indexwatcher

Watcher, what of the Night? deur Jan Jacobus Greyling 2015 Deel 2

Posted on

map-of-the-world_a-G-836115-0

25

 NUWE LEWENSVORM VERVANG AMERIKA EN ENGELAND

19 Feb. 2015 Die begrip genaamd teorie en die begrip teologie loop hand om die lyf.  Die twee begrippe is tyd met verlede, dus dood begrippe.  Shlomo as die volgende huisvesting vir die ewige groeinde lewenskrag in die ewig groeiende lewenskrag ewige ewolusie het wysheid gevra, want wysheid, Chokmah en insig, Binah, en lewensboom Daat, kennis, is baie ver verwyder van teologie se teorie.  Die training of the mind is nie teologie teorie nie.  Maatjies moet die teologie teorie bril afhaal en met die ware Emet Ayin oë begin kyk en met die Ahem Ayin ore begin  hoor.  Die ewige groeinde lewenskrag doen die dinge wat gedoen moet word deur die lewensvorm waarin die lewenskrag hom bevind.  Die lewensvorm moet sy funksie as lewensvorm nie verwar met die funksie van die lewenskrag nie   Dit is ‘n baie baie, baie groot fout.  Die lewensvorm mag nooit die lewenskrag wat op die oomblik hom benut as lewensvorm, se lewensdoel oorneem nie, die Torah verander of ignoreer of as teologie teorie beskou nie.  Die lewensvorm moet die wysheid en insig en kennis bekom om te weet hoe om die lewenskrag wat hom benut, se lewensdoel vir hom as lewensvorm te kan verrig.   Die are and are will be denke is glad nie die teologiese teorie denke nie:  My denke is nie julle denke nie.  Die lewenskrag se denke is nie die lewensvorm se denke nie.  Die eindtyd van die melek David lewensvorm as huisvesting vir die ewige groeinde lewenskrag, het nou aangebreek.  Die eindtyd vir die Yoseph lewensvorm, die Amerika en Engeland, twee Efraim en Menasse lewensvorms het nou aangebreek.  Die Shlomo en Benyamin lewensvorms moet nou vra vir die ontvang van die nodige wysheid, Chokmah en insig Binah en kennis Daat, sodat die nuwe lewensvorm die nuwe groter lewenskrag kan huisves en dus as die nodige lewende “robot” die korrekte boufunksies in opdrag sal kan verrig.   Dit is waarmee Storetjie besig is.

Die Melek Shlomo huisvesting lewensvorm, of Benyamin huisvesting lewensvorm van die ewige groeinde lewnskrag, het nou aangebreek. Die vorige David of Yoseph lewensvorme as huisvestings is nou aan die verbygaan.  Dit is nou intermezzo tyd, dit is nou dood ses tyd, dit is nou trance dood tyd vir die lewensvorm.  Die lewenskrag groei ook in kwantums van 15 eenhede.  Daar is vier matriarge, daar is 4×15 kwantums; die Rachel vierde matriarg of 15×4 se Samech sterke lewenskragtyd het nou aangebreek.  Die Yoseph lewensvorm seun moet nou deur die Benyamin lewensvorm seun oorgeneem word.  Die David lewensvorm gaan nou deur die Shlomo lewensvorm oorgeneem word, maar intussen met doodfase ses, die trance fase, kan Adony Yah nog met Batsheba konkel, kan Yoseph nog met Rachel konkel, kan Amerika en Engeland, die weste Christenne nog vir oulaas probeer om as Adony Yah, as koning van die planeet gekroon te word.  Die vals demoonkrasie verskoning vir wȇreld oorheersing gaan nou sy hoogtepunt bereik in die derde Wȇreldoorlog wat Amerika nou soek om te gebeur.  Maar gelukkig is Shlomo lewensvorm gesalf as die volgende lewensvorm vesting vir die groeinde lewenskrag; die Shekinah Ruach ha Kodesch as Samech (60) volledige vier matriarge, mits Shlomo reg kies, die wysheid kies en nie teologie teorie nie.

Die prooi wat Benyamin die Wolf nou hier moet verskeur, is die groot begrip wat van bladsy een tot laaste van die lewende Bybelboek, opgesom kan word as die begrip van die eet van die boom van Kennis in die middel, en die eet van die Boom van die Lewe.  Wat is die verskil tussen die twee Bome?  Wat behels die gebod betrokke by die twee Bome?  Wat is die verhaal van twee mans en een vrou en die twee Bome?   Onthou Storetjie is nie informasie nie, nie teologiese teorie nie, maar training of the mind.  Oefening van die lewensvorm se mind, om sy taak as lewensvorm  wat die lewenskrag as Argitek op daardie stadium  benut, om as bouer op te tree.  Die lewensvorm as lewende robot moet sy mind train om sy lewende robot funksies korrek en perfek te kan doen volgens die opdragte van die ewige Lewenskrag.  Die toets of die volgende lewensvorm wel benut gaan word, is of die lewensvorm die nodige wysheid en insig en Daat kennis bekom het om sy lewende robot werk as bouer te kan doen in opdrag van die lewenskrag Argitek.  Die volgende lewensvorm, Saul, misluk want hy neem die Argitek lewenskrag teologie besluit dat Amalek nie doodgemaak moet word nie.  Saul word Paul met sy Christen westerse gemeentes wat nogsteeds die ewige lewenskrag besluit namens hom neem, die Argitek se besluite oorneem met sy demoonkrasie, geen Torah beskerming van Amalek.  Dus eet van die Boom van die Kennis wat die kennis en Boom is wat aan die Argitek behoort; die ewige Lewenskrag se verbode boom.  David word na Saul aangestel en slaag die toets toe hy gehoorsaam optree en as lewende robot huisvesting, die Argitek se opdragte uitvoer.  So slaag die aangestelde Shlomo ook eers wanneer hy die wysheid vir die robot training of the mind toets slaag; nie die Saul Paul kerk teologie teorie Pous wat vir die Argitek besluit nie.

Midde die are and are will be ronde tyd speel die oorgang stadium hom nou af; dus die David lewensvorm se einde en die Shlomo lewensvorm se begin.  Die Yoseph lewensvorm as Efraim en Menasse se einde en die Benyamin lewensvorm se begin.  Die vorige lewensvorm in die vorm van Adony Yah, konkel met Batsheba in die David na Shlomo voorbeeld.  Die vorige lewensvorm in die Epfraim en Menasse vorm se oorgang na Benyamin lewensvorm, konkel met Rachel.  Die vorige Adam lewensvorm program met oorgang na die nuwe Adam lewensprogram oorgang, konkel met Chavah; eet van die Boom van die Argitek, eet van die kennis van die ewige lewenskrag.  Jy is reeds ‘n begin van die lewenskrag.  Gee vir jou Adam ook van die teologie teorie sodat hy as Saul dan Paul nou vir die Argitek in sy Pous stoel besluite neem.  Die lewensvorm robot vir ‘n fase, neem nou die ewige lewende ewige groeinde, ewige lewenskrag se rol en posisie oor; die teologie teorie informasie.  Benyamin verskeur die prooi wat hy nou uitgewys het en plaas die nodige training of the mind vir die lewende robot tydelike lewensvorm se mind op sy bord voor hom. Die training om maar net sy opdragte te kan shem hoor en te kan sien Ayin en te kan doen en met die Pei ware mond praat te kan doen as lewensvormbouer waarin die Lewenskrag nou vir ‘n rukkie woon.

Kom Storetjie storie op nog ‘n manier die groot geheim van wat in die oorgangtyd gebeur.  Letter nommer 15 is letter Samech en is 60 werd.  Letter Ayin is letter 16 en is 70 werd.  Letter 17 is Pei en is 80 werd. So letter Ayin met die twee oë kyk vir Samech aan die een kant en vir Pei aan die ander kant.  Letter 16 Ayin word deur die Zohar boek genommer 16 of Tet(9) en Zayin(7); dus 9+7=16 aangegee.  Maar letter 17, Pei word aangegee as letter Tet(10) en letter Zayin(7) dus  10+7=17.  Hier is ‘n groot geheim verskuil; een tot nege, dus 1 – 9 is die telling van die David konkrete Onderself lewensvorm.  Tien toon dus die voltooing van die 1 tot 9 Onderself lewensvorm.  Tien en meer toon die Boself abstrakte lewensvorm aan.  Zayin is die vroulike. Zayin is 7; Batsheba is 7.  Dus wat toon die letters Ayin en Pei?  Hulle toon dat Ayin vanaf die 9 kant, die David konkrete Onderself lewensvorm kant, met Zayin kan konkel en dat Pei nou weer vanaf die abstrakte Boself lewensvorm kant, die  Shlomo kant, met Zayin kan  praat   Dus die ou Program Onder 10 kan met Chavah of Zayin 7 konkel en die nuwe Program bo 10 met haar kan praat.  Daar is die twee mans wat met die een vrou onderhandel.  Die Samech Boom van die Lewe staan daar langs Ayin, boom nommer 15.  Die boom moet nou nie ook betrokke raak by die geval waar die lewensvorm lewende robot van die ewige lewe Samech, Argitek alleen se kennis nou geëet het nie.  Die kennis wat nou teologie teorie word, die kennis wat die lewensvorm robot nou laat dink hy as robot lewensvorm op sy Pous kerk stoel, is nou die ewige lewende  lewenskrag, waar hy intussen maar net ‘n een kwantum lewensvorm is wat die ewige lewenskrag vir daardie Plane moet huisves en die Argitek se bouwerk moet doen.

Nog ‘n benadering van die oorgangsbegrip vandie sesde trance dood.  Shaddai Shin(300) Dalet(4) Yud(10)gee 314.  Metatron gespel met Zayin 7 gee 315.   Metatron gespel met Vav(6) gee ook 314.  So hier word ook die koppeling gevind tussen die Metatroniese en die Shaddai.  Die (1) wat nou ook die voltooide fase van 0 na 1 kan voorstel; die voltooide fase van 0 NOT nothingness unmanifest na Somethingness manifest 1, wat voltooi is.  Die Kaleb wat nou ook uit Kether bo, in die Program ingebring word deur die suiwer saad van Abram wat by Chesed inkom, die Hei(5) ontvang en wat dan Yitschak met Ayin gespel, inbring.  Die suiwer konkrete David lewensvorm wat die suiwer abstrakte Shlomo lewensvorm inbring, dat die ewige groeiende lewenskrag nou nog ‘n kwantum groter groei.  Die Shlomo lewensvorm moet net nou voluit die training of the mind ding doen; nie die kwekeling van die kweekskool van die teologiese teorie nie.  Sterf die ou denke af, Maatjies!

Die begrippe soos liniëre tyd met ‘n verlede en ‘n begin, met ‘n einde; of begrippe soos kennis en hoeveelhede van kennis, moet glad nie deel van een se nuwe getrainde, geoefende mindset wees nie.  Solank een in die teologiese teorie denke vasgevang is, is een nog in die Boom van die Kennis mindset vasgevang.  Die mindset moet afgesterf word; die soeke na Chokmah loop saam met die Binah en Daat.  Daar is altyd die drie-in-een as die beginpunt vir die training of the mind van die lewensvorm wat die bouwerk vir die lewenskrag wat in hom woon, die Argitek wat hom die bouer opdragte gee, sodat die mind die opdragte kan hoor en lees en dan korrek afgerond kan verrig en voltooi.  Gee my vandag my daaglikse opdrag, dan sal ek vandag my daaglikse brood verdien.  Die manna hou op met val.  Die Bybel is nie ‘n boek van kennis nie, die Bybel is ‘n praktiese training of the mind belewenis wat in een abstrakte beeld saamgevat word. Die beeld word beïnvloed deur die reverdigheid, getrouheid, en afgerondheid van die lewensvorm se bydrae as bouer van die Argitek se lewensgroei bouplanne, opdragte, alles lewe.

Lewe is metabolisme.  Lewenskrag kom uit die katabolisme en anabolisme van die lewensvorme waarin die lewenskrag homself bevind.  Die opbou en afbreek van die lewensvorme bou die ewige lewenskrag.  Dit is nie kennis vergader nie, dit is lewensondervinding opgedoen.  Training of the mind moet plaasvind om makliker en lekkerder lewensondervinding op te doen terwyl daar gelewe word.  Daat lewensondervinding, menswees lewensondervinding, lewe na hartelus!

Daarom word Mosheh beskryf as ‘My dienskeg’.  Die ewige groeiende lewenskrag se perfekte lewensvorm wat presies weet en optree as bouer volgens die meester Argitek se opdragte.  Die Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzade, Vav(6) liggaam van Mosheh, ook genoem die perfekte lewensvorm vir die lewenskrag.  Mosheh my dienskneg, sal aan die einde van die Program in plek aangestel wees.  Die Amalek sal geheel nie deel wees van die perfekte dienskneg Vav lewensvorm vir die lewenskrag nie.   Die Adony Yah sal nie Shlomo vervang nie, al dink die 25 Des. Jesus Christelike weste onder die voorbok Amerika, dat hulle die redding vir die planeet is.  Hulle het deur hulle dood, en kerbomme en agent orange, en fosfor bomme en gif en kieme en bestraling en fracturing en inbreuk op privaatheid, so ‘n groot negatiewe karma op hulleself gelaai.  Amalek Amerika se eie opgerigte galg wag vir hulle.  In hulle miljoene sal die ou lewensvorm wat aan die ewige heilige Lewenskrag voorskryf wat om te doen, uitgewis word.  Die nuwe lewensvorm sal kom om die groter, heliger lewenskrag te huisves en die hoof meester Argitek se bouplanne vir hom bou;  Sy groot en getroue dienskneg Mem Shin Hei.  Mag die Maatjies deel wees van die groot getroue dienskneg.

 

26

GESUURDE BRODE EXPANSION

Nou volg die volgende begrip, die volgende training of the mind, die volgende expanding of the mind.  Die 7 Planes het ‘n  struktuur in elke Plane: Plane een het ‘n 3 hoek struktuur met drie sye en Plane twee het ‘n 4 hoek struktuur met vier sye; so vermeerder die sye van elke Plane se struktuur tot by Plane sewe se nege hoek met nege sye struktuur.  Die Maatjies moet nou mooi shem ayn, want hier volg nou groot geheime.  Wat is een sy tussen twee hoeke?  Een sy tussen twee Yuds?  Dit word ‘n Vav genoem.  Maar een sy met twee Yuds word ‘n Aleph genoem.  Twee verskillende woorde tussen en met, gee heeltemal twee verskillende  begrippe.  Die Vav tussen die twee Yuds, dus ‘n Vav, is die lewensvorm.  Die Vav met die twee Yuds, dus ‘n Aleph, is die lewenskrag.  So nou begin die lewenskrag as Aleph sonder omdervinding, nl. Aleph=0, en nadat die 7 Planes met 9 sye en hoeke of Yuds voltooi is, dus die 9 sye tussen nege Yuds lewensvorm, die 9 sye met 9 Yuds lewenskrag nou gehuisves het, vorm die 10 sye met 10 Yuds lewenskrag.   Een van 1 tot 9 is nou voltooi in die konkrete 1 tot 9 Onderself David wȇreld.

Kom Storetjie gaan nou in detail in bogenoemde begrip:  Aleph as twee Yuds met ‘n Vav tussen in as ‘n eenheid, is ‘n sekere hoeveelheid lewenskrag.  Die Vav tussen die twee Yuds is ‘n sekere tipe lewensvorm wat die spesifieke lewenskrag huisves.  Die Vav tussen die twee Yuds kan nou verdeel in twee Vavs met elke Vav wat net een Yud akkomodeer.  Die Onderself Vav as huisvesting vir die onderste Yud of ook Mem water genoem, en die ander Vav wat die boonste Yud of Mem akomodeer of Boself Vav lewensvorm wat die boonste Yud akkomodeer: Man en Vrou is hulle.  Maar die proses herhaal homself.  Nou is daar Storetjie in die begin se vierkant met Mamma en Pappa bo en Mamma en Pappa onder, of ook  genoem  die volgende letter na Aleph, die letter Beit, maar die toe Bet, die Bet met vier bene, of vier Vavs.  Die intermezzo letter wat saam met die vierbeen Shin letter funksioneer.  Die 100% waarheid Shin letter.  Die toebeen Shin het vier sye; Plane twee het ‘n vierbeen of vier sye vier hoek struktuur.  Maar nou vind die geheim van neerdaal in Merkavah plaas; die Sukkah fees wat neerdaal na die Pesach fees toe.  Die vier sye Bet gee een sy vir die vorming van die letter Gimel, die Gimel wat nou as die woord God deur die kerke ingeskryf is in die Bybel.  Nou word die Plane twee vier, sy vier Yud vier hoek struktuur, die Plane een se drie hoek drie Yuds drie sye struktuur.  Die Plane of Planeet met die drie dimensionele bestaan soos wat Plane of Planeet aarde nou ‘n voorbeeld van is.  Die Yud driehoek drie sye, of oopbeen drie sye Beit.  Nou staan daar drie kruise om mee te begin.  Die vierde Bet been met vierde Yud of hoek vorm nou die Gimel met die Yud op die voet.  Die Zayin(7) met die Yud(10) op die voet wat heelwat later die Ayin(70) word.

Bogenoemde is nou in kerk teologie teoriedenke, die sogenaamde sondeval uit die Paradys.  Met die Qabalah benadering is dit nou die onaktiewe perfekte Boom met Daat binne die 10 struktuur en nie onder aan Yesod buitekant gekoppel nie; die aktiewe struktuur, die lewensvorm wat aktief optree as bouer in opdrag van die lewenskrag argitek binne in sy vorm.  Die val van Plane twee na Plane een, die Plane met die driehoek, die geslote drie syne en drie hoeke of drie Yuds. Die drie kruise.  Nou volg die taak om die drie Yuds een driehoek, nou drie driehoeke te maak en dan die drie driehoeke met drie sye oop te breek en een negehoek met nege sye stukruur op vlak 7 te kry.  Dus het die lewensvorm  nou gegroei en die lewenskrag binne die lewensvorm.  Die bouer het gegroei en die argitek het gegroei.  Die Aleph argitek het gegroei en die Vavs het gegroei.  Die lewenskrag argitek het van Aleph(1) tot Aleph(1000) gegroei en die Vavs het vanaf een Vav na nege Vavs gegroei.  Dit is nou net hier waar die groot probleem ontstaan; die Boom van Kennis tipe kennis, die argitek lewenskrag kennis is verbode vir die bouer Vav, die lewensvorm  waarin in die lewenskrag funksioneer.

Die lewenskrag, die Argitek het sy pligtestaat, en die lewensvorm het sy pligtestaat.  Die lewenskrag se pligtestaat staan bekend as die Boom van Kennis, dit is die pligtestaat vir die heilige groot Argitek.  Die pligtestaat vir die lewensvorm is die Boom van die Lewe; die lewensvorm as bouer se pligtestaat.  Maar daar is nou n ou Boere gesegde: Jy meneer en ek meneer, en wie gaan nou die ou vuil ghries moet smeer?  In die ware tyd van are and are will be eet Chavah nog elke oomblik van die verbode Argitek se verbode Boom, Sy pligtestaat en gee sy dit nog elke oomblik vir Adam en verbeel Adam met sy goue kalf kerk teologie teorie denke, dat hy die argitek is en op sy Pous stoel nou die argitek rol vervul.  Wanneer die Mosheh Vav liggaam nou ook oomblik tot oomblik probeer om eerder die lewensvorm se korrekte pligtestaat in die vortexpunt met Shavuot te kry, dan wil die eters van die verbode Boom van die Lewe nie die dienskneg wa-smeer nederige reëls voor die oë hȇ nie.  Die vier enkele ou simpel in die teologie teorie denke, reëls van Deut. 26 wat net van die lewensvorm verwag om, die Name te eer die Shabatte te hou, die verordeninge, insettinge en gebooie  na te kom, is heeltemal te min en onbelangrik om die Planeet te beheer en te bestuur.  Maar Maatjies, dit is die goue kalf teologie teorie denke.

Deut. 26 beskryf pragtig hoedat die heilige lewenskrag deur deur die lewensvorm die Planeet perfek en volledig beheer en van alles nodig voorsien.  Maar Deut. 26 beskryf ook hoe verkeerd alles gaan wanneer die lewensvorm nou die lewenskrag se rol oorneem.  Nou is dit baie duidelik wanneer daar nou na die arme Planeet gekyk word, om waar te neem nou nou op die oomblik besig om te gebeur.  Ek meneer en jy meneer en niemand is besig om die wa se wiele met ghries te smeer nie.  Die wa se wiele brand vas.  Die lewensvorm hou homself so belangrik in sy wȇreldbank, en wȇreld godsdiens en wȇreld politiek, en wȇreld gesondeid en wȇreld vrede en wȇreld voedsel en wȇreld oorloe; maar alles loop totaal verkeerd en niemand lees en shem ayn Deut. 26 nie.  Niemand sien raak dat die lewensvorm nie die lewenskrag se rol mag probeer vervul nie. Die ware lewenskrag, die ware heilige argitek moet sy lewenskrag rol as argitek vervul en die lewensvorm moet sy bouer rol volgens die argitek se opdragte vervul  Nou hier  onstaan die groot probleem. Omdat die lewensvorm  nou nog nie sy eie funksie en rol vervul het nie, weet hy nie hoe om die rol en funksie as bouer korrek te vervul nie, want hy kan nie die ware opdragte van die  ware argitek shema of shem ayn nie   Die lewensvorm kan nie eens die ware Lewenskrag erken nie, want die lewensvorm het nog nie die ware Lewenskrag ontmoet nie.  Die ware Mosheh met die ware lewenskrag is nog nie in Kanaan nie.  Mosheh het die ware tien gebooie op die berg gebreek.  Mosheh het die ware volledige 10 Sephiroth, nie gevalle Sephiroth, die ware Tzade Sephiroth, die Argitek Sephiroth, in die Merkavah, in die vortex punt op Shavuot, die vortexpunt in tyd, die koppelingspunt, die vierde koppeling jaar Shabbat, tussen die lewenskrag en die lewensvorm net daar gelaat.  Hierdie ware Mosheh, hierdie ware prent moet nou van die berg af gebring word.  Storetjie se Benyamin verskeur die teologie teorie ou prent en plaas die nuwe buit op die Shavuot tafel.

Die Shavout maal bevat twee gesuurde brode.  Daar is nou die lewensvorm wat nou gesuurd moet wees, wat nou as vorm volwasse genoeg moet wees om te weet dat daar net een oneindige Unmanifest een NOT een Nothingness een LA is wat dan net eenhede van Somethingness AL voortbring in die ruimte in homself.  Daar is nou die Echad 13 eenheid begrip gesuurde brood.  Die suurdeeg laat die brood groei, die lewensvorm groei.  Daar is die ander gesuurde brood; daar is die Yechidah 37 eenheid.  Daar is die twee brode saam Echad 13 plus Yechidah 37 WAT 50 gee, die Shavuot 50, die Nun 50.  Suurdeeg is nou nie sonde nie.  Suurdeeg is die brode se lewensgroei.  Die lewensvorm se groei en die lewenskrag se groei; daar is die 5 van die Hei(5). Dus die Dalet(4) wat nou soos die tweede Plane se vier sye en vier hoeke se 4, ook 4 is, maar Dalet(4), wat nou nie vier sye het nie maar net 2 sye het  Dalet met net twee sye ontvang  nou n Yud, en word nou ‘n Hei  wat 5 werd is.  Let baie mooi op wat hier gebeur, let mooi op hoe daar fantastiese geheime tussenwerkinge tussen die lewenskrag en lewensvorm plaasvind.  ‘n Lewenskrag eenheid, ‘n Yud(10) lewenskrag eenheid verander ‘n lewensvorm!  So hierdie wonder eenheid, nou ‘n Hei(5) genoem, verander die Abram lewensvorm na Abraham lewensvorm.   Die Batsheba 7 faktor verander die David lewensvorm na die Shlomo lewensvorm wat nou ‘n groter lewenskrag kan akkomodeer en dus ook die groter argitek se groter bouwerk doen.  Twee gesuurde brode met die Shavuot maal… daar is miljoene meer verskuil agter die paar pligstaat opdragte van die lewensvorm as wat die teoloog teorie ooit kan begryp.

27

OPSPIN RONDE TYD

Nou volg nog ‘n benadering.  Wanneer al tien Sephiroth in een struktuur voorkom met geen Malchut wat onder aan voorkom nie, word die struktuur beskryf as die perfekte Boom.  Die Boom is egter nie aktief op die manier soos wat die Boom met ‘n Malchut buite onderaan beskryf word, nie. Die Malchut van een Boom kan ook dien as die Kether van ‘n volgende Boom.  Een wat terug beweeg het tot voor die Troon en daar in die lig vir ‘n tyd was en dan weer terugkeer, word as die Tzadik of perfekte Boom  beskryf.  Dus die Boom met geen Malchut.  So wat beskryf bogenoemde alles?  Die nog training of the mind kampvuur Boere storie uit Suid Afri-ka se Ka-lahari se Ka-leb se ka- benadering  of Tzade Boom benadering van hoe die perfekte Boom, die Tzade Boom, die Boom van Kennis Boom, die lewenskrag Boom, nou  binne in die aktiewe lewensvorm Boom.  Die Boom met Malchut, die Boom met die aambei van iets doen begeerte wat uithang, die Boom wat die lewensvorm bouer doenwerk moet doen vir die Argitek perfekte Boom  wat in Hom, saam met Hom moet funksioneer.

Malchut kan dus beskou word as die in-een-Sephiroth samevattende totaal van wat die ander nege Sephiroth bereik het in hulle lewenskrag groei en lewensvorm groei.  Wanneer Malchuth dus tussen twee bome die koppel Sephiroth is, is die boonste Boom die nuwe waarnatoe lewenskrag en lewensvorm moet ewoleer.  Die onderste Boom is die lewenskrag en lewensvorm waar vandaan die ewolusie nou kom.  Onthou hierdie is ‘n training of the mind Storetjie.  Daarom is die aaa klank in Saalamo of Saatan of Saamuel, ens. die aaa klank wat die koppeling Malchut terug aftrek met die verkeerdom spin na die vorige aaa van die vorige Aleph in die vorige Kether toe.  Dus dewolusie.  Maar ewolusie moet opspin na die die volgende Boom toe, na die Yesod van die volgende Boom toe.  Die Smuel, die ware Shin 100% klank moet nou vir Malchut aantrek.  Die Boom van Kennis, die perfekte Tzade Boom, die nuwe Boom aan die bokant, die Boom met die nuwe Yud wat nou nuut weer uit die unmanifest kom, die Zayin met die Yud op die voet, genaamd Gimel moet die nuwe Yud nou in die Dalet(4) inskop.  Die vier is ook die perfekte Boom, die Boom sonder die Malchut, die lewenskrag Boom se vier, naamlik Kether, Chokmah, Binah, Daat.  Die lewensvorm Boom, die Boom met Malchut het geen Daat nie, daarom moet die nuwe lewenskrag Boom binne in die Daat-lose lewensvorm Boom  funksioneer  om die nuwe daat, die nuwe Yud wat nou net uit die unmanifest kom, mee kan saamwerk.  Dus die nuwe Kaleb moet met die Yahshua saamwerk.  In die ewige ewolusie ruil die lewensvorm en lewenskrag gereeld plekke, gereeld funksies;  die Mosheh herdoop die Hoshea na Yahshua en die Yochanan doop die Yahshua Bome.

Die Adonai Yah koning van die ou Malchut, die vorige Saaa klank Malchuth is verby, die nuwe seun van David en Batsheba, die 7, die Zayin 7 met die nuwe Yud op die voet, die nuwe Daat en Binah en Chokmah en Kether se 4, moet nou na die nuwe Dalet(4) toe gaan om die nuwe Hei(5) vir die nuwe Abram na Abrahamentho te bring wat by die nuwe Boom se Chesed inkom sodat die nuwe Yitschak met Ayin by Kether kan inkom.  Die nuwe lewensvorm bring die nuwe lewenskrag in, dus die aaa van die ou Adonai word vervang met die sssh van die Shlomo van die Samech en Shin.  Die ewige op spin,  die ewige ewolusie van lewe in sy krag en energie vorm, die perfekte Tzade, Malchutlose onaktiewe Boom wat in die Boom met Malchut, die aktiewe lewensvorm Boom, funksioneer as die argitek lewenskrag Boom in die Bouer lewensvorm Boom wat moet bou.  Sssspin assssb. op Maatjies en nie aaaaf nie!

Die nuwe vier wat die vyf word, moet nou gedoen word.  Die nuwe vier, Kether Chokmah Binah Daat se 4 wat nou die nuwe Chesed 5 gee, die Deut. 26 se 2×6=12, dus ware Yisrael Program en 2+6=8, ware Mashiach Program.  Eer my Name, hou my Shabatte, gebooie, verordeninge, insettinge; die vyf, die Hei(5), die Kether tot Chesed vyf.  Die vyf siele, vyf van die lewenskrag, die vyf liggame, die vyf lewensvorme.  Die Echad 13 plus Yechidah 37 se 50 se 5.  Dink Maatjies nog die vyf dinge wat die lewensvorm moet doen, is maar min?  Die lewenskrag doen al die ander versies. Die ander versies is die lewenskrag se pligtestaat.  Die reën op sy tyd, die vrede, die gesondheid.  Stop om as lewensvorm die lewenskrag se taak te probeer verrig.  Bemeester eerder jou taak as lewensvorm, die vyf dinge: My Shabatte, Name, gebooie verordeninge en insettinge.  Ken Maatjies die vyf opdragte of is die Maatjies te besig om die mensgeskepte Gimmel god te probeer wees?  Te besig om besluite in die eie lewe te neem, wat eintlik die Ayn Divine Providence besluite moet wees, die Boom van die Lewenskrag se besluite moet wees,  dat die Maatjie nie die opdragte hoor in sy  lewe nie?

Die  Adonai Yah wat homself valslik voor en in Shlomo se plek laat kroon, beheer deur die manipulering van Batsheba, die koningin, die vroulike in die troon van David posisie nou nogsteeds.  Dit is die vals mag posisie wat Siener van Rensburg raaksien wat sy volk wil vernietig met die konsentrasie kampe van die sogenaamde Boere Oorlog.  Die counterfeiting spirit queen wat die true spirit, die wit kappie Boervrou, die ware Benyamin Samech(60), die volledige vroulike koningin wil uitwis.  Dit is dieselfde Yoseph deur Efraim en Menasse terughoudende program wat die volgende program, die Benyamin Program nog terughou en verhoed om nou op sy beurt oor te neem.  Maar die tyd is hier, die Benyamin beurt sal uiteindelik nie meer verhoed kan word nie.

Die een Yoseph seun se queen het die Diane lewensvorm vermoor maar sy kon nie die nuwe lewenspirit lewenskrag vermoor nie.  Die vals spirit in die ander seun van Yoseph het die onskuld vervat in die lewensvorm bekend as die Kennedy legende, vermoor maar kon nie die onskuld spirit van die lewenskrag vermoor kry nie. Benyamin, die ander seun van die volledige vierde matriarge moeder fumksie bekend as Rachel of as Samech(60) of as een volledige ronde tyd sestig minute = een uur.  Een uur is van 0 bo aan horlosie tot weer by nul bo aan horlosie vir die lang wyser wat die Onderself wyser van die ronde tyd horlosie is.  Die kort wyser is die Boself ronde tyd wyser.  Daar is 12 ure in die Onderself en 12 ure in die Boself van die ronde tyd telling, maar die ure is nie die liniëre hoerkerk begin en einde tyd nie, die teologiese teoretiese preek tyd nie, maar die ronde 12 Heelal radiale en die ronde 12 Kosmos radiale; die stamme van die Yisrael program.  Die Boself en Onderself ronde tyd Program se ronde tyd is hier.

Storetjie is nie teologiese teorie liniëre tyd preke nie, Storetjie is ronde tyd training of the mind.  Die wakker tyd se eet tyd vir die slaaptyd se herkou tyd.  Daar moet die herkou tyd van die slaaptyd wees wat die wakker tyd volg en wat die wakker tyd voorafgaan.

28

MALCHUS SE OOR

220px-FibonacciSpiral.svgYochanan 18 is 9 Onderself en 9 Boself wat nou elkeen op die punt staan om elkeen 10 te word, elkeen voltooi te word na ‘n volledige Tzade perfekte Boom waar Malchut nou weer terug in Daat se posisie sal wees.  Maar Petra die klip van die David Onderself tempel, die Adonai Yah student wat die Jesus wil verdedig en glad nie die Onderself 9 en Boself 9, die Yahsua boodskap verstaan nie.  Die Kerk wat nou in sy gebrek aan die ware Daat, die ware kennis, nou die Malchut, die aktiewe lewensvorm se Malchut wat nou buite sit om  die bouwerk te kan doen, kap nou die aktiewe lewensvorm se oor af, kap die shem ayin gehoor af, want hy het dit self nie.  Die ware Yahshua, die ware Mosheh aktiewe lewensvorm, die ware dienskneg, die ware bouer, sit die oor, die Shem Ayin gehoor weer terug.  Benyamin bring die storie wat die terug gesitte Malchut oor nou moet kan hoor, kan shem ayin.  Die Boself en Onderself storie, die storie oor die nag ses ure wat 9 uur saans begin en tot 3 uur soggens duur.  In die haankraai tyd wat van 9 uur saans wat tot 3 uur soggens loop, word die oor afgekap.  Die slaap herkou en die slaap Boself Yud ontvang; die slaap lesse word nie gehoor nie.  Die nuwe dag wakker storie is nie daar nie.  Die Kerk kap die oor af met sy 25 Des. Jesus begrip.  Die Christen met sy oorlog, die Amerika met sy terroris vyand van sy Christen begrip.  Die ware een, die ware Yahshua, die Mosheh Vav, sit die Malchut oor terug, gehoor terug.  Dan sal die Boere witkappie vrou uit Suid Afri-ka gehoor kan word, die ware Yochananda ook bygehoor kan word, die Ayin Divine Providence gehoor kan word, die Samech(60) gehoor kan word.  Die lang wyser se 24 keer om en kort wyser  se 2 keer om; twaalf Onderself inkarnasies per een Boself voltooing; 24 Malchut aktiewe  Boom tipe  inkarnasies  vir een onder en  Boself  Tzade perfekte Boom inkarnasie.

Petrus het die oor van Malchus afgekap. Malchus: koninkryk/Malchut. Sien Joh.18:10.

Die lang wyser van ronde tyd voltooi 60 minute, die kort wyser net 5 minute. (5) is Hei. Hei is vyf.  Abram kry Hei(5) elke inkarnasie om ‘n Abraham inkarnasie te wees.  In 60 minute is daar 60 gedeel deur 5, dus 12 inkarnasies.  Dus met 24 keer lang syfer, is 24 Abraham inkarnsies 12 Onderself en 12 Boself, Yisrael as’t ware. 12×5=60; 24 ure in een 6 ure dag 6 ure nag, 6 ure twilight, 6 ure twilight.  Nege uur saans in Getsemane is dus die einde van die aand twilight en begin van 6 ure nag fase wat tot 3 vm loop, wanneer die oggend twilight begin.  Die nag fase moet nou voltooi word met die Malchut oor, die aktiewe lewensvorm Boom met Malchut buite, wat moet kan hoor.  By Shavuot kan staan en hardop sȇ: ‘Ons sal shem ayin ook hoor en ons sal shem ayin ook doen.’ Aan die Dalet(4), die Shabatte, verordeninge, insettinge, gebooie.  Dalet(4) nou die Name maak, die  Hei(5) maak, die Abrahamentho, die volledige maak.  Die 24 keer lang syfer Samech(60) en die kort syfer 2 keer Samech(60)  Shekinah maak.

Venus die vroulike planeet is nou verskuif, die vals vroulike gaan nou verskuif word.  Petrus wou eintlik net soos die Kerk, die Malchut kop heeltemal afkap.  Sy heilige Jesus, die Christen heilige Jesus is net die Tzade perfekte Boom wat nie ‘n Malchut buite soos ‘n aambei het nie.  Die probleem is as die Malchut kop nou as ‘n aambei gesien word en afgekap word, is daar nou nie Daat met lewens ondervinding kennis binne die heilige Boom nie.  Dit is dan skynheilige Boom.  Hy lyk heilig van buite, maar binne is hy hol, witgepleisterde skynheiliges.  Gelukkig kap hy toe net die oor af.   Nou kan die gehoor darem teruggesit word sodat die haan met dagbreek ses ure,  Mosheh se Vav(6) liggaam, later gehoor kan word.

Die ‘aambei kop’ spoil die prentjie – jig!

Nee dit moet nie, dit moet die Maatjies wakker skud uit die skyn heilige net heilige Nuwe Testament beeld  van die mens wat nou konsuis nie aambeie het nie, nie  opelyf het nie, nie metabolisme het nie.  Nie Malchut is nie.   Maatjies is die geneeshere wat die aambeie ook moet versorg.   Gooi weg die jig van die Christendom de skynheiligheid.  Verstaan dat Yahshua uit die hoer gebore is.  Daar is niks jig buite die   100% waarheid nie; Yechudim Echad.

Maatjies, hier volg nou die laaste paar slapies se herkou groot geheime.  Shem ayin nou mooi, luister nou mooi, wat Eliyahu, die Lamed letter, die eerste letter van die Boself 11 letters vir Iyob die Onderself voltooide Aleph(1) tot Tet(9) letters, wat nou sopas aan Yud geboorte gegee het, vertel.  Die geheim van die Mikroposipos en Makroposipos of die Argitek lewenskrag binne in die Bouer lewensvorm van die mikroposipos of die Adam Kadmon makroposipos Argitek in die makroposipos bouer, wat Eliayhu of Lamed vir Iyob, of Kaf of David koning kom toon, die Orionis, en Pleides bande.

