1d6f2b39a84d36c54ee94e6d5f9d9b85

BENJAMIN DIE JONGSTE ROEP DRINGEND… deur Jan Jacobus Greyling 2018

Posted on

1

DIE GELOFTE VAN 16 DESEMBER

3bdfd194311e6294fbf655bc409a27baDIE GELOFTE VIND PLAAS TUSSEN DIE 8 EN 8 (8 + 8 = 16) VAN DIE OMSELF/BOSELF/MAKROPOSIPOS/INFINITELY LARGE en die BINNESELF/ONDERSELF/MIKROPOSIPOS/INFINITELY SMALL, SODAT DIE INFINITY (die YESH ME AYIN) DIE WARE OF AMET KAN ONTVANG. ONS BOERVOLK, DIE DAVID (DALET VAV DALET) MOET DUS DIE (8 + 8) SINGULARITY TEMPEL DAAR STEL SODAT ONS ONS VERANTWOORDELIKHEID KAN NAKOM. BLOEDRIVIER SE BLOEDVERBOND MOET WEEREENS BEVESTIG WORD MET DIE VOLGENDE DRIE OPTREDES: 1) ALS EEN SHABAT. DIE SHABAT MOET HERSTEL WORD. (2) DIE EER VAN DIE NUWE MAAN. (3) DIE BESNYDENIS VERBOND. DAN SAL ONS BOSELWE WEER OOR ONS WAAK, SOOS MET BLOEDRIVIER, WANT ONS SAL EEN WEES – (AL VYF SIELE EN LIGGAME) SAL EEN WEES MET DIE VELDSLAG WAT VOOR DIE DEUR STAAN.

YOU ARE PART OF THIS CONDUIT OF THE VACUUM THAT GOES FROM INFINITELY BIG TO INFINITELY SMALL THROUGH YOU AND AS IT PASSES THROUGH YOU, IT PICKS UP YOUR SPECIFIC INTERPRETATION OF THE UNIVERSE AND FEEDS IT TO THE INFINITY OF ALL THINGS SO THAT YOUR PARTICIPATION IS COUNTED… THIS IS YOUR RESPONSIBILITY… NNASSIM HARAMEIN.

Geliefdes, as u nog nie wêreldnuus hierdie twee dae gekyk het nie, gaan kyk dit dadelik!!! Pres Trump het gister aangekondig dat Amerika Jerusalem as die hoofstad van Israel erken. Het u geweet dat Israel na onafhanklikheid, vir sewentig jaar nog nooit Jerusalem as hoofstad kon aanvaar a.g.v. die Beltifor ooreenkoms nie? Nou kom een van die Grootste Tekens Van Alle Tye, Te Voorskyn. En die wêreld is briesend daaroor!  Hoekom dink u dis so, Geliefdes?

WANT: Sag.1:12-14  “Daarop het die Engel van YaHWeH aangehef en gesê: ‘YaHWeH van die Leërskare, hoe lank bly U sonder ontferming OOR JERUSALEM en oor die stede van Juda, waarop U ALREEDS SEWENTIG JAAR vertoorn WAS?’ (13) Toe antwoord YaHWeH Die Engel wat met my gespreek het,  Goeie Woorde,   Troosvolle Woorde. (14) Daarop sê Die Engel wat met my gespreek het:  ‘ROEP en sê: So Spreek YaHWeH van die Leërskare:  EK ywer OOR Jerusalem en oor Sion (wie ons is) met ‘n Groot Ywer…’ ”

Lees ASB die volgende verse asook Sag. 2:1-4, saam met Open. 11:1-4.

Sag. 2:5-9 as ons vertroosting en vers 10, “Jubel, en wees bly, o Dogter van Sion! Want kyk, EK kom om in jou midde te woon,” spreek YaHWeH.

En vers 12 sê, “En YaHWeH SAL besit neem van Juda as SY ERFDEEL op die heilige grond en JERUSALEM WEER verkies.”

En Jes. 62:1-12 praat oor die verheerlikte Jerusalem.

Vers 6-7, “O, Jerusalem, EK het wagters op die mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat YaHWeH herrinner  aan SY BELOFTES—- Moenie RUS nie (7) en laat HOM nie met RUS nie,  totdat HY JERUSALEM bevestig en maak tot ‘n LOF op aarde!!!”

Hoekom dink u val Steinhoff se aandele hierdie week met oor die 80%? Gaan kyk hoeveel pensioenfondse is by hulle, onder andere die staat s’n! As jy nog nie jou hart vir YaHWeH gegee het nie, en YaHshua op die wolke verwag nie, is ek baie jammer vir jou, Want die Tyd is naby. Jy hoef my nie te glo nie, maar dis jou Ewigheidslewe waarmee jy dobbel. Gaan lees Hag. 2 weer oor en spesifiek vers 20-21,  want dis nie toevallig dat hierdie aankondiging oor Jerusalem juis nou kom nie, want die 24ste van die negende maand, is NOU die 13de Des. Shalom

2

DIE WAARHEID SOEKE GEDURENDE DIE TYD VAN DIE JAAR DEUR ELKEEN VAN DIE MENSDOM

DIE CHRISTENDOM MET HULLE JESUS WAT 25 DESEMBER GEBORE IS EN HULLE ‘NET GLO’ EN HEMEL TOE GAAN; DIE SIONISTE MET HULLE ANNEKSASIE VAN PALISTINA EN JERUSALEM EN FISIESE TEMPEL, ens. ens.  DIE ANTIEKE GESKIEDENISSE VAN DIE HELENE, DIE EGIPTE, DIE ANUNAKI ens.  DIE WAT ALLAH AANBID…   SO BESTAAN DAAR  TALLE  GELOWE EN DEUR DIE TYE MAAK HULLE MEKAAR DOOD, DAAR HEERS NIE VREDE NIE. DIE WÊRELD BEVIND HOM NOU WEEREENS OP DIE RANDJIE VAN ‘n GROOT OORLOG. HOEKOM GEBEUR DIT?  DIT GEBEUR OMDAT DIE WAT HIER OP DIE PLANEETJIE GEPLAAS IS OM DIE BEWUSSYN VAN DIE MENSDOM TE VERGROOT NA ‘n KOSMIESE BEWUSSYN, WAT MILJOENE KERE GROTER AS DIE PLANEETJIE IS VIR HULLE TE BRING, OPGEHOU HET OM DIT TE DOEN EN NOU PLOETER ARENDE SOOS VARKE IN DIE VULLIS ROND EN MOOR MEKAAR UIT.

DAAROM IS DIE WARE GELOFTE VAN DIE BOERVOLK …ALS EEN SHABAT… EN SAL ONS VIR U ‘n VOLK WEES WAT U KOSMIESE CHRISTOS BEELD UIT SAL DRA – DUS  GEEN STUK GROND MET ‘n KERK DAAROP  WAT NET AAN DIE PLANEETJIE VASBIND NIE MET ‘n DIE VALS 25 DES JESUS NIE, MAAR DIE KOSMIESE CHRISTOS BEWUSSYN VIR DIE KINDERTJIES BRING.DIE BOSELF ONDERSELF SINGULARITY, DIE NUN CHET (NOACH) GENADE VAN DIE CHET NUN  WAAR CHET 8 NOU EEN ECHAD WORD MET NUN 50 (YOBEL) SE YECHIDAH, WAT DIE TOTALE 10 SEPHIROT BOOM BEHELS; WAT DIE WARE MEM SHIN YUD CHET (MASHIACH) BEHELS WAT DIE SHABAT SKEPPING NA DIE SES DAE SKEPPING OF DIE “WORLD TO COME ” OF DIE SOGENAAMDE HEMELE NOG MOET VOLTOOI.

DAAROM WEET DIE WARE YISRAEL DAT DIE NUWE LAND IN THE WORLD TO COME, DIE TEMPEL, DIE MASHIACH LIGGAAM IS; DAT DIE NUWE YERUSALEM IN THE WORLD TO COME IS, DAT DIE HELE PLANEETJIE DEEL IS VAN DIE NUWE TIEN SEPHIROT WORLD TO COME. DAAROM STAAN HULLE DIE VALS ZIONISTE TEE. DIESELFDE HIER IN ONS SUID AFRIKA – ONS GELOFTE IS NIE OM ‘N PLAAS TE BESIT NIE. DIE VOORTREKKERS HET NIE GROND BESIT NIE. HULLE HET GEVRA OM TE BLY LEWE OM DIE BOODSKAP VAN DIE SHABAT (KOSMIESE CHRISTOS) UIT TE DRA (U VOLK VAN PRIESTERS) TE WEES; NIE n KERK OP ‘n STUK GROND TE BOU NIE. YISRAEL IS “TRAVELING ATOMPIES” HULLE TREK GEDURIG. HULLE VRA NET OM IN VREDE TUSSEN DIE ANDER TE WOON.

3

DIE VIER BESNYDENISSE

DAAR IS DIE…

1) BESNYDENIS VAN DIE VLEES VERBOND OP DIE AGSTE DAG NA GEBOORTE.

(2) BESNYDENIS VAN DIE LIPPE  MET DIE DAG AGT VAN CHANUKAH

(3) DIE BESNYDENIS VAN DIE ORE OP DAG AGT VAN SUKOT

(4) BESNYDENIS VAN HART OP YOM KIPPUR – DIE AGSTE DAG VAN HOË PRIESTER AFSONDERING.

DUS IS CHANUKAH WAT NOU NABY 21 DESEMBER EINDIG EN NABY DIE KERSFEES VAL, SE INHOUD  HEEL DIE TEENOORSTAANDE VAN DIE VALS 25 DESEMBER GEBOORTE DATUM (WAT GLAD NIE IN DIE BYBEL VERSKYN NIE). DIE CHANUKAH BESNYDENIS MAAK DEEL UIT VAN DIE VIER BESNYDENISSE WAT NODIG IS OM DIE DONKER BINAH KANT VAN DIE BYBEL TE BEMEESTER EN DUS DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14 TE BEMEESTER.

OM DUS DEEL TE WEES VAN DIE SKEPPING VAN DIE “WORLD TO COME” OM DIE “CONSCIOUSNESS” TE BEMEESTER OM “LIVE TO ENLIVEN” OM TE BOU NA “ESSENTIAL LIVE” TOE.  DIE YITZACK SAAD (ESAU & YAKOB) WAT IN DIE LAASTE DAE VAN DIE OU BESTEL VAN ESTHER EN MORDECHAI, OF DIE HELE WÊRELD TEEN YISRAEL SE YERUSALEM EN TEMPEL OF OORBLYFSELTJIE YAKOB OF NOACH (NUN CHET) MET SY SPIEËLBEELD GENADE (CHET NUN) SAL OORLEEF. DIE 16 DESEMBER GELOFTE IS DEEL VAN DIE CHANUKAH WAT DIE BESNYDENIS VAN DIE LIPPE IS WAARDEUR DIE PEI MOND NOU DIE VIERBEEN SHIN WAARHEID VAN DIE TORAH NA VORE GAAN BRING HIER UIT DIE SUIDLAND VAN AFRIKA -WAAR BENJAMIN DIE WOLF EENSAAM ALLEEN IN DIE DONKER NAG ROEP.

2017/12/24

DIE DONKER KANT VAN BINAH (2) (DUALISME) (LIFE TO ENLIVEN), DIE DARK MATTER EN BLACK HOLE BEGRIPPE HET NOU MAAR ONLANGS DIE BOOM VAN KENNIS WETESKAP SE BEWUSSYN BETREE. DIE BEGRIPPE IS VANAF DIE BEGIN BEKEND AAN DIE SIELE VAN YISRAEL WAT MEDESKEPPERS IS VAN DIE LIFE TO ENLIVEN  REALITEIT, DIE ATERET HA YESOD YISRAEL SIELE BEGRIP.  NIE AL DIE NASIES IS DEEL VAN DIE SIELE NIE, IS DEEL VAN YITZACK SE NAGESLAG NIE. ABRA-HEI-AM EN SARA-HEI SE NAGESLAG NIE…

YISMAEL IS VANAF HAGAR EN ABRAM SONDER DIE HEI.  HULLE GENE KORT DIE “HEI” WAT 5 TEL WAT NODIG IS OM SAAM MET GIMEL WAT 3 TEL, NOU DIE 5 + 3 = 8 OF CHET WAT 8 TEL, OP TE MAAK. DIE CHET 8 VAN DIE WARE NUN CHET (NOACH) GENADE WAT RED TEEN DIE UITWISSING OF DOOD.

imagesNOACHCHET 8 IS DIE CHET 8 DAE BESNYDENISSE VAN DIE VOORHUID + LIPPE + ORE + HART, SOOS REEDS OOR GESTORIE IS.  DIE VIER BESNYDENISSE IS DIE VIER VAN DALET = 4 OF MALKUT SE VIER (LUG+VUUR+WATER+GROND). ECHAD OF “EEN” VAN “SINGULARITY” OF ESSENTIAL LIFE OF ALEF = 1, WORD BEREIK DEUR DIE ALEF 1 + CHET 8 + DALET 4  (ECHAD EENHEID) =13 = 1+8+4=13  BYMEKAAR TE SIT.  HY WAT NIE DIE VIER BESNYDENISSE VAN DIE AGSTE DAG VAN DIE HEILIGE FEESTYE VERVUL NIE, SAL NIE DEEL WORD VAN DIE ALEF EEN (ECHAD) NIE. DIE GLO NET IN JESUS SE PAAR WATERDRUPPTJIES DOOP VERVANG NIE DIE VIER FEESTYE BEGRIP NIE, DIE HAGAR ABRAM SONDER HEI 5 SE ISMAEL MAAK OOK NIE DIE 3+5= 8 CHET VAN ECHAD NIE. SLEGS HY WAT WEET DAT BINAH SE DONKER KANT DIE NATUUR IS (DARK MATTER + DARK ENERGY) = ELOKIM IS OOK YUD HEI VAV HEI, LEEF REEDS DIE CHET 8 + DALET 4 +ALEF 1 SE ECHAD 13 TIPE LEWE, IS REEDS DEEL VAN ESSENTIAL LIFE EN NIE MEER NET LIFE TO ENLIVEN NIE. HY WAT SY BESNYDENIS OE EN ORE EN HART EN LIPPE EN VLEES ONTVANG HET, KAN SIEN EN HOOR EN VOEL WAT DIE DONKER KANT VAN DIE BYBEL BEHELS VAN DIE TORAH BEHELS, DIE DARK MATTER EN DARK ENERGY VAN DIE KOSMOS BEHELS, WAT DIE KOSMIESE BEWUSSYN BEHELS, WAT DIE KOSMIESE CHRISTOS BEHELS, DIE WORLD TO COME BEHELS, DIE WARE CHET NUN = GENADE BEHELS EN NUN CHET= NOACH.

DIE GEHEIM DAT DIE NUN CHET (NOACH) CHET NUN (GENADE) OF NOACH GENADE VAN DIE VLOED NOU DIE GENADE VAN DIE CHAIN MOORDENAAR SAAD BETEKEN. DIE SEWENDE GESLAG VAN CHAIN SE NAGESLAG TUVAL-CHAIN EN CHAIN SELF DEUR LEMECH MET DIE SWAARD (ZAYIN SWAARD) DOODGESLAAN IS. MAAR TUVAL-CHAIN SE SUSTER, DUS CHAIN SE NAGESLAG IS NOACH SE VROU EN SO WORD DIE MOORDENÀAR GESLAG GENADE BETOON MET DIE VLOED. DIT IS DIE NOACH GENADE GEHEIM…

4

DIE OOREENKOMS TUSSEN KERSFEES EN DIE STAD AI NEDERLAAG.

images (2)“AI” IS VERKORTKING VAN “AYIN ” = 70 WAT ZAYIN 7 X 10 IS; DUS  7 VOLLEDIGE 10 SEPHIROT BOME. AYIN IS OË, DUS OM TE SIEN EN OOK CHOKMAH. KETHER IS REUK. YERICHO IS die EERSTE STAD WAT YISRAEL INNEEM. AI IS TWEEDE STAD WAT YISRAEL MOET INNEEM. AI SE INNAME IS GEKOPPEL AAN ‘n VOORWAARDE: ‘n SPIRITUELE VOORWAARDE. DIE VERBOD OP SPIRITUELE BEGEERTE WAT DIE SIG VAN DIE OË KAN BRING. AI OF DIE AYIN OË TOON DUS IETS WAT VIR EWIG IN DIE SAMECH SIKLUS VAN LIFE TO ENLIVEN SKEPPING BESTAAN. SAMECH SE NUN RING HOU DIE VERBODE BEGEERTE VERBOD VAN AI (AYIN) AAN DIE GANG, DIE GEVALLE NUN MISLEIDENDE REDDINGS-BOODSKAP VAN AL DIE SIKLUSSE DEUR DIE TYE. YISRAEL MAG NIE DIE OË BEGEERTE VERBOD VAN AI OORTREE NIE. DIE BEGEERTE VAN DIE SPIRITUELE PRAG EN PRAAL VAN AI SE 25 DESEMBER FEESTE… DIE NUN MASHIACH FEESTE IS SO MOOI EN ROER DIE HARTE SO.

KONING SAUL SE HART WAS NET SO GEROER UIT DANKBAARBEID DAT HY DIE BESTE VEE BRING VIR DANKOFFERS MET SY AMALEK VREUGDE. HY VERLOOR SY KONINGSKAP. SAUL WORD PAUL EN SKEP WEEREENS DIE VALS OFFERLAM VAN 25 DESEMBER JESUS, DIE NUN SIRKEL VAN SAMECH WAT VASBIND AAN DIE TYD EN RUIMTE. DIE HELE WÊRELD VERLOOR DIE AI STAD OORWINNING NOG STEEDS. DIE VALS SPIRITUELE VERBODE OË BEGEERTE BUIT IS TE OORWELDIGEND MOOI… HOOR HOE ROEP DIE EENSAME WOLF IN DIE NAG…

LET MOOI OP HOE KLEIN IS VANDAG SE AI STADJIE.- HY IS SO GROOT SOOS DIE VATIKAAN. HAAI WAG… HY IS DIE VATIKAAN!  AI REGEER NOG STEEDS… AI MET SY 25 DESEMBER KLUG OORWIN NOG STEEDS VIR YISRAEL MET DIE AYIN OOG SPIRITUELE BEGEERTE VERSOEKING.  DIE SPIRITUELE BUIT WORD NOG STEEDS GENEEM… JAAR NA JAAR OORWIN DIE AI VREUGDE VURE NOG STEEDS… HY WAT NIE DIE REGTE FEESTYE SE VIER BESNYDENISSE ONTVANG HET NIE, SAL NIE DIE AANTREKKINGSKRAG VAN DIE STADJIE AI  SE VERBODE SPIRITUELE VERSOEKING EN VLEESLIKE BEGEERTE EN BUITNEEM VAN DIE NET DRIE DIMENSIONELE, NET ONDERSELF CONSCIOUSNESS OORWIN NIE. SY BOSELF SAL HOM STEEDS VREEMD BLY…

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982BOSELF IS 14 EN 7 IS ONDERSELF IN DIE BOSELF/ONDERSELF DUALISME VAN DIE “SOMETHINGNESS” BESTAAN. DIE DRIEBEEN ETZ CHAIM SE DRIE SEPHIROT NAAMLIK: CHESED EN GEBURAH EN TIPHARET  KAN GESIEN WORD AS DRIE PUNTE WAAR DIE “NOTHINGNESS” OF SINGULARITY NOU ”SOMETHINGNESS” OF DUALISME OF POLARITEIT WORD.

BY CHESED WORD DIE ABRAM SINGULARITY NOU DIE ISMAEL/YITZACK  DUALITEIT.

BY GEBURAH WORD YITZACK SINGULARITY NOU EASAU/YAKOB DUALITEIT.

BY TIPHARET WORD YAKOB SINGULARITY NOU YOSEPH/BENYAHMIN DUALITEIT.

SO NOU  VIND ONS ‘N BAIE MEER VOLWASSE CONSCIOUSNESS REALITEIT WAT BEMEESTER MOET WORD. IN DIE TYD VAN ESTHER WAARIN ONS ONS NOU BEVIND, WAAR DIE VERSKILLENDE DUALISMES MEKAAR MOET UITWIS, DUS DIE KORREKTE SINGULARITY MOET WORD, DIE OPWAARTSE SPIN RESULTAAT SINGULARITY MOET WORD, IS DIT BAIE BELANGRIK DAT DAAR DIE KORREKTE KEUSE GEMAAK WORD.

DAAR IS DIE EWIGE SAMECH SIRKEL… DIE GEHEIM VAN DIE EINDE IS IN DIE BEGIN VERSKUIL. NET EEN VROU NAAMLIK ESTER RED DIE BOERVOLK. NET EEN VROU NAAMLIK RACHEL RED DIE BOERVOLK. HAAR TWEE SEUNS IS YOSEPH EN BENYAHMIN. NET BENYAHMIN RED DIE TWAALF STAMME. NET BENYAHMIN, DIE LAASTE WAS OOK DIE EERSTE BEN ONI. RACHEL DIE YUD 10 + HEI 5 = YAH  15 = SHEKINAH 15 DIE VROULIKE WAT GEBOORTE GEE AAN DIE NUWE BEN ONI – WAT NOU SY BEN YAH MIN VOLTOOI HET. WIE KAN HOOR LAAT HOM HOOR. WIE KAN SIEN LAAT HOM SIEN WAT BEN YAH MIN DIE WOLF BRING VIR DIE BOERVOLK IN DIE DAE VAN DIE ESTER TOTALE UITWISSING WAT VOOR DIE DEUR WAG.

DAAR IS OOK DIE BEGIN CHESED SE ABRAHAM EN DIE EIND CHESED SE ABRAHAMENTO… OF YAHSHUA. YOSEPH HET TWEE SEUNS WAT HOM VERVANG NAAMLIK EPHRAIM EN MENASSE. YAHSHUA HET OOK TWEE SEUNS… SOMS WORD YASHUA YOSEPH GENOEM EN SY TWEE SEUNS EPHRAIM EN MEMASSE. YAHSHUA/YOCHANAN IS DIE ONDERSELF/BOSELF VAN DIE MASHIACH.

ABRAHAM NA ABRAHAMENTHO OF ABRAHAMENTO NA ABRAHAM OF RACHEL SE OFFER VIR BEN ONI NA BEN YAHMIN EN ABRAHAM SE OFFER VAN YITZACK WAT VANAF VADER IS EN YAHSHUA SE OFFER  MET PESACH TOON DIE BEGINSEL VAN EEN VORM VERLAAT EN ‘n ANDER VORM AANNEEM

5

KOM DAT DAAR NOU NA DIE BEGRIP “VORM VERANDERING” GEKYK WORD.

BINNE DIE BEGRIP RUIMTE IS DAAR TYD EN AFSTAND – DAAR IS DUALISME. DAAR IS SPACE/TIME. DAAR IS GEHEUE. DAAR IS GISTER NOU MORE TIPE TYD. DAAR IS DUS DIE TIPE VORM SE “CONSCIOUSNESS”. DIE TIPE VORM IN DIE GISTER VANDAG MORE BEWUSSYN SAL DUS OOK MET DIE TIPE BEWUSSYN DIE LEWE BESKOU EN OOK SO ‘n TIPE OF VORM “GODS’ BEWUSSYN BEMEESTER HET. DUS ‘n POLARITEIT BESTAAN OF VORM SE “GODS” BEGRIP VAN HIER IS EK IN DIE EEN POOL VAN DIE TWEE POOL BESTAAN IN TYD EN AFSTAND EN DAAR IS MY “GOD” IN DIE ANDER POOL VAN DIE BESTAAN VORM EN TYD. DIE “GOD KAN DAN AS DIE “GOD”  “Y H V H” OF “YUD HEI VAV HEI” BESKRYF WORD. DIE 70 SIELE VAN DIE “ELDERS” VAN DIE VOLK HET DUS OOK DIE GISTER VANDAG MORE TYD CONSCIOUSNESS GEHAD EN DUS DIE “YUD HEI VAV HEI” CONSCIOUSNESS GEHAD. DUS DIE TIPE DUALITEIT VORM GEHAD.

5e5825dba3824e34d05f63aa673288efMAAR “MEM SHIN HEI”(MOSHE) MOET  HULLE NOU BEGIN BEKEND STEL AAN ‘n NUWE VORM, DIE NET IN DIE “NOU” TYD VORM. DUS DIE VORM MET DIE CONSCIOUSNESS WAT NIE GISTER OF MORE AS APART BELEEF NIE. DIE YHVH BEWUSSYN BELEEF DIE TYE APART. MAAR MEM  SHIN HEI MOET NOU DIE NUWE BRING – DIE NUWE “ALEPH HEI YUD HEI” BEWUSSYN, DIE “A H Y H“ BEWUSSYN, DIE “EK IS” BEWUSSYN, DIE NET “NOU” TYD BEWUSSYN – DIE NOU VORM, DIE NOU BESTAAN WAT NOU GISTER EN MORE INSLUIT – VORM. DIE SINGULARITY VORM EN BESTAAN, DIE 12-IN-1= 13 ECHAD + 37 YECHIDAH (12+12+12=36-IN-1 DUS 37)… DUS 13 +37=50 YOBEL VRY VAN DUALISME VORM EN BESTAAN, DIE ALEF HEI YUD HEI, DIE EK IS, DIE AHYH VORM VAN BESTAAN, IS DIE BOODSKAP WAT MEM SHIN HEI BRING IN        Ex.3:4 …AHYH HET JOU GESTUUR, NIE YHVH NIE.

bv11726

LET MOOI OP NA DIE MEES BELANGRIKSTE VERSIE IN DIE BYBEL WAT BYKANS NIEMAND VERSTAAN NIE. OM U TE HELP OM DIE GROOT WAARHEID TE BEMEESTER MOET ONS EERS DIE LETTERS: ALEPH EN YUD EN HEI EN VAV BESTUDEER SODAT DIE ENORME WAARHEID VAN DIE VERSKIL TUSSEN “YUD HEI VAV HEI” EN “ALEPH HEI YUD HEI” TOT DIE  CONSCIOUSNESS KAN DEURDRING. DIE ENORME VERSKIL TUSSEN DUALISME VORM EN SINGULARITY VORM, VERSKIL TUSSEN “HIER IS EK EN DAAR IS GOD” IN DUALISME VORM EN ”EK EN GOD IS EEN” AS DIE ALEPH PARADOX GOD AND MAN WAT MET DIE HEI 5 OF – THOUGHT, SPEECH, ACTION, OPTREE  EN YUD, INFINITE POINT WAT MET HEI -THOUGHT SPEECH ACTION OPTREE.  DUS, ALEPH MET HEI EN YUD MET HEI VORM.

SINGULARITY LEWE IS HEELTEMAL IETS ANDERS AS YUD HEI VAV HEI DUALISTIESE VORM EN LEWE. ALEPH EN HEI IS NIE DIESELFDE AS YUD EN HEI NIE MAAR IS WEL EENHEID… SINGULARITY… 13+37=50…VRY VAN DUALISME.

LAAT HOM WAT AYIN HET, WAT OË HET, SIEN… LAAT DIE AYIN 70 SIEN WAT MEM 40 SHIN 300 HEI 5 =345 = 12 OF 60 MOSHE SE BOODSKAP VAN EKS 3:14 IS VIR DIE TYE.

DIT IS DUS BAIE DUIDELIK DAT OM AS EENHEID SAAM MET DIE SOEWERYNE LEWE TE FUNKSIONEER IN DIE SINGULARITY VAN ALEPH HEI YUD HEI, HEELTEMAL IETS ANDERS IS AS DIE DUALISME VAN YUD HEI VAV HEI SE GODSDIENS  OEFENINGE.

EERS IS DAAR DIE KLITSER STUKKEND SLAAN FASE, DAN VOLG DIE MENGER EENWORD FASE – DUS EERS DIE DEELTJIES VAN DIE KLITSER FASE MET DIE 12 PERMUTASIES VAN “YUD HEI VAV HEI” YUD VAV HEI HEI;  VAV YUD HEI HEI; ENS. DIE NAME IN DIE DUALISME. DAN VOLG DIE 72 NAME VAN DRIE LETTERS ELK VAN DIE UITTOG NA DIE ALEPH HEI YUD HEI (EK IS) NAAM. ONS LAAT EERS DIE NAAM VAN 54 EN DIE ANDER NAME VIR LATER.

SO MOSHE BEGIN DIE PROSES WAAR DIE GROEIPROSES IN BEWUSSYN VANAF YUD HEI VAV HEI NA ALEPH HEI YUD HEI (EK IS) TOE MOET BEGIN. DIE 72 NAME STAAN DIE PROSES BY. MAAR AMALEK PROBEER DIE PROSES KEER. MOSHE EN YAHSHUA EN DIE ELIYAH STAAN SAAM TEEN DIE AMALEK AANVAL. ONS BELEEF NOU WEER DIE AMALEK AANVAL. HIERDIE PROGRAM WAAR ONS MOET ONTWIKKEL VANAF DIE “YUD HEI VAV HEI” BEWUSSYN EN VORM NA DIE “ALEPH HEI YUD HEI” BEWUSSYN EN VORM, WORD NOU TEENGESTAAN DEUR VERSKILLENDE TEENSTANDERS.

epQj2SHps1XsP8kxYBA4RHs3ONS BEVIND ONS NOU IN DIE “BEIT”=2 = TWEE POLE = BARASHIT BARA SKEPPING WAAR DIE “YUD HEI VAV HEI” SE TWAALF PERMUTASIES FUNKSIONEER MAAR ONS MOET NOU NA DIE “ALEPH” SKEPPING GAAN WAAR DIE “ALEPH HEI YUD HEI” (EK IS) FUNKSIONEER. DIT IS DIE “EVANGELIE”WAT MOSHE/YASHUA/ELIYAH BRING.  DIT IS DIE WARE BOODSKAP. AMALEK STAAN DIE BOODSKAP TEEN. DIE BOODSKAP DAT DAAR OOK DIE ALEPH = 1000 ADAM 1000 KONINGKRYK BESTAAN IN DIE ALEPH 1000 SKEPPING, WAAR “ALEPH HEI YUD HEI” FUNKSIONEER. WAAR ONS ALMAL “EK IS” IN SINGULARITY. DAAR IS NIE NET DIE DAVID 70 KONINGKRYK IN DUALISME VAN DIE BEIT= 2 BESTAAN NIE. DAAR IS OOK DIE SHLOMO 1000 KONINGRYK.

HIERDIE IS DIE BOODSKAP WAT MOSHE BRING NAAMLIK DIE “ALEPH HEI YUD HEI” BOODSKAP. DIE  HELE JESUS VERHAAL WAT HOMSELF VIR DUISENDE DER DUISENDE JARE HERHAAL MOET UIT DIE DUALISME  KOM NA DIE SINGULARITY WAAR DIE ALEPH HEI YUD HEI FUNKSIONEER.

DIE NAAM “ALEPH HEI YUD HEI” IS DIE BESKRYWING VAN DIE “ALEPH” BESTEL. DUS DIE “1000” OF ADAM 1000 BESTEL. DUS DIE SPACETIME-LOSE BESTEL. DIE “EK IS” (ALEPH HEI YUD HEI) IN DIE RUIMTE EN TYDLOSE OF “SIMGULARITY” MOET DUS NOOIT OOIT MET DIE PLURALITY OF DUALISME OF BEIT BESTEL SE TYD EN RUIMTE BEWUSSYN BESKRYF WORD AS – EK SAL WEES WAT EK SAL WEES –  NIE. DIT IS VERKEERD. ‘EK IS’ BESKRYF NIE DIE DAVID 70 BESTEL NIE. ‘EK IS’ (ALEPH HEI YUD HEI) BESKRYF NIE ENIGE IETS VAN DIE BEIT BESTEL NIE. “EK IS” (ALEPH HEI YUD HEI) IS NIE ‘n NAAM SOOS ENIGE VAN DIE BEIT BESTEL SE NAME NIE. DIE 70 SIELE, DIE 70 OUES VAN DIE BEIT DAE VAN DAVID KEN REEDS DIE 70 NAME MAAR NOG NIE DIE “EK IS” NIE – DUS KEN HULLE NIE DIE “ALEPH HEI YUD HEI” BESTEL NIE. DIE “YUD HEI “IS NOU IN DIE PLEK VAN “VAV HEI” VAN DIE BEIT BESTEL OF IN TYD RUIMTE BESTEL SE “YUD HEI VAV HEI” EN DIE “VAV HEI”I S VERVANG MET “ALEPH HEI” MAAR “ALEPH” IS OPGEMAAK UIT TWEE “YUD“s EN TWEE “VAV”s. HIERDIE IS BAIE BAIE MOOI EN DIEP. DIE “CONSCIOUSNESS” MOET NET EERS SOVER VORDER.

DIE “EK IS “(ALEPH HEI YUD HEI) CONSCIOUSNESS MOET NOU DEUR DIE “YUD HEI VAV HEI” SE 12 PERMUTASIES SE “CONSCIOUSNESS” BEREIK WORD. DIE 72 NAME IS DIE UITTOG HANDLEIDING TUSSEN DIE TYD RUIMTE DUALISME SE YUD HEI VAV HEI CONSCIOUSNESS EN DIE TYD RUIMTELOSE SINGULARITY SE “EK IS”(ALEPH HEI YUD HEI)  CONSCIOUSNESS.  DIT IS DIE WARE BOODSKAP WAT ELKE MEESTER (ALEPH HEI YUD HEI) “EK IS” BRING WAT SY (ALEPH HEI YUD HEI) “EK IS “IN  DIE SINGULARITY  OPOFFER OM ‘n WESE IN DIE DUALISME VAN “YUD HEI VAV HEI” TE WORD. HY BRING DIE WAARHEID VIR DIE YUD HEI VAV HEI DUALISME. SHIN IS WAARHEID. DAAROM IS HY DIE SHIN IN DIE YUD HEI VAV HEI AS DIE “YUD HEI – SHIN- VAV HEI” WAT DIE BOODSKAP VAN DIE “EK IS “(ALEPH HEI YUD HEI) BRING. AL DIE REDDING STORIES NET BINNE DIE YUD HEI VAV HEI DUALISME VAN DIE BEIT BESTEL IS VALS. DIE VALSE BOODSKAP VAN NUN MASHIACH, VAN DIE VALSE “EK IS”BEWUSSYN VAN BINNE TYD SE EK SAL WEES WAT EK SAL WEES TYD BEGRIP CONSCIOUSNESS VAN DIE TYDGEBONDE VORM GODSDIENSTE.

DIT IS DIE WARE YSRAEL WAT DIE “EK IS” (ALEPH HEI YUD HEI) BOODSKAP BRING. MAAR ALEPH HET SY EWEBEELD IN LAMED. DIE ISMAEL BRING DIE LAMED BOODSKAP IN HULLE LAMED DUALISME SKEPPING. DIE LAMED ALLAH DUALISME. ADAM = 1+4+40 = 45 = ALEPH DALET MEM = VANAF l ALEPH BESTEL. MEM SHIN HEI = 345 DUS ADAM 45 MET SHIN 300 WAARHEID VANAF ALEPH BESTEL. BRING DIE WAARHEID VAN ALEPH HEI YUD HEI.

6

DIE BLANKE BOERENASIE SE DOEL EN VOORTBESTAAN…

DIE BOERENASIE SE LEWE IS GEBASEER OP EEN BOEK – DIE BYBEL. DIE BOERENASIE SE VERTOLKING VAN WAT IN DIE BYBEL VOORGESKRYF WORD WAS NOG ALTYD DIE MIDDELPUNT VAN SY BESTAAN EN VOORTBESTAAN. NOU WORD DAAR NIE GEPRAAT VAN DIE SOGENAAMDE GELEERDE PREDIKANTE OF PROKUREURS OF PROFESSORS OF POLITIEKUSTE NIE. MAAR  NOU PRAAT ONS VAN DIE WARE BOEREHART WAT MET DIE WARE BOODSKAP VAN DIE WARE LEWENDE WOORD LEEF EN BOER EN PLOEG EN PLANT EN NA SY GESIN OMSIEN VOLGENS DIE WARE LEWENDE WOORD. ROEM EN RYKDOM WAS NOG NOOIT DIE WARE BOEREHART SE STREWE NIE. GELUK EN LEWENSVREUGDE WAT VARS NAT OMGEPLOEGDE AARDE BRING OF VARSGESNYDE LUSERN BRING OF VARS MELK BRING OF DIE GEBLÊR VAN SY KUDDE BRING, IS DIE NATUUR HART WAT TOT DIE BOEREHART SPREEK. DIE BOER HET MET SY BYBEL WEGGETREK VANAF ORALS WAARVAN HY GEROEP IS TOT DIE MEER WAT LEWE BIED – TOT DIE HART. DIE BOER SE HART HOOR WAT DIE ANDER NASIES NIE HOOR NIE. DAAROM VERSTAAN DIE ANDER NIE SY DOEN EN LATE EN TAAL WAT HY SELFS MET DIE ENGELE MEE PRAAT NIE.

DIE WARE BOER HET MET SY ENGELE TAAL TOT DIE ENGELE BO DIE BLOEDRIVIER GEPRAAT. DIE VALS VERRAAIER BOER HET VERDRAE MET DIE VYAND GESLUIT EN IS MAN VROU EN KIND UITGEMOOR. DIE WARE BOERENASIE HET NOG STEEDS DIE BOERVERRAAIER TUSSEN HULLE. KAIN HAAT NOG STEEDS DIE BROER WAT SE HART DIREK MET DIE SOEWERYNE LEWE VAN DIE BYBEL SPREEK. DIE VERRAAIER HAAT SY BROER OMDAT HY DIE PREDIKANT OF DOKTER NODIG HET OM SY GEBEDE VERHOOR TE KRY. MAAR OMDAT DIE WARE BOER NIE MEER SY EIE HART GEVOLG HET NIE, HET HY DIE GAWE LAAT VERROES EN TOE OP DIE VALSE VERRAAIERS STAAT GEMAAK WAT DIE WARE BOERENASIE VIR 30 STUKKE SILWER UITVERKOOP HET. DIT IS DIE UITVERKOOPTE. DIE VERRAAIDE BOERENASIE WAT NOU SAL MOET OPSTAAN EN WAKKER WORD EN SY HART SE TALENT WEER ONTWIKKEL EN HOOR WAT DIE ENGELE WAT SAAM MET HOM IS, SPREEK.

SO WAT IS DIT WAT DIE EENKANT GESITTE WARE BOERENASIE MOET HOOR VIR DIE BOERE OORLOG WAT KOM SODAT DIE BOERE MANNE DIE KEER SAL WEN EN NIE SOOS DIE LAASTE BOERE OORLOG DUISENDE VROUENS EN KINDERS IN KONSENTRASIE KAMPE LAAT UITMOOR NIE. KONING DAVID HET VROU EN KIND MET HOM GENEEM EN TERRORISME MET TERRORISME BEVEG, AS ONS NOU MAAR VANDAG SE TERME MAG GEBRUIK. ONTHOU WARE BOERVOLK, JULLE IS WARE YSRAEL EN WORD NOOIT OOIT IN DIE DUALISME BEIT SKEPPING KANAAN BELOWE NIE. DIE BOEREVOLK MOET DAAR WAAR DIE HOOF VAN DIE HUIS MET SY GESIN HOM BEVIND VIR HULLE ‘n VESTING OPRIG MET DIE ENGELE OM SY VESTING EN DIT MOET DIE VESTING WEES WAAR DIE (ALEPH HEI YUD HEI) EN HY EN SY GESIN WOON, WEES. KONING DAVID HET DUISENDE WEERSKANTE HOM MAAR HULLE KAN HOM NIE AANRAAK NIE, WANT HY HET AMALEK UITGEWIS.

imagesDIE BOERVOLK DRA DIE (MEM SHIN HEI) BOODSKAP UIT. DIE BOODSKAP VANAF (ALEPH HEI YUD HEI) WAT TOON DAT DIE (YUD HEI VAV HEI)  NOU DIE (YUD HEI SHIN VAV HEI) STAF IN DIE (MEM SHIN HEI) HAND MOET WEES WAT DIE AMALEK, DIE VALS VERRAAIER BOER BROER MOET MET DIE BANVLOEK TREF. DIE TYD VAN ESTHER IS HIER. DIE VROULIKE ESTHER VAN DIE WARE BOERENASIE MOET OPTREE WANT DIE VALS ESAU BROER NAGESLAG HAMAN HET REEDS DIE GALG VIR DIE WARE BROER MORDEGAI GEBOU EN DIE AANVAL IS REEDS OOR DIE WÊRELD BEPLAN – KYK HOE OORSTROOM DIE MASSAS BARBARE DIE 127 NASIES WAT SIT EN SLAAP EN DIE BARBARE MET DIE HOERKERK SE WYN TOTAAL BEDWELM, MET OPE ARMS ONTVANG. DIE BLINDE GEKKE GAAN TOTAAL VERKRAG EN VERNIETIG WORD.

AMERIKA KAN SY STERRE DANK DAT TRUMP DAREM TEEN DIE IDIOTE WAT HOM TEESTAAN DIESELFDE DAAR PROBEER VERHOED

ONS OU BOERVOLKIE HET NET SO BEDWELM MET DIE HOERKERKE WYN EN POLITIEKE BEDROG, ONS UITWISSING SO MET OPE ARMS VERWELKOM. OM NOU TE BID TOT ‘n LIEWE JESUS (WAT IN ELK GEVAL DUIDELIK SELF OPDRAG GEE…MOET NIE MY AANBID NIE….SO MOET JULLE BID…. ONSE VADER….ONSE VADER WAT IN DIE HEMEL IS… SAL NIKS HELP NIE. ELKEEN WAT NOU UITMEKAAR GEKAP WORD BID…. HOEKOM WORD HULLE NIE GERED NIE?? WANT HULLE BID NIE REG NIE. WORD WAKKER BOERVOLK… LEES DIE LEWENDE WOORD MET JOU LEWENDE HART SELF. VERLAAT DIE HOERE VAN DIE HOERKERKE EN ROEP DEUR (YUD HEI SHIN VAV HEI) AS STAF TE GEBRUIK VIR (ALEPH HEI YUD HEI) (VADER IN DIE HEMEL) DIE ALEPH (EK IS) SINGULARITY BESTEL AAN. HOOR DIE BOODSKAP VAN EKS.3:4 VAN (MEM SHIN HEI).

DIE MENSE WEET NIE EENS WAT GEBEUR HET NIE EN DIE PERS EN NUUS SWYG DIT DOOD. DIE BOERE OORLOG DUUR VOORT TEEN DIE BRITTE. HULLE SIT AGTER ALLES EN BEHEER ALLES. DIT GAAN NOG STEEDS OOR DIE LAND SE RYKDOMME EN ONS BLANKES WAT TE INTELLIGENT IS EN UIT DIE PAD MOET KOM SODAT HULLE TEN DUURSTE DIE KENNIS KAN VOORSIEN EN DIE LAND GOEDKOOP VERDER BEROOF SAAM MET HULLE GUPTA VRIENDE. ONS BOERENASIE MOET UITGEWIS WORD. AS DIE BOERENASIE DIE VERRAAIERS ONDER HULLESELF EERS KAN UITWIS EN SOMMER MET DIE BAALPRIESTERS BEGIN EN TERUGKEER TORAH TOE (DEUT 28)  SAL DEUT 28 SE STRAFGERIGTE OMSKEP WORD IN DEUT 28 SE SEENINGE. DAN SAL DIE WARE BOERVOLK EERS KAN VRA VIR BESKERMING EN OORWINNING IN DIE BOEREOORLOG WAT NOU OP HANDE IS. DIE BOERE MOET IN KLEIN SELLETJIES MAN VROU EN KIND VERWYN IN DIE GROOT LAND EN SOOS SLANGE PIK IN DIE NAG. STIL EN WAAKSAAM.MOET NIE DIE VERRAAIER TUSSEN HULLE VERTROU NIE. SIEN HOM AS VYAND EN WIS HOM UIT. BEGIN BY VOORBOKKE – DIE WAT SKREE EN NIKS DOEN NIE MOET OOK STILGEMAAK WORD

HONGERSNOOD IS n GROOT WAPEN IN DIE BOERVOLK SE HAND.HIERDIE WAPEN MOET ONMIDDELIK NOU GEAKTIVEER WORD. GEEN PLOEG OF PLANT MOET NOU PLAASVIND. DIE MASSAS MOET VOOR LEE WINKELRAKKE STAAN WANNEER HULLE DIE GROND BEGIN STEEL. DIE BOER SAL OORLEEF. DIE BOER KAN IN DIE NAG DIE VYAND SE BEESTE OF MIELIES OOK BUITNEEM IN DIE OORLOG WAT KOM. DIE BOER KAN DIE PAAIE EN BRUE EN TREINSPORE EN SPAR EN PICK N PAY VRAGMOTERS OOK OPBLAAS EN BEROOF. SO OOK DIE BRITSE BANKE SE GELD NEEM. DIE BOER KAN DIE LAND TOT STILSTAND BRING AS HY MOET. STIL ONSIGBAAR ONDERGROND SOOS SLANGE IN DIE NAG SAL ONS NOU VINNIG MOET BEGIN OPTREE. DIE BOERE KAN OOK ELKE NAG GESINNE STUKKEND KAP EN GRUWELIK VERMOOR AS DIE BOER DAN MOET. OORLOG IS OORLOG.. DIE BOER MOET NOU NET SY KOP IN RAT KRY EN VERSTAAN DAT DIE BOER NOU ONDER DIE STRAFGERIG VAN DEUT 28 IS EN DAT HY EERS DIE SEENINGE DEEL VAN DEUT 28 MOET BESTUDEER EN DOEN VOORDAT DIE BOER VERGEWE SAL WORD. DIE GEKLIKE HOERKERK LIEGSTORIES VAN NET VERGIFFENIS VRA BUITE DEUT 28 SE WETTE  SAL NIE WERK NIE ALMAL SAL UITGEMOOR WORD MET HULLE GEBID EN AL. KEER TERUG MY VOLK NA DIE SEENWENSE DEEL VAN DEUT 28 EN VRA DAN OM VERGIFFENIS EN MAAK DAN OORLOG  SAAM MET DIE ALLER HEILIGSTE EN DIE BOERVOLK SAL OORWIN. MAAR DIE GROOT LIEG DAT DIE ALLERHOOGSTE SY TORAH VERLAAT EN SAAM MET DIE MENS MET SY OORLOG EN PLANNE SAL WEG IS DIE GROOTSTE LEUEN OOIT. ELKE VERRAAIER WEET TOE HY 15 JAAR TERUG DIE BOERVOLK MET SY JA STEM VERRAAI HET EN DIE OORLOG WAT HY. TOE VOOR BANG WAS NOU NET AANGESKUIF HET EN NOU MOET DIE BOERE WAT NEE GESTEM HET EN TOE NIE BANG VIR DIE OORLOG WAS NIE, NOU DIE VERRAAIERS SE KASTAINGS UIT DIE. VUUR GAAN KRAP

purim-scroll-and-mask-Download-Royalty-free-Vector-File-EPS-3121997

MORDEGAI ROEP ESTER

MORDEGAI ROEP NA ESTER, MAAR SY HOOR HOM NIE DAAR WAAR SY HEERLIK VEILIG IN DIE KASTEEL SIT NIE. DIE KASTEEL VAN DIE HOERKERK. DIE KASTEEL VAN DIE LIEWE JESUS WAT DIE BEIT SKEPPING SE REDDING VERKONDIG. DIE NUN MASHIACH SE VALS BOODSKAP. DIE HELE CHRISTENDOM SIT HEERLIK TEVREDE MET HULLESELF IN DIE KASTEEL. DIE 70 NAME. VAN DIE DUALISME BEIT SKEPPING KASTEEL. DIE ANDER HELFTE VAN DIE BOODSKAP WAT MOSHE (MEM SHIN HEI) BRING HOOR ESTHER NIE. DIE BOODSKAP VAN DIE ALEPH SKEPPING SE (ALEPH HEI YUD HEI) DIE (EK IS) VAN DIE (SINGULARITY) VOLLE WAARHEID, HOOR OF GEWAAR ESTHER NIKS VAN NIE. DIT IS OMDAT ESTHER NIE DIE TORAH WAT MEM SHIN HEI OOK BRING EN WAT NODIG IS OM DIE (ALEPH HEI YUD HEI) KORREK TE KAN VERSTAAN, NIE NAKOM EN DOEN NIE. DIE BEIT SKEPPING SE JESUS HET MOS KLAAR VIR ESTHER GERED NA IN HAAR HEMEL KASTEEL TOE. DAAR HEERLIK SALIG IN HAAR HEMEL SIEN SY NIE WAT MORDEGAI SIEN NIE. DIT IS SLEGS WANNEER DIE CHRISTEN ESTHER NOU HAAR EIE LEWE OP DIE SPEL PLAAS DAT DIE VOLK HULLE LEWE OP DIE SPEL PLAAS SOOS (YUD HEI SHIN VAV HEI) (JESUS) SY LEWE OP DIE SPEL GEPLAAS HET (DIE STUDENT IS NIE GROTER AS SY MEESTER NIE) DAT DIE ESTHER STUDENT SE OË OOPGAAN EN SY DIE ALEPH EENHEID WORD. DAAR IS NIE ‘n ANDER BEKER AS DIE PURIM FEES BEKER WAT VANDAG GEDENK WORD NIE.

DIE BOERVOLK SAL HULLESELF MOET OFFER…

DIT IS BAIE GOED EN MOOI OP DIE PURIM HEILIGE TYD. DIE HEILIGE DAG WAT AL DIE ANDER HEILIGE DAE OORSKREI WANT DIT IS DIE DAG VAN ALEPH HEI YUD HEI. THE COMPANION OF THE SOUL. THE MOST HOLY DAY. DIE DAG VAN DIE ORALE TORAH. MAAR DIE CHRISTEN WÊRELD WEET NIE EENS VAN DIE MEES HEILIGE DAG NIE. DAAR IS GEEN NAAM IN DIE BOEK VAN ESTER NIE WANT ALEPH HEI YUD HEI IS NIE ‘n NAAM NIE MAAR DIE ALEPH BESTEL WAAR ONS AS COMPANION OF THE SOUL VERKEER.

8

DIE VIERKLEUR

300px-Flag_of_Transvaal.svgDIE VIERKLEUR IS NIE NET ‘n GEWONE VLAG NIE. DAVID (DALET VAV DALET) HET TWEE MAAL DALET IN. DALET = 4 = DIE VIER KLEURE VAN DIE VIERKLEUR VLAG. DIE HEILIGE NAAM IS VIER LETTERS. DIE VIER LETTERS VAN DIE BEIT SKEPPING NAAMLIK (YUD HEI VAV HEI) MAAR DAAR IS OOK DIE VIER LETTERS VAN DIE ALEPH SKEPPING NAAMLIK DIE (ALEPH HEI YUD HEI) VIER LETTERS = EK IS.

LET MOOI OP NET (EK IS) DUS NET (ALEPH HEI YUD HEI) WAT MOSHEH (MEM SHIN HEI) BRING. DIE VIERKLEUR DRA DIE TWEE… EEN OP ELKE KANT IN GOUD. (ALEPH HEI YUD HEI) EENKANT EN (YUD HEI VAV HEI) ANDERKANT. DIE TWEE WAT DIE VIERKLEURE DRA IS… (MEM SHIN HEI) EN (YUD HEI SHIN VAV HEI).

GROEN = BLADGROEN= NATUUR LEWE = ALOHYM. ROOI= BLOED = ADAM LEWE. WIT= KETHER AYIN SOPH AUR. BLOU DUI HOE SUIWER DIE AYIN SOPH AUR WIT WEERKAATS WORD.

YOU ARE PART OF THIS CONDUIT OF THE VACUUM THAT GOES FROM INFINITELY BIG TO INFINITELY SMALL THROUGH YOU AND AS IT PASSES THROUGH YOU IT PICKS UP YOUR SPECIFIC INTERPRETATION OF THE UNIVERSE AND FEEDS IT TO THE INFINITY OF ALL THINGS SO THAT YOUR PARTICIPATION IS COUNTED… THIS IS YOUR RESPONSIBILITY… NNASSIM HARAMEIN. DUS NEEM JY JOU VIERKLEUR, VLAG EN SHOFAR EN FAKKEL EN KLANK STIMULANT EN VOLG JOU PAD MAAR SAAM MET DIE RES VAN DIE VOLK EN DAN SAL DINGE GEBEUR SOOS MET GIDEON.

DIE HEI = 5 = DIE 5 HEILIGE STRUKTURE WAT DIE 5 “REALITEITE “VORM…1 = DRIEHOEK PIRAMIED WAT NOG ‘n DRIEHOEK PIRAMIED HET WAT DAVID DRIE DIMENSIONELE STER VORM. VOLGENDE IS KUBUS. VOLGENDE IS DUBBEL VIERKANT PIRAMIEDE. DAN DODEDAKANT ens. TOT BY 5 SOORTE. ELKEEN IS ‘n REALITEIT MAAR TUSSEN HULLE IS DIE GEDROGTE. DIE REPTIELE  TUSSEN DRIEHOEK EN VIERKANT. DAN NOG ERGER ELKE 30° WAT DIE VORIGE  STRUKTUUR GEDROG BRING. HULLE IS EGTER VASGEVANG.  ONS HET DUS DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) AAN DIE ALEPH KANT NODIG EN DIE (YUD HEI VAV HEI) AAN DIE BEIT KANT NODIG VAN DIE VIERKLEUR VLAG

9

DIE ALEPH SKEPPING EN DIE BEIT SKEPPING

DIE RUACH HA KOIDESH BEWEEG OOR DIE WATER WAT EEN IS; DIE EEN AS ALEPH OP DAG EEN. (ALEPH) MAAR OP DAG TWEE AS BEIT WAT TWEE IS SKEI DIE BOONSTE WATERS EN DIE ONDERSTE WATERS. DIE BEIT SKEPPING, DIE BARASHIT BARA. HIERDIE SELFDE PRENT WORD OOK GEVIND IN DIE ADAM SKEPPING. DIE ALEPH SKEPPING IS DIE ADAM VAN DIE ALEPH SKEPPINIG WAT SAAMGESTEL IS UIT (HEI MEM) DUS – HEI 5 + MEM 40 = 45. MAAR DIE BEIT SKEPPING HET OOK ‘n ADAM –  MAAR SAAMGESTEL AS (ALEPH 1 + DALET 4 + MEM 40 = 45) DUS OOK 45.

MAAR DIE ADAM IS NIE DIE WARE ALEPH SKEPPING ADAM NIE. DIE WARE ALEPH SKEPPING ADAM (HEI MEM = 45)(Ham of Chaim) IS DIE WARE WEER GEBORE ADAM, DUS DIE BEIT SKEPPING (ALEPH 1 DALET 4 MEM 40 = 45  ADAM WAT HERSKEP IS IN DIE (HEI 5 + MEM 40 = 45) ADAM VAN DIE ALEPH SKEPPING. HIERDIE GROOT NUUS, HIERDIE GROOT WAARHEID HET DIE ALEPH (HEI 5 + MEM 40 =45) ADAM BY NAAM MOSHE (MEM 40 SHIN 300 HEI 5) GEBRING VANAF DIE ALEPH SKEPPING SE (EK IS), DUS (ALEPH HEI YUD HEI) WAT HY VIR DIE BEIT SKEPPING (YUD HEI VAV HEI) SE ADAM (ALEPH 1 + DALET 4 + MEM 40 = 45) MOET BRING.

NOU DALET 4 IS DIE MALKUT (ERETZ) AARDE OF BEIT SKEPPING. SO NOU IS DIT DUIDELIK DAT HIER MAKLIK ‘n VALS MISLEIDENDE BOODSKAP KAN INSLUIP. DIE ALEPH WAT IN DIE ADAM (ALEPH 1 + DALET 4 + MEM 40 = 45) OPMAAK IN DIE BEIT SKEPPING IS NOU NIE DIE ALEPH IN DIE ADAM (HEI 5 + MEM 40 = 45) VAN DIE WARE ALEPH SKEPPING SE ADAM NIE. DIE EK IS (ALEPH HEI YUD HEI) WAT DIE BOODSKAP STUUR NA DIE (YUD HEI VAV HEI) BEIT SKEPPING SE ADAM (ALEPH 1 + DALET 4 + MEM 40 = 45) TOE OM WEER GEBORE TE RAAK AS DIE (HEI 5 + MEM 40 = 45) WARE ALEPH SKEPPING SE ADAM WAT EEN IS AS ALEPH HEI YUD HEI MET DIE (EK IS) IN – NOU AS ALEPH SKEPPING EN NIE MEER DIE ADAM WAT ‘n SKEPPER AANBID IN DIE ALEPH HEMEL VANAF DIE BEIT AARDE NIE, MAAR NOU (EK IS) (EEN IS) (ALEPH HEI YUD HEI)  EEN SAAM AS VENNOOT SKEPPER IN ALEPH HEMEL…

10

PESACH 2018

2018/03/24  VANJAAR IS PESACH OP 30 MAART.  SO WAT BEHELS PESACH EN 7 DAE VAN ONGESUURDE BROOD EET?  DIE GROOT GROOT GEHEIM VAN DIE HEILIGE DAE IS OPENBAARMAAK VAN DIE GEHEIM VAN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) VAN DIE ALEPH SKEPPING AAN DIE (BEIT SKEPPING) EN SY YUD HEI VAV HEI…  (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) MAAK HOMSELF AAN MOSHE (MEM SHIN HEI) BEKEND. (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) VAN DIE (ALEPH SKEPPING) IS OOK (YUD HEI VAV HEI) VAN DIE BEIT SKEPPING EN MAAK HOMSELF AS EL SHADY (SHIN DALET YUD) BEKEND AAN ABRAHAM EN YITZACK EN YAHKOB – WAT YSRAEL WORD. EL SHADY VOORSIEN AAN ELKEEN SLEGS DIE HOEVEELHEID “CONSCIOUSNESS “WAT HY VERDIEN.

DIE BEGRIPPE ‘GOD’ EN ‘HERE’ EN ‘JESUS’ IS DEUR DIE VERTALERS IN DIE BYBEL INGESKRYF EN HOORT GLAD NIE IN DIE BYBEL NIE. MET DIE VERVALSINGS GAAN DIE HELE WAARHEID VAN DIE LEWENDE KODEBOEK VERLORE. SO GAAN DIE WAARHEDE AGTER DIE HEILIGE DAE VERLORE. SO GAAN DIE HOOFBOODSKAP VAN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WAT MEM SHIN HEI (MOSHE) BRING VERLORE.DAAROM IS MOSHE (MEM SHIN HEI) NOG BUITE DIE BELOOFDE ALEPH (ALEPH HEI YUD HEI) SKEPPING. DIE PESACH BOODSKAP VAN MOSHE HET NOG NIE DIE VOLK BEREIK NIE.

DIE (YUD HEI VAV HEI) SE GENADE BOODSKAP (YUD HEI SHIN VAV HEI) HET DIE BEIT SKEPPING BEREIK MAAR DIE MOSHE (MEM SHIN HEI)  BOODSKAP VANAF DIE ALEPH SKEPPING SE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) IS NOG NIE DEUR DIE VOLK MET PESACH ONTVANG NIE.

11

VERBASTERING STRATEGIE

7162367-chromosome-x-dna-strandsMOSHE (MEM SHIN HEI) KON NIE DIE WARE TIEN “GEBOOIE” VIR DIE VOLK GEE NIE WANT DIE GEMENGDE SAAD ONDER DIE VOLK, DIE VERRAAIERS HET DIE VOLK VERLEI MET DIE GOUE KALF. ALLES GEBEUR NOG STEEDS SO. DIE WARE VOLK WEET NIE EENS DAT HULLE DIE WARE YSRAEL IS NIE SO WORD HULLE BELIEG EN BEDRIEG.

