indexwatcher

Watcher what of the Night? deur Jan Jacobus Greyling 2015 Deel 4

Posted on

imageslamed271

Die ware seëning “gridwerk” van die natuur, die aarde, die 4 Dalet, die water, lug, grond, vuur moet eers gedoen word nadat die “opgradering” of “na skool” (na Onderself se 9 maande bevrugting ) die “Boself 9 maande Lamed tot Reish”  universiteit se Torah 22 letter kwalifikasie eers  bekom is in die Sukah Huttefees se aparte Lamed tot Reish 9 maande dragtyd in die Boself naskool Onderself se aparte Aleph tot Tet 9 maande dragtyd.  Die Onderself skool tot matriek en die Boself universiteit is apart. Een moet na skool eers universiteit toe gaan om die beter kwalifikasie te bereik wat een dan die groter inkomste gee. Die Torah, Atah kwalifikasie gee een die Aleph tot Tav 22 letters waarmee een met die Hei van Atah, die asem Hei nou die Onderself natuur as grond, water, lug, vuur, baie beter mee kan seën; baie beter die gridwerk kan doen soos byvoorbeeld met heilige 72 Name.  Die Boself universiteit na Onderself matriek opleiding begin reeds met Shavuot die 50ste dag, wat ook die 1ste dag is van die Boself Lamed in Merkavah, in Eliyah wa van vuur, in die berg van vuur, waar die Torah reeds in Merkavah begin ontvang word in die vorm van die nodige handboeke vir die Boself Sukah universiteit se Lamed tot Reish  9  kursus wat met Rosh ha Shannah begin sodat die Torah Atah graad nou verkry kan word om as Yitschak die nuwe Pesach offer te wees met die nuwe Onderself Pesach begin.

Die begin is in die einde verskuil en die einde is in die begin verskuil.  Shavuot is die einde van die Onderself Pesach tot Shavuot 50, die Aleph tot tet 9 letters dragtyd, skool opleiding,  maar is ook die begin van die Boself Rosh ha Shanah tot einde  Sukah se Lamed tot Reish 9 letters dragtyd universiteit opleiding.  Alhoewel dag 49 nou dag 50 is en dag 50 nou ook dag 1 is in die geheim van die 0 wat die spieël is tussen die beeld en die spieëlbeeld, die 73 0 37, die Boself en sy spieëlbeeld die Onderself.  Die Dalet 4 letters – Yud, Caf, Shin, Tav, die “oorbly onbenutte letters”  of die Dalet 4 letters – Aleph, Hei, Yud, Reish, die “begin” letters, maak die 8 “spieël letters” op.  Die spieël word gekep deur die Onderself 9 letter dragtyd, die Aleph tot Tet.  En die Boself 9 letter dragtyd, die Lamed tot Reish.  Dit gee die ware, die Shin 9+9=18 en nie die valse net van Onderself na Boself 18 nie, die Tzade 18 nie.  Die Tzade 18 wat met Onderself alleen oog van Ayin kyk van Job of Kain nou regverdig voorkom, maar nogtans word die offers nie aanvaar nie. Storetjie sit nou nog ‘n rede voor, nog ‘n verskeurde prooi as buit voor hoekom die offers van die Onderself alleen Christendom nie  aanvaar  word nie.

Die Onderself alleen opgemaakte 9+9 wat by Tzade 18 eindig, offer word nie aanvaar deur die ware, die  El-Eliyohn nie, hoekom nie?  Die rede is, die offer is nie aan hom gerig nie, die offer is deur die Onderself aan die Boself gerig.  Die Onderself bid tot sy eie Boself en dink dit is El-Eliyohn, maar dit is nie.  Elohim is nie el-Eliyohn nie.  Die eie Boself god is nie die allerhoogste God van alle gode nie.  Nou hoekom weet Job of Kain dit nie?  Hulle weet dit nie, want hulle het nie na die matriek van die Onderself skool van Aleph tot Tet se 9 letters van die Torah, nou Boself universiteit toe gegaan en die Boself 9 letters van Lamed tot Reish Torah kwalifikasie bekom nie. Die saamgaan in en op die berg by Shavuot was hulle nie lus voor nie; dus is hulle Sukah fees nou nie die Boself Lamed  tot Reish 9 letter fees met die Boself 9 insig en Daat en wysheid van die Elohim, wat kan sien dat die Boself Elohim nou nie El Eliyoh, die allerhoogste God is nie, en dat die Onderself en Boself offers saam, die Adam en die Elohim saam, die spirituele in die Adam en die gekristalliseerde natuur spirituele met volume, in die Elohim saam nou die offer na die ha Elohim; die el Eliyohn moet wees, wat die offer  sal aanvaar.  Daarom moet een universiteit toe ook gaan na skool.

As een nie universiteit toe gaan nie, kan hy nie wanneer hy gaan werk genoeg goud verdien om hom bokant die armgat brood en botter lyn te bring vir die res van sy lewe nie. ‘n Arm goudlose kan nooit die goud van die songod bekom nie.  ‘n Arm goudlose kan nie die nodige gridwerk doen nie. Wanneer een fisies in die fisiese lug, grond, water vuur Dalet ‘n armgat goudlose is, sal een ook in die fisiese Boself Dalet 4 se Mem(40) en Tav(400) ‘n armgat goudlose wees.  Wanneer een die talente ontvang het om die goud van die son te bekom, sal een ook die goud van die volgende son bekom.  Hoekom? Omdat die een onder die son na skool universiteit toe sal gaan en onder die volgende son, na skool universiteit toe sal gaan.  Sy liefde, sy offer vir El Eliyohn, die Allerhoogste soeweryne lewende El, sal hom dryf sodat hy nie ‘n goudlose armgat sal wees nie.

Een hoef nou nie almal se goud te besit nie.  Een moet net sy talente wat hy ontvang het se goud besit, dan sal een nie ‘n armgat in die Onderself of in die Boself wees nie.  Dan sal jou Natuur en Adam offer, jou Elohiym en jou Yud Hei Vav Hei, offer aanvaar word deur ha-Elohiym, El-Eliyohn.  Hy wat weet dat Yud Hei Vav Hei is Elohim, leef reeds. Maar om dit te weet moet een na die Adam skool universiteit toe gaan. Die Elohim universiteit.  Dan sal een die anabolisme kant leer ken en die katabolisme kant leer ken en dus presies weet waar is die ware metabolisme middelpunt songod Tipharet van elke Boom waar een homself in mag bevind.  Die Boself Binah insig en Daat kennis en Chokmah wysheid sal die Onderself Malchut Aarde seën met die volle waarheid Shin prent wanneer hy of sy die planeet seën met sy gridwerk.

Benyamin verskeur nog prooi – die manlike alleen rabbi of priester of Mashiach prooi, die Aleph tot Tzade 9+9=18 Tzade prooi.  Die ware buit is die manlike Onderself Chokmah en Beit skepping en die vroulike Boself  Lamed en Aleph skepping wat apart, heilig, eenkant in die Boself geskep word.  Lamed is die 30, die vrou, die hoë Shekinah wat oor die woes en leeg Onderself Beit skepping sweef en die volledige Torah bring. Die ware vroulike Lamed Boself skepping wat die 9 letters tot by Reish is en nie die Rabbi en Pous manlike Heilige Gees wat die Onderself alleen manlik gedomineerde 18 van die Tzade net manlike uitkyk van regverdigheid oplewer nie.  Die ware derde vlak, die Reish begin met Shin waarheid en Tav einde, se drie letters word nie met die net Onderself manlike Tzade bereik nie.  Die 200+300+400=900 van die 9 en 90 en 900 word nie bereik nie.  Dit is die vroulike Binah van die Onderself wat met die dragtyd van die Onderself 9 letters bevrug is.  Dit is die vroulike Lamed van die Boself wat met die 9 Boself letters bevrug is.  Die manlike in die Beit Onderself is Chokmah.  Die manlike in die Aleph Boself is Aleph.

72

LAMED BOSELF IS ALEPH.

downloadMaar nou die groot geheim.  Die 9+9=18 maar 9×9=81, die spieëlbeeld van 18 dus, 81/18.  Let op: die 81 moet links kom om spieëlbeeld te vorm, dus die produk van die “x” faktor.  Nou vir die wat opgelet het, in die 7×7=49 Onderself kant, is die 9+9=18 Tzade + 19 Kupf = 37, die spieelbeeld van 73 0 37.  Ook is Lamed 12 + Reish 20 = 32 en nie 22 soos Storetjie reeds genoem het nie.  Hier is die groot geheim van die 10 Sephiroth wat ook 10 paaie is wat by die 22 paaie van die Qabalah boom bygetel of afgetrek kan word.  Dieselfde geheim van Atah se Aleph(1) tot Tav(400) plus Hei(5) = 406; dus die Tav opsommede, samevattende, die 400 plus Vav(6) Adam liggaam, of dus die 22 paaie plus die volledige 10 Sephirot Boom as ‘n volledige Vav liggaam.  Of dus die 22 Torah letters as ‘n volledige Vav liggaam wat ‘n volledige 10 Sephirot Boom is wat die gemanifesteerde spieëlbeeld en spieël is, die “as god “en “like god” van die ongemanifesteerde, die “not”, die “not god”,  die El Eliyohn of god agter alle gode; beter gestel, die ongemanifesteerde agter alle gode en Adamme agter die hele skepping.  Die 73 0 37, die (7+3 =10)  0  (3+7 = 10)  of dus die 10  0  10  of die ongemanifesteerde 10  se gemanifesteerde 10  spieëlbeeld  met die 0 spieël tussen-in – die gaatjie in die Yud.

Opsommend dus, met ‘n ander prooi wat verskeur word en as buit voorgesit word.  Die eerste halwe ongesuurde brood, die eerste  boodskapper wat na bevrugting deur Chokmah en Binah en dragtyd Aleph tot Tet se 9 letters gebore word, die Onderself aankondiger dat die  Yud(10) en Hei(5) is die Redder, die Yud(10) Boom wat met die Hei(5) asem spreek, is die redder.  Maar dit is net die Yud(10) manlike Boom wat met die Hei(5) asem spreek.  Die Abraham wat Yitschak voortbring. Maar daar is nog die Sarah wat Yitschak voortbring oor.  Dus die Sara-Yud.  Wat nog eers die Abram sonder Hei (die Aleph van die Onderself dragtyd, maar nie van die bevrugting nie, (Chokmah het bevrug) die Yahshua geboorte.  Sara-Yud bevorder nou Abram na Abra-hei-am en word self nou na Sara-hei verlaag (sy beweeg af vanaf 10 na 5 en hy beweeg op met 5 – onderste Shekinah).   Maar Sara-Yud, as Lamed(30) (boonste Shekinah) en  Aleph se gemeenskap en dragtyd met 9 letters tot by Reish gee die Boself Reish begin van Daat kennis en insig en wysheid (Kaleb) in kerktaal;  die wedekoms van hulle Jesus.  Dit is net Yahshua Onderself onder leiding van Kaleb Boself wat die 10 Sephirot Boom kan wakker skud.

Wat beteken dit?  Dit beteken die vroulike Mashiach en die manlike Mashiach is nodig om die planeet en sy mensdom wakker te skud; om aktief te raak, om deel van ‘n aktiewe galaktika te word, om ‘n aktiewe galaktiese nukleus te kry.  Die vroulike Lamed hoë Shekinah moet nou die bevrugting deel met die Aleph aktiveer en die dragtyd van die Boself Lamed tot Reish aktiveer, sodat vroulike Boself Sara-Yud huwelik nou die Onderself manlike Sara-hei  huwelik kan aktiveer.   Onthou Maatjies nog die sirkeltjie en vierkantjie en vierkantjie vier rigtings tipe huwelike?  Die vroulike moet nou ontwaak, maar in die Boself Lamed en Aleph huwelik wat die Lamed tot Reish 9 maande Boself bevrugting en dragtyd en geboorte moet bring. Die Sukah Fees.

Die Pesach en ongesuurde brode fees is die manlike, die Onderself deel; die Aleph met Chokmah tot Tet deel an die Mashiach, (kerktaal die eerste koms van hulle Jesus.)  Die Sukah fees is die vroulike deel van die Mashiach, die Aleph met Lamed tot Reish deel.   Die Boself deel (kerktaal tweede koms van hulle Jesus), die twee halwe ongesuurde brode maar ook die Shavuot dag 49 en dag 50 en dag 1 se twee gesuurde brode. Die Mashiach(8) meganisme met die onbenutte letters vierkant.  Yud, Kaleb, Shin, Tav, en die begin letters vierkant; Aleph Hei Yud Reish, gee die ware 8 manlik en vroulike volledige Mashiach.  Elohim is manlik en vroulik.  Boself en Onderself is altyd  positief en negatief.  Die slang seil altyd aan die teenoorstaande kant van die middelpilaar met die volgende kwantum.  Die katabolisme en anabolisme ruil ook om met elke kwantum.  Vervang die Kerk se Mashiach en anti-Mashiach met die man Mashiach en vrou Mashiach wat in die huwelik saam funksoneer,  en die Jesus kerk satan verdwyn.  Yom Kippur se ware betekenis.

73

MANLIK EN VROULIKE MASHIACH

 Daar is dus nou die twee 25 Des Jesus vertolkings (1) die eerste koms en die wederkoms begrip en (2) die eerste geboorte en  wedergeboorte begrip se geheime waarheid buit nou op die tafel.  Die eerste koms of eerste geboorte, die Aleph tot Tet 9 letter bevrugting en geboorte.  Die tweede geboorte of koms of wedergeboorte is die Lamed tot Reish 9 letters geboorte of koms.  Dus die Onderself en aparte of heilige Boself; die Onderself Pesach eerste koms se self.  Indien julle nie weer gebore word nie – na die Lamed tot Reish 9 letters, bevrugting  gebore word nie, sal julle nie die nuwe aarde en nuwe hemel, die Onderself en Boself beërwe nie.  Daar bestaan nie net die een manlike Mashiach wat nog moet kom van die Ortodokse rabbies nie.  Daar bestaan ook  nie die Christendom se 25 Des net manlike Jesus wat twee keer kom nie.  Daar is die twee aparte bevrugtings aparte dragtye en geboortes en aparte komste: die Onderself en die Boself; die Personality en die Individulaity, die Konkrete en die Abstrakte.   Die manlike en sy vroulike vertikaal met Mosheh Mashiach is Moeder bo en Vader onder. Met Yahshua is Vader bo en Moeder onder; maar die moeder vertikaal is Miriyahm en die huweliksmaat horisontaal is Miriyahm.  As die Onderself manlik is, dan is die Boself vroulik; so daar is die manlike Yahshua Onderself se vroulike Miriyahm Boself ook.  So daar is sy moeder, sy eggenote en sy Boself Miriyahms.

Lamed(30), die Boself Moeder is dus 10×3 of 3 vroulike volledige 10 Sephirot.  Dus die 3 x Mirre-Yah-in-1 wese wat se horisontale man, Aleph nou 2 x Yud of 2×10 volledige Sephirot is met ‘n skuins Vav(6) tussen  in.  Lamed(30) kan ook ‘n Vav(6) bykry of 36 tel.  So die huwelik tussen Lamed en Aleph gee dus 5×10 plus die Vav, of dus die Vav met die 5 “siele”- die Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah.  Die 3 wyse manne van die Ooste ken die geheim van die 3 Mirre-Yud 10 met Vav liggaam wat met die Hei(5) asem die Shin waarheid gaan openbaar aan die Tav(400) samevatting van die 22 letters.  Die heilige Atah, die ware volledige Mashiach wat met die Hei asem die Reish Daat kennis en Chokmah wysheid en Binah insig gaan praat met die Pei mond en dus die Ayn, Ayin Soph, Ayin Soph Aur gaan insuig met die geaktiveerde aktiewe galaktiese nukleus kern; die  dryfrag “galactic jets” van die Sukah Merkavah.

Let nou mooi op na die geheim. Met die Onderself bevrugting is die manlike of “+” of Chokmah regs en die vroulike “-” of Binah links.  Maar met die Boself bevrugting is vroulik “-” of Lamed nou regs en die manlike “+” of Aleph nou links.

006 (2)Cosmic Doctrine  p221 en 168 toon die groot geheime. Die vierkante waar die polaiteite of seksualiteite of Mirre Yahms nou die rolle vervul in die die Boself en Onderself rolle en die  rol van die omgedraaide Boself manlik en vroulik wat die Onderselwe laat omswaai om dan die positiewe en negatiewe vloei oop te maak, sodat die stroom wat nou vloei, nou die spin bring, wat die suigkrag bring, wat die nuwe lig lewe  Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, nou insuig by elke kwantum level  ‘…then comes the figure of the exchange of partners (Chokmah “+” regs en Binah “-” links na Lamed “-” links en Aleph “+” regs.  …and the force can pass through them.  Lees self die hele hoofstuk 28 wat bemeester moet word om  die “Lamed 36” ware wyse volledige Boself en Onderself eenheid Mashiach  te word.  Die sirkel met ewe groot vierkant van die piramide.

Dit is wanneer die manlik en vroulik  horisontaal bo se..exchange of partners.. plaasvind.  Dus die Chokmah en Binah partners nou die Lamed en Aleph partners word, dat die onderste twee horisotale partners ook moet omruil, want die Onderself en Boself moet ook positief en negatief word.  Pragtig!  Dus die change of partners bo, die Huttefees bo, die Sukah bo se partners, Lamed en Aleph wat die onderste horisontale partners nou ook laat plekke ruil, sodat die vrou onder nogsteeds as negatief, of  vroulike die beheer in die Onderself oorneem en die man nou in die Boself betrokke is.  Daarom dat die vrou haarself die laaste tye nou begin bewys.  Die stemreg verkry, die beheer posisies inneem in die Onderself, maar die man wat sy sout werd is moet nou die Boself betree. Benymin die Wolf moet nou die nuwe buit voorsit wat vanaf die Boself kom.  Sy tyd as Yoseph Onderself man is verby, die Boself Benyamin man se tyd is hier.

Dus met die Yom Kippur eenheid is die  twee, die Onderself man “+” en die Boself man “+” nou beide aan dieselfde vertikale kant en die Onderself vrou “-” en die Boself vrou “-” nou  aan dieselde vertikale kant. Hoekom?  Want hulle is nou as twee beelde een; hulle het een geword. Pesach week en Sukah week het een geword, maar en dit is baie. baie belangrik; hulle is op twee aparte vlakke, wat nou een word.  Die Echad en die Yechidah is een in die koppelings dag, die Shavuot dag, dag 50 die Yobel dag.  Die eenheidsdag wat die Onderself se 7×7=49 nou 50 maak asook die  dag 1 van Rosh Hashanah nou ook 50 maak.  Die einde in die begin geheim en die begin in die einde geheim, Shavuot Torah gee dag,  die Lamed hoë Shekinah dag, die Binah lae Shekinah dag.  Die manlike Ayin met twee oë dag, die Shem Ayin dag, die middeldag 70.  Dus Zayin 7, Ayin 70, Shin+Tav 700.  Die Shavuot spieëlbeeld Chanukah dag.  Die ware eenheid Mashiach dag.   Nie die vals Onderself alleen 25 Des Jesus dag nie, maar die Chanukah Mashiach as Tempel dag.

Die Chanukah Mashiach as Tempel dag is die “Lamed 36” dag; die Boself en Onderself manlik saam in huwelik met die Boself en Onderself vroulik, as ‘n eenheid.  Nie die net Onderself bewuste manlike Rabbi se manlike 36 sages op aarde nie.  Ook nie die net Onderself manlike Jesus van 25 Des nie.  Ook nie die net Onderself Chokmah en Binah Aleph tot Tet se David Onderself alleen koning wat hulle met die Yahshua verwag het nie.  Maar die Onder en Boself eenheid, David Mashiach, die Lamed 36 Mashiach.  Die sewende dood wandelaar, die David Batsheba eenheid.

CD p165:  But those who have knowledge know that the living death means freedom of the spirit brought to the planes of matter.  It means consciousness of the abiding presence in the midst of the consciousness of the senses…

Die Boself vlak abiding presence en die Onderself vlak consiousness of the senses is nou een in die vierkant met sy twee plusse bo mekaar  en twee minusse bo mekaar eenheid. Die David koning Mashiach – een “Vav” verteenwoordig al die Vav’s.

Met die vierkant funksionering van die manlik en vroulik kom Storetjie beloer nou die volgende vir training of the mind. Yahkob is in die songod Tiphareth posisie. Yahkob en Rachel het Yoseph en Benyamin.  Yoseph word in die put, tonnel, Qabalah pad af gegooi na Yesod songod toe in Egipte.  Dan bring Yoseph ook Yahkob met sy Abraham Chesed 72 kragte af na Yesod Egipte songod toe.  Dan het Yoseph in Yesod songod nou met Mirreyahm onder in Malchut die Yahshua songod kind wat nou weer die Yahkob Tiphareth songod moet terugneem na sy vorige Tipharet songod posisie.  Die ander seun, Benyamin is eintlik vanaf die Ben oni songod posisie; hy moet nou weer die Yahkob vanaf die Tiphareth songod posisie neem na die Ben Oni songod posisie.

Die Qabalah boom met Kether bo en Malchut onder, dus die 10 Sephiroth en 22 paaie tussen-in, is een tipe training of the mind daar in die “mind training” gimnasium.  Die David metaboliese spinnende boom is nog so ‘n oefen apparaat.  Die Sukah boom met Geburah bo en Tipharet Onder en die noord, suid, oos wes, is nog so ‘n apparaat.  Die paaie of koppelinge is die letters.  So die letters kan in die verskillende Bome op verskillende plekke wees.  Die paaie of koppelinge kan ook verskil – die koppelinge of paaie of tydtonnels, of black holes of jets.  Nou bring ben “Yahmin” die geheime van die ben “Oni “, die “jets“.

Active Galactic Nuclei p269 Chap. 8:  Radio galaxies, jets, and super luminal motions pulsars en quasars. Definition of jets – Bipolar and Molecular jets:  A jet is a well collimated outflow of material or radiation.\..(wat by die galaktika kern uit of inkom en by die kern punt vind ons die BLR broad line region, NLR narrow line region, xray region.

Of ook genoem die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur.  Aur=lig.  Oni=lig; die seun vanuit die lig projeksies of jets of letter paaie of tyd tonnels of Binah se donker kant, ook genoem black holes.  Dus die ander vroulike, die Boself vroulike by name “Lamed”.  So watter jetstream van Lamed lig is sy, die Sheknah Esh?  En waar kom sy vandaan?  In die Lamed Sukah boom met Geburah as die Sephirot bo en Hod as die Sephirot in die weste, verbind jetstream die twee.  Die naam van die jetstream is “Lamed”.  Benyahmin as Ben Oni kom met die jetstream vanaf die weste Hod agter Sephirot, waar hy die laaste kans gekry het, slegs omdat sy moeder Rachel of die Lamed jetstream bereid was om die nodige vyf siele, die Hei(5) te gee. (Rachel “sterf” oppad met Ben Oni se inkom.)  Yahkob noem hom BenYah min.  Nou moet die 12 stamme via die Benyamin pad by die Ben Oni jetstream Lamed uitkom en Hod toe gaan.

So nou moet Hod bestudeer word met die Reish Boself insig en Daat ondervinding en wysheid wat bekom is, wat die Onderself konkrete vorm nou die abstrakte gemaak het.  Hod is die Michael manlik en vroulik. Hier kom nou die geheim.  Hod en Netzach, die mooi naakte vrou, funksioneer saam, dus twee vroulike negatiewe saam wat toon dat daar ook twee positiewe manlike samewerking is.  David en die manlike Michael en Batsheba en die vroulike Michael, is dus die oop vortex wat spin en die jetstream suig.  Pragtig Maatjies, die ware David Boself en Onderself Mashiach funksie.  Geseënd is die een wat kan Shema wat Shem Ayin spreek.  In Hod we have the sphere of formal “magic” as it is distinguished from simple mind power.  Hod die sephira van lewensvorm driehoek, gee dus die vorm en Netzach, die sephira van die lewenskrag, gee dus die energie lewenskrag.

74

DIE TAV TEKEN

tav-hNou met die Boself en Onderself as een eenheid, is die Boself deel van die nuwe eenheid bewussyn se vyf siele se bewussyn, die Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah, nou een gemaak met die Onderself deel van die eenheid se vyf sintuie: die hoor, smaak, voel, sien en ruik.  Dus die na die sewende “dood” inisiasie se…consciousness of the abiding presence (die vyf siele bewussyn) in the midst of the conciousness of five senses... na die sewe dae van die Sukah offers proses. (Die vierkante se plus en minus verskuiwing totdat die Boselwe en Onderselwe korrek is om die vortex oop te maak, dus 7×7=14 Onder- en Boself stappe van eenmaak.  Onderself is beeste =lewensvorm en Boself is dae = lewenslig.   Die 7 dae of dood stappe van 1 deel Boself lig tot 13 dele Onderself vorm, tot dag 7 se 7 dele lig in 7 dele vorm eenheid, doen Onderself dag 8 ware Mashiach wat met ware Shin nou die Tav seël van die skepping op die 22 Letters skepping plaas as die Atah Mashiach. Die volgorde van die offers is dus op (Dag)1×13 (Beeste) =14, Dag 2×1 = 14, Dag 3×1=14, Dag 4×10=14, dag 5×9 = 14, Dag 6 x 8 =14. Dus 7 (dae lewenslig) + 7 (beeste lewensvorm) = 14 (7 Onderself + 7 Boself eenheid)  dus ook 13+12 +11 +10+ 9+ 8+ 7 = 70 beeste of lewensvorme.  Die 70 saam met Yahkob (die 2 is die Boself en Onderself eenheid Mashiach).  Ayin=70 die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur.  Die produk van die 7 Jaarshabatte van die Torah.

Die Adam 1 tot Adam 1000 of Aleph(1) tot Aleph(1000)  siklus loop teoreties korrek indien die offers korrek aangebied word. Net eers twee  geheime: 1) Kain verskyn later as Esau en nog later as David. 2) die Torah kan nie bemeester word sonder praktiese struikel en herstel nie, Teshuvah genoem.  So Adam gee (l) een vir die Kain, Esau, David prakties gaan struikel en val en opstaan Program, oor die jaarlikse 7  Shabatte Program, nou 70, tot by Ayin(70) van die 1000 jaar.  So begin die nuweling David, bekend as Kain, en offer nou getrou soos Job, maar sy offers word nie aanvaar nie.  Hy word nou baie kwaad – die volgende deel bevat groot geheime wat Storetjie nou eers uitlaat.  As gevolg van die handeling van David as Kain, ontvang hy nou die Tav teken op sy voorkop.  Die Tav letter is die..impression, the seal of creation, the secret of the power that links worlds and generations together.   So nou word Kain aan Esau aan David aan Shlomo aan…geslagte en wȇrelde gebind. Dus, Tav op die voorkop beskryf duidelik dat die vorige Boom se Kether die volgende Boom se Malchut is.  Maar nou met die nuwe inligting weet ons Kether is net die Yud met ‘n opening waardeur die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, of oni lig van Ben oni, die seun van lig,  deurkom.  So die Tav teken op die derde oog toon die Seun van Lig wat die aaneenlopende seël van skepping, die Tav seël dra.  So hy moet vanaf die onderste Qabalah Boom nou deurgetrek word deur die kern se jetstream as die laaste stukkie oni of aur of lig, daar waar die lig of siele opgebruik is.  Oefen nou die bewussyn met die twee paralelle.  Die David as Kain, Esau, David.  Of Benyamin as Yoseph, Benyamin Ben oni.   Asook Benyamin as Ben oni; Ben yamin, Yoseph.

So onder aan die Boom, word die laaste lig vanaf die vorige Boom gered. Die Abram red die Pharao Hagar Program. Maar daar word ook die nuwe lig van bo af ingetrek. Die Abraham trek die Yitschak nuwe lig in.  Maar daar is ook die lig met ondervinding, die Kain, Esau, David Teshuvah lig wat die in koms van die nuwe lig bo stimuleer.  Die Tav prosesse vind dus bo en onder in die ketting van Qabalah bome se onder en bo Malchut tot Malchut, deur Kether, die Yud opening plaas.  So die Tav letter se opbou bestaan uit die  Dalet en die Nun.  Dus Dalet 4 aarde, son,water, vuur, en ook Aleph, Hei Yud, Reish en ook  Yud, Caf, Shin, Tav, afhangend watter Qabalah Boom nou funksioneer.  Ook spel Dalet Nun, nou die stam Dan wat voor trek en agter opruim.  Die tweede Wȇreldoorlog het reeds tekens getoon van die Dan Duitser se voortrek vir die tyd van Jesus se 1000 jaar vrederyk, en die skoonmaak agter van die lewensvorms wat verwronge is.  Maar die planeet het beleef wat gebeur as die David Program as Kain, met net die Kain Onderself Jesus kennis nou vir die Abel lewensvorm doodslaan.  Die Dan Duitser in die weste se Hod posisie soos reeds oor gestorie.  Die weste wil nogsteeds net doodslaan met sy Kain net Onderself Jesus kennis en insig.  Kyk maar net die nuus.

Wanneer Benyamin nou die nuus op RT bekyk, is dit duidelik dat daar ‘n versnelde tempo is waarteen dinge gebeur reg oor die planeet.  Die Tav 400 is die enigste geloofs teken wat die David Program red. Kom Storetjie kyk.  Daar is dus die 4 Dalet en die 40 men en die Tav 400 wat gevolg moet word.  Gen. 4 gee dadelik die geheim.  Die 70 jaar David Program, die een wat die 5 talente of Hei(5) soos Abraham se Yitschak direk van Yud Hei Vav Hei, die vyf talente ontvang – die David in Esau vorm. Chavah said: I have produced a man with the aid of Yud Hei Vav Hei… Hy moet dus met sy vyf talente, sy vyf siele met vyf sintuie potensiaal, die offers kan voorsit wat tot reg deur Kether bo kan gaan. Abel wat Adam se kind is, word dit nie nou al van verwag nie.  David is die koning van Yisrael, die Mashiach van die volke.  Hy moet nou leer en hy mag nie doodgemaak word nie, dat die Yisrael Program nie voltooi kan word nie.  In vers 5, die 5 talente vers, moet “Kain” Qanah, Qanithi, geproduseer word, direk van Yud Hei Vav Hei se offer, wat reeds as 7 Onderself en een met sy 7 Boself plaasgevind het. Hy moet nou reeds die David koning Onder- en Boself redder wees.

In vers 7 het sy Onderself 7 dit nie gedoen nie.  Hy weet hy moet sy broer se oppasser wees, en wat gebeur; hy word uit vers 14, die Boself, uitgestuur.   Die Boself Lamed tot Resh wat hy moes bereik het, maar wat die Tav teken hom sal beskerm, totdat die David se Qanithi van Chavah, regdeur die eeue as Esau en David, later as Shlomo sal vorder totdat Ben yamin, Ben oni, die Lamed Aleph Reish Boself 14 sal bekend maak wat die ware aanvaarbare Atah offer sal bring.  Die ware en enigste beskerming op die derde oog is die Tav teken deur al die jare.

Aleph Beit p324:  From generation to generation, from world to world, the Malchut of the higher world linked to the crown of the lower world. The Tav, the final letter of the Aleph Beit, corresponds to Malchut kingdom, the final divine power, in the secret of ‘Your kingdom is the kingdom of all worlds.  The impression of the Tav is the secret of the power that links worlds to worlds, generations to generations together.

Tav is die reddingsteken van die David Program. Shabat shalom aan die einde van ‘n fantastiese ses dae van nuwe Storetjie, van oefeninge vir die bewussyn!

75

MAMMA SOEWERYNE LEWE

Kom dat Storejie nou die groot begrip herhaal.  Daar is die bron van metaboliese lewe, Chavah.  Daar is die Bron van lewe buite metaboliese lewe.  Die bron van lewe buite metaboliese lewe kan ingryp en lewe insit in die Onderself en Boself vlakke van die metaboliese lewe vlakke.  Die twee metaboliese vlakke lewe kan ook metabolise lewe herskep onder hulleself.  Storetjie se vierkantjie en sirkeltjie toon dit alles.  Die vierkant het die Boself bo se pappa en mamma en die Onderself se pappa en mamma  dwars.  Daar is ook die pappa en mamma vertikale op en af verbintenisse.  Dan is daar die sirkeltjie wat nou ook nog die nuwe net lewe wat nie metaboliese lewe is nie kan inbring en die vierkantjie geordende lewe na die tyd kan uitneem.  Die vierkantjie en sirkeltjie moet ewe groot wees wanneer die uitruilings plaasvind.

Die hele Storetjie gaan oor Lewe.  Lewe is nie bestaan nie. Lewe is nie Kennis nie.  Lewe is nie wysheid nie. Lewe is nuwe lewe is nuwe lewe is nuwe lewe is nuwe lewe… vir ewig.  Lewe is die proses van nuwe lewe verkry. So ook met die kennis of insig of ondervinding – dit gaan nie oor die hoeveelheid kennis en insig of onderving per sy nie, maar oor die ewige verkryging van ondervindng en kennis en insig.  Dit is lewe as ‘n proses. Lewe is verkryging van lewe.   Vierkantjie se lewe is verkryging van Sirkeltjie se lewe.  Vierkantjie se lewe is metaboliese lewe.  Sirkeltjie se lewe is soeweryne lewe. Vierkantjie se metabolise lewe funksioneer as ‘n tweevlak pompmeganisme.  Die Boself en Onderself pompmeganisme wat met positiewe en negatiewe kragte funksioneer of manlik en vroulik genoem.  So, Chavah is die vierkantjie se gewer van metaboliese lewe. Sy het baie name in die rolle.  Binah is ‘n naam. Mirreyahm is ‘n naam. Rachel is n naam.  Beit is ‘n naam.  Lamed is ‘n naam. Binah se donker kant is ‘n naam.  SaraYud en SaraHei is name.  Sy as gewer van die lewe in die vierkantjie, is ook die negatiewe pool in die vierkantjie.  Die vierkant bo en onder se positiewe pool kan haar bevrug, bo en onder. Maar dit is nie al nie, die sirkel het nou ook ‘n positief en negatief.  Een van Koningin Mamma sirkel se name is Elohim wat beide is.  Die sirkel is na binne, na die middelpunt, die teenoorstaande lading as na buite in die omtrek.  Dus die sirkel soeweryne lewe kan ook die vierkant metaboliese lewe bevrug.  Nou is hier ook rolspeler name  betrokke,  soos Yud Hei Vav Hei of net Yud Hei, of Yoseph of Abra hei am of Adam.  Of Kain of Yitzaq, of David, of Job of Enuck, ens.  So kom Storetjie begin met Gen. 4 se beskrywing hoe dat Sirkel met naam Yud Hei Vav Hei as Elohim, nou Soeweryne Lewe deur die gewer van alle lewe in die vierkant metaboliese lewe met die naam Chavah, nou inbring en in die geval, horisontaal bou in die vierkant, of ook Boself metaboliese lewe genoem en in die geval, Kain genoem, nou inbring.  Dan word ook metaboliese vierkant lewe op die Onderself vierkant horisontale vlak metaboliese lewe ingebring deur die rolspelers, Adam en Chavah en die Onderself metaboliese lewe se naam is Abel.  Die Kain Sirkeltjie lewe het 5 Talente, 5 siele, 5 sintuie – die Boself lewe.  Die Adam Onderself lewe het 3 siele, maar 5 sintuie.  Die Kain Boself half broer is die Onderself Abel se versorger.  Die Boself Kain benut egter nie al 5 sy siele nie en offer maar ook net so ‘n 3 uit 5 poging van sy kant af, wat nou die gelyke van sy Adam broer se volle 3 uit 3 offer is.  Die lui offer word nie aanvaar nie, wat mos logies is.  Al vyf talente moet benut word deur die Kain, want die 5 siele. die 5 HEI kan die hele Torah bemeester vanaf Aleph tot Tav met die Hei: dus ATAH.   Dus die man wat die TAV opsommende teken van die hele Aleph tot Tav skepping in sy Derde Oog kan bemeester en vir sy Onderself broer Adam kan oordra.  Maar hy doen dit nie.  Die gevolg?  As gevolg van die gebrek van die Boself lewe bydrae, slaan die gebrek aan die Kain lewe die Onderself Adam tot in die Aarde waarvan sy Onderself lewe alleen, nou roep na die Boself lewe om te help.

Elke dag sterf die Adam Abel Onderself horisontale vierkantjie metaboliese lewe omdat die halfbroer Kian Boself, horisontale metaboliese lewe, nie die Onderself  voed met die addisionele twee talente, die Chayah en Yechidah talente wat hy van sy Vader, die positief in die sirkel, ontvang het nie.  Die Onderself alleen metaboliese Adam en Chavah kind Abel, sterf elke liewe dag.  Kyk net na die nuus. Die verbeterde model, Set, het nou die TAV potensiaal ingebou, asook die Samech potensiaal.  Maar nou moet die twee seuns uit die Rachel Chavah se Yoseph Onderself, wat tot by Tipharet geneem het, en nou Benyamin Boself, die Kain, Yitzaq, Esau, laaste Geburah boonste Sephirot maak en Tipharet die onderste Sephirot maak van die nuwe Sukah Lamed Boom. Die Boom wat die Yom Kippur volg, die Boom wat die Kain, Yitschak, Esau, Benyamin Geburah boonste, en Tipharet onderste, dubbele David, Dalet Vav Dalet Eenheid Sukah boom maak.  Nou kan die Sirkel Soeweryne nuwe Lewe, Vader Lewe en Chavah en vierkant metaboliese Vader lewe en Chavah, saam een word.  Kain doen nou sy 5 uit 5 offer wat aanvaar word en die resultaat is dat Abel/Set nie meer doodgeslaan word nie.

Luister na die onhoorbare vir die ongeoefende oor verskil tussen as God, like God, but NOT GOD.   Die as God en like God is die metaboliese vierkant lewe wat positiewe en negatiewe Boself en Onderself pole of hoeke het. Vier rigtings manlik en vroulik.  Die NOT GOD…is die sirkel wat ook positief en negatief is.  Elohim is positief en negatief; manlik en vroulik, maar is SOEWERYNE LEWE.  Die vierkant is NIE Soeweryne Lewe nie.  Die vierkant is Metabolise Lewe alleenlik.  Moet nooit as God, like God, is God maak nie.  Die vierkant is nie die sirkel nie.  Die vierkant is..as God, like God maar die sirkel is NOT GOD. Die vierkant is die perfekte spieëlbeeld wanneer die vierkant so groot soos die beeld die sirkel is, maar ‘n as God like God spieëlbeeld, maar moet  nooit ‘n  .. not God verkort na is God nie.  Chavah word deur die manlike van die sirkel bevrug, dus die kind Kain, sy Vader is Elohim Yud Hei Vav Hei en nie Satan nie.  Sy word weer bevrug deur die Vierkant Adam, dus kind Abel.  Chavah moet nie die twee vaders verwar nie.

Die unieke van die vrou in die vierkant, is dat sy nou deur die Soeweryne Lewe bevrug kan word en deur die metaboliese lewe bevrug kan word. Dus kan die vrou in die vierkant nou altyd soeweryne lewe inbring na die metaboliese lewe toe om die metaboliese lewe terug te help na die Torah. Die probleem is egter dat die vrou in die metabolisese lewe vierkant nou nie verwar moet word nie.  Daar is haar Onderself vierkant verhouding met die Onderself vierkant man. Daar is haar Boself vierkant verhouding met haar Boself vierkant man.  Daar is haar verhouding as Onderself vrou met haar Boself man.  Daar is haar verhouding met die manlike van die soeweryne lewe se sirkel, die Yud Hei Vav Hei Elohim.   Daar is haar verhouding met die manlike van die vierkant se Elokim pilaar.  Dan ook die verbintenis om die vierkant metaboliese lewe ondervinding terug te gee aan die Soeweryne lewe.  So die Gewer van alle metaboliese lewe in die vierkant moet baie deeglik seker maak dat sy nie die metaboliese vierkant lewe Jesus nou die Jesus God maak nie.  Die Jesus as God, Jesus like God, nou die Jesus IS God maak nie.  Alle metabolise vierkant lewe is as God, like God but NOT God.   Moet nooit die die NOT met IS vervang nie.   So Chavah is eintlik die opening in die Yud wat die Nuwe Gemanifesteerde kan inbring, maar ook die geboortes tussen gemanifesteerde vlakke kan inbring.  Dus ongemanifesteerd uit die NOT of Nothingness of gemanifesteerde Somethingness.