Die Aleph(1) tot Tet(9) gee geboorte aan Yud(10).  Met Yud(10) vind die verdubbeling van Iyob plaas na Caf(20) toe, dus die plus faktor asook die 10×10 faktor; dus die Cuf(100) toe.  Dus die Onderself David Kaf(20) koning en die Boself Cuf(100) begin van Shlomo Boself koning.  Die stadium waar die Adonai Yah nog heers, die Cuf 100 stadium voor die Shlomo 1000 oorneem,  wat uit Cuf(100)+Resh(200)+Shin(300)+Tav(400) =  Shlomo 1000 bestaan.  Die Aleph(1000), een siklus hoër op, nou die vorige  aleph 1 in die siklus een spiraal af  ontmoet  Die aleph 1 is die Aleph(1000) een spiraal op.  Die Aleph met (1) ondervinding en die Aleph met 1000 ondervindig; die Adam met geen ondervinding en die Adam met ondervinding.

Die Yud(10) waaraan een Onderself voltooide Aleph(1) tot Tet(9) siklus nou geboorte gee, is dus ‘n volledige 10 Sephiroth Boom, die Onderself aktiewe Bouer lewensvorm Boom, dus die Boom met die Malchut aambei wat buite hang.  Die Daat wat lewens ondervinding met die sweet van sy aangesig, met pyn en skree as Tet, geboorte gee aan die Onderself Yud in die buite hangende aambei, buite die perfekte Boom, die Tuin van Eden.   Nou vind die mooi geheim plaas; die Onderself Yud(10) in die aambei Malchut, buite die Boom, kry nou nog ‘n volledige Boom van Yud(10) binne in hom by.  Die Yud se waarde verdubbel nou na 20 toe. Die Yud staan nou bekend as Kaf(20).  Wat nou gebeur is dat soos met Iyob, kom woon ‘n perfekte Boom met 10 Sephiroth, die Tzade Boom, die argitek Boom, binne in die aktiewe bouer Boom met die Malchut aambei wat buite hang.  Die sogenaamde gevalle Boom, die Boom wat vanaf Plane twee na Plane een val,  vanaf die Boself perfekte Plane twee na die Onderself Plane een toe geval het, in Lamed afgedaal het en nou weer met Lamed opgaan na die Boself tweede kolom van 11 letters toe.   Nou het, om kerktaal te gebruik, God in die mens kom woon.  Die perfekte Boom, die argitek woon in die gevalle Boom, die Malchut buite aambei, aktiewe bouer Boom.  Maar nou is daar ‘n probleem. Die totale skepping, die makroposipos, is nie bekend aan die mikroposipos nie  Planeet aarde se Job  bevolking , die bouer Onderself met die argitek  wat in hom woon, volg die Onderself insig van die Torah alleen en weet nie van die Boself spieëlbeeld nie.  Iyob leef regverdig, Iyob oortree nie een Onderself reëls nie.  Kaf(20) leef tzade. Dit is  Eliyahu.  Dit is Lamed wat hom bekend stel aan Orionis en Pleiadis: aan die Boself Mem tot Tzade ware Mosheh liggaam, en dan Cuf tot Tav ware Shlomo liggaam; die god buite die Onderself liggaam wat in die Boself Adam Kadmon liggaam woon.  Die Adam Kadmon Argitek binne die Adam Kadmon bouer, wat die Orionis gravitasie beheer.

Die Onderself alleen Iyob tipe Petrus kerke kap die aktiewe uithang aambei, Malchut tipe Boom se shem ayin oor af,  Die man van Ayin(70) se Pei(80) ware Mashiach 80 met die Boself 0 wat by die vals Mashiach 8 moet bykom, kan nou nie gehoor word nie.  Die 0 stiltes tussen die klank note word nie gehoor nie, die 0 ritmes word nie gevoel nie.  Daar is geen lewe in ander wȇrelde nie.  Daar is nie eens ander planes of lewenskwantums nie.   Dit was eers ‘n net Europa wȇreld bewussyn, toe word dit darem nou ‘n planeet bewussyn, nou is dit tyd dat Eliyahu, dat Yochananda, dat die ander halwe ongesuurde brood, dat Lamed nou die ander 11 letters bekend stel.  Die Mem tot Tzade stadium en dan die Cuf tot Tav stadium wat die Shin drie bene na Shin 4 bene en Bet drie bene na Bet vier bene en weer Shin drie bene en Beit drie bene.  Of in Paradys op Plane twee met vier sye struktuur vierhoek, na buite Paradys, Plane een met drie bene sruktuur, driehoek.  Aleph is Tav is Aleph are and are will be.  Daar is vier plekke waar die dimensie grense kragte skeiding baie dun is, waar deurgebreek kan word.  Wanneer daar deurbrake op groot skaal begin gebeur, is die Maatjies gereed?

Onthou net Maatjies, die Argitek Boom is nie net die Malchut uithang aambei bouer lewensvorm Boom wat se uithang aambei net teruggedruk is na die Daat posisie toe nie.  Nee, die tien Sephiroth argitek Boom is heeltemal iets anders.  Die bewegings met Sukah met die lulav netilah, is na vier rigtings en op en af, dus ses vir die Vav.  Maar die vier wat oorbly is nou die Aleph(1) Spirit of the living Elohim  en Aleh(1000) Last, air; Aleph vir Aleph to Tav 22 letters.  Mem water/good and Shin esh/fire of evil.

treeOfLifeIn die middel is die Ayin Covenant of Unity; the tongue organ of Aleph, organ of nakedness.  Die tong en die geslags deel is die organ of nakedness. ‘Toe sien hulle dat hulle naak is…’   Hierdie middel vierkant is die ware heilige tempel waarin Ayin woon.  Nie in klipkerke nie.  Hierdie vier is die deurbreek kragte.  Hierdie struktuur van die handeling van die Sukah, die heilige groot Argitek, die lewenskrag Boom woon die die struktuur van die handeling van die Pesach die lewensvorm Boom, die Boom  met die uithang aambei wat die bouer werker is, wat die grootte fondasie van die piramide bou.  Mosheh my dienskneg, maar in Mosheh my dienskneg bouer woon ook die heilige Argitek.  Mosheh bring nie net die tabernakel planne nie, maar die tempels van die hemele en tempel van die Hemel van die Hemele wanneer die ware Mosheh liggaam lewensvorm, nou met die ware bouplanne van die argitek kom, die gebreekte ware planne nou bring saam met Benyamin en Rachel.  Samech(60) se (12×5). 12 keer wat elke Hei(5) gebring het om een siklus te voltooi vir Onderself en nog (12×5) vir Boself.  Dus 24 uur dag  X3=72, dus bouer lewensvorm met Argitek lewenskrag  binne-in 24×3 vir  Aarde en Hemele en Hemel van die Hemele (24×3=72).  Dit Maatjies is die ware Emet Aleph Mem Tav: Ari Shemot uittog met die 72 Name.

Die ware Emet Aleph Mem Tav, dus Aleph 12+12+24=24 plus Mem 12+12=24 plus Tav 12+12=24, dus 72.  Driekeer Onderself + Boself eenhede.  Driekeer lewenskrag perfekte Boom in driekeer lewensvorm Boom.  Driekeer Argitek in driekeer bouer kombinasies Aarde en Hemele en Hemel van die Hemele.   Hoe min weet die lewensvorm bouertjies wat hier op die Malchut aambei soos miskruiers agteruit en onderstebo soos in ‘n spieël na ‘n raaisel kyk en elkeen sy misbol rondrol en sukkel deur die lewens obstacle baan.  Hoe min weet elkeen, en dan is daar nog die miskruiers op die preekstoele wat nog meer strontbolle voor hulle inrol.

29

DIE TYDWIEL HERONTDEK

Storetjie probeer ewe geduldig weer die ontdekking van die nul 0 of die bal deur die miskruier, of die die wiel deur die mens verduidelik. Dis ‘n groot gebeurtenis, die ontdekking van die wiel of bal of ronde tyd deur die mens.  Storetjie neem die ontdekking van die nul 0 of bal met ronde tyd nou verder in die bewussyn vergroting.  Die training van die mind met die agteruit onderstebo rol van die tydbol deur die miskruier lewensvorm, het die miskruier nou heel deurmekaar.  Die grasse en klippe in die pad van die bol maak die proses van die bol rol nou onsamehangend voorkom, maar die proses is nie onsamehangend nie.   Yob rol sy bol pligsgetrou, maar sy bol se optrede is vir hom en sy vriende net so onsamehangend.  Sy kinders en diere sterf. Sy bol rol skoon in verkeerde rigting, hy kry nie sy bol gerol nie!  Sy vriende wat net mikroposipos, net Onderself bewussyne het, kan hom nie help nie.  Hulle kan nie sien die miskruier se voorbeentjies spin in ‘n modderpoel nie.  Die bol vorder nie vorentoe nie, of sy agtertoe, wat vorentoe is, nie.  Wat is die rede? Net Eliyachu weet wat aangaan.  Wat weet Eliyachu? Eliaychu het die wiel herontdek, het die werkinge van die tyd-wiel ontdek. Het die nul 0 herontdek; die tyd-nul herontdek; die are and are will be ontdek.  Sonder die ontdekking is die miskruier by name Yob heel verward en kom dinge vir hom onsamehangend voor.  Wat is die tydwiel of tyd bal?  Hoe funksioneer die tydwiel of tydbal? Hoe funksioneer die wiel?

image-20150911-1559-1wgfrb0

Wat is die geheim van die wiel of bal?  Die geheim is dat die wiel nie ‘n begin of einde het nie en as die wiel rol, dit vir die wiel vasgevangde bewussyn voorkom asof niks gebeur het nie. Daar het wel iets gebeur vir die bewussyn wat nie net binne die wiel vasgevang is nie.  Die wiel het met een omwenteling een wiel omtrek tog vorentoe beweeg in die bestaan van dit wat buite die wiel se bewussyn alleen, se bewussyn bestaan.  Die probleem is dat die wiel bewussyn nie eens van die ander bestaan en ander bewussyn bewus is nie.  Nou hierdie bewustelose toestand beskryf Storetjie as die modderpoel waarin die Yob miskruier en sy bol in spin sonder om ȇrens te kom. Eliaychu, Merkavah, Sukkah, Tzade perfekte Boom buite bewussyn, bring die vaste grond, waarop vasgetrap kan word om vorentoe te kan beweeg vir die in modder op een plek spinnende Yob miskruier.  Pleiadis, Orionis, Archturis. Die makroposipos is die kort wyser se ronde tyd spin wat wel plaasvind saam met die wielspin, balspin tyd.  Die 10+10 spin loop saam met die 10×10 spin.  Plane drie het ‘n vyfhoek, dus vyf sy struktuur in hom, maar die struktuur van die Plane, die sirkel van die plane of wiel of bal buite om, is ook vyfsydig met vyf hoeke. Die lewenskrag binne die wiel of bal is vyfsydig, vyfhoekig of Hei(5), maar die lewensvorm buite-om is ook vyfsydig en vyfhoekig.  Anders gestel: vyf siele binne lewenskrag binne-in en vyf liggame lewensvorm buite om.  Die ronde tyd beweeg in die rondte maar ook op in die rondte, maar verander ook in elke vlak met die opspin; dan driehoekig, dan vierhoekig, dan vyfhoekig, dan seshoekig, dan sewehoekig, dan agthoekig, dan negehoekig op vlak sewe.  Dan die Shabbat 7 se Tet(9) geboorte van die nuwe nul 0 ronde tyd bewussyn.  Die nuwe wiel word ontdek: die are tydwiel and are tydwiel will be.

Vir Yob die perfekte Onderself leerling en sy perfekte Onderself onderwysers is die rol van die bol onsamehangend en maak die bal hulle koppe deurmekaar. Die numeriëers het eers die geheim van die 0 nul ontdek.  Die ontdekking van die wiel is die praktiese ontdekking van die 0 nul.  Nou het die tyd aangebreek vir die ontdekking van die 0, nul ronde tyd se drie tye: are and are will be.  Die tydwiel wat spin se spin soos waargeneem volgens die Mikroposipos bewussyn en waargeneem volgens die Makroposipos bewussyn.  Die Boom het 10 Sephirot en 22 paaie buite die Sephira maar daar is 33 paaie.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat die 33ste vlak van die Piramiede die capstone is.  Maar hier volg die Eliyachu geheim, die training of the mind geheim.  Nie meer die onderwyser leerling kennis oordra met ‘n teelepel manier nie. Nee, die training of the mind waar die mind nou self moet soek en vind en pluk en eet en kou en herkou en selfontdek en selfdoen; nie meer Jesus het klaar gedoen nie.  Maar die Yahshua Mosheh, Eliyahu training of the mind manier.  Die capstone is ‘n driehoekige basis, viersydige pyramide struktuur wat op ‘n vierhoekige basis vyfsydige piramide struktuur land.  So wat leer dit?  It trains the mind dat die hele struktuur van die Boom nou verander: nie meer Kether bo met Malchut onder nie, maar nou die Sukat Netilav Lulah se vier rigtings en bo en onder ses Sephira met die vier Sephiroth – Aleph spirit of Elohim, Mem water live, Shin fire evil, met Ayin vierkant tempel middelpunt met tong en penis of munie.  Die twee klein spiertjies wat suiwer aanteel van lewe praat en suiwer aanteel van lewe doen; albei besny – Pei van vals en penis van vals.  Hierdie verbond is nogsteeds van krag.   Mosheh sal met die rots praat en Yisrael sal suiwer aanteel.

Maatjies moet nie verwag om 24 uur se geworstel aan een dag se training of the mind wat neergepen is, nou in vyf minute se maklike lees samehangend te vind nie.  Dit is ‘n selfontdek proses, slegs met die neergepende geheime kaart as handleiding.

Daar moet ‘n suiwer Boom bestaan wat kan dien as die suiwer lewensvorm, die suiwer lewenskrag se suiwer lewensvorm, wat die korrekte gehoorsame bouer sal wees.  Die suiwer lewenskrag, die suiwer argitek, moet binne die suiwer lewensvorm gehuisves word. Die Sukah boom; die noord, suid, oos, wes, bo en onder Sephira met die vier binne Moeder Sephira struktuur.  Die lewenskrag boom, binne-in die Pesach ongesuurde brode aktiewe Boom met Kether bo en Malchut onder.  Die lewensvorm Boom.  Die tongspiertjie van die lewenskrag Boom wat waarheid praat, die ware Pei(80) geen verbastering van praat nie.  Binne-in die lewensvorm Boom met die Kether bo en Malchut onder en Yesod waar die penis spiertjie wat die ware suiwer moet doen, die ware suiwer aanteling, hom bevind.  Geen verbastering nie.

Yesod, Yoseph het twee seuns.  Rachel, Yoseph se moeder het twee seuns – Yoseph en Benyamin.  Yesod het twee kante: Yesod en Malchut. Nou raak die training of the mind legkaart baie interresant!  Wat is die geheime skatte hier?  Maatjies moet bietjie self soek.

Die tyd van die Adonai Yah gekroonde koning is nou hier. Die tyd waar die wiel hier in die modder al in die rondte spin, maar net op een plek bly staan ten opsigte van die Boself bewussyn.  Die Kuf(100) as Adony Yah spin nou voluit.  Die Petrus Kerk en Paulus preke van die Jesus en Heilige Gees neem die hele Onderself oor. Die Boself Tzedek Boom, die bewussyn wat bekom word met die Kuf plus Resh plus Shin plus Tav deurbraak na die volle Shlomo bewussyn, is bykans niemand van bewus nie.  Niemand stel belang nie.  Almal is te belangrik in hulle volle glorie tyd.  Storetjie val op dowe ore.  Benyamin hoort in ‘n koekoes huis.  Onthoof Yochanan!  Die 25 Des. Jesus se vreugdevure brand hoog.

LIEFDE WAT LIEFHET

Kyk of die Maatjies die volgende kan deurgrond.    To love somebody: To love love to love somebody that loves somebody.  To love love that loves somebody.  To love love that loves to love.

Om liefde wat aktief liefhet, lief te hȇ, is ‘n baie meer volwasse liefde.  Kom Storetjie kyk na die meer volwasse liefde.  Begeerte loop hand in hand met liefde. Gen. 22 vir die 22 letters se voorbeeld van die offer van Yitschak. Yitschak beteken klank, dui die sintuig aan. Klank dui die gehoor sintuig aan.  Shema Onderself teologie of teorie gehoor of Shem Ayin Boself training of the mind. Dui die gehoor sintuig aan van Abraham se liefde vir sy seun wat hy as persoon tot persoon liefhet, en Abraham se liefde vir liefde wat liefhet, word nou geopenbaar.  Die vyfde dood word geïllustreer.  Die vyfde dood is die slaggat waarvoor die hele wȇreld behalwe twee uit ‘n geslag en een uit ‘n stad weghardloop.  Gen 22:18 se klank hoor net een uit ‘n stad en twee uit ‘n geslag.  Vers 18, die 18de letter Tzade, die 9+9 Boself letter.  Die Boself wat die Onderself van al die nasies seën: die sterre aan die hemel Boselwe wat uit Abraham en Yitschak voortkom, sal die Boselwe wees vir elke Onderself van elke nasie.

Gen.22:18  And by means of all your seed, all nations of the earth wil certainly bless themselves.

Hulleself seën met Abraham saad – as Boselwe seën hulle hulle onderselwe omdat Abraham wel Shema het toe niemand wou Shema het nie en weggevlug het.  Afgelei uit die bang vir die Boself slaggat reaksie, kom dat Storetjie maar weer die vyfde dood op p163 van Cosmic Doctrine herhaal saam met Gen 22.

CD p.163:  The 5th death is the death of the Personality, the Personality being withdrawn from the body.

Let mooi op die Onderself Personality het ‘n liggaam. Die Personality as ‘n lewenskrag het ‘n liggaam, dus ‘n lewensvorm. Dus die Boself as Individuality lewenskrag en ook sy Boself lewensvorm; die Personality lewenskrag.  In Boeretaal gees sonder liggaam.  Spook.

The Personality being withdrawn from the body, yet continues to live and to function as a Personality and the man is in no wise changed and still answers to the name he bore in the flesh.

Die gees dink hy leef nog net soos voorheen en weet nie hy het nie meer ‘n liggaam nie.  Toe sien die Personality dat hy nie meer ‘n lewensvorm het nie…toe sien hulle dat hulle naak is. Maar reageer nog op hulle ou name.  Die begeertes van die Personality lewenskrag kan nou nie vervul raak nie want die lewensvorm wat die begeertes moet vervul, die argitek se bouer is nie meer met hom nie – die Personality Onderself. Die David koningskap.  Die Adony Yah van nou se tyd is verby.  Sy Personality Onderself lewensvorm is nie meer aktief nie.  Die lewensvorm van die konkrete het ‘n jong mooi vrou nodig om hom net aan die lewe te hou.  Die abstrakte, die Shlomo, die individialiteit se liggaam, se lewensvorm en lewenskrag en liefde en begeerte neem nou eers oor

CD ‘…in the lower hells he burns…(die Shin of esh Sephira)..with desire until all the possibilities of desire are burnt out.  (Die liefde van Abraham as Onderself Personality lewenskrag vir sy seun Yitschak as Onderself, brand nou uit; dit word geoffer).  Desire (en liefde van mens tot mens) then remains only as an abstract idea and is thus part of the individuality where the higher manifistation of love which is itself love and loves no person or thing, but is a state of consiousness. (Training of the mind consciousness.  The love of love that loves love).  He then dies to the lower desires but continues to live in the higher desires. Then he seeks the freedom from the lesser love, and with this desire for escape that which is good, though finite in order to realise the good which is infinite, causes the fifth death..

Dit is hierdie dood wat almal, behalwe twee uit ‘n geslag en een uit ‘n stad vrees. Die slaggat.  Die liewe goeie mooi Jesus liefde kan maar net nie geoffer word saam met Abraham op die vuur offer nie.  Die pragtige Amalek kan maar net nie geoffer raak deur die Saul Paul en sy gemeentes nie.  Die David koning kan maar net nie verruil word vir die ware Shlomo koning nie.  Die Shin met drie bene kan maar net nie vervang word met die tydelike oorgang vierbeen Shin nie.

Hierdie handeling van Abraham met sy seun word vervat in die Torah as die offer van die Eersgeborene.  Die eerste kolom letters offer met die geboorte van Yud uit Tet(9) die eersgebore Yud(10).  Dit gee dan aanleiding tot die groot gebeurtenis wat in die oudste boek in die Bybel beskryf word, nl. die vyfde dood. Die verskuiwing van die konkrete David Personality Onderself lewensvorm en lewenskrag na die abstrakte Shlomo lewensvorm en lewenskrag.  Die iemand wat iemand lief het, na die liefde wat liefde wat liefhet, liefhet. Die eersgebore Yud verdubbeling na Caf koning, maar ook die Yud kwadrering na Kuf koning.  Die (10+10=Caf) en 10×10=Kuf).  Die konkrete David koning en die abstrakte Shlomo koning; die konkrete liefhȇ en die abstrakte liefde.  Die konkrete begeerte en die abstrakte begeerte.  Die Kuph koning begin weer die + faktor; die Kuph(100) + Resh(200) + Shin(300) + Tav(400) = Shlomo(1000) wat maar weer Aleph is – Aleph of Unity.

Gen. 22 toon duidelik die hele Program van die ewolusie van elke nuwe druppel, of Yud druppel nuwe lewe wat die oneindige heilige NOT of Ongemanifesteerde, nou gereeld by manifesteer.  Die Yud se hele ewolusie pad van letter tot letter, vanaf Aleph tot Tav.  Die konkrete 11 letter kant en die abstrakte 11 letter kant.  Die Aleph kant en die Lamed kant.  Die Caf koning kant en die Kuph koning kant.  Die sewe Planes en die nege hoeke en sye.  Die bome van bladsy een en die Bome van bladsy laaste, wat maar eintlik bladsy een is.  Die ronde tyd van Samech(60) lewenskrag in die Mem(40) lewensvorm se ewige storie is Storetjie se storie.  Geen begin, geen einde…

473381ba8b91b7b35f64b2c8973b8a6fRound like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind…

SUBTLE DENSE

Storetjie gaan nou eers meer oor die syfers, die somme, die getalle, die numeriese aspek in die training of the mind proses.  Een siklus kan in eenhede van tyd gemeet word soos 60 sekondes in een minuut en 60 minute in een uur en 1440 in een dag van 24 uur.  Dit is die tyd benadering tot die siklusse.  Daar is ook die sogenaamde grade benadering.  Een omwenteling is 360 grade.  Die grade benadering is vanuit die middelpunt.  Grade is die eenhede van hoeksmeting, maar tyd is eenhede van siklusse meting.  Eintlik word hoofbegrip bepaal deur die posisie van die bewussyn.  Is die beusyyn in die middelpunt waar grade eenhede hoofsaaklik eerste gemeet word, of is die bewussyn op die omtrek waar afstand en tyd en omwentelinge eerste gemeet word in die ewige siklusse in die ewige op spirale.  Net soos met die training of the mind met behulp van die Qabalah tien Sephira waar die geheime van die een Sephiroth slegs deur die studie van die geheime van die ander Sephiroth bekend word, word die geheime ook so geopenbaar tussen die verskillende benaderinge. Gilgallim – siklusse binne siklusse.

Die middelpunt, die grade bewussyn punt, die perfekte Tzade boom punt, die argitek boom punt, die 10 perfekte Sephiroth punt, die noord, suid, oos, wes, bo, onder; die  6 plus die Aleph Elohim en Aleph 22 letters en Mem water en Shin vuur; of Aleph, Tav, Mem, Shin 4  wat saam die 10 as een perfekte Boom opmaak.  Soos gesien na al 360 grade of dus 10 x 36 regverdiges, Tzade, wat altyd buite in die tyd skepping is.  Die 36 regverdiges wat altyd op Aarde beskibaar is.

So daar moet ronde tyd wees. Daar moet in die rondte spin kragte wees want dit gee aanleiding tot middelpunt vlietende en buitering vlietende kragte, sentripitale en sentrifigale kragte. Kragte wat na die middelpunt toe trek en kragte wat na die buitering toe trek.  Dit gee aanleiding tot polarisasie, wat nou positief en negatief is.  In hierdie spinnende ruimte se minste digte of subtielste bewegende of lewenskragte, draai nou twee subtielste kraggies om mekaar en vorm ‘n digte puntjie, ook ‘n atoompie genoem.  Die aksie is die begin van wat bekend staan as impactation of the neutralization of two movements, of ook die eerste dood.  Of ook die begin van die afdaal in Merkavah, of ook die skep van en beweeg na die materie, wat dan as…

Cosmic Doctrine p 167: Impactation may be defined as the act of bringing a force (die lewenskrag) of a subtler plane through to a denser plane upon the involutionary arc.

So wat is die impactation?  Waar pas die begrip in?  Impactation is the act of advancing a force… (Die groei en ewolusie van die lewenskrag, deur verskillende lewensvorme stadiums) …in evolution by developing it upon the form aspect… Daar is ook met die training of the mind oefeninge nodig sodat die bewussyn nou heen en weer vanaf die middelpunt van grade as maatstaf van eenhede na die buitering met tyd en afstand as maatstaf van eenhede, moet kan beweeg.  Die bewussyn moet deur die 7 Planes van die spinnende ringe kan beweeg, deur die 7 dode van een kwantum na die volgende kan beweeg, die lewenskrag wat deur die verskillende lewensvorms gaan. The stream of evolving life… groeiende lewenskrag  wat elke keer uit die NOT voortkom deur die Logos issuing from the Logos has descend into matter in order to be organized, and having developed form.  Let mooi op: die Samech lewenskrag moet ook die Mem lewensvorm bou. Die hemele as vorm moet ook eers gebou word voor die lewenskrag daaarin kan woon,   die lewensvorm kan benut.  Life has to descend into matter in order to be organized.

Chokmah lewenskrag gaan in die Binah lewensvorm in om georganiseer te kan word, maar Binah bestaan uit oop drie bene Binah en toe vier bene Binah.  Daar is die drie stadiums van Binah of letters, of vormkragte.  Binah tot Tet met Yud en Caf.  Dan deur Lamed die Mem tot by Tzade stadium, dan die Kuf tot Tav stadium wat die kwantum vierbeen Shin en vierbeen Beit of Binah insluit.  Dus die subtle na dense na gross drie stadiums en die gross na dense na subtle.  Die gross is die lewensvorm toe kant en die subtle is die lewenskrag toe kant.  Die lewenskrag omring die lewensvorm totdat die lewenskrag die lewensvorm se vorm aangeneem, aangeleer het, dan behou die lewenskrag die lewensvorm se karakter en dan beweeg die lewenskrag aan na die volgende meer ingewikkelder lewensvorm en leer sy lewensvorm nou by aan.

And having developed form by its confinement… Beit tot Tet, Mem tot Tzade, Kuph tot Tav …it uses form as a mould, or more strictly speaking, a framework.  For the subtler surrounds the dense and when the framework of the dense is withdrawn

Wat se tyd meervoude van 15×4=60 Samech lewenskrag is – die minute 60 dae 24 se 1440, en grade 9×40=360 dus Mem(40) die lewensvorme wat die hele 9 Tet dragtye of lewensvorm tye vir die lewenskrag Samech(60)se lewensgroei voltooi het vir een volledige spiraal;

The subtle (lewenskrag) maintains the form it assumed vanaf die lewensvorm… because the system of stresses die lewensvorm se system of stresses of se vorm…then developed, becomes a habit.  Net soos in medikasie, die digte materie vorm se anti-depressante stuktuur van ‘n prozac; die anti-depresaante gewoonte vir ‘n minder digte lewenskrag kan laat aanleer.  Maar nou is daar die verslaafdheid, probleem. Die grootword probleem, die los van die Prozac probleem.  Die stadium waar die lewensvorm nou moet aangaan sonder die Prozac probleem.  Die Indivuduality moet kan aaangaan sonder die Personality verslawing. Die Jesus verslawing los vir die ware Yahshua/Yochananda/Mosheh in Eliyah eenheid se onafhanklike volwassenheid.

Net soos met die vorm struktuur van Prozac waarop miljoene Amerikaners funksioneer, wat as raamwerk vir die groeiende lewenskrag dien, se verslawende invloed wat verdere ontwikkeling terughou, funksioneer die vorm godsdienste.  Net soos hulle naam aandui – een kwantum se vorm se vorm invloed, wat die lewenskrag aan die een kwantum verslaaf hou met n teelepel opium elke  Sondag.  Die begroting moet klop.  Die kollektes moet die salarisse en kostes dek anders raas die base.  Die rustige mooi lewenspatroon van die materiele lewensvorm van die kwantum, mag nie versteur word nie, die verslawing moet perfek aan die gang gehou word.  Word die rustigheid deur ‘n Benjamin Wolf verskeur, word die Wolf met mening weggejaag.  Die mooi huis, mooi motor, mooi woonbuurt, mooi kerk, mooi skool, mooi sosiale kerk georienteerde lewe is so mooi en Christelik.   Die prent wat goed en mooi is mag nie verruil word vir wat beter en groter en mooier is van die nodige volgende materie lewensvorm nie.  Min wetende dat die lewensvorme kwantum leerskole vir die ewige groeiende lewenskrag is.

So die tien plae vir die volledige rustige 10 Sephiroth boom in Egipte moet kom om die uittog na die nuwe Tempel tabernakel lewensvorm struktuur te mag ontvang met Shavuot by die vortexpunt.  Die nuwe lewensvorm moet gebou word vir die nuwe lewenskrag groeifase. Sonder die nuwe tabernakel kan die lewenskrag nie lewensgroei beleef nie.  Mosheh, die bouer ontvang die bouplanne van die nuwe lewensvorm wat die lewenskrag nou verder moet onderrig vanaf die Hoofargitek.  Die lewensvorm moet nou nog eers gebou word.  Die lewensvorm en lewenskrag stap soos twee bene, links regs links regs deur die lewe.

Die vierkant en die sirkel van die Piramide van Giza moet elke keer met ‘n kwantum sprong presies ewe groot wees soos wat die vierkant en sirkel tree gegee word.  Die vierkant moet met sy tree presies die sirkel in die vier hoeke oorskrei as wat die sirkel die vierkant op sy vier sye oorskrei.  Die presiese squaring of die circle.  So die vierkant gesien in bewussyn vanaf sy middelpunt, het 4×90 grade hoeke wat ook 360 grade gee, dus een siklus.  Die sirkel het 4×15 wat 60 minute gee, dus een siklus.  Nou 6×60 gee 360.  So Vav(6) lewensvorm wat Samech(60) lewenskrag leef, vervul die nodige 360 grade.  Die 360 grade is ook Mem(40) x Tet(9) = 360, dus die Mem  vierkant wat die 9 sye met 9 hoeke Plane 7 lewensvorm voorbeeld is.

Die geheim is dus om soos in Yob se geval te leer dat die vormgodsdiens nie net vir die vorm bedoel is nie, maar dat die vormgodsdiens presies so moet wees dat dit die een tree is wat die lewensvorm is wat die tree lewenskrag moet inlei, sodat die tree lewenskrag weer dieselfde tree lewensvorm moet inlei, maar elke tree een trap op in die lewenspiraal van lewens groei.  David maak die klippe bymekaar, maar Shlomo bou die tempel.  Almal saam sal die Shlomo tempel bou.  Maar elkeen maak nou die klippe bymakaar volgens die Torah bouplanne van die ware Hoofargitek.  David bou nie tempel nie, maar David maak die ware tempel se klippe bymekaar volgens die ware Torah van die ware Argitek, anders gaan Shlomo die verkeerde Tempel bou met die verkeerde klippe.  Watter klippe maak die Maatjies nou bymekaar?

Die gedeelte van Storetjie wat nou gaan volg is baie diep en het baie meditasie nodig.  Die bou van die konstruksie van die lewens vorm of digter lewensvorm of dense vanuit die minder digte of subtle is baie ingewikkeld en benodig soos die twee halwe ongesuurde Pesach brode met Pesach, die Yahshua en Yohchanan twee helftes van een ongesuurde pesach brood.  Die een beweeg na die middel en die een na die buitering.  Wanneer die tipe bewegings plaasvind, kan die lewenskrag van die “subtle” na die “dense” deurkom.  Dieselfde geld soos met David en Shlomo.  Die korrekte bou van die lewensvorm Tempel of Tabernakel of dense soos die planne vanuit die vorige lewenskrag se subtle, is baie belangrik want anders word die volgende dense vanuit die huidige subtle verkeerd gebou.  Die korrekte abstrakte moet eers die korrekte konkrete deurgee, voordat die volgende abstrakte uit die huidige konkrete gebou kan word.  Die prosesse is baie ingewikkeld want een alleen is altyd in twee geskeur tussen die trekking na binne na die middelpunt, en na buite na die omtrek.  Daarom het een ‘n maat nodig.  It is therefore necessary that one should have co-operation from an entity of a different type to your own.

31

ENEROLOGY

Enerology by F.A. Fouche:  Where ever we may be, there is energy, whatever we may do, we use energy. Where ever we are, we are energy.  Enerology is the science and awareness of energy. All is energy, moving and flowing continously according to fundamental energy laws.  Position and matter are only an illusion, freezing energy of movememt artificially.  Tie a pen to a piece of string and twirl it rapidly around.  An energy circle is formed.  As soon as the pen is considered or frozen, the energy circle dissapeared.  Now consider the energy circle, and the pen or material position dissapear.  Therefore consider energy or matter not both.

So hier is die voorbeeld van die koning David met sy 5 klippies en sy slingervel se energie beweging.  Movement wat die materie denke uit die  prent uithaal.  1 Samuel 17:49. 17 Pei, die praat van die ware spinnende energie Boom van Lewe, nie Boom van Kennis se stilstaande begrip van pen of materie nie. 49 word nou oopgebreek, dus vorige 4/9 se Echad 13 se Onderself eenheid bewussyn word oopgebreek.  Die reus, die Fillistyn, sodat die nuwe groter 5 klippie, 5 siele, Yechidah 37 gebou kan word wat dan weer ‘n nuwe Echad 13 bou, wat dan saam die ware nuwe Mashiach 37+13=50 gee.  Die nuwe energie, die nuwe lewe, die nuwe life force, die nuwe lewenskrag wat nou deurkom met die nuwe opgelynde Onderself en Boself of Overself, an entity of a different type of your own.

1 Sam. 17:49 (7×7) Then David thrust his hand into his bag and took a stone from there and slung it…(David Dalet Vav Dalet skep nou die bewegings energie, movement lewe) …so that he struck the Philistine…(die vals Pei)…in his forehead. Derde Oog.

Maar vers 50 toon dat die Yechidah 37 plus nuwe Echad 13 se 50 ware life force of energie vloei oppad is, want die David het die proses begin.  Die Yechidah 37 se een Onderself met 36 Boself samestelling, dus 12+12+12 en die Echad 13 Onderself 1 en 12 Boself, wat saam nou die ware 50 energie of lewensvloei gee.  So die Boom van Lewe se spin skep die energie bal.  Die anabolisme en katabolisme skep die metabolisme lewe. Die afbreek en opbou skep die lewe siklus, die energie.  Die Mem water en Shin vuur spin skep die Aleph Elohim en Aleph 22 letters spin, skep die Ayin lewe middel van die tong, die praat, die klank van lewe wat lewe skep.  David swaai die slingervel met materie klip in die tempel klippe, die Echad 13, die een Onderself wat die ou Echad 13 eenheid afbreek, maar weet dat later die nuwe Echad 13 eenheid sal kom nadat die Shlomo praat, die wysheid, die Yechidah 37  eenheid die nuwe Echad 13 eenheid sal skep, en saam sal die 50  nou die lewenskrag, die energie laat deurvloei.   Die subtle bind om die gross en neem die gross se gewoontes aan. Die subtle word nou die dense genoem.  Die dense word nou geskei van die gross. Die subtle, die Aleph sonder ondervinding word nou die dense, die aleph met ondervinding, die aleph of unity.  Die gross is afgegeskei.

Sien Malchut as die materialistiese Sephira wat as die Daat Sephira, die hele boom, dus al 10 Sephiroth verteenwoordig.  Sien met Echad 13 die een radial, die 13de radial as die radial wat al twaalf die ander radials as ‘n eenheid verteenwoordig in die Echad 13 opsig.  Sien die in die Yechidah 37 eenheid, die 37ste radial as die 1 radial wat al die ander 36 radials, die 12 Heelal radials, die 12 Logos Oog radials, die 12 Kosmos radials verteenwoordig in die Yechidah 37 eenheid opsig.  Nou is daar die een Malchut wat die tien Sephiroth verteenwoordig en die een radial wat die twaalf radials in die Echad 13 eenheid verteenwoordig; en die een radial wat die twaalf x drie radials dus 36 radials, in die Yechidah 37 eenheid verteenwoordig.  Wat beskryf dit alles?  Dit bevestig eerstens dat die 12 en meervoude van 12 Program nogsteeds bestaan, die 12 stamme van Yisrael nogsteeds bestaan en nie deur ‘n kerk van klippe vervang is nie. Yisrael as die 12 van die Echad 13 is nie vervang nie en Yisrael as die 36 in Yechidah 37 is nie vervang nie.  Maar die voorbeelde toon ook hoe David met die materiele klip en slingervel die energie van beweging skep wat die reus se materie brein denke oopbreek tot die training of the mind, wat lei tot die volgende.