DIE VOLLEDIGE BILAAM BALAK VERBASTERING AANVAL TEEN DIE WARE MEM SHIN HEI (MOSHE) SAAD, DIE (MEM HEI = 45 ADAM) MET DIE (SHIN 300) WARE (ALEPH HEI YUD HEI) GENETIESE DNA. WANNEER DIE SUIWER DNA VERBASTER IS, VERLOOR DIE DNA DIE VERMOË OM DIE “CONSIOUSNESS” TE BEREIK OM DIE (ALEPH HEI YUD HEI) BOODSKAP WAT (MEM SHIN HEI) OP PESACH BRING, TE VERSTAAN. DIE BASTER DNA VERSTAAN WEL DIE (YUD HEI SHIN VAV HEI) GENADE BOODSKAP VAN  DIE YAHSHUA MASHIACH, MAAR NIE DIE GROTER KOSMIESE BOODSKAP VAN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) SE ALEPH CONSCIOUSNESS NIE.  DIE STAP NADAT GENADE NOU GERED HET. WE ARE SAVED TO SERVE, NOT TO RUN AWAY TO HEAVEN.

DIE “DIEN”(SERVE) IS OM DIE REGTE TORAH (RIGLYNE VAN DIENS) TE ONTVANG EN TE BEMEESTER EN TE VERVUL AS DIE (MEM SHIN HEI) EN NIE BY DIE (JESUS) YAHSHUA MASHIACH (YUD HEI SHIN VAV HEI) VAS TE HAAK NIE. MOET NIE BY DIE PESACH LAM VASHAAK NIE, MAAR VORDER NOU TOT BY DIE 7 DAE VAN ONGESUURDE BROOD. DIE BOODSKAP WAT (MEM SHIN HEI) BRING VAN DIE (ALEP HEI YUD HEI) (EK IS) SE ALEPH SKEPPING. DUS DIE TORUS SE (SINGULARITY) DIE (BLACK WHOLE) DIE (EENHEID); DIE (MY BEMINDE) – DIE GEEN (SPACE) DEEL VAN DIE TORUS, DIE (ONGESUURDE = GEEN SPACE) DEEL. DIE ALEPH SKEPPING FASE = DIE DONKER BEIT DEEL FASE. HIERDIE 7 DAE ONGESUURDE BROOD, DUS ALEPH  FASE VAN (ALEPH HEI YUD HEI) SKEP DAN AS’T WARE DIE VOLGENDE GESUURDE TORUS DEEL, SPACE DEEL, 5 SPACE STRUKTURE DEEL.

DAN MOET JULLE TEL… 7 X 7 = 49 IN 1 = 50  (7 SHABATTE) TOT BY SHAVUOT WAAR JULLE DIE TORAH SAL ONTVANG VAN HOE OM DIE TORUS SE SPACE GESUURDE BROOD TE MAG EET… AS (MEM SHIN HEI) MOSHE. MAAR NOU BELEEF ONS DIE GROOT GROOT PROBLEEM..  DIE VOLK YSRAEL HET NOG NIE DIE (MEM SHIN HEI) STAP BEREIK NIE. DIE VOLK YSRAEL WEET NIE EENS WIE HULLESELF IS NIE, WAT NOG VAN WIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) IS NIE.

WANT DIE VALS RUITER EN WAENS (DIE PHARAO EN SY WAENS) (DIE VALS MERKAVAH) VERHOED DAT DIE (ALEPH HEI YUD HEI) NUWE YSRAEL GESKEP WORD EN DAT HULLE DIE WARE (ALEPH HEI YUD HEI),(EK IS)  RAAK SIEN EN EEN WORD AS DIE ATARET HA YESOD MET DIE DEVEKUT SAMESMELTING – DIE SHABAT TEKEN.

12

THE WORLD TO COME

shin-four (1)DAAR IS DIE LETTER “SHIN “MET DRIE BENE  WAT IN DIE HUIDIGE WERELD FUNKSIONEER EN DAN IS DAAR DIE LETTER “SHIN” MET VIER BENE WAT IN “THE WORLD TO COME” FUNKSIONEER. ONS BEVIND ONSSELF OP DIE OOMBLIK NOG  IN DIE DRIEBEEN SHIN LETTER WERELD. DIE MASHIACH VAN DIE DRIEBEEN LETTER SHIN WERELD BRING NET DIE DRIEBEEN LETTER SHIN VERLOSSING BOODSKAP. DIE “JESUS “VERLOSSING BOODSKAP IS NET VIR DIE DRIEBEEN LETTER SHIN WERELD. DUS VIR DIE “BEIT” WERELD.  DAAR IS EGTER OOK DIE “ALEPH”WERELD, THE WORLD TO COME. DUS DIE VIERBEEN LETTER SHIN WERELD, SE BOODSKAP WORD GEBRING DEUR “MOSHE” WAT NOG MOET KOM, WAT NOG WAG. DIE (MEM SHIN HEI) MOSHE MOET DUS MET DIE VIERBEEN LETTER SHIN, DIE VIERBEEN LETTER SHIN “WORLD TO COME, BRING. DUS DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) SE ALEPH WERELD BRING. DUS IS DIE MEM SHIN (VIER BENE) HEI NOU DIE WARE MASHIACH BOODSKAP VAN “THE WORLD TO COME” EN DUS IS DIE “JESUS” VAN 25 DES SE BOODSKAP VAN DIE DRIEBEEN LETTER SHIN NOU DIE VALS BOODSKAP. DIE HELE WERELD VOLG DIE VALS 25 DES JESUS BOODSKAP. DIE VOLGELINGE VAN DIE 25 DES JESUS VALS BOODSKAP NOEM HULLESELF CHRISTENE.

DIE LETTER SHIN HET BAIE BETEKENISSE… SHIN KAN WAARHEID BETEKEN. SHIN KAN LEUEN BETEKEN. SHIN KAN OPBOU ANABOLISME WEES EN SHIN KAN AFBREEK, KATABOLISME WEES. WANNEER VOEDSEL INGENEEM WORD, VIND EERS KATABOLISME EN DAN ANABOLISME IN DIE METABOLISME LEWENSPROSES PLAAS. IN DIE SIRKEL VAN DIE LEWE IS DIE EINDE IN DIE BEGIN VERSKUIL EN DIE BEGIN IN DIE EINDE VERSKUIL. MET DIE KATABOLISME AFBRAAK EINDE PROSES VIND OOK DIE ANABOLISME OPBOU PROSES PLAAS MET DIE DEELTJIES WAT GOED GENOEG EN REG EN SUIWER IS VIR DIE NUWE SELLE VAN DIE LIGGAAM SE OPBOU ANABOLISME IN DIE METABOLISME VAN LEWE. NET SO OP DIE PLANEET.

DIE OESTYD IS HIER. DIE WARE KORING MOET GEOES WORD EN GE-EET WORD EN GEKATABOLISEER (AFGEBREEK) WORD OM GE-ANABOLISEER(OPGEBOU) TE KAN WORD. DIE VALS KORING (DIE VALS JESUS CHRISTINNE) GAAN AFGEBREEK WORD MAAR NIE BENUT WORD NIE.. DIE WARE VIERBEEN SHIN GAAN OOK GEOES WORD EN AFGEBREEK WORD, MAAR WEL DADELIK WEER OPGEBOU WORD IN DIE NUWE. ONTHOU MAATJIES HIERDIE IS MAAR NET OEFEN APPARAAT VIR DIE VERGROTING VAN DIE BEWUSSYN, DIE ”CONSCIOUSNESS ” NOU GEDURENDE DIE PESACH EN 7 DAE VAN ONGESUURDE BRODE. DUS DIE SHIN LETTER MET DRIE BENE SE MASHIACH LAM VAN DAG PESACH VIR DIE BLOED AAN DIE KOSYNE ASOOK (DIE GEDEELTE WAT DIE CHRISTINNE NIE  VERSTAAN NIE)  DIE 7 DAE VAN ONGESUURDE BROOD – DIE ALEPH SKEPPING DEEL, DIE SINGULARITY DEEL, DIE WORLD TO COME DEEL, DIE ALEPH HEI YUD HEI DEEL, DIE EENHEID SONDER SPACES IN DIE EENHEID, DEEL DIE EENHEID BROOD SONDER OPGERYSDE SPACE BOBBELS DEEL.  DIE (MY BEMINDE) DEEL DIE 7X7= 49 IN 1= 50 YOBEL DEEL..

13

PESACH EN WEEK VAN ONGESUURDE  BRODE EN VERBONDS BOERVOLK YSRAEL IN SUID AFRIKA

DAAR IS 10 STEDE WAT DIE 10 SEPHIROT BOOM VAN DIE LEWE VERTEENWOORDIG IN SUID AFRIKA. DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14. YSRAEL AS DIE LIGGAAM VAN MOSHE (MEM SHIN HEI) IS NA SUID AFRIKA TOE GEBRING EN HIER AS DIE BOERVOLK VERSTEEK.

DIE SLEGTE SAAD VAN DIE ADDER GESLAG IS NOG AL DIE JARE BESIG OM DIE GOEIE SAAD TE PROBEER VERNIETIG. DIE ADDERGESLAG VAN ENGELAND EN HULLE VOORSTE HANDLANGERS, DIE JA-STEMMERS HOERKERK BAALPRIESTERS POLITIESE AFRIKANERS STEEK DIE HEILIGE APARTGESITTE VERBONDSVOLK NOG ALTYD IN DIE RUG. DIE HOERKERK BAALPRIESERS BELIEG DIE WARE VOLK NOG AL DIE JARE. DIE ARME BOERVOLK WEET NIE EENS WIE HULLE SELF IS NIE. DAAR IS SOVEEL ONSKULDIGE BLOED OP DIE HOERE SE HANDE. MAAR DIE BOODSKAP WAT (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) VIR (MOSHE) (MEM SHIN HEI) BY DIE BOS WAT NIE UITGEBRAND HET NIE, GEGEE  HET, SAL NOU VIR DIE BOERVOLK GEGEE WORD. DIE HOERE VAN DIE HOERKERKE SAL UITGEWIS WORD. DIE BLOED GAAN LOOP. DIE NAG MET DIE UITTOG, MET DIE PESACH IS DIT (ALEPH HEI YUD HEI) AS (YUD HEI VAV HEI) SELF WAT DIE EERSGEBORENES, WAT NIE DEEL VAN DIE VERBONDS VOLK IS NIE, UITWIS. SLEGS YSRAEL MAG DIE PESACH EN ONGESUURDE BROOD EET. SLEGS DIE VERBOND BESNYDE MAG DIE PESACH EET. SO DAAR KOM NOG EERS DOOD, BAIE DOOD WANT DIE VOLK HET DIE TORAH VERLAAT. DIE WARE SHABAT IS DIE HOERKERK SE SONDAG GEMAAK. DIE SEWE JAAR SHABATTE WORD NIE GEHEILIG NIE. DIE HEILIGE NAME KEN DIE VOLK NIE. DIE NAAM (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WAT MOSHE (MEM SHIN HEI) BRING, KEN DIE VOLK NIE. AL WAT DIE VOLK  KEN IS DIE GROOT LIEG VAN DIE HOERKERK…

MOSHE… (MEM SHIN HEI) IS DUS DIE WARE ADAM 45 (MEM 40 + HEI 5 = 45) WAT DIE WAARHEID (SHIN 300) BRING. DIE WAARHEID DAT DIE ALEPH SKEPPING (THE WORLD TO COME) SE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI)  DIE WAARHEID  STUUR. MOSHE (MEM SHIN HEI) MOET BEIDE HANDE, DUS BEIDE (HEI’s) OPHOU IN DIE GEVEG TEEN AMALEK. DUS DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) FUNKSIONEER AS EENHEID IN DIE HEI AS (1) DENKE + (2) SPRAAK + (3) DADE OM AMALEK (DIE VALS SAAD) TE OORWIN. GESEËND IS HY WIE SE OË OOPGEMAAK IS DEUR DIE 50 POORTE VAN DIE 7 DAE VAN ONGESUURDE BRODE EN AFTEL VAN DIE OMER TOT SHAVUOT.

tav-hDIE (TAV) STEMPEL OF SEËL WAT ELKE YISRAELIET BENODIG MET DIE (EINDE/BEGIN) INEEN GEWEEFTE GEBEURTENIS. DIE LETTER (TAV) WAT OP DIE HUIS SE DEURKOSYNE EN LINTEL GEPLAAS WORD. DIE LETTER (TAV) WAT OP KIAN SE TEMPEL GEPLAAS IS. DIE LETTER (TAV) VERTEENWOORDIG AL DIE ANDER SKEPPINGS KODES – DUS (BEIT TOT TAV) SKEPPING, DIE  DUALISME SKEPPING. TAV VERTEENWOORDIG OOK DIE (ALEPH TOT TAV) SKEPPING. DUS DIE EENHEID SONDER DUALISME SKEPPING. OF ANDERS GESTEL, DIE GEPOLARISEERDE DUALISTIESE (BEIT) TWEE POLE (ALEPH DALET NUN YUD) (ADONY) (YUD HEI VAV HEI) OF (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD) SKEPPING. ASOOK DIE EENHEID (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) SKEPPING.

LAASNAG BAIE MOOI VOLGENDE GESIEN: IN BEIT SKEPPING GELD – 7×7= 49 MAAR IN ALEPH SKEPPING, IN EENHEID, IN (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) GELD DIE:- (IN EEN) OF (IN – 1) DUS DIE 7 X 7 = 49 – IN – 1 = 50 = YOBEL = VRY VAN BEIT SKEPPING SE 49 BINNE IN – 1.  DIE 50 = DIE INSIG VAN DONKER KANT VAN BEIT  =  (EK IS).  YSRAEL PLUS SOEWERYNE LEWE = (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) DUS (IN – 1) = (EK IS) = (EEN)HEID. (ALEPH) = (EEN).

49 – in – 1 = 50 OF 12+12+12=36 IN 1 = 37 = YECHIDAH (EENHEID) + 12 IN 1 = 13 (ECHAD) EENHEID = 50 YOBEL. DUS AL VIER (DALET) OF AL VIER (SON WATER LUG AARDE) OF ATZILUT BERIAH YETZITAH ASIYAH OF 12+12+12+12 = 48 + (IN – I) + (IN 1) = 50 YOBEL MET TWEE GESUURDE BRODE OP SHAVUOT! ELKEEN MOET KORING + WYN + OLIE  AFWEEG MET DIE TEL VAN OMER.

HIERDIE IS (DALET) WAT TAV OPMAAK MAAR DIE NUN IS DIE ANDER BESTANDDEEL VAN TAV. DAAR IS TWEE MASHIACHS TWEE BAR ABBA’S. DIE EEN WAT BY TORAH EN BY YSRAEL EN WARE BYBEL BOODSKAP BLY EN SAAM MET MEM SHIN HEI (MOSHE) AS (ALEPH HEI YUD HEI) VIR AMALEK VERSLAAN. DIE DAVID MASHIACH EN DIE VALS BAR ABBA OF SAUL OF PAUL OF 25 DES LIEWE JESUS VAN VREDE SELFS MET AMALEK (ALMAL) WAT ALMAL VERLEI TOT AAN DIE EINDE. DIE WARE BOODSKAP IS OORLOG – BANVLOEK…

15

TERUGKEER VAN BOERVOLK MET BOEREHART

NA WAT MOET DIE WARE YSRAEL SE STAMME TOE TERUGKEER ?. MOET DIE WARE SAAD, DIE WARE YSRAEL NOU TERUGKEER  NA DIE  DIE 25 DES. CHRISTEN HOERKERK SE LIEWE JESUS TOE ?

WAT STAAN GESKRYF IN DIE BYBEL ?  YSRAEL MOET TERUGKEER NA DIE  WARE NAME, DIE WARE WEEK SHABAT, DIE WARE  JAAR SHABATTE, DIE GEBOOIE, DIE VERORDENINGE, DIE INSETTINGE SOOS DEUR DIE TORAH BESKRYF. DIT  BETEKEN DIE VOLK MOET TERUGKEER NA DIE BERG MET SHAVUOT (7 X 7 = 49  EN DAN DIE “IN-1 = 50” SAAM MET MOSHE EN YASHUA IN ELIYAH DIE VORTEX OP DIE TORAH VANAF (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) ONTVANG

DIE GROOT GEHEIM IS DAT DIE NUWE TESTAMENT YAHSHUA SEUN DEUR MARIA IN DIE BEIT SKEPPING  INGEBRING, DIESELFDE  SEUN VAN NUN IS VAN DIE OU TESTAMENT. MOSHE HET SY DNA OMGEBOU NA YAHSHUA TOE. NET SOOS AL DRIE, NAAMLIK MOSHE YAHSHUA, ELIYAH DIE BERG MET SHAVUOT OP IS, IS AL DRIE OOK OP DIE KRUISE OP GOLGOTHA DEUR DIE VOLK VASGEPEN. DIE VOLK HET NIE SELF DIE TORAH IN HULLE HARTE GAAN ONTVANG NIE. SLEGS HY WAT  DEUR DIE 50 POORTE GAAN NA DIE DONKER KANT VAN BINAH, NA DIE INSIG KANT VAN DIE TORAH… HY WAT DIE OMER AFTEL, WAT DIE 7X7 = 49 DOEN EN DAN DIE (EK IS) (EEN), DIE (IN – 1) BEWUSSYN ONTVANG, DIE 7 X 7 = 49 in 1 = 50 SHAVUOT YOBEL VRY VAN DIE BEIT SKEPPING BEWUSSYN BEPERKING… VRY IN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) ALEPH EENHEID SKEPPING…

ONS BEVIND ONS NOU WEER IN DIE 7 X 7 AFTEL TYD OPPAD NA SHAVUOT TOE; OPPAD NA DIE “TERUGKEER” NA “GOD” TOE. WATTER “GOD” MOET ONS ELKEEN HOMSELF NOU AFVRA. IS DIT DIE “GOD” BO OP DIE BERG OF DIE “GOD” ONDER DIE BERG. IS DIT DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) BO OP DIE BERG OF OF IS DIT DIE GOUE KALF ONDER DIE BERG?  ELKE JAAR KRY DIE VOLK DIE KANS OM TE KIES. WAT GAAN DIE BOERVOLK VANJAAR KIES?

16

DIE DERDE OOG

DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) SE TORAH KAN NET MET DIE (EEN OOG) DIE (DERDE OOG) WAARGENEEM WORD DEUR DIE HART. DIT IS DIE WARE BESNYDENIS VAN DIE HART. DIT IS WANNEER TWEE WARE HUWELIKSMAATS SOOS EEN WESE MET EEN HART EN EEN OOG NA DIE LEWE KYK. TWEE SPANMAATS WAT SOOS EEN DIE WA TREK NA EEN DOEL TOE. YSRAEL IS SAAM MET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) EEN IN DIE HUWELIK; DUS DIE (7X7=49) (IN 1) (50) (VRY VAN DIE DUALISME VAN 7 + 7 = 14 en 7 x 7 = 49.

DIT IS DUS DUIDELIK DAT DIE TORAH VAN DUALISME VAN  DIE GOUE KALF ONDER DIE BERG, DIE YUD HEI VAV HEI EN YUD HEI SHIN VAV HEI VAN DIE BEIT WAT 2 IS, WAT DIE TWEE POLE PLUS EN MINUS SKEPPING IS EN NOU HEELTEMAL VERSKIL VAN DIE ALEPH SKEPPING, DIE EENHEID SKEPPING SE TORAH, DIE ALEPH HEI YUD HEI SKEPPING. DAAROM HET MOSHE ‘n ANDER TORAH AFGEBRING, DIE TWEE OË TORAH.

ELKE SHAVUOT KAN ELKEEN VAN YSRAEL WAT WIL SELF DIE BERG OPGAAN EN DIE EEN OOG, DIE DERDE OOG, DIE PINIAAL KLIER OOG SE TORAH GAAN HAAL BY (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI). HY SAL DAN AS EENHEID SAAM MET MOSHE SY TWEE (HEI) HANDE OPHOU MET DIE GEVEG TEEN AMALEK WAT SAL KOM

DAAR IS DIE 12-in-1 = 13 = ECHAD = EEN. PLUS DAAR IS DIE 12 + 12 + 12 = 36 -in- 1 = 37 = YECHIDAH = EEN. EN EERS WANNEER DIE TWEE SAAM GEVOEG WORD VERKRY ONS DIE 13 + 37 = 50 WAT YOBEL (VRYHEID) IS. WARE VRYHEID (YOBEL) WAT NET IN WARE WAARHEID (AMET) (ALEPH MEM TAV) TE VIND IS. DIE WAARHEID DAT DAAR DIE  (DAVID) (DALET VAV DALET) KONINGKRYK IN DIE (12 -in- 13) (ECHAD) IS PLUS DIE SHLOMO KONINGKRYK IN DIE (12 + 12 + 12 = 36 -in- 1 = 37) (YECHIDAH)  IS.  DAAR IS DUS DIE  (DAVID MET YAH) KONINKRYK (OP AARDE) (MALKUT+YESOD+HOD+NETZACH) PLUS DIE SHLOMO MET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) KONINKRYK. (IN DIE HEMEL) (DAAT + BINAH + CHOKMAH + KETHER) MAAR DAAT IS ALTYD DIE VOLGENDE BOOM VAN DIE EWIGE EWOLUSIE, DUS BLY DAAR DIE  DRIE  SEPIROTH, NAAMLIK (TIPHARET MET CHESED EN GEBURAH WEERSKANTE AS DIE TWEE HANDE, OOR  TUSSEN DIE  DAVID KONINGKRYK MET SY YAH OP AARDE EN DIE SHLOMO KONINGKRYK  IN DIE (HEMEL) DIE (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI). DUS KONING SHLOMO EN SY BEMINDE AS (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI), DIE YECHIDAH  EENHEID!

WANNEER DIE WARE BOER WAT DEEL IS VAN DIE WARE YSRAEL WAT DEEL IS VAN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) NOU BINNE MERKAVAH BLY MET DIE NAG VAN DIE DOOD VAN DIE EERSGEBORENES, SAL DIE EEN DAARBINNE GERED WEES VAN DIE DOOD. PESACH NAG EN DIE SEWE DAE VAN ONGESUURDE BRODE BESKERM TEEN DIE DOOD. DIE SEWE MAAL SEWE DAE SE AFTEL VAN DIE OMER TOT EN MET DIE FEES VAN DIE WEKE (SHAVOUT) BESKERM TEEN DIE DOOD. DIE SEWENDE MAAND (SPIEËLBEELD FEESTYD VAN DIE ONGESUURDE BRODE FEESTYD), DIE HUTTEFEES (SUKOT), BESKERM TEEN DIE DOOD. DIE GEWONE WEEKLIKSE SEWENDE DAG SHABBAT (NIE SONDAG NIE) BESKERM TEEN DIE DOOD. HY WAT DIE TORAH NIE HOU NIE IS DOOD. WANNEER DIE WARE YSRAEL BOER DIE TORAH BEGIN NAKOM EN HOU EN EER BEGIN HY OPSTAAN UIT DIE DOOD. DIT IS DIE WARE OPSTANDING UIT DIE DOOD. DIE KOSMIESE BEWUSSYN DOOD. DIE 25 DES. LIEWE JESUS BABA VERHAALTJIE WAT MILJOENE IN DIE KOSMIESE “CONSCIOUSNESS “DOOD HOU. DIE WARE (AMET) (ALEPH MEM TAV)  MOSHE + YAHSHUA+ ELIYAH  BOODSKAP VANAF (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI)  WAAR (ALEPH HEI) NOU DIE (HEI = THOUGHT + SPEECH + ACTION)  VAN DIE ALEPH  BESTAAN IS EN (YUD HEI) WAAR  HEI (THOUGHT + SPEECH + ACTION) VAN DIE YUD BESTAAN IS. YUD IS DIE TIEN SEPHIROT VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14…

WANNEER DIE WARE BOER WAT DEEL IS VAN DIE WARE YSRAEL, WAT DEEL IS VAN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) NOU BINNE MERKAVAH BLY MET DIE NAG VAN DIE DOOD VAN DIE EERSGEBORENES, SAL DIE EEN DAARBINNE GERED WEES VAN DIE DOOD. PESACH NAG EN DIE SEWE DAE VAN ONGESUURDE BRODE BESKERM TEEN DIE DOOD. DIE SEWE MAAL SEWE DAE SE AFTEL VAN DIE OMER TOT EN MET DIE FEES VAN DIE WEKE (SHAVOUT) BESKERM TEEN DIE DOOD. DIE SEWENDE MAAND (SPIEËLBEELD FEESTYD VAN DIE ONGESUURDE BRODE FEESTYD), DIE HUTTEFEES (SUKOT), BESKERM TEEN DIE DOOD. DIE GEWONE WEEKLIKSE SEWENDE DAG SHABBAT (NIE SONDAG NIE) BESKERM TEEN DIE DOOD. HY WAT DIE TORAH NIE HOU NIE IS DOOD. WANNEER DIE WARE YSRAEL BOER DIE TORAH BEGIN NAKOM EN HOU EN EER BEGIN HY OPSTAAN UIT DIE DOOD. DIT IS DIE WARE OPSTANDING UIT DIE DOOD. DIE KOSMIESE BEWUSSYN DOOD. DIE 25 DES. LIEWE JESUS BABA VERHAALTJIE WAT MILJOENE  IN DIE KOSMIESE “CONSCIOUSNESS” DOOD HOU. DIE WARE (AMET) (ALEPH MEM TAV)  MOSHE + YAHSHUA+ ELIYAH  BOODSKAP VANAF (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI) WAAR (ALEPH HEI) NOU DIE (HEI = THOUGHT + SPEECH + ACTION VAN DIE ALEPH  BESTAAN IS EN (YUD HEI) WAAR  HEI (THOUGHT + SPEECH + ACTION) VAN DIE YUD BESTAAN IS. YUD IS DIE TIEN SEPHIROT VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14..

17

SO WAT BETEKEN BOGENOEMDE NOU?  

DIT BETEKEN DAT  DIE EEN WAT NIE UIT DIE KOSMIESE BEWUSSYN DOOD  OPSTAAN NIE, GLAD NIE DIE NUWE KOSMIESE BEWUSSYN ERA OF AION SAL KAN BEMEESTER EN VERSTAAN NIE. HY SAL MET SY KLEIN BEPERKTE GODSBEGRIP BEWUSSYNTJIE EEN VAN DIE SEPHIROTH SE “GODE” KIES AS SY GOD EN DIE VOLGENDE EEN GAAN EEN VAN DIE ANDER SEPHIROT SE GODE KIES AS SY GOD EN DAN GAAN  HULLE OORLOG MAAK SOOS WAT DIE WÊRELD NOU DOEN. HULLE IS KOSMIESE BEWUSSYN DOOIE LYKE WAT MET KERNBOMME SOOS KINDERTJIES RONDSPEEL. VERWAANDE DOOIE GEDROGTE  VASGEVANG IN HULLE  GEBREK AAN KOSMIESE KENNIS EN INSIG  WAT NET DIE TORAH WAT DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) GEGEE HET. DIE KOSMIESE BEWUSSYN VAN DIE (ALEPH HEI) DUS DIE ALEPH BESTAAN SE WYSHEID EN INSIG EN KENNIS. PLUS DIE (YUD HEI) DUS DIE YUD BESTAAN OF TIEN SEPHIROT BESTAAN SE INSIG EN WYSHEID EN KENNIS.

KOM DAT YTZACK DIE SEUN VAN ABRA-HEI-AM NOU BESTUDEER WORD. YTZACK IS DIE VADER VAN YSRAEL WANT YSRAEL IS YAKOB. ISMAEL IS DIE SEUN VAN ABRAM SONDER DIE “HEI”. WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN DIE TWEE SEUNS?  KOM ONS KYK. DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) HET ONS NOU GESIEN VERTEENWOORDIG TWEE WÊRELDE – TWEE TIPES VAN BESTAAN ELKEEN MET SY EIE “THOUGHT”+”SPEECH”+”ACTION” WAT DIE HEI BETEKEN, DUS ALEPH HEI +YUD HEI.  ONS HET OOK GESIEN (YUD) IS DIE 10 SEPHIROTH BESTAAN. WANNEER DIE (ALEPH HEI) NOU VAN SY (HEI) (THOUGHT + SPEECH + ACTION) WIL OORBRING NA DIE (YUD HEI) BESTAAN DOEN HY DIT OP DIE (YITZACK) MANIER. ABRAM EN SARA-YUD SONDER DIE (HEI) OORDRAG FAKTOR (DIE THOUGHT + SPEECH + ACTION) OF OOK DIE (TORAH FAKTOR) GENOEM, WORD NOU ABRAM + HEI FAKTOR EN SARA – YUD + HEI FAKTOR (SARA – YUD) IS EINTLIK AAN DIE (EK IS) (ALEPH HEI  YUD HEI) SE VOLLEDIGE YUD = 10 DE SEPHIROT = KETHER) AFKOMSTIG EN ABRAM NA ABRA-HEI-AM IS VAN DIE 5 DE SEPHIROTH= CHESED AFKOMSTIG. SO HIER DRA DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) NOU VAN SY ALEPH KANT SE HEI NOU THOUGHT +SPEECH+ACTION OF OOK TORAH GENOEM, NOU OOR NA DIE (ALEPH HEI YUD HEI) SE YUD KANT TOE HEI OF THOUGHT SPEECH ACTION, OOR. YITZACK KOM DIREK VAN DIE ALEPH BESTAAN AF OOR NA DIE YUD BRSTAAN AS DIE YSRAEL INGRYPING IN DIE YUD BESTAAN OM TE KOM (HEI) (THOUGHT + SPEECH + ACTION) DOEN VANAF DIE ALEPH BESTAAN IN DIE YUD (10 SEPHIROTH) BESTAAN. DIE YUD BESTAAN HET DIE ALOKIM/ALOHYM EN DIE 72 NAME ENS. MAAR DIE ALEPH BESTAAN HET NET DIE (EK IS) NAAM. NET DIE (ALEPH HEI YUD HEI) NAAM OF DIE (ALEPH) WAT (HEI) (THOUGHT+ SPEECH+ ACTION) (TORAH) MET (YUD) DEEL. DAAROM MOET YITZACK NOU DIE TORAH DINK EN PRAAT EN DOEN. DIE TORAH IS NET VIR YITZACK BEDOEL. DIE ALEPH SE HEI IS NET VIR DIE YITZACK YUD HEI BEDOEL.

18

DIE GROOT GEHEIM VAN DIE DIEFSTAL VAN (VAV SHIN AYIN) (ESAU) SE SEËNINGE.

downloadABRAM SE DNA WORD OMGEBOU NA ABRA-HEI-AM OM DIE ALEPH HEI INGRYPING NA YUD HEI TE KAN HANTEER. DIE INGRYPING VANAF DIE ALEF BESTAAN NA DIE YUD BESTAAN WORD YTZACK GENOEM. SY EERSGEBORENE MET SY DNA WORD (VAV SHIN AYIN) (ESAU) GENOEM. DUS DIE VAV LIGGAAM MET DIE SHIN WAARHEID EN DIE AYIN DIVINE PROVIDENCE (VAV SHIN AYIN) MAAR NOU STEEL YAKOB DIT MAAR HY BESKIK NIE OOR DIE DNA OM DIT TE KAN HANTEER NIE. DIE YAHKOB YSRAEL KAN NIE DIE BOODSAP VAN YASHUA + MOSHE + ELIYAH HANTEER NIE. HULLE KAN NIE DIE VORTEX VAN ELIYAH INGAAN OM SELF DIE TORAH VANAF (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) TE GAAN HAAL NIE. HULLE KAN NIE VIR MOSHE WAG NIE. HULLE VERMOOR YASHUA. HULLE DNA VERSTAAN NET DIE YUD HEI OF TIEN SEPHIROT.

MAAR MOSHE EN YAHSHUA EN ELIYAH BRING DIE (EK IS) SE (ALEPH HEI) BOODSKAP WAT NET (VAV SHIN AYIN) (ESAU) SE DNA KAN BEMEESTER. DAAROM GEE SY VADER VIR HOM DIE RAAD:  AS JY EENDAG DAARVOOR VEG, SAL JY DIE BANDE VAT YAHKOB NOU OOR JOU HET, BREEK. DIE GESTEELDE SEENINGE WAT YAHKOB NOU VAN (VAV SHIN AYIN) HET KAN (VAV SHIN AYIN) TERUGKRY. DIE TYD IS NOU DAAR DAT DIE BANDE DIE KETTINGS WAT (VAV SHIN AYIN,) VASKETTING NOU GEBREEK WORD. DIE LEERSKARE VAN DIE ALEPH HEI STAAN GEREED OM DIE LEERSKARE VAN DIE YUD HEI BY TE STAAN. NET SOOS MET BLOERIVIER. ROEP NET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) AAN  EN NIE DIE GOUE KALF NIE.

DIE GROOT GEHEIM VAN DIE DIEFSTAL VAN (VAV SHIN AYIN) (ESAU) SE SENINGE. ABRAM  SE DNA WORD OMGEBOU NA ABRA-HEI-AM OM DIE ALEF HEI INGRYPING NA YUD HEI TE KAN HANTEER. DIE INGRYPING VANAF DIE ALEF BESTAAN NA DIE YUD BESTAAN WORD YTZACK GENOEM. SY EERSGEBORENE MET SY DNA WORD (VAV SHIN AYIN,) (ESAU) GENOEM. DUS DIE VAV LIGGAAM MET DIE SHIN WAARHEID EN DIE AYIN DIVINE PROVIDENCE (VAV SHIN AYIN,) MAAR NOU STEEL YAKOB DIT MAAR HY BESKIK NIE OOR DIE DNA OM DIT TE KAN HANTEER NIE. DIE YAHKOB YSRAEL KAN NIE DIE BOODSAP VAN YASHUA + MOSHE+ ELIYAH HANTEER NIE. HULLE KAN NIE DIE VORTEX VAN ELIYAH INGAAN OM SELF DIE TORAH VANAF (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) TE GAAN HAAL NIE. HULLE KAN NIE VIR MOSHE WAG NIE. HULLE VERMOOR YASHUA. HULLE DNA VERSTAAN NET DIE YUD HEI OF TIEN SEPHIROT.

MAAR MOSHE EN YAHSHUA EN ELIYAH BRING DIE (EK IS) SE (ALEPH HEI) BOODSKAP WAT NET (VAV SHIN AYIN) (ESAU) SE DNA KAN BEMEESTER. DAAROM GEE SY VADER VIR HOM DIE RAAD:  AS JY EENDAG DAARVOOR VEG, SAL JY DIE BANDE VAT YAHKOB NOU OOR JOU HET, BREEK. DIE GESTEELDE SEENINGE WAT YAHKOB NOU VAN (VAV SHIN AYIN) HET KAN (VAV SHIN AYIN) TERUGKRY. DIE TYD IS NOU DAAR DAT DIE BANDE DIE KETTINGS WAT (VAV SHIN AYIN,) VASKETTING NOU GEBREEK WORD. DIE LEÊRSKARE VAN DIE ALEPH HEI STAAN GEREED OM DIE LEERSKARE VAN DIE YUD HEI BY TE STAAN. NET SOOS MET BLOERIVIER. ROEP NET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) AAN EN NIE DIE GOUE KALF NIE.

DIE GROOT GEHEIM HOEKOM MOSHE (MEM SHIN HEI) MOET DEEL WORD VAN DIE (MOSHE + YAHSHUA + EL-I-YAH) PRENT. ONS HET GESIEN DAT (VAV SHIN AYIN)(ESAU) BESIT DIE NODIGE DNA (GENETIKA) OM DIE (ALEPH) SKEPPING TE KAN BEMEESTER. ONS SIEN OOK DAT (YUD AYIN KUF BEIT) (YAKOB) OOK DIE AYIN (DIVINE PROVIDENCE) DNA BESIT WAT NODIG IS OM DIE (ALEPH) SKEPPING VAN (ALEP HEI YUD HEI) (EK IS) TE KAN BEMEESTER. ONS WEET (YUD AYIN KUF BEIT) HET NOU (VAV SHIN AYIN) SE ERFPORSIE GESTEEL. SO WAT GEBEUR NOU ? (VAV SHIN AYIN) KAN AAN DIE EINDE DIE KETTINGS BREEK. DIE EINDE VAN DIE (SAMEK) SIKLUS. DAAR IS OOK DIE TOE MEM. DAAR IS DIE AYIN DIVINE PROVIDENCE. DAAR IS DIE WARE SHIN WAARHEID. DAAR IS DIE BEN NUN MASHIACH WAT NET DIE HALWE WAARHEID BOODSKAP BRING WANT DIE MOSHE (MEM SHIN HEI) SHIN WAARHEID KORT. DIE BOODSKAP VAN (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI)  IS NIE MOOI DUIDELIK DEUR DIE YASHUA BEN NUN BEGRYP NIE. (MEM SHIN HEI) MOET EERS DIE VOLLEDIGE BOODSKAP BRING…

19

DIE GOUE KALF

DIE VERSKIL TUSSEN DIE 25 DESEMBER GEBORE JESUS (DIE GOUE KALF) EN DIE SHAVUOT GEBORE YAHSHUA (DIE TORAH WAT ADAMVORM AANNEEM SAAM MET MOSHE WAT TORAH ONTVANG IN DIE ELIYAH MERKABAH OP DIE BERG). YAHSHUA IS OP SHAVUOT OF FEES VAN EERSTELINGE GEBORE. MAAR JAARLIKS WORD DIE WARE VOLK OOK OP SHAVUOT AS DIE YAHSHUA AS DIE MASHIACH GEBORE WANNEER HY DIE GOUE KALF VALS JESUS, DIE TORAHLOSE JESUS ONDER DIE BERG VERLAAT EN SELF OPGAAN EN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) SELF ONTMOET EN WEER GEBORE RAAK AS DIE 7X7=49 in 1 = 50 WARE YAHSHUA OF MASHIACH.

DIE TWEE GESUURDE BRODE IS EEN BROOD VIR (ALEPH HEI) EN TWEEDE BROOD VIR (YUD HEI) DUS DIE (YUD HEI) VOLTOOI DIE YUD=10 SEPHIROTH VLAK VAN GODE SKEP DEUR DIE ADAM SELF. DIT IS TEENOOR DIE GOUE KALF SE JESUS WAT GODE SKEP EN HOD EN YESOD EN TIPHARETH; DUS JESUS AANBID EN NIE SELF DIE (YUD HEI) MASHIACH YAHSHUA WORD OP SHAVUOT NIE.  EEN WORD MET (ALEPH HEI) AS MY BEMINDE VAN (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI).  SO DIE WARE GEBOORTE VAN DIE WARE IN TORAH GESKIEDKUNDIGE MASHIACH IS OP SHAVUOT EN DIE WARE GEBOORTE VAN ELKEEN WAT HOM VOLG, SELF AS MASHIACH, IS OOK OP SHAVUOT, MITS HYSELF DIE OMER VIR 49 IN 1 = 50 DAE AFGETEL HET VANAF SY EIE ROL AS BESPOTTE MET PESACH NA SY OORWINNING MET SHAVUOT. HIERDIE GROOT GROOT WAARHEID MOET OOR DIE PLANEET VERKONDIG WORD. DIE WARE SHAVUOT MASHIACH ONDER DIE TORAH MOET DIE VALS JESUS SONDER TORAH VERVANG.

DIE VERSKIL TUSSEN DIE 25 DESEMBER GEBORE JESUS (DIE GOUE KALF) EN DIE SHAVUOT GEBORE YAHSHUA (DIE TORAH WAT ADAM VORM AANNEEM SAAM MET MOSHE WAT TORAH ONTVANG IN DIE ELIYAH MERKABAH OP DIE BERG) – SO DIE GESKIEDKUNDIGE YAHSHUA, IS OP SHAVUOT OF FEES VAN EERSTELINGE GEBORE. MAAR JAARLIKS WORD DIE WARE VOLK OOK OP SHAVUOT AS DIE YAHSHUA AS DIE MASHIACH GEBORE WANNEER HY DIE GOUE KALF VALS JESUS, DIE TORAHLOSE JESUS ONDER DIE BERG VERLAAT EN SELF OPGAAN EN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) SELF ONTMOET EN WEER GEBORE RAAK AS DIE 7×7=49 in 1 = 50 WARE YAHSHUA OF MASHIACH.

DIE TWEE GESUURDE BRODE IS EEN BROOD VIR (ALEPH HEI) EN TWEEDE BROOD VIR (YUD HEI) DUS DIE (YUD HEI) VOLTOOI DIE YUD=10 SEPHIROTH VLAK VAN GODE SKEP DEUR DIE ADAM SELF. DIT IS TEENOOR DIE GOUE KALF SE JESUS WAT GODE SKEP EN HOD EN YESOD EN TIPHARETH EN DUS JESUS AANBID EN NIE SELF DIE (YUD HEI) MASHIACH YAHSHUA WORD OP SHAVUOT NIE – DUS EEN WORD MET (ALEPH HEI) AS MY BEMINDE VAN (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI). SO DIE WARE GEBOORTE VAN DIE WARE IN TORAH  GESKIEDKUNDIGE MASHIACH IS OP SHAVUOT EN DIE WARE GEBOORTE VAN ELKEEN WAT HOM VOLG SELF AS MASHIACH IS OOK OP SHAVUOT, MITS HYSELF DIE OMER VIR 49 in 1 = 50 DAE AFGETEL HET VANAF SY EIE ROL AS BESPOTTE MET PESACH NA SY OORWINNING MET SHAVUOT. HIERDIE GROOT GROOT WAARHEID MOET OOR DIE PLANEET VERKONDIG WORD. DIE WARE SHAVUOT MASHIACH ONDER DIE TORAH MOET DIE VALS JESUS SONDER TORAH VERVANG!

jacobs-ladder2SO WAT GEBEUR WANNEER EEN VANAF DIE JESUS VAN 25 DESEMBER BEWEEG NA DIE YAHSHUA VAN SHAVUOT? DUS VANAF DIE GOUE KALF ONDER DIE BERG GODSDIENS NA DIE EENHEID MET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) BO OP DIE BERG. DIE BEWUSSYN BEWEEG DUS VANAF DIE NET MALKUT ONDERSELF NA DIE YUD HEI BOSELF (MALKUT BEWEEG NA DAAT POSISIE) EN DAN WEER NOG BEWEEG DIE BEWUSSYN VANAF DIE (YUD HEI) AS NUWE BOSELF, MAAR WAT NOU WEER ONDERSELF VAN (ALEPH HEI) WORD NA DIE ONDERSELF (YUD HEI) EN BOSELF (ALEPH HEI) EENHEID TOE. DUS EEN MET (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS). DIE OPDRAG AAN MEM SHIN HEI (MOSHEH) IS DUS VOLTOOI. DIE OPDRAG VAN WAT HY AAN DIE VOLK YSRAEL MOET BRING. DUS DIE SHAVUOT OPDRAG AAN DIE EERSTELINGE. DIE TORAH AAN DIE EERSTELINGE. DIE TORAH AAN DIE EERSTE NUWE MASHIACHS (YAHSHUA’ S) ELKE JAAR. DIE NUWE BEWUSSYNE IN DIE EENHEID VAN (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WAAR BEIDE (HEI’ S) NODIG IS OM DIE GEVEG TEEN AMALEK TE WEN. DIE GEVEG WAT DIE BOERVOLK NOU IN DIE GESIG STAAR. DIE BOERVOLK WAT NOG VASHAAK BY DIE 25 DESEMBER JESUS GOUE KALF WAT DIE BAALPRIESTERS HULLE AAN UITVERKOOP. SLEGS DIE TWEE HANDE (DIE TWEE HEI’S) VAN (ALEPH HEI) EN (YUD HEI) DUS DIE (EK IS) KAN DIE GEVEG TEEN AMALEK WAT NOU KOM, WEN.

20

DIE VYFPUNT PIRAMIDE

pyramid-cross-section-math-triangle-geometry-point-three-dimensional-space-pyramid-triangle-mathpapa-radicalsDIE VIERHOEK BASIS MET DIE VYFDE TOPPUNT PIRAMIDE = DIE (HEI) = 5 = GEDAGTES (CONSCIOUSNESS) + SPREEK (PRAAT) + AKSIE (DADE) WAT DIE ADAM MASHIACH MOET   DINK EN PRAAT EN DOEN, OF ANDERS GESTEL HY MOET DIE TORAH OF BYBEL IN KLIP (DIE VYFPUNT PIRAMIDE WEES, HY MOET DIE TORAH WEES.

KOM ONS KYK NA DIE VYFPUNT PIRAMIDE EN DIE TORAH HEILIGE FEESTYE = DIE 7 JAAR SHABATTE VOLGENS HULLE SEIDOENE. DAN VIND ONS DAT DIE 7 SHABATTE OPGEDEEL KAN WORD IN: 3 + 1 + 3= 7. DAAR IS DUS DIE EERSTE 3 MET ‘n SPIEËL TUSSEN IN – DUS DIE (1) EN DAN DIE SPIEËLBEELD VAN DIE EERSTE (3). ONS PLAAS NOU DIE EEN (3) FEESTYE OP DIE EEN BASISHOEK VAN DIE PIRAMIDE EN DIE SPIEËLBEELD (3) OP DIE TEENOORSTAANDE ANDER BASISHOEK. ONS PLAAS NOU DIE (1) DUS DIE KOPPELING (1) FEESTYD, DIE SHAVUOT FEESTYD OP EEN VAN DIE ANDER OOP HOEKE. DRIE HOEKE IS NOU MET JAARLIKSE FEESTYE GEVUL – (TROMPETTEDAG, YOM KIPPUR, HUTTEFEES) + (SHAVUOT) + (PESACH, ONGESUURDE BRODE WEEK).

DAAR IS EGTER NOU EEN HOEK OOR. DIT IS DIE REGTEENOORSTAANDE HOEK VAN SHAVUOT. DRIE HOEKE VAL DUS ONDER DIE DIREKTE SKRIFTELIKE TORAH VAN MOSHE, MAAR EEN HOEK IS NIE INGESLUIT NIE. SO WAT IS DIE HOEK WAT NIE DIREK INGESLUIT IS NIE? DIE HOEK IS DIE MASHIACH MET NET DIE HALWE. BOODSKAP HOEK. DIE HOEK IS DIE GOUE KALF HOEK. DIE HOEK IS DIE 25 DESEMBER JESUS HOEK VAN DIE CHRISTENDOM WAT JESUS AANBID. WAT ‘n TIPHARET GOD GESKEP HET EN HOM AANBID

MAAR DIE ANDER HELFTE IS DIE TEENOORSTAANDE SHAVUOT HOEK. DIE GOUE KALF HOEK IS ONDER DIE BERG. DIE SHAVUOT HOEK IS BO OP DIE BERG. (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) IS BO IN DIE BERG. 25 DES IS DIE GEBOORTE DATUM VAN DIE GOUE KALF NET HALWE CONSCIOUSNESS WAARHEID JESUS EN SHAVUOT DIE TEENOORSTAANDE HOEK IS DIE GEBOORTE DATUM VAN DIE WARE YAHSHUA DIE WARE VOLLEDIGE MASHIACH CONSCIOUSNESS IN ELKEEN VAN ONSSELF WAT BEREID IS OM DIE BERG SE 7X7=49 STAPPE (IN 1) TE MAAK AS 50. DIE YOBEL OF VRYHEID VAN DIE VALS HALWE GOUE KALF JESUS BEPERKTE ONDERSELF ALLEEN BOODSKAP VAN 25 DESEMBER NA DIE VOLLE WAARHEID VAN DIE SHAVUOT GEBORE MASHIACH. DIE VIER BASIS HOEKE IS NOU VOLTOOI EN NOU KAN DIE BASIS NEPHESH SIEL VERHOOG WORD MET DIE RUACH WAT UITGESORT WORD NA DIE VERLIGTE SIEL, DIE NESHAMAH SIEL TOE. MAAR NOU IS DIT NOG NET DIE (YUD HEI) DEEL VAN   DIE (YUD HEI ALEPH HEI)(EK IS)  DIE (ALEPH HEI) BLY NOG OOR (DIE CHAYAH + YECHIDAH) BLY NOG OOR. DIE YOM KIPPUR EN HUTTEFEES BLY NOG OOR

DIE (YUD HEI) IS DIE (10 SEPHIROTH) DIE GESKEPTE (SOMETHINGNESS). DIE (ALEPH HEI) VAN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) IS DIE (NOTHINGNESS). DIE (ALEPH HEI) KAN NOU WAARGENEEM WORD IN DIE (YUD HEI) (DIE 10 SEPHIROTH). DIE (LIG) OF (ALEPH HEI) WORD WAARGENEEM IN DIE ((YUD HEI) 10 SEPHIROTH  AS (BEWEGING GOLF) EN (MATERIE DEELTJIE)  DIE (YUD HEI) 10 SEPHIROTH SKEPPING FUNKSIONEER VOLGENS RIGLYNE OOK DIE TORAH GENOEM. DIE DRIE TORAH PUNTE (PESACH, ONGESUURDE BRODE + TROMPETTEDAG, YOM KIPPUR, SUKOT + SHAVUOT (DIE YUD HEI 10 SEPHIROTH) FUNKSIONEER ONDER EN BINNE DIE TORAH. DIE VIERDE BASIS PUNT VAN DIE PIRAMIDE, DIE TEENOORSTAANDE VAN DIE SHAVUOT PUNT, DIE  22 (25) DESEMBER PUNT FUNKSIONEER BUITE DIE (YUD HEI) PUNT. DIE PUNT IS DIE (ALEPH HEI) (LIG)  SE INSTRAAL IN (YUD HEI) PUNT. DUS DIE LIG OF CHRISTOS WAT IN (YUD HEI) INKOM WORD DIE LIG NOU WAARGENEEM BUITE OF SONDER DIE (YUD HEI) TORAH BEWUSSYN BLY DIT ‘N LIGGOLF MET ‘N BESTAAN BUITE DIE (YUD HEI) 10 SEPHIROTH EN DAN IS DIE BEWUSSYN VASGEVANG IN DIE AARDE (YUD HEI) EN HEMEL (ALEPH HEI)  BEGRIPPE.

MAAR (EK IS) = (ALEPH HEI YUD HEI) AS EENHEID (YOM KIPPUR), DUS MOET DIE (YUD HEI) BINNE DIE TORAH (DIE ANDER DRIE PUNTE) DIE (ALEPH HEI) LIG MET DIE MATERIE BEWUSSYN WAARNEEM SODAT DIE LIG OOK MATERIE WORD AAN DIE (YUD HEI) KANT. NOU KAN ONS  SAAM DIE DAVID KONINGKRYK HÊ EN DIE SHLOMO KONINGKRYK HÊ. DIE 25 DESEMBER PUNT EN DIE SHAVUOT PUNT GELYKTYDIG AS EENHEID -YECHIDAH.

SO WAT HET ONS NOU?  ONS HET DIE (YUD HEI) (BEIT TOT TAV) SKEPPING, DIE 10 SEPHIROT  SKEPPING PLUS DIE (ALEPH TOT TAV) (NOT) (NOTHINGNESS) –Gentorah_thumb (DIE ALEPH MET DIE AYIN IN SY MIDDEL INGESKRYF) DIE (EK IS AYIN). ALBEI (ALEPH HEI EN YUD HEI) EINDIG DUS BY TAV EN HET DIE HEI. SO DIE SITUASIE KAN DUS SAAM AS (ALEPH TOT TAV MET HEI) BESKRYF WORD. SO SIEDAAR NOU IS DIE MEES HEILIGE NAAM AAN ONS BEKEND GEMAAK. DIT IS DIE HEILIGE NAAM: ATAH. (ALEPH TOT TAV MET HEI). DIE NAAM VAN VADER WAT  IN  ALEPH (NOT) (NOTHINGNESS) EN OOK IN YUD (SOMETHINGNESS) (VOLLEDIGE 10 SEPHIROT) IS. (ALEPH TAV HEI) DIE MEES HEILIGE NAAM. ONTHOU DIE 10 SEPHIROT BOOM IS NOU DIE PERFEKTE BOOM, DUS DIE BOOM SONDER DIE GEVALLE MALKUT. MALKUT IS NOU DAAT. SO TIPHARET IS IN POSISIE PLUS DAAT IS IN POSISIE. DUS IS  DIE 22 DESEMBER PUNT IN PIRAMIED AKTIEF PLUS DIE TEENOORSTAANDE SHAVUOT PUNT IS AKTIEF.  DAAROM  WORD JONG NUWE ADAMME GEWAARSKU OM NIE VAN NET DIE  EEN BOOM (TIPHARET) TE EET VOORDAT DIE BOOM VAN DAAT ONDERVINDING NIE OOK EERS OPGEDOEN IS NIE.

AS DIT GEDOEN WORD DAN WORD BY 10 SEPHIROT VASGEHAAK DAN WORD BY GOUE KALF VASGEHAAK  – DAN WORD BY TIPHARET DIE BOOM IN DIE MIDDEL SE HALWE WAARHEID VASGEHAAK; DAN WORD ANDER MIDDELBOOM DAAT OF SHAVUOT NIE BYGEREKEN NIE. DAN IS VADER NET YUD HEI VAV HEI EN WORD VADER NIE BEIDE SE ATAH (ALEPH TAV HEI) NIE. DIE (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI).

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982WAT BETEKEN DIT ALLES ? DIT BETEKEN DAT DIE GEVALLE BOOM (DIE MALKUT WAT ONDER BUITE DIE  PERFEKTE BOOM  UITSTEEK) NOU PERFEK GEMAAK MOET WORD. DIE MALKUT MOET IN DIE DAAT POSISIE KOM. DIE KENNIS OPGEDOEN MOET NOU IN DIE PERFEKTE BOOM INGEBRING WORD. DIE VERLORE SEUN MOET NOU TERUG BY VADER ATAH KOM. DIE NEGATIEWE MALKUT WORD NOU DIE POSITIEWE DAAT. HIERDIE PROSES MOET ONS SELF DOEN ONS MOET SELF BY DIE VARKHOK OPSTAAN EN ONS PAD TERUG OOPVEG DEUR AMALEK NA ONS VADER ATAH (ALEPH TAV HEI). ONS MOET MALKUT IN DAAT PLAAS ONS MOET SHAVUOT HEILIG EN ONS MOET 22 DESEMBER (TIPHARETH) DIE HALWE WAARHEID MASHIACH OOK DIE VOLLE WAARHEID BRING  WANT DIE ORTEDOKSE JUDAH MOET OOK DIE WARE TIPHARET PLUS WARE SHAVUOT BELEEF. OP DIE OOMBLIK SIT DIE CHRISTENDOM (TIPHARET) EN DIE  JUDAH (JODE) (SHAVUOT) MET HALWE ONVOLLEDIGE  PRENTE VAN DIE WARE BOOM VAN DIE LEWE ASOOK DIE EENHEID VAN VADER ATAH. EN ONS IS ELKEEN SELF DIE BOOM, DIE TEMPEL WAT PERFEK GEMAAK MOET WORD…

SO DIE KOMS VAN JESUS VAN TIPHARET 25 DESEMBER GROEI NOIU NA DIE MANIFESTERING VAN ELKEEN VAN ONS AS DIE SHAVUOT GEBORE MASHIACH WAT DIE CHRITENDOM SE HALWE WAARHEID TIPHARET EN DIE JODEDOM SE MASHIACH WAT NOG MOET KOM, BEWUSSYNE REGSTEL NA DIE PERFEKTE BOOM MET DAAT EN TIPHARET WAT ONS ELKEEN WORD.

21

REUK EN REUKSINTUIG EN RUACH

IN DIE SKEDEL IS DIE “SIEN” EN “REUK”EN “PRAAT” EN “HOOR” SINTUIE TE VIND. DIE “VOEL” SINTUIG IS IN DIE LIGGAAM TE VIND EN WEL IN DIE HART EN DIE HANDE. DIE TORAH LÊ GROOT KLEM OP DIE “REUKOFFERS”. HOEKOM SOU DIT SO WEES? KOM ONS KYK…

imagesREUKOFFERDIE ZOHAR EN DIE QABALAH BESKRYF DIE RUACH EN REUK AS TEENWOORDIG IN AL DIE  TIEN SEPHIROT, DUS IN AL DIE GESKEPTE WERELDE EN AL DIE VORMS. SONDER DIE RUACH, DIE ASEM VAN DIE LEWE, DIE SUURSTOF, VERLAAT DIE LEWE DIE LIGGAAM BINNE MINUTE IN TYD. ASEMHALING SNAGS MET BEHULP VAN ‘n ASEMHALINGS POMPIE IN DIE GEVAL VAN SLAAP APNEE VIND PLAAS  SONDER DAT DIE REUKSINTUIG FUNKSIONEER. DIE  POMPIE LUG IS REUKLOOS. WANNEER DIE POMPIE SOGGENS AFGENEEM WORD EN DIE DIREKTE GEWONE LUG INGEASEM WORD, IS DIE TALLE GEURE OORWELDIGEND. MET REUKVERLIES VERDWYN DIE GEURWERELD. MET GEHOORVERLIES VERDWYN DIE VOËLTJIE EN NATUURWERELD. DIT IS EERS WANNEER EEN DIE SINTUIE VERLOOR DAT HY DIE GROOT VERLIES BELEEF. WANNEER DIE REUK VERLOOR IS, IS DIE RUACH VERLOOR. DIT IS DIE VIERDE SIELE VLAK, CHAYAH LEWE TOESTAND. DAAR IS DIE VOLLEDIGE VYF (HEI) SIELEVLAKKE (NEPHESH, RUACH, NESHAMAH, CHAYAH, YECHIDAH)  DIE NEPHESH SIEL HET DUS LEWE MAAR SONDER REUK, SONDER RUACH. DUS DIE LEWE OP DIE APNEE POMP.

DAN WANNEER DIE RUACH, DIE REUK, DIE GEURE BYKOM BY DIE REUKLOSE, RUACHLOSE  NEPHESH SIEL, WORD DIE NEPHESH REUKLOSE SIEL NA DIE NESHAMAH SIEL VERHOOG WAT KAN RUIK, WAT DAN DIE RUACH HET; DIE SIEL WAT SAAM MET REUK, WAT SAAM MET DIE RUACH, WAT SAAM IN DIE SHEKINAH MERKAVAH, DIE EL-I-YAH, REG DEUR AL DIE SKEPPINGE FUNKSIONEER.  DIE KOSMOS, KAN BEWEEG.  MAAR NOU MOET DIE VERLIGTE RUACH NIE NET DIE CHAYAH VIERDE VLAK LEWE, DIE LIEWE JESUS LEWE, DIE 25 KERSFEES DESEMBER LEWE  KIES NIE. DUS DIE EWIGE CHAYAH LEWE AS KOSMOS BUITE, GESKEPTE KIND BUITE DIE VADER.  NEE, DIE VADER EN SKEPPING EENHEID, DIE YECHIDAH, DIE SHAVUOT, DIE YOBEL MOET BYKOM, DIE “GOD LIG EN SATAN DONKER “MOET DIE SHAVUOT YECHIDAH (12+12+12=36 IN 1 =37= YECHIDAH, YOM KIPPUR EENHEID) WORD. REUK EN RUAH WAT REGDEUR ALLES BEWEEG EN ORALS ALTYD TEENWOORDIG IS: YECHIDAH EENHEID.

indexINCENCEDAAROM MOET DIE VOLK YSRAEL DIE REUKOFFERS GOED BESTUDEER EN DIE REUKOFFERS AS AANGENAME GEURE GEREELD BRING SODAT DAAR DIE NODIGE REUKE EN GEURE  ORALS ONDERVIND WORD.  ORALS IN DIE “NOTHINGNESS” EN “SOMETHINGNESS” DUS DIE YECHIDAH, VYF SIELE VLAK EENHEID. ALEPH TOT TAV MET HEI  = ATH (ATAH) HEILIGE EENHEID…

DAAROM MOET DIE VOLK YSRAEL DIE REUKOFFERS GOED BESTUDEER EN DIE REUKOFFERS AS AANGENAME GEURE GEREELD BRING SODAT DAAR DIE NODIGE REUKE EN GEURE ORALS ONDERVIND WORD.  ORALS IN DIE “NOTHINGNESS” EN “SOMETHINGNESS” DUS DIE “YECHIDAH, VYF SIELE” VLAK EENHEID. ALEPH TOT TAV MET HEI  = ATH (ATAH) HEILIGE EENHEID…

22

south_africa_2DIE BOERENASIE IS GEBORE EN GETOOI  IN DIE SUIDPUNT VAN AFRIKA DEUR DIE HEILIGE – EK IS – (ALEPH HEI YUD HEI)  OM ‘n GROOT  BYDRAE TE VERVUL IN DIE TYE WAT KOM. SO DIE BOERENASIE IS DEUR DIE HEILIGE EWIGE SOEWERYNE LEWENSBRON SELF DEEL VAN DIE PLANEET GEMAAK EN WEL SPESIFIEK HIER AAN DIE SUIDPUNT VAN AFRIKA. HOEKOM SO? WANT AFRIKA SE SUIDPUNT IS DIE TOPPUNT VAN DIE “PIRAMIEDE” SOOS GEVORM DEUR DIE  EENHEID VAN AL DIE KONTINENTE: DIE SOGENAAMDE GONDWALA LAND. MET DIE SUIDPOOL NOU BO EN ANTARTIKA NOU BO EN DIE SUIDPUNT VAN AFRIKA NOU BO, WORD DIE TOP VAN DIE PIRAMIEDE GEVORM.

