1d6f2b39a84d36c54ee94e6d5f9d9b85

BENJAMIN DIE JONGSTE ROEP DRINGEND… Deel 2 deur Jan Jacobus Greyling 2018

Posted on

hands-of-a-caucasian-man-holding-the-handles-of-the-torah-scrolls-sefer-torah-megillah-yom-kippur-stock-image-rosh-hashanah-jewish-new-year-prayer-PP9A6X

49

DIE TYD TUSSEN ROSH HASHANAH EN YOM KIPPUR…

DIE TIEN DAE TUSSEN ROSH HASHANAH EN YOM KIPPUR IS ELOHIM MAKLIKER BEREIKBAAR DEUR DIE STUDENTE VAN DIE TORAH. DIE GEBREEKTE EERSTE TORAH SE INHOUD IS BESKIKBAAR VIR DIEGENE WAT DAN DAARNA SOEK. MEM SHIN HEI HET DIE TWEEDE TORAH OP YOM KIPPUR ONTVANG. DIE EERSTE TORAH WAS DEUR ELOHIM SELF GESKRYF EN ONDERTEKEN EN DIE TWEEDE TORAH IS DEUR MEM SHIN HEI GESKRYF EN SLEGS DEUR ELOHIM ONDERTEKEN. DIE EENHEID, DIE INTIEME COMPANION OF THE SOUL EENHEID WAT DIE TWEEDE YOM KIPPUR TORAH BRING, IS NIE DIESELFDE PASSIEVOLLE EENHEID VAN DIE EERSTE TORAH NIE. DIE WARE PASSIEVOLLE COMPASSION OF THE SOUL HUWELIK VAN DIE EERSTE TORAH WORD NIE DEUR DIE TWEEDE TORAH VAN YOM KIPPUR BEREIK NIE, MAAR AL MEER VAN DIE EERSTE TORAH SE INHOUD SAL BEKEND RAAK SOOS WAT DIE “THE WORLD TO COME”, DIE MESSIAANSE TYD, DIE VYFDE VLAK ADAM KADMON TYD, NADER KOM.

DIE TIEN DAE TUSSEN ROSH HA SHANAH EN YOM KIPPUR STAAN BEKEND AS: DIE TIEN DAE VAN (TESHUVAH/ REPENTANCE).DIT DUI DUS DIE 10 DAE TUSSEN DIE GEE VAN DIE EERSTE TORAH EN DIE GEE VAN DIE TWEEDE TORAH. 10 SEPHIROT IS VANAF MALKUTH TOT KETHER OF DIE VOLLEDIGE BOOM WAAR MALKUTH DIE KETHER IS VAN DIE VORIGE BOOM. DUS DUI (TESHUVAH/REPENTANCE) DIE VERGIFFENIS AAN VAN DIE VERSKIL VAN DIE TWEEDE YOM KIPPUR TORAH OF BOOM EN DIE ROSH HASHANAH EERSTE TORAH BOOM. DUS DIE WESE VAN DIE TWEEDE TORAH EN DIE WESE VAN DIE EERSTE TORAH. DIE WESE VOOR DIE GOUE KALF SONDE EN DIE WESE NA DIE GOUE KALF SONDE. STORETJIE HET REEDS GESTORIE OOR WIE DIE GOUE KALF IS. LET DUS MOOI OP DAT DIE (TESHUVAH BEROU/VERGIFFENIS) TUSSEN DIE EERSTE TORAH INHOUD EN TWEEDE TORAH INHOUD STREK MAAR DIE TWEEDE TORAH ALLEEN, DIE GOUE KALF TORAH VERGEWE VAN SONDE (DUS NAGEMAAKTE) KLUG, GLAD NIE DIE WARE TIEN DAE (TESHUVAH/REPENTANCE) IS NIE. ONS MOET DIE EERSTE TORAH WEER ONTDEK, VIND, OPSPOOR. SODAT ONS DIE VERSKIL TUSSEN ROSH HASHANAH EN YOM KIPPUR KAN HERSTEL…

