin Dalet(314).  Daar is die  punt waar die Voogde die Engele by die Vlak van die Hoofvoog, Metatron die regeerskap moet oorgee aan die Prins, die Adam.  Hoe gebeur dit?

Die Metatron(315) met die 8×8=64 moet nou die Enuck Adam op 65 jaar beheer gee; dus die Keys van Metatron se Enuck (64) skriba, moet nou die Bybel se Vier Heilige Maagde Uterusse Enuck(65) Adam word.  Enuck was 65 jaar oud toe hy met God begin wandel het en het 300 jaar met God gewandel toe God hom transfer het – dus het hy toe 365 jaar, die jaar of 2×6 maande siklusse van die Onderself en Boself gedoen van die Radial 7 en Plane 7.  Nou moet die Enuck 64 van die Keys of Enoch een bykry om Enuck(65) te word; die Bybel Uterus Adam te word.  Maar die Keys Enuck(315) wil ook graag die Bybel Shaddai(314) word.  Wat nou gedoen??  Die Metatron(315) skenk nou een vir die Keys Enuck (64) en hy word Bybel Adam Enuck 65…fantasties!

Maar dit is nie al nie.  As gevolg van sy skenking en goeie daad word Metatron(315) nou self ook Shaddai(314).  Dus is Enuck en Metatron beide die Shin Dalet Hei, die 314 of nou wonderlik in die Rachek Uterus saam hervorm tot wat nou hier genoem word, die El Shaddai, wat uit die Rachel Uterus gebore word…

Geseënd is die wat die groot wonderlike geheim beleef van die buit wat Benyamin nou op die tafel neersit.  Die grootste buit ooit uit die Heilige Maagd Rachel se Uterus.  Amen

Maatjies, Benyamin vra dat julle die vorige stuk buit oor en oor herkou totdat die oneindige diepte en waarheid werklik tot julle wese deurdring.  Dink en mediteer en herkou totdat die stuk buit heeltemaal gemetaboliseer is. 

Opsommend die funksionering van die vier uterusse: Skryf dit neer soos wat tennis uitdunne werk:

Die 8 pare van 6+7=13, 4 vir die Onderself en 4 vir die Boself; dan Bo-en Onderself met Rachel; drie van die vier Uterusse funksioneer as Sarahm Rivka, Leah, met die skepping van die Onderself. Drie van die vier Uterusse funksioneer as die Mirriyahm Uterusse met die skepping van die Boself, en wel soos volg waar die volgende in elke Uterus plaasvind:

UTERUS 1                UTERUS 2                UTERUS 3                UTERUS 4

6+7=13

6+7=13                                   26

6+7=13                                                                       54

6+7=13                                   26

108

6+7=13                                   26                                                                +

6+7=13                                                                       54                            72

6+7=13                                   26                                                                11

6+7=13                                                                                                      180

1   2    3                               4                                5                          6

maar   13X8=104

UTERUS EEN          6+7=13

UTERUS TWEE       13+13=6

UTERUS DRIE         26+26=54

So nou is daar die Onderself 13, 26, 54 en Boself  13, 26, 54.  Nou kom daar die groot geheim: die Rachel Uterus van die Yoseph Onderself en die Benyamin wat as Ben-oni Boself en Benyamin Onderself kan Funksioneer, soos die Rachel Uterus, bind nou die Onderslf 54+54=108. Fantasties.  Die 108 wat wonderbaarlik 4 meer is as die wiskondige 13×8=104 van net die Onderself Wiskunde.  Die gewone van 7×7=49, en die Uterus Wiskunde van 7×7=50 nie, dus die Wiskunde waar die dood die Uterus of Tet(9) is wat die Yud(10) verdubbel na 20 toe, wat 10×10=100, dus kwadreer na 100 toe, wat as 20 gesien word met 5 siele na 100 toe.  Alles gedoen deur die Vader in die Hooftroon in die Kolob.  Soos gevind in Job hoofstuk 42…

Dis pragtig hoe die prentjie in Job 42 staan; Job wat nou op die Enuck sewende van Adam vlak aanko met die Enuck 8×8=64, maar nou die Job Enuck 65 moet word.  Job ken die volledige Onderself(54); hy spook nou met die Boself 54.  Hy moet nou die Rachel Uterus saambind van die Onderself(54) + Boself(54) ondergaan om vanaf die Job Enuck (64) jaar oud na die Job Enuck (65) of die (108) volwasse Bo-en Onderself eenheid te gaan.

Kom ons lees hoe die drie net Onderself vriende hom probeer help, maar van die wal   in die sloot help.  Net EL I YAH Merkavah of die Rachel Uterus help hom reg.  Nou moet die drie net-Onderself-vriende in verse 7,8,9 nou sewe Bulle Onderself en  sewe Ramme Boself offers bring sat Job vir hulle kan instaan.  Die woede van die Vader moet kalmeer word vir die Derde Onderself Uterus van 54 wat nog nie in die Rachel Onderself en Boself uterus ingegaan het nie.

Net die Vader in die Hooftroon in die Kolob kan die drie wonderwerke doen; maar let mooi op, wanneer dit eers mag gebeur – dit mag gebeur wanneer Eliyah eers gekom het en met Job gepraat het; as Sukkah eers gehou is en Eliyah met die Enuck Job-tipe kan praat.  Dan eers kan die wonderwerk plaasvind in vers 5:  Die derde oog van die Enuck Job oopgemaak word – fantasties!  Vers 5 – die Caf 20×5=100; die vyf siele; die eenheid van die 108; DIE DERDE OOG GAAN OOP…in hearsay…gelees en gehoor wat ander gekry of gehoor het.

Job 42:5 I have heard you, but now my own eye …die twee-in-een Ayin Oog …does see you…’  Die res van die hoofstuk beskryf die 10+10, die 10×10, die 20×5 Rachel Uterus Wonderwerke.

Nou word uit die Rachel Uterus die 108 gebore wat nou met die 72 een word en die perfekte 180 spieel  wan die 360 grade is, plus die Hei Uterus van Sarah wat die 5 is wat die Skepping nou 365 dae maak.  Die 4 vanaf die (108 – 104=4) plus die (7×7=50) se 2 gee nou die 5 verskil tussen 365 en 360.  Enuck wandel nou as die Enuck 65 vir nog 300 jaar.  Job, die Esau Boself, vers (17)Pei wat waarheid praat, wat beskryf wors as: the man who will rise again with Yud Hei Vav Hei…  Hy is dan soos wat die Cosmic Doctrine na die Sewende Dood beskryf: …’An initiate is a dead man who manipulates his body that he may thereby serve those who cannot otherwisw bw approached.’   Vir 300 jaar het Enuck so gewandel.  Vir  248 jaar het Job gewandel; dus met vermenigvuldig gee dit 64 die Keys; en met plus gee dit 14 Onderself en Boself Eenheid met 64 Keys wat geїnisieer raak.  Die 7+7 offers vir die ander.  Die Sukkah 7 dae se 70 Bulle offer begin Dag 1 met 13 en Eindig dag 7 met 7.  Tussenin Dag 2 met 12, Dag 3 met 11, Dag 4 met 10…let op Dag 4 Rachel Uterus dag met 10 Sephiroth.  Dag 5 met 9, dag 6 met 8 en dag 7 met 7; die offers wat die Onderself 54

Moet bring vir Job om vir hulle in te staan…Die offers wat vir die 70 ander nasies gebring moet word deir die 54 Onderself Yisrael + 54 deur die Boself Yistael of die 108 +70 gee die 180 spieelbeeld van 360+5 geskenk en gee die jaar 365 punt van Chanukah op 21 Desember.  Maar regs om op teen die horlosie om; dag 8 en dag 9 fees.   Dag (8) Chet vir ewige 6+7=13 begin meganisme in dag 9 Tet se 4 Dalet Uterusse, vir ewig in al julle woonplekke.

Y         10        15 SAMECH

H         5                                              VADER

V         6          11 Caf                         SAMESTELLING

H         5

 

V         10        16 AYIN                     SEUN

V         6                                              SAMESTELLING

H         5          10 YUD

H         5

 

H         11        CAF                           RUACH

V                                                        SAMESTELLING

Y         16        AYIN

H                                                         (HAVAYAH)

Hierdie was laasnag se lessie.  Dit is gebaseer op dieselfde beginsel waarop die Uterusse funksioneer.  Die Uterus funksionering is die bevrugting Chet(8) en dragtyd Tet(9) en geboorte Yud(10), dan die aanbied aan die Hooftroon vir die 3 Seëninge van die verdubbeling en (x) en (+) dan die offers gee wat die Vingertjie Storie vertel en dan die 4de Rachel Uterus werking.

 

81

Job se Drie Vriende

man-in-the-image

Nou die drie vriende van Job het hom benader met hulle simplistiese begrippe, in plaas van die 5 siele Yechudim begrip waarna hy opsoek was.  So kom Storetjie noem nou die simplistiese drie Onderself-alleen vriende van Job se simplistiese dre-in-een God sisteem van die kerke – Vader, Seun en Heilige Gees.  Ons weet nou daar is nie ‘n leuen op sy eie bene nie, maar net die halwe waarheid wat dit ‘n leuen of steriel maak in die geval en nou kan die Uterusse nie ten volle bevrug en gevoed word nie; met die gevolg ‘n aborsie of selfs ‘n verwerping van die totale Uterus.  Kyk na prentjie:  ons is na Beeld en Gelykenis geskape.  So die Yud Hei Vav Hei mannetjie wat die Hebreeuse letters so mooi teken met die Yud koppie, Hei skouertjies en Vav lyfie en die Hei heupies.

Die Vader is dus Boself Yud(10) +Hei(5)=15 en Onderself Vav(6)+Hei(5)= 11.  Ons weet die (11) Onderself is die Boom van Kennis wat verbode is.  Ons mag net tot(10)Onderself gaanOns het ook nou die Regterkant Uterus wat die Boself(15) en Onderself(11) saam kan sit in die (26).  Maar die Linkerkant Uterus kan die Hei(5) van die Boself en die Vav(6) van die Onderself saam sit vir die (11).  Hierdie is nou die Vader samestellings van die Hooftroon in die Vader Heelal.  Onthou Storetjie se doel is: ‘…these images are designed to train the mind, not to inform it.’

Die vind van die offers en die bring van die offers – die 7 bulle en die 7 ramme; die information for his mind, moet elkeen vir homself vind en dit bring die training. Dit wat Job doen, is die training.  Dit wat Enuck doen is die training…dit is soos prentjies.  Laat die kreatiwiteit los uit die tronk van die drie-dimensionele.  Job erken: ‘My oog is nou oop, nou sien ek!’ Storetjie train the mind hoe om self te begin sien.  Eliyah besoek net die wat alreeds die Sewe Shabatte hou, die insettinge en verordeninge, die gebooie en die weekshabatte doen.  Dit is die Eliyah besoek wat die Rachel Uterus vrugbaar maak.

Hoe gaan die seun/dogter te werk training of the mind?  Hy kyk na die Torah.  Wat beskryf die Torah?  Wel, die seun is na die beeld, maar oppas, hy mag nie eet van die beeld ten opsigte van die Vader se kennis nie.  Wat is dit?  Dit is die Onderself 11, so dit is uit.  Wat bevel die Torah nog? Vermenigvuldig en vul die aarde en heers daaroor.  Wat het ons nodig om dit te doen?  Hande – ja, beide hande om dit ten volle te doen.  So wat doen ons nou?  Ons neem vir ond beide hande die Hei(5) +Hei(5)=10 Onderself.  Is dit volgens die Torah?  Ons dink so ja want dit is nie oor 10 nie.  Maar wat nou van ons Boself.  Kom ons praat nou in Sukkah met Eliyah en hoor en hoor hoe ons met ons Yud(10) en Vav(6)=16 Boself regkom.  Wel, nie sleg nie want (16) is Ayin en hy kyk beide Boself en Onderself kante toe.  Hy sien ook die Vader Troon en die Seuns Troon raak.  En die Yud Mind is een met die Father’s Mind; die Torah is sommer vanself in my!  Dis nou glad nie sleg nie!  Nou kom ons doen die anderkant Uterus ding ook.  Die Vav(6) Boself + die Hei Onderself gee nou 11.  Sou dit toelaatbaar wees? Kom ons kyk en vra met eerbied.  Ons vra nou hart tot hart op die Boom van die Lewe spinnende metabolise manier.  Ja dit is toelaatbaar; die 11 kennis kry ons nou nie by die Onderself Boom van Kennis manier nie, maar by die 11 hart tot hart manier.  Maar daar is nog ‘n manier om seker te maak dat ons nie oortree nie; dit is met die Ruach samestelling manier.

Waar ontmoet ons die Sisteem?  Ons kyk Torah bl. 1 Bereshith/Genesis 1:2 ‘And God’s active force was moving to and fro over the surface of the waters…’ soos ‘n jagluiperd  wat heen en weer teen die draad van sy hok beweeg; soos ‘n volbloed hings wat trippel in sy stal, gereed om enige taak te verrig.  Hierdie beeld van die Vader in die vorm van sy Liefdeskrag se samestelling verskyn baie keer.  Hoerdie samestellings skepkrag stel Storetjie voor as HAVAYAH want die sewe kragte van die 7 Planes en 7 Radials ; die Sewe Shabatte van die 7de van Adam moet nou diie volle krag van die volbloed liefdelewe van die ‘IS LIEFDE’ kan hanteer met beide Hei-hande.  So HAVAYAH is dus BOSELF Hei(5)+Vav(6)=11 en ONDERSELF Yud(10)+Hei(5)=15.  Die 11 Boself is die Vader se Kennis in die Ruach Aktiewe Krag, asook die Caf(11) wonderwerke van die Ruach Werkingskrag wat as die Shekinah Lewe die bevrugting in die Maagdelike Uterusse doen.  Die verdubbeling en X en X doen, op die dag 50 Yobel Shavuot, die gawes skenk, die 108 wonder direk vanaf die Vader Troon in die Kolob.

Daar is ook die anderkant Boself Vav(6)+Yud(10)=16 wat op die hoof van die Seun Skepping se Boself (16)Ayin uitgestort word.  Dus is daar nog baie training of the mind wat self gedoen kan word.  Die groot les te leer is dat met die oopgaan van die oog daar wonder wȇrelde ontvou.

Dankie vir vandag se daaglikse brood.

Amen

Met die oopgaan van die Derde Oog en met die krag van die 7×7=50 Yobel, die vier Uterusse se 108,  kan die 5 nou wonderbaarlik direk deur die AHAVAH werking van die Orionis Hooftroon se ontvangs via die Archturus Midwegstasie, kan vers 50, Keys 109 nou gedoen word.

Keys 109: 50 To go into the negative or destructive evolutions of the black cube in Mekka and redeem or reprogram them, by putting  the forehead the black cube, thus on the third eye, the Tephillin Baith.

Keys 109:55 (50=5=55) Thus the interpretation of the Black Cube with your mind filled with the Torah Scriptures…

Fantasties…jy heilig die aarde en die aarde heilig jou met jou sandale, of twee Hei’s van jou voete afgehaal.  Die skoonmaak vind voor die geboorte plaas; die vrugwater kom eerste uit. Die Sarah Uterus moet uiteindelik twee geboorte gee; eers die Benyamin geboorte wat moet skoonmaak.  Wat die Tephillin Black Cube van Mekka met die Torah ombou:

Key 109: 78  The 8th stage, Vira Ratri, known as the Second Night of Courage, consciousness rebirth… dus die tweede Rachel Uterus geboorte van Ben Oni, die Rachel 2×4=8 of 8ste Chakra geboorte (Keys 109:78 – 7×8=56 en 5×6=30 die Lamed 30 grade van vers 90 se Vierde Dimensie tyd se Cosmic Doctrine tangential movement impactation geheime sleutel; nou die T 4 dimensie 40 World to come, Tav einde van ou siklus tyd of tydfaktor; die V of Vav(6) Liggaam Faktor en die L of Lamed(30) Faktor van Eliyah 12 Radials Transfer Faktor; die verlore Faktor…

Cosmic Doctrine: It is a time when the T or Time Factor in different star evolutions from angles where V or Vector factors of star evolutions cross in their orbital path. E El is the length of inner penetration which allows the matter of the energy field to rematerialize in another energy field.  The Vector factors V all line up so that our energy Universe suddenly (skielik want net die Vader ken die tyd) within another.  At this time, one Kingdom of Intelligence can suddenly appear within another…

So Maatjies, dit is nou die 8ste Chakra Huwelik wat alma look moet beleef.  Net soos wat die Black Cube Tephillin op die Derde Oog omgebou moet word met die Torah Or, moet die Vader se shotgun Black Cube Huweliksmaat wat die Vader inon lewe aan ons bind nou dag en nag omgebou word met Havayah, lankmoedigheid, geduld en ‘n groot dosos van humorsin van beide kante af.  Janee Maatjies, die Vader trou die wie hy kies sommer met hulle lewenstaak, maar glo Storetjie maar, Hy wee twat Hy doen.  Party van die wat die Vader kies, moet ook eers leer ken van meer as een tipe Black Cube vir rukke as voorbereiding vir die Teshuvah met Havayah.  Die Creating Force’s to and fro…afwagtende ligvoetige beweging.

Dus is daar nou die nege of Tet dragtyd in die Uterus soos wat Key 109:84 (8+4=12 Stamme; Meridiane van 8×4=32; en 3×2=6 vanVav Babas in die Moha Ratri Uterus)

Key 109: 84 ‘The 9th Evolution is the Night of Delution, the Moga Ratri in which the Time Spectrun is seen as as anti-life force (verkeerd om draai, regsom af) and in which, according to this Scripture of Light, its Star Shines like a blue Lotus resembling the forest fire …(Twilight rooi lig tussen dag en nag en nag en dag) consuming the abode of the demons.

Key 109:91 Man who goes on, crosses his spectrum, his dying star space, and enter the Tenth Level…(Tet geboorte in Yud(10)…called Maha Ratri; the Night of Splendour.  Kamala, the Lotus Girl is the consort, the everlasting Siva, the night of eternity, who protects the world as the Earth Mother, the Earth Womb…Uterus… of all chemical Creation and growth.