SUURSTOF (O) EN DIE LETTER – SAMEK- (O) – (DIE EWIGE LEWENS SIKLUS)  IS DIE GEHEIM VAN DIE “EINDE” IN DIE GEHEIM VAN DIE “BEGIN” WEGGESTEEK. DIE BOERENASIE IS DEEL VAN DIE BEGIN EN EINDE WAT WEER DIE BEGIN IS VAN DIE EWIGE – EK IS – (ALEPH HEI YUD HEI). DAAROM AS DEEL VAN DIE – ADONY TSEBAOYTH EN ALOHYM TSEBAOYTH VAN DIE – HEERSER VAN DIE LEERSKARE OP AARDE EN IN DIE HEMEL, SAL DIE BOERENASIE DIE OORLOG TEEN AMALEK WAT VOOR DIE DEUR STAAN, VEG. DIE BOERENASIE MOET EGTER EERS TERUGKEER NA DIE WARE; EK IS – (ALEPH HEI YUD HEI) TOE. DIE WARE HEILIGE WAT VANAF – ALEPH – TOT – TAV- MET – HEI- GEVUL HET EN DUS OOK BEKEND STAAN AS – ALEPH TAV HEI – OF – ATAH. DIE MEES HEILIGE NAAM WAARMEE DIE,- YUD HEI VAV HEI –  HOMSELF AAN ONS OPENBAAR.

OMDAT DIE HUIDIGE BOERVOLK NIE DIE TORAH SE HEILIGE SEWE JAARLIKSE SHABATTE ONDERHOU EN EER NIE, KEN DIE BOERVOLK NIE EENS DIE WARE HEILIGE SE NAME NIE. DIE VERVALSDE – HERE – WAT VALS VIER LETTERS IS IN DIE WARE – ALEPH HEI YUD HEI – EN DIE WARE – YUD HEI VAV HEI – DIE AAKLIGE DRIE LETTER WOORD – GOD – IS INGESKRYF IN DIE PLEK VAN DIE MEES HEILIGE DRIE LETTERS – ALEPH TAV HEI (ATAH)  = DIE SKEPPER WAT MET SY 22 LETTERS VOLLEDIG ALLES SKEP EN INSTAND HOU; DUS MET DIE HEI VERVUL – DUS ALEPH TOT TAV MET HEI VUL = (ATAH). EERS WANNEER DIE BOERVOLK SAAM MET DIE WARE – MEM SHIN HEI – MOSHE DIE SHAVUOT HEILIGE JAAR SHABBAT DIE BERG OPGAAN, SAL DIE BOERVOLK DIE AAKLIGE VALS – GOUE KALF – GOD – EN AAKLIGE VALS – HERE – ONTMASKER EN DIE WARE – ALEPH HEI YUD HEI (EK IS) ONTMOET. OOK SAL DIE WARE – YAHOSHUA – VAN SHAVUOT IN DIE PLEK VAN DIE VALS – JESUS – VAN 25 DES, ONTDEK WORD.

DIE BOERVOLK HET SO BAIE EN SO ‘n ENORME GROOT VRAG VAN  WAARHEDE IN PLEK VAN DIE GROOT LEUEN WAT AAN DIE BOERVOLK OPGEDIS IS,  OM EERS TE OORWIN VOORDAT HULLE AS DIE LEËRSKARE VAN – ADONY- (ALEPH DALET NUN YUD) KAN GAAN VEG. DIE BOERVOLK GAAN VERSEKER ONDER DIE AAKLIGE VALS – LORD – NAAM UITGEWIS WORD. DIE BOERVOLK MOET EERS TERUGKEER NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH SOOS WAT DIE BOEK VAN DEUTERONOMIUM SO MOOI BESKRYF…

EK DINK EK IS NOG N RUKKIE GEGEE DAT ONS DIE BOERVOLK GEREED MOET KRY VIR DIE OORLOG WAT KOM. HULLE MOET EERS DIE WARE HEILIGE – ATAH – EN WARE – ALEPH HEI YUD HEI – LEER KEN. DIE BOERVOLK KAN DIT SLEGS DOEN AS HUL NA DIE TORAH TOE TERUGKEER. HOE EN WAAR BEGIN ONS ?

Dis ampers ‘n onmoontlike taak! Hulle is so vas aan hulle Here Jesus…maar ook gereed want die kerke loop leeg.

EK DINK HIERDIE IS DIE DEURBRAAK WAT EK VANDAG EERS NA JARE RAAKSIEN… ONS MOET DIE VERVALSINGS VERVANG MET DIE WARE. DIE WARE SAL SELF SPREEK. ONS BEGIN MET DIE VERVALSING VAN DIE – DRIE LETTERS NAAMLIK – GOD – IN DIE PLEK VAN DIE WARE –  ATAH – (ALEPH TAV HEI) DIT SAL ‘n ENORME GROOT VERANDERING BRING. DAN MOET ONS DIE VIER LETTER VERVALSING – HERE – MET DIE WARE VIER LETTERS VERVANG NAAMLIK DIE BOODSKAP VAN MOSHE – DIE NAAM – ALEPH HEI VAV HEI.

DAN MOET ONS DIE AGT LETTER VERVALSING – HERE HERE MET DIE WARE AGT LETTERS VERVANG NAAMLIK – ALEPH DALET NUN YUD + YUD HEI VAV HEI. (OOK NIE KORREK GENOEM – ADONY YAHWEH) OF (YEHOVAH). MAAR NOU MOET ONS ‘n STAP VORDER NA DIE – (IN-1) – BEGRIP. NAAMLIK – TWEE NAME (IN-1) ADONY (A D N Y) – (IN-1) MET (Y H V H).  DUS SOOS VOLG OM DIE WARE AGT LETTER MASHIACH NAAM TE KRY – BEGIN MET Y H V H EN DAN A D N Y. EEN LETTER ALTERNATIEWELIK UIT ELKE NAAM KRY DUS – (Y A H D V N H Y) = DIE WARE 8 LETTER MASHIACH WAT DIE VOLGENDE BEHELS – 1) TWEE (YUD, YUD) + (DALET EN NUN)  EN (A H V H)  (ALEPH HEI VAV HEI).  HIER IS DIE GROOT GROOT GEHEIM GEOPENBAAR! DIE NAAM WAT NOU VORM NAAMLIK – (ALEPH HEI VAV HEI) BEVAT NOU ‘n (VAV) IN DIE POSISIE WAAR DIE NAAM (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) NOU DIE (YUD) HET.

WAT BESKRYF DIT ALLES? DIT BESKRYF DIE WONDER VAN DIE TORAH SE (IN-1) WERKINGE SOOS 7×7=49 -in-een = 50 VANAF PESACH TOT SHAVUOT. DUS DIE WONDER VAN DIE PESACH OFFER WESE (ADAM) WAT NOU AS (ALEPH HEI VAV HEI)(VAV = DIE LIGGAAM) DIE (ALELH HEI YUD HEI) (EK IS) ONTMOET OP DAG 50, OP SHAVUOT NADAT HY HOMSELF 49 DAE (7 SHABBATTE = 7 JAAR SHABATTE) VOORBEREI HET – (OMER GETEL HET). WAT TOON DIT ALLES? DIT ALLES TOON DAT DIE MASHIACH SONDER DIE TORAH, DIE VALS HALWE WAARHEID EEN IS. DIE GOUE KALF JESUS VAN 25 DESEMBER EN HERE EN GOD.DIT IS NIE DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) (ATAH) WARE TORAH  MASHIACH NIE. WIE KAN SHEMA LAAT HOM HOOR…

WANNEER DIE (ALEPH HEI VAV HEI) MASHIACH NOU BY SY (VAV = 6) LIGGAAM DIE (4 VAN YUD+YUD+DALET+ NUN) TEL, KRY HY (6+4=10=YUD) EN WORD HY – EEN – (IN-1) MET (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS)  GAAN DIE BOERVOLK BETYDS AS DIE (IN-1)  DIE OORLOG VEG? DIE (IN-1) VAN (ATAH) EN (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) EN DIE (Y A H D V N H Y)? OF GAAN DIE BOERVOLK WEER BYKANS VERNIETIG WORD ONDER SY VOORVADERS SE VALS GOD – EN – JESUS – EN – HERE? IN PLAAS VAN DIE WARE – ATAH  IN PLEK VAN VALS – GOD EN WARE ALEPH HEI YUD HEI (EK IS) IN PLAAS VAN VALS HERE EN WARE YAHOSHUA VAN SHAVUOT … IN PLAAS VAN VALS JESUS VAN 25 DESEMBER? DIE TYD LOOP UIT! DIE VYAND SKREE EN MOOR EN BRAND REEDS! WAT GAAN DIE BOERVOLK DOEN?

22

DIE BOERVOLK IS NIE ‘n MINDERHEIDS GROEPIE NIE, DIE BOERVOLK IS DIE VOLK VAN – (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) – DIE – ATAH – DIE ALLER HEILIGSTE – SE GIDEONSBENDE WAT SAL OORWIN… DIE BOERVOLK MOET NET TERUGKEER NA DIE TORAH, DIE HEILIGE WARE NAME.  DIE WARE WEEK SHABBAT (SATERDAG) DIE 7 JAAR SHABATTE, DIE VERORDENINGE, INSETTINGE EN GEBOOIE. DIE BOERVOLK MOET DIE EWIGE VERBOND WEER BEVESTIG, DIE BESNYDENIS VERBOND, DAN SAL DIE BOERVOLK DIE OORLOG WAT NOU KOM OORWIN.

Hebrew word for LORD/HERE is BAAL…OWNER MASTER LORD –  a fertility deity

DIE WEG VANAF DIE VALS GOUE KALF ONDER DIE BERG NA DIE WARE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) BO OP8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982 DIE BERG BEHELS DIE WEG VANAF MALKUT ONDER  TOT BY DAAT BO. DUS DIE GROEI VAN BEWUSSYN VANAF MALKUT DEUR YESOD NA HOD NA NETZACH NA TIPHARET NA GEBURAH NA CHESED NA DAAT. MALKUT WORD DUS VERHOOG NA DAAT DEUR DIE AGT STAPPE, DIE WARE MASHIACH STAPPE. DIE VALS MANLIKE (HEILIGE GEES…) WORD VERVANG DEUR DIE WARE VROULIKE (SHEKINAH RUACH HA KOIDESH) (DIE MERKAVAH) (DIE EEN WAAR DAAR GEEN VERGIFFENIS VAN OORTREDINGE IS NIE) WIE NIE MALKUT NA DAAT VERHOOG NIE. OORTREE TEEN DIE SHEKINAH RUACH HA KOIDESH EN DIE (SONDE) MISDAAD IS ONVERGEEFBAAR. DIE TORAH IS SLEGS GESKRYF VIR DIE WARE BOER. DIE WARE BOER SAL DIE WAARHEID ONTDEK… EN SAL DIT WAT GESLAGTE LANK DEUR DIE VALS GOUE KALF VIR HOM WEGGESTEEK IS, AANGRYP EN MET YOM KIPPUR (ATONE AND AT-ONE) – (VEROOTMOEDIG EN EENWORD) MET DIE TORAH WAARHEID. HIERDIE (DAAT) (KENNIS OPGEDOEN MET LEWE OP MALKUT) ONTVANG NOU DIE BINAH INSIG EN DIE CHOKMAH WYSHEID EN KAN DAN DEUR KETHER GAAN EN (EENWORD) MET (DIE ONEINDIIGE SOEWERYNE LEWE).

23

DIE ONVERGEEFBARE “SONDE” TEEN DIE WARE – RUACH HA KOIDESH SHEKINAH = WANNEER EEN NIE IN SY LEWE VANAF MALKUT NA DAAT BEWEEG HET NIE…

DIE VALS 25 DES. GEBORE JESUS MET SY TORAH LOSE BOODSKAP HET TOT GEVOLG DAT DIE WARE BOODSKAP VAN DIE  WARE SHAVUOT GEBORE MASHIACH – WAT ONS ELKEEN OOK OP SHAVUOT GEBORE  MOET WORD;  DUS DIE AGT STAPPE VAN MALKUT NA YESOD NA HOD NA NETZACH NA TIIPHARET NA GEBURAH NA CHESED NA DAAT, MOET VOLG.  DIE WARE BOODSKAP WAT DIE TORAH BRING, IS TOTAAL VERLORE VIR DIE 25 DES. JESUS VOLGELING WAT GEBURAH AS SATAN SIEN EN DIE WARE SONDE TEEN DIE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH –  OM NIE MALKUT NA DAAT TE NEEM NIE, NOU VERDOESEL MET ALLE VALS  SOGENAAMDE SELFGESKEPTE SONDES VANAF DIE GEBURAH SATAN AFKOMSTIG.  DIE WARE DIEPTE VAN KENNIS WAT DIE SEWE JAARSHABATTE BRING EN DIE WARE SHABAT VAN DIE WEEK BRING,   GAAN TOTAAL VERLORE!

DIE BOER MOET SY STUKKIE GROND BESIT. DIE BOER MOET GEGROND WEES AAN DIE AARDE. DIE BOER MOET GEGROND WEES AAN MALKUT. DIE WARE BOER WAT NEE GESTEM HET, SE HART PRAAT NOU OOK MET HOM EN HY WEET HY MOET DIE OORLOG WAT REEDS BEGIN HET, NOU VOLUIT VEG. DIE KEER MOET HY VROU EN KIND MET HOM SAAMNEEM SOOS KONING DAVID EN DIE VYAND SE KOP IN DIE NAG VERPLETTER. DIE SLANG MOET MET DIE BANVLOEK GETREF WORD SOOS WAT KONING DAVID DOEN WANT MALKUT IS DIE EWIGE KONING DAVID KONINGKRYK. MOET NIE DIE SHLOMO KONINGKRYK MET DIE DAVID KONINGKRYK VERWAR NIE. MOET NIE DIE GOUE KALF KERK SE HEMEL AANHANG EN DIE AARDE (MALKUT) VERWERP NIE. DIE BOERENASIE MOET NET EERS DIE VERBOND HERBEVESTIG MET DIE BESNYDENIS, DAN DIE PESACH OFFER BRING EN DIE ONGESUURDE BRODE EET EN DIE 7X7 OMER AFTEL TOT OP 49 EN DAN DIE (IN-1) STAP NA 50 YOBEL DOEN OP SHAVUOT WAAR DIE BOER AS DIE MASHIACH GEBORE WORD. ELKE STAP VOLG VAN DIE EERSTELING, DIE YAHOSHUA. DIE BOER SAL DIE PESACH OFFER BRING MAAR DIE BOER SAL DIE SHAVUOT GEBORE MASHIACH OOK WEES.

DIE BOER WAT NIE GEGROND IS AAN MALKUT NIE KAN NIE DAAT (DALET AYIN TAV) BEREIK NIE. DIE BOER WAT NIE MALKUT NA DAAT VERHOOG NIE, HET NIE SY LEWENSDOEL VOLGENS DIE HEILIGE EENHEID (YECHIDAH) (SINGULARITY) (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) SE VOORSKRIF (TORAH) VERVUL NIE. DIT IS DAAROM DAT DIE  MOORDENAAR, DIE VERNIETIGER VAN LEWE, OOK DIE SATAN GENOEM, MET SY VOLGELINGE OP AARDE NOU IN DIE EINDTYE DIE BOERVOLK TOTAAL WIL UITWIS. DIE BOERVOLK MOET FINAAL VAN SY ANKER SY STUKKIE GROND, SY MALKUT VERVREEM WORD MET DIE FINALE UITWIS AANVALLE. DIE VERRAAIERS TUSSEN DIE WARE BOER, DIE VALS BOER, DIE AFRIKANER WAT GEEN BOERE HART BESIT NIE, HET GEEN BENUL WAT DIT BETEKEN OM BOER TE WEES NIE. DIE VERRAAIER HET JA GESTEM WANT SY SIEL WORD DEUR DIE GOUE KALF GELDGOD BESIT. DAAROM DAT SY VERSTAND NET GELD PRAAT.

DIE WARE BOER WAT NEE GESTEM HET, SE HART PRAAT NOU OOK MET HOM EN HY WEET HY MOET DIE OORLOG WAT REEDS BEGIN HET, NOU VOLUIT VEG.  DIE KEER MOET HY VROU EN KIND MET HOM SAAMNEEM SOOS KONING DAVID EN DIE VYAND SE KOP IN DIE NAG VERPLETTER. DIE SLANG MOET MET DIE BANVLOEK GETREF WORD SOOS WAT KONING DAVID DOEN WANT MALKUT IS DIE EWIGE KONING DAVID KONINGKRYK. MOET NIE DIE SHLOMO KONINGKRYK MET DIE DAVID KONINGKRYK VERWAR NIE. MOET NIE DIE GOUE KALF KERK SE HEMEL AANHANG EN DIE AARDE (MALKUT) VERWERP NIE. DIE BOERENASIE MOET NET EERS DIE VERBOND HERBEVESTIG MET DIE BESNYDENIS, DAN DIE PESACH OFFER BRING EN DIE ONGESUURDE BRODE EET EN DIE 7X7 OMER AFTEL TOT OP 49 EN DAN DIE (IN-1) STAP NA 50 YOBEL DOEN OP SHAVUOT WAAR DIE BOER AS DIE MASHIACH GEBORE WORD. ELKE STAP VOLG VAN DIE EERSTELING, DIE YAHOSHUA. DIE BOER SAL DIE PESACH OFFER BRING MAAR DIE BOER SAL DIE SHAVUOT GEBORE MASHIACH OOK WEES.

24

IN WATTER SLAGYSTER BEVIND DIE BOERENASIE HOM NOU?

DIE BOERENASIE BEVIND HOM NOU VASGEVANG IN DIE SONDE TEENOOR DIE RUACH HA KOIDESH, WAT DIE SONDE IS WAAR DIE BOERENASIE HULLESELF NIE VANAF DIE MALKUT BEWUSSYN VERHOOG NA DIE DAAT (DALET AYIN TAV) BEWUSSYN NIE. DIE POSISIE WAARIN DIE BOERVOLK HOM NOU BEVIND WORD PRAGTIG BESKRYF MET DIE NEERLAAG WAT YSRAEL ONDER YAHSHUA SE LEIDING ONDERVIND MET DIE MISLUKTE INVAL VAN DIE STADJIE AI (ALEPH YUD). LET NOU MOOI OP; DIE DAAT (DALET AYIN TAV) WAARNA TOE DIE BOERENASIE SY BEWUSSYN MOET VERHOOG, IS (DALET TOT TAV WAT DIE AYIN (OOG VAN DIE HEILIGE VOORSIENIGHEID) DIE BOERENASIE MOET NA TOE MOET NEEM, MAAR (NUN = DIE MASHIACH, DIE OPVOLGER TOT DIE TROON) MET DIE WEGVAL (DIE SONDEVAL) VAN DIE NUN, BLY NET AI OOR VAN DIE VOLLEDIGE AYIN WAT NUN INSLUIT.

DUS DIE INVAL VAN AI SONDER NUN, IS DUS DIE VERNIETIGING VAN DIE VALS HALWE WAARHEID EVANGELIE VAN DIE GEVALLE NUN (DIE 25 DES JESUS VALS STORIE) DAAROM MOET DIE BOERVOLK MET DIE INVAL VAN AI ALLES WAT DIE AYIN (OOG) BEGEER MET DIE BANVLOEK TREF EN GEEN BUIT NEEM NIE. DIE BOERVOLK HET NIE ALLES WAT DIE OOG BEGEER VERNIETIG NIE DAAROM WORD DIE BOERVOLK NOU GESTRAF EN SAL DIE STRAFGERIG EERS IN DIE SEËNDEEL VERANDER WORD WANNEER AI NOU VOLLEDIG VERNIETIG WORD, WANNEER DIE WAT DIE OOG SO BEGEER EERS VERNIETIG IS. WANNEER DIE GOUE KALF EERS VERNIETIG IS. WANNEER DIE JESUS SONDER TORAH, NAME, GEBOOIE, INSETTINGE, VERORDENINGE, SHABATTE EERS VERNIETIG IS NIE.

WANT SIEN BOGENOEMDE IS NIE ‘n GODSDIENS NIE MAAR IS DIE HANDLEIDING VAN HOE OM DIE BEWUSSYN TE NEEM VANAF DIE MALKUT NA DIE DAAT (DALET AYIN TAV).  BEWUSSYN WAT OOREENSTEM MET DIE ATAH (ALEPH TAV MET HEI) BEWUSSYN.  DIE EK IS (ALEPH HEI YUD HEI) SE (YUD HEI) SAAM MET DIE (ALEPH HEI) BEWUSSYN; DIE YECHIDAH EENHEID OF SINGULARITY BEWUSSYN. DIE VRAAG NOU IS… GAAN DIE BOERVOLK NOU AI INNEEM EN DIE BEGEERTE NA DIE ANDER TORAH-LOSE GODE VERNIETIG? OF GAAN DIE BOERVOLK DAT DIE – BESIGHEIDS BELANGE EERSTE – AFRIKANER VERRAAIER VAN DIE BOERVOLK HOM NOG STEEDS VERLEI MET AL SY BEGEERLIKHEDE WAT HY VOOR DIE BOER SE OË RONDSWAAI ??? DIE TYD LOOP UIT DIE BOERVOLK MOET BESLUIT EN GOU OOK….

25

DAAR IS NOU  TWEE APARTE BOODSKAPPE VIR DIE BOERVOLK: ONS MOET DIE BOERVOLK WAKKER MAAK EN GEREED KRY VIR DIE OORLOG WAT KOM

KOM DAT ONS WEER KYK NA DIE BEWEEG VANAF MALKUT NA DAAT DUS DIE STAPPE WAT DIE BOERE NASIE MOET DOEN OM NIE TEENOOR DIE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH TE “SONDIG” NIE. DIE VROULIKE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH WIL GRAAG AAN DIE YITZACK VAV = 6 (GEBURAH TIPHARET NETZACH HOD YESOD MALKUT = 6) SE YUD HEI VAV(6) HEI, NOU GEBOORTE GEE OP SHAVUOT AAN DIE MASHIACH VOLLEDIGE,  YUD =10 — IN DIE ALEPH HEI YUD HEI (EK IS). DUS DIE 10 (MALKUT YESOD HOD NETZACH TIPHARET GEBURAH (6) + CHESED  DAAT BINAH CHOKMAH (4) GEE DAN (6 + 4= 10) OF YUD.

DUS WORD DIE VAV IN YUD HEI VAV HEI NOU VERVANG MET YUD IN DIE ALEPH HEI YUD HEI (EK IS) DIT IS DIE WARE BOODSKAP WAT MOSHE BRING. DIE BEWUSSYN VAN DIE VAV 6 YITZACK (DIREKTE INGRYPING VAN BO) WAT EERS AF MOET BEWEEG NA MALKUT (DIE STUKKEND SLAAN VAN DIE STUKKIES) EN DAN OPBEWEEG VANAF MALKUT NA DAAT MET BINAH EN CHOKMAH (YUD) – DIE EENMAAK VAN DIE STUKKIES (SINGULARITY) (YECHIDAH 5de SIELVLAK) VAN ALEPH HEI YUD HEI.  HIER WAAR DIE  EEN SEEWATER DRUPPEL DIE HELE SEE IS, TEENOOR YUD HEI VAV HEI WAAR EEN SEEWATER DRUPPEL DIE HELE SEE SE BESTANDDELE BEVAT MAAR NIE DIE HELE SEE IS SOOS DIE ALEPH HEI YUD HEI NIE.

ayin-hSLEGS DIE OOG AYIN KAN DIE WAARHEID SIEN. SLEGS DIE WARE BOERE NASIE KAN DIT SIEN. DIE YITZACK (VAV 6) WORD OP SHAVUOT GEBORE UIT DIE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH AS MASHIACH  (YUD 10) IN ALEPH HEI YUD HEI.  HIER WAAR MET DIE PLANCK 5 TRILJOENE OSSILASIES DIE ALEPH EN YUD WISSEL TUSSEN DIE SEEWATER DRUPPEL VAN YUD HEI VAV HEI EN DIE SEEWATER DRUPPEL VAN ALEPH HEI YUD HEI… DIE DRUPPEL WAT DIE SEE VERTEENWOORDIG (DIE YUD HEI VAV HEI) (YITZACK) EN DIE DRUPPEL WAT DIE HELE SEE IS (DIE EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) (MASHIACH).

DIE WARE BOERVOLK MOET AS YITZACK IN MALKUT NOU BEWEEG NA MASHIACH IN DAAT MET BINAH INSIG EN CHOKMAH WYSHEID EN DEUR KETHER NA DIE “SINGULARITY (YECHIDAH)…. GAAN DIE BOERENASIE HOMSELF LAAT SLAG SOOS SKAPE OF GAAN DIE BOERENASIE VEG SOOS DIE MAKKABEERS ???

26

DIE MASHIACH MET DIE VALS BOODSKAP EN DIE MASHIACH MET DIE WARE BOODSKAP

DAAR IS DIE YITZACK VAN GEBURAH – DIE SESDE SEPHIROT (GEBURAH TIPHARET NETZACH HOD YESOD MALKUT=6). NOU VAV DIE YITZACK LIGGAAM = 6. DAAR IS DIE (YUD HEI VAV HEI) WAAR DIE (VAV 6) LIGGAAM NOU DIE (YUD) AS SKEPPER SIEN EN AANBID. DIT IS DAN OOK DIE POSISIE WAARIN DIE YSRAEL VOLK HULLESELF IN MITZRAYIM BEVIND, OF OOK GESTEL WAARIN DIE BOERENASIE HULLLESELF IN MALKUT BEVIND. MAAR DAN KOM (MEM SHIN HEI) (MOSHE) EN BRING DIE BOODSKAP DAT DIE BOERVOLK NOU HULLESELF MOET NEEM VANAF DIE MALKUT LIGGAAM, DIE VAV 6 LIGGAAM, DIE YUD HEI VAV HEI BEWUSSYN NA DIE YUD 10 LIGGAAM VAN ALEPH HEI YUD HEI (DIE ALEPH 1 + HEI 5 + YUD 10 + HEI 5 = 21) DUS DIE MONDIGWORDING 21 LIGGAAM. DIE (EK IS) OF (ALEPH HEI YUD HEI) MASHIACH LIGGAAM EN NIE MEER DIE VAV 6 GEBURAH YITZACH LIGGAAM VAN YUD HEI VAV HEI NIE, MAAR DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WARE MASHIACH LIGGAAM. DIE DRUPPEL WAT DIE HELE SEE IS. DIE SHAVUOT GEBORE UIT DIE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH LIGGAAM VAN (YUD 10).

DIE LIGGAAM WAT NIE MEER DIE GEBURAH, VAV 6 LIGGAAM AS DIE JESUS AANBID NIE, MAAR WAT NOU SELF OP SHAVUOT GEBORE IS AS DIE YUD 10 LIGGAAM VAN DIE ALEPH HEI YUD HEI (EK IS). DIE VOLLEDIGE 10 SEPHIROT LIGGAAM WAT AS YUD MET ALEPH DIE SINGULARITY VORM, DIE YECHIDAH EENHEID. DUS NIE DIE GEBURAH 666 NIE MAAR DIE ALEPH 1000 SE NUL NUL NUL (O..O..O)  DIE SHLOMO 1000 KONINGKRYK. DAAR IS DUS DIE –YUD HEI VAV HEI — SE DAVID KONINGKRYK EN DIE — ALEPH HEI YUD HEI– SE SHLOMO KONINGKRYK.

WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN DIE GEWONE GEBOORTE VAN DIE GEWONE LIGGAAM EN DIE WEERGEBORE LIGGAAM (WEDERGEBOORTE)?

bv11726

man-in-the-imageDIE LIGGAAM WAT DIE SIEL ONTVANG MET SY GEBOORTE UIT DIE AARDSE MOEDER IS DIE VAV 6 LIGGAAM. DAAROM IS DIE KONTAK IN SY BEWUSSYN GROEI AS VAV LIGGAAM, OOK DIE (YUD HEI VAV HEI) WAAR DIE VAV 6 NOU KONTAK HET MET DIE YUD 10  IN DIE YUD HEI VAV HEI. DIE GEMEENSKAPLIKE FAKTOR IS DIE (HEI 5) WANT HEI IS VERVAT IN DIE (YUD HEI) EN (VAV HEI) VAN DIE (YUD HEI VAV HEI). MAAR WANNEER DIE (VAV HEI) NOU SY BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS) BEGIN VERHOOG DEUR DIE TORAH TE VOLG DEUR DIE 7 JAARSHABATTE OOK TE ONDERHOU, VIND DIE VAV 6 LIGGAAM DAT DIE QABALAH BOOM VAN DIE LEWE NOU DRIE PILARE BESIT. WANNEER DIE VAV 6 LIGGAAM HOMSELF NOU VERGEWIS VAN ELKEEN VAN DIE DRIE PILARE, KAN DIT OOK GESIEN WORD AS DIE VAV 6 + VAV 6 + VAV 6 LIGGAAM OF OOK GESTEL DIE (666) OF DIE 666 WESE. WAT AS VAV 6 HEI MET YUD 10 HEI KOMMUNIKEER. MAAR NOU BIED DIE (VAV HEI) LIGGAAM UIT DIE AARDSE VROU HOMSELF AAN AS DIE OFFER OP PESACH. DAN BEWEEG DIE VAV 6 LIGGAAM IN DIE (YUD HEI VAV HEI) VERHOUDING OP DEUR DIE 7 X 7 = 49 STAPPE NA DIE SHAVOUT SHABBAT  WAAR DIE VAV 6 LIGGAAM VAN DIE YUD HEI VAV HEI NA WEER GEBORE WORD UIT DIE RUACH HA KODESH SHEKINAH VROULIKE AS DIE (YUD 10) LIGGAAM IN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) VERHOUDING. DIE EENHEID IN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI). DIE (HEI) IS NOG STEEDS DIE GEMEENSKAPLIKE FAKTOR. DIE (IN – 1) GEE DIE 49 + 1 = 50 YOBEL. DIE VRY VAN DIE VAV 6 LIGGAAM, WEER GEBORE UIT DIE VROULIKE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH  AS DIE (YUD 10) LIGGAAM EN AS ‘ SINGULARITY’ OF YECHIDAH OF EEN AS YUD HEI IN DIE ALEPH HEI YUD HEI (EK IS). SO DIE VAV HEI WAT AS DEEL VAN YUD HEI VAV HEI NOU DIE TORAH VOLLEDIG VOLG VANAF ALEPH TOT TAV  WORD OOK EEN MET DIE  ALEPH TOT TAV  IN DIE GEMEENSKAPLIKE HEI, DUS DIE (ALEPH TAV HEI) OF GENOEM (ATAH). DIE WARE ENTITEIT (ATAH) WAT DEUR DIE VALSE TORAH LOSE GENOEM WORD (GOD) – ‘n WOORD WAT GLAD NIE IN DIE WARE LEWENDE BYBEL BESTAAN NIE.  SO IS DIE WARE YAHOSHUA OOK OP SHAVUOT GEBORE. EN SO WORD ELKE WEER GEBORE VOLGELING OOK OP SHAVUOT WEER GEBORE UIT DIE VROULIKE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH.  DIE VAV 6 LIGGAAM WORD VERVANG MET DIE YUD LIGGAAM OP SHAVUOT SHABBAT. DIE VAV 666 WORD 6X6X6 = 216 = 2x1x6 = 12 = DAVID KONINGKRYK OOR 12 STAMME IN MALKUT, VERVANG MET DIE YUD 10 10 10  OF 10x10x10 = 1000 = ALEPH 1000 OF SHLOMO 1000 KONINGKRYK.

DIE ONDERSELF EN DIE BOSELF

8a71a19703d6af2ee9115909ab2f0982DIE ONDERSELF IS DUS DIE SIEL MET SY (VAV 6) LIGGAAM IN DIE DAVID KONINGKRYK IN MALKUT YESOD HOD NETZACH) = 4 = DALET. DAVID (DALET VAV DALET)  WAT DAAROP DUI DAT DIE ONDERSELF VAV 6 LIGGAAM DIE POTENSIAAL HET OM OOK DIE BOSELF (DALET= MALKUT (DAAT BINAH CHOKMAH KETHER) TE KAN WEES. DUS OOK DIE VAV TE KAN WORD WAT NOU (YUD 10) IS. DIE (YUD 10) WAT MET DIE (ALEPH 1 OF ALEPH 1000) KAN KOMMUNIKEER IN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) DIE BOSELF BOODSKAP WAT MOSHE (MEM SHIN HEI) (MEM + SHIN) WAT OOK DIE GEMEENSKAPLIKE (HEI) BESIT. DIE ONDERSELF (VAV 6) KOMMUNIKEER MET (YUD 10) DEUR DIE (YUD HEI VAV HEI) SAMESTELLING EN DIE BOSELF (YUD 10) KOMMUNIKEER MET (ALEPH) IN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) SAMESTELLING. DIE (EK IS)  SAMESTELLING. MET DIE GEVEG TEEN AMALEK, WAT NOU BEGIN, MOET ELKE (VAV 6) ONDERSELF SY (YUD 10) BOSELF REEDS GEVIND HET. ELKE ONDERSELF MOET REEDS DIE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH  GEBORE BOSELF OF WEDERGEBOORTE OOK ONDERGAAN HET. MET DIE GEVEG TEEN AMALEK VEG DIE BOSELF (MOSHE) BO TEEN DIE BERG EN DIE ONDERSELF (YAHOSHUA) OMDER IN DIE VALLEI.

IN DIE AMALEK OORLOG WAT REEDS BEGIN HET MAAR VERDOESEL WORD AS “PLAASMOORDE” EN  DIE BOERGROND STEEL WAT DIE BOERVOLK SAL REDUSEER TOT DIE DONKER MIDDEL EEU SE GEPEUPEL TOE. GEPEUPEL SONDER GROND EN WERK EN TAAL EN KENNIS EN IDENTITEIT. SKEPPERLOSE GEPEUPEL SAL DIE BOERVOLK SE NAGESLAG WEES AS HY DIE BOERE OORLOG WAT REEDS BEGIN HET NIE VEG EN OORWIN NIE. DIE BOEREVOLK SLAAP NOG VAS IN SY HOERKERK DROOM DAT LIEWE JESUS VAN KRISMIS HOM SAL RED. DIE LIEWE JRSUS VAN KRISMIS IS NET SO ‘n KLUG SOOS DIE KRISMISVADER VAN KRISMIS. DIE HOERKERKE LIEG VIR DIE BOERVOLK. ELKE GESIN MOET HULLE BOSELWE ONTVANG EN PARAAT WEES ELKE MINUUT VAN DIE DAG OF NAG IN DIE BOERE OORLOG WAT REEDS BEGIN HET. DIE OORLOG TEEN AMALEK KAN SLEGS OORWIN WORD AS ELKE BOER SE YAHOSHUA ONDERSELF (DAVID KONING) PLUS (EK IS) (SHLOMO KONING)  BOSELF SAAM DIE GEVEG VEG. DIE ALLERHEILIGE ATAH (VADER) SAL AS (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) MET DIE BOSELF EN AS (YUD HEI VAV HEI) MET DIE ONDERSELF VEG TEEN AMALEK EN AMALEK MET DIE BANVLOEK TREF.

BOERVOLK KEER TERUG VANAF VALS (GOD) NA WARE (ATAH) VADER TOE.  KEER TERUG VANAF VALS (HERE) NA ONDERSELF SE WARE (YUD HEI VAV HEI) EN BOSELF SE WARE (ALEPH HEI YUD HEI). KEER TERUG VANAF VALS  JESUS VAN 25 DESEMBER GEBORE NA WARE YAHOSHUA WAT OP SHAVUOT GEBORE IS SODAT JY JOU BOSELF GEBOORTE OOK OP SHAVUOT KAN BELEEF. KEER TERUG VANAF DIE VALS MANLIKE HEILIGE GEES WAT AS MAN OF DIT NIE GEBOORTE KAN SKENK AAN JOU BOSELF NIE, NA DIE WARE VROULIKE RUACH HA KOIDESH WAT OP SHAVUOT GEBOORTE GEE AAN JOU BOSELF. KEER DUS TERUG NA DIE VOLLEDIGE TORAH SODAT JY AS BOER AL DIE WONDER WERKE VAN DIE BYBEL OOK KAN ONTVANG…

WIE IS AMALEK..?

Planck-ConstantAMALEK IS DIE WAT NIE DIE (GEMEENSKAPLIKE FAKTOR) (DIE HEI FAKTOR) ONTVANG HET NIE. AMALEK IS DUS DIE KINDERS VAN (ABRAM). DIE BOERENASIE IS DIE KINDERS VAN (ABRA- HEI- AM) DIE BOERENASIE HET OOK DIE GEMEENSKAPLIKE (HEI) FAKTOR ONTVANG; DIE BOERENASIE KAN DUS MET HULLE HARTE DIE (YUD HEI VAV HEI) EN (ALEPH HEI YUD HEI) EN (MEM SHIN HEI) SE (HEI) FAKTORE VERSTAAN. DIE AMALEK VERSTAAN NIE DIE (HEI) FAKTOR NIE. (HEI) = (DINK + PRAAT + DOEN). (HEI) = 5. (HEI) = PLANCK KONSTANTE. HEI IS DIE GEMEENSKAPLIKE FAKTOR.

27

SEENDEËL..?

DIE VOLGENDE GROOT VRAAG WAT BY DIE VADER (ATAH) (ABBA NARTOOMID) OPKOM. IS: HOE KAN MY VOLK, DIE BOERVOLK SO EGOISTIES EN VERWAAND WEES OM VERKEERD TOE DOEN IN MY OË DEUR NIE MY TORAH EN NAME EN VERORDENINGE EN SHABATTE EN GEBOOIE EN INSETTINGE NA TE KOM NIE EN DUS HULLESELF ONDER DIE STRAFGERIG VAN DIE TORAH BRING SOOS IN DEUT SO MOOI BESKRYF… MAAR NOGTANS MY EN MY TORAH IGNOREER EN DAN AANSPRAAK MAAK OP MY SEËNDEEL VAN DIE TORAH. DIE BOERVOLK STUUR VIR MEKAAR DAAGLIKS SEENDEËL VERSIES WAT HULLE AANHAAL TERWYL HULLE NIE ONDER DIE SEËNDEEL VAN MY TORAH IS NIE MAAR ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH. DIE BOERVOLK VERTOORN MY MET HULLE VERWAANDHEID. DIE BOERVOLK MAG NIE OP DIE SEËNDEEL SE SEËNINGE EN BESKERMING STAATMAAK AS HULLESELF ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH IS NIE. DIE BOERVOLK MOET EERS TERUGKEER NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH OM DIE SEËNINGE VAN DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH TE MAG ONTVANG EN VIR MEKAAR TOE TE MAG WENS. DIE AANHALING VAN DIE PRAGTIGE SEËNDEEL BYBELVERSIE BETEKEN NIKS AS EEN ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH VERKEER NIE.  KEER TERUG NA DIE TORAH SODAT DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH ONTVANG KAN WORD O BOERVOLK…

BOER is nie n beroepsgroep nie; dit is ‘n BLOEDGROEP

Nou moet ons die mense net laat verstaan – Net soos wat jy Afrikaanssprekende BOERE kry, so kry jy Engelssprekende BOERE, Duitssprekende  BOERE, Franssprekende BOERE, en ja selfs Portugees, Spaans en Italiaans, en Russies sprekende BOERE, wat as die BOEREVOLK saamgestel is uit die edelste van alle beskaafde nasies.

DIE BOEREVOLK OF BOERVOLK OF NASATE VAN ABRA-HEI-AM EN. SARA-HEI AS DIE ONDERSELF (VAV 6) WAT MET (YUD 10) VAN YUD HEI VAV HEI) KOMMUNIKEER, MOET NOU BESEF DAT HULLE HUL BOSELF AS (YUD 10) VAN (ALEPH HEI YUD HEI) SELF MOET VIND, EN NIE DIE BOSELF SOEK IN ‘n POLITIKUS OF ANDER ONDERSELF NIE. ELKE ONDERSELF (VAV 6) MOET SY EIE BOSELF (YUD 10) VIND.  (MEM SHIN HEI) AS ONDERSELF DOEN SELF DIE TIEN PLAE, DIE TIEN SELHIROT WAT OORWIN WORD OM DIE (YUD 10) VAN DIE BOSELF OP TE BOU. ELKE BOER MOET SELF SY TIEN PLAE, SY TIEN OORWINNINGS OOR SY TIEN SEPHIROT BEHAAL. DUS SY EIE BOSELF (YUD 10) OPBOU OM DEEL TE WEES VAN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) BOSELF.

DIE DOMINO EFFEK

KAN ‘n 5GRAM DOMINOTJIE ‘n 5000 KG OMSTAMP? DIE ANTWOORD IS; NEE. MAAR AS DIE TORAH OF WIL OF WET VAN DIE MASSA EN SWAARTEKRAG NAGEKOM WORD KAN DIT GEBEUR. DAAR MOET DUS EERS DIE 5O DOMINOS TUSSENIN GEPLAAS WORD, ELKE DOMINO DIE MAKSIMUM GROOTTE (MASSA) VAN WAT DIE VORIGE DOMINO KAN OMSTAMP, DIE PROSES WORD HERHAAL TOTDAT DIE GROOT DOMINO OOK DAN OMGESTAMP WORD. DIESELFDE BEGINSEL GELD MET DIE TOENAME VAN BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS). DIE TERUGKEER NA DIE TORAH OM DUS BINNE DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH TE KOM (DUS DIE GROOTSTE DOMINO OF BEWUSSYN = DIE BEREIK VAN DIE GEBOORTE VAN DIE BOSELF UIT DIE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH TE BEREIK). DIE 49 STAPPE OF POORTE VAN BARDO TOT SHAVUOT. DAAR WORD DUS BEGIN MET n KLEIN BEGRIPPIE VAN DIE TORAH EN DIE KLEIN BEGRIPPIE STAMP SY MAKSIMUM GROTER BEGRIPPIE OM. EN SO GROEI DIE BEGRIPPE (CONSCIOUSNESS) VAN DIE WIL OF TORAH VAN DIE ALLER HEILIGSTE SOEWERYNE LEWE. DIE JESUS VAN 25 DESEMBER GROEI NA DIE YAHOSHUA VAN SHAVUOT. DIE  (GOD) GROEI NA DIE ATAH (ABBA NARTOOMID) DIE (HERE) (EEN VAN DIE HERE VAN DIE HERE HERE) GROEI NA DIE YUD HEI VAV HEI VAN DIE ONDERSELF (VAV). DIE ANDER HERE VAN HERE HERE GROEI NA DIE ALEPH HEI YUD HEI SE BOSELF YUD. DIE MANLIKE GEES GROEI NA DIE VROULIKE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH.  DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH GROEI NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH. ELKE KLEINER TORAH DOMINO STAMP n GROTER TORAH DOMINO OM. SO GEBEUR DIT DAN DAT DIE ONVERGEEFBARE “SONDE” TEEN DIE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH: OM NIE SELF DIE BOSELF TE BEREIK NIE, NOU OORWIN WORD EN REGGESTEL WORD. DIE BESNYDENIS VERBOND WORD HERSTEL VOOR DIE PESACH GE EET WORD WAT DIE DOMINO EFFEK BEGIN. DIE DOMINO GROOTTE GROEI VIND DEUR DIE HOU VAN DIE 7 JAAR SHABATTE FEESTE PLAAS. DIE VERLORE SEUN KEER STAP VIR STAP TERUG NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH…

DIE (HEI GEEN)…

indexHEIINDIEN ENIGE EEN VAN DIE WARE BOERVOLK LEDE DINK DAT DAAR LEWE VIR HOM OF HAAR BESTAAN BUITE DIE TORAH, MAAK HULLE ‘n GROOT FOUT. DAAR BESTAAN VIR DIE BOERVOLK SLEGS LEWE IN DIE TORAH EN WEL OF ONDER DIE STRAFDEEL OF ONDER DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH. DIE NASIES WAT NIE DIE (HEI GEEN) BESIT NIE VAL NIE ONDER DIE VERBOND NIE. DIE BOERVOLK MOET ASSEBLIEF ONDER DIE GROOT LIEG UITKOM DAT ALMAL KINDERS VAN ABRA-HEI-AM IS. NET ABRA-HEI-AM SE KINDERS BEVAT DIE (HEI GEEN).NET DIE BOERVOLK MET DIE (HEI GEEN) KAN DEUR DIE RUACH HA KOIDESH  GEBOORTE DIE BOSELF ONTVANG.  DIE AMALEK HAAT DIE BOERENASIE. DIE AMALEK SING “KILL THE BOER”. DIE BOERENASIE IS NOU ONDER DIE STRAFGERIG VAN DIE TORAH. DIE HOERKERK EN POLITIEKE SKELMS  WAT NIE DIE (HEI GEEN) BESIT NIE LIEG VIR DIE BOERENASIE DEURDAT HULLE DIE BOERENASIE OORTUIG DAT DAAR VIR HULLE LEWE SONDER DIE TORAH BESTAAN. GLO NET IN LIEWE JESUS VAN 25 DESEMBER EN JULLE BOERE SAL LEWE. AMALEK LAG VIR DIE BOERE WAT DIE GROOT LIEG GLO. DIE SWART MASSAS VAN AMALEK WEET DAT DIE BOERENASIE ONDER DIE STRAFGERIG VAN DIE TORAH VERKEER EN DAT HULLE DIE STRAFGERIG SAL UITVOER EN DIE BOERENASIE VERNIETIG. SO WAT IS DIE ENIGSTE REDDING VIR DIE BOERENASIE??? DIE BOERENASIE MOET ONDER DIE STRAFGERIG VAN DIE TORAH UITKOM EN HULLESELF RED ONDER DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH. BEGIN SELF DIE BYBEL BESTUDEER…

WANNEER DIE BOERVOLK DAN DIE BEWUSSYN BEREIK VAN WAT DIE (HEI GEEN) KAN BEREIK, DUS DIE (MEM SHIN HEI) SE (ALEPH HEI YUD HEI) EN DIE YAHOSHUA SE HEI EN DIE (YUD HEI VAV HEI) SE HEI EN DIE HERDER IN DIE LUG, DIE HERDER MET SY STAF SOOS MEM SHIN HEI, NAAMLIK (ARC-HEI-TURUS) WAT NA ORIONUS WYS. DIE BOER MET DIE (HEI) VAN ABR-HEI-AM SAL DAN ONTDEK DAT DIE EEN WAT DIE VAV IS VAN (YUD HEI VAV HEI) EN WAT MET (YUD) KOMMUNIKEER EN DINK  YUD IS SY SKEPPER SAL DUS VIND WANNEER SY BOSELF GEBORE WORD NAAMLIK DIE YUD IN (ALEPH HEI YUD HEI) DAT DIE  BOER AS VAV ENTLIK MET SY EIE BOSELF GEKOMMUNIKEER HET ONDER DIE INDRUK DAT YUD SY SKEPPER IS, MAAR DIT WAS MAAR NET SY EIE BOSELF WAT HY NOU “GOD “GEMAAK HET. SO NOU MOET DIE YUD VAN DIE BOSELF WEER MET ARCHTURUS KOMMUNIKEER OM SY WEG NA ORIONIS TE VIND… DAAR IS SO BAIE GEHEIME WAT MERKAVAH VIR DIE BOERVOLK KAN OPENBAAR AS HULLE NET UIT DIE KLOUE VAN DIE HOERKERK KAN KOM…

OPSOMMEND: 1) DIE ONDERSELF (VAV) MOET DUS DIE BOSELF (YUD) LEER KEN  IN DIE (YUD HEI VAV HEI) SAMESTELLING. (2) DIE (YUD) MOET DUS DIE (ALEPH) LEER KEN IN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) SAMESTELLING. (3) DIE (VAV) MOET OOK DIREK SELF DIE (ALEPH) LEER KEN DEUR DIE (ALEPH HEI VAV HEI) SAMESTELLING. OM BOGENOEMDE (3) TE LAAT GEBEUR MOET DAAR EERS DIE VOLGENDE BEGRIPPE AAN DIE BEWUSSYN BEKEND GESTEL WORD. DIE SKEPPING VAN DIE (VAV 6 LIGGAAM) VIND PLAAS IN (6) “DAE” OF DIE (6) BUITE SIRKELS. DAARNA RUS DIE SKEPPER. DIE NATUUR HET NOU DIE (VAV 6) LIGGAAM GEVORM MET SY (SIEN) EN (REUK) EN (HOOR) SINTUIE WAT IN DIE ONDERSELF (VAV) LIGGAAM SE “WÊRELD” FUNKSIONEER.

DIE PROBLEEM IS EGTER DAT DIE ONDERSELF SINTUIE BLIND EN DOOF  EN NIE FUNKSIONEER IN DIE BOSELF “WÊRELD” NIE. DIE ONDERSELF (VAV) KAN DUS NIE DIE BOSELF “WÊRELDE”SIEN OF HOOR OF RUIK NIE. SO WAT MOET NOU GEBEUR?  DIT IS WAAR DIE MIDDELSTE SIRKEL NOU INKOM. DIE MIDDELSTE OF SEWENDE OF SHABAT (SEWENDE) “DAG RAAK AAN AL (6) ANDER SIRKELS OF DAE OF DIE VAV 6 LIGGAAM. SO NOU MOET DIE SEWENDE SIRKEL OF DAG  WAT NOG NIE BENUT IS DEUR MOEDER NATUUR NIE,  BENUT WORD. SO WAARVOOR WORD DIE (7) (SHABAT) (SHIN BEIT TAV) NOU BENUT? DAAR KOM DIE GEHEIM! DIE BOSELF IS (SPIRITUEEL) EN ONSIGBAAR EN ONHOORBAAR) EN (ONREUKBAAR) VIR DIE (VAV) ONDERSELF LIGGAAM. DIE(VAV) LIGGAAM MOET NOU OP DAG (7) SHABAT SELF DIE BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS)  ONTWIKKEL OM SELF DIE BOSELF LIGGAAM SE  (SIEN) EN (HOOR) EN (REUK) TE ONTWIKKEL OM DAN SELF DIE BOSELF LIGGAAM TE LEER KEN.

DAAR IS EGTER NOU NOG ‘n PROBLEEM. DIE PROBLEEM  IS DAT DAAR ‘n GEMEENSKAPLIKE FAKTOR MOET WEES WAT DIE FISIESE ONDERSELF  LIGGAAM EN DIE SPIRITUELE BOSELF KAN KOPPEL. SO WAT IS DIE GEMEENSKAPLIKE FAKTOR WAT “(CONSCIOUSNESS “BEWUSSYN, DENKE) EN (PRAAT VERDUIDELIK) EN (DOEN HANDEL) NOU AANEEN KOPPEL? DIT IS DIE LETTER (HEI)  EN WORD GESKRYF MET DIE DWARS BOLYN (DIE CONSCIOUSNESS) EN DIE REGTERKANT SE REGAF LYN (PRAAT) EN DIE DERDE LYN WAT DIEPTE AANDUI) (DOEN, HANDEL OPTREE). DIE (HEI) IS OOK (5) WERD WAT DUI OP DIE VYF (SIELE) WAT BENODIG WORD IN DIE SHABAT SELFSKEP PROSES WAAR MOEDER NATUUR NIE MEER DOENIG IS NIE.

DIE SIELE IS (1) NEPHESH (2) RUACH (3) NASHAMAH (4) CHAYAH (5) YECHIDAH. DAAROM IS DIE NALAAT VAN DIE SHABAT SELFSKEP VAN DIE NODIGE CONSCIOUSNESS EN SPIRITUELE BOSELF LIGGAAM, DIE ONVERGEEFBARE SONDE WAT NOOIT VERGEWE WORD NIE. SO WANNEER DIE VAV FISIESE ONDERSELF LIGGAAM DINK AS HY STERF KAN HY GOU JAMMER PLEIT EN DAN WORD HY VERGEEF, SIT HY DIE POT HEELTEMAL MIS. DIE VAV ONDERSELF MOET DIE (3) MANIERE VAN BOSELF BEWUSSYN OP SHABAT ONTWIKKEL EN LEER KEN. DIT MOET SY LEWENSTAAK WEES.

(1)  DIE (VAV) WAT (YUD) LEER KEN

(2) DIE (YUD) WAT (ALEPH) LEER KEN

(3) DIE (VAV) WAT (ALEPH) LEER KEN. DUS DIE ONDERSELF WAT NOU DIE BOSELF LEER KEN… EN DIE BOSELF WAT ALEPH LEER KEN. EN DIE ONDERSELF WAT ALEPH LEER KEN.

28

DIE WARE DRIE-IN-EEN

DIE WARE (DRIE -IN- EEN) = (MELEK) + (ADONY) + (MASHIACH). AL DRIE SAAM VORM DIE WARE (DRIE-IN-EEN). OOK DIE WARE (GEDULAH) + (GEBURAH) + (TIPHARET) DRIE-IN-EEN) KOPPELING WAT DIE (MALKUT) + (YESOD) + (HOD) + (NETZACH) = 4 = (ERETZ)  ONDER EN (DAAT) + (BINAH) + (CHOKMAH) + (KETHER) BO WAT GEKOPPEL WORD DEUR DIE (SHAVUOT) GEBORE (DRIE-IN- EEN) NAAMLIK: (GEBURAH)+(GEDULAH) +(TIPHARET) DUS DIE (MELEK)+(ADONY)+(MASHIACH) DRIE-IN-EEN) CHRISTOS KOSMIESE LOGOS WAT KAN (SIEN+ RUIK+ HOOR) – DUS DIE VOLLEDIGE WARE (DRIE-IN- EEN) WAT ELKE YISRALIET MOET WORD.

DIE WARE YISRAELIET DRIE -IN- EEN  MOET NOU REGEER OOR DIE 72 NASIES (KINDERS VAN ABRA-HEI-AM EN KETURAH) OF DIE 72 BEESTE WAT GEDURENDE DIE EERSTE 7 DAE VAN SUKOT DEUR YISRAEL GEOFFER WORD VIR DIE 72 NASIES OF KINDERS VAN KETURAH. AL DRIE KRUISE MET DIE PESACH MOET IN AG GENEEM WORD. ((1) VAV EN ALEPH (2) VAV EN YUD) (3) YUD EN ALEPH.

KOM STORETJIE VERDUIDELIK WEER:  DIE WARE (DRIE-IN- EEN) MASHIACH BESTAAN UIT SY

(1) KONINGSKAP (MELEK) FUNKSIE EN DIT IS DIE (ALEPH HEI YUD HEI) FUNKSIE. DUS DIE (ALEPH WAT MET DIE BOSELF (YUD) (MELEK) (SLHOMO) KOMMUNIKEER.

(2) DIE REDDING FUNKSIE (YUD HEI VAV HEI) WAAR (VAV MET YUD) KOMMUNIKEER) (3) DIE (ADONY FUNKSIE) WAAR (ADONY) NOU SAAMSMELT MET (YUD HEI VAV HEI) OM (ALEPH HEI VAV HEI) TE WORD. DUS VAV ONDERSELF WAT DIREK MET ALEPH KOMMUNIKEER. HIERDIE DRIE FUNKSIES MAAK DIE WARE (DRIE-IN-EEN) MASHIACH OP. KOSMIESE CHRISTOS OF LOGOS.

MOET NIE DIE WARE MASHIACH VERWAR MET (ATAH) DIE WARE VADER NIE. DIE ATAH IS ‘n “SINGULARITY “EN NIE ‘n DRIE-IN- EEN NIE!!! WORD WAKKER, O BOERVOLK! KOM UIT DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH UIT. BESTUDEER DEUT. 28 ASSEBLIEF!

DIE HOERKERK SE VALS (VADER + SEUN + GEES) (DRIE-IN-EEN) GOD. OMDAT DIE  VALS SONDAG SE VALS  LERING VAN DIE  VALS HOERKERK NIE DIE WARE  (DRIE-IN- EEN)  FUNKSIES VAN DIE  WARE CHRISTOS NAAMLIK DIE (1) MELEK FUNKSIE + (2) DIE ADONY FUNKSIE + (3) DIE REDDING FUNKSIE VERSTAAN NIE, AANBID HULLE  DIE DRIE FUNKSIES ONDER DIE NAAM VAN DIE  DRIE IN EEN GOD. (VADER SEUN GEES) DIT IS ‘n GROOT LIEG WANT DIE WARE VADER (ALEPH) IS (EEN) (SINGULAR) (YECHIDAH) EN SY NAAM IS (ATAH) (DIE SINGULARITY WAT (ALELH TOT TAV MET DIE GEMEENSKAPLIKE FAKTOR, NAAMLIK HEI AAN ONS BRING.) MOET DUS NIE ATAH MET CHOKMAH (VADER) EN BINAH (MOEDER) VERWAR NIE.

7708DIE BOERVOLK MOET SELF DIE DRIE FUNKSIES VAN (1) MELEK (ALEPH HEI YUD HEI) EN (2) REDDER (YUD HEI VAV HEI) EN (3) ADONY (ALEPH HEI VAV HEI) VAN DIE WARE DRIE -IN- EEN MASHIACH OF KOSMIESE CHRISTOS OF KOSMIESE LOGOS BEMEESTER EN AS ATAH SE SEUNS EN DOGTERS WORD. DIE VROULIKE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH (MERKAVAH) NEEM DIE NEPHESH NA DIE NESHAMAH EN VERDER. HOE KAN DIE BOERVOLK NOU HOMSELF AANBID EN DAN HOMSELF ONDER DIE STRAFGERIG VAN DEUT.28 BRING EN DAN BID TOT DIE VALS SELFGESKEPTE GOD OM HOM TE RED?  KEER TERUG TOT DIE WARE ATAH VADER. ONTVANG SY TORAH SE SEËNDEEL DEUR SY TORAH TE ONDERHOU. WORD NOU DIE DRIE -IN- EEN FUNSIES VAN MELEK + ADONY + REDDER VAN DIE WARE DRIE-IN-EEN MASHIACH VAN DIE ATAH VADER. DAN SAL DEUT. 28 SE SEËNDEEL VAN DIE TORAH INTREE.