Die oopbreek van die brein tot die:  Awareness of the energies in the light of the true and only God opens the mind to bring enlightenment and transcendence that is individuation that does not induce separation from other entities, from nature or from God, but allows the energy system of the self to become so integrated as to exist and develop individualy.  It is still a manifistation of God, from God, but not God.  For example, an individual drop of moisture exhaled from your lungs is from you, of you, but not you.  When it can function independentely from other drops with self awareness, it is individuated.  

Wat beteken dit?  Dit beteken die sewende dood.  Wat is die sewende dood?  Dit is wanneer die consciousness is withdrawn from the personality...(wat ook die persoonlikhede van ouers, kerke, skole, politiek, familie, opvoeding, ens, insluit)…and made one with individuality.  Die inisiasie.  Die versnelde proses wat deur jou eie omself, Boself, overself se energie of lewenskrag, life force jou lei na ROAD: rapid overall accelerated development bringing infinite joy.  Die inisiasie deur jou eie Omself, daarom moet elkeen nou sy eie Omself of Boself of Overself ontmoet.

Jou eie ego gaan jou probeer keer.  The ego telling you not to let it go for fear that no real self might exist.  Let go of the little monster that causes the self to be a prisoner of matter.  Aan die drie-dimensionele kruise van afstand tyd en materie vasgepen.  Have the courage to probe ever deeper into the true self to discover a vast system… die Bome van die Lewe van die boek wat die Openbaring van die bome van die lewe openbaar, Open. 22:14. A vast system of doors that have long been shut.  Doors that can be opened of an eternal now of unimaginable joy leading to God.  Die energy laws from 0 to 11, dus die een van die 12  Echad 13 eenheid wat nou een is met die een van die 36 Yechidah 37 eenheid; jy en jou eie Omself Overself.  Maar onthou net mooi; as God, like God, but not God. Individuality not separated, but the one in Echad 13 and the one in Yechidah 37. Dit is die een wees in die 50, dus die een(1) wat die 49 nou 50 maak.  Fantasties!  Shem Ayin die Maatjies?

Ek kry skoon die ritteltits… daardie een blinde, gewaagde, opwindende tree into the UNKNOWN!!

So die 1 Individuality met die 12 Omself, Overself omring, is die Echad 13, maar met die voorbehoud ‘as God, like God, but not God’.  Die 1 Individuality met die 12 op 12 op 12 Universe, Logos Oog, Kosmos, die 36 Omself, Overself omring, met die voorbehoud as God, like God, but not God. Die een druppel individualiteit omring met die ander as Omself eenheid as die Mem(40).  Die een sekonde energie in tyd omring met 60 Samech lewe sekondes.  Die een individualiteit omring met 49 wat die 50 Shavuot van 2 gesuurde brode gee; die een gesuurde brood van die 1 omring met die 12 van die Echad 13 en die ander 1 gesuurde brood  omring deur die 36 van die Yechidah 37  wat saam die ware  Tzade 1 brood plus Kuph een brood nou die Tzade Kuph, die Tzadik, maak, die 50 Tzadik Mashiach maak.  Die Mashiach het vir die Individualiteit, vir die Maatjie gekom.  Die Maatjie is self die Mashiach, met voorbehoud: as God, like God, but not God.  Shem ayin die Maatjie?

Die Maatjie is as God, like God, beeld en gelykenis, but not God.  Die Maatjie as die bouer en die argitek woon in die bouer.  Daarom moet die bouer die argitek se Torah, se bouplanne ken en daarvolgens bou.  So, die bouer se handelinge is regverdig, sy handelinge is Tzade.  Mosheh tree Tzade op, daarom heilig Mosheh die aarde, die Malchut, die koningkryk Malchut.  Maar watter Malchut moet geheilig word?  Watter Malchut of Kuph moet Tzade gemaak word deur die Tzade optrede?  Die vorige siklus se Malchut, die vorige siklus se Kuph. Wie is die vorige siklus se Kuph?  Dit is die Kuph letter 19.  Wie is Kuph letter 19?  Amalek is.  Bilaam van Balak is die Kuph 19.  So hoe verslaan Tzade 18 David vir Kuph 19?  Hy verslaan die vorige Kuph Philistine se Phe vals spraak, die vals koning van Malchut met die oopbreek van die bewussyn.  Hy heilig Kuph, hy heilig Malchut, hy maak Kuph nou Tzade sodat daar ‘n nuwe Tzade Kuph is, of nuwe Tzadik koning is, die Shlomo.  Die verhaal van Batsheba en haar vorige man en David nou as haar huidige man.  Dit is elkeen van die Maatjies se verhaal wat storie vertel.  Elke maatjie moet self die heiliging doen, moet self die Tzade doen en die Kuph met die Tzade nou die nuwe Tzadik maak.  Die ou Kuph se derde oog oopbreek met die slingervel energie.

Elke Maatjie moet sy slingervel neem en sy 5 klippe insit, sy vyf siele, sy Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah en om hom swaai, sy Omself om hom bou, sy Omself, sy energieveld, sy God without.  Met sy God within, sy argitek binne in hom en sy bouwerk buite om hom as bouer, as David klippekapper en as Shlomo tempelbouer.  Die 1 omring met die 12 van die Echad 13 en die 1 omring met 36 van die Yechidah 37.  Die minus 49 wat die 1 nou neem na plus 50 toe.  Die minus 7×7 se minus 49 wat nou plus 50  word.  Die Samech(60) plus Mem(40) wat nou 100 word; die nuwe waar Kuph(100) wat met Tzade nou die nuwe ware Tzadik word.

Letter 18 plus letter 19 gee 37 – Yechidah 37.  Al vyf siele en al vyf liggame; Tzadik koning Melek Tzedek.  Abram plus 5 Hei is Abraham, is die Melek Tzedek na inisiasie Program.  Die 12 plus 1 is Echad 13 plus die 36 plus 1 is Yechidah 37; is dus die Mashiach 50 Program.  Ook genoem die Abram Abraham, Yitschak, Yahkob, Yisrael Program.  Die inisiasie Program wat ontelbare tyd spaar in die ewige ewolusie van lewe.

So wie is die Amalek, die vorige Kuph koning, die Philistyn reus? Dit is elkeen van die Maatjies se eie ego, se vordering posisie in die lewe se ewolusie tot sover.  Die Malchut kop van die ou siklus of Program, maar nou die uithang aambei van die nuwe Program, wat die nuwe siklus of Program se lewensgroei belemmer. Die aambei operasie, die verslaan van die ego moet nou gedoen word, sodat die nuwe individuele ware nuwe Self, gevind kan word. Die nuwe Self in wording moet nou die energie slingervel swaai en met die nuwe opgewekte energie die ou ego se voorkop, se bewussyn oopbreek met die training of the mind energy handeling

Enerology p 20:   To discover your true self to be free from the material prison…(die vorige Malchut koningkryk bewussyn wat nou ‘n aambei van die nuwe ewolusie is) …you must have courage and commit to ROAD. Rapid Overall Accelerated Development.  Die Abram, Abraham, Yitschak, Yahkob, Yisrael Program.  Die 12 radials in Malchut opsomming of Echad 12 Program en dan die 36 radials in Universe, Logos Oog, Cosmos, Yechidah 37 Program.  Die sewende dood inisiasie Program:  The aplication of the laws of creation to self developoment by following the 12 energy laws. Die 12 radiale of stamme.

008Breek die ou ‘glo net in Jesus en jy is gered’ voorkop oop met die slingervel energie denke.  Werk deur die 12 swaaie van die slingervel al om jou.  Begin by concept or idea formulation:

1) Direct the eneregy upwards

2) Accept energies

3) Order the whole process

4) Build the character

5) Develop a full kwantum

6) Purify the self

7) Excel to transcend the mundane

8) Conserve energies correctly

9) Unify all efforts with wisdom. Shlomo kies wysheid, spreuke van Shlomo.

10) Renew regularly 1 to 9

Tien is die nuwe 11, die eerste van nuwe transform to a higher Plane.  Dus vanaf 0 tot 11 gee 12 stappe of swaaie van die slingervel.

Kom Storetjie gee die 12 sligervel swaaie ook wanneer die nuwe individuele self nou vrygebreek het van liniëre tyd en in ronde tyd swaai. Freedom from time brings individuation on Level 5 – die 7 sye Plane met die 7 sye struktuur binne-in.  Die Plane waar die twee slange eindig, die polariteite wat omruil op elke Plane.  Die Plane of the Angels.  Nou volg na die vyfde dood, the death of the personality and of all its desires.   Die Archangels, die boog engele, die…

Plane 6: The fith death where one seeks freedom from the lesser love, and with desire for escape from that which is good.  Die 1 wat omring is met die 12 van Echad 13, die vorige Malchut. Though finite… einde van vorige het aangebreek… in order to realise the good that is infinite… die 1 in die 36 van die Yechidah 37.  So hier in die fase vind ook purification plaas.  Amalek purification deur David vir die Shlomo 1000 fase, Aleph(1000).

Nou moet die Amalek deur David oorwin word.  Die ou Malchut, die ou Echad 13 word verwyder om plek te maak vir die nuwe Yechidah 37 wat dan die nuwe Echad 13 bring.

On Level 5 individuation starts.  This is the abstract level of mind daarom is Storetjie training of the mind (nie nog feite nie) imagination and originality. Freedom from time brings realisation that time is subjective and only a result of velocity.

Onthou tyd is die maatstaf van beweging buite-om die sirkel se bewussyn waar hoeksmomentum, of grade wat meet van bewussyn in middelpunt is. Freedom from time brings realization that time is subjective.  Level 5 is the level of reason and abilities like the spatial, perceptual and numerical beyond the intellectual tape recording level three information storage and retrieval.  Die goue kalf Godsdienste se bandopnemertjie wat preek se Boom van Kennis weergawes.

Dus om op te som:  Freedom from time brings development. Only by constant striving purification and mental awareness, and through alert response to the intent or call of the spirit is the spiriual path followed upwards to higher levels.  At the level of the soul, progress can still be made by being involved with positive social groups, but at the spiritual level…

Die vyf klippies vir die slingervel, Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah.  Die Yechidah 37, die vyf-in-een.

The comfort of conformity has to be forsaken for the heights of transcendence, releasing the dross and the ego. Beware idols and false prophets. Transcendance can be achieved by the true self, if the spirit calls and helps to open the eyes to the truth.

Emet, Aleph Mem Tav. Shavuot se twee gesuurde brode: Shekinah 1x 4 se 60 Samech: Samech Mem Chet.

Initially the light might be rather bright… Storertjie is totaal Grieks… and a little overwhelming, but slowly the truth wil brake through…nou word die Grieks van Storetjie darem  Hebreeus…bringing freedom from the darkness of dogma.

Hier volg nou ‘n voorbeeld vir Purification of the energy system
0) Primal elimination by sleep

1) Instinct by sun, fire, incense 

2) Emotion by water, waShing

3) Intellect by air and breathing

4) Persona by earthing as work

5) Mind by mental cleansing

6) Soul purification RSR Rapid stress release 

7) Spirit prayer and faith.

(Maar geloof gebaseer op die waarheid en gebed volgens die regte kanale.  Die ware kommunikasie tussen die bouer en die Argitek.  Nie die Omself as die God aanbid nie.)

8) Presence by limit to golden mean (die heilige Torah). 

9) Monad by perspective and wisdom (soos Shlomo)

10 Regeneration in depth

11 Transform by truth and righteousness/justice Emet

Maar let mooi op, David trek nie die Boom van die materie Kennis se swaar oorlogspak aan nie, maar het wel die materie slingervel en vyf materie klippies nodig om die energie sirkel te skep wat dan die polariteit kragte skep. Die lewenskrag wat deurkom maar soos die twee slange wat polariteite omruil op elke Plane

Die handeling van die Malchut koning toon die fantastiese dat die korrekte energie mind, energie denke geskep kan word met die minimum vernietegende invloed op Malchut.  Nie groot vernietegende oorlog monsters nie, nie vernietiging van die see, riviere, aarde, lug, plantegroei of verskeidenheid van lewensvorms in die naam van Dogma nie.  Die minimum om die maksimum in harmonie met Malchut, te bereik en ook al die nodige te bereik. Stil, nederig, effektief en doelgerig.

Die subtle neem in harmonie die vorm van die gross aan en word in stilte die dence, dan skei die dence van die gross ook op die mees effektiewe manier. Daar is die 6 ure nag en 6 ure dag en hulle veg nie met mekaar nie, omdat daar 6 ure Twilight voor die 6 ure van nag is en ook 6 ure Twilight voor die 6 ure van dag is. Die geheim is in die twee Twilights weggesteek.

Wat is die twee Twilights van 6 ure?  Vav is 6.  Die Davidster is die 6 punt ster.  Die 6 punt ster is ‘n regop driehoek en ‘n onderstebo driehoek.  Die  manlike driehoek en die vroulike driehoek; die David spinnende ster.  Die metabolisme spin.  Die David met sy spinnende slingervel om hom.  Die 6 ure Twilight Meganisme.

009Wanneer na die Davidster gekyk word en die linker en regter sy verbind word, kry een die vierkantjie waarmee Storetjie begin; die Pappa en Mamma bo en mamma en pappa onder.  Afhangend of een na die ster kyk of omdraai en in die ster staan en terug kyk.  So een is  die middelpunt of 13de punt met die 12 punte om jou, die Echad 13 eenheid.  Die David koning met sy 12 stamme om hom.  Die David wat die slingervel om homself swaai sodoende sy eie Goliat derde oog oop te maak met die energie sisteem se plus en minus funksies, sodat die hele Echad 13 sisteem nou op die grens tussen twee Planes funksioneer.  Sien die Caduceus prent, dus die een met 5 klippies in sy sisteem, die 5 siele en 5 liggame, nou kan deurbeweeg na die volgende Plane: die 1 in die middel met 36 punte omring sisteem van die Yechidah 37 eenheid.  Elke aand en elke oggend se twee 6 ure Twilights swaai David die slingervel, genereer elkeen van ons self die oorgangs energie en polariteit.

Die skeppingswoorde: ‘Laat daar lig wees…’ Die lig is dag en nag.  Die lig is white matter en dark matter; die polariteit swaai om van Plane tot Plane.  Die nag 6 ure dark matter en die dag 6 ure white matter ruil dus om Plane na Plane.  Op die grens oorkruis die twee – in die Twilight 6 ure oorkruis die twee.  6 ure Twilight bo en 6 ure Twilight onder; 6 ure van David slingerswaai, energie opwek.  Elke oggend van 3vm tot 9vm word die nag 6 ure se slaap of donker se bewussyn verwerk en elke aand van 3nm tot 9nm word die dag se bewussyn verwerk.  Daarom moet die dag 6 ure ook bewussyn ruimte laat vir die nag 6 ure.  Die gross moet die dense vorm uit die subtle en nie die subtle met die gross nou ook in gross verander nie.  Die gross moet van die subtle geskei word op die presiese stadium waar die subtle nou dense word.

Die twee Twilights moet korrek funksioneer. Die oggend 6 ure Twilight moet ook nou weer die priester terugkry uit die Allerheilige, en hom nie daarin laat verwyn nie.  Die mind moet nie verlore raak nie.  Yoseph die dromer moet uit die donker put uitkom om die voedsel te gee…. Maar let mooi op, Plane 6 en Plane 7 of die Archangels Plane en Christs Plane het nie meer die slange van lig en donker nie…

Onder buite is die Nadir en bo buite, is die Logos.  Met die..training  of the mind… sien mens die Nadir onder tot Logos bo as die bewussyn wat die hele Heelal as Malchut, wat die opsommende is as die 1 van die 9 ander Sephira of van die Heelal of van die Eretz, Moeder Aarde, wat nou ook beskryf kan word as the Planetary entity.  Dan kan Plane 6, die Archangel Plane beskryf word as the Planetary intelligence en dan ook die Plane 7 as die Planetary being, Planetary life in all its forms.  Storetjie het al oor die training of the mind gedeelte gestorie….

32

NAGGESIGTE

Die training of the mind met energie denke neem dus die bewussyn vanaf Plane 1 tot Plane 7 met die 7 maande dragtyd van die 7×7=49 uittog uit Egipte.  Dus vanaf Plane 1, man, na Plane 7 Christs binne die Heelal sirkel.  Die uittog van 7 maande dragtyd, wat nog binne die Heelal sirkel eindig en wat eintlik finaal die uittog van 9 maande dragtyd moet wees, wat buite die Heelal sirkel eindig met die Nadir 8 en Logos 9 wat bykom.  Die ware 8 insig wat die 9 Logos met die 90 grade gedraaide visie raaksien.  Die uittog soos deur Yeremiyah beskryf: Yes a time is coming, says Hashem... die 12×6=72 Naam wat na die 7 maande dragtyd uit Egipte net met die 12×5=60 energie denke begryp word.   Maar na die 9 maande dragtyd wat volg, as die volledige 12×6=72 Naam begryp sal word…when people will no longer say as Hashem lives…  Die lewenskrag in die lewensvorms …who brought Yisrael out of the land of Egypt, die land waar hulle die dromer Yoseph se voedsel geëet het.  Maar nou met die broer van Yoseph  naamlik, Benyamin se voedsel, sal die 9 maande dragtyd se bewussyn bekend word, naamlik die nuwe uittog bekend as…who brought Yisrael out of North land an took them out of all the countries where I had scattered them.  They will dwell on their own soil.  Daar is altyd die dromers en die wat drome kan uitlȇ soos Yoseph of Daniel, wat as gevolg van hierdie vermoë aangestel word as die regeerders.  Die wȇreld se politieke spel en magspel en oorlogspel is nie nodig nie.

So wat behels die ware koning of Melek van die ware Yisrael of 12 stam of 12 radiale Program?  Waar kom die naggesigte of drome vandaan wat hulle konings maak wanneer hulle die vermoë bekom het om die naggesigte te kan sien en te kan uitlȇ?  Kom Storetjie storie training of the mind in eneregie denke daaroor. Meditering voedsel, buit van Benyamin op die tafel.  Kom sit aan…

Die 7 maande en 9 maande dragtye is nie net uittogte nie, maar ook intogte.  Daar moet ‘n intog en uittog plaasvind. Daar moet ‘n beweging na die middel van die sirkel en na die buitering plaasvind.  Daar is die negatiewe lading na die middelpunt en die positiewe lading na die omtrek in die polariteite wat die energie spin genereer.  Dit kan ook soos volg verduidelik word: Yahshua en Yochananda funksioneer so.  Die twee halwe ongesuurde brode funksioneer so met Pesach, die twee gesuurde brode funksioneer so met Shavuot.  Die dag en nag funksioneer so met die twee Twilights, die ware 8 Mashiach funksioneer so, dus die ware 8 is 90 grade gedraai en is dus net ‘n lyn;  die 6de lyn wat die sirkel van buitelyn tot buitelyn van die omtrek verbind.  Die 12 radiale is net 6 deursnitte.  Die 5 klippies van David verteenwoordig net 5 deursnitte, dus 5×12 radiale, maar daar is 6×12 radiale.  Dus die David koningskap kom 1 radiaal kort.

It is important to understand that die miracles we experienced in Egypt concern not only the redemption from bondage, but also the birth of the bond of companions of the soul between the Almighty and the community of Yisrael.

So met die sogenaamde dood, of vrymaak van een Plane se vasgevangde toestand, is daar die geboorte in die nuwe Plane. Hegter groei in sielverbintenis: Nephesh, dan Ruach, dan Neshamah, dan Chayah, dan Yechidah.  When you come into the land that Adony Hashem has given you so that you have occupied and settled it, you will eventually say, we would like to appoint a king Melech… Moach = Mind, Neshamah = Lungs,. Heart = Ruach, Liver = Nephesh.  So wat beteken dit?

Dit beteken dat Yisrael se koning Melech, is die Mind, Heart and Liver van die 12 stamme se mind heart and liver; die Neshamah Ruach en Nephesh.  Daar moet dus nog die Chayah en Yechidah bykom om die 5 siele vlakke te voltooi.  Die na 7 maande dragtyd geboorte baba kort nou die Nadir en die Logos, die Chayah en Yechidah wat na die 9 maande dragtyd se geboorte moet volg. Solank die Yisrael of 6 sirkel deursnit of 12 sirkel radiale Program nog nie ‘n Melech het wat die volle Torah priester ook is nie met die Torah as grondwet nie, is die Program nog in die 9  maande dragtyd ballingskap en is Abraham, die 5 siele, die 5 hei, Program nog onder druk van die Abram Program; die kinders van Hagar.

Maar nog dieper training in energy meditation.  Die aanstel van die koning is die aanstel van die EIE EK as die 1 in die middel van die 12 van die Echad 13 Melech David, asook die aanstel van die EIE EK as die 11 in die middel van die 12+12+12=36 van die Yechidah 37 eenheid  en dan die  Echad 13 plus Yechdah 37 vir  die ware Mashiach 50 funksie.

Maar onthou altyd Maatjies: as God, like God but not God.  Dus na beeld en gelyk aan in die Somethingness maar nie die Nothingness nie; die God buite afstand of tyd of ruimte of enige geskepte iets.  Die beeld en gelykenis binne die Somethingness van die Nothingness.  Die NOT, die LA, dus die AL spieëlbeeld; Somethingness van die LA Nothingness.  Daarom moet die beeld en gelykenis presies volgens die Torah optree en skep. Die bouers moet presies die Argitek se bouplanne in mind, heart and liver in die lewensvorm uitvoer soos wat die Yechidah 37 en Echad 13  se 50 voorkryf: die Yechidah 37, die sielsgenoot; die Echad 13, die Chayah lewenskrag in die lewensvorm  soos die Torah voorskryf.

Die droomgesigte van die Yechidah 37 dromer; die 1 in die middel van die 36 Merkavah.  Die Melech Shlmo troon; die 1 in die middel van die 12 Merkavah, die Melech David troon.  Die 8 wat se bosirkel 90 grade gedraai is van die ondersirkel en dan as Malchut en Yesod oorslaan opmekaar as die een sirkel met al 6 deursnitte nou sigbaar as 12 radiale.  Die Boself en Onderself nou een.  Maar nou word die ware kosmiese Christos gevorm, die spinnende energie bal met 6 rigtings en die 4 Dalet 40 Mem 400 Tav funksie binne-in wat die middelpunt… 1, die Ayin met die tong wat kan praat skep en geslagsorgaan wat kan doen skep.  Die kosmiese Christos Mashiach en die fisiese Christos Mashiach; hulle wat die kosmiese Christos kan Shem Ayin en die wat die fisiese Christos kan Shema.  In dogma  taal: die Christos wat met praat skep en die Jesus wat geslagsorgaan  skep.  Dit is wat elke Maatjie kan word indien Maatjie die Program kies en vra om gekies te mag word.

34

KIES JOU LAM SE GROOTTE

Hierdie Pesach en week het ons groot waarhede by om in te bring in die Hei(5)  van  water en vuur en aarde en lug en Vav.  Die Dalet Vav Dalet  Mashiach werk.  Die volmaan David maal, dubbel lyne se kruising vortex.

Die eerste drie dae en drie nagte of 72 uur of 72 Name,  is die 3 dae van die 7 dae van die Ongesuurde Brode waar deurbeweeg word deur die drie veils, die..Ayin, die Ayin Soph, die Ayin Soph Aur.  Die Hoë Priester wat met Yom Kippur in die Allerheilige ingaan; die Negative Existent NOT manifest wat die 3% bewustheid van die fisiese brein geen kennis van bevat nie.  Dit is die eerste drie dode soos in Cosmic Doctrine p166 beskryf:

1) neutralisation of two moverments  

2) the transmutation of force from one plane to the plane below (ter helle neergedaal) 

3) death of the individualised  consciousness and abstraction of the absolute essence of life in meditation. 

Nou is die 72 ure klaar en nou volg die verdere 4 dae van Ongesuurde Brode.  Die Dag 4.  Sleep, the linking or teaching death. Objective on its own plane.  Dag 5.  Death of the personality and all its desires.   Dag 6.  Trance, the body sleeps but the soul is awake.  Dag 7 Initiation.  Consciousness withdrawn from the personality and made one with the individuality.  Die merk aan die deurposte met die Pesachlam se bloed.   Die lewe is in die bloed; die metode beskerm die eersgebore Yitschak, die vyf siele ingryping  teen die  dood.  Voordat in die Unmanifest inbeweeg word, moet daar ‘n merk in die Manifest kant gelaat word om na terug te keer, om dan as ‘n geïnisieerde op te tree.  An initiate is a dead man who manipulates his body that he may thereby serve those who cannot otherwise be approached.

Wie is hulle?  Dit is hulle wat eet van die Boom van Kennis.  Die goue kalf godsdiens.  Die slim filosofiese denke.  Die Christendom wat die Torah verwerp het. Die wat die energiewette verwerp.  Die wat die ware God verwerp het en in sy plek besluite neem oor die bestaan van die totale gemanifesteerde.  Hulle kan nie enigsins anders benader word, as deur die benadering wat beskryf word aan die einde van die 7 dode nie.  Die geïnisieerde wat die dienskeg in stilte is.

Maatjies, dit is belangrik om tydens die 7 dae van ongesuurde brode, die hart daarop te sit om die ongesuurde nuwe trancendental wat die hart verstaan en nie die brein nie, nou te ontvang uit die Unmanifest kant.   Dus die hart op die nuwe geboorte kant, na elkeen van die 7 dode se opstaan uit elke dood, aan die nuwe lewensvorm kant, te sit en nie met die brein aan die dood kante vashaak soos die Christendom nie.  Sien met die oog van die hart die nuwe lewe en lewensvorme vir al 7 ongesuurde brode van elke dag.  Eet die nuwe lewensvorm en lewe van elkeen van die 7 Levels.  Laat die lewer die nuwe verteer en nie die dood kant verteer nie; eet die nuwe lewe kant, eet die ongesuurde brood, drink die nuwe wyn.

Maatjies onthou die groot geheim, die verleidster in die paradys is ‘n mens, ‘n Adam vrou, nie ‘n engel nie.  Luister mooi, shema mooi.  Shem Ayin, die Ayin eerste veil van die eerste dag van ongesuurder brode is nie ‘n engel nie.  Die volgende nuwe level is altyd positief of manlik teenoor die vorige level.  Die lewer as eerste verteerder van die vrugte, is dus vroulik.  Die doodgaan lewe is dus vroulik.  Die volgende level, die hart, is dus manlik.  Die nuwe geboorte level is dus op in die manlike hart level in.  Die lewer is aan die doodgaan kant; die hart is aan die geboorte van die nuwe lewe kant.  Moet nie die gesuurde voedsel van die counterfeiting spirit van die doodgaan level eet nie.  Vir al 7 dae moet die volgende level se voedsel ingeneem word, die ongesuurde nuwe brood.  Die hart sal later die brein voed.

Wanneer die doodgaan level se gesuurde brood geëet word, is dit die Nun Mashiach wat ‘n aborsie veroorsaak terug in die vorige level, die dood kant.   Die dood aan die kruis kant, die oorkruising na die nuwe level geboorte kant vind nie plaas nie.  Die twee enkel bewegings vorm nie ‘n nuwe gesamentlike as ‘n nuwe eenheid geboorte in ‘n nuwe level en lewe nie.  Die nuwe lewensvorm met die meer ontwikkelde nuwe lewenskrag nie.  Let baie, baie mooi op:  die eerste ongesuurde dag eet die Maatjies drie brode – twee heles en twee halwes.  Want die eerste dag is dit twee vry bewegings wat saambind in een, wat as ‘n atoom bekend staan.  Die atoom is die basis van die materie.  Dus op dag een beweeg die nuwe atoompie nou een level af in materie in. Die materie moet nou eers dien as die vorm.  Die doen van die Torah moet eers plaasvind in die materiele.  Dan volg die 6 dae of Levels of opbou van die volledige Vav 6.  Die 2 x 72 = 144 ure se Onderself Echad 13 eenheid en Boself Yechidah 37 een wat die 144 opmaak.

Let ook nou mooi op: die afgaan in die materie van die eerste dag met die 3 ongesuurde brode, is die nuwe lam vanuit die Ongemanifesteerde en nie die een wat die aborsie is nie.   Die lam moet 100 % tammiym wees, suiwer, uitgesoek.  Let mooi op:  ‘n nuwe lam, nie ‘n ou lam van die vorige jaar nie,’ n nuwe lam. Nuwe Yud, nuwe offer.  Julle moet julle een jaar tammiym lam slag between the two evenings, dus twilight  van 3 nm tot 9 nm;  die 6 ure is die Vav 6 wat julle beskryf.  Die grootte van die lam.  Julle moet die lam kan opeet die nag van 9 nm tot 3 vm.  Julle moet die…truth realise that in order to to obtain clariry… om duidelik die inhoud van die nuwe .higher forms of existence.. the transendental, one must circumscribe the field of vision…  Die grootte van die Ring Pass Not van die nuwe.  Die nuwe lam wat totaal opgeëet moet kan word.   Die lewe in die bloed van die nuwe lam aan die deurkosyne wat red teen die dood, wat die oue wat verby is bring, die 6 ure Twilight lam se Vav(6) bepaal die grootte van die Vav( 6)  Nag deel, die ongemanifesteerde deel wat ingebring  gaan word deur die Vav(6)  twilight deel,  wat dan deur die 6 ure van die Vav 6 van die dagdeel verwerk moet word.   Die 6×12=72 plus die nag se 6×12=72, dus die ware Shekinah se 144.  Elkeen moet nou sy nuwe ring pass not vir die jaar wat kom, baie mooi bepaal sodat hy of sy ’n duidelike prent kan kry…clarity of vision vir die jaar bepaal.  Geseënde lam slag vir elkeen.

34

UNMANIFEST THRONE

Dit is nou duidelik dat die Ring Pass Not, the prescribed field of vision vir die brein bewussyn, die vierkant grootte van Storetjie se begin, die drie Veils, Ayin, Ayin Soph, die Ayin Soph Aur, die voorhangsel in die tempel tussen die Heilige, die brein bewussyn van die manifest  en  die  Allerheilige, die transendental consiousness, tussen die 7 maande Yahshua geboorte wat die voorhangsel skeur sodat die 9 maande Mosheh Mem Shin Hei 40+300+5 = 345 = (3 + 4 +5 = 12), die 12 revolving radii, the 12 rays, die 12 stamme van Yisrael.  Hierdie is ‘n baie groot geheim wat gegee word.  Die vierkant gee die 12 x 3 = 36 en die sirkel gee 15 x 3 = 45.  Dus word die Ring Pass Not met 45-36 = 9 oorskrei met die drie siele, Nephesh, Ruach, Neshamah; 12 x 4 = 48 en 15 x 4 = 60 met vier siele, Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah.  Dus net die mens kry die 15 x 4 = 60 Samech ewige lewens siklus, die Jesus ewige lewe sonder ‘n Aarde, dus sonder ‘n hemel of ‘n son wat die Aarde kan onderhou.  Die geheim sal Storetjie nog oor storie en nou ‘n oorskreiding van Ring Pass Not met vier siele is dus 60-48=12.   Maar met vyf siele, Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah, 12 x 5 = 60.  Nou het die vierkant, die Dalet 4, die Aarde, die Planeet ook Samech(60), die ewige lewens siklus ontvang.   Die 5 x 15 = 75.  Die oorskreiding is nou 75 – 60 = 15.  Fantasties,  nou is daar die  ware 15 Shekinah, die ware  Yah 15 Yud(10) + Hei(5) = Yah 15 wat die ware 702 Shabbat bring, die 687+15=702 Shabbat Shin(300) + Bet(2) +Tav (400) = 702  of die voltooiing van die Shin en Tav  laaste  2 letters met 2 Vav ‘s wat die letters ook die  vierbeen Shin en Vierbeen Beit maak.

Maatjies, met die Christendom se vals Paasfees op hande, die vals counterfeiting spirit, die vals 15×4, net 4 siele tot Chayah se = 60 Samech; vals want dit is net die halwe waarheid.   Die ware, volle waarheid van 5 siele, Yechidah ingesluit x 12, die aarde ingesluit, se 60 Samech en die Pesach met 7 dae Ongesuurde Brode wat loop tot die 7 x 7 Shabbatte se Shavuot ware Echad 13 + Yechidah 37 = 50, die ware nun 50 Mashiach.  Die ware David ewige erfgenaam tot die  Unmanifest Troon, die in as god, like god, but not god,  die ware spirit.  Die ware Shekinah van 5 x 15 = 75 – 60, (vanaf  12 x 5= 60) = 15  die ware Shekinah, die ware spirit wat op die dag 50 die Yobel bring vir die Aarde en die nuwe Hemel of son, of ligbron van 49 keer helderder en 49 keer groter.   Hierdie is groot, groot geheime Maatjies, luister mooi met die Ayin oor.   Cosmic Doctrine beskryf pragtig hoe die ware Nun, ewige erfgenaam Mashiach metode gevorm word, wat in god, like god, as god, but not god is; die ware Logoidale bewussyn, die 100% linker- en regterbrein paar, die 12 meridiane, die 12 ware in die vorm van 8 vloei wat 90 grade gedraai is op die Ring Chaos of weer op die Ring  kosmos.

Cosmic Doctrine p. 26:   Although the Ring Kosmos, the Ring Chaos and the Ring Pass Not, each continue  on one plane, and spin in their own place, the synthesis of their movements give rise to a series of revolving radii.   These radii are the rays.  You must conceive of them as a series of spinning rings linking centre to circumference and see, a) the influence of the Ring Chaos in the force which causes the outgoing current that flows to the periphery.  b) the influence of the Ring Cosmos in the force which causes the current to flow towards the centre. c)  the centre (die son, die bron) is the synthesis of all the forces and the balancing of them.

can-stock-photo_csp15570459Hier volg nou die groot groot geheim… It wil be perceived then that upon the Cosmic Plane the rays give rise to the Central Sun.  Die nuwe son moet so geskep word die nuwe bron van lewe vir die nuwe aarde moet so geskep word.  Die 15, die Yah, die ware Shekinah is die Redder.   We have now arrived at a point when in addition to the three great primaries Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur which are strictly external to the Cosmos they have generated, we have a purely Cosmic movement, the movement of the flowing rays, the ray that flow out and return.   Now these rays, these circular rays...

Die 8 Mashiach vorm rays, die Yoseph na die een kant toe en Benyamin na die ander kant toe.  Die ware Echad 13  en  Yechidah 37  rays  die ware Dalet Vav Dalet metode van ewige erfgenaam. … which are reflected back from the Ring Pass Not …het binne die Torah grense gebly, het nie Yisrael 12 en Torah verwerp soos vals Christendom nie…must be thought of in pairs, each one being in special association with its opposite number so that the true movement is a figure of 8, the outgoing flow being above in one half of the circle, and below in the opposite half.  Here in is a very deep truth.

Die stukkend slaan die die klitser, die weer meng van die menger, die 4 x 6 ure van die dag en nag en twee Twilights.  Die laaste en 9 maande geboorte…

These new movements set up stresses among themselves which give rise to a series of concentric rings of movement so that the Cosmos becomes divided up into segments of influence.   The movements of the spinning rays and the concentric circles are known as the great secondaries.   There are 12 Rays and 7 concentric circles…

Die great secondaries is die Adam, die natuur kragte, die Saints, die Masters, die Angels, die Archangels, die Christs.   Die 12 rays is die 12 stamme van Yisrael wat die eenheid van 12 meridiane is, die Mashiach volk, die David volk, die ewige erfgenaam tot die ewige Unmanifest Troon, die Dalet Vav Dalet metode.   Die Vav wat die twee Dalette koppel in die ewige proses waar die gemanifesteerde brein bewussen nou  transcendental bewussen ontvang vanaf die Ongemanifesteerde.  Die lesse wat beskryf kan word.  Die transcendental unmanifest bewussyn is soos iets in die manifest brein bewussyn, maar net heel anders, groter, mooier, ens.  Daarom word die syfer metode, die Qabalah metode, die Zohar metode, die Enerology unified vision metode, die Torah metode, die 22 letters metode, die prentjies metode gebruik as gereedskap in die brein bewussyn hande soos gereedskap in die liggaam se fisiese hande; as verlengstukke, as hulpmiddels in die training of the mind.

So nou is daar die Ring Kosmos, die Ring Chaos, die Ring Pass Not, die 12 radials en die 7 levels.   Met die gewone verloop van die ewolusie gaan dit baie, baie lank neem vir ‘n kwantum sprong om plaas te vind.  Maar nou is dit so dat die 12 radials nou nog ‘n invloed het wat tangentials genoem word.  The intersecting of the rings and the rays give rise to angles, and the sharp tangetial movement thus occasioned, introduces a new factor into the Cosmos. 

006Hierdie faktor maak die moontlikheid van inisiasie moontlik.  Die moontlikheid dat daar in ‘n kortpad kan bestaan vir die ewige ewolusie van die ewige lewenskrag deur middel van die ewige lewensvorme wat in kwantums deur die ewige groeiende lewenskrag benut word.   Die bewegings bekend as tangentials kruis mekaar en vorm op die kruispunte vortekse.  Daar begin die bewegings nou om mekaar draai en dupliseer die groot sirkels op ‘n baie kleiner skaal.   Die vortekse en die laylines of energie vloeilyne of grids, vind ons in ons eie liggame, bekend as aktipunktruur lyne, of grids op die planeet of aksiotoniese lyne in die Heelal.