So hier het ons nog ‘n Uterus; daar waar die Metatron(315) Naaste aan die Hooftroon nou ook Shaddai(314) kan word.  Daar waar Enuck(64) nou Enucj(65) kan word.  Daar waar die Vierde Tyd Rachel Uterus nou die 108 voortgebring het en die Rachel 8ste Chakra Uterus nou die 108 plus 72 as 180 voortgebring het, mou die ewigdurende beskryf in Key 217:8 vir 8ste Chakra.

Key 217:8  This Planet (as voorbeeld van wat Malchut se funksie teenoor die hele Sephirot Boom is) is a biochemical testing zone for the House of Many Mansions which creates new images through the Higher Vehicle of the Adam Kadmon…She identifies with Vishnu, the physical form that the Lord of Light or the Higher Mind puts on, as it materializes it’s thoughtform into the physical chemical body of a given Sun System.(Die abstrakte word die konkrete…)

Key 109:100  (Kuf(100) Resh(200) Shin(300) Tav(400) gee eerste Shlomo(1000)

The ten stages of Light… (vanaf Aleph(1) tot by Yud(10); dus Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud) evolution are constantly going on…. Die Shlomo (1000) nou na die Job verdubbeling; die onderself Dawid 70 000 plus Boself (70 000) plus die vier Chay van (1000) elk gee die 144 000.

Key 207:25  Two conic sections of light 70 000 each plus 4 000. The I AM PYRAMID of Sevenfold brightness…van 144 000 wat met Impactation die eenheid van die nuwe ALEPH word wat nou ‘n eenheid Aleph Boself en Aleph Onderself is.  Die nuwe abstrakte Boself of konkrete Onderself Aleph eenheid.  Fantasties!

Open.22:14 beskryf nou dat elkeen wat die liggaam van homgerees gekry het, nou sy kleed gewas het wat die Vader hom daar in die Boom van Kennis fiasco gegee het.  Hy mag dan toegang kry tot die Poorte van die Stad.

Nou kyk Benjamin na Key 309 en Bereshith 8 – 17  se 10 verse. Ons het reeds gese dat Dag 8 en 9 vir Yisrael bedoel is.  Dag 8 is vir die wat hulle 8ste Chakra oop het. Die wat nou in Noag se Arc of ‘ARC’ Uterus se 9 maande  waaruit die finale Yud(10) gebore gaan raak met die Reënboog Verbond Yud(10) na Caf(20) verdubbeling Reën-boog Verbond; die veelkleurige kleed van Adam na Abraham na Yoseph.  Die 8 Chakra dubbele Rachel Uterus bevrugting produk in die Dag 9 Tet(9) Noag Ark en Reënboog verbond Arc of the Covenant en Covenant of the Ark van Noag; of die Uterus Tet(9) van die skoonmaak Nag van Moha Ratri, wat geboorte gee aan die Yud(10) wat dan verdubbel word na die Caf(20).

Keys 109:91 Maha Ratri, Night of Splendour; man goes on and crosses his spectrum, his dying Star space and enters this new… Noag land daar in die Nuwe; die Reënboog Verbond se 10 versies.

Vingertjie tik die, ek kyk op en daar sit die reënboog, neem hom af, weg is reënboog.  Stuur vir julle bevestiging van die REENBOOG VERBOND 10 versies lank in Genesis en in Key 309.

Gen. 9:8 gee die Tet(9) Uterusse se Enuck Noag se ‘ARC” od Light van die geopende Derde Oog,  Die Yud op die Voorkop.  Die Arc of Light wat op die gesig van die planeet geplaas word; die Ark van Noag kan ook die Stad genoem word waarna in Openbaring 22:14 verwys word. Toegang tot die 12 Poorte van die Stad, toegang tot die Ark van Noag.  Die Reënboogverbond verwys na die 7 Planes van die 12 Radials; die volledige sewe Shabatte en die 12 Stamme en die Ark met 12 deure die keer met die vloed; die 6+7=13 soos geneem deur al die Uterusse of Meganismes totdat almal saam, nie net Noag en sy familie die keer nie ‘getransfer’ word, of as die Eersgeboortereg Erfgename, met die kristallyne meganisme geneem word.  Almal moet saam eer aan die Ware Vader op sy Ware Troon in die Vader Heelal gee, en nie aan die vals UR Lig van die valse Lucif-UR wat vir homself ‘n Troon geskep het nie.

Daarom moet ons die Sewe Jaarshabatte voltooi sodat ond by Dag 8 en Dag 9 kan kom.  Dit help nie om nou ook soos die Ortodokse by die 7 vas te haak nie; maar ook nie om met die vals 8 van 25 Desember Christen weg te hardloop nie.  Die Reënboog Verbond sal Benyamin nou deeglik moet nader trek.  Die tien versies moet ons goed bestudeer.  Begrippe soos Planitȇre bewussyn en Groeps bewussyn, ens. dat die Planeet sy korrekte Arc of Rainbow Covenant ontvang.

So Maatjies, vanaand gaan ons opgewonde slapies en wonder wat gaan Havayah vannag in die kous sit.  Die 7 is nou die Batsheba(7) wat gered moet word uit die UR huwelik van die Lucif-UR, en die 8 en 9 moet gered word van die UR Troon van die 25 Desember leuen.

 

82

Die Reënboog Verbond

 Laasnag is die blokkies in die kous gesit: die Tav, toe Mem, Shin, Kuf, Aleph, Resh, Lamed, Beit, Ayin.  So vanoggend het Benyamin en sy Huwelik Tephillin’es nou die drie dik, swaar en groot Strongs boeke nader gebring en die Shabbat huiswerk begin doen.  Kyk net die wonderlike resultate – die naslaan van die Reënboog Verbond van Noag lewer die volgende op: die woord ‘teken/sign’ is ‘Aleph Resh Tav’ dus die teken vir die Aleph tot die Tav program vir die Resh van die Adam.  Dus die nuwe Teken of Verbond of Testament of ‘Covenant’ bring.

‘Beit Resh Yud Tav’ wat dus die ‘Berith’ is soos die Besnydenis Verbond of Noag Reënboog Verbond vir die Beit Skepping tot by die Tav vir die Resh met Yud; of tussen die Volk en Yah.

Dan die woord ‘Boog’ vir Reënboog of pyl en boog; David se vriend wat die pyle met die boog geskiet het as teken.  Boog: ‘Kuf  Shin Tav’ gee weereens die Tav ‘einde van die Program’ se ware Nuwe Verbond ‘SHIN’ wat die fantastiese KUF drie wonderwerke toon van die:

 1. Yud verdubbeling Caf
 2. Die Yud x Yud = Kupf 100
 3. Die Caf 20×5 Hei vyf Sielevlak van die nuwe Adam Kadmon = Kupf(100).  Die finale fase waar die Enuck 64 nou die Job 65 word.  Die Eliyah ware praat volg ook met nog ‘n ‘teken’ beskrywing:
 4. Mem Vav Pei – die geslote Mem vir die Einde van die Program se teken

Dan die Vav Liggaam want die teken is die Teken op die Voorkop en die Regterhand van die wat die Seraphiym gemerk het, wat in die nuwe Noag Ark mag ingaan met die Ark merk oor die Derde Oog wat die Seraphiym oopgemaak het.  Die van die Benyamin Regterhand wat die Swart Kabba vierkant van die Onderself alleen prooi verskeur het en die nuwe buit aangebied het; die nuwe ‘Pei’ praat-buit, wat nou nie meer die ou vasgevangde in die Ortodokse ‘7’ bly nie.

Key 393:61  The Seraphim open man’s eyes to work with the Government of higher evolution.  Page 90, Key 109: 60 – 93 is the 33 verses that one must understand.  Dit moet in diepte begryp word deur die drie groepe:

 1. Die Jodedom
 2. Die Christendom
 3. Die Akademie vir Toekomstige Wetenskappe wat die Keys bestudeer. Die rede is dat al drie groepe deur die Vers 60, soos die Keys self toon, blokkeer word.

…the Seventh Field of Star evolution, the Darvna Ratri, which explains why the Planetary Intelligence cannot get beyond its Sevenfold Nature of the cycles of change.  Man is chained to his geomagnetic cycles …

:93 The Dimension of Splendor cannot exist within the Universe without the Sea of Crystal, the multitudes of Sun Systems, reflecting Higher Intelligence.

Ons moet deel wees van die ‘NOT’ die “UNMANIFEST’ se volledige gemanifesteerde spieëlbeeld.  Ons kan nie ‘n spieël wees wat uit fokus met ander spieëls gepak is nie want dit gee ‘n verwronge beeld.  So vers 64 vir die 8×8=64 Keys toon self dat die Metatron Keys alleen nie genoeg is nie.  Die net 7 Shabatte Onderself alleen begrip van die Ortodokse Jodedom is nie genoeg nie,  Die simplistiese halwe waarheid van die aborsie NUN, is ook nie voldoende nie soos Key 109:75 aantoon:

Key 109:75 …during this phase the human evolution needs the help of the Midway Councils of Light…

Die Archturus Halfwegstasie se Mosheh, Yahshua, Yochanada Boself en die Abraham, Yitschak, Yakob Onderself….selfs die Onderself Melchizedek en Boself Melchizedek.

Die ander drie blokkies in die kous is Ayin, kort Nun, en final Nun.  Nou dit spel CLOUD – Wolk; die reënboog in die wolke.  So Ayin is die Man van Ayin(70) wie se oë oop is en op en af kyk.  Maar sels hy moet eers van die kort Nun met die dreigende aborsie geneem word deur die Noach Reënboog Verbond in die wolke na die volledige lang final Nun.  Die Noag Ark moet die Christen ook red.  Die Noag Ark moet die 64 Keys:64 nog red want Enuck 64 van die 64 Keys moet eers Enuck 65 word en Metatron 315 van die Keys moet eers Enuck 65 van die Bybel word en Metatron 315 moet eers Shaddai 314 ‘Shin Dalet Yud’ word..

So die YUD HEI VAV HEI  Vader verteenwoordig deur die kenners van die Torah ‘Jodedom met net hulle Onderself Torah’ plus die YUD VAV HEI HEI Seunskap soos verteenwoordig deur die Christendom met ook net die 7 Onderself Bewussyn, plus die HEI VAV YUD HEI Active Ruach soos verteenwoordig deur The Keys of Enoch(64) studente.

Hierdie drie moet saam in die Ark gaan om die FINALE UTERUS TET(9) fase deur te gaan en dan as die nuwe Yud gebore te word.

 

84

WORD ‘N ‘DIVINE SPARK’

 Kom Storetjie som eers weer op.  Die Kosmos se Great Entity bring voort deur die Logos Oog, die Heelal raamwerk, die Heelal Great Entity.  Die Kosmos atoompie bring voort deur die Logos spieëlbeeld Oog, sy spieëlbeeld atoompie in die Heelal. Die atoompie in die Kosmos is dus die Skepper God van die atoompie in die Heelal.  Die Great Entity is egter die atoompie in die Heelal se kondisionering God, maar nie sy Skepper God nie. Die Great Entity is ook die atoompie in die Kosmos se kondisionering God. Daar is dus nou die volgende wat moet gebeur  om die atoompie in die Kosmos ook om te bou na ‘n Great Entity, wat dan op sy beurt weer Heelalle raamwerke in geheel sal kan skep.   Die spieëlbeeld atoompie in die Heelal moet ‘n divine spark atoompie word, en sy maatjie atoompie in die Kosmos, moet volledig klaar gekondisioneer word deur die Great Entity sodat hy nie meer kondisionering nodig het nie, en met die volgende stap kan voortgaan na sy einddoel om self ‘n Great Entity te word.

Maar nou volg die ontsettende groot begrip, wat die Heelal se atoompie moet bemeester.  Dit is die begrip dat die Heelal atoompie nie ‘n divine spark moet word om homsef te red nie; die mens ‘n Christen moet word om homself te red nie.  Maar hy word ‘n divine spark omdat hy as divine spark met sy volledige gekondisioneerde maatjie as ‘n eenheid saam, nou ‘n Great Entity moet word.  Die wet wat stel dat vorm wat beweeg give rise to abstract movement, dus Heelal atoompie het vorm en abstract movement give rise to forces in die Kosmos.  Daar is die sleutel: die abstrakte beweging is die gemeenskaplike faktor tussen Kosmos en Heelal.  Vorm in die Heelal is nodig vir kragte in die Kosmos en die proses vind plaas deur abstrakte beweging – wie My Torah doen, beweging, handeling en weet wat hy besig is om te doen.

Die Atoompie wat van die ‘doen My gebooie’ weet, sal dus weet dat die korrekte pad, die ware weg, is die weg van die vorm in die Heelal wat abstrakte beweging aktiveer, wat dan in die Heelal forces kragte en magte aktiveer en dus belȇ in die Koningkryk van die Hemele.  Die Heelal atoompies wat die vorm bewegings hier in die Heelal hou en hier die magte en kragte aktiveer soos die Amerikaners met hul mag en weermag, tree selfsugtig op teenoor hulle atoompies in die Kosmos wat wag vir hulle maatjies om as divine sparks by hulle aan te sluit in die Kosmos, sodat hulle een kan word op Yom Kippur, atonement om dan as die Echad eenheid Boom van die Lewe, Great Entity stap te kan neem. Fantasties!

Die Benyamin Boere broertjie het die boodskap om te vertel aan die groot broers, wie luister?  Luister die Amerikaanse Akademie vir toekomstige Wetenskappe?  Die Heelal atoompie moet ‘n divine spark word om dan een te word met sy Kosmos maatjie.  Dit is sy doel hier aan die Heelal kant.  Maar die eenword is aan die Kosmos kant.  Na Yom Kippur sal julle in Sukah woon, in Merkavah wees; die vierde gemeenskaplike dimensie.

Hoekom in Sukkah?  Want die abstrakte beweging van vorm aan die Heelal kant moet die kragte en magte forces aan die Kosmos kant aan die die Skepper atoompie kant aktiveer en nie aan die Heelal kant nie.  So die stelling dat God het niks van die mens nodig nie is vals.  Die Skepper atoompie,  die Skepper God in die Kosmos van die atoompie in die Heelal, het die Heelal atoompie nodig, om ‘n Great Entity Skepper God van ‘n Heelal te kan word! Daarom mag die magte en kragte nie aan die Heelal kant vir verhoging en verheerliking van die in vorm Heelal geskepte atoompie gehou en benut word nie.  Die forces moet vir die Skepper God atoompie in die Kosmos gegee word.  Die Heelal atoompie moet ‘n divine spark word wat een met sy Skepper God atoompie in die Kosmos moet word.   Huttefees moet gehou word. Sukkah moet gedoen word. Die vorm Heelal atoompie moet die vorm beweging van abstrakte beweging doen wat kragte skep in die Kosmos.  Nou gaan Storetjie eers oor die opdrag dat elke Heelal atoompie ‘n divine spark moet word, storie.

Cosmic Doctrine by Dion Fortune  This is the goal of the evolution of every reflected atom in a universe to develop a divine spark to complete the evolution from the human to the divine in a reflected universe, and to unite with its cosmic creator, thus enabling the cosmic atom his creator God to evolve through the phase of a travelling atom into a Great Entity, a universe God.

Die atoompie God vorder dan na die Heelal God en dit vind plaas omdat die divine spark Heelal geskepte atoompie sy Skepper God bygestaan het en hulle saam as ‘n travelling atom verder gegaan het.  So die God atoompie ondergaan sy volledige kondisionering in die Kosmos.  Die geskepte atoompie vorder van atoompie na divine spark in die Heelal.  Die abstrakte beweging-kragte word nou saam in die Kosmos benut en nie alleen in die Heelal deur die geskepte nie.  Fantasties!  So, die Great Entity tree deur die logos op as kondisioneerder van sy eie atoompies in die Kosmos, maar nie as Skepper van die enkele atoompies nie.  Die Logos kondisionering  fase is nou aan sy einde; die Jesus, die konditionering God fase is nou aan sy einde.  Die volgende fase het nou aangebreek.  Wȇreld oorloë toon die tyd, die 2012=5  toon die ryp vrug Hei(5) tyd aan.

It is this scheme of evolution which we are now considering. These details have never been revealed before human thought, training of the mind has never passed beyond the conditioning Logos…

Die feit dat die Logos die kondisionering doen, maar nie die Skepper van die atoompies in die Heelal is nie.  Die Logos skep net die raamwerk van die Heelal, nie die atoompies nie.

…and that each separate Cosmic atom aspires by means of the reflected life (Heelal atoompie) to achieve a state whereby it can continue its own evolution. Itself become a Great Entity.

Yisrael en God skep nou saam met die Torah.  Bogenoemde gee ‘n baie kort opsomming van ‘n baie groter prent.  Maar met die training of the mind moet daar koppelings punte vir die mind gegee word waaraan die training kan vashou.

Daar word atoompies in swerms uitgestuur.   Die eerste Swerm het die Paradys toestande – geen ander invloede nie.  Die tweede en derde Swerms het baie meer invloede wat op hulle inwerk.  Die drie Swerms het elkeen hulle eie unieke evolusie fases.  Die drie Swerms word later die Lords of Flame en Lords of Form en Lords of Mind genoem.  Die Lords of Mind kan byvoorbeeld ‘n evolusie kortpad kies deur middel van initiasie of training of the mind roetes waardeur die lang evolusie prosesse baie verkort kan word.  Nie al die Heelal Atoompies word een met hulle Kosmos Skepper atoompies nie.  Daar is baie verskillende roetes van ewolusie. Die belangrike om te begin begryp is dat met die training of the  mind inisiasie prosesse, die proses plaasvind op die mikroskoop manier.  Eerste dinge word sigbaar aanvanklik eers met die 100 vergroting, dan met die 1000 vergroting, dan met die 10000 vergroting, ens.  Die eerste vergroting van die een begrip God, word reeds heeltemal dieper toegelig met die 50 Elokiym vergrotings begrippe van die oppervlakkige God begrip, so ook met die 72 vergrotings of 54 vergrotings van die oneindige Heilige wat Een is en Alles is.  Maatjies, Storetjie hou hom nie op met Godsdiens nie.  Storetjie is besig met God skep diens.  Dit is waar die bewyssyn geoefen moet word om die oneindige vergrotings van die simplistiese begrip ‘God’ te vergroot; te skep na die maksimum wat ons maar kan begryp of skep van die Oneindige Heilige.