DAN SAL DIE BOERVOLK AS DIE ADONY TSHEBAYOTH LEËRSKARE OP AARDE SAAM MET SY SPIRITUELE ELOHIM TSEBAYOTH OPTREE EN VEG EN OORWIN. TOE MOSHE (MEM SHIN HEI) NOU BY DIE ROOISEE OP SY KNIEË NEERVAL OM TE BID, TOE VRA DIE VADER: WAT MAAK JY NOU? DIT IS NIE NOU TYD OM TE BID NIE, STAAN OP EN DOEN! DIT IS NOU DIE TYD OM DIE NODIGE TE DOEN. LEER NOU DIE WAARHEID (AMET) KEN… BESTUDEER SELF DIE LEWENDE TORAH. LEEN JOU OOR NIE MEER UIT NA DIE HOERKERK SE GROOT ONHEILIGE UITBASTER LIEG NIE. HEILIG JULLESELF MET DIE TORAH KOM ONDER DIE SEËNDEEL VAN DEUT. 28 EN VEG DAN EERS. TOON JOU BEROU IN JOU BINNEKAMER OMDAT JY JOUSELF ONDER DIE STRAFGERIG WAT NOU PLAASVIND, GEBRING HET. JY KAN HARDLOOP NA REG OOR DIE PLANEET, DIE STRAFGERIG SAL JOU INHAAL AS JY NIE DEUT 28 BESTUDEER EN NIE DIE SEËNDEEL DOEN NIE.

29

HOE FUNKSIONEER DIE STRAFGERIG VAN DEUT. 28 DAN NOU?

DAAR BESTAAN DIE TWEE HALWE WAARHEDE. WAARHEID = (ALEPH MEM TAV). (ALEPH TOT MEM) = EERSTE HALWE WAARHEID EN (MEM TOT TAV) IS TWEEDE HALWE WAARHEID.  (MEM) = 40 EN IS DUS DIE MIDDEL VAN (DALET, 4) EN (MEM 40) EN (TAV 400). (MEM) = 13 DE LETTER. 13 = ECHAD. (ALEPH 1+CHET 8+ DALET 4) = 13. MAAR ECHAD IS MAAR NET DIE EERSTE HALWE WAARHEID SE “SINGULARITY”. DAAR IS OOK DIE YECHIDAH 37 WAT DIE TWEEDE HALWE WAARHEID SE “SINGULARITY” IS.  DIE TWEE HALWE WAARHEDE GEE DIE HELE WAARHEID NAAMLIK DIE YOBEL 50 WAARHEID WANT: ECHAD 13 + YECHIDAH 37 = YOBEL 50 = SHAVUOT FEES = DIE MIDDELSTE JAAR SHABAT FEES

DAAR IS 3  JAAR SHABATTE MET DIE PESACH EN ONGESUURDE BRODE  EN DAAR IS DRIE JAAR SHABATTE MET DIE TWEEDE REEKS  FEES (NA 6 MAANDE DIE EERSTE DAG VAN DIE 7 DE MAAND… SO DIE 3 JAAR SHABATTE WORD MET DIE VOLLE TWEE HALWE WAARHEDE GEHOU.

DIE 25 DES GEBORE JESUS CHRISTENDOM BESIT NET DIE VERDRAAIDE VALS EERSTE HALWE WAARHEID. HULLE HOU NIE DIE HUTTEFEES NIE. DIE TWEEDE HALWE WAARHEID NIE. MEM = REËN (WATER). WIE NIE DIE HUTTEFEES HOU NIE EN IN SY HUT GAAN BLY NIE, SAL NIE REËN (MEM) (TWEEDE HALWE WAARHEID ONTVANG NIE.

SO BOERENASIE WAT DOEN JULLE NOU? JULLE HOU NIE HUTTEFEES (SUKOT) NIE. JULLE SIT MET n HALWE WAARHEID. WIE MET DIE HELFTE VAN DIE WAARHEID SIT BEVIND HOMSELF AAN DIE STRAFGERIG KANT VAN DEUT 28. WAAR DIE WARE (ATAH) VADER SE TORAH BAIE MOOI EN VOLLEDIG GEGEE WORD. DIE BOERVOLK MET SY VERWRONGE HALWE WAARHEID WAT DIE BAALPRIESTERS VAN DIE HOERKERKE HULLE LEER GAAN VERNIETIG WORD MET DIE STRAFGERIG WAT DIE WARE ATAH VADER NOU OOR HULLE BEVEEL HET. DIE VOLLE WAARHEID ATAH VADER IS DIE SKEPPER VAN DIE HEILIGE VOORSIENIGHEID (DIVINE PROVIDENCE) SO ATAH ABBA NARTOOMID BEHEER ELKE DING WAT GEBEUR. DAAR BESTAAN BY HOM NIE IETS SOOS DIE NOODLOT NIE. DAAR IS ONDER DIE HEILIGE VOORSIENIGHEID VAN DIE SEËNDEEL. VAN ATAH SE TORAH GEEN NOODLOT GEBEURE NIE. DAAR GEBEUR DUS NIE MOORDE VAN SY VOLK TOEVALLIG NIE, NEE ONDER DIE STRAFGERIG GEBEUR DIE MOORDE WANT DIE HEILIGE ATAH ABBA NARTOOMID SE TORAH BESKRYF DIT DAN SO:  AS DIE BOERVOLK NIE  ATAH VADER SE GEBOOIE VOLUIT HOU NIE SAL DIE BOERVOLK NIE MEER DIE KOP WEES NIE MAAR DIE STERT.

DIT GEBEUR DAN NOU… WANNEER GAAN DIE BOERVOLK TERUGKEER NA DIE BYBEL SE BOEK DEUTERNOMIUM 28 TOE. BID EN HUIL EN SMEEK GAAN NIKS HELP NIE. VEG GAAN NIKS HELP NIE WANT WAT NOU GEBEUR IS DIE STRAFGERIG VAN DEUTERNOMIUM 28 WAT DIE WARE VADER BEVEEL HET EN DIE BOERENASIE KAN NIE TEEN DIE WARE VADER VEG NIE. DIE MASSAS WORD DEUR DIE WARE VADER GEBRUIK OM DIE BOERENASIE WAT NIE SY WIL SY TORAH NAKOM EN EER EN HOU NIE, UIT TE WIS. DAAR IS NET EEN REDDING: KEER TERUG NA DIE TWEE HALWE WAARHEDE TOE – DUS DIE VOLLE WAARHEID (AMET) DUS DIE VOLLE TORAH. AS DIE BOERVOLK NIE VANJAAR SOOS EEN MAN DIE HUTTEFEES (SUKOT) VOLUIT GAAN HOU NIE, IN HULLE TENTE GAAN WOON NIE, YOM KIPPUR GAAN BENUT MET VAS EN BEROU NIE, SAL DIE BOERVOLK UITGEWIS WORD.

BESTUDEER SELF DIE HEILIGE TORAH. STUUR DIE BAALPRIESTERS MOER TOE WANT HULLE LIEG VIR JULLE. HULLE KEN SELF NIE DIE TORAH EN DIE WAARHEID NIE. MOET NIE VERDER BLINDE MOLLE VOLG NIE!

DIE HUTTEFEES (SUKOT)

SO DIE BOERVOLK MOET AS EEN NASIE, AS DIE KOSMIESE CHRISTOS, DIE KOSMIESE LOGOS, DIE DRIE-IN- EEN, DIE MELEK (KONING) FUNKSIE + DIE ADONY (MEESTER) FUNKSIE + DIE REDDER (MASHIACH) FUNKSIE  SEUNS EN DOGTERS VAN DIE WARE VADER, DIE “SINGULARITY”, DIE (ECHAD) + DIE (YECHIDAH) TWEE HALWE WAARHEDE VADER (ATAH), NOU DIE HUTTEFEES BENADER EN HOU OM AS KOSMIESE DRIE -IN – EEN FUNKSIE CHRISTOS VOLK NOU DIE 7 DAE  DIE 72 BEESTE TE OFFER VIR DIE 72 ANDER NASIES; DIE  KINDERS VAN ABRA-HEI-AM EN KETURA. DIE 8 STE DAG KOMMUNIKEER DIE DRIE-IN-EEN KOSMIESE CHRISTOS (DIE VOLK) MET DIE VADER (ATAH) DIE “SINGULARITY”.

HIERDIE IS BAIE GROOT WAT ONS NOU VERSTAAN VIR DIE HUTTEFEES WAT KOM. DIE BELANGRIKSTE HUTTEFEES OOIT VIR DIE BOERE NASIE !!

DIE EENWORD VAN DIE TWEE HALWE WAARHEDE

HIER VOLG NOU NOG n GROOT GEHEIM… DIE EENWORD VAN DIE TWEE HALWE WAARHEDE = DIE EENWORD VAN DIE TWEE REEKSE HEILIGE JAARLIKSE FEESTYE. = DIE EENWORD VAN DIE TWEE TEENOORSTAANDE HOEKE VAN DIE VIERBEEN PIRAMIDE IN EGIPTE. = DIE EENWORD VAN DIE (SHAVUOT) HOEK EN DIE (DESEMBER 21) HOEK.= DIE GEBOORTES VAN DIE TWEE HELFTES WAARHEDE = DIE (1) ALEPH TOT MEM) HALWE WAARHEID + (2) MEM TOT TAV HALWE WAARHEID = DIE GEBOORTE VAN DIE DRIE-IN-EEN KOSMIESE CHRISTOS;

DIE (1) MELEK FUNKSIE + (2) DIE ADONY FUNKSIE + (3) REDDING FUNKSIE.  REDDER WORD MASHIACH FUNKSIE GENOEM  WAT MAAR EEN DERDE DEEL IS VAN DIE VOLLEDIGE (DRIE-IN-EEN) SAMESTELLING WAT ONS ELKEEN  SELF MOET WORD EN NIE AANBID NIE !!! SO MOET JULLE BID:  ONSE VADER (SINGULARITY) ATAH… EN NIE DRIE IN EEN, NIE. DIE WARE VADER ABBA NATOORMID IS ‘n “SINGARITY”. ONS AS DIE KOSMIESE CHISTOS IS DIE DRIE- IN- EEN FUNKSIE;   DIE MELEK + DIE ADONY + DIE REDDER, DUS DIE KONING + DIE MEESTER + DIE MASHIACH. HIERDIE IS DIE TOTALE  WAARHEID BESKRYWING VAN WAT DIE CHRKSTENDOM MET DIE HALWE VERWRONGE WAARHEID SE WEDERKOMS VAN ‘n JESUS WAT HULLE AANBID  IN PLAAS VAN DAT DIE CHRISTOS DRIE IN EEN FUNKSIE WAT SELF MOET GEBORE RAAK EN DAN DIE WARE VADER (ATAH) MOET AANBID (MEE KOMMUNIKEER).  ONTHOU STORETJIE IS NET DIE OEFEN APPARAAT OM DIE BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS) MEE TE VERGROOT (VERHOOG) NET SOOS DIE BYBEL DIE BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS) VERHOOG.  DIE TORAH  SE GEHEIME IS SO DIEP EN GROOT EN WONDERLIK….

DIE FISIESE VOORBEELD VAN NET TWEE DERDES VAN DIE (DRIE-IN-EEN) NAAMLIK DIE REDDER (MASHIACH) FUNKSIE, EN DIE ADONY FUNKSIE HET NIE DIE ANDER FUNKSIE NAAMLIK (KONINGSKAP (MELEK) GEBRING NIE. DAAROM SÊ HYSELF “JULLE SAL AS DIE VOLLEDIGE DRIE -IN- EEN  KOSMIESE CHRISTOS (MELEK + ADONY+ MASHIACH)  BAIE MEER KAN DOEN AS WAT EK NOU GEDOEN HET.  SO ONS MOET DIE MELEK FUNKSIE (DIE YUD WAT MET ALEPH KOMMUNIKEER  IN DIE BOSELF YUD MET ALEPH, IN DIE (EK IS) (ALEPH HEI  YUD HEI) VERSTAAN. DIT IS DIE (MEM SHIN HEI) (MOSHE) DEEL VAN DIE BOODSKAP. MOSHE HET NOG NIE DIE BELOOFDE ”LAND” INGEGAAN NIE, MAAR SAL NOG. ONS SAL NOG DIE MELEK FUNKSIE LAAT MANIFESTEER AS ONS DIE HUTTEFEES DRIE HEILIGE SHABATTE VOLTOOI.

HOEKOM IS DIE AANVAL DEUR DIE HELE WÊRELD NOU SO VERWOED? DIE HOERKERK EN GELDMAG EN POLITIEKE KONINGS WEET DAT DIE WARE MELEKSKAP VAN DIE DRIE -IN- EEN  CHRISTOS VOLK  GAAN MANIFESTEER WANNEER DIE VOLK SOOS EEN MAN DIE LAASTE DRIE HEILIGE SHABATTE HOU. DIE SUKOT REEKS HEILIGE DAE HOU, IN HUTTE GAAN WOON, YOM KIPPUR VASDAG HOU, TROMPETTE DAG HOU, DIE AGSTE DAG HOU, DIE 72 NASIES RED…

SO BOERVOLK GAAN JULLE DIE WARE KONINGSKAP INBRING? OF GAAN JULLE UITGEMOOR WORD ONDER DIE MAG VAN DIE BAALPRIESTERS VAN DIE HOERKERK? GAAN DIE BOERVOLK SOOS EEN MAN DIE 800 BAALPRIESTERS VERNIETIG? OF GAAN HULLE VIR JULLE VERNIETIG?

30

WAT BRING DIE HOU VAN DIE SUKOT (HUTTEFEES)..?

WANNEER DIE LAASTE DRIE HEILIGE JAARSHABATTE NOU DEUR DIE BOERE NASIE GEHOU WORD, AKTIVEER64330 DIE HANDELING DIE…

(1) MANIFESTERING VAN MOSHE (MEM SHIN HEI); DUS DIE VOLTOOING VAN DIE TWEEDE WAARHEID – BESKRYF AS (SHIN)(AMET) WAARHEID VANAF (MEM) TOT (TAV) WAAR (TAV) NOU DIE MERK OP DIE VOORKOP WORD. DIE (TAV) MERK WAT DIE (666) MERK NEUTRALISEER.

(2) DIE (EL-I-YAH) (MERKAVAH) (ARK VAN NOACH) – DIE VROULIKE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH (VROULIKE HADASSAH (ESTHER)  WORD OOK GEAKTIVEER.  DUS IS DIE VOLLEDIGE (MELEK FUNKSIE) + (ADONY FUNKSIE) + (REDDING OF MASHIACH FUNKSIE) NOU GEAKTIVEER IN DIE VOLLEDIGE (3-IN-1) KOSMIESE CHRISTOS WAT ELKEEN VAN DIE BOERE NASIE SELF MOET WORD. DIE (DRIE-IN-EEN) BOERENASIE KOMMUNIKEER DAN MET DIE (ALEPH) (ABBA NARTOOMID) (ATAH) (SINGULARITY). NOU EERS BEVIND DIE VOLK HOMSELF AAN DIE SEËNDEEL KANT VAN DEUT 28. EN SAL DIE BOERVOLK DIE SEËNDEEL SE SEËNINGE ONTVANG.

DIE FISIESE VOORBEELD VAN NET TWEE DERDES VAN DIE (DRIE-IN-EEN), NAAMLIK DIE REDDER (MASHIACH) FUNKSIE, EN DIE ADONY FUNKSIE HET NIE DIE ANDER FUNKSIE NAAMLIK (KONINGSKAP (MELEK) GEBRING NIE. DAAROM SÊ HYSELF: “JULLE SAL AS DIE VOLLEDIGE DRIE – IN- EEN KOSMIESE CHRISTOS (MELEK + ADONY+ MASHIACH) BAIE MEER KAN DOEN AS WAT EK NOU GEDOEN HET. SO ONS MOET DIE MELEK FUNKSIE (DIE YUD WAT MET ALEPH KOMMUNIKEER IN DIE BOSELF YUD MET ALEPH, IN DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) AKTIVEER. DIT IS DIE (MEM SHIN HEI) (MOSHE) DEEL VAN DIE BOODSKAP. MOSHE HET NOG NIE DIE BELOOFDE ”LAND” INGEGAAN NIE, MAAR SAL NOG.

ONS SAL NOG DIE MELEK FUNKSIE LAAT MANIFISTEER AS ONS DIE HUTTEFEES DRIE HEILIGE SHABATTE VOLTOOI.  HOEKOM IS DIE AANVAL DEUR DIE HELE WÊRELD NOU SO VERWOED? DIE HOERKERK EN GELDMAG EN POLITIEKE KONINGS WEET DAT DIE WARE MELEKSKAP VAN DIE DRIE-IN-EEN CHRISTOS VOLK  GAAN MANIFESTEER WANNEER DIE VOLK SOOS EEN MAN DIE LAASTE DRIE HEILIGE SHABATTE HOU; DIE SUKOT REEKS HEILIGE DAE HOU, IN HUTTE GAAN WOON, YOM KIPPUR VASDAG HOU, TROMPETTE DAG HOU, DIE AGSTE DAG HOU, DIE 72 NASIES RED…

SO BOERVOLK GAAN JULLE DIE WARE KONINGSKAP INBRING? OF GAAN JULLE UITGEMOOR WORD ONDER DIE MAG VAN DIE BAALPRIESTERS VAN DIE HOERKERK? GAAN DIE BOERVOLK SOOS EEN MAN DIE 800 BAALPRIESTERS VERNIETIG? OF GAAN HULLE VIR JULLE VERNIETIG..?

31

WIE IS DIE BOERENASIE?

DIE BOERENASIE IS DIE TOEKOMSTIGE DRIE -IN- EEN KOSMIESE CHRISTOS WAT DIE VADER ATAH REEDS LANK GELEDE UIT EUROPA UITGEHAAL HET EN HIER KOM WEGSTEEK HET, SODAT HULLE DIE PUNT VAN AFRIKA SOLANK KAN VOORBEREI VIR DIE TYE WAT KOM. DIE TYD WAAR DIE RES VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS DRIE -IN- EEN (MELEK + ADONY + MASHIACH) FUNKSIES OOK NA DIE PUNT VAN AFRIKA GEBRING GAAN WORD. DIE TYD WANNEER DIE YS BEGIN SMELT. DIE TYD WANNEER DIE NASIES IN EUROPA EN AMERIKA EN RUSLAND EN CHINA MEKAAR GAAN VERNIETIG. DIE TYD WAAR DIE VOORBEREIDE PUNT VAN AFRIKA DIE VEILIGE HAWE GAAN WEES VIR DIE DRIE -IN- EEN KOSMIESE CHRISTOS BOERENASIE. DIT IS HOEKOM DAAR REEDS VIR JARE AL BOERE IS WAT DIE (GRIDWERK) DIE HEILIGE ENERGIE VLOEILYNE HIER HERSTEL EN GEREED GEKRY HET. DUS REEDS PLEK VOORBEREI HET VIR DIE TYD WAT NOU OP HANDE IS.

DAAROM MOET DIE VOORBEREIDE PLEK WAT NOU SO MET MENING AANGEVAL WORD, MET ALLE KRAG EN MAG VERDEDIG WORD EN BEHOUE BLY VIR DIE WARE SUIWER SAAD WAT VANAF REG OOR DIE PLANEET HIER NA TOE GEBRING SAL WORD.  DIE BOERVOLK MOET NOU WAKKER SKRIK UIT DIE HOERKERK SE GESUS SLAAP UIT EN TERUGKEER NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH SOOS SO MOOI IN DEUT. 28 BESKRYF WORD, EN DAN HULSELF OPSTEL IN DIE VADER SE ADONY TSHEBAYOTH LEËRSKARE SAAM MET DIE HEMELSE ELOHYM TSHEBAYOTH LEËRSKARE VIR DIE OORLOG VAN AMALEK WAT OP HANDE IS.

DIE WARE DRIE -IN- EEN KOSMIESE CHRISTOS BOERVOLK MOET AL DRIE FUNKSIES NAAMLIK (1) DIE MELEK FUNKSIE + (2) DIE ADONY FUNKSIE + (3) DIE MASHIACH (REDDING) FUNKSIE VERRIG IN DIE TYE WAT KOM.  DUS DIE (1) (ALEPH HEI YUD HEI) + (YUD HEI VAV HEI) + (ALEPH HEI VAV HEI) FUNKSIES. DIE BOERVOLK MOET SY “CONSCIOUSNESS” NOU VERGROOT SODAT DIE BOERVOLK DIE VOLLEDIGE DRIE -IN- EEN KOSMIESE CHRISTOS SELF KAN WORD. DOEN EN HOU DIE (1) TROMPETTE DAG + (2) DIE YOM KIPPUR DAG + (3) LOOFHUTTEFEES IN JULLE HUTTE. BESTUDEER SELF DIE HEILIGE FEESTYD. ONTVANG DUS DIE TWEEDE HELFTE VAN DIE (AMET) DUS DIE (MEM TOT TAV) WAARHEID. OM NET TE GLO EN JY IS GERED, IS ‘n GROOT HOERKERK LIEG. HY WAT DIE TORAH DOEN, BESIT DIE GELOOF. HY WAT NIE TORAH DOEN NIE, BESIT GEEN WARE GELOOF NIE. DIE WARE (AMET) DRIE -IN- EEN BOERENASIE, DUS DIE KOSMIESE DRIE -IN- CHRISTOS, SAL NOU DIE 72 NASIES MET DIE 72 OFFERS GEDURENDE DIE 7 DAE VAN SUKOT (HUTTEFEES) DRA. DAN OP DAG 8 SAL DIE DRIE -IN- EEN KOSMIESE CHRISTOS NOU SELF SAAM MET ATAH (SINGULARITY) EEN WORD. LUISTER HOE ROEP BENJAMIN DIE WOLF…

32

“AS ABOVE SO BELOW” OR “AS BELOW SO ABOVE”

DIE WARE  IMMANUEL WAT TWEE VAN DIE DRIE KOSMIESE FUNKSIES  NAAMLIK DIE (1) ADONY FUNKSIE EN (2) REDDER (MASHIACH) FUNKSIE GEAKTIVEER HET (LET DAAROP DAT “MEM SHIN HEI ““MOSHE”DIE DERDE FUNKSIE NAAMLIK DIE “MELEK FUNKSIE” SAL AKTIVEER) SÊ SELF: “EK GAAN OM VIR JULLE PLEK TE BEREI “ABOVE “. DAAROM MET DIE STELLING “AS ABOVE SO BELOW” MOET DAAR OOK IEMAND WEES WAT DAN DIE -“SO BELOW” VOORBEREI. DIT IS DAN OOK DIE LAASTE KIND BENYAHMIN (BEN ONI) DIE SEUN VAN RACHEL DIE BROER VAN YOSEPH (DIE REDDER VAN DIE “BELOW” IN YESOD WAT NOU DIE “AS BELOW” VOORBEREIDING MOET DOEN IN MALKUT.

DAAROM DOEN DIE WOLF BENYAHMIN DIE “AS BELOW” VOORBEREIDING  OM DIE IN MALKUT SE “CONSCIOUSNESS” TE VERHOOG OM DIE (ALEPH MEM TAV) SE (MEM TAV) TWEEDE DEEL (AMET) WAARHEID WAT MOSHE MEE WAG, DUS DIE (MELEK) KONING FUNKSIE VAN DIE DRIE IN EEN KOSMIESE CHRISTOS TE BRING. DIE BRING VAN DIE WARE KONINGSKAP DEEL HET DIE JODE LANK TERUG VERWAG. HULLE WOU DIE BESTAANDE WÊRELDSE KONINGSKAP VERVANG MET DIE WARE KONINGSKAP. MAAR DIE TYD WAS NIE REG NIE WANT DIE VOLK HET NIE DIE NODIGE “CONSCIOUSNESS” GEHAD NIE. TOE DIE DRIE-IN- EEN KOSMIESE CHRISTOS OP DIE BERG (IN MERKABAH) BYMEKAAR KOM – (MOSHE, ELIYAH, YAHOSHUA)  IS DIE  TRAGEDIE BESPREEK. DIT IS NOU 2000 JAAR LATER EN DIE VOLK HET NOG STEEDS NIE DIE NODIGE “CONSCIOUSNESS” NIE. DIE PLEK “BELOW” WAT BENYAHMIN VOORBEREI HET, WORD NOU BESTORM EN AANGEVAL DEUR DIE SWART BARBARE VAN AFRIKA.

DIE GROOT TRAGEDIE IS DAT DIE VOLK (BOERVOLK) NOG STEEDS NIE DIE NODIGE “CONSCIOUSNESS” HET NIE. DIE BAALPRIESTERS VAN DIE HOERKERK HET DIE BOERVOLK DEEGLIK BEDWELM MET DIE GROOT LIEG DAT GELOOF SONDER DIE HOU EN DOEN VAN DIE TORAH, DIE GELOOF IS WAT NODIG IS. DIE OPIUM, DIE SPIRITUELE OPIUM BEDWELM DIE BOERVOLK NOGSTEEDS. NOU WAG (MEM SHIN HEI) STEEDS OM DIE KONINGSKAP (MELEK) FUNKSIE TE BRING; DUS DIE WARE MELEK FUNKSIE WAT DIE HOERKERK EN SY VALS DRIE IN EEN MOET VERNIETIG EN VERVANG. DIE VALS HEERSERS GAAN NIE HULLE HEERSKAPPY SOMMER NET WEGGEE NIE, DAAROM DAT DIE SWART BARBAAR SING “ONE BULLIT ONE FARMER” DIE SWART HANDLANGERS VAN DIE HOERKERK EN DRAAK BELEËR KIMBERLEY EN NOG WIT BOERVOLK VESTINGS EN DIE BEDWELMDE BOERVOLK SIT SLAPGATTIG EN DOEN NIKS. WAAR IS DIE MAKKABEERS BLOED?? WAAR IS DIE WARE BOERVOLK BLOED??  BENYAHMIN DIE WOLF WAT SY PROOI SOGGENS VERSKEUR EN SAANS UITDEEL. VRA: WAAR IS DIE BEWUSSYN ONTWAKING; WAAR IS DIE “COSMIC CONSCIOUSNESS” ONTWAKING?? WANNEER GAAN DIE BELEËRDE, BEDRYGDE BOERVOLK NOU DIE HUTTEFEES HOU EN DIE MEM TAV, DIE MEM WYSHEID DIE COSMIC CONSCIOUSNESS ONTVANG?? DIE HOERKERK SE 25 DES LIEWE JESUS GAAN DIE BOERVOLK NIE RED NIE. DIE BOERVOLK MOET SELF DIE DRIE -IN- KOSMIESE CHRISTOS WORD EN HOMSELF RED SOOS BY DIE ROOISEE…

BEGIN – EINDE – BEGIN

LET MOOI OP NA DIE GROOT GEHEIME WAT HIER VOLG. DIE GEHEIME VAN DIE EINDE IS IN DIE GEHEIMEjacobs-ladder2 VAN DIE BEGIN VERSTEEK EN DIE GEHEIME VAN DIE BEGIN IS IN DIE GEHEIME VAN DIE EINDE VERSTEEK. DAAR IS DIE LETTER (MEM) EWIGE SIRKEL EN DAAR IS DIE LETTER (SAMECH) EWIGE SIRKEL. (MEM) HET 4 HOEKE. DIE PIRAMIDE HET 4 HOEKE. DAAR IS 4 JAAR JAARLIKSE HEILIGE FEESTYE. DIE 10 SEPHIROT BOOM HET (MALKUT) ONDER EN (KETHER) BO. DAAR IS ‘n KETTING VAN DIE 10 SEPHIROT ELK STRUKTURE. DIE GEHEIM IS DAT DIE ONDERSTE 10 SEPHIROT SE (KETHER) IS DIE BOONSTE 10 SEPHIROT SE (MALKUT). BEDINK DIE STELLING BAIE DEEGLIK.

ONTHOU OOK DAT (MALKUT) NOU (DAAT) WORD. DIE MAKSIMUM (CONSCIOUSNESS) WAT DUS IN DIE VORIGE 10 SEPHIROT BEREIK IS, VERTEENWOORDIG DIE VLAK VAN (CONSCIOUSNESS)  WAARMEE DIE VOLGENDE 10 SEPHIROTH MEE BEGIN WORD. SO DIE VLAK VAN GEHEIME VAN DIE NUWE IS VERSKUIL IN DIE GEHEIME VAN DIE VORIGE. SO DIE 25 DESEMBER JESUS HOERKERK SE GLO NET EN JY IS GERED  KAN NIE NA DIE NUWE TOE GENEEM WORD NIE, DIE OUE WORD DUS MAAR WEER NET HERHAAL TOTDAT DIE (SONDE) TEEN DIE (RUACH HA KOIDESH SHEKINAH) WAT ONVERGEEFBAAR IS, NIE MEER GEDOEN WORD NIE.

OM GERED TE RAAK MET NET EEN VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS SE DRIE- IN- EEN (REDDER FUNKSIE + ADONY FUNKSIE + MELEK FUNKSIE), DIE REDDER OF MASHIACH FUNKSIE SONDER OM DIE (ADONY FUNKSIE + DIE MELEK (KONING) FUNKSIE OOK SELF TE BEMEESTER MET DIE HULP VAN DIE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH, HELP NIKS NIE. AL DRIE FUNKSIES MOET SELF BEMEESTER WORD OM DAN DIE MALKUT VAN DIE VOLGENDE 10 SEPHIROTH TE WORD.

MET NET DIE REDDING FUNKSIE WORD DIE OU 10 SEPHIROTH MAAR NET WEER HERHAAL. DUS IS DIE SHLOMO KONINGKYK SEPHIROTH VAN DIE VORIGE NOU DIE DAVID KONINKRYK VAN DIE NUWE. DAAR VIND GEEN (CONSCIOUSNESS) GROEI PLAAS AS DIT DIE OU DAVID KONINKRYK IS NIE. KOM BOERVOLK KEER TERUG NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH SOOS IN DEUT 28 BESKRYF WORD. HOOR HOE ROEP BENJAMIN DIE WOLF…

33

DIE VIER HOEKE OF JAARLIKSE HEILIGE FEESTYE

NOG ‘n BENADERING TOT DIE VIER HOEKE OF JAARLIKSE HEILIGE FEESTYE WAT DIE 12 STAMME VAN YSRAEL MOET HOU OM DIE NODIGE (CONSCIOUSNESS) GROEI TE BEMEESTER SOOS WAT BENODIG WORD DEUR DIE HEILIGE  (SINGULARITY) WAT OOK DIE PERFEKTE (PLURALITY) IS.

DAAR BESTAAN DIE TWEE (SINGULARITY) TIPES. DIE (12- IN- 1 = 13 = ECHAD 8 SINGULARITY). ELKEEN VAN DIE VIER FEESTYE OF HOEKE VAN DIE EWIGE (MEM) SIKLUS VIERKANT BESKRYF EEN (12) VAN DIE (4 X 12 = 48)  DAAR IS DUS DIE (1 X 12) HOEK, DIE CHRISTINNE HOEK, DIE 12 IN 1 = 13 ECHAD HOEK VAN (CONSCIOUSNESS) GROEI. DAN IS DAAR DIE (12 + 12 + 12) DRIE HOEKE, DIE DRIE JOODSE FEESTYE HOEKE (PESACH EN ONGESUURDE BRODE HEILIGE FEESTYD (12) + SHAVUOT HEILIGE FEESTYD (12) + ROSH HASHANAH, YOM KIPPUR, SUKOT FEESTYD (12). DUS 12+12+12= 36-IN-1=37= YECHIDAH SINGULARITY.

SO DIE DRIE FEESTYE BRING DIE (CONSCIOUSNESS) TOT DIE 12+12+12 IN 1 = 37 = YECHIDAH SINGULARITY WAT ‘n BAIE GROTER (CONSCIOUSNESS) IS AS DIE CHRISTENNE SE NET EEN 12 IN 1= 13 ECHAD (CONSCIOUSNESS). DIE KOSMIESE CHRISTOS IS DIE 3- IN-1= 4 CHRISTOS. DUS DIE REDDER (MASHIACH) + DIE MEESTER (ADONY) + DIE KONING (MELEK) = 3- N- 1 = 4 (DUS ELKE BOER / YSRAELIET SELF) SO WANNEER DIE CHRISTENDOM TERUGKEER NA DIE SEËNDEEL (BLESSING) VAN DEUT 28 EN DUS SAAM SMELT MET DIE WARE (JODEDOM) DUS ECHAD + YECHIDAH OF 13 + 37 = 50 YOBEL.

DAN BESIT DIE YOBEL BOERE OF YISRAEL VOLK VAN DIE WARE ATAH VAN ABRAHAM EN YITZAK EN YAKOB  DIE NODIGE (CONSCIOUSNESS) OM DEEL TE WEES VAN DIE NUWE MALKUT DAVID KONINGKRYK. DIE (DAAT CONSCIOUSNESS) IS DAN VOLDOENDE. KOM BOERVOLK DAT AL VIER FEESTYE MET DIE REGTE (CONSCIOUSNESS) GEHOU WORD. BESTUDEER SELF DIE BYBEL…

DIE WARE BETEKENIS VAN YOBEL 50  

DIE YOBEL VRYHEID BETEKEN NIE VRY VAN DIE WET OF TORAH NIE. DIE VALS BEGRIP VAN YOBEL KOM VAN DIE HOERKERK SE BAALPRIESTERS MET HULLE BEPERKTE DRIE DIMENSIONELE (CONSCIOUSNESS) AF. DIE WARE YOBEL BEGRIP IS DAT DIT JUIS DIE WET (TORAH) SE ONDERHOU IS WAT DIE VRYHEID VANUIT DIE DRIE DIMENSIONELE GEVANGENIS BRING. DIE TORAH DUI DIE MAKLIKSTE, KORTSTE PAD AAN NA DIE GROTER KOSMIESE (CONSCIOUSNESS) WAT NODIG IS OM DIE  KOSMIESE DRIE -IN- EEN CHRISTOS SELF TE WORD:

(1) (DIE REDDER (MASHIACH) FUNKSIE) + (2) DIE ADONY (MEESTER) FUNKSIE + (3) DIE MELEK (KONING) FUNKSIE, IN EEN KOSMIESE CHRISTOS WAT ELKEEN VAN ONSSELF MOET WORD. DIT IS NIE DIE VALS 25 DES. GEBORE JESUS WAT KOM NIE.  MAAR DIT IS ONSSELF WAT ELKEEN AS DIE KOSMIESE CHRISTOS MET DIE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS MANIFISTEER…

DIT IS DIE WARE KOMS, EN NIE ‘n EKSTERNE ANDER PERSOON MET DIE NAAM JESUS NIE. ONS MOET SELF DIE DRIE – IN- EEN REDDER + MEESTER + KONING (MASHIACH + ADONY + MELEK) WORD. ONS MOET SELF DIE VOLK WORD MET DIE CONSCIOUSNESS WAT DIE DRIE -IN- EEN FUNKSIES SELF VERRIG. DIT IS DIE WARE KOMS WAT MOET GEBEUR. DIE TORAH BRING DIE CONSCIOUSNESS WAT BENODIG WORD OM DIE DRIE -IN- EEN KOSMIESE FUNKSIES VAN DIE WARE DRIE -IN- EEN CHRISTOS TE WORD EN VERRIG. DUS VRY VAN DIE DRIE DIMENSIONELE CONSCIOUSNESS GEVANGENIS EN NIE VRY VAN DIE TORAH OF WET NIE.

AS DIE VOLK 2000 JAAR TERUG REEDS DIE DRIE -IN- EEN CONSCIOUSNESS BEREIK HET, HOEF DIE VOORBEELD WAT TOE GEKOM HET NIE AS DRIE KRUISE- IN- EEN VIR DIE (IN- EEN) (ELKEEN VAN ONSSELF) TE GETOON HET HOE DAT ELKEEN VAN ONSSELF ONS SELF VASKRUISIG AAN DIE DRIE DIMENSIONELE KRUIS, DIE HOERKERK SE GROOT LIEG DAT ONS VRY VAN DIE WET (TORAH) IS.

DAN NEEM DIE HOERKERK NOG DIE GROOT LIEG  EN VERDOESEL DIE LIEG AS n  LIEG POSITIEWE LERING VAN DAT DIE MOORD VAN ‘n MEESTER (ADONY) NOU n REDDINGSDAAD IS!

34

‘n TYD VIR VREDE EN ‘n TYD VIR OORLOG…

DIE HEILIGE LEWENDE WOORD (DABAR) VAN VADER (ABBA) VAN DIE EWIGE LIG (NARTOOMID) BESKRYF DUIDELIK DAT DAAR ‘n TYD VIR ELKE DING IS. DIT IS NOU DIE TYD VAN OORLOG EN HAAT. DIE TYD WAAR DIE KONING VAN CHESED SY TROON VERLAAT EN OP SY STRYDWA VAN GEBURAH KLIM. DIT IS NOU DIE TYD WAAR DIE BOERVOLK, DIE VOLK VAN ABRAHAM EN YITZACK EN YAHKOB   HULLESELF MOET INDEEL IN DIE LEËRORDES VAN (YUD HEI VAV HEI).  DAAR WORD NIE HAAT MET LIEFDE BEVEG NIE. DIT IS DIE HOERKERK SE GEKHEID LERING. HAAT WORD MET HAAT GEVEG MAAR MET LIEFDE VIR WAT EIE IS AAN DIE RIDDER OP DIE STRYDWA.

DIE OORLOG IS REEDS LANKAL AAN DIE GANG MAAR DIE BOERENASIE SLAAP NOG DOODVAS ONDER DIE OPIUM BEDWELING VAN DIE BAALPRIESTERS. DIE OORLOG WORD VERSTEEK AGTER ”PLAASMOORDE” OF” BETOGINGS” OOR ENIGE NONSENS. DIE BOERENASIE SE DORPE WORD BELEER IN OEFENLOPIES OM TE SIEN OF DIE BEDWELMDE BOERENASIE SY OPIUM BEDWELMDE DENKE VAN LIEFDE EN GENADE KAN AFSKUD EN SY DORPE EN GESINNE EN GROND GAAN VERDEDIG MET DIE OORLOGTYD SE NODIGE HAAT VAN GEBURAH.

SOVER DOEN DIE SLAPGATTIGE BOERENASIE NIKS. HULLE BID EN TJANK SOOS BABATJIES. DIE VYAND RUK OP IN DUISENDE TERWYL DIE BOERENASIE PATETIES LUIGATTIG IN HULLE BLINK HUISE SIT EN BEWE. SLEGS ‘n PAAR SWARTES BRAND ‘n PAAR BANDE EN DIE BOERENASIE SIT BEDWELM IN HULLE BLINK MOTORS. HOE PATETIES HET DIE VOLK VAN VADER GEWORD! WANT HULLE HET DIE WARE VADER EN SY TORAH VERLAAT. HULLE BID MAAR HULLE WORD NIE VERHOOR NIE. DIE BOERVOLK IS ONDER DIE STRAFGERIG VAN DEUT 28. HULLE WORD GESTRAF WANT DIE BOERVOLK HOU NIE DIE WARE WEEK SHABATTE NIE. HULLE HOU NIE DIE JAARLIKSE HEILIGE FEESTYE SHABBATTE NIE. HULLE KEN NIE EENS DIE HEILIGE NAME NIE. DIE BOERVOLK MANS IS NIE EENS BESNY NIE. DIE VERBOND MET DIE WARE VADER IS NIE EENS GESLUIT NIE.

DIE HOERKERK SE DOOP HET NIE DIE BESNYDENIS VERVANG NIE. DIE HOERKERK HET NIE DIE WARE HEILIGE APART GEPLAASDE VOLK VERVANG NIE. DIE HOERKERK SE VALS 25 DES JESUS HET NIE DIE WARE VADER VERVANG NIE. KEER EERS TERUG TOT DIE WARE SEËNDEEL VAN DEUT. 28 EN TREK DAN DIE WARE UITRUSTING AAN, NEEM DIE WAPEN OP EN ONMOET DIE MASSAS MAN VIR MAN IN DIE STRATE VAN JULLE VESTINGS EN OP JULLE PAAIE EN JULLE PLASE.

DIE AANVAL IS NIE NET TEEN DIE BOERE OP DIE PLASE NIE.  DIE AANVAL IS OP ELKE BLANKE IN DIE LAND. SO DIE VEG OP VLUG TYD IS NOU HIER. KEER TERUG TOT DIE SEËNDEEL VAN DIE WARE VADER SE TORAH. KEER TERUG TOT DIE WARE SHABBAT. KEER TERUG TOT DIE HUTTEFEES EN PESACH EN SHAVUOT. KEER TERUG TOT DIE WARE 72 NAME VAN VADER. KEER TERUG TOT DIE WARE  SHAVUOT GEBORE DRIE –IN- EEN REDDER + MEESTER + KONING  (MASHIACH FUNKSIE + ADONY FUNKSIE + MELEK FUNKSIE) DUS DIE DRIE IN EEN KOSMIESE CHRISTOS WAT ELKEEN VAN ONS SELF MOET WORD. KEER TERUG SAAM MET MEM SHIN HEI (MOSHE) OM SELF DIE KOSMIESE CHRISTOS SPYSE IN MERKAVAH OP DIE BERG TE ONTVANG

DAN VEG ONS SOOS EEN MAN VIR ONS NUWE MALKUT WAT ONS MOET SKEP WANT ONS IS VERLOS VAN DIE HOERKERK SE GLO NET EN JY GAAN NA ‘n HEMEL TOE.

DIE LEWENDE WOORD…

DIE LEWENDE WOORD (DABAR) BESTAAN UIT (22 LETTERS) WAT DIE SKEPPINGS KODES IS.   yoked                            DIE LETTERS IS DRIE DIMENSIONELE VLAM  ENERGIE GEDAGTE VORMS IN DIE (PLURALITY) WÊRELDE WAT GEAKTIFEER WORD IN DIE (SINGULARITY). DIE (LETTER KODES) GROEI DIE EEN UIT DIE ANDER. DIE LETTER KODES HET OOK NUMERIESE WAARDES. KOM ONS NEEM (CHET) AS VOORBEELD. (CHET) IS DIE (8 STE) LETTER EN IS DUS (8) WERD. MAAR (CHET) IS OPGEBOU UIT (ZAYIN 7+ VAV6 = 13 EN 13 = ECHAD (ALEPH 1+ CHET 8 + DALET 4 = 13. HIERUIT KAN NOG BAIE BAIE “GELEES” WORD. DIT NEEM BAIE JARE SE STUDIE OM DIE (ALFABET) (ALEPH BEIT)(ALEPH TOT TAV) VAN(ATaH) DIE HEILIGE TE BEMEESTER SODAT EEN OOK OP DIE SHABAT  KAN SKEP MET DIE KODES DEUR DIE KODES MET DIE MOND EN MEDEKLINKERS HARDOP UIT TE SPREEK.

MET 6 EENHEDE VAN TYD IN DIE (PLURALITY) HET (ATaH) KLAAR SY DEEL VOORTGEPRAAT EN TOE RUS HY. NOU MOET ONS OP DIE 7de TYD EENHEID (DIE SHABAT) ONS DEEL VOORTPRAAT EN DIE SKEPPING DUS VOLTOOI. DIT IS DIE WARE SHABAT FUNKSIE. DAAROM IS DAAR (CONSCIOUSNESS) GROEI IN ALLES, EN NIE NET SOGENAAMDE WETENSKAP ens. NIE. AL DIE DEUR DIE MENS GEFRAGMENTERE FAKGEBIEDE IS NET (EEN) (SINGULARITY) DAAROM MAG NIKS STAGNEER NIE. STAGNASIE BETEKEN DOOD. DIE HOERKERKE SE GESTAGNEERDE VALS GEBOORTE DATUM VALS NAAM VAN JESUS STAGNEER NOU AL VIR 2000 JAAR. MAAR DIE WARE SHAVUOT GEBORE (YUD HEI SHIN VAV HEI) SKEP NOU AL VIR 2000 JAAR ONS SHABAT SAAM MET ONS WAT DIE (AMET) WAARHEID WEET EN KEN…

35

DIE SEËNINGE VAN DIE BYBEL

AL DIE SEËNINGE VAN DIE HELE BYBEL WAT ALMAL SO MET ELKE GELEENTHEID VERKONDIG EN AANHAAL, ASOF DIE  SEËNINGE NOU SONDER VOORWAARDE IS, KLINK SO MOOI EN PRAGTIG EN ALMAL  BEAAM DIT MET ‘n “AMEN”. MAAR DAAR IS n VOORWAARDE BETROKKE EN DIE VOORWAARDE IS VIR EWIG EN ALTYD IN JULLE GESLAGTE. DIE WARE (AMET) (VANAF ALEPH DEUR MEM = EWIGE VIER HEILIGE FEESTYE VAN MEM EWIGE VIERKANT VAN VOORWAARDELIKE EWIGE LEWE, TOT BY TAV = SEËL OP VOORHOOF WAT RED.

YUD HEI SHIN VAV HEI WAT OP SHAVUOT GEBORE IS (EN NIE 25 DES VALS JESUS NIE) BEVESTIG DIE VOORWAARDES SOOS bv, BESKRYF WORD IN DEUT. 28 SE EERSTE 14 VERSE.  VANAF VERS 15 TOT VERS 68 DUI DIE STRAFGERIGTE AAN, WAT NOG STEEDS GELD. SO DIE SEËNDEEL VERSIES VAN DIE HELE BYBEL GELD NET WANNEER DIE EERSTE 14 VERSIES GEVOLG EN GEDOEN EN NAGEKOM WORD  DEUR HA SHEM OMDAT ONS EERSTE DIE VOORWAARDES NAAMLIK: “KEEP ALL HIS COMMANDMENTS” – SY HEILIGE NAME (WAT NIE DIE HERE IS NIE OF JESUS IS NIE); SY SHABATTE (WAT NIE SONDAG IS NIE OF KERSFEES IS NIE); WAT WEL PESACH EN ONGESUURDE BRODE EN SHAVUOT EN SUKOT ENS. IS – SY GEBOOIE VERORDENINGE EN INSETTINGE. SO WANNEER BOGENOEMDE GEHOU EN GEDENK EN GE-EER EN NAGEKOM WORD, DAN EERS GELD DIE VOLGENDE SEENINGE… BLESSINGS…

DEUT. 28: 3… BLESSED WILL YOU BE IN THE CITY AND BLESSED WIIL YOU BE IN THE FIELD. (:4) BLESSED WILL BE THR FRUIT OF YOUR BELLY AND THE THE FRUIT OF YOUR GROUND AND THE FRUIT OF YOUR DOMESTIC BEAST THE YOUNG OF YOUR CATTLE AND THE PROGENY OF YOUR FLOCK. (:5) BLESSED WILL BE YOUR BASKET AND YOUR KNEADING TROUGH (6) BLESSED WILL YOU BE WHEN YOU COME IN AND BLESSED WILL YOU BE WHEN YOU GO OUT, (:7) YUD HEI VAV HEI WILL CAUSE YOUR ENEMIES WHO RISE UP AGAINST YOU TO BE DEFEATED BEFORE YOU, BY ONE WAY THEY WILL COME AGAINST YOU BUT BY SEVEN WAYS THEY WILL FLEE BEFORE YOU.(:8) YUD HEI VAV HEI WILL DECREE FOR YOU THE BLESSING ON YOUR STORES OF SUPPLY AND EVERY UNDERTAKING OF YOURS AND HE WILL CERTAINLY BLESS YOU IN THE LAND THAT YUD HEI VAV HEI YOUR ATAH IS GIVING YOU. (9) YUD HEI VAV HEI WILL establish YOU AS A HOLY PEOPLE (APART GESIT EENKANT IN SA) TO HIMSELF, JUST AS HE SWORE TO YOU BECAUSE YOU CONTINUE TO KEEP THE COMMANDMENTS OF YUD HEI VAV HEI YOUR ATAH AND YOU HAVE WALKED IN HIS WAY. (LET MOOI OP DIT IS DIE TORAH VAN DIE VADER, GEEN ANDER VALS STORIES NIE) (10) AND ALL THE PEOPLES OF THE EARTH WILL HAVE TO SEE THAT HA SHEM’s NAME HAS BEEN CALLED UPON YOU (YUD HEI VAV HEI)= (YUD EN VAV KOMMUNIKEER,) (ALEPH HEI YUD HEI) (WAAR ALEPH EN YUD KOMMUNIKEER) (ALEPH HEI VAV HEI)(WAAR ALEPH MET VAV KOMMUNIKEER) AND THEY WILL INDEED BE AFRAID OF YOU. (11) HA SHEM WILL ALSO MAKE YOU OVERFLOW INDEED WITH PROSPERITY IN THE FRUIT OF YOUR BELLY AND THE FRUIT OF DOMESTIC ANIMALS AND THE FRUITAGE OF YOUR GROUND (MOET GROND BESIT) ON THE GROUND THAT HA SHEM (YUD HEI VAV HEI)(ALEPH HEI YUD HEI)(ALEPH HEI VAV HEI) GAVE TO YOUR FOREFATHERS TO GIVE YOU. (12) HA SHEM WILL OPEN UP TO YOU HIS GOOD STOREHOUSE THE HEAVENS, TO GIVE THE RAIN ON YOUR LAND IN ITS SEASON AND TO BLESS EVERY DEED OF YOUR HAND, AND YOU WILL CERTAINLY LEND TO MANY NATIONS WHILE YOU YOURSELF WILL NOT BORROW. (13) AND HA SHEM WILL INDEED PUT YOU AT THE HEAD AND NOT AT THE TAIL. AND YOU MUST COME TO BE ONLY AT THE TOP AND YOU WILL NOT COME TO BE ON THE BOTTOM, BECAUSE YOU KEEP OBEYING THE COMMANDMENTS OF HA SHEM YOUR ATAH, WHICH I AM (ALEPH HEI YUD HEI,) COMMANDING  YOU TODAY TO OBSERVE AND TO DO. (14) AND YOU MUST NOT TURN ASIDE FROM ALL THE WORDS (TORAH) THAT (I AM) (ALEPH HEI YUD HEI) COMMANDING YOU TODAY, TO THE RIGHT OR THE LEFT (GEEN DIREKTE TOEGANG VANAF MULKUT NA HOD OF MALKUT NA NETZACH TOE NIE.  SLEGS TOEGANG VANAF MALKUT NA YESOD WORD TOEGELAAT) TO WALK AFTER OTHER GODS TO SERVE THEM – BYVOORBEELD DIE 25 DES JESUS GOD WAT NIE DIE MALKUT NA YESOD SE TORAH VOLG NIE. LET MOOI OP VANAF VERS 15 BEGIN DIE STRAFGERIGTE.

36

DIE WOORD: GoD…

DIE WOORD GoD WAT ALMAL SO MAKLIK GEBUIK – DIE AMERIKANERS HET DIE UITDRUKKING (OMG) (O MY GOD) WAT ELKEEN TALLE KERE  DAG EN NAG GEBRUIK. SO WAT BETEKEN DIE WOORD?  DIE (ALEF- BEIT 22 HEBREW LETTERS) VAN YITZCHAK GINSBURG) BESKRYF DIE TWEE LETTERS (1) GIMMEL = LETTER (G) EN (2) DALET LETTER (D). DAAR BESTAAN NIE DIE LETTER (O) NIE  WANT DIT IS ‘n MEDEKLINKER. SO DIE WOORD (G o D OF (G D) WORD GENOEM (GIMMEL DALET) SO WAT BESKRYF GIMMEL EN DALET?

KOM ONS BEGIN MET (GIMMEL) WAT DIE DERDE LETTER IS NA (ALEPH) EN (BEIT). (GIMMEL) BETEKEN ”REWARD AND PUNISHMENT” EN (GIMMEL) IS ‘n (ZAYIN) MET n (YUD) OP DIE VOET. (GIMMEL SKOP DIE (YUD) OP DIE VOET VIR (DALET) EN SIEDAAR DIE (DALET) WORD NOU DIE LETTER (HEI). NOU DIE LETTER (DALET) VAN (GIMMEL DALET) (G o D) SE BETEKENIS IS ”SELFLESSNESS”. NOU HET ONS (GIMMEL= REWARD AND PUNISHMENT EN (DALET = SELFLESSNESS DUS (G o D) WAT EINTLIK WANNEER HULLE NOU ”EEN” WORD AS (HEI) NOU DIE ABRA-HEI-AM SE CONSCIOUSNESS GROEI ONDERGAAN.

DIE LETTER (HEI) SE BETEKENIS IS”THOUGHT, SPEECH, ACTION” VAN DIE KOSMIESE KARAKTER  INDIEN EEN DIE “RUN AND RETURN” BEMEESTER HET TUSSEN ”SINGULARITY” EN “PLURALITY” WANNEER DIE 22 LETTERS AS BOUSTEEN KODES WAT LEWENDIG IS, GESIEN  WORD, DAN KAN ONEINDIGE (CONSCIOUSNESS) DEUR DIE 22 LETTERS BEKOM WORD. DIE ALEPH TOT TAV WAT DAN MET DIE HEI BESTUDEER WORD EN BEMEESTER WORD DEUR DIE STUDENT WORD DAN BEKROON MET DIE TITEL (ATaH) DUS DIE (ALEPH) TOT (TAV) WAT MET DIE (HEI) BEMEESTER IS.

MOET NOOIT DIE MEDEKLINKERS AS LETTERS GEBRUIK NIE WANT DIT  BEPERK DIE CONSCIOUSNESS NET TOT DAARDIE MEDEKLINKER. DIE (YUD HEI VAV HEI) HET 12 PERMUTASIES  WANNEER DIE MEDEKLINKER AS ‘n LETTER GEBRUIK WORD – BYVOORBEELD (YAHWEH) – DAN WORD DIE PERMUTASIES INGEPERK, DAN WORD DIE CONSCIOUSNESS INGEPERK. DUS IS (DALET GIMMEL) ONBEPERK EN KAN DEUR (HEI) GROEI TOT BY (TAV). MAAR MET (GOD) IS DAAR GEEN GROEI NIE. GEEN GROEI  BETEKEN – DOOD. CONSCIOUSNESS DOOD…

ANDER GODE

LET MOOI OP IN DEUT. 28; 14 (7+7=14) ONDERSELF 7+ BOSELF 7 IS DAAR GODE, SELFGEMAAKTE GODE DEUR DIE MENSE IN MALKUT. GODE WAT DIE MENS SELF SKEP EN INSTANDHOU MET HULLE AANBIDDING. DIE STRAF OF “CURSE” SE BESKRYWING  IN DIE BYBEL IS “TOTALE UITWISSING” OF “BANVLOEK” DINK DIE BOERENASIE DAT HULLE DIE TOTALE UITWISSING GAAN VRYSPRING? HOE KAN DIE BOERVOLK SO VERWAAND WEES OM DIE SENDEEL VAN DEUT.28 NOU VIR HULLESELF  TOE TE EIEN TERWYL HULLESELF NIE DIE TORAH EER EN DOEN NIE EN DUS ONDER DIE STRAFGERIG, DIE TOTALE UITWISSING VERKEER? WANNEER GAAN DIE BOERVOLK WAKKER SKRIK? ELKEEN IN SY BINNEKAMER DIE SAAK MET DIE ALLERHOOGSTE HEILIGE UITMAAK? DIE ANDER NASIES LAG VIR DIE BOERVOLK EN SPOT MET HULLE WANT DIE ANDER NASIES WEET DIE BOEROLK HET SY WARE  BESKERMING, SY WARE SKEPPER VERLAAT EN DAT HULLE GROOT VERTOON OP HULLE  KNIEË IN DIE STRATE NIKS BETEKEN NIE. MOET NIE VADER TART NIE…

Shin-Stam-SefardDIE REDE HOEKOM DIE VYAND VAN DIE BOERENASIE (YSRAEL) DIE VOLK VAN DIE ALLERHOOGSTE SE GROND (THE LAND OF YSRAEL) WIL STEEL WORD BESKRYF IN DIE LETTER (SHIN)… ALEPH BEIT p.310.

THE THREE HEADS OF THE (SHIN) (THE ETERNAL FLAME) OF THIS WORLD CORRESPOND TO THE THREE LEVELS OF THE (1) CHANGELESS (2) POTENTIAL (3) ACTUAL CHANGE. IN THIS WORLD THE  (1) CHANGELESS IS SYMBOLIZED ONLY BY A BLACK DARK COLE (BLACK HOLE) NOT AS THE REVEALED LIGHT OF THE FLAME. NONE THE LESS THE ENDURANCE OF THE FLAME DEPENDS UPON THE CHANGELESS ESSENCE OF THE COAL. IN THE WORLD TO COME, THE CHANGELESS ESSENCE WILL REVEAL ITSELF IN THE FLAME. THIS REVELATION OF candle-1-smallTHE FUTURE IS THE SECRET OF THE FOURTH HEAD OF THE SHIN. IN THE FLAME OF A CANDLE ONE SEES  THREE LEVELS OF LIGHT (1) THE DARK LIGHT AROUND THE WICK OF THE CANDLE “DARK HOLE”(2) THE WHITE FLAME ENCOMPASSING IT ((3) AND AN AMORPHOUS AURA AROUND THE WHITE FLAME ITSELF. EACH OF THESE THREE LEVELS OF REVEALED LIGHT MANIFEST A DIMENSION CONTAINED WITHIN THE INVISIBLE FLAME PESENT IN THE COAL. IN GENERAL THE FLAME SYMBOLIZE LOVE, AS IS SAID ; AS MIGHTY AS DEATH IS LOVE.. THE FLAME OF (GIMMEL DALET). THE DARK LIGHT CORROSPONDS TO THE LOVE OF YSRAEL, SOULS ENCLOTHED WITHIN PHYSICAL BODIES (VAV 6) THE WHITE LIGHT CORROSPONS WITH TORAH (MOET ALTYD TORAH ONDERHOU). THE AURA CORROSPONDS TO THE LOVE  OF (GIMMEL DALET),(GOD) THESE ARE THE THREE ESSENTIAL MANIFISTATIONS  OF LOVE. THE FOURTH HEAD OF THE SHIN OF THE FUTURE, THE REVELATIONS OF THE ESSENCE OF THE COAL ITSELF (YOU ARE NOT A DROP IN THE WHOLE OSCEAN, YOU ARE THE WHOLE OSCEAN IN ONE DROP) CORRESPONDS TO THE LOVE OF THE LAND OF YSRAEL (BOERENASIE)…..

THE LAND OF YSRAEL WILL IN FUTURE SPREAD TO INCORPORATE ALL OF THE LANDS OF THE EARTH.(DIE MIDDELPUNT VAN DIE RING PASS NOT SAL DIE HELE RING PASS NOT VUL (COSMIC DOCTRINE DION FORTUNE)  SO DIT IS DIE REDE HOEKOM DIE BARBARE DIE BOERVOLK SE (LAND OF YSRAEL WIL) STEEL EN DIE BOERVOLK DIE (LAND OF YSRAEL MET ALLE MAG MOET BEHOU. EERS MOET DAAR NA DIE TORAH TOE TERUGGEKEER WORD. STAAN OP UIT DIE VARKVLEIS EET IN DIE VARKHOK EN KEER TERUG NA DIE WARE VADER (ATAH) EN WARE SHIN MIDDELAAR NAAMLIK (YUD HEI SHIN VAV HEI)  DIE SHIN MIDDELAAR TUSSEN (YUD HEI) EN (VAV HEI) WORD DAN SELF DIE (ADONY) FUNKSIE WAT EEN (SINGULARITY) WORD MET (YUD HEI VAV HEI) OM DAN DIE TWEE (YUDs) BOSELF 10 SEPHIROT + ONDERSELF 10 SEPHIROT s TE GEE + DIE EWIGE (NUN)(THE MASHIACH THE HEIR TO THE THRONE) EN (DALET) (SELFLESNESS) WAT VORM EN DAN DIE (ALEPH HEI VAV HEI,) WAT VORM DIE (ALEPH WAT MET DIE VAV) KOMMUNIKEER. DUS; (Y H V H) WORD SINGULARITY MET (A D N Y)  DUS (Y A  H D V N H Y) = BEGIN YUD EN EINDE YUD = BOSELF EN ONDERSELF EN DALET IS AARDE EN  DAAT EN NUN IS VALS BOODSKAP EN DAN (ALEPH HEI VAV HEI)  WAT VORM. HET DUS NOU 3 TIPE  LIGGAAM KOMMUNIKASIES (1) ALEPH MET VAV (2) ALEPH MET YUD (3) YUD MET VAV  DAAROM IS DAAR  (1) ADONY FUNKSIE (2) MASHIACH FUNKSIE,(3) MELEK FUNKSIE  IN DIE 3-IN-1  KOSMIESE CHRISTOS.