Cosmic Doctrine by Dion Fortune p30.  In these tangential movements the lines of force are continually crossing each others paths, being confined to small segments of the Cosmos.   Where they cross the vortex is set up by the opposing influences modifying each other’s actions… inisiëring prosesse.  There, instead of proceeding in these slight curves, which give rise to enormous circles, they are deflected into a new movement and gyrating about each other relatively static,   Yisrael swerf 40 jaar, maar die vortex by Horeb gryp in en net 3 dae is nodig  …thus setting up a composite unit…Yisrael Mashiach volk… of forces which no longer are influenced independently by the action of greater forces…  kleiner Ring Pass Not vir hulle inisiasie… but are influenced together.   Thus are atoms formed.   Two intersecting forces setting up a vortex and  gyrating about each other, instead of circling  the limits of the Cosmos.   Dus ‘n kort inisiasie tydperk – die gee van die Torah met die vortex tyd en vortex punt; die Yisrael inisiasie.

Die een wat kies om gekies te word vir die Yisrael inisiasie proses, ontvang dan die Berg Sinai vortex inisiasie in al 10 Sephiroth.  Die Lamed se life, love, laughter…tot by law of loveliness, sodat daar dus in al die 10  Sephira die Lamed se lieflike lewens lag gehoor kan word.  Die lieflike lokkende lig van die  lewende wat se lewensdoel nie is om sy eie bas te red en na ‘n vae hemel ȇrens toe te vlug nie, maar weet hy beklee vir ewig die Ewige Troon se erfgenaam pos van die troon van die Ongemasnifesteerde kant, die Is God kant.  Hy weet hy is in God, like God, from God but not God.  Nooit, ooit God nie.   Sit nooit, ooit op die troon van die Ongemanifesteerde deel van die Godstroon nie.   Hy eet jaar na jaar vir ewig ongesuurde brode met Pesach en die 7 dae daarna.   Hy tel jaar na jaar die 7×7 Shabbatte die Omer van olyfolie, wyn en koring.   Hy eet jaar na jaar die twee gesuurde brode met Yobel, Shavuot, die ware Nun 50 wat bestaan uit Echad 13 plus Yechidah 37 en die projeksie na Chanukah.  Hy hou jaar na jaar die ander helfte se trompette dag met Yom Kippur en Sukah en dag 8 en dag 9 en projeksie na Chanukah.   Dus is die jaar Shabbatte ook vir ewig.   Dit is die ewige inisiasie roete beskikbaar vir die wat kies om deur Ayin gekies te word; vir die tangential beweging, die versnelde roete.

35

DIE EWIGE ERFPORSIE

So, wat beskryf dit alles?  Dit beskryf die daaglikse doen en late van ons lewe in materie en met materie, die energie wat ons in materie instoot moet die materie deur die space laat beweeg.  Die materie wat deur die space beweeg laat ‘n permanente groef in die space agter. Die groef in die space vorm die abstrakte bekend as consiousness, ons moet bewus word van die abstrakte consiousness, ons moet energie dink, abstrakte groef in space consiousness energie bewussyn wat gelaat word deur energie wat in die beweging van die materie ingestoot is.  Watter energie het een in sy daaglikse bestaan, verhoudinge, werk, huis, goeters ingestoot en watter nasmaak gee dit in sy mond, vannag alleen?  Gee dit ‘n bitter nasmaak of gee dit ‘n goeie nasmaak. Waaruit bestaan die groef in space?  Die abstrakte energie consiousness bewussyn?  Is dit geheue positief of is die opsommende consciousness negatief?  Wat is die emosie wat die dag wat verby is se materie energie nou drie uur vanoggend in die abstrakte energie?  Is dit die Loveliness law of is dit die pyn en seer?  Die leeg en hol kol in die hart se plek ?  Is dit die Shabat Shalom?  Of is dit die koue donker nag?

Cosmic Doctrine beskryf duidelik dat daar altyd die Heelal en die Kosmos en die Logoidale Oog bewyssyn bestaan en wat die wisselwerkinge tussen die drie is.  Die Bybel beskryf dieselfde in net ‘n ander taal.  Daar bestaan altyd ‘n aarde en ‘n hemel en ‘n ewige erfgenaam.  Die Heelal Aarde en die Kosmos Hemel en die Logos Oog bewussyn, ewige troonopvolger erfgenaaam.  Of in Enerology taal; die bewegings energie meganisme.  Daar moet materie, ‘n Heelal, ‘n Aarde, wees wat moet beweeg om ‘n groef in space, ‘n Kosmos, ‘n Hemel daar te laat.  Die groef in die space, die abstrakte consiousness geskep deur die materie se beweging; en die bewegende materie word aanmekaar gehou deur die Logos Oog, die Vav koppeling, die Aleph letter, die tou wat die spinnende potlood aan die middelpunt, die Yud letter, vashou. Die ewige nuwe erfgenaam van die ewige nuwe energie troon is David.  Dalet aan eenkant, Vav in middel en Dalet anderkant.  Kosmos eenkant, Logoidale Oog in die middel en Heelal anderkant.  Die materie kant kan ook as efrporsie gekies word soos wat Easu gedoen het: sy lensie sop, sy blink huis en motor en koningskap in die materie nou.  Of Yahkob wat die David ewige ergenaam erfporsie kies, die ewige nuwe Aarde en Hemel wat ewig nuut kom se Logoidale Oog bewussyn tussen die twee.  Nun(50) die ware Echad 13 plus Yechidah 37 se 50 ewige vry erfgenaam van die ewige nuwe troon wat ewig aanhou kom.  Die ewige lewensgroei in krag deur middel van die ewige nuwe lewensvorme se ewige Logoidale Oog koppeling.  Die ewige erfgenaam.

So wat is die ewige erfporsie wat die ewige Logoidale Oog erfgenaam, die David Mashiach, dan vir ewig bly ontvang as sy erfporsie nou nie koningskap in die Hemel of koningskap op Aarde is nie?  Die ewige erfporsie van die David ewige erfgenaam is die voorreg om vir ewig meer te leer en te wete te kom van sy ewige oneindige God wat hy so lief het en hom so lief het.  Die moeder – Binah Ruach Devekut – vaskleef. Die liefde wat liefde is, soos Storetjie reeds oor gestorie het.  Onthou Maatjies, Storetjie is net training of the mind to think energy

Cosmic Doctrine p. 163  The 5th Death, beskryf  die dood van die Personality en die persoonlike  liefde en dan die geboorte van die Individuality en die volwasse liefde…

That is a state of consciousness in which all is embraced.  He then seeks freedom from the lesser love, and with  this desire for escape from that which is good, though finite, in order to realise the good that infinite, causes the 5th death, and he is born into the individuality, perceiving the Face of the Face of the Father in Heaven.  But with the waking of desire, come again the dreams and with the dreams come the recall into matter.  The spirit beholding the Face of its Father, until consciousness is weary with its brightness, closes its eyes and sleeps, and sleeping it dreams of its unfulfilled desires and so it is born again…

Let nou baie mooi op na die kern begrip wat nou volg:  For upon the plane of desire a state of consciousness is a place, and as we desire so are we reborn…  Dus is the state of consiousness die faktor wat bepaal op watter ewolusie vlak jy weer voortgaan.  Hoe groot jou Ring Pass Not gaan wees, hoe groot jou Pesach lam gaan wees met die nuwe Pesach maal in die woonplek waar jy jou nou gaan bevind.  Waar jy jou nou weer in Exodus 12 met die Pesach en uittog bevind.

CD p 19:  The receiving of knowledge falls into two divisions: the record of facts and the explaining thereof.  Storetjie verwys hier ook na Keys of Enoch, the Keys of Knowledge:   Knowledge can only consist of that which is present in the mind. That which does not enter the mind, cannot be known (deur die brein).  Therefore you can only know that which you have senses to interpret to you.  As new senses open up, more planes of existence can be known.  There is however a limit to the knowledge of the finite.  Perception ceases at the barrier of manifestation.  Of that which lies beyond, we can only know by analogy. 

Hier is waar die nodige gereedskap nodig is, die Qabalah, die Zohar, die Eneroligy, die letter permutasies, die Cosmology, die Torah…. The unmanifest is pure existence  Nou bevind ons ons by die deel in die Ou Tesament waar Mosheh nou vir die Yiisrael volk moet gaan verduidelik wie het by die bos wat nie uitbrand nie, met hom, gepraat.  Die EK IS… wat eintlik..proceed to become is.  Die NOT…EK IS Unmanifest wat die proceed to manifest is.

We cannot say of it, that it is NOT.  Although it is not manifest, it is.  It is the source from which all arises.  It is the only reality.  It alone is substance.  It alone is stable…enerology…it alone is certain.  All else is an appearance and becoming

Hier is die belangrike punt: die ewige becoming van die unmanifest in die manifest. Die ewige lewenskrag.  Lewens energie groei deur middel van kwantum spronge van ewige lewensvorms waarvan die ewige lewensgroei gebruik maak.  Die ewige David Mashiach, ewige erfgenaam van die ewige troon. Die ewige Pesach maal met die ewige nuwe becoming ongesuurde brode, die nuwe onbesoedelde becoming vir ewig moet ingebring word met die ewige ongesuurde brode se 7 dae.  Of this Unmanifest, we can only say it is …die EK IS wat Mosheh stuur.

It is the verb – to be – turned back upon itself.  It is a state of pure being without  qualities  and  history. Vast Face volgens die Zohar.  All we can say of It, is that it is not anything that we know, for if we know anything, it must be in manifestation for us to know it, and if it is in manifestation, it is not un-manifest.  Therefore the very fact that we can know it, proves that it is not unmanifest.  The unmanifest is the great negation.  At the same time it is the infinite potentially which has not occurred.

Die potensiele energie wat na die kinetiese energie toe vloei en terug vanaf kinetiese na potensiele energie met ondervinding.  In die boek van Rigters in die Bybel toon dit nou duidelik dat elke keer wanneer ‘n Rigter die besnydenis en Pesach korrek instel aan die begin van die jaar van die maande, die Onderself reeks wat lei tot die Sukah  Boself reeks, dan verloop die Yisrael inisiërings program mooi positief en hou die Program vir etlike jare aan.   Maar sodra daar nie ‘n sterk, getroue Rigter bestaan nie, dan verval die Program.  Maar darem nie sonder enige sukses nie want indien daar wel enkelkinge gedurende die jare wat die Torah, die Shabatte, die gebooie, verordeninge en insettinge wel gehou en gedenk,  het daar tog van die Yisrael die vyfde dood en nuwe opstaan fase in die nuwe bestel wat bepaal word deur die  wet…for upon a plane of desire a state of consiousness is a place… weer gebore geraak.  As we desire, so we are reborn… Daar kan selfs die geboorte na die 7de dood wees, beskryf as CD p166: …the consciousness withdrawn from the personality and made one with the individuality.  The initiate is a dead man who manipulates his body that he may thereby serve those who cannot otherwise be approached.  Yahshua verander sy vorm na gelang omstandighede met sy verskynings aan die studente nadat hy sy nuwe individuality ontvang het.  Ons sal nog meer kan doen in die nuwe tyd wat nou aanbreek…

37

TRANCE DOOD

Vandag is Dag 6 van die 7 dae van Ongesuurde Brode.   Dag 6 word in Cosmic Doctrine die trance dood genoem. Dit is ook die Tiphareth Sephira dag.

Live all life with God for a background, and measure all your deeds against the span of heaven and assess them in relation to the cosmos, so shall your sin be grievous in your sight, and your errors very small.

Hierdie is die raad wat saamgegee word met vandag, die sesde dag van Ongesuurde Brode; die sesde dood wat as trance bekend staan.  Die toestand waar die liggaam slaap maar die siel wakker is.  So hier kan die siel nou objektief op sy eie op beweeg of af beweeg.  Die trance Dood ses is die sesde Sephira, Tiphareth.  Die middel Sephiroth wat met al die Sephira kontak kan maak; dus na die Individuality Boself kant en na die Personality Onderself kant.  Dus na die abstrakte kant en na die materie kant;  dus na Kether kant en na Malchut kant.  Dus na un-manifested en begin van manifested kant en na volledige materie manifested kant.  Dus na die nuwe hoeveelheid goddelike openbaring wat bykom met elke nuwe kwantum, of Yud op die Gimmel voet kant en dan die volledige geboorte van Yud na Tet van die een pilaar of die geboorte van  Melek Tzedek van die ander Pilaar.  Dus die volledige Mashiach bewussyn in Malchut, die 10de Sephiroth.  Maar nou bring Storetjie die groot geheim; Benyamin verskeur nou weer die ou begrip.  Die gedeelte van die  raad van die trance, die dood 6 ...live all life with God for a background…  hou baie, baie  meer in, as wat die eerste begrip wat een se bewussyn opneem, inhou.  Tiphareth staan ook bekend as the sacrificed god… Agter die begrip is ‘n groot geheim verskuil wat totaal misverstaan word deur die Christen godsdiens.   Storetjie sal nou baie moet storie om die ware begrip tuis te bring.  Die lewe ewolusie vind vir ewig plaas deur die lewenskrag wat vir ewig bly groei deur middel van die ewige nuwe lewensvorme wat elke kwantum voorsien word nadat die ou lewensvorm uitgedien geraak het.  Kyk hoe mooi nuwe lewensvorme het David vir hom gekies, of Yoseph vir hom gekies of Batsheba vir haar gekies daar by die Bene Elohim wat die lewensvorme voorsien.

sefirotSo wat is die geheim?  Die geheim is dat die…NOT…die nothingness, die unmanifest, nou met kwantums, ‘n Yud..hoeveelheid, manifesteer.  Die Yud hoeveelheid is dan gelykstaande aan die gemanifesteerde se Godsbegrip.  God is vir die kwantum so groot soos wat die Yud is wat gemanifesteer is.  So nou is dit pragtig om die gemanifesteerde God nou in ons Dood Ses raad as agtergrond te hou.  Maar wat gebeur nou as dieselfde persoon met die Onderself Personality  met die naam Abram nou die Hei(5) bykry en Sarai die Hei(5) uterus kry en nou die Individuality nuwe kwantum, nuwe hoeveelheid Yud God laat inkom?  Watter god hou een nou as agtergrond?  En wanneer daardie nuwe kwantum nuwe Yud hoeveelheid God nou by gemanifesteer word onder die Geburah naam Yitzchak, wat nou?   Die Christen Personality met die Personality liefde wat reeds nie die Individuality nuwe kwantum  liefde, die Geburah sweepklap liefde verstaan nie, die Sephiroth as onheilig sien, sal nou sy Satan in die nuwe hoeveelheid God sien.  So Maatjies, nou ontstaan die probleem: op een grootword plaas het die Boer op die een koppie met God in die agtergrond gebid: ‘God gee ons more die oorwinning.’  Die Brit bid op die koppie langsaan tot sy God in die agtergrond: ‘God let we destroy our enemies tomorrow.’   Die Duitser met sy God in die agtergrond: ‘Gott mitt uns.’  Die Amerikaner met sy God in die agtergrond  ‘The Lord save America’.  Wat nou Maatjies…die Jood en die Moslem?

So Maatjies, die oneindige NOT Unmanifest is ewig dieselfde, maar die ewige groeiende manifest, deur ons as God beskryf, groei met Yud kwantums in ons bewussyn.   So ons moet nou ons vorige God bewussyn kwantum opoffer om die nuwe Yud kwantum van God in ons beswussyn by te kan akkomodeer.  Ons godsbegrip moet groei, dan groei ons.  Dit vind met die kwantums wat voltooi word, plaas.   Storetjie weet woorde is totaal onvoldoende om die begrip te bring.  Die Maatjies moet self mediteer daaroor.  Benyamin moet die goeie getroue Boerenasie se geloof in Liewe Jesus kry na die volledige nuwe kwantum wat gevul is deur die volledige nuwe 10 Sephira Boom van die Lewe van Openbaring 22;14 op die laaste, maar eerste bladsy van die volledige Bybel.  Gaan die Maatjies help?

Nog ‘n laaste begrip van Dag 6 is dat 6 = 3×2 of 3+3; dus die 3de Dood moet Storetjie hier op Dag 6 se trance oor storie.  Dit is baie belangrik om die volgende aanhaling wat die dood begrip van die 7 dae van die Ongesuurde Brode so mooi bekryf, wel deeglik te bemeester.

It is death alone which enables you to utilise the experience for ‘did you but live, all experience would pass through consciousness and leave but little impression after the first few pictures had filled all available space.  But in death the million concrete life images is brought into one abstract concept.’ Die stukke van die klitser word een deeg in die menger.  Learn to trust death. Learn to love death. Learn to count upon death in your scheme of things.  Hoe gaan jy nou weer andersins so ‘n mooi David liggaam kry om saam met so ’n fietse mooi, seksie jong Batsheba lyfie op die strand te speel?   Regularly perform the exercise of visualising yourself as dead and conceiving how you then shall be, for thus you will learn to build the bridge between life and death so that it shall be trodden with increasing ease…  Mooi wit vurige hings perd wat ‘n gang loop soos net ‘n Boer kan ry.

See yourselves as dead and working out your destiny…die warm son op die mooi bruin lyfies langs die strand.  See youself as dead continuing your work from the plane of the dead.  Heilige Name sing met sirkeldanse en groot orkeste  in die pragtige berge…thus shall the bridge be build that leads beyond the veil. Let the chasm between the so called living and the so called dead be bridged by this method that men may cease to fear death…  Juig nou van vreugde voor die sewende ongesuurde brood!  Geseënde sewende aand en heilige dag!

37

PRAAT MET DIE KLIP

Die Pesach en 7 dae van Ongesuurde Brood en 7 x7 Shabatte Onderself  of Personality meganisme wat een neem tot die spiëelbeeld 7 maande later se Boself indivudality Trompette dag, Yom Kippur.  Sukah meganisme se beginne word ook pragtig beskryf in die begin van die eerste maand: laat die Program begin met die begin van die maande en dan in die sewende  maand, laat dit die begin van die  jare vir julle wees.  Wat is die wonderlike groot begrip agter bogenoemde?  Kom dat Storetjie nou storie oor die rigter met die naam Simson, die sterk man. Hoekom was hy so sterk?   Hy was so sterk omdat hy ‘n Nasarener was.  Hy het die verbond met die Ongemanifesteerde, die NOT gesluit.  Wat is die verbond?  Dit is dat, soos wat een se hare ongemerk aaneenlopend langer groei, een se bewussyn, een se kennis, een se een godheid godsbegrip, ook aaneenlopend groei en groter word.  Dat een verstaan dat die Pesach die begin van die maande is, die opeenvolgende volmane; dat die volgende volmaan nie ‘n nuwe volmaan is nie, maar die verlenging van die vorige volmaan, die vorige volmaan, maar net een spiraal op in die ewige opspiraal van die ewige David 70 Onderself van die ewige Adam 1000 Boself spiraal.  Die ewige David volmaan maal wat ewig op spiraal.  Die krag is in die begrip van die een God wat al groter word omdat elke nuwe maan nog meer van die een god bekend maak,  elke nuwe Yud is die een god se groter word in die Naserener bewussyn.  Die Delilah is die counterfitting spirit, die gedeelte van die een Samech(60) se deel wat nog nie voltooi is in die Philistyne bewussyn nie.  Die Geburah wat nog Satan is, die nuwe mane is nog nuwe gode wat bykom, nie nuwe bewussyn van een God wat toeneem nie.  Delilah knip sy hare; knip sy bewussyn, knip sy kragbron af.  Hy verloor sy een God sig.  Maar sy hare groei stadig weer. Die baie gode mense in hulle baie gode tempel merk dit nie.   Simson vernietig die polyisme tempel.

So Maatjies, die Naserener rigter van vandag moet ook die baie gode tempel vernietig.  Die baie gode tempel nou die een god tabernakel maak. Die beperkte opgebreekte, wetenskap god, godsdiens god, politieke god, regstelssel god, sosiale god, geldgod, versekering god, kennis god, tegnologie god, geneeskunde god,  kinderkrans god, Christen Nuwe Testament god, Mohammedaan god, Joodse Ou Testament god.  Satan god, ens.  moet deur die waarheid, Emet Aleph Mem Tav aaneenlopende groter wordende opspiraal waar Aleph nou Tav is en Tav Aleph is, maar een spiraal, een nuwemaan spiraal op, deur die Mem wysheid van die een groter wordende God; die proceed to be is.  God se ewige opspiraal Boom van die Lewe Mem wysheid en nie die Boom van Kennis van baie gode nie.  Die wetenskap god, politieke god, menseregte god, ens. nie.

Pappa sȇ vir Mamma, kom dat ons ‘n baba maak, na ons beeld en versorg totdat sy gelyk is aan ons in beeld en bewusyyn.  Die Elohim sȇ vir mekaar: Kom dat ons die Adam maak na ons beeld en versorg totdat hy gelyk aan ons is in grootte en bewussyn.  Die stappe van die proses word mooi bekryf in Cosmic Doctrine.  Die Mem wysheid, kennis en insig proses wat die baba, die Adam nou moet opdoen om volwasse te word.

CD p167: You must remember that the stream of evolving life…(die een nuwe maan na die volgende opspiralende nuwemaan se evolving life vanaf die een en dieselfde god) …issuing from the Logos…wat van die Kosmos kom… has to descend into matter in order to be organised and then having developed…form…by its confinement in matter, it uses that form as a mould, or more strictly speaking, as a framework, for the subtler …subtiele… surrounds the dense and when the framework of the dense is  withdrawn…(die tempel van die baie gode is vernietig)…the sublte maintains the form it assumed because the system of stresses they developed becomes a habit.

So die subtle, die dense en die gross word nou weer geskei.  Die een deeg moet nou uit die stukke gevorm word.  Die wetenskap en politiek en sosiale en godsdienste en regstelsels, ens. moet nou die  Echad 13 plus die Yechidah 37 se 50 Yobel eenheid word van die een god wat altyd meer van Homself openbaar.  Die prosesse gaan Storetjie nou meer oor storie…

The law of impactation or the transmission of action …Assiah… from one plane to another… (the true Emet Aleph Mem Tav method of impactation) is but little known, because it involve the inner principles of polarity.  Dus die geheim van die Ster van David, die sespunt ster.  Die metabolise ster, die volmane se David ete se metaboliese ster.  Die Chokmah, Geburah, Netzach manlike en Binah Chesed Hod vroulike metabolisme; die Elohiym wat die Adam skep.  Die ses Sephira van die Vav(6) Adam. Die David 6 punt ster op bls 222 gee die geheim van die polarisasie. Storetjie begin  met die David maal…. Die mamma sirkeltjie en die pappa vierkant wat  bo + en –  bevat en onder – en  +  bevat; of pappa en mamma en mamma en pappa.

Impactation may be defined as the act of bringing a force of a subltler plane…(die nuwe Ayin, Ayin Soph, Ayn Soph Aur, as Yud wat ingebring word in Kether in en dan na Chokmah as die lewensdryfkrag.  Die ewige groeiende lewensdryfkrag, wat nou as subtle afgebring word na dense en na gross. …through to a denser plane upon the involutionary arc.  Hier is die Elohiym wat sȇ, kom ons skep die Adam na ons beeld en tot eendag gelyk aan… Hier is Storetjie se Pappa en Mamma wat sȇ: Mamma jy het plek daarvoor in jou ..space.. kom dat ons ‘n baba maak.

003 (2)Kom dat ons die Yud, die siel, nou ‘n liggaam, ‘n Vav gee.  Die subtle koppel aan die dense en gross. Sodat die siel, die Yud, die subtle, nou die dense, die Vav, die liggaam se dissipline of vorm aanneem en behou. Wanneer die subtle nou weer geskei word van die densethis must be distinguished from degradation.  Degradation is a similar act upon the evolutuinary arc… Dus die Arc angels van evolusie.  Die vorige is die Arc angels van die involusie.   Hierdie bevat ‘n baie groot geheim:  An important concept concerning the dynamic standard of good and evil… dus live and evil: evil-live spieëlbeeld …is contained in this distintion...

Qabalah the mystical heritage of the Children of Abraham, p115, fig 4.1 The way of the angels of destruction and the way of the Angels or Elohim.  Toon pragtig die groot geheim.  Openbaring van Yochanan, die Openbaring van die weggesteekte laaste helfte ongesuurde Pesach brood, Hoofstuk 22 se letters en Onderself 7 dae Ongesuurde brood en Boself 7 dae in Sukah se 7+7 se 14 vers 14.toegang tot die Bome van die Lewe. …the perfect trees are mystical allusions to self realized souls and forms of divine incarnations. An initiate into the Tree of Life is a dead man who manipulates his new body that he may serve those who cannot otherwise be approached.  Die suiwer ware ewige lewe van die Soeweryne Lewe word in een stroom aan ons geopenbaar, maar ons ontvang die die ewige groter wordende lewenstroom in kwantums,  in liggame, in lewensvorme lewende liggame, die ewige Vav 6, die ewige sespunt Davidster, die ewige Davidster metabolisme, die ewige Davidster polarisasie meganisme, die ewige kwantum lewensvorm wat met kwantums vervang word met nuwe, groter en ingewikkelder vermoëns om die nuwe lewensgroei stroom se lewensgroei te kan akkomodeer en hanteer.   Die kort opgesomde Storetjie word nou bekend gemaak deur middel van die hulp van die volgende, baie skematiese hulpmiddels.

Soos die Maatjies kan sien, is daar verskillende roetes wat gevolg kan word met verskillende resultate.  Daar is ook verskillende soorte Bome. Daarom bevat die Openbaring hoofstuk 22 van Yochanan se vers 14, die meervoud van die woord: bome.  Daar is die Boom met die roete van die regterkant, daar is die Boom wat al drie pilare insluit.  Daar is die Boom wat bo en onder en al vier rigtings insluit met die Kether reg in die middel.  Daar is die sogenaamde Tiphareth Mashiach Boom, ens.  Daar is die wa van vuur Merkavah bome.  Onthou Maatjies, die Openbaring van die tweede halwe ongesuurde pesach brood, Openbaring 22 vers 14 is die openbaring van die eerste halwe ongesuurde Pesach brood in Genesis. Die Tuin van Eden, die Paradys is mos ‘n pragtige plek met pragtige verskillende bome.  Die Tav van Emet die waarheid, is mos Aleph van Emet die waarheid; en Mem is mos die wysheid, die dissipline, die vorm, die ondervinding wat die materie se digtheid of dense nou vir die subtle gegee het.  So nou met die wysheid en dissipline sal die ongehoorsame, eerste uitgewepte, naakte Adam en naakte Chavah mos nou weer in die Paradys van Adam toegelaat word.  Die Adam sonder ondervinding word nou as Adam met ondervinding terug toegelaat, want hy het nou geleer wat beteken die opdrag: Jy mag eet van enige boom in die tuin, selfs die boom van die ewige Yechidah lewe, mits jy nie eet van die kortpad boom van kopkennis, ego kennis nie.

Die abstrakte space het nou maar die digte materie nodig wat deur die abstrakte space getrek moet word om ‘n abstrakte groef in die abstrakte space na te laat.   So die eerste Adam het nou deur middel van sy materie ondervinding se digtheid vir hom ‘n abstrakte groef in die abstrakte Paradys space getrek wat nou daar is.  Elkeen se groef is volgens elkeen se Boom wat hy van geëet het;  daar is die Benyamin van die regterkant volgens sy vader Yahkob, maar hy is Ben oni volgens sy moeder Rachel  wat langs die roete haar siel geoffer het dat die stoor van siele weer gevul kan word.

The way of the saint involves arduous progression up the Tree in which all the Sephiroth of all three columns are traversed one by one through a specific sequence.  Let baie mooi op, ‘n baie spesifieke volgorde soos  Live, light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, luck, leisure, law of loveliness.  Of die Sephira Malchut kingdom, Yesod foundation, Hod glory, Netzach victory, Tiphareth beauty, Geburah power, Chesed mercy, Binah understanding, Chokmah wisdom, Kether crown.  The saint s path begins with trails by fire via the gate of the Samech to bankrupt the ego and engender complete surrender to the will of the divine.  Let mooi op na die groot geheime hier… the wizard’s path is from Yesod via  the Yud to Netzach.

Let nou baie mooi op na die groot slaggat:  Samech(60) is die volle Shekinah, maar op die stadium tussen Yesod en Hod is die Samech se Shin nou nog die esh of vuur, die Delilah wat die Simson beproef, die ware saint beproef soos reeds oor gestorie is, maar let ook op hoe maklik word die begin vir die verkeerde roete van die egoïstiese wizard gemaak.  Die Yud tussen Yesod en Netzach hou geen beproewing in nie.  Dit is boonop ook nog die pad van die Engele van die Elohim wat regsom op loop tot in Kether.  Maar let baie mooi op die slaggat: die Adam is nie Elohim nie, die Adam is die saint.  Die Adam moet die saint roete volg en nie die Elohim roete nie.  Let baie mooi op: Shadday en Metatron is nie numeries dieselfde nie.  Shadday is (=314) en Metatron met Zayin is (=315).  Die saint moet eers deur die Shin van Samech, die Delilah vuurdoop gaan.   Die verleidende mooi slim slinkse vrou, vou die sterkste saint Simson in die begin.  Soos die saint nou verder vorder,.. sy hare groei nou stadig weer… want na bo op sy pad is daar nie weer blokkasies van verdere vuur nie.  The movement of the saint into the supernal Sephiroth, (Binah, Chokmah, Kether) Aziluth is smoothly accomplished. The Tree of the Saint is keyed to the name Yud Hei Vav Hei. But the Tree of the Wizard is keyed to the name Olam Ayin Vav Lamed Mem.  Let mooi op die groot nuwe slaggat: die wizard met sy ego, wil ewig leef met ‘n Vav liggaam soos die Christendom en Ayin en Mem.  Baie gevaarlik naby die volle waarheid, maar die Shin 100 % waarheid toets is nie daar nie.  ‘Ek glo in n ewige lewe…Olam…opstanding van die vlees…Vav…’

Storietje storie oor die Boom waar Tiphareth nou die hele Boom verlig en middelpunt van die hele Boom is.  Die persoonlike liefde wat mooi en goed is.  Die 25 Des. Jesus redder van die hele Boom Onderself personal liefde boom voor die vyfde dood en die geboorte van die saint boom, die individuality boom wat al 10 Sephiroth ook insluit.  Maar nou nog nuwe oneindige Ayin, Ayin Soph en Ayin Soph Aur inbring in Kether in.  Die nuwe ewige lewensgroei inbring.  Die Yechidah 37 by die Echad 13 voeg om die hele Boom vry te maak uit die gevangenis van die Tiphareth ego tronk van ‘n Boom wat verlig is ja, maar ‘n ewige niksdoen verder aan die Tiphareth Jesus voete van niks nuut ooit verder nie, vir ewig dryf in ‘n vae hemel vasgevang.   Nee Maatjies, die Saint swaarkry roete werp vir ewig, ewige nuwe lewe vrugte met nuwe lewensgroei af.  Dit is ewige versnelling, ewige toename, is spoed gemeet in versnelling toename mate van km per sekond per sekond.  Lekker as die vurige hings so onder jou versnel, want daar is geen verdere blokkasies nie…

There is no wall of fire in the gate linking Sephiroth Mercy,Chesed, water and Sephiroth Understanding, Binah, north, on the Way of the Saint.   On the Path of the Saint, the gate of the Hei…Abram na Abraham…from the Sephirah, wisdom, Chokmah, east, gives access to Sephirah, Kether, crown, above.   So movemement….beweging, nuwe beweging… into the supernal Sephiroth Binah, Chokmah, Chesed; Atziluth, is smoothly accomplished.

Let nou mooi op na die groot geheim Maatjies: die drie pilare Boom van die saint Mosheh wat die rots slaan vir wysheid.  Water verander nou in die ronde Boom van die Lewe met bo en onder en noord en suid en oos en wes: 6 Sephiroth plus water en vuur en First spirit of Elohim and Last Air.  22 letters wat Adam  spreek met met  die tong in die middel, die Ayin Mosheh wat praat met die rots.  Till the word was clothed with speech  by the lips of man…  Met Sukah se beweeg en sing van etrog in 6 rigtings Boom van die Lewe.

Nou is die spiraal op voltooi, die kwantum voltooi, die einde is die begin, die Pei mond praat.  Die logiodale bewussyn spreek: ‘Laat daar nuwe lig bykom, laat nuwe lig die ou chaos orden.  Laat die nuwe meer lig die ou lig aanvul en nuut maak.’  Die ongesuurde bood.  Die ongesuurde lig. Nou is die 3% mindstuff in die vlakke van Netzach, Hod en Yesod verhoog na 100 % toe.  Die Adam benut nou sy mind voluit en kan dus die Torah voluit spreek…

Mystical Qabalah p 219:  Netzach represents the force aspect.  Netzach Geburah Chokmah is the force triangle.  Hod forms the form aspect; Hod, Chesed, Binah is form.  Out of the mind stuff are formed the moulds of all forms.  And within these moulds are build upon the framework of etheric stresses that function in the sphere of Yesod and within which are held the molecules of matter which form the body of manifestation on physical planes.  Normally these forms are built by the cosmic consciousness expressed as natural forces, functioning each according to its nature.  But as consciousness began to develop in the creatures of the Creator, it exercised its function in varying degrees upon the astral mindstuff which, by its nature, was amenable to the influences of consciousness…consequently,…the thought of man made gods to love and honour.  These forms, once build, became channels of the specialized forces they were designed to represent, concentrating them upon their worshippers. In this enlightened sense initiates not only believe in but adore the gods….

Wanneer die geskepte Adam as die Onderself Mashiach, die 7 maande ongesuurde brood baba, met sy Personality en Personality liefde as die drie pilare Boom nou die rots slaan, kom daar die water van onderste Mem, die oop Mem uit.  Dan is die Adam die geskepte wat gode skep en in hulle glo, maar in Mosheh se geval nou die..EK IS.. of Ek proceed  to be  Yud Hei Vav Hei enkel god is, dan skep hy een god in die mindstuff in die astrale, wat nodig  is as mould vir die subtle wat om die mould moet kom sit om georden te word.  Maar Mosheh as Mashiach  moet nou ook die voltooide  9  baba word, die Mem tot Tzade met die Pei mond met die tong wat kan praat; die individuele met die liefde wat liefde is, die volledige Vav(6), die Vav(6) wat volgens die Phallus se hoogte in voete van 2022 ft voor die Amerikaanse  Vrymesselaar tempel  in  WaShington  toon dat die jaar 2022 = 6  die Vav 6  liggaam van die geskepte nou volwasse genoeg moet begin word gedurende die laaste 2000 jaar om die 100% brein bewussyn te kan bereik om met die rots te kan praat, om die nuwe ronde Boom van die Lewe te kan wees waar Malchut en Yesod en Hod en Netzach nou die vier rigtings is, en die Gevurah Yitschak nou die Sephira  bo is en die Tiphareth nou die Sephira onder is en die  tong van Ayin die middelpunt is.  Dan is die 100 % mindstuff Adam geskepte die korrekte spiëelbeeld god, die Adam god self, die in God, as God, like God, but not God.   NOT the unmanifest god, not the..not.. God, die Logos wat praat en kan skep.   Maar onthou, die volende Pesach kom weer en dan begin die hele Program weer van voor af, maar een kwantum op in die ewige spiraal.  So ons staan as sewe maande klip en staan in die donker en as nege maande met die klip praat…enlightened!

38

DIE ROETE VAN THE SAINT

Hoekom leef hy reeds?  Want hy bring die bewussyn af deur die middel pilaar na Yesod toe, eers Yoseph dan Benyamin,  en hy bring die vorm af deur die Pilaar van Yitschak na Hod toe.  Hy bing die energie af vanaf Chokmah deur die Chesed Pilaar na Netzach toe.  Nou het die vorm die Kether bewussyn en die Binah vorm en die Chokmah energie.  Maar die drie Pilare meganisme moet nou in Malchut ge-grond word.  Dus dit moet geëet word, dit moet gemetaboliseer word.  Die David metaboliese Boom wat spin word nou geskep; Chokmah, Geburah, Netzach, katabolisme en Binah, Chesed, Hod, anabolisme.  So met die nuwe Abraham en Sarah kombinasie word die afreek katabolisme driehoek gevoed by Geburah met Yitschak wat daar geoffer moet word, gemetaboliseer moet word, geëet moet word, die pesach lam wat geëet moet word, die metabolisme wat by die katabolisme driehoek gevoed word.  Die eet vir energie.  Dan is daar ook die anabolisme driehoek, die opbou van vorm driehoek in die metabolisme driehoek van Binah  Chesed Hod; die vorm Binah na vorm Hod metabolisme meganisme se anabolisme driehoek.  Die Dalet Vav Dalet volmaan maal, die Pesach maal.  Maar nou moet die hele geskepte op die aarde ge-aard wees, die Yesod se dubbel, ook genoem Malchut, want dit is matter wat crystallised spirit is en spirit wat volatised matter is.  So die praktiese leef op aarde, op Malchut, die eet vam die Pesach katabolisme lam.  Eet die ongesuurde brood.  Meet die koring, wyn en olie af, die Omer vir 7 Shabatte.  Maak met die  koring en olie die twee Shavuot gesuurde brode op Shavuot en eet hulle; voer hulle vir die metabolise spinnende Boom sisteem. Dan aan die begin van die sewende  maand…

Die Maatjies wat die praktiese doen van die baie diep en heilige begrippe  wil doen en leef, besny al die mans korrek.  Vind ‘n jaaroud ram lam op dag 10 en hou hom eenkant, so groot soos wat jy en jou huisgesin kan opeet.  Op dag 14 se aand tussen 3 nm en 9 nm, sny net die slagaar oop en laat die lam droogbloei.   Maak die lam gaar op vuur – kop, pote, binnegoed en al net afgeslag.   Eet die lam in geheel op met binnegoed en al en bitter kruie.  So nou is die Yitschak Pesach lam, die energie voedsel ingeneem, die katabolisme driehoek wat afbreek en energie verskaf, spin nou.  Nou moet die opbou voedsel ingeneem word; die opbou metabolise driehoek word by die Chesed punt gevoed vanaf Binah.  Die Binah, Chesed, Hod driehoek moet ook begin spin, daarvoor is die vorm opbou voedsel nodig.