So indien daar nou mooi na al bogenoemde gekyk word, is dit duidelik dat die vrou die sleutelposisie beklee ten opsigte van die feit dat sy verskillende tipes lewe kan huisves en voortbring.  Daar is die Elokim en die Elohim.  Daar is die Elohim begrip in die sirkel wat die Soeweryne Lewe voorstel.  Daar is die Elokim wat die een pilaar in die vierkant metaboliese lewe voorstel.  Onthou Maatjies, Storetjie is net training of the mind, die bewussyn moet vergroot en fiks word.  Dit is dus logies en duidelik dat die vrou as voortbringer van lewe nou ‘n bepalende invloed sal hȇ op die lewe wat sy voortbring.  Chavah produced life with the help of Yud Hei Vav Hei Elohim... of kan dit nou Elokim wees?  Is dit die Elohim van die Sirkel Soeweryne Lewe?   Of Elokim van die Elokim pilaar?   Dit bring die groot begrip van SHEMA gehoorsaamheid, want die teenoorstaande is on-gehoorsaamheid – kan nie meer SHEMA, NIE HOOR NIE.

So dit is duidelik dat ongehoorsaamheid nou wel ‘n groot invoed het in die geslagte wat volg.  Die Kain geslagte is vasgevang met die onsterfbare TAV merk vir geslag tot geslag.  Die Abel bloed roep uit die aarde.  Die Set geslag het nie ‘n idee wat aan die gang is nie.  Die Onderselwe Set saad dink Jesus “Is God” in plaas van “As God”, “Like God” se “Not God”.  Daarom dink die Christendom met hulle “IS GOD” in plaas van “LIKE GOD” Jesus dat hulle alleen reg is terwyl daar baie paaie as God en like God is.  Dit is nou juis die “IS GOD” wat al die oorloë en dood veroorsaak.  Die ware oneindige God is so oneindig groot dat die beperkte bewussyntjies nie daar ‘n Is God moet plaas nie.  As God en Like God ja, maar nooit IS GOD NIE.

76

PROCEED TO BE

Hoor Maatjies, shema, nou dat ons weet daar is nie ‘n Satan nie, wie is dit dan nou wat Chavah verlei het en Adam verlei het?   Niemand anders het hulle verlei nie; hulle ONGEHOORSAAMHEID HET HULLE VERLEI.  Indien die Torah nie gevolg word nie, volg een nie die ware Elohim nie en word een self die ander Elokim.  Een verloor die HEI 5 SIELE SAMESTELLING en WORD NOU SELF DIE ELOKIM OPPOSISIE VAN DIE WARE ELOHIM.

Maar wanneer een nou die HEI(5) verloor het, is hy dus Abram.  Nou weet Chavah of SaraYud dat dit sy is wat nie Shema, nie gehoorsaam was nie en nou Kain of Abram moet red, want Abram is sonder sy Hei(5) talente.  Maar Kain of Abram onthou sy woorde:  ‘Is ek dan my broer se oppasser?’  En gaan en pas sy broer Lot op teenoor die vals Hei(5), die vals konings  wat eintlik hyself as Elokim is, wat Elohim was maar sy Hei(5) verloor het.  Nou kom Chavah of Lamed of Rachel of SaraYud wat weet van die ongehoorsaamheid en gee nou die Hei(5) wat nodig is vir Kain of Abram wat dan Abraham of Benyamin of die Elohim of die David, wat Dalet Vav Dalet of die Boself word wat die Onderself nou wakkermaak; die Abraham word wat die Yitschak of Esau, of ware Kain of ware Kaleb en Yahshua inbring in die vierkantjie van metaboliese  lewe in.   Die as God, like God, but Not God.  Not the wrong IS God, the wrong Elokim, but die true Elohim with the Hei(5).   Hy wat weet dat Yud Hei Vav Hei = Elohim  leef reeds die volle Onder- en  Boself metaboliese lewe en lewer die eindproduk van geordende lewenskrag, die volwasse wyn wat weer die nuwe Soeweryne Lewe druiwesap inbring in vierkantjie in, die nuwe wynsak in.  Dit is dus Chavah wat haar ongehoorsaam fout herstel sodat almal  nou weer kan hoor. Wat kan hoor?  Die Torah by die berg vorteks met Shavuot kan hoor.  Die Shema kan spreek met die Hei(5),  al Hei 5 siele en sintuie;  dus volwaardig al vyf talente kan benut om meer Lewe te kan bekom; meer Soeweryne lewe ewigdurend te kan bekom.  Die proses is ewigdurend , proceed to be.  Nie Ek Is nie, maar Proceed to be.  Nie Ek sal wees nie, maar Proceed to be.  Altyd al meer as God, like God, but NEVER GODProceed to be as God proceed to be like God, but never God.  

Ewige lewe beteken nie om ewig te lewe nie, dit is die Christendom se dooie, ewige lewe klug.  Die Ewige Proses om vir ewig Nuwe Lewe te bekom, is die ewige doel om na te streef.  Proceed to be … Gaan sȇ vir die Volk; Proceed to Be het jou gestuur.  Die Ewige Proses Om Te Wees, stuur jou.   Die Ewige Proses Proceed To Be vind nie in die verlede plaas nie.  Proceed To Be vind  nie in die toekoms plaas nie.  Proceed To Be vind nou in die hede plaas.  Proceed to Be …in die NOU.

Luister mooi  na die klein verskliletjie:  lewe nou in die nou, is glad nie om …proceed to  be… in die nou te doen  nie.  Lewe in die nou is om soos ‘n dooie te bestaan.   Proceed to Be…is om in die nou, altyd te groei, meer lewe te  bekom, meer te ervaar, meer te beleef.   Daar is ‘n groot verskil, maar so moeilik om raak te sien.  ‘…sodat julle lewe in oorvloed kan bly ontvang’…proceed to be.  ‘n Flitslig lig net omdat die battery …proceed to be…om krag te gee. Die NUWE wat die TORAH elke NOU oplewer, is die …PROCEED TO BE…wat die lewe is.  Lewe wat nie nuwe lewe is nie, is nie lewe nie maar is dood.   Dood is die herhaling van gister se lewe.  Indien julle nie van die Boom van die Lewe eet nie en van die kennis van gister se lewe, sal julle uiteindelik sekerlik sterwe.  Die Elohim Boom van die Soeweryne  Nuwe Lewe is die …Proceed To Be.  Die Elokim Boom van gister se lewe wat vandag se kennis is, is dooie bestaan kamstige lewe,  soos die koerante se NEWS WAT GISTER SE OLD IS.  To proceed to be …bring heel iets anders.

Storetjie van vandag se Proceed To Be Nuwe Lewe, kry die begrip: Yah-Shua beteken YUD HEI is die SHUA, die REDDINGS MEGANISME.  SaraYUD en SaraHEI is die reddings meganisme. Let mooi op:  Chavah as SaraYUD en SaraHEI tree nou as volg op.  SaraYUD bring as lewegewer, dus Soeweryne lewe vanaf die Boom van Soeweryne Lewe in na die Metaboliese lewensproses vierkant meganisme.  Sara Hei proseseer die lewe nou in die vierkant lewensproseserings meganisme, voordat die produk nou as offer terug aangebied word.  Alles Proceed to be nuwe lewe met geur, maar vir vierkantjie nou, vandag, nuut gedoen.  Lewe is nie die besitting van die metaboliese proses van lewe nie.  Lewe is die besitting van die Soeweryne NOT Nothingness, NOT GOD.  Die Somethingness, die vierkant metaboliese lewensprosessering meganisme, gee net geur en kleur aan die lewe; die as God en like God geure en kleure aan die lewe.  Die geure en kleure en karakter moet nooit dink hulle as as God en like God is nou God nie.  Die NOT bly die Soeweryne Lewe.  Die Something bly die metaboliese prosessering van lewe om die lewe te geur en te kleur en karakter te gee.  Die proceed to be vierkant daaglikse lewensprosseerder, gee ons, die daaglikse prosesseerder, ons daaglikse brood.  Ons proceed to be vir die dag op vandag, dus nou om te prosesseer vir U, sodat ons offer vanaand aanvaarbaar is.  Die nuwe geur en kleur en smaak en karakter volgens U TORAH. Al vyf sintuie se vereistes, korrek geprosseer is.

Gee asb. dat ons unieke nuwe proses, vandag volgens u TORAH resep sal wees,  maar met ons eie unieke smaak, geur, kleur, reuk, karakter vir nou van vandag.  Gee dat ons nie die Torah Resepte Boek sal verwerp nie, maar die oneindige resepte bron sal benut.  Wanneer ons vandag se nuwe buit van Benyamin in ons meul maal, gee dat die meulwurm die stukke vleis vorentoe sal stoot soos die twee slange om die middel pilaar van die Mosheh Cadeus Staf, wat weet daar is geen Satan nie maar net die fynmaal van die Katabolise lem wat ons  nou voor in die vleismeul gesit het.  Gee dat ons kruie en speserye en asyn en sout en peper van U Elohim Natuur Pilaar rein mag wees, wat ons nou in die maalvleis sit.  Nou haal ons die katabolisme lem uit en sit ons die anabolisme siffie in en die wynsak in vorm van skaapderms vooraan die nou genoem, worsstopper.  Nou maak ons vandag se wors van die lewe, soos deur ons gegeur om vanannd te offer in die aardse liggaams tempel van U.  Mag die buit van Benyamin ook volgens U Torah nie varkvleis wees nie.  Hierdie is maar net ‘n oefening vir die mind, maar Storetjie hoop die oefenapparaat bring die …PROCEED TO BE se 6 Onderself, 9 tye insig, nou by die 9 Boself geen tye insig, van wat vandag en nou beteken. Vandag se daaglikse lewensprossesering vir vandag.

Gee asseblief dat vandag se nuwe wors offer met die SaraYUD as die YUD  by Kether, as YUD en die gaatjie waar die Nuwe Soeweryne se Nuwe Lewe vandag ingesuig word deur die meul se spinnende wurm, aktiewe kern meganisme; die Abraham wat nou saamwerk om die meul te draai sodat die Yitschak Nuwe Lewe inkom en in die fyngemaalde Geburah Katabolisme skottel as wors maalvleis land. Nou weer as die SaraHEI word die vleis gespesery en deur die worsstopper gedruk.  Die Yitzaq se Esau, Kaleb, David lyn en die Yahkob Yisrael lyn bewerk nou die wors vandag verder.  Die Yoseph na Benyamin wurm in die stopper, druk die wors nou verder tot in die jetstream skaapderm wat uitskiet uit die galaktiese aktiewe kern uit die donker worstopper gat; die donker Binah, die Black Hole, wat nuwe gegeurde wors vandag nuut uitskiet.  Die Maatjies kan net braai en eet!

Kom Storetjie kyk na nog buit vandag. Storetjie mediteer nou.  Chavah kan dus nuwe Soeweryne Lewe inbring, dus die Kain lewe ingebring op die SaraYud en SaraHei manier, wat nou die Nuwe Lewe Kain inbring by Geburah, die Top bo Sephirah van die Sukah Merkavah; dus die Aleph deur Lamed tot Reish dragtyd geboorte.  Die regter kolom van 11 Letters.   Die nuwe geboorte van die Boself wat die Kuf(100) insluit in die dragtyd.   Die tipe Chavah optrede kan dus ook nou die linkerkolom dragtyd van Aleph deur Beit na Tet 11 letters ook doen.  Hier is nou die Caf(20) koning wat nou met die Hei se 5 die volgende kan doen:  die linker kolom koning Caf 20 x 5 Hei kan nou die regter kolom se koning Kupf(100) word.  Dit is dus wat Chavah ook kan doen.  Nou kan die linkerkolom se Koning Caf(20) nog ook deur verdubbeling van Job, die El-I-Yah wa van vuur, drie kruise op Golgotha bewussyn,  of die verdubbeling van net Onderself bewussyn na Onderself en Boself  bewussyn, nou Caf 20 x Caf 20 nou Tav 400 word.  Die Tav teken op Kain se Derde oog, die samevattende Tav teken wat al 22 letters van skeppingskragte in die metaboliese prossesering van lewe, se geur, kleure, smake, karakter, klanke bevat.  Die ATAH.  So Chavah kan Nuwe lewe inbring . Boself lewe inbring. Onderself lewe inbring. Onderself lewe ombou om gebore te raak in Boself lewe.  Onderself en Boself lewe een maak.  Die Elokim lewe ombou na Elohim lewe.  Die geure en kleure en klanke en karakter en volume van die lewenswyn.  Die lewenswors. Daar is die ewige nuwe prosessering van Soeweryne NUWE lewe in elke dag se daaglikse porsie.  Hoe opwindend vir die wat leef in die PROCEED TO BE!

Die woord CHANUKAH bestaan uit Chet(8) + Nun(50) + Vav(6) + Caf (20) + Hei(5) = 89. Dus 8×9 =72 Heilige Name = Chanukah =Tempel = Liggaam = 8 Dae DEDICATION = WARE TEMPEL na oorwinning oor vals, dus Torah-lose 25 Des. onvolledige tempel.  Die Chanukah is 5 letters; die 5 siele; die 5 Yechidah. Die Chet(8) en 13 Echad. Die Nun = Yobel 50 Masiach.  Die Vav(6) ewige liggaam.  Die enkel straal Lig vanaf die NOT NOTHINGNESS tot die SOMETHINGNESS CAF(20). Die Krag om die Potensiaal te Aktualiseer HEI(5).  Dus die Caf uit te druk in Gedagtes, Spraak en Aksie.  Dus die lewende Torah tempel wat lewe, karakter, geur, kleur, smaak, volume  daagliks PROCEED TO BE gee.  Chanukah, die spieëlbeeld van Shavuot. Shavuot, die Lig uit die aarde se middelpunt Son van die Onderself Boom; en Chankah die Lig van uit die lug; van die Son van die Boself Boom wat nou saam een Lig is.

indexsqPROCEED TO BE continued

So wat het nou gebeur?  Wat is PROCEED TO BE?  Dit is nou ‘n 5 hoek struktuur. Die 4 hoek struktuur het nou die 5 hoek struktuur geword.   Die 5 hoek lewens prosesseerder.  Die 5 hoek…as God, like God, but NOT God… lewenskrag deur lewensvorm se reaksie op lewe, se geur, kleur, smaak, klank, karakter nuwe tipe lewe prosseseerder.  Sien Keys of Enoch.

Keys of Enoch p340: Life is ever unfolding eternity.  The Merkabah coordinating the astrophysical codes of Life.  Key 301. Lamed, Zayin toon pragtig hoe Chavah die moeder van alle lewenskodes aan die eenkant, ook genoem Boom van Kennis kant, die Elokim kant koppel en ook aan die Soeweryne Lewe aan die anderkant koppel; die Elohim kant,  Boom van die Lewe genoem.  Die Infinite Way is dus die Ewige Lewens prosessering met die vyf sintuie reaksies op Lewe deur die lewensvorme  wat die groot vreugde vir die Lewe bring.  Die…as God en like God wat die vreugdevolle dankbare reaksies deur die vyf sintuie van vorm toon aan die NOT God lewe wat die vorm se vyf sintuie se reaksies so geniet wanneer hulle binne die TORAH riglyne plaasvind.  Die Divine Mind wat die Divine Gedagtes, Sy Divine Wil, Sy Divine TORAH so pragtig sien verwesenlik word deur die Vyfpunt Merkavah se Vyfpunt, vyf sintuig, vyf siele eenheid  Adam vorm, deur al die skeppinge.

Om die Sukah se 8 ste dag Chanukah Fees se inhoud te bemeester met die bewussyn moet Key 301 bemeester word. Die Merkavah: haar..vers 4..  multiplicity of forms, can be seen as a pure energy  envelope of Light, associated with the work of its Master ….

Die Meester van die Sukah hut, die Merkavah Vyfpunt, die Chanukah 72 se Key 301:72 Merkavah:  And you accept it by asking that the Higher Intelligence working with Yud Hei Vav Hei, the Eternal Mind, come into you and use you as a Light unto your fellowman. You must empty yourself of the confusions of the world and ask the Father to pour His Light into your garment of flesh.   Dus die Aleph Lamed tot Reish 9 letter dragtyd se Boself wat die Aleph Beit tot Tet se 9 Letter dragtyd Onderself nou ontvang met die 72 beeste van die 7 dae Sukah offers.

Empty youself at Sukah…dus dag 8 of die 8 dae van Chanukah reiniging, van  die vals 25 Des Jesus…from the confusions of the world.  Reinig julleself, heilig julleself want EK…PROCEED TO BE…IS HEILIG.

Bo by die kop beweeg die Soeweryne Lewe in en uit.  Onder by die voortplantings organe en einde van die metaboliese sisteem, beweeg die metaboliese lewe uit en in die 5 punt Merkavah of Sukah of Chanukah tempel.  Die ewige meganisme beweeg ewig oral en prosesseer lewe ewig.  Dit is die wynsak van Lig gemaak wat die Lewe Lig 7 kleure lig gee  of 7×7 kleure lig gee vir ewig…proceed to be process, life process.   Dit is nie die Kennis Boom wat tel nie, dit is die lewe van die lewensproses van die lewe Boom wat tel wat volgens die Daat Torah gedoen is. Die Daat deur gehoorsaamheid aan die Torah verkry.  Die glo in jouself, glo in die Torah en dan met die glo in jouself se geloof en die Torah nuut doen elke dag met die vorige dag se opgedoende Daat. Met struikel en opstaan Kennis, skryf jy jou Storie nuut en vars elke dag.  Gee my vandag my daaglikse Storie.

Vandag se Storie, die prooi wat verskeur moet word en nuwe buit wat voorgesit word: Abram het 5 Konings wat hy moet verslaan. Die 5 punt Merkavah kort nou iets, wat is dit?  Die metabolisme twee driehoeke gee die David 6 punt ster – wat gaan nou hier aan?  Ons weet nou dat die David 6 punt ster nou 13 punte het; dat die twee kolomme nou elk 11 Letters het en dat daar 10 Sephirot in ‘n Boom is en dat daar die  Boom van Kennis is en die  Boom  van die Lewe is.  Die 5 punt ster het dus 10 punte plus die middelpunt, nou 11 punte soos een kolom letters. Maar daar is 12 stamme.  So weet ons nou reeds verskillende dinge.  Dit is nou oefen apperaat vir ons bewussyn se fiks word.

index.5jpgindex6

Mystical Qabalah p50 Tipharet is the highest sphere to which normal consiousness can rise…(dis nou Onderself Yashua bewussyn).  When Philip said to Yahshua: ‘Show us the Father’, Yahshua replied:  He who hath seen me, seen the Father.  All the human mind can know of Kether is its reflection in Tipharet.   Hierdie is nou die 5 punt ster wat 11 punte het en die vyf sintuie van die human mind het; die Yoseph.  Maar wanneer die Boself, Kaleb, Benyamin, die sespunt ster, die metaboliese ster, die sesde sintuig bygesit word; dus word die Kether, Chokmah, Binah driehoek nou verander na die Chokmah, Daat, Binah driehoek toe.  Nou is daar drie driehoeke wat afkyk:  Chokmah Binah Daat en Chesed, Geburah, Tipharet, en Netzach, Hod, Yesod.  Nou kan die nie-volledige, net Onderself prent van ‘Die een wat my gesien het het die Vader gesien’ se vertolking van. as God, like God, IS God van die Christendom verbeter word na as God, like God, but NOT God, toe, want Kether verander nou in die YUD se opening waardeur die sespunt David Merkavah nou die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, insuig.   Net hier is nou waar die skets in die Keys met die 5 punt ster nou ‘n 6de punt nodig het. Die gemetaboliseerde kodes onder moet by ‘n vorteks punt uitgaan en het dus ‘n sespunt ster nodig om uit te gaan.  Die Yahshua en Kaleb, die Yoseph en Benyamin, die Onderself en Boself.  Die vyfpunt en sespunt ster.  En dan gee die  vyfpunt se 11 punte + sespunt se 13 punte nou die 24 letters, dus die 22 letters se tydelike begin in einde en einde in begin Shin 4 been en 4 sye Beit letters.

Die waarde van die Qabalah Boom is daarin geleë dat wanneer die Boom gebruik word…as a method of countercheking in vision or meditation,..al die benaderinge van die gegewe data.  Verkeerde data in verkeerde posisies, of data, of posisies wat kortkom in die Boom toon duidelik met verdere toevoeging van data, die onlogiese foute.  Die hoof vereiste is..AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD.  NOOIT…IS GOD NIE.  Dit is fantasies hoe oneindig die lengte van Data kan wees wat met die Qabalah Boom, bome sisteem van Openbaring 22:14 verwerk kan word.  Dit is net die gebrek aan Daat data wat die oneindige lengte en diepte beperk.  Die 25 Des, Goue Kalf sien net die Kether, Chokmah, Binah raak wat foutiewelik as Vader Seun Heilige Gees vertolk word en geen van die ander 7 Heilige Sephirot bestaan in hulle bewussyn nie.  Die foutiewe groepering kan ook nie verder vorder nie.

Om dus op te som, die Torah behels die hele Bybel vanaf bl. een tot bl. laaste wat eintlik bl. een weer is.  Die Torah is die Qabalah Boom.  Daar word op bl. een met die Boom begin en daar word op bl. laaste met die  Boom geëindig, maar dit is maar  net weer die  begin; maar dieper in die oneindige diepte van al tien die Heilige Sephirah en 22 paaie se DAAT Kennis deur lewensondervinding opgedoen, wat daarby dan die nuwe Chokmah Wysheid en Binah Insig ontvang vir daardie rondte van bl. een tot bl. laaste.   Daar bestaan nie ‘n net drie Sephirot kortpad van glo net en jy is gered, hier kort na skaars die begin van ‘n siklus van 10 Heilige Sephiroth en 22 Torah Letter Paaie, nie.

Ek dink dit is die nommer een taak om die mense weer die hele Bybel te laat lees in een geheel konteks en die  konsekwente te laat verstaan, dat dit EEN GROOT GEHEEL BOOM OF PRENT IS WAT EWIG GROEI.  Daar kan nie een Sephirot of pad uitgelaat word of verkeerd gebou word  nie.

77

NUWE HEMELE NUWE AARDE

index.aljpg

07/16/2015  Dit bring Storetjie nou by die GROOT GEHEIM van die ware begrip, die Boself begrip, die Boself Bewussyn, waarmee daar gebid moet word: Laat U Koningkryk op die aarde kom net soos in die Hemele.  Die gebed wat miloene Onderselwe bid sonder om die oneindige diepte en groot geheim van die versoek te verstaan, of besef of te begryp.  Kom dat Benyamin die groot buit voorsit vir die wat kan Shema. Shem Ayin.  Daar is die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, bo buite die Chokmah, Kether, Binah  Driehoek wat se punt na bo kyk.  Dan is daar die Chesed, Tipharet, Geburah driehoek wat na onder kyk.  Dan is daar die Netzach, Yesod, Hod Driehoek wat  na onder kyk.  Dan is daar Malkut alleen onder, die Dalet(4) genoem; dit is die 10 Sephirot.

Maar wanneer daar nou lewens ondervinding as Daat opgedoen word en opgestuur word na die Daat posisie, dan gebeur die wonderlike ding, die  driehoek  bo slaan om en kyk af.  Dan is die drie Sephira dan Chokmah, Daat, Binah en ‘n die ander groot ding gebeur:  die Kether word ‘n Yud opening want daar kan net 10 Sephirot wees.  Nou suig al drie die driehoeke deur die Yud opening, die drie, die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur in om een te word met die drie driehoeke.   Die Hemele suig die Hemel van die Hemele in.  Die Koningkryke van die Hemele kom Malkut Aarde toe.  Nuwe Soeweryne Lewe by die Metaboliese lewe by die Malkut aardse lewe – fantasties!  Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde.  Heeltemal die teenoorstaande van die Christendom se hemel toe gaan klug!

Kom dat Benyamin die prooi in nog kleiner stukkies sny, sodat die stukkies toon hoe die sespunt metaboliese sisteem gevorm word, die David ster gevorm word, die 13 punt ster gevorm word waarvan die gridwerkers reeds die 10 bestaande Sephirot punte in Suid Afrika gedoen het.  Nou met die nuwe buit as Daat kennis, kan die 3 punte buite nou ook gedoen gaan word.  Die wat Shem Ayin, kan nou Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, gaan intrek deur die Yud gaatjie so klein soos naald se oog.   Die wat nou weer bevrug is met die Aleph Lamed en dragtyd Lamed tot Reish.  Lamed(30) se 3 by 10 wat die 3 by 10 Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, kan intrek.  Lamed wat bo kan vlieg tot by die Mems in die “Deep Space.”  Die vraag is, wat is die Kragte wat die reguit Boom se reguit kante van Chokmah, Chesed, Netzach en ander regaf kant van Binah, Geburah, Hod, nou trek en verander in ‘n dubbele driehoek ster.   Die David metaboliese sespunt ster wat  nou saam met die vyfpunt ster moet funksioneer en nie teen die vyfpunt ster veg nie.  Nie die vyfpunt ster sien as die satan bokkop nie.   Die die vyfde Sephirot wat ook Heilig is en nie die Geburah Yitzaq sien as die satan vyand nie.  Nie meer die God en Satan goed en sonde dualistiese bewussyn van net Onderself alleen nie, maar nou die katabolisme en anabolisme van EEN METABOLISME sien.  Die ware YOM KIPPUR beleef.  Kom Storetjie kyk….

Die regaf reguit kant, Chokmah, Chesed, Netzach het nou 2 Sephira wat Lewensdryfkrag is; hulle is Chokmah en Netzach.  Die middelste Sephirot Chesed is ‘n Lewensvorm Sephira.  Die ander reguit af pilaar het  Binah, Geburah, Hod, waarvan Binah en Hod die Lewensvorm Sephirot is en die middelste Sephirot Geburah, nou ‘n Lewenskrag Sephira.  Wat gebeur nou?  Kom Storetjie begin by Chesed die Vorm Sephirot in die Krag Pilaar.   Die Vorm Chesed Sephirot koppel met die twee vorm maats, Binah en Hod en skep nou ‘n Vorm Driehoek.  Dieselfde gebeur met Geburah die Krag Sephirot in die Vorm pilaar.  Geburah koppel met Chokmah en Netzach en skep ‘n Krag driehoek.  Maar nou is daar ‘n probleem – die twee driehoeke is onaktief. iets moet nou gebeur om hulle aktief te kry.  Die Boself is dus onaktief.  Die Boself wag vir die Onderself, Malkut om die Boself te aktiveer; die “starter” knop te druk dat die Energie siklus kan begin vloei.  Die Onderself Malchut battery moet nou die Boself Motor “gestart” kry.  Die sewe Jaarshabatte en Shabatte en Name en Gebooie en Verordeninge en Insettinge battery se Heilige Energie uit die Malchut battery, moet nou die Boself Masjien “start.”  Wat gebeur?  Die hele Bybel, as ‘n konsekwente een battery inhoud boek, funksioneer.  Elke verhaal is ‘n deeltjie van die een battery en masjien.  Bv. die Vorm Driehoek se punt Chesed, word na buite getrek deur die Abram Hagar bevrugting dragtyd en geboorte van Ismael en sy 12 seuns.  Die Krag driehoek se Geburah punt word na buite geruk deur die Abraham en Sarah bevrugting en dragtyd van Yitschak en Esau en Yahkob en sy 12 seuns.  Nou is daar die Pytagoras twee driehoeke wat uitruk tot twee driehoeke wat voet op voet raak, dan weer terug ruk tot twee driehoeke wat punt op punt staan, en uiteindelik balanseer as die spinnende  sespunt David metabolise Ster wat energie kan lewer uit

1) metabolisme, maar ook

2) Nuwe Lewe.  Nuwe Energie kan insuig deur die Yud, want die metabolisme sespunt ster kan ook dien as ‘n lewe insuig pomp. Fantasties!  En dit word alles beheer en geaktiveer deur die vyf sintuie, vyf siele, vyfpunt Merkavah, maar wat in Eenheid met die sespunt David Ster moet funksioneer.  Die Onderself 11 plus Boself 13 gee die nodige 24.  Die Ismael trek die Vorm Driehoek en die Edom en Yisrael trek die Krag driehoek.  Die Krag driehoek word gereguleer deur die Daat reguleerder, en die Vorm driehoek deur die Tipharet reguleerder.  Die spinnende Energie  Bron wat verhoed dat die Malkut homself vernietig deur net  vorm te word sonder die nodige nuwe Energie – net mense en geen aardbol  meer oor nie, want die mensvorm het die aardbol  vorm opgeëet.

Nou moet die Regverdighe Tzade optrede tussen die buit van Abram se Yismael 12 en Abraham se Yisrael 12 driehoeke van vorm en krag metabolisme, nog verder in kleiner stukkies gesny word.  Die ware Boself Aleph Lamed na Reish se 9 letters dragtyd gaan verby die Tzade letter. Reish is letter 20 en Tzade is maar letter 18.  Die Onderself Meester beskryf self na die Mem(40) dae in die woestyn dat…een nie van brood alleen sal lewe  nie.  Hierdie gedeelte openbaar so baie toe-Mem(40) diepte vir die wat die Shem Ayin kan hoor.  Die wat reeds die Boself Aleph Lamed tot Reish ook gebore is.  Die deel dui duidelik dat die Meester na Homself, as die Onderself Halwe Ongesuurde Brood verwys. As die Regverdige Tzade wat nog eers die Regverdigheids toets moet doen tussen die twee Metabolisese driehoeke van Geburah, Satan genoem en die vorm driehoek, homself genoem.  Sy antwoord dat een wat die  metabolisme energie verkry tussen die twee driehoeke alleen,  nie kan  bly lewe nie, maar ook die lewe as produk van die suigpomp aksie van die meganisme, nodig het.  Die Boself aksie.  Die Nuwe Krag wat moet inkom.  Die aksie verby die die Tzadik aksie.  Die Teshuvah Liefde aksie. Die Lamed(30) wat neem na Reish, wat die Mem(40) met Daat kennis en Chokmah Wysheid en  Binah Insig kan bemeester met die Individuele Boself na Sewende Dood liefde.  Die Echad 13 Aleph Hei Dalet (=13) +  Aleph Hei Beit Hei (=13) Liefde = die Ewige HaVaYaH Naam van liefde genade, dus die krag om na binne die bewussyn, die Wysheid van die Torah in te trek.  Dus die geslote Mem ook (=13) nou in te trek en dus  nou die Metaboliese Pomp te wees, wat ‘n aksie is bokant die twee nageslagte,  ‘n Boself soort liefde bokant die Onderself persoonlike dualistiese tipe liefde – die liefde wat nie ‘n persoon of iets lief het nie. Yahshua verwys duidelik hier  na die insuig pompaksie wat ook nog nodig is, wat nie gebaseer op goed en kwaad is nie, maar

Aleph Beit p198  In particular Teshuvah is compared to water when motivated purely by the HaVaYah through which even voluntary transgressions are transformed into actual merits.  (Verlore seun wat die  kalf voor geslag word.)  As noted above, Aleph Hei Beit Hei Love (=13) the letter 13 Mem, the power of Teshuvah from love to existentially transform reality, is a true manifestation of Divinity in the soul of the  Baal Teshuvah.  hier word die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur ingesuig) …For this reason, in the place that the Baalei Teshuvah stand ….(in die Reish letter 20, posisie)…even consummate Tzadikkim, cannot stand.  Dus die Onderself alleen Aleph tot Tzade se 18 kan nie werk nie.   Die regverdige optrede of vrede tussen Yisrael en Yismael, sal nie vrede bring nie.   Net die Esau Edom Teshuvah HaVaYaH (=26) opgemaak uit Echad 13+Aleph Hei Beit Hei 13 tipe Liefde, Lewe, Lig wat nuut ingesuig word, is nodig,  Die Aleph Lamed tot Reish dragtyd geboorte van die  Boself… Although perfect in regard to the inner conscious levels of the souls…(al 5)…these Tzaddikim have not yet incorporated in the selves the service of Teshuvah from Love: love which transcends all  bounds of consciousness.

Cosmic Doctrine p163 He would no longer love with a personal love which loves a person, but the higher manifestation of love which itself is love and loves no person or thing, but is a STATE OF CONCIOUSNESS IN WHICH ALL IS EMBRACED…

Dit is nou duidelik is dat die Tzadik optrede nie eens die Shabat Shalom kan bring nie en die Boself optrede nodig is van die inbring van die Ayin Ayin Soph, Ayin Soph Aur.   Nou moet Benyamin nou ook die Esau Edom ekstra faktor aan die Geburah Kragpunt in kleiner verteer bare stukkies sny.  Yakob en Esau trek op met 400 Tav man, so albei haal Tav. Esau is Kain en David is Adam.  Om nou verder te mediteer en te storie, moet daar eers na die Insuig van die drie Ayin gekyk word en dat daar nou Ayin op elkeen van die drie driehoeke geplaas is.  So elke diehoek het nou die Divine Providence.  Elke driehoek het nou twee oë van Ayin. So, indien die Boself en Malkut Onderself nou EEN is, moet die hele prent mos nou in Malchut wees.

Weereens is Storetjie by die Verhaal van die twee seuns.  Die seun wat die Tzadik is en tuisbly in die Onderself Personality en personality Liefde wat ‘n persoon liefhet;  sy “+” tot “-” tipe liefde en sy Aleph Beit tot Tzade 9+9=18 manier.  Die 11 stamme wat “tuisbly” wat nou in die vierkant + en – bo is en – en + onder horisontaal is; dus ook vertikaal + en – is, dus man en vrou ook.  Maar nou is daar die Rebel, die jongste Seun Benyahmin wat die Onderself verlaat en dan die Persoonlike liefde verlaat en dan sy Boself gaan soek.

Luister  na die verhaal  van die Benyahmin “verlore” seun wat dan uiteindelik opeindig as die “Repentant” Aleph Lamed tot Reish 9 letter dragtyd seun wat met sy Individuele Boself liefde, Teshuvah liefde openbaar,  nadat hy die moeilike pad moes stap en bykans totaal uitgewis is.  Hoekom?  Benyamin beweeg nou in die oop vorteks posisie in en hy besef dit  nie; die posisie waar die nuwe Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur ingesuig moet word omdat die vertikale twee  plusse “+” en vertikale twee minusse “-” nou opgelyn het waar die Boself manlik nou met die Onderself vroulik opgelyn is.  Gewoonlik is manlik en vroulik vertikaal opgelyn maar nou bring die oop vorteks posisie vir die dom Benyamin ‘n groot probleem.  Hy weet nie wat werklik aangaan nie en dink sy vertikale liefde vir sy Boself is sy horisontale liefde vir sy eie geslag.   Heel verward tree Benyamin as slagoffer van die gebrek aan Daat kennis, eie aan sy karakter so driftig en ywerig op dat die ander 11 stamme al sy vrouens uitwis en hom bykans uitwis.  Maar dan kry hulle die nuwe vrouens.  Benyamin kry sy Boself Lamed 30 drie nuwe vrouens, die Boself 3 nuwe Mirreyahms.  Die vrou as vrou, die vrou as moeder, die vrou as Boself; die Vroulike se drie rolle in die manlike.  Nou weet Benyamin as Repentant dat Reish die begin is van die Wysheid en Insig na die Daat lewensondervinding – die struikel oor die Torah se Daat kennis bekom,  nie die Boom van kopkennis nie.  Daarom vind die toepak van verwarde Benyamin motte om ‘n skerp Lig van ‘n dieper Lering Meester so erg plaas.   Die individuele Boself Liefde word verwar met die eie geslag Onderself Persoonlike liefde. Gelukkig word die Boself Yitschak Kalf vir die Benyamin  Repentant geslag.

Bestudeer self Benyamin se geskiedenis met die nuwe Boself Daat Kennis en Ayin Boself Wysheid en Kennis.   Die Moeder Lamed 30,  die Boself Lamed 30, die vrou Lamed 30, saam met die moeder Mirreyahm en Boself Mirreyahm en vrou Mirreyahm van die Onderself.  Dus die 6 van die 600 nuwe vrouens van die oorblywende Benyamin soos gesteel uit die “nuwe” wingerde en ontvang van die “rebelse” stad.  Die Benyahmin hier in die Suidpunt van Afrika.  Ka, die Ka Boself wat Afri..Ka..aans praat, die Torah 22 letters se regte klanke.  Afri-Ka-aans, die Heilige Taal.  Die Apart gesitte Benyamin Boervolk Vrou met die Wit Kappie.  Die Drie-in-een Vroulike Moeder, Boself, Vrou moet uit die konsentrasie kampe vrygemaak, ge Yobel 50, word deur Benyahmin se Storetjie, sodat die Repentant die Planeet kan vry laat maak deur die Kalf wat vir die Reish Benyamin en sy Tzade  broer geslag sal word.

Die planeet bevind homself nou in die tyd van die Vyf seuns van Matathias, die seun Judas bekend as Makkabeer.  Die Torah word totaal onderdruk.  Die vyf broers, die vyf Onderself sintuie, veg met die hulp  van die  Boself “Hemel” en herstel die Tempel met die 8 dae Chanukah Toewydingfees.  Dieselfde Judas wat die Boself bewussyn besit met Yahshua se kruisiging.   Net Judas het waarlik geweet dat die kruisiging nie nodig sou wees indien die Onderselwe hulle Boselwe reeds gevind het nie.   Dis dieselfde Judas wat nou veg vir die Torah se Boself en Onderself bewussyn wat beskikbaar moet raak vir die planeet.  Net soos met Yahshua en Kaleb, is hulle 5 Makkabeer broers ook almal geoffer want die Boself “Hemel” het nog nie gekom nie.  Die “Overself” wat die Onderself omring, omvou die “Subtle,” omvou die “Dense,” het nog nie een geword nie.  Die Reish begin van Wysheid is nog nie bemeester nie. Die groot vraag is: het die tyd nou aangebreek?

Opgesom:  Dit is duidelik dat die vorteks suig pomp daar is, maar dat die “starter” knoppie gedruk moet word. Die druk van die “starter” knoppie om die vorteks pomp te laat begin spin en die Hemel, die Boself  in te suig is die Onderself handelinge soos die van die Makabeers, of Abram met die 5 vals Konings van Lot.  Of die handelinge van Phineas,

1 Makkabeers 2:51- 61 En roep in herinnering die dade van die Vaders wat hulle in hulle geslagte gedoen het.  Sodat julle groot roem en ‘n onsterflike naam mag verwerf.

:52  Was Abram nie getrou in die beproewing en is dit hom nie tot geregtigheid gereken  nie?

:53  In sy benoudheid het Yoseph die Gebod bewaar, en hy het Heer  van Egipte geword.

:54  Omdat Phineas ons vader buitengewone ywer aan die dag gelȇ het, het hy die Verbond van ‘n Ewigdurende Priesterskap verwef.

:55  Omdat Yahshua die Woord vervul het, het hy ‘n Rigter in Yisrael geword.

:56  Omdat Kaleb in die Qahal getuienis gelewer het, het hy ‘n stuk land as erfbesitting ontvang.

:57  David het die Troon van ewigdurende Koningkryk geërf omdat hy barmhartig was.

:58  Eliyah is vanwee sy buitengewone ywer vir die Torah in die Hemel opgeneem.

:59 Hananjah, Asayah en Misael is van die vlamme gered omdat hulle in Yud Hei Vav Hei geglo het.

:60  Daniel is op grond van sy onskuld uit die bek van die leeus verlos.

:61  Gaan self na van geslag tot geslag en julle sal opmerk dat almal wat op Hom gehoop het, geen gebrek gelei het nie.