 

KOSMOS HEELAL LOGOS

Dit bring Storetjie by die verskil tussen die 25 Desember Kersfees van materiele geskenke,  die net Heelal alleen bewussyn handeling waar die abstrakte beweging se geskepte kragte net in die Heelal gehou word.  Of die Chanukah Fees waar daar bewustheid bestaan van die Kosmos en die Heelal en die Logos – die drie kruise.  Die vorm wat kan doen in die Heelal en wat dan die abstrakte handeling tot gevolg het wat die kragte opwek en deur Merkavah in die Kosmos beskikbaar is.

Die sewe dae Chanukah waar die Heelal atoompie se optrede soos die Makkebeër broers toon dat die Heelal atoompie ‘n Kosmos broerjie het en dat hulle saam optree om as ‘n traveling atom die roetes te voltooi om ‘n Great Entity te mag word.  Wat dan nie net ‘n Heelal atoompie tot ‘n Kosmos atoompie interaksie het nie, maar nou ‘n Kosmos tot ‘n Heelal interaksie het.  Die een wat sy Heelal alleen lewe wil behou, gaan sy Kosmos eenheid lewe verloor.  Die besef dat daar nie die doodsbegrip van die 25 Desember Kersfees bestaan nie, maar wel die Chanukah sewe dae wet van die sewe tipes: the Law of the Seven ‘Deaths’.

The laws of impactation of the transmission of action from one plane to another are some of the factors under which influence evolution proceeds.

Chanukah toon dus die einde van een fase en begin van die volgende fase aan.  Die hoof invloed gedurende die fase is afkomstig van die Logos.

Cosmic Doctrine p. 115  The logoidal influence predominating at the time that a new phase is being developed, determines the type of life or vehicle evolved…

Die Logos begrip; die “Jesus in kerktaal” begrip bepaal die tipe lewe en liggaam, want op hierdie stadium kan of die Chanukah sewe dae met twee Shabbatte ewolusie plaasvind, of die 25 Des. Jesus devolusie plaasvind.   Jy moet eers jou Kosmos atoompie naaste of God liefhȇ soos jouself voordat die volgende ‘god’ die Great Entity kan liefhȇ soos jouself.  Met ander woorde, wanneer julle twee elke keer een word.., is die ware Chanukah Logos Christos opdrag.  Die twee halwe ongesuurde brode moet mekaar eers liefhȇ voordat die volgende ongesuurde brood liefgehȇ – geëet mag word.

Die sewe dae lange Chanukah Fees toon dat dag een en dag sewe gekoppel is op Vlak Sewe

CD p126 & 127 …for example the laws of logic are supreme in the realm of the Mind ….training of the mind.  The images of the mind controls the forms of the emotions, but the images of the mind are themselves controlled by the spiritual forces.

Daar is met Chanukah drie kruise betrokke: Lord of Flame –spiritual; Lord of Form – gee abstrakte beweging; Lord of Mind. Daar is ook met Chanuka die ander vyf dae betrokke: die Lord of Form – the laws of the physical plane are being worked out by means of the five physical senses.  Na die vyfde jaar kan die ryp vrug geëet word; die Hei(5)  Dit is in jaar ses wat met jaar sewe gekoppel moet wees.  Die eerste en laaste dag is ‘n Shabbat.  Vyf is die sub consiousness en dit is die verlede.  Die verlede is die linkerpad, dit gee devolusie.  Wanneer ses en sewe nie gekoppel is nie, shortcircuit die siklus die verlede in.

Die Chanukah fees van sewe dae sluit in al drie die kruise en die ses en sewe toekoms koppeling, asook die volledige vyf ryp vrug se korrekte funksionering in.   Maar luister nou mooi na die groot geheim; net soos elke Heelal atoompie direk self met sy Kosmos maatjie kan koppel of funksioneer, kan elke kruis van Golgotha of Plane alleen direk koppel of funksioneer.  Maar daar is nou die volgende kosmiese wet wat geïnkorporeer moet word:

CD p123 It wil be seen then, that the goal of evolution is the development of a consciousness in the Universe which can unite with the Logoidal consciousness, and pass from the phase of a reflected or projected existence, or phenomenal existence to that of a real, actual or noumental existence in the Cosmic state.

En nou baie belangrik – ja drie kuise belangrik en ses en sewe opmekaar gekoppel belangrik; Chanukah belangrik…

This can only be achieved when the entire manifested Universe is perfectly synthesized, having attained full self consciousness and became objectively conscious of the Logos …identical …      Nie die 25 Des. Kersfees een Atoompie, een kruis alleen “hemel” toe nie…

 

84

NUWE GOD-SKEP FASE

Die tien Sephiroth van die Qabalah Boom is die objektiewe, of Ezekiel se van buite af kyk of bewussyn van dinge. Die kyk of bewussyn wat van buite die lyn met ‘n 90 grade loodregte hoek na die lyn of bewussyn of mind kyk.  Daarteenoor is die paaie wat die Sephiroth verbind egter die subjektiwe, of Eliyah binne in Merkavah bewussyn, die binne in die lyn bewussyn of kyk van binne, die in Sukkah wees, die vierde dimensie mind.  Daar is drie kruise sigbaar met die van buite Merkavah of Sukkah  insig, maar daar is ook die vierde of drie-in-een kruis wat sigbaar is binne die Merkavah of Sukkah.  Daar is die drie patriarge en drie matriarge vanaf buite sigbaar by die die kruise: die drie Mirriyams.  Maar in die Sukkah is daar die drie-in-een vierde matriarg sigbaar – die Rachel matriarg, moeder van Benyamin en die grootmoeder van die kleinkinders Efraim en Menasse.  Die mind wat subjektief binne in die lyn, binne in die matrix, binne in Sukkah kan sien dat daar geen difference of kind is binne die aaneenlopende lyn wat al groter en op spiraal tot by sewe spirale.  Wanneer die sewe aanmekaar spirale nou gesplit word, die twee brode nou gesplit word, kry ons sewe vlakke van aparte ringe en met die mind kom dit nou voor asof daar sewe aparte differences of degree voorkom, wat niks met mekaar te doen het nie.  Dit is egter nie so nie.  Die vierde kruis bestaan uit die drie ander driehoek kruise.  Die aaneenlopende lyn spiraal se Rachel matriarg toon die oudste seun, die verlede wat nou die kleinkinders oplewer, dus die toekoms oplewer, asook die jongste seun wat die verlede verskeur en die huidige prooi aanbied vir die wat in Sukkah of subjektief kyk of in Merkavah is.  Die volgende God-skep-diens vergroting binne die lyn.  Die God van Abraham, die volgende God van Yitschak, die volgende God van Yahkob, die volgende God van David, die volgende God van die kinders van Rachel, die ewige ewolusie van die God-skep-diens. Die kleinkind, die Lord of Humanity van die vierde kruis wat al drie die ander vorige kruise van tyd, die Lords of Flame, Form en Mind, beheer. Fantasies!

Kom Storetjie gee nou die volgende prentjie as training of the mind.  Die Nothingness bring Somethingness voort.  Die Somethingness kan ook God genoem word want God is alles.  God is Somethingness.  Die Somethingness God spiraal nou uit sewe keer; ewolusie vind plaas.  Die God is lewe, lewe is groei.  Die Abram plus die Hei ewolusie groei, God groei van die vorige siklus skep nou die God van Abraham, hulle seun, hulle nagegeslag.  Hulle volgende siklus vlak in die spiraal, skep dan sy God, bekend as die God van Yitschak. Die volgende spiraalvlak wat nog ingewikkelder is, word geskep as die God van Yahkob.  Nou is die drie kruise se Gode geskep.  Nou kan die vierde dimensie, die in Sukkah, die in Merkavah God-skep-diens begin.  Sien figuur 19 op bl. 220.  Die middelste vierde Plane en vierde Globe is bereik. Die drie sye van die driesydige piramide gee die drie eminasies van die Logos; die drie matriarge, maar die vierde vloer van die piramide, die vierde matriarg Rachel, moet nou deur die twee kleinkinders Efraim en Menasse en haar jongste seun Benyamin Ben oni, die in Sukkah, in Merkavah, in die Eliyah Wa van vierde dimensie, die God skep diens doen.  Die 70 bulle offer.  Tien Sephiroth op sewe spirale; 10×7 gee 70 plus die name van die Moeder Rachel met haar twee kleinkinders se geskepte God as haar eggenoot wat 72 gee.  Die God van 72 of die geskepte God van (7×10)+ 2 = 72 aan die Somethingness kant.

Dit is die nuutste geskepte God van 72 wat die uittog uitlei uit Mitzrayim.   Maar Maatjies, die sogenaamde terugkeer uit die verstrooing, die verlore tien stamme, die tien Sephiroth se komleet een tot sewende vlak proses waar die kern so groot word soos die omtrek van die totale die hele planeet, word die Heilige Land fase.  Hierdie God-skep-fase is ‘n nuwe God-skep-fase wat nou nog gedoen moet word.

LOGOS TO ITS UNIVERSE

Die 25 Des. geboorte herdenking van die Jesus is ‘n kortsluiting, short-circuit in die verlede in, die linkerkant verkeerde, verbode pad van net neem.  Die sewe dae Chanukah is die sewe dae Ongesuurde Brood pad met dag een en dag sewe opmekaar gekoppel as twee Shabbatte.  Dit is in die toekoms in.  Die eerste nuwe swerm is ongesuurd; hulle het nog geen ander invloede wat op hulle werk nie.  Hulle is die nuwe Paradys swerm.  Die sewe dae Sukkah in die toekoms in.  Die in die toekoms kleinkinders van Rachel.

Die groot vraag is nou; hoe gaan Benyamin die in die verlede in 25 Des. Efraim en Menasse kinders van Yoseph se mind, ombou na die sewe dae Ongesuurde Brode Shabbat tot Shabbat koppeling van die in die toekoms in Chanukah, Sukkah kleinkinders van Rachel?  Die jaarlikse devolusie in die die verlede in  terugspin na die baba Jesus geboorte mind, nou neem na die in die toekoms se nuwe God, wat die God-skep-diens  opdrag moet skep, die in Sukah, in Merkavah se sewe dae koppeling nuwe God van ‘n volledige ewolusie?  Of inkarnering?  Hoeveel training of the mind moet die kinders van Yoseph kry om die  Jesus van die verlede om te kan bou in die nuwe geskepte God van die kleinkinders van Rachel van die toekoms?  Die uittog uit die Egipte met die bene van Yoseph om te bou na die terugkeer uit bannelingskap uit die verlede se 25 Des. Jesus kind, na die toekoms se kleinkinders van Rachel se nuwe God wat die kleinkinders moet skep met hulle God-skep-diens?

Die training of the mind wat nodig is om die sin op bl. 121 te kan verstaan; die nuwe God te kan verstaan; die Chanukah in die toekoms in God te kan verstaan.  Luister mooi na die ewolusie se nuwe Jesus wat die Chanukah keuse bring…

When you will be able to interpret the Logos in light of the man and the man in light of the Logos.  The relation of the Logos to his Universe will be best realised by remembering that a phase of evolution is to the Logos what an incarnation is to man.

Daar is die geheim voor julle oë, Maatjies.  Die Logos, die God groei of ewoleer met elke fase van ewolusie, want met elke incarnation of man word ‘n nuwe God geskep – fantasties! Die mens by name Abraham inkarneer en skep sy god by name die God van Abraham.  Die mens Yitschak inkarneer en skep sy nuwe God by name die God van Yitschak.  Met die eerste God-skep aksie is Abraham beveel dat met die tweede God-skep aksie, die nuwe God se naam die God van Yitzack sal wees;  Yitschak sal sy naam wees.  Die derde nuwe God, die God van Yahkob, moet nou word die God van Yis ra el.  Dan moet die nuwe God, genaamd die God van Bene Yis ra el geskep word.  Maar die god-skep-diens moet regs om plaasvind; moet in die toekoms in plaasvind; moet al sewe vlakke regsom voltooi en nie kortsluit nie.  Dus  moet die sewe vlakke van man, nature, sants, masters, angels, archangels, Christs voltooi wees.

 

Let baie mooi op: die Man vlak koppel nie aan die Christ vlak nie,  maar die nadir van die man vlak koppel met die Logos van die Christ vlak.  Baie, baie belangrik: die leuen se deurpos is teenaan die waarheid se deurpos.  Die voltooide Christs, dus die Logos, koppel met die Nadir voltooide Adam man.  In Boeretaal gestel – die geld se baas mens koppel met die godsdiens se baas mens.  Dit is die mens wat per inkarnasie sy nuwe god per ewolusie skep, se god-skep-diens.  So die in die verlede in, linksom 25 Des Jesus man en Christ, enkelvoud man, kortsluiting  word nou die Chanukah of Sukkah voltooide sewe dae ongesuurde twee Shabbatte opmekaar een kwantum op, nuut, se Nadir man en   Logos man.

The relation of the Logos to his Universe will be best realised when an incarnation of man is also a phase of evolution of the Logos. 

Pragtig!  Die man per inkarnasie skep ‘n nuwe God per inkarnasie. Die gemanifesteerde God ewuleer dus.  Elke swerm is ‘n personality wat inkarneer.  Die groepsiel van die Heelal is die individuality dus, die Personality is die Onderself en die  individuality is die Boself en die Logos is die divine spark en is dus die Christed Boself.  Die personalities inkarneer een na die ander en skep hulle gode, wat elkeen ‘n ewolusie op die vorige inkarnasie is.  Die mens se personality inkarnerings se ewolusie ondervinding wat aan die individuality oorgedra word, stem ooreen met die  oes insanmeling wat elke terugkerende swerm bring tot die Logos bewussyn na elke ewolusie siklus. Die definisie van ‘n swerm word so beskryf:

The formation, development and devolution of a universe, corresponds to the evolutionary cycle of the Logos. So that the Logos develops by means of a series of incarnating impulses, which are evolutionary life waves or swarms.

So die Abram swerm kom die Yitzack swerm volg; die Yahkob swerm volg dan die drie-in-een Dawid swerm.

Each swarm penetrates deeper into the form aspect of the Universe, brings to a stage further in development until the entire Universe acts as a whole, is completely self conscious and can become objective consciousness. The Universe can now become conscious of the cosmos reciprocal consciousness between Logos and Universe is established.

Wat beteken dit alles, Maatjies?  Kom Storetjie gee die antwoord: Die Elokiym sȇ: Kom dat ons die Adam skep tot gelyk aan ons beeld form en ons bewussyn, consciousness.  Die Elokim moet dus kan sien en beleef en ervaar wanneer die skep proses nou gelyk is aan ‘tot ons beeld en bewussyn.’  Daarom bestaan die god-skep-diens.

Elke swerm is ‘n Personality wat inkarneer.  Die groep siel van die Heelal is die Individuality dus, die Personality is die Onderself en die Individuality is die Boself en die Logos is die divine spark en is dus die Christed Boself.  Die Personalities inkarneer een na die ander en skep hulle gode, wat elkeen ‘n ewolusie op die vorige inkarnasie is.  Die mens se Personality inkarnerings se ewolusie ondervinding wat aan die Individuality oorgedra word, stem ooreen met die  oes insanmeling wat elke terugkerende swerm bring tot die Logos bewussyn na elke ewolusie siklus.  Die definisie van ‘n swerm word beskryf as:

The formation, development and devolution of a Universe, corrosponds to the evolutionary cycle of the Logos.  So that the Logos develops by means of a series of incarnating impulses which are evolutionary life waves or swarms.

So die Abram swerm kom die Yitschak swerm volg; die Yahkob swerm volg dan die drie-in-een David swerm.

Every swarm penetrates deeper into the Form aspect of the Univerese, brings to a stage further in development until the entire Uiverse acts as a whole, is completely self conscious and can become objective consciousness.  The Universe can now become conscious of the Cosmos reciprocal consciousness between Logos, and Universe is established.

Wat beteken dit alles Maatjies?  Kom Storetjie gee die antwoord: die Elokiym sȇ: ‘Kom dat ons die Adam skep tot gelyk aan ons beeld (form) en ons bewussyn (consciousness). Die Elokiym moet dus kan sien en beleef en ervaar wanneer is die skep proses nou ‘gelyk aan tot ons beeld en bewussyn.’  Daarom bestaan die god-skep-diens.

Die volledige gelyk aan ons beeld en bewussyn heelal Of Vav liggaam of Chesed Binah Hod en Geburah Netzach Chokmah, met Kether middelpunt en Tiphareth/Daat en Malchut/Yesod reguleerders  geskepte god wat ook die self bewussyn is dus die geskepte god deur die Heelal, gee die beeld van die heelal vlak van bewussyn van die Kosmos vlak van bestaan die mens se vordering van beeld en bewussyn van die Elokim se beeld en bewussyn.  Dit is dus duidelik dat met die 13 punt spinnende Boom van die Lewe, het die twee nou Echad(13) een geword; die 6de dag en die 7de dag het nou een 13 Echad geword.  Dag 6 en dag 7 is nou een 13 Echad en albei is Shabatte dit is die ware begrip van, Shalom Shabbat of Shabbat Shalom.  Die vrede wat net die koppeling van dag 6 en dag 7 opmekaar kan bring.  Die Malchut /Yesod  koppeling en Tiphareth/Daat koppeling binne die (2×13) Echad strukture opmekaar wat die Yud Hei Vav Hei (=26) gee, van die (26×2) wat die 54 Permutasies  gee.  Die al groter God-skep-diens; die 13, 26, 54… oneindig.  Die eenword Yechudim regsom pad, die toekoms pad, die Chanukah pad, die 6 plus 7 se 13, 26, 54,108, 216, 432, 864 se 64 Sleutels van Enuch van die 8 Mashiach regsom pad.