Nou moet Storetjie eers die proses wat geen Christen van bewus is nie, verduidelik.  Dit is omdat die Christendom baie, baie subtiel die waarheid gesteriliseer het; die Emet, die Aleph Mem Tav driehoek van die Chokmah Gevurah Netzach katabolisme driehoek en Binah Chesed Hod driehoek van die anabolisme  spinnende 13 punt David Ster volmaan maal.  Sodat die Christen bewussyn dink die handeling opdragte van die lewe Torah van ‘hou, eer, heilig en gedenk My Shabatte, My week Shabate, nie jou Sondae nie en my Jaarshabatte, nie jou holidays jollidays nie.   Eer My ware heilige Name, nie jou vertalings nie, my gebooie, nie jou gebooie van sonde en nie sonde nie.  My verordeninge, nie joune nie  en My insettinge en nie jou  Romeinse hoerkerk Hollandse regstelsel nie. My koning David ewige erfgenaam van die ewige Daat Troon, die Sephiroth wat altyd in die volgende Boom is en nie die huidige Boom nie.  Die ewige I Become wat met Mosheh praat  uit die energie in die bos; die Chesed voedsel vanaf Binah wat geen Christen eers van weet nie!

Storetjie gee die storie agter die handelinge wat die Torah beveel sodat die hallusineerde Christen uit sy illusies en bedwelming van die hoerkerk wyn en gesuurde brood kan kom en wakker skrik.  Kan sien en hoor en die buit van Benyamin kan begin eet sodat sy metabolisme die ware, die Emet, die Aleph Mem Tav metaboliese driehoek opgemaak uit die Chokmah Geburah Netzach katabolisme driehoek wat energie bring:  life, light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, luck, leisure, law…  Dan die Binah, Chesed, Hod  anabolisme driehoek wat deur Chesed gevoed word vanaf Binah af.   Die opbou proses is hoegenaamd nie bekend aan die Christendom nie.

Mystic Qabalah p 165:12 The mystic functioning in the Christ centre of Tiphareth, if he lacks the keys of Chesed… (Chesed Hod Binah anaboliese driehoek)…will die hallucinated, but even a more subtle way. Upon this level of Tiphareth alone, without Chesed, he will read  the magical images of the Qabalah truly enough, referring them to that which they represent and giving them no values…(geen numeriese waardes nie, geen syfers nie)…save as tokens.  He will fall into the error, however, of thinking that the images he perceives and the experiences he undergo, are the direct and personal dealing of God with his soul, instead of realising that they are stages on the path…(die Sephiroth soos Binah Chesed Hod is die metaboliese opbou stadiums).  The Chistian will find a personal saviour in the god man… Liewe Jesus van 25 Des …instead of in the regenerative influence of the Christ force.

Die nuwe Yud energie wat inkom, die nuwe voedsel wat geëet word wat deur Chesed opgeneem word in die Binah, Chesed, Hod vorm bou anabolisme stadium van die Aleph Mem Tav metabolisme stadium.  The Christian will worship Jesus of Nasareth as God the Father, thus confounding the Persons. (Onderself personality met die personality liefde van persoon tot persoon met die god Vader figuur, die individuality met die individuality liefde wat nie ‘n persoon of voorwerp lief het nie, maar liefde is wat liefde liefhet as ‘n selfstandige funksie).  Chesed then is the sphere of the formulation of the archetypal idea; the apprehension by consciousness of an abstract concept which is subsequently brought down the planes and concreted in the light of experience of the concretion of analogous abstract ideas.

Die subtle word ingebring en afgebring deur die Binah Chesed Hod anabolisme driehoek van die Emet Aleph Mem Tau metabolisme meganisme sodat die subtle as voedsel ingeneem deur Chesed, nou deel word van die vorm in Hod en dan Yesod dense en in Malchut gross nou deur die mould kan gedissiplineer en georden word, voordat die subtle nou met vorm weer terug geneem kan word, want Tav is Aleph in die metabolisme van lewe.

So nou is dit duidelik dat die Dalet nou op die twee maniere na Hei omgebou word.  Die Yud wat die Pesach lam is vanaf Chokmah deur Geburah na Netzach, die katabolisme energie verskaffende Pesach maal, van heelbo af.  Dan die  ongesuurde brode  maal,  die Dalet wat met die Vav vorm maal van  die Binah Chesed Hod vorm wat vanaf onder af kom, die brood wat ons van die koring wat ons geplant het en gemaal het, en olie en wyn,  die liggaam vorm Vav wat dalet nou Hei maak in die mikro-kosmos.  Die Adam is ook die aarde en hemel se vorm deur middel van die Chesed metabolisme in  die makro kosmos.

So Maatjies, die eet van die Pesach lam, die eet van die ongesuurde brode, die afmeet van die koring olie en wyn, is die praktiese handelinge wat die Maatjie moet doen om te leef;  maar die abstrakte, korrekte bewussyn oor wat die Maatjie dan werklik doen, moet daar wees.  Die Maatjie moet die vormbou faktor van die ongesuurde brode se Chesed Binah Hod anabolisme deel van die Aleph Mem Tav metabolisme ook maak, eet en anaboliseer en opneem in sy sisteem en vorm.   Dus ook met sy bewussyn dit bemeester sodoende ‘n Meester te kan word wat in die sfeer van Yesod, the plane of Maya, illusion, kan funksioneer.  Die brood van Yoseph se koring uit die piramides…

Mystical Qabalah p 164:  The Christian who does not posess the initiation of Chesed..(die maak en eet, metaboliseer van die 7 dae ongesuurde brode nie)…will be limited in his function to the sphere of Yesod, the plane of Maya, illusion. For Christians the astral images reflected in the magic mirror of sub consciousness will be actualities.  (Op die vraag, is daar gode? Is die christen se antwoord: Ja, dit is die God wat met my praat…)  The Christian will make no attempt to translate them into terms of a higher plane and learn what they really represent…(die Christen eet nie die week se ongesuurde brode nie, hy metaboliseer nie die waarheid Emet Aleph Mem Tav se anabolisme dat die Chesed Binah Hod driehoek nou toon dat die Hod sfeer eintlik die laer afbeelding van Binah is soos deur die Chesed sfeer geopenbaar nie, wat  Hod  regtig voorstel).  The Christian will have made himself a dwelling in the sphere of illusion, Yesod, and he will be deluded by the phantasms of his own unconscious projections.

Die Christen glo dis sy god wat met hom praat.  If the Christian were able to function in terms of Chesed… (dus wanneer hy die ongesuurde brode vir 7 dae sou eet en die Binah Chesed Hod anabolisme opbou driehoek sou aktiveer,  die aktivering van die Aleph Mem Tav waarheid skeppende metabolisnme) …the converted Christian would perceive the underlying archetypal ideas of which these magical images are but the shadows and symbolic representations.   (So hulle is nie ware gode nie, maar simboliese verteenwoordigers.)  The converted Christian, by eating the unleavend bread, becomes a true Master…Yud Hei Vav Hei.. in the treasure house of images…Adony… dus Y H V H plus A D N Y gee Y A H D V N H Y…instead of being hallucinated by them.  This true master can then use the images as a mathematician that uses algebraic symbols.  (Echad is 13. Yechidah 37 gee Nun(50) ens.)  The true master works magic as an initiated adept… die na die sewende dood se opgestane geïnisieerde.  Benyamin sal eendag wanneer hy die geïnisieerde is, uit die grot kom en by Yoseph oorneem, wanneer Kosmiese tyd die tyd aantoon.

Die fantastiese is dat Sarai Sara-Yud, want die i aan die einde is die Yud en Yud=10.  Die sirkeltjie 15, die vroulike, die Shekinah 15 gee na die Yechidah se 5 siele vlak, nou dus 5×15=75 en die vierkant wat die manlike is, tel 12; dus met 5 siele is die vierkant manlik op 5×12=60 wat ‘n volle siklus van Samech(60) is – die vierkant, die toe Mem, die toe Beit, die Dalet Aarde wat nou ook die Samech(60) volle ewige groeiende lewensvorm kwantum bereik het en dus nou ‘n sirkeltjie wat 75-60=15  of een Shekinah lewenskrag te veel het, beskikbaar het.  Die 15 te veel eenheid Shekinah beweeg nou oor die nuwe begin vierkant.  Die 15 Shekinah is ook die 15: Yud(10) +Hei(5)=Yah(15) van die Shekinah 15, is 10 vir Sara beskikbaar.  Ons kry dus Sara plus 10 of..i..Yud(10).  Dus Sara-i, Sara Yud.   Sy gee nou vir Abram die Hei of 5 van die 10.  Nou het Sara net 5 Hei oor en word Sarah, en Abram word Abraham.  Maar daar is nou nog 5 beskikbaar.  Daar is nog 5 siele vlakke beskikbaar: die Nephesh, die Ruach, die Neshamah, die Chayah, die Yechudim.  So die Hei(5) poort na  Kether toe is daar beskibaar vir die een wat die lang, moeilike roete van the saint wil aanpak.  Die roete wat na Yesod eers by die Hod Chesed Binah anabolisie opbou driehoek begin; om eers die vuurdoop van die vrae: is daar gode in Yesod en Hod? te slaag.   Die ongesuurde brode na gesuurde brode 50 dae later;  dan te vorder na Netzach vir die katabolisme driehoek van Netzach Geburah Chokmah, die eersgebore Pesachlam.

BEMEESTER DUALISME

Die Dalet word op twee maniere Hei gemaak.   Dalet plus Yud maak Hei en Dalet plus Vav maak Hei.  Maar onthou Yud is die wit lig wat afkom tot by Netzach.  Netzach is ‘n prisma wat die wit Yud lig in sewe kleure opbreek.  Die Yud wit lig het latent in die wit lig die sewe kleure.  Die sewe dae van ongesuurde brood is die Yud wit lig wat ingering word met die sewe kleure, sewe Shabatte latent in hulle.  Die sewe Shabbatte is die Netzach se sewe kleure wat nou uit die Yud wit lig gemaak word.  Die Vav maak nou die Dalet ‘n Hei.   Die Hei is nou eintlik sewe Hei’s of sewe kleure met elkeen tien Sephira, dus word die sewentig  gevorm in die  oorspronklike Dalet.  Die 70 nasies, die 70 wat saam met Yahkob na Yoseph toe gaan en saam met Benyamin gaan.  Dus die 72 nasies of 72 verskillende tipe Vav 6’se.  Hulle skep dus 72 verskillende tipe gode in die Hod en Yesod Yoseph proses, soos reeds beskryf is.  Maar nou kom Benyamin Boerevolk uit Suid Afrika en maak die 72 geskepte gode nou een God, maar met 72 Name; een God met 72 karaktertrekke.  Daarom het Benyamin die 72 Name in die grids reg oor die land gaan sing, gaan ‘praat’ met die Dalet rots.  By lips of man, by lips of the Vav… die voorloper van die jaar 2022 = 6 Vav; die voorloper van die voltooide 7×7 Shabatte wat die 70 plus 2 kleure van die een wit lig gemaak het.   Maar nou die 72 weer een wit lig maak wat gedissiplineer, gevorm is deur die mould van die 72 kleure.  Die 72 kinetiese energiëe wat die een potensiële energie nou met ondervinding verryk het.  Emet Aleph sonder ondervinding.  Mem 40 pilare in die vrymesselaar tempel; die Mem  water  wysheid.  Tav 400 of Aleph met ondervinding; Emet  die  waarheid bewaar  deur die bouers van die  Hoof  Argitek.

Maatjies, julle moet jubel met vreugde vir die voorreg om die een Yud wit lewe, wit lig  te verryk met 72  kleurvolle Name, kleurvolle karaktertrekke  uit die punt van Afrika;  die kleurspektrum vlag wat ineenloop, wat die vierkleur  Dalet aarde verryk met 72 kinetiese energie kleure, wat nou weer die een potensiële wit kleur word.  Die Echad 13 geklee in die Yechidah 37, die nuwe aarde geklee in die nuwe hemele en hemel van die hemele.  Sirkeldans en sing die 72-in-1 Name met die Lamed lewensvreugde van life, light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, luck, leisure, law of loveliness.  Die 12  radial stamme van die Vav(6) wat dans, gee die 72-in-1 Heilige Name wat die lippe van die mond spreek in sang en sirkeldanse, musiek en simbale van die 12×5 se 60 Samech Shekinah en 15×5 se 75 Shekinah wat die 75 minus 60 se 15 Yud Hei redder gee.  Die 15 wat die Shabbat 702 voltooi – Shabbat Shalom.

sixpointed-star-vector-icon-black-260nw-683968510Onthou Maatjies die siklus op met van die 7 Jaarshabatte waar die Sukah of Merkavah nie 7 dae lank is nie, maar nou 8 dae lank is, met die groot geheim dat die laaste Jaarshabbat wat dag 8 van die Sukah is, nou die Shabbat is wat een spiraal op reg bokant die begin Shabbat een spiraal af geleë is.  Dus die  geheim van die 7×7 se 49 dae of 4/9 se 13 Onderself Pesach fees se Echad 13 wat nou die Yechidah 37 se Boself Loofhutte Fees of Sukah se dag 8, of ewige 8 meganisme bykry.  Die Davidster Merkavah boom bykry sodat die 7×7 se Onderself 49 nou die 50 Yobel kan word.  Dus Echad 13 plus Yechidah 37 gee 50, die ware Nun 50 Mashiach.   Onthou net Maatjies, die Sukah en die Pesach tye mag nie omgeruil of uitgelaat word nie, dan ontstaan chaos.  Daar bestaan net waarheid, daar bestaan nie leuen nie.  Leuen is halwe of deurmakaar of omgedraaide waarheid.  Daar is net Emet Aleph Mem Tav.  Maar wanneer die Aleph of Mem of Tav nie korrek in die bewussyn  funksioneer nie, is daar nie waarheid Emet nie.  Mem word gevind as die oop Mem en geslote Mem.   Die lewe is die Law.  Die lewe is die Torah. Daar is die geopenbaarede Torah en daar is die verskuilde Torah.  Saam maak die twee aspekte die Emet 100 % uit.  Daar is nie ‘n liniëre begin en einde nie.  Die Lamed siklus se Law of Life is die Life van Life, Light, Love, Laughter, Labour, Liberty, Lenience, Loyalty, Limitation, Luck, Leisure.   Laat een stap uit of ruil een stap om, dan bestaan daar nie meer Emet waarheid nie.  Hou die Sukah in die Pesach se tyd volgens Kosmos of Heelal tyd, en dan bestaan daar nie meer Emet nie.

Mystical Qabalah p 175.  In the teachings of these mysteries we recognise that good and evil are not things in themselves but are conditions.  Evil is simply misplaced fortune.  Misplaced fortune in time if the fortune is out of date, or so far ahead of its day as to be impractable.  Let baie mooi op waar pas luck in.  Luck of Ayin as Divine Providence pas eers in by die luck, leisure, law of life, laaste drie Lamed energieë in.  Misplaced fortune in space, if it turns up in the wrong place, like a burning coal on the hearth rug…. Misplaced in proportion if excess of love makes us silly and sentimental, or lack of love makes us cruel and destructive. It is in such things as these that evil lies, not in a personal devil who acts as an adversary.

Dit is belangrik om te verstaan en begryp dat Yoseph die 70  ingebring en gevoed het met wat hulle toe nodig gehad het,  maar nou moet sy broer Benyamin, nie sy vyand Benyamin nie, nie die Satan nie, nou oorneem en die 70 verder neem.  Die 70, plus 2 moet nou verdubbel na 140 plus 4 toe dus 144.  Die volledige Shekinah voedsel toe waar geen counterfitting spirit die rigters meer kan verlei om hulle hare af te sny nie.  Geburah neem oor by Tiphareth.   We needed what Christianity had to give, but Geburah, Yitschak, must now take over because we cannot do without what Christianity lacks.

Benyamin moet nou oorneem by Yoseph, Rachel  se 70 plus 70  twee seuns.  Ayin plus Ayin moet nou plaasvind.  Die sluiers bo Kether, is Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur.  Die jaar 2022 = 6 Vav liggaam van die hoogte van die Ayin Organ of Nakedness, the organ of the tongue, of the covenant of unity, of the Holy Temple.  Die middelpunt van die ringe uit die Sefer Yetzirah en Sefer ha Shemoth.

Maatjies dit is baie baie belangrik om die begrip van sonde of evil en live ten volle te bemeester voor Storetjie verder storie.  Dit is belangrik om die Satan en God Christendom kinderskoene, die dualisme te bemeester voor Benyamin die nuwe buit bring.  Dit is baie belangrik om die volgordes van die Lamed se L energiëe uit die kop te kan opsȇ en daagliks in die presiese volgorde te kan uileef:  life, light, love, dan laughter, labour, liberty, dan, lenience, loyalty, limitation, dan, luck, leisure, law.  Dit is ook baie baie belangrik dat die 7 Jaarshabatte presies nagekom word elke jaar.  Eers die

  1. Pesach Shabat, dan
  2. die 7de dag van Ongesuurde Brood Shabbat, dan
  3. die tel van Omer 50 dae later Shabbat met baie name, dan
  4. die eerste dag van die 7de maand Shabbat, Shofar dag, dan
  5. die 10de dag Shabat, Yom Kippur vasdag, dan
  6. die eerste dag van Sukah Shabbat, dan
  7. die 8ste dag Shabbat. Die 7de Jaarshabbat val dus presies oor die eerste Jaarshabbat maar een spiraal kwantum hoër op.

In ons tyd projekteer die kwantum sprong van die driehoekige basis piramiede na die vierde punt wat die top punt van die piramiede is wat een kwantum op is, wat 33 eenhede op is.  Die 10 Sephiroth plus die 22 letters wat die 22 paaie of koppelinge tussen die Sephiroth is.  Die prentjie bring Storetjie nou by die 33 graad van die bouers van die groot Argitek, of die jare van ‘n meester se lewe, of die jaar van 2022 se Vav(6) nuwe begin met die + faktor, maar wel ..0.. met die x faktor: 2 x 0 = 0.  Die einde van die ou bestel se begin,  en die begin van die nuwe bestel se begin van die Mosheh volledige Vav(6) nuwe liggaam wat met 100% bewussyn en 100%  Emet  waarheid nou die 7de  dag  bouwerk doen.  Die messelwerk van die Yobel vry messselaar, ook in kort genoem  die vrymesselaar.

Omdat dit die belangrikse begrip is wat ons as mensdom moet bemeester, om te kan verstaan hoekom ons geskep is en wat ons hoofdoel in ons bestaan is, en wat sonde is of wat nie, wat doen ons reg of wat doen ons verkeerd en wat moet ons wanneer doen, en dat wat ons doen, direk gekoppel is aan die kosmiese en heelaal siklusse en dat ons nie geïsoleerd daarvan kan optree nie, is lewens belangrik.

Cosmic Doctrine p167 …is an important concept concerning the dynamic standard of good and evil is contained in this distinction.  Impactation may be defined as the act of bringing a force of a subtler plane through to a denser plane upon the involutionary arc.

So die hoofdoelfunksie, die aksie in Assiyah, die Wȇreld van Aksie van die totale gekepte skepping is…the act of bringing a force…die ewige groeiende lewenskrag…of a subtler plane…die nuwe Yud, die force vanuit die Ayin, Ayin Soph, die Ayin Soph Aur; die subtler plane se subtler net wit lig...through…deur die hulp van die 8 ewige Davidster meganisme van polarisasie.  Mamma en Pappa, plus en minus ladings.  In beweeg na die middelpunt van sirkel en uitbeweeg na die buiterand van sirkel meganismes …to a denser plane.  Netzach, Hod, Yesod en Malchut.  Die wit lig word 7 kleure en 70 kleure…upon die involutionary arc… Die korrekte kosmiese en heelal tyd, die laaste beskrywing, die involutionary arc staan ook bekend as Impactation of ook as …disintegration.  Die apart van mekaar breek.   Daarteenoor vind die evolutionary arc plaas, ook genoem degradation of ook die sublimation.  Dus die skei van die dense vanaf die gross en dan weer die gross van die subtle te skei. Die hoofdoel beskryf as:

The act of bringing a force of subtler plane through to a denser plane’s force intensifies all qualities. That which sets towards the centre draws towards the centre. That which sets towards the circumference, then comes repolarisation. Each of the two halves temporally joined, draws apart and effects repolarisation within itself to a positive and negative aspect.  Consciousness and sub consciousness; personality and individually reforms itself.  You then have four wholes on two planes. This is a subject which requires much meditation. It cannot be comprehended without a key.  Have you realised the important of that which has been given?  You have received the lock but not the key.

Mystical Qabalah p. 228  But we have no knowledge of the far more important art of meeting the needs of the human soul for etheric and mental interchange of magnetism and it is for this reason that our sex life, both physiologically and socially is so unstable and unsatisfactory.  We cannot understand sex aright unless we realize that it is one aspect of what the esotericist calls polarity, and that this is a principle that runs through the whole of creation, and is in fact the basis of manifestation….

Dus die impactation, die inbring van die subtler, die inbring van n nuwe siel… it is represented on the Tree by the two pillars of severity and mercy. The whole of the activity of force is comprised in the principle of polarity, just as the whole of the function of form is compromised in the principle of metabolism…  Baie belangrik om die stelling te begryp.  Polarity really means the flowing of force from a sphere of high pressure to a sphere of low pressure ….high and low realitive…   Every sphere of energy… Live, .light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, luck leisure, law of live, light, love…needs  to receive  the stimulus of an influx of energy at higher pressure, and to have an output to a sphere of lower pressure .

Begryp die Maatjies die geheim wat nou net gegee is?  Die seksdaad skep nie net ‘n fisiese liggaam nie, maar die twee maats se bewussyn ontwikkeling, se consiousness level..bepaal watter kwaliteit siel in die liggaam geplaas word; by watter energie sfeer is die bewussyn vlak  – live, light, love, laughter, labour, liberty, lenience loyalty, limitation, luck, leisure, law?  En onthou die hoogste energie sfeer sluit al die ander energie sfere in. Fantasties!

The source of all energy is in the great Unmanifest… deur die Ain Soph Aur, Ain Aoph, Ayin… nd it makes it way down the levels, changing its form from to the other, till it finally earth in Malchut. In every individual life, in every form of activity, in every organized social group for whatever purpose, the energy flows in circuit. Hierdie baie groot nuwe bewussyn begrippe wat nog bemeester moet word, gaan maar net die geduld en getroue navolging van die Lamed Merkavah energie sfere se toepassing nodig hȇ.  Ook die gebruik van die 72 Heilige Name, asook die inbeweeg in die verskillende Bome van die Lewe, sodat al die verskillende hulpmiddels met die training of the mind to think energy.. kan help.

Cosmic Doctrine p 168  Construction of the higher means destruction of the lower…die vorming van Abraham en Sarah, beteken die vernietiging van Abram en Hagar… All things die to the birth.  The involutionary and envolutionary aspect of every problem has to be envisaged.  Perceiving then these two aspects you will see that there are certain considerations which  if regarded alone, would lead you to proceed in the opposite direction to that which you contemplate; that is to say, you would abandon your original intention and turn back towards the centre.  Other considerations however induce you to press out towards the circumference, you will therefore always find, in every consideration you are torn two ways.

Dieselfde met die vraag in die geval van:  Is daar gode in die Akasia Ether, of is daar nie gode in die Akasia Ether nie.   In beide gevalle is die antwoorde na beide kante toe ‘n slaggat. Hier vind ons nou dieselfde situasie. So wat nou gedoen?

Unanimous decision is impossible, and it is a unanimous decision which is necessary in order to bring to birth upon a denser plane, that which is conceived upon a subler plane.  It is therefore necessary, that in such a matter you should have cooperation from an entity of a different type to your own…  Hier is ‘n groot geheim:  Hy wat weet dat Elohim is Yud Hei Vav Hei leef reeds, laat reeds die nuwe lewenskrag inkom.  So hier is die…different type to your own. Dus die Elohim en your own type – die Yud Hei Vav Hei Adam tipe.  Die twee werk nou saam sodat die volgende kan gebeur…

…so that consideration will be reversed, so that that aspect of yourself which would return to the centre, finds itself complimented by a similar aspect in the co-operator which would press outwards towards the circumference…Not two halves, but four quarters.

Mystical Qabalah p 229  In the Tree there is a flow down and up the positive and negative aspects of our own subjective levels of consciousness whereby the spirit inspires  the mind, and the mind directs the emotions and the emotions  form the etheric double and the etheric double moulds the physical vehicle which is the earth of the circuit.

Nou die Saul van die Ou Testament wat nie voldoende bewussyn gehad het nie, wat nou Paul van die Nuwe Testament geword het met nogsteeds nie genoeg bewussyn  nie, se stryd tussen die spiritual and natural

p 230.  We are accustomed to take the line that the spiritual and the natural….Adam, yud hei vav hei en Elohim…are mutually antagonistic   and that we must rob Peter to pay Paul, and to conclude that if the spiritual is the highest good the natural must necessarily be the lowest evil.  We do not realise that matter is crystallised spirit and spirit is volatilised matter, and that there is no difference of substance  between them, anymore than there is between water and ice, but  both are different states of the one …Echad… thing.  So die Elohim is Yud Hei Vav Hei of wanneer Elohim  as Adony genoem word  is  dit Y H V H   en A D N Y een gemaak  Y A H D V N H Y – die 8.

Cosmic Doctrine p168. Then comes the figure of the exchange of partners.. .Abram word Abraham en Hagar word verruil vir Sarai wat Sarah geword het… and you have two wholes instead of four halves.  One wholly positive and one wholly negative.  One turns back towards the centre, and one towards the circumference.  They come into alignment and the force can pass through them…

Die hele rede vir die totale meganisme is dat die nuwe ewige groeinde lewenskrag kan afkom en deurkom….

Mystical Qabalah p 230  The initiates deal with it by means of the technique of Tree of Life… And as consciousness transmutes up and down the Central Pillar of mildness or equilibrium, so does energy transmutes up and down the Pillar of Mercy… Netzach at base and form transmutes up and down the Pillar of Severity… Hod, intellect is at its base.  The Way of the Angels of Elohim beweeg vanaf Malchut na Kerher en The Way of the Saints beweeg van Malkuth na Kether.  Hy wat dit weet leef reeds.

39

DIE 22 POORTE

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982Dit is baie belangrik op te let dat daar net een roete is vanaf Malchut en dit is na Yesod; die 70 volg almal vir Yahkob na Yoseph in Yesod.  Daar is nie vir die 70 van Yahkob ‘n ander roete terug nie as eers deur Yesod waar Yoseph hulle voed.  Dan bestaan daar die drie verdere roetes vanaf Yesod.  Daar is die roete na Hod, die vorm en dan die roete na Netzach die prisma van lig, die enerie, maar nie vorm nie.  Dan is daar die middel roete na ‘n groter bewusssyn.  Om die groter bewusyn oor te dra, moet daar ‘n vorm in Hod gekry word:  ‘n liggaam met ‘n tong en mond wat kan praat, ‘n Vav liggaam met ‘n Phei mond wat die meer bewussyn kan praat.  Mosheh moet eers met sy liggaam doen, maar dan moet hy begin praat.  So die Yahkob 70 moet nou vanaf die Yesod Yoseph stadium eers na Hod toe gaan om die tong te bekom om te kan praat, dus die boom te word met die tong in die middel.  Die natuurkragte, die engele, die gode, die Elohiym het nie tonge om te praat nodig nie; hulle doen dinge.   Daarom mag die engele sonder om eers Hod toe te gaan, nou eerste direk na Netzach toe gaan oppad Kether toe.  Die Sephiroth is die sphere en die roetes is die 22 letters, die Poorte.  So daar moet in die Poorte, met behulp van kennis van letters gepraat kan word.  Die volle waarheid moet gespreek word wanneer die roete betree word.

Ons weet nou die Yitschak Pesach lam aktiveer Geburah wat Chokmah energie en wysheid aktiveer, wat Netzach energie aktiveer.   Dus die energie wat geskep word deur die eet van die Pesach lam; die katabolisme driehoek spin aan die gang sit van die David boom.  Dan weet ons nou dat om die ongesuurde Brood te eet weer die Chesed aktiveer wat die Binah vorm aktiveer wat die Hod vorm gee: die anabolisme driehoek spin nou van die spinnende David boom.  Dit gee nou die spinnende Metabolisme Boom, die Emet waarheid Boom, die Aleph Mem Tav boom; die Echad 13 punt spinnende David Ster boom.   Nou moet ons aan die 22 roetes met hulle 22 letters begin aandag gee, want met die beweeg van die etrog in die ses rigtings met die begin van Sukah, skep ons nou nog ‘n nuwe Boom, die Boom met Yesod foundation below, die 6de Sephira wat met die Yud Poort aan Netzach 9 suid koppel en met die Nun Poort aan die asem, wat die 23 letters moet praat, koppel en met die Samech Poort aan die weste, glory of Binah.

Wat toon die eerste Poort van Samech wat nou Yesod onder met Hod koppel, met die terugkeer fase?  Die fase van die nag?  Die fase van die een deeg meng?  Die fase waar die subtle wat nou afgekom het en die dense and gross as mould, se vorm nou aangeneem het en moet terugkeer?   Die terugkeer vanaf  Yesod onder na eerstens Hod toe, deur die Samech Poort vir die 70 wat Yahkob gevolg het na Yesod toe, en nou Benyamin moet uitvolg, is dus nou 72.  So hoekom is die Poort na die vorm Sephirah Yesod om die liggaam te kry met die tong en die geslagsorgaan as die sentrum deur die Poort Samech so belangrik?  Dit is waaroor Storetjie nou moet storie.

Samech is 60 wat toon dat ‘n sekere siklus voltooi is. 12×5=60; 12 radiale x 5 siele vlakke is 60.  Die Shekinah 15×5=75, dus 75-6015: die Yud Hei wat te veel is.  Die piramide toon dat die vierkant en die sirkel ewe groot moet wees met die voltooiing van elke voltooide siklus wat ‘n kwantum voltooi.  So Samech(60) is die Poort.   Shin(300) is die  waarheid.  Samech word met Shin gespeel.  Esh is vuur, esh word ook met Shin gespel.  Dus het ons die waarheid vuurdoop vir die 72 wat nou die tong moet kry om waar te kan praat met die rots.  Ons het ook die suiwer saad nodig om suiwer voort te plant met die suiwer geslagsorgaan.   Dus is die twee, die tong en sy maat die phallus, die middelpunt van die boom wat met Sukah geskep word.   Storetjie weet die tipe denke skrik die skynheilige Christinne erg af, net soos die Ou Testament hulle afskrik en skok, maar dit is die Emet waarheid; dit is die vuurdoop wat die skyn van die skyn heiligheid heeltemal afloog.  Die kosmiese Adam moet kan praat met sy tong en die Aardse Adammetjie moet suiwer kan aanteel met ‘n gesonde en sterk geslagsorgaan.

Om dus te vorder van die Tiphareth alleen Christen bewussyn na die Hod en Netzach en Daat bewussyn met die tel van die Omer vir 7 perfekte Shabatte gedoen word.

Lev 23:15 – 16:  You shall count seven perfect Sabbaths from the day following the first Shabbat after the Pesach Shabbat, when  you brought the Omer as a wave offering…movement… until the day after the seventh Shabbat, when there will be a total of 50 days.  On that day you may present two loaves of bread as a new offering to Hashem.  On the second day of Pesach in the week of Unlevened bread, an Omer of measure of barley you must bring as a offering.  Wave the Omer in 6 directions; up and down and north and south and east and west.

So die ou Boom met drie pilare en die hoofbewussyn in Tiphareth, moet nou omgebou word gedurende die 7 Shabatte: 7×10 se 70 vir al 70 nasies waarvoor die bulle met Sukah geoffer gaan word, na  die hoof bewussyn wat Hod en Daat en Netzach verteenwoordig … a reminder that the whole creation is…in God, from God, as God, but not God.  This is also a mitzvah, the same as Pesach for all your generations, the counting of the Omer from Pesach to Shavuot. We count the days to prepare ourselves for receiving the Torah…

Ons moet onsself ombou vanaf die drie Pilare Christen Tiphareth bewussyn Boom met die Geburah  as Satan en geen benul van Chesed nie, na eerstens die David metabolisme Boom en dan na die ronde Boom met die vier hoeke noord, suid, oos, wes;  Yesod onder en Geburah; die 5 Hei, die vyf siele, die Yechidah 37 een, nou bo.  ‘n Groot geheim wat die Maatjies hier ontvang met die Benyamin buit, wat die Maatjies van die  Yoseph Yesod 6de Sephira Echad 13 onder, bring na die Yechidah 37  bo om die ware Nun(50) Yobel vrye messelaar te skep.

Die Maatjies wie se  bewussyn..consiousness.. nou geneem is na die groot en pragtige openbaring,  beweeg dan die Echad 13 brood en die Yechidah 37 brood op dag 50 jubelend as in god, from god, as god , but not god… Dan is die Maatjies gereed om nog meer van die toe Mem, die ongeopenbaarde Torah  te ontvang, van die metabolisme waarheid, die Emet, die Aleph Mem Tav metaboisme driehoek se voedsel.  Die praat water voedsel ontvang, om dan weer met praat die water te kan weergee: die Mosheh wat met die rots praat dat die toe Mem wysheid na vore kom vir die Maatjies wat die Man van Ayin se woorde kan shem ayin  by die vortex Berg en tyd, genaamd Shavuot na die 7 perfekte Shabatte.  So die onaktiewe Boom met Malkut in Daat se plek, die kristal tablet met die handelsnaam Yitschak tablet, op die apteek se rak, word nou met Pesach geëet.  Die metabolisme breek die kristal uit sy gestoorde vorm oop na sy spikey aktiewe vorm.  Malkuth gee nou die stekelrige aktiwe vorm,  maar Malchut as sfeer is nie alleen deel van die aktiewe vorm nie.   Beit, die Poort tussen Daat en Kether is deel van die aktiewe meganisme.  Hierdie is nog ‘n groot geheim.

The Mystical Heritage of the Children of Abraham, p101: In many contemporary books in Qabalah, the composite Tree is shown with gates (meervoud; die letters, die Poorte) connecting the Sephirah Kingdom, no. 10, Malkuth to the Sephirah Victory, south, no 7; Netzach, and to Sephirah Glory, no 8, west, Hod.  Maar  baie belangrik:  This is not correct.

9243609ea9b6faabf06ced3608372257--kabbalah-quotes-tree-of-life Hier is die groot geheim: die Daat Sephirah is die…becoming, die proceed….die ewige nuwe hoeveelheid wat die NOT die unmanifest, nou in kwantums manifesteer.  Wanneer Storetjie die..training of the mind… op hierdie manier benader, is die Daat Sephirah eintlik die nul 0 wat nou voor die een 1 Kether  kom.  Die energie se level nul 0 of live… Dus die Ayin voor Sephirah no 1 of Kether.  So die Daat word nou Sephirah no 10, Malkuth, maar onder buite die struktuur van die drie pilare Boom, gekoppel aan sepirah Yesod, no 9 en die Beit Poort gaan saam en koppel Malkuth 10, aan Yesod 9.  Dit is al koppeling of Poort.  Die Beit letter wat deel is van die spelling van Binah, Sephirah no 3.  Binah die donker steriele moeder en die helder vrugbare moeder, die basis van geloof.   Beit: God’s dwelling place. Beit spel die Baruch seëning.  Beit numeries is dieselfde as Ta’avah begeerte.  Beit: bo – oos, regterkant -suid, onderkant – wes, oop kant – noord.

Hier is die sleutel tot nog ‘n geheim.  Met die ombou van die drie Pilare Boom met Malkuth no 10, wat nou aan Yesod no 9 gekoppel is met die Beit Poort, word Malkuth no 10 nou die Noord rigting Sephiroth.  Dus die Sephiroth wat die Beit letter nou die vierbeen toe Beit maak;  maar die  Geburah no 5  Sephiroth wat nou die boonste Sephiroth word, die dubbele vierbeen piramide met basisse  teen mekaar, se top Sephiroth word nogsteeds met die  Beit Poort gekoppel.  Maar Yesod no 6 word die die onderste Sephiroth, die onderstebo top van die dubbele piramide.

Of word Yesod, Yoseph se Egipte goue kalf voedsel, die top punt onder?   Nee Maatjies, dit is hoekom Yesod no 9 nou Sephiroth suid word.  Maar Tiphareth, no 6 word nou Sephiroth onder.  Nou het ons weer ‘n groot geheim.  Die Tiphareth Sephiroth onder se 6, is die 6 punt ster wat in werklikheid die 13 punte spinnende Boom van die Lewe is, die Echad 13 en die Geburah 5 Hei(5) boonste Sephiroth, die Christnne se Satan Sephiroth is nou die boondte Sepiroth in die nuwe Boom wat gedurende die 50 dae afmeet van die Omer gebou word, die Geburah 5 is die 5 siele Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah 37.  Dus die onder Echad 13 plus bo Yechidah 37 gee dag 50 se Yobel 50 se Nun 50.  Fantasties.