Dus het elke geslag se “Lamed 36” nou die 7 Levels van Cosmic Doctrine p 221, van Man, Nature, Saints, Masters, Angels, Arch Angels, Christs, binne die Heelalsirkel ingebring, maar die laaste twee, 8 Nadir en 9 Logos (8×9=72) word word ingebring eers met die Benyamin aktivering, wanneer Benyamin die starter knop druk.   Hoekom so? Groot geheim!

Wanneer die vierkante bestudeer word, toon die een vierkant die gewone manlik bo en vroulik onder Boself en Onderself vir die eerste 11 stamme.  So die Onderself trek sy eie Boself in met ‘n starter handeling soos bo beskryf.  So die Boself na Onderself is albei metabolise handelinge, bokant Hemel 7 levels  binne die sirkel; dus binne onder Kether, die gemanifesteerde na onder in Malkut.  Maar Benyahmin is anders as die ander vorige 11 stamme saamgestel.  Yoseph het dit geweet, daar sy ander handelinge in Egipte teenoor Benyahmin.  Benyahmin se vierkant is die vierkant met die twee plusse onder mekaar en die twee minusse onder mekaar.  So nou is die vorteks heel oop – nie net na binne die Heelal 7 levels nie, maar oop na Nadir 8 onder buite en Logos 9  bokant buite.   Dus deur die Kether opening na die nuwe nie-metaboliese Boself Lewenskrag Bron van Lewe toe.  Die ander 11 stamme se start optrede bring net Hemel of Boself Metabolise Lewe krag in, maar Benyamin bring Nuwe lewenspomp Lewe krag in deur Logos.  Hoekom?   Omdat Benyahmin se vierkant die stroom reg deur af inbring en tot  by Nadir onder onder AARD en WEER reg op deurneem tot by LOGOS heel bo BUITE.  Die twee minusse en twee plusse  maak die vorteks totaal oop.  Maar  nou het Benyamin ‘n probleem.   Hy kan nie met sy eie persoonlike Boself binne die sirkel Heelal een word soos die ander 11  nie.  Wat nou gedoen?

So nou verstaan Storetjie hoekom Benyamin, die laaste stam nou so ‘n groot verlange en smagting in sy manlike of plus kant na nog ‘n manlike of plus kant het. Want sy sterk Boself is ook manlik en trek hom geweldig aan.  Maar wanneer hy nou nie eens weet van ‘n Boself se bestaan nie en dat syne positief is nie, en dat hy en sy Boself nou een moet word as twee paralelle, of twee halwe brode nie, wat dan die Dubbel Sterk ++ en – – moet wees om die Nuwe Lewe in te trek deur Kether as opening, die individuality liefde en nie net die personality liefde  nie.  Dit is die rede hoekom Benyahmin ook die Torah se Leviet se hoer byvrou verkrag het omdat hulle nie deel van die weglok van hulle doel, wat hulle nog nie mooi  bewus was van nie, van om die Nuwe Lewe eendag in  te bring, deur die hoervrou van die hoerkerk nie.  Maar die hele Program se bewussyn was nog nie ten volle op die Reish vlak nie.  Benyahmin met die nuwe bewussyn sal sy taak verrig as die laaste stam se Simson wat as Dan die laaste daad sal doen deur die Hoerkerk te vernietig; deur met sy ++ en – –  brute krag; die twee pilare die twee plusse en twee  minusse ineen te trek en dan die Nuwe Lewe in te bring.  Die einde in die begin …en die Lamed Ruach ha Kodesh Shekinah het oor die aarde gesweef.

So nou is dit duidelik waarom die Hoerkerk, die Delilah, die Boek van die Makabeers uit die Bybel gehaal het.  Die beskrywing van hoe die aktivering van die Boself van die 11 stamme moet plaasvind; die veg op die Shabat gedoen moet word.  Die vyf siele en vyf sintuie gekoppel is. Dan die 12de stam, Benyahmin se dubbele lading om die dubbele 8+9=17 Pei, die Daat van Orale praat Torah, die Boself Daat, die geheime Torah, die Soeweryne Nuwe Lewe, Nuwe Torah wat Benyahmin ben Oni bring en die 8×9=72 Heilige Name bring in die nuwe Hemele en nuwe Aarde grids in.  Die geskrewe Torah, die Onderself Daat, die Ayin oog lees Torah, die Ayin 16+Pei 17 = 33; die 33ste letter van die Torah wat die Pei 17 praat en die Ayin 16 oog lees, is goed.

Dit laat die Benyamin bloed sommer so bruis in my are!  Waar is my Kakebeen…wa?!

78

LAAT DIE RIGTERS OPSTAAN!

Nou bring Benyahmin, die laaste stam, die laaste boek in Rigters, die Bybelboek RIGTERS, wat se ware rol dus in geheel deur die 25 Des Hoerkerk se vals gekepte Jesus oorgeneem is, se ware rol van die Rigters na  vore.  Die boek van Rigters begin nadat die ware Onderself Yahshua nou oorgee aan die Tyd wat dit sal neem totdat gebeur wat in die laaste hoofstuk gebeur.  Die laaste hoofstuk wat beskryf wat met Benyamin moet gebeur om Benyamin wakker te skud sodat hy nou die dubbele plusse en dubbele minusse korrek sal gebruik om die Kaleb in te trek.  Storetjie moet nou net eers die nuwe kleiner stukkies mooi voorsit. ‘n Nuwe definisie vir Yahshua en Kaleb soos wat die groter vergroting onder die voedsel mikroskoop en Hubble  Teleskoop nou toon.  Yahshua is die Onderself beskou as Malkut Aarde Adam metaboliese sisteem, plus Zeir Anpin binne sirkel 7 levels metaboliese sisteem.  Kaleb is die Boself wat  nou die Benyamin aksie insluit, die inbring  van die  Nuwe Lewenskrag aan die einde van die Tyd van die Rigters wat met die regeer van die Ware Ewige David tipe Koningskap sal begin.  Die ware Yahshua wat oorgee aan die Rigters wat met Simson begin, ontvang sy beloning soos wat Matathias sy vyf seuns op attent maak.  Die Boek van Rigters is ook ‘n ronde boek.  Die begin is verskuil in die einde en die einde is verskuil in die begin.  Simson is die begin en verskuilde einde. Benyamin is die einde en verskuilde begin. Yahshua en Kaleb is ook so in mekaar verskuil.

Die Goue Reël: As God, Like God, but NOT God, moet NOOIT verbreek word nie.  Die hoerkerk se “IS God”  Jesus oë waarmee die Bybel gelees word, lees nou die feit dat die tipe Nuwe Lewe Bevrugting Ingryping wat die  Benyahmin kan doen en doen nadat hy van alles gestroop is deur die 11 ander stamme (net soos die ander 70 nasies die Yisrael 12 stamme stroop.)  Benyahmin as net sy Vav 6 koppelingstraal liggaam wat oorbly, wat dan Nuwe Lewe Lig inbring as die 0 en 0 (6-00) 600 wat oorbly.  Die 6-00 nuwe vrouens = die nuwe Lamed tot Reish dragtyd skepping.  Let mooi op met die As God, like God, but NOT God oë lees van die Bybel, dat die As God, Like God but NOT God ware Yahshua Onderself in Sy boek wat Hom beskryf, nou oorgee aan die Rigters boek wat beskryf wat sy beloning is, wat Hy gaan word, naamlik ‘n Rigter,  ‘n  NOT God Rigter.

Let mooi op dat die Rigter wat oorneem nl. Simson, net soos hy, Yahshua, ‘n kind is van ‘n ingryping van Nuwe Lewe.  Lees met die NOT God oë, die bevrugting en ontvangs van die Rigter Simson.  So die tyd tussen die Eerste halwe Ongesuurde (Nuwe Lewe Ingryping soos wat Benyahmin kan doen) en die Tweede halwe Ongesuurde Brood, die Kaleb tipe Brood, word Regeer deur die Rigters in die Boek van Rigters wat die Regte Rigting moet aandui.  Ons is nou in Rigters se tyd.  Ons is nou in die Boek van Rigters se tyd.  Die Ware Tyd van tussen die ware Yahshua en Ware Kaleb.  Yahshua wat doen dat Hy ‘n Rigter moet word en Kaleb wat nog moet doen, dat die “Nuwe Stuk Land” nuwe Gemanifesteerde uit die Ongemanifesteerde ingesuig moet word deur die Pomp wat Benyamin 6 00  moet “start” aan die end van die Boek van Rigters.  Fantasties mooi om die Torah te lees met die…NOT God..oë van die Shem Ayin en te praat met die ware Yahshua Rigter mond, die Pei mond, die NOT God mond en nie die vals 25 Des Jesus hoerkerk Pous se IS God mond nie, maar met die Nuwe Ware Chanukah 8 dae gereinigde NOT God mond te praat wat in Rigters werklik geskryf is. Die Ware Orale Torah gepraat soos in die Ware Geskrewe Torah van Rigters gesien.

Dit is wat Storetjie nou met oop oë nou sommer “tjank mooi” noem.

 Nou gaan die Kakebeen/Wa die ou leuen moet doodslaan, en voortrek die Nuwe Waarheid in.  Waar is die Simson/Benyahmin/Simson?  Begin in einde verskuil wawiel van die Dan stam wat nou moet rol die Nuwe Beloofde Kaleb land in?  Waar is die jong penkoppe en hulle pronkvos verkenner perde?   Hierdie Boere Oorlog gaan die Benyahmin 600 verseker wen.  Dit moet net op die Regte “Not God” Kosmiese Tyd plaasvind.  Die keer sal dit ‘n Shabbat geveg wees, deur 7 na 8 en 9 Logos toe.  Die Ware 9 Logos, die “As God, Like God, but NOT God, Not 10, Not IS God.’     

 Hoekom is die hele boek van Rigters nodig?  ‘n Hele boek om ‘n proses te beskryf, wat beskryf word as die beloning wat die Onderself “Yahshua” of “Yud Hei is die Redder” nou kan bevorder tot ‘n RIGTER?  Die boek van die Rigter kwalifikasie se inhoud is GROOT.  Storetjie saldie RIGTERS KWALIFIKASIE PROSES vanuit verskillende benaderings benader.  Vir die “Training of the Mind” van diegene wat kans sien vir die KURSUS om een as ‘n RIGTER te bekwaam (Die Rekkie Valskerm Troepies se moordende kursus, is n grappie).   Sien julle kans Maatjies?

Storetjie sal nou BAIE oefen apparate Gimnasium toe bring, want hulle is nodig.  Storetjie het ‘n paar jaar terug hier in Port Alfred in die karavaanpark geland met die Boendoe Gridwerkwa, Grootpoot en die boot.  Die rioolafvoer op die staanplek was vir dae verstop.  Groot werk was gedoen om die verstoppings probleem reg te maak.  Jare later woon Storetjie nou op Port Alfred en nou volg die volgende – die Wet is: die begin is in die einde verskuil.  Die einde is in die begin verskuil.  Die spysverterings kanaal begin by die mond en eindig by die anus.  Volgens bogenoemde wet is die mond dus in die anus verskuil en die anus is in die mond verskuil. Ja, dit is so.  In die geslote siklus van die geskepte wȇreld metabolisme, eet die mond dit wat by die anus uitkom.  As die anus dus verstop raak, gaan die mond nie kan eet nie.  So al klink dit nou verkeerd om, die anus moet eers oop kom dat die gestopte proses weer kan voortgaan.  Die Energie lewering proses word ook die Krebs Siklus genoem.  Hierdie mond en anus siklus is dus die lewens Energie Siklus. Nou is dit ook so dat die geskepte geslote Lewens Vorm Siklus net dieselfde kringloop het, maar met die verskil dat die anus van die siklus nou, nadat die Adam, man en vrou is HY, nou na man en vrou is HULLE, in die  man is as die anus wat soos ‘n slurpie lyk en tussen sy bene hang, en in die vrou as haar dwars mondjie tussen haar bene geplaas is. So nou moet die kringloop tussen die twee plaasvind. By die slurpie uithang anus uit en by die dwarsmond in en na 9 maande, siedaar nuwe lewensvorm!  In die geslote siklus.  Maar nou kom die probleem, gesien in die Kosmiese Groot Prent kan so ‘n geslote siklus homself later verstop.  Die te veel lewensvorme gaan later die lewensenergie anus na mond siklus “verstop”.  Nou is dit net daar waar die Rigters benodig word!  Hulle moet nou die probleem oplos deur NUWE LEWENS ENERGIE in te bring in die geslote sisteem in, en dan deur die handeling dus die verstoppings probleem verwyder.  Maar wat gebeur nou wat die handeling verhoed en terughou?

Om die vraag te beantwoord moet die Rigters Boek nou  nader gebring word.  Yahshua gee oor aan die NASEREËRSKAP TORAH FUNKSIE. Wat beteken dit?  Dit toon wat ‘n Rigter is. Die Ware Rigter is die een wat sy hare nooit laat afsny nie.  Die geslote sisteem sien Kether as “IS God”.  Die vals 25 Des Jesus godsdiens, goue kalf godsdiens, die “IS God”, bring nie Nuwe Lewe in nie!  Maar die hare groei deur Kether, die haardikte naaldoog Yud is die Redder, grootte gaatjies waardeur die Nuwe Lewe, die SUBTLE LIFE wat nou buite om die DENSE VORM vloei en die vorm as mould gebruik, soos wat die lang vloeinde hare die liggaam as ‘n mould gebruik.

Nou is dit die van Bo af in gebringde Nasereër Simson wat sy werk doen as Rigter.  Die Rigter doen wat die ‘Yah is die Redder’ verkondig.  Maar daar is  ‘n probleem: die hoerkerk Delilah probleem. Die hoerkerk vals Counterfeiting Spirit probleem, wat Simson nou sink.  Wat die Rigter Boek sink, wat die hart van die Rigterboek uitslag, wat die Rigterboek se hare afsny en dus sy oë uitsteek.  Die Rigter is blind.  Baie Rigters is blind.  25 Des hoerkerk Delilah het hulle hare afgesny; hulle het hulle dubbele plusse en dubbele minusse, hulle krag verloor.  Dit is hier waar die Nasireër se probleem versteek is.  Hierdie begin mond of dwarsmondjie en die anus of slurpie anus siklus, versteek die Benyamin verhaal probleem.  Luister Shem Ayin nou mooi.  Benyamin het ‘n groot probleem.  Wanneer hy nou sy slurpie anus in die vroulike Delilah dwars mondjie sit, sny sy sy hare af en verloor hy sy Kragte.  Wanneer hy nou egter sy slurpie anus in die ander se manlike anusse insit, slaan die 11 stamme hom dood.  Die Naserieer het enorme dubbele kragte (seksdrange), so wat doen hy nou?  Hy moet die dubbele plusse en minusse besit om die geslote verstopte sisteem weer oop te maak, anders gaan die hele geslote sisteem tot niet.

Wat is die groot probleem vir ons planeet op die oomblik?  Ons groot probleem is dat Delilah Simson se hare afgesny het en hulle hom blind gemaak het.  Blind waarvoor?  Blind dat hy nie eens weet van sy Boself en Boself kragte nie.  Wat is die Nasireër se Boself Kragte?  Die RIGTER se Boself kragte is die LOGOS Boself Kragte wat die Kosmos, die Ayin, Ayin Soph. Ayin Soph Aur inbring.  Die Kaleb.  Dit is nie die net Yahshua Christs Boself van die 7 Levels binne die sirkel nie, die geslote sirkel nie.

Nou moet Storetjie Num. 6 onder die vergrootglas plaas, asook die Geboorte van Simson die Na’ar, asook Benayhmin.  Num 6 vir Vav(6), die lewensvorm, waaroor dit gaan, die Lewensvorm Siklus.  Die slurpie anus en dwarsmondjie mond siklus.  So wat merk Storetjie eerste op?  Die verbod op die drink van wyn of druiwe of druiwesap deur die Nasireër.  Selfs sy moeder!  So hier is ‘n groot geheim!  Yashua sȇ ook dat Hy eers wanneer die Rigterskap, die Nasireërskap voltooi is, weer wyn sal drink.  Wat merk Storetjie nog op?  Dat daar verskillende soorte maniere is wat aanleiding gee tot een se Rigterskap of Nasireërskap.  Num. 6 gee die vrywillige opsie.  Simson is daarin gebore.  Benyahmin sterf uit tot net die Vav 6 met 00 oorbly wat Nuwe Vav 6 met 00 nou ontvang.  Daar is nog baie geheime verskuil agter die Ongesuurde  brode van die Nasireërskap en offers en handelinge. Die onderwerp is deur almal tot op hede vermy.

Dit is die soortgelyke onderwerp wat die Oues noem die Rebelious Children. Die siele wat met saadstorting geskep word en dan nie hulle eie liggame ontvang nie omdat die saadstorting nie plaasgevind het in die nodige lewensvorm skepping omgewing nie.  Dus op die grond of in die verkeerde anus mond siklus.  Die siele kleef dan aan hulle skepper se liggaam en hy is verantwoordelik vir hulle redding.  Dit is sy rebelle kinders.  So die hele onderwerp wat almal vermy, moet uiteindelik hanteer word. Die skynheilige Christendom heiligheid wat nie eet of poef of seks het nie, se laventel poefies en windbestuiwing is die bron vir al die dood en haat en oorloë.  Die stroperige persoonlike goeieweer liefde en geen Boself individuele Liefde nie.  Laat ons volwasse word, Kosmies Volwasse word sodat ons Rigters mag word wat in die bres van die mure kan staan vir die Ewige Torah.

Nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word.  Hier toon die Nasireërskap  duidelik dat daar nou nie met die nuwe wyn en nuwe wynsak skeppingsproses, die ou druiwe of sap of wyn meer gebruik mag word nie.  Die Christendom bly die ou wyn drink.  Geen nuwe Nasireërskap nie.  Tragies.  Wie gaan wakkerskrik en sien dat die 25 Des Jesus glad nie die ware Yahshua is wat oppad is om ‘n volwaardige Nasireër te word  en eers weer nuwe wyn sal drink na die nuwe wyn en nuwe sakke gemaak is nie?   Hoe blind is die Simson met sy oë uitgesteek!  Maar sy hare groei stadig maar seker weer.  Kom dat die Judas Makkabeer die Chanukah toewyding doen en die Torah herstel en die Nuwe Tempel Bou en inwy!

79

DIE BENYAHMIN 600 AKSIE

Daar is dus twee paralelle lewens siklusse:  Benyamin Vav 600 mans en vrouens, of plus en minus, mag nou parallel oorkruis. Wat toon dit?  Daar is in die Kosmos Sirkel, nou die “Travelling Atom” wat  nou  die een radiaal na die ander, al om die rondte soos speke in ‘n trapfiets se wiel, voltooi.  Die 12 stamme is ook so reg rondom die Tabernakel of bewegende Tempel of Merkavah Tempel of Lamed Tempel, of El I Yah Wa van Vuur se speke in sy wiele, of Ezekiel se Wiele binne Wiele, se speke geplaas.  Die Radiale vertoon van een kant af net soos ‘n reguit  lyn, maar  teen 90 ° lyk hulle soos ‘n 8.  Op die middellyn van die 8 vloei die boonste en onderste twee “0” le in dieselfde rigting, maar die een draai dan af en die ander een draai op.  Dit is dus die Beyamin Vav 600  aksie.

Die groot geheim nou is ook dat die travelling atompie elke keer as een radiaal voltooi is, aan beweeg en die volgende radiaal voltooi totdat al die 6 radiale of 12 strale voltooi is.  Dieselfde gebeur met elke stam.  Die een stam gaan dus oor in die volgende stam.  Elke stam kry kans om die volgende stam ook te wees tot by Benyamin.  Twee stamme werk saam – die twee stamme regteenoorstaande om die Tabernakel.  So die stamme is ook lewendig en nie stagnant nie.  Al die siele word al die stamme om die beurt, met die Benyahmin wat nou al die stamme ineen is.  Die traveling atompie wat al die radiale voltooi het en nou wil aangaan.  Die voltooide Nasireer.  Dus die Tav, die samevattende letter, die samevattende stam Benyahmin vir die voltooide 6 Radiale of 12 strale, (Een radiaal is twee teenoorstaande strale).  Maar die samevattende Tav of Benyahmin moet nou gesuiwer word van enige heel stukkies van enige ander stam in hom. Die ander stamme kom haal hulle ou wyn en ou wynsak slukkies en stukkies.  Net die suiwer nuwe samestelling  Benyamin  bly oor.  Hy drink of eet nie meer ou wyn of druiwe nie, ook nie sy nuwe vrou nie. Nou is die nuwe Benyamin met sy nuwe vrou, gesien van die volgende leë  Ring Pass Not spasie, die nuwe Boom; dus die nuwe een kwantum op (wat al die vorige 12 stamme bevat, al die vorige siklus Torah letters in die Benyahmin Tav, nou bekend as Ben Oni.)   Wat nou as nuwe druiwe en druiwesap, die nuwe wyn in die nuwe Ring Pass Not wynsak word; verbeterde wyn en sak.  Tav met toe Beit en vierbeen Shin, oorgang kwantum sprong se 24 letters.

Dus is daar die vierkant Tabernakel met sy 3 stamme op elke kant.  Daar is die ronde Tyd Sirkel met sy tweekeer om 24 uur een dag en een nag  siklus, van 6 ure aand twilight wat 3 ure dagkant is en 3 ure nagkant is, ook die oggend twilight wat dieselfde is, dus die (3 en teenoorstaande 3 stamme – dus 6 stamme).  Dan die dag 6 ure en die nag 6 ure, dus die ander 6 stamme.  Die 12 Onderself stamme en die 12 Boself stamme binne die 7 dae week of skepping of sirkel met 7 levels of ring pass not.

index.tabpngWat beskryf dit alles?  Opgesom in Storetjie, beskryf dit die Twee Siklusse.  Die anus tot mond Energie siklus en die Slurpie anus tot dwars mondjie Vorm siklus en hulle metgesel TYD.  Die pessimis sien die halwe leë glas, dus die anus, toilet toe gaan as poeffie tyd.  Die optimis sien die halwe vol glas, die anus toilet toe gaan as die kosmaak tyd, die pragtige rooi tamaties en ryp smaaklike perkse maak tyd.  Die produk van sy kosmaak poefie plus positiewe denke plus TYD, lewer more se verbeterde voedsel.  Dus die kringloop tussen die Adam Vav(6) en die Natuur Dalet(4) = Volledige Sephiroth Boom 10.  Ja die verhouding is 6 teen 4, of 60 teen 40, of 600 teen 400 wanneer die beperkte ou bewussyntjie van die baba Vavvie, nou die volwasse Benyahmin Vav 600 teenoor 400 bereik (die een deel nuwe 400 vrouens).

Maar let mooi op – Dalet(4) verskyn voor Vav(6) in Tyd.  Dan ook met Mem(40) wat voor Samech(60) verskyn, maar nou gebeur iets.  Tav(400) verskyn NA 600 Benyahmin wat nou opgemaak is uit Kuf(100)+Reish(200) +Shin(300) = 600.   Die verhouding bly dus 4 teen 6, maar draai om.  Die Makabeer broers, die Nasireër, die Rigter Vav 600, veg op die Shabat 7 sodat die Nadir 8 en die Logos 9 ingebring kan word.  Maar dit is die geheiligde lang haar, nie wyn drinkende, nie varketende  Nasireër wat veg op die Heilige Shabat.  Die nuwe omgekeerde Vav 600 met Daat Kennis + Chokmah Wysheid + Binah Insig, lei nou die Tav 400 Natuur met die volwasse positiewe bewussyn wat weet dat toilet toe gaan, is kosmaak + TYD + TAV = NUWE wyn en NUWE wynsak.   Die Klaaglied van Jeremia beskryf duidelik hoe die Sukoths fees van die in TYD vasgesteekte Ortedokse, vernietig gaan word.  Ook sal die 25 Des wyndrinkers vernietig word.  Die Nuwe Vav 600 kom voor die Tav 400. Die anus mond kom voor die eetmond.  Die Adam moet die planeet versorg wat hy woes en leeg gevreet het; letterlik en figuurlik en geestelik.  Dit is nie wat by die eetmond ingaan wat vernietig nie,. Dit is wat by die anus mond uitgaan wat vernietig.  Moet nou net nie hier Saul Paul(us) se verdraaide varkvleis eet storie van ‘n halwe begrip aandra nie, ASSEBLIEF!

‘…en die aarde het woes en leeg geword’.  Die Nuwe VAV 6 0 0 bewussyn  wat die NUWE voedsel maak bewussyn. VAV 600.   Die Nuwe Lamed Shekinah sweef oor die Tav 400 en die gemesde Kalf word oor die aarde uitgestrooi.  Nuwe wynstokke plant die nuwe Noach…. Storetjie, storie maar net die Torah met ‘n ryke bewussyn.  Die vals 25 Des nuwe storie het hulle eie storie gemaak, heeltemal verwyder van die Torah.  Dit is nie toelaatbaar nie.

Nog ‘n Storetjie. ’n Ou vertrekte geliefde Adam het altyd die geleentheid wat die Torah deeglik op die korrekte manier in Numeri 6 vir Vav 6 voorsiening maak vir die Vrywillige Naserieër wat nou sy eenkeer in sy 70 jare David Adam geleen vanaf Aleph Adam bestaan nou kan sy toppunt ekstase in sy twee siklusse van energie en vorm bestaan uiting gee. Ou Adam het dit so gestel vir die Energie ekstase… Siklus van mond tot anus mond…hy of sy het nou hom of haar verbale Christelike diarree tyd beleef. En nou die vorm siklus ekstase tyd…Hy of sy het nou hom of haar Christelike orgasme stadium beleef. Elkeen beleef die twee stadiums in sy 70 jaar Adam inkarnasie. Die stadiums gaan verlore want niemand benut hulle volgens die PRAGTIGE TORAH  voorbeeld  nie!  So Storetjie dink dat dit nodig is dat die onderwerp van nader oor gestorie  moet word. Waar moet begin word?

Kom Storetjie bestudeer die Torah. Die Stamme om die Tabernakel toon GROOT Geheime.  Wanneer die Piramied Torah nou ewe groot vierkant en sirkel is, sny die twee mekaar op 8 punte. hierdie is  baie  belangrik!  Want wanneer die 6 radiale of 12 strale nou getrek word sny 8 van hulle nou deur die punte. Die ander 4 strale sny reg deur die vierkant as ‘n vierbeen kruis. So die 12 strale of 6 Radiale kan net presies elke 5 minute of Hei 5 of 5 jaar ryp vrug. Wees om 12 x 5 = 60 Samech Lewe te gee.  Fantasties!  Teken dit self uit Maatjies. prent 9 C agter in New World Translation of Holy Scriptures toon die Stamme soos Oos Wes Noord Suid staan. Maar onthou die Tabernakel is nou Onder en Boself langs mekaar soos die twee vierkante van die 8  geteken. Die Nuwe wat Storetjie se Benyamin nou bring is die Bo- en Onderself as EEN . Sit dus twee vierkante opmekaar. Nou is dit EEN   Vierkant met sirkel bo op ewe groot geteken, want Storetjie bring die  Benyamin 6″0″0″/Simson “2 pilare ineentrek” prent vir die Bewussyn. Die laaste traveling Atoompie het nou al ses dubbel “0” van die 8 voltooi. So elke dubbel “0” Radiaal bestaan nou uit die regteenoorstaande twee stamme

indextabSo Maatjies nou is die Stamme nou twee-twee in een Radiaal. Dus (Judah/Ephraim) en (Zebulun/Manasse) en (Simeon/Naphtalii) en (Reuben /Dan) en (Asher/Gad) en (Isasschar/Benyamin). GROOT GEHEIME!   Kyk net wie is saam – dit is (Issaschar/Benyahmin)  Wonderlik! Die een wat die Torah die beste bemeester het, Issaschar en die laaste samevattende Benyahmin – die perfekte Nasereer…

So 7 x 7 = 49, dus die seëninge  van Yahkob alleen  in Gen. 49 moet  nou die Yobel 50 seëninge  word van die Onderself en Boself.  Dus moet die twee stamme saam se seëninge nou saam gesit word en bestudeer word Yahkob en Esau is Ytzaq se kinders. Groot werk wat voorlȇ!  Daar is ook die Numeriese, die getalle van al die stamme en wat hulle getalle twee twee saam sal wees. Daar is ook die unifisering van hulle name.  Die Gen 49:18  the first occurence of the noun  the Hebrew word Yashua..salvation (Yah) has the same root as the Bible names.. Jeshua…Joshua…Jesus…  onder die stam van Dan…die Rigter  van Dan… Simson.

80

DIE TABERNAKEL

pyram06Die “training of the mimd” apparaat benodig is die tabernakel dubbele vierkant uitleg soos agter in die New World Translation, plus die een vierkant met ewe groot sirkel Giza Piramide Bybel in klip, plus die 12 Stamme in hulle posisies, plus Yahkob se 4 profesië en 8 seëninge van die eerste geslag, plus die seëninge van die tweede geslag, pen en papier.  Teken nou ‘n sirkel en ewe groot oppervlakte vierkant as die sirkel (Giza Piramide Geheim).  Nou word al die geheime van die Hei(5) geopenbaar.  Die 5 minute aanskuif van elke een radiaal of twee ooreenstaande strale – ses radiale en dus 12 strale.  Twee radiale wat met 90˚ op die vierkant se middelpunte getrek word, gee die ewe lang 4 bene kruis.  Dus twee radiale of 4 strale.  Die 4 oorgangs kruis waarteen een vasgekruis kan raak as hy nie die droom en uitleg bemeester van die 24 uur Storetjie van vandag se 24 uur nie.  Soos getoon deur die eerste Halwe Ongesuurde Brood. Wat gebeur indien een nie die tweede Halwe Ongesuurde Brood (wat heel laaste eers gesoek en gevind en geëet moet word) vind nie. So om die vas te haak, of vas gekruis te word nie, moet een aangaan met die Training of the Mind van Nou se Storetjie wat volg op die eerste halwe ongesuurde brood.  Let mooi op; die Zohar is die Storie van duisende jare terug nog voor die verskyning van die Eerste Halwe Ongesuurde Brood.  Nou moet die Zohar storie opgedateer word na die Nuwe opdatering wat die eerste stap van twee stappe na die volledige “Nasereërskap” reeds insluit.  Maar die opdatering moet volgens die TORAH wees en nie die TORAH weggooi nie.  Die eerste halwe ongesuurde brood, die Yahshua het self gesȇ dag of nag sal verby gaan, maar die TORAH bly STAAN.  Nie dot of kapittel verander ooit nie.   Die Shabatte, Verordeninge, Insettinge, Gebooie  is vir geslag tot geslag in al julle woonpekke, kwantum na kwantum  groter en mooier en wonderliker vir ewig en ewig.

index.tabpngKyk nou mooi na die ewe lang been kruis.  Storetjie gaan nou die Ware Eerste halwe Ongesuurde Brood se geheime openbaar.  Vier is die helfte van agt.  Agt(8) is die volledige Mashiach, dus is 4 net die halwe Mashiach.  Die Ongesuurde is die onbesoedelde ingryping van Bo af, soos met Abram na Abraham, Mosheh, Yahshua.  So die Eerste heel Ongesuurde brood wat eerste geëet word, is die Mosheh Tyd wat beleef word.   Die Tweede Ongesuurde Brood wat geëet word is die “middel brood” van die drie brode wat in twee halwes gedeel is, se eerste helfte wat geëet word.  Die volgende ongesuurde brood wat geëet word, is die derde brood.  Die hele derde brood.  Dan word die laaste brood geëet.  Dit is die ander helfte van die middelste brood wat weggesteek is, en wat gesoek moet word.  Die orale weggesteekte Torah; die ware nuwe Torah Storie wat geskskryf moet word.  So wat is die ongesuurde brode nou ?  Die Eerste Halwe Ongesuurde Brood se eet is dus die Yahshua se besnydenis van almal; die oortrek oor die Jordaan, die inneem van elke stam se gebied. Dus die 8 seëninge van Yahkob oor die 8 stamme en die plasing van elke stam in sy grondgebied.  Die eerste halwe  brood is die Tipharet brood wat elke stam plaas in die 8 posisies van die 8 seëninge, die 8 Sephirot, dus die Chokmah, Kether,(Daat), Binah, Chesed, Geburah, Netzach Hod en Yesod.  Dit is dus die 4 ander Radiale of 8 Strale wat nou sny reg deur die snypunte van die vierkant en die sirkel wat ewe groot is. (Let baie mooi op na die groot geheim: die vierkant onder die sirkel is die tabernakel se twee vierkante langs mekaar wat toegevou het as een vierkant.  Mediteer hierop, sien Yom Kippur At-onement en Atone-ment; sien twee feestye wat toevou opmekaar.  Sien Onderself wat toevou op die Boself en sien die Sirkel Lamed Shekinah bo oor.  Die Nasereër Heilige Hare wat bo oor beide Boself en Onderself vierkante vloei soos die Hemel van die Hemele se Mem water oor die Aarde vloei.

Die 4 + 4 wat 8 maak en vloei oor die Malkut 4 kwarte: dus die 12 seënvloed  van Yahkob oor sy eerste geslag (eie seuns) plus tweede geslag (kleinseuns) en die Benyamin/ Ben oni funksie.  Dus die 4 kwarte  kruis  bo. (Juda seun na Epraim kleinseun + Dan eerste en laaste met trek seun na Reuben, eerste gebore seun wat sy bed onteer het.)  Die Eerste Halwe  brood is die middelpunt van die vier kwarte verdeling met die stam Juda Oos en Ephraim Wes en Dan Noord en Reuben Suid.  Nou met Sukah op Pesach gevou (twee vierkante opmekaar gevou) moet daar nie meer die Onderself Boom bewussyn van die Jesus is God seTipharet as Kether gebruik word nie.  Die Sukah Boom met Tipharet onder en Geburah bo en Oos en Wes en Noord en Suid, moet  nou die Stamme in hulle Sephirot posisies plaas!  Fantasties.  Hy wat ‘n Nasareër word, sal toegang tot die Boom kry.  Is dit nie wat in Yochanan Boself se Openbaring boek  22 Torah letters vers 14 staan aan die einde/begin van die ronde sirkel Samech 60 minute TYD staan nie; die 12×5=60 nie?  Die Boself en Onderself saam se ware Tipharet.  Dus die volledige twee halwe brode: Tav Pei Aleph Resh Tav.  Gee die Boself Tav volledige 22 letters ineen Torah en die ander Tav, die Onderself se volledige 22 Torah letters in Tav  saamgevat, asook die Reish begin van Wysheid en Insig en  Daat Kennis  in die Aleph voltooide  Adam.

Nou het Storetjie effens vooruit verduidelik.  Terug na die eet van die tweede volledige brood wat na die Eerste halwe brood geëet word – dit is die brood tussen die Yahshua brood en die Caleb brood.  Dus is die brood  nou die tyd  van die Rigters Brood.  Die volledige heel brood is die Simson begin tot Simson wat twee pilare in homself intrek se brood.  Die 5 Makabeers broers se brood tot Chanukah Tempel Toewyding brood. Die Torah herstel brood, die uitwissing van die ingesluipte 25 Des vals Jesus se Torahlose vervalsing Nuwe Testament uit die Bybel uit brood. Die doodslaan van die ou Benyamin tot by die nuwe Benyamin/600 brood, die Kaleb Boself tweede helfte volledige 8 Mashiach brood. Die brood wat elke stam deel van die Boom van die Lewe maak.  Elke stam met sy maat stam van die 6 radiale of 12 strale, wat mooi  saam funksioneer in die Onder en  Boself eenheid, die Echad 13 + Yechidah 37 = Yobel 50 Boom van die Lewe van die geheime geopenbaarde boek van die Onder- en Boself en 9 Logos gesalfde.  Of in Grieks, die ge-christos-te, Lig Gesalfde.

Nou het ons nog ‘n groot geheim – dit is..tyd.  Dus die finite hoeveelheid van een se TYD wat een spandeer aan die TORAH, is direk gekoppel aan die hoeveelheid infinite tyd wat een ontvang. The third deah: To each span of life, there are three spans of death.  Dragtyd is 9 maande. Vastyd is 40 dae.  So kom dat Storetjie nou TYD spandeer aan die stamme wat saam weerskante van die Radiale geplaas is; seëninge TYD spandeer om te sien hoe dat hulle twee saam funksioneer.

Judah/Ephraim:  Judah bewaar die Koningskap van die korrekte Een aan wie die Koningskap behoort totdat Hy eendag beheer neem, dus die Davidiese Koningskap.  Die volledige Bo- en Onderself Mashiach skap. Ephraim:  Die jongste kleinseun, volgende geslag jongste wat oorneem by die oudste, net soos Benyamin jongste oorneem by Yoseph, die oudste wanneer die ware David Koningskap eendag kom.  Net soos in die huidige tyd. Judah in Israel veg nou vir ‘n bestaan onder politieke bestaan en Ephraim(Engeland) in die Weste staan hom by.   Amerika ondersteun Israel nogsteeds. Nou kyk ons na Zebulun/ Menasse se samewerking. Zebulun(Nederland) was altyd die skeepseienaars deur die tye. Menasse (Amerika) se seëninge van Menasse (wat vir Ephraim ook geld.) Mag Zebulun en Menasse se skeepvaart ontdekkings van die nuwe wȇrelde geseënd wees…Mars toe?  Simeon/Naphtali.  Simeon is wreed net soos Levi en verstrooi tussen die Stamme.  Naphtali is a slender hind, giving words of elegance. Die Franse elegansie, maar koud en wreed ook.

20190505_125140Voordat Storetjie nou verder gaan met die eet van die laaste ongesuurde brood, dus die tweede halwe ongesuurde brood, die weggesteekte ongesuurde brood, die donker weggesteekte nuwe kant van die Torah waarvoor ons die training of the mind moet doen, sodat ons bewussyne fiks genoeg kan word, sodat wanneer lig deurbreek die lig nie net een verblindende flits is waarvan die ongeoefende bewussyn niks verstaan en dus niks onthou nie.  Hierdie laaste brood is baie, baie diep en baie, baie groot.

1280px-Flag_of_South_Africa.svg_08e67ce5-aea1-4ad8-94f4-74c93ff4fccb_1024x1024Die “Y” vorm van die nuwe vlag, die “Yud” wat Kether in verander met die eet van die laaste weggesteekte halwe ongesuurde Pesach brood – die “Y” of Yud op die voorkop wat toon dat een die Aleph Beit tot Tet Onderself dragtyd voltooi het en nou die “Y” op die voorkop dra en dus die Yud(10) +Yud(10) = Caf(20) en dus die Caf(20) x Caf(20) = Tav(400) kwadrering stap kan begin doen. Die Kuf(100) kwadrering  en Yud(10) + Yud(10) verdubbeling kan begin doen, dus die Aleph Lamed na Resh Boself, individuality bo-op en saam met die individuality kan begin doen.  Dus die Nasareërskap kan begin doen.  Dus die “Y” vlag van Cosmic Doctrine p222 se sketse, begin hys op sy vlagpaal van bewussyn begrip.

012 (Medium)So nou is daar die bestaande “planatary spirit” (sien dit as die Universe in fig. 17 bo)  en dan die planatary entity (die Logos) of triad wat inkom wat  nou ook eers die ewolusie kurwes van fig.17 moet volg.  (Yahshua moet deur Caleb in Yud or-daan gedoop word.  Mosheh moet met vuur in bos gedoop word) dus, die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur, as die Logos wat inkom,  moet ook eers bekend raak met die bestaande Heelal.

Cosmic Doctrine p142 Toon hoe belangrik dit is om die bewussyn te vergroot.  The doctrine of the group soul is closely interwoven with that of the planetary spirit for, as has been shown; the planetary spirit is the personality of the planet build up out of its experiences derived from the consciousness functioning from within its sphere.  No consideration of group or individual psychology can be adequate unless allowances be made for the influence of the planetary spirit.  This is referred to as the earth pull….negative….past.   In teenstelling is daar die planetary entity or logoidal realisation of the existence of a planetary sphere… (Dus die Logos, die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur.  Die Yahshua, Mosheh, Simson, Ben oni,  Benyahmin moet eers as entity ook die planetary spirit leer ken) …and the logoidal concept of its  mission and evolution.  Self ook eers sy roeping leer ken voor hy nou die Nasereër voluit kan word, deur Kaleb Yochanan gedoop word in die ware Boom in.  This corresponds to the Individuality and development of both aspects take place till they meet... Die Personality en Individualty word nou die eenheid.