DUS DIE WARE VERGIFFENIS, DIE HERSTEL VERGIFFENIS, DIE TESHUVAH VERGIFFENIS WAT DIE TWEEDE TORAH TERUG HERSTEL NA DIE EERSTE TORAH TOE. DIE MANLIKE ALLEEN YUD HEI VAV HEI HERSTEL NA MANLIK EN VROULIK SINGULARITY EN PLURALITY ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) TOE. SO AAN DIE EINDE VAN DIE TIEN DAE VAN TESHUVAH OP DIE EINDE VAN YOM KIPPUR, BEVESTIG ONS SEWE KEER DAT DIE HEILIGE NAAM (ALEPH HEI YUD HEI) IS GELYK AAN DIE HEILIGE NAAM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) DUS (EK IS) = (ALEPH HEI YUD HEI) (ALOHYM) DUS WERK (LOVINGKINDNESS) EN (STRICT JUSTICE) SAAM OP YOM KIPPUR DIE (ATONE- MENT / AT-ONEMENT) DAG. DIE 24 UUR (VASDAG VAN WATER EN VOEDSEL) DUS DIE DAG WORD DIE FISIESE SIEL DIE (NEPHESH) OOK VOLGENS DIE TESHUVAH PROSES HANTEER. DIE LEWER GESETELDE SIEL.

DAAR IS OOK DIE HART GESTELDE SIEL DIE (RUACH) EN DIE ”MIND” BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS) GESETELDE SIEL DIE (NESHAMAH) DIT IS DIE DRIE SIELE DEEL VAN DIE LIGGAAM. DAAR IS NOG DIE (CHAYAH) SIEL EN DIE (YECHIDAH) SIEL, DIE BINNELIG EN BUITE RONDOM LIG.

AL VYF SIELE MOET HERSTEL WORD EN AL VYF VLAKKE (ATZILUTH, BRIAH, YETZIRAH, ASSIAH (ADAM KADMON) MOET HERSTEL WORD. DIE EERSTE TORAH MOET GEVIND WORD. WANT DIE WARE SKEPPER EN DIE TORAH IS EEN EN INDIEN ONS DIE WARE SKEPPER SE WARE BEELD WIL WEES MOET ONS DIE WARE SE TORAH WEES…

SOULMATES

DIE ONTWIKKELING VAN DIE SIEL… DIE EEN SIEL MANIFESTEER AS TWEE HALWE SIELE EEN AS MANLIKE images.jpg mirrorLIGGAAM EN EEN AS VROULIKE LIGGAAM, WAT ELKEEN WEER AS SPIRITUELE KAN OPTREE AS MANLIK OF VROULIK IN ELKE LIGGAAM. DIE ONVERANDERLIKE IN DIE ONGEMANIFESTEERDE KAN IN KETHER VERWYS WORD NA DIE STOMP WAT NET BINNE GLOEI. OOK GENOEM (HEI VAV YUD HEI.) (HAVAYAH).

DIE MEERVOUD NAAM (ELOKIM) MET DIE (KAPH) FUNKSIONEER OP DIE STADIUM WANT (HEI VAV YUD HEI) BESIT REEDS BEIDE (HEI ‘s) DUS (HEI) BEGIN (AL HEI 5 SIELE EN LIGGAME) VIR DIE (VAV ONDERSELF) EN DIE (YUD) BOSELF DUS (HEI VAV YUD HEI) (HAVAYAH) BAIE HEILIGE NAAM VAN EERSTE TORAH OM TE BEMEESTER. OOK SO DIE (ELOKEEM) NAAM VOORDAT DIE (ELOHEEM) NEEM BEKEND GEMAAK WORD.