So Maatjies. die 7 x 7 Shabatte se fisiese handelng, die afmeet van die Omer elke dag, die koring, die wyn, die olie.  Na die bewegings van op en af en oos en wes en noord en suid wat die dubbele twee vierhoek piramiede struktuur skep.  Wat die ronde boom skep met die Sephiroth 3 Binah wat nou water Mayim is en Sephiroth 4 wat nou Shin Esh vuur is en Sephiroth 1 wat nou first spirit of living Elohim is en Sephiroth 2 wat nou Avir air is Last, die 22 letters of Poorte gepraat laat word deur die tong in die middel van die Yobel boom, van 50 Nun Mashiach wat die hele gemanifesteerde skepping is.   Wat die perfekte spieëlbeeld is van die NOT die Unmanifest vir die oomblik van blik in die spiëel, voordat die ewige groeiende lewenskrag energie nou weer na die volgende opwaartse siklus kyk in die spiëel om te sien hoe lyk die nuwe, en of die nuwe kwantum nuwe, groter, lewensvorm gevorm het om die groter groeinde lewenskrag te akkomodeer vir daardie volgende kwantum, darem groter geword het.

Mystical Qabalah p 141  Die Binah  bydrae, die Beit Poort  …a force never moves in a straight line,  but always in a curve, vast as the universe, and therefore eventually returns whence it issued forth, but upon a higher arc, for the universe has progressed since started.   So dan is dit voor die spiëel staan tyd, haartjies mooi plat gekam en gesiggie skoon gewas.  Die kosmos kyk nou deur die Logoidale Oog vir die Heelal; so kyk die Unmanifested vir die Manifested.

ג  – י  =  ה

Hierdie illustrasie toon die begrip van die skep van die Hei(5).  Die Hei kan geskep word deur die Gimel met die Yud op die voet wat die Yud opoffer aan die Dalet om die Hei te skep.  Of die Vav kan homself opoffer om die Hei te skep.  Die Hei is dus die perfekte…thought, and speech and action, wat die perfekte volledige Boom moet doen.  Die Hei is die 5de letter van voor in die 22 Letters en die Tzade is die vyfde letter van agter in die 22 Letters. Die Hei of Tzade of 5, is die 5×12=60 Samech – een van die vyf letters wat ‘einde’ beteken soos Tzade.  5 is die getal siele vlakke wat die Yechidah 37 vorm, die finale Tzade Boom, die Masiach Boom, die Boom met die 5de Sephirah bo,  die Yitschak lam bo en die Tipharet Sephirah onder.  Die Yechidah 37 bo en die Echad 13 onder, Boom wat suiwer Torah dink, suiwer Torah doen, suiwer Torah praat.  Die perfekte lewende Light, Love, Laughter, Labour, Liberty, Loyalty, Lenience, Luck, Leisure – Law of Live: Light Love Laughter…

40

BLAAR BOME VERSUS MAGMA BOME

Maatjies, kom dat Storetjie die Boom prent as training of the mind to think energy nou weer op nog ‘n manier, wat reeds gebruik was, herhaal maar as ‘n  baie groter en dieper prent.  Hier volg nou sulke groot en opgewonde en mooi geheime!

Die boom staan met sy stam en takke en blare bokant die grond in die lug-digtheid, dus na die subtle kant toe, na die son energie bron kant toe. Die son is die bron wat die lug warm maak.  Die son is die energie bron vir die boom se lugkant wat uit stam en takke en blare bestaan.  Die blare bou die son energie om in takke en die stam.  Hier word nou die Dalet beskryf wat deur die Yud bron van bo af, omgebou word na die Hei toe. Sien weer voorbeeld.  Dus het die beeld wat abstrak vorm, te doen met die son as lig wat die lewe vir die Boom gee.  Dus die energie se denke van live wat light kry om love te kry om dan te laughter in die sonlig by die see wat labour om ‘n liberty Pesach heilige, nie werk tyd te gee en dan onder jou loyal heilige meditasie boom te sit in stilte in lenience en te mediteer oor jou luck om in leisure onder die boom, as die boom, die law of life in die loveliness van die mooi natuur te kan ontvang.

indextreeOnder die grond staan hy op sy kop.  Die boom in die grond, is die spiëelbeeld boom van die een onder in die grond in ‘n ander tipe digtheid. Maar hierdie boom is aangepas vir sy wȇreld.  Die boom se son bokant sy kop is ‘n groot rooi vuurbal.  Die groot rooi vuurbal het sekere kanale, sekere roetes, soos die lettter roetes, wat die rooi vuurbal son se energie in laat vloei na die boom toe.  Die hot spots of energie punte is op sekere plekke en die rooi vuurbal son stoot die energie ook net op sekere tye  in die roetes op.

Nou het ons dus die voorbeeld van die Vav wat vir Dalet gegee word om die Hei te word.  Daar is dus die sonkant, lugkant boom met takke en blare se Yud proses kant.  Die nie-materie kant, die spirit kant, die volitized matter kant.  Die god particle wat die wȇreld se wetenskaplikes op soek is na in die Cern versneller in Switzerland.  Dan is daar die vuurbal middelpunt van die Aardbol son tipe, energie tipe, magma tipe energie as son se boom; die in die grond boom met stam, nou genoem penwortel en takke, nou genoem wortels, en blare, nou genoem haarwortels, en lug, nou genoem grond, en sonlug en hitte nou genoem magma wat in roetes, nou genoem vuurspuwende berg, tonnel, krater; dus die matter kant as crystallized spirit kant.  Die crystallized spirit, genoem magma vanaf die middelpunt aarde as son, as energie bron vir die boom, Die Vav wat die Dalet boom nou Hei maak.

Nou Maatjies, kom die groot geheime.  Die komeet kom en draai om die son en gee sy energie aan die son.  Nou het die son die nuwe Yud ontvang; die son gee nou die nuwe Yud impuls op twee maniere aan die aarde.

Manier een: met direkte sonstrale en die blare boom fotosinteer dit en neem dit op gedurende sy dag, sonskyn en nag, nie sonskyn siklus.

Manier twee: die son gee sy magnetiese flares uit, die gaan binne in die aarde in by die pole en voed die aarde magma son, wat die aarde boom voed deur die magma, nuwe energie wat uitborrel in die hot spot punte soos byvoorbeeld die uitstoot punt wat nou die drywende dun aardkorsie in ‘n berg uitgedruk het.  Wat nou ‘n naam gekry het: die naam Horeb of Sinai gekry het.  Nou moet die betrokke Boom betyds by die punt gebring word om die nuwe bewussyn of energie via die magma roete en grondboom roete, op die regte punt en regte tyd te ontvang.  ‘Laat my volk trek dat hulle betyds by Horeb kan wees sodat die nuwe uitspoeg van bewussyn bygewoon kan word…’

Cosmic Doctrine p.167 Impactation: the act of bringing a force of a subtler plane through to a denser plane upon the involutionary arc.  Impactation is the act of advancing a force in evolution by developing it upon the form aspect…   So die Vav vorm wat Dalet nou Hei moet maak.  Maar op die manier of stadium, bestaan die Satan en God bewussyn nog in Vav… An important concept concerning the dynamic of good and evil…evil/live…is contained in this distinction.

Die Sephiroth Geburah, is die vuur katabolisme Sephiroth in die driebeen Boom.  Maar in nuwe ronde Boom is die ou Chesed, nou die 4de Sephirah, die vuur, esh fire evil, en die ou Binah Sephirah 3, nou die Mayim, water, good

Exodus 19:2 And they proceeded…(die proceed to be proses)…to pull away from Rephidim and to come into the wilderness of Sinai, and to encamp in the wilderness and Yisrael went camping there in front of the mountain.

:5… You will become, my property…

So wat word hier beskryf?  Die beskrywing van die Dalet wat op die twee maniere;  die berg wat nou die nuwe bewussyn, die nuwe Torah gaan bring deur die aardse son, magma, energie, esh fire, Chesed 3 en deur die bo Gevurah 5 sal die begrip van Sinai se sin of sonde of evil verander na live of Horeb of mayim wysheid.

Gen 19:16  And on the third day when it became morning, it came about that thunders and lightning  began occurring and a heavy cloud upon the mountain and a very loud sound of a horn, so that all the people who were in the camp began to tremble…

Die siklusse van die son, die gesmelte yster vuurbal volg ander ritmes as die dag en nag van die son in die lug.  Rigters 4 gee die verhaal van die vroulike Rigter by name Deborah.  Hier word die Yah-bin koning van Kanaan met sy ysterwaens, met ysterwiele oorwin deur Yah-el die vroulike wat sy bewussyn deurboor en oop breek.  Die Yah-el, die ‘sy wat weet dat Yah is el’.  Yud Hei Vav Hei is Aleph Lamed Hei Yud Mem, of Yud Hei Vav Hei is Aleph Dalet Nun Yud of  Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud, wat Yud bo en Yud onder gee en die nuwe Dalet gee en die ware Nun gee en die nuwe Aleph Hei Vav Hei gee,  leef  reeds…

Sy vuurspuwende berg het nou die berg Tabor geword.  Yah El breek die ..important concept concerning the dynamic standard of good and evil…van die berg Sinai, die waens van yster, die vuur lawa bewussyn van evil live, nou oop na die berg Horeb waar die lawa nou die lewende Torah bring:  die law of live, light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limitation, luck, leisure, law, life…

Nou, die groot oorwinnings lied van die rigteres in Rigters 5: 4 en 5, dus die opbou van Dalet(4) na die Hei(5) toe, dus vers 4 na vers 5 toe.  Die lawa vuur en die son vuur saam se oorwinning oor die beperkte bewussyn van die evil live van die vortex punt as Sinai, na die berg waar die Yobel 50, die Echad 13 vuur en die Yechidah 37 vuur, nou saam die Yobel 50  Nun(50) ware Esh vuur gee.

Luister hoe mooi word die skep van die nuwe Aarde en die nuwe gepaarde Hemel, of subtiele opsommende nuwe hemel of subtle nou geskep word.  Laat die wat by die berg, wat die nuwe lawa spoeg en kan shema, wel shema wat Ayin sȇ.  Hoor die lied van Deborah:  Yud Hei Vav Hei, at Your going forth from Seir, at your marching out of the field of Edom, the earth rocked, heavens also dripped, clouds dripped with water,

:5  Mountains flowed, quaked as in earthquake were shaken away from the Face of Yud Hei Vav Hei.  This Sinai flew away from the Face of Yud Hei Vav Hei, Yisrael’s Elohim.

:6  The pathways ceased….

Met elke voltooide kwantum skud planeet Aarde sy drywende dun lagie kontinente en gepaardgaande oseane weer bietjie reg en skoon, ruil bietjie  seebodem en bergtoppe om, woesteine en woude wissel mekaar bietjie af. Die aarde het homself skoon geskud; woes en leeg soos gesien van die doodgaan kant af, maar nuut en reg vir nuwe dinge, van die geboorte kant af.  Is die Maatjies deel van die Yah-bin koning van Kanaan?  Die een wat ‘n Adam koning is, maar nie weet dat dit Yah-el moet wees om te oorleef deur die vernietigende Elohim natuurkant fase.  Die kern spitsing gee die groot volume lig energie dadelik uit, maar ook die bestraling: die nuwe materie deeltjies, die bestraling, die nuwe Vav bousteentjies.  Die Lamed letter moet die nuwe kennis by die Mems in die lug gaan haal en bring.  Yob die ..I..  van El-I-Yah moet van beide  die El en Yah van El-I-Yah  bewus word.

Is die Maatjie as..I..van beide Yah en El  bewus?  Het vir die Maatjie se..I..nou saam met die I..van Eliyah,  of die Eliyah nou al gekom het, of vra die Maatjie nogsteeds die Jesus of Eliyah al gekom het?  Die Yahbin se bewussyn moet deur die ware vroulike Yah El oopgebreek word.  Die 75-60=15 Shekinah nuwe begin, ook genoem  Yah-el gedurende die vroulike Deborah tyd.  Die Yud(10) plus Hei(5) se 15 Shekinah.

Bereshith 1:  Aleph Lamed Hei Yud Mem Elohim created the….new… heavens and earth.  Now the earth proved to be… (die I  proceed to be am) …formless and waste.  (die nuwe vrygestelde subtle is vormloos). And darkness was upon the surface of the watery deep.  Elohiym’s active force – Ruach…(die beskikbare 15 Shekinah of Yud Hei 15) was moving to and fro over the surface of the waters

Die dun lagie aardkors, die tectonic plates… dryf op die rooi yster magma en die active force beweeg heen en weer bokant die plate.  Hulle skuif en gly en druk teenmekaar; berge en dale vorm nuwe kontinete, ou kontinente verdwyn, Atlantis verdyn, Egipte verskyn.  Beskawings verdwyn en nuwes verskyn.  Die een oomblik is die Maya beskawing net bo seevlak, die volende oomblik bevind hulle hulself duisende voete in die  berge in die lug op.  Dan is die piramide bo die seevlak, dan is die piramide onder die seevlak.   Die grond sal ook die Shabbatsrus kry.  Dan is dit die Ystydperk, dan is dit oorstromings…

So Maatjies toon Storetjie dat die Bybel met ‘n oop bewussyn gelees moet word, benader moet word, prakties benader moet word, maar met die grondboom magma bewussyn, plus die lugboom sonlig bewussyn.  Dus met die Echad 13 bewussyn plus die Yechidah 37 bewussyn om dus met die volle  Nun(50) ware bewussyn nou dinge in die life, light, love, laughter, labour,  liberty, lenience, loyalty, limit, luck, leisure, law, life… aan te pak.  Die Keys of Enuck beskryf ook die tye, as elektro-magnetiese nul zones.  As die aardbewings wat geaktiveer word vanaf diep uit die magma, omdat die sonflares die energie by die pole ingestuur het.  Dit is met diesefde tyd wat Abram nou Abraham word, dus die Hei(5) ontvang, dat Sodom en Gomorrah nou met vuur en swael vernietig word.  Die Dalet wat Hei gemaak word via die Vav, die aarde magma manier, die Yahkob wat Yisrael gemaak word via die berg Horeb manier.   Sien en hoor die nuwe buit wat Benyamin voor sit.

41

YAH-BIN VERSUS YAH-EL

Volgende jaar 2016 = 9, is die 9 maande dragtyd se einde.  Die jaar 2022 = 6 Vav, volg nou na nog 7 jaar.   Die Pesach brode eet is 7 dae, die Omer aftel is 7 Shabatte, die Sukah is in die 7de maand.  Alles toon dus dat die  huidige Yah-bin  koning van Kanaan met sy yster strydwaens met hulle ysterwiele se bewussyn,  deur die profetes Deborah se Yah-El nou oopgebreek moet word om ook Yah-el te kan begin eet en doen en dink en optree.  Die net Yah bewussyn van Efraim en Menasse of die Yoseph Christen Amerika en Engeland  se Yah alleen bewussyn, moet nou deur die Benyamin vroulike Deborah na die Yah-el,  deur die Yah-el opgebreek word.  Hoe moet dit gedoen word?  Dit moet gedoen word deur die Yah en die El roetes, deur die blare boom aan die sonkant plus die haarwortel boom aan die lawa magma  kant se gesamentlike produk; deur die vrug van die twee bome saam vir hulle te gee om te eet.  Sodoende hulle lewergod die vrug kan sorteer en hulle hartgod dit wat die lewergod deurlaat, kan sorteer en die breingod die wat die hartgod stuur, kan sorteer.

So die eet van die Pesach lam, die eet van die Ongesuurde Brode, die eet van die twee gesuurde brode, plus die spiëelbeeld.  Die rejoicing during Sukah en die netilat lulav. Die neem van die vrugte, elke oggend vir 7 dae met Sukah.  Dus wanneer die handelinge nou saam in die bewussyn, saamsmelt tot ‘n Echad 13 eenheid asook ‘n Yechidah 37 eenheid, en dan saamsmelt tot ‘n 50 eenheid.   Dan word die bewussyn die ware Nun(50)  Yobel 50 of Yobel vry van beperkte denke bewussyn.  Die Yah-el bewussyn.  Die Moeder Aarde se magma son het baie berge uitgedruk onder groot druk in die suidpunt van Afrika. Daarom het die deel so baie steenkool wat diamante geword het soos Kimberley se berg wat skoon ‘n gat uitgedelf is.

Daar is ook die goud  skat, daarom is daar die steenkool materiaal geneem uit Europa om ook hier op die vortex berge van die magma son se diamant spuwende berge van Kimberly, en Parys koepel en Johannesburg of Yochanan se burg, se goud gevorm kan word onder die groot druk van die konsentrasie kampe se bykans totale uitwissing van die vrou met die wit kappie, die Deborah profetes wat met haar Yah-el  loyalty as Boer nog die pen deur die klein Brit en groot Boet in die weste bewussyn sal slaan, as die koning van Kanaan die Yah-bin in die Christen godsdiens bewussyn tent slaap.  Sodat die Yah-el bewussyn kan inkom, dat die Yahbin, die ‘eendag by Jesus se voete’ in ‘n vae hemel bewussyn nou kan vergroot na die Yah-el bewussyn van ‘hy wat weet dat Yah is El, leef nou reeds…’ Twee heeltemal verskillende bewussyne.

Ja Maatjies, absoluut twee heeltemal verskillkende bewussyne: die leef nou reeds, moet nie gesien word, deur die oog van die kerk se ewige lewe eendag by Jesus in die hemel bewussyn, teenoor wat bereik word deur die nou se leef met die goed-en-kwaad keuse van die goed van die God se kant teenoor die sonde van die Satan se kant nie.   Dit is die Yah-bin bewussyn, die seun van God bewussyn.  En in die leë El bewussyn leef die Satan sonde bewussyn, dus die Sinai berg God en Satan bewussyn. Die god is EK IS bewussyn.  Maar die – leef nou reeds – bewussyn, beteken heeltemal iets anders.  Dit is nie ‘n Liewe Jesus bewussyn van eendag eers na dood leef nie; nee glad nie die tipe bewussyn verandering nie..

imagespegLet baie mooi op wat staan geskryf:  die Deborah vroulike se vroulike Yah-el  slaan die houtpen (die boom), die verkeerde boom bewussyn, reg deur die bewussyn, van slaap tot slaap binne-in die Aarde, binne-in die grond in, regdeur die grens tussen die lug-son boom en die aarde-magma boom.  Die nuwe bewussyn is van heel iets nuut, die ou bewussyn word totaal vernietig.  Die nuwe bewussyn is die Ek proceed to be… Die nuwe bewussyn is ‘n proceed to be al groter, groeiende bewussyn lewensproses waar die lewe al groter as ‘n lewenskrag word.  Die Mamma sirkeltjie wat groei vir ewig met Samech aaneelopende siklus in  60 gemeet, met groeitempo van 15 eenhede, deur middel van die kwantum groter wordende ewige kwantum groeiende, elke keer nuwe groter lewensvorms.  Die ewige nuwe, groter vierkantjies met groeitempo van 12.  Die sirkeltjie is spirit of volatized matter, die vierkantjie is crystallized spirit of matter.  Die twee is dieselde soos water en ys.  So Maatjies die leef is nie die Ek is leef begrip nie, maar die I proceed to be …ewige groeinde lewe wat ewige nog nuwe lewe, ewig bykry en lewe is.

Die ewige groeinde siklus van energie van life, light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty limitation, luck, leisure;  Law of life, light, love… Onthou Maatjies, die bewussyn groei ook gedurig;  die life bewussyn, die light bewussyn, die love bewussyn, die laughter bewussyn die labour bewussyn, die liberty bewussyn, die lenience bewussyn, die loyalty bewussyn, die limitation bewussyn, die luck bewussyn, die leisure bewussyn, die law bewussyn, die life bewussyn…  Daar is nie ‘n dooie stagnante leef reeds bewussyn of begrip nie.  Daar is die korrekte, volledige lewensgroei in lewensgroei, soos versnelling.  Dit is vinniger spoed op vinniger spoed, vir ewig, met nuwe lewende voertuie, liggame soos in kwantums verkry vir ewig.  Die begrip is nie begrypbaar vir ons huidige begripsvermoë nie, daarom is Storetjie slegs ‘n stimulasie om die hulpmiddels te gebruik, om die bewussyn te stimuleer om in energie te begin dink, in  bewewging  te begin dink.  Bewegende lewensenergie in bewegende space wat in bewegende tyd beweeg en alles versnel ook nog in beweging en tyd en energie.  Een word nou deel van die ewige groeiende lewensproses vir ewig.  In die bewussyn is daar nie stagnante dinge soos sonde nie, daar is wel net alles korrek en waar en lewe, maar wat wel gebeur, is die lewensgroei grootword leerproses van struikel of mistrap, of die lewens tennisbal soms misslaan omdat een te gou of te laat geslaan het.  So leer die kinders die lewens spel beter.  Altyd plek vir verbetering in die Kosmiese tyd van die spel sonder tyd, maar wat saam met tyd beweeg.  Begin net om in energie te begin dink Maatjies.  Nooit stagnante denke nie; nooit Yah-bin denke nie.  Dink Yah-el denke…

Dit bring Storetjie weer by die sesde dood, die trance dood.

Cosmic Doctrine p164:  Live all life with ..El.. in the background, and measure all your deeds against the span of heaven and asess them in relation to the Cosmos, so shall your sin seem grievous in your sight and your errors very small.

Die gedeelte beskryf die bewussyn van die Yah-el pragtig.  Hier word nie beskryf dat daar binne bewussyn van die Yah-bin, nie sonde is nie, maar dat met die Yah-el bewussyn, dus die ..EL.. as agtergrond, die Elohim as die Y H V H agtergrond, as die gelyke,  as volwasse, maar as agtergrond, sondes grievous is,  en in die kosmos siklus as foute gesien, die foute maar baie klein is.  Met die Yah-bin bewussyn word die..El…nie as agtergrond gebruik nie. Wat gebeur nou?  Hier volg nou ‘n baie groot geheim Maatjies.  Hierdie sesde dood, hierdie trance dood is die trance wat die hele wȇreld in ‘n trance plaas.  Die trance van baie, baie, baie goeie en opregte bedoelings van die mens se siel.  Gedurende die trance dood slaap die liggaam; so nou is die hoof begeerte en hoof dryfkrag, die dinge van die siel.  Die siel moet gered word, die siel mag nie sterf nie, die siel van die mens moet ewige lewe beërf.  Dus is dit die godsdiens Kerkwȇreld se vakgebied waarin die Maatjies hulle nou hier bevind.  Die vakgebied van die groot persoonlike liefde van die siel.  Die siel wat sy eie soort siel so lief het, dat hy ‘n ander soort siel doodmaak.  Die Christen siel wat die Moslem siel doodmaak, die Abraham siel wat die Abram siel doodmaak.  Die Yah-el siel wat die Yah-bin siel doodmaak. Wat gaan nou hier aan?  Almal bedoel dan so in hulle siele goed?

Die antwoord op die groot geheim is by die vuurspuwende berg te vind. Daar is ‘n groot verskil wanneer die berg se vuur vir die siel klink na Yah-bin of klink na Yah-el.  Maatjies, daar is geen fout in om te begeer nie; dit hang net af of die Maatjie die Torah gebod reg en volgens die Yah-bin  of volgens die Yah-el hoor of Shema, by die berg.  Die Yah-bin sal by die berg Sinai die wet van die Nuwe Testament se vertolking hoor.  Die Yah-el sal by die berg Horeb, die Torah van Mosheh hoor, van die Ou Testament.  Een mag begeer, een moet begeer, anders gaan hy nie begeer om meer Daat en Binah en Chokmah te bekom nie.  Wat mag een nie begeer nie?  Een mag nie sy naaste se eiendom begeer nie, vrou, kinders, ens. nie.  Met Yah-el kan die siel met die Yah as agtergrond begeer, want die El is deel van hom in sy bewussyn van wat sy godheid behels – die natuur, die materiële, die mooi vroulike liggaam, die mooi perd.   Die mooi van enige materiële het hy nie ‘n probleem om te begeer nie, want met sy gebalanseerde Yah-el bewussyn, is die hele spektrum vir hom dieselfde.  Materie is christilized spirit en christilized spirit is volitized matter; dieselfde ding, net ys en water.  So sy siel sal doodtevrede met enige een van die twee as agtergrond funksioneer.  Maar die Yah-bin het ‘n probleem.  Sy bewussyn sluit nie die El ook in nie.  Hy is die seun van Yah, die God in sy hemel begrip.   Maar die El is nou Satan in sy materie bewussyn.  Nou bedoel hy baie goed;  hy verwyder die El op aarde dus in Malchut, want dan is die voorwerpe van begeerte nou nie fisies sigbaar om te begeer nie, en dan kan hy ‘n heilige -bin seun voor sy Yah god wees.

Maar nou het die Yah-bin ‘n probleem, ‘n groot probleem.   As siel kan geen bestaande bewussyn vernietig raak nie; geen energie kan vernietig word nie. Wanneer die Yah-bin godsdienste nou die sondige aarde en aardse dinge verwyder om hulle siele te wil red, dat hulle nou nie die aardse verganklike as hulle siele agterond wil hȇ nie, maar god Yah in die hemel as hulle siele agtergrond wil hȇ,  sodat hulle heilige Yah-bin seun van Yah kan wees, word hulle egter die skynheiliges.  Wat gebeur nou met die..El..materiële in Malchut?  Die El gaan hou na Yesod en Hod en Netzach en word: then they are seen as the manifestations of the lower magic, dangerous and evil in all its forms, degrading to the personality.

Julle sien Maatjies, omdat die ander roete, die son en sy sonwinde uitstralings wat by die pole van die aarde inkom, in die magma son in en die grondboom voed, en die vuurspuwende Horeb berg voed en die..El..kant van god ook in die bewuysyn plaas nie, gebeur die skynheilige dinge.  Nou is daar net die Yah direkte sogenaamde hemel kant van God in die Yah-bin  bewussyn.  Die bewussyn denke soos beskryf as… Live all life with god in the background… in die siel lewe, liggaam slaap, sesde dood, dat die God nou Yah  beteken  en El die aaklige ou  materie.   Maar die Yah-el lees…live all live with Yah-el as the background.  Hou die El Natuur materie in Malchut, hou die Yesod en Hod en Netzach leeg van vals skeppinge; hou die roete mooi oop vir die terugkeer.  Hou die mooi meisies en perde en materiële dinge hier in Malchut, want as Yah-el …measure one all his deeds... sy materiële begeertes ook. Hy hoef hulle nie weg te jaag uit sy bewussyn nie …against the span of heaven… die kosmiese en heehal agtergrond.  Dan gee een se eie verkeerd vir hom grief en is sy foute klein.

Hier toon dit nou duidelik dat die Torah soos by die Horeb berg gegee, nogsteeds van toepassing is.  Dit toon onoomstootlik dat, al bedoel die mens dit hoe goed in sy siel, as hy nie die Torah lewe volg nie, sit hy die pot mis.  Die Christen met sy eie datums en jaartellings en 25 Des. Kersfees en sy Sondag en sy eie vertolkinge van wat is sonde en wat nie, en sy wegdoen van die Ou Testament en Torah insigte se bewussyn, het so klein en beperk geraak.  Dit is ‘n groot tragedie dat so baie mense so goed bedoel en deur hulle goeie bedoelings hulleself vernietig.  Die mens kan met deur sy eie ego te glo, met die beste bedoelings sy godsienste hou.   Al wat hy doen is hy skep net monsters wat hom vernietig.  Die mens moet eers die ego, die Amalek uit die weg ruim en dan sy eie ek, die..I… tussen die El eenkant en die Yah anderkant plaas, dus die El-i-yah, dan praat die berg Horeb met hom.  Dan ontvang hy die volledige Torah op Shavuot.

72400088-volcano-volcano-icon-lava-mountain-flat-design-vector-illustration-vector42

YAH-EL/YAH-BIN

So wat is die volledige Torah op Shavuot wat die Yah-el by die berg Horeb, die lawa magma bewussyn plus die son bewussyn nou ontvang?  Die Yah-el ontvang die El-I-Yah bewussyn.  Die Yah-el ontvang die Echad 13 plus die Yechidah 37 bewussyn, wat saam die ware Nun 50 bewussyn is, die 50 Yobel bewussyn is.  Wat is die Yobel 50 bewussyn?   Hier volg nou sekerlik die grootste verassing vir die Christen se Yah-bin Seun van Yah, bewussyn.  Die grootste geheim word nou hier deur Storetjie geopenbaar.  Die buit wat Benyamin nou voorsit gaan heelwat kou en herkou verg, maar wees verseker Maatjies, die een wat die buit verteer, die een wie se metabolisme die buit kan verwerk kry, sy lewer El, sy hart El, sy brein El, en dit een bewussyn maak;  dus die 12 Aarde, 12 Hemel, 12 Hemel van die Hemele, die 36 nou 1 maak, dus die Yechidah 37 maak.  Daardie Maatjie sal juig want dan is hy waarlik Yobel 50 vry van die Christen tronk, hier op Aarde, in die Hemel en in die Hemel van die Hemele.  Storetjie het nou al die waarheid gegee, die Emet gegee, maar niemand juig nie, want niemand  verstaan nog wat Storetjie storie nie.  Daarom die groot stilte.  Storetjie sal nou nog ‘n benadering aanpak oor die ware groot Yobel, die ware vry van alle kettings in die bewussyn.

Wat beteken Yobel 50 vryheid, die ware vryheid?  Die Yah-el vryheid beteken dat die Maatjie vry is van alle beperking wat sy bewussyn beperk om die totale ware Godsbegrip te bemeester.  Daar is net een definisie vir die sogenaamde sonde bewussyn; dit is enige iets wat die Maatjie verhoed om ‘n volledige, totale ware Godsbegrip te bekom in sy bewussyn, in sy siel.  So wat is die gevaarlikste blokkasie ketting wat gebruik kan word om die totale Godsbegrip te verhoed?   Die begrip van heiligheid is die mees gevaarlike wat gebruik kan word.  Kom Storetjie verduidelik die begrip.  Die hele Sephiroth Boom is heilig.  Die sephirah Geburah is dus heilig.  Die sephirah Malchuth is dus heilig. Malchuth is nie ‘n gevalle sondige Boom nie, en dus nie heilig nie.  Die spikey Boom is die aktiewe Boom en is heilig;die spinnende 13 punt Boom is die metabolisme David Boom en is heilig, die ronde Boom met Geburah  bo en Tiphareth onder is heilig.  God is heilig.  Daar is niks buite God nie.  In God, of God, as God, but not God… God se volle naam vir die volle God bewussyn is Yah-el.  Nie net Yah nie, ook nie net El nie. Deborah  se vreugde Yobel lied gaan oor die vreugde van die bewussyn wat vry is van die ‘Kanaan koning’, die Christen Godsdiens of Moslem Godsdiens of enige Godsdiens wat ‘n heilige Yah in die hemel het en die seun van die heilige Yah God in die heilige hemel is.  Die Kanaan se Yah-bin. Maar die ou Aarde is nie heilig nie, die..El..is nie heilig nie.  Die gelowige Yah-bin, die gelowige seun van die Yah God, gaan heilige Hemel toe nadat hy die ou onheilige aarde verlaat het.  Die onheilige Satan of Geburah in sy oë wat die onheilige Aarde Malchut regeer, is nou nie deel hiervan nie.  Nou net hier is nou die groot geheim agter die geheim…

Wanneer die bewussyn nie die Yah-el bewussyn is nie maar die Yah-bin bewussyn, dan is die…El…nie deel van die persoon se Godsbewussyn nie.  Dus nie helig vir hom nie.  Die…El…is dan die on- of nie heilige ou Aarde of Malchut wat deur die nie-heilige of on-heilige deel van sy eie bewussyn geskep word in Yesod, Hod en Netzach.  Sy onderbewussyn skep die…El… want in sy net Yah-bin, seun van die God wat net uit Yah sonder die El bestaan, in sy Godsbegrip.   Sy bewussyn verwerk vir homself die ware…El… tekort deurdat hy homself nou verhoog as die geredde seun van die Yah God alleen.  Hy is nou Yah-bin, die heilige geredde wat na sy God, Yah se heilige Hemel toe gaan en die onheige El bly nou met sy volgelinge agter op die onheilige ou Aarde.  Hierdie selfverheerliking stimuleer ook die idee by ‘geredde’ Christinne dat hulle nou die wȇreld moet regeer.  Die Amerikaanse wȇreld dominering huidiglik toon die gevolge van die beperkte Godsbegrip wat deur die self heiliging van die Yah-bin Godsaanbidding deur sy geredde seun, wat nou na die heliige Hemel toe gaan weg van die onheilige ou Aarde af.

Die Yobel 50 maak jou vry van die gegewe dat jy verkeerd antwoord, wat jy ookal sȇ.  So groot is die antwoord wat Storetjie hier probeer storie. Die antwoord wat die gegewe laat verdwyn.  Die oomblik wat die hemel toe gaan begrip verwyn.  Die oomblik dat die die berip verdwyn dat daar ‘n Hemel sonder ‘n Aarde is.  Die oomblik wat die Yah begrip sonder die El begrip verdwyn.  Die oomblik wanneer Malchut net so heilig is soos Kether.  Die oomblik wanneer Geburah net so heilig is soos Chesed.  Die oomblik wat die Hei(5) net so heilig is soos die Yechidah se 5 siele.  Die oomblik wanneer ons nie meer ander nie-heilige El daar skep nie.  Daar kan nie ander El daar geskep word wanneer ons bewussyn nie meer enige iets buite die een groot Yah-el skep nie; die oomblik wanneer ons die gebod verstaan:  Jy mag geen ander gode ..El.. voor my Yah se aangesig skep nie.

43

MAATJIE SE 70 JARE

19 APR 2015  Vandag is die Maatjie 70, dus ‘n volledige 7 Shabatte; dus die letter Ayin 70.  Dus die gebod voltooi van: dan moet julle tel 7 perfekte Shabatte vanaf die Pesach en Week van Ongesuurde Brode tot die Shavuot.  Die twee gesuurde brode, die Yobel vryheid, die dag 50.  Die Echad 13 + Yechidah 37 = 50 ware Nun, ware Yobel, vry van die slawehuis van die eerste gebod soos gevind in die heilige geskrifte Shemoth (Eksodus) 20: 2 en 3.   Die gebod wat Maatjie nou presies 70 of 7 Shabatte met volle 10 Sephirot elk geneem het om te begryp; 70 jaar om die antwoord te vind op – indien daar dan nou net een God is, die  in God, of God, from God, but not God. God die totaal is. Waar kom die gode vandaan wat die heel eerste gebod teen waarsku?  Kom Storetjie lees die twee verse:

Ex. 20:1 I Am (Eyeh asher) YHVH (Yud Hei Vav Hei) your Elohim (Aleph Lamed Hei Yud Mem), who brought you out of the land of Egypt (Mitzarym ) out of the house (Beth) of slaves. 

  1. You must not have any other Elohiym against my Face..(Phanuel).

Vir 7×10=70 volle Ayin Divine Providence is die Malchut se olyfolie en koring en wyn afgemeet.  Die dag vyftig, die volle 7 Shabatte het aangebreek.  Die twee gesuurde brode, die Malchut en Yesod, kan nou met die afgemete koring en olie gebak word in die vuur van die Samech poort wat die Yesod met Hod verbind.  Die Hod en Netzach gaar twee gesuurde brode, kan nou geëet word op die begin pad van die saint, die volledige Boom pad.  Die toegang tot die Boom van Openbaring 22:14 is nou verkry na 70 jaar Malchut christellized spirit en volitized matter afmeet.   Die olie en die wyn en die koring is die vrug van die twee Bome wat een onder die grond staan met die magma son, en die ander boom wat bo-op die grond staan met die son son, gesamentlik.   Wat is die twee bome?   Malchut van die een Sephirah Boom is die Kether van die volgende Sephirah boom, maar dit is nie al wat Malchut is nie.  Kether van die een Sephirah boom is ook Malchut van die volgende Sephirah boom.   Daarom is Malchut nou op sy eie ook ‘n volledige Boom, en Malchut op sy eie ook  ‘n volledige  Boom  onder die grond en  bo die grond.  Die sogenaamde Onderself en Boself.   Die onder die grond boom verteenwoordig die weggesteekte Kether met sy magma weggesteekte son, wat as Malchut optree en die boom bokant die grond verteenwoordig die sigbare Kether  met sy sigbare son wat ook as dieselfde Malchut optree.  Die Malchut en die Daat Boom kan ook in dieselfde verband verbind word.  Die Yesod en die Kether kan in dieselfde verband verbind word.

Die hele Boom, elke Sephirah is heilig.  Die spirit van die boonste Malchut word net gekristalliseer in die onderste Malchut, sodat die onderste Malchut die meer ingewikkelde spirit van die boonste Malchut kan bemeester met sy onderste Malchut bewussyn.  Die begeerte moet daar wees.  Begeerte is nie ‘n sonde nie; een moet begeer.   Wanneer een nie begeer nie, gaan een nie begeer om die totale God te leer ken nie, maar die Maatjie moet begeer wat hy kan beheer.  Wat kan crystallized spirit of volitized matter of Malchut beheer wat hy begeer?   Hy as christillized spirit en volitized matter moet by matter bly en die matter bly begeer.   Moet nie die voorwerpe van begeerte in Malchut  nou  uit Malchut verban en dink die voorwerp van begeerte is nou weg en nou gaan die Maatjie nie meer sondig deur begeerte nie.  Moet nie die fisiese mooi naakte meisie, en fisiese mooi naakte jongman nou in aparte skole van die lewe plaas en dink nou is die probleem opgelos nie.  Energie raak nie vernietig nie.  Die begeerte energie wat nou fisies was en fisies beheer kan word, omdat die een God onder wie die Maatjie nou leef as die Ayin met twee oë, die Maatjie die begeerte deur sy oë laat sien en met sy wilskrag… law of loveliness ook Torah genoem, sien.  Maar wanneer die naakte liggame nou fisies uit Malchut verban is, manifesteer hulle in Yesod en Hod en Netzach as astrale Elohim.  Die vyfde dood:  For upon the plane of desire… die begeerte voorwerp, die naakte liggaam …a state of consciousness is a place and as we desire, so the physical object of desire are reborn.   So word die Gode, die Elohim nou geskep in die astrale.