CD p185 Evolution by the right hand path is accomplished through the withdrawal of the perfected life…  And Enuck seventh from Adam, walked with God – the perfect Universe and the perfect Logos became one from.

The synthesis of the principles which the forms were designed to express, the sublimation of the principles into ideals and the realization of the ideals by cosmic consciousness, such is the record of evolution upon the right hand path.  It will be seen then, that the essence of evolution is unification and the manifestation of the unificatory Principle upon the planes of manifestation is love.  Whether that love be intellectual sympathy on the plane of concrete mind, or physical unity on the plane of matter, love in all its aspects is the symbol of the Logos, as one.  The aim of evolution is to make all things one, and upon the plane of manifestation there are but two things which make all things one; Death and love.  Death is the manifestation of the left hand path, and love is the manifestation of the right hand path.  Whoso loves, however dim it may be, his concept of love is manifesting a unification and unification is the goal of evolution.  God is love. Love makes one.  Therefore it is truly said God is Love.  Whosoever expresses love brings spirit, which is one into manifestation. To be loving is to be good. Whosoever expresses hate, brings separateness into manifestation. To be separate, is to be dead. Therefore choose love and live.

 

85

PLANITARY MIND TRAINING

Hier het die Maatjies nog ‘n groot stuk buit. Die buit as die volledige waarheid wat Benyamin bring, nadat hy die halwe waarheid, dus die leuen van die 25 Desember se linksom pad in die verlede in, se groot tema, bekend as ‘So lief het God die wȇreld gehad dat hy sy enige gebore seun laat doodgaan het, sodat die mens kan leef…’ verskeur het.  Luister weer mooi, Maatjies na die kosmiese training of the mind se definisie: haat bring skeiding, en skeiding is dood.  So wat is die volle waarheid agter bogenoemde tema?  Die ware regsom in die toekoms in, Chanukah, sewe dae, twee Shabbatte opmekaar kwantum sprong;  Echad, Yechudim, waar die kern wat so groot soos hele sirkel word sonder beweging, want Merkavah beweeg nie. Die gebeurtenis by die kruis.  Eerstens, daar is drie kruise, nie net een nie.  So die enig gebore seun, is nou drie.  Tweedens, daar is ook drie Mirriyams by die drie kruise.  Derdens daar is ook  die Yechudim weggesteekte vierde dimensie kruis met die Rachel/Mirriyam.  Vierdens, die kosmiese wet van wat haat bring: Haat bring skeiding, nie Yechudim nie. Skeiding bring dood. Linksom in die verlede in bring dood.  Simplifisering bring dood.  So wat toon die kruise van haat?  Hulle toon skeiding van die nuwe God. Skeiding is dood.

Watter tema word dus oorgedra deur die kruisdood?  Die ware tema is dus haat. Haat bring skeiding; die skeiding wat geïmplimenteer word deurdat een aan die kruis van afstand en verkeerd om tyd vasgenael word en skeiding van die nuwe regs op om tyd  ewolusie.  God beteken dood geskei van die nuwe 72 Naam.  God beteken dood.  Moet nie haat nie.  Haat bring skeiding. Skeiding bring dood.  Hierdie dood en die sewe “dode” met die Personality en Individuality ewolusie, of ook beskryf as die kusse van God, moet nie verwar word nie. Die kruisiging verhaal se ware regs op om,  let wel regs op om is eintlik linkerkant toe om.

Dit is dus die verhaal van die die patriarge, Abraham, Yitzack, Yyahkob en die drie matriage, Sarah, Rivkah, Leah wat op die drie kruise toon wat haat bring; haat bring skeiding. Skeiding bring dood.  Skeiding van die vierde dimense Rachel kruis van ewolusie bring dood.  Die drie seuns, Mosheh, Yahshua, Yochanan op die drie kruise en die vierde Eliyah drie-in-een kruis toon dieselfde linksom in die verlede in, bring skeiding en dood teenoor die regs op om in die toekoms in ewolusie wat Yechudim bring en lewe bring.  So Maatjies, die ware tema van kruisiging, training of the mind moet nou verkondig word.  Die Chanukah sewe dae tema van die toekoms, ewolusie, Yechudim, is heeltemal in die teenoorstaande rigting in tyd; dus dewolusie en skeiding van die 25 Des. Jesus se kruisigings tema.  Hulle val op dieselfde tyd, maar die een loop die ewolusie tyd se pad en die ander loop die dewolusie tyd se pad.  Kies liefde en Yechudim en leef; die regs op om, pad.

Die regs-op-om pad, die Chanukah, Yechudim pad, die toekoms pad, loop anti-kloksgewys.  Loop terug in die heelal tyd, maar loop kloksgewys, dus vorentoe in die Kosmos tyd.  Hoekom gebeur dit? Dit gebeur omdat die ewolusie van die Kosmos en die ewolusie van die Heelal verskillende vertrekpunte het.  Die Logos het dus ‘n agtergrond van die kosmiese omstandighede en die Heelal het ‘n agtergrond van mundane Heelal fisiese omstandighede.  Die drie in drie kruise gee die nege tye.  Die vierde dimensie is tyd self. Die vierde kruis, die Eliyah kruis, die Merkavah die Sukkah, die Chanukah tempel van tyd self.  Die Yechudim eenheid, is tyd self.  Met ‘n tydmasjien ry een in tyd na verskillende tye toe in die toekoms tyd in, of in die verlede tyd in.  Die profesieë of die tyd reisigers se tyd reis ervarings vir die Heelal tyd loop tot by kruis drie, die Yochanan die Doper kruis, die laaste van die drie kruise.  Maar nou is daar die binne-in Merkavah, binne-in tyd, vierde Eliyah kruis.  Die Rachel met haar kleinkinders toekoms kruis, se tyd het nou aangebreek.  Die tyd om die drie-in-een, vierde tyd kruis te beman.  Die tyd van die nag van Brahma of die Pralaya.  Dus die tyd wanneer die Heelal se bewussyn vlak na ewolusie, die bewussynvlak van die Logos bereik het.  Wanneer die Adam nadir die Logos ontmoet, tyd wat aantoon dat die Heelal in totaal opgeneem kan word in die Kosmos; die Pralayah.

Vir die totale Heelal om die Cosmic Doctrine training of the mind te bemeester, moet daar die nodige vlakke ewolusie in alle opsigte plaasgevind het.  Dit het nou gebeur.  Daar het die ontwikkeling van die drukpers gekom met die nuwe tyd reise oefeninge van Nostra Adamus.  Daar het die Protestante tyd gekom. Die Franse en Bolsheviste rewolusies.  Daar het die Eerste Wȇreld Oorlog gekom en die gee van die Cosmic Doctrine.  Daar het die Heil Hitler Qabalah Esoterise handelinge plaasgevind, maar op die negatiewe kosmiese siklus van die twintigste eeu.  Daar het die gee van die  Sleutels van Enuck plaasgevind om die Mens op die planeet in staat te stel om die nodige mind training te kan ontvang.  Die groot, groot vraag wat nou gevra moet word, is bestaan daar die nodige mind training materiaal om  die fantastiese kommunikasie sisteme nou korrek te benut met die aanbreek van die Nag van Brahma?   Wie gaan die Cosmic Doctrine en al die nodige training of the mind voedsel help voorsien en beskikbaar kry vir die fantastiese kommunikasie sisteem, wat nou beskikbaar is?  Elkeen sal in sy eie hart onderrig word in die volle waarheid.

Haat bring skeiding en skeiding bring dood. Skeiding tussen God en mens bring dood.  God ewuleer saam met sy skepping se ewolusie; ewolusie is regs op om.  So wanneer daar daar links af om dewolusie plaasvind, lei die twee teenoorstaande rigtings se spin tot een vlak laer af.  Daar ontstaan dus een vlak van skeiding tussen die dewolusie en ewolusie vlakke, en skeiding tussen Skepper en skepping bring dood.  Die 25 Des. dewolusie links af om afspin pad, bots met die Chanukah regs op om ewolusie opspin pad. God se bewussyn spin op saam met. Die opspin ewolusie pad.  Hierdie is die somethingness, die gemanifesteerde God, wat die NOT, of nothingness, of ongemanifesteerde, gemanifesteer het.  Die ewolusie regs om op spin God van Abraham, dan na op spin van God van Yitzack, dan na opspin, van God van yahkob, dan na opspin van God van David, dan na opspin van die God van Shlomo, dan na opspin die God van Yisrael, God van Yahkob se kinders, dan na opspin God van Bene Yisrael, Rachel se kleinkinders Yoseph se kinders, Efraim en Menasse se God.  Die God wat hulle moet skep met hulle opwaartse ewolusie.  Die Chanukah regs op om pad wat die Wolf Boere boetie nou as buit uit die Afrika punt, aanbied.  Amerika en Engeland moet nou kies: Chanukah ewolusie of die 25 Desember  dewolusie.

Hulle kragte bots elke jaar direk teen mekaar, want hulle kragte werk in opponerende rigtings.  Botsing lei tot haat, haat lei tot skeiding, skeiding lei tot dood.  Chanukah en 25 Des. is botsende kragte, want as gevolg van die kortsluiting van die bewussyn deur die kortpad van die  Jesus na Christos kortsluiting kortpad, skort nog meer aan 25 Des.  Die links af om dewolusie pad teenoor die Chanukah regs op om opspin pad waar die ten volle bereikte Nadir ewolusie van Adam koppel met die ten volle ontwikkelde Christosse, bekend as die Logos.  Dus die nadir Logos koppeling, die Shabbat tot Shabbat siklus koppeling.  Die volledige ewolusie koppeling se God wat nou geskep moet word.

Keys of Enuck se Yahkob Hurtak huwelik is besig om die 72 bestanddele, die 72 Elohim, die 72 Name of kragte van die nuwe God wat geskep moet word, te probeer saamstel.  Die Logos nadir siklus koppeling, die (12×6=72) koppeling, die Vav(6) travelling atom se 12 radiale, voltooide koppeling, nuwe God wat Efraim en Menasse, die Rachel kleinkinders moet skep nadat hulle die buit van Benyamin geëet het.  Die nuwe Vav(6) of nuwe geskepte hemelse Yisrael, die nuwe Chanukah tempel Vav(6) een kwantum op Yisrael met sy nuwe gekepte God.  Die nuwe 72 Name God van die Chanukah 7 regs op om ewolusie siklus dae met twee Shabbatte opmekaar, een kwantum op.  Die Nadir Logos nuwe God; nie die afwaartse links op om pad van die kortsluitende Jesus Christos nie.  Let asseblief mooi op waar die verleiding intree.  Die verwarring  wat gebring word deurdat albei paaie opwaarts voorkom met die objektiewe  Boom van Kennis van buite gesien.  Ezekiel buite tyd, buite Merkavah, buite Chanukah bewussyn; links op om en regs op om toon albei na bo op na die hemel – gaan hemel toe.  Maar wat toon die volledige Shin waarheid?  Regs op om is die toegelate pad.  Anti-kloksgewys is die toegelate pad.  Regs op om is die ewolusie pad wat ewolusie vir die Adam Nadir en vir die Christosse Logos, dus God toelaat.  Die Adam leef meer ten volle en sy God leef meer ten volle.  Daar is dus net liefde en lewe nodig op die pad.  Let baie mooi op: geen, ja maar geen dood is nodig om te lewe op die pad nie.

Die 25 Des. pad is die dewolusie pad. Daar moet met die kloksgewys regs om pad staan links op om pad maar die pad spin wel af in die spiraal dewolusie vind plaas.  Die anti-kloksgewys links-om pad moet beskryf word as die regs op om pad, wat opspin in die spiraal en dus ewolusie gee.  Die Chanukah pad trek self ‘n sirkel; wanneer die regterkant opspin. dan spin die linkerkant af.  Dit is anti-kloks gewys, maar die beweging is opwaarts in die spiraal ewolusie.  Wanneer die linkerkant opspin, dan spin die regterkant af kloksgewys; maar die beweging in die spiraal is nou afwaartse dewolusie.

Dewolusie pad het die dood nodig om te kan lewe.  Hier is die groot geheim weggesteek – die pad spin verkeerd om.  Die pad spin die teenoorstaande rigtig van die liefde lewe pad.  Wat is dan nou logies?  Die rigting van die kosmiese wet van mind training moet nou in die teenoorstaande rigting funksioneer.  Die Chanukah regs op om rigting se wet, naamlik haat bring skeiding.  Skeiding bring dood en werk dus in die teenoorstaande rigting. Dit begin dus by dood bring skeiding en skeiding bring haat.  So wanneer dood as basis mee begin word, kan daar maar net skeiding kom en skeiding bring haat. Daarom het al die dood en oorloë in die geskiedenis van die mens, sy oorsprong in die links op spin Godsdienste want die dood, skeiding, haat siklus word geaktiveer weggesteek agter die grootste leuen van alle tye.  Die God wat soeweryne lewe is en liefde is, let mooi op Maatjies, liefde is en lewe is!  God is lewe; daar is geen dood of haat in Hom nie, maar hy kan liefhȇ ook, daarom kan hy haat ook, maar Hy is dit nie,  Wie ‘n ouer van ‘n kind is en wat as ouer moet en kan doen met die kind se opvoeding, is twee verskillende dinge.  Met die regs op om God-skep-diens pad word daar ‘n God geskep; dus wat die God is; dus liefde en lewe.  Daar is geen dood in Hom nie.  Daar is nie dood of skeiding of haat in hom nie, daarom is dit die Yechudim eenheid.

Die Chanukah regs-om op ewolusie pad groei met een siklus ewolusie.  Die  sirkel se drie kruise of 15×3=45 is nou 9 meer as die vierkantjie se 12×3=36, die 9 Positive evil is die ewolusie groei.  Die punt is ooreenstemmend met die derde heilige feestyd  van die jaar siklus, dus die Sukkah of Huttefees van die vier feeste, wat Chanukah insluit.  Die drie kruise is die drie feeste.  Die vierde of drie-in-een fees, die Rachel vierde kruis, die in tyd vierde dimensie kruis, inkorporeer die positive 9 evil na live, een kwantum op van nuwe, meer lewe vir die nuwe Nadir mens en sy nuwe Logos God.  Die God wat liefde is, wat lewe is, en geen dood in Hom het nie.  Die vyfde voltooide vlak, die vyfde Yechudim Ek Is Godvlak van die Adam Nadir en Christosse Logos  kringloop.  Daarteenoor vind ons die 25 Des Jesus Christos links  om op pad wat een kwantum afspin in die verlede in; die kortsluiting pad, die Jesus Christos of kortkom pad, die vierde Chai lewe-vlak pad, wat die Yechudim vyfde voltooide vlak kortkom.  Die na die vyfde jaar, eers in die sesde jaar mag julle die vrugte eet; eers na die Yechudim jaar voltooi is.  Die Hei(5) moet voltooi wees.  Die Nadir jaar koppel met die Logos.  Dan volg die groot geheim: die sesde en sewende jaar is in die Chanukah regs op om Yechudim pad opmekaar as een gekoppel.  Ek sal vir julle sorg die sesde jaar en sewende jaar, tot in die agste jaar wanneer julle jul grond sal laat rus op die Shabbatjaar.

Maar met die dood, na skeiding, na haat pad van die Jesus Christos se kortsluiting pad na die vierde God, kan eksterne lewe, die Chai lewe of vierde vlak lewe gee, of ook die teenoorstaande van die tipe lewe.  Die God kan ook eksterne dood gee in die vierde vrug-aftel jaar. Dan vind daar geen positive evil 9 groei plaas nie.

Hierdie haat na skeiding na dood; of dood na skeiding na haat siklusse, het ‘n gemeenskaplike faktor.  Die faktor is vrees.   Die vrees van die mens is ‘n produk van mind.  Die vrees as gedagtevorm oorheers sy denke; so die vrees vir die dood oorheers sy denke.  Dood en skeiding en haat is saam in een kosmiese wet gekoppel.  Maar die mens wat net van die Onderself Heelal bewus is, kan nie bewus wees van die Kosmiese koppeling wat die dood, wat hy vrees, aan die skeiding en haat faktore van die 25 Des. dewolusie afspin-aksie het nie.  Onbewus van die koppeling, met net die vrees vir dood faktor in sy bewussun/mind skep hy nou self in sy gedagtes vir hom sy God en Redder van die dood alleen.

Die vrees oorheerse mind skep hoofsaaklik twee dinge: die swaard en die God wat lewe met dood bring.  Nou kan die Onderself alleen, die Heelal alleen mens, sy swaard en sy God wat dood nodig het vir lewe, met sy swaard in die naam van die God, dit gebruik om dood  te maak.  Die haat faktor word verdoesesel agter die politiese dekmantel van ‘vir volk en vaderland.’  Die skeiding faktor word uitgekanselleer deur die mens Jesus en die God Christos te kortsluit op die vierde Chai-lewe vlak. Die mens-nadir buite die voltooide Heelal en die Logos buite die Christosse vlak se eenheid of echad eenheid, die Yechudim eenheid se bestaan, en dat hy daarvan geskei geraak het, daarvan is hy nie eens bewus nie.  Wat beskryf dit alles Maatjies?  Dit beskryf die dieper geheime agter die Skrif:  Die mens sal sy swaard smelt en ‘n ploegskaar daarvan maak.  Voordat die mens dit sal doen, moet hy eers sy vrees vir die dood oorkom.

Haat en skeiding en dood, of dood en skeiding en haat; wat is die gemeenskaplike faltor?  Die gemeenskaplike faktor is skeiding. Van wat is die mens geskei?  Die mens is van die Shalom Shabbat geskei, maar hy weet dit nie, daarom bring die onbewuste skeiding nou vrees in sy onder-bewussyn.  Daarom  bou Efraim en Menasse aan die voorpunt die grootste swaard wat die planeet nog beleef het.  ‘n Swaard bekend as die Amerikaanse Weermag; groot genoeg om die planeet in minute uit te wis.  Besef die Maatjies hoe groot die skeiding geword het wat so ‘n groot vrees bring, wat nou soveel dood en soveel haat bring?  Sien die Maatjies nie die dood en haat elke dag as hulle Nuus kyk of luister nie?  Wat is die rede vir die skeiding wat dan die haat en dood bring?