shin-four (1)DIE (SOULMATE WORD IN DIE NAAM VAN 72 BESKRYF AS (SHIN ALEPH HEI) DUS DIE GROOT GEHEIM VAN DIE SIEL VLAM UIT DIE SIEL KOOL WAT NOU DIE MALKUT NA DAAT LEWENSGROEI ONDERVINDING GAAN OPDOEN. DIE SHIN MET DRIE BENE (DIE STOMP MET DRIE VLAMME) KRY NOU NOG ‘n BEEN (VLAM) BY. DUS DIE LEWENS ONDERVINDING KENNIS (DAAT) BY. DIE TWEE SOULMATES (SHIN ALEPH HEI) HET OOK DIE (ALEPH) WAT OPGEBOU IS DEUR (YUD BO EN YUD ONDER EN VAV WAT YUDS KOPPEL) DUS WATERS BO EN WATERS ONDER) EN DAN IS DAAR WEEREENS DIE (HEI) FAKTOR. DIE (HEI) VYF SIELE EN 5 VLAKKE VAN “WERELDE” WAT BEREIK MOET WORD. DIE SIEL GROEI IN DIE DUALISTIESE WRELDE KAN OP TWEE MANIERE PLAASVIND..(1) DIE MAKLIKER TORAH DOEN PAD OF… (2) DIE SWAAR EN AAKLIGE GEEN TORAH PAD, DIE OORLOG EN HAAT EN MOORD EN ELLENDE PAD. DIE TWEE KEUSES IS NOU IN DIE PAD VAN DIE BOERENASIE (BENE YISRAEL). KIES DIE BOERENASIE NOU DIE TORAH SE TIEN DAE VAN TESHUVAH VERGIFFENIS, DIE HUTTEFEES SE TIEN DAE VANAF ROSH SHANAH TOT YOM KIPPUR OF KIES DIE BOERENASIE DIE TORAHLOSE VALS KLUG VAN DIE 25 DES JESUS GOD SE GLO NET EN JY IS VERGEWE? AS DIE OPSIE KORREK IS, HOEKOM WORD DIE BOERENASIE SO VERMOOR? WORD WAKKER O BOERVOLK… KIES DIE WARE TORAH… HOU DIE HUTTEFEES…

50

YOM KIPPUR

YOM KIPPUR IS VANJAAR IN SEPTEMBER VANAF DINSDAGAAND 11de TOT WOENSDAGAAND DIE 12 de. DIT IS ‘n VASDAG VAN WATER EN VOEDSEL. DIT IS ‘n BAIE HEILIGE DAG WANT DIT IS DIE ENIGSTE DAG IN DIE JAAR. HOEKOM?  HIER VOLG DIE REDE:

PROPHET MALACHI: RETURN TO ME AND I WILL RETUN TO YOU… DURING THE YEAR, BUT ON YOM KIPPUR: THE ORDER IS REVERSED: ELOHYM INITIATES THE PROSES AND PURIFIES US WITH THE LIGHT OF DAAT. THEN WE CONTINUE AND PURIFY OURSELVES THROUGH REPENTANCE. FINALLY ELOHYM COMPLETES OUR PURIFICATION FROM ABOVE; EVEN THE GRAVE TRANSGRESSIONS FLAWING THE HIGHER LEVELS OF OUR SOUL (CHAYAH AND YECHIDAH) WHICH WE CANNOT REPAIR DURING THE YEAR, ARE RECTIFIED IN YOM KIPPUR THROUGH THE PURE WATERS OF THE DIVINE.

DAAROM EINDIG ONS YOM KIPPUR DEUR 7 KEER TE BEVESTIG DAT: (ALEPH HEI YUD HEI) = (ALEPH LAMED HEI YUD MEM). SO DIE TOEGANG TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE INSIG SOOS VERKRY UIT DIE DAAT SE KENNIS VAN LEWE EN LEWENS OORTREDINGS, OPENBAAR DIE GEHEIM DAT DIE ELOHIM (NATUUR) PILAAR EN DIE (YHVH) ADAM PILAAR DIESELFDE IS. ONS LEWE HIER  KAN TWEE DOELWITTE REALISEER. ONS LEWE KAN DIE LEWENDE LIG NOG MEER VERDOESEL OF ONS LEWE KAN DIE LEWENDE LIG BAIE MEER VERHELDER. DIE IDEAAL IS OM DIE LIG TE VERHELDER. DIE VERDOESELING VAN DIE LIG STAAN OOK BEKEND AS ”SONDE” OF: OORTREDINGE. DAAR IS EGTER OOK ‘n GROOT GEHEIM HOEKOM DIE OORTREDING KAN PLAASVIND EN HOEKOM DAAR SELFS ‘n SPIRIT OF FOLLEY BESTAAN OM DIE OORTREDINGE AAN TE HELP.