Dus…Now consciousness… die naakte, fisiese beheerbare beeld en beheerbare begeerte… is transferred to the etheric matter… Yesod, Hod, Netzach.  Die ander Gode voor die aangesig van God; die Yah-el  God… which is withdrawn from the dense vehicle…Malchuth…in order that it may not act as the vehicle of passionate desires…die pragtige naakte jongmans en jong dames.  Wat gebeur nou met die pragtige voorwerpe van begeerte wat onder beheer gehou kan word met die hulp van die net een God Yah-el?   Then are seen the manifestations of the lower magic…dus in Yesod, Hod, Netzach…dangerous and evil in all its forms.. degrading to the Personality.  Dus die fisiese Onderself in Malchut wat nou die slaaf is in Egipte: die Yah-bin  slaaf;  die seun bin van die Yesod Hod Netzach gode of Elohim wat hy as die Yah sien.  Maar die ware Yah as die Chokmah en die ware El as die Binah, sien hy nie  raak nie, is hy nie bewus van nie.  Die gode in Netzach Hod en Yesod staan voor die aangesig van Yah-el God.  Hulle het tussen-in gekom en versper die bewussyn uitsig.   Sonde is enige iets wat tussen die Maatjie en Yah-el God kom.   Die Yah-bin godsdiens het tussen Malchut en Yah-el God gekom.  Die Kersfees en Nuwejaar en Sondag kerk, ens.  Yah-bin bewussyn, is tussen die Yah-el en Malchut bewussyn aansig  Phanuel.

Bereshith (Genesis) 3:7 Then the eyes of both of them were opened  and they began to realize that they were naked.

:8 and the man and is wife went into hiding from the Face Phanuel of Yah-el.  Let mooi op YHVH, Yud Hei Vav Hei en Elohiym Aleph Lamed Hei Yud Mem between the trees of the garden.   Wat gebeur nou?  Sien Shemoth Exodus 20:  You must not have any other gods Elohim… let mooi op net…Elohimagainst My Face…  So nou het Adam en Chavah se bewussyn van die bewustheid, hulle naaktheid, hulle voorwerp van begeerte opgeneem na die Yesod en Netzach en Hod Bome van die Sephiroth Tuin toe, waar hulle nou probeer wegkruip.   Maar wat het hulle nou werklik gedoen?   Hulle het ander gode voor die aangesig van die een God Yah-el gebring.   Nou kom die rede hoekom hulle dit gedoen het, die eerste gebod verbreek het.

Bereshith 3.  But as from the Tree that is in the middle of the garden, you must not eat from it and you must not touch it.   Die Tuin is die hele Sephiroth Boom.   Die Boom in die middel is die Tiphareth boom.  Die Tiphareth boom is verbind aan al die ander Sephiroth of  Bome, dus die middelpunt.   Die middel pilaar is die bewussyn pilaar.  Die slang of die simbool van Caduceus.  Die positiewe en negatiewe afwisselende opspiraal om die verbode middelste Boom, die bewussyn boom.

008Mystical Qabalah p200:  Kether, the space in the Yah el God, as God, like God, in God, but not God.  The source of all existence reflects into Tiphareth, which acts as a transformer and distributor of the primal spiritual energy.  We receive this energy…

  1. directly by means of direct sunlight, or Yah deel van die Yah-el God.

     2..and indirectly by means of the chlorophyll in green (Michael) plants. 

 Die boom met die magma as son, die boom in die grond, die El deel van die Yah-El God.  Die bladroen word gevorm van die wortelboom in die grond af.  Sonder die deel, die El deel van die Yah-el God, word die mens swak en sieklik in liggaam en verstand.

Gen 3:2  From the day you eat of it…the Tree in the middle, Tiphareth… you wil positively die.

Die nodige El van Yah-el, die ware God, bevat die sogenaamde natuur se vitamine en elemente en boustene vir die Adam.  Nou met die bewussyn net gerig op Kether van bo af soos die Christen doen,  die hemel wat kom se Kether, die Kether van bo af wat deur Daat nou Malchuth geword het, die boom bo-op die grond wat van die sonstrale leef, maar nou nie meer gerig is op die Kether van onder af nie.  Die Kether van die vorige boom, die voirige  siklus, die boom onder die grond wat die magma son het, die magma wat gevoed word van die energie vanaf die Noord en Suidpole, vanaf die sunflares vanaf die son uitbarstings.   So die El van die Yah el van God,  is nie beskikbaar nie.  Die Yah-bin koning van Kanaan, die Amerikaanse koning met sy yster wiele, waens van yster, probeer nou oorleef sonder die vitamines en minerale van die El van die ware Yah-el God.  Die ystermonster loop met olie en water wat uit die El deel voorsien word van die Yah-el ware God, daarom word die laaste desperate fracking en oorlog vernieting nou gedoen.

Die ware betaalmiddel van die El van die Yah-el ware God, naamlik die goud uit die Aarde, besit die yster monster oorlogmasjien ook nie meer nie.   Die Yah-bin oorloglustige wȇreldoorheersing monster leef op skuld.  Die papier dollar kaartehuis gaan inmekaar tuimel.  In een uur gaan die Babilon val.  In een uur gaan die elektron tot stilstand kom; die elektroniese nul sone, die omswaai van die polariteit in die Aarde, die El deel van die ware Yah-el, die ware God, alle rekenaar inligting uitwis. Die brein van Yah-bin word in een uur met die houtpen van die El natuurkant van die El Yah, deurboor en uitgewis.  Die tyd nou is die saadplant tyd van die bewussyn van die nuwe Yahel.  Die nuwe tydperk van 2000 of bietjie meer, het begin.

Om dus op te som Maatjies:  die oomblik toe die Adam nou opbeweeg  saam met die slang met net die middel pilaar, toe daar nou net soos later met die opspiralende Babel middelpilaar toring nou El in Yesod en Hod en Netzach voor die aangesig van Yah-el gebring word deur die seun wat net na Yah hunker, dus Yah-bin is, maar die El die Malchut,  die natuurkragte nou nie meer as God se broodnodige heilige kragte ag nie, dus nou net Yah-bin  optree, toe begin die Adam sekerlik sterwe.  Hy begin sieker en sieker word en minder en minder jare leef.   Sy liggaam, die Vav bydrae tot die Hei, begin vanself net besluit dat hy nou ophou om met die vitale energie te funksioneer.  Die selle se lewensproses begin lui word.   Die senuwee sinapse dra al minder energie impulse oor.  Altzheimers tree in; veroudering en verkrummeling tree in.  Al die dinge gebeur omdat die Adam nie meer ten volle in Malchut leef nie.  Hy ag nou nie meer die lewe, lig, liefde, laughter, labour, liberty, lenience, luck, limitation, luck, leisure, law of loveliness soos by die lawa magma spugende  berg by Horeb met Shavuot, belangrik nie.   Die El roete van die sunflares na die pole, na die magma son van die grondboom wat die broodnodige minerale en vitamines en grond, aarde Malchut energie tipe, die El God deel verskaf, waarsonder die Adam nie kan bly lewe nie.  Die Adam moet die Yah-el voor sy aangesig hou om te lewe.  Hy wat dit weet, leef reeds en sal nie sterf nie.  Enuck het dit geweet en hy wandel nogsteeds met Yah el.

Gelukkig is daar die 6 x 6 =3 6, die Lamed(30) + Vav(6) Tuiniers wat jaar na jaar smeek vir genade vanaf die Eienaar vir nog ‘n jaar kans om die Bome hier in Malchut nog ‘n jaar te versorg deur die grond los te spit en die bemesting in te werk en die roete via die magma aarde son, via die Shavuot magma vuurspuwende berg van Horeb. te voed.  Die grond wortel Boom te voed, sodat met die El bydrae, die Bome volgende jaar die Yah-el vrugte sal dra, sodat die Eienaar nie die Bome sal laat uitkap nie.

Birthday number 70 in gold sparklers on black background.

44

LIGHT, LOVE, LAUGHTER

Kom Storetjie stook die kampvuur waarom die Maatjies nou sit hier by die vuurspuwende middelaarde magma son bron berg.  Konings 19, dus letter 19 is Kuph. 19 is Yud(10) + Tet(9) = Kuph 19.  Die eerste letter wat twee nulle het, dus 100 werd is.  Dus twee spaces behels dus die ware Yah space + El space = Yah-el.

1 Kings 18:37 (vir die Yechidah 37)  Answer me, oh Yud Hei Vav Hei, Aleph Lamed Hei Yud Mem…Yah-el… that this people may know that you are the true god…Yah-el…and that you yourself has turned their heart back.

Let baie mooi op die groot geheime wat nou volg, Maatjies.  Onthou, die volgorde wat energie volg mag nooit, maar nooit omgedraai of vermeng word nie.  Dit is life, light, love, laughter, labour, liberty, lenience loyalty, limit, luck, leisure, law of loveliness.  Life, Light, Love…  So dit is eers Yah-el self wat die harte omdraai saam met El-i-Yah.  Nadat El-i-Yah eers die Baalpriesrters in Malchuth doodmaak en dan wegvlug vanaf die Jezebel, die  vroulike in Hod, want Hod is die astrale van Binah met die vroulike metabolisie driehoek, dus die boom waarin die vroulike nou skuil vir die ware Yah-el, en dus die Baal priesters se vals Heilige Gees is; die Hod god, die counterfeiting spirit.   El-i-Yah weet dat hy in Malchut, nie teen haar kan staan nie, daarom vlug hy na die ware Shekinah vroulike stem in die vortex magma sonpunt om haar stem te hoor sodat Sy vir hom kan raad gee wat om te doen.   Hy kan nie as Malchut wese Yezebel die valse, die te vroeg te gou Hod betree energie, die te vroeg god voor die aangesig van Yah-el aanvat nie.  Maar die El-ish-Yah wat hy moet seën, die Tiphareth wat hy moet aktiveer, sal met die ware Shekinah vroulike die Hod te vroeg Yezebel oorwin.

Luister nou eers mooi.  Hy moet dus die regte roete volg, eers life dan light dan love.   Die life love light wat nie deur die vals Baalpriesters en hulle vals Jesus liefde voor die Yah-el ware lig energie insig verkry is nie.  Eers El-I-Yah, dan El-ish-Yah.   Eers Y H V H  dan  YH-Shin-VH.

Mystical Qabalah p 262   There is also a very important Moon god, none other than Toth himself…(in Hod) the Lord of Magic.   So when we find Hecate in Greece and Toth in Egypt both assigned to the Moon, we cannot fail to recognise the importance of the Moon in matters magical.  What then is the key to the magical Moon, who is sometimes a virgin goddess and sometimes a fertility goddess?  The answer is not very far to seek.  It is to be found in the rhythmical nature of the Moon, and in fact the rhythmical nature of the sex life in the female.  (Die 28 dae maand en nie die Baalpriester se 30 dae maand nie)  There are times when Diana is many breasted, and there are times when her hounds tear the intruder to pieces…(El-I-Yah vlug nou vir sy siel) in dealing with the rhythms of Luna.  We are dealing with etheric (die Hod gode) not physical conditions (Malchut).  The magnetism of living creatures waxes and wanes with definite tides.  It is a thing that is not difficult to observe when one knows what to look for…(want die volgorde: life then light then love is nie omgeruil nie.  Die lig energie insig is eers daar gebring deur die El-I-Yah God self in die fisiese Aarde Malchut, voordat die El-ish-Yah Tiphareth liefde as volgende stap volg.  Omgedraai, soos nou by die Christendom verblind met die uit die plek uit, die regte ding; maar op die verkeerde tyd die Tiphareth liefde, Jesus liefde, voor eers die lig insig verkry is.  Die eerste, baie nodige  Lig insig van Binah in Hod eerste, voor Malkuth in Hod land.   Die Yud lig moet voor die Vav liefde kom met die bou van die Hei proses.

It shows itself most clearly in relations between persons in whom magnetism is fairly evenly balanced.  Sometimes one will be in the ascendant and sometimes in the other.  Now it may be asked if the sphere of Yesod is etheric, why are the generative organs assigned to this sphere?  (Adam en Chavah het vye blare oor hulle geslagsdele nou in die Yesod  boom geplaas in ‘n poging dat Yah-el dit nou nie moet agterkom nie).  For surely their function is physical if anything is?  The answer to that question is to be found in the knowledge…(eers lig voor liefde) …of the subtler aspects of sex which appears to be entirely lost to the Christians of the  west.  The more important aspects of sex are etheric and magnetic. We might liken it to an iceberg, five sixths of whose bulk is below the surFace. The actual physical reactions of sex form a very small proportion and by no means the most vital portion of its functioning.  It is owing to our ignorance of this…(weereens die liefde voor die lig  geplaas of El i sha voor El-i-Yah of  Jesus voor God) …that so many Christian marriages fail to fulfil the purpose of the welding of two halves into a perfect whole.

Daarom die energie volgorde ..life, light, love en nie life, love, light nie. Dit is Lewe El-i-Yah, El-ish Yah, en nie lewe El-ish-Yah, El-i-Yah nie.

Let op, die Grieks vir El ish Yah is Heliosae, Helios die son.  So die hele verkeerdom volgorde Christen begrip van lewe, liefde, lig moet nou omgedraai word na die korrekte volgorde van lewe, lig, liefde.  So wat  beteken dit alles?

Storetjie storie nog eers om die kampvuur by die berg verder.  Die son se direkte strale skyn op die vlaktes en die son se sonflares gaan by die pole in.  Die magma bol vuur stoot die vlaktes op in berge en borrel dan by die berge uit.  So die een son Kether het twee maniere om die Malchut Aarde te verlig:  die vlakte manier en die berge manier.  Volgens die energie manier se volgorde van lewe, lig, liefde,  is die fisiese volgorde van om te kan lewe, die uittog volgens die uittog uit die slawehuis van Egipte – die verhaal ook om te kan leef, om die Yah-el te kan dien en dan te leef.  So, die berg se lig ontvang van Yah-el is eerste.  Dus die El ontvang van die Yah-el kom eerste.

1 Kings 20:15 (die ware Shekinah 15 deel van Samech 60 wat praat).

And he proceeded to take count of the young men, of the princes of the jurisdictional districts and they came to be two hundred and thirty two: 232 dus (=7) of met maal (=12).  And after them he took the count of all the people, all the sons of Yisrael, seven thousand…

:18  who did not bent the knees to Baal…(die vormgodsienste), who has not kissed him…(die ander gode voor My aangesig).

:23 As for the servants of the king of Syria, they said to them: their God Yah-el is a God..Eloheh…(die el deel van Yah el)…of the mountains.  That is why they proved stronger than we were, so on the other hand let us fight against them on the level land and see whether we shall not prove stronger than they are.

:28  Then the man of the true god Yah-el…(een naam vir die manne.  Die man van die stam van Benyahmin aan die einde van die siklus, die spiraal tyd) …approached the king of Yisrael…(weer geen naam; so die koning wat dan oor Yisrael sal wees, ook ‘n Benyaminiet? ‘n Benyachu van nou?)  Yes he went on to say, ‘This is what Yah-el has said, for the reasons that the Syrians has said Yah-el is an El..Elohah of the mountains, and he…Yah-el..is not a..Yah..of the low planes.  I..that proceed to be…I, Yah-el shall have to give all this great crowd, the sons of Yisrael, two tiny flocks of goats, while the Syrians for their part, filled the earth, into your hand and you men will certainly know that I am, (I that always am proceeding … Yah el..Yud Hei Vav Hei..Aleph Lamed Hei Yud Mem… Die Yah  van die vlakte en die El van die berge.  So nou toon dit duidelik dat die stappe om te lewe is eers.Lig uit die El deel van Yah-el, die El van die berge, dan Liefde van die Yah deel van die Yah-el, die Yah van die vlakte en nie omgekeerd nie.

Nou kom Storetjie by die derde deel van die kampvuurstorie .

:31  So his servants said to him: Hear now,  we have heard that the kings of the House of Yisrael are kings of loving kindness.  Perhaps they will preserve our soul alive.  In vers 34 sluit hulle ‘n vergifnis verbond.

:42  This is what Yah-el has said:  For the reason that you have let go out of your hand the man devoted to me for destruction, your soul must take the place of his soul and your people the place of his his people.

Hier is nou die basis waarop die omdraai van die foutiewe volgorde van …life..light..love…nou omgedraai geraak het na…life…love..light..toe.  Life is nou voor love geplaas.  So wat veroorsaak die omruil van die twee nou?  Dit veroorsaak die enorme dat die die hele Boom van die Lewe op sy kop gedraai word.  Kom dat Storetjie die groot geheim openbaar.  Die geheim hoekom Amalek totaal met die banvloek getref moet word.  Hoekom die fout van Adam en Chavah totaal reggestel moet word.

Mystical Qabalah p 270  Malchut is the nadir of evolution, but it should be looked upon; not as the ultimate depth of unspirituality, but as the marking buoy of in a yacht race.  Any yacht that puts about on to the homeward course before it has rounded the marking buoy is disqualified. And so it is with the soul: if we try to escape from the discipline of matter before we have mastered the lessons of matter, we are not advancing heavenwards but is suffering from arrested development.  Julle sien Maatjies die vals Yah bin seun van Yah, genade redding boodskap van die 25 Des. Jesus seun van God, die Christendom sogenaamde genade reddding hemel, Kether toe van die siel wat nie die Malchut lewe gevind het nie, is ‘n groot leuen.

Your soul must take the place of his soul and your people the place of his  people.  Daar bestaan nie die genade boodskap vir Amalek, die siel wat nie lewe in Malchut gevind het nie.  Die Saul koning wat nou nog as Paul  vergiffenis vir die siel en sy mense verkondig, sal met sy eie siel betaal. Kom sit rustig stil om die kampvuur en luister mooi na die ware storie. Die Emet waarheid is om in energie te dink.  Die water en lug en grond en vuur van Malchut, is nie die water en lug en grond en vuur van die materie denke nie.  Die water en lug en grond en vuur is heel iets anders in energie denke,  en voordat die siel nie eers die energie denke lewe hier in Malchut se skool ontvang het nie, het hy nie lewe nie.  Daardie siel het nie lewe nie; hy het nie gekwalifiseer vir lewe nie.  Hoe kan die siel wat nou sekerlik gaan sterwe sonder die voltooing van…let mooi op, lewe is level O, so die siel moet om lewe te kry,  by 1 begin en 1 is lig.  Die El se lig.  Die El van die berg se lig, die magma son se lig uit die berg uit.  Eerste word die geveg by die berg gewen vir die lig van die El van Yah el.   Dan volg die tweede geveg.   Dit is dan eers die geveg vir liefde in die vlakte.  Die Yah van die Yah el.  Hier veg net 232 en 7000.

Maar kom Storetjie gaan eers terug na die..lig toe.  Die..light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limit, luck, lenience, law of live… Kyk waar word die lewe ontvang.  Ja Maatjies, hier in Malchut en slegs nadat die  energie siklus voltooi is.

Om nou energiedenke uit ‘n ander hoek te benader, die Qabalah benadering en te sien hoekom lig of energie of vuur van die El van Yah-el uit die hart van Malchut, nou as light eerste op die light love laughter…kringloop is.  En die live eers na die vuurberg se law of live and loveliness kom reeds hier in Malchut.

kubethestarofdavidslementaltrianglesMystical Qabalah p 266 Malchuth is said to be the sphere of the Earth, but we must not make the mistake of thinking that Qabalah means by Malchuth that it is only the terrestrial sphere.  Qaballah mean also the earth soul, that is to say the subtle psychic aspect of matter…(dink energie) …the underlying noumenon of the physical plane  which gives rise to all physical phenomena.  Likewise with the four elements..(dink energie); these are not earth, air, fire and water as known to the physicists…(materie denke),  but are the four conditions in which energy can exist.  The esotericist distinguishes these…(energie denke)..from their mundane counterparts..(materie denke) …by referring to them as the air of the wise, or the earth of the wise, as the case may be.  That is to say the element of air or the element of earth as it is known to the initiate.

Die siel wat in energie dink. Nou volg die rede hoekom daar eers vuur uit die berg, El lig, moet kom en benut word met energie denke, want die vuur of lig of elektriese stroom is die faktor wat nou as element of fire die earth of the wise of water of the wise of air of the wise as gemeenskaplike karakter..lig, energie gee.  Dit kickstart die energie motor aan die gang …light, love, laughter, labour, liberty, lenience, loyalty, limit, luck, leisure law of loveliness… by die berg vanaf  El van Yah-el.  Uit die vuur se lig kom die lewe…life, light, love…

Die energie denke se stap na love, is laughter.  Kom Storetjie kyk nou wat se teenoorstaande gevolg het die Christen wȇreld se koning met sy uit liefde vergiffenis god wat nou sy siel vir die siel gee, wat nie Malchut se energie lewens verkryging siklus self wou voltooi nie, en die kortom spring pad van die Boom van Kennis gekies he,t en nou vasbrand na die liefde vlakte oorlog en nou ‘n vergiffenis verbond sluit.  Die stap na love is laughter wat gedoen moet word.  Die Sukah fees moet julle lag en vrolik wees, dit is ‘n opdrag in die law of loveliness wat life gee.  Nou wat veroorsaak die Christendom met hulle groot leuen?  Wat ‘n geskiedenis van duisende jare van oorloë en dood en ellende en vernietiging van die hele Malchut inhou, die mens, dier, plante en aarde in die naam van die groot lieg  wat nou beskryf word. Kom ons lees verder:

I Kings 20: 42,43  He now said to him: This is what Yah el says:  For the reason that you let go out of your hand the man devoted to me for destruction, you soul shall take the place of his soul, and your people will take the place of his people.

:43 Thus this king of Yisrael goes on his way toward his house,…sullen and deject to Samaria…

Kyk nou net daar – geen laughter na love nie. Net oorlog en ellende en pyn en smart in die naam van godsdiens met ‘n groot lieg van ‘n ewige lewe eendag nȇrens ȇrens.  Maar die lewe moet hier in Malchut verdien word, daarom dat Storetie se hart so seer is elke heilige Jaar en Weekshabbat.

Hy wat weet in sy energie denke dat Yah is El en dat El eerste uit die middel van Malchut uitborrel as Light wat dan Love gee op die vlakte, en dan Laughter met Sukah, en dan laat Labour met Laughter, en dan Liberty gee, en dan met Lenience Loyalty gee, en met Limitation Luck en Leisure die Law of Life dan gee, alles hier in Malchut as basis wat die hele Boom verteenwoordig.   Hier moet ons nou ons energie in energiedenke uitleef.  In ons nou se daaglikse lewe moet ons die energie  light love laughter labour liberty… doen tot by life.  Nou 70, nou Ayin divine providence.

Eretz Yisrael, land of Yisrael is the land Malchuth which your Yah el seeks.  The Ayin eyes of Yah el your Yah and your El, are always looking at it from the beginning of the year to the end of the year.  The beginning enwedged in end.  The Samech endless cycle.  Coveting is a  spiritual sin.  Daar is nie vergiffenis vir dit nie, dit moet reggemaak word, dan kan Ais ingeneem word.  Daar bestaan nie laughter in die wȇreld voordat  die love in verkeerde posisie se leuen, siel sonde vergiffenis, nie verdwyn en die regte energie lewe verkryging siklus volgorde herstel is nie.

45

ENERGIEDENKE PESACHLAM

Die Onderself boom onder die grond met sy kop na die magma lawa son wat by die berg uitborrel as die El deel van die Yah el god, moet eers in energie denke met die Samech energie siklus hier op  Malchut oorwin word.  Van light reg om na life opspiraal voordat die Boself boom, die boom op die aarde wat in die vlakte staan, die son bo sy kop, die Yah van die Yah-el se energie denke siklus vanaf love na life voltooi word.  Dus die vrug van die lewe vanaf die boom gepluk kan word bokant die grond omdat die boom onder die grond reeds sy lig, sy energie, gegee het.  Daar is nie ‘n ander manier wat die lewe vrug gepluk en geëet kan word nie.  Daar bestaan nie ‘n omdraai kortpad vergiffenis pad nie.  Dit is een groot leuen.  Die hele wȇreld glo die leuen.  Net 232 plus 7000 glo nie die leuen nie.  Is julle van die 7232?   Dus ware 14?  Die ware Onder- plus 7 Boself 7 of ware vlak 32?  Voor die 33ste vlak volg?  Hier in die Eretz Yisrael se Storetjie om die kampvuur waar die Maatjie met groot oë van verwondering in die vuur sit en staar.  Verwonderd dat die hele wȇreld verblind met die vergiffenis leuen, hulle kanse om met energie denke vir hulle die vrug van die lewe hier te mag pluk in Malchut wat die hek tot die Paradys is, waar die Boom van die Lewe staan, en die kans laat verby gaan omdat hulle  bedwelm is met die wyn van die leuen.

Die boom onder die grond, die boom van die berg, se vrug is lig.  Die law of Torah wat die lig moet gee om die boom bo die grond, die boom van die vlakte se vrug raak te kan sien, die verdere energie siklus wat dan by life eindig en weer by light vir die volgende op spiraal siklus begin.  Maar daar moet weer nuwe bome geplant word en hulle het kompos nodig.  Die kompos is afkomstig van die ou bome wat klaar vrug gedra het, wat weer in die grond teruggeploeg word.  So wanneer een nie sy vrug van die lewe behou nie en uitdeel uit liefde voordat hy die lig ontvang het, gaan hy in plek van daardie boom as kompos teruggeploeg word.   Hy wou mos inmeng in die Tuinier se energie siklus van oes en planttyd.   Die inmeng vind plaas as gevolg van ‘n tekort aan lig, aan insig, want hy was te lui om die berg by die ligbron self uit te klim.   Daar moet eers die Torah lig-berg uitgeklim word om die lig god El te kry sodat dan die love god Yah op die vlakte gevind kan word.  Dan sal die energiesiklus verder self voltooi word met laughter labour liberty… verder aan tot by life, wat die een dan vir homself gaan pluk en nie sommer hier net na die love stadium met genade uitdeel as vergiffenis, vir die een wat nie die lig -berg self wou uitklim nie en met die stap reeds die volgende siklus se kompos keuse gemaak het nie.  So as een dan besluit hy wil kompos in die ander een se plek wees, sal hy dit wees.  ‘Ek sal jou siel in plek van sy siel neem, ook jou mense se siele as kompos vir die nuwe bome wat ek gaan plant,’ sȇ die tuinier.

Dit is met groot oȇ en ore dat Stortjie hier op die berg van El van  Yah-el sit saam met Yahshua en Mosheh en Eliyah en luister watter groot geheime hulle bespreek, hoe hulle saam besef dat die mense nie die Yah-el se El berg, wat eers die lig bring in die energie denke siklus, verstaan nie en dus ook na die vlakte Yah van die Yah-el nie die korrekte plek van die liefde  wat eers na die lig kom, gaan verstaan nie, ook nie dat die energie denke siklus in Malchut die lewe bring,  verstaan nie.  So nou gaan hulle drie gedwing word volgens die vergiffenis kontrak daar in 1 Konings, om nou hulle eie siele te offer in die plek van die sonder die lig. Daarom moet hulle drie nou op drie kruise by Golgotha gaan om hulle eie siele offer as kompos.  Vader moet ons die beker drink?  Vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.  Hulle het nie die El van lig nie.  Hulle weet nie hoe hulle ons drie nou volgens die vergfiffenis kontrak dwing tot hierdie stap nie, en elke jaar oor en oor dwing nie.  Het hulle maar die ware lig, liefde, laughter labour liberty…tot by life energie siklus geken en gedink en gedoen, dan hoef ons drie nie jaar na jaar daar te hang nie.  Dan sal daar die Pesach en ongesuurde brode en Omer aftel en Shavuot en Trompettedag en Yom Kippur en Sukah en agste dag  en  Chanukah siklusse wees…

Want sien Maatjies, daar is n groot verskil tussen die vrywillige uit liefde Pesach lam van die Yitschak Abraham eersteling offer wat die Gimmel met die yud op die voet voorsien om die Dalet nou Hei te maak, om die Dalet of Malchut nou die Geburah 5de Sephiroth,  die top, die boonste Sephiroth in die Sukah boom te maak, en die gedwonge offers van die Yahshua en Mosheh en Eliyah  wat nie uit liefde van…’so lief het God die wȇreld gehad…’ af kom nie, maar van so lief het die mens homself gehad dat hy nou die Mosheh en Yahshua en Eliyah op drie kruise  dwing volgens die vergiffeniswet van 1 Konings om  homself gered te kry, by die vlakte oorwinning van die Yah deel van die Yah-el god.  Die liefde deel.  Omdat hy te lui was om die El deel van die Yah-el god, die lig deel, die Torah deel, self die berg uit te klim, self die light, love, laughter, labour liberty…tot by life energie denke oorwin en bekom het.  Nou dwing die mens die drie-in-een jaar na jaar met hulle Kersfees en  Paasnaweek om hulself onder dwang  hulle siele te offer in plek van die wat nie die Malchut energie siklus self voltooi het nie.  Die Yitschak Pesach lam wat met liefde voorsien word, is heeltemal ‘n ander Pesach offer met die ware Pesach as die gedwonge Yahshua Pesach offer.  Gaan daar vir Maatjies die lig van die berg se El van Yah-el op?  Die lig van die ware Pesach lam met die ongesuurde brode, die onvervalsde  denke, die energie denke?

Ek meet my koring nou met soveel meer passie af!

Benyahmin: Dit voel of my bewussyn, my kop skoon oopgebars het op die 70 van my.  Laasnag net 2 ure kon slaap.

46

ANABOLISME EN KATABOLISME – MET LIEFDE!

Maatjies, nou dat ons weet wat die mees geïgnoreerde stuk in die Bybel beteken, kom Storetjie verduidelik nou weer wat ‘gridwerk’ beteken.   Soos die twee babatjies in die uterus is; god, Yah-el, is ons in god, of god, like god, but not god en die god is Yah-el.  Die god Yah-el wat alles is, verstaan ons nou as die El god van die berge wat uit die roete van son, na sunflares, na magnetisme in die pole van die aarde, inkom na die yster magma sentum van die aarde, en die berg opdruk en by die top van die berg uitspuug, en die El lig, die El bewussyn, die materie bewussyn bring.  Die lig, die insig, die Torah, die Law of life, wat eerste nodig is.   Die draai in Malchut wat eers voltooi moet word, voordat by die vlakte god, die Yah van die Yah-el God, die sonstrale wat van bo direk van die son afkom, die liefde uitgekom word.

Kom Storetjie benader die groot begrip nou weer.  God is spirit. Yah el is spirit, and matter is crystallized spirit. And crystallized spirit must become volatized matter…matter with volume.  Nou hoe word die crystallized spirit nou volatized matter gemaak?  Deur gridwerk deur die adam.  Wat moet hy doen om te kan leef?  Luister nou mooi na die groot geheim wat Benyamin voorsit.  Eet die buit mooi op.  Eet die ware Pesachlam mooi volledig op; die Geburah Pesachlam van die afbraak katabolisme deur die Geburah, Chokmah, Netzach driehoek wat deur die Yitschak offer gevoed is.  Maar nou moet die Chesed Binah Hod anabolisme driehoek deur die Chesed driehoek gevoed word.  Hoe word dit gedoen?

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982Dit word nou soos volg  gedoen:  Abram kom as Abraham met die Hei(5) in by die Chesed hoek van die anabolisme driehoek in.  Die Hei(5) is ook die vyf sintuie wat Abraham en Sarah het; die klank vir die uitspreek hardop van die 22 letters, die boustene.  Die 5 tipe klanke, die 5 vowels, dan die gehoor sintuig wat die klanke kan hoor; die woord van God kan hoor.  Dan die oë wat die letters en woorde en woord van God kan lees.  Dan die gevoel wat die gevoel van beweging en klank en ritme kan aanvoel.  Dan die reuk wat die korrekte metabolisme van die liggaam en die aarde en die plante kan ruik.  Ruik die ontlasting na ‘n opelyf gesond of na dood?  Ja Maatjies, die Mosheh dienskneg gridwerk, die reis van berg tot berg en die Name sing en dans en hoor en voel en ruik, is harde realiteit werk!  In die reën, in die koue, in die stof, in die wind, in die nag in die dag.   Die uithaal van die lig daar diep uit die aarde.  Die uithaal van die swart steenkool wat die blink diamant eers baie later vorm, is nie die kamtig vername en kamtig heilige geëerde vormgodsdienste blink klere, geredde heilige Christinne bewussyn, wat op die berg klimmende hitte,  swetende, vol rook en roet Mosheh nou erg uit die hoogte neersien met sy hoogmoedige houding en kennis van sy Boom van Nuwe Testament kennis,  wat geen benul het van die ware Ou Testament nie, en veral geen benul het wat in Konings staan nie.  Die ou storie van die Ou Testament het net ‘n spottende wenkbroue optrek reaksie.  Die gridwerk dans en sing en lees en sien en hoor en voel en ruik by elke berg, by elke grid magma punt, aktiveer weer die El van die Yah-el.

Wat doen dit dan?  Nou gebeur wat ons werk is wat ons moet doen. Die gekristalliseerde spirit word nou volume gegee word, nou omgebou na spirit met volume, volutized matter – materie met volume.  Dus word die subtle nou ingebring in die gross om die dense voort te bring.  Die Aleph (1) word nou Aleph(1000) gemaak; die Aleph met geen  volume, geen 0 word nou die Aleph met volume,  drie 000 gemaak.  Die gekristalliseerde spirit, dus materie, word nou materie met volume gemaak, spirit met volume.  Die Adam sonder ondervinding word nou die Adam met ondervinding gemaak.  Die skepping sonder ondervinding van die skepper Yah-el word die skepping met ondervinding van Yah-el gemaak.

Die proses vind in twee stappe plaas:  Stap een: is dus die gridwerk, die 5 sintuie wat nou die lig moet ontvang by die berge om die 22 Heilige Boustene korrek te kan benut, om dan, Stap twee: die liefde te kan ontvang in die vlakte, sodat daar die laughter van die Sarah nou kan volg waarin daar ge-labour moet word wat die liberty bring, waar daar dan met lenience die nodige en pragtige loyalty ontwikkel.  Wat dan gevolg word deur limitation omdat een hom moet inhou met selfbeheersing, teenoor die verwaande en arrogantre optredes van die Christendom op daardie stadium, om dan die luck, die Ayin(70) divine  providence te mag ontvang om leisurely die law of loveliness van life te mag ontvang  nadat die energie lewenssiklus voltooi is.

Die 25 Des. Christendom, die wat nou die genade kontrak aangegaan het van 1 Konings 20:34 en 42 is nou voluit besig om met hulle lofsange en 25 Des. Jesus genade die Yah liefde, die Yah-bin bring van ander El voor die aangesig van Yah-el.  Voluit besig om die eerste gebod van die berg, die light before love, om te draai met love before light.  Die love genade – so lief het God die wȇreld gehad – word nou aanhoudend geaktiveer.   Die gekristalliseerde spirit word nou die omgekeerde, eerste liefde voor lig, vals volume gegee.  Die ware volgorde van crystallized spirit na volatized matter, van eerste lig, dan liefde, dan laughter, is nou omgedraai.   Die Jezebel vals spirit, counterfeiting spirit word nou uitgestort op die vals Pinkster, die vals spirit spreek nou deur die Nuwe Testament se vals omgedraaide love en dan vals light.   Die vals geskepte 25 Des. Jesus met die vals tema dat die ware totale oneindige Lewe, wat soeweryne Lewe is, nou dood nodig het om lewe te gee, groot klug!  Die baie diep en mooi begrip van die Gimmel met die yud op die voet wat Dalet na Hei ombou, die Yitschak eersteling offer liefdesgebaar, wat die Geburah katabolisme aktiveer, sodat die Abram na Abraham en Sara-yud na Sara-hei kan plaasvind om die Chesed anabolisme te kan aktiveer, sodat die Lewe metabolisme geaktiveer kan raak.  Metabolisme is lewe; daar is geen ander lewe nie.  Die een wat weet dat die Yah-el metabolisme proses van die El katabolisme en die Yah anabolisme is, leef reeds.  Spirit en materie is soos water en ys; die metabolisme lewe van die materie is die metabolisme van die spirit.  Daar is geen ander tipe lewe nie.

Die spirit kan gekristalliseerde spirit word en die gekristalliseerde spirit  kan volume kry,  wat nou nuwe groter spirit is, maar wat nou net weer die proses herhaal.  Die proses word metabolime genoem, wat bestaan uit afbraak katabolisme wat energie vrystel – lig energie, liefde energie, lag energie, labour energie, liberty energie…reg rondom tot lewe energie.   Dan is daar die anabolisme wat die vorm opbou.  Die verskillende vorms in kwantums, al groter om die verskillende groter lewens energië te akkommodeer.  Nou hierdie is die ewige groeiende lewe in sy ewige groter lewensvorms, met die ewige nuwe onbekende wat wag om ewig nuut ontdek te word op hierdie twee maniere;  die berge se El magma Lig en die vlaktes se Yah Liefde, en in hierdie volgorde.  Liefde om op trots te wees omdat dit verdien is en nie liefde wat met iemand anders se dood gesteel is nie, net omdat een nie self die Lig wat tot die ware Liefde lei, eers self wou verdien nie.