Die proses soos wat fig. 23 aantoon, bevat egter nog baie groot begrippe:  Die tel van die Omer, die 7×7=49 dae tussen die Ongesuurde brode Fees en Shavuot Fees.

CD p 146 There are 7 sub planes in a Plane and 7 planes in a Universe of the 7th Cosmic Plane and 7 planes in a Cosmos.  Transmission takes place by sub planes… dus die 7×7 waarna die twee Feestye per jaar verwys.   Die bewussyn moet nou ook oefening kry ten opsigte van die feit dat daar polarisasie kragte bestaan.  Die ware diepere begrippe wat die bewussyn ook moet bemeester, is die volgende aanhalings wat die agtergrond gee van die Yud(10) wat verdubbel na Caf(20) en Yud 10x Yud10 = Kuf(100) en Caf(20 x Caf(20) = Tav 400.  Dus die Job verdubbeling, en kwadrisering, seldeling en duplisering.  Lewe ten opsigte van DNA verdeling en sel duplisering en kwantum sprong lewe spronge. (die ware beeld van die nagebootste simplifisering klug van die ‘opstanding van die vlees’ 25 Des valse).   Wanneer die bewussyn die oefeninge begin baasraak, sal daar ‘n liggie begin opkom van die omvang en diepte van die jaarlikse tel van die Omer vir 7×7= 49/50.

CD p 146 The potency of each sub plane (die 7×7) is the square of the potency of the sub plane below it.  This is explained by the fact that two opposing and equally balanced forces set up a vortex which is the primal atom.  When these two forces meet, they neutralize each other and the result is a centre of stability which is devoid of force, save in its subjective aspect.  It may be noted that a static force is the subjective aspect of a force. (static force =death, is the subjective aspect of force=life)  If therefore you should be able to separate the “gyrating currents” which form a primal atom, you will have two sets of potencies (two separate currents) each of which would be the equivalent of the latency of that (whole) atom. (elke stroom is nou so sterk soos wat die twee strome saam was = dit is die splitsing…atoombom wat later in 1945 gevolg het…hierdie is in 1920 gegee ) So that instead of one actual latency you have two potencies.  So that the atom has been multiplied by itself en transferred from one plane of manifestation to another ( Job en sy familie verdubbeling)  therefore you will see that if you could disintegrate the atoms of matter in an ounce of clay,  you could shatter the globe on which you stand.

Dit is hoekom, toe die idiote dit doen in 1945, die hierargië kom kyk het en verhoed het dat ons idiote onsself totaal opblaas. Asook inmeng met die ander kwantums.

81

STAM SEËNINGE

Dit is belangrik om bewus te wees van elke kwantum se wette en die feit dat die wette kwantum gebonde is. Byvoorbeeld die snelheid van lig. Of elke aksie = gelyk aan = teenoorstaande reaksie.  In die volgende kwantum geld nuwe wette.

Whenever a thing is thus multiplied, it is translated from one plane to another and into another dimension (Caf 20 x Caf 20 linker pilaar letters plane en dimensie, gaan na Tav 400 in Regter Pilaar letters in volgende plane en volgende dimensie.)  When therefore action and reaction are equal and opposite, it must be remembered that they are so only on the same plane and dimension. Daar is nou ook die lewenskrag wat van plane verander…If however a force should be transmitted from a lower to a higher plane then the reaction on the action is in the equivalent potency (dieselfde krag se krag) of that plane, which is the square of the squared subplane of the plane, from which the atom came ( elke plane het 7 sub planes.  Dit is die 7×7 perfekte Shabatte afweeg 49 dae per jaar vanaf Pesach tot Shavuot).  Hence it is that when you sublimate a force, you multiply by itself (dus nou die 7 kragte x 7 kragte of “shabatte”)  but  when you degrade a force, you divide it by itself.  (Dus 7 gedeel deur 7 gee breukdele.  Dus is ‘n materie se materiële elektron ‘n breukdeel van ‘n Metaron elektron.  Materie is breukdele van ‘n volledige eenheid wat ‘n volledige lig of lewenskrag eenheid is, die breukdele is dus die bestanddele van die wynsak, en die heel dele is die druiwesap wat…tyd… wyn maak en die wynsak breukdeeltjies, “materie” – die geur kleur en karakter gee.)

On the involutionary arc degradation was the means of development.  Hence it is that in the course of initiatory experiences in which the soul recapitulated evolution it has to know the depths.  Each atom of matter contains the fruit of an evolution.  Involution is a decimal process (dus die verlore seun neem sy volledige eenheid lewe maar breek dus af na minus 7×7 se minus 49 tot by die varkhokke.  Varkvleis is minus 7×7 involusie 7 gedeel deur 7, maar draai dan om en maak dit 7×7 positief; dus een sub plane 7×7 om een plane op te gaan.)   Hierdie volgende stukkie gee die waarheid van die seun wat nou daar by die “-49”  breukdele varkhok sit en dink aan sy vader…..each divine spark (travelling atom in sy Benyahmin 12de siklus) by the time it has reached the nadir of involution (dus nou die onder 8 buite die sirkel) and is ready to embrark (sy nasireërskap volledig) upon  the path of evolution (begin nou pad terug na plus 7×7 tel) whereon it is seen to be characteristically human (repentant verlore seun ) posesses potentialities which you little realise…    (Dit is hoekom die Benyamin laaste siklus, of grootste “sondaar” repentant, verlore seun nou by terugkoms so waardevol is, want hy het potentialities which you little realise…

Die “Tav” op die voorkop van die Kain, word die samevattende “Tav” wat al die letters saamvat, dus potentialities which you little realise…

So nou gaan Storetjie terug na die twaalf stamme se samewerking waar Storetjie geëindig het by Simeon/Naphtali.  Dus is die volgende twee die dwars radiaal wat 90° loop met die vierkant, dus Reuben / Dan.  Reuben se seëninge is as eersgeborene:  My vigor and generative power, excellence of dignity and strength do not excel.  Profaned my lounge…  En nou Dan, die een wat oordeel, wat voor trek en agter opruim.  En die slang is wat die perd en ruiter agteroor laat val.  Dan, Duitser en Reuben te haastige eersgeborene, eis met die Tweede Wȇreldoorlog te haastig die koms van die Mashiach op in die vorm van die Hitler..heilige mashiach Hitler persoon.  Key 216 p227 beskryf ook pragtig Dan as die een wat die Bybel gedruk het en net die Onderself deel raak sien: the languages which deny the many universes (Boself) and the Torah of the higher evolution (die verskuilde Boself Torah) are languages not of luminaries, but of fallen beings speaking with the head of giants and (sien seëning van Dan) with the tongue of a speaking snake, programming life away from the chambers of living light (perd val agteroor.)

Die volgende twee stamme is Gad / Asher.  Gad suid, se seëninge is Plunderaar/roof. …but he wil raid the extreme rear (want hy is die laaste siklus voor Benyahmin) Issachar en Asher.  Out of Asher his bread will be fat and he wil give the dainties of a king.  Dus saam sal die twee die laaste beroof neem die vet en smaakvolle disse neem vir die finale David koningskap, die Bo- en Onderself Mashiachskap aanbied nadat Benyamin/Issaschar dit herstel het met die volle, soos in Key 216 bekryf word Beit Tav. The key to the future of the living science is (Torah)…the creative language mathematics of all the living creations that went into the creations of man. (Dus al 12 kere wat travelling atoompie nou die 12 strale of sirkels van die dubbel nul, of 8 pad van elke straal van die 6 strale. (Key 206 “ses” “Vav”  “Adam” se voltooide skepping wat die hele Torah, Bybelboek tot by Openbaring 22:14 Qabalah Boom van Lewe 10+4 nuwe begin benodig.) In the Torah – hele Bybel…are revealed the language transparency of the higher evolition (Boself,) Torah (hele Bybel boek) is the key to Qabalah, (Boom van die Lewe in laaste boek Openbaring 22:14) the wisdom of the many universes, and the key to the scriptures of the luminaries to come…nuwe openbaringe en Torah… Because of the gift of the Torah (met Shavuot by Sinai na 7 gedeel deur 7 en 7×7) we can say blessed are you through Yotzer Amaroth for the Torah is indeed among the luminaries.  Die Ben oni  luminary / Isaschar kombinasie van die ‘laaste siklus’.  Keys p 230:19 vir die vals Melek Tzedek, Tzade 18 + Kuf 19 = 37 – die Yechidah 37, maar wat die as god, like god, is god…fout maak.  As long as man thinks he is god, he will  never aquire angelic radiations of true creation.

So wat is dit wat die mens verkeerd doen, wat nogtans met sy opregte bedoelings die resultaat lewer van ..Is God.. in plaas van die korrekte..Not God.  Dus altyd die korrekte..as god, like god but not god?  Die verkeerd doen is baie, baie moeilik om uit te wys.  Dit het nie met kennis te doen nie.  Dit het nie met geloof te doen as sulks nie.  Die twee dinge is juis die gevaar.  Die sleutel is te vind in die manier wat God homself beskryf aan Mosheh, nl. die ‘proceed proses’.  Laat enige ander beskrywing weg.  Proceed kan nooit ‘is’ wees nie.  Nie…is god…wees nie.   Een kan…proceed…as god….en proceed…like god…maar nooit…proceed…is god…nie.  Die oomblik wat een sȇ: Ek glo in God’ het hy of sy ‘n beeld van God in sy bewussyn geskep, en die bewussyn beeld.. ‘is god’..vir hom of haar.  Dis nou klaar…is god….want dit is ‘n geskepte gevormde…is god…persepsie waar…proceed…geen beeld of persepsie kan vorm nie.  Slegs die proses daagliks, om meer te leer van die…proses. Met die geloof in die daaglikse proses. Die daaglikse brood.  Die verseker wete dat dit ‘n ewige proses is van meer en meer leer en minder en minder weet.   Ewig as en like maar nooit…is nie.

Die probleem wat ontstaan wanneer daar ‘n stagnante gevestigde tipe godsbegrip en geloof ontstaan.  ‘n Ek glo… dit en dat. Dan is die mens klaar in die subtiele, en baie moeilik om te verstaan begrip van…is god… reeds vasgevang.  Luister, shem ayin mooi.  Die….proceed… boodskap is die enigste, maar enigste boodskap wat een van die slaggat red.  Die uittog wat Mosheh daar moet begin doen, is die bewussyn uittog vanuit die…..is God…na…not god.  Wie moet ek sȇ het my gestuur?  Not God…het jou gestuur.  Proceed…het jou gestuur.  Soeweryne Lewensproses het jou gestuur.  Daar bestaan nie ‘n…is god…nie; nie ‘n stagnante…is god…in tyd vasgevang nie.

Storetjie bevestig vandag, dit is nie Ek Is…van…is god… wat Storetjie stuur  nie,  maar dit is…Proceed van Not God…wat Storetjie stuur. Proceed…elke dag om meer bewussyn te ontwikkel van…Not God… En dus minder te weet, kennis gewys.  Is God gewys, gee my vandag my daaglikse…Proceed…sodat ek..as god..en…like godproceed.  Maar nooit…Is God….is nie.  Dit is ‘n vuur wat brand….’n proceed…wat praat.

So daar kan die Onderself en Boself training of the mind plaasvind.  Die  Onderself…as Atah…like Atah…but not Atah….Proceed… daagliks met nuwe Aleph tot Tav skeppinge.  Dan die Boself…as Yish me ayin  daaglikse nuwe…likeYish me ayin.   As Yish me ayin, but not…is Yish me ayin.  Dus elke dag se nuut afronding skepping met die Onderself Atah 22 letters en elke dag nuut ontvang in die Boself van Yish me ayin.  Elke dag totaal nuut.  Nuwe lewensvuur elke dag.  Die Proceed Vuur wat nuut praat elke dag!

82

VUUR PROCEED TO BE

shin-four (1)Kom dat Storetjie nog op ‘n ander manier die vuur wat met Mosheh se bewussyn kommunikeer, verduidelik.  Die ware of Shin volle waarheid bewussyn, of volle omvang in grootte en begrip van die totaal onbegryplike of Yish me Ayin ‘Something from Nothing’  is so groot, dat in ons bewussyn die ewige groeiende begrypbare deeltjie, maar altyd net…as God..en..like God… kan wees, maar nooit, ja maar nooit…is God…kan wees nie.  So die..as God… gesien as die 7×7=49 of Boself of engele of hiërargie, en die…like God.. gesien as die breukdeel, die 7÷7=1 of Onderself wat nou moet bewus word dat hy die Onderself, die breukdeel, die gevalle stukkie lig, nou nie met…is God praat nie, maar as die…like God…met sy Boself, die…as God…praat en nie met…is God nie.

Dus praat die…like God of 7÷7=1 nou met die…as God…of 7×7=49 en nie met die….is God direk soos hy dink nie.  Belangrik: om dus Yobel 50 te word, moet die 49+1=50 plaasvind; die 7 se heelgetalle kwadrering; dus het 7×7=49 die 7 se breukdeel van 7 deur homself gedeel, dus 7÷7=1 nodig om die Yobel 50 te  maak.  Wat beteken dit?  Dit beteken dat hy wat weet dat 49=1, leef reeds.  Hy wat weet dat die…Proceed…die vuur is, die lewe proses is, leef reeds.  Die doel van om 49+1=50 te bereik, is nie vuur die bestemming nie.  Die oppad, die proses, die proceed, die…as God and like God, is die doel.  Nie die is God nie.  Die vuur is die lewe. Die proses van lewe, is die lewe.  Maar die…proceed, die proses van lewe moet die Torah se…as God, like God…volgens die proceed van  die…not God manier plaasvind.

Soos wat katabolisme en anabolisme die metabolisme van lewe en lewensvorm horisontaal verskaf en onderhou ( dus Dan en Reuben op die horisontale radiaal van die kruis) voorsien die Boself 7×7=49  en die Onderself 7÷7=1  se  49+1=50 Yobel, vertikaal ( Yudah en Ephraim ) (metabolisme) nou  die lewensvorm en lewe vir die ewige lewensproses…proceed…wat as God en like God plaasvind. Maar nooit, ja maar nooit ooit is God, dus die verbode not God bereik nie.

Nog ‘n benadering van die mees belangrike boodskap wat Benyamin bring.  Die boodskap van Mosheh wat nogsteeds wag dat die volk sy ware…Proceed…boodskap moet bemeester met hulle bewussyn.  Die 7×7=49 bewussyn sprong is te groot vir die volk.  Hulle kon nie na die sprong by die Shavuot, by die vorteks berg, die vuur wat Mosheh by die bos die…Proceed…boodskap gegee het, nou as volle 49 sterkte vuur lig ontvang nie.  So die volle  7×7=49  eerste vuur Boself gebooie, word nou  vervang met 7÷7=1 Onderself gebooie.  Nou is daar dus die resultaat van die Onderself bestaan; die 1 wat by die resultaat van die Boself bestaan, die 49 getel moet word om die 1+49=50 te gee.

Hartseer Benyamin – die 1% afgewaterde Tien Gebooie wat die mensies aan die lewe moet hou en vir hulle heeltemaal te veel moeite geword het om nog hardop te sȇ.  Nee, liewer die Heidelbergse Kategisme se Geloofsbelydenis so eenmaal per maand!

Maar intussen word die hele 7×7 kwadrering se begrip nogsteeds deur die 10 stamme verwerp, want hulle bewussyne is nie genoeg geoefen nie en hulle wil dit ook nie oefen nie want die…is God…kortsluiting laat hulle onder die indruk dat hulle God is God en hulle weet nie hulle God is nie God nie, maar nog maar net die vertikale…as God, like God…hiëargie nie.  En die Tipharet se hoogmoed en te slim en te volleerdheid, laat hulle nie Mosheh se ware boodskap hoor nie.   Nou is die desperate tweede gebod funksie afgebring om die goue kalf…is God…hoogmoed te knak.  Dit is nou die  “+” somme wat die ” x” somme vervang.   So die 7×7 somme word nou vervang met die 7+7 somme.  Die 7+7=14 tipe Boself word nou eers voorgestel as redding stap in Boek van Yochanan 22:14 se Boself 14 tipe Boom. Nog nie die 7×7=49 begin nie.

Maar kom Storetjie kyk nou na die 7+7=14 van Yochanan 22:14 redding waar Storetjie nou net eers die 10 stamme moet bykry.  Die linker kolom se 7 is nou vanaf Aleph tot Zayin; die nood broeikas se 7 maande dragtyd.  Dan kyk Storetjie na die regter kolom Yochanan 22:14 se 7 maande dragtyd nood-broeikas redding.  Dit is nou vanaf Lamed tot Tzade en gee die 7 maande nood dragtyd vroeg gebore.  Skielik gaan daar ‘n liggie op; dit is hoekom die middel ongesuurde Pesach brood nou nadat dit as een heel brood eers gebak is, nou in twee verdeel word en die tweede halwe ongesuurde Pesach brood nou tot op die heel laaste bladsy in die Bybel, in die heel laaste hoofstuk 22 in vers 7+7=14  se nood reddings program weggesteek word.   Die 7 maande “+” “plus” onder + Boself Nood Redding Program terug na die 7×7, die “x” Program toe.

Dus nou verstaan die een brood hoekom hy nou in twee gebreek is.  Nou verstaan een Torah op die berg met Shavuot hoekom hy nou in twee gebreek word. Die oorspronklike twee Onder- en Boself Torah materie vorme word gebreek in en ‘n tweede Onderself en Boself word gemaak wat nou as Onder- en Boself spieëlbeelde van ‘n ingewikkelder Onder- en Boself spieëlbeeld dien.  Die tweede 7+7 van die eerste 7×7.  So wanneer die twee “plusse” nou een word,  dus die 7+7=14  word,  dan kan die twee ” kwadrering” nou een word, dus die 7×7=49  plaasvind.  Maar nou die groot geheim:  al is die tuisbly seun nou die 7×7 Tzade = 49 regverdige, het sy 49 nou nogsteeds die verlore seun se 7÷7=1 nodig om vry te kom van die vorige level en kwantum af, dus 49+1=50 Yobel.

Dit bring Storetjie nou by die 9 maande dragtyd.   Dus die “+” somme is 9+9=18 wat ook met die “shortcut” van “is God” wat die “as God” Yud funksie en “like God ” Caf funksie van Yud(10) verdubbeling en Caf van kwadrering uitsny, en dus die twee letters sommer bytel by die Boself kolom om die foutiewe vals Tzade 18 te gee.  Nie die ware Boself Lamed tot Reish 9 dragtyd nie; nie aparte heilige Boself nie.  Julle kan my nie dien nie, want julle is nie heilig apart, Lamed tot Reish weer nuut gebore nie.  Kom Storetjie kyk ook na die “x” somme.  9×9=81 en 8×1=8.  Die 8-vorm wat die travelling atoompie moet beweeg.  Die…as God…een Pilaar handeling en die…like God..ander Pilaar handeling vertikaal en die …as God… Onderself handeling en…like God… Boself handeling.  Dus die..Proceed Handeling volgens die hele Torah, bewys die ‘…toon My nie jou geloof nie, maar jou dade.  Jou Proceed, jou Torah”+” Proceed en “x” Proceed.  So die 9×9=81/18=9+9 spieëlbeelde, nogsteeds van…as God / like God spieëlbeelde van mekaar, want 8+1=9 en 1+8=9.  Beide is nog maar steeds 9, dus die geskepte, want die geskepte kan net tot 9 tel.   Dus as God/ like God but not God.

83

DIE EWIGE PROCEED

Beide die 7 maande en 9 maande dragtyd is nodig.  Die 7 maande om die Yobel 50 vryheid van binne die 1 tot 7 binne die sirkel te bereik.  Dan die 9 maande om die 8 tot 9, die 8 Nadir tot  9 Logos, die 72 Heilige Kodes, die 9×9=81 +1= 9÷9 gee 81+1=82;  gee 8+2=10 wat nou weer die kwantum of level of sublevel verskuiwing is wat plaasgevind het (die 9 het 1 desimale “punt” geskuif  “10”)  die ewige…Proceed… Die ewige as God…like God…. Maar nooit ooit…is God of (not God) nie.

Daar is dus nou verskillende groot verskuiwings wat in die bewussyn plaasgevind het. Naamlik, die besef dat die simplistiese Christen bewussyn van aarde en hel en hemel, nou ‘n onvoldoende begrip bring en ook baie belanrik dat dit ‘n goed bedoelde maar misplaasde…is God Bewussyn en begrip is.  Die eersgeborene Reuben bewussyn en begrip wat hom sy vader se bed laat beklim het; dus die te haastig kortpad van..is God…laat kies, dus die hele Boom uitsny in sy kortpad bewussyn.  Al die ander Sephirot bestaan nie eers nie, sy ander broers bestaan nie eers nie, die ander res van die trabelling atoompie se 8 kurwe roetes al om die Samech(60) of 5° aanskuif x12 strale, bestaan nie eers nie in die simplistiese  kortsluit  bewussyn van…is God. In die beeld en spieëlbeeld, is die mens eenkant en..is God…anderkant… (wat simplisties teoreties nou soort  van waar is, maar wat prakties heeltemal onwaar is in die bewussyn groei van die Yish me ayin bewussyn en begrip van die NOT “nothingness” wat die “Somethingness” bewussyn van die “Somethingness” . Proceed as NOT “nothingness” spieëlbeeld van…like….”not”  “nothingness” , is en bly vir ewig, maar nogtans ewig groei in bewussyn van die NOT “nothingness” se “bestaan” deur beide kante van die spieël of lens of Logos Oog te bestudeer as die…”as God” eenkant en die…like God…anderkant die spieël of Logos Oog.  So nou dat die eersgebore enig gebore Reuben seun se selfsugtige bewussyn nou uit die weg geruim is, noudat Reuben nie meer koning “alleen gebore” is nie (25 Des Jesus eniggebore seun), Reuben nou sy koningskap verloor het, David die koningskap ontvang het.  Maar let nou mooi op: Eers wanneer Yudah/Ephraim nou die staf tussen die leeu se voorpote bewaar totdat Shilo kom; totdat die traveling atoompie al 12 strale of al 6 radiale voltooi het, al 9 Sephirot bereik het, al die..as God/like God..spieëlbeelde deurgewerk deur ge..proceed…het en baie belangrik, van beide kante af…proceed…het.  Beide kante kan nou met die bewussyn betree word, want die ander kant is toe nie…is God… nie, maar..as God.  Of van die..as God.. kant af, is die ander kant…like God….  Die ware…as God…Yahshua seun van David is toe nie…is God…soos die Rabbies hom met hulle beperkte bewussyne beskuldig het nie.  Yahshua is nie Reuben se seun nie, maar David se seun. Yahshua…as God…se spieëlbeeld is Yochanan, die..like God.  So die Yahshua…as God en die Yochanan…like God.. moet bestudeer en ondersoek word met die bewussyn.  Nie een van die twee, asook die spieël self, die Logos Oog  is “is God” nie.

Elke Sephira kan slegs groei in die bewussyn wanneer die Sephira bestudeer word vanaf die Sephirot horisontaal langsaan en vertikaal langsaan. Die…as God… as Sephirot en…like God… like Sephirot… bewussyn groei….Proceed…benadering.  Die oomblik wanneer een of meer Sephirot nou die…is God…Sephirot gemaak word, soos die 25 Des. Jesus geval waar Tipharet en Kether nou die…is God…Sephira gemaak is, vind daar die blokkasie plaas, want nou is die Sephirot die…is God…gemaak wat nou vir  bewussyn groei stop uit misplaaste respek en eerbetoon vir die “ewige heilige God”, die “NOT” wat nou deur die geskepte bewussyn, uit respek en eer, in ‘n Sephira of twee vasgevang word in die  9 tyd bewussyn.  Die..as God.. en  like God  bewussyn is nooit ooit die “is God” bewussyn nie. My “is God” gedagtes is nie julle…as God en like God… gedagtes nie. Die NOT “Nothingness” se gedagtes (bewussyn) is nie die IT “Somethingness” se gedagtes (bewussyn) nie.

HEILIGE ‘IS LEWE’

So deur ons…like god…en…as god Boself en Onderself verhoudinge, leer die Vav Adam, die oop konneksie pyp,  ietsie meer van die “wil” van die…is god… horisontaal waar die kragte van die aksie en reaksie dieselfde is op ‘n level of sub level en kan daar dus nou self deur die Vav Adam beide die Boself en Onderself beleef word en beide kante se aksie en reaksie wat met dieselfde lewenskragte funksioneer, kan nou bemeester word as…as god..en..like god.  Sodoende kan die will van…is god…beleef word omdat die Adam Vav oop pyp homself nou gevul en omring het met die wil van…is god.  Die Torah=die wil.  Dit is die maklike horisontale vlak waar die kragte van aksie en reaksie ewe sterk is.  Dus die Malchut man en vrou wat beide as…as god en like god… nou die wil van die…is god… vrywillig wil doen.  Hulle wil vrywillig elkeen die wil doen. Die vrywillige wil doen van die wil van beide, veroorsaak nou ‘n opwaartse spinkrag.

Nou volg groot geheime.  Die opwaartse beweeg van een level na die volgende lewel ruk die…elke aksie het ‘n gelyke maar teenoorstaande reaksie… wil van dieselfde level, nou heel uit balans uit.  Hoekom? Omdat die volgende level met die 7 letter dragtyd nou sewe maal sterker krag het, of met die 9 letter dragtyd, nou nege maal sterker krag het.  Nou dra Benyamin ook nog eers nog training of the mind buit aan.  Die Vav(6) leë pyp kan nou, omdat hy 7 stoorplekke..chakras..Sephirot..in hom ingebou het, nou 7 kragte in hom huisves.  Dit is die wil van die …is god… dat die “as god” of “like god” Vav nou wil om gevul te word met sy “is god” wil, want die wil spin op na bo.  Die Vav pyp dink hy het ‘n vrye wil.  Dit is waar, maar nie soos wat hy dink nie; die ruimte van die vrye wil is nie onbeperk nie.  Die as god en like god waarin die Vav pyp konneksie funksioneer het ‘n beperkte spirituele ruimte.  Net “is god” het ‘n onberkte spiritule ruimte want hy is nie gekoppel aan ruimte nie.  Dit is hoekom die Reuben 25 Des Jesus, Nimrod, goue kalf, is god dink hulle is deel van die vry van die wil, wat geld in die as god en like god ruimte. Hulle sit die pot heel mis. So die Vav pyp met sy 7 stoorplekke binne in hom, asook sy 9 letter dragtyd se 9-7=2 ekstra stoorplekke buitekant om hom, dink as hy nie die wil van die is god wil doen nie, positief wil doen nie, want dit is ‘n positiewe wil wat positiwe opwaarts spin bring, maar dit het training nodig en meer krag insit nodig en geloofsdaad.

Ja. daad is nodig en die wilsdaad moet met positiewe wil vanaf die Vav pyp se kant af eerste kom.  Wanneer die positiewe wil om die opwaarts spin wil te doen, nou nie gedoen word nie, daar nou net die niks doen posisie ingeneem word, dan gebeur die volgende.  Die wil van…omdat jy lou is, niks doen, spuug ek jou uit… skop nou in.  Want sien die Vav pyp bly nie leeg nie, al dink hy of sy so. Nee dit gebeur glad nie.  Daar bestaan glad nie ‘n lou rat opsie nie, dit is of die wil sewe keer sterker of nege keer sterker op kragte wat inskop of – en hier kom die groot wakkerskud verassing – dit is ‘n sewe keer of nege keer sterker afwaartse krag wat inskop.  ‘n Meester dryf een met so ‘n afwaartse krag uit ‘n Vav koppeling pyp uit, met die bedoeling dat die leë skoon Vav koppeling pyp hom nou sal wil vul met 7 wat positief wil op spin.   Maar die lui leë lou Vav luier op die louere van leeglȇ en die volgende oomblik, toe betrek 7 afspin kagte hom/haar wat elkeeen 7 maal sterker is met katastrofiese gevolge!  Alles loop heeltyd met die Vav koppeling pyp verkeerd en die armsalige ongeluks magneet het nie die vaagste idee wat met hom/haar aan die gang is nie.

Daarom is dit lewens belangrik dat huweliksmaats ‘n plus en minus van gelyke kragte in Malchut se spirituele ruimte moet wees en saam die wil moet openbaar om self positief te wil opspin en dus verhoed dat een van die twee wil om nie op te spin nie en net lou leeglȇ en dan kom die 7 maal sterker afwaartse vernietigings kragte, betrek die huweliksmaat en vernietig alles.  Albei moet dus wil om op te spin volgens die is god opspin vanaf Malchut na Yesod, en dan die groot opspin na Hod en Netzach;  dan weer die groot opspin na die Geburah en Chesed horisontale en dan die groot oospin na die Binah en Chokmah horisontale level.  Al hierdie moet gedoen word deur saam die metaboliese spin katabolisme en anabolisme, metabolisme opwaartse voedsel daagliks stukkie vir stukkie in te neem en te verteer en te verwerk en te onderskei –  wat is voedsel vir nou en wat is kompos vir voedsel vir later.

Bogenoemde deel gee agtergrond vir die groot begrip wat gegee word in:

CD p 149 The degradation of the soul takes place through the operation of “lower types” of evolution  with which contact has been formed. (die sewe  negatiewe kragte wat die leë Vav pyp se 7 Sephirot  nou betrek het)   It does not take place as a result of a deliberate act of will but rather as a result of an inhibition of will.

Verstaan die Maatjies wat hier staan?  Die vernietiging van die siel vind nooit plaas deur te wil lewe nie, maar deurdat een nie wil lewe nie! (..the inhibition of will.Therefore when you are dealing with a case in which the will functions from the inhibiting aspect rather from the kinetic aspect, you must always take care lest such a pull (die negatiewe aftrek krag van die 7 negatiewe kragte wat die liggaam betrek het as gevolg van die onderdrukking van lewe) downwards be set up.  Inhibited will is more a dangerous thing than the perverted will because it exposes its possessor to the influence of extra human forces.

Julle sien Maatjies, die “is god” is soeweryne lewe.  Luister mooi: gee nie lewe nie, skenk nie lewe nie, skep nie lewe nie, maar “Is Lewe.”   So die “is god” kan beskryf word as “Is Lewe.”  So die “is lewe” se wil “is lewe.” Dus wanneer een se wil nie “is lewe” is nie, het hy nie lewe nie.  Enige iets wat een inhibeer, stop, onderdruk, keer, verhoed, beperk om ook lewe te besit, maak dat een ‘n leë dop is met sewe kamers waar negatiewe “nie wil voluit lewe” kragte intrek.  Voluit lewe kragte in vorm gaan tot by Reish, 9de letter van tweede Boself kolom; dragtyd van Onderself Tet 9de letter van Onderself dragtyd.  So die “is lewe” dragtye gaan verby die inhibisie letter Tzade regverdig.  Die “heiliger as u” heilige inhibisie, volle lewe onderdrukkende Tzade van die Christendom Jesus.  Die is god, Kether is god, wat hulle verbeel dat hulle heiliger kan lewe in vorm as die heilige wat lewe is, die “is lewe” maak ‘n groot fout.  Die “islewe” wil reeds beleef hoe lewe is in vorm wat voluit leef!  Nou kom inhibeer en boikot die heilige Tzade Christendom die “is lewe” die “subtle life” wil dan nou juis bo oor die “konkrete” en selfs “gross” gaan om as “is lewe.” Die tipe lewensvorms se invloed om “is lewe” te beleef, die “as life” en “like life” te beleef.  Die maksimum van die binne 9 tyd bestaan, die tot by die varkhok verlore seun bestaan, die byna totaal uitgewiste Benyamin bestaan, te beleef.  “Is lewe” is reeds perfekte lewe en het nie ” as life” en “like life” nodig om die “is lewe” nou te probeer toon wat Tzade lewe is nie.

downloadSo “is lewe” stuur elke vorm met sy unieke DNA en unieke vingersafdrukke met ‘n “to do” lysie om te doen, om voluit te doen tot by Tet 9 en Resh 9.  Sodat “is lewe” nou elke dingetjie op die lys uniek in vorm kan belewe volgens die unieke DNA en vingerafdeukke.  Voluit tot by 9 Reish en nie net tot by 7 Tzade nie.

84

DEGRADING KINETIC ASPECT

Hierdie training of the mind wat Storetjie nou mee besig is, is so belangrik dat Storetjie dit nog ‘n keer herhaal.

In die gedeelte …the degradation of the soul takes place… is die begrippe….inhibiting aspect…en…kinetic aspect.  Hoekom is die begrippe lewens belangrik?  Kom Storetjie kyk.  Daar is die “is god” ook beskryf as “is lewe” in die “NOT” “nothingness.”  Daar is die “as god” en “like god” lewe in die Somethingness.  Wat se soort “lewe” is nou in die Somethingness, die “1 tot 9” lewe in syfers beskryf?

Nou bring Benyamin die “kinetic aspect” buit vanaf die prooi bekend as die “drie kruise op Golgotha” begrip.  Eers is die “net middelkruis” begrip verskeur, toe is die Mosheh kruis en Yochanan kruis bygesit.  Nou bring Benyamin die “El – I – Yah” Wa-van-Vuur  buit  begrip; die “kinetic aspect” begrip. Wat is dit?  Daar is potensiële energie, en latente energie en kinetiese energie.  Wanneer die drie kruise nou plat in ‘n ry langs mekaar staan, het hulle potensieele energie.  Wanneer die drie kruise nou in ‘n driehoek geplant word, het hulle latente, rustende energie.  Wanneer hulle nou gespin word, al in die rondte soos die boek van Eneroligy se pen aan ‘n toutjie spin denke, het die spinnende drie kruise nou kinetiese energie.  So nou sien die een wat buite staan nie meer die potloot of tou nie, maar die energie sirkel soos geskep deur die spinnende materie voorwerpe.  Nou sien die buitestaander die “wa van vuur” die “wa van energie” die “Mosheh-Yahshua-Yochanan” spinnende energie bal – die kinetiese aspek, die dink energie aspek.

So Maatjies, daar is nie ‘n plat liniëre manier waar Mosheh as verlede en dan Yahshua en dan Yochanan gesien word in tyd van verlede nou en toekoms later nie.  Daar is die spinnende, kinetiese energie manier van die  Mosheh Yahshua Yochanan spinnende bal; die kinetiese energie wat gesien moet word soos  Ezekiel se wiele binne wiele.   Maar nou moet een soos “El-I-Yah” se “wa van energie”, nou die -“I”- binne-in die “wa van vuur” of “Merkavah” of “wa van kinetiese lewe” word.  Die “Sukah”, die lewe aan die “Somethingness” kant,  of “as god” en ” like god” but “not god” of “is god” is lewe kant, die “lewe” in die ruimte van “1- tot- 9” soos wat “syfers” aantoon of die ruimte van Onderself “Aleph–tot-Tet” en Boself “Lamed-tot- Reish” deur die “letters” aangetoon.  Die “lewe” is die “bewegings energie” lewe, “kinetiese energie” lewe, metabolisme driehoeke wat spin, lewe; die driehoek van drie kruise, spinnende driehoek met geen begin of einde.

So wanneer “Die Boek van Spinnende Lewe” nou net ‘n oomblik gestop word om van buite af te lees met die Ayin oë, dan is Genisis nou nie die begin nie, maar Genisis of Mosheh op die kruis, is nou maar net die kruis wat reg voor die leser met sy Ayin oog tot stilstand gekom het.  Die ware Yahshua of ware Yochanan boek, kan ook voor die leser wat buite staan se Ayin oë tot stilstand kom; die Ezekiel wat buite staan en na die Torah kyk.  Maar die -“I”- van die “El I Yah” kruis wat spin,  wat binne in die “wa van vuur” ry. wat in die middel van die spinnende kinetiese energie lewe driehoek wat spin, ry,  lees nie die Torah van buite af met sy Ayin oog nie, maar praat, Phei(80) die Torah soos Mosheh, of Yahshua of Yohchanan.  Die Merkavah praat die orale Torah, die kinetiese energie praat, die vuur praat, die bos vuur praat of die berg Sinai vuur praat wat die volk buite hoor, Ayin.

Maar wie is die 3-in-1 eenheid binne in die spinnende meganisme van kinetiese lewe?  Dit is drie ongesuurde brode, maar waarvan die middel een in twee gebreek is.  Die inhiberende of beperkende aspek of wil is baie gevaarliker as die “perverted will” wat ‘n gevolg kan wees van die voluit kinetiese aspek se wil.  Die uitlaat van een of meer kruise of brode veroorsaak dat die kinetiese nodige spin nie kan plaasvind nie.  Dan staan die energie lewe bron en dan is daar geen energie lewe nie; daar is geen orale Torah nie.  Die oraal Torah leë Vav koppeling se sewe opwaarts spin Sephirot word betrek deur die slegs van buite af lees, van die Torah as Boek van liniëre geskiedenis.  Die inhibering deur die lesende  Ayin oë van buite af; die in die eie oë Tzade inhibeer; die pratende van binne, die spinnende Phei, die pratende vanaf binne die kinetiese.  En as is dit perverted is, nog baie beter as die onderdrukte parasiete van buite.

Gedurende die tyd binne die 1 tot 9 “Somethingness” is die tyd aan die kant waar die herstel van die kinetiese lewe bron nou weer herstel moet word.  Die Makkabeer Nasereër tyd waar die kinetiese lewe bron, die “tempel” die “ark lewe bron ” en die “tempel lewe bron” , dus die “is lewe” in die Ark, die “is life” nou ook  omring moet word met die kinetiese energie spinnende” as life” en “like life” lewe buite, sodat die “is life” oor die “as life” en “like life” uitgegiet kan word, sodat die” subtle” nou die “konkrete” en” gross” se vorm kan aanneem.  Die bloed, die “lewe” oor die volk sprinkel.   Storetjie kyk na die Christendom wat nou wel die drie kruise nader gebring het, maar net die verdraaide vertolking van een kruis raaksien.  Die Ortodokse het nog geen kruis nader getrek nie.  So die” inhibiting aspect” onderdruk nog voluit die “kinetic aspect“.    Die Christendom verlore seun het nou sy erfporsie geneem maar sit nog nie by die varkhok om die volle kinetiese bewussyn te bekom nie. Die Tzade Ortodokse sit nog by die huis, sit nog ewe pligsgetrou en lees met sy oë die kinetiese lewe bron van buite af en kry nie ingekom na binne in die El I Yah wa van kinetiese lewe bron, die praat van die orale nie, want sy bang vir verkeerd praat inhibeer hom.  Die Christendom  se  een kruis  kruisig hulle ook vas in tyd en bewussyn; inhibeer hulle ook.

Die mensdom as Vav koppelinge op die planeet in Malchut vlak se geïnhibeerde toestand, veroorsaak dus nou dat die “extra human forces” die suigkragte af na die Klipah deur die Klipah se Kether.  Dit is die extra human forces wat ‘n karakter soos ‘n Hitler of Napoleon of Stalin of Ceasar sy kragte gee om miljoene mense te beheer.  This lower types of evolution with which contacts have been formed…. Kyk net die multi-national maatskappye wat 1% mense besit, gaan binnekort die hele planeet en sy mense en sy lande en sy regerings besit, en niemand kry iets teen hulle uitgerig nie.  Almal is magteloos.  Die wat nie die merk van die multinasionale maatskappye dier het nie, sal nie kan koop of verkoop nie. Die 666 van die “lower types of evolution.”