WANNEER EEN OORTREE EN DIE LEWENSLIG MEER VERDUISTER EN BESEF WAT JY DOEN, EN DAN BEROU KRY EN DIE VERDUISTERING PROSES NOU OMDRAAI MET DIE DAAT LEWENS ONDERVINDING, DAN IS EEN MEER WERD AS DIE EEN WAT NIE DIE LES GELEER HET NIE. WANNEER EEN DAN OOK GELEER HET OM DIE SPIRIT OF FOLLEY TE VERMY, HET EEN OOK NOG BAIE BY GELEER. SO DIE VIERDE VLAM VAN DIE DRIEBEEN VLAM SHIN WORD NOU DEEL VAN SHIN AS DIE VIERBEEN SHIN DUS DIE SHIN VAN ”THE WORLD TO COME”OF MESSIAANSE TYD OF ADAM KADMON TYD.

SO DIE YOM KIPPUR HEILIGE DAG WAT DIE ROSH HASHANAH VOLG EN DIE SUKOT (HUTTEFEES) VOORUIT LOOP DUI OP DIE VOLGENDE TESHUVAH VERGIFFENIS: SINCE NATURE IS THE GARMENT OF INFINITE LIGHT OF CREATION, AS SOON AS YOU HAVE THE RESOLVE TO BELIEVE YOU BEGIN TO PERCEIVE THE TRUTH (AMET) (ALEPH MEM TAV). WHEN YOU REALIZE THAT YOU DID SOMETHING THAT ELOHIM DISAPPROVES OF, AND RESOLVE NEVER TO DO IT AGAIN, YOU HAVE REPENTED OUT OF AWE. BUT WHEN YOU REPENT OUT OF LOVE, YOU SUDDENLY UNDERSTAND THE REASON FOR YOUR TRANSGRESSION THAT YOU DID NOT HAVE THE CLEAR FAITH THAT ALL CREATON IS ELOHIM’S LIGHT. INSTEAD OF REVEALING ELOHIM’S LIGHT, YOU ADDED TO ITS CONCEALMENT. IF YOU REACH THIS LEVEL OF UNDERSTANDING YOUR TRANSGRESSIONS ARE COUNTED AS MERITS. FOR PRECISELY BY CONTEMPLATING THE REASON OF THE TRANSGRESSIONS YOU AQUIRE THIS RADIANT FAITH. HAD YOU NOT TRANSGRESSED IN THE FIRST PLACE, YOU WOULD NEVER HAVE COME TO THE REALIZATION THAT ALL CREATION IS DIVINE LIGHT.

SO HIERDIE TOON DIE ENORME GROOT WAARHEID IN KONTRAS MET DIE ENORME LEUEN VAN DIE VALS GOUE KALF VERGIFFENIS VAN SONDE LIEG…

lettura_auraGESEËNDE HEILIGE YOM KIPPUR! MAG ELKEEN SY ONDERSELF ALLEEN CONSCIOUSNESS, DIE CHESED GEBURAH TIPHARET ONDERSTEBO DRIEHOEK BINNE DIE ONDERSELF NOU OMSWAAI NA DIE (CHESED GEBURAH DAAT) DRIEHOEK IN DIE BOSELF. DUS DIE VIERDE DOOD OF OORGANG VAN DIE SEWE KEER SE DOOD OF OORGANGSFASES WAT MOET PLAASVIND OM DIE TOTALE BOSELF VOOR DIE TROON KRAG EN HEERLIKHEID (GEBURAH EN CHESED VAN DIE DAAT BOSELF DRIEHOEK) TE BELEEF. MAG ELKEEN SE CONSCIOUSNESS VAN DIE ONDERSELF ALLEEN VANDAG AFGESTERF WORD EN DIE BOSELF CONSIOUSNESS VANDAG GEBORE WORD.  MAG ELKEEN VANDAG DIE SEWENDE FASE DUS DIE DOOD EN GEBOORTE FASE VAN DIE PERFEKTE BOSELF VOOR DIE WARE TROON BELEEF.