47

YOH-EL/YAH-EL

 Kyk na Joel 2:21-30

Die boodskap van Yoh-el wat aan die oues van dae gerig is, bevat nog meer geheime.  Die Yah-el god bestaan nou uit die El lig deel by die berg, die Pesach offer en die Yah liefde deel in die vlakte, die ongesuurde brode.   Maar die eerste dag word drie ongsuurde brode geëet en die middelste brood is in die helfte gebreek; die een helfte word weggesteek en laaste gesoek en geëet.  Nou op hierdie stadium wil Storetjie nou weer iets verduidelik.  Storetjie is nie feite as sulks nie, maar training of the mind om in energie te begin dink.   So die voorbeelde is net grereedskap, toerusting, verlenging stukke van die verbeelding, die saag in die hand, wat die beeld help bou.  So wat van belang is, is om te onthou dat die saag of boor of hammer nou vir die bou van verskillende dinge gebruik kan word; die Qabalah struktuur of die Pesach of die brode kan die verlengstukke wees om verskillende drome te bou.  In die geval saag Storetjie nou die eerste keer die middeldeur gesaagde god in die Yah en die El dele, nou die Yah deel ook in twee dele met behulp van die  twee halwe Pesach ongesuurde brode se verbeelding saag.   Storetjie saag nou die Yah ook in twee dele – die Yah deel en die Yoh deel.  Die twee halwe ongesuurde brode.  So daar is die Yah deel wat koppel met El en Yah-el word en dan is daar die Yoh deel wat koppel met elk en Yoh-el gee.  Die boek van Yoh-el beskryf nou die Yoh-el manier van hoe die Adam optree in die proses van Abram na Abraham; die kristal spirit na die volume spirit.  Verder word die Yochananda  deel vanaf die Ooste se rol  nou ook vir die 72 oues van dae gegee; dieselfde 72 oues van dae wat Mosheh na toe moes gaan.

Nou kom die vraag, hoekom nog ‘n keer die middeldeur saag?  Daar is nou Abram en Hagar se 12 radiale van net die gewone brein wat nog net moet leer om vir homself te dink.  Die mens moet eers leer om vir homself te kan dink.  Daarvoor het die mens eers die materie wȇreld nodig met materie probleme.  Nou moet die materie dink brein leer om die materie wȇreld se materie aarde se probleme op te los en beter te maak.  So die Abram Hagar 12 radiale breine kinders, moet nou hulle Yoh-el Yochananda materie denke opleiding kry hoe om self hulle swart goud  uit hulle aarde te  haal en hoe om hulle kaal aarde nou mooi te maak;  hulle aarde woestyn hulle hemel woestyn Dubai, ens. te maak.  Die Yah-el van die Abraham Sarah 12 meridiane energie denkende breine moet hulle bystaan om hulle hemel uit hulle aarde te skep.  Maar die energie denkende 12 stam Yisrael Abraham Sarah nageslag, moet nou self ook aangaan om hulle kwantum te voltooi vir die aarde.  Die Rachel Benyamin kwantum wat kom.  Die Rachel Shekinah 15 te veel stem wat oor die aarde sweef en Benyamin  help om die ou prooi te slag en die nuwe kwantum buit vir die energie denkendes voor te sit sodat hulle nou ook vir hulself in energie kan dink.    So daar is die materie denkendes wat nog nie eens vir hulleself kan dink nie asook energie denkendes wat nog nie eens vir hulself kan dink nie!  Die groot werk is nou die Chesed materie selfdink en droom en die Chesed en Geburah selfdink en droom in energie wat die volumized spirit vorm uit die crystallized spirit.  Dan kan die Geburah bo en Tiphareth onder Chanukah boom, spin wat met Sukah geskep is.

Opsommende prent met Yoh-el boek:  Die Elokiym skep met die die hulp van die ses dae, die Vav(6) die  Eret z, die Nephesh.  Nou gaan die Abram Nephesh in by Chesed en droom sy materiële Nephesh droom op die berg om die twee riviere op te dam en ‘n pragtige Nephesh besproeiings projek daar te skep, want hy is al Nephesh wat nou by Chokmah die Ruach dryfkrag ingeblaas word en dan na Binah gaan om die insig te kry van hoe om die projek nou in sy fisiese, materie denke te doen.  Hy kom af en land by Yitschak in Geburah wat gebore is.  Dus, nou sit hy met die Chokmah dryfkrag se seun op hande.  Hulle gaan saam na Chesed toe en siedaar, die Abram oppad Abraham toe kry stap drie reg!  Hy as Nephesh het nou Ruach by Chokmah gekry wat toe Yitschak sy kind by Geburah word en hy kry insig, Neshamah by Binah wat nou Chesed hier by hom Yitschak en Sarah in Chesed word.  Hulle kan dus nou self dink in materie, maar hulle sny ‘n lyn reguit af na Netzach toe. Daar vorm die energie denke se idees; dan vorder hulle met die energie denke idees na Hod toe; daar kry die energie denke vorm.  Party onder in Malchut noem dit Elohim gode.   Dan kan die vorms gevul word met die Yesod Nephesh, die Yoseph voedsel en afgaan Malchut toe.  Maar dan moet Storetjie nou weer besig raak met die opgaan.

Die eerste siklus van materie denke gaan nou van Hod op na Geburah toe en  dan weer eers na Chesed toe, want daar moet nou die materie selfdenkende dan na Tiphareth gaan om die ander Sephiroth te vorm in die Sukah boom, dus die voltooiing van die materie selfdenkende se eindposisie.   Maar die volgende 8 siklus is nodig wat die  energie selfdenkende,  nou nog in wording,  moet voltooi om die boonste Sephirah in die Sukah boom  te word, wat nou vol vrug dra met  Chanukah.

So daar omskep die spirit Elokiym nou hulleself met Vav(6) se hulp, se kode in die gekristalliseerde spirit vorm, ook materie genoem of Nephesh genoem, of Abram Adam genoem of Eretz genoem.  Net op die einde van die dag ses Vav, word ‘n Nephesh Vav(6) voorbeeldjie gemaak van die groot bloudruk wat gebruik was.  Dan word slegs in die samevattende voorbeeldjie nou die Chokmah dryfkrag Ruach ingeblaas en hy kan nou die lewe inasem en by Binah die insig kry.  Nou moet die Adampie met die hulp van die twee dinge,  aangaan met die skepping op die Dag 7 of met behulp van die 7, ook genoem Shabbat.   Met al die spirit wat nou kristal geword het, die hele skepping, is hy nou al stukkie wat die Ruach ontvang het en nou moet aangaan met die voltooiing van die vyf stappe  verder.   Dit is hoekom hy die Rauch Asem van die Lewe ontvang het en hy moet en sal die taak aan hom opgedra, vcoltooi.   Daar is verskillinde stappe en maniere en metodes wat hy moet volg en bemeester en leer en doen om die taak te voltooi.

Daar is byvoorbeeld die twee vierkante opmekaar 8 vorm wat funksioneer.  Die 8 Mashiach of Echad 13 meganisme.   Daar is die twee driehoeke sespunt met anabolise meganisme, wat ook ‘n dertien punt Echad  13 meganisme kan wees.  Daar is die Pesach lam meganisme.  Daar is die Pesach ongesuurde brood 7 dae meganisme.  Die Omer 7 shabatte meganisme; die Sukah meganisme; die Chanukah 8 dae meganisme.   Daar is  ook die vorming van die selfdenkende en selfdromende  materie meganisme wat lei na Tiphareth onder die Qabbalah boom meganisme en die selfdenkende energie  meganisme wat lei tot die boonste Sephirah van die Sukah boom.  Daar is die samewerking meganisme, die huwelik meganisme wat nou die materie brein Tiphareth en die energie brein Geburah in die een Chanukah boom laat jubel.  Die Echad 13 + die Yechidah 37 = Yobel 50 boom.

Maatjies kan self die twee vierkante opmekaar 8 meganisme uitteken en die Sephiroth daar invul.  Dan kan die twee driehoeke van die metabolisme ook ingeteken word.   Met die gebruik van die materie denke asook die energie denke, kan die Maatjies nou mediteer en dink en droom.   Sien hoe die vierkante, die streng kristallyne spirit of materie nou uitswel en rond word soos wat die denke die metaboliese driehoeke, nou saam met die 8 beweging van die roete van Abram na Abraham volg.  Wat gebeur nou Maatjies?   Sien julle hoe die twee vierkante se reguit regide kristallyne strukture begin uitswel en uitbol; die kristal regide dooie struktuur nou lewende bolle word met biologiese  warm bloed en energie lewe; die metabolisme se polsende lewe nou begin?  Die kristal nou volume kry?  Die vierkant Mashiach bring die Chesed punt by die Chokmah, maar die Geburah met die David via die metaboliese driehoek meganisme, is nou ook  verbind aan Chokmah en nou bring dit die verbintenis op hierdie manier ook.   So gebeur die meganismes reg deur. Die Maatjies kan self sien hoe pragtig die eet van die brood, die kristal meer volume gee, daarom is die tyd en die plek en die handeling op die regte  tyd, so belangrik.   Die materie denke se olie hou die energie denke se 21ste eeu  beskawing aan diie gang, net jammer beide roof die aarde van sy goud en silwer en dierelewe en plantelewe.

48

DIE KRISTALLYNE SPIRIT

Maatjies, kom ons bekyk Storetjie nou weer aan die begin op bladsy een, daar waar Mamma sirkeltjie en Pappa vierkantjie begin. Koningin Sirkel en Koning Vierkant.  Ewige lewenssirkel Samech(60) en vierkant ewige wȇreld Mem(40) vir ewige lewe Samech(60) om ewig in te lewe.  Ewige kristallyne vierkantige spirit wat vir ewig na dieselfde grootte sirkel volume spirit moet word.  Die ewige, deur al 32 vlakke Giza piramide waar die sirkel en die vierkant op elke vlak presies dieselfde  grootte moet wees en wel is, omdat die hoek van die piramied korrek is.  Die hoeveelheid gekristalliseerde spirit wat vierkantig is, word presies na dieselfde hoeveelheid spirit met volume wat rond is, omgebou. Daar is die vier hoeke van die vierkant, van die vierkantige kristallyne spirit wat oorsteek oor die ronde volume spirit.  Die ronde volume spirit se sirkel steek nou weer by die vierkant se vier reguit sye ook oor, op al vier sye.  Die oorsteek volume van die vier hoeke van die vierkant en die vier halfmaantjies van die sirkel moet ewe groot wees.  Die vierkant mag nie binne in die sirkel wees nie en die sirkel mag nie binne die vierkant wees nie.

Squaring of the circle in colourSo, hoekom moet die twee ewe groot wees om die kwantum sprong na die volgende vlak te maak van die piramide?  Omdat die presiese regte volume gekristalliseerde spirit nou omgebou moet word na die presiese ooreenstemmende korrekte volume gevolumiseerde spirit toe; die vierkant kristal na die sirkel volume toe. Wat beteken dit?  Dit beteken dat die lewende Adam, die enigste van die totale hoeveelheid gekristalliseerde spirit wat vierkantig is, nou Ruach ontvang het om Neshamah of verlig te kan word, sodoende te kan weet hoe om die res van die volume vierkant kristallyne nou ook om te bou na ronde volume spirit toe.  Dan ook moet weet wanneer om te stop vir ‘n kwantum sprong.  Dit is hoekom die volgorde van die energie denke stappe weereens so krities belangrik is.  Light, Love, Laughter, Labour, Liberty, Lenience, Loyalty, Limitation – let op hier moet nou die balans bereik word – dan Luck, Leisure, Law of…Life… Let mooi op Maatjies, baie mooi op: te veel volume spirit sirkel groter as vierkant en die Adam vernietig die die vierkant natuur Aarde.  Die Adam doen fracking, gooi atoombomme, gooi red agent, gooi gifgas, vernietig die woude, die diereryk, viernietig en sluk die vierkant kristallyne spirit in.  Adam word al meer hoogmoedig want is in sy verwaandheid, alleen oppad na sy onbekende vae hemel toe, en die gek weet nie eens die gekristalliseerde vierkant van die volgende vlak, wat op die vorige vlak gebou moet word is sy “hemel” nie.  Hoe kan die gek nou ‘n Hemel hȇ om na toe te gaan as hy nou die boustene vir die hemel vernietig het?  Die kristallyne spirit Mem(40) moet daar wees, dus die wysheid om die Tav(400) te bou.  Die Adam mag nie die goud en die silwer roof nie.  Die Adam mag nie die volgende hemel, die volgende woonplek se boustene vernietig nie; nou se Moeder Aarde vernietig nie, besoedel nie, stukkend breek  nie.  Die vernietiging moet stop.

Die 8 twee vierkante op mekaar Mashiach meganisme en die twee driehoeke metabolisme meganisme, moet in balans funksioneer om die ombou korrek en in balans te doen.   Die hoek van die skuinste van die Giza piramiede moet korrek wees.  Die Christos hoek moet korrek wees, die Mashiach moet korrek wees; daar mag nie ‘n vals Mashiach hoek wees nie.  Die vals 25 Des. Jesus hoek se piramide maak dat die sirkel, die Adam lewe, die volume spirit so verwaand raak dat die Adam meganisme nou dink daar is geen spirit in die vierkant kristal Moeder Aarde nie en hy kan die aarde maar vernietig, want hy gaan alleen hemel toe en hy gaan alleen verder lewe in sy illusie van ‘n ewige lewe ȇrens in die lug, sonder ‘n aarde.  Die sirkel is nou baie groter as die vierkant.  Die Christoshoek is vals.  Die squaring of the circle of circling of the square kan nie plaasvind nie.  Die 12 radiale wat die materiële denke vir die aarde doen: Abram en Hagar se kinders, die Nephesh alleen kinders, gaan die heilige oorlog van Yoh-el begin namens die Aarde teen die 12 radiale van die kinders van Abraham en Sarah, wat die energie denke moet doen maar nie by stap limitation, by die balans ewe groot sirkel en vierkant gestop het nie, maar totaal mal geraak het.  Die vals gode voor die aangesig in Yesod Hod Netzach met hulle gegote monumente van verering in Malchut, maak die mens mal sodat hy homself vernietig.  Selfs El-i-Yah vlug vir die godin Jezebel in Yesod Netzach en Hod.  Die mens wat so verwaand is dat hy dink die lewende God se Lewende Woord as Ou Testament is net aardse materiële geskiedenis ou Storetjies, sit die pot  skoon mis.  Die Boom van Kennis leuen bring sy dood met sy graad in Teologie en al.

Die David Mashiach, die metabolisme proses, het die nodige klippe en hout en goud klaar gekap en gereed gelaat vir die tempel wat Shlomo moes bou.  Die metabolisme se katabolisme met lewe god het klaar die wortels en aartappels en voedsel fyn gekou, die klippe klaar gekap, die kristallyne spirit klaar gereed gekry vir die volume ombou.  Die Yisrael volk met ‘n vals 8 Mashiach struktuur, die dubbele vierkante opmekaar, die radiale struktuur,  mag nou nie kom en die boumateriaal van David  wat gereed is vir die volgende kwantum, vernietig nie.  Die 25 Des Jesuskerk het die wingerd gesteel, die 12 energie meridiane gesteel;  David se boumateriaal gesteel en vernietig dit nou.  Die planeet wat gereed gemaak is deur David, word nou vernietig deur die paar multi-nasionale besighede.  Die Baal geldgod maak hulle mal.  Agab is bedwelm deur Jezebel die counterfeiting spirit.  El-i-Yah  waarsku…. Storetjie waarsku… slegs Yah-el kan nou red.  Eers El-i-Yah van Yah-el, dan volg El-ish-Yah.

Hoekom eers El-i-Yah met Yah-el, en dan El-Ish-Yah  met die ware Yah-el is die Redder daarna?  Nou op die oomblik, omdat die lewe en liefde omgedraai geraak het, die huidige Mashiach nou die vals Jesus van 25 Desember geword.  Die vals 25 Des. Jesus sal eers vernietig word deur die ware Yah-el, en dan kan die ware El-ish-Yah deur El-i-Yah aangestel word.  Die lewe nou op die regte plek geplaas word in die energie denke, krepps siklus.  Eers lig dan liefde dan laughter…lewe is laaste na die lig van die Torah.  Daar is geen kortpad nie.

Nou gaan Storetjie nog ‘n benadering voorlȇ, Benyamin gaan nog ander prooi opsaag in buit.  Die stuk buit op dier tafel is nogsteeds die prent van die Dalet wat omgebou word na die Hei; dus die vierkantige kristallyne spirit wat deur middel van die Hei(5) stappe  omgebou word na die ronde volume spirit.  Ons het nou gesien dat die metode wat gevolg word, die metode is waar die wetenskaplike nou ‘n oorversadigde sout oplossing nou aktiveer om soutkristalle te vorm deurdat hy een reeds gevormde sout kristal in die oplossing gooi, en hoe die een soutkristal die prosesse aan die gang sit wat die hele oplossing in soutkristalle ombou, en hoe die soutkristalle weer die volume kry om volume gesoute lewensselle te word.  Die energie stappe; eers lig, dan liefde, dan lag, dan labour…. tot  Law of Loveliness wat Lewe is.  So hierdie is net…training of the mind to first think matter and then to think energy.

Die gereedskap wat nuut op die werksbank geplaas word is die begrippe Elokim en Elohim.  Die Hei en dan Sarai of Sara-Yud; dan Sara Hei. Abram word Abraham Hei.  Geburah- Hei die vyfde Sephirah.  Is dit Dalet+Yud = Hei; of Dalet+Vav = Hei; of is dit Dalet + Vav wat eers Yud word en dan = Hei; of is dit Yud wat eers Vav word en dan = Hei..? Want sien Maatjies, Sara-Yud, dus (=Hei + Hei), word Sara-Hei.  Maar Abram sonder Hei, word Abram plus Hei.

Daar word eerste in die Lewende Woord gepraat van die Elokim. Baie later eers word gepraat van Elohim.  Die Elokim het nou Elohim geword.   So wat het nou gebeur?  Daar is die twee…k…begrippe in die 22 skeppings kodes, die letters.  Daar is Caf(20), die 11de letter wat net na Yud die 10de letter en wat (=10) werd is, maar die Caf(20) x (5)Hei gee nou die Kupf 19de letter wat (=100) werd is.  So, daar is nou die drie moontlike spellings: Elo- Caf- im of Elo-Kupf-im  of  Elo-Hei–im.  Elohim is  Aleph Lamed Hei  Yud Mem, dus kan die Hei of Caf of Kupf klanke daar wees.  So nou kan Storetjie die geheime naspeur.

Prayers needed. 7.9 earthquake in Nepal. 800 dead.

Jy sien, nou stuur die mense die tipe boodskappe, maar dit is net Moeder Aarde, die kristallyne Spirit wat reageer op die vernietiging deur die frakturing en bomme en vernietiging deur die mens.  Onthou ons ontvang die begin boodskappe vir die volgende 2500 jaar. Vir miloene jare is dit sekondes…

49

ELO-KUPH-IM

Met ons nuwe bewussyn, kom Storetjie ondersoek die geheime agter die proses van die Kristallyne Spirit na Volume Spirit.  Die rol van die Elo-k-im se ombouing na Elo-h-im, net soos die Abram se ombouing na Abra-h-am.  Ons weet nou die EL deel van Yah-el is die ligdeel wat eers by die berg verkry moet word.  Nou gebruik Storetjie weer die twee halwe omngesuurde brode saag, en saag die God as Elohim ook in twee halwes; dus die Elohim halwe en die Elokim halwe.  Dan saag Storetjie die Elokim nou weer in die helfte deur in die Elo-Caf-im en die Elo-Kupf-im twee halwe ongesuurde brode.  So nou word die drie ongesuurde brode saam met die Pesachlam by die vuurspuwende Horeb berg met die rook en lawa magma, middelaarde son van die spirit wat kristallyne spirit word, nou baie interessanter!  Die Ligmaal wat die sewe dae ongesuurde brood maaltye van die Yah deel op die vlakte vooraf gaan.   Die Elokim met Kaph vir die k klank word nou oor gestorie. Kaph se definisie is:

download (2)

The Aleph Beit by Yitzchak Ginsburg p. 168: Caf: The power of the king to actualize the potential.

So die Elokim met Kaph geskryf, is dus die die krag van die aktiverings kristal, die voorbeeld kristal wat by die opgeloste oplossing gegooi word, die potensiaal gegooi word om die volle potensiaal net dieselfde kristalle soos homself te maak.  Die suurdeeg kristal maak die hele ongesuurde bol deeg nou gesuurde deeg.  Die kristal aarde spirit word gesuurde aarde spirit; die twee vierkant, suurdeeg kristal Mashiach.   Die ongesuurde word nou twee gesuurde volume ronde spirit brode na volle 7 Shabatte. Daarom moet die voorbeeld kristal eers self die volledige geaktualiseerde potensiaal word, voordat hy as voorbeeld in die deeg land.  Die suurdeeg voorbeelde wat nou liefde eerste voor lig, dus El-ish-Yah nou voor El-i-Yah plaas, sal ook so ‘n tipe gesuurde opgerysde brood voortbring.  Daardie liefde Jesus kerk sonder die lig van die hele proses van: lig na liefde na lag na lewe…tot eers by Law of Loveliness en dan lewe.  Lewe is in die ..O.. posisie in die energie siklus, wat beteken dat dit die Nephesh lewe is wat alles wat vanuit die..NOT…die Nothingness voortgebring is, nou Nephesh lewe het, maar eers die siklus moet voltooi om die Yechidah lewe te bereik.  Die twee tipe liefdes van voor die volledige  Kuph tot Hei;  die volledige Elokim tot Elohim siklus word pragtig deur die vyfde dood beskryf.

Kaph… the three stages of light before the creation of the World… die Soph, Ayin Aoph, Ayin Soph Aur bo Kether.  Die oorgang stadiums vanaf die ..NOT.. die Nothingness, na die totale Somethingness.  Die drie stadiums van die lig.  Die Lig stadiums wat totaal deur die godsdienste  wat die liefde, die Yah, nou voor die lig, die El geplaas het, en die ware  Lig nou met ‘n vals genade en net glo vervang het.  Die lig wat by die berg ontvang word, die Torah lig wat by die berg ontvang word, die drie stadiums van Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, die Elo-Kaph-im en die Elo-kuph-im en die Elo-Hei-im;  drie stadiums wat van 0 na Hei(5) neem, is te moeilik.  Dit is dan nou labour wat volg, die ware juk van die Torah, die juk van Lig is baie swaarder as die juk van die 0 liefde vlak met geen gewig nie, geen swaar Torah nie, geen bewussyn training of the mind to think in energy nie.  Geen moeilike begrippe en studie nie, net ligte liefde van die persoon tot persoon; dadelik so belangrik in die ego wat nou met die Jesus genade liefde nou hemel toe gaan.   Nou kom Storetjie kyk nou weer na die Jesus hemel prent.  Die Sukah Boom wat met Sukah gebou word; die 7 dae offers en die dag 8 en dag 9.

Die 7 dae offers word gedoen deur Yisrael vir die 72 ander Nasies.  Die 12 energie meridiane, die Yitschak Geburah, Sephiroth nommer 5 wat die Satan van die Christendom is, word die vyfde vlak Yechidah boonste Sephirah.  Die 6de Sephirah Tiphareth, word die onderste Sephirah van die Sukah boom.  Die vyfde Sephirah Geburah, Yitzack die Yisrael bo, dra die sesde Sephirah Tiphareth, die 72 nasies onder.  Die Jesus hemel is Tiphareth.  Die Jesus hemel hang aan die boonste Geburah Yitschak Sephiroth.  Die Yitschak Sephiroth is slegs daar omdat hy die drie ligsluiers by die Torah berg, die Chokmah, Binah, Kether, eerste gedoen het; die lig eerste deurgetrek het.  Die drie lig Sephiroth in die gemanifesteerde Kether, Chokmah, Binah. moet die drie lig  ongemanifesteerde, Ayin,  Ayin Soph,  Ayin Soph Aur deurtrek.  Die lig proses moet eerste gedoen word.  Hierdie is ‘n groot en heilige geheim, Maatjies.

a66124f15f88aa89ebfbeaa82c5d2a1aHier verskeur Benyamin die Wolf nou nog prooi: die vals Jesus genade prooi wat verkondig dat die voorhangsel klaar geskeur is vir die een wat net glo…  Die een wat die lig as eerste stadium nie gedoen het nie, die een wat die energie denke bewussyn siklus nie voltooi het nie, die een wat die 0, stadium lewe sommer so direk opeis met liefde sonder lig, sonder om die gemanifesteerde drie lig Sephirah te bemeester, om dan daarmee die drie ongemanifesteerde lig Sephirah, die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, te kan help manifesteer.  Die voor die troon na die vyfde dood, die sesde dood trance, die sewende dood se terugkom as die een wat die liggaam gebruik om die wat nie andersins bereik kan word nie, te bereik.  Hierdie vals belofte  dat hulle nie self nodig het om die voorhagsel te skeur nie, nie self die  Elo-kaph-im,  die Elo-kuph-im,  die Elo-hei -m, ligstappe hoef te doen nie en dan self deur die drie, die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur moet deurtrek nie want net genade is nodig.  Die wat die wingerd gesteel het, word nou die voetstoel, die Tiphareth onderste voetstoel vir die Geburah bo Sephiroth; die lig eerste energie denkende siklus voltooide 12 meridiane, die Yisrael 12 stam Program.

Dus die lieg 25 Des Desus hemel is die voetstoel vir die Geburah Hei(5) voltooide, die Elo-hei-im wat weet dat die Elo-hei-im is Yud Hei Vav Hei.  Die Elo-hei-im kan ook Adony genoem word.  YHVH en ADNY gee YAHDVNHY, wat AHVH is plus Y en Y plus N en D, dus die Adam.  AHVH die nuwe Nun Mashiach en die nuwe Dalet wȇreld.  Dus die nuwe Adam met die ware na vyfde dood liefde, wat die ware nuwe Mashiach is vir die bou van die nuwe Dalet Aarde; die nuwe Hemel  Geburah  bo en nuwe Aarde Tiphareth onder Chanukah boom met Chanukah fees.

Nou met die groot buit op die tafel, die buit wat duidelik toon dat die Lig eerste kom, voor die liefde in die energie lewens siklus, en dat die ligkant eers die drie stappe  van Elo-kaph -im en Elo-kuph-im en Elo-hei-im voltooi en dan die wysheid van Chokmah bemeester en die insig van Binah en die  Daat kennis wat die Kether weerspieel; dan kan die drie, die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, vanaf die unmanifest na die manifest deurgebring word.  Die hele pragtige Lig geheime is nie bekend aan die wat nie die lig El van die Yah-el by die berg eerste leer ken nie.  Die Caf(20) moet met die Hei(5), die vyf siele van die Adam nou vanaf die Elohim linker Pilaar na die regter Pilaar geneem word; na Kuph 100, die begin van die  100+200+300+400 = 1000  proses.  Dus Caf(20) x siele 5 = Kuph(100).  Die 5 siele is Nephesh Ruach Neshamah Chayah, Yechidah.  Na die vyfde dood se liefde, volg dan die lig wat nou beskryf word as die liefde wat liefde is, selfstandig

Bestudeer Chesed vir beeldvorming. Sit op die Chesed berg en droom van jou skeppinge.   Bestudeer Geburah, eet die nuwe voedsel, verteer dit, kataboliseer dit sodat die Lig, die Energie beskikbaar kan kom om die Chesed drome mee te skep. Bou dan op die Tipharet voetstuk wat jou nuwe Aarde is, jou nuwe Hemele en Hemel van die Hemele.  Alles word gedoen as die Echad 13 eenheid plus die Yechidah 37 een, dus Yobel 50.

50

GE-INISIEERDE LIG

Kom Storetjie probeer weer om duidelik te maak hoekom die Bybel geëet moet word.   Stem jy saam dat die ses Sephira nou Vav(6) die liggaam opmaak: dus Chesed, Geburah, Netzach, Hod  buite vierkant met Tiphareth binne-in (die siel) en Yesod buite om (die vel)?

Hoe maak die Vav liggaam nou die Chokmah kennis en die Binah insig deel van hom, of anders gevra:  Hoe word die Vav(6) nou die 8 Mashiach?  Hoe bou die 8 Mashiach nou die drie pilaar Boom met Malchut as no. 7, wel om na die 10de Sephiroth?  Hoe bou die Mashiach 8 nou die 10 Sephira om na die Geburah Sephiroth wat nou die 10de Sephiroth word asook die boonste Sephiroth in die nuwe Boom is, waar die Tipharet Sephiroth nou onder is?

Die lewende Woord moet geëet word.  Die Chokmah wysheid en Binah insig moet ingebring word in Vav(6) se Chesed,  Geburah, Hod,  Netzach  met Tiphareth binne en Yesod buite om.  Net die metaboliese twee driehoeke bring Chokmah en Binah in by Chesed en Geburah en Hod en Netzach met Tiphareth binne en Yesod buite om.  En dit kan net in die Malchut opsommende gekristallseerde spirit gebeur.  Malchut is eintlik Daat wat Kether se spiëelbeeld is, wat nou gekristalliseer het.  Dus die Kether spiëelbeeld kennis van Daat wat nou as Malchut gekristalliseerd is.   Dus die eet van die Malchut kennis, maar met die Chokmah, Geburah, Netzach driehoek wat Chokmah wysheid inbring en met die Binah Chesed Hod driehoek wat die Binah insig inbring.

Hierdie drie, die Chokmah wysheid en Binah insig en Daat as Kether se spiëelbeeld se kennis, doen nou eers ook die inbring van die nuwe drie,  nl. wysheid en insig en kennis vanuit die Ayin,  Ayin Soph en Ayin Soph Aur, die un-manifest wat nou manifesteer.  Maar onder in Malchut wat ook ‘n Kether is, vind dieselfde inbring proses plaas.   Dit is nou die Elo-kuf-im  se Kupf wat opgebou is uit Zayin (sien Ayin bo) en Resh, wat  die vier finale letters, Dalet, Vav,  Tzade, Phei van …the world to  come is.  Nou die Hei(5) van die Elo-hei-im, maak die Kupf van heiligheid: die Kedushah Kuph Dalet Vav Shin Hei …heilig, heilig, heilig …wat uitgesuig word uit dood of Klipah Kuph Lamed Yud Pei Hei, ook vyf letters.  Die ware begrip van die beskerming teen die dood, die verwydering van die dood met die Pesach lam.  Wat doen die Kupf van die Elo-kuph-im, die gaatjie van die naald se oog  voordat dit Elo-hei-im word?

Aleph Beit p. 283 Alep Tav:  Though now the Zayin of the Kuph gives suck to Klipah, none the less the rest of the Kuph hovers above and envelopes the Zayin… ( net soos die drie Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur  bokant Kether) …as an aura of untouched protected life force, ensuring the eventual passing away of death… (die ware pass-over van Passover) …and the impure spirit Jezebel…(vals heilige gees counterfeiting spirit) …I will make pass away from Malchut forever.

 sqcirDink energie, nie vaste begrippe nie.  Sien begin van Storetjie: vierkantjie is water, lug, son, grond of noord, suid, oos, wes of Chesed, Geburah, Hod, Netzach.  Sien nou sirkeltjie, kleiner as vierkantjie as binne-lewe in vierkantjie of Tipahareth.  En sien sirkeltjie groter as vierkantjie, as buite-om lewe of Yesod.  Dit maak 6; 6 is Vav en Vav is die liggaam.  Hierdie vierkantjie met binne lewe en buite-om lewe, moet nou betrokke raak met nog begrippe genoem, wysheid, insig, kennis.  Nou die sogenaamde lug en water en grond, of hoeke van vierkantjie, is eintlik in energie denke maar net lug –  baie dun en wasig airy, die subtle;   dan water, die vloeibare vorm.  Die dense vorm, grond; die digte vorm of die gross en vuur.  Dit is die lewe binne-in die vierkant; die magma.   En buite om, die sonlig.  Hierdie sisteem moet met kwantum spronge nou groter word; groter in grootte, in wysheid, in insig, in kennis… wat ook maar net verskillende aansigte van dieselfde iets is.

Die Christendom volg die weg van illuminasie waar net die middelpilaar gekies en gevolg word.   Die gevolge is dus dat die liefde voor die ware Lig van die twee kant pilare gekies word.  Dit lei tot …this way confers no magical magical powers, save those of sacrifice in Tiphareth and psychism in Yesod.   Daarom vorder die illuminasie van die Christendom nie verder as die kruisiging van Jesus nie, en ook nie verder as die persoonlike liefde nie.  So lief het God die Vader as persoon, sy seun as persoon gehad en die seun as persoon sterf vir die mens as persoon.

ams Maar daarteenoor staan die individualiteit liefde wat eers volg nadat die ware lig van inisiasie gekies is.  Dit is die paaie wat die kant pilare insluit; die roetes van die drie Moeder Letters, die Mem, die Shin, die Aleph.  Die Mem roete Binah, is the root of waterMem, Marah the great sea … reflected through Chesed into Hod under the presidency of Mem, the mother of water.  Mem is 40.  Dit is die anabolisme opbou van die vorm driehoek van metabolisme.   Dan moeder letter Shin, fire .  In Chokmah is the root of fire, reflected downwards through Geburah into Netzach under the presidency of Shin the Mother of Fire.  Dit is die afbraak katabolisme driehoek van die metabolisme .  Dan is daar die moeder letter:  Aleph is the airy triad of Kether… Triad as die Ayin, Ayin Soph,  Ayin Soph Aur  wat ingetrek word deur Tipharet:  die son na die lig, die air van die vlakte en die lig, die air van die magma in die aarde .

Nou die geïnisieerde Adam van die formative world Yetzirah, wat bestaan uit Vav(6) .  Die Chesed, Geburah, Tipharet, Netzach, Hod, Yesod, kan nou skep want hy kan homself her-rangskik as ‘n boom.   Hy kan nou die Binah en Chokmah deur sy mond inneem en eet en verteer met sy  metabolistiese stelsel, want hy is eers geïnisieer in lig en dan volg die ware liefde.

Verstaan jy nou die geïnisieerde lig?   Dis nie die Christen kortpad illuminasie wat by die Tipharet liefde en kruis eindig nie.  Goed, maar net tydelike illuminasie.   Storetjie bring ewige liefde van inisiasie – twee heeltemal verskillende dinge!

 

GLOSSARY

Abba en Ima             Supernal Father and Mother in Chokmah en Binah sfere

Abrahamentho         Yahshua as verlosser in Pistis Sophia

Adam Kadmon         Bloudruk Adam; die perfekte

Adonai                       Here, Lord, Baal

Amalek                       Magtige heidense nasie van die Ou Testament

Arich Anpin               Vast Face

Atik Yomiym              Oue van Dae

Bilaam                        Magtige towenaar van die Ou Testament

Binah                         Insig Sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chabad                      Chokmah-Binah-Daat (Wysheid-Insig-Kennis) – boonste omgekeerde driehoek van die Boom van die Lewe

Chassadim                Begrypbare Chokmah/Wysheid

Chavvah                    Eva (Hebreeus)

Chai                           Intelligente lewende; ook vierde sielsvlak

Chesed                      Genade Sfeer op regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chokmah                  Wysheid sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van Lewe

Christos                     Gesalfde (Grieks)

Daat                            Kennis; onsigbare sfeer op middelste pilaar  Boom van Lewe

Echad                        Eenheid; ook vyfde sielsvlak

Elohiym                     Manlike en vroulike gode

El Shaddai                God Almagtig

Gevurah                    Krag/mag sfeer op linkerkantste pilaar van Boom van die Lewe

Hod                             Heerlikheid sfeer links onder op Boom van die Lewe

Hy                               Samevattend vir die Skepper as Hom/Haar/Dit.

Ishi                              My Geliefde

Ka                               Boself /Overself (Egipties)

Kanaän                      Die Beloofde Land

Kether                                    Kroon sfeer op boonste punt van Boom van die Lewe

Malchut                      Koninkryk sfeer aan onderste punt van Boom van Lewe

Man van Ayin           Die ‘losser’ soos in die relevante situasie geopenbaar.

Mashiach                  Die Verlosser/Gesalfde

Mayim Nukvin          Lewende Waters

Melek Tzedek           Melgisedek; Koning van Geregtigheid

Merkabah                  Voertuig van Lig/ Chariot

Metatron                    Aartsengel in Kether posisie op Boom van Kennis

Mochin tov                Hebreeus: goeie saad

Netzach                     Oorwinning sfeer regs onder op Boom van die Lewe

Nephesh                   Siel; vlees

Nephilim                    ‘n Gevalle engele skepping

Neshemah                Asem van die lewe

Partzifum                   Layers of creation; veils; curtains

Purim                         Joodse ‘Esther’ gemaskerde Fees

Rosh Hashanah      Hoof feesdag op Joodse kalender

Ruach                                    Asem; wind; gees

Shabbat                     Sewende dag van rus

Shavuot                     Fees van die Weke/ Twee gesuurde Brode

Shekinah                  Vroulike sy van die Godheid

Shemesh                   Perfekte voorbeeld; God sien Homself

Shlomo                      Koning Salomo (Hebreeus)

Tiphereth                   Skoonheid sfeer op middelste pilaar van Boom van die Lewe

Tsadik                         Regverdige

Tzimtzum                   Sphere of Contraction

Vyf Sielsvlakke         Nephesh, Ruach, Neshemah, Chai en Yechudim

Yahoshua                 Yah is die Verlosser

Yahoshua-Ayin       Man van Ayin oftewel die Massiach

YHWH                        Tetragrammathon: die Skepper

Yechudim                  Unification – ook vyfde sielsvlak

Yesod                         Fondasie sfeer onder op middelste pilaar van Boom van Lewe

Yisrael                        Die volk afgesonder aan YHWH

Yitschaq                    Isak, enigste seun van Abraham en Sarah

Yoibel                         Vyftigste Jubeleum Jaar

Zohar                         Heerlikheid; ook Teaching of Splendour

*************