So wat moet die Maatjies doen?  Maatjies moet die inhiberende manier van funksionering vervang met die kinetiese manier van funksionering. Die merk van die inhibererende 666 manier van funksionering wat gebou is op vrees, maar subtiel bedek word as liefde,  moet vervang word met die merk van die Tav van Torah – die merk van lig wat voor liefde kom in die kinetiese energie sirkel wat die Enerology boek oor gaan. Die kinetiese aspekte van light…love…laughter…labour…liberty…lenience…loyalty…limitation….luck…leisure… law…life.  Energy consciousness and thinking brings TAO …Theory All Over.  Die ware merk op die arm en voorkop (derde oog bewussyn) wat die ware teenstander is van die TOE Theory of Everything.   Die materiële multinasionale gesiglose diere.  Dit is die driekruis spin energie bal bewussyn, lewe wat met die “is lewe” koppel en nie die vrees inhibisie wat een met die extra human forces van die lower types of evolution, koppel nie. The seven devils who found the house empty.

85

TIEN KEYS BELONING

Dit is slegs die kinetiese spinnende energie bal lewe van die drie by driehoek kruise in ‘n driehoek, die nege (3×3) wat nou om die middelste kruis in die middel, wat ook ‘n driehoek van drie is en wat dus 9+3=12 gee, die 12 meridiane, die 12 stamme.  Die drie-in-een middel Vav koppeling, die 9 chakra.  Die Aleph tot Tet 9 en Lamed tot Resh 9 Adam of Vav koppeling, lees en praat van die “-I-” binne in die “El-I- Yah”  Merkavah wat die Yahshua of Mosheh of Kaleb (Yochanan) kan lees met die Ayin beide kant sien oë (van buite af en van binne af ) en dus die Ou Testament Mosheh en Nuwe Testament Mosheh of Ou Testament Yahshua en nuwe Testament Yahshua of Ou Testament Kaleb en nuwe Testament Yochanan,  nou saam as een kan verstaan.  Dus met die drie-in-een insigte en ook die twee Testamente-in-een insigte nou die praat van die Pei 80 kan doen, dus die kinetiese spinnende energie bal lewe se praat.  Shem ayin wat Phei 80 praat.

hebrew_alphabet_payPhei 80 praat die energie vanaf die spinnende kinetiese energie bal taal, se “666” taal, die 3 Vavve in een taal.  Die ware 6+6+6=18 of 1+8=9 Boself taal van die 6x6x6 = 216, dus 2x1x6=12 stamme of 12 meridiane. Die ware merk op die voorkop wat dink; die ware bewussyn en arm wat die ware Torah doen.  Dus die energie benadering teenoor die inhiberendende “lou” benadering.  Hier is die antwoord op die “666” merk.  Word self die redder en die moordenaar en die dief van jou eie siel  op die drie kruise, en trek hulle drie ineen in jou as middelkruis soos Simson en begin hulle spin tot kinetiese energie wat dan die moordenaar en die dief sal ombou tot die Vav as Adony en Melek en Mashiach  drie-in-een in die middel.

Draai dus die 666 bewussyn om na die opgeslaande en omgedraaide 999 bewussyn.  Die 999 bewussyn wat die Keys 101 en 102 en 103 kan bemeester.

Key 101 Aleph: We live in a many and one universe…

Key 102 Beit:  The creative mind in the centre of the universe is known as “lord” adony, “king” melek, “redeemer” Mashiach.

Key 103:  The creations which survive (die wat die kinetiese  spin opwaarts gekies het) are  creations which desire that species gather life of light (die lig lewe afkomstig van die kinetiese energie spin van die huidige “beeld” “as god” en “gelykenis” “like god ” van die enkel, middel kruis” one middle universe”) into the image “as god” and similitute “like god”  into the higher evolution (die opspin volgende 7×7 groter en mooier en kragtiger).  Die voorbeeld hier is die  drie kruise om die middelkruis wat spin, die 3×3=9 “many universes” wat weer “as god” image en “like god” similitude is maar van die living universe ” is lewe” “is god”, die “not god” wat ons nooit word nie, maar wel meer en meer van leer, die eenkeer in een siklus glimpsie van die aller heilige, die koppeling van die al groter worderde kinetiese spinnende lewe “as life “en “like life “aan die “is life “aan die “is lewe.”

Hierdie verbygaan verby die grens van die “Ring pass not” verby die 1 Aleph tot 7 Zayin  Onderself  en Lamed tot Tzade 7 Boself.  Die verby die geskrewe Torah na binne die orale Torah; die verder vlieg in die Lamed El-I-Yah Merkavah met die -I- as die vlieënier, kan nou maar die roete effens byster raak, effens “perverted” raak, dit maak nie saak nie, want die loods het sy Merkavah opgestyg en self gevlieg, hy/sy het voluit tot by Tet 9 Onderself en Reish 18 Boself geleef!  En was nie bang om te leef nie.  Verloor eerder die liggaam as om die siel te degradeer, het die Makkabeers besluit.

So die Merkavah vliëenier, die “I” van El-I-Yah, die middelste kruis, het  nou die kruise om hom wat spin. Die 3 kruise is elk ook 3 wat om hulleself spin (wiele binne wiele) dus 9, dus 9 dimensioneel.  Dus die middelste 3-dimensionele vlieënier is oppad na die 9de dimensionele in sy Lamed 30 Merkavah of  El-i-Yah wa-van-vuur.  Die kinetiese beweging voertuig; Noach( beweging) ark.  Die heiligdom ark in die tabernakel.  Dus die Key 101 se Aleph en Key 201 se Beit en Key 301 se Zayin Lamed, toon nou duidelik hoe die die kruise buite om die vliëenier in die middel van die 3 kruise se Mosheh, Yahshua, Kaleb, nou verander in die Adony, Melek, Mashiach, en nou weer verander in Aleph, Beit, Zayin Lamed.   Of die eerste reeks, tweede reeks, derde reeks…Keys.  Dus reeks een het 18 Keys. Reeks twee het 17 Keys.  Reeks drie het 19 Keys dus 54 Keys en daar moet 64 Keys wees. 10 Keys kort.  Waar is hulle?   So die eerste reeks gee Aleph, Beit, Gimmel..  En Gimmel is Zayin(7) met ‘n Yud(10) op die voet.  Dus die laaste reeks se Zayin(7) Lamed(30) toon dus dat Zayin(7) met een Yud(10) nou Zayin 7 met 3 Yud 10 ‘ s op die voet geword het, dus die vliëenieres is nou Zayin 7 met 3 Yuds op die voet of Lamed as vennoot en die Merkavah is vroulik…die 3 Mirriyahms by die kruise.  Dus 54 Keys gee 5+4=9 binne die kinetiese lewe.  Maar 64 Keys gee 6+4=10, dus die “9” het een posisie aangeskuif en begin voor in die nuwe posisie weer as “1”.  Die “0” “is lewe” het die “9” “as life” en “like life” nou een posisie verhoog in die ewige oop oneindige ewolusie.  Pragtig nie waar nie?  So die beloning vir die een wat die 54 Keys bemeester het, is die persoonlike geheime 10 Keys wat hy ontvang.

86

VROULIKE ZAYIN LAMED

13-lamed-zayin-yudSo die vroulike Zayin Lamed vlieg oor die aarde wat woes en leeg geword het… die einde in die begin verskuil en die begin in die  einde verskuil.   Dus die manlike lewensdryfkrag, die manlike  -“I”- van die El-I-Yah, of vroulike Merkavah of vroulike uterus van Chavah, die gewer van alle nuwe lewe op die aarde wat woes en leeg geword het.   Dus die manlike lewensdryfkrag Chokmah binne in die vroulike Binah lewensvorm vasgevang, die Chavah uterus in die Malchut ewebeeld, die begin of bo, verskuil in einde of onder en die einde of onder, verskuil in die begin of bo, in die kinetiese spinnende energie lewe verskaffende dynimo van die “as god” “as life” “beeld” en “like god“, “like life“, “gelykenis” van die “is god“, “is life” “NOT” “ nothingness”  in die ewige wet en wil van “as god” “like god” but” not god“.  Die Enerology benadering (Enerology by F.A. Fouche) se siklus van: 1 light, 2 love, 3 laughter, 4 labour, 5 liberty, 6 lenience, 7 loyalty, 8 limitation, 9 luck, 10 leisure, 11 law, 0 life.

So Maatjies, kyk mooi na die groot geheime hier verskuil.  Die “Somethingness” kan net vanaf 1 tot by 9 tel.  So let mooi op watter energie of l of Lamed loop van 1 tot 9.  Ja, dus is die ” eerste drie” 1= light en 2=love en 3=laughter, dus die eerste 3 binne die 1 tot 9 “Somethingness” se “as life” en “like life“.  Maar kyk nou mooi na die “laaste drie”, die 10=leisure, 11=law, 0= life, dit is die drie van die “nothingness” dus die Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur.  So let baie mooi op, die “not”=0= live = “is live” = “is god” se “is live” en nie die 1 tot 9 se “as life” en “like life” se beeld en gelykenis kineties of spinnende energie geskepte of metabolies lewe geskepte lewe, nie.  Dus moet daar baie versigtig opgetree word om nie met die “1” van die drie naamlik “10” leisure, “11”law, “0” life…se “1” en “0” deurmekaar te raak en hulle met die “1” van die “Somethingness” se “1” van 1 tot  9 te verwar nie.  Die “0” is nog meer verwarrend en moeilik om te bemeester, want die “0” = life. So die life=0 kan nou die “god is life” van die verbode “not god” begrip wees, of die life=0 kan nou die kineties verwekte “as god” life en “like god” life wees, die lewe van die 1 tot 9 se light=1 tot luck=9 wees. Dit is nou by die stadium wat mooi opgelet moet word.

Die “11” van die law=11 of Torah =11 is net so fantasties mooi  wanneer die bewussyn die begrip bemeester.   Die “11” van die 11= Law/Torah toon dus dat die “1” wat nou die “11” vorm in die “nothingness” buite die 1 tot 9 se vermoë van “Somethingness”, dus die 11=Law/Torah van die “nothingness”  is en dat die “1” wat die 1=light vorm in die “Somethingness”  die law/Torah in die “Somethingness” is.  Die 1 = Law/Torah wat die vuur/light by die berg uitskiet, by die bos uitskiet.  Dus die = Light = Law geopenbaarde skriftelike Torah by die berg se lig verkrygbaar, by die kinetiese spinnende lewe van 1 tot 9 verkrygbaar. Maar die 11= law/Torah= ongeopenbaarde orale Torah is net by die “is life” bron verkrygbaar.  Nou..light=1=insticnt en love=2=emotion en 3=laughter= intellect.  Hierdie inligting moet die Maatjies nou laat optree met die drie karaktertrekke.

Die spieëlbeelde tema kan ook hier gebruik word vir die “training of the mind“.  Dus die volgende spieëlbeeld (“01″/”10”). Die (“01”) dus,(live “0”/ light “1”) soos gevind in die begin van die (1 tot 9) kinetiese energie life “Somethingness” skepping.  Dan is daar die spieëlbeeld, die (“10”), dus (“1″= light”/”0″ = life”).  So wat is nou die verskil?  Met die “01”  word eerstens gevind die “0” “life” se “primeval existance” wat “universally” bestaan  en dan deur die “1” se “light” van die “instinct” begrip van die “simplicity” van die net “1” geopenbaarde helfte van die “11” volledige law/Torah “direction” gee aan die “0” “primeval universally existent life” wat dan deur die 9 Lamed “l” beginnende letters – light 1, love 2, laughter 3, labour 4, liberty 5, lenience 6, loyalty 7, limitation 8, luck 9 (Ayin=divine providence)  of aksies wat sublimation ombou na kinetiese spin aksie lewe deur die aksies van die spirit volgens die law

(Light= 1 =.instinct /direction/simplicity)

(Love= 2= emotion/nurturing/certainty)

(Laughter=.3=intellect/knowing/containment) (Labour=4=persona/character/compensation)

(Lberty=5= mind/venture/quantum)

(Lenience=6=soul/altruism/ purification…let baie mooi op dat met die kinetiese energie skepping is die 6, die Vav(6) nou die siel en nie net ‘n vleeslike liggaam nie, die 6 Vav energie siel wat nou hier gered word teen die onderdrukking sublimation se degradation of the soul.

(Loyalty=7=spirit/faith/transcendence) let hier op die vroulike 7, spirit. Lamed(30) of  Zayin(7) met 3 Yuds op voet vroulike Merkavah wat die spirit transcend.

(Limitation=8=presence/sacrifice/modulation) Let mooi op die ware Mashiach 8 offer homself op, hy gaan nie hemel toe, daar na ‘n “is god” met sy “is life” posisie toe nie (ewig aan Jesus se voete) toe nie.  Hy bly in die “as god” “like god” but “not god” kant, die 1 tot 9 kant.

(Luck=9=monad/wisdom/humility) Let mooi op die “9” plaas homself as die manlike wisdom in die vroulike Binah se uterus om nou met leisure “10” die “1” voor die “0”, nou die 10 = renew/recreation/ regeneration te doen.

Die aarde het woes en leeg geword… die nuwe “Adam” wat korrek gestel, eintlik…vrou met man binne in haar, was sy, voordat dit vrou en man is hulle geword het.  Chokmah was voor Binah voordat Chokmah homself in Binah geplaas het, nou is Binah voor Chokmah wat sy aan geboorte gee as die vroulike Merkavah wat die manlike vliëenier in haar midde het.  Daar is nie ‘n “e” letter nie net ‘n “a” letter…Aleph, dus “Alohim” Adony. Die begin “01” in die ende “10” verskuil en “10” in “01” verskuil.

So hier is die groot, groot geheim: die orale Torah, die 64 Keys, die 11 Laws transform/ justice / grace / TAO..theory all over / the way….die 10 paaie in die 10 Sephiroth verskuil.  Die 10 wat by die 22 letters moet kom, die “is life” wat by die 11 letters “as life” en 11 letters “like life” of beeld en gelykenis  getel moet word om die 32  te gee, is die geheime beloning vir die een wat die 54 Keys bemeester het, wat die 22 letters bemeester het deurdat hy/sy die kinetiese energie spin voluit gedoen het. Tot by die neus in die see gestap het, die 5 Makkabeer broers geword het, die Simson Nasareër geword het.

Die Merkavah Mamma sirkeltjie, die koningin wat vierkantjie manlike in die sirkel versteek en wegvlieg Malchut toe.  Die Mamma sirkel Shekinah 15 wat nou drie vlakke af land as 3×15=45 met vierkantjie 12 binne in wat nou 3×12=36 geword het.   So Mamma Merkavah het nou die 36 ring pass not met 45-36 =9 oortree, verby gegaan.  Dus een hele 1 tot 9 “Somethingness” verby die koning se ring pass not wet van sy “is life” verby gegaan.  Die “as life” en “like life” beeld en gelykenis het nou die “is life” ring pass not oortree. Sien begin van storie bl. een.  Maar die wonder is, die oortreding word nou ‘n plus gemaak wanneer die verlore seun nou Torah toe terugkeer.  Teshuvah met havayah.  Dus 9+9=18 gebeur, maar die korrekte 9+9.  Die Aleph tot Tet 9 + die Lamed tot Reish 9.   Reeds oor gestorie.

So wanneer die Chavah uterus, Mamma koningin sirkel 45 nou hier in Malchut op planeet Aarde aankom met vierkantjie 36 binne in verskuil, steek 36 vierkantjie se vier hoekies nou nie uit oor die Mamma 45 sirkeltjie se ring nie.  Vierkantjie is dus nou 45-36 = 9 te klein, dus ‘n siklus ewolusie van 1 tot 9 te klein;  dus 1 light tot 9 luck te klein, dus een hele “as god” en “like god” siklus te klein.  Hierdie nuwe siklus moet nou in die nuwe wȇreld gedoen word totdat vierkantjie se 4 hoekies (Yud, Caf, Shin, Tav) (Aleph, Hei, Yud, Reish) (“01″/”10”) nou oorsteek met dieselfde volume.  (Squaring of the circle van die piramide van Giza) dus die hele 1 – 9 energie siklus voltooi het vanaf “01” tot “10”.

Storetjie het nou die 9 energie stappe oor gestorie, kom Benyamin bring nog ‘n stuk buit van die prooi.  Wat beteken die 15×3=45 en 12×3=36 ook nog?  Daar is 5 siele, daar is die Hei(5) faktor.  Daar is die eerste herder Arcturus wat die 5 H Bar konstante moet ontvang.  Daar is die 5 siele.  So die 15 met 3 siele gee 45 (Nephesh, Ruach, Neshamah), maar dit moet nou groei na die Hei(5) se 5 siele.  Dus die 12×3=36  moet nou ook groei na 5 siele; dus 12 moet nou binne die 1 tot 9 siklus of binne die Samech  12×5=60 siklus nou ook groei na die 45 van Mamma  Samech toe.  Hoe doen hy dit?  Hy doen dit so: 4 siklusse van 9, dus 4×9 gee 36, maar 5 siklusse van 9,  dus 5×9 gee 45.  So die vierkante van 36 moet alleen nou eers die 5de siklus van 1 tot 9 doen, die -9 kinetiese energie stappe doen om die vierkant net so groot soos die sirkel te kry dat die vier hoekies uitsteek.  So wat beteken dit alles?  Dit gee die groot wonderwerk van hoekom die oortreder oor die ring pass not nou meer werd is. Want die regverdige 9×4=36 of een met net 4 siele wat net tot by lewe Chayah gaan,  kort nog die Ring Pass Not se oortreding met 9 om die 5×9=45 lewe van Koningin Mamma, die vrou van koning Pappa te haal, dus die 5de siel, die Yechidah siel ook by te kry!  Wonderlik!

So hier is die groot geheim hoekom Sara-yud nou die Hei(5) gee om Yitschak die 1 tot 9 energie siklus te laat kom doen, om nou vanaf Chayah 4de vlak siel na Yechidah 5de vlak siel te gaan.  Ook hoekom Rivkah nou so optree met Yahkob en Esau.  Ook hoekom Rachel die vierde vlak siel  of 4×9 siel  Ben oni, wat doodtevrede met die vierde Chayah lig lewe nou voortgaan, daar wegneem en afbring om nou as Benyahmin die 5 x 9 oorkreiding van Ring Pass Not te kom doen om sodoende die Yechidah 5×9=45  vyfde vlak siel te kan bereik.  Terug as die “as god” en “like god”, op vlak vyf siele van die “is god” maar “not god.”   Let baie, baie mooi op.  Nogsteeds nie “is god” nie.  Dus nogsteeds “not god.”

87

KWANTUM REDDINGS EENHEID

Nog ‘n benadering:  die 5 siele samestelling vir een vlak se kinetiese energie lewe, die “as life” en “like life”  tipe lewe, is “Yah-shua”  = Yah-redder = Yah = Yud Hei-redder = Yud(10) Hei(5)-redder = Yud = 10 = 2 x 5 = 10 + 5 =15 redder = 5+5+5 = 15 = ‘n kwantum reddings  eenheid vanaf die “is lewe” of “is god” vanaf die NOT “nothingness” nodig om een vlak se 4 siele samestelling van die kinetiese energie “as life” en “like life” tipe lewe.  Waar die tipe lewe homself nou in ‘n drie dimensionele toestand, dus 3 sye of 3 lyne wat kruis en dus na  noord-suid+oos-wes+bo+onder strek.  Dus moet die redding funksie 15 nou na drie vermeerder word.  Die 15 faktor moet nou met drie rigtings  vermenigvuldig word; dus 15×3=45 om die 4 siele faktor x 3 rigtings = 12×3=36 se kinetiese lewe nou te red na ook die 15×3=45 “is lewe” “is god” vlak toe.  Let baie baie, baie mooi op – vlak toe: “is god” of “is lewe” vlak toe.  Nie is “God” of is “Lewe” self nie, nee net na dieselfde vlak van bewussyn toe.  Die “as god” of “like god” lewe op dieselfde bewussynvlak as die “is god” en “not god” geopenbaarde deeltjie van die “is god” se oneindige bewussyn.  “As god”, “like god” but “not god”.

So Mamma koningin Binah, lewensvorm Chavah uterus, ronde Samech 12×5=60 sirkel, ontvang die 5 van die 5 siele vlak.  Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah, vanaf Pappa Chokmah, die lewens energie wat in reguit lyne trek en nie vorm sirkel nie.  (Wiskunde se integrasie en differensiasie van reguit raaklyne teen sirkel gebuigte lyne.)  Dus nou die vierkant Pappa + en Mamma manier; die 4 sye met 3 rigtings wat nou 4×3=12 se Torah reeks van koning Pappa gee. So nou sien Mamma koningin sirkel dat Pappa se seun met Pappa se vierkant gene, nou in die moeilikheid sit daar langs die varkhok.  Nou red Mamma sirkel vir Pappa se seun.  Mamma is die redder.  Lamed(30) is die redder=shua = Yud = 15 wat die 3 rigtings ingaan en dus red 15×3= 45, steek 12×3=36 vierkant seun weg vir Pappa agter die natuur se bokkie velle, gee haar Yud se selverdeling een Hei vir Yitschak, gee haar siel vir Benyamin 12de stam, beskerm die Adam – Aleph(1)+ Dalet(4)+ Mem(40) = 45 binne in haar 15×3=45 uterus en red die Adam.   Die onvolledige fetus van 12×3=36, 9×4=36 fetus Adam kan nou gebore word as die 9×5 siele = 45 volledige Adam 45 uit Mamma 15×3=45, Adam Mamma die Redder van Adam. Die Yud = 15×3 = 45 redder van die Adam = 45.  Die drie kruise van drie bene elk in ‘n driehoek staan in ‘n driehoek en is verbind met die drie koppelinge tussen die driehoeke; die ronde sirkel waarin die drie driehoek kruise staan.  Dus die drie manlike “vertikale” word saamgebind deur die drie vroulike “horisontale” koppelinge tussenin, die Mirre-Yahm’s ...mirror – spiëelbeeld -Yah-15… wat red.

Die drie kruise is die: Redeemer-mashiach en die Koning-melek en die Lord-adony, dus die  “mashiach-melek-adony” 3-in-1, Adam-45.  Die bewussyn in die middel wat die drie funksies verrig in die “as god” en “like god” gelyke vlak bewussyn spiëelbeeld van die volgende kwantumpie bewussyn wat die oneindige “is god” “is life” uit die “nothingness” NOT aan die “Somethingness geopenbaar het in die ewige ewolusie.

Exodus 14:14 The Lord shall fight for you and you shall hold your peace. (vertaling)  Hierdie 7+7=14 en weer 7+7=14 asook 7×7=49 en weer 7×7=49 in die hoofstuk – die geheel en die versie die breukdeel. Dus die geheel of “10” waar die Adam 45 nou binne in die Mamma uterus sit nadat die 1 tot 9 energie kinetiese lewe stappe vanaf light tot luck voltooi is, binne in die Merkavah, binne in die sukah, binne in die geslote huis met bloed aan die deure met Pesach sit na die 10 plae wanneer die doodsengel oorkom.  Hierdie tipe aanhalings uit die Torah toon die “groot misverstaan” tussen die begrip “as god” en “like god” teenoor “is god”.  Wanneer die bewussyn nou die “is god” bewussyn is soos die “is god” 25 Des Jesus Christen bewussyn, dan verdwyn die “as god” en” like god” bewussyn en daarmee saam die “as god” en “like god” verpligtinge wat gedoen moet word as die “as god” en “like god” ook.  Die vennootskap van die Adam 45 as die “as god” en “like god” vennoot van die “is god”, word glad nie begryp nie.  Die “01”, dus 1 tot 9 kinetiese energie “as god” en “like god” vennoot verpligtinge voor die “is god” met stap “10” oorneem, bestaan nie eens in die bewussyn van die Nimrod goue kalf 25 Des Christen se glo net en jy is gered bewussyn nie.

Die “glo net en jy is gered” bewussyn wat nou die kinetiese energie “01” se 1 – 9 stappe vanaf 1 light tot 9 luck totaal vervang voor die stap “10”  binne die uterus wat Gen 14:14 beskryf – die leisure, renew, recreation, regenerarion… in die Paradys toestand, mits dit gebeur volgens stap 11 law… asook die “glo net en jy doen niks daar in die hemel aan Jesus se  voete” wat die stap “11” vervang van “law of loveliness” se transform met justice and grace volgens die TAO Theory All Over energie kinetiese lewe manier, nou ook heeltemal uit die bewussyn verban het.   Rachel het Ben oni daar ewe tevrede as Christen, nou uit sy slaap wakker geruk tot in Benyamin die Wolf in wat nou die vals drome prooi verskeur en opdeel in verteerbare stukke buit.  Verstik die gaste of geniet hulle dit?

Die “glo net” lieg beroof die Adam van die baie kosbare faktor in sy lewe – tyd.  Ja, tyd Maatjies is die grootste gawe van die “is god” aan die vennoot in die “as god” en “like god” in die 10 Sephirot.   In die 10 stappe wat met “01” begin en tot “10” gaan, is daar die 1 tot 9 stappe wat opgedeel is in “0” onder, dan 4 stappe.  Dan “liberty 5 tyd” in die middel en dan 4 stappe bo.  So die Onderself Personality 4.  Dan die tyd liberty skeiding; dan die Boself Individuality 4 bo en dan die “10” bo.  So nou is daar die “8” se “4” bo en “4” onder met die “tyd liberty 5” in die middel en “leisure 10” bo.

Enerology p99 Liberty in time is a gift from God, since an entity is moving through time by the grace of God, experience constantly.  (Die “as god” en “like god” skepping beweeg deur tyd as ‘n genade gawe van “is god” wat tydloos is). Wasting time is therefore destructive to the energy system… (dus inhibisie is presies dieselfde aksie – vermors van ‘n geskenk van: “is god”) …dragging it down to reflected negative levels. While recreation on Level 10, Leisure Renew Recreation, Regeneration… binne in uterus, binne in tyd net soos die helfte van 10, dus 5 Liberty. Mind, Venture, Quantum, die middel tussen Onderself en Boself – die vyfde dood, ook tydgebonde soos 10.  Religious pass times lead to negative levels.  Dit toon die belangrikheid van die korrekte tydbenutting. Die ware 24 uur dag begin nie 12 middernag soos die valse “glo net” tydverkwister godsdienste bepaal nie.  Die ware “as god” en “like god” wat deur hulle vennoot die “is god” onderrig word, moet die korrekte tyd rooster volg.  Saans met sononder is dit die ware 0 of 24 uur en soggens met sonop is dit die einde van die donker se 12 ure en saans is dit die einde van die lig se 12 ure.  Die “glo net” slaap en droom maar net.  Die Yoseph, die dromer, die broer van Benyamin, die seuns van Rachel, weet tydens die nag 12 ure word die “is god” se daaglikse instruksies vir die “as god” en “like god” vennote gegee vir die handelinge van die 1 tot 9 kineriese energie lewe vir die 12 daglig ure.  Vanaand weer word daar eers deur die as god” en “like god” vennote gerapporteer aan die “is god” vennoot;  die “10” en “5” benutting van tyd vind plaas volgens die Law of Loveliness;  die Torah wat nie weggegooi is nie.

87

LAW OF LIMITATION

Nou dat die Maatjies meer van die begrip “tyd” begryp, moet Storetjie nou nog die verdere belangrike Benutting van Tyd uitwys.  Die volgende stuk buit benodig baie van die Maatjies se tyd en aandag en konsentrasie.  Sien bl 153 Cosmic Doctrine The law of limitation.  Dieselfde onderwerp vind die Maatjies op bl. 8 van Enerology by F.A. Fouche.  In die tabel TAO Energy from the source, sien die Maatjies dat die “01” roete vanaf “1”light tot 9 “luck” is daar nou “8” limitation. Ook presence/sacrifice/modulation.  “Sacrifice to modulate”= limitation is the foundation for experiencing God’s presence (Mamma koningin wat nou vir Ben oni 4×9=36 vier siele Chayah lewe in haar 15×3=45 uterus gaan red na 5×9=45 Adam toe – indien hy nou eers, let mooi op, eers hom/haarself deur stap 8…limit/presence/sacrifice modulate, neem.  (Dus eers doen wat Storetjie nou oor gaan storie.) Let mooi op die finale aanvalle vanaf moderne beskawing se Wastage: consumerism not only prevent one experiencing “God’s presence” but destroy all the lower levels of the energy circle.  The 7. (Loyalty/ spirit,) 6. (Lenience/soul) 5. (Liberty/mind) 4. (Labour/persona) 3.( Laughter/intellect) 2. ( Love/emotion) 1. ( Light/instinct).

Dus die tempels op die hoogtes, die shopping malls op die bulte in die stede waar almal op naweke op Shabatte, Saterdae heen storm om te “consume“, die multinationals te dien met hulle consumerism statestiek; buig voor die goue kalf, die goue beeld met die voete van klei te dien, die Sondag tydvretende godsdiens se Saterdag consumer god vennoot).  But correct sacrifice (my Name, Shabatte, verordeninge, gebooie, insettinge) leads to” law of modulation” ook genoem  “law of limitation”  moderate energies to  a golden mean by sacrificing to conserve. Sacrifice is not punishment or suffering, but modulation of energies on the physical emotional and higher levels. Wat is die Law of Limitation nou werklik?

Maatjies weet nou reeds dat die “8” die Mashiach funksie is.  Die “8” is die roete wat die travelling atoompie volg deur sy twee strale/een radiaal van die sirkel.  Die ware “8” Mashiach is dus “Chet” letter “8” wat ook bestaan uit Zayin(7) + Vav(6) = Chet 13 en Echad = 13 eenheid.  Storetjie het nou net oor die vyfde siel se y=Yechidah = 37 eenheid gestorie.  So watter groot geheime wag nou in die stuk buit?  Die waarhede wat ook so fanaties deur die verbruiker gebaseerde, ware “8” bewussyn onderdrukkende kragte weggesteek word met hulle groot Saterdae shopping specials. Die Maatjies weet nou een van die drie bene waarop die drie-in-een been Adam 45 troon staan, is die Mashiach been.  Die ander twee is die Melek been en die Adony been.  So om die Mashiach been te aktiveer, moet die volgende gedoen word…

CD p153 …if it is your intention to invoke “spiritual potencies” (dus nou ‘n nuwe kwantum van die spirituele magte en kragte van die Mashiach been van die 3-in-1 Adam nou nuut by in te bring, moet een genoeg “tyd” aan die voorbereiding vir die korrekte prosedure vir die inbring handeling, wat ook “tyd” neem, spandeer) …you must prepare for them (preparation takes “time”) by the complete dedication (toewyding) of the content of consiousness. (Om nou hierdie inhoud van die nuwe onbekende bewussyn ook nog eers bekend te maak, gaan ook nog ekstra “tyd” neem)

Storetjie is nou besig om die prosedures wat nodig is die volledige Adam 45 of 3×15=45, of drie bene van 15 elk; die Melek been, die Adony been, die Mashiach been van die drie-in-een Adam 45 te gee, asook die “tye” wat dit neem om dit te doen.  Dan moet julle die heilige Shabatte op hulle bepaalde “tye” hou – die energie stappe vanaf “1” light (nie die omgeruilde foutiewe love nommer “1” soos die Christendom se…so lief het God die wȇreld gehad… nie) maar “1” light tot “9” luck, waarvan Storetjie nou by “8” limitation besig is, is almal stappe met die oorbou van die drie-in-een Adam 45 wat “tyd” neem.  So nou neem Storetjie die “8” limitation law “tyd” om die diepere geheime te bring.

CD p152. Definition:  Limitation is the first law of manifestation… (dus vir enige krag om te manifesteer moet die energie skepping stap “8” plaasvind) … therefore it is the first law of power.  This is not sufficiently appreciated. (deur die…net glo en reeds gered gelowe.)  Many people belief that a spiritual power is infinite, which is far from being the case.  (die “is god” bewussyn dink die “nothingness” “is god” “is life ” “is spirit” bestaan ook in die ” Somethingness” “as god” en ” like god” kant, wat nie so is nie)  For the Logos to manifest, it has to circumscribe itself  (dus die stukkie  “is god” krag wat elke keer vrygestel word na die “as god” en “like god” kant toe, moet dus om in die “as god” en “like god” kant te funsioneer, ‘n liggaam kry, die Adam 45 liggaam wat nou gebou word) but a spiritual power is so much greater than the potencies of the lower planes, that when brought to bear upon them, it overcomes all resistance.  But in order to bring an energy (“hierdie nuwe bietjie “is god” “is life”) into existence (vanaf die “Nothingness” “is god” kant na die “Somethingness” “as god” en “like god” kant) it is nesesarry to provide it with a form or a vehicle. (Die 15×3 = Adam 45 vorm of voertuig wat nou eers voorsien moet word.)

Kom dat Storetjie nou net eers hier weer “tyd” spandeer om na die groter “tyd” prent te kyk.  Daar is die “1-1000” “tyd” siklus plan waar die “is tyd” “is lewe” “is god” nou ‘n 70 jaar tydperk vir ‘n plan toelaat.   Die “tyd” se plan kan leer ken word in drie “tye” en moet gedoen word in die drie “tye”.   Daar is drie bene waarop die drie “tye” plan gebaseer is.  Die drie heilige jaarlikse Fees”tye” openbaar die geheime van die driebeen Adam 45.  Daar is 70 jaar “tyd” afgestaan om die drie-in-een te bou.  Die drie Fees”tye”, “1”(Pesach en ongesuurde brode)”tyd”, “2” (Shavuot) “tyd”,  “3” (Sukah) “tyd”.  Die drie “tye” loop saam in een “tyd” – die vierde “tyd”.

Elkeen kry 70 jaar “tyd” om homself of haarself met behulp van die drie “tye”, van die drie “feestye” om te bou in die drie bene Adam 45, die (Mashiach, Melek, Adony) driebeen Adam  wat dan met die vierde fees”tyd”…  Let mooi op hoe word die “drie-in-een” “tye” Adam 45 beskryf; die Adam, wat elkeen van die Maatjies kan wees:

His spiritual power is then so much greater than the “potencies of the lower planes” (die kragte wat die massas nou soos skape sonder stap “9” “luck” se wysheid, nou met die “consumerism en wastage” optrede hulle kosbare “tyd” met die geklike tydverwisting, weggooi, kosbare “tyd” waarin elkeen se…spiritual powers  nou so groot is dat…when this powers is brought to bear upon them (hierdie magte wat die massas nou so blind hou – soos Simson is die oë uitgesteek) it overcomes all resistance (Simson trek al die pilare in homself in.)  Die 5 siele  drie-in-een liggaam trek die drie “tye” in een “tyd” saam, die drie feestye in die een fees “tyd” die Chanukah fees “tyd”; die beloning wat op elkeen van ons wag wat die 70 jaar “tyd” voluit benut.

Opgesom:  elke Maatjie moet die 70 jaar “tyd” voluit benut om sy eie drie-in-een liggaam, sy Adam 45 liggaam, sy Mashiach-Melek-Adony drie-in-een liggaam betyds gereed te kry, sodat wanneer die tyd kom dat die nuwe kwantum spiritual powers inkom en ‘n liggaam of voertuig soek om in te funksioneer, hy of sy gereed is om die spirituele kragte te ontvang.  Die nuwe spiritule kragte oorweldig al die vals laer kragte. Storetjie se groot vraag is:  Ssssslaap die Maatjies die “tyd” of spandeer die Maatjies die “tyd” nuttig?

 88

LIMITATION

Benyamin bring die volgende stuk buit van dieselfde prooi naamlik “limitation”, dus stap “8”, die “Chet” tweede laaste stap voor die stap “9” die “Tet” stap, die 3+3+3=9 “Tet” “tye” die drag”tyd” vir die  “Melek, Mashiach, Adony” geboorte.  Hier moet nou gekyk word na die baie belangrike spreuk: Ondersoek alle dinge en behou die goeie.  Hierdie kort en maklik klinkende spreuk, beskryf elkeen van ons se lewens “tyd” opdrag.  Die spreuk is die Adam se lewens opdrag!  Die “goeie” kan nie behou word indien alles eers ontdek en beleef en ondersoek is nie.  Die “behou die goeie” proses is die “limitation” die inperking proses.  Let nou mooi op; daar is ‘n wȇreldse verskil tussen ‘n “ingeperkte” wȇreldwye bewussyn en ‘n “beperkte” geen Daat kennis bewussyn.  Byvoorbeeld  die beperkte bewussyn van die Christendom wat die “tyd” as ‘n genade gawe om die “tyd” te benut om alle dinge te ondersoek en sodoende die Daat bewussyn te kan bekom, om die “inperking” die “behou van net die goeie” te kan doen, nou verwar met ‘n verwronge begrip van ‘n “genade van niksdoen”.  Hoekom is die wȇreldwye ondersoek van alle dinge, nodig?  Sodat die beste keuse van die “goeie ding”, die inperking van die bewussyn, die limitation van die bewussyn, die konsentreer op die een beste ding, kan plaasvind.  Dit moet gebeur omdat die optrede die nuwe inkomende “is lewe” energie vanaf die “nothingness” kant nie te laat verlore gaan of verkwis raak in verkeerde keuses of gebrek aan insig in die “Somethingness” nie.  Maar die nuwe lewensenergie, die nuwe lig, word nou in die “beste wat behou is nadat alle, ja alle dinge ondersoek is. Inge-tonnel deur die spesifieke nou Yud gekonsentreerde opening na binne die 5+5+5=15 Yud(10)+Hei(5)=15.  Die “shua /redder”, die 5 Mashiach + 5 Melek + 5 Adony = 15.  Die nuwe redding, koning, ridderskap drie-in-een funksie van die nuut gebore Adam 45 op die nuwe aarde, of waar ookal benodig.  Osmose funksioneer met die korrekte drukkrag soos veroorsaak deur die korrekte opening van die roetes…training of the mind, to get the mind fit, sodat die bewussyn alle dinge kan ondersoek en die goeie dinge behou.

Maatjies, hierdie “ondersoek alle dinge en behou die goeie” is ‘n enorme groot prooi waarvan Benyamin die stukke buit een vir een op die tafel sal voorsit.  Hierdie prooi se grootte is die volledige sirkel vanaf die eerste/laaste “Tav”, naamlik  die “Tav” op die Adam as Kain met die “Tav” “prohibisie” merk op die voorkop tot by die “Tav” die laaste/eerste letter van die Aleph tot Tav skeppings kodes.  Die Torah stel dit duidelik; jy mag nie jou broer doodslaan nie.  ‘n Lewe vir n lewe.  Kain slaan Abel dood.  Kain moet sterf maar word op “prohibisie” vrygestel vir 70 jaar van die doodstraf, van die oortreding van die wet, mits hy dieselfde wet nie weer oortree nie.  Ondersoek alle dinge – wat beteken “alle dinge”? Wie is Kain en Abel?  Wat is Kain en Abel?  ‘Alle dinge’ op aarde, of die hemele, die hemel van die hemele?  Of die ring kosmos, ring chaos, ring pass not, rays and planes, tangentinal angles?   Of is dit die Kain Boself individuality, die Soul individuation – die bokant die middel begin van gedagtes van die mind waarnatoe die voltooide eerste sirkel, die kosmiese sirkel na toe terugkeer.

CD  p118  The Ring Cosmos is the concept on the mental plane.  This mental plane concept of the Ring Cosmos must the be transferred to the realm of feeling.  This corresponds to the second ring to be formed, the Ring Chaos, the driving force of the instincts.  Life number one, Instinct – striving, self, aspirant.  Then follows the third ring, the Ring Pass Not. The driving force of nature, that the feeling of the ring of chaos is transferred to, this upper astral aspect, the Ring Pass Not.

So nou is daar weer drie gebruike vir die drie kruise as training for the mind meditasie.   So nou is daar die doodgeslane ware Abel personality bewussyn wat doodgeslaan is, die 1. Light, instinct 2. Love emotion, 3.  Laughter intellect, 4, Labour personality tot by middel se 5: Mind van Liberty.  Dan is daar die Boself Kain wat met die “Tav” “prohibition” nou as 6. Lenience, soul, 7. Loyalty spirit,  8. Limitation, presence, 9. Luck monad vermoëns vasgevang is, en die 4 Boself karaktertrekke self ook nie kan benut nie.  Hoekom nie? Want die ware Onderself Abel Adam se bewussyn is doodgeslaan en kan nie van die ware Kain Boself bewus word nie.