Die skeiding word gebring deur die verbode links-op om pad Hemel toe.  Die 25 Desember kortsluiting Jesus Christos kortpad van die vierde vlak Chai lewe buite God.  Die God het lief en kan lewe gee, maar daarteenoor staan die Chanukah, die Yechudim eenheid – lewe binne-in eenheid.  God en God buite om eenheid-lewe. Die God is lewe en God is liefde, lewe.  Lewe sonder skeiding. Die Hooglied van Shlomo se Beminde liefde en lewe en huis en tempel. Die ploegskaar lewe.  Die Shabbat Shalom lewe.  Die vreeslose, dus skedinglose, dus haatlose, dus doodlose lewe. Die Dawid swaard is nou gesmelt en daarmee is die ploegskaar gemaak wat ses jaar ploeg, maar die sewende jaar nie ploeg en plant nie.  Geen vrees nie.  Nie eens vrees van wat gaan ek eet of aantrek nie. Net die vreeslose Shabbat Shalom van die EK IS.

 

86

PRACTICAL MAGIC

Nou kom Storetjie by die volgende stukkie buit as training of the mind.  Wat maak die kleinkinders van Rachel, naamlik Efraim en Menasse en die kind Benyamin, Ben Oni, anders as die res van die Bene Yisrael stamme?  Die Kosmos is baie groter as die Heelal.  Die emosies en invloede en aksies en reaksies is dus baie groter in die Kosmos as in die Heelalletjie.  Die Logos is aan die groot Kosmos gekoppel.  Die Logos word beïnvloed deur die groot Kosmos se groot aksies en moet dus die intense emosies kan hanteer en daarop ewuleer.  Die Logos is ook gekoppel aan die klein Heelalletjie en moet nou die intense groot emosies afskaal na die Heelalletjie se gemiddelde emosie kapasiteit toe.  Die Heelal se reaksies het dan weer ook op hulle beurt ‘n invloed op die Logos en wysig die Logos se karakter ook. Hierdie groot verskille in intensieteit van lewe se reaksie belewenis, het ‘n enorme groot invloed op die Logos.  Daar is altyd die vertikale en horisontale.  Bg. vertikale beeld het sy horisontale beeld in die Efraim en Menasse as die Kosmos met hulle positive evil en die tussenin Benyamin/Ben Oni, as die Logos en die res van die Yisrael stamme as die heelal.  Liefde is lewe of lewe is liefde. Skeiding tussen die twee bring of haat of dood.  Skeiding tussen liefde  bring haat en skeiding tussen lewe bring dood.  So wanneer die groot hoeveelheid Kosmos liefde soos verteenwoordig deur die ooglens logos vir die klein Heelalletjie gegee word en daar vind geen vergroting in lewe reaksie plaas nie, bring dit skeiding; en skeiding bring dan ‘n haat reaksie op die gegewe liefde.  Die lewe wat een is met die gegewe liefde, word dus ook geskei en bring dood.  Die resultaat is dus ‘n dooie, met haat geen reaksie in emosie groei op die groter liefde lewe stimulus vanaf die Kosmos soos deur die Logos gebring, optrede in die Heelal kant.

Opsommend dus: die eenheid, die Yechudim eenheid, is dus die basis vir die lewe-liefde eenheid, wat die Shalomith shalom is waar geen skeiding of haat of dood bestaan nie.  Die ewolusie opwaarts regs op om spin van die seun van Yahkob en Rachel by name Benyamin, die seun van die regterkant, nou die Euchudim spin gee.

CD p.125  We will now proceed to deal with the conditions in the manifested Universe subject to which man carries on its evolution. It will have been perceived that all action and reaction which is regular, (doen my gebooie en jaarlikse heilige feeste) becomes cyclic (begin opspin) according to the law of universal curvature (ruimte is gebuig).  And that cyclic reaction makes a tract in space, and thus become stereotype.  So that the manifested universe is at any given time a set of molecules and atoms held together by a framework of tracks in space. In other words, the organized manifestation of the one existence… (Yechudim, Echad in Heelal) …are simply a set of stereotype reactions of which the tracks in space form the abstract mould.  The idea of the abstract mould is an important one and should be borne in mind.  These set of stereotype reactions are of many different types and they can be distinguished according to the mode of their origin.  Some are left behind by the Lords of Flame in the course of their evolution, others by the Lords of Form, and others by the Lords of Mind, and each of these sets of stereotype reactions form the laws which govern the manifestation of those particular kinds of forms and activities which were built up in accord of that evolution and these forms and distinctions between one kind and another.  But as each evolution makes use of the creations of its predecessor, the reaction types of that predecessor will be found inherent in the successors, though the analytical mind can dissect them not.  They also however exist as independent substrata, and it is the knowledge of the method of manipulating these, the elemental essences of   each kingdom which is the basis of practical magic.

Hierdie Elemental Essencess, hierdie Heilige Name; hierde eenmaak van die Heilige Name; hierde gridbou deur die regs-op om spin van die kragte deur die heraling van die Name met sing en dans. Hierdie praktiese werk met die elemental essencess is die ombou van die evil na live proses.  Die nuwe wyn moet nou in nuwe sakke kom.  Die nuwe wyn, die positive evil van die kleinkinders van Rachel, moet nou nie terug forseer word in die ou sakke nie.  Die nuwe wyn, die nuwe evil moet nou nie in die ou abstract mould ingedwing word nie; in die abstract mould van die ou Name nie. Die ou Dalet, die ou Aarde moet die nuwe positive evil nie ingedwing word nie, want dit sal die evil deform into the d- evil or devil in plaas van ombou na die live toe.  Die nuwe sakke moet gemaak word vir die nuwe wyn.  Dit is die gridwerk; die abstract mould bou vir die nuwe, meer live wat gehuisves moet kan word.   Die aaneenlopende Sameck(60) lewe en lewensgroei moet ‘n nuwe groter kwantum sprong regs-op om spin en die vierkant Mem(40) abstract mould nuwe wynsak, kry.   Die wyn vloei aaneenlopend in die opspin spiraal, maar die nuwe wynsakke is die kwantum spronge of Planes tussen die sewe spirale.  Laat ons die practical magic gridwerk doen, Maatjies.  Die broodnodige bou van die nuwe nodige abstract mould van eenheid, Yechudim Echad Yechidah.  Die lewe, liefde, eenheid; geen skeiding nie.

 

DIE ‘IS LIEFDE’ DOELWIT

 Die eerste handeling wat Yahshua doen, is die maak van nuwe wyn; die skep van die nuwe verbeterde abstract mould by die huwelik . Die nuwe wyn wat nie in ou sakke gegooi mag word nie; maar die omgekeerde is ook waar, en dit is dat ou wyn ook nie in nuwe sakke gegooi moet word nie.  Die ou wyn sal die nuwe sakke net oud maak, net laat sleg en vrot word, want die proses spin loop verkeerd om.  Dit is die nuwe wyn wat in nuwe sakke die regte veroudering, die regte groei in kwaliteit beleef.  God is liefde en God is lewe, God is een.  Dus, liefde en lewe is een.  Wanneer skeiding kom, kom vrees en vrees gee aanleiding tot die maak van die swaard.  Die swaard bring die dood deur die haat, want die skeiding het die lewe in dood verander en liefde in haat; dit is die verkeerd om spin wat die afwaartse dewolusie  gee.  Om die kosmiese wette te staaf, kyk net na al die haat en  dood vrot word, wat die swaard  bring.  Om die proses nou om te keer, moet daar van onder af terug gewerk word.  Daar moet dus anderkant toe omgespin word.  Die sondes word dus nie na vergiffenis van sondes, vergewe en afgewas, en verdwyn nou nie. Nee, die sondes of evil of minus 49, word nou live of plus 49, gemaak.  Maar hier volg nou nog ‘n groot Benyamin buit geheim: daar is ‘n groot voorwaarde aan die Teshuvah daad gekoppel. Wat is dit Maatjies?  Dit is die begrip ‘is lief’. Teshuvah met ‘is lief’ is die voorwaarde.  Nie Teshuvah met ‘het lief’ nie, maar Teshuvah met ‘is lief.’  Wat is die verskil?  Kom Storetjie verduidelik.

Misverstand beteken die geagte van een verstand het die gedagte van die ander vestand gemis en nou is daar skeiding tussen die twee gedagtes.  Skeiding verander liefde na haat en lewe na dood.  En daar spin die vrees, swaard, dewolusie poroses.  Die Lewende Woord stelling: God het Yahkob lief en God haat Esau sy broer,   verklap ook ‘n groot geheim.  Dit is dat haat se teenoorstaande liefde is en dood se teenoorstaande dus lewe is.

Nog ‘n geheim is opgesluit in die stelling in die begin dat terwyl die mens nou geskei is na die eet van die vrug van die Boom van Kennis, hy nie ook nog mag eet van die Boom van die Lewe nie – sy hand (Yad)daarna mag uitsteek en pluk en eet nie.  Wat beteken dit?  Dat die mens nie vanaf sy ‘onder die dood’ toestand nou mag verkeerd op om terugspin nie.  Die kant wat lei na daar waar dood na lewe verander. Hoekom nie?  Want dan kan die mens lewe uit homself bereik sonder om die liefde na haat eers terug te spin van haat na ‘is liefde’ toe.  Dus ‘n tostand met ewige lewe gepaard met haat en nie liefde nie.  Wat n aaklige toekoms sal dit nie wees nie!

Daarom is die terugkeer, die Teshuvah, gekoppel aan die kant van haat na ‘is liefde’.  Die terugspin moet regs op om plaasvind. Die regs op om benader Kether vanaf die haat na ‘is liefde’ kant. Die ware toegelate kant wat Kether benader mag word.  Die Chokmah na Kether terugpad.  Die Binah direk na Kether pad bestaan nie; dit is die verbode pad.  Hoekom?  Omdat die skepping dan met die vierde vlak Chai lewe, die God het lief of God kan haat vlak kan bly leef en sy ware God, sy ware ouers, verwerp.  Dus die familie eenheid, die God is een, die Yechudim, vyfde vlak kan verwerp. Die ouers verwerp.

Die begrip bring Storetjie nou by die groot geheim van Benyamin en Efraim en Menasse.  Die begrip van kinders en kleinkinders; die begrip van geslagte.  Die Atik, die Atik Yomim, die Huidige van Dae en die Oue van Dae, die Toekomstige van Dae; al die wynsakke vir al die tye se wyne.  Die groot wynstrosse van die land Ka-na-an wat se wyn wat die trosse kon lewer, net Yahshua soos hy getoon het by die huwelik, en Kaleb voor kans gesien het.  Maar daar moes een geslag verby gaan, en eers die kleinkinders kon die sewe keer na die ‘is liefde’ Teshuvah kant toe om, om Yericho die terug spin begin wat die Teshuvah met die ‘is liefde’ Chokmah na Kether terugkeer, begin doen.  Hoe werk dit?

Die wyn en wynsakke werk so: Abraham se wyn word in die Sarah wynsak gegooi.  Yitzack se wyn word in die Rivkah wynsak gegooi.   Elke volgende geslag se wyn is ‘n verbetering op die vorige geslag se wyn, want die wynstokke is op die vorige wynstokke geënt en dra dus ook hulle geskiedenis in hulle.  Maar die Heelal is nou drie-dimensioneel.  Dus by Yahkob, die derde dimensie, vind ons nou interessante dinge en geheime.  Die die sydige piramide het ‘n weggesteekte vierde sy’ sy voetstuk, die vierde dimensie in tyd self sy.  So Yahkob is Yahkob as die derde sy, maar Yahkob is Yisrael as die vierde voetstuk sy.  So Yahkob met sy vier vrouens in sy lewe, is dus nou ‘n samevatting in homself van die vorige geslagte en die geslagte wat kom; die bene Yisrael.

Die wynsakke moet nou bekyk word. Daar is die Sarah wynsak en inhoud, en word verteenwordig deur een van die vier vrouens in Yahkob se lewe.  Daar is die Leah wynsak, die Leah diensmeisie wynsak; die Rachel diensmeisie wynsak, en die Rachel wynsak waarin verskuil die Efraim en Menasse kleinseuns se vrouens wynsakke.   So, Yahkob moet nou baie mooi kophou van watter wyn gooi hy nou in watter wynsak, want hy het die haaifin op die rug droom gehad met sy kop op Eretz en die Qabalah sewe vlakke leer met al die wyn en watter wyn in watter sak moet kom.  Die Rachel wynsak is vervang met die Efraim vrou en Menasse vrou wynsakke. Die twaalf stamme stamvader yisrael moet kophou!  Hoekom?  Want daar mag nie een van die twee kante toe verkeerd gehandel word nie.  Nuwe wyn in ou sakke of ou wyn in nuwe sakke foute, het albei misverstande tot gevolg en dus skeiding en dus haat en dus dood en dus vrees en dus die swaard.  Die verkeerde dewolusie kortsluiting Jesus Christos spin in plaas van die ewolusie Nadir  Logos sewe  dae siklus sonder die misverstand skeiding.

Met ons huidige omstandighede waar die swaard van ‘n aaklige kernbom arsenaal en doodmaak swaard se handel, ‘n monster swaard in elke gek se hande plaas en die toestande oor ons denke hang, kom die vraag na vore, wat kan ons doen?  En hoe moet ons dit doen, wat ons nou moet doen?   Benyamin as die kleinboetie van Yoseph, die jongste kind van Yahkob en Rachel, beleef ook Yahkob as ‘n tipe van Yahkob.  Vier vrouens in sy lewe.  Vier wynsakke. Wie kry watter wyn?  Verkeerde wyn in verkeerde sak en dan volg misverstaan van die gedagte met die gevolglike skeiding; dan die liefde na haat en lewe na dood en vrees en swaard met nog meer en ellende tot gevolg.  Om die toestande om te keer, moet ons luister na die raad wat gegee word.  Indien julle my gebooie en verordeninge en insettinge en shabbatte hou en doen sal Ek die haat gedagtes ombou in liefde gedagtes.  Daar is die beginpunt. Die gedagtes moet omgedraai word; die gedagtes van vrees wat die swaard fabrieke laat bou. Die swaard fabrieke moet omgebou word in die ploegskaar fabrieke in.  Die ploegskare sal die planeet terug ploeg  an die haat na die liefde gedagtes toe.  Die haat gedagtes op TV in stories, in die nuusberigte. Liefde gedagtes moet oorneem.  Dan sal die Teshuvah is liefde volg.  Dan sal die dood omgebou word na lewe, dan sal die ‘is lewe’ volg.  Die skeiding sal verdwyn, die misverstande sal verwyn. Die hart tot hart wesens; die wynsakke met die regte wyn.  Die wynsakke wat die wyn verouder tot meer smaakvol.  Ons moet met die liefde is  Teshuvah begin.  Die berou en omkeer vanaf die verkeerde spinrigting van spin na die verbode eerste einddoel van die ewige lewe.  Van ook die hand uitsteek en eet van die vrug van die Boom van die Lewe voordat die hoof terugkeer doelwit van haat na ‘is liefde’ eers voltooi is nie!  Eers die haat na liefde terugkeer, dan die dood na lewe terugkeer!

Kom Storetjie herhaal weer die ontsettende groot stuk buit wat Benyamin hier aanbied.  Let wel; daar is geen hemel toe gaan of Kether toe weg toegelaat vanaf Binah direk na Kether toe nie.  Die pad is verbode.  Die pad het engele met swaarde.  Die pad is die dood na lewepad.  Die pad is die verbode links op om pad.  Dit is die 25 Des. Jesus Christos pad van die hoererke.  Die verbode pad tussen Binah en Kether is die pad met die hoofdoel om lewe te bekom.  Die pad is die ‘ek glo in ‘n ewige lewe’ as hoofdoel en eerste doel, godsdiens pad.  Dit is verbode om God of Kether toe te reik met die doel om sy ewige lewe te wil bekom. Die ware Yahshua het self aangedui dat die pad na Kether of God loop via Chokmah.  Chokmah is binah se naaste.  Binah en Chokmah moet mekaar liefhȇ soos hulleself.  Dit moer eers gebeur, dan eers kan God of Kether benader word met die pad tussen Chokmah en Kether.  Die haat na liefde pad.  Die dood na lewe pad mag nooit benader word of betree word nie.  Die hoofdoel mag nooit wees om ewig te lewe nie.  Die hoofdoel moet wees om jou naaste lief te hȇ. Die hoofdoel is om met jou naaste in vrede te leef.  Die hoofdoel moet wees om met jou naaste saam in vrede te leef.  Dus geen swaard nie, maar die ploegskaar.  Die hoofdoel van die Binah wat Kether liefhet, is dat wanneer daar eers liefde en vrede heers,  sal die God liefhȇ stadium volg.  Die God is liefde wat volg op die haat na liefde pad, wat voltooi is.  Dan eers sal God is liefde jou bekend stel aan die God is Lewe.  Nie ‘n oomblik voor hierdie stadium sal een met die God is Lewe kennis maak nie.  Dit is die Teshuvah met ‘is liefde’ pad. Die enigste toegelate pad: eers naasteliefde, dan haat na liefde, dan Teshuvah is  liefde,  dan God is liefde en dan eers heel laaste, God is Lewe –  die hoofdoel is naasteliefde.