DIE DONKER KANT VAN OOP BINAH BEGIN BEKEND WORD WANT OOP KANT VAN BINAH BEGIN TOEGAAN EN TOE BINAH = TOE MEM = REËN = DIE NUWE VIERBEEN SHIN = TORUS WAT DIE HELE SISTEEM DUIDELIK MAAK VAN DIE NUWE WÊRELD WAT KOM. DAAROM MOET DIE BOERVOLK UIT DIE KLOUE VAN DIE VALS 25 DES. JESUS SE  TORAH LOSE LIEG  KOM.

HOU ASSEBLIEF OP OM DIE SEUN IN DIE PLEK VAN DIE VADER TE AANBID. DIE SEUN BEVEEL SELF: SO MOET JULLE  BID… ONSE VADER  WAT IN DIE HEMEL IS…  AANBID DIE VADER NIE  DIE SEUN NIE. JULLE IS DAN SELF SEUNS HOE KAN JULLE DAN NOU JULLE SELF AANBID?

HOU VANJAAR SOOS EEN MAN DIE VADER SE SUKOT (HUTTEFEES) KEER TERUG NA DIIE VADER SE TORAH EN VEROOTMOEDIG JULLE OP YOM KIPPUR MET n  VOLLEDIGE VAS  SODAT JULLE OE EN ORE KAN OOPGAAN EN JULLE  DAN VIR EN SAAM MET DIE VADER SE LEERSKARE  SY VOLK SE GROND SAL BEHOU  IN DIE GROOT OORLOG WAT VANDAG VERKLAAR IS… AS DIE BOERVOLK DIT NIE DOEN NIE GAAN DIE BOERVOLK UITGEWIS WORD…

HULLE HET NOU WET GEWYSIG GAAN NOU ALLE BLANKES SE GROND STEEL. NIE NET PLASE NIE MAAR EIENDOMME IN STEDE EN DORPE OOK. DIE MENSE REAGEER  SOOS MET DIE JA OF NEE STEM. HEELTEMAL IN N DWAAL ASOF HULLE NIE MOOI VERSTAAN WAT GAAN GEBEUR NIE.

37

KONSENTRASIE KAMPE OF HUTTEFEES?

DIE HEILIGE SKRIF STEL DIT DUIDELIK ; DIE HELE WARE BOERENASIE SAL EENDAG DIE HUTTEFEES HOU. DIE BOERENASIE KAN DIE HUTTEFEES VRYWILLIG UIT EIE BESLUIT HOU OF DAAR SAL HAKE IN HULLE KAKE  GEPLAAS WORD EN DAN SAL DIE GEDWONGE HUTTEFEES VIR HULLE KONSENTRASIE KAMPE WEES. DIE BOERVOLK HET AL SO ‘n GEDWONGE HUTTEFEES, SO ‘n KONSENTRASIE KAMP HUTTEFEES BELEEF WAAR DIE ENGELSE GEBRUIK WAS DEUR VADER OM DIE BOERVOLK NADER TE SLEEP MET HAKE IN HULLE KAKE, MAAR DIE BOERVOLK HET NOG STEEDS NIE TERUGGEKEER NA DIE TORAH VAN VADER NIE. DIE BOERVOLK HET NOU WEER ‘n KANS OM TE KIES TUSSEN ‘n VRYWILLIGE HUTTEFEES OF ‘n GEDWONGE HUTTEFEES. WATTER EEN GAAN DIE BOERVOLK KIES ? DIE AFRIKANER, DIE BOERVOLK VERRAAIER HET REEDS DIE GELDGOD GEKIES WANT HULLE IS NET BEKOMMERD OOR DIE HANDEL EN VAL VAN DIE RAND SE WAARDE. MAAR DIE BOERVOLK IS STIL EN STOMGESLAAN… DIE BOERVOLK IS HEELTEMAL BEDWELM MET DIE OPIUM VAN DIE 25 DES JESUS WAT AANBID WORD DAT DIE BOERVOLK NIE DIE WARE VADER SE WARE WOORDE VAN SY TORAH KAN HOOR NIE. NOU SIT DIE BOERVOLK LAM IN DIE BAK WATER WAT SO STADIG WARM GEMAAK IS VANAF VERWOERD SE MOORD AF… VERWOERD WAT NET SOOS KENNEDY DEUR DIE VYAND SE PLANNE GESIEN HET. WAT GAAN JULLE, O BOERVOLK DOEN? DIT IS BLOEDRIVIER EN VRYWILLIGE HUTTEFEES OF RETIEF EN GEDWONGE KONSENTRASIE KAMP HUTTEFEES. DIE BOERVOLK HET NOG VANJAAR SE HUTTEFEES (SUKOT) BESKIKBAAR VIR DIE REGTE KEUSE. NEEM SELF DIE BYBEL EN BESTUDEER SELF DIE HEILIGE WOORD VAN ATAH DIE VADER  SODAT DIE OË EN ORE EN HART OOPGEMAAK KAN WORD. DIE BOERVOLK IS HIER GEPLAAS OM DIE VIERDE BEEN VAN SHIN DIE SHIN VAN “THE WORLD TO COME”IN TE BRING. DUS DIE “LAND OF YSRAEL” TE BEHOU…

GEEN GROND VIR DIE BOERENASIE OP AARDE – GEEN GROND VIR DIE BOERENASIE IN DIE HEMEL…

”AS BELOW SO ABOVE”… GEEN (MALKUT+ YESOD + HOD + NETZACH) VIR DIE BOERENASIE “BELOW”- GEEN (DAAT + BINAH + CHOKMAH + KETHER) VIR DIE BOERENASIE “ABOVE”… ONS SAL LEWE, ONS SAL STERWE VIR ONS LAND OP AARDE EN LAND IN DIE HEMEL… WANNEER DIE BOERENASIE VOLHARD MET DIE STRYD VERSEKER OPENBARING 22:14…  SAL DIE BOERENASIE TOEGELAAT WORD TOT DIE BOME VAN DIE LEWE (DIE LEWENDE QABALAH SE GROOT GEHEIME) SODAT DIE BOERENASIE DAN OOK TOEGANG SAL VERKRY TOT DIE POORTE VAN DIE STAD….

DIE GROOTSTE LIEG WAT DIE HOERKERKE VERKONDIG EN WAT DIE BOERENASIE LAM MAAK OM TE VEG, IS DIE VALS STORIE DAT DAAR ONAFHANKLIK VAN DIE AARDE (BELOW) ‘n HEMEL BESTAAN (ABOVE) EN DAT EEN SOMMER DIREK NA DIE HEMEL TOE GAAN SONDER OM DIE (CONSCIOUSNESS) TE BEMEESTER VAN DIE BOME VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14 (EN DAARVOOR WORD DIE TORAH VAN ATAH BENODIG.)  DUS WORD DIE 22 LETTERS SE GEHEIME BENODIG VIR DIE 14 = 7+7 DUS DIE ATAH SE TORAH VIR DIE ONDERSELF 7 + DIE ATAH SE TORAH VIR DIE BOSELF 7. DIE HUTTEFEES (SUKOT) WAT SEPTEMBER KOM, KAN DIE BOERENASIE INLEI TOT DIE LEWENDE QABALAH BOOM VAN DIE LEWE IN DIE ONDERSELF (BELOW) + DIE indexshinBOSELF (ABOVE). DIE (CONSCIOUSNESS) MOET BEMEESTER WORD. DAAR IS DIE DRIEBEEN SHIN (BELOW) + DIE VIERBEEN SHIN (ABOVE) WAT BEMEESTER MOET WORD VOORDAT TOEGANG TOT DIE POORTE VAN DIE STAD VERKRY KAN WORD…. DIE HOERKERK SE BAALPRIESTERS ONDERRIG DIE BOERENASIE NIE EENS ENIGE IETS VAN OPENBARING 22: 14 SE GROOT GEHEIME NIE…

                                   38

SPIRIT OF FOLLEY – COUNTERFEITING SPIRIT

(1) THE SPIRIT WITHIN EACH  PHYSICAL FORM AS THE VEHICLE THAT PRETENDS IT IS OF THE TRUTH (AMET)(ALEPH MEM TAV) AND OF THE CHRIST, THUS THE ANTI-CHRIST, SO AS TO ENTRAP SOULS IN CHAOS (SEE DEFINITION) AND PATHWAYS WHEREBY they CANNOT FIND THEIR WAY TO THEIR TRUE IDENTITY IN THE TRUE LIGHT.

(2) A CONSCIOUSNESS MASK OF THE LOWER RULERS TO OVERPOWER AND CONTROL SOUL EVOLUTION. (CHAOS DEFINITION)  IS THE CONDITION OF THE LOWER WORLDS OF THE TWELVE AEONS WHERE BOTH THE HOLY AND CORRUPTABLE ONES OF THE GREAT POWERS ARE SUBJECT TO FORCES THAT KEEPS THE MIND AND BODY IN OPPOSITION TO THE SPIRIT. CHAOS EQUALS THE PRESENT STATE OF THE EARTH WHERE THERE IS LITTLE ABILITY TO GO BEYOND THE PASSIONS EXCEPT THROUGH THE HIGHER KNOWLEDGE WHICH IS GIVEN TO THE FEW TO ELIMINATE THE DEFICIENCY. CHAOS IS THE GIVEN STATE OF AFFAIRS OR REALITIES IN THE LOWER THREE DIMENSIONAL WORLDS. CHOAS IS THE OPERATING GROUND OF THE FALLEN HOSTS OR ADAMAS FORCES WHO DO NOT HAVE THE PROPER WORKING RELATIONSHIP BETWEEN IMAGE AND SIMILITUDE OR   FOCAL POWER FOR THE LIGHTPOWER TO WORK IN THE STABILIZATION OF LIFE. SELFWILLED (NOT THE WILL OR TORAH OF THE FATHER) IN THE LOWER COSMIC SCHEMATA IS THE REASON FOR INFALL OF THE MATERIAL EMANATIONS. DIT IS DIE VALS SPIRITUELE ENERGIE WAT DIE VALS 25 DESEMBER CHRISTOS DRA SODAT DIE HELE WERELD DAARDEUR BEDWELM WORD. DAAR IS MAAR MIN WAT DIE WARE SHAVUOT GEBEURE   MET DIE WARE ”SPIRIT” ONTVANG, DUS DIE TORAH EER  EN VOLG EN NIE ”SELFWILLED” EER EN VOLG NIE. DAAROM BEVIND DIE BOERVOLK HULLESELF NOU IN DIE CHAOTIESE BESTEL WAAR DIE BARBARE WAT NOG NOOIT IN HULLE BESTAAN IETS KON SKEP NIE, DEUR JALOESIE NOU AFBREEK EN AFBRAND ALLES  WAT ORDE BETEKEN MOET IN CHAOS OMSKEP WORD…

DAAROM BRING SHAVUOT DIE WARE KOSMIESE DRIE -IN- EEN CHRISTOS (ADONY+ MELEK + MASHIACH) PLUS DIE WARE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH WARE SPIRIT. DIE DESEMBER PUNT BRING DIE VALS CHISTOS PLUS DIE VALS COUNTERFEITTINIG SPIRIT OF FOLLEY. DAAROM IS CHANUKAH DIE TEENOORSTAANDE VAN KERSFEES EN NIE DIESELFDE NIE. DIE MAKKABEERS HET JUIS DIE VALS CHRISTOS VAN DESEMBER MET SY VALS COUNTERFITING SPIIRIT  MET DIE WARE SHAVUOT DRIE -IN- EEN  KOSMIESE CHRISTOS  EN SY WARE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH SPIRIT VERVANG. DIE CHAOS IS MET ORDE EN HARMONIE VERVANG…

The-Lady-muted-eyes-819x1024-200x200DIE GEHEIME VAN DIE EINDE EN BEGIN IS IN MEKAAR WEGGESTEEK. DIE EINDE SE CHAOS WORD GEBRING DEUR DIE COUNTERFEITTING SPIRIT. DIE BEGIN SE CHAOS (DIE AARDE HET WOES EN LEEG GEWORD DIE AARDE HET CHAOTIES GEWORD) DEUR DIE VALS 25 DES SE CHRISTOS EN DIE COUNTERFEITTING SPIRIT. MAAR DIE WARE SHAVUOT RUACH HA KOIDESH SHEKINAH SPIRIT EN DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS BEWEEG OOR DIE CHAOS WÊRELD EN SKEP DIE HARMONIESE PARADYS…

EN DIE REDE VIR DIE GEEN BEGRIP IS DIE GEEN TORAH ONDDERIG NIE. DIE 7 JAAR SHABATTE SE ONDERHOU NEEM AL DIE GEBREK AAN DIE WYSHEID EN INSIG ONMIDDELIK WEG. DIE BOERE HOU NIE DIE HEILIGE SEWE JAAR SHABATTE NIE EN AKTIFEER SELF DAN DIE COUNTERFEITING SPIRIT EN VALS CHRISTOS WAT DAN DIE CHAOS VERNIETIGING BRING, WANT DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH IS GEAKTIVEER. DIE BARBARE WORD GEBRUIK OM DIE CHAOS TE BRING. KEER DIE BOERVOLK TERUG NA DIE TORAH, KOM DIE WYSHEID EN INSIG EN KENNIS EN DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH WORD GEAKTIVEER WAT DIE WARE AKTIFEER, WAT DIE HARMONIE SKEPPING AKTIVEER.

SHAVUOT SE ANDER NAAM IS: FEES VAN DIE WEKE. DUS VANAF ONGESUURDE BRODE WEEK NOU AFTEL 7 X 7 WEKE DUS DIE VRUG VAN DIE HOU VAN  SEWE DAE VAN ONGESUURDE BRODE GEE (1) MERK (TAV) OP VOORKOP EN REGTER ARM WAT MERK VAN DIER OF VALS 25 DES CHRISTOS MET SY COUNTERFEITING SPIRIT WAT CHAOS SKEP TEENSTAAN. DIE VRUG IS DUS DIE 6 SIRKELS BUITE OM (6 X 7) WEKE + DIE MIDDEL SIRKEL (7 X 7 WEKE) HET DUS NOU SKEPPING VAN 7 X 7 WEKE OF SEWE DAE WAAR ELKE DAG DAG 7 IS OF ELKE DAG DIE SHABBAT IS OF DIE PARADYS SKEPPING VAN HARMONIE TEENOOR DIE CHAOS SKEPPING VAN DIE VALS CHRISTOS EN SY COUNTERFEITING SPIRIT. MAAR DIE CHRISTENNE VOLG NIE DIE TORAH NIE EN BEREIK NIE OPENBARING 22: 14 NIE DUS NIE TOEGANG TOT DIE QABALAH GEHEIME NIE DUS DIE BYBEL GEHEIME NIE.

DIE HELE STILLE NAG EN KERSFEES ATMOSFEER EN ENERGIE WAT DIE VALS CHRISTOS JAARLIKS OP 25 DES DIE HELE WÊRELD MEE VERLEI, KRY HY REG MET SY COUNTERFEITING SPIRIT SE KRAG EN INVLOED. DIE SPIRIT OF FOLLEY IS BAIE, BAIE STERK. SLEGS DIE ONGESUURDE BRODE SE MERKE WAT INLEI TOT DIE WARE SHAVUOT EN TOT DIE WARE DRIE-IN-I KOSMIESE CHRISTOS EN TOT DIE WARE RUACH HA KOIDESH SHEKINAH RUK EEN UIT DAARDIE MAG. DAN VOLG DIE SPIEËLBEELD OF BOSELF 7 DE MAAND SE REEKS VAN SUKOT NOG… DIE VOLG VAN DIE TORAH IS NIE KERSFEES KERK SPELETJIES NIE!

39

DIE WARE BETEKENIS VAN DIE NAAM: YAHSHUA

yahshua-title1DIE WARE BETEKENIS VAN DIE NAAM: YAHSHUA… YAH = YUD HEI EN SHUA = REDDER. SO YAHSHUA = YAH IS DIE REDDER. YAH IS DIE SHUA. LET NOU MOOI OP DIE VERSKIL TUSSEN: YAH IS DIE SHUA OF REDDER EN DIE VALS VERTOLKING VAN: YAHSHUA IS DIE REDDER. YAH (DIE VADER) IS DIE REDDER. DIT IS NIE DIE SEUN WAT DIE REDDER IS NIE.DIE SEUN GETUIG NET DAT SY EN ONS VADER YAH DIE REDDER IS. DIE SEUN IS NIE BOKANT DIE VADER NIE (JESUS IS NIE DIE REDDER NIE) DIE VADER, SY VADER YAH EN ONS VADER YAH IS DIE REDDER. DIT IS DIE REBEL SEUN WAT SATAN GENOEM WORD WAT HOMSELF AS SEUN BOKANT SY EN ONS VADER YAH STEL EN DIE HELE WERELD VERLEI MET DIE ”JESUS IS DIE REDDER” BOKANT ONS VADER YAH WAT DIE REDDER IS. DIE VADER YUD 20 + HEI 5 = 15 = SHEKINAH RUACH HA KOIDESH WAT OP SHAVUOT GEGEE (GEBORE) WORD. DIE YUD HEI RED DIE VAV HEI. DIE WARE YISRAEL HET AS VOLK DIE DRIE IN EEN FUNKSIE WAT DIE VOLK VIR SY VADER YAH MOET VERRIG. DIT IS DIE (1) MIDDELAAR FUNKSIE + (2) DIE ADONY FUNKSIE + (3) DIE MELEK FUNKSIE. DIE DRIE FUNKSIES WORD AS SEUNS VAN DIE REDDER DUS DIE VADER YAH VERRIG. DIE VADER YUD HEI (YAH) IS DIE ALLERHOOGSTE (EL ELIYOHN). DIT IS DIE VALS SEUN (SATAN) WAT HOMSELF BOKANT DIE VADER YAH VERHOOG.

DIE VADER YUD HEI (YAH) EN SY WET, SY TORAH IS EEN. DIE VALS SEUN (SATAN) VERHOOG HOMSELF TOT DIE REDDER WAT NIE DIE TORAH NODIG HET NIE. DIE VALS 25 DESEMBER JESUS IS DIE REDDER HET DIE PLEK INGENEEM VAN”YAH IS DIE SHUA (REDDER) DIE SEUN HET HOMSELF VERHOOG TOT BOKANT DIE VADER  YAH. DIE HELE 25 DES JESUS IS DIE REDDER AANHANGERS SIE DIE WAARHEID VAN YAH IS DIE SHUA (YAH DIE VADER IS DIE REDDER DIE SHUA. DIE WARE SHAVUOT GEBORE SEUN HET DIE DRIE FUNKSIES (1) MIDDELAAR (2) ADONY (3) MELEK… NADAT DIE VADER YAH HOM GERED HET.

SO MOET JULLE BID “ONSE VADER YAH WAT DIE SHUA IS” DIE REDDER IS… DIE SEUN SE SELF VIR DIE VALS SATAN WAT HOMSELF AS DIE REDDER VERHOOG HET BOKANT YAH – “SATAN WAT ONS VOORBEELD PROBEER VERLEI DEUR HOM ‘GOED’ TE NOEM SOOS WAT SATAN ELKE 25 DESEMBER CHRISTEN ”GOED” NOEM, WANNEER DIE GOEIE CHRISTEN DIE JESUS IS DIE REDDER AANBID. MAAR DIE WARE VOORBEELD ANTWOORD: “HOEKOM NOEM JY MY GOED? NET YAH MY VADER IS GOED.” DUS NET YAH IS DIE SHUA DIE REDDER EN NIE JY EN JOU VALS JESUS IS DIE REDDER LEERINGE NIE…

JESUS DIE SEUN IS NIE GOD DIE VADER NIE. YAH IS DIE VADER.AANBID DIE WARE VADER WAT EEN IS. DIT IS DIE VALSE SATAN SEUN MET DIE DRIE FUNKSIES (1) MIDDELAAR (2) ADONY (3) MELEK WAT NOU DIE VALSE DRIE IN EEN GOD GEWORD HET DIE VALSE WAT NIE DIE TORAH DURF AANRAAK NIE. DIE TORAH ONTMASKER DIE VALS DRIE IN EEN. HOU DIE TORAH EN ONTMASKER SELF DIE VALSE… HOU DIE HUTTEFEES WAT KOM…

DIE VOLGENDE DRIE FUNKSIES WORD IN DIE OPVOLG STORETJIES BEHANDEL (1) MIDDELAAR FUNKSIES (2) ADONY FUNKSIE (3) MELEK FUNKSIES. ONTHOU DIE MIDDELAAR FUNKSIE IS SKELM VERVANG MET REDDING FUNKSIE. DIE MIDDELAAR NEEM DIE PERSOON NA DIE VADER YAH WAT DIE REDDING DOEN. DIE MIDDELAAR WORD NIE DIE REDDER NIE. YAH IS DIE SHUA.

DIE HUTTEFEES (SUKOT) IS ‘n PRAGTIGE VOORBEELD VAN DIE MIDDELAAR FUNKSIE WAAR DIE EERSTE DEEL DIE BEESTE GEOFFER WORD DEUR DIE YISRAEL MIDDELAAR VIR DIE 72 ANDER NASIES. HULLE WORD NA YAH DIE VERLOSSER (YAH DIE SHUA) GENEEM. DIE ADONY FUNKSIE WORD OOK MET SUKOT HANTEER. DIE ADONY FUNKSIE IS MEER INGEWIKKELD.EEN MOET AL SOOS OPENBARING 22:14 AANDUI AL TOEGELAAT IS TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE. HIER VOLG DIE ADONY FUNKSIE. DIT IS WAAR EEN NOU DIE YAH VADER BAIE DIEPER LEER KEN. OPGESOM VORDER EEN DAN OP DIE WEG WAT DIE ENEROLIGY BESKRYF AS: AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD. SO KOM ONS BEGIN MET DIE ADONY EENWORD MET YUD HEI VAV HEI FUNKSIE. ADONY = ALEPH DALET NUN YUD. EN VADER YAH = YUD HEI VAV HEI. SO DIE ‘AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD’ MEGANISME WERK SO: NEEM DIE LETTERS WAT YUD HEI VAV HEI EN ALEPH DALET NUN YUD. SPEL EN MAAK HULLE DEEL VAN DIE NUWE 8 LETTER NAAM.

BEGIN MET DIE YUD VAN YUD HEI VAV HEI EN VOLG MET DIE ALEPH VAN ALEPH DALET NUN YUD. VOLG DAN WEER MET DIE HEI VAN YUD HEI VAV HEI EN VOLG DAN MET DIE DALET VAN ALEPH DALET NUN YUD. VOLTOOI SO MET AL 8 LETTERS. DUS (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD). DAAR GEBEUR NOU DIE VOLGENDE EENHEID “WONDER”. DIE YUD BEGIN EN YUD EINDE SKEP DIE YUD= 10 BOSELF + YUD = 10 ONDERSELF EENHEID + DIE NUN= 50 EWIGE FUNKSIE + DIE EWIGE DALET = 4 MALKUT FUNKSIE + DIE OU YUD HEI VAV HEI WORD OMGEBOU IN DIE NUWE ALEPH HEI VAV HEI. DIE AS GOD LIKE GOD BUT NOT GOD IS NOU VOLTOOI. MET DIE YUD HEI VAV HEI KOMMUNIKEER YUD MET VAV EN NOU KOMMUNIKEER ALEPH MET VAV (VAV) = DIE ONDERSELF LIGGAAM EN (ALEPH) IS DIE NUWE ALEPH TOT TAV SKEPPING (LW. IN GEN. WORD DIE BEIT SKEPPING BESKRYF) MEM SHIN HEI (MOSHE) HET DIE ALEPH HEI YUD HEI (EK IS) SKEPPING VERKONDIG (GEEN TYD OF RUIMTE NIE OF OOK GENOEM MEMORY SPACE).

SO MET ALEPH HEI YUD HEI KOMMUNIKEER ALEPH (NOTHINGNESS NOT) MET DIE BOSELF (YUD) MAAR NIE MET ONDERSELF (VAV) NIE. MAAR DIE WONDER VAN DIE ADONY FUNKSIE IS DAT ALEPH (BOKANT KETHER) NOU OOK MET (VAV) ONDERSELF KAN KOMMUNIKEER. IN YUD HEI VAV HEI KUMMUNIKEER BOSELF YUD MET ONDERSELF VAV (NOU IS DIE AS GOD LIKE GOD BUT NOT GOD TIPE CONSCIOUSNESS SAAD GEPLANT: DIE ADONY FUNKSIES SAAD. NOU IS DAAR NOG DIE MELEK FUNKSIE. HIER MOET DIE MELEK TZEDEK KONINGSKAP VAN REGVERDIGHEID BESTUDEER WORD OM DIE WARE DIEPTE VAN DIE DRIE FUNKSIES VAN DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS TE BEGIN LEER KEN. BEGIN DEUR DIE HUTTEFEES WAT NOU KOM TE HOU. BLY NOU IN NOU TENT DIE HUTTEFEES EN NIE MET DIE VALS KERSFEES GOD SATAN NIE… VOLG EN HOU DIE TORAH… EN YAH SAL JOU RED WANT YAH DIE REDDER EN SY TORAH IS EEN…

40

DIE MELEK (KONINSKAP) FUNKSIE

VAN DIE DRIE FUNKSIES (1) MIDDELAAR FUNKSIE (2) ADONY FUNKSIE (MELEK FUNKSIE) VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS OP AARDE BEKEND AS YISRAEL IS DIE MELEK FUNKSIE HEELTEMAL ONBEKEND AAN DIE VALS SATAN SE JESUS IS DIE REDDER VOLGELINGE. DIE BOOM VAN DIE LEWE IS OOK ONBEKEND AAN DIE CHRISTEN EN DAAROM IS NET DIE VALS LIEWE JESUS WAT NET LIEFHET EN VERGEWE AAN DIE CHRISTEN BEKEND. DIE KONING VAN VREDE OP SY TROON, DIE CHESED KONING OP SY TROON IS AL WAT DIE CHRISTEN KEN. DIE CHRISTEN IS NIE BEKEND AAN DIE GEBURAH KONING OP SY STRYDWA NIE. DIE CHISTEN IS NIE BEKEND AAN DIE BOOM VAN DIE LEWE NIE. DIE WARE BOOM VAN LEWE SE PENDULIM SWAAI HEEN EN WEER TUSSEN CHESED KONING VAN VREDE EN LIEFDE OP SY TROON EN GEBURAH KONING MET SY SWAARD GETREK OP SY SYRYDWA. DAAR IS DIE TYD VAN VREDE EN DAAR IS DIE TYD VAN OORLOG. DIE CHRISTEN WIL DIE TYD VASPEN BY LIEFDE EN VREDE EN ORDE.

DIT IS ‘n DOOIE BOOM BEGRIP WAAR DIE BOOM VAN LEWE SE PENDULIM NOU NET BY CHESED VASGEPEN IS. MAAR MET CHAOS MOET DIE PENDULIM BEWEEG NA DIE GEBURAH MELEK OP SY STRYDWA. DIT IS NOU DIE TYD WAAR DIE KOSMIESE CHRISTOS AS YISRAEL NOU SY SWAARD MOET TREK. DIE GEBURAH KONING (MELEK) FUNKSIE MOET NOU PLAASVIND. DIT IS NOU TYD VIR OORLOG VOER DEUR DIE MELEK FUNKSIE. DIT IS LAFHARTIGE BEVRESE CHRISTEN WAT NOU NOG VREDES PRAATJIES PRAAT. DIE LAFHARTIGE JA STEMMERS. DIE BANGGAT ONDERHANDELAAR. DIE BANGGAT GATKRUIPER WAT NIE WEET DAT DIE MELEKSKAP OOK VAN HOM VEREIS OM DIE KONING OP SY STRYDWA TE WEES NIE.

WANNEER DIE BOOM VAN DIE LEWE SE PENDULIM NOU DIE GEBURAH KANT BEREIK (SOOS NOU) KAN DIE WARE MELEK NIE MEER BANGAT OP SY TROON AGTER ONDERHANDELING WEGKRUIP NIE; NEE, DIE KONING MOET DAN VEG. DIE ADONY TSEBAOYTH SAAM MET DIE ELOHYM TSEBAYOTH SOOS MET BLOEDRIVIER. DIE BOERE OP DIE GROND EN DIE WIT GEESTE BOKANT HULLE WAT SAAM DIE VYAND VERSLAAN. NIE DIE BANGAT NET JESUS SE LIEFDE CHRISTEN PIET RETIEF SE WEGKRUIP ONDERHANDELING NIE…

DAAR IS DUS DIE VADER ABBA YAH WAT DIE PENDULIM SWAAI TUSSEN CHESED VREDE EN GEBURAH OORLOG. EN WARE SONDE IS WANNEER YISRAEL AS KOSMIESE CHRISTOS OP AARDE NIE DIE TEKENS VAN DIE PENDULIM SE POSISIE WIL SIEN NIE EN DUS NIE DIE PENDULIM SWAAI GEHOORSAAM NIE. DIE PENDULIM VAN YAH DIE REDDER TOON NOU GEBURAH AAN DIE TYD VAN OORLOG IS HIER… WORD WAKKER O BANGAT YISRAEL, NEEM DIE WAPEN OP EN GEHOORSAAM JOU REDDER JAH.  JAAG DIE VALS JESUS IS DIE REDDER UIT JOU BEWUSSYN UIT. DOEN DIE OPDRAG VAN YAH IS DIE REDDER. DIE VADER YAH IS DIE REDDER IN DIE TYD VAN GEBURAH KONING OP SY STRYDWA…

DIE MELEK TZEDEK… DIE REGVERDIGE KONINGSKAP FUNKSIE. REGVERDIGHEID MOET GESKIED. YAH DIE VADER RED EN ONS, DIE SEUNS WAT GERED IS DEUR YAH DIE VADER, VERRIG DIE DRIE FUNKSIES (1) DIE MIDDELAAR FUNKSIE (2) DIE ADONY FUNKSIE (3) DIE MELEK FUNKSIE. ONS MAG NIE DIE VADER YAH SE WIL OF TORAH VERWERP OF VERANDER NIE… SO WANNEER ONS BID MOET DIE GEBED DIE TORAH VOLG. DIE TORAH SE GEBURAH OORLOG OF CHESED VREDE LIEFDE TYD… LEER DIE VADER YAH SE TORAH KEN EN BID VOLGENS SY WIL. YAH DIE VADER EN SY TORAH IS EEN…

DIE BOOM VAN DIE LEWE SE LEWE WORD OOK AANGEDUI DEUR DIE METABOLISME PROSES VAN LEWE. DIE9243609ea9b6faabf06ced3608372257--kabbalah-quotes-tree-of-life MELEKSKAP FUNKSIE VAN DIE DRIE FUNKSIES (1) MIDDELAAR (2) ADONY (3) MELEK, HANTEER DIE METABOLISME SE KATABOLISME FASE (AFBREEK FASE) DRIEHOEK OPGEMAAK UIT… CHOKMAH + GEBURAH + NETZACH.  DIE OORLOG (AFBREEK) FASE IS GEBURAH (MELEK OP SY STRYDWA) EN DIE OPBOU DRIEHOEK VAN ANABOLISME IS… BINAH + CHESED+ HOD.  DUS IS CHESED (KONING OP SY TROON MET VREDE) DIE LIEFDE EN VREDE VAN DIE OPBOU ANABOLISME FASE. DIE MIDDEL PUNTE NAAMLIK…DAAT + TIPHARET + YESOD GEE DIE METABOLISME PUNTE. EERS WORD DIE BROOD (WOORD) GEËET EN FYN GEKOU EN AFGEBREEK (KATABOLISME) (OORLOG) DAN WORD BROOD WEER OPGEBOU (CHESED) ANABOLISME. NOU IS DIE RESULTAAT DIE MIDDELSTE TIPHARET (METABOLISME) DIE BROOD WAT OMGEBOU IS EN IN DIE LIGGAAM OPGENEEM IS. SO WONDERLIK IS DIE MELEKSKAP FUNKSIE… DAAR IS ONEINDIGE DIEPTES IN DIE CONSCIOUSNESS GROEI…

41

DIE REDDING VAN YAH DIE VADER

YAH DIE REDDER RED MET DIE TESHUVAH PROSES. DIT IS DIE TIPE REDDING WAAR DIE NEGATIEWE 49 NOU NIE NET NA 0 (NUL) GEBRING WORD SOOS WAT DIE VALS SATAN SE JESUS KAMSTIG RED NIE.  NEE, YAH (DIE TORAH) SE TESHUVAH REDDING IS WAAR DIE MINUS -49 NOU VERDUBBEL WORD NA DIE PLUS +49. EN DAN OOK NOG DIE ”IN EEN” PROSES VAN 49-IN-EEN = 50 (NUN=50). SO DIE “FEES VAN DIE WEKE” (SHAVUOT) DAG 50 REDDING IS DEEL VAN DIE BEPLANDE ADAM KADMON 1000 WAT 70 GELEEN HET AAN DAVID (DALET VAV DALET) SODAT DALET AS MALKUT ONDERVINDING IN DIE ONDERSELF DAVID, NOU OMGEBOU WORD MET TESHUVAH VERGIFFENIS NA DIE DAAT BOSELF. DIE DAVID 70 WORD MET RENTE TERUGGEE AAN DIE ADAM KADMON 1000. DIE HELE BOSELF ONDERSELF PROSESSE IS BEPLAN DEUR YAH EN SY TORAH (WIL) WAT EEN IS. DIE HELE 25 DES JESUS IS DIE REDDER LIEGSTORIE VAN DIE REBEL SEUN WAT HOMSELF BO YAH EN SY TORAH EN YAH SE YISRAEL MIDDELAAR EN ADONY EN MELEK PROGRAM WIL STEL.

DIE STORIE DAT DIE YISRAEL PROGRAM MISLUK HET OMDAT DIE TORAH (EN YAH WANT HULLE IS EEN) TE SWAAR IS EN DEUR DIE YAH EN TORAH-LOSE VALS JESUS VAN 25 DESEMBER (DIE VALS SPIEËLBEELD VAN DIE FEES VAN DIE WEKE (SHAVUOT) VERVANG IS. DIE GROOT LIEG DAT DIE HOERKERK MET SY SONDEVAL MISLUKKING EN JESUS IS REDDER NOU DIE WARE YAH IS DIE TESHUVAH REDDER VERVANG HET, WORD DEUR DIE HELE WÊRELD GEGLO. SLEGS DIE KLEIN DEELTJIE SAAD WAT IN DIE PROFEET SE SOOM VAN SY KLEED TOEGEWERK IS, SAL MET DIE WARE TESHUVAH REDDING DEUR YAH GERED WORD…

DIE LEWENDE BOOM VAN DIE LEWE SE PENDULIM SWAAI HEEN EN WEER EN HANG NIE STIL VASGEPEN AAN CHESED MET SY SOETSAPPIGE VALS 25 DES. JESUS NIE. DIT IS ‘n DOOIE BOOM. DIE WARE LEWENDE BOOM SE PENDULIM SWAAI VANAF CHESED NA GEBURAH WAAR DIT OP DIE OOMBLIK IS. GEBURAH WORD GLAD NIE DEUR DIE CHRISTEN VERSTAAN NIE. KONING DAVID IS DIE GEBURAH FASE KONING WAT VEG EN DIE BESTANDELE VIR DIE WARE TEMPEL GEREED KRY. LET WEL, NIE DIE HOERKERK MET SY 800 BAAL PRIESTERS NIE. SHLOMO IS DIE VREDE CHESED FASE SE KONING WAT DIE TEMPEL BOU. DIE TEMPEL IS OOK DIE WARE LIGGAAM. SHLOMO HET OOK DIE 1000 FAKTOR SOOS DIE ADAM KADMON OF ALEPH 1000.

DIE BLANKE BOER SOOS DAVID, DIE BOER IN DIE SUIDLAND, MOET NOU WAKKER SKRIK UIT DIE HOERKERK CHESED ALLEEN BEDWELMING EN BESEF DAT DIE GEBURAH TYD VAN OORLOG REEDS AANGEBREEK HET. SO WANNEER DIE DAVID TIPE KONING SOOS TRUMP WAT DIE VALSE HAAT NOU AANBIED OM DIE BOERE TE HELP MOET DIE BOERE DIE NODIGE OORLOGS TOERUSTING AANVRA VIR DIE OORLOG VAN GEBURAH WAT REEDS OP HANDE IS. TRUMP HOEF NIE DIE BOERE SE OORLOG TE VEG NIE – DIE BOERE SAL SELF HULLE EIE GEVEG VEG. TRUMP MOET NET DIE VLIEGTUIE EN WAPENTUIG VOORSIEN. DIE BOERVOLK, DIE GELOFTE VOLK SAL SELF SY BLOEDRIVIER VEG. DIE VYAND SAL SOMMER VIR DIE BOERVOLK DIE AFRIKANER PIET RETIEF TRAKTAAT VERRAAIERS UITWIS.

DIT IS DIE VADER YAH WAT SY VOLK RED, SY BOERVOLK WAT NIE HOMSELF BESIG HOU MET DIE GELD GOD NIE. DIE AFRIKANER BEKOMMER HOM OOR DIE GELDSAKE EN HANDEL VAN DIE GELDGOD. ALLES GAAN VIR DIE AFRIKANER OOR GELD. DIE BOERVOLK AANBID NIE GELD NIE. DIE BOERVOLK AANBID YAH. YAH IS DIE BOERVOLK SE REDDER. YAH RED NIE SY VOLK OM ”HEMEL” TOE TE VLUG NIE. YAH RED SY VOLK SODAT HULLE ‘n VOLK VAN MIDDELAARS EN ADONY EN MELEK KAN WEES. DIE VOLK WAARDEUR YAH DIE 72 ANDER NASIES OOK KAN SEËN.

DIE BOERVOLK VEG VIR SY BLANKE VOORTBESTAAN OP MALKUT. DIE BOERVOLK SE STUKKIE AARDE WAT HY EN SY REDDER YAH SE EIENDOM IS. DAAR WAAR HY YAH SY REDDER KAN DIEN DEUR YAH SE TORAH TE VOLG, VRY VAN BARBARE WAT DIE BLANKE BOERVOLK WIL UITWIS. WORD WAKKER O BOERVOLK; O VERBONDSVOLK! MOET JULLE NIE AAN DIE GELDGOD AANBIDDERS STEUR NIE. VOLG YAH DIE ATAH (ALEPH TAV HEI) WAT MET ALEPH TOT TAV SKEP VIR DIE GESEËNDE MET HEI; DIE KINDERS VAN ABRA-HEI-AM, DIE YISRAEL BOERVOLK WAT NOU IN DIE GEBURAH TYD SAAM MET DIE DAVID KONING MOET VEG ONDER DIE VADER YAH WAT SY VOLK RED UIT DIE KLOUE VAN BARBARE WAT YAH EN SY VOLK TART. VIR DIE GELDGOD AFRIKANER IS DIT n MATERIËLE SAAK. VIR DIE BOERVOLK IS DIT ‘n SPIRITUELE SAAK. DIT IS YAH EN SY TORAH WAT RED. YAH EN DIE TORAH IS EEN. HOU DIE TORAH. HOU DIE SUKOT HUTTEFEES WAT NOU KOM. DIT IS DIE BOERVOLK SE REDDING…

42

DIE MIDDELAAR FUNKSIE

DIE HUTTEFEES (SUKOT) IS ‘n PRAGTIGE VOORBEELD VAN DIE MIDDELAAR FUNKSIE WAAR DIE EERSTE DEEL DIE BEESTE GEOFFER WORD DEUR DIE YISRAEL MIDDELAAR VIR DIE 72 ANDER NASIES. HULLE WORD NA YAH DIE VERLOSSER (YAH DIE SHUA) GENEEM. DIE ADONY FUNKSIE WORD OOK MET SUKOT HANTEER. DIE ADONY FUNKSIE IS MEER INGEWIKKELD.EEN MOET AL SOOS OPENBARING 22:14 AANDUI AL TOEGELAAT IS TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE. HIER VOLG DIE ADONY FUNKSIE. DIT IS WAAR EEN NOU DIE YAH VADER BAIE DIEPER LEER KEN. OPGESOM VORDER EEN DAN OP DIE WEG WAT DIE ENEROLIGY BESKRYF AS: AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD. SO KOM ONS BEGIN MET DIE ADONY EENWORD MET YUD HEI VAV HEI FUNKSIE. ADONY = ALEPH DALET NUN YUD. EN VADER YAH = YUD HEI VAV HEI. SO DIE ‘AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD’ MEGANISME WERK SO: NEEM DIE LETTERS WAT YUD HEI VAV HEI EN ALEPH DALET NUN YUD. SPEL EN MAAK HULLE DEEL VAN DIE NUWE 8 LETTER NAAM.

BEGIN MET DIE YUD VAN YUD HEI VAV HEI EN VOLG MET DIE ALEPH VAN ALEPH DALET NUN YUD. VOLG DAN WEER MET DIE HEI VAN YUD HEI VAV HEI EN VOLG DAN MET DIE DALET VAN ALEPH DALET NUN YUD. VOLTOOI SO MET AL 8 LETTERS. DUS (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD). DAAR GEBEUR NOU DIE VOLGENDE”EENHEID “WONDER”. DIE YUD BEGIN EN YUD EINDE SKEP DIE YUD= 10 BOSELF + YUD = 10 0NDERSELF EENHEID + DIE NUN= 50 EWIGE FUNKSIE + DIE EWIGE DALET = 4 MALKUT FUNKSIE + DIE OU YUD HEI VAV HEI WORD OMGEBOU IN DIE NUWE ALEPH HEI VAV HEI. DIE AS GOD LIKE GOD BUT NOT GOD IS NOU VOLTOOI. MET DIE YUD HEI VAV HEI KOMMUNIKEER YUD MET VAV EN NOU KOMMUNIKEER ALEPH MET VAV (VAV) = DIE ONDERSELF LIGGAAM EN (ALEPH) IS DIE NUWE ALEPH TOT TAV SKEPPING (LW. IN GEN. WORD DIE BEIT SKEPPING BESKRYF) MEM SHIN HEI (MOSHE) HET DIE ALEPH HEI YUD HEI (EK IS) SKEPPING VERKONDIG (GEEN TYD OF RUIMTE NIE OF OOK GENOEM MEMORY SPACE.

SO MET ALEPH HEI YUD HEI KOMMUNIKEER ALEPH (NOTHINGNESS NOT) MET DIE BOSELF (YUD) MAAR NIE MET ONDERSELF (VAV) NIE. MAAR DIE WONDER VAN DIE ADONY FUNKSIE IS DAT ALEPH (BOKANT KETHER) NOU OOK MET (VAV) ONDERSELF KAN KOMMUNIKEER. IN YUD HEI VAV HEI KUMMUNIKEER BOSELF YUD MET ONDERSELF VAV (NOU IS DIE AS GOD LIKE GOD BUT NOT GOD TIPE CONSCIOUSNESS SAAD GEPLANT: DIE ADONY FUNKSIES SAAD. NOU IS DAAR NOG DIE MELEK FUNKSIE. HIER MOET DIE MELEK TZEDEK KONINGSKAP VAN REGVERDIGHEID BESTUDEER WORD OM DIE WARE DIEPTE VAN DIE DRIE FUNKSIES VAN DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS TE BEGIN LEER KEN. BEGIN DEUR DIE HUTTEFEES WAT NOU KOM TE HOU. BLY NOU IN NOU TENT DIE HUTTEFEES EN NIE MET DIE VALS KERSFEES GOD SATAN NIE… VOLG EN HOU DIE TORAH… EN YAH SAL JOU RED WANT YAH DIE REDDER EN SY TORAH IS EEN…

AANHALINGS UIT: THE MYSTICAL QABALAH BY DION FORTUNE…

HOW BADLY DO WE NEED THE SPARTAN VITUES OF GEBURAH IN THE AGE OF SENTIMANTALITY AND THE NEUROSES OF CHESED. FOR TOO MUCH CHARITY IS THE HANDIWORK OF A FOOL. TOO MUCH PATIENCE IS THE HALLMARK OF A COWARD. YOU CANNOT EAT YOUR CAKE AND HAVE IT IN THE SPIRITUAL SPHERE ANY BETTER THAN ANYWHERE ELSE. SACRIFICE IS REALLY THE TRANSFORMATION OF FORCE. THE FORCE OF CHOKMAH IS TRANSFORMED IN GEBURAH – WAT DIE EEN PUNT IS VAN DIE KATABOLISME DRIEHOEK VAN CHOKMAH – GEBURAH – NETZACH.

GEBURAH IS YITZACK DIE SEUN VAN CHOKMAH. YITZACK IS GEBORE UIT SARAH EN ABRAHAM WAT REEDS BAIE OUD WAS, TE OUD OM MEER KINDERS TE KON KRY. YITZACH IS ‘n INGRYPING IN DIE GEBURAH- CHESED VLAK VANUIT DIE CHOKMAH-BINAH VLAK. DUS ‘n OFFER GEBRING DEUR DIE CHOKMAH- BINAH VLAK NA DIE GEBURAH- CHESED VLAK. DUS MOET GEBURAH NOU WEER DIE OORLOG (KATABOLISME) OFFER BRING IN DIE GEBURAH- CHESED VLAK.

THERE IS BOTH PSYCHOLOGICAL AND COSMIC MACHINERY AVAILABLE IN CONNECTION WITH EVERY ACT OF SACRIFICE WHICH CONVERTS IT INTO SPIRITUAL ENERGY AND THIS SPIRITUAL ENERGY CAN BE APPLIED TO OTHER MECHANISMS AND RE-APPEAR ON THE PLANES OF FORM AS AN ENTIRELY DIFFERENT TYPE OF FORCE TO THAT AT WHICH IT STARTED. FOR GEBURAH IN THE MICROCOSM WHICH IS THE SOUL OF MAN, IS THE COURAGE AND RESOLUTION THAT FREES US FROM THE TAINT OF SELF PITY OF THE CHESED SIDE.

DAAROM MOET DIE BOERVOLK NOU WAKKER SKRIK UIT HULLE SELF BEJAMMERING BANGAT VREES EN DIE VADER YAH WAT DIE REDDER IS VOLG SAAM MET DIE DAVID TIPE KONING. HOU DIE SUKOT HUTTEFEES VANJAAR…

DIE LEWENDE BOOM VAN DIE LEWE SWAAI OOK OP EN AF EN NIE NET HEEN EN WEER VAN LINKS NA REGS NIE… DIE AF EN OPSWAAI VANAF BUITE KETHER, DUS DIE UNMANIFESTED NOTHINGNESS BOKANT KETHER NA DIE MALKUT ONDERKANT BUITE YESOD. DIE TWEE PENDULIM AKSIES VAN BO NA ONDER EN LINKS NA REGS IS OOK AANMEKAAR GEKOPPEL, WANT DIE BO NA ONDER PENDULIM AKSIE BEWEEG OOK IN DIE ZIG ZAG BEWEGINGS WAT KOPPEL MET DIE OP EN AF BEWEGINGS. DUS NET SO MIN AS WAT DIE LINKS REGS PENDULIM AKSIE NOU BY CHESED VASGEPEN KAN RAAK, KAN DIE AF OP PENDULIM AKSIE NOU BY KETHER OF BOKANT KETHER (DIE CHRISTEN SE HEMEL) VASHAAK.

DIT GEE OOK n DOOIE BOOM. DIE WARE (AMET) (ALEPH MEM TAV) BOOM VAN DIE LEWE SE LEWE AKSIE IS DIE PENDULIM SWAAI BEWEGINGS VAN LINKS NA REGS EN OP EN AF. ASOOK DIE METABOLISME TWEE DRIEHOEKE (KATABOLISME EN ANABOLISME) WAT SPIN. SO DAAR IS DIE EWIGE LEWE NAAMLIK DIE EWIGE PENDULIM EN METABOLISME AKSIES. DIE EWIGE LEWE KAN NIE IN DIE STILSTAANDE PENDULUM (NET CHESED) EN STILSTAANDE METABOLISE (OOK NET IN CHESED) BESTAAN NIE. DIT IS DIE 25 DESEMBER JESUS IS DIE REDDER SE DOOIE EWIGE LEWE EN DOOIE HEMEL BEGRIP.

DIE WARE EWIGE LEWE PROSES IS DIE EWIGE WISSELWERKING TUSSEN DIE MAKSIMUM EWIGE NOTHINGNESS UNMANIFESTED SPIRITUELE VADER EL ELIYOHN (YESHMEAYEN) BO BUITE KETHER EN DIE MAKSIMUM MATERIELE MALKUTH ONDER BUITEKANT YESOD. DUS DIE EWIGE WISSELWERKING TUSSEN DIE MAKSIMUM SOGENAAMDE MATERIE FASE EN DIE SOGENAAMDE SPIRITUELE FASE. DUS DIE EWIGE WISSELWERKING TUSSEN DIE MAKSIMUM EWIGE DRUK BO KETHER WAT REAGEER OP DIE MAKSIMUM EWIGE DRUK ONDER YESOD NAAMLIK DIE MATERIE MALKUT SE LEWE ONDERVINDING (DAAT) WAT OP SY BEURT WEER DRUK VANAF DIE NOTHINGNESS BUITE KETHER AKTIFEER. PRAGTIG NIE WAAR NIE, DIE EWIGE LEWE PRENT TEENOOR DIE VALS HEMEL PRENT VAN DIE VALS 25 DESEMBER VALS REDDER. DIE FEES VAN DIE WEKE SHAVUOT YAH IS DIE REDDER EWIGE LEWE PRENT BRING EWIGE LEWE.KOM BOERENASIE VEG VIR JOU EWIGE DEEL IN DIE EWIGE MALKUT…

43

DIE GRANDFATHER STAANHORLOSIE

index.CLOCKpngDIE STAANHORLOSIE WERK PRESIES SOOS DIE BOOM VAN DIE LEWE. DIE LEWENDE BYBEL BESKRYF DIE BOOM VAN DIE LEWE AS EWIGE LEWE PROSESSE IN OPENBARING 22:14. HY WIE VOLHARD OM DIE EWIGE LEWE PENDULIM SWAAI PROSESSE TE OEFEN, SAL TOEGANG KRY TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE SOOS UITGEBEELD DEUR DIE LEWENDE

QABALAH. DIT IS DIE REDDER YAH SE TORAH VOLG. DIE VALS ‘JESUS IS DIE REDDER’ VERKONDIG ‘n TORAH-LOSE DOOIE HEMEL TOE GAAN REDDING. DUS ‘n DOOIE LEWE IN ‘n DOOIE HEMEL. DIE STAANHORLOSIE SE GEWIGTE TREK MET SWAARTEKRAG DIE GEWIGTE AF. DIT IS DUS DIE AFBEWEEG DEEL VAN DIE PENDULIM AF EN OP BEWEGING. DAN IS DAAR RATJIES IN DIE UURWERKE WAT TIK TOK MAAK SOOS WAT HULLE DIE AF EN OP PENDULIM BEWEGING (DIE KETHER NA YESOD PENDULIM BEWEGING) OMSIT IN DIE DWARS LINKS CHESED EN REGS GEBURAH PENDULIM BEWEGING. NOU NET SOOS DIE NUUTSTE BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS) ONS TOON DAT DIE SON EN SY PLANETE OM HOM NIE IN ‘n PLAT PRENT BEWEEG NIE, MAAR DIE SON BEWEEG OOK VORENTOE EN DUS SPIRAAL DIE PLANETE AGTER DIE SON AAN, SO MOET DIE LINKS REGS PENDULIM SWAAI TUSSEN CHESED EN GEBURAH OOK GESIEN WORD. DIE LINKS REGS PENDULIM SWAAI VIND OOK IN ‘n SPIRAAL PLAAS. DIT GEE DAN DIE AF EN OP SPIRAAL.

DUS: KETHER NA CHOKMAH, DAN CHOKMAH NA BINAH, DAN BINAH NA CHESED, DAN CHESED NA GEBURAH, DAN GEBURAH DEUR TIPHARET NA NETZACH, DAN NETZACH NA HOD, DAN HOD NA YESOD EN DAARMEE NA MALKUT. DIT WORD DUS DIE ZIG ZAG BLIKSEMSTRAAL LEWE PENDULIM GENOEM WAT DUS DIE RESTAAT VAN BEIDE PENDULIM SWAAI BEWEGINGS IS. HIERDIE EWIGE LEWE PENDULIM SWAAI BEWEGINGS WERK OOK SAAM MET DIE SPIRITUELE VOEDSEL SE METABOLISME LEWE DRIEHOEKE WAT SPIN BEWEGING. STORETJIE HET AL BAIE OOR DIE EWIGE LEWE METABOLISME GESTORIE. DAAROM WANNEER DIE OP AF PENDULIM SWAAI BEWEGINGS VAN DIE LEWENSPROSES NOU WEER MET DIE TEENOORSTAANDE ZIG ZAG BEWEGINGS MOET TERUG BEWEEG DAN SWAAI DIE POLE OM EN DIE GEWIGTE TREK NOU WEER IN DIE GEWESE AF BEWEGING, DIE GEWIGTE OP MET DIE RESULTAAT VAN DIE TEENOORSTAANDE ZIG ZAG DWARS PENDULIM SWAAI BEWEGINGS VAN LINKS NA REGS. NOU IS DIT WEER YESOD NA HOD NA NETZACH DEUR TIPHARET NA GEBURAH NA CHESED DEUR DAAT NA BINAH NA CHOKMAH NA DEUR KETHER NA DIE ONEINDIGE NOTHINGNESS YESHMEAYIN. DIE DAAT (LEWENS ONDERVINDING IN MALKUT OPGEDOEN STIMULEER WEER NUWE DRUK VANUIT DIE NOTHINGNESS TERUG IN DIE SOMETHINNESS EN DIE EWIGE LEWENS PENDULIM SWAAI BEWEGINGS HERHAAL DIE AF EN LINKS NA REGS BEWEGINGS. SO DAAR BESTAAN NIE ‘n NET EENMALIGE SONDEVAL MET 25 DES. VALS JESUS REDDING NA ‘n DOOIE HEMEL MET ‘n DOOIE LEWE NIE. HY WAT DIE BOOM VAN DIE LEWE IN SY CONSCIOUSNESS BEMEESTER HET LEEF REEDS DIE BOOM VAN DIE LEWE SE EWIGE LEWE AL HET HY OOK “GESTERWE”… ONTHOU STORETIE IS NET OEFEN APPERAAT OM DIE CONSCIOUSNESS TE VERGROOT… SKRYF JOU EIE STORETJIE VAN JOU EIE CONSCIOUSNESS GROEI WAT JY BY KETHER KAN AANBIED.

BESKRYWINGS OM KETHER AAN DIE CONSCIOUSNESS BEKEND TE STEL… (1) THE MANIFESTED KETHER IS THE MALKUT OF THE UNMANIFEST. (2) “GOD” IS PRESSURE.

SO DIE MAKSIMUM BEGRIP WAT DIE MANIFESTED CONSCIOUSNESS NOU VAN “GOD”IS IN KETHER VAN DIE MANIFESTED WAT DIE MALKUT VAN DIE UNMANIFESTED NEGATIVITY IS WAAR”NEGATIVITY IMPLIES BEING OR EXCISTENCE OF A NATURE WHICH WE IN THE MANIFEST CANNOT COMPREHEND AND ALTHOUGH WE SAY THAT NEGATIVE EXCISTENCE I (AIN=NEGATIVITY + AIN SOPH= THE LIMITLESS + AIN SOPH AUR = THE LIMITLESS LIGHT) IS OUTSIDE THE RANGE OF OUR OF OUR REALISATION, IT DOES NOT MEAN THAT WE ARE OUTSIDE THE RANGE OF ITS INFLUENCE…

EN DUS MOET ONS KENNIS NEEM DAARVAN. DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14 IS DIE HOOGTEPUNT VAN DIE LEWENDE BYBEL BOEK EN NIE DIE GEBOORTE VAN DIE VALS 25 DESEMBER ‘JESUS IS DIE REDDER’ OF DIE GEVALLE SEUN WAT HOMSELF BO DIE VADER YAH WAT DIE REDDER IS, AANSTEL EN DUS DIE WARE BOODSKAP VAN DIE BYBEL BLOKKEER. DIE WARE BOODSKAP DAT DIE BYBEL INLEI TOT OPENBARING OP DIE LAASTE BLADSY SE BOOM VAN DIE LEWE, DUS VOLGENS THE HOLY QABALAH…TO UNDERSTAND THE SIGNIFICANCE OF ANY SEPHIRAH WE MUST GRASP THE BROAD OUTLINES OF THE ETZ CHAIM (TREE OF LIFE) AS A WHOLE. IT IS A GLYPH (COMPOSITE SYMBOL) WHICH IS INTENDED TO REPRESENT THE COSMOS IN ITS ENTIRETY AND THE SOUL OF MAN (NEPHESH + RUACH + NESHAMAH + CHAYAH + YECHIDAH) AS RELATED THERE TO, AND THE MORE WE STUDY IT, THE MORE WE SEE THAT IT IS AN AMAZINGLY REPRESENTATION. WE USE IT AS THE ENGINEER OR THE MATHEMATICIAN USES HIS SLIDINGRULE, TO SCAN AND CALCULATE THE INTRICACIES OF EXITENCE, VISIBLE AND INVICIBLE, IN EXTERNAL NATURE OR THE HIDDEN DEPTH OF THE SOUL.

IT IS REPRESENTED AS A SET OF 10 CIRCLES ARRANGED IN A CERTAIN PATTERN, AND CONNECTED BY THEMSELVES BY LINES. THE CIRCLES ARE THE 10 HOLY SEPHIROT AND THE CONNECTING LINES ARE THE PATHS – 22 IN NUMBER; 22 HEBREW LETTERS. EACH SEPHIRAH IS A PHASE OF EVOLUTION OF THE 10 HOLY EXAMINATIONS. THE PATHS BETWEEN THEM ARE PHASES OF SUBJECTIVE CONSCIOUSNESS, THE PATHS OR GRADES BY WHICH THE SOUL UNFOLDS ITS REALISATION OF THE COSMOS. THE SEPHIROT ARE OBJECTIVE AND THE PATHS ARE SUBJECTIVE.