Ring Chaos, the driving force of the feeling of instict moet oorgedra word na die ring pass not se nurture van die astrale… Die siel in die Adamvorm moet kommunikeer met die hoofsiel in die Natuurvorm.  Die Adamvorm se siel moet die top Natuurvorm siel ophef, dus opgradeer.   Die siel in die Adam kommunikeer met die siel in die perd.  Daarteenoor vind die afgradering van die Adam siel nie plaas terug na die perd toe nie, maar na die vark toe.  Waar vlug die siele heen?  Na binne in die varke in.

Storetjie beskryf die Onderself, wie en wat hy is, en watter wette en definisies op die Onderself van toepassing is en funksioneer, en hoe die Onderself die Boself beïnvloed.  Dieselfde word vir die Boself beskryf. So kom dat Benyamin die hele prooi waarvan die stukke buit nou op die tafel land, ‘n naam gee.  Die prooi se naam is Bewussyn – consiousnessMind, bewussyn, consciousness…  Bewus van ‘n Onderself begrip, bewus van ‘n Boself begrip.  Die Boself begrip “Kain” afkomstig van Chavah en Y H V H asook die Onderself begrip “Abel” afkomstig van Chavah en Adam.  Nou slaan die Boself begrip die Onderself se bewustheid van ‘n Boself begrip dood.  Hoekom?  Want hy het nie ‘n Boself offer gebring nie.  Nou is die Onderself bewussyn nie bewus van die Boself bewussyn nie.  Maar die Boself bewussyn is nou ook vasgevang deur die prohibisie wet wat bepaal dat die krag wat inkom, vormloos is en slegs benutbaar in die Onderself se vorm is.  Die Boself is bewus van die krag en kan oor die vormlose krag mediteer.  Die vormlose krag benut die Boself, maar die Boself bewussyn kan nie die krag benut sonder die Onderself bewussyn nie.  So nou bestaan die situasie dat die Onderself bewussyn nie van die Boself, sy eie Boself bewussyn weet nie, en dink sy eie Boself bewussyn is sy god en aanbid sy eie Boself bewussyn.  Die Boself bewussyn se hande en bene, dus sy Onderself het hyself as’t ware self afgekap.  Wat moet nou op groot skaal gebeur en wat gebeur nou intussen met die enkelinge?  Die enkelinge ontwaak uit die Abel dooie Onderself alleen bewussyn en worstel deur die jare totdat hy sy eie Boself bewusyn bekom, sy Kain bewussyn, om dan homself nou maar net weer aan die anderkant van die gaping te vind.  Die bewyssyn gaping, net soos Kain kan hy nou ook nie die ander Onderself alleen bewussyn Abels bereik nie. So wat nou gedoen?

006Daar moet stap vir stap buit verwerk word en geëet word.  So eerstens moet die “alle dinge” wat ondersoek moet word, eers gevind word.   Drie dinge is nou op die tafel.

  1. Ring Cosmos – mental
  2. Ring Chaos – instincts
  3. Ring Pass Not – nature upper astral.

Die “matter in hand“, die “gemanifesteerde” die “as god” Onderself bewussyn en “like god” Boself bewussyn, moet altyd duidelik omskryf word deur:

  1. ‘n Duidelike definisie van bewussyn.
  2. Die begeertes en aksies wat die bewussyn nou na vore bring.
  3. Die primitiewe kragte wat gebruik word om energie dryfkrag te ontwikkel.

Luister eers na Simson se storie.  Simson, nou as die blinde Onderself bly doodstil en voel sy hare weer groei en voel sy kragte terugkom soos wat hy die slaafwerk doen, maar hy bly stil.  Mense vergeet, hy bestudeer die mense en hulle geloof en hy beplan soos wat sy kragte meer word.  Hy sien met sy derde oog.  Hy weet waar die regte pilare staan.  Hy weet as hy die Boself kragtebron nou op die regte manier deur die Onderself kanaliseer, dan kan hy sy taak voltooi.  So kom dat Storetjie nou die dinge wat nodig is bring dat die Simsons nou stil, maar seker hulle Bo- en Onderselwe kan saam voeg.  Die perde van Openbaring van Yochanan moet ook nog bygevoeg word.

89

ADONAI – NATURE

In die soeke na “al die dinge” wat ondersoek moet word, is die eerste groot probleem om “al die dinge” op te spoor en te definieer en bewus van te word, dus die bewussyn te vergroot en die vergrote bewussyn nou fiks te maak, die “training of the mind”.   Daar is Storetjies binne die hoofstorie nodig om die hoofstorie duideliker te beskryf.  Nou volg nog so ‘n “substorie”.

Die ou pendulim tik-tok staanhorlosie dagdroom eendag dat hy ook “hemel” toe gaan.  Hy sien ‘n gimnas op ‘n rekstok aan sy twee arms heen en weer swaai net soos sy pragtige pendulim hier agter die duur kristal glas in sy lang onderlyf.  Tik tok tik tok… In die tyd van tik “1” en tok “9” tik “1” tok “9” in die tik tok “tyd” genade “tyd” van “1 tot 9 “,  vasgevang.  Skielik versnel die gimnas sy pendulim aksie en siedaar, hy swaai met ‘n reuse poging, sy hande styf om die hoë dwars ronde staal yster vasgeklem, eenkeer reg rondom!  Hy het die tik tok 9 tyd vasgevangde pendulim aksie, reaksie, bewussyn losgebreek en deurgebreek na ‘n volledige ring kosmos, ring chaos, ring pass not bewussyn!  Hy het die heen en weer sonde – vergiffenis van sonde Christen bewussyn pendulim bewussyn oopgebreek na die reg rondom kosmos-grootte Teshuvah met Havayah bewussyn van “-49” onder by die varkhok-siel se sirkelbeweging na bo by “+49” perdestal-siel van die vol sirkel bewussyn, van die teruggekeerde “verlore seun” en pak nou die volgende “alle dinge” van “ondersoek alle dinge” in die volle ring bewussyn in.  Ring kosmos, ring chaos, ring pass not.

Cosmic Doctrine p156.   The cosmic aspect of the concept having thus been set  up, manifestation in the world of form takes place within the circumscribed sphere.  Within this circumscription there is no manifestation.

In die Adam wat die Onderself helfte swaai en die Boself helfte swaai van die bewussyn vergroting kan voltooi, sal die manifistasie plaasvind.

Nog ‘n substorie. Visualiseer die Boself en Onderself prent van die boom wat  bo op die grond staan, en die stam wat met die Onderself onderstebo boom onder die grond verbind is.  Sien dieselfde prent nou met die gimnas wat onderstebo op sy hande staan op die dwars yster, en wat regop hang aan die yster.   So nou moet die gimnas homself nog so verbeter dat hy met sy voete aan die dwarsyster die volle sirkel kan doen en dus ook soos die boom, voet teen voet kan funksioneer.  Nou kan die vogende definisies of ‘dinge wat bemeester moet word’ deur Storetjie nader aan die vergrote volle sirkel bewussyn gebring word.

Hierdie Onderself (1. light tot 4. labour) wat aan yster (5. liberty, mind) hang en Boself (6. lenience tot 9. luck) wat op dwarsyster (5. liberty, mind)  staan, word nou omskryf deur die sirkel soos beskryf deur die “0” onder en die “0” bo.  Maar let nou mooi op; die “0” onder is primeval life en bestaan op vlak “0”.  Maar die boonste “0” het “1” posisie aangeskuif, opgeskuif wat as 1+0 of “10” aangedui word; dus die 10 leisure, renew, recreation, regeneration. Maar nou word die hele Ring onderskryf deur die ewige bestaande 11, Law of Loveliness, tyd se justice, grace, teshuvah, havayah, transformation, die TAO weg.  Die rekstok Adam gimnas wat sy reuse volledige swaai in die tyd genade  op die rekstok doen, se bewussyn word deur die aksievolle tyd genade, die Teshuvah Havayah heeltamal gevul met die “alle dinge” wat ondersoek moet word, sodat sy afgaan “involusie” swaai se “limitation” nou deeglik gedoen kan word met ‘n volle kosmiese agtergrond bewussyn.

Sien die “alle dinge” of die “definisies” wat een moet ondersoek, as Storetjie se voorbeeld van die eerste instruksies wat Mosheh op die berg ontvang het met Shavuot.  Die Storetjie se “Torah” van dinge of bewussyn begrippe wat een moet ondersoek en behou, want hulle is goeie dinge om te behou.

CD p156 – Eerste ding of definisie:  The prime law of the evolutionary arc (die afswaai deur die gimnas) is the “law of limitation.

Volgende ding of definisie:  The prime law of the evolutionary arc (die opswaai deur die gimnas) is the “the law of the seven deaths.

Die volgende ding of definisie:  The law of limitation has for its basis “the law of action and reaction.”

Die volgende ding of definisie: The law of action and reaction has for its basis “the phenomenon” connected with the curve or arc. The pendulum swings in a curve or arc.  Tik tok heen en weer, tik-aksie en tok- gelyke reaksie.

Volgende ding of definisie: Incarnation is based on “the law of limitation.”

Volgende ding of definisie:  Karma or destiny is based on “the law of action and reaction.” 

Volgende ding of definisie:  For the fruits of a force to be measured, it has to return to the sphere whence it originated, and for the force to return this way, the force has to become a form.

Daarom moet die seun terugkeer in die sirkel wat voltooi word. Dit is tot by Yechidah die 5de sielevlak: die Yechidah 37 + die Echad 13 eenheid = Yobel 50 eenheid: die 7×7=49 + 1=50 eenheid soos reeds oor gestorie.  Die goeie wat elke Onderself moet behou, is die goeie wat sy eie Boself of Oversoul of Overself omskryf.  The Overself is the “lord of destiny” to each one. Daarom moet die Pei(80) Logos praat, Torah praat: die Mosheh praat wat praat wat die vuur – die proceed – die “is lewe” praat as die Onderself se eie Boself omskryf word.

Storetjie se Benyamin het nou van die drie kruise, van die Melekskap prooi, buit voor gesit en van die Mashiachskap prooi buit voorgesit, nou moet daar van die Adonyskap prooi buit voorgesit word.

Soos nou gesien, is ‘n “arc” ‘n gedeelte van ‘n “curve” boog van ‘n volledige sirkel.  Die boog kurwe onstaan omdat die wegvlieg aksie vanaf die middelpunt teruggetrek word deur die middelpunt aksie, en die krag buig die wegvlieg roete in ‘n kurwe in wat uit eindig in ‘n volledige sirkel.  Daar is dus nou gekoppel met die volledige sirkel bewussyn wat die gimnas nou in losgebreek het, van die tik 1 tok 9 arc heen en weer onder in die Onderself tyd ook nou Boself arc bewegings wat deelword van sy bewussyn.  So daar is “arc – angels” wesens wat op die stukkie boog van die volledige sirkel funksioneer.  So kom dat Storetjie nog “alle dinge” eers bymekaar maak voordat hulle “ondersoek” kan word en dan die “goeie behou” kan word!

Hier volg die inleiding tot ‘n baie groot geheim.  Wanneer die drie kruise gesien word as kruis een: die ring kosmos, kruis twee: as ring chaos, en kruis drie as ring pass not vir die training of the mind oefening.  Dan is ring kosmos, die dryfkrag agter “mental“, en ring chaos die dryfkrag agter “instincts” en ring pass not, die dryfkrag agter “nature“.  Nou kan die drie kruise gesien word met “mental” op die een kruis en “instinct” op die tweede kruis en “nature” op die derde kruis.  Daar kan dus ook die Mashiach kruis en Melek kruis en Adony kruis wees.  Die Mashiach kruis kan saam met instinct gaan, die Melek kruis kan saam met mental gaan en die Adony kruis kan saam met nature gaan.  Storetjie wil nou die “Adony-Nature” kruis ondersoek.  Die “Adony-Nature” konsep dek die aarde se konkrete en asrale.  Wanneer na die natuur verwys word, word altyd na die perd verwys.  Die hoofperd byvoorbeeld is die perd met die “Tav” as ruiter.  Die “Tav” met die “Zayin” swaard staan bekend as die “Acharit” wat kom.   Die laaste Bybelboek beskryf die vier perde; let mooi op, dit gaan nie oor die ruiters nie, maar die perde – die Natuur.  Wat die Natuur gaan doen – die Adony op die perde ry maar net die perde.  Die Adony vervang die Natuur/Elohym/Elokim gereeld.  Die Arc angels word ook in Keys 116/216/316 wat ooreenstem met die gebeure wat die vier perde van Openbaring 6 beskryf.  Die Natuur/Adony/Perd Derde kruis = derde dimensie van die plat twee dimensies van die twee ander kruise.  Die El-I-Yah Natuur- vuur-perde-wa-Adony; I-derde-dimensie-eenheid, neem die bewussyn vanaf die Onderself 7 na die drie dimensionele Boself 7 van die 7+7=14 reg rondom swaai gimnas.  Die 7×7=49 word nou 1 dimensie bygesit om die 50 Yobel aansig te kry.  Die Merkavah Adony Natuur perdewa vuur, praat van die ridder op sy wit perd; die tot ridder of tot Adony verhoogde siel.  Hierdie Arc oor die derde oog wat die groter 360° visie oopmaak, het Storetjie nog nie oor gestorie nie.

90

DIE WIT PERD

001Kom Storetjie kyk weer na die soggens en saans gebed by die drie kruise in ‘n driehoek met die “in een” of “Echad” driehoek reg in die middel, maar een kwantum, een Level op.  Dus vorm dit nou die basis driehoek piramide “capstone” wat op diie basis vierhoek piramide afkom. Dus 4 hoeke op 5 hoeke, gee die 9 hoeke van die 9 hoek struktuur wat Level 7, die Christs Level 7 binne die Heelalsirkel maak. Dit is die “Shem”, die “een Echad” Naam “Shem.”  Nou volg Nadir “8” onder buite en “9” Logos bo buite of die 8 x 9 = “72 Name”.   Die “een Naam Shem” word nou die “72 Naam Shem” tweede eenheid, ook Yechidah genoem. Yechidah: the highest or innermost of the five levels of the soul.

Kyk nou met die nuwe groter bewussyn weer na die soggens en saans gebed.  Deel die bewussyn op in die volgende groeperinge: die gebed

  1. (Shem) 2. (Yisrael Yud Hei Vav Hei) 3. (Eloheinu Yud Hei Vav Hei)
  2. (Echad). Dus die (3-in-1) 3 hoek basis met 1 hoek op piramide eenheid. (Echad). Gebed van die een Naam Shem, maar ook die (Yechidah) eenheid gebed van die 72 Naam Shem gebed.  Die eenheid van die (“is” Yud Hei Vav Hei) (“as” Yud Hei Vav Hei) (“like” Yud Hei Vav Hei ) of ook ( not “is” god) (“as” god) ( “like” god),  of ook ( not “is” Ayin) (“as” Yisrael -Yud Hei Vav Hei) (“like” Eloheinu – Yud Hei Vav Hei ).  Dus die boonste (“like” Yisrael-Yud Hei Vav Hei) eenheid verbond en die onderste (“as” Elohenu-Yud Hei Vav Hei ) eenheid verbond.  Bid die gebed tweekeer per dag met die opregte smeking van die “Wit perd Adony ridder) die Wit perd wat op die gravitasie golwe ry. Die Wit perd Natuur wat die wit lig netwerk is.  Die 9 stappe Wit perd. Die ware Eloheinu wit lig roete – die 9 energie stappe wit lig. Light, love, Laughter, Labour, Liberty, Lenience, Limitation, Leisure, Luck.  Die “lewe” perd wat die “lewe” Adony ridder ry.  Nie die ander drie perde nie, nie die “vuur” atoombom, “vuur” buskruit bom, die “vuur” pyl Merkavah van staal en vernietiging perd wat die shalom van die Shabat wegneem nie. Die “Vuur Natuur” nie.  Ook nie die “swart” perd nie. Die “blackhole” nie, die “dark matter” golwe nie.  Ook nie die “pale” horse nie.  Die doodsbleek perd, die perd van “lou” nie.  ‘…was jy maar koud of was jy maar warm, maar nou is jy “lou”, nou moet ek jou uitspuug in die buitenste duisternis in.  Sublimation…begrawe eerder die talent.

Dus die “Shem” van die “Ayin”  is dus die 8 x 9=”72 name” “Shem” van  die 8 + 9 =17 wat die Aleph tot Tet 9 Onderself voltooi en die 8 van die Boself, dus vanaf  Lamed tot Kuf  van die  Boself voltooi. Dus die (“Kuf ” koning  “Ayin” Yud hei Vav Hei)  wat die “72-Shem” Naam, nou die “Aleph -Lamed” of “al-la” spieelbeeld (“as”- “is”)  Torah  spreek.

007Dus die ronde sirkel Samech 60 lewe wit perd met Adony ridder, die ronde energie denke bewussyn Tao bal met volume, die groeiende bal, die drie reguit lyne sye struktuur wat die volume sirkel van Level een van “man” vorm.  Dan die vier reguit lyne sye struktuur wat die volume sirkel van Level twee van die “natuur” vorm.  Dan die vyf reguit lyne sye struktuur wat die volume sirkel van Level drie van die “saints” vorm. Dan die ses reguit lyne struktuur wat die volume sirkel van Level vier wat die “masters” vorm. (let op die “6” van Vav(6) is nie die enigste funksie van “6” nie.  Level een bevat Vav(6) “Man”, maar Level vier met die 6 reguit lyne sye, bevat “Masters”.)  Hierde volume van Level 4 met 6 sye struktuur is ook die middel volume tussen  die 3 onder – Man, Nature, Saints en die 3 bo – Angels, Arc-angels, Christs.   Die volgende is die 7 reguit lyne/sye volume van Level 5; die volume van die “Angels”.  Die volgende is die 8 reguit lyne sye volume struktuur wat die “Arc-angels” bevat.  Let mooi op, die 8 is nie die ware 8 van die ware 8 van die Nadir 8 nie.  Die 8 is nie die ware Mashiach 8 nie.   Dan die laaste, is die 9 reguit sye volume van Level 7 wat die “Christs” bevat.  Let op die 9 is ook nie die Logos bo buite se 9 nie – daar is net een ware wit perd.  Die ander perde is nie wit nie.

Die ander perde bring nie die nuwe “is lewe” se ware “is lewe”, die Boom van die Lewe, nou nuut in nie.  Die ander perde bring die vuur, dood, vernietigende Boom van Kennis in, die missiele, en atoombonne en gifgasse en haat en nyd en oorlog. Die Boom van die Dood.  Kom Maatjies, bid die… 1(Shem) 2(Ayin) 3(Yisrael Yud Hei Vav Hei ) 4(Elohenu Yud Hei Vav Hei) 5(Echad).  Hierdie (4-in-1)=(5) gebed.  Hierdie 5 siele (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah) – die (“5” -“1”) gebed sononder en sonop.

In Storetjie se soeke na wat die “Adony-” of “Lord-” of “Ridder-” skap nou werklik behels, kom dat Benyamin nog buit aandra.  Die vraag oor die groot geheim van – wat gebeur met een wanneer die laaste asem uitgeblaas word?  Wat gebeur wanneer die lewensvorm die laaste lewenskrag uitblaas?  Die Bybelboek is ‘n ronde boek.  Die begin is verskuil in die einde en die einde is verskuil in die begin.  Daar is die vierkant met die vier beginne en eindes, die “4” faktor soos “Dalet 4” “Mem 40” “Tav 400”, “4 Lewende Wesens”, “4de dimensie”, “4 begin letters – Aleph, Yud, Hei, Resh”, “4 perde van Openbaring”, 4 letters wat  ‘Adony’ spel (Aleph Dalet Nun Yud)” – die geheime ‘Adony’ wat Storetjie nou oor storie.  Wat is die geheime Adony of ridder se storie? Die verskeurde prooi se buit toon nou duidelik dat “Adony” nie, let mooi op, nie (“Adony = god”) is nie.  Nie (Lord = god) is nie.  Maar Adony is (as god) of (like god) nie (is god) nie.   Dus wie is “Adony” en wat is “Adony” se funksie?  “Adony” is ‘n “ridder” wat ‘n perd ry.  Die perd is die Natuur.  Die Natuur is die “Ring Pass Not”.  Die Adony ridder ry op, en heen en weer oor die “Ring Pass Not”.  Die Bybelboek is rond.  Die “begin en einde” van die ronde Bybel boeke, Bereshith (Genesis) en Apocolyps van Yochanan (Openbaring) is die Bybel “Ring Pass Not” waaroop en waar oor die Adony ridder ry.  So die “laaste uitblaas” van die “active force” van die” ronde Samech lewe” uit die “hoekige reguit lyne lewensvorm” in boek laaste van die ronde Bybelboek, moet verskuil wees in boek eerste van die ronde Bybelboek, dus die “Ring Pass Not” se Adony ridder en sy funkies.  Kom Storetjie kyk hoe en waar bevind die Adony ridder op sy perd homself in die “reis” van “laaste active force uitblaas”. Die groot vraag: Waar gaan ek heen as ek doodgaan? Is daar lewe na die dood? Of is dit soos met narkose kry?  Net sommer dood, weg, niks…  Daar is baie stories beskikbaar oor die onderwerp, maar Storetjie bring die ronde boek, die Bybel, die Torah storie, niks meer, niks minder.  Die einde moet in die begin verskuil wees, so kom ons soek die geheim van na die dood se gebeure, in die begin. Wat beskryf die begin wat ook die einde bevat?  Die einde blaas die laaste asem van die lewe uit – die “active life force“.  Waar gaan die “active life force” nou heen?  Wie is die eienaar van die “active life force“?  Die antwoord word vind in

Gen.2:7  Elohim (Aleph Lamed Hei Yud Mem) blew into his nostrils the active life force…

Dus die “Aleph Lamed Hei Yud Mem” is die eienaar van die “laaste asem” want dit is die “eerste asem”.   Nou waar gaan die “laaste asem”, die laaste “active life force” nou heen?  Kom Storetjie kyk nou weer na die begin vir die antwoord en wel Gen. 1: 2 And “Aleph Lamed Hei Yud Mem’s’ active life force was moving to and fro over the waters… So hier bevind die “laaste asem” die laaste “active life force” homself nou. Fantasties!   So die wit perd met die arc of boog, die Ring Pass Not voltooide arc of boogrit met sy Adony ridder, maak al die “laaste active life forces” bymekaar in die laaste ronde boek Openbaring, en hier bevind die “active life force ” homself  nou in die begin, ronde boek Genisis 1:2.  The “active life force” of “Aleph Lamed Hei Yud Mem” moving to and fro over the surface of the waters “Mem”.

Wat gebeur hier?  Die “Aleph=1” en “Aleph=1000” siklus?  Die “Dalet 4” na “Dalet 40” nou “Mem 40” genoem, na “Dalet 400” nou “Tav 400” genoem (die geheim van die “A T D” (Aleph Tav Dalet) in die palm van die hand met die “Ayin”  in die palm en die “Yud” en “Hei” op die vingers.  Maar nou terug na die “laaste asem” en “eerste asem” siklus; die “active life force” siklus.  Nou is daar “Lamed” die tweede letter na “Aleph”, dus die vlieënde “Lamed”, die vlieënde wit perd met die “Tav” ridder wat eerste bymekaar maak op die boog van “Ring Pass Not” om met die “Zayin” die bymekaar gemaaktes te slaan tot “ridder” tot “Adony” om deel van die “Alohym” samestelling te mag wees; deel van die “active life force” wat Alohym uitblaas en in die nuwe inblaas.”  Maar ook as die “lig” spark, die “light” tot “life” energie kringloop stappe wat voltooi is en nou die Aleph 1000 Watt sterkte lig “Tze” deeltjie van die “Alohym” die “Aleph Lamed Hei Yud Mem”.   Wat in Gen 1:3 se lig/light … proceed…love…laughter….labour….energy siklus van die Asem van die Lewe, wat nou met die vorige siklus gegroei het in bewussyn.

Die Kuf 100 + Resh 200 + Shin 300 + Tav 400 na Aleph 1000  toe, wat nou met die “1000” bewussyn as “Aleph” van “Aleph Lamed Hei Yud Mem” in  Gen 1:2  moved to and fro  oor die “Mem”, dus ook deel van die “Mem” van die “Mem” van “Aleph Lamed Hei Yud Mem”,  ook deel van die “Lamed” van die “Aleph Lamed Hei Yud Mem” deur die “Adony” ridder van die Lamed perd te wees.  Ook deel van die “Hei” van “Aleph Lamed Hei Yud Mem” deur die “Hei” = 5 siele: Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah bekom het.   Ook deel van die “Yud” van “Aleph Lamed Hei Yud Mem” deur die “Yud” “Tze” “lig” “spark” geword het.  Die “Aleph Dalet Nun Yud” het die “Aleph Lamed Hei Yud Mem” geword.  Maar let nou weereens mooi op: die “as god” en “like god” but not “is god” wet geld nogsteeds.  Die “Alohym” is nie, ja nie Gen 5:22 se “Hei Aleph Lamed Hei Yud Mem” nie.  Die “Hei” is voor bygevoeg, dus nou twee x Hei – die Sara-Yud vlak.

Gen. 5 (Hei) vers 18 (9 Onderself + 9 Boself) Enuck geïnisieerde. Vers 22 – al 22 letters bemeester.  Enuch as Alohym was well pleasing to Ha Elohym… die volledige geïnisieerde “.Aleph Lamed Hei Yud Mem” was well pleasing to the “Hei Aleph Lamed Hei Yud Mem”.

Nou skielik verstaan Maatjies die geheim van die twee halwe ongesuurde ronde Pesach brode waar een halwe ronde ongesuurde Pesach brood, nou voor die laaste heel ronde ongesuurde Pesach brood geëet word en dan die tweede halwe ongesuurde Pesach brood na die hele ronde ongesuurde Pesach brood, geëet word.  Dit is die jaarlikse bewys dat die Torah, die Bybel rond is; dat die een halwe suiwer ongesuurde in die begin verskuil die tweede halwe ongesuurde verskuil hou en dat die tweede halwe ongesuurde die eerste halwe verskuil hou.  Die begin is een helfte en die einde die ander helfte, die begin is die einde en die einde is die begin…van wat?  Daar is geen begin en einde in die ronde volume op dieselfde level nie.  Daar is egter die opspin met die kwantum sprong wat plaasvind die oomblik wanneer die twee halwe ongesuurde brode se “gebreekte” lyn, die begin boek van die Bybel en die eindboek van die Bybel, die laaste halwe brood gebreekte lyn of “active life power” regoor die halwe eerste brood se gekraakte lyn of eerste active life power, kom – dan skop die kwantum sprong in.  Die “to and fro” beweging…to the next quantum or level, from the previous quantum or level…active live power. Die derde ongesuurde ronde, heel Pesach brood is die “Adony” ruiter op sy wit perd.  Die perd met vlerke, die ruiter met perd wat die einde se verskuilde begin en begin se verskuilde einde…in die twee begin en einde halwe brode wat een brood maak.  Maar die twee halwe brode moet twee halwe brode wees om een kwantum sprong brood te maak, anders bly 7×7 maar net 49.  En word dit nie 50 nie.  Anders kan die basis met vier hoeke piramied se vyfde top hoek punt nie die basis met drie hoeke en vierde hoek toppunt, as capstone ontvang nie.  Die ADNY “Aleph Dalet Nun Yud” 4, nie “Aleph Lamed Hei Yud Mem” 5 nie, die 9 eenheid word nie. Aleph(1)+ Lamed(30)+Hei(5)+Yud(10)+Mem(40) = 86, dus 8×6=48.  Dus 4×12, die Onderself(12) + Boself(36).  Ook 8+6=14, dus 7 + 7 Onderself + Boself.

Die eenword kan net gebeur as die Adony ridder op sy perd die derde brood, nou die twee ander brode eet met Pesach en sy David metabolisme in hom, maak die brode een brood.  Die Boom van die Lewe maak 7 x 7 nou 50, nie die Boom van Kennis wiskunde nie.

Die katabolisme afbreek, die Adony ridder op die wit vliëende perd, die perd met die Tav wat die Zayin swaard as die stukkies kap katabolisme afbreek gebruik, die ogesuurde brode eet en fyn kou en afbreek, voordat die anabolisme opbou fase begin – die Zayin swaard nou die …tot ridder slaan… ding doen; die nuwe samestelling nou opbou.  Die Yud Hei Vav Hei en Aleph Dalet Nun Yud fyn kou en op kap en kataboliseer in die Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei Yud in.  Dan die nuwe indelings en anabolisme opbou van die Yud aan die een bokant van die nuwe Vav (nuwe Aleph opbou) en Yud aan die ander onderkant met die Nun – die nuwe Mashiach van die nuwe Dalet    4-kant vorm wȇreld.  En die skuins Vav koppeling van die nuwe Aleph as die Aleph Hei Vav Hei.  Die skuins koppeling tussen die twee Yud’s, een bo en een onder, die laaste asem uitblaas; die laaste “active life force”  word deur die “personality” lewensvorm uitgeblaas nadat die “active life force” nou die vorm, die bewussyn deur vorm geskep, aangeneem het.  Die light spark Tze lig wolkie het nou as die “subtle” die “dense” se vorm, bewussyn, karakter in konkrete persoon vorm aangeneem, maar nou met die “uitblaas van die laaste asem” gaan die subtle, of active life force met die nuwe vorm nou uit die persoon liggaam vorm, na die Personality na die Individuality toestand toe.  Die light spark lig wolkie bly ‘n Individuality identiteit, maar is nou deel van ‘n eenheid ligwolk wat “to-and-fro” beweeg oor die “nuwe” wat beskryf word as “darkness” “chaos” “waters”  dus ‘n individualiteit lig spark tze wolke saam in die “active life force” in  Aleph Lamed Hei Yud Mem wat nou as nuwe samestelling “active life force” in ‘n nuwe personality liggaams vorm op ‘n nuwe “planeet” ingeblaas kan word, nadat die nuwe personality liggaamsvorm nou deur Aleph Lamed Hei Yud Mem  uit die nuwe “planeet” bestanddele gevorm is na die “beeld” en “gelykenis” van die nuwe “Aleph Lamed Hei Yud Mem ” waarvan die  vorige uitgeblase  “laaste asem” of active life force, nou deel van is. (Die Yisrael Yud Hei Vav Hei, die hemelse Yisrael, is deel van die nuwe skeppinge) die nuwe metaboliese produk.

Nog benaderinge tot die “training of the mind” bewussyn vergrotings oefeninge.  Die opspin spiraal is net soos n groot ronde “coiled spring” opgebou uit twee bestaddele – een is die soliede yster of grenslyne, of soliede konkrete, of “personality form” spirale.  Die lyne wat eintlik reguit loop en hoeke vorm, dus die driehoek wat vierhoek, vyfhoek, seshoek, sewehoek, agthoek, negehoek opspin sruktuur is, soos wat die groot parkeer garages vir motors se opritte in hoeke opdraai deur die vlakke.  Maar die lug, die volume, die spasies tussen die lyne, die lugvolume lewe sirkel, loop aaneen.  Dit is net die lyne wat met meer hoeke op spiraal.

Die volume grootte, die bewussyn grootte op die 3 sye vlak word deur die 3 sye bepaal.  Die drie sye is op hulle 3 punte aanmekaar vas.  So om nou meer bewussyn grootte volume te bekom, moet daar nou plan gemaak word.  Die plan is…breek een hoek oop en sit stuk 4 daarin.  Nou word die driehoek vierkantig met meer bewussyn volume.   So kan die proses herhaal word tot n 9 hoek sruktuur op vlak 7.  Die Zayin swaard sny dus elke keer eers die hoeke oop – Go-el funksie – en las ‘n nuwe stuk in en maak heel – Ga-el funksie van “redeemer” amp wat saam met “ridder” amp funksioneer.  Soos wat die stukke ingelas word, word die lyn langer en kan die spiraal lyn, die coiled spring, nou opspiraal.  Die twee halwe ronde brode kan hulle kwantum hekke oop en toe klap vir toegang van die groter wordende bewussyne tot elke kwantum vlak.  Elke Pesach, jaar na jaar van die spiraal 9 hoek. 7 jaarlikse Shabbat feestye; bewyssyn vergrotende reisiger op sy pelgrimstog binne die Torah spiraal Bybel boek.

So funksioneer die Personality in die soliede yster spiraal met hoeke saam met die Individuality in die aaneenlopende volume tussen die yster spiraal met hoeke nou saam.  Die samewerking bring die resultaat dat die aaneenlopende volume van individulaleit wel groter word, die bewussyn wel groter word en tog ook op die volgende vlakke kan saam funksioneer as die  Man, op vlak een, en Nature, op vlak twee, en Saint op vlak drie…reg deur tot vlak sewe.  Let nou mooi op – elke volgende level sluit die bewussyn van die vorige level in.  So om te verstaan wat beteken: Hy wat weet dat Natuur = Man,  moet reeds darem Level 2 bereik het en op Level 3 Saints staan om van dit bewus te kan word.   Om groot genoeg bewussyn te kan besit vir die wysheid, insig, Daat.  Dus is Level 7 Individualiteit met 9 hoeke Personality nodig om nou die reg rondom  Nadir onder buite 8, na Logos buite bo 9, se Adony ridder rit van 8×9=72   Naam: Shem 1, Ayin 2, Yisrael Yud Hei Vav Hei 3, Eloheinu Yud Hei Vav Hei 4, Echad 5 te kan maak.  Die tipe “laaste asem” te kan uitblaas; die laaste asem gebed.

001

91

DRIE GROEPE SPARKS

Opsommend:  Die wit perd met die Tav ridder en die Zayin swaard wat die  “sparks” bymekaar maak in Openbaring 6 sodat die “sparks” nou in Genisis weer verskyn, moet Storetjie nou verder oor storie.  Daar is nou nog ‘n benadering en gebruik vir die drie kruise: dit is die drie groepe “sparks“…

Cosmic Doctrine p109: 1. Lords of Flame sparks, 2. Lords of Form sparks, 3. Lord of Mind sparks.  Bestudeer hele hoofstuk 18, maar met die agtergrond wat Storetjie nou gegee het ten opsigte van “laaste asem uitgeblaas” met doodgaan.  Die laaste “spark”, die laaste “actife life force” uitgeblaas uit die vorige lewensvorm, soos aan die einde van ronde Bybelboek beskryf en wat dan in die begin van die ronde Bybelboek verder voortgaan soos reeds beskryf, maar nou in meer detail beskryf word, as die 3 soorte “sparks”, die  drie Adony van sparks

Meer in diepte die “Adony” funksie:  Die drie Adony – Adony of Form, Adony of Mind, Adony of Flame sparks volg verskillende programme, maar die opsommende program word in die ronde Bybelboek se “einde verskuil in die begin” pragtig beskryf.  Die volgende definisies raak egter almal…

CD p110   It (the force of life wat ingeblaas word)  is issued forth as a cloud of sparks. It returns (laaste asem uitgeblaas keer terug) as an orginized set of magnetic, capillary, mass momentum, centifigal, centripital and vertical stresses.  Maar let mooi op, die terugkerende laaste uitgeblase asem uit die vorige Personality is nou in die Individuality

CD p111 The individual sparks, however maintain their individuality, but their group spirit is no longer a separate entity (Personality) but has become “at-one” (Echad) with it.  And therefore it is at-one (Yechidah) with the Logodal consiousness (Aleph Lamed Hei Yud Mem active life force) so that the Oversoul of swarm is the Logos itself.

Nog ‘n belangrike definisie, die rede hoekom die lewenskrag in die lewensvorm moet gaan funksioneer op elke lewensvlak is:   This is the goal of evolution of a life swarm sparks, the at-one-ment of the group soul with the logoidal consciousness whereby the Logos received the fruits of the evolution.

Die Individuality Oversoul met die Logoidale bewussyn ontvang die vrugte, die resultate, die eindprodukte wat net deur die personality “dense” geproduseer kan word.  Die vrugte van ewolusie soos ge-oes word kwantum na kwantum, vir ewig en ewig in die ewig groter wordende roomys “cone” spiraal.

Laat die Gebed aan “HA-ALEPH LAMED HEI YUD MEM” gerig wees. Laat die gebed smeek dat die gebede wat vanaf Man op Level 1 aan Jesus  Christosse op Level 7 gerig is binne die sirkel, nou eerder langs die N1 lyn verleng kan word vanaf  die 7×1=7 Zayin swaard wat oorlog maak, want die 7+1=8 vals Jesus Mashiach, waarvoor gebid word,  hou die swaard vas.  Bid eerder tot die Ware, die Vader in die Hemel van die Hemele, dat die Ware 8 Nadir onder buite die Man kant van die sirkel en die Ware 9 Logos bo buite die sirkel aan die Christosse kant, nou wakker gemaak word in die Bewussyne van die langs die N1, wat die twee punte, die 8 en die 9 verbind, sodat die spin buite om kan begin van die Ware 8×9=72 Naam/Shem en  die 8+9=17 ware Kuf(100) Koning wat die Kuf(100) + Resh(200) + Shin(300) + Tav(400) = Aleph(1000) inlei. Die Nuwe Aleph Hei Yud Hei; die nuwe Aleph Lamed Hei Yud Mem.

CD p65 The ultimate and highest leave taking is leaving the god of religion for the experience of “Aleph Lamed Hei Yud Mem”.  Leaving your notion of god for an experience that transcends all notions.  I and you, this and that, true and untrue – every one of them has its opposite, but behind this duality there is a singularity, over which this plays like a shadow game.  It is in this singularity that you will find an underground channel, a network of interconnectedness, like a second consciousness subway system just under your consciousness level of awareness.  Here in this second consciousness mass transit system, every living being can communicate with every other living being.  In this place of divine interconnectedness, there is no longer a god concept, but an experience, an “Aleph Lamed Hei Yud Mem” experience.  You experience the oneness..(Echad13 + Yechidah 37= 50 Yobel) leave taking, where you experience the thoughts of all living, your living animak – animal friends …straight from the horse’s mouth…

 

NUWE ASEM

Luister nou mooi wat die perd se mond praat, Maatjies: (1.Shem) (2.Ayin) (3.Yisrael “Yud Hei Vav Hei”) (4 “Aleph Lamed Hei Yud Mem”,  “Yud Hei Vav Hei”) (5 Echad).  Dus die (5-in-1) of Yechidah in Echad Yobel, vry van die vorige (9) na binne die volgende (9) buite die vorige (9).  Die (9) tye of dimensies of (9) Sephiroth of (9) kategorië van betekenis vir elkeen van die Aleph tot Tav 22 letters, of die (9) Chinese “Feng shui” blokke van energie vloei.  Al die benaderinge tot binne die (9) se lewe of energie.  Die energie of lewe kan ook die metaboliese lewe of energie genoem word.  Die asemhaling binne die (9) om suurstof of Ruach of lewe te kan bekom binne die (9).  Maar daar kom ‘n tyd wanneer een nou sy tyd kwota van asemhaling binne ‘n (9) bereik het, dan moet hy nou die “laaste uitblaas en nuwe inasem” oorgang fase van (stappe 10 en 11 en 0) doen, soos ook aangedui in Enerology by F.A. Fouche.  Die laaste uitblaas van (9) is..luck, monad, wisdom, humility; dus unify, perspective, wisdom, humility, shrinking ego, wisdom.      