 

DIE REGTE ROETE

Insig, dus Binah se toegelate roete is slegs na wysheid, dus Chokmah.  Geen ander roete word toegelaat nie.  Die insig Binah moet eers die wysheid Chokmah bekom voordat daar die lewe wat daarmee gepaard gaan, gegee kan word.  Toegang tot Kether is slegs deur die haat na liefde pad.  Die haat moet eers oorwin word deur die mens self.  Die mens moet ophou om sy medemens te haat.  Die mens moet sy swaard smelt en die ploegskaar maak.  Die mens moet leer om sy medemens te vertrou. Die mens moet leer om eers te gee voordat hy mag ontvang. Die mens moet liefde gee vir sy medemens, dan sal haat vedwyn; dan sal die liefde kom wat die swaard in die ploegskaar sal ombou en dan sal oorlog verdwyn.  Dan sal die wysheid en die insig kom met die naasteliefde gee handeling.  Die naasteliefde se gee handeling word ook genoem – die Teshuvah met liefde.  Die ondervinding opgedoen met die haat handelinge, die swaard handelinge, die ondervinding, die positive evil, gaan nou nie verlore nie, maar word omgebou met die omkeer na die live kant toe – maar baie, baie belangrik: nie met die dood na lewe pad tussen Binah en Kether nie.  Dit is n verbode pad.  Die haat na liefde pad van Chokmahh na Kether moet gevolg word. Die pad is die enigste toelaatbare pad.  Hoekom?  Want dan het die mens die insig en wysheid om die kennis te bekom van hoe om in Kether of die hemel te leef.  Slegs die mens word lewe in die hemel gegee.

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982Die Binah na Kether pad is verbode.  Die direkte dood na lewe pad is verbode.  Daar bestaan wel die toegelate pad van Chokmah na Kether wat betree kan word, maar daar is ‘n voorwaarde betrokke vir die opbeweeg met die pad.  Die voorwaarde is naasteliefde. Binah moet Chokmah liefhȇ soos sy haarself liefhet.  Die vormlewe moet die wysheid liefhȇ   soos sy haar eie vorm liefhet. Dit moet eers gebeur.  Die insig en wysheid en Daat kennis  moet eers die drie kruise vorm, voordat die drie-in-een vierde kruis, die ‘in tyd’ in Kether kruis kan vorm.  Daar is geen ander roete of pad, as die Chokmah na Kether pad nie.  Enige ander storie wat verkondig word, is ‘n leuen.  Enige fantastiese of vernuftige of pragtige storie wat ook al verkondig word, wat ‘n kortpad wil aantoon met die verbode dood na lewe of Binah na Kether pad, is vals, is ‘n leuen.

Die pad aangedui in die heilige lewende Woord as…’sodat die mens nie sy hand uitsteek en ook van die Boom van die Lewe eet nie…’ is die Binah na Kether pad.  Die vals Binah Moeder Kerk wat direk haar hand na die Boom van die Lewe uitsteek en die lewe van Kether direk wil neem langs die verbode pad.  Daar is geen manier hoe die mens die maklike kortpad van dood na lewe mag volg, sonder om eers die haat na liefde horisontale pad te volg, en dan die haat na liefde Teshuvah met liefde pad vanaf Chokmah na Kether te volg nie.  Die baie uitgeslape dood na lewe kortpad, sonder dat die mens sy Teshuvah met liefde gedoen het nie.  Die 25 Des godsdiens gebaseer op die basis dat die pad van die dood na lewe nou oopgemaak is sonder dat die rede en doel van die skepping vervul is, die positive evil in live omgebou is, die swaard evil in live omgebou is; die nuwe wyn nou nuwe sakke moet kry, daar ewolusie moet plaasvind in God en sy Skepping, is die grootste  klug, maar die hele wȇreld glo die leuen.

Hierdie Binah na Kether pad wat nou kamstig oopgemaak is sonder dat die swaard eers die ploegskaar voortgebring het.  Hierdie direk vanaf Binah dood na Kether lewe pad, is ‘n feëverhaal net soos die 25 Des. geboortedag en die Kersvader vals en ‘n klug is.   Geen mens sal direk sy hand uitsteek en ook van die Boom van die Lewe se vrugte pluk en eet nie.

Daar mag nie kortpad geneem word nie.  Daar mag nie ‘n stap uitgelaat word nie.  Daar mag nie ‘n gedagte uitgelaat word nie.  As al die stappe nie daar is nie en ook nie in die korrekte volgorde is nie, vind ‘n kortsluiting plaas; ‘n misverstand plaas.  Die korrekte gedagte koppel nie aan sy korrekte maat nie en dan ontstaan daar ‘n gaping, ‘n skeiding en dan volg die mis-verstaan.  Die een mind kry nie die ander mind se volledige prent nie.  Die wysheid en insig en kennis opgedoen, funksioneer volgens die stappe wat mekaar korrek moet opvolg.  Daar mag nie skeiding plaasvind nie.  Skeiding bring misverstaan van gedagte begrippe en dit sit die verkeerd-om afspin proses aan die gang. Die gebrek aan wysheid en dus insig, is die rede.  Hierdie gebrek aan insig om te kan sien dat liefde en haat die teenoorstaandes is en dat lewe en dood teenoorstaandes is.

Die beskrywing van die Qabalah se Kether in die Bybel is die Paradys en in die Cosmic Doctrine die Kosmos.  In Kether of Paradys of Kosmos is daar net lewe en liefde.  Daar is geen dood en haat nie.  Die mens met naam Jesus gekoppel aan die sewende vlak Christos, is nog in die Heelal; nog nie in die Kosmos nie, dus nog buite die Paradys, of buite Kether.  Die Boom van die Lewe is in Kether of Paradys of Kosmos.  Die mens moet eers weer terugkom in die Paradys of Kether of Kosmos.  Hy wie My gebooie doen – Binah na Chokmah na Kether; vanaf die haat na die liefde vir medemens na die Teshuvah met liefde wat die mens nou terug toelaat in die Paradys, in die Kosmos in die Kether, sodat hy dan eers toegang kan kry tot die Boom van die Lewe.  Daar bestaan geen ander roete nie.  Die leuen dat die dood na lewe kortpad nou toegelaat word met die hoerkerk verlossing van dood met dood storie,  plus ook nog die net alleen sonde vergewe, leuen.

VERBODE LINKERKANT OP

 So wat hoor ons Maatjies? Ons hoor klank.  Klank is nou ook baie interessant.  Daar is ook net die vasgestelde note in klank wat nie vals of ‘n leuen is nie.  Die ware klank is in harmonie met die res van die Skepping.  Wanneer ‘n groot yster klok sy ware suiwer klanke uitstuur, moet die klok los hang; net aan een puntjie, sy Kether, gekoppel wees en die hamer wat die klok slaan, moet die klok net vir n oomblik raak en dan weer weg  wees van die klok af, anders word die klank gedemp.   So hier  storie Storetjie nou ‘n groot geheim.  Wanneer die klok nie hang aan Kether nie en die hamer nie weg is van die klok nie, dra die klok nie klank en musiek uit nie, nie metaboliese lewe klanke nie.  Dit is net ‘n dowwe, onaangename geraas in Kether of die Paradys of die Kosmos.  Vir die doof 25 Des. Christen klink die geraas van haat na musiek, maar dit is die dowwe doof klanke van die mens buite die Paradys.  Die klank van die die gehoorsame mens binne die Paradys se klokkespel, waar die klokke aan Kether hang en met die Binah, Chokmah. Daat ritme en metode gespeel word, pragtig en voedsel vir die vyf siele en vyf liggame.  Dis training of the mind se metaboliese pad van die Bome van die Lewe se klanke wat saans in die aandskemer die lug vul in die strate van die Stad van Openbaring van Yochananda hfst. 23 vers 14.

Die 25 Des. Christen met sy dowe ore verwar die loshangende klok en die los hamer se ruimte tussen die klok en hamer, as die los van die Torah, doof vir die ware klank.  Die Christen kan nie hoor nie.  Onge-hoor-saamheid maak dat hy nie hoor nie; doof vir die ware Lewe Klokkespel.  Die vals Binah na Kether, die vals dood na lewe dowwe, vals geraas van swaarde wat kletter, die oorlogdans van die dood op hierdie oomblik op die planeet, maak die gehoorsame mens se ore baie seer.

Die mensdom op die planeet se haat maak die planeet soos ‘n pitsweer in die vel van die res van die skepping, wat nie in die  liggaam toegelaat kan word, voordat die haat eers terug na liefde met Teshuvah omgebou is nie.  Die ondervinding wat opgedoen is met die verkryging van die swaard wond wat toe ‘n sweer geword het, gaan egter nie verlore nie.  Positive evil gaan nie verlore nie, maar word omgebou na live toe, na lewensgroei in emosie, die spirituele en gedagtes, mind ondervinding toe, wat die res van die Skepping dan verwelkom.

CD: This is an important point in which esoteric theology differs from exoteric theology which conceives of God as changeless, whereas esoteric theology conceives of God as himself evolving, and as subject to mutation, according to law.

Baie, baie belangrik: according to law – die Torah.  Die 25 Des. Christen Godsdiens verwerp die Torah want hulle ongehoorsaamheid het hulle gehoor doof gemaak.  Hulle hoor nie die orale Torah nie, die Boom van die Lewe Torah nie.   Die skeiding wat dus volg is tussen die Boom van Kennis studente buite die Paradys.  Hulle  het nou bekend geword as die wetenskaplikes wat die ewolusie van Lewe buite die Paradys alleen bestudeer en dink dit is al wette wat daar is.

But scientific thought has made a mistake in believing that these laws are all there are, and this mistake has vitiated the last two hundred years of science.

Dan is daar weer die wat die Torah glad nie kan hoor nie, wat doof is:

Certain schools of religious philosophy, howewer, make the opposite mistake and believe that life can work out its own evolution regardless the laws (Torah) of the physical plane.  Yhis also is a mistake. 

Die wetenskap met net die Heelal helfte van die Torah en die Godsdiens met geen Torah, sit albei die pot mis.  Die God-skep-diens is die Logos Kosmos deel met die orale Torah, plus die Heelal met die skriftelike Torah deel, maak die hele prent uit.   Die Malchut en Yesod twee halwe ongesuurde brode.

Die mens moet gehoorsaam wees. Die mens moet kan hoor. Die mens moet die orale Torah kan hoor.  Die Shema, die ’Hoor Yisrael Adonai Elohenu Adonai YHVH Echad’ tweekeer per dag gebed, toon aan dat daar gehoor moet word wat gespreek word.  Die fisiese praat en luister van twee lewende mense, vind in die nou tot die nou, plaas.  Die hoor met die ore van die mond wat nou praat, vind in die nou tot nou plaas; dit is ‘n binne-in tyd handeling wat die toekoms in die nou inbring.  Daarteenoor vind die lees met die oë enige tyd plaas en gaan in die verlede in toe dit geskryf is, en bring die verlede in die prentjie in   Die verlede is die linkerkant op om kant.  Díe kant is verbode.  Die Binah na Kether linkerkant op om is verbode.  Die dood na Lewe is verbode.   Die stelling van ‘so lief het God gehad…’ is die verlede.  Sy seun gegee het is verlede.  Sondes vergewe het is verlede   Die geskrewe verlede.  Die verlede pad is verbode.  Lees met die oe is ‘n in die verlede aksie.  Maar praat met die mond, aktiveer die toekoms en bring die toekoms nou in die hede in; in die nou tyd in, daarom kan die Pei praat mond die regs op om pad van die toekoms nou aktiveer.  Die haat na liefde, Teshuvah met liefde nou aktiveer; dus die evil na live nou aktiveer.

Nie die verbode links op om Binah na Kether of dood na lewe of in die verbode in, die verlede in, se het lief gehad en het gesterf verlede en het gegee verlede, wat verbode is, optredes nie.  Die toekoms gaan al julle positive evil ombou in positive live; die mens en …God himself evolving, and subject to mutation according to la, the ever more living oral Torah

Met ewolusie neem die bewussyn wat regs op om geleë is, die nuwe toekoms eerste in.  En wanneer die bewussyn die toekoms bemeester het, gee die bewussyn die toekoms vir die onderbewussyn wat links op om geleë is; dus nou verlede is, sodat nuwe toekomste bemeester kan raak.  Bl. 126 en 127. Beskryf hoe die 7 Planes of vlakke  funksioneer:

CD: The forces of a plane are supreme upon their own plane. Controllers of the plane below and, when in contact with the plane above, are in their turn controlled.  For example, the laws of logic are supreme in the realm of mind.  The images of mind control the forms of emotion, but the images of mind are themselves controlled by the spiritual forces.  Each plane is capable of independent function or of function in circuit, but as soon as the planes are put in circuit it is necessary that the current should be completed by uniting the arc upon the 7th Plane, otherwise the open arc will short to the left hand path (verbode pad). For example, should the trained mind learn to control the body of emotion. (Koning Dawid op sy troon met swaard in sy skede) And the body of emotion learns to control the physical vehicle.  You have an arc in function of which one half is conscious or negative, and the other half subconscious or positive; and the subconscious half always gives the stimulus.  If that arc be not completed into a circuit by junction through  the logoidal image on the Seventh Plane, it will short from conscious to subconscious on the 4th and 5th planes according to type, and the subconscious being the positive or stimulator, will assume control.  Now the subconscious was build up in the past, therefore the past will assume control.  The past lies to the left.  That man will then return to an earlier phase of evolution and will be actuated by its motives while retaining the faculties of a later form of evolution.

Nou bevind die wȇreld hom in die posisie waarin ons nou is; gekke in beheer van moderne tegnologie.  Hoekom?  Want David het nie die Batsheba huwelik aangegaan nie, sodat die Sewende Vlak Shlomo koning die tempel kon bou nie.  Die Sewende Vlak Shabbat op Shabbat koppeling van die toekoms.  Die Teshuvah van die toekoms. Die regs op om beweging van eers leef en dan die positive evil opbou.  Dan die positive live doen met Teshuvah met liefde wat die beloning op jou Lewe is aan die einde van jou Lewe.  Wat doen jy nou met jou lewe as die verlede jou reeds vasgepen het met ‘n verlede vergiffenis sonder beloning?  Waarvoor leef een in die toekoms in as die verlede hom vaskruisig aan die verbode linkerkant op om pad van Binah na Kether?

DIE OOR WAT HOOR

 Daar moet metaboliese lewensgroei plaasgevind het waar die vroulike Binah met Chesed en Hod driehoek en die manlike Chokmah met Geburah met Netzach driehoek, gefunksioneer het.  Met ander woorde, elke gedagtevorm tot in die kleinste moontlike molekuletjie afgebreek is en dan weer opgebou word.  Ongehoorsaamheid moet afgebreek word met die metaboliese proses, anders kan die produk nie hoor nie.  Die mens hoor God nie.  God beveel: moet nie eet van die vrug van die boom, nie, maar die mens eet wel;  nou hoor hy nie meer vir God nie.  God is liefde.  Nou hoor die mens nie meer liefde nie.  Die mens is nou geskei van die liefde.  Die ongehoorsame mens sonder die hoor, is nou in haat, die teenoorstaande van liefde.   Haat bring vrees, vrees bring die swaard, swaard bring die dood.  So, die pad terug is dieselfde pad maar omgekeerd.  Gehoorsaamheid moet ongehoorsaamheid vervang.  Doen en hou My gebooie, verordeninge en insettinge en shabatte. Daar is geen ander kortpad nie.

Die metaboliese sespunt ster is die struktuur wat Binah en Chokmah nou inbring in ‘n funksionele struktuur waar die katabolisme en anabolisme van die metabolise manier van wysheid en kennis en insig bekom, kan word.  Hierdie metaboliese kennis opgedoen op die korrekte manier en die verkeerde direkte manier wat verbode is, is heeltemal twee verskillende vorms van kennis.  Die ongehoorsame mens hoor nie die verskil tussen die twee soorte kennis of Daat nie, want hy hoor nie die God wat liefde is nie. Die EK IS god nie.  Hy is doof vir die God wat liefde is.  Die dowe mens skep met sy verkeerde kennis, sy ongehoorsame kennis,  nou vir hom sy eie god van die swaard, die god van die haat, die pad wat afspin na die permanente dood.

Die gehoorsame Adam wat die God wat liefde is, kan hoor, hoor dan in die Paradys, in die Kosmos, deur die Logos en voltooi sy vyf jaar of vyf Sephira vrugte tussen die twee Shabbatte wat eers ryp geword het.  Die vyf Sephira moet eers deel wees van die twee driehoeke metaboliese meganisme wat die sewe spirale deurleef het as die wyn, en die sewe vlakke as die wynsakke.  Die sewe kusse van die dood van die God is liefde in die Paradys.  Die sewe vlakke ewolusie dode om dan die ten volle Kosmos lewe te kan beleef. Daar is geen ander kortpad nie.

Daar is wel inisiasie wat mag help. David is Dalet Vav Dalet.   Daar is dood en daar geen doofheid nie.  Ongehoorsaamheid maak doof.  Een Dalet of een dood is nou reeds geaktiveer.  Dus die d is met f vervang.  F en v het dieselfde klank, maar in teenoorstaande rigtings, soos bv, feeee en eeeev.  Wie die oor het om die klank te hoor, laat hom hoor.   Koning David in Chesed posisie van die vroulike metaboliese driehoek, die regerende opbouende koning, is op sy troon met sy swaard in sy skede.  Maar dieselfde koning David is in die Gevurah posisie in die metaboliese driehoek as die kataboliese koning; die koning op sy strydwa met sy swaard uit sy skede.  David is die metaboliese koning.  Hy het Dalet Vav Dalet; (4+6+4=14)  of 7 op 7, of ook (1+4=5), dus die gekoppelde Onderself en Boself Ster van David, dus 13 op 13 wat (=26), die Yud Hei Vav Hei (26) eenheid gee.  Die vyf siele, die vyf Sephiroth tussen die twee Shabbatte.

Met Doof is die doodproses reeds halfpad voltooi.  Wanneer die voltooing van die vyf vlakke van die siel tot by die Yechidah  vyfde vlak x twee vir die David(14) of Yud Hei Vav Hei(26), gestop word, of die tweede D, die tweede dood dan geaktiveer word.