44

DIT IS AMPER PURIM…

DUS DIE ONTSETTENDE BEGRIP DAT ELKE BOOM SE KETHER DIE ANDER BOOM SE MALKUT IS. DIE BEGRIP GELD OP EN AF IN DIE BOME VAN TIEN SEPHIROT ELK. MET ESTER SE VERHAAL IS HAMAN DIE VERTEENWOORDIGER VAN DIE LAER BOOM SE KETHER WAT ONS MALKUT IS. DIE LAER BOOM WIL NIE NA DIE BOOM BOKANT HULLE GAAN NIE EN DIE BOOM EERDER VERNIETIG. NET SOOS ONS OOK NIE WIL NA DIE BOOM BOKANT ONS (BOOM VAN LEWE VAN OPENBARING) WIL GAAN NIE, MAAR EERDER BY VALS JESUS IS DIE REDDER STOP. ALMAL WAT NIE NA OPENBARING 22:14 NUWE BOOM GAAN NIE SAL VERNIETIG WORD DEUR DIE BARBARE VAN DIE ONDERSTE BOOM. BESTUDEER DIE STUK VAN PURIM DEEGLIK

DIE BOERVOLK IN DIE LAND BELEEF NOU DIE VERHAAL VAN DIE BOEK VAN ESTHER. DIE BOERVOLK AS HUIDIGE MALKUT EN DUS OOK DIE KETHER VAN DIE VORIGE BOOM VAN TIEN SEPHIROT, DUS DIE SWART BARBARE VAN AFRIKA, HET NIE AANBEWEEG NA HULLE KETHER NIE. DIE BOERVOLK DOEN DUS PRESIES WAT DIE VORIGE BOOM SE BARBARE DOEN DEUR NIE NA OPENBARING 22:14 SE BOOM VAN DIE LEWE AAN TE BEWEEG NIE. DIE BOERVOLK HET NOG NIE DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) AS DIE VADER LEER KEN NIE. (MEM SHIN HEI) MOSHE AS MIDDELAAR SE BOODSKAP VANAF (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) IS NOG NIE DEUR DIE BOERVOLK AANVAAR NIE. DIE TORAH (DIE WIL VAN ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) IS NOG NIE DEUR DIE BOERVOLK AANVAAR NIE.

DIE STRAFGERIG VAN DEUTERNOMIUM SAL DIE BOERVOLK AL MEER TREF TOTDAT DIE BOERVOLK TERUGKEER NA DIE TORAH. DIE WARE NAME EN SHABATTE EN GEBOOIE EN VERORDENINGE EN INSETTINGE VAN (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WAT (MEM SHIN HEI) MOSHE BO OP DIE BERG ONTVANG HET. DIE BOERVOLK MOET DIE NUWE JAAR, DIE TROMPETTE DAG SOMMER BEGIN OM TERUG TE KEER NA DIE TORAH. VOLG DAN OP MET DIE ALLERHEILIGE VASDAG VAN YOM KIPPUR (ATONE-MENT EN AT- ONEMENT) VOLG DAN OP MET DIE HUTTEFEES (SUKOT). BEGIN NOU AL DIE NUWEJAAR VAN DIE WARE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) BESTUDEER EN VERWERP NOU DAN OOK DIE VALS NUWEJAAR VAN JANUARIE. DIE TYD VAN OORLOG VAN ESTHER IS HIER. DIE TYD WAAR DIE HELE YISRAEL BOERVOLK UITGEWIS GAAN WORD AS HULLE NIE TERUGKEER NA DIE TORAH VAN (ATAH) DIE (EK IS). EK IS = ALEPH HEI YUD HEI = AHYEH

GELOOF IN TORAH SE DOEN OF GELOOF SONDER TORAH SE DOEN??

WAT BEHELS DIE TORAH SE DOEN? HOEKOM IS DIT NODIG OM DIE TORAH TE DOEN? DIE BYBEL BEGIN MET DIE BEGRIP VAN (BOME) EN EINDIG MET DIE BEGRIP VAN (BOME) DUS IS DIT LOGIES DAT DIE BYBEL SE INHOUD DRAAI OM DIE BEGRIP VAN (BOME). DIT IS DUS DUIDELIK DAT DIE (BOME) BEGRIP ‘n BAIE GROOT ROL IN DIE BYBEL MOET SPEEL. DIE VRAAG IS DUS: HOEKOM VERMY DIE WÊRELD SE VORMGODSDIENS DAN DIE (BOME) BEGRIP HEELTEMAL?

DIE REDE IS DAT DIE VORMGODSDIENS VALS IS EN DIE (BOME) WAT DIE SLEUTEL TOT DIE WAARHEID IS, EN HULLE MOET DIE (BOME) BEGRIP DUS HEELTEMAL VERMY. DIE (BOOM VAN DIE LEWE) IS SO ‘n PRAGTIGE VOORBEELD VAN DIE SIEL EN VAN DIE KOSMOS. DIE GE-OPENBAARDE EN DIE ON-GEOPENBAARDE WORD DEUR DIE (BOOM) VOORBEELD PRAGTIG UITGEBEELD. DIE FEIT DAT NET SO MIN AS WAT DIE OMROEPER IN DIE RADIO TE VIND IS, NET SO MIN IS DIE GROTER ”CONSCIOUSNESS” IN DIE BREIN TE VIND. SO DIE VRAAG IS NOU… WAAR IS DIE “GROTER CONSCIOUSNESS” NOU TE VIND?

DIE GROTER “CONSCIOUSNESS” IS TE VIND IN DIE SAMESTELLING VAN DIE (BOOM) VAN DIE LEWE. DIE (BOOM) BESTAAN UIT 10 SEPHIROT WAT DIE VLAKKE VAN CONSCIOUSNESS IS EN DIE (BOOM) HET OOK 22 PAAIE WAT DIE 10 SEPHIROT VERBIND. DIE 22 PAAIE IS OOK DIE 22 BOUSTENE VAN DIE TORAH. DIE TORAH EN ATAH I S”EEN”. DIE (BOOM) BESKRYF SO MOOI HOE DAAR DIE “ONGEMANIFISTEERDE” IS EN DIE ”GEMANIFISTEERDE” IS. NET SO MIN AS WAT DIE OOG MUSIEK KAN HOOR OF WAT DIE OOR DIE KLAVIER KAN SIEN, KAN DIE BREIN DIE “ONGEMANIFISTEERDE BEGRYP. MAAR GELUKKIG IS DAAR DIE TORAH WAT GEDOEN KAN WORD, WAT DIE PROBLEEM OORBRUG. DIE DOEN VAN DIE TORAH FUNKSIONEER NET SOOS ALLE LEWE GEKEP WORD IN VORM. DIT VIND IN DRIE STADIUMS PLAAS: (1) DIE BEVRUGTING (2) DIE DRAGTYD (3) DIE GEBOORTE. (1) DIE BREIN WORD BEVRUG MET GROTER “CONSCIOUSNESS” (2) DIE SAADJIE GROEI VIR DIE DRAGTYD EN MOET DIE HEELTYD GEVOED WORD MET DIE DOEN VAN DIE TORAH. (3) DIE GEBOORTE VAN DIE GROTER CONSCIOUSNESS IN DIE BREIN AS ‘n GEDAGTE. HIERDIE IS ‘n BAIE VEREENVOUDIGTE VOORBEELD VAN DIE DOEN VAN DIE TORAH EN DIE BOOM VAN DIE LEWE SE SAMEWERKING OF DIE DOEN VAN DIE TORAH EN DIE GELOOF IN DIE DOEN VAN DIE TORAH.

DIE PESACH EN ONGESUURDE BRODE AS (BEVRUGTING OF SAADPLANT) EN DAN (DIE DRAGTYD) VAN DIE 7X7 OF AFTEL VAN OMER NA (3) DIE GEBOORTE VAN SHAVUOT OF FEES VAN DIE WEKE, DUS DIE GEBOORTE VAN DIE GROTER CONSCIOUSNESS… FANTASTIES!

WANNEER DIE VLAK VAN CONSCIOUSNESS VAN DIE SEPHIROT HOD + NETZACH WAT IN YESOD MANIFISTEER BEREIK WORD, SAL VERSTAAN WORD HOE DIE SEPHIROT HOD DIE (BENE ELOHIM) HUISVES EN HOE DIE DOEN VAN DIE TORAH FAKTOR FUNKSIONEER.

KOM O BOERVOLK, DOEN DIE TORAH SODAT JULLE TOEGANG KAN KRY TOT DIE (BOOM VAN DIE LEWE) VAN OPENBARING 22: 14… DUS AL 22 LETTERS (PAAIE) WAARMEE ATAH (ALEPH TOT TAV MET HEI) FUNKSIONEER IN DIE VERS 14; DUS ONDERSELF 7 + BOSELF 7 WAT FUNKSIONEER IN DIE DOEN VAN DIE TORAH GELOOF. DOEN DUS NOU DIE JAAR DIE SUKOT (LOOFHUTTEFEES) EN BEWEEG UIT DIE NET GLO SONDER TORAH GEKHEID WAT IN DIE STRAFGEDEELTE VAN DIE TORAH BRING. DIE BOERVOLK KAN WEER TERUG BEWEEG NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH DEUR DIE TORAH MET GELOOF TE DOEN… DOEN DIE HUTTEFEES EN RED JOUSELF, O BOERVOLK IN DIE TYD VAN DIE ESTHER TOTALE VERNIETIGING WAT DIE BOERVOLK IN DIE GESIG STAAR…

45

NUWEJAAR = MAANDAG 10 SEPTEMBER

DUS VANAF SONONDER SONDAGAAND TOT SONONDER MAANDAGAAND. DIT IS ‘n HEILIGE SHABAT, GEEN GEWONE WEEKSDAG WERK MAG GEDOEN WORD NIE. DIE DAG STAAN OOK BEKEND AS TROMPETTE DAG.

DIE 7 HEILIGE SHABATTE IN DIE JAAR… WAT DUI DIE HEILIGE 7 JAAR SHABATTE WAT IN 3 FEESTYE INGEDEEL IS AAN? DIE JAAR WAT MAANDAG 10 SEPTEMBER VAN DIE WÊRELD SE KALENDER BEGIN, DUS DIE BYBEL SE NUWEJAAR. ALMAL WAT DIE BYBEL GLO MOET DUS DIE BYBEL SE KALENDER VOLG, NIE WAAR NIE??  DIE BYBEL WAT BEGIN EN EINDIG MET DIE (BOME VAN DIE LEWE) BEGRIP.  IS U BEKEND MET DIE HOOFTEMA VAN DIE BYBEL, DIE BOOM VAN DIE LEWE??  HOE KAN U VERKONDIG DAT U DIE BYBEL GLO EN NIE EENS BEKEND IS MET DIE HOOFTEMA VAN DIE BYBEL NIE! DIE BYBEL SLUIT AF MET DIE BOODSKAP IN OPENBARING 22:11 WIE VOLHARD…GAAN TOEGANG KRY TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE… SO HIER VOLG NOU DIE TOEGANG TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE… ALMAL SAL DIE HUTTEFEES WAT NOU MAANDDAG 10 SEPTEMBER BEGIN. WANT DIE HUTTEFEES LEI DIE BREIN IN TOT DIE ONBEKENDE CONSCIOUSNESS WAT DIE BOOM VAN DIE LEWE UIT BESTAAN.

DIE BOOM VAN DIE LEWE BESTAAN UIT 10 CONSCIOUSNESS VLAKKE EN 22 PAAIE TUSSEN HULLE… UNDER THIS METHOD OF CLASSIFICATION THE 10 SEPHIROT ARE CONSIDERED AS APPEARING IN THE TREE OF LIFE (CABALAH WORLD) UPON ANOTHER ARCH OR LEVEL OF MANIFESTATION, SO THAT JUST AS AIYN SOPH AUR, THE LIMITLESS LIGHT OF THE UN-MANIFEST, CONCENTRATED A POINT WHICH WAS KETHER, AND THE EMANATIONS WORK DOWN THROUGH INCREASING GRADES OF DENSITY TO MALKUT; SO THE MALKUT OF ATZILUTH IS CONCEIVED OF AS GIVING RISE TO THE KETHER OF BRIAH AND SO CONSECUTIVELY DOWN THE PLANES, THE MALKUT OF BRIAH GIVING RISE TO THE KETHER OF YETZIRAH, THE MALKUTH OF YETZIRAH GIVING RISE TO THE KETHER OF ASSIAH AND THE MALKUTH OF ASSIAH IN ITS LOWEST ASPECT ABUTTING UPON THE QLIPHOTH. SO HIER SIEN ONS DAT DIE 10 SEPHIROT MET 22 PAAIE BOOM VAN DIE LEWE NOU VIER BESTANE OF WÊRELDE DEK. DIE HOOGSTE… ATZILUTH GEVOLG DEUR BRIAH EN YETZIRAH EN ASSIAH, DUS 4. ONS BEGIN BY…

jacobs-ladder2(1) ATZILUTH… IN THE ARCHETYPAL WORLD OF ATZILUTH THER ARE ASSIGNED TO THE 10 SEPHIROT 10 FORMS OF THE DIVINE NAMES. ANYONE WHO HAS READ THE BIBLE CANNOT FAIL TO HAVE OBSERVED THAT ”GOD” IS REFERRED UNDER DIVERSE TITLES AS THE LORD… THE LORD GOD… THE FATHER… PLUS SEVERAL APPELLANTS. NOW THESE ARE NOT LITERARY DEVICES TO AVOID NEEDLESS REPETITIONS, BUT ARE EXACT METAPHYSICAL TERMS AND ACCORDING TO THE NAME USED, WE KNOW THE ASPECT OF DIVINE FORCE IN QUESTION AND THE PLANE ON WHICH IT IS FUNCTIONING.

(2) BRIAH. IN THE WORLD OF BRIAH IT IS HELD THAT THE MIGHTY ARCHANGELS CARRY OUT THE MANDATE OF “GOD”AND GIVE THEM EXPRESSION, AND ASSIGNED TO THE SEPHIROTIC SPHERES ON THE TREE OF LIFE IN THIS WORLD ARE THE NAMES OF THESE 10 MIGHTY SPIRITS (THE ARCHANGELS).

(3) YITZIRAH. IN YITZIRAH IT IS THE CHIORS OF ANGELS, INNUMERABLE IN THEIR CONCOURSE, WHO CARRY OUT THE DIVINE COMMANDS, AND THESE ALSO ARE ASSIGNED TO THERE SEPHIROTIC SPHERES, THUS ENABLING US TO KNOW THEIR MODE AND LEVEL OF FUNCTION.

(4) ASSIAH. IN ASSIAH AS WE HAVE ALREADY NOTED, CERTAIN NATURAL CENTERS OF FORCE ARE GIVEN SIMILAR CORRESPONDENCES. SO DIT IS DUS DUIDELIK DAT DIE “GODSHOOF”AS DIE EEN OF EENHEID OF ECHAD 13 OF YECHIDAH 37, NIE NET HANTEER MOET WORD AS ‘n HIERJY GOD WAT NOU NET LINKS EN REGS DEUR ONS RONDGEORDER KAN WORD NIE!

WANNEER ONS DUS DIE HUTTEFEES HOU, SAL ONS DIE REËN ONTVANG. DIE REËN IS DIE CONSCIOUSNESS VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14. DAN BEGIN ONS EERS DIE CONSCIOUSNESS ONTVANG OM DIE BYBEL WAT ‘n BOEK VAN DIE LEWE IS, WEER VAN VOOR AF TE BEGIN LEES AS DIE BOOM VAN DIE LEWE WESE WAT NOU EERS WEET HOE OM DIE BYBEL, DIE BOEK VAN DIE LEWE TE LEES. DAN WEET ONS NOU DAT (DIE HEER VAN DIE LEËRSKARE) IS NOU UIT DIE VLAK VAN DIE ENGELE LEËRSKARE…

ONS AS BOOM VAN DIE LEWE WESENS BEGIN DAN OOK DIE VERSKIL SIEN TUSSEN DIE (BENE ELOHIM) VAN HOD EN DIE (BENE ADAM). DAAR IS NOU NET VIER VLAKKE VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE WAT DAN BEKEND IS AAN DIE BYBEL STUDENT. MAAR SOOS HY VORDER OM DIE TORAH TE DOEN, SAL DIE LESER VIND HY BEGIN DIE GEHEIME VAN DIE VYFDE VLAK ONTDEK. DIT IS DIE ADAM KADMON OF ALEPH HEI YUD HEI VLAK. DIE VIER VLAKKE VAN DIE YUD HEI VAV HEI WORD NOU DIE VYF (HEI = 5) VLAKKE VAN ALEPH HEI YUD HEI. DUS DIE BOODSKAP VAN MEM SHIN HEI (MOSHE)! DIE BOOM VAN DIE LEWE STUDENT BEGIN NOU SAAM MET MEM SHIN HEI SELF OOK DIE ELIYAH MERKAVAH INGAAN (DIE BERG OPGAAN) MET SHAVUOT EN RAAK OOK NOU ‘n NUWE BEWUSSYN GEBORE MIDDELAAR SOOS MEM SHIN HEI OF YUD HEI SHIN VAV HEI (YAHSHUA). DIE NUWE BOOM VAN DIE LEWE STUDENT BESEF OP SHAVUOT DAT HY NUUT OP SHAVUOT WEER GEBORE IS AS DIE DRIE IN EEN (MIIDDELAAR/ADONY/MELEK) (MOSHE/YAHSHUA/ELIYAH).

DIE STUDENT BESEF HYSELF IS DIE WORDENDE VYFDE VLAK. HYSELF IS DIE MIDDELAAR VIR DIE WESE WAT DEUR DIE YAH VA YUD HEI VAV HEI GERED IS; DIE VYFDE VLAK WAT DEUR DIE VORIGE VIER VLAKKE GERED IS. DIE ADAM KADMON VYFDE VLAK BOOM VAN DIE LEWE WAT DEUR DIE YAH VAN DIE VIER VLAKKE GERED IS EN NOU OP SY BEURT WEER SY DEEL MOET DOEN… DIE STUDENT WAT MET HUTTEFEES DIE REËN ONTVANG HET EN NOU MET PESACH WAT KOM, DIE LAM MOET WEES…

HIERDIE HUTTEFEES IS ‘n ONTSETTENDE DEURSLAGGEWENDE HUTTEFEES VIR ONS EN ONS AS DIE VADER YAH WAT DIE REDDER IS EN ALEPH HEI YUD HEI EN ALEPH HEI VAV HEI SE VOLK SE KINDERS.

SO DIE WONDELIKE NUUS WAT DIE WARE HOOFTEMA VAN DIE BYBEL BRING, IS DAT ONS AS DIE KINDERS VAN ABRA-HEI-AM WAT DIE (HEI=5) ONTVANG HET NOU DEEL MAG WORD VAN DIE (BOOM VAN DIE LEWE) VAN OPENBARING 22:14. ONS KAN DIE (HEI=5) SE VYF VLAKKE VAN SIELE BEREIK NAAMLIK DIE (1) NEPHESH (2) RUACH (3) NESHAMAH (4) CHAYAH (5) YECHIDAH. DAN KAN ONS OOK DIE (HEI =5) DUS 5 VLAKKE VAN CONSCIOUSNESS BEREIK NAAMLIK (1) DIE ASSIAH (2) YETZIRAH (3) BRIAH (4) ATZILUTH (5) ADAM KADMON.(KOSMIESE CHRISTOS).

ON THE TREE OF LIFE WITH ITS 10 HOLY SEPHIROTH ONE MUST BASE METAPHYSIC AND MAGIC. ONE MUST USE BOTH THESE TO DEVELOP HIS SUBCONSCIOUS AND CONSIOUSNESS. WHEN THE TWO ARE LINKED UP AND BROUGHT INTO POLARIZED FUNCTION, THEY YIELD SUPER-CONCIOUSNESS WHICH IS THE GOAL OF THE INITIATE INTO THE TREE OF LIFE… DUS IS DIE (DOEN) FAKTOR VAN DIE TORAH BAIE BELANGRIK WANT DIE FISIESE (DOEN) VAN DIE TORAH AKTIFEER DIE SUB-CONSCIOUSNESS EN CONSCIOUSNESS WAT SAAM DIE SUPER CONSCIOSNESS VAN DIE ADAM KADMON, DIE VYFDE VLAK GEE.

46

DIE EWOLUSIE VAN LEWE HOOFDOEL VAN TORAH…

WANNEER DIE STUDENT VAN DIE TORAH NOU TOEGELAAT IS TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE BEGIN DIE STUDENT DIE VIER WERELDE (ATZILUTH en BRIAH en YITZIRAH en ASSIAH) TE LEER KEN SODAT DIE STUDENT EENDAG DIE VOLWASSE VYFDE WERELD, DIE ADAM KADMON KAN WORD. DIE EWOLUSIE VAN LEWE EN SLEGS LEWE ALLEEN, IS DUS DIE HOOFDOEL EN NIE ENIGE VAN DIE GESPESIALISEERDE MANIFISTASIES VAN LEWE SOOS WYSHEID, KRAG OF SELFS NIE EERS LIEFDE NIE.

DIE STUDENT WAT NOU TOEGELAAT IS TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE, MOET NOU DIE VIER WÊRELDE (ATZILUTH. BRIAH, YITZIRAH, ASSIAH) LEER KEN. LET NOU NET EERS OP NA DIE VOLGENDE; THE WHOLE QUESTION OF THE ANGELS, ARCHONS, AND ELEMENTALS IS A VERY VEXED AND A VERY IMPORTANT ONE FOR THE STUDENT THAT IS NOW ALLOWED TO THE TREE OF LIFE BECAUSE THE PRACTICAL APPLICATIONS TO THE RESULTS IS IMMEDIATE.

CHRISTIAN THOUGHT CAN TOLERATE WITH AN EFFORT THE IDEA OF ARCHANGELS, BUT THE MINISTERING SPIRITS, THE MESSENGERS WHO ARE FLAMES OF FIRE, AND THE HEAVENLY BUILDERS, ARE ALIEN TO THE CHRISTIAN THEOLOGY. ”GOD” ALONE AND IN AN INSTANT, MADE THE HEAVENS AND EARTH. THE GREAT ARCHITECT OF THE UNIVERSE IS ALSO THE BRICKLAYER. BUT NOT SO FOR THE STUDENT THAT IS IN THE TREE OF LIFE (OF REV. 22:14 THAT KNOWS THAT THE LEGIONS OF SPIRITUAL BEINGS ARE AGENTS OF ”GOD’s WILL” (TORAH) AND THE VEHICLES OF CREATIVE ACTIVITIES. IT IS THROUGH THESE THAT THE STUDENT MUST LEARN TO WORK BY THE GRACE OF THEIR RULING ARCHANGEL. BUT AN ARCHANGEL CANNOT BE CONJURED BY ANY SPELL HOWEVER POTENT. RATHER IS IT THAT THAT WHEN THE STUDENT EFFECT AN OPERATION OF THE SPHERE OF A PARTICULAR SEPHIROT, THE ARCANGEL WORKS THROUGH US FOR THE FULFILMENT OF ITS MISSION.

(LET OP DIE GROOT GEHEIM…DIE CHRISTEN DENKE: DIE HERE OF JESUS SAL DIT VIR ONS DOEN… TEENOOR..ONS MOET DIT VIR JESUS OF DIE HERE DOEN …DIE WAARHEID IS… DIE HERE WERK DEUR ONS… ONS MOET DIT VIR DIE HERE DOEN (HERE = LEËRSKARE ARCHANGELS ANGELS ENS. = GODSHOOF)

THE ART OF THE STUDENT IN THE TREE OF LIFE LIES IN ALIGNING HIMSELF WITH COSMIC FORCE (MUST BECOME THE COMIC CHRIST) IN ORDER THAT THE OPERATION HE DESIRES TO PERFORM MAY COME ABOUT AS PART OF THE WORKING OF COSMIC ACTIVITIES (THUS THE STUDENT MUST KNOW THE COSMIC ACTIVITIES OF THE TORAH) IF THE STUDENT IS TRULY PURIFIED AND DEDICATED (SIEN OPENB.22:14) THIS WILL BE THE CASE WITH ALL HIS DESIRES: AND IF NOT TRULY PURIFIED AND DEDICATED HE IS NOT TRUE AND HIS WORD IS NOT A WORD OF POWER.

BOOM VAN DIE LEWE SAMESTELLING

DIE BOOM VAN DIE LEWE IS DUS SAAM GESTEL UIT DIE VYF VLAKKE VAN CONSCIOUSNESS NAAMLIK: (1)ATZILUTH (2) BRIAH (3) YETZIRAH (4) ASSIAH (5) BESIG OM TE WORD… ADAM KADMON (KOMS VAN COSMIESE CHRISTOS) ELKE VLAK HET DUS TIEN SEPHIROT VLAKKE. ELKE SEPHIROT VAN ELKE VLAK HET SY ARCHANGEL IN SY KETHER EN SY ANGELS IN SY BINAH ENS TOT BY SY MALKUT. SO DIE LESER VAN VAN DIE BYBEL WAT DIE VYFDE VLAK, DIE ADAM KADMON VLAK, DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK IS  MOET NOU BAIE SEKER MAAK DAT WANNEER HY DIE HANDBOEK, DIE BYBEL WAT VIR DIE STUDENT VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE BEDOEL IS, DUS DIE STUDENT MET REEDS DIE ONTWIKKELDE VYF VLAKKE VAN DIE SIEL NAAMLIK DIE (NEPHESH en RUACH en NESHAMAH en CHAYAH en YECHIDAH) VLAKKE  DAT HY WEET UIT WATTER VLAK DIE GEDEELTE VAN DIE BYBEL WAT HY LEES  KOM. IS DIT NOU UIT ATZILUTH SE KETHER VLAK? OF ASSIAH SE HOD VLAK WAT DIE BOODSKAP KOM? IS DIT DIE ARCHANGEL VAN KETHER UIT YETZIRAH SE BOODSKAP? AS ‘n LESER VAN DIE BYBEL NIE ‘n WARE VYFDE VLAK ADAM KADMON MET VYF SIELE VLAK VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22;14 IS NIE, IS HY …NOT TRUE AND HIS WORD IS NOT A WORD OF TRUE POWER… DAN IS HY DEEL VAN DIE SEUN WAT HOMSELF BO DIE VADER VERHEF HET EN DIE WÊRELD AANBID HOM AS DIE SEUN BO DIE VADER. HOE KRY HY DIT REG? MAKLIK… BLOK NET DIE HOOFTEMA VAN DIE BYBEL NAAMLIK DIE BOOM VAN DIE LEWE MET DIE …GLO NET IN DIE SEUN …AANBID DIE SEUN… GEEN DRUK VAN TORAH MEER NODIG NIE… NET GLO… MAAR DIE WARE VADER IS DRUK… (TRUE GOD IS PRESSURE)…

47

NUWEJAARSDAG – ROSH HASHANAH

MET ROSH HASHANAH KAN DIE BYBEL STUDENT OP DIE BYBEL SE NUWEJAAR NOU DRIE KEUSES MAAK VAN UIT DRIE VLAKKE WAT HY DIE WARE SKEPPER GAAN DIEN. (1) DIE DIENSKNEG VLAK (SOOS MEM SHIN HEI GEKIES HET OM DIE (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI) TOEGANG TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE BOODSKAP TE BRING. (2) DIE SEUN OF DOGTER? (KIND) VLAK (YAHSHUA) VLAK. (3) PASSIEVOLLE LIEFDEVOLLE BEMINDE VROU EN MAN VLAK – DIE “COMPANION OF THE SOUL”.

DIE TZEDEK (VYFDE WÊRELD OF ADAM KADMON) KAN REEDS AL DRIE VLAKKE BEMEESTER – MAAR NET EEN KIES. HIER VOLG NOU ‘n BAIE GROOT GEHEIM…

DIE VLAKKE (1) DIENSKNEG en (2) SEUN/DOGTER VLAKKE VAL ONDER DIE TORAH SE SE BELONING OF STRAF OOREENKOMS. MAAR DIE VLAK (3) DIE PASSIEVOLLE LIEFDEVOLLE MAN EN VROU “COMPANION OF THE SOUL” VLAK, DUS DIE VYFDE VLAK VAN (ATZILUTH + BRIAH + YETZIRAH + ASSIAH + ADAM KADMON). ADAM KADMON VAL NIE MEER ONDER DIE VOORWAARDES VAN DIE BELONING OF STRAF VAN DIE TORAH NIE, MAAR WEL ONDER DIE VERGIFFENIS WAT DIE MAN (EGGENOOT) AAN SY VROU (EGGENOTE) GEE OMDAT HULLE NOU GELYKE “COMPANIONS OF THE SOUL” IS. LET NOU BAIE MOOI OP NA DIE GROOT GEHEIM – HIERDIE IS NIE DIE VALS CHRISTENDOM GENADE SONDER TORAH VERGIFFENIS NIE, WANT DIE CHRISTENDOM IS MAAR NOG VLAK (2) DIE SEUN VLAK, WAAR DIE TORAH NOG GELD.

DIE VALS SEUN WAT HOMSELF BO DIE VADER YAH STEL BLOKKEER DIE NUWEJAAR VAN DIE BYBEL KEUSES BY VLAK (2) DIE SEUN/DOGTER VLAK, WAAR DIE TORAH NOG GELD EN DIE SEËN OF BELONING EN STRAF NOG GELD. MAAR DIE VALS SEUN BEDWELM ALMAL MET DIE GROOT LIEG DAT DIE VLAK (2) DIE SEUN/DOGTER VLAK AL REEDS DIE VLAK (3) DIE MAN EN VROU COMPANION OF THE SOUL VLAK BEREIK HET WAAR DIE TIPE VERGIFFENIS SOOS TUSSEN DIE MAN EN SY VROU, DUS TWEE GELYKE SIELE FUNKSIONEER. DIE WÊRELD HET NOG NIE DIE VLAK (3) BEREIK NIE. DIE WÊRELD BEVIND HOMSELF NOG IN VLAK (2). DIE CHRITENDOM IS GEBLOK BY VLAK (2). HULLE HET DIE SEUNVLAK (2) BO DIE VADER EN MOEDER VLAK (3) GESTEL. HULLE AANBID JESUS DIE SEUN BO DIE VADER. MAAR INTUSSEN PAS HULLE DIE VLAK (3) SE VERGIFFENIS REËLS FOUTIEWELIK TOE. DUS PEN DIE OPTREDE HULLE VAS BY DIE STRAFGEDEDEELTE VAN DIE TORAH WAT NOG VIR VLAK (2) DIE SEUNSVLAK GELD. SO BEREIK HULLE NOOIT VLAK (3) DIE PASSIEVOLLE LIEFDEVOLLE HUWELIK TUSSEN COMPANION OF THE SOUL VLAK NIE… EN HOU DUS NIE DIE HUTTEFEES NIE EN ONTVANG NIE REËN NIE, ONTVANG NIE DIE WAARHEID NIE, WANT HULLE SIT SALIG VASGEVANG IN DIE 25 DES JESUS VALS SEUN LEUEN…

DUS FUNKSIONEER DIE MAN EN VROU COMPANION OF THE SOUL, AS HOOF VAN DIE HUISHOUDING MET HULLE HUISHOUDING REËLS (TORAH) WAT HULLE BEPAAL, EN DIE SEUN/DOGTER EN DIENSKNEGTE TREE OP VOLGENS HULLE REËLS (TORAH) MET BELONING WANNEER HULLE DIT NAKOM EN STRAF WANNEER HULLE DIT NIE NAKOM NIE.

NIEMAND WAT FLIPPIE VUURHOUDJIE MET SY PADDA IN DIE WATER WAT STADIG VERHIT WORD glo nie… Net soos nou met die BAIE BELANGRIKE NUWEJAAR EN YOM KIPUR EN SUKOT WAT DIE BOERENASIE MOET HOU OM DIE REËN (GROTER CONSCIOUSNESS) TE ONTVANG. NIEMAND GLO NOG STEEDS DUIMPIE VAN FLIPPIE VUURHOUTJIE SE STORIE NIE. MAAR STORETJIE MOET VERTEL WORD SODAT DUIMPIE NIE EENDAG BESKULDIG KAN WORD DAT HY NIE DIE VOLK MET DIE DIAMANT HARDE VOORKOPPE GEWAARSKU HET NIE…

48

VERSKIL TUSSEN DIE EERSTE TORAH EN TWEEDE TORAH

MOSHE (MEM SHIN HEI) ONTVANG DIE EERSTE TORAH IN DIE MERKABAH (DIE KOPPELING VORTEX) (DIE EL-I-YAH) = (ELOHIM en YAH IN DIE -I- of VAV of -EK- SAAMGEVAT AS 3-IN-EEN = MIDDELAAR en ADONY en MELEK) BENE YISRAEL.

DIE EERSTE TORAH IS DUS GEGEE DEUR DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WAT (MEM SHIN HEI) BY DIE BRANDENDE BOS SY OPDRAG GEGEE HET; DUS MOET DAAR NOU MOOI OPGELET WORD DEUR DIE STUDENT SODAT DIE GEHEIM RAAK GESIEN KAN WORD. DIE EERSTE TORAH WORD GEGEE VIR DIE LESER VAN DIE BYBEL WAT REEDS SY VYF SIELE VLAKKE (NEPHESH plus RUACH plus NESHAMAH plus CHAYAH plus YECHIDA) ONTVANG HET, ASOOK DIE VYF VLAKKE (ATZILUTH plus BRIAH plus YETZIRAH plus ASSIAH plus ADAM KADMON) BEREIK HET; EN DUS AS (YUD) BOSELF DIREK MET (ALEPH) IN KETHER KAN KOMMUNIKEER. SO DIT IS DIE VLAK VAN INHOUD VAN DIE EERSTE TORAH.

DIE EERSTE TORAH KOMMUNIKEER NET MET EEN WAT REEDS DIE ADAM KADMON (VOLLEDIGE DRIE IN EEN KOSMIESE MASHIACH) VLAK BEREIK HET. DIE EEN WAT REEDS DIE CONSCIOUSNESS ONTVANG HET WAT VOLDOENDE IS OM DIE EERSTE TORAH TE KAN VERTEER (METABOLISEER DUS KATABOLISEER EN ANABOLISEER) DUS DIE EEN WAT NIE ROND GEHOEREER HET MET ANDER ”GODE” NIE – SOOS DIE GOUE KALF NIE – DIE 25 DES. JESUS GOD NIE. WANT DIE HOEREERDERY MET ANDER ELOHIYM BLOKKEER DIE ONTWIKKELING VAN DIE VYF SIELEVLAK IN DIE LIGGAAM OF MIKROPOSIPOS EN DUS OOK DIE ONTWIKKELING VAN DIE VYF VLAKKE WÊRELDE VERSKIL TUSSEN DIE EERSTE TORAH EN TWEEDE TORAH… MOSHE (MEM SHIN HEI) ONTVANG DIE EERSTE TORAH IN DIE MERKABAH (DIE KOPPELING VORTEX) (DIE EL-I- YAH) = (ELOHIM en YAH IN DIE -I- of VAV of -EK- SAAMGEVAT AS 3-IN- EEN = MIDDELAAR en ADONY en MELEK) BENE YISRAEL.

DIE EERSTE TORAH IS DUS GEGEE DEUR DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WAT (MEM SHIN HEI) BY DIE BRANDENDE BOS SY OPDRAG GEGEE HET. DUS MOET DAAR NOU MOOI OPGELET WORD DEUR DIE STUDENT SODAT DIE GEHEIM RAAK GESIEN KAN WORD!  DIE EERSTE TORAH WORD GEGEE VIR DIE LESER VAN DIE BYBEL WAT REEDS SY VYF SIELE VLAKKE (NEPHESH plus RUACH plus NESHAMAH plus CHAYAH plus YECHIDA) ONTVANG HET, ASOOK DIE VYF VLAKKE (ATZILUTH plus BRIAH plus YETZIRAH plus ASSIAH plus ADAM KADMON) BEREIK HET EN DUS AS (YUD) BOSELF DIREK MET (ALEPH) IN KETHER KAN KOMMUNIKEER. SO DIT IS DIE VLAK VAN INHOUD VAN DIE EERSTE TORAH.

DIE EERSTE TORAH KOMMUNIKEER NET MET EEN WAT REEDS DIE ADAM KADMON (VOLLEDIGE DRIE IN EEN KOSMIESE MASHIACH) VLAK BEREIK HET. DIE EEN WAT REEDS DIE CONSCIOUSNESS ONTVANG HET WAT VOLDOENDE IS OM DIE EERSTE TORAH TE KAN VERTEER (METABOLISEER DUS KATABOLISEER EN ANABOLISEER) – DUS DIE EEN WAT NIE ROND GEHOEREER HET MET ANDER ”GODE” NIE. SOOS DIE GOUE KALF NIE. DIE 25 DES. JESUS GOD NIE. WANT DIE HOEREERDERY MET ANDER ELOHIYM BLOKKEER DIE ONTWIKKELING VAN DIE VYF SIELEVLAK IN DIE LIGGAAM OF MIKROPOSIPOS EN DUS OOK DIE ONTWIKKELING VAN DIE VYF VLAKKE WÊRELDE VAN DIE MAKROPOSIPOS. DIE HUWELIK VAN DIE VYFDEVLAK (HEI) ADAM KADMON WÊRELD MET SY VYFDEVLAK (HEI) SIEL KAN DUS NIE PLAASVIND NIE. DIE ATIK YOMIN FAMILIE TIPE HUWELIK…

SO MET DIE 25 DES. KERSGEES VALS GOD HOERERY, VERLOOR DIE KANDIDAAT NOU SY ERFPORSIE, SY ADAM KADMON LIGGAAM EN SY VYF SIELE EN SY CONSCIOUSNESS OM DIE EERSTE TORAH TE VERTEER. HY MOET UITGEWIS WORD MAAR DIE DRIE-IN-EEN (MOSHE plus ELIYAH plus YAHSHUA) SMEEK DAT DIE HOER MET DIE 25 DES GOUE KALF NOG ‘n KANS MAG KRY. MAAR SY CONSCIOUSNESS KAN NOU NIE MEER DIE EERSTE TORAH BEMEESTER NIE EN DUS MOET DIE HOEREERDER NOU ‘n TORAH KRY WAT BY SY VERLAAGDE IK BREIN PAS.

DAAROM SAL AL DIE WAT DIE (DRIE-IN-EEN) (MIDDELAAR plus ADONY plus MELEK) OP DIE BERG VOOR INGESTAAN HET, DIE HUTTEFEES HOU OMDAT HULLE EERS WEER DIE CONSCIOUSNESS MOET TERUGKRY OM SODOENDE DIE EERSTE TORAH TE MAG TERUGKRY…

DAAROM OFFER DIE WAT REEDS DIE EERSTE TORAH BEMEESTER HET DIE OFFERS DIE EERSTE 7 DAE VAN DIE SUKAH VIR DIE 72 ANDER NASIES; DIE WAT NIE DIE EERSTE TORAH BEMEESTER HET NIE. EEN NASIE VIR ELKEEN VAN DIE NAAM VAN 72 WAT UITGELEI IS DEUR DIE KOLOMME WAT DIE 72 DRIE LETTER NAME OPMAAK. ALMAL SAL DIE HUTTEFEES SUKOT HOU. ALMAL SAL DIE NAAM VAN 72 EER…

WANT DIE NAAM VAN 72 IS DIE NAAM WAT DIE CONSCIOUSNESS BRING SODAT DIE BREIN BEVRUG KAN WORD OM DIE EERSTE TORAH TE KAN BEMEESTER, SODAT DIE BELOOFDE LAND, DIE ADAM KADMON LAND, THE WORLD TO COME, DIE MESIAANSE TYD, BINNE GEGAAN KAN WORD. DIE BENE YISRAEL KON DIE BELOOFDE LAND DADELIK INGAAN AS HULLE NIE DIE BLOKKERENDE VALS SEUN BEGIN AANBID HET NIE, DIE EEN WAT DIE BYBEL HALFPAD STOP EN NIE TOELAAT DAT DIE BYBEL VOLLEDIG TOT BY OPENBARING VAN YOCHANAN 22::14 SE BOOM VAN DIE LEWE BESTUDEER WORD NIE; DIE DEUR TOT DIE EERSTE TORAH INGEGAAN WORD NIE…

DIE NAAM VAN 72 NEEM DIE EEN WAT DIE BYBEL BESTUDEER VANAF MALKUTH NA YESOD, VANAF DIE VAV ONDERSELF CONSCIOUSNESS NA DIE YUD BOSELF CONSCIOUSNESS, VANAF EGIPTE DEUR DIE WOESTYN NA KANAAN DIE BELOOFTE LAND, VANAF TIPHARETH DEUR DIE GROOT BLOKKASIE NA KETHER. DIE GROOT BLOKKASIE WAT OORKOM MOET WORD IS DIE VOLGENDE GEHEIM:-

DIE BLOKKASIES TUSSEN YUD (IN YUD HEI VAV HEI) EN ALEPH (IN ALEPH HEI VAV HEI)TUSSEN DIE (1) SEUN (2) DIENSKNEG (GESKEPTES) EN (3) DIE HUWELIKSPAAR COMPANION OF THE SOUL HUWELIK) DIE SKEPPER.

DIE ELOHIM = IN THE WORD (ELOHIM) WE FIND THE TRUE KEY. (ELOHIM) IS TRANSLATED”GOD”IN BOTH AUTHORIZED AND REVIZED VERSION OF THE BIBLE. BUT IT REALLY OUGHT TO BE TRANSLATED (GOD AND GODDESS) = (MARRIED COUPLE) (VLAK 3 COMPANION OF THE SOUL) – FOR ELOHIM IS A FEMININE NOUN WITH A MASCULINE PLURAL TERMINATION AFFIXED. THIS IS AN INCONTROVERTIBLE FACT IN ITS LINGUISTIC ASPECT AT ANY RATE, AND IT IS TO BE PERSUMED THAT THE VARIOUS AUTHORS OF THE BOOKS OF THE BIBLE KNEW WHAT THEY MENT, AND DID NOT USE THIS PECULIAR AND UNIQUE FORM WITHOUT GOOD REASON.

indexAND THE SPIRIT (RUACH) OF THE MALE AND FEMALE CONJOINED PRINCIPLES MOVED UPON THE SURFACE OF THE FORMLESS AND MANIFESTATION TOOK PLACE… (NUWE ONGEMANIFISTEERDE IN KETHER MANIFISTEER) DUS IS DIT NET DIE ELOHIM (MANLIK EN VROULIK EN ENKELVOUD EN MEERVOUD) WAT SKEP DEUR DIE MANLIK WAT DIE VROULIK BEVRUG EN DIE VROULIK WAT BAAR) EN DIE ELOHIM SÊ: KOM DAT ONS= (MANLIK EN VROULIK ENKELVOUD EN MEERVOUD) DIE ADAM SKEP NA ONS BEELD SODAT DIE ADAM KAN “EVOLVE” TOT GELYK AAN ONS. (AS ELOHIM LIKE ELOHIM BUT NOT ELOHIM) = DIE FASE 3 VAN 1 KNEG 2 SEUN/DOGTER 3 PASSIEVOLLE HUWELIK COMPANION OF THE SOUL FASE.

NOU VOLG DIE GROOT GEHEIM TUSSEN STAPPE 1+2 EN STAP 3… IF WE WANT EQUILIBRIUM (STAP 3) INSTEAD OF OUR PRESENT CONDITION OF UNEQUAL STRESSES (STAP 1+2, KNEG + SEUN/DOGTER) WE MUST WORSHIP THE (ELOHIM) NOT THE MANLY ALONE LIKE YAHWEH OR YEHOVAH… DUS NIE DIE MANLIKE GOD ALLEEN NIE MAAR DIE EENHEID VAN MANLIK EN VROULIK IN EEN EN BAIE), HIERDIE IS ‘n ENORME GROOT BEGRIP UIT DIE EERSTE TORAH OM TE BEMEESTER.

UIT DIE BEGRIP VAN DAT (ELOHIM) DIE KORREKTE CONSCIOUSNESS NA VORE BRING, BESEF ONS OOK DAT DIE BESKRYWING VAN (VADER) IN DIE TWEEDE TORAH DUS VERANDER MOET WORD NA (ELOHIM) IN DIE EERSTE VERLORE TORAH WAT ONS NOU PROBEER HERSTEL. ONS PROBEER DIE STUKKEND GEGOOIDE EERSTE TORAH NOU HERSTEL. DUS MOET DIE VALS BEELD VAN ‘n HUWELIKSLOSE NET MANLIK ALLEEN (YAHSHUA) OOK VERWYDER WORD EN VERVANG WORD MET DIE BINNE DIE HUWELIK YAHSHUA GESIN. DIE (ELOHIM) SEUN EN DOGTER EENHEID BEELD VAN DIE (ELOHIM) VADER EN MOEDER EENHEID BEELD. DIE EERSTE HERSTELDE TORAH MOET DUS SOOS VOLG LEES: AS JY ONS DIE ELOHIM KIND GESIEN HET, HET JY ONS ELOHIM OUER IN DIE “HEMEL” GESIEN…

SO LIEFHET. (WAT SE GEBLÊR VAN SKAPE HOOR EK? WAT MAAK DIE AMALEK KONING HIER NOG LEWENDIG?

49

TYD TUSSEN ROSH HASHANAH EN YOM KIPPUR…

DIE TIEN DAE TUSSEN ROSH HASHANAH EN YOM KIPPUR IS ELOHIM MAKLIKER BEREIKBAAR DEUR DIE STUDENTE VAN DIE TORAH. DIE GEBREEKTE EERSTE TORAH SE INHOUD IS BESKIKBAAR VIR DIEGENE WAT DAN DAARNA SOEK. MEM SHIN HEI HET DIE TWEEDE TORAH OP YOM KIPPUR ONTVANG. DIE EERSTE TORAH WAS DEUR ELOHIM SELF GESKRYF EN ONDERTEKEN EN DIE TWEEDE TORAH IS DEUR MEM SHIN HEI GESKRYF EN SLEGS DEUR ELOHIM ONDERTEKEN. DIE EENHEID, DIE INTIEME COMPANION OF THE SOUL EENHEID WAT DIE TWEEDE YOM KIPPUR TORAH BRING, IS NIE DIESELFDE PASSIEVOLLE EENHEID VAN DIE EERSTE TORAH NIE. DIE WARE PASSIEVOLLE COMPASSION OF THE SOUL HUWELIK VAN DIE EERSTE TORAH WORD NIE DEUR DIE TWEEDE TORAH VAN YOM KIPPUR BEREIK NIE, MAAR AL MEER VAN DIE EERSTE TORAH SE INHOUD SAL BEKEND RAAK SOOS WAT DIE “THE WORLD TO COME”, DIE MESSIAANSE TYD, DIE VYFDE VLAK ADAM KADMON TYD, NADER KOM.

DIE TIEN DAE TUSSEN ROSH HA SHANAH EN YOM KIPPUR STAAN BEKEND AS: DIE TIEN DAE VAN (TESHUVAH/ REPENTANCE).DIT DUI DUS DIE 10 DAE TUSSEN DIE GEE VAN DIE EERSTE TORAH EN DIE GEE VAN DIE TWEEDE TORAH. 10 SEPHIROT IS VANAF MALKUTH TOT KETHER OF DIE VOLLEDIGE BOOM WAAR MALKUTH DIE KETHER IS VAN DIE VORIGE BOOM. DUS DUI (TESHUVAH/REPENTANCE) DIE VERGIFFENIS AAN VAN DIE VERSKIL VAN DIE TWEEDE YOM KIPPUR TORAH OF BOOM EN DIE ROSH HASHANAH EERSTE TORAH BOOM. DUS DIE WESE VAN DIE TWEEDE TORAH EN DIE WESE VAN DIE EERSTE TORAH. DIE WESE VOOR DIE GOUE KALF SONDE EN DIE WESE NA DIE GOUE KALF SONDE. STORETJIE HET REEDS GESTORIE OOR WIE DIE GOUE KALF IS. LET DUS MOOI OP DAT DIE (TESHUVAH BEROU/VERGIFFENIS) TUSSEN DIE EERSTE TORAH INHOUD EN TWEEDE TORAH INHOUD STREK MAAR DIE TWEEDE TORAH ALLEEN, DIE GOUE KALF TORAH VERGEWE VAN SONDE (DUS NAGEMAAKTE) KLUG, GLAD NIE DIE WARE TIEN DAE (TESHUVAH/REPENTANCE) IS NIE. ONS MOET DIE EERSTE TORAH WEER ONTDEK, VIND, OPSPOOR. SODAT ONS DIE VERSKIL TUSSEN ROSH HASHANAH EN YOM KIPPUR KAN HERSTEL…

DUS DIE WARE VERGIFFENIS, DIE HERSTEL VERGIFFENIS, DIE TESHUVAH VERGIFFENIS WAT DIE TWEEDE TORAH TERUG HERSTEL NA DIE EERSTE TORAH TOE. DIE MANLIKE ALLEEN YUD HEI VAV HEI HERSTEL NA MANLIK EN VROULIK SINGULARITY EN PLURALITY ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) TOE. SO AAN DIE EINDE VAN DIE TIEN DAE VAN TESHUVAH OP DIE EINDE VAN YOM KIPPUR, BEVESTIG ONS SEWE KEER DAT DIE HEILIGE NAAM (ALEPH HEI YUD HEI) IS GELYK AAN DIE HEILIGE NAAM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) DUS (EK IS) = (ALEPH HEI YUD HEI) (ALOHYM) DUS WERK (LOVINGKINDNESS) EN (STRICT JUSTICE) SAAM OP YOM KIPPUR DIE (ATONE- MENT / AT-ONEMENT) DAG. DIE 24 UUR (VASDAG VAN WATER EN VOEDSEL) DUS DIE DAG WORD DIE FISIESE SIEL DIE (NEPHESH) OOK VOLGENS DIE TESHUVAH PROSES HANTEER. DIE LEWER GESETELDE SIEL.

DAAR IS OOK DIE HART GESTELDE SIEL DIE (RUACH) EN DIE ”MIND” BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS) GESETELDE SIEL DIE (NESHAMAH) DIT IS DIE DRIE SIELE DEEL VAN DIE LIGGAAM. DAAR IS NOG DIE (CHAYAH) SIEL EN DIE (YECHIDAH) SIEL, DIE BINNELIG EN BUITE RONDOM LIG.

AL VYF SIELE MOET HERSTEL WORD EN AL VYF VLAKKE (ATZILUTH. BRIAH. YETZIRAH. ASSIAH (ADAM KADMON) MOET HERSTEL WORD. DIE EERSTE TORAH MOET GEVIND WORD. WANT DIE WARE SKEPPER EN DIE TORAH IS EEN EN INDIEN ONS DIE WARE SKEPPER SE WARE BEELD WIL WEES MOET ONS DIE WARE SE TORAH WEES…

SOULMATES

images.jpg mirrorDIE ONTWIKKELING VAN DIE SIEL… DIE EEN SIEL MANIFISTEER AS TWEE HALWE SIELE EEN AS MANLIKE LIGGAAM EN EEN AS VROULIKE LIGGAAM, WAT ELKEEN WEER AS SPIRITUELE KAN OPTREE AS MANLIK OF VROULIK IN ELKE LIGGAAM. DIE ONVERANDERLIKE IN DIE ONGEMANIFISTEERDE KAN IN KETHER VERWYS WORD NA DIE STOMP WAT NET BINNE GLOEI. OOK GENOEM (HEI VAV YUD HEI.) (HAVAYAH).

DIE MEERVOUD NAAM (ELOKIM) MET DIE (KAPH) FUNKSIONEER OP DIE STADIUM WANT (HEI VAV YUD HEI) BESIT REEDS BEIDE (HEI ‘s) DUS (HEI) BEGIN (AL HEI 5 SIELE EN LIGGAME) VIR DIE (VAV ONDERSELF) EN DIE (YUD) BOSELF DUS (HEI VAV YUD HEI) (HAVAYAH) BAIE HEILIGE NAAM VAN EERSTE TORAH OM TE BEMEESTER. OOK SO DIE (ELOKEEM) NAAM VOORDAT DIE (ELOHEEM) NEEM BEKEND GEMAAK WORD.

47f7337945af80f3d4b3848d73817cf8DIE (SOULMATE WORD IN DIE NAAM VAN 72 BESKRYF AS (SHIN ALEPH HEI) DUS DIE GROOT GEHEIM VAN DIE SIEL VLAM UIT DIE SIEL KOOL WAT NOU DIE MALKUT NA DAAT LEWENSGROEI ONDERVINDING GAAN OPDOEN. DIE SHIN MET DRIE BENE (DIE STOMP MET DRIE VLAMME) KRY NOU NOG ‘n BEEN (VLAM) BY. DUS DIE LEWENS ONDERVINDING KENNIS (DAAT) BY. DIE TWEE SOULMATES (SHIN ALEPH HEI) HET OOK DIE (ALEPH) WAT OPGEBOU IS DEUR (YUD BO EN YUD ONDER EN VAV WAT YUDS KOPPEL) DUS WATERS BO EN WATERS ONDER) EN DAN IS DAAR WEEREENS DIE (HEI) FAKTOR. DIE (HEI) VYF SIELE EN 5 VLAKKE VAN “WERELDE” WAT BEREIK MOET WORD. DIE SIEL GROEI IN DIE DUALISTIESE WRELDE KAN OP TWEE MANIERE PLAASVIND..(1) DIE MAKLIKER TORAH DOEN PAD OF… (2) DIE SWAAR EN AAKLIGE GEEN TORAH PAD, DIE OORLOG EN HAAT EN MOORD EN ELLENDE PAD. DIE TWEE KEUSES IS NOU IN DIE PAD VAN DIE BOERENASIE (BENE YISRAEL). KIES DIE BOERENASIE NOU DIE TORAH SE TIEN DAE VAN TESHUVAH VERGIFFENIS, DIE HUTTEFEES SE TIEN DAE VANAF ROSH SHANAH TOT YOM KIPPUR OF KIES DIE BOERENASIE DIE TORAHLOSE VALS KLUG VAN DIE 25 DES JESUS GOD SE GLO NET EN JY IS VERGEWE? AS DIE OPSIE KORREK IS, HOEKOM WORD DIE BOERENASIE SO VERMOOR? WORD WAKKER O BOERVOLK… KIES DIE WARE TORAH… HOU DIE HUTTEFEES…

 50

YOM KIPPUR

YOM KIPPUR IS VANJAAR IN SEPT. VANAF DINSDAGAAND 11de TOT WOENSDAGAAND DIE 12 de. DIT IS ‘n VASDAG VAN WATER EN VOEDSEL. DIT IS ‘n BAIE HEILIGE DAG WANT DIT IS DIE ENIGSTE DAG IN DIE JAAR. HOEKOM?  HIER VOLG DIE REDE:

PROFEET MALACHI: RETURN TO ME AND I WILL RETUN TO YOU… DURING THE YEAR, BUT ON YOM KIPPUR: THE ORDER IS REVERSED: ELOHYM INITIATES THE PROSES AND PURIFIES US WITH THE LIGHT OF DAAT. THEN WE CONTINUE AND PURIFY OURSELVES THROUGH REPENTANCE. FINALLY ELOHYM COMPLETES OUR PURIFICATION FROM ABOVE; EVEN THE GRAVE TRANSGRESSIONS FLAWING THE HIGHER LEVELS OF OUR SOUL (CHAYAH AND YECHIDAH) WHICH WE CANNOT REPAIR DURING THE YEAR, ARE RECTIFIED IN YOM KIPPUR THROUGH THE PURE WATERS OF THE DIVINE.

DAAROM EINDIG ONS YOM KIPPUR DEUR 7 KEER TE BEVESTIG DAT: (ALEPH HEI YUD HEI) = (ALEPH LAMED HEI YUD MEM). SO DIE TOEGANG TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE INSIG SOOS VERKRY UIT DIE DAAT SE KENNIS VAN LEWE EN LEWENS OORTREDINGS, OPENBAAR DIE GEHEIM DAT DIE ELOHIM (NATUUR) PILAAR EN DIE (YHVH) ADAM PILAAR DIESELFDE IS. ONS LEWE HIER  KAN TWEE DOELWITTE REALISEER. ONS LEWE KAN DIE LEWENDE LIG NOG MEER VERDOESEL OF ONS LEWE KAN DIE LEWENDE LIG BAIE MEER VERHELDER. DIE IDEAAL IS OM DIE LIG TE VERHELDER. DIE VERDOESELING VAN DIE LIG STAAN OOK BEKEND AS ”SONDE” OF: OORTREDINGE. DAAR IS EGTER OOK ‘n GROOT GEHEIM HOEKOM DIE OORTREDING KAN PLAASVIND EN HOEKOM DAAR SELFS ‘n SPIRIT OF FOLLEY BESTAAN OM DIE OORTREDINGE AAN TE HELP.

WANNEER EEN OORTREE EN DIE LEWENSLIG MEER VERDUISTER EN BESEF WAT JY DOEN, EN DAN BEROU KRY EN DIE VERDUISTERING PROSES NOU OMDRAAI MET DIE DAAT LEWENS ONDERVINDING, DAN IS EEN MEER WERD AS DIE EEN WAT NIE DIE LES GELEER HET NIE. WANNEER EEN DAN OOK GELEER HET OM DIE SPIRIT OF FOLLEY TE VERMY, HET EEN OOK NOG BAIE BY GELEER. SO DIE VIERDE VLAM VAN DIE DRIEBEEN VLAM SHIN WORD NOU DEEL VAN SHIN AS DIE VIERBEEN SHIN DUS DIE SHIN VAN ”THE WORLD TO COME”OF MESSIAANSE TYD OF ADAM KADMON TYD.

SO DIE YOM KIPPUR HEILIGE DAG WAT DIE ROSH HASHANAH VOLG EN DIE SUKOT (HUTTEFEES) VOORUIT LOOP DUI OP DIE VOLGENDE TESHUVAH VERGIFFENIS: SINCE NATURE IS THE GARMENT OF INFINITE LIGHT OF CREATION, AS SOON AS YOU HAVE THE RESOLVE TO BELIEVE YOU BEGIN TO PERCEIVE THE TRUTH (AMET) (ALEPH MEM TAV). WHEN YOU REALIZE THAT YOU DID SOMETHING THAT ELOHIM DISAPPROVES OF, AND RESOLVE NEVER TO DO IT AGAIN, YOU HAVE REPENTED OUT OF AWE. BUT WHEN YOU REPENT OUT OF LOVE, YOU SUDDENLY UNDERSTAND THE REASON FOR YOUR TRANSGRESSION THAT YOU DID NOT HAVE THE CLEAR FAITH THAT ALL CREATON IS ELOHIM’S LIGHT. INSTEAD OF REVEALING ELOHIM’S LIGHT, YOU ADDED TO ITS CONCEALMENT. IF YOU REACH THIS LEVEL OF UNDERSTANDING YOUR TRANSGRESSIONS ARE COUNTED AS MERITS. FOR PRECISELY BY CONTEMPLATING THE REASON OF THE TRANSGRESSIONS YOU AQUIRE THIS RADIANT FAITH. HAD YOU NOT TRANSGRESSED IN THE FIRST PLACE, YOU WOULD NEVER HAVE COME TO THE REALIZATION THAT ALL CREATION IS DIVINE LIGHT.

SO HIERDIE TOON DIE ENORME GROOT WAARHEID IN KONTRAS MET DIE ENORME LEUEN VAN DIE VALS GOUE KALF VERGIFFENIS VAN SONDE LIEG…

images (3)GESEËNDE HEILIGE YOM KIPPUR! MAG ELKEEN SY ONDERSELF ALLEEN CONSCIOUSNESS, DIE CHESED GEBURAH TIPHARET ONDERSTEBO DRIEHOEK BINNE DIE ONDERSELF NOU OMSWAAI NA DIE (CHESED GEBURAH DAAT) DRIEHOEK IN DIE BOSELF. DUS DIE VIERDE DOOD OF OORGANG VAN DIE SEWE KEER SE DOOD OF OORGANGSFASES WAT MOET PLAASVIND OM DIE TOTALE BOSELF VOOR DIE TROON KRAG EN HEERLIKHEID (GEBURAH EN CHESED VAN DIE DAAT BOSELF DRIEHOEK) TE BELEEF. MAG ELKEEN SE CONSCIOUSNESS VAN DIE ONDERSELF ALLEEN VANDAG AFGESTERF WORD EN DIE BOSELF CONSIOUSNESS VANDAG GEBORE WORD.  MAG ELKEEN VANDAG DIE SEWENDE FASE DUS DIE DOOD EN GEBOORTE FASE VAN DIE PERFEKTE BOSELF VOOR DIE WARE TROON BELEEF.