ELKEEN WAT VANDAG, DIE HEILIGE YOM KIPPUR EER EN HOU EN DOEN DEUR NIKS VAN DIE ONDERSELF OPTREDES TE DOEN NIE. ONDERSELF OPTREDES SOOS EET EN DRINK EN WERK EN ONDERSELF GEDAGTES ENS. KONSENTREER AL DIE CONSCIOUSNESS OP DIE BOSELF. WEES GEREED VIR DIE ONDERSELF CONSCIOUSNESS DOOD EN DIE BOSELF GEBOORTE VANDAG. VANDAG WORD ELKEEN WAT DIE DAG EER EN HOU BYGESTAAN OM SY CHAYAH EN YECHIDAH SIELEVLAKKE OOK TE BEMEESTER. SO OOK AL VYF WÊRELDE – DIE ASSIAH, YETZIRAH, BRIAH, ATZILUTH EN NUWE ADAM KADMON.

MAG ELKEEN WAT VANDAG EER VANAAND SEWE KEER JUIG VOOR DIE TROON VAN DIE ALLERHOOGSTE ELOHIM. GESEËNDE YOM KIPPUR..!

47f7337945af80f3d4b3848d73817cf8DIE VORIGE BENADERING VAN YOM KIPPUR IS NET VANAF DIE “SOMETHINGNESS” OF GESKEPTE OF GEMANIFESTEERDE KANT AF VOOR KETHER DIE TROON. MAAR NOU MOET DAAR OOK DIE KANT VAN DIE “NOTHINGNESS” DIE ONGEMANIFESTEERDE AAN DIE ANDERKANT VAN DIE KETHER OF TROON SE KANT OF BENADERING OP YOM KIPPUR BESKRYF WORD. DIE STOMP WAT GLOEI; DIE ONVERANDERLIKE SKEP ‘n VLAM OF FLAME WAT WEL VERANDERLIK IS. HAVAYAH ELOHIM SKEP DUS MET 22 LETTERS DIE VLAM. WANNEER EEN DIE VLAM SE 22 LETTERS SKEPPING BEMEESTER HET, STAAN DIE EEN BEKEND AS ATAH (DIE EEN WAT VANAF ALEPH TOT TAV MET HEI BEMEESTER HET) – DUS HAVAYAH (HEI VAV YUD HEI) SE VAV ONDERSELF EN YUD BOSELF ELKEEN MET SY EIE HEI, HET NOU ALEPH TOT TAV MET HULLE HEI BEMEESTER (ATAH) EN RAPPORTEER NOU TERUG BY DIE TROON HOE DIE NUWE SKEPPING AS NUWE ADAM KADMON EN OOREENSTEMMENDE KOSMOS WERK.

DIE ONGEMANIFESTEERDE LEER DAN MEER VAN DIE GEMANIFESTEERDE (DIE GLOEIENDE STOMP LEER MEER VAN DIE VIERDE VLAM). DIE DRIEBEEN SHIN SE STOMP LEER MEER VAN DIE VIERBEEN STOMP; DIE DRIEBEEN SHIN TEL 300 DIE VIERBEEN SHIN TEL 400. EN TAV IS 400. DUS VOLTOOI DIE VIERBEEN SHIN SE 400 NOU DIE ALEPH TAV SE 400 AS ATAH. BARUCH ATAH…ADONY MELEK MALKUT…

ONTHOU HIERDIE IS NIE ONDERSELF FEITE NIE, HIERDIE IS MAAR NET OEFEN APPARAAT VIR DIE ONDERSELF CONSCIOUSNESS OM DIE BOSELF CONSCIOUSNESS TE BEMEESTER…

51

DIE BOSELF EN ONDERSELF

THE HIGHER SELF HAS A COSMIC RELATIONSHIP (DAAROM IS DIT DIE VOLLEDIGE KOSMIESE CHRISTOS) BY MEANS OF THE LOGOIDAL INPRINT ON THE DIVINE SPARK. THE LOWER SELF, HAVING A TERRESTRIAL RELATIONSHIP, SEES ALL THINGS IN RELATION TO BIRTH AND DEATH (DAAROM MOET DIE ONDERSELF DIE 7 DODE EN GEBOORTES ONDERGAAN OM DIE BOSELF TE BEREIK) BEGINNING AND ENDING. SO LONG AS CONSCIOUSNESS DWELLS IN THE SENSES, IT WILL VIEW THINGS FROM THE STANDPOINT OF THE SENSES, OF PAIN AND PLEASURE, BEGINNING AND ENDING.  BUT WHEN RISEN TO THE ELEVATION OF COSMIC THINGS, IT WILL SEE ALL THINGS IN RELATION TO EVOLUTION, TO THE CURVE THAT COMES ROUND THE WHOLE CIRCLE, NOT TO THE STRAIGHT LINE OF THE PARTITION IN FINITENESS.