Maar  die nuwe asem  inhaal van stap (10) is nou…(op die woes en leeg nuwe vlak van bl.1 van die ronde Torah boek) …leisure, renew, recreation, regeneration…  Renew…recreate…rejuvnate…plumbing depths of self awereness. Stap (10) is dus entlik nou stap (0) in Level(0) van die volgende (9) wat (1) higher level is.  So (11) Law of Loveliness of Torah (waarna teruggekeer moet word) is dus transform, justice, grace. TAO the way of transformation…attain higher levels…choose higher plane awareness.. en wel op die Level(0) se life van primeval existence universal… Simplify, select correct seed, because what is sown shall be reaped…

Storetjie het tot nou toe die.”El -i- yah” begrip gestorie dat die (“-I-“) in die middel nou een self moet word, maar nou met die benoude asemhaling en hartkloppings ondervind Benyamin dieper dinge.  Daar is nie die letters “e” of “i” in die Aleph tot Tav nie.  So nou moet die asemhaling dieper gedoen word.  In die Paradys of stappe (10, 11, 0) wat stap (9) opvolg en stap (1) voorafgaan, kan “Adam” as die “brein” gesien word en “Chavah” as die “hart” gesien word en die “satan” (die teenoorstaande van Adam) as die “lewer” gesien word.  Die drie rolspelers kan nou ook beskryf word as (El-i-Yah),  maar nou is daar nie die “e” en “i” as letters nie, maar wel as “kentekens” van “lewe” – die “klanke” wat die “asem van die lewe” maak.  So “lewe”.  Watter letters bly oor? (Aleph-Lamed-Yud-Hei) wat nou in plaas van (El-i-Yah) optree.   Wat asem die Adam nou in?  Hierdie (10, 11, 0) asem van die lewe?

Kom dat Storetjie die “suurstof, ruach” asemhaling training of the mind stimulasie oefening bring.  Sien  “Aleph” as die “nuwe asem” van die Lewe, die nuwe (9) vlak se asem bekend as (10,11, 0) of as (Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur) Asem van die Lewe, wat nou ingeasem word deur “Lamed” na binne “Yud Hei”.  Die perde van vuur; die “Aleph-Lamed-Yud Hei” meganisme van asemhaling.  Nou storie Storetjie nog oefening vir asemhaling: “Aleph Lamed Hei Yud Mem” = Aleph Lamed Yud Hei minus die “Mem”, maar “Mem” is die “Natuur” die “vierkant” wȇreld”.  En “Lamed” uitgeskryf is “Lamed Mem Dalet”.  Kyk nou net hoe elke letter op sy eie ook inbring van die nuwe asem van die lewe, die (10, 11, 0) – (0 = lewe), die (Ayin, Ayin Soph, Ayin Soph Aur) beskryf.

hebrew-namesAleph = (“Yud” bo deur skuins af “Vav” na “Yud” onder) dan “Lamed” die “Caf” met die “Vav” wat die “Yud” afbring) dan die (“Yud Hei”) volledige (10 Sephirot met 5 siele). Lamed, die vuurperde, die vier perde. Die “Lamed-Mem-Dalet” is nie net die ortodokste begrip van die Rabbi  man wat sy vrou ken in die Torah nie, nee, hierdie Storetjie bring die asemhaling wat ook die nuwe Asem van die Lewe  moet inbring.   Benyamin spook om te bly leef met die nuwe asem wat moet inkom; die ou asem is nou reeds georden en benut.  Daar moet nou nuwe asem inkom, die 12de meridiane sparks.  Die Benyamin versmoor met die ou asem.  Die hart galop galop galop benoud in smagting in die nag op soek na die nuwe asem.  Die koue sweet van benoudheid na nuwe asem snags word onuithoubaar.  Die planeet moet nou oorgaan in die (10, 11, 0) stappe asemhaal.  Wie hyg saam snags na die nuwe asem?

Die pad is moeilik vir jou en ek waardeer die moeite waarmee jy die NUWE deurbring. Geseënd is jy Seun van die Regterhand!

Kom dat Storetjie nou net die “Lamed” letter alleen as die “El-I-Yah” laat funksioneer om die “nuwe” in te bring.  Daar is die “training of the heart” oefeninge.  (1)”Lamed” uitgeskryf as “Lamed-Mem-Dalet” is waar “Lamed” die “nuwe lewe” deur “Mem” 40 na “Dalet” 4 toe bring.  Dan is daar (2) die opbou van “Lamed” deur  die boustene “Yud” bo-op die “Vav”, bo-op die “Caf” waar die “nuwe lewe” deur die “Yud”  afgebring word deur die “Vav” na die “Caf” toe, heel onder.  Dan volg (3) die groot geheim van die “Lamed” wat (30) werd is; dus 3×10 of volledige Sephiroth, maar ook 36 werd is: dus “Yud 10” + “Vav 6” + “Caf 20″= 36 of 12×3=36, wat met 36-in-1 die Yechidah 37 word.  Maar nou nog ’n groter geheim.  Die geheim van die 3 ongesuurde Pesach brode se middelste ongesuurde brood, wat in twee halwes gebreek word.  Soos reeds bekend, toon die drie ongesuurde Pesach brode die drie kruise van die drie dimensionele van die driehoek ruimte van Level 2 van “man” aan, wat oorkruis moet word na Level 3 se vierhoek ruimte van “nature” (die perd en sy Adony ridder) toe.  Die ewige Program volg die ewige roete; vir agtergrond:

The Aleph Beit p190 Souls beskryf groot geheime, die een binne die ander verskuil.  Wanneer Benyamin die groot prooi verskeur het en elke stuk buit, een vir een op die tafel gesit het, sal die Maatjies sien dat die prooi, die asemhaling en hartklop en longe benoudheid prooi is wat verteer moet word om die  nuwe asem in te bring  vir  die planeet.  Hierdie is die blokkasie punt van al die “gods dienste” wat verhoed dat “man” and “nature” nie “een” kan word nie.  Dat die twee halwe ongesuurde brode “man” and “nature” nie “een” kan word nie; dat “Malchut” en “Yesod” nie “een” kan word nie.  Die hoofprooi wat die Christendom en die Jodedom godsdienste nie verstaan nie: die twee halwe ongesuurde Pesach brode wat beide godsdienste nie verstaan nie. Die antwoord is in die prooi se buit opgesluit

The ultimate and highest leave taking, is leaving the god of religion for the experience of “Aleph Lamed Hei Yud Mem”.  Leaving your notion of god for an experience that transcends all notions.  I and you, this and that, true and untrue, – every one of them has its opposite, but behind this duality there is a singularity over which this plays like a shadow game.  It is in this singularity that you will find an underground channel, a network of interconnectedness, like a second consciousness subway system just under your consciousness level of awareness.  Here in this second consciousness mass transit system, every living being can communicate with every other living being.  In this place of divine interconnectedness, there is no longer a god concept, but an experience, an “Aleph Lamed Hei Yud Mem” experience.  You experience the oneness – Echad 13+Yechidah 37=50 Yobel leave taking, where you experience the thoughts of all living, your living animak.

Your living animals starting with the horse.  Julle sien Maatjies, daar bestaan nie die “man” van Level 1 se godsdiens leuen van “man” alleen oppad “hemel” toe nie. “Man” moet eers “een” of “Echad”  13(12-in-1 ) word met “Nature” die perd, die hond, die bees, die wild, die diereryk, die planteryk, die minerale ryk.  Dus eers dan kan die hele halwe ongesuurde brood, Malchut, nou “een” word met die ander hele halwe ongesuurde brood, Yesod.  Dis nou die “Echad” 13 eenheid; dan kan die 12+12+12=36-in-1=37 Yechidah eenheid volg… Dan kan die “Echad 13 + Yechidah 37 = Yobel 50 “eenheid” volg.

92

30/36 TZADDEKIM

Aleph Beit p190 In every generation there is a small number of hidden Tzadekim whose devotion to “Ha-shem” in learning and good deeds upholds the “world”.  In one place the sages refer to 30 such Tzadekim and in another to 36 such Tzadikim.  The three components of the form of the letter “Lamed” = 30.  But Yud(10)+Vav(6) +Caf(20) = 36.  (Sien nou die “Bet”2 Hemelse Moeder x “Lamed” 36 = 72 Name (Ha-shem 72) of Bet(2) x 30=60 Samech = volle Shekinah lewe).  In general the “tzadik” corresponds to the Sephirah Yesod (foundation) the 6th Sephirot = emotion of the soul (6 tot die mag 2 of 6 x 6 =36) besides the underground route of 6.  30 reveals the branches of inter inclusion that are present. (The holy network of the horse whisperer, nature talking to you, the crystals talking to you).  These holy souls, ever involved in revealing “Malchut” to the world (thus effecting the union of Yesod and Malchut)  Dus nou word die twee “heel” halwe ongesuurde Pesach brode een gemaak – man and nature).  Second to the king, see letter “Bet”=2, the 30 of Lamed is correlated to the 30 days of the month, to the 30 generations of the Yisrael Program, from Abraham to melek Yahshuachu.

Hier is die groot geheim van die eerste halwe “heel” ongesuurde Pesach brood verskuil, die geheim wat die godsdienste van die ortodokse Jodedom en Christendom nie van weet nie. Let mooi op: wanneer mens die drie ongesuurde Pesach brode maak, maak een eers drie heel brode en dan breek een die middelste brood in twee halwe dele.  Hierdie ongesuurde Pesach brood maak en bak en breek proses is die voorbeeld hoe een se bewussyn, een se consciousness nou groei.  Die begrip is eers een as geheel, dan word die een geheel bewussyn begrip in twee gedeel, wanneer die een halwe deel nou as die volgende ongesuurde brood geëet word met Pesach, dan neem die bewussyn aan die een halwe deel, nou die hele deel brood of hele prent in die bewussyn is. Let mooi op… Die volle siklus vanaf volmaan tot volmaan is ongeveer dus na benadering 30 dae, (baie belangrik want dit is die ” x/100″ David vergrootglas bewussyn en nie die 28 dae siklus wat nou die (“3 jaar” of “3 kruise”-in-1) “x/1000” Shlomo vergrootglas bewussyn is nie.

David = Dalet(4) + Vav(6) + Dalet(4) = 14, dus die ware (“x/1000″Shlomo vergrootglas vergroting van bewussyn van die 28 dae maand se hele ongesuurde Pesach brood bewussyn) se halwe 14 dae (14+14=28)  bewussyn.   Onthou met enige bewussyn groei, geld die “opspiraal bewussyn sirkel wet” van die einde bewussyn is in die begin bewussyn en die begin bewussyn in die einde bewussyn, weggesteek.  So die maak van die drie ongesuurde Pesach brode bewussyn en breek van die een brood bewussyn in die op spiraal se geheim, moet nou deeglik bestudeer word.  Daar is die “volmaan” bewussyn begrip, dus die vol of heel ongesuurde Pesach brood bewussyn.  Die 30 dae of 28 dae bewussyn/mind “consiousness”.  Maar nou is daar ook die donkermaan/nuwemaan of 14 of 15 dae, of “halwe maan-d” of halwe ongesuurde brood bewussyn.  Die hele ongesuurde Pesach brood word nou in twee gebreek – let nou mooi op waar en hoe.  Vanaf Abram tot Yosheachu, net voor vernietiging van die eerste tempel of liggaam is 30 geslagte.  (Die heel eerste ongesuurde Pesach brood, voordat brood in twee gebreek word, tempel vernietig word.)  Maar die bou van die tempel neem die tyd van die geslagte vanaf Abram na Shlomo = 15.  Die 15 stem ooreen met die “waxing of the moon” se dae – die groei fase van die maan.  Dus dit neem van donkermaan net 15 of 14 dae om volmaan te word, maar die geheim is dat dit eera 15 of 14 dae geneem het om donkermaan te word.  Twlight 6 ure + nag 6 ure + twilight 6 ure + dag 6 ure = 24 ure,  Dis dieselfde as 7 dae afneem van die maan + 7 dae afneem van die maan = 14 dae = donkermaan, plus nou 7 dae toeneem van die maan + 7 dae toeneem van die maan =14 dae = volmaan.

So die geheim is dat die Shlomo tempel net die een halwe ongesuurde Pesach brood is, net die een halwe bewussyn begrip is, net die “man” bewussyn is en nie die volledige “man + nature” bewussyn is nie.  Die begin volledige Shlomo helfte bewussyn, die groeiende 15 of 14 dae tot volmaan tempel of liggaam bewussyn, is in die  einde bewussyn, die 14 dae donkermaan bewussyn verskuil.  Die “man” volmaan 7+7=14 dae bewussyn is verskuil in die “nature” 7 +7 =14 dae donkermaan bewussyn.  Die volmaan halwe brood se halwe bewussyn is verskuil in die donkermaan se halwe bewussyn en omgekeerd.

Om dus uit die 4 kwarte van die 7 dae elk nou die 4×7=28 volle waarheid bewussyn te bekom van die 4 x 7 = 28 vers diepte geheim van die ronde Torah of Lewende Woord.  Moenie dat die “hele” een halwe, of “7 +7=14” Pesach brood bewussyn die Maatjie verwar met die idee dat dit nou die volledige Onderself of Personality en volledige Boself of Individuality is nie.   Nee 7 + 7 = 14 is maar net die Shlomo 14 dae van donkermaan tot volmaan – daar kort nog die 7 + 7 = 14 van die volmaan tot donkermaan.

Storetjie het nou die 7+7= 14 “waxing” of the moon aangedui.  Nou volg die “waning” die afneem of the moon. Vanaf volmaan na donkermaan. Die sleutel gedeelte wat die godsdienste nie verstaan nie.  The waning of the moon of Yisrael begins from Slomo’s son, Rechavam, in whose generation the kingdom of Yisrael was divided…

So elke Pesach wanneer die een ongesuurde Pesach brood nou gebreek word, moet die begrip van die seun van Shlomo Rechavam wat die koningkryk in twee verdeel het, duidelik aan die gaste oorgedra word.

The waning (vanaf volmaan tot donkermaan ) continued for 15 generations… (15 dae).  Let op 15-14 =1 en weer 15-14 = 1, dus die “1” beskikbaar vir Echad 12 + 1 =13 asook die 36 + 1 = 37 Yechidah;  ook die 7×7=49 +1= 50 Yobel = Echad 13+Yechidah 37 =Yobel 50)  until Yashiayachu of the house of David, one of the greatest Tzadikim was murdered. (Yahshua is as Pesach lam geslag)  dus is die afneem 15 dae (7+7=14) van die volmaan na donkermaan helfte brood bewussyn nou bekend gemaak.  Die geheime van die spiraal wat op spiraal met die kwantum punt waar die begin en einde ineen verskuil is, sodat begin en einde verdwyn en daar net die “nou” is wat die die proceed “nou” is, die  op- spiraal kwantum proceed  “nou”.

 

93

DIE DAWID VOLMAAN ETE

6Opgesom kan gestel word dat die Shlomo vanaf donkermaan tot volmaan, twee Shabatte is, dus 7+7=14 of 7×7=49; asook die David vanaf volmaan tot donkermaan twee Shabatte is, dus 7+7=14 en 7×7=49. Dus die twee “heel” halwe ongesuurde brode, 49+49=98, dus 9+8=17, dus 1+7=8 die ware Mashiach 8.  Of ook 9×8=72, die ware 72 Name Mashiach, of ook die 7×2=14, die ware 7×7=49 van die  12×4=(48-in-1)  gesuurde brode van Shavuot – die spieëlbeeld van Chanukah, die ware lewende tempel.

Dit is hoekom die hou en gedenk van die David volmaan, die Dalet(4)+Vav(6)+Dalet(4) = 14 ete, se diep begrippe, naas die besnydenis verbond  die diep begrippe van die Pesach maal en die hou en gedenk van die begrippe van, van Shabat 702, dus 7+2=14, dus die twee kinders van “14 dae” elk, die 28 volmaan, die volmaan kinders.  Die donker tot volmaan David maal, seun – Shlomo se 14 dae en die (donkermaan) volmaan David maal seun, Yahoshua se 14 dae.  Shlomo en Yahshua is seuns van David, seuns van die David maan ete.  Die twee halwe ongesuurde Pesach brood of bewussyne, naamlik Shlomo en Yahshua twee(halwe) brode of bewussyn van die  een heel brood of bewussyn, maar nou genoem die David brood of bewussyn.  Die groot verwarring wat die godsdienstiges beleef met hulle Jesus godsdiens vir die net Yahshua halwe brood bewussyn, en die Shlomo tempel godsdiens met hulle  halwe brood bewussyn,  neem die Shabbat Shalom weg.  Oorlog word gemaak as gevolg van halwe waarheid bewussyne.

Level 6 = soul = 6×6=36 en 3×6=18, maar 18×2=36 en 36×2=72, dus  elke kwart =18, dus 4×18 = 72, en die 72 is die ware 7×2=14 van die David tot Yahshua se 14 dae, soos aangedui deur die Abram tot Yahshua se 30 volmaan geslagte.  Asook die 72 Name of 7×2=14 van die David tot Shlomo dae, soos aangedui deur die verdeling van die Yisrael koninkryk deur die Shlomo seun Rechavam.  Dus is daar nou die Shekinah naam van 72+72=144 nodig om die ware heel brood, die ware heel bewussyn, die ware uitblaas asem en inasem, die ware donkermaan bewussyn en die ware volmaan bewussyn te kan bekom.  Dus die Vav(6) donkermaan en Vav(6) volmaan bewussyn van die 6×5 siele, die 30 Lamed bewussyn, maar ook die 6×6=36 bewussyn van die Yud(10) +Vav(6) + Caf(20) = 36.  Dus een kwart van die 36×4=144 bewussyn wat nodig is vir die siel.  Wat beskryf dit?  Dit bevestig die groot groot groot groot (4x) waarheid dat net, ja maar net die “Dalet 4″, die level met 4 hoeke struktuur, die Nature Level kan red.  Die “man” Vav(6) se siel 6 dus 6×6=36 moet een word  met die Nature se 4 hoek level ruimte, dus 36×4=144 en  1×4=4 en 4×4=16 en 1×6=6.   Die mens van die planeet sal eers een met die natuur van die planeet moet word, daar is geen ander pad nie.  Man(6) se Soul(6) = lenience (sagtheid, toegewendheid) = purification = altruism = (naasteliefde,onselfsugtigheid) = refine = purify for love = low pressure system,  moet dit gee vir (4 – Nature) om nou die volledige kwantum sprong, dus 6+4=10, man + nature = nuwe kwantum.  Die hele planeet se “man” moet “een” word met die hele planeet se “nature”.  Lees nou weer die volgende stukkie…

The ultimate and highest leave taking is leaving the god of religion for the experience of “Aleph Lamed Hei Yud Mem”.  Leaving your notion of god for an experience that transcends all notions.  I and you, this and that, true and untrue – every one of them has its opposite, but behind this duality there is a singularity, over which this plays like a shadow game.  It is in this singularity that you will find an underground channel, a network of interconnectedness, like a second consciousness subway system just under your consciousness level of awareness. Here in this second consciousness mass transit system, every living being can communicate with every other living being.  In this place of divine interconnectedness, there is no longer a god concept, but an experience, an “Aleph Lamed Hei Yud Mem” experience. You experience the oneness…(Echad 13+ Yechidah 37= 50 Yobel) leave taking, where you experience the thoughts of all living, your living animak.

Hierdie is die reiniging/ purification deel, die Malkut en Yesod eenmaak deel wat die “man” self moet doen; moet dit nie verwar met die volgende stappe nie.  Die Christen godsdiens het al die stappe verwerp en een groot genade redding van net die “man” gemaak.  “Man” kan maar “Nature” opblaas met sy bomme en verkrag met sy frakturing, en al die diere en plante uitwis en Moeder Aarde skend na willekeur, want hy gaan alleen hemel toe.  Hoe aaklig…

Daarom Maatjies moet die “nuwe maan’d” met die aantoon van die eerste sigbare teken gedenk word, want dit toon die begin van die 14 dae van die groei van die maan vanaf donker maan tot volmaan; dus die een halwe ongesuurde Pesach brood.  Asook die begin van die nuwe maan’d. Die volmaan ete moet ook gedenk word met volmaan, want dit toon die ander helfte ongesuurde Pesach brood, die ander 14 dae, die afname van die maan, se begin aan wat eindig met donkermaan.  Maar dit is nie die volledige prent nie.  Hier bring Benyahmin nog buit.

Die maan het nie sy eie lig nie.  Die maan weerkaats die son se lig.  So wat is volmaan en wat is donkermaan? Volmaan is wanneer die maan die volle son weerkaats. Donkermaan is wanneer die maan geen son weerkaats nie.  Hier moet in die agtergrond van die bewussyn nou die…”as god” en “like god” but “not god” gehou word.  Want die ongesuurde Pesach brode het met bewussyn groei te doen; die ongesuurde Pesach brode bewussyn.  Die dualistiese nie suurdeeg of goed, en met suurdeeg of sleg bewussyn.  Die god en satan bewussyn, saamgevat deur die eers een heel brood en dan die breek wat nou  twee halwe brode gee en dan weer een heel brood of bewussyn begrippe moet word, is nie so eenvoudig soos wat dit met die eerste oogopslag  voorkom  nie.  Nee Maatjies, dit is nie die storie van een heel ongesuurde brood se -gesondig- sondeval; twee halwe ongesuurde brode -vergiffenis- weer terug na -een heel ongesuurde brood nie.  Julle sien Maatjies, daar is baie meer verskuil.  Die maan weerkaats die son se lig met volmaan, maar die maan toon net altyd sy een kant vir die aarde.  Hoekom?  Omdat die maan met donkermaan nie die son se lig weerkaats nie, maar die son agter die volmaan son, se lig weerkaats.

Ja Maatjies, Einstein is verkeerd; daar is die donkermaan son agter die volmaan son se weerkaatsing wat 49 keer sterker en helderder is.  So donkermaan is eintlik die 49 sterker son se maan wat weerkaats word.  Donkermaan is die 49 keer helderder son se bewussyn wat weerkaats word.  Donkermaan is die 7 x 7 = 49 dae van tel van die Omer vanaf die volmaan se twee halwe ongesuurde brode son na die Shavuot se ge-suurde twee brode 49 dae later, 7 Shabatte later.  Ja gesuurd =verlore seun= teruggekeerde volledige sirkel voltooide spark.  Die by varke vermenging gedraaide verlore seun – teshuvah met havayah.  Wat beskryf dit alles?  Dit toon dat die een ongesuurde brood met Pesach, wat in twee halwe ongesuurde brode met Pesach gebreek is, die hele Yisrael David se Shlomo seun en Yahshua seun,  twee halwe ongesuurde brode, hierdie son se volle of geen weerkaatsing bewussyn beskrywing, nou ‘n kwantum sprong maak  na die Shavuot/Chanukah 49 keer helderder donkermaan en volmaan son weerkaatsing.  Dus beskryf deur die twee gesuurde brode wat van die Omer dae aftel koring gemaak is.  Die 49 dae Teshuvah met Havayah, nuwe twee gesuurde brode.    

94

DONKERMAAN-VOLMAAN INPERKING

Met die nuwe bewussyn van die Shavuot ge-suurde brode wat die Pesach se on-gesuurde brode 7×7 perfekte Shabatte later (die 7 jaar Shabatte van die heilige feestye) vervang het, lees nou weer mooi die stukkie totdat die diepte daarvan insink. Let mooi op wat gedoen moet word om die “eenword” bewussyn te bereik.  Om die donkermaan van die son se volmaan, en donkermaan van die 49 x helderder son, bewussyn te kan bereik, moet die Yobel 50 van die son se volmaan en donker maan bereik word.  Lees weer mooi…

The ultimate and highest leave taking is leaving the god of religion for the experience of “Aleph Lamed Hei Yud Mem”.  Leaving your notion of god for an experience that transcends all notions.  I and you, this and that, true and untrue – every one of them has its opposite, but behind this duality there is a singularity, over which this plays like a shadow game.  It is in this singularity that you will find an underground channel, a network of interconnectedness, like a second consciousness subway system just under your consciousness level of awareness. Here in this second consciousness mass transit system, every living being can communicate with every other living being.  In this place of divine interconnectedness, there is no longer a god concept, but an experience, an “Aleph Lamed Hei Yud Mem” experience.  You experience the oneness – Echad 13 + Yechidah 37 = 50 Yobel leave taking, where you experience the thoughts of all living, your living animak.

Die letter “Lamed” bevat ook “Mem” die fontein van wysheid. “Mem” = 40, dus “Dalet 4” in die volgende kwantum.  Of “Dalet”4 = “Nature” van ongesuurde brode volmaan en donkermaan en “Mem”40 = “Nature” van gesuurde Shavuot brode van donkermaan en volmaan van +49 keer helderder en groter en mooier van die volgende kwantum soos deur “0” aangetoon.  Met die bewussyn kom kan daar nou na die begrip “genade” gekyk word – die “slegs uit genade” wanbegrip, misbruikte begrip, misplaasde begrip deur die Jesus Christendom godsdiens.

Op Shavuot, dus die nuwe donkermaan en nuwe volmaan van die 49 x helderder son met sy twee ge-suurde brode, sy “Echad”=13 bewussyn, vind die nuwe “een geword met”  bewussyn, nou die volgende: “Mem”=13 “Echad”=13, liefde, “Aleph Hei Bet Hei” = 13, maar die ware “Genade”  –  “Havayah” = 26 dus 2×13.  Dus die eenheid “Echad”13 + liefde “Aleph Hei Bet Hei”13 = 26 = genade “Havayah” – die naam van Genade.  Dus daar bestaan net die genade, die “Havayah” = 26 = Yud Hei Vav Hei genade wat verbind is aan die “13 attributes of mercy that was revealed on Shavuot at Sinai”.  Daar bestaan geen genade sonder die Torah nie, daar bestaan geen grenslose liefde nie, dit is die 25 Des. Jesus godsdiens leuen.  Daar bestaan geen skepping sonder die “Ring Pass Not” nie.  Daar bestaan nie net “Chesed” genade of liefde nie, daar is ook die Geburah beperking, die Geburah “Ring Pass Not”.  Daar is twee gesuurde brode, maar hulle is gekoppel aan Shavuot se Torah se ‘Shem Ayin Yisrael Yud Hei Vav Hei, Elohim Yud Hei Vav Hei “Echad” 13 + “Aleph Hei Bet Hei” 13 = 26 =  “Havayah” = Heilige Genade.  Daar bestaan net die een Shavuot Torah gedefiniëerde genade en liefde eenheid bekend as die essensiële genade Naam “Havayah”.  Sonder die heilige essensiële Naam van Genade (Havayah) se “Echad” eenheid + (AHBH) “Aleph Hei Beit Hei” bestaan daar nie genade nie.  Daar bestaan geen genade buite die geopenbaarde oop Mem en geslote toe Mem, dus geopenbaarde Torah en ongeopenbaarde Torah nie.  Die genade is daar om die wysheid te bekom, nie om daarvan kwytgeskeld te word nie.  Die vier – hou en doen (1) my Name (2) Shabatte (3) gebooie, verordeninge (4) insettinge, geld nog en geld vir ewig.

Nou dat Storetjie se Benyahmin die vals genade prooi verskeur het en vervang het met die ware genade buit, moet dieselfde nou gebeur met die vals “25 Des. Jesus (sonder Torah) is die Weg” godsdiens prooi wat verskeur moet word, en die ware “Shin Beit Yud Lamed” pathway weg buit wat voorgesit word.  So met “Atbash” (die letter geheime formule van einde tyd in begin tyd, of spieëlbeeld tyd, in spieël tyd, weggesteek. (Want met geen ruimte soos “Yud” is net “nou” tyd, maar met “Mem” ruimte is daar tye.)  Die 10de letter van agter af = “Mem” 40, word nou die 10de letter van voor af = “Yud”10.  “Mem” 40 = 4 x “Yud” 10, wat beteken dat “Mem” 40 of “4 volume dimensie” dus nou 4 x die “Yud”10 se “een volume dimensie” is. Wat beskryf dit?  Dit beskryf die “Yud” as net die punt, die geen lyn, geen dimensie, dan volg daar – een lyn, een dimensie en dan – twee lyne, twee dimensies, dan drie lyne – drie dimensies en vier lyne, vier dimensies, ens. Maar “Yud” se wonder is dat al die 10 lyne vanaf geen dimensie tot 9 dimensie of lyne wat oorspring in 10 of “die nuwe” reeds ingebou bevat.  Maar die “Yud” is die “druppel water” en die “Mem” is die “massa” of “dimensie volume water” so die ware “Shin” korrekte “weg”, die “Shin Beit Yud Lamed” weg moet nou oor gestorie word. Die “Shin”=waarheid.

Die “Beit”= vierkant met een oop kant, wat toon dat die 4-kant, of 4 hoek level, of “nature” level nou wag vir die “Yud” as “een lyn,” die “man” met die “Yud” as “Yud=10” potensiaal van level een om “EEN” Echad met  die “nature” level te word.  Die volgende letter wat die ware “weg” aandui is “Lamed”, die “Wa van Vuur”.  Die “Merkavah” die “meganisme” van lewe wat die ware “weg” volg.  Die “144” Name meganisme van die ware “Shin Beit Yud Lamed” pathwayDie geheim om vir die eerste 14 dae vanaf donkermaan (nuwe maan) tot met volmaan die bewussyn so groot as moontlik te maak en dan om gedurende die 14 dae vanaf volmaan tot donkermaan die volume bewussyn nou weer in te perk tot een punt.  Onthou Maatjies die verskil tussen “beperkte” bewussyn of groot maar “ingeperkte” bewussyn, wat reeds oor gestorie is?  Oftewel die stappe van die energie sirkel?

Die vals weg van net glo, net genade, geen Torah, geen volmaan, geen donkermaan, geen nuwemaan, 25 Des. “ek is die weg” Jesus prooi, word nou deur Benyamin die Wolf verskeur en die ware ” Shin Beit Yud Lamed” weg buit word op die nuwe-maan en vol-maan en donker-maan, maaltye tafels  geplaas.

Cosmic Doctrine p152 beskryf hoekom die maaltye so ontsettend belangrik is.  Die 14 dae vanaf Nuwemaan tot Volmaan bring die nuwe energie, nuwe lewe, nuwe asem, nuwe groter bewussyn in bestaan.  Maar wanneer die “nuwe” nou nie deur die 14 dae vanaf Volmaan na Donkermaan ingeperk word tot die een punt Yud nie,  gaan die “nuwe” lewenskrag, nuwe  bewussyn verlore.  The Law of Limitation moet toegepas word.  Die 14 dae vanaf Volmaan tot weer Donkermaan moet die Law of Limitation toegepas word.  Die heel ongesuurde Pesach brood moet in twee gebreek word.  Die een helfte moet weggesteek word.  Die wysheid van Chokmah of Shlomo word in twee gedeel deur “Binah”= twee en Shlomo se seun verdeel die koningkryk in twee.  Maar “Binah=2” bestaan uit 3 sye en 1 oop sy vierkant, die “nature” waar “man” nou “Echad” (eenheid) =13= “Mem” (wysheid) = 13 + A H B H (liefde) =13= Havayah (genade ) = 26 = 2×13 (gesuurde brode) = saamgevat, limited” is, kan hy deur die oog van die  naald, die gaatjie in Yud gaan,

Die bewussyn beweeg deur “Yud” as die koppeling opening tussen elke letter van die 22 letters van die “manifest” en die “unmanifest“.  So daar is ‘n “Beit”=2, dus tweerigting vloei deur “Yud”.  Die “manifest mould” se produk terug na die “unmanifest“.  Dan ook die volgende ingeperkte kwantum “unmanifest” wat weer in die “manifest” kant, die 22 letter “Torah” kant, die “Atah” kant as “Aleph” tot “Tav” elke letter, deur die vyf siele “Hei” proses mould van donkermaan na  nuwemaan na volmaan na donkermaan, moet gaan.  Die “Dalet” 4, of “Mem” 40 of “Tav” 400 prossesse, die wynmaak en wynsak prosesse, vir ewig.   Hierde is die ware weg “Shin Beit Yud Lamed” waarvoor daar die ware genade “Havayah” of “Hei Vav Yud Hei gegee word om die “om te kan lewe” – se taak, se “lewensopdrag” se bewussyn kan bemeester. Daar is geen “weg” of “genade” buite die Torah nie.  Alle bewussyn begrippe is binne die Torah.

Opgesom, die “Shin Beit Yud Lamed” weg en die “Havayah” genade om die weg te mag volg, neem die een wat volhard tot by die “Yud” life force present within every created being.  Daar bestaan die 4 vlakke wysheid van lewe.  In Atziluth – oorsprong van die siele.  Beriah – skepping. Yetsirah – formasie. Asiyah – aksie.  Hierdie vier vlakke van wysheid van “Hei Aleph Lamed Hei Yud Mem” het Shlomo as “Aleph Lamed Hei Yud Mem” besit.  Net soos Enuck.  So die Shlomo het met wysheid as “man” die geheime vertel van alle lewe, “nature” lewe ingesluit,  aan ander “man” omdat hy as “man” “een” was met “nature” en self met hulle “gepraat”  het.  Hy het dus nie net “van” alle lewe gepraat nie,  maar het ook “met” alle lewe “gepraat” met die insig, die bewussyn, die  nederige klein “Yud” bewussyn “consciousness“.  Lees nou weer die stukkie….

001The ultimate and highest leave taking is leaving the god of religion for the experience of “Aleph Lamed Hei Yud Mem”.  Leaving your notion of god for an experience that transcends all notions.  I and you, this and that, true and untrue – every one of them has its opposite, but behind this duality there is a singularity, over which this plays like a shadow game.  It is in this singularity that you will find an underground channel, a network of interconnectedness, like a second consciousness subway system just under your consciousness level of awareness.  Here in this second consciousness mass transit system, every living being can communicate with every other living being.  In this place of divine interconnectedness, there is no longer a god concept, but an experience, an “Aleph Lamed Hei Yud Mem” experience.  You experience the oneness – Echad13+Yechidah 37= 50 Yobel leave taking, where you experience the thoughts of all living, your living animak.

95

DIE WARE MEESTER

Nou volg die volgende stuk buit wat Benyahmin voorsit.  Dit is die geheim van die ware “Meester”.  Dus die ware twee gesuurde brode van Shavuot.  Die ware meester van die Shavuot dag van die gee van die volle ware eerste twee tablette van die Torah.  Die ware meester wat die ware weg is, die “Shin Beit Yud Lamed” ware weg.  Die ware genade, die “Havayah” genade om die wysheid-eenheid in die bewussyn te bemeester, dus die ware volledige “Beit” of tweerigting meester te word van die ware “Shin Beit Yud Lamed” weg.  Cosmic Doctrine p220 se skets toon die ware Meester geheim.

008CD p221 toon die skets die “meester” reg in die middel aan, met weerskante, na onder “saints”, “nature”, “nature”, “man” en na bo “angels”, “arch angels”, “christs”.  Reg in die middel is Level 4.  Reg in die middel is die drie rigting, drie dimensionele kruis.  Die ware meester van Level 4 is dus meester,  na onder van  die “saints” en “nature” en “man”, asook meester na bo van die “angels” en “arc angels” en “christs”.  Onthou nou egter dit is binne die sirkel.  Wanneer die vlak van meesterskap bereik is moet nou die 8 van “nadir” buite onder die sirkel bereik word en dan die regsom op weg gevolg word na 9 Logos bo buite die sirkel of Heelal, dan volg die weg na die “Logoidale Oog” tussen die Heelal en die Kosmos.  Die volledige weg, die ware weg “Shin Beit Yud Lamed” benodig die ware twee Torah  tablette wat eerste vir die “Mosheh en Yahshua en Eliyah” meesterskap meganisme gegee is met Shavuot; die 7 x 7 perfekte Shabatte fees. Die wysheid en insig en Daat kennis van die Shavuot fees se ware Torah word alleenlik verkry indien die voorgeskrewe maaltye van die14 dae van die nuwemaan tot volmaan vergroting tot die Lamed grootte van Torah bewussyn geëet word en dan die maalye van die 14 dae van inperking tot met die Yud van die Torah grootte van die vorige 14 dae se bewussyn vergroting gedoen word.  Limitation is the first law of manifestation…die nuwe lewe vanuit die “un-manifest” moet manifesteer in die “manifest”.

Daar is 12 maande, daar is 12 strale, maar daar is 6 radiale wat bestaan uit 2 strale.  Die beweging van elke travelling atom spark is in die 8 vorm, reeds oor gestorie.  Nou op bl 220 toon dit duidelik dat die ware Meester in die middel dus nou met sy 8 beweging deur die “man” onder draai en ook deur die “christs” bo draai.  Dan deur die “nature” onder en ook deur die “arc angels” bo draai.  Dan deur die “saints” onder asook deur die “angels” bo draai.  Of omgekeer, begin in einde verskuil wet.  Meester in middel met “saint” in onder sirkel van 8 en “angel” in bo sirkel van die  8.  Dan “nature” in onder sirkel van 8 en “arc angel” in bo sirkel van 8; dan “man” in ondersirkel van 8 en “christs” in bo sirkel van 8.  En dan buite is die hele “8” nou onder buite wat regsop om, na “9” buite bo beweeg – die 8×9=72 ware uittog, of ware “Shin Beit Yud Lamed” uittog of weg.  Onthou Maatjies, hierdie is slegs “training of the mind”.

Bogenoemde beteken dus dat die ware twee “gesuurde-brode-meester” nou meester is van (“saints” +”angels”) en (“nature”+”arc angels”) en (“man” +”christs”).   Die (“8″+”9”) van regs op buite om, die Benyamin seun van regterhand, die laaste stam, die 12de straal of 6de radiaal of  (Vav 6), of 6 wat nou die (8 tot 9 )=72 opmaak; die(ware meester) van die(ware weg) Shin Beit Yud Lamed.  Daarom  is dit duidelik dat die hoër boom se “Yesod” die boom se “Kether” rol vertolk teenoor Malchut, wat nou weer die laer boom se “Kether” rol vertolk.  So wanneer die 14 dae vanaf die volmaan of vol, nie ingeperkte bewussyn, nou eindig in donkermaan se ingeperkte bewussyn, wat “limitation” en “manifistation” beteken, vind daar nou die “manifistasie” van die boonste Boom plaas deur “Yesod” wat die boom se “Kether” rol vertolk binne in “Malchut” wat die “Kether” se rol van die onderste Boom vertolk.  Maar volgens die begin in die einde verskuil en die einde in die begin verskuil, vind die omgekeerde ook plaas.  Dus kom daar nuwe ingeperkte lewe in na “Malchut” en gaan daar geordende krag/ lewe terug uit Malchut.                                                                                                                     Die ware Meester of Adony is die die een wat vir die wonderlike ewige “proceed” lewe se nodige geskrewe “Aleph- Tav” “Torah” as “Atah” optree.

The Aleph Beit p163 Abram first crowns the second series of 10 at the Level of Worlds as reflected by his great knowledge of the workings of nature, and then is taken out of Worlds as is said.. ‘And Ha shem took Abram outside – outside the universe. (nou geneem na Nadir 8 en Logos 9) Here Abram reached the true consciousness of souls.  Afterwards when the “Hei” was added to his name at circumcision, he reached consciousness of divinity.  Die Meester (angels+saints) (arc angels+nature) (christs+men), (Vav 6) word uit die Heelal geneem en (Nadir 8+ Logos 9) word hom toegevoeg.  Nou eers dring die besnydenis se ontsettende groot en diep begrip tot die Maatjies deur.  Met die nog dieper en meer bewussyn van die stamvader van die “Yud Hei Hav Hei” + “Yud Shin Resh Aleph Lamed” (Yisrael) se program waar albei se name met “Yud” begin en die “Aleph” van die “A” van Abraham nou 2 x “Yud” bevat – so lees nou asseblief weer die tema stukkie deur:

The ultimate and highest leave taking is leaving the god of religion for the experience of “Aleph Lamed Hei Yud Mem”.  Leaving your notion of God for an experience that transcends all notions.  I and you, this and that, true and untrue – every one of them has its opposite, but behind this duality there is a singularity, over which this plays like a shadow game.  It is in this singularity that you will find an underground channel, a network of interconnectedness, like a second consciousness subway system just under your consiousness Level of awareness.  Here in this second consciousness mass transit system, every living being can communicate with every other living being.  In this place of divine interconnectedness, there is no longer a god concept, but an experience, an “Aleph Lamed Hei Yud Mem” experience.  You experience the oneness… Echad 13 +Yechidah 37 = 50 Yobel leave taking, where you experience the thoughts of all living, your living animak.  Animals, (angels+saints) (arc angels+ nature) (christs+men).