ELKEEN WAT VANDAG, DIE HEILIGE YOM KIPPUR EER EN HOU EN DOEN DEUR NIKS VAN DIE ONDERSELF OPTREDES TE DOEN NIE. ONDERSELF OPTREDES SOOS EET EN DRINK EN WERK EN ONDERSELF GEDAGTES ENS. KONSENTREER AL DIE CONSCIOUSNESS OP DIE BOSELF. WEES GEREED VIR DIE ONDERSELF CONSCIOUSNESS DOOD EN DIE BOSELF GEBOORTE VANDAG. VANDAG WORD ELKEEN WAT DIE DAG EER EN HOU BYGESTAAN OM SY CHAYAH EN YECHIDAH SIELEVLAKKE OOK TE BEMEESTER. SO OOK AL VYF WÊRELDE – DIE ASSIAH, YETZIRAH, BRIAH, ATZILUTH EN NUWE ADAM KADMON.

MAG ELKEEN WAT VANDAG EER VANAAND SEWE KEER JUIG VOOR DIE TROON VAN DIE ALLERHOOGSTE ELOHIM. GESEËNDE YOM KIPPUR..!

47f7337945af80f3d4b3848d73817cf8DIE VORIGE BENADERING VAN YOM KIPPUR IS NET VANAF DIE “SOMETHINGNESS” OF GESKEPTE OF GEMANIFESTEERDE KANT AF VOOR KETHER DIE TROON. MAAR NOU MOET DAAR OOK DIE KANT VAN DIE “NOTHINGNESS” DIE ONGEMANIFESTEERDE AAN DIE ANDERKANT VAN DIE KETHER OF TROON SE KANT OF BENADERING OP YOM KIPPUR BESKRYF WORD. DIE STOMP WAT GLOEI; DIE ONVERANDERLIKE SKEP ‘n VLAM OF FLAME WAT WEL VERANDERLIK IS. HAVAYAH ELOHIM SKEP DUS MET 22 LETTERS DIE VLAM. WANNEER EEN DIE VLAM SE 22 LETTERS SKEPPING BEMEESTER HET, STAAN DIE EEN BEKEND AS ATAH (DIE EEN WAT VANAF ALEPH TOT TAV MET HEI BEMEESTER HET) – DUS HAVAYAH (HEI VAV YUD HEI) SE VAV ONDERSELF EN YUD BOSELF ELKEEN MET SY EIE HEI, HET NOU ALEPH TOT TAV MET HULLE HEI BEMEESTER (ATAH) EN RAPPORTEER NOU TERUG BY DIE TROON HOE DIE NUWE SKEPPING AS NUWE ADAM KADMON EN OOREENSTEMMENDE KOSMOS WERK.

DIE ONGEMANIFESTEERDE LEER DAN MEER VAN DIE GEMANIFESTEERDE (DIE GLOEIENDE STOMP LEER MEER VAN DIE VIERDE VLAM). DIE DRIEBEEN SHIN SE STOMP LEER MEER VAN DIE VIERBEEN STOMP; DIE DRIEBEEN SHIN TEL 300 DIE VIERBEEN SHIN TEL 400. EN TAV IS 400. DUS VOLTOOI DIE VIERBEEN SHIN SE 400 NOU DIE ALEPH TAV SE 400 AS ATAH. BARUCH ATAH…ADONY MELEK MALKUT…

ONTHOU HIERDIE IS NIE ONDERSELF FEITE NIE, HIERDIE IS MAAR NET OEFEN APPARAAT VIR DIE ONDERSELF CONSCIOUSNESS OM DIE BOSELF CONSCIOUSNESS TE BEMEESTER…

51

DIE BOSELF EN ONDERSELF

THE HIGHER SELF HAS A COSMIC RELATIONSHIP (DAAROM IS DIT DIE VOLLEDIGE KOSMIESE CHRISTOS) BY MEANS OF THE LOGOIDAL INPRINT ON THE DIVINE SPARK. THE LOWER SELF, HAVING A TERRESTRIAL RELATIONSHIP, SEES ALL THINGS IN RELATION TO BIRTH AND DEATH (DAAROM MOET DIE ONDERSELF DIE 7 DODE EN GEBOORTES ONDERGAAN OM DIE BOSELF TE BEREIK) BEGINNING AND ENDING. SO LONG AS CONSCIOUSNESS DWELLS IN THE SENSES, IT WILL VIEW THINGS FROM THE STANDPOINT OF THE SENSES, OF PAIN AND PLEASURE, BEGINNING AND ENDING.  BUT WHEN RISEN TO THE ELEVATION OF COSMIC THINGS, IT WILL SEE ALL THINGS IN RELATION TO EVOLUTION, TO THE CURVE THAT COMES ROUND THE WHOLE CIRCLE, NOT TO THE STRAIGHT LINE OF THE PARTITION IN FINITENESS.

rings-of-harmony-298x300THE PERSONALITY IS WHAT IT IS BY VIRTUE OF THE LAW OF LIMITATION. THE INDIVIDUALITY IS WHAT IT IS BY VIRTUE OF THE LAW OF THE NATURE OF THE COSMOS, AND THE LADDER FROM THE PERSONALITY TO THE INDIVIDUALITY HAS SEVEN RUNGS AND THESE RUNGS ARE THE SEVEN DEATHS, FOR IT IS THE LAW OF LIMITATION THAT BRINGS TO BIRTH, BUT IT IS THE LAW OF DEATH THAT BRINGS TO LIFE. FOR BIRTH IS DEATH AND DEATH IS BIRTH. SO DOOD BRING LEWE OP DIE VOLGENDE VLAK. ELKEEN MOET DUS SY EIE DOOD EN LEWE VLAKKE DEURGAAN. IEMAND ANDERS KAN DIT NIE VIR EEN DOEN NIE, WANT DAN HET EEN NIE SELF DIE DAAT LEWENS EN DODE ONDERVINDING SELF OPGEDOEN NIE. DIE SEWE DODE, STERFTES EN GEBOORTES IN NUWE LEWE IN: THE LAW OF THE SEVEN DEATHS ARE: (LW. LAW = TORAH)

(1) THE FIRST DEATH. WHEN THE TWO LINES OF MOVEMENT INTERSECT A VORTEX IS SET UP. THESE TWO LINES OF MOVEMENT THEN CEASE TO EXIST AND BECOME A CENTRE OF STABILITY. THIS IS THE FIRST DEATH AND BIRTH OF NEW LIVE.

(2) THE SECOND DEATH. LEARN NOW THE IMPLICATIONS OF DEATH. ACTION AND REACTION ARE EQUAL AND OPPOSITE UPON THE PLANE OF THEIR INCEPTION. THEY ACT, REACT AND CONTINUE TO MANIFEST IN CYCLIC FORM. WHEN TRANSMUTED FROM ONE PLANE TO ANOTHER THEY CEASE TO MANIFEST UPON THE FIRST PLANE AND COME INTO BEING IN A DIFFERENT FORM UPON THE NEXT PLANE. IF THIS TRANSLATION BE VIEWED FROM THE PLANE OF THE INCEPTION OF THESE FORCES, IT IS CALLED: DEATH. IF IT BE VIEWED FROM THE PLANE OF RECEPTION OF THESE FORCES IT IS CALLED BIRTH.

(3) DEATH AFTER INDIVIDUALIZED CONSCIOUSNESS AND ABSTRACTION OF THE ABSOLUTE ESSENCE OF LIFE IN MEDITATION.

(4) SLEEP. THE LINKING OR TEACHING DEATH OBJECTIVE ON ITS OWN PLANE (VIER 4 IS DIE OORGANG. CHESED = 4 EN IS DIE OORGANG SEPHIROT TUSSEN ONDERSELF EN BOSELF OF PERSONALITY EN INDIVIDUALITY. CHESED = (CHET 8 SAMECH 60 DALET 4 = 72. DUS HEILIGE NAAM VAN 72 WAT UITLEI DEUR 7 DODE EN LEWENSVLAKKE. (CHESED CONTAINS ALL 72 HOLY POWERS) DAAROM MET DIE OPVOLG DEEL VAN DIE HEILIGE FEESTYD, NAAMLIK DIE HUTTEFEES SUKAH SE EERSTE 7 DAE VIR 7 DODE EN LEWENS STAPPE WORD 72 BEESTE GEOFFER VIR DIE ’72 ANDER NASIES’ WAT NOG NIE OP YOM KIPUR DIE CHESED GEBURAH DAAT BOSELF STAPPE BEREIK HET NIE.

(5) DEATH OF THE PERSONALITY AND OF ALL ITS DESIRES. (DUS IS DIE HEI=5 GROTER CONSCIOUS BINNE GEGAAN.)

(6) TRANSE. THE BODY SLEEP BUT THE SOUL IS AWAKE. (HIERDIE IS DIE GEVAARLIKE STADIUM WANT NOU IS ONDERSELF EN BOSELF SIELE WAKKER. DIE EERSTE ADAM VAN DAG 6. NOU KAN DAAR NOG STEEDS SOOS IN DIE PARADYS, NIE BINNE DIE TORAH OPGETREE WORD NIE EN ONGEHOORSAAMHEID AAN DIE TORAH NOG STEEDS PLAASVIND SOOS DIE SEUN WAT HOM NOU BO DIE ALLERHOOGSTE ELOHIM WIL VERHEF.

(7) INITIATION. CONSCIOUSNESS WITHDRAWN FROM THE PERSONALITY AND MADE ONE (ECHAD + YECHIDAH) WITH THE INDIVIDUALITY.

BOGENOEMDE ONTMASKER DUS DIE GROOT LIEG VAN DIE NET EEN LEWE EN NET EEN DOOD SONDER REÏNKARNASIE EN WAT DUS DIE OPENING LAAT VIR DIE DAAROPVOLGENDE GROOT LIEG DAT IEMAND ANDERS IN DIE PLEK VAN JOU EEN LEWE MET EEN DOOD NOU KAN DOODGAAN. MAAR NOU HET JY NIE NET EEN LEWE MET EEN DOOD OP EEN VLAK NIE… SO DIE GROOT LIEG VAN DIE VALS SEUN VAN DIE VALS 25 DES GEBOORTE BLOKKEER NOU DIE EEN WAT NOG NIE SY BOSELF BEREIK HET NIE, WAT NOG NIE DIE WAARHEID VAN DIE VIERDE SEPHIROT BEMEESTER HET NIE; CHESED SE NAAM VAN 72 SE KRAGTE BEMEESTER HET NIE.

DIE VALS 25 DESEMBER JESUS HOU DIE WAARHEID VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE SE BESTAAN WEG. DUS DIE BESTAAN VAN CHESED GEBURAH EN DAAT WORD WEGGESTEEK SODAT HY NIE DIE VOLGENDE WAARHEID MAG BEMEESTER EN DUS DIE GROOT LIEG MAG ONTMASMER NIE.

LUISTER MOOI: HE THEN BECOMES A MASTER IN CHESED THUS IN THE TREASURE HOUSE OF IMAGES INSTEAD OF BEING HALLUCINATED BY THEM. HE CAN THEN USE THE IMAGES AS AN INITIATED (NA DOOD 7) ADEPT. ONE THAT FUNCTIONS IN THE CENTRE OF TIPHARET ALONE AND LACKS THE KEYS OF CHESED (THE POWERS OF THE NAME OF 72) WILL BE HALLUCINATED IN A SUBTLE WAY. AS THE FALSE ONE IS ON LEVEL 6, THE TRANCE LEVEL BUT WITHOUT THE TORAH, HE WILL READ THE MAGICAL IMAGES TRULY ENOUGH REFERRING TO THEM THAT WHICH THEY REPRESENT; BUT BY GIVING THEM NO VALUES (THE 72 POWERS OF THE NAME OF 72) SAVE AS TOKENS. THUS THE FALSE ONE WILL FALL INTO ERROR, HOWEVER, OF THINKING THAT IMAGES HE PRECEIVES AND THE EXPERIENCES HE UNDERGOES ARE THE DIRECT AND PERSONAL DEALINGS OF GOD WITH HIS SOUL (DIE VALSE WEET NIE VAN AL DIE STAPPE IN DIE BOOM TUSSEN IN NIE) INSTEAD OF REALISING THAT THEY ARE STAGES ON THE PATH.

THE FALSE ONE WILL FIND A PERSONAL SAVIOUR IN THE GOD-MAN INSTEAD OF THE REGENERATIVE INFLUENCE OF THE COSMIC CHRIST FORCE. (CHESED + GEBURAH + TIPHARET) THE FALSE ONE WILL WORSHIP JESUS AS GOD THE FATHER, THUS CONFOUNDING THE PERSONS. (DIE WAARHEID IS DAT ALLE SEUNS MOET GOD DIE VADER AANBID…SO MOET JULLE BID..ONSE VADER WAT IN DIE HEMEL IS…) DIE WARE JESUS BEVEEL NERENS IN DIE BYBEL DAT HY AANBID MOET WORD NIE. DIE VALS JESUS VAN 25 DESEMBER, DUS DIE GEVALLE SEUN WAT HOMSELF VERHEF HET WIL AANBID WORD BO DIE WARE ALLERHOOGSTE ELOHIM EL ELIYOHN. DIE HELE CHRISTENDOM WORD DEUR DIE VALSE VERLEI OMDAT HULLE NIE DIE TORAH KEN EN EER EN DOEN NIE.

MET DIE VALS 25 DESEMBER JESUS WAT NOU AS DIE VADER AANBID WORD, WORD OOK DIE WARE EVOLUSIE DEUR DIE 7 DOOD EN LEWE VLAKKE GEBLOKKEER DEUR DIE GROOT LIEG DEUR DIE VALS 25 DESEMBER JESUS, NAAMLIK; JESUS HET GESTERF SODAT JY KAN LEEF. DUS LEWE BENODIG DOOD WANT DIE DOOD NEEM DIE ”SONDES” WEG LIEG. WAT IS SONDE?

DIT IS WANNEER EEN NIE DIE TORAH EER EN HOU EN DOEN (LEEF) NIE. HOE KAN IEMAND WAT NIE DIE TORAH ONDERHOU NIE ‘n ANDER SE ”SONDES” NOU WEGNEEM? WAT ‘n KLUG. DIE OORTREDING VAN NIE DIE TORAH TE LEEF NIE WORD MET DIE TESHUVAH VERGIFFENIS OMGEBOU AS ‘n MERIETE ‘n POSITIEWE OMDAT DEUR DIE OORTREDING VAN DIE TORAH DAAR NOU ONDERVINDING OPGEDOEN IS. (DIE VERLORE SEUN ONTVANG DIE VETGEMAAKTE KALF GELYKENIS) (THE REPENTANT IS WORTH MORE THAN THE NON REPENTANT).  MET DIE VALS JESUS STORIE VAN GESTERF VIR JOU SONDES WORD DIE SONDE NEGATIEF MAAR NET WEER HERSTEL NA NUL (0). DUS GEEN MERIETE NIE. GEEN EWOLUSIE NIE. GEEN LEWENSGROEI DEUR VLAKKE (WÊRELDE) NIE. GEEN KOSMIESE DROME WAT NOU REEDS AAN GEBOU KAN WORD NIE.

SLEGS ‘n ONDERSELF (PERSONALITY) MASSAS BEHEER GROOT LIEG UITGEDINK EN TOEGEPAS DEUR DIE WAT DIE ONDERSELF WÊRELD REGEER EN DIE MASSAS IN ONKUNDE VAN DIE WARE HEILIGE BOOM VAN DIE LEWE HOU VIR INKARNASIE NA INKARNASIE…

DIE WARE DRIE-IN-EEN KOSMIESE CHRISTOS (YUD HEI SHIN VAV HEI) + (MEM SHIN HEI) × (EL-I- YAH), (CHESED + GEBURAH + DAAT) HANDELING MET PESACH IS OM DIE EENKANT GESITTE (HEILIGE APART) GESITTE YSRAEL WAT DIE (MIDDELAAR + ADONY + MELEK) VOLK MOET WORD, DIE KOSMIESE CHRISTOS VOLK MET SY BOSELF SY INDIVIDUALITEIT TEN VOLLE ONTWIKKEL NA DIE SEWE STAPPE VAN DOOD IN EEN VORM EN VLAK WRELD EN GEBORE IN DIE VOLGENDE VLAK WÊRELD. MAAR TOE, NET SOOS NOU, WAS DIE YSRAEL VOLK NIE GEREED NIE. HULLE BOSELWE WAS NIE BEMEESTER NIE. HULLE HET HULLESELF VASGEKRUISIG AAN DIE ONDERSELF BESTAAN MET GEEN BENUL VAN DIE BOSELF BESTAAN NIE. EN DIT IS WAT DIE KOSMIESE CHRISTOS AAN HULLE GETOON HET. DIT IS DIE WAARHEID VAN DIE GOLGOTHA GEBEURE… EN GLAD NIE DIE VERDRAAIDE LIEGSTORIE VAN DIE VORMGODSDIENS WAT DIE YSRAEL IN DIE ONDERSELF WIL VASPEN, DAARAAN KOPPEL NIE.

51

DIE WARE DRIE PALE OP GOLOTHA

DIE SUKOT FEES SE AGT DAE… VIR DIE VROLIKE SUKOT FEES SAL JULLE IN HUTTE WOON. DIE VAN JULLE WAT NIE DIE HUTTEFEES HOU EN EER NIE, SAL NIE REËN ONTVANG NIE. DIE RËEN IS WATER EN WATER IS WYSHEID, SOOS DIE VOLGENDE: OUT OF THE PRINCIPLES OF WISDOM THAT MENTIONS THREE PURPOSES IN THE CREATOR’S CREATION OF THIS WORLD.

(1) IN ORDER TO THE CREATOR’S ATTRIBUTES FROM POTENTIAL TO ACTUAL, FROM THE REVELATION OF HIS HOLY NAMES THAT ARE DERIVED FROM THESE ATTRIBUTES.

EEN VOORBEELD IS DIE 72 HEILIGE NAME VAN DRIE LETTERS ELK WAT DIE UITTOG LEI. DUS DIE CHESED (CHET 8+ SAMECH 60+ DALET 4 = 72) (OOK 72 = 7X2=14 = 7 ONDERSELF + 7 BOSELF DUS UITTOG VANAF ONDERSELF NA BOSELF CONSCIOUSNESS EN 7 + 2 = 9, DUS AL 9 SEPHIROT. NOU VOLG NOMMER TWEE REDE VIR SKEPPING VAN DIE WÊRELD.

(2) TO BESTOW THE CREATOR’S GOODNESS UPON HIS CREATURES BY MAKING HIMSELF KNOWN TO THEM. (SO DIE GESKEPTE BEGIN DIE SKEPPER NOU DEUR SY “ATTRIBUTES” OF NAME LEER KEN. NOU NOMMER

(3) THE THIRD PURPOSE FOR CREATING THE WORLD IS ABOVE ALL, THE DESIRE TO REVEAL HIS ONENESS (ECHAD 13 + YECHIDAH 37 = YOBEL 50 OF SHAVUOT 50) THAT (NA DAG YOM KIPPUR) IT SHALL BE KNOWN THAT “THERE IS NONE BESIDES HIM” AND THAT NOTHING IN THE WORLD – WETHER GOOD OR EVIL- HAS ANY INDEPENDENT EXISTENCE WITHOUT HIS LIGHT THAT GIVES IT VITALITY.

SO UIT HIERDIE DRIE WYSHEID PUNTE IS DIT REEDS AL BAIE DUIDELIK DAT DIE GESKEPTE MENS NOU NIE DIE MIDDELPUNT IS WAAROM ALLES DRAAI NIE, MAAR DAT ALLES DRAAI OM DIE SKEPPER WAT DIE MIDDELPUNT IS. DIE VRAAG IS DUS NIE WAT KAN DIE SKEPPER VIR DIE MENS DOEN NIE, DIE VRAAG IS WEL, WAT KAN DIE MENS VIR DIE SKEPPER DOEN? DIE ANTWOORD IS MAKLIK:  DIE SKEPPER EN DIE TORAH IS EEN. DUS MOET DIE MENS DIE TORAH DOEN EN HOU EN EER. JA DIT IS WAT DIE MENS VIR DIE SKEPPER MOET DOEN.

DIE UITLEEF VAN DIE TORAH

WANNEER DIE GESKEPTE MENS NOU DIE TORAH BEGIN LEEF EN DOEN EN EER, BEGIN DIE GESKEPTE MENS ‘n TOTAAL NUWE CONSCIOUSNESS MET NUWE INSIG ONTVANG. DIE POORTE VAN TOTAAL NUWE CONSCIOUSNESS MET NUWE LEWE EN NUWE ETIKET OPEN. DIE GESKEPTE BEGIN DIE SKEPPING SIEN MET DIE OË VAN DIE SKEPPER. DIE SKEPPER IS DIE MIDDELPUNT, DIE AS WAAROM DIE SKEPPING DRAAI. DIE ONEINDIGE GROOT OMVANG VAN HIERARGIEË EN LEËRORDES EN SKEPPINGE TREF DIE VOORHEEN SELFSUGTIGE EGOISTIESE GESKEPTE WESENTJIE SE KINDERAGTIGE SELFSUGTIGE BEPERKTE OU INSIGGIE SOOS ‘n WATERSTOF BOM! EN DIE “EK IS DIE MIDDELPUNT VAN DIE SKEPPING MET MY GOD WAT VIR MY DINGE DOEN” WORD TOTAAL VERPOEIER TOT NIKS. AL WAT OORBLY IS DIE BESEF DAT ALLES WAT IS, IS “GOD”.

“GOD”IS ORAL ALTYD. DAAR IS NIKS BUITEN EN BUITE “GOD”NIE. DIT IS DIE GEKLIKE PATETIESE MENSIE WAT HOM VERBEEL HY IS BUITE EN KAN DIE ALOMTEENWOORDIGE NOU IN HOM TOELAAT OF NIE. DAAR IS NOU MAAR NET GEEN MANIER OM DIE BOSELF CONSCIOUSNESS VIR DIE ONDERSELF CONSCIOUSNESS TE BESKRYF NIE. VERAL AS DIE ONDERSELF CONSCIOUSNESS NOU OOK NOG SO SLIM EN VERWAAND IS NIE. WEES GEHOORSAAM AAN DIE TORAH WAT NOG GELD EN DIE SEËN OF BELONING SAL VOLG IN DIE VORM VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS KORREKTE CONSCIOUSNESS.

52

THE LABYRINTH OF THE CREATOR

9e84b6081a8ce378713335e59e35e063THE TRUE CREATOR AND THE TORAH IS “ONE”- ECHAD + YECHIDAH = YOBEL. THUS: THESE ARE THE JOURNEY’S (LABARYNT) OF THE ISRAELITES, WHO HAD LEFT EGYPT (THE PERSONALITY, LOWER SELF) IN ORGANIZED GROUPS (TWELVE TRIBES) UNDER (MEM SHIN HEI) MOSHE AND AARON. (MEM SHIN HEI) RECORDED THEIR 42 (21+21) STOPS ALONG THE WAY AT ELOHIM’s COMMAND. EACH STEP OF THIS LABARYNT OF THE CREATOR (ALEPH HEI YUD HEI) (AHYH) (I AM) CONSTITUTE ANOTHER STEP TOWARDS HOLINESS, THUS THIS PATH IS VERY DEAR TO THE TRUE CREATOR AND IS PART OF THE TORAH FOR THE GENERATIONS OF YISRAEL TO COME. THUS THE TORAH IS PRESENTING A LABYRINTH FOR ALL YISRAEL FOR ALL TIMES TO COME.

EACH MEMBER OF YISRAEL HAS TO SUCCESSFULLY COMPLETE 42 (21 LIGHT + 21 DARK) (ALEPH HEI YUD HEI =21) SUCH TRAILS THROUGH THE DESERT OF PHYSICAL WORLD – THUS THROUGH THE GAP BETWEEN THE PERSONALITY OR LOWER SELF TO THE INDIVIDUALITY OR HIGHER SELF. THE 42 STEPS CONTAIN 21 LIGHT STEPS AND 21 DARKNESS STEPS. THIS IS OF UTTERANCE IMPORTANCE. THE TRUE CREATOR CONTAINS BOTH LIGHT AND DARKNESS. THE TRUE AYIN SOPH AUR BEYOND SUNLIGHT CONTAINS BOTH THE LIGHT AND DARKNESS OF THE COSMOS. THUS IF THE FALSE CHRIST THAT YOU CREATE YOURSELF, WITH A SATAN YOU CREATE YOURSELF, EXISTS IN YOUR OWN CREATION, YOUR CONSCIOUSNESS STILL HAVE NOT COMPLETED THE 21 DARKNESS AND 21 LIGHT STEPS THROUGH THE DESERT. YOU HAVE NOT COMPLETED THE SEVENTH DEATH, THE DEATH OF YOUR PERSONALITY OR LOWER SELF TO BE BORNED INTO YOUR INDIVIDUALITY OR HIGHER SELF THAT CAN SEE THAT THERE IS NONE BESIDES (ALEPH HEI YUD HEI) OR ANY OF THE TRUE CREATOR’S POWERS OR NAMES… STUDY THE TORAH, THE LIGHT SIDE AND THE DARKNESS SIDE. LIVE THE TORAH, THE REVEALED AND THE CONCEALED SIDE. LET YOUR DAY CONSISTS OF DAY AND NIGHT.

53

DIE GOUE KALF SONDE…

DIE “GOUE KALF” GEBEURTENIS IS ‘n BAIE GROOT GEHEIM VIR DIE ONDERSELF ALLEEN OF PERSONALITY ALLEEN BEWUSSYN. MET DIE UITTOG UIT EGIPTE OF ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS NA DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS, HET DIE YISRAEL VOLK BY DIE BERG REEDS DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS BEREIK!!!  DUS DIE (DAAT + BINAH+ CHOKMAH) DRIEHOEK CONSCIOUSNESS BEREIK WAT DEUR KETHER KON BEWEEG.

DIE YISRAEL VOLK HET DUS DIE GAPING TUSSEN DIE ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS EN DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS OORBRUG. DIE YISRAEL VOLK MOES NET DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS TORAH SAAM IN MERKABAH ONTVANG.

HULLE MOES SOOS EEN MAN DIE HUTTEFEES OF MERKABAH FEES HOU. HULLE MOES SAAM MET DIE DRIE SEPHIROT (CHESED en GEBURAH en TIPHARET) OP BEWEEG HET NA (CHESED en GEBURAH en DAAT). DIE VOLK KON SAAM DIE ONDERSELF ALLEEN CONSCIOUSNESS VERLAAT HET EN SAAM DIE BOSELF CONSCIOUSNESS BEREIK EN BEHOU HET EN DUS SAAM DIE BOSELF (EERSTE TORAH) ONTVANG HET.

MAAR TOE BLOKKEER DIE ONDERSELF ALLEEN CONSCIOUSNESS GOUE KALF HULLE. DIE SEUN WAT HOMSELF NOU IN SY VADER SE PLEK GESIT HET. DIE SEUN WAT OOK SATAN GENOEM WORD;.HY WEET VAN DIE BESTAAN VAN DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY.. MAAR HY KAN SLEGS REGEER EN AANBID WORD WANNEER HY DIE VOLK SE CONSCIOUSNESS BY DIE ONDERSELF OF PERSONALITY VASPEN.

VIR WIE PAS DIE BESKRYWING NOU HONDERD PERSENT?  WIE WORD NOU AANBID IN PLEK VAN DIE VADER??  WAT IS SY NAAM??  WIE HOU NIE DIE TORAH NIE??  WIE HOU NIE DIE HUTTEFEES NIE??  WIE SE GEBOORTE DATUM IS NIE EENS IN DIE BYBEL NIE??  WIE EER NIE DIE VADER SE SHABATTE NIE??  NATUURLIK…LIEWE JESUS IS SY NAAM…!!!!  DIE SEUN WAT BO DIE VADER AANBID WORD… DIE GOUE KALF… WORD WAKKER O BOERVOLK!  HOU EN EER DIE HUTTEFEES SODAT JULLE OË KAN OOPGAAN…

ayin-hAYIN – DIE TWEE OË MET OPTIESE SENUWEE WAT HULLE VERBIND…

SO DIE OË VAN DIE ONDERSELF OF PERSONALITY WAT DEUR DIE SEUN WAT HOMSELF BO DIE VADER VERHEF HET EN WAT BO DIE VADER AS DIE VADER AANBID WORD WAT NOU MOET OOPGAAN. AYIN TEL 70. SHABBAT TEL 7. DUS BEVAT AYIN 70 NOU 10 SHABATTE VAN 7 ELK. IN DIE BOOM VAN DIE LEWE TEL DIE SEPHIROT VANAF MALKUT TOT CHESED OOK 7. DUS MALKUT – YESOD-HOD-NETZACH-TIPHARET-GEBURAH – CHESED = 7. WANNEER ELKEEN VAN DIE 7 SEPHIROT SE VOLLEDIGE 10 VOLTOOI IS DAN WORD DIE 7X10=70 = AYIN, NOU VOLTOOI. DIE ONDERSELF OF PERSONALITY SE AYIN OË IS NOU OOPGEMAAK OM DEUR DIE VALS JESUS SEUN WAT BO DIE VADER AANBID WORD, TE ONTMASKER. DIE REDE IS DAT DIE ONDERSELF OF PERSONALITY SE CONSCIOUSNESS NIE MEER GEBLOK IS NIE EN DAT DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY NOU RAAKGESIEN WORD. DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY KAN NOU OOG TOT OOG DIE WARE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) ONTMOET IN MERKAVAH VAN ELIYAH (GEDURENDE DIE SUKOT OF HUTTEFEES.) WIE DIE HUTTEFEES HOU SAL DIE REËN= WYSHEID ONTVANG. AYIN IS OOK “DIVINE PROVIDENCE”. DIE HEILIGE VOORSIENIGHEID WORD AAN DIE HEILIGE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VOORSIEN. SO DIE ONDERSELF OF PERSONALITY SE TOEVALLIGHEID BESTAAN NIE MEER VIR DIE OOP OË AYIN WESE NIE. DIE ONDERSELF OF PERSONALITY WAT IN DIE LEUEN VASGEVANG IS KAN UIT DIE GEVANGENIS UITKOM DEUR DIE (7 X 6 = 42) DUS (21 X 2) OF (LIGKANT EN DONKER KANT) VAN (ALEPH HEI YUD HEI = 21) TORAH PUNTE OF LABARITH TE VOLG EN VOLTOOI.

DIE AGSTE DAG VAN SUKOT HUTTEFEES – COMPANION OF THE SOUL

DIE LAASTE DAG VAN DIE SUKOT HUTTEFEES IS ‘n SHABAT. DIT IS ‘n HEILIGE DAG, ‘n FEESDAG OP SY EIE. DIE DAG WORD SHEMERI ATZERET/ SIMCHAT TORAH GENOEM. DIT IS DIE SHABAT WAT AL DIE 52 SHABATTE VAN DIE JAAR VERTEENWOORDIG. DIE HEILIGE DAG VERTEENWOORDIG ‘n BAIE GROOT BEGRIP.

DIE DAG VERTEENWOORDIG DIE GROOT GEBEURTENIS VAN DIE “OOG TOT OOG” ONTMOETING IN DIE ELIYAH MERKABAH VORTEX WAAR (MEM SHIN HEI) EN YAHSHUA EN DIE HELE BOSELF INDIVIDUALITY YSRAEL NOU AS DIE “YUD” OOG TOT OOG MET DIE “ALEPH” VAN (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI) KOMMUNIKEER EN DIE BOSELF INDIVIDUALITY TORAH ONTVANG. DIE EERSTE TORAH. DIE SUIWER SPIRITUELE TORAH. DIE TORAH VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS. MAAR TOE BLOKKEER DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUS, DIE GOUE KALF CONSCIOUSNESS, DIE VALS SEUN WAT IN DIE PLEK VAN DIE VADER AANBID WORD, HULLE. DIE ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS BEPERK HULLE NOU BY DIE TWEEDE TORAH…

THE SAGES TEACH THAT THE FIRST TABLETS (THE FIRST TORAH) OF THE COVENANT CONTAINS A TORAH THAT IS COMPLETELY “SPIRITUAL” (BOSELF OR INDIVIDUALITY) WHEREAS THE TORAH OF THE SECOND TABLETS (ONDERSELF OF PERSONALITY) IS INCLOSED IN MATTER.

BEFORE THE SIN OF THE GOLDEN CALF (AANBIDDING VAN SEUN IN PLEK VAN VADER.) (JESUS DIE GOD IN PLEK VAN JESUS DIE SEUN VAN GOD) YSRAEL LEARN FROM THE TORAH TO KNOW THEIR CREATOR WITH A DIRECT MYSTICAL KNOWLEDGE. (DIREKTE BOSELF OR INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS.) AFTER THE GOLDEN CALF, THE TEACHINGS OF THE TORAH IS DIVIDED INTO TWO PARTS, THE HIDDEN TEACHINGS OF CABALAH (BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14), AND THE REVEALED PART OF THE WRITTEN AND ORAL TORAH. NOW WE MUST FIRST LEARN THE REVEALED TEACHINGS (TWEEDE TORAH) BEFORE GOING ON TO STUDY ITS HIDDEN KNOWLEDGE. (IN OPENBARING 22:14 WORD ONS EERS AAN DIE EINDE VAN DIE TWEEDE TORAH NOU TOEGELAAT TOT DIE EERSTE TORAH OOK QABALAH GENOEM). MEM SHIN HEI REALIZED THAT AS A CONSEQUENCE OF THE GOLDEN CALF, YISRAEL CAN NO LONGER ABSORB THE HIDDEN TEACHINGS OF THE FIRST TORAH.

ON THE OTHER HAND, WITHOUT TORAH YISRAEL MIGHT CEASE TO EXIST. (DIT IS HOEKOM DIE VALS JESUS SEUN NOU YISRAEL VERVANG MET DIE KERK WANT DAAR IS GEEN TORAH NIE) MEM SHIN HEI THEREFORE BREAKS THE FIRST OVERSELF INDIVIDUALITY TABLETS TORAH. THE CREATOR THEN GIVES THE SECOND TORAH, WHOSE CONTENTS ARE APPLICABLE TO YISRAEL IN THEIR “FALLEN” (ONDERSELF OF PERSONALITY ALLEEN TOESTAND). THUS THE LAST WORDS OF THE TORAH (BEFORE THE EYES OF ALL YISRAEL) INDICATE THAT THIS TORAH IS FOR ALL OF YISRAEL, (DIE ONDERSELF OF PERSONALITY ALLEEN) AND NOT FOR THE RIGHTEOUS (DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS) – DAAROM IS DIE DUBBEL-IN-EEN SHABAT, SHEMINI ATSERET/ SIMCHAT TORAH HEILIGE SHABAT SO HEILIG, WANT OP DIE DAG WORD DIE ”COMPANION OF THE SOUL” HERSTEL…

imagesDANCINGANYBODY WHO STUDIES TORAH SERIOUSLY ON A REGULAR BASIS AND DANCES ON SIMCHAT TORAH, RECEIVED AN INDELIBLE IMPRESSION OF A TOTAL INTIMACY WITH THE HOLY ONE.  IT IS AS IF HIS BODY IS ELECTRIFIED WITH DIVINE VITALITY COMPELLING HIM TO DANCE. THIS DAY (SIMCHAT TORAH) IS TO HIM THE CROWN OF AN ENTIRE YEAR OF TORAH STUDY… MAAR DIE GROOT GEHEIM IS DAT INDIEN DIE HELE YISRAEL NOU MET HULLE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS DIE BERG OPGEGAAN HET, KON HULLE DAAR REEDS ALMAL DIE EERSTE KOSMIESE TORAH ONTVANG HET. HIERDIE SHEMINI ATSERET SHABAT BEVESTIG JAARLIKS DUIDELIK DIE GROOT WAARHEID.

DAAROM IS DIE SUKOT (HUTTEFEES) SO BELANRIK WANT DIT IS DIE TYD WANNEER YISRAEL DIE GELEENTHEID GEGUN WORD OM WEER IN DIE VORTEX OOG TOT OOG MET HULLE BOSELF, OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS, DIE BOSELF TORAH (DIE EERSTE KOSMIESE TORAH) DIE SPIRITUELE TORAH TE MAG ONTVANG.

DIT IS DIE TORAH WAT TE MOEILIK VIR DIE ONDERSELF ALLEEN CONSCIOUSNESS VAN DIE CHRISTEN WAT DIE VALS JESUS VAN 25 DESEMBER AANBID, MAAR NIE TE MOEILIK IS VIR DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VAN YISRAEL WAT MET DIE ELOHIM (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) KOMMUNIKEER NIE. DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS YISRAEL WAT MET DIE SUKOT HUTTEFEES DAG 8 DIE SHEMINI/ATSERET, DIE EERSTE TORAH WEER ONTVANG… EN DUS KAN BESTUDEER OM DIE VOLWAARDIGE KOSMIESE CHRISTOS, DIE DRIE-IN-EEN (MIDDELAAR + ADONY+ MELEK) TE KAN WORD EN DUS DIE ONDERSELF OF PERSONALITY VASGEVANGDE YISRAEL TE KAN UITLEI UIT DIE BEPERKTE ONDERSELF CONSCIOUSNESS WAT DIE TWEEDE TORAH, DIE ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS TORAH BRING.

DUS DIE FISIESE CONSCIOUSNESS BRING NA DIE KOSMIESE CONSCIOUSNESS VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS WAT YISRAEL NEEM NA DIE TROON VAN DIE ALLERHOOGSTE.. DAAROM SAL IN DIE “WORLD TO COME” OF “KOSMIESE CHRISTOS TYD” DIE SUKOT (HUTTEFEES) NOG STEEDS GEHOU WORD.

53

DIE GROOT GEHEIM VAN DIE AGSTE DAG VAN SUKOT(HUTTEFEES)

DIE AGSTE DAG VAN SUKOT HUTTEFEES IS ‘n APARTE FEES, ‘n FEES OP SY EIE. DIE UITTOG LABARINTH HET 21+21 PUNTE.DIE HUTTEFEES HET 21 PUNTE. (VANAF TROMPETTE DAG (ROSH HASHANAH) TOT 7de DAG VAN SUKOT HUTTEFEES (DIE DAG WANNEER OFFERS VIR 72 ANDER NASIES OPHOU) = 21 DAE. DUS IS DIE UITTOG VOLTOOI. DIE UITTOG VANAF DIE ONDERSELF, PERSONALITY CONSCIOUSNESS NA DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS. DIE VOLGENDE DAG, DAG 22 VANAF TROMPETTE DAG = 8 STE DAG VAN LOOFHUTTEFEES WAT ‘n NUWE FEESTYD OP SY EIE IS.

DIE FEESDAG WAT DIE VIERDE PUNT AANDUI, DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK AANDUI. DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VLAK AANDUI. DIE DRIE ANDER FEESTYE, DIE SEWE DAE ONGESUURDE BRODE + FEES VAN SEWE WEKE + HUTTEFEES TOT BY DAG 21 DUS DAG 7 = DIE ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS.

pyramid-cross-section-math-triangle-geometry-point-three-dimensional-space-pyramid-triangle-mathpapa-radicalsDIE BYBEL IN KLIP, DIE PYRAMIDE IN EGIPTE HET 4 BASIS HOEKE. DIE 3 FEESTYE VUL 3 HOEKE. DIE VIERDE OOP HOEK MOET DUS DEUR DIE AGSTE DAG FEES, DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK CONSCIOUSNESS VAN DIE BOSELF, INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS GEVUL WORD. DIE 4 HOEKE DUI OOK DIE 4 POSISIES VAN DIE SON AAN, DUS TWEE EWENINGE EN TWEE DRAAIPUNTE. DIE AGSTE DAG PUNT, DIE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS VLAK, DIE BOSELF, INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VLAK VUL DUS AS APARTE NUWE FEES DIE 21 DESEMBER PUNT. DIE SHEMINI ATSERET PUNT. DIE PUNT WORD NOU EERS TEENAAN HUTTEFEES GEVIER WANT DIE VOLWAARDIGE “WORLD TO COME”, DIE VOLWAARDIGE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS TYD HET NOG NIE AANGEBREEK NIE.

MAAR ONGELUKKIG HET DIE GOUE KALF, DIE ONDERSELF, PERSONALITY CONSCIOUSNESS, DIE SEUN WAT HOMSELF BO DIE VADER GEPLAAS HET, DIE 25 DESEMBER JESUS IS DIE REDDER LIEGSTORIE, NOU REEDS DIE DESEMBER AGSTE DAG VAN SUKOT HUTTEFEES, WAT DIE BOSELF INDIVIDUALITY KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS FEES IS, VALSLIK VIR HOMSELF TOE GE-EIEN. SO NOU WORD ALMAL IN DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS ALLEEN VASGEPEN. DIT IS WAT DIE WARE MEESTER AAN DIE VALS HOERKERK GETOON HET MET SY VASPENNING OP GOLGOTHA. DAAR WAS NIE DIE LIEGSTORIE KRUISE GEBRUIK NIE, MAAR EEN REGOP PAAL OF PEN.  JAAR NA JAAR MET HULLE KERSFEES PEN DIE CHRISTENDOM HOMSELF VAS IN DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS EN HET GEEN BENUL VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOSNESS WAT DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS BRING, SE BESTAAN NIE…

HOE TRAGIES IS DAT DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CONSCIOUSNESS BOODSKAP NOU NET OP DIE AGTSTE FEESDAG, WAT NOU NET VERBY IS EN WAT OP 21 DESEMBER DUI, DEUR DIE YISRAEL BOERVOLK HEELTEMAL GEÏGNOREER IS EN DAT HULLE NOU DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS BOODSKAP VERRUIL VIR DIE VALS 25 DESEMBER JESUS SEUN WAT HOMSELF BOKANT DIE VADER LAAT AANBID, DIE GOUE KALF SONDE.

ALMAL HET AL PLEK BESPREEK OM VIR DIE VALS NET ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS SELFGESKEPTE GOD IN ”HUTTE” KARAVANE EN TENTE EN VAKANSIE GERIEWE TE GAAN FEESVIER. HOE TRAGIES DAT DIE VOLK DIE FEES VAN DIE VALSE SO PLIGSGETROU VIER EN DIE FEES VAN DIE WARE VADER SO TOTAAL IGNOREER. DIE KERSFEES HOERKERK FEES IN PLAAS VAN DIE WARE VADER SE TORAH FEES. DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS FEES. DIE WARE AGSTE DAG VAN SUKOT HUTTEFEES. DIE FEES WAT EERS KOPPEL MET DIE 72 NASIES EN DAN OOR DIE ONDERSELF EN BOSELF CONSCIOUSNESS GAPING SPRING MET “THE WORLD TO COME” OF “TYD VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK CONSCIOUSNESS” NA DIE DATUM VAN 21 DESEMBER, DIE 4de  BASIS HOEK VAN DIE 5 PUNT PIRAMIDE, DIE (HEI=5) ABRA-HEI-AM VERBOND. DIE YISRAEL BOERVOLK VERBOND; DIE DEUTERNOMIUM 28 SEËNDEEL EN STRAFDEEL VERBOND.

54

DIE TORAH VERBOND

VERBOND BETEKEN (JY HET JOUSELF VERBIND AAN) DIE TORAH WANT DIE TORAH EN DIE WARE SKEPPER IS…”EEN”. SO DIE WARE VADER KAN NIE GEDIEN WORD SONDER OM SY TORAH TE DIEN (DOEN) NIE. NIEMAND ANDERS KAN NAMENS JOU DIE TORAH DOEN NIE. JY MOET DIT SELF DOEN. SO DIE GROOT LIEG VAN DIE KERSFEES OP 25 DESEMBER, DIE VALS HUTTEFEES 8ste DAG FEES, IS ‘n GRUWEL IN DIE OË VAN DIE WARE VADER (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI).

DIE YISRAEL BOERVOLK STAAR TOTALE VERNIETIGING EN UITWISSING IN DIE OË OMDAT HULLE NIE DIE TORAH VOLG NIE EN HULLESELF DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH OOR HULLE GEBRING HET, MAAR DIE YISRAEL BOERVOLK GAAN SOOS BLINDE IDIOTE STEEDS VOORT OM DIE TORAH SE FEESTYE TE IGNOREER, SOOS NOU NET MET HUTTEFEES GEBEUR HET EN STORM EERDER NA DIE VALS GOUEKALF KERSFEES TOE OM TE LUISTER NA DIE GELIEG VAN DIE TORAH LOSE VALS KLUG WAT DIE HOERKERK PRIESTERS BRAAK.

SO WAT BRAAK DIE HOERKERK PRIESTERS?? HULLE BRAAK GAL IN DIE ORE VAN DIE WARE VADER. HULLE BRAAK DIE VALS EVANGELIE VAN DIE SEUN OF MENS WAT HOMSELF IN DIE PLEK VAN DIE VADER STEL. SO DIE SEUN OF MENS KOM NOU EERSTE EN DIE VADER KOM TWEEDE AS DIE MENS SE DIENSKNEG. LUISTER MET ‘n BAIE FYN INGESTELDE OOR NA DIE DIEP VERSTEEKTE GEHEIM. DIE MENS MET NET SY ONDERSELF OF PERSONALITY LIEFDE LAAT SY VALS GEBRAAK LIEG SO MOOI KLINK. SY EGOÏSTIESE, EK KOM EERSTE EN MY GOD DIEN MY WANT HY KOM TWEEDE. MY GOD HET MY SO LIEF, MY GOD SORG VIR MY… ALLES DRAAI OM MY, DIE MENS, EK EN MY LEWE KOM EERSTE.GOD MET SY TORAH KOM TWEEDE… HIERDIE TIPE LIEFDE IS DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS ALLEEN LIEFDE…

THE 5TH DEATH IS THE DEATH OF THE PERSONALITY…..MAN THEN DIES TO THE LOWER DESIRES, BUT CONTINUES TO LIVE IN THE HIGHER DESIRES. THE LOWER DESIRES IS FINAL AND MORTAL, SO MAN FINDS THEM TO CONSTITUTE BARRIERS BETWEEN HIMSELF AND HIS TRUE FATHER WHOSE FACE HE WOULD BEHOLD, AND HE DESIRES TO ESCAPE. MAN WOULD NO LONGER LOVE WITH A PERSONAL LOVE WHICH LOVES A PERSON (PERSONALITY CONSCIOUSNESS) BUT THE HIGHER MANIFESTATION OF LOVE (INDIVIDUALITY) WHICH ITSELF IS LOVE AND LOVES A PERSON (MAN) OR THING BUT IS A STATE OF CONSCIOUSNESS (OVERSELF CONSCIOUSNESS) IN WHICH ALL IS EMBRACED. HE THEN SEEKS FREEDOM FROM THE LESSER LOVE (ONDERSELF) AND WITH THIS DESIRE FOR ESCAPE FROM THAT (LET NOU MOOI OP) THAT WHICH IS GOOD THOUGH FINITE — IN ORDER TO REALIZE THE — GOOD THAT IS INFINITE

SO DAAR IS (FINITE GOOD EN IN-FINITE GOOD) CAUSES THE FITH DEATH AND MAN IS REBORN INTO THE CONSCIOUSNESS OF THE INDIVIDUALITY, OVERSELF AND LIVE UPON THE PLANE OF THE INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS, PERCEIVING THE TRUE FACE OF THE FATHER IN HEAVEN… SO DIE WARE VADER VERVANG DIE VALS MENS WAT HOMSELF VOORDOEN AS DIE WARE VADER) THUS MAN LIVE ALL LIFE WITH THE TRUE FATHER FOR A BACKGROUND AND MEASURES ALL DEEDS AGAINST THE SPAN OF HEAVEN AND ASSESS THEM IN RELATION TO THE COSMOS (THE COSMIC CONSCIOUSNESS OF THE INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS.)

MET DIE VERWYDERING VAN DIE VALS GOUE KALF GOD AS VADER EN DIE VALS VADER AANBIDDING IN DIE MENS SELF (IN JOUSELF) JY IS GOD EN GOD IS JOU DIENSKNEG. DUS DIE VERWYDERING VAN DIE 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG, DRING DIE BEWUSSYN, CONSCIOUSNESS TOT JOU DEUR VAN DIE WAARHEID VAN WAT DOOD WERKLIK IS.  DOOD IS NOODSAAKLIK OM JOU CONSCIOUSNESS TE LAAT TOENEEM. MOET NIE DAT JOU NOODSAAKLIKE DOODFASE VAN JOU GESTEEL WORD NIE. MOET NIE DAT IEMAND ANDERS JOU CONSCIOUSNESS GROOTWORD FASES STEEL NIE. LUISTER MOOI…

THE SEVENTH DEATH IS INITIATION. IN THE SEVENTH DEATH CONSCIOUSNESS IS WITHDRAWN FROM THE PERSONALITY AND, LOWER SELF AND MADE ONE WITH THE INDIVIDUALITY, OVERSELF AND MAN EVER BEHOLDS THE FAITH OF HIS TRUE FATHER WHICH IS IN “HEAVEN” EVEN WHEN HE HIMSELF SOJOURNS UPON EARTH (BODY IN LOWER SELF WORLD). THUS IT IS THAT THE INITIATE IS NOT AS OTHER MEN. FOR THE UN-INITIATED IT SEEMS TO BE A LIVING DEATH. AFTER THE SEVENTH DEATH THE INITIATE FINDS FREEDOM WHILE STILL IN THE BODY… (LUISTER NOU MOOI HOE BENODIG ELKEEN SY EIE DOOD EN MAG GEEN VALS STORIES EEN SE DOOD STEEL NIE. NIEMAND MAG VIR JOU IN JOU PLEK DOODGAAN NIE… WANT) FOR DEATH ANNULS THE LAW OF LIMITATION (BOSELF KOSMIESE TORAH VAN GEBREEKTE EERSTE TORAH) FREES THE POTENTIALITIES OF THE SPIRIT, GIVES SIGHT TO THE BLIND, AND POWER TO THE IMPOTENT. SO THAT FOR WHICH WE LONGED VAINLY IN LIFE WE REALIZE IN DEATH, FOR DEATH IS LIFE AND LIFE IS DEATH… KYK NOU NET HOE VERKRUMMEL DIE HELE FONDASIE VAN DIE 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG WAARMEE HULLE DIE HELE WÊRELD BELIEG…

55

DIE DESEMBER GROOT LIEG

SO MET DIE VIERDE PUNT VAN DIE PIRAMIDE BASIS HOEK, DIE DESEMBER PUNT, DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS PUNT OP DIE 22 STE DESEMBER IS DAAR KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS BESKIKBAAR IN DIE KOSMOS BOSELF INDIVIDUALITY. HIERDIE CONSCIOUSNESS SLAAN OOK DEUR NA DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS TOE. DIT IS NET HIER WAAR DIE MENS MET DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS HOMSELF DAN IN DIE PLEK VAN DIE WARE VADER PLAAS. EN SIEDAAR DIE DESEMBER ENERGIE IS VALSLIK ONDERSKEP DEUR DIE MENSGOD SE HOERKERK EN GOUE KALF VAN WALLSTREET EN POLITIEKE SKUIM. DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS IS NOU GEBLOK. DIE MAINSTREAM MEDIA BOOST DIE CHRISTMASS MET ELKE GELEENTHEID. DIE MAMMON GELDGOD HET JAARLIKS REKORD VERKOPE WAT OP DIE PERSONALITY CONSCIOUSNESS LIEFDE TEER. DIE VALS HUTTEFEES 8 DAE VANAF 25 DESEMBER TOT I JANUARIE DIE VALS  8 STE DAG SHEMINI ATSERET WORD KERSFEES 8 DAE FEES GEVIER DEUR DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN. DIE WARE HUTTEFEES VAN DIE WARE VADER IS VERGETE. DIE VALS VADER, DIE SEUNGOD WORD AANBID. GEEN WARE VADER EWIGE LEWENSGROEI VIND PLAAS NIE. DIE NODIGE LEWE EN OORGANGS DOOD FASES IS GEBLOKKEER DEUR DIE GROOT LIEG IEMAND ANDERS EEN SE DOODFASE MAG STEEL OM HOM NOU SOGENAAMD TE KAN RED. ELKEEN MOET SY EIE DOOD EN LEWE FASES SELF BENUT IN SY EWIGE CONSCIOUSNESS GROEI FASES. LEEF DIE TORAH SELF… VERSTAAN DIE WARE DESEMBER FEESTYD WAT EERS MET DIE VOLWAARDIGE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS GEVIER SAL WORD. DIE HUTTEFEES SE AGSTE DAG FEES WAT DIE GAPING TUSSEN DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS EN BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS OORBRUG HET…

56

WATER IN DIE PETROLTENK

DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS MET SY GODMENS IN DIE PLEK VAN DIE WARE VADER SKEPPER EN REDDER, GODSDIENS SE GOEIE BEDOELINGS IS SOOS DIE VOLGENDE VERHAALTJIE:

DIE SEUNTJIE HET OP BURGERSDORP GEWOON. DIE BUURDORP ALIWAL NOORD HET DIE HEERLIKSTE WARMWATER BRON SWEMBADDENS VAKANSIE OORD GEHAD. DIE SEUNTJIE WAS MAL OOR DIE WARMWATER SWEM. SY OUERS HET GEBOER MET ONDERANDERE OOK GROENTE. HULLE HET OOK ‘n GROENTEWINKEL IN DIE HOOFSTRAAT BESIT. NET SO ‘n PAAR WINKELS OP IN DIE STRAAT WAS DAAR ‘n SHELL PETROL GRAGE. SHELL PETROL WAS TOE SO ‘n MODDERGEEL KLEUR. SOMS HET DIE PETROL DAAR IN DIE “GUTTER” GELEK. AFLOOPWATER HET OOK IN DIE “GUTTER”AFGEKOM REG VOOR DIE GROENTEWINKEL VERBY. DIT WAS DIE DAG VOOR DIE KERSFEES VAKANSIEDAG. DIE SEUNTJIE WOU VREESLIK GRAAG OP ALIWAL GAAN SWEM DIE VOLGENDE DAG. MAAR TOE HY DIE PAMPOENE VAN DIE CHEVVY AFLAAI EN INBRING, HOOR HY SY PA VIR SY MA SÊ DAT HULLE NIE DIE PETROL VIR DIE RIT KAN BEKOSTIG NIE.

DIE SEUNTJIE SE ORE HANG. WAT NOU GEDOEN? MAAR TOE ONTHOU HY DIE MODDERGEEL PETROL WAT IN DIE GUTTER VANAF DIE SHELL POMPE VOOR DIE WINKEL VERBY KOM. LAASNAG TOE HY VAS GESLAAP HET, HET DIT GOED GEREËN EN DIE SEUNTJIE WEET DIT NIE. DIE SEUNTJIE KRY OPGEWONDE DIE GIETER EN MAAK HOM VOL MET DIE GRATIS EN VERNIET PETROL UIT DIE”GUTTER”. TOE DIE CHEVVY SE TENK OORLOOP SIT HY DIE PROP OP EN HARDLOOP BAIE, BAIE OPGEWONDE DIE WINKEL IN EN VERKONDIG LUIDKEELS DAT HULLE MAAR MORE ALIWAL TOE KAN GAAN WANT DIE CHEVVY IS STAMPVOL VERNIET PETROL UIT DIE GUTTER!! MAAR WAT GEBEUR TOE?? DIE SEUNTJIE KRY DIE PAKSLAE VAN SY LEWE WAT HY NOOIT SAL VERGEET NIE.

HIERDIE VERHAALTJIE BESKRYF PRAGTIG DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS 25 DESEMBER JESUS CHRISTENDOM WAT NIE DIE WAARHEID VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS BESIT NIE. DIE CHRISTEN TROP SKAPE BEDOEL SO GOED, MAAR WEET NIE DAT DIE HERDERS VAN DIE HOERKERK VIR HULLE AL DIE TYD LIEG NIE. KYK NET HOE WORD DIE SKAAP KUDDE VERKRAG EN VERMOOR EN GESLAG TERWYL DIE HERDERS NOG STEEDS VIR HULLE BLY LIEG. MODDERGEEL WATER IS NIE MODDERGEEL PETROL NIE!! DIE KUDDE KAN NIE SONDER DIE TORAH KENNIS LEWE NIE!! DAAROM DIE TORAH SE STRAFGERIG OM DIE VERLORE AFGEDWAALDE KUDDE TERUG TE DWING NA DIE TORAH KENNIS. ELKEEN MOET SY EIE LEWE EN DOOD FASES DEURGAAN OM VAN DIE KINDERSTADIUM, DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS NA DIE VOLWASSE STADIUM, DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS TORAH STADIUM TE KAN GROEI. DIE YISRAEL BOERVOLK DINK HULLE DOEN GOED MET HULLE KERSFEES GEEL MODDERKLEUR WATER IN PLAAS VAN HUTTEFEES SE GEEL MODDERKLEUR PETROL… DIE YISRAEL BOERVOLK IS IN VIR HULLE GROOTSTE PAKSLAE OOIT…

HOEKOM DIE TORAH GEDOEN MOET WORD

DIE CONSCIOUSNESS GROEI MOET PLAASVIND EN DIT IS ‘n LANG PROSES. LUISTER NA DIE VOLGENDE GEHEIM:

EACH DIVINE SPARK BY THE TIME ITS HAS REACHED THE NADIR OF INVOLUTION AND IS READY TO EMBARK UPON THE PATH OF EVOLUTION WHEREON IT IS SEEN TO CHARACTERISTICALLY HUMAN POSSESS POTENTIALITIES WHICH YOU LITTLE REALIZE. WHEN SUBJECTIVE CONSCIOUSNESS IS RAISED FROM THE PLANE OF ITS HABITUAL FUNCTIONING TO THE NEXT SUPERIOR PLANE, IT CONFORMS TO THE LAW ALREADY ENUMERATED AND INERTIA IS CONVERTED INTO TWO KINETICISMS. IT IS SELDOM THAT THE CONSCIOUSNESS CENTERS OF THE LOWER PLANE ARE ABLE TO CARRY THIS FORCE IF THE CONVERSION IS SUDDEN AND TOTAL. HENCE THE SAYING “THOU CANST LOOK UPON MY FACE AND LIVE.” HENCE ALSO THE FACT THAT WHERE A LESSER AND MORE PARTIAL FORM OF CONVERSATION TAKES PLACE, IT IS APPREHENDED SIMPLY AS A BLINDING FLASH OF LIGHT.

WHEN SUCH CONVERSION TAKES PLACE IN ITS NORMAL FORM IT IS PERFORMED BY THE METHOD OF ADDITION INSTEAD OF MULTIPLICATION. THAT IS TO SAY, WHEN THE TRANSMUTATION IS PERFORMED FROM ONE PLANE TO ANOTHER BY THE PROCESS OF SQUARING, THE RESULT MY BE DESCRIBED IN THE WORDS OF SCRIPTURE “HE WALKS WITH GOD AND WAS NOT”. BUT WHEN THE PROCESS TAKES THE FORM OF MANY REPEATED MULTIPLICATION, YOU HAVE ORDINARY CAUSE OF THE PATH (DIE TORAH SOOS IN DIE BYBEL AANGEBIED WAT JAARLIKS HERHAAL MOET WORD OM CONSCIOUSNESS GROEI TE GEE). WHEN YOU HAVE THIS PROCESS OF CONSCIOUSNESS EVOLUTION YOU HAVE NORMAL COURSE.