rings-of-harmony-298x300THE PERSONALITY IS WHAT IT IS BY VIRTUE OF THE LAW OF LIMITATION. THE INDIVIDUALITY IS WHAT IT IS BY VIRTUE OF THE LAW OF THE NATURE OF THE COSMOS, AND THE LADDER FROM THE PERSONALITY TO THE INDIVIDUALITY HAS SEVEN RUNGS AND THESE RUNGS ARE THE SEVEN DEATHS, FOR IT IS THE LAW OF LIMITATION THAT BRINGS TO BIRTH, BUT IT IS THE LAW OF DEATH THAT BRINGS TO LIFE. FOR BIRTH IS DEATH AND DEATH IS BIRTH. SO DOOD BRING LEWE OP DIE VOLGENDE VLAK. ELKEEN MOET DUS SY EIE DOOD EN LEWE VLAKKE DEURGAAN. IEMAND ANDERS KAN DIT NIE VIR EEN DOEN NIE, WANT DAN HET EEN NIE SELF DIE DAAT LEWENS EN DODE ONDERVINDING SELF OPGEDOEN NIE. DIE SEWE DODE, STERFTES EN GEBOORTES IN NUWE LEWE IN: THE LAW OF THE SEVEN DEATHS ARE: (LW. LAW = TORAH)

(1) THE FIRST DEATH. WHEN THE TWO LINES OF MOVEMENT INTERSECT A VORTEX IS SET UP. THESE TWO LINES OF MOVEMENT THEN CEASE TO EXIST AND BECOME A CENTRE OF STABILITY. THIS IS THE FIRST DEATH AND BIRTH OF NEW LIVE.

(2) THE SECOND DEATH. LEARN NOW THE IMPLICATIONS OF DEATH. ACTION AND REACTION ARE EQUAL AND OPPOSITE UPON THE PLANE OF THEIR INCEPTION. THEY ACT, REACT AND CONTINUE TO MANIFEST IN CYCLIC FORM. WHEN TRANSMUTED FROM ONE PLANE TO ANOTHER THEY CEASE TO MANIFEST UPON THE FIRST PLANE AND COME INTO BEING IN A DIFFERENT FORM UPON THE NEXT PLANE. IF THIS TRANSLATION BE VIEWED FROM THE PLANE OF THE INCEPTION OF THESE FORCES, IT IS CALLED: DEATH. IF IT BE VIEWED FROM THE PLANE OF RECEPTION OF THESE FORCES IT IS CALLED BIRTH.

(3) DEATH AFTER INDIVIDUALIZED CONSCIOUSNESS AND ABSTRACTION OF THE ABSOLUTE ESSENCE OF LIFE IN MEDITATION.

(4) SLEEP. THE LINKING OR TEACHING DEATH OBJECTIVE ON ITS OWN PLANE (VIER 4 IS DIE OORGANG. CHESED = 4 EN IS DIE OORGANG SEPHIROT TUSSEN ONDERSELF EN BOSELF OF PERSONALITY EN INDIVIDUALITY. CHESED = (CHET 8 SAMECH 60 DALET 4 = 72. DUS HEILIGE NAAM VAN 72 WAT UITLEI DEUR 7 DODE EN LEWENSVLAKKE. (CHESED CONTAINS ALL 72 HOLY POWERS) DAAROM MET DIE OPVOLG DEEL VAN DIE HEILIGE FEESTYD, NAAMLIK DIE HUTTEFEES SUKAH SE EERSTE 7 DAE VIR 7 DODE EN LEWENS STAPPE WORD 72 BEESTE GEOFFER VIR DIE ’72 ANDER NASIES’ WAT NOG NIE OP YOM KIPUR DIE CHESED GEBURAH DAAT BOSELF STAPPE BEREIK HET NIE.

(5) DEATH OF THE PERSONALITY AND OF ALL ITS DESIRES. (DUS IS DIE HEI=5 GROTER CONSCIOUS BINNE GEGAAN.)