So Maatjies, word weer gehoorsaam.  Hoor weer die ware woord in die hart praat.  Hoor met die Nadir en Logos oor.  Die baas van die verwaande hoogmoedige ego wat die swaard in die skede kan hou  met die opbou anabolisme, maar die voedsel kan fyn sny met die katabolisme.  Die David koning wat wel ook weet dat sy seun die koning van die vrede sal wees, en dat hy maar net voorberei vir sy seun se koningskap.  Die swaard wat gesmelt word en die ploegskaar wat daarmee gemaak word.  Gehoorsaamheid neem die vrees weg.  Die koning wat die Binah na Chokmah wysheid pad volg, dan die Teshuvah met liefde pad wat nou die haat buite die paradys laat, en die ‘is liefde’ in die Paradys beleef.  Nou eers die hand mag uitsteek met die vyf vingers, die vyf siele en wysheid van Chokmah en Insig, van Binah en die nou live Daat kennis,  na Teshuvah met liefde, die vrugte van die Boom van Kennis mag eet soos wat Yochananda in Openbaring 22:14. Fantasties vir die wat kan sien en kan hoor!

 

NUWE WYN VAN NUWE OES

 Nuwe wyn, beteken nie die herhaling van verlede jaar se oes nie, die opstanding van verlede lewe se liggaam tipe nie, maar nuwe wyn beteken die nuwe verbeterde druiwestok wat een nuut in sy lewe plant, en nuut versorg met die praat Pei mond, en nuwe verbeterde druiwe lewer met meer en beter geur en smaak, wat dan smaakliker nuwe wyn lewer met sy lewe se nuwe praat van die Torah, sy nuwe Storetjie wat hy van die Torah gestorie het om die kamvuur van sy lewe.  Die nuwe wyn, bepaal na Teshuvah met liefde, die tipe wynsak wat hy gaan kry.  Net dieselfde geld met die suiwer olyfolie wat nodig is om die Menorahh in die Tempel te laat brand.  Die olie mag nie deur die negatief in die verlede in, verbode Binah na Kether grypende hande van die Boom van die lewe bestormers, hanteer word nie.  Die olyfolie moet heilig wees.  Die olyfolie moet suiwer wees.  Die Menorahh moet met heilige suiwer olie in die Allerheiligste van die tempel brand. Die olyfolie moet moet gemaak en gepers word word deur hande met vyf vingers.  Die vyf vingers van die vyf siele-in-een Yechudim Adam.  Die vyf Sephira wat die sirkel van die in die toekoms in spin sirkel, voltooi met die twee opmekaar Shabbatte.  Die heilige Torah praat. Die Torah nuut laat hoor. Net soos die nuwe moderne wyn die nuwe moderne wynsakke kry, kry die nuwe Tempel nuwe moderne olyfolie, maar nog atyd heilig en suiwer, want dit word volgens die nuwe moderne Torah gepers.  Die nuwe wat uit die bestaande voortgebring word, deur die seun wat sy talente neem  en die nuwe voortbring.  Die nou en die toekomstige nuwe.  Die tyd vir die pers van nuwe olyfolie volgens die nuwe Torah begrippe  wat voortgebring word, is hier.  Wie gaan die oliepers trap?  Die nuwe heilige, suiwer olyfolie voortbring vir die nuwe Tempel?

Die wyn gehalte wat elkeen self verbou en drink met die Shabbat maal, is die aanduiding van die enkel mens se persoonlike Torah kwaliteit.  Maar die olyfolie waarmee die Menorahh in die Tempel brand, se suiwerheid is die aanduiding die totale stand van watter vlak van die heilige Torah, die ewolusie is waarop die mensdom van die Planeet hom nou bevind.  Word die olyfolie gepers met die orale nuwe Torah van nou en die toekoms met Teshuvah en is liefde se God is liefde?  Of word die olyfolie gepers met negatiewe verlede se ongehoorsaamheid en doof en vrees en haat en swaard en dood?  Watter beeld kry die nuuskyker of nuusleser van die dag?  Die swaard en haat en dood wat oorheers is die spieëlbeeld van die godsdienste wat oorheers.  Die voorlopers en inisiërders van al die swaard en haat en dood is die Amerikaanse en Engelse Christen nasies.  Die 25 Des. Christen godsdiens nasies het die grootste wapentuig handel in die wr eld. Die swaard van die Mammon goud god regeer soos nog nooit tevore nie. Die Mammon swaard kan die planeet nou in een uur vernietig.  Die olyfolie mag nie in die heilige Menorahh gebruik word nie.  Daar moet suiwer olyfolie gebruik word om die planeet te red.  Met Chanukah moet die suiwer olyfolie beskikbaar wees om die vernietigende 25 Des. Kersfees teen te staan.  Die Mammon swaard monster van haat en dood teen te staan; die stryd tussen die toegelate in die toekoms in, regs op om, Binah na Chokmah na Kether pad, teenoor die verbode links op om pad die verlede in, die direk van dood na lewe pad, die verbode Binah na Kether pad.  Die suiwer olyfolie en die besoedelde olyf olie Die Menorah lamp, die boom van die lewe in  die paradys mag nie deur die besoedelde hand van buite die paradys aangeraak word nie, die besoedelde olyfolie mag nie in die Menorah gebruik word nie.

So Maatjies, die geparsde druiwesap is die persoonlike individuele mens se maatstaf waarmee hy gemeet word; maar die geparsde olyfolie is die Planeet in totaal se mense se maatstaf waarmee die totale gemiddeld gemeet word.  En nog n groot geheim: die wynmaker mens moet die olyfolie pars. Die wynmaker mens is die Onderselwe en die olyfboom is die Boself.  Die personality OnderselF en die indivuality Boself.

CD p. 128  Let mooi op: Plane Met ‘n Tav of t by is ‘n planet.  So ons het nou Plane spirit of ‘n planatery spirit.  Elke Plane het digter en minder digte aspekte; die minste in digtheids aspekte word die Eteriese genoem. Die Eteriese is ‘n Plane met vorms sonder intelligensie.  Want eers kom die vuur aspek en vuurspuwende berge vorm.  Die kontinente, grond en water, skei dan het ons nou Vorm, maar nog nie Mind intelliensie nie. Dan kom mind en training of the mind.  Each planitary spirit (olyfolie van olyfboom) is the architype of the life of the plane. (die opsommende maatstaf van die geheel). The planatary spirit is a group soul.

Daar is ook ‘n group mind.  Die opsommende, samevattende beeld is dat die wynmaker Onderselwe die olyfolie ook moet pars uit die Boself, want die Boself is afhanklik van hulle.  Dit is die belangrike wat Storetjie opsom as die ‘god-skep-diens’.

This is a subtle but important distinction, for it means that the higher self of the planetary spirit depends upon the lives dwelling upon it for its devElopment.

Baie, baie belangrik: die nuwe wynmaker Onderselwe moet ook die olyfboom Boself versorg sodat hulle die suiwer nuwe Boself olyfolie kan pars vir die nuwe tempel se nuwe Menorah met Chanukah. Die regs op om pad; die nou en toekoms pad.

Gen 3:22, 23 en 24 beskryf opsommend die hele inhoud van die Bybel.  Vers 22 vir die 22 skeppings letters en verse 23 en 24 vir die twee letters, die vierbeen Shin en die vierbeen Beit wat die twee Shabbat opmekaar, koppelings letters is.  Die  ongehoorsaamheid, die verbanning uit die Paradys en weg van die vrug van die Boom van die Lewe af, wat die gevolg is van al die pogings van die mens om sy hand uit te steek en te eet van die vrug van die Boom van die lewe.  Die laaste bladsy in Openbaring 22:14 beskryf die enigste manier om te kan terugkeer na die paradys en te kan eet van die vrug van die Boom van die Lewe: Doen my Torah.  Geen ander pad nie. Praat my Torah.

Gen. 3:22. And Yud Hei Vav Hei, Aleph Lamed Hei Yud Mem went on to say: ‘Here the man has become like one of us, in knowing good and bad, and now in order that he may not put his hand out and actually take also fruit from the Tree of Life, and eat and live to time indefinite.

:23  With that Yud Hei Vav Hei, Aleph Lamed Hei Yud Mem put him out of the Garden of Eden to cultivate the ground from which he had been taken.

In hierdie begrip is ‘n groot geheim opgesluit: …the ground from which he had been taken. Hierdie is die opdrag wat die mens kry om die regs op om toekoms in positiewe opspin pad te volg terug na die Tuin van Eden.  Die pad van die sewe keer dood en opstaan.  Hier word die toegelate pad reeds aangedui, teenoor die verbode pad van…

:24  And he drove the man out and posted at east of the Garden of Eden (tusssen Binah en Kether) the cherubs and the flaming blade of a sword that was turning itself continually to guard this way  to the Tree of Life.

Die toegelate pad, van die positive evil: die Aarde, Maan, Mars,  Venus, Saturnus, Mercury, Jupitor, Son, is die pad van die toekoms met nie net eenkeer dood en opstaan nie, maar sewe keer dood en opstaan. Elke keer met ‘n nog beter en nuwer wynsak vir die nuwe beter wyn.  So die 25 Des Kersfees eenkeer dood en opstaan in ‘n ou herstelde liggaam is ou nuus; die verlede se nuus.  Die nuwe nuus is sewekeer groter en mooier.  ‘Sewe Shabatte sal julle tel…’ dus 49 dae en op die 50ste dag, die Yobel.

Cosmic Doctrine p 128, toon dat al die sewe planes, planete se vlakke bemeester moet word met die regs op om toegelate pad.

A planetary spirit is a vast artificial elemental for which humanity build a greater self. Cultivate the ground from which… And while the planetary spirit determines the condition of all evolution (opwaartse spin regs op om) and all function within its sphere, the higher aspects do not bElong to it but are related to those planetary spirits who are its seniors: nadir, Man, nature, saints, masters, angels, archangels, Christs, Logos.  Therefore it is that, in relation to the earth, the man who would attain the maximum evolution within the sphere, who would achieve the supreme humanity Nadir Logos, of the animal aspect must make himself at one (Yom Kippur at-one-ment) with the forces of the Earth and of the Moon, but it is only by the influences of the Planets/Planes that he can raise consciousness to the higher planes, and upon the tides of the planets/Planes he must make the transition.

Ons het die Bene adam en die Bene Elohim  wat betrokke is.  Ons het ook die keuses om te maak: He who takes the earth as his planet becomes earthbound and the time is soon now, as cosmic time is reckoned (2012 is 5 en verder) that the present human evolution will be withdrawn from the Earth plane, and therefore the advanced souls of that evolution do not find their development in communion with the earth soul. It is to the children of the elements The Bene Elohim that earth is a initiator, not to the children of men (Bene Adam).   Sewe dood en lewe van die toegelate Chanukah pad nadir. Man (instinkte en passie) emotion (abstract emotion) concrete mind, (abstract mind) Logos.   Die cultivate toegelate pad van die Binah na Chokmah na Kether.  Die cultivate sewe keer doodgaan en opstaan in ‘n nuwe  wat elke keer ge-cultivate moet word, tot terug binne die Paradys. Die cultivate met behulp van die orale Torah. Die Mosheh wat die Pei mond van God is wat in die vorm liggaam met die Pei mond kan praat, die Torah kan benut met die Pei praat mond.  Die Mem Shin Hei Pei  80  mond wat praat en met praat skep.  Die fisiese mond van God op Aarde wat die orale Torah praat.  Wat die praat van nou en toekoms doen. Die Yechudim praat, sodat die Shemah, die hoor kan plaasvind.  Die wynparsers moet ook die olyfolie pars.  Daar is dus nog baie om oor te  storie oor die baie interessante pad. Die cultivate pad van Benyaimin van die regterkant op om pad.

Die groot vraag nou is, hoekom die cultivate pad? Hoekom nie die vals 25 Des. Christen pad van die net ‘ek is jammer’ sȇ en daar is alles nou weer reg nie.  Geen niks verder doen of wette of dinge nie ?  Indien dit is wat die heilige God wou gehad het, sou het dit daar in die opsommende drie verse in Gen 3 in die begin van die Bybel en die afsluit vers in Openbaring 22, beveel het.  Maar hy het nie.  Die Allerheiligste beveel die cultivate pad van dieTorah aan.   Hoekom beveel hy dit?  Hy beveel dit omdat die geheim in vers 22 staan: Here the man has become like one of us.  Hoekom?  Die antwoord is in knowing good and bad.  Die knowing good and bad wat die mens nou weet, kan nie weer teruggeneem word nie.  As die man eenkeer ‘n naakte jongvrou gesien het, is daardie prentjie vir ewig in sy geheue.  Die volwasse god karakter se volwasse kennis van goed en kwaad het nou deel van die mens geword, en nou sit hy vir ewig daarmee.  Die kennis van goed en kwaad is ‘n integrale deel van God as skepper en onderhouer van sy skepping, se karakter.  Dus die culivate.  Daarom met die ongehoorsaamheid van die mens wat die geskepte is, het hy nou ‘n deel van die skep en instandhou, die lief en die leed van die cultivate klaar in sy geheue.  Dit sit vir ewig daar.  Hy wou die een deel kry, die lekker deel, so nou moet hy maar die bitter deel, die cultivate deel, ook neem. As seuntjie pappa se Porche steel en afskryf, moet seuntjie maar pappa se werk ook doen en pappa se porche betaal – punt. Geen getjank en jammer en afskryf Storetjies nie. Dit staan nie so in pappa se boek nie. Daar staan Cultivate the ground from which he had been taken…  Hier  staan Porche nie, Volkswagen kewer, nie kyk mooi.

Die mens in die Paradys is ‘n wese wat van al sewe Planes saamgestel is.  Om te dink die Paradys Adam is die planeet Adampie, is belaglik en net so belaglik is die denke dat die cultivate die ploeg en plant op die aarde alleen is.  Die cultivate moet plaasvind op al sewe Planes. Die Boom van Kennis staan nie buite die Tuin van Eden nie, maar binne in die tuin.  So die cultivate deel van die skeppings arbeid moet deur al sewe vlakke tot daar in die ewige agt plaasvind. Die Teshuvah moet ook met liefde plaasvind.  Die cultivate moet die haat na liefde pad volg.  Eers haat na liefde vir die medemens op sewe vlakke en ook op die wynpars vir die Onderselwe en olyfolie pars vir die Boself.  Die kopkennis moet nou metaboliese hart kennis word.  Die teorie moet nou praktyk word.  Die trail en error en repeat is orde van die dag.  Dit is wat daar staan cultivate… spit maatjie spit, cultivate mate cultivate. Jy wou mos die vraestel steel!

89

DIE SHEMA HOOR BEGRIP

Hier volg ‘n storie binne Storetjie. Die direkteure van ‘n Heelal maatskappy besluit hulle wil weet wat in hulle Heelal besigheid wat hulle geskep het en bestur en onderhou, aangaan.  Hulle skep die ewebeeld van hulself vir die taak.  Die ewebeeld staan nou daar in die Direksiesaal.  Die ewebeeld lyk soos hulle, maar moet ook hulle besluitnemings vermoë en hulle Skeppings vermoë bekom.  Die Skeppings vermoë moet eerste bekom word, want slegs wanneer die beeld nou presies die Skeppings wette en Kosmos en Heelal funksionerings en die oog Logos lig wette funksionerings bemeester het, mag hy die besluitnemings deel doen.  Hy kan geen besluite neem as hy nie die ingewikkelde 49 diepte vlak Skeppings meganismes eers bemeester het nie, dus sy sertifikaat of graad ontvang het nie. Die kwalifikasie word ook die 50 Yobel Graad genoem.  Die opsommende beskrywing of naam vir al die ingewikkelde Skeppings prossesse word die Torah; genoem die 22 Skeppings geheime kodes.  Wanneer die beeld nou die kwalifikasie bekom het, dan eers mag hy deelneem aan die direksie se besluitnemings vergaderings.  Die besluite gaan oor die Skeppings prosesse; watter prosesse, wanneer en waar en hoe met watter Skepping, ens. moet plaasvind.  Die rede hoekom die besluite belangrik is, is opgesluit in die Skeppingswet dat een verandering ȇrens, ‘n invloed op die hele Skepping het.  Die belangrikste oorweging vir die besluite is altyd dat die resultaat liefde moet wees.  Dit moet goed wees vir die Skepping in geheel. Die enigste manier hoe die Direksie altyd die goed en liefde resultaat reg deur die Skepping sal verkry, is dat hulle die hele Skepping moet kan hoor.  Hoor is dus die hoof sleutel, die hoof vereiste vir die ware Direkteur.

Die hoor begrip is baie belangrik omdat dit ‘n oneindige diep begrip is.  Die hoor begrip of Shema is die grootste en belangrikste begrip wat bestaan vir die geskepte beeld.  Die Shema hoor begrip is die gemeenskaplike faktor van die hele Skepping, die sleutel van die hele Skepping, die hoofdeur sleutel van die Direksiesaal, ook genoem die Paradys Saal.  Die hoor sleutel wanneer hy verkeerd gebruik word, sluit die doos van Pandora oop en al die slange peul uit.  Die hoor verkeerd geaktiveer, bring teenoorstaandes in bestaan.  Hoor word doof; liefde word haat; lewe word dood; gesond word siek; vrede word oorlog.  Hoekom gebeur dit ook nog, bo en behalwe dat die een wat ongehoorsaam optree, doof word en nie meer hoor nie, nie meer Shema nie; hom nou ook nog skuldig maak aan die teenoorstaande van die volle waarheid of Shin.  Want Shema word met Shin geskryf en slegs 100% Shin is waarheid; dus enige laer % Shin is leuen, dus bedrog deurdat hy die gekoppelde verbode aksie doen.  Deur nie te eet van die vrug van die Boom van Kennis van… goed en kwaad!