Om dus nou weer in die “training of the mind” gimnasium die “drie kruise apparaat” nader te bring, en die keer vir hulle drie die volgende drie oefen toebehore aan te skroef. (1) Die maande wat loop vanaf nuwemaan tot volmaan tot donkermaan tot nuwemaan. (2) Die manlike besnydenis verbond (3) Die week Shabatte en drie feestye jaar Shabatte.  Kom dat die drie bewussyn fiksword oefeninge nou gedoen word op die drie apparaat. Die eerste vraag moet dus wees dat hoekom die 25 Des. Godsdiens nou so ten volle weggedoen het met die drie apparaat?  Die week Shabbat is verskuif.  Die jaar Shabatte feestye is verwerp. Die besnydenis verbond is verwerp.  Die rede hoekom die drie kruise so volledig verwerp is, is omdat die drie kruise die sleutels is wat die bewussyn oopsluit tot die broodnodige begrippe soos wat Storetjie pobeer bring.  Die begrippe is so diep en groot, daarom is die toegang tot hulle so fanaties weggeneem vir die gewone skape.  Maar wanneer die gewone skape net gehoorsaam die drie apparaat in die gimnasium gereeld op hulle bepaalde tye gebruik in hulle “training of the mind” om hulle bewussyne te vergroot en fiks te kry, sal dit gebeur want dit is die Havayah genade verbond.  Die korrekte maande almanakke moet self gemaak word en bestudeer word.  Watter 14 dae is bewussyn toeneem dae tot volmaan en watter maand is betrokke by watter bewussyn.  Asook watter 14 dae is die dae vanaf volmaan tot donkermaan vir elke maand en wat is elke maand se tipe bewussyn inperking vir die maand se tipe manifestasie.

Die twee halwe ongesuurde brode is die meganisme wat die twee heel ongesuurde brode nou ombou in die twee heel gesuurde brode met Shavuot 49 dae of 7 Shabatte later.  Dus die twee pilare van 11 letters elk as die ongesuurde kwantum, word omgebou na die twee pilare van 11 letters elk van die volgende kwantum.  Dus die 11 stadium van die energie siklus se 1 tot 10,11,0.  Dit is met die meganisme waarby die donkermaan, nuwemaan, volmaan, donkermaan, ook betrokke is.  Die opbou van bewussyn volume en dan die inperking van die bewussyn volume sodat nuwe manifistasie kan plaasvind.

Kom daar word nou weer drie ander toebehore aan ons drie kruise of pale apparaat in die “training of the mind” gimnasium aangebout. Dit is nou die drie “Lords”/ “Meesters” /”Adony” (1) Lord of Flame. (2) Lord of Form. (3) Lord of Mind soos gevind in Cosmic Doctrine bl 220 se diagram.  Let mooi op die “Flame” en groei met een aaneenvloeiende stroom.  Die “Mind” het die “donkermaan” en “volmaan” geheim.  Die “Form” groei egter met kwantums.  Let ook op dat die drie “Lords”/”Adony” uit die ware Logos driehoek piramide kom.  Let ook op dat die “Master” op nommer 4 “plane” en “globe” bly en dat die nommers na  bo loop na “3”en”2″en”1″, asook na onder na “3”en”2″ en”1″ in die “Globes” maar wel in die Planes na bo vanaf “4” “Master” met nommer”5″ en “6” en “7”in die “Planes” asook  na onder vanaf “Master” vanaf “5” en “6” en “7” in die Planes. Groot geheime is hier verskuil.

002-2-small96

SOMETHINGNESS MEGANISMES

Dit gaan oor die “ewige ewolusie” wat plaasvind se “meganismes”.  Die “drie meganismes” wat “in een” saamgevatte identiteit funksioneer. Bv. die “in een” identiteit in die middel, die “Adony” die meester op Level 4 of Globe 4  of Dalet(4) waar daar die “3” meganismes bokant “Adony” is en die “3” meganismes onderkant “Adony” is.  Wanneer die “3” bokant en hulle Maatjies onderkant (die “Adony” of “Dalet” of “Malchut”)  nou ook “een” gemaak word, Bv. “angels en saints” + “arc angels en nature” + ” christs en men” en die “3” nou in die driehoek geplaas word wat die basis is van die driehoek “capstone” piramide met sy “Adony” of “Meester” toppunt, dan is die   “3-in-1” meganisme die meganisme waarop die Giza vierhoek meganisme wag.  Die ewige groei in die consciousness (bewussyn) van die totale”Somethingness” meganismes.

Cosmic Doctrine  p123  The goal of evolution (in die totale “Somethingness” van “cosmos” en “logodale oog” wat die hele cosmos prent onderstebo op sy kop draai in die.. “universe”, is eerstens… the development of a “consciousness” which can unite with a “logoidal consciousness” (die ware Shin Beit Yud Lamed weg) and pass from the phase of a deflected or projected existence (universe existence)  phenomenal existence….to that of a real actual or nominal existence in the “cosmic” state. This can only be achieved when the entire manifested universe is perfectly synthesised. This represents the night phase (Pralaya).  Weereens is die wet van einde in begin verskuil van toepassing: dit is “twilight” en “twilight” en eerste “dag”, wat nou word “twilight” en “nag”(Pralaya nag fase) en “twilight” en “dag” die “nag” fase moet nou eers oor gestorie word.  Die “nag” fase is “6” ure lank. Die “nag” fase het ook “stappe” van consciousness (bewussyn) groei.

022 (Small)Cosmic Doctrine p219 skets 17 gee die 7  “consciousness” bewussyn ewolusie groei stappe van die “Logos” en die “Universe”  wat eers voltooi moet word gedurende die “nag fase” wat ons nou ingegaan het, sodat met voltooing van die volledige “nag” fase daar nou die volledige 24 uur, dit is twilight 6 ure, dit is nag 6 ure, dit is twilight 6 ure, dit is dag 6 ure, die nuwe….consciousness.(bewussyn) bestaan wat nou oorgedra kan word aan die Cosmos “actual or noumental existance“. Weereens toon skets 17 pragtig hoe “4” “Adony” “Meester” die eerste is waar “Logos” en “Universe” nou totaal oorvleuel in bewussyn, consiousness ewolusie en dus  nou die gesamentlike bewussyn oorvleueling van (Logos 5+ Universe 3 ) en (Logos 6 + Universe 2) en (Logos 7+ Universe 1)  dus maar weer skets 19 en skets 20 waar dit “Adony” in die middel 4 is dan, (angels+saints) en (arc angels + nature) en (christs + man )  se volgorde van consiousness (bewussyn) groei is volgens die ware weg en genade, die ” Shin Beit Yud Lamed” weg  en die ” Havayah” genade om die bewussyn stap vir stap, nuwemaan gevolg deur donkermaan stappe binne die Torah te kan volg.

Sien hoe pragtig die ware weg Mashiach 8 getoon word met die “Shin Beit Yud Lamed” ware weg. Die (angels 5+saints 3) = 8=Mashiach. Die (arc angels 6 + nature 2) = Mashiach.  Die (christs 7 + man 1) = 8 Mashiach.  Dus 3×8=24 =12+12= aardse Yisrael + hemelse Yisrael Mashiach volk.  Dus nog bewys dat die Yisrael program se ware “Shin Beit Yud Lamed” weg  nie vervang is deur die vals  25 Des. Jesus Christen se “kerk” se weg nie.  Die vals genade en vals “glo net” en jy is gered nie.  Daar moet die nag 6 ure bykom en daar is stappe nodig om dit te doen.  Die bewussyn groei se ewige ewolusie moet voorgtaan en mag nie gestop word deur die “net glo” blokkasie nie.

Op p123 is nog ‘n voorbeeld van die consciousness groei 14 dae vanaf nuwemaan na volmaan; die stadiums van die nag besussyn groei (5+3=8) en ( 6+2=8) en (7+1=8)…A lesser pralaya occurs at the completion of each phase, for example (5+3=8) of evolution…maar nou kom die “inperking” van bewussyn groei fase van die vorige 14 dae na volmaan fase, dus die vanaf volmaan na donkermaan fase se 14 dae.  Die fase van “inperking“…during this time in which the “Logos meditates” upon – the concepts presented to it- as the fruits of that evolution, thereby modifying its own consciousness.. Bv. (3-saints se bewussyn groei beinvloed dus 5-angels se bewussyn groei)  so ook vir die ander stappe.  En die middelaar, die Mashiach, die 8, tussen hulle; die 4, die Adony-4 wat beide kante toe spin dus die “8” radiaal spin doen, doen sy Adony werk met elke stap in die bewussyn groei stappe.  Die ware bewussyn stappe groei weg van die “Shin Beit Yud Lamed” weg in die Havayah genade wysheid en insig en Daat kennis om dit korrek te kan doen  volgens die Torah.

Kom dat Storetjie nou weer die groot groot groot verskil tussen die Christen kerk se simplistiese vertolking van die woorde “ek is die weg” en die ware vertolking beskryf as “Shin Beit Yud Lamed”  aantoon.  CD p121…bearing “these correspondences” (die ooreenkomste wat nou oor gestorie gaan word ) in “mind” (die nuwe bewussyn, consciousness, wat Storetjie nou bring), you will be able to interpret the Logos (die ware vertolking van die ware) in the light of the man, and the man (die ware “man” in the light of the Logos.

97

DIE SHIN BEIT YUD LAMED WEG

Dit gaan oor die “ewige ewolusie” wat plaasvind se “meganismes”.  Die “drie meganismes” wat “in een” saamgevatte identiteit funksioneer bv. die “in een” identiteit in die middel, die “Adony” die meester op Level 4, of globe 4; of Dalet “4”  waar daar die “3” “meganismes” bokant “Adony”  is en die “3” meganismes onderkant “Adony” is.  Wanneer die “3” bokant en hulle maatjies onderkant die (“Adony” of “Dalet” of “Malchut”) nou ook “een” gemaak word, byvoorbeeld “angels en saints” + “arc angels en nature” + ” christs en men” en die “3” nou in die driehoek geplaas word wat die basis is van die driehoek “capstone” piramide met sy “Adony” of “meester” toppunt, dan is die “3-in-1” meganisme, die meganisme waarop die Giza vierhoek meganisme wag… die ewige groei in die consciousness (bewussyn) van die totale  “Somethingness” meganismes.

CD p123…the goal of evolution (in die totale “Somethingness” van “cosmos” en “logodale oog” (wat die hele cosmos prent onderstebo op sy kop draai in die..) “universe”,  is eerstens: The  development of a “consciousness” which can unite with a “logoidal consciousness” (die ware Shin Beit Yud Lamed weg) and pass from the phase of a deflected or projected existence ( universe existence)  phenomenal excistence… to that of a real actual or nominal existence in the “cosmic” state. This can only be achieved when the entire manifested universe is perfectly synthesised. This represents the night phase ( Pralaya ).

Weereens is die wet van einde in begin verskuil van toepassing.  Dit is “twilight” en “twilight” en eerste “dag”, wat nou word “twilight” en “nag”              (pralaya nag fase) en “twilight” en “dag”.  Die “nag” fase moet nou eers oor gestorie word.  Die “nag” fase is “6” ure lank.  Die “nag” fase het ook “stappe” van consciousness (bewussyn) groei. Cosmic Doctrine p219 skets 17 gee die 7 “consciosness” bewussyn ewolusie groei stappe van die “Logos” en die “Universe”  wat eers voltooi moet word gedurende die “nag fase” wat ons nou ingegaan het, sodat met voltooiing van die volledige “nag” fase daar nou die volledige 24 uur, dit is twilight 6 ure, dit is nag 6 ure, dit is twilight 6 ure, dit is dag 6 ure, die nuwe consciousness (bewussyn) bestaan wat nou oorgedra kan word aan die Cosmos “actual or noumental excistance “.  Weereens toon skets 17 pragtig hoe “4” “Adony” “Meester” die eerste is waar “Logos” en “Universe” nou totaal oorvleuel in bewussyn, consiousness ewolusie en dus  nou die gesamentlike bewussyn oorvleueling van (Logos 5 + universe 3) en (Logos 6 + universe 2) en (Logos 7+ universe 1)  dus maar weer skets 19 en skets 20 waar dit “Adony” in die middel 4 is dan, (angels + saints) en (arc angels + nature) en (christs + man) se volgorde van consciousness (bewussyn) groei is volgens die ware weg en genade, die “Shin Beit Yud Lamed” weg  en die “Havayah” genade om die bewussyn stap vir stap, nuwemaan gevolg deur donkermaan stappe binne die Torah te kan volg.

Sien hoe pragtig die ware weg Mashiach 8 getoon word met die “Shin Beit Yud Lamed” ware weg.  Die (angels 5 + saints 3) = 8=Mashiach. Die (arc angels 6 + nature 2) = Mashiach. Die (christs 7 + man 1) = 8 Mashiach.  Dus 3×8=24 =12+12= aardse Yisrael + hemelse Yisrael Mashiach volk.

Dus nog bewys dat die Yisrael program se ware “Shin Beit Yud Lamed” weg nie vervang is deur die vals 25 Des. Jesus Christen se “kerk” se weg nie.  Die vals genade en vals “glo net” en jy is gered nie.  Daar moet die nag 6 ure bykom en daar is stappe nodig om dit te doen.  Die bewussyn groei se ewige ewolusie moet voorgtaan en mag nie gestop word deur die “net glo” blokkasie nie..

CD p123 is nog ‘n voorbeeld van die consciousness groei 14 dae vanaf nuwemaan na volmaan; die stadiums van die nag besussyn groei (5+3=8) en ( 6+2=8) en (7+1=8)… A lesser pralaya occurs at the completion of each phase, for example (5+3=8) of evolution… Maar nou kom die “inperking “van bewussyn groei fase van die vorige 14 dae na volmaan fase, dus die vanaf volmaan na donkermaan fase se 14 dae, die fase van “inperking”…during this time in which the “Logos meditates”  upon – the concepts presented to it- as the fruits of that evolution, thereby modifying its own consiousness.  Bv. ( 3-Saints se bewussyn groei beinvloed dus 5-Angels se bewussyn groei)  so ook vir die ander stappe.  En die middelaar, die Mashiach, die 8, tussen hulle die 4, die Adony-4  wat beide kante toe spin, dus die “8” radiaal spin doen, doen sy Adony werk met elke stap, in die bewussyn groei stappe, die ware bewussyn stappe groei weg van die “Shin Beit Yud Lamed” weg.  In die Havayah genade wysheid en insig en Daat kennis om dit korrek te kan doen volgens die Torah.

Kom dat Storetjie nou weer die groot verskil tussen die Christen kerk se simplistiese vertolking van die woorde “Ek is die weg” en die ware vertolking beskryf as “Shin Beit Yud Lamed” aantoon.

CD  p121 …bearing “these correspondences” (die ooreenkomste wat nou oor gestorie gaan word) in “mind” (die nuwe bewussyn, consciousness, wat Storetjie nou bring), you will be able to interpret the Logos (die ware vertolking van die ware ) in the light of the man, and the man (die ware “man” in the light of the Logos.

Shabbat shalom en geseënde volmaan bewussyn.

Dis my 40 jr matriek reunie hierdie naweek. Ons kuier te lekker!!

So jy het ‘n matriek volmaan om nou die volgende 14 dae in te perk na een samevattende punt toe op die  donkermaan wat kom.  Is jou samevattende ingeperkte bewussyn punt die feit dat jy dalk die een is wat eendag jou matriek maats die “Shin Beit Yud Lamed” weg matriek sal moet leer?  Die ware matrix.  Die ware Torah 10 tablette matriek juffrou in “the World to Come”!?

Is my volmaan bewussyn die volmaan wat ek moet inperk die volgende 14 dae, na die komende donkermaan, dat ek jou, my enigste student, se leermeester moet wees, wat jou moet onderrig, sodat jy jou matriek klas se “juffrou”  in “the World to Come” waar hulle hul Torah 10 tabette matrix sal ontvang, sal wees?  Is dit hoekom my hartvat are op 70 jaar, nog oop is?   Ek moet wel meer van die “natuur” my as “man” se ander helfte, se “hulp” in vorm van “medikasie” met dankbaarheid aanvaar sodoende ek my opleiding taak moet kan voltooi – ‘n tipe van… “the World to Come” se “Zohar ” voltooi?

Wanner ek “man” die “natuur” my “ander helfte” se “medikasie” hulp aanvaar, sal die “natuur” se “ander helfte”, die “Arc-angels” my verder onderrig as “hulle ander helfte” die ” Aleph Lamed Hei Yud Mem ”  “belewenis” sodoende jou, my “student”  te kan onderrig sodat jy jou matiek klas eendag in “the World to Come” as studende in die Torah tien tablette matrix van “Aleph Lamed Hei Yud Mem” waar alle lewe “een” is en met mekaar kommunikeer, kan onderrig?  Onthou, Storetjie is net “training of the mind”.

Cosmic Doctrine p121:  Met die volgende ooreenkomste in gedagte is dit moontlik om die “Logos” te interprerteer  in die lig van die “man” en om die “man” te interpreteer in die lig van die “Logos”:

(1) the “Logos” relate “subconsciously”  to the “Cosmos” and (2) the “Logos” relate “consciously” to the ” universe”. (3) The “Logos” is effected by the “positive” phase. (4) The “Logos” is effected by the “negative” phase. (5)  With negative phase gives negative influence on consciousness, thus subconsciously related to Cosmos, thus cosmic influence predominate in Logos consciousness.  And thus is (6) the Logos influence withdrawn from the consciousness and the manifested “universe” that is then on its own in the course of the evolution. (7) These periods is the “days” and “nights” of Brahma. (8) There are greater and lesser nights. (9) A phase of evolution of thec” Logos” = the same as an incarnation of the “man’ . (10)  The send and return of a life swarm is harvest of experience.  In case of Logos” is the same harvest of experience of a individuality’s incarnation as a personality. (11)  The Logos corresponds to a divine spark. (12) The Universe, in its group soul aspect, corresponds to the individuality. (13) And the evolutionary swarm, corresponds to the personality.

Hierdie is net die inleiding tot die proses om die bewussyn in te lei in die baie groter begrippe.

98

EK VAN ‘EK IS DIE WEG’

Kom Storetjie kyk weer Maatjies, na die “ek” in die begrip “Ek is die weg”.  Dieselfde “ek” kan dus “wakker” wees of dieselfde “ek” kan dus “slaap”.  Dieselfde “ek” kan  dus die “Logos” wees, of dieselfde “ek” kan dus die die “man ” wees, in die sin dat wanneer die “ek” wakker is en in die wakker toestand in die heelal op ‘n planeet is, dan is die “ek” nou “man” wat bewustelik op die planeet in die heelal is.  Maar wanneer “ek” as “man” nou slaap en droom, dan is “ek” nou onbewustelik “man” in  die kosmos, wat eintlik  die “ek” as “Logos” se bewustelike “wȇreld” is.

Die omgekeerde kan dus ook waar wees. Dit kan so gestel word dat die “ek” as Logos bewustelik in die kosmos gedurende drome tydens slaap die “ek” as “man” die heelal onbewustelik besoek en gebeure daar waarneem. Die omgekeerde kan dus ook gebeur.  Die “ek” as “man” bewustelik in die heelal op ‘n planeet, kan in sy slaap in sy droom in sy onbewustelike die “ek” as “Logos” in die kosmos se gebeure waarneem. Onthou Storetjie is net “training of the mind” sodat die bewussyn “droomvlugte” kan doen.  Die droomvlug is om die bewussyn tot die insig te bring dat die “ek” van die begrip “ek is die weg” en “glo in my”, ook beskryf kan word as, die “ek” is “ekself” en “glo in myself”, maar wanneer die die “ek” nou die Torah se Shin Beit Yud Lamed “ek” is.  Dus nou die “Shin” waarheid “ek is”, is.  En die “Beit” twee -“man en Logos” “ek is”.  En die “Yud” die opening van deurbeweeg tussen die twee “ek  is” is, en die “Lamed” die “Merkavah meganismes” van deurgeweeg “ek is”, is.   Dus die “Ek is” van die “Ek is die weg ” – “ek” self,  “die leser” self,  “die maatjie” self,  die “Vav” self.  Die “weg” self.  Die “Shin Beit Yud Lamed” self.  Die “Personality” self = die “Individuality” self = die “Ek self” wat wakker is en dink, of wat slaap en droom.

Storetjie gebruik nou weer die “drie kruise” oefen apparaat in die “training of the mind” gimnasium en bout nou drie “ek’ke” van die “Ek is die weg” begrip; een “Ek” aan elke kruis.  Die drie “ek’ke” is nou die “Adony van die mind” “ek”; die “Adony van die Flame” “ek”; en die “Adony van die Form” “ek”.  Die drie “ek’ke” is ‘n “drie-in-een” “Ek”, maar met die “training of the mind” bewussyn groei, moet Storetjie nou die apparaat gebruik.  Al drie moet nou bestudeer word want uiteindelik gaan dit oor die gemiddelde bewussyn, dus die “groep bewussyn” van die planeet en die hele galaktika en die hele Heelal.  Dus die bewussyn van die planeet as n sfeer, ‘n bal.  Sien foto met maande en radiale en maande.

hebrew_calendarBOSELF SES MAANDE

Let nou mooi op, die Maatjies het nou pas die  volmaan van die sesde  maand “Elul” van die Torah  beleef, wat plus minus ooreenkom met die einde van Augustus en  begin September van die Christen maande.  Dit is dus die laaste  volmaan van die “Onderself” 6 maande.  Die 6 maande vanaf Nissan se nuwe  maan begin met Pesach en 7 dae van ongesuurde brode tot by Elul die 6de maand se einde donkermaan, wat die Boself eerste maand “Tishri” se begin is – Tishri se eerste dag, die Trompette dag.  Die “Boself” se eerste dag.  Die Boself ses maande se begin.

Die “Yitschak” Geburah Boself begin regteenoorstaande van die Nissan “Abram” Chesed begin.  Luister mooi na die groot geheim wat jaarliks plaasvind.

Gen 7:11  In the six hundreth year, (600 of 6 + 00), of Noah’s life, in the second month, (“Bul”=8=een heel 8 siklus van ‘n swerm voltooi van die 6 keer of 6×8=48=12×4=48=36+12=48 van Yechidah 36 en Echad12 =48+2=50 (2=Onderself “man”+Boself”=Logos”) on the seventeenth day of the month… (17= Lamed Boself + 7=Tzade=17 die Boself.) On this day (die geheime van die “dag”) all the springs of vast watery deep (die 288 sparks  van Boself en Onderself) were broken open (dit gebeur elke jaar  vir die een wat die Torah eer) and the flood gates of the “heavens”  were opened ( die Boself bewussyn vloei in).

So hierdie laaste volmaan van “man” Onderself, personality of “Aleph tot Tet”=9 bewussyn moet nou ingeperk word na donkermaan “Yud” eenheid toe om deur te breek na die Boself begin toe. (Yud=Mem in Atbash – begin in einde versteek wet.) Mem = waters wat deurbreek.  Die wat veilig in hulle Noag ark is wat hulle gebou het vir die vorige ses maande en wat die natuur inperking van die “diere” korrek gedoen het en die deur laat sluit het, dus verstaan dat die Boself 6 maande of radiale nou oorgevou het op die 6 Onderself maande of radiale. Dus verstaan die Pesach bloed aan die toe deure en die Noach ark en die toe deure, dieselfde is. Die 144 en 144 dieselfde is maar nou 288 is.  Dus is die Shebat maand se Tzade maal, dieselfe as die Nissan maand se Pesach maal.

Voordat Storetjie verder gaan, kom luister nou weer eers hoe belangrik dit is om die jaarlikse Shabatte te gedenk, te hou en na te kom.  Neem nou net Trompette dag, Yom Kippur en Loofhutte fees se woon in julle “hutjies” wat jaarliks met vreugde gehou en gedoen moet word.  Die hele ses volmane van die Onderself se bewussyn groei, se omvang moet nou met die Huttefees, Sukah, ingeperk word.  Die Onderself lewe van bewussyn ondervinding van groot huise om in te woon, groot besighede om te besit, groot dinge om te doen, belangrike persoonlikhede om te wees, ens. moet nou volgens die Torah van “inperking wat manifistasie bring ” ingeperk word na ‘n klein “hutjie” toe, na ‘n klein “Yud” toe.  Die kleinste letter toe, sodoende die “Mem” wysheid, die “Mem” Boself waters jaarliks te laat manifesteer in die Maatjie se nuwe lewe wat ‘n       “Boself en Onderself” lewe, is.  Wie die Loofhutte Fees nie hou en in sy klein “Yud” gaan woon nie, sal nie die “Mem” waters, die reȇn uit die “lug”, die “manna” uit die “hemel” ontvang nie. Die geslote Mem bewussyn sal hy nie ontvang nie.  Die ronde Torah van die Boom van die Lewe sal vir hom maar net ‘n liniȇre boek van kennis bly waaroor hy sy proffessors graad kan ontvang en niks meer nie.  Die ware 17 Tzade dubbele Boself en Onderself geloof is hom, wat nie in die nederige ingeperkte Yud hutjie sit met Huttefees, nie beskore nie.

Daar is die Onderself 11 letters en daar is die Boself 11 letters.  Daar is die Onderself 6 maande en volmane en daar is die Boself 6 volmane. Daar is die Onderself 6 maande en hulle ooreenstemende Boself 6 maande.  Hulle donkermane eindes en beginne is die 12 strale of 6 radiale van die ronde aardbol.  Wanneer die twee helftes toevou, land die twee teenoorstaande spiëelbeeld toegevou op die Atbash maande opmekaar. Die maande slaan dus oor en draai op hulle koppe (net soos die 6 wat oorslaan tot verkeerd om 9 en dan omdraai na regom 9).  Aleph land dus op Tzade.

Aleph Beit p266 Tzade: The Tzadik lives by its faith. The form of the letter” Tzadi” resembles that of the letter “Aleph” more than any other letter.  The 22 letters of the “Aleph Beit” pair into 11″form mates”.  The two letters whose forms most closely resemble one another as thought in Qabalah.  The mate of “Aleph”, the “master of the universe” is “Tzade” the” righteous” one upon whom the world stands as is said: the “Tzade” is the “foundation” of the world. 

Hierdie “paring” tussen “Aleph” en “Tzade” kan nie plaasvind indien die Sukah en voorafgaande “eenword” “at-onement” “Yom Kippur” vasdag van die “ou water en voedsel” nie plaasgevind het nie.  Die nuwe eenheid “Aleph +Tzade”…Yud(10) + Hei(5) + Vav(6) + Hei(5) = 26 + (permutasie) Aleph(1) + Dalet(4) + Nun(50) + Yud(10) = 65 dus 26+65=91 = “Y A H D V N H Y” =91=” Aleph Yud Lamed Nun”= A Y L N = Boom van die Lewe.   Each month relate to a spesific and particular “sense” of the “soul” (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah = Abra-Hei-am reeds 5 siele in een.)  The letter “Tzade letter 17 is the letter of the month “Shevat” whose “sense” is the sense of “eating” (daarom nie meer ou dinge eet met Yom Kuppur nie.)  The 15 th day (volmaan) met Shevat of Shebat = Tu b’Shevat = new year of new trees… bome van die lewe = A Y L N =91 = Aleph + Tzade = 26+65= 91 = Havayah.  The king of trees, the palm tree = 288 =fallen sparks…. saved by the elevated service of the Tzade in his divine consciousness while in the act of eating (metabolisme) after the tzadi= Tzadi Dalet Yud = hunter = Benyahmin = holy sense of eating, thus ability to hunt in order to redeem and elevate the fallen 288 sparks.  The Tzade eats to the satisfaction of his “soul” in the secret service of the month of Shevat.  The redeemed sparks serve to elevate the consciousness of the soul of the Tzade to ever higher levels of divine perception. (Logos bewussyn neem toe met man ondervinding bewussyn)    Let nou mooi op – Shebat = Iyyar = laat Pesach.

Num 9:10 Speak to the sons of Yisrael, saying although any man of you or of your generations should happen to be unclean of a soul, or off on a distant journey, he to must prepare the Pesach sacrificd to Y H V H.

:11 In the second month on the 14th day…

:13 Mag nie lieg oor rede vir toegewing nie…

Hierdie is baie belangrik.  288 is die getal van die Shekinah. Wanneer een bewus geraak het van die hou van die Huttefees en dit nie hou en doen  nie, is daar  nie vergiffenis nie.  Daar is wel die toegewing, indien een nie geweet het nie.

100

 

SPIËELBEELDE

Sukah begin met volmaan, 15 dae na Rosh ha Shanah se donkermaan en 5 dae na Yom Kippur. Dus is die 10 Sephiroth, die “yud” voltooi vanaf rosh ha shanah tot Yom Kippur en die “Hei” 5 dae  voltooi vanaf Yom Kippur tot begin van Sukah. Dus die Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah vlakke van die siel is voltooi. Met Shavuot word twee “tablette” gegee.  Dit is die een tablet vir die Onderself, die Personality, die “man” en dan die een tablet vir die Boself, die Individuality, die “Logos”.  Want sien die Shavuot Onderself punt is ook die “omgevoude” Chanukah Boself punt.  Dus is die eerste tablet nou die donkermaan eerste dag met uittog en volmaan  Pesach en 7 dae  van ongesuurde brode Onderself tablet, en die tweede tablet is die donkermaan Rosh ha Shanah en die volmaan Sukah, nadat die Onderself 5 en Boself 5 nou een gemaak is met Yom Kippur at-onement, asook die nodige verootmoediging, atone-ment, gedoen is.  Julle sien Maatjies, daar moet in-perking van bewussyn plaasvind om manifistasie te laat plaasvind.  ‘n Groot bewussyn wat in-geperk word, is nie ‘n beperkte bewussyn nie.  Die Boself Logos bewussyn plus die Onderself man bewussyn wat saam op Yom Kippur in-geperk word (geen eet of drink vir twilight 6+ nag 6+ twilight 6+ dag 6 =24, nie) manifesteer dus die nuwe lewe.  Maar die net Onderself beperkte bewussyn (soos die Christendom en ander godsdienste  van die Onderself alleen bewussyne – die wat nie weet dat Elohym=YHVH nie ) weet nie dat die twee tablette, die twee reekse feestye die Onderself  “man” en Boself “Logos” feestye is van die “Ek is die Weg” nie.  Die Onderself “man” aanbid nou sy eie Boself “Logos” en dink dit is sy “god”.

Die net Onderself wese is net bewus van die Onderself “man” bestaan  en hou die twee tablette feestye met die Onderself alleen (“mind” + “heart” +         “action”) of (“Nephesh”+”Ruach”+”Neshamah”) van die volledige potensiële (“Adonai of Mind”+”Adonai of Form” +”Adonai of Flame”) benadering en aanbid nou die (“Chayah”+”Yechidah” vlak 4 +vlak 5)  van die (eie siel eenheid) as “god”.  Die Onderself Pesach bewussyn aanbid die Boself Sukah bewussyn.

18tzadeAleph Beit p 266  The letter”Tsade” – the faith of the righteous one (the one with two levels of faith=die Onderself geloof + die Boself geloof  – die Onderself “man” Pesach en ongesuurde brode bewussyn tablet +Boself “Logos “Sukah tablet) begins the word “tzelem” = Tsade, Lamed, Mem = the divine image in which Elohym created Adam.  The “Tsade” Tsade, Lamed, Mem, corrosponds to the three conscious levels of the soul – mind+heart+action, whereas the to following letters Lamed + Mem, corresponds to the 2 transcendent (Boself) levels of the soul, the Chayah + the Yechidah... (ook die Atbash van Tsade=Hei).   These two levels become conscious as two states of faith in the inner awareness of the Tsade: 1) Faith in the transcendant light (Logos) (Boself) of the ultimate source of creation.

2) Faith in the very essence, the ultimate source of revelation of Torah in “man” (Onderself) for this reason the word Tsadik – Tsade(90) + Dalet(4) + Yud(10) + Kupf(100) = 204 = (102 x 2).  Faith = Emunah Aleph(1)+ Mem(40)+  Vav(6)+  Nun(50)+  Hei(5) = 102.  Dus (2 x 102) of 2 x geloof = Onderself geloof + Boself geloof.  Fantasties.  Met die “sondeval” het die Boself en Onderself geskei.  Dus is dit net die Onderself Boom wat nou die Torah lees en probeer verstaan.  Dit is die “Boom van Kennis”.  Maar om nou terug te keer na die ‘Boom  van die Lewe” = Tsade +Ayin = 90 +70 = 160 ( Boself + Onderself ) = Divine Image = Tzelem = Tsade Lamed Mem = 90+30+40 = 160 (die gevalle beeld nou herstel – 288=144+144.  The Adam is the tree of the field… die twee helftes is een gemaak.  (Aleph Lamed=Lamed Aleph) die herstelde Tzelem = Tsade Lamed Mem (Onderself Adam=45+ Boself Adam=45) = 90 = Tsade van (Tsade Lamed Mem) = regverdige beeld.  “Tsade” van (Lamed Mem) maar “Tsade”=”Hei”, dus (Lamed Mem) wat die “Hei”= 5 siele (Nephesh, Ruach, Neshamah, Chayah, Yechidah) nou “een” gemaak het.  Of AL+LA +H = Allah, gemaak het.  Job se twee halwes word “een” gemaak deur “al-la”+Hei = Allah.  Daar is  nou oeroue geskrifte gevind wat bevestig wat die profeet Mohamed maar later weer kom besvestig het, dat die program van die AL-LA spiëelbeeld van Boself en Onderself vir ewig  bestaan en met die “Hei” 5 siele eenword weer eengemaak word as Allah.

Maatjies weet nou dat die geheime van die begin in die einde verskuil is en die geheime van die einde in die begin verskuil is. Die Rosh ha Shanah nuwe jaar, nuwe begin, is dus die  Boself begin.  Die Boself begin is die Bybel begin voor die Paradys.  Die begin punt voor die Paradys is die Gen 1:2 Active force…Rauch…breezy part of cycle.  Waar vind ons weer die “breezy part”?  In Gen 3:8 Elohiym visiting the garden in the “breezy part of the day… Dit is Twilight 6 en Nag 6 en Twilight 6 en Dag 6 = 24 ure siklus.  Watter groot geheime is hier opgesluit?  Hierdie is ook die kosmiese siklus waar die groter en kleiner siklusse van die nagte van Brahma beskryf word.  Die Logos se aandag is vir ‘n siklus nie by die Heelal nie en dan keer die Logos aandag weer terug na die Heelal… Die active force at the breezy part of the day. Die Boself skeppende letters, is die 11 letters vanaf Lamed.  Die drie letters Ayin, Pei, Tsade stem ooreen met Gen 2:15,16,17 in die Boself paradys met die skepping van die beeld, tzelem =160 die boom, Tsade Ayin =160 = die Bo en Onderself boom as “een” vers 15.  Ruach ha koidesh Shekinah (15 x 4= Samech= letter 14 =ewige lewens siklus) die Shavuot punt van Torah gee of Canukah punt …and YHVH Elohym proceeded (proceed proses) the man and settle him in THE GARDEN OF Eden to cultivate it and to take care of it… (opgesomde Torah) =letter “Ayin”.

Dan volg vers 16:  And YHVH Elohym also laid this command (verdere saamgevatte Torah) upon man: from every tree of the garden may eat to satisfaction = letter” Pei” dan volg vers 17:  but as for the Tree of Knowledge of good and bad you must not eat if it, for you will in the day you eat of it, you will positively die = letter “Tsade”.  Dus sal nie meer “Tsade” Boself en Onderself ineen wees nie.   Nie meer dubbele geloof besit nie. Wegkruip wanneer die “Elohym” met die “breezy part of the day” van die kosmiese siklus kom om “Pei” te” praat” met sy tzelem wat nou nie meer “Tsade” + “Ayin”  as “een” is nie.

Gen 3:8.  Later they heard the active force…the Ruach… the voice…at the breezy part of the day…. hierdie is verskuil in die… now the earth proved to be  formless and void…the active force moved to and fro…

Sien nou ook die Yisrael in Egipte met Pesach wat gered word – die Onderself deel of die Rosh ha Shanah Boself deel…

Living the Kabalah p109:  Drawing down the hidden light… the angels ask, why Yisrael don’t sing on this day? Come the reply:  The books of who will live and who will not are opened before Me.  The angels did not know that Rosh ha Shanah is now the Day of Judgement (geëet van die Boom van Kennis).  The angels only know the inner purpose of the day that is the “Binah Ruach Devekut.”   

GLOSSARY

Abba en Ima             Supernal Father and Mother in Chokmah en Binah sfere

 Abrahamentho         Yahshua as verlosser in Pistis Sophia

 Adam Kadmon         Bloudruk Adam; die perfekte

 Adonai                       Here, Lord, Baal

 Amalek                       Magtige heidense nasie van die Ou Testament

 Arich Anpin               Vast Face

Atik Yomiym              Oue van Dae

Bilaam                        Magtige towenaar van die Ou Testament

Binah                         Insig Sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chabad                      Chokmah-Binah-Daat (Wysheid-Insig-Kennis) – boonste omgekeerde driehoek van die Boom van        die Lewe

Chassadim                Begrypbare Chokmah/Wysheid

Chavvah                    Eva (Hebreeus)

Chai                           Intelligente lewende; ook vierde sielsvlak

Chesed                      Genade Sfeer op regterkantste pilaar van Boom van die Lewe

Chokmah                  Wysheid sfeer bo aan regterkantste pilaar van Boom van Lewe

Christos                     Gesalfde (Grieks)

Daat                            Kennis; onsigbare sfeer op middelste pilaar  Boom van Lewe

Echad                        Eenheid; ook vyfde sielsvlak

Elohiym                     Manlike en vroulike gode

El Shaddai                God Almagtig

Gevurah                    Krag/mag sfeer op linkerkantste pilaar van Boom van die Lewe

Hod                             Heerlikheid sfeer links onder op Boom van die Lewe

Hy                               Samevattend vir die Skepper as Hom/Haar/Dit.

Ishi                              My Geliefde

Ka                               Boself /Overself (Egipties)

Kanaän                      Die Beloofde Land

Kether                                    Kroon sfeer op boonste punt van Boom van die Lewe

Malchut                      Koninkryk sfeer aan onderste punt van Boom van Lewe

Man van Ayin           Die ‘losser’ soos in die relevante situasie geopenbaar.

Mashiach                  Die Verlosser/Gesalfde

Mayim Nukvin          Lewende Waters

Melek Tzedek           Melgisedek; Koning van Geregtigheid

Merkabah                  Voertuig van Lig/ Chariot

Metatron                    Aartsengel in Kether posisie op Boom van Kennis

Mochin tov                Hebreeus: goeie saad

Netzach                     Oorwinning sfeer regs onder op Boom van die Lewe

Nephesh                   Siel; vlees

Nephilim                    ‘n Gevalle engele skepping

Neshemah                Asem van die lewe

Partzifum                   Layers of creation; veils; curtains

Purim                         Joodse ‘Esther’ gemaskerde Fees

Rosh Hashanah      Hoof feesdag op Joodse kalender

Ruach                       Asem; wind; gees

Shabbat                     Sewende dag van rus

Shavuot                     Fees van die Weke/ Twee gesuurde Brode

Shekinah                  Vroulike sy van die Godheid

Shemesh                   Perfekte voorbeeld; God sien Homself

Shlomo                      Koning Salomo (Hebreeus)

Tiphereth                   Skoonheid sfeer op middelste pilaar van Boom van die Lewe

Tsadik                         Regverdige

Tzimtzum                   Sphere of Contraction

Vyf Sielsvlakke         Nephesh, Ruach, Neshemah, Chai en Yechudim

Yahoshua                 Yah is die Verlosser

Yahoshua-Ayin       Man van Ayin oftewel die Massiach

YHWH                        Tetragrammathon: die Skepper

Yechudim                  Unification – ook vyfde sielsvlak

Yesod                         Fondasie sfeer onder op middelste pilaar van Boom van Lewe

Yisrael                        Die volk afgesonder aan YHWH

Yitschaq                    Isak, enigste seun van Abraham en Sarah

Yoibel                         Vyftigste Jubeleum Jaar

Zohar                         Heerlikheid; ook Teaching of Splendour

*************