(6) TRANSE. THE BODY SLEEP BUT THE SOUL IS AWAKE. (HIERDIE IS DIE GEVAARLIKE STADIUM WANT NOU IS ONDERSELF EN BOSELF SIELE WAKKER. DIE EERSTE ADAM VAN DAG 6. NOU KAN DAAR NOG STEEDS SOOS IN DIE PARADYS, NIE BINNE DIE TORAH OPGETREE WORD NIE EN ONGEHOORSAAMHEID AAN DIE TORAH NOG STEEDS PLAASVIND SOOS DIE SEUN WAT HOM NOU BO DIE ALLERHOOGSTE ELOHIM WIL VERHEF.

(7) INITIATION. CONSCIOUSNESS WITHDRAWN FROM THE PERSONALITY AND MADE ONE (ECHAD + YECHIDAH) WITH THE INDIVIDUALITY.

BOGENOEMDE ONTMASKER DUS DIE GROOT LIEG VAN DIE NET EEN LEWE EN NET EEN DOOD SONDER REÏNKARNASIE EN WAT DUS DIE OPENING LAAT VIR DIE DAAROPVOLGENDE GROOT LIEG DAT IEMAND ANDERS IN DIE PLEK VAN JOU EEN LEWE MET EEN DOOD NOU KAN DOODGAAN. MAAR NOU HET JY NIE NET EEN LEWE MET EEN DOOD OP EEN VLAK NIE… SO DIE GROOT LIEG VAN DIE VALS SEUN VAN DIE VALS 25 DES GEBOORTE BLOKKEER NOU DIE EEN WAT NOG NIE SY BOSELF BEREIK HET NIE, WAT NOG NIE DIE WAARHEID VAN DIE VIERDE SEPHIROT BEMEESTER HET NIE; CHESED SE NAAM VAN 72 SE KRAGTE BEMEESTER HET NIE.

DIE VALS 25 DESEMBER JESUS HOU DIE WAARHEID VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE SE BESTAAN WEG. DUS DIE BESTAAN VAN CHESED GEBURAH EN DAAT WORD WEGGESTEEK SODAT HY NIE DIE VOLGENDE WAARHEID MAG BEMEESTER EN DUS DIE GROOT LIEG MAG ONTMASMER NIE.

LUISTER MOOI: HE THEN BECOMES A MASTER IN CHESED THUS IN THE TREASURE HOUSE OF IMAGES INSTEAD OF BEING HALLUCINATED BY THEM. HE CAN THEN USE THE IMAGES AS AN INITIATED (NA DOOD 7) ADEPT. ONE THAT FUNCTIONS IN THE CENTRE OF TIPHARET ALONE AND LACKS THE KEYS OF CHESED (THE POWERS OF THE NAME OF 72) WILL BE HALLUCINATED IN A SUBTLE WAY. AS THE FALSE ONE IS ON LEVEL 6, THE TRANCE LEVEL BUT WITHOUT THE TORAH, HE WILL READ THE MAGICAL IMAGES TRULY ENOUGH REFERRING TO THEM THAT WHICH THEY REPRESENT; BUT BY GIVING THEM NO VALUES (THE 72 POWERS OF THE NAME OF 72) SAVE AS TOKENS. THUS THE FALSE ONE WILL FALL INTO ERROR, HOWEVER, OF THINKING THAT IMAGES HE PRECEIVES AND THE EXPERIENCES HE UNDERGOES ARE THE DIRECT AND PERSONAL DEALINGS OF GOD WITH HIS SOUL (DIE VALSE WEET NIE VAN AL DIE STAPPE IN DIE BOOM TUSSEN IN NIE) INSTEAD OF REALISING THAT THEY ARE STAGES ON THE PATH.

THE FALSE ONE WILL FIND A PERSONAL SAVIOUR IN THE GOD-MAN INSTEAD OF THE REGENERATIVE INFLUENCE OF THE COSMIC CHRIST FORCE. (CHESED + GEBURAH + TIPHARET) THE FALSE ONE WILL WORSHIP JESUS AS GOD THE FATHER, THUS CONFOUNDING THE PERSONS. (DIE WAARHEID IS DAT ALLE SEUNS MOET GOD DIE VADER AANBID…SO MOET JULLE BID..ONSE VADER WAT IN DIE HEMEL IS…) DIE WARE