Nou het die gekepte beeld baie groot probleme, maar die tragiese is dat hy nie eens daarvan weet nie, want hy kan nie meer hoor nie, hy kan nie meer Shema nie.  Eendag ver in die toekoms in by die vortexpunt, by die berg, met die weer gee van die Torah en die Shavuot en die 50 Yobel, sal die hoor herstel word, en sal die beeld uitroep: ons sal hoor ons sal doen.  Ons sal nou gehoorsaam wees en eers die Torah deel doen, voor ons die  beluitneming doen waarvan die resultate goed of kwaad, liefde of haat, lewe of dood is.  Die beeld daar in die Direksiesaal in die Paradys het dus nou onbewus van die Skeppings chaos wat hy veroorsaak het op daardie stadium, ook nou nog die volgende wat met hom gebeur…

 

Wat nou met die geskepte beeld in die  direksie saal gebeur, is dat hy net soos die ander beeld wat hom omgepraat het, waarna hy geluister het, dus die vals Pei mond met die Pharao tand wat die vals mond praat.  Hy het nou sy gehoor vir die ware Pei mond verloor.  Hy hoor die Pous Pei mond en nie die Mosheh Pei mond nie.  Hy hoor die geen Torah mond van die Pous, en nie die Torah Pei mond van die Mosheh Yahshua Yochananda in die Eliyah Merkavah van Sukah en Chanuka nie.  Die kwaadprater in die paradys is ook ‘n direkteur wat optree as die toetsbeampte; dit is sy amp.  Hy moet dit doen.  Wanneer die beeld nou die hoor of Shema toets dop, gebeur die volgende ontsettende ding met hom, luister mooi,  Shema mooi:

Gen. 3:22 The man has now become like one of us.

Die beeld het nou like one of us geword, maar net halfpad, net ten opsigte van goed and sleg; net ten opsigte dat die dualisme van alles nou tot hom bekend geraak het.  Die middelste Pesach brood het gesplit.  Die liefde het nou ‘n haat kant gekry, die lewe het nou ‘n dood kant gekry, goed het nou kwaad bygekry.  Maar dit alleen is nie die groot probleem nie.  Die groot probleem, die Beeld is nou ‘n Skepper direkteur, maar met net die helfte van die kwalifikasie; die verkeerde helfte. Hy het nou die besluitnemings helfte oor watter besluit goed of kwaad is, se stemreg gekry.  Dit is ‘n baie gevaarlike situasie.  Die beeld is nou ‘n gevaar vir die direksie en maatskappy en homself.  Hoekom?    Omdat hy nou besluite mag neem oor die Skepping sonder dat hy die Torah ken; sonder dat hy enigsins iets van die enorme Skeppinge en die Skeppings wette af weet.  Hierdie arrogante beeld met geen Torah wysheid, kennis of insig; neem nou beluite as ‘n god oor wat is goed en wat is kwaad – gekheid!

Dieselfde gekheid sien ons nou op die Planeet in hierdie tyd.  Die sogenaamde demoonkrasie waar idiote stemreg kry oor die Skepping en begrippe waarvan hulle geen benul het nie.  Die Torah stel dit duidelik vir Yisrael: Jy mag geen ander oor jou aanstel om jou te regeer nie.  En ook duidelik: moet nie agter die meerderheid aangaan net omdat hulle die meerderheid is nie.  Die hele wȇreld sal teen julle opstaan.  Kyk wat gebeur nou in Israel. Hier in die land van die punt van Afrika het die Benyamin sommer  boedel oorgegee; gelukkig staan yisrael sy man.  Die hele wȇreld sal teen Israel opstaan, hoekom?  Want die beeld wat geskep is en uit die Paradys uitgegooi is, is hier en het die besluit neem, die stemreg deel as God, maar nie die Torah deel as God nie.  Benyamin moet net as seun van Rachel, die hoor van die kleinkinders van Rachel, Efraim en Menasse, se gehoor, se Shema weer herstel kry om die Pous praat te verwerp, die demoonkrasie stemreg te verwerp, totdat die Torah 50 Yobel se ‘ons sal hoor en dan sal ons doen’ die Shema, weer gehoor kan word.  Die eers Torah hoor, dan die besluit neem volgens die Torah, die regs op om Benyamin pad.

Laat ons terugkeer na die Shabbatmaal waar die water en die wyn en die suiwer olyfolie teenwoordig is.  Die water wat in wyn omgebou word deur die druiwestok en die wynmaker; die Onderself handeling.  Dan die Menorah en die suiwer olyfolie wat op al die vlakke brand gemaak word; die Boself handeling.  Dit toon dat die Torah eers erken word.  Dit toon dat die lewe nou, dus nou se wynmaak, direk nou gekoppel is aan die olyfolie in die sewe of nege planes van die totale res van die Skeppinge.  Die eerbied toon dat daar ‘n bewussyn bestaan dat die Shema, die hoor, gekoppel is aan elke ander Skepping, en dat elke doen en late van ons nou hier, alle andere Skeppinge nou raak.   Elke slukkie wyn van die Onderself beïnvloed elke druppel olyfolie wat brand van die Boself.  Die Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai YHVH Echad. Die baie is die een en ons hoor die hartklop van almal, ons bring liefde vir almal.

The Aleph Beit: Shin is die letter met baie diep betekenisse: The three Vavs, also three divisions of Yisrael, Kohanim to the right, Levites to the left and Yisrael self in the middle.  In the future the fourth Vav, corresponding to the righteous converts of Yisrael, will become independently revealed, in recognition of their special role and unique merit in the bringing of Mashiach.

Die Mosheh en Yahshua en Yochananda in die Eliyah, drie kruise in die drie-in-een vierde kruis.  Die drie bene van Shin in die vierde been van die vals genade van die net Jesus alleen genade, wat verander in die volle Shin waarheid van die totale prent en waarheid wat Storetjie bring.  Die herstelde beeld terug in die Paradys volgens die Benyamin pad.

Shin the letter of truth, begins the word lie.  As no lie can endure if not based on truth, in the secret of the exile of the Shekinah, false grace sucks its life force from the Shin.  When the souls of Yisrael ignites in the mighty flame of the love of god… (die geskepte beeld nou terug op die haat na liefde pad, sal ons sing, sal ons hoor,  sal doen.  Shekinah word uitgestort, alles op Teshuvah 500ste dag.)  This very Shin consumes the lie it began (met ongehoorsame optrede het dit begin) and ascends into its Source of Truth.  Die 100% Shin ware Torah pad.

 

90

ATAH CHANUKA PAD

Met die onge-hoor-same optrede in die Paradys het die mens, die beeld, nou stemreg tussen goed en kwaad gekry, maar hy het die Shema hoor verloor.  Die vermoë om te hoor wat is die ware goed en ware kwaad.  Hy is ook verban van die Boom van die Lewe af.  Die Torah word gegee nadat die mens die uittog uit Egipte gedoen het.  Met die gee van die Torah op die fees van die weke  Die sewe Shabbatte aftel, kry die mens die hoor die Shemah  Weer terug.  Met die  gehoor nou herstel om die Mosheh pei mond, die mond van die skepper nou weer te kan hoor, te kan Shema,  roep die mens nou: ‘Ek kan nou weer hoor, ek kan nou weer Shema!  Nou sal ek die Torah leef en daarvolgens dan weet wat die ware besluite moet wees!’

Hier volg nog ‘n groot geheim: daar is twee reekse heilige feestye.  Die een reeks is die spieëlbeeld van die ander reeks en Shavuot of dag van teruggee van die gehoor, koppel die twee reekse.  Wat beteken dit alles, Maatjies?  Dit beteken groot, groot dinge!  Die een reeks feestye is die Onderself reeks. Die wynmaak reeks.  Die ander reeks feestye is die Boself reeks, die olyfolie maak reeks.  Die koppeling dag Shavuot, het ook ‘n spieëlbeeld fees; die Chanukah fees.  Die Shavuot koppeling, die wyn Onderself, met hierdie fees word die water nou wyn.  Die Shema, die gehoor is herstel sodat die Onderself weer gehoorsaam kan wees.

Maar die groot wonder is ook die flessie olyfolie wat nie besoedel geraak het nie om die nege Menorahh te laat brand!  Die wonder dat die bloudruk Adam gelukkig nie ook ongehoorsaam was nie.  Die Boself klein flessie olyfolie kan nou die nuwe Boself liggaam in die nuwe Tempel begin.  Pragtig!  Dit is die Fees van die Sewe Weke Onderself se spieëlbeeld Chanukah Boself.

Hierdie feestyd wat ook eers, net soos met die Onderself reeks feestyd, ‘n eerste handeling van die mens kant af moet kry om die bal aan die rol te sit.  Die uiitog uit Egiptpe begin die gehoor herstel aksie van die water tot wyn Onderself.   Die Makkabeërs se optrede begin die herstel en ontdekking en bewuswording van die Boself olyfolie Tempel; die terugkeer vanuit die verstrooing van al ses rigtings.  Die Merkavah Huttefees sukah terugkeer waar die middel so groot soos die omtrek word; die olyfolie wat nou die nege menorah laat brand.  Die onbesoedelde olyfolie wat op die menorah brand is die Boself voltooing op die spark of silwer Onderself nege menorah.  Sien die  planeet se energie soos ‘n  ronde houer se water inhoud wat verkeerd om spin, afwaarts spin.  Nou moet die afwaartse spin gestop word en die regkerkant toe spin, die opwaartse spin, begin word.  So die enkelinge wat die korrekte gehoor terug ontvang, moet nou letterlik teen die hoofstroom begin swem.  Dit is baie moeilik en uitputtend. Die afwaartse spin is so maklik.  Die net glo in die 25 Des Kersfees afspin is so maklik, so gemaklik.  Net Onderself begrip en dan na ‘n afwaartse niksdoen spin; die net rus aan Jesus se voete.  Terwyl die hele planeet bloei van die swaard van haat, word die hande in onskuld gewas.  Waar is die Makkabeers wat stroom op moet begin swem?  Die tyd het aangebreek, Maatjies!

Vir die wat nou weer kan hoor, kan Shema, wat die orale Torah  spreek met die Pei(80) Yesod mond, kom Storetjie storie oor die sewe Jaar Shabbatte wat die feestye opmaak.  Luister mooi:  Laat hierdie dag vir julle wees die eerste dag van met die uittog uit egipte.  Sewe dae moet julle ongesuurde brode eet.  Die eerste dag is ‘n Shabbat en die laaste dag is ‘n Shabbat.  Vanaf die dag na die Shabbat, sewende dag, dan moet julle tel, sewe maal sewe Shabatte.  (Let wel, vermenigvuldiging of x teken).  Dan op die eerste dag van die sewende maand is die trompette dag. Ses maande of spieëlbeeld later…

Cosmic Doctrine p.146  There are seven sub-planes in a Plane, seven planes in a Universe of the 7th Cosmic Plane, and seven Planes in the Cosmos. Transmission takes place by sub planes.

(Baie belangrik!  Daar is sewe sub-planes vanaf die Week van Ongesuurde Brode tot die Fees van die Weke of Shavuot). The potency of each sub-plane is the square of the potency of the sub-plane below it.

In Pistis Sophia beskryf Yahshua die sewe keer groter en sewe keer helderder in Merkavah wat in tyd beweeg, maar stilstaan, en met volmaan opbeweeg.  Dan gebeur die volgende:

CD: This you wil see is explained by the fact that two opposing and equally balanced forces set up a vortex, which is the primal atom.  When these two forces meet they neutralize each other and the result is a centre of stability which is devoid of force, save in its subjective aspect.  (In Merkavah in Sukah is daar nou ‘n subject in die object soos die oorspronklike subject. Fantasties!) It may be noted that a static force is the subjective aspect of the force… (dus die Binah aspek van Chokmah; dus die korrekte Binah na Chokmah na Kether regs op om pad.)

 If therefore you should be able to separate the gyrating currents which form a primal atom you will have two sets of potencies each of would be the equivalent of the latency of the atom.  So instead of one actual latency, you have two potencies so that the atom has been multiplied by itself and transferred from one plane of manifestation to another. (Fantasties! Daar vind planeet deling plaas en die bevordering van een van die planete.) Whenever a thing is thus multiplied, it is translated from one plane to another and into another dimension.

Sewe maal sewe Shabbatte moet julle tel.  So die Shavuot 50ste dag is geneem van een plane na ‘n ander plane, asook ‘n ander dimensie; nie die ou 49 nie maar die nuwe 50 Yobel dimensie vrygemaak van die 49 dimensie.

When therefore, action and reaction are said to be equal and opposite it must be remembered that they are so in the ordinary sense in which this term is employed on the plane under consideration only.  If however, such conditions should occur that the force should be transmitted from a lower to a higher plane, then the reaction is in the equivalent potency of that plane, which is the square of the squared sub plane of the plane from which the atom came. Hence it is that when you sublimate a force, you multiply it by itself.  When you degrade a force, you divide it by itself.  The term degration is here employed in its technical sense as the opposite of sublimation, meaning descent into matter.

Geen mag wat in homself verdeel is, sal bly staan nie. When you degrade a force, you divide it by itself.  Die inhoud van die Torah en van die ware diepte van die Bybel is so baie baie, baie, meer as wat die vorm godsdienste ooit kan besef.  Die  hoor wat verloor is, maak die hoorlose gebabbel van die godsdienstiges onuithoubaar vir die wie die hoor terug ontvang het.  Shema Yisrael; die grootste gebed wat bestaan, die diepste gebed.  Die heiligste gebed, die allerheiligste gebed. Die enigste gebed.  Bid die gebed dag en nag en bring die seëning oor die gebed.  Baruch Atah; die grootste heiligste naam. Atah:  Aleph Tav Hei.

Sewe dae moet julle ongesuurde brode eet; die eerste dag is ‘n Shabbat (Aleph). En die laaste dag is ‘n Shabbat (Tav). En tussenin is vyf dae (Hei) dus Aleph Tav Hei – Atah.  Die heilige Naam wat die hele sewe dae dek asook die 22 letters van Aleph tot Tav; asook die vyf vingers, die vyf dae se medeskepping van die hand van Yisrael; die vyf siele vlak wat bereik moet word deur die volgroeide beeld wat geskep is na beeld en tot eendag gelyk aan.  Die lewende skeppende naam Atah.  Die lewende skeppende letters Aleph tot Tav in die hande met die vyf vingers Hei!  Is dit nie fantasties nie?

Die begin is die einde; Aleph is Tav. Die regs op om ewolusie spiraal waarin die  mens nou medeskepper is van die Skepping en  nie ‘n mislukking wat net oor ‘n niksdoen ewige patetiese ou lewetjie vir homself bekommerd is nie.  Dit is reeds oor dieselfde rede, dat die Torah die ‘sodat die mens nie ook sy hand, die Hei vyf vinger hand wat die mens en Atah Aleph Tav Hei, deel, uitsteek en ook eet van die vrug van die boom van die lewe nie nie die lewe bekom, sonder dat hy daarvoor ook sy medeskepping deel soos die Torah beskryf, gedoen het nie.  Dus presies die leuen wat die 25 Des. uitdra:  ewige lewe sonder die bydrae volgens die Torah.  Die verbode Binah direk na Kether pad.    Kies die Chanukah Baruch Atah pad, Maatjies!

 

GLOSSARY

Abba en Ima             Supernal Father and Mother in Chokmah en Binah sfere

Abrahamentho         Yahshua as verlosser in Pistis Sophia

Adam Kadmon         Bloudruk Adam; die perfekte

Adonai                       Here, Lord, Baal

Amalek                       Magtige heidense nasie van die Ou Testament

Arich Anpin               Vast Face

Atik Yomiym              Oue van Dae

Bilaam                        Magtige towenaar van die Ou Testament

Binah                         Insig Sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chabad                      Chokmah-Binah-Daat (Wysheid-Insig-Kennis) – boonste omgekeerde driehoek van die Boom van die Lewe

Chassadim                Begrypbare Chokmah/Wysheid

Chavvah                    Eva (Hebreeus)

Chai                           Intelligente lewende; ook vierde sielsvlak

Chesed                      Genade Sfeer op regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chokmah                  Wysheid sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van Lewe

Christos                     Gesalfde (Grieks)

Daat                            Kennis; onsigbare sfeer op middelste pilaar  Boom van Lewe

Echad                        Eenheid; ook vyfde sielsvlak

Elohiym                     Manlike en vroulike gode

El Shaddai                God Almagtig

Gevurah                    Krag/mag sfeer op linkerkantste pilaar van Boom van die Lewe

Hod                             Heerlikheid sfeer links onder op Boom van die Lewe

Hy                               Samevattend vir die Skepper as Hom/Haar/Dit.

Ishi                              My Geliefde

Ka                               Boself /Overself (Egipties)

Kanaän                      Die Beloofde Land

Kether                                    Kroon sfeer op boonste punt van Boom van die Lewe

Malchut                      Koninkryk sfeer aan onderste punt van Boom van Lewe

Man van Ayin           Die ‘losser’ soos in die relevante situasie geopenbaar.

Mashiach                  Die Verlosser/Gesalfde

Mayim Nukvin          Lewende Waters

Melek Tzedek           Melgisedek; Koning van Geregtigheid

Merkabah                  Voertuig van Lig/ Chariot

Metatron                    Aartsengel in Kether posisie op Boom van Kennis

Mochin tov                Hebreeus: goeie saad

Netzach                     Oorwinning sfeer regs onder op Boom van die Lewe

Nephesh                   Siel; vlees

Nephilim                    ‘n Gevalle engele skepping

Neshemah                Asem van die lewe

Partzifum                   Layers of creation; veils; curtains

Purim                         Joodse ‘Esther’ gemaskerde Fees

Rosh Hashanah      Hoof feesdag op Joodse kalender

Ruach                                    Asem; wind; gees

Shabbat                     Sewende dag van rus

Shavuot                     Fees van die Weke/ Twee gesuurde Brode

Shekinah                  Vroulike sy van die Godheid

Shemesh                   Perfekte voorbeeld; God sien Homself

Shlomo                      Koning Salomo (Hebreeus)

Tiphereth                   Skoonheid sfeer op middelste pilaar van Boom van die Lewe

Tsadik                                    Regverdige

Tzimtzum                   Sphere of Contraction

Vyf Sielsvlakke         Nephesh, Ruach, Neshemah, Chai en Yechudim

Yahoshua                 Yah is die Verlosser

Yahoshua-Ayin       Man van Ayin oftewel die Massiach

YHWH                        Tetragrammathon: die Skepper

Yechudim                  Unification – ook vyfde sielsvlak

Yesod                         Fondasie sfeer onder op middelste pilaar van Boom van Lewe

Yisrael                        Die volk afgesonder aan YHWH

Yitschaq                    Isak, enigste seun van Abraham en Sarah

Yoibel                         Vyftigste Jubeleum Jaar

Zohar                         Heerlikheid; ook Teaching of Splendour

*************