EACH GRADE OF INITIATION IS PERCEIVED BY A SUPER CONSCIOUSNESS AS A BLINDING FLASH OF LIGHT, AND BY MEANS OF THIS FLASH THE IMAGE OF THE SUB-PLANE TO WHICH IT BELONGS, IS PHOTOGRAPHED ON THE SUBCONSCIOUSNESS SO WHENCE CONSCIOUSNESS READS IT AT ITS LEISURE. (DEUR DIE JAAR DIE TORAH LEES) SO THAT IF POWER BE RAISED, A PLANE POLARITY IS INSUFFICIENT AND THEN YOU MUST HAVE A GROUP… (DAAROM DIE GROEP NAAMLIK; YISRAEL).

DIE KOSMIESE WETTE (KOSMIESE TORAH) WORD NET AL MEER INGEWIKKELD EN MOET DUS IN AFGESKAALDE VORM JAAR NA JAAR GEGEE WORD EN BESTUDEER WORD OM DIE NODIGE CONSCIOUSNESS GROEI TE KAN BEKOM. DIT IS DIE WEG VAN DIE WAARHEID.

DIE WAARHEID DAT DIE EERSTE KOSMIESE TORAH WAT STUKKEND GEGOOI IS, BAIE MEER KOSMIESE WETTE BEVAT HET SOOS BYVOORBEELD (1) THE LAW OF LIMITATION. (2) THE LAW OF SEVEN DEATHS. (3) THE LAW OF IMPACTATION. (4) THE LAW OF ACTION AND REACTION. (5) THE LAW OF POLARITY. (6) THE LAW OF ATTRACTION OUTWARD. (7) THE LAW OF ATTRACTION OF THE CENTRE… OM MAAR ‘n PAAR TE NOEM.  DAAR IS SOVEEL FANTASTIESE WAARHEDE OM TE BEMEESTER!!! DIE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS IS IETS BAIE GROTER AS DIE VALS GOUE KALF SELF GESKEPTE 25 DESEMBER VALS JESUSGOD. LUISTER NA DIE BESKRYWING:-

THE POWER OF THE COSMIC CHRIST CAN BE THOUGHT OF THAT OF THE HIGHER PLANES OF THE SUN BEHIND THE SUN, WHICH SO TO SPEAK UNITES THE PURPLE RAY WITH THE LOGOS. THE TIME HAS NOW COME WHEN THE GREAT FORCE AS A WHOLE WILL NO LONGER FOCUS IN A SINGLE BEING BUT IN A GROUP (DIE YISRAEL KOSMIESE CHRISTOS) EVER WIDENING UNTIL IT TAKES IN THE WHOLE WORLD – (BEGIN BY MIDDELPUNT EN MIDDELPUNT WORD SO GROOT SOOS HELE SIRKEL). THIS “ONE” UNITY IS UNITY NOT BECAUSE IT IS CONCENTRATED OR LIMITED, BUT BECAUSE IT IS UNDIFFERENTIATED. THE GREAT UNMANIFESTED IS UNCONDITIONED. THE NUCLEUS OF RUACH LIVING SOUL DOES NOT DERIVE ITS EXCISTENCE FROM THE LOGOIDAL BEING, BUT FROM THE UNMANIFEST ITSELF. (BAIE BELANGRIK OM TE VERSTAAN).

“GOD” IS “EEN” en “GOD” en TORAH IS “EEN”…

DIE TOTALE INHOUD VAN DIE BYBEL DRAAI OM DIE EEN AS, DIE EEN MIDDELPUNT, NAAMLIK DIE INHOUD VAN DEUTERNOMIUM 28 SE SEËNDEEL EN STRAFDEEL. DIE TOTALE BYBEL INHOUD MOET GESIEN WORD, GELEES WORD, AANGEHAAL WORD, VERWYS WORD, GEPREEK WORD ONDER DIE VOORWAARDES VAN DEUTERNOMIUM 28 SEËNDEEL EN STRAFDEEL. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE MAG EEN WAT ONDER DIE STRAFDEEL VERKEER, NOU DIE SEËNDEEL AANHAAL EN OP DIE SEËNDEEL STAAT MAAK NIE. ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH IS DAAR GEEN GENADE VERSKONING NIE. SLEGS WANNEER EEN TERUG BEWEEG NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH, SAL DAAR GENADE WEES. DIT IS DIE WARE GOD”SE TORAH SE STRAFDEEL WAT DIE BOERVOLK NOU STRAF MET MOORD EN VERNIETIGING. DIE BOERVOLK SE MANS IS NIE BESNY NIE. HULLE HET NIE DIE WARE TORAH VERBOND GESLUIT NIE. HULLE KAN DUS NIE PESACH EN ONGESUURDE BRODE 7 DAE TORAH HOU NIE. HULLE KAN NIE DIE 7 X 7 WEKE AFTEL NA DIE FEES VAN WEKE NIE. HULLE HOU NIE SUKOT HUTTEFEES NIE. HULLE KEN GLAD NIE DIE HEILIGE WARE NAME EN SHABATTE VAN DIE “WARE” GOD: NIE. SONDAG IS NIE SHABBAT NIE. KERSFEES IS VALS. HULLE EET VARKVLEIS. DIE BOERVOLK EER NIE DIE TORAH NIE, EER NIE DIE HEILIGE NAME NIE, EER NIE DIE WARE WEEK SHABATTE NIE, EER NIE DIE 7 JAAR SHABATTE NIE. EER NIE DIE GEBOOIE, VERORDENINGE EN INSETTINGE NIE… GEEN CONSCIOUSNESS GROEI VIND PLAAS NIE. DIE BOERVOLK BEVIND HULLE DUS ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH.

HOE KAN DIE BOERVOLK NOU SO VERWAAND WEES OM HULLE TE ROEM OP DIE SEËNDEEL AS HULLE NIE DIE SEËNDEEL SE VOORWAARDES NA KOM NIE???  DIE TORAH EN DIE WARE “GOD”IS “EEN”. AS DIE TORAH NIE VIR DIE BOERVOLK BESTAAN NIE, BESTAAN DIE WARE “GOD” OOK NIE MEER VIR HULLE NIE… DAN AANBID DIE BOERVOLK ‘n VALS SELFGESKEPTE GOD. DIE GOUE KALF GOD WAT SONDER MOSHE EN DIE WARE ”GOD” SE TORAH REGEER. DIT IS HOEKOM DIE STRAFDEEL AANVALLERS SPOT MET DIE BOERVOLK  WAT TE BANG IS OM TE VEG EN HULLE OUES VAN DAE TE BESKERM DEUR DIE HEEL DAG TE SKUIL AGTER HULLE GEBIDDERY TOT DIE GOUE TORAH-LOSE AFGOD KALF WAT DIE HOERKERKE AAN HULLE VERKONDIG.

DIE AANVALLERS IS GEAKTIVEER DEUR DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH VAN DIE WARE “GOD” EN HULLE GAAN DIE BOERVOLK WAT ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH VERKEER, NOU VERNIETIG. HULLE KAN MAAR MOOI SEËNDEEL VERSIES UIT DIE BYBEL VIR MEKAAR TOT VERVELENS TOE STUUR, DIT GAAN NIKS HELP SOLANK HULLE HARDKOPPIG WEIER OM TERUG TE KEER TORAH TOE. DAN EERS SAL DIE SEËNDEEL MOOI VERSIES SE KRAG INSKOP, MAAR SLEGS DAN EN NIE NOU NIE… HOE LANK NOG O BOERVOLK. WANNEER GAAN DIE BOERVOLK NOU DEUTERNOMIUM 28 BESTUDEER EN AANNEEM EN DOEN???

DEUTERNOMIUM 28: 1 en 7… VERS (1) AND IT MUST OCCUR THAT IF YOU WILL WITHOUT FAIL LISTEN TO THE VOICE OF YHVH (YUD HEI VAV HEI) YOUR ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) BY BEING CAREFUL TO DO ALL HIS COMMANDMENTS (TORAH) THAT (I AM) (ALEPH HEI YUD HEI) COMMANDING YOU TODAY, YHVH (YUD HEI VAV HEI) YOUR ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) ALSO WILL CERTAINLY PUT YOU (YISRAEL) HIGH ABOVE ALL OTHER NATIONS OF THE EARTH. VERS (7) YHVH (YUD HEI VAV HEI) WILL CAUSE YOUR ENEMIES WHO RISE UP AGAINST YOU TO BE DEFEATED BEFORE YOU. BY ONE WAY THEY WILL COME UP AGAINST YOU, BUT BY SEVEN WAYS THEY WILL FLEE BEFORE YOU…

LUISTER NOU, O BOERVOLK NA DIE UITKOMS, DIE VERLOSSING UIT DIE BENARDE POSISIE WAARIN JY JOU NOU BEVIND. KEER TERUG NA DIE TORAH VAN YHVH (YUD HEI VAV HEI) JOU ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) EN VERS (7) SE SEËNING SAL WEER OP JOU VAN TOEPASSING WEES. VERS (7) IS DIE SHABAT (DAG 7) VERS. DIE GELOFTE VAN BLOEDRIVIER IS DIE (ALS EEN SHABAT) GELOFTE. DIE DAG SAL HERDENK WORD (ALS EEN SHABAT) DUS DEUTERNOMIUM SE VERS (7) (DAG 7) WARE SEWEDE DAG SHABAT. NIE DIE VALS EERSTE DAG (SONDAG) VAN DIE HOERKERKE NIE. DIE GELOFTE IS NIE GESLUIT MET DIE VALS 25 DESEMBER TORAH LOSE SELFGESKEPTE LIEWE JESUS NIE… MAAR MET DIE WARE “VADER”… INDIEN DIE BOERVOLK DIT NOU WEER DOEN SAL VERS (7) WEER VAN TOEPASSING WEES…

57

DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS

DAAR IS DRIE KRUISE OP GOLGOTHA. DAAR IS DRIE DIMENSIES. DAAR IS DRIE WAT BETROKKE IS WANNEER YISRAEL AS TOEKOMSTIGE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS – DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) ONTMOET.  DAAR IS (MOSHE + YAHSHUA + ELIYAH). LUISTER NA DIE BESKRYWING UIT COSMIC DOCTRINE –

THE COSMIC CHRIST OR STAR LOGOS PRESIDING OVER EACH EVOLUTION IS A LORD OF MIND, BUT AS HE IS OF THE THIRD EVOLUTION, HE WILL HAVE THE ASPECTS OF THE EARLIER EVOLUTION IN HIS NATURE. THEREFORE WHILE THREE IS THE PRIME SYMBOL OF THIS EVOLUTION, BECAUCE ITS COSMIC CHRIST IS THREE ASPECTED (DUS DIE DRIE:- (1) MIDDELAAR (2) ADONY (3) MELEK…DRIE IN EEN FUNKSIES) BUT FOUR IS THE ULTIMATE SYMBOL. THUS THE TRINITARIAN ASPECT IS THE BASIS (PERSONALITY BEGINNING) BUT THE TETRAGRAMMATONIC IS THE COMPLETION. (DUS DIE VOLTOOING VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS; DUS GEE DIE ONDERSELF KOSMIESE DRIE IN EEN CONSCIOUS NOU DIE (DRIE-IN-EEN=VIER) NAME VAN VIER, DUS DIE TETRAGRAMMATON NAME VAN DIE “VADER”.

DAAROM AANBID DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS VAN DIE CHRISTENDOM DIE DRIE-IN-EEN SEUN; EN DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS AANBID DIE TETRAGRAMMATON, DIE VIER-IN-EEN “VADER”(EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI). EN NIE MEER DIE DRIE-IN-EEN SEUN NIE.. MAAR ONTHOU OOK DIE VOLGENDE WAARHEID…

REMEMBER NEVER SEEK TO EXPLAIN ANYTHING IN MANIFESTATION OR OUT OF MANIFESTATION IN TERMS OF THE STATIC, FOR ALL IS KINETIC. THUS ALWAYS THINK ENERGY…

58

DIE HEI-VERBOND

SO NOU VIND ONS DIE VOLGENDE GROOT GEHEIM… DIE HEILIGE NAAM VAN VIER, DIE TETRAGRAMMATON KAN NOU VAN BUITE AF AANBID WORD. MAAR DAAR IS DIE BESNYDENIS VERBOND VAN ABR-HEI-AM. DUS DIE -HEI- VERBOND. DIE VIER-IN- EEN = 5 OF – HEI VERBOND. WAT IS DIE – VIER-IN-EEN = VYF OF HEI – VERBOND? DIT IS DIE VERBOND DAT DIE GESKEPTE NOU ”EEN” MET DIE SKEPPER KAN WORD. DIE – (AS GOD – LIKE GOD- BUT NOT GOD) EENHEID.  DIE – ECHAD 13 + YECHIDAH 37 = YOBEL 50. SO HOE GEBEUR DIT? EN HOEKOM GEBEUR DIT?

DIE EENHEID GEBEUR OMDAT DIE WARE SKEPPER DIT SO BEPLAN HET. DIE SKEPPING MOET UITEINDELIK “EEN” WORD MET DIE SKEPPER. WETENSKAPLIKE EKSPERIMENTE TOON DUIDELIK DAT DIE WAARNEMER AAN DIE GESKEPTE KANT ‘n DUIDELIKE INVLOED HET OP WAT VANAF DIE SKEPPER SE KANT AF KOM. DIT WORD BEVESTIG DEUR DIE SEËNING WAT ABRAM ONTVANG. DIE – 5 HEI – WAT – 4-in-1=5 IS, IS DIE GEMEENSKAPLIKE FAKTOR IN DIE GENE. HIERDIE FAKTOR MAG NIE VERBASTER WORD NIE. MET VERBASTERING VAN DIE – HEI – GENETIESE FAKTOR VERLOOR ABRA-HEI-AM SE NAGESLAG DIE BOSELF INDIVIDUALITEIT CONSCIOUSNESS VERMOË. DIE BOSELF INDIVIDUALITEIT CONSCIOUSNESS TORAH.  DIE GEBREEKTE TORAH KAN DAN GLAD NIE BEGRYP WORD NIE. DIE TORAH EN DIE TETRAGRAMMATON EENHEID, (4-IN-1=5=HEI GEMEENSKAPLIKE FAKTOR IS DAN VERLORE. DIE (MEM SHIN HEI) SE (HEI) KOMMUNIKEER MET DIE (YUD HEI VAV HEI) SE (HEI + HEI) DIE ONDERSELF (VAV HEI) SE (HEI) KOMMUNIKEER MET DIE BOSELF (YUD HEI) SE (HEI) DAAROM MOET DIE BLANKE OP DIE PLANEET NOU TOTAAL VERBASTER WORD SODAT DIE (HEI) FAKTOR TOTAAL UITGEWIS KAN WORD.

DIE EEN WIE SE CONSCIOUSNESS DEUR DIE STAPPE VANAF DIE KOSMIESE (3-IN-1) CHRISTOS SEUN NA DIE KOSMIESE (3-IN-1=4) TETRAGAMMATON (YUD HEI VAV HEI) VADER, NA DIE (4-IN-1=5) ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) NA DIE (ALEPH HEI YUD HEI) GEVORDER HET, LEEF REEDS…

index72NAMESNOG ‘n BENADERING. YISRAEL WORD UIT DIE EGIPTE CONSCIOUSNESS NA ‘n GROTER CONSCIOUSNESS GEBRING MET BEHULP VAN DIE KOSMIESE 3-IN-1 CHRISTOS SEUN (DIE MOSHE/YAHSHUA/ELIYAH 3-IN-1) PLUS DIE 72 HEILIGE NAME. DIE 3-IN-1 OF DRIE LETTER NAME. DIE LIGPILARE…  DUS DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK 3 LETTER NAME.

DIT IS ONGELUKKIG DIE 3-IN-1 KOSMIESE CHRISTOS WAT DIE VALS GOUE KALF AANBIDDING AS DIE (VADER, SEUN, GEES) FOUTIWELIK AANBID. DIE WARE VADER HET VIER LETTERS (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WANNEER DIE (ALEPH) SKEPPING BYKOM. MET DIE (BEIT) SKEPPING ALLEEN GELD DIE 12 PERMUTASIES VAN DIE (YUD HEI VAV HEI) DUS MET DIE (BEIT) SKEPPING OF PERSONALITY ONDERSELF CONSCIOUSNESS NAAMLIK (VAV HEI) KOMMUNIKEER NOU MET DIE (ALEPH) SKEPPING OF BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS (DIE YUD HEI) (DIE ONDERSELF AANBID DIE BOSELF) MAAR HY WEET DIT NIE. DIE ONDERSELF DINK DIT IS “GOD”WAT MET HOM PRAAT. WANNEER DIE (3-IN-1=4) LETTERS,DUS DIE YUD HEI VAV HEI) SLEGS VAN BUITE AF AANBID WORD. MAAR WANNEER DIE (4-IN-1) EENHEID CONSCIOUSNESS BEREIK WORD, DIE “AS GOD – LIKE GOD – BUT NOT GOD) CONSCIOUSNESS DAN SKUIF DIE 4 LETTERS AAN NA 5. DUS (4-IN-1=5) DUS DIE 5 LETTER NAAM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) (ELOHYM) CONSCIOUSNESS.

NOU GEBEUR DIE VOLGENDE WONDERLIKE: WANNEER DIE (5-IN-1 = 6) CONSCIOUSNESS BEREIK WORD. DUS JOU (VAV) LIGGAAM NOU DIE CONSCIOUSNESS VLAK BEREIK, DAN WORD DIE WAARHEID VAN DIE AANHALING BESEF:- HY WAT WEET DAT DIE 4 LETTER NAAM OOK DIE 5 LETTER NAAM IS, LEEF REEDS VANDAG… DUS (VAV 6) WAT WEET DAT (4 LETTER NAAM) IS OOK (5 LETTER NAAM) LEEF REEDS VANDAG… HY WAT WEET DAT (ALEPH HEI YUD HEI) IS OOK (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) LEEF VANDAG REEDS. HIERDIE CONSCIOUSNESS WORD BEREIK DEUR DIE TORAH TE DOEN EN HOU. DUS DIE HEILIGE NAME TE LEER KEN EN EER (GOD EN HERE) IS NIE HEILIGE NAME NIE MAAR VERTALING VERVALSINGS DEUR DIE HOERKERK) MY SHABATTE TE GEDENK EN EER EN HOU (SONDAG IS NIE DIE HEILIGE SHABAT NIE. KERSFEES IS VALS HOERKERK FEES.) DIE WARE HEILIGE JAAR SHABATTE IS:- ONGESUURDE BRODE…SHAVUOT… SUKOT HUTTEFEES. MY VERORDENINGE EN INSETTINGE. (NIE DIE OUMENSE SE VALS OORLEWERINGE NIE… SO DIE HEILIGE WAARHEID VAN HOE EWIGE LEWE VERKRY WORD IS IN DIE HOU EN UITLEEF VAN DIE VOLLE TORAH GEBIND WANT DIE HEILIGE EN SY TORAH IS “EEN”. DUS WANNEER DIE (VAV 6) WESE NOU SHABAT 7 WORD)  (6- IN-1=7) WORD (DUS VAV = SHABAT WORD) DAN SKEP VAV NOU AAN DIE SHABAT KANT (DIE GESKEPTE KANT) VOLTOOI DUS DIE SKEPPER SE GESKEPTE 6 DAE KANT. SO SHABAT IS NIE ‘n VALS SONDAG VORMGODSDIENS HOU GEKHEID NIE, MAAR DIE GELEENTHEID IN TYD WAAR VAV 6 NOU IN HARMONIE MET (ALEPH LAMED HEI YUD MEM 5) EN (ALEPH HEI YUD HEI 4) DIE SKEPPING VOLTOOI. IS DIT NIE ‘n PRAGTIGE VOORBEELD NIE??? SO VER VERWYDER VAN DIE TORAH-LOSE GROOT LIEGSTORIE VAN DIE CHRISTENDOM HOERKERK VAN HOE EWIGE LEWE KAMSTIG SONDER TORAH VERKRY KAN WORD…

DIE GROOT GEHEIM DAT DIE EWIGE LEWE VERSKUIL IS BINNE DIE CONSCIOUSNESS GROEI IN DIE VERSKUILDE GEHEIME VAN DIE WARE HEILIGE NAME, IS DIE GROOT REDE HOEKOM DIE HOERKERK VERTALERS DIE WARE HEILIGE NAME NIE IN DIE VERTALINGS GEPLAAS HET NIE. DIE VALS NIKSEGGENDE NAME SOOS :-HERE, GOD, LORD ENS. HET GEEN WARE CONSCIOUSNESS VERGROTING OF SKEPPINGSKRAG NIE. DIE VALS VERTALINGS LÊ DIE LEWENDE TORAH LAM EN VERANDER DIE BYBEL IN ‘n BOEK WAARVAN DIE INHOUD VERVALS KAN WORD. KEER TERUG NA DIE WARE OORSPRONKLIKE TAAL BYBEL EN BEMEESTER DIE CONSCIOUSNESS OM DIE WARE NAME TE KAN LEER KEN EN DIE WARE TORAH TE KAN BEMEESTER.

DIE WARE HEILIGE NAAM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM)(ELOHYM) IS OOK UNIEK. DIT IS DIE NAAM WAT DIE “GOD AND GODDESS” EENHEID BESKRYF. DIT IS OOK DIE NAAM WAT DIE ENKELVOUD EN MEERVOUD GEHEIME BESKRYF SOOS DIE “SHEMA YISRAEL, ADONY ELOHENU ADONY YUD HEI VAV HEI ECHAD”. DIE (ADONY) (ALEPH DALET NUN YUD) WAT DIE EEN DERDE FUNKSIE VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS IS OM “EEN” TE WORD MET (YUD HEI VAV HEI) OM DIE NUWE (ALEPH HEI VAV HEI) VOORT TE BRING WAAR ALEPH NOU OOK MET VAV ONDERSELF PERSONALITY KAN KOMMUNIKEER. DIE ADONY MIDDELAAR FUNKSIE.

59

HOEKOM IS DIE MENS GESKAPE?  WAT IS DIE MENS SE HOOFDOEL?

DIE HOOFDOEL VAN DIE MENS IS OM DIE SUIWER MENSLIKE IDENTITEIT EN KARAKTER AAN DIE RES VAN DIE SKEPPING OOR TE DRA VOLGENS DIE WETTE (KOSMIESE TORAH. UIT COSMIC DOCTRINE BY Dion Fortune:- WHEN A HUMAN BEING, HOWEVER SEEK CONTACT WITH THE LORDS OF THE ELEMENTALS HE PURIFIES THOSE ASPECTS (REINIG EN HEILIG JULLESELF) OF HIS NATURE WHICH CORRESPOND TO THEIR KINGDOM UNTIL THEY BECOME THE REFINED ESSENCE OF THEIR QUALITIES. IN THE STABILITY OF THE EARTH HE IS STABLE. IN THE MOBILITY OF THE WATER HE IS MOBILE. IN THE SPEED OF THE WIND HE IS SWIFT AND ASPIRING. IN THE BRINHTNESS OF THE FLAME HE IS ZEALOUS.

THEN BEING LORD (ADONY) OF THESE THINGS WITHIN HIMSELF HE IS A LORD (ADONY) OF THE ELEMENTS IN THE MICROCOSM, AND MAY THEREBY CLAIM KINSHIP (MELEK) WITH THE LORDS OF THE ELEMENTS OF THE MAKROCOSM AND THE MESSENGERS OF THE ELEMENTS ARE HIS SERVANTS..NB.!! THERE IS NO OTHER WAY THAN THIS WAY. THE DIVINE SPARKS DEVELOP FIRST A NASCENT INDIVIDUALITY AND THEN A PERSONALITY, BUT THE CREATIONS OF THE CREATED (THE ELOHYM CREATED MAN) FIRST THE PERSONALITY AND THEN ASPIRE TO INDIVIDUALITY. THE LORDS OF THIS EVOLUTION RULE UPON THE 7 AND 6 PLANES AS REGENTS OF THE ELEMENTS OR LORDS OF THE ELEMENTS AND ACCORDING TO THEIR NATURE ARE THE KINETIC CONDITIONS OF THE MANIFESTED UNIVERSE AND (LW DOEL VAN MENS SE SKEPPING) SUBJECT TO THIS MAN MUST PERFORM THE ACTIONS OF HIS EVOLUTION. (SODAT HY DIE CONSCIOUSNESS KAN BEREIK OM DIE TOTALE SKEPPING ‘N HUMANITY KARAKTER TE GEE).

NOW BE IT KNOWN THAT THESE ELEMENTALS (MAN) ARE EVOLVING UPWARD GRADE BY GRADE (MAN TO NATURE TO SAINTS TO MASTERS TO ANGELS TO ARCHANGELS TO CHRISTS TO LOGOS COSMIC CHRIST.) THROUGH THE PERSONALITY TOWARDS INDIVIDUALITY, AND THE EVENT OF HIS MAKING CONTACT WITH THEM (INDIVIDUALITY DIVINE SPARKS OR CHRISTS WHO ARE DESCENDING) SOME MAN MIGHT FALL TO THE TEMPTATION OF BLACK MAGIC WHEREBY EVOLUTION ILLEGITIMATELY HASTEND AND SEEK TO APPROPRIATE AN ALREADY DEVELOPED INDIVIDUALITY AND THERBY ESTABLISH CONTACT WITH THE DIVINE. (DIT IS DIE VALS CHRISTOS OF INDIVIDUALITY WAT NOU DEUR DIE PERSONALITY GEGRYP WORD OM KORTPAD “HEMEL” TOE TE GAAN SONDER OM EIE INDIVIDUALITY TE ONTWIKKEL EN VERDER DIE SKEPPING TE HUMANISEER.)(JY MAG GEEN ANDER CHRISTOSSE AANNEEM NIE)…

IN SUCH AN OCCURENCE THE OWN PERSONALITY IS THRUST OUT AND AN ELEMENTAL CONSCIOUSNESS TAKES ITS PLACE (PERSONALLY UITGEDRYF EN DUIWELS NEEM DIE PLEK IN) AND OF SUCH AN ONE IT MAY BE SAID THAT THIS MAN HAVE THE STONE OF THE EARTH OR A WAVE OF THE SEA, OR THE WIND OF HEAVEN, OR A FLAME OF FIRE FOR A HEART, BUT HUMAN HEART HE HAS NOT:- AND BECAUSE OF THE STRENGTH OF THE ELEMENTS THEY CALL INTO ELEMENTALS WITH A PROFOUND CALLING, WHICH COME AS BEINGS OF AN ELEMENTAL POWER THAT KNOWS NOT THE BOUNDS THAT BIND HUMANITY. HUMANITY IS FOR THEM A CRUCIFIXION. (DUS DIE HELE DOEL VAN DIE MENS OM HUMANITY TE BRING IS NOU GEKANSELLEER. GEEN TORAH GEEN HUMANITY. DIT IS WAT DIE WARE CHRISTOS GETOON HET AAN DIE MENSE WAT ‘n ANDER VALS CHRISTOS OF INDIVIDUALITY STEEL EN KORTPAD VAT.)

DIE 25 DESEMBER VALS CHRISTOS VAN DIE HOERKERK CHRITENDOM WIE SE GRUWEL KERSFEES VERERING NOU WEER OP HANDE IS. DIE TOPPUNT VALS GEBEURTENIS WAT DIE TOPDOEL VAN DIE SKEPPING VAN DIE MENS NEUTRALISEER. MAG DIE VERSLAAFDE VERBLINDE BOERVOLK WAKKER SKRIK VOORDAT HULLE UITGEWIS WORD. TOE YISRAEL DIESELFDE DING MET DIE GEE VAN DIE TORAH DOEN WOU ALEPH HEI YUD HEI HULLE TOTAAL UITWIS…

HIERDIE IS BAIE BAIE GROOT WANT DIE HOOFDAG KERSFEES BLOKKEER DIE HOOFDOEL VAN DIE HUMANITY SKEPPING OM DIE HUMANITY HEART AAN DIE SKEPPING TE BRING. DIE WARE CHRISTOS (DIVINE SPARK) HET GEKOM MET SY BOSELF INDIVIDUALITY AS YOCHANAN EN SY ONDERSELF PERSONALITY AS YAHSHUA. TOE BEWEEG DIE YAHSHUA PERSONALITY ONDERSELF NA DIE J-AUR- DAAN EN WORD EEN MET SY EIE INDIVIDUALITY BOSELF YOCHANAN WAT HOM IN DIE AUR DOOP.  DUS IS DIT DIE PERSONALITY WAT EEN WORD MET SY EIE INDIVIDUALITY BOSELF.  DAAROM TOON HY VIR DIE VOLK DAT HULLE PERSONALITY ONDERSELF NOU ‘n VALS INDIVIDUALITY BOSELF CHRISTOS GENEEM HET EN HULLESELF DAARMEE KRUISIG DOODMAAK VERNIETIG…

DIE WAARHEID, DUS DIE DOEL VAN HOEKOM HUMANITY GESKEP IS DEUR DIE ELOHYM IS DUS OM ‘n HUMANITY HART TE VOORSIEN AAN DIE LOGOS MIND SE GEMANIFESTEERDE UNIVERSE.

COSMIC DOCTRINE:- THE LORDS OF FLAME ARE THE LIVES BEHIND ALL NATURAL FORCES AND THE CONTROLLER THEREOF. THE ELEMENTS OF INANIMATE NATURE ARE THERE CHILDREN (HUMANITY LIGGAME) CREATED BY THE CONCEPTUAL ACTION OF THEIR INTELLECTS …IN THE SAME WAY…THAT THE LOGOIDAL MIND PROJECTS THE MANIFESTED UNIVERSE.

DIE GROOT LIEG DEUR DIE HOERKERK EN SY DOGTERS IS DAT DIE KORTPAD VALS BOSELF INDIVIDUALITY CHRISTOS NOU DEUR DIE ONDERSELF PERSONALITY GESTEEL IS EN DIE VERBODE KORTPAD NA DIE HEILIGE NOU PROBEER GENEEM WORD. DIE GROOT LIEG WORD NOU OPGEDIS AAN DIE SKAPE WAT DIE OORLEWERINGE VAN DIE OU MENSE MAAR NET GESLAG NA GESLAG GLO MET NOG ‘n GROOT LIEG:- DIE VALS 25 DESEMBER JESUS GOD WAT BO DIE VADER AANBID WORD HET DAN KONSUIS NOU GESTERF VIR HULLE SONDES. DAARDEUR REGVERDIG HULLE DIE GROOT LIEG BLACK MAGIC VERBODE TORAH-LOSE KORTPAD… DIE VALSE HAAT DIE TORAH… EN DIE HAAT VAN DIE TORAH WORD MET NOG ‘n GROOT LIEG REGVERDIG DEUR TE VERKONDIG DAT DIE TORAH TE MOEILIK IS – MOEILIK IS OM TE HOU EN DAT DIE YISRAEL PROGRAM MET DIE HOERKERK VERVANG IS…

60

DIE WARE KOSMIESE DRIE-IN-EEN INDIVIDUALITY BOSELF

DIE WAARHEID IS DAT DIT DIE PERSONALITY ONDERSELF WAT VANAF DIE MAN VLAK MOET OP BEWEEG DEUR DIE VLAKKE:- MAN NA NATURE NA SAINTS NA MASTERS NA ANGELS NA ARCHANGELS NA CHRISTS, IS WAT IN DIE MAN VLAK DEUR SY KORREKTE KOSMIESE LOGOS GEDOOP OF BEVRUG MOET WORD. MET PESACH WORD DRIE ONGESUURDE BRODE GEËET. EERS EEN HELE BROOD (MEM SHIN HEI) DAN DIE EERSTE HELFTE VAN DIE MIDDELBROOD WAT IN TWEE HALWES GEBREEK IS (YAHSHUA) DAN DIE DERDE HEEL BROOD (ELIYAH) DAN LAASTE DIE TWEEDE HALWE BROOD (YOCHANAN) – SO DIE YAHSHUA HALWE BROOD VANAF DIE LOGOS, DIVINE SPARK, KOSMIESE CHRISTOS BEVRUG DIE ONDERSELF PERSONALITY MAN.

DAN MOET DIE KOMBINASIE NOU OP BEWEEG DEUR DIE VLAKKE. LET WEL, DIE MAN MAG EERS DEUR DIE VLAKKE OP BEWEEG NADAT HY AS ONDERSELF PERSONALITY MAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY KOSMIESE CHRISTOS SE YAHSHUA HELFTE AANVAAR HET. MAAR DIT STEL HOM NIE VRY VAN DIE PROSES OM EERS DEUR AL DIE VLAKKE TE MOET GAAN NIE. DIE MAN/YAHSHUA KOMBINASIE HET NOU OOK DIE ELIYAH (MERKAVAH) BROOD GE-EET EN KAN DUS DEUR DIE VLAKKE OP BEWEEG. DAN LAASTE WORD DIE YOCHANAN HALWE BROOD GE-EET EN DAN KAN AL DIE VLAKKE VAN DIE UNIVERSE NOU ‘n MENSLIKE HUMANITY HART VAN VLEES ONTVANG NADAT DIE HART VAN KLIP VERWYDER IS. DIE MENS HET DAN DIE REDE VAN HOEKOM DIE MENS GESKAPE IS, DIE MENS SE DOELWIT, DAT DIE SKEPPING MENSLIK MOET WEES MET ‘n HART VAN VLEES WAT KAN LIEFHÊ, VOLTOOI. HIERDIE IS DIE WARE TOPPUNT WAT OP 22 DESEMBER GEVIER MOET WORD (DAG 8 VAN SUKOT HUTTEFEES.

DIE EERSTE HALWE BROOD

DIE EERSTE HALWE BROOD, DIE HALWE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS HELP DUS DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS OM IN MERKABAH, DIE DERDE BROOD NOU TE KAN GAAN EN DIE EERSTE BOSELF INDIVIDUALITY TORAH VAN (ALEPH HEI YUD HEI) WAT EERSTE AAN (MEM SHIN HEI) MOSHE GEGEE IS, TE BEMEESTER ASOOK ELKE VLAK TE BEMEESTER; DUS DIE GEMANIFSTEERDE TE KAN BEMEESTER AS (ATAH) DIE EEN WAT VANAF (ALEPH TOT TAV) VAN DIE GEMANIFESTEERDE MET (HEI) AS OOK MEER VAN DIE ONGEMANIFESTEERDE LEER KEN HET…

COSMIC DOCTRINE: KNOWLEDGE CAN ONLY CONSIST OF THAT WHICH IS PRESENT IN THE MIND (WANNEER DIE HOERKERK NOU NET DIE VERTAALDE NIKSSEGGENDE “GOD” VERKONDIG IS DAAR NET DIT IN DIE BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS) THAT WHICH DOES NOT ENTER THE MIND CANNOT BE KNOWN.  THEREFORE YOU CAN ONLY KNOW THAT WHICH YOU HAVE SENSES (CONSCIOUSNESS) TO INTERPRET TO YOU. AS NEW SENSES (CONSCIOUSNESS) OPEN UP MORE PLANES OF EXISTENCE CAN BE KNOWN (BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VAN YAHSHUA HALWE BROOD HELP).

THERE IS HOWEVER A LIMIT TO THE KNOWLEDGE OF THE FINITE (MANIFESTED) PERCEPTION CEASES AT THE BARRIER OF MANIFSTATION. OF THAT WHICH LIES BEYOND WE CAN ONLY KNOW BY ANALOGY. THE UNMANIFEST IS PURE EXISTENCE. WE CANNOT SAY OF IT THAT IT IS NOT. ALTHOUGH IT IS NOT MANIFEST IT IS. IT IS THE SOURCE FROM WHICH ALL ARISES. IT IS THE ONLY REALITY. IT ALONE IS SUBSTANCE. IT ALONE IS STABLE. ALL ELSE IS APPEARANCE AND A BECOMING. OF THIS UNMANIFEST WE CAN ONLY SAY IT IS. IT IS THE VERB TO BE TURNED BACK UPON ITSELF. IT IS A STATE OF PURE BEING WITHOUT QUALITIES AND WITHOUT HISTORY. ALL WE CAN SAY OF IT IS THAT IT IS NOT ANY THING THAT WE KNOW, FOR IF WE KNOW ANYTHING IT MUST BE IN MANIFESTATION FOR US TO KNOW IT, AND IT IS IN MANIFESTATION, IT IS NOT UNMANIFEST. THEREFORE THE VERY FACT THAT WE CAN KNOW IT PROVES THAT IT IS NOT UNMANIFEST. THE UNMANIFEST IS THE GREAT NEGATION, AT THE SAME TIME IT IS THE INFINITE POTENTIALITY WHICH HAS NOT OCCURRED. UNMANIFEST IS THE ONLY UNITY. MANIFESTATION BEGINS WHEN DUALITY OCCURS. THE PRIME DUALITY IS “SPACE”AND “MOVEMENT” SPACE THAT MOVES.

DAAROM OP DIE GRENS VAN UNMANIFEST EN MANIFEST KAN DIE HEILIGE NAAM (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) GEBRUIK WORD. DIE “MANIFEST” WORD OPGEBOU MET DIE 22 HEBREW SKEPPINGS LETTERS. DIE VOLLEDIGE CONSCIOUSNESS VAN DIE 22 LETTERS VAN DIE TORAH WORD DEUR DIE HEILIGE NAAM (ATAH) VEREER… BV:- BARUCH ATAH ADONY MELEK MALKUT… DIE MANLIKE EN VROULIKE (GOD AND GODDESS) ENKELVOUD EN MEERVOUD WORD DEUR DIE HEILIGE NAAM (ALOHYM) (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) AANGEDUI. DIE TETRAGRAM NAME WORD DEUR DIE PERMUTASIES VAN DIE (YUD HEI VAV HEI) HEILIGE NAME AANGEDUI. SO IS HEILIGE NAME OP HEILIGE NAME WAT AL DIE KRAGTE EN FUNKSIES VAN DIE OMNIPOTENTE AANDUI. GEEN LETTER OF KAPITTEL MAG OOIT VERANDER WORD NIE. DAN GAAN DIE GEKLIKE HOERKERK EN SY DOGTERS EN VERANDER SOMMER DIE HEILIGE AANSPREEKVORMS NA “HERE” WAT OP TOILET DEURE STAAN… GEKHEID!  NOU WORD DIE SKAPE SE CONSCIOUSNESS, BEWUSSYN INGEPERK TOT KLEUTER VLAK…

OM DUS OP TE SOM:- DIE VALS HOERKERK EN SY DOGTERS, DIE DRIE SUSTER KERKE VERLEI DIE SKAPE MET DIE VERBODE KORTPAD BLACK MAGIC ROETE DEUR DIE VALS CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY AAN HULLE PERSONALITY ONDERSELF AF TE SMEER. DIE TORAH-LOSE LIEWE JESUS GOD IN PLEK VAN DIE WARE VADER. HIERDIE EUWEL DAAD HET DAN TOT GEVOLG DAT DIE SKAPE SE PERSONALITY ONDERSELF MET DIE MENSLIKE HART NOU UITGEDRYF WORD EN DIE LEË PLEK WORD DAN MET DIE DEMONE VAN DIE VERBODE KORTPAD BLACK MAGIC VERVANG. DIE RESULTAAT IS DAN DIE MENS HARTELOSE SKAPE WAT MEKAAR BY DIE MILJOENE UITMOOR OOR DIE TYE. DIT SAL EERS WEER SOOS IN DIE VERLEDE GEBEUR HET, DIE TOTALE UITWISSING VAN DIE”800 BAALPRIESTERS BENODIG OM DIE SKAPE SE KLIP HARTE TE KAN VERVANG MET MENSEHARTE WAT NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH SAL TERUGKEER EN DUS DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH TE VERLAAT.

DIE WARE HEILIGE NAME IN DIE MANIFEST SAL DIE HOERKERK VALS HERE EN GOD VERVANG; DIE WARE SHABAT SAL DIE HOERKERK VALS SONDAG VERVANG. DIE WARE PESACH EN ONGESUURDE BRODE EN WARE SHAVUOT EN WARE SUKOT EN WARE 8STE DAG PROJEKSIE NA 22 DESEMBER SAL DIE VALS GRUWELIKE KERSFEES VERVANG. DIE WARE HEILIGE VERORDENINGE EN INSETTINGE EN GEBOOIE VAN SELFS DIE EERSTE BOSELF INDIVIDUALITY TORAH SAL ONDERHOU WORD SODAT DIE MENSLIKE HART NOU DIE UNIVERSE OOK VAN DIE MENSLIKE HART KAN VOORSIEN WAT DIE DOEL IS VAN DIE SKEPPING VAN DIE MENS DEUR DIE ALOHYM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) WAT MEERVOUD AANDUI… NA BEELD EN TOT GELYK AAN NA EWOLUSIE VOLTOOI IS.

VERSKILLENDE ALOHYM WAT VERSKILLEND IS SKEP VERSKILLENDE MENSE WANT HULLE IS NA BEELD VAN ELKEEN VAN DIE VERSKILLENDE ELOHIM. DAAROM IS DIE MENSE NIE ALMAL DIESELFDE NIE SOOS DIE GROOT LIEG VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS MET HULLE EEN GOD VERVALSINGS VERKONDIG OM DIE VERBODE VERBASTERING TUSSEN DIE VERSKILLENDE ALOHYM SKEPPERS SE VERSKILLENDE SKEPPINGS TE WEEG TE BRING EN OOK DIE ABRA-HEI-AM NAGESLAG DIE (HEI 5) SE VYF SIELE (NEPHESH RUACH NESHAMAH CHAYAH YECHIDAH) TE LAAT VERLOOR.

61

DIE KOSMIESE CHRISTOS PERSONALITY BOSELF

HOEKOM IS DIE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY EERSTE NODIG IN DIE EVOLUSIE VAN DIE ONDERSELF PERSONALITY??? DIE EERSTE REDE HOEKOM DIE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY EERSTE NODIG IS IN DIE CONSCIOUSNESS ONTWIKKELING EWOLUSIE VAN DIE MENS IS:- IN DIE KOSMIESE CHRISTOS (DIVINE SPARK) ONTWIKKEL DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS EERSTE. MAAR IN DIE MENS ONTWIKKEL DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS EERSTE.

TWEEDENS: DIT IS NET IN DIE MAN VLAK WAT DIE DIREKTE KOMMUNIKASIE MET DIE DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK MET SY REEDS ONTWIKKELDE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS KAN EN MOET PLAASVIND.

DERDENS: VOORDAT DIE MAN VLAK EN LOGOS KOSMIESE CHRISTOS KOPPELING NIE GEMAAK IS IN DIE CONSCIOUSNESS VAN DIE MENS IN DIE MAN VLAK NIE, MAG DIE MENS NIE OP BEWEEG DEUR DIE VLAKKE VAN NATURE EN SAINTS EN MASTERS EN ANGELS EN ARCHANGELS EN CHRISTS NIE. DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS MENS MAG GLAD NIE SONDER SY KORREKTE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS KOPPELING DIE VLAKKE AANBID NIE, NIE DIE NATURE OF SAINTS OF MASTERS OF ANGELS OF ARCANGELS OF CHRISTS NIE. SO DIE VALS HOERKERK SE MASTER JESUS (MASTER UIT DIE MASTER VLAK EN JESUS UIT DIE CHRISTS VLAK) MAG NIE AANBID WORD NIE.

SIEN NOU DIE SEWE VLAKKE WAT INGENEEM MOET WORD MET DIE MENS MET SY MENSEHART VAN VLEES (DIE ONDERSELF PERSONALITY PLUS DIE BOSELF INDIVIDUALITY VANAF SY KORREKTE KOSMIESE LOGOS CHRISTOS “YAHSHUA DEEL HALWE ONGESUURDE PESACH BROOD” ONGESUURD OMDAT DIT NET CHRISTOS INDIVIDUALITY BOSELF ALLEEN IS). DIE ONDERSELF PERSONALITY EN BOSELF INDIVIDUALITY KOMBINASIE MENS (YAHSHUA EN YISRAEL VAL NOU SEWE MAGTIGE NASIES AAN) BEWEEG NOU DEUR DIE SEWE VLAKKE (NATURE EN SAINTS EN MASTERS EN ANGELS EN ARCHANGELS EN CHRISTS TOTDAT DIE MENS/YAHSHUA CHRISTOS NOU DIE YOCHANAN HALWE BROOD VANAF DIE LOGOS ONTMOET.

NOU IS AL SEWE VLAKKE LEER KEN EN GE-EER EN BEMEESTER EN OOK VAN ‘n MENS HART VAN VLEES VOORSIEN; DUS ‘n HUMANITY HART GEGEE. (KANAAN SE SEWE NASIES IS OORWIN). DIE MENS HET DIE REDE HOEKOM DIE MENS GESKEP IS, DUS DIE DOEL VAN SY SKEPPING, SY DOELWIT VOLTOOI. NOU KAN DIE MENS (AS GESUURDE TWEE BRODE) DUS VOLLEDIGE ONDERSELF PERSONALITY EN BOSELF INDIVIDUALITY KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS MENS, TWEE KEUSES MAAK:                                                                               (1) DIE MENS KAN SY BELONING NEEM, SY VOLTOOIDE GOEIE KARMA VIR HOMSELF NEEM… OF

(2) DIE MENS KAN SY BELONING, SY VOLTOOIDE GOEIE KARMA VIR DIE MENSE MET SLEGTE ONVOLTOOIDE KARMAS GEE. DUS HULLE OORWINNING PRYS GEE EN MET BEHULP VAN DIE “GREAT WHITE BROTHERHOOD” TERUGKEER AS BLANKE MENSE NA DIE MAN VLAK EEN EN DIE OPKOMENDE EVOLUSIE BYSTAAN… (DUS DEUR DIE SEWE VLAKKE OF SEWE DAE VAN DIE SUKOT HUTTEFEES WAAR YISRAEL NOU 72 OFFERS OOR SEWE DAE VIR DIE 72 ANDER NASIES BRING – DUS DIE ANDER 72 ALOHYM SE 72 GESKEPTE SOORTE MENSE…

MAAR DIE HOERKERK MET SY DOGTERS SUSTER KERKE EN HULLE HARTE VAN KLIP VERBASTERDE SKAPE WIL NIE DIE WHITE BROTHERHOOD SE SUIWER BLANKE HART VAN VLEES MENS SE HULP TOELAAT NIE. HULLE WIL NIE DIE HUTTEFEES SE 7 DAE VAN 72 OFFERS TOELAAT NIE. ALMAL SAL NOG EENDAG HUTTEFEES HOU. DIE WARE PROGRAM SAL NOG EENDAG BEKEND WORD. STORETJIE SAL NOG EENDAG BEKEND WORD.

NOG ‘ n BENADERING… VANAF PESACH EN ONGESUURDE BRODE MOET AFGETEL WORD:- SEWE SHABATTE DUS SEWE MAAL SEWE WEKE. DIE SEWE SHABATTE DUI OOK OP DIE SEWE VLAKKE (MAN, NATURE, SAINTS, MASTERS, ANGELS, ARCANGELS, CHRISTS) WAT DIE MENS /YAHSHUA ONDERSELF / HALWE BOSELF NOU VANAF MAN NA NATURE NA SAINTS NA MASTERS NA ANGELS NA ARCHANGELS NA CHRISTS MOET GAAN OM DIE ANDER HELFTE ONGESUURDE BROOD OF YOHCANAN TE ONTMOET OP SHAVUOT DAG 49-IN-1 = 50 YOBEL OF VRYHEID. VRY VAN DUALISME. DUS VRY VAN MANIFEST EN “EEN”MET UN-MANIFEST. VRY VAN SPACE EN MOVEMENT EN “EEN” MET UN-MANIFEST. DIT IS VANAF DIE SHAVUOT YOBEL “EEN” MET UN-MANIFEST POSISIE, DAT DIE KEUSE NOU GEMAAK KAN WORD OM UN-MANIFEST TE BLY OF WEER MANIFEST TE WORD.

d091c7e1b2d0db2d1f978c6f12f7146362

BENYAHMIN, DIE TWAALFDE STAM ROEP

BENYAHMIN VERSKEUR DIE PROOI (DIE VALS GROOT LIEG VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SOOS DIE DRIE SUSTER KERKE) EN BENYAHMIN DEEL SY BUIT (DIE NUWE HERSTELDE VERLORE EERSTE KOSMIESE TORAH WAT (MEM SHIN HEI) (MOSHE) BY DIE GRENSPUNT TUSSEN DIE HEILIGE (UN- MANIFEST) EN (MANIFEST) GENOEM (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS). DIE KOSMIESE TORAH WAT DIE TWAALF STAMME (DIE TWAALF MERIDIANE) (DIE TWAALF PERMUTASIES (KOMBINASIES) VAN (YUD HEI VAV HEI) MOET DOEN OM DIE NODIGE CONSCIOUSNESS TE KAN BEREIK OM TE DOEN WAT HULLE MOET DOEN.

DUS DIE REDE VIR DIE TWAALF STAMME (TWAALF MERIDIANE) SE SKEP.  DUS DIE DOELWIT OM DIE “UNIVERSE” TE HUMANIFESEER (DIE HART VAN KLIP TE VERVANG MET ‘n HART VAN VLEES). DIE EERSTE KOSMIESE TORAH WORD TERUG GEBRING SODAT DIE WARE HEILIGE KOSMIESE CONSCIOUSNESS DEUR DIE TWAALF MERIDIANE VAN DIE BREINE VAN DIE TWAALF STAMME BEMEESTER KAN WORD. BENYAHMIN PLANT DIE NODIGE SAADJIES SODAT HULLE KAN ONTKIEM EN BETYDS IN VOLWASSENHEID GEBORE KAN WORD. DIE HART VAN VLEES VAN DIE WARE MENSLIKE KARAKTER MENS BINNE DIE NUWE KOSMIESE TORAH MOET VERSIGTIG WEES IN SY CONSCIOUSNESS GROEI OM NIE VERLORE TE RAAK IN DIE NIE – MENSLIKE, NIE HART VAN VLEES, NIE VAV ADAM LIGGAAM KOSMIESE CONSCIOUSNESS GROEI NIE.

DAAR BESTAAN OOK DIE GEVAARLIKE PAD WAAR DIE VAV LIGGAAM DIE MENS VERLOOR KAN WORD IN DIE KOSMIESE CONSCIOUSNESS GROEI. DIE UNIVERSE (MAKROPOSIPOS) OF KOSMOS EN DIE MENS LIGGAAM AS (MIKROPOSIPOS)OF KOSMOS BESTAAN NOU WEL UIT DIESELFDE ELEMENTALS MAAR HET NIE DIESELFDE KARAKTER NIE!!! DIE DOEL IS REEDS OM DIE UNIVERSE DIE MENSLIKE KARAKTER TE GEE; OM DIE HART VAN ELEMENTAL (KLIP) DIE HART VAN MENSWEES (HART VAN VLEES) TE GEE.  ‘n HART WAT KAN LIEF HÊ… MOET NIE AS MENS MET VAV 6 MENSLIGGAAM NOU VERDWYN IN DIE NIE-MENS UNIVERSE KOSMIESE CONSCIOUSNESS NIE!  DAAR IS ‘n BAIE GROOT VERSKIL TUSSEN BOGENOEMDE VALS HOERKERK EN SY DOGTERS SE “HEMEL” EN DIE WARE HEILIGE (DIE BINNE DIE MENSLIKE VOORGESKREWE TORAH)”EEN” MET DIE (NIE-MANIFEST) – DIE WARE “HEMEL”AS ‘n MENS DIT SO MAG NOEM.index.livejpgDIE VORIGE SKRYWE HET DIE (EVIL-LIVE) (EVIL-GOOD) BINNE-IN DIE MENS, DIE MIKRO-KOSMOS BEHANDEL. NOU BEHANDEL SKRYWE DIE (EVIL-LIVE) (EVIL-GOOD) IN DIE BUITE DIE MENS, DIE MAKRO KOSMOS.

COSMIC DOCTRINE by Dion Fortue:- WHEN YOU RESIST EVIL, YOU LOCK UP GOOD. YOU LOCK UP THE FORCE OF GOOD WHICH HOLDS THE EVIL INERT. THIS SERVES NO USEFUL PURPOSE. THEREFORE IT IS NOT ENOUGH TO MEET HATE WITH LOVE, EVIL WITH GOOD. THIS IS THE COURSE OF THE IGNORANT AND THE REASON WHY ESOTERIC RELIGION HAS MADE SO LITTLE IMPRESSION IN THE WORLD. YOU MUST HATE WITH HATE SUFFICIENTLY TO CAUSE A LOCKING UP OF THE FORCE. BUT ALSO YOU MUST HATE THE HATE HAVING RENDERED EVIL INERT BY OPPOSITION, THEN LOVE CAN TAKE ITS STAND UPON THIS FIRM PLATFORM AND USE IT AS A THRUSTBLOCK…

LET DUS MOOI OP NA DIE GEKHEID VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE STORIE OM NOU HAAT MET LIEFDE TEEN TE STAAN… HAAT MOET MET HAAT TEEN GESTAAN WORD. MAAR BAIE BELANGRIK, HAAT MOET OOK GEHAAT WORD… GEBRUIK HAAT MAAR MOET NIE TOELAAT DAT HAAT JOU GEBRUIK NIE. DIE MAKRO KOSMOS BESTAAN UIT TWAALF “RAYS” EN “SEVEN”PLANES TEENOOR DIE MIKRO KOSMOS WAT BESTAAN UIT TWAALF MERIDIANE TUSSEN DIE TWEE BREIN HELFTES EN DIE SEWE DAE SKEPPING. DIE TWAALF STAMME VAN YISRAEL VAN DIE SEWENDE DAG SHABAT SKEPPING.

DIT IS BELANGRIK DAT DIE BOERENASIE DIE BEGRIPPE BEMEESTER KRY IN DIE TYE WAARIN HY HOMSELF NOU BEVIND. DAAR IS ‘n DIREKTE VERBAND TUSSEN DIE (EVIL-LIVE) EN (STRAFDEEL-SEËNDEEL) VAN DIE TORAH. HY WAT DIE TORAH SE (STRAFDEEL) (EVIL) VERLAAT EN TERUGKEER NA DIE TORAH SE (SEËNDEEL) (LIVE) LEEF REEDS… DIT IS WAT DIE BOERVOLK NOU VINNIG MOET DOEN…

63

DIE (HEI 5) CONSCIOUSNESS VAN ABRA-HEI-AM

THE PRIME ACTIVITY OF:- (1) (MOVEMENT AND (2) LIGHT AND (3) SOUND) WAT DIE 5 HEI VAN MANIFEST VORM. COSMIC DOCTRINE:-

(1) THE PRIMARY MOVEMENT OF THE RINGS = ABSOLUTE.

(2) THE SECONDARY MOVEMENT OF THE RAYS = MANIFEST.

(3) THE TERTIARY MOVEMENT OF THE TANGENTIAL WITHIN THE SEGMENTS = EVOLUTION.

(4) QUATERNARY MOVEMENT OF THE VORTICES = FORM.

(5) QUINTECULAR MOVEMENT OF THE COMPOSITE ATOMS = LIFE.

001SO HIER IS DIE (HEI 5) STAPPE VANAF BO BUITE KETHER (SWIRLINGS) TOT DIE BOOM VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE SE LIFE IN DIE KETHER KONINGKRYK. ONS SIEN DUS DIE KOSMIESE TORAH TOON DIE HELE SPEKTRUM WAAR “MOVEMENT” DIE NOMMER EEN IS GEVOLG DEUR “LIGHT” NOMMER TWEE EN “SOUND” NOMMER DRIE. MAAR VANAF MALKUTH LEWE “LIFE”MET “MAN”AS TOP LIFE, IS DIE “SOUND”EERSTE. DIE KLANK VAN DIE 22 SKEPPINGS LETTERS DIE ALEPH TOT TAV VAN (ATAH) MOET DUS EERSTE BEMEESTER WORD DEUR DIE PERSONALITY ONDERSELF CONSCIOUSNESS. DIE KORREKTE KOSMIESE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS SAL DAN DIE NOMMER (1) SE PRIMARY MOVEMENT OF THE RINGS = ABSOLUTE CONSCIOUSNESS VOORSIEN. SO VORDER DIE CONSCIOUSNESS GROEI VAN DIE ONDERSELF OF PERSONALITY OP DEUR DIE KLANK EN DAN LIG EN DAN  MOVEMENT STAPPE EN DIE KOSMIESE BOSELF OF INDIVIDUALITY VORDER AF DEUR DIE MOVEMENT EN LIG EN KLANK STAPPE…

DIE MASTER VLAK IS IN DIE MIDDEL VAN DIE SEWE VLAKKE GELEË; DUS HET DIE MASTER VLAK DRIE VLAKKE ONDER HOM EN DRIE VLAKKE BO HOM. SO DIE PERFEKTE (MAN/CHRISTOS) MASTER (MEESTER) IS DUS MEESTER 00r die SAINTS, NATURE, MAN, DRIE VLAKKE NA LIFE TOE EN OOR DIE ANGELS, ARCHANGELS, CHRISTS, VLAKKE NA DIE ABSOLUTE KANT TOE.  SO DAAR IS SO BAIE BAIE BAIE CONSCIOUSNESS GROEI WAT NOG MOET PLAASVIND. KOSBARE LEWE WORD GEMORS DEUR DIE GROOT BLOKKASIE LIEG VAN DIE VORMGODSDIENS HOERKERK EN SY DOGTERS SE BAALPRIESTERS. KOM ASSEBLIEF O BOERVOLK, RUK JULLESELF LOS VAN DIE BABA GEKLETS VAN DIE WAT JULLE KOSBARE SPIRITUELE LEWENS ONTWIKKEL TYD SO STEEL. LEER KEN DAT DAAR DIE “RING CHAOS”MOVEMENT IS WAT AFBREEK, VERNIETIGING EN EVIL IS. EN DAT DAAR DIE RING COSMOS IS WAT ORDE OPBOU EN LIVE BRING. DIE BOERVOLK IS VAN DIE LIVE OPBOU RING COSMOS, EN KAN HULLE TAAK EERS VERRIG WANNEER HULLE KOSMIESE MEESTERS IS VAN VLAK VIER…

ONTHOU MET DIE GEVEG TEEN AMALEK, VEG DIE ADONY TSHEBAYOTH BOKANT DIE MASTER VLAK EN DIE YISRAEL TWAALF STAMME ONDERKANT DIE MASTERS VLAK. DIE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY VEG BOKANT DIE MASTER VLAK MAAR DIE ONDERSELF PERSONALITY MOET SELF ONDERKANT DIE MASTER VLAK VEG.  DIT IS HOE DIE GELOFTE GEVEG BY BLOEDRIVIER GEVEG EN GEWEN IS. MET AMALEK SIT MOSHE BO OP DIE BERG EN YAHSHUA ONDER IN DIE VALLEI. DIE AMALEK GEVEG IS DIE GEVEG TUSSEN AMALEK – DIE RING CHAOS WAT ALLES VERNIETIG EN AFBREEK EN DOODMAAK – DUS EVIL TEENOORSTAANDE VAN LIVE IS. DIE BOERVOLK YISRAEL IS RING COSMOS WAT ORDE BRING OPBOU EN LIVE BRING. DAAR KAN ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE ENIGE DRUPPEL VERSOENING OF GENADE WEES MET AMALEK NIE. KYK WAT HET MET SAUL GEBEUR. ONTHOU SAUL IS NOU PAUL(US) WAT DIE HOERKERK MET SY DOGTERS SUSTER KERKE SO LIEFHET… WAT MAAK DIE HOERKERK PREDEKING VAN VERBODE TORAH-LOSE SELF-UITGEDINKTE GENADE NOG IN DIE BOERVOLK SE GEMOED AS DIE BOERVOLK AMALEK MOET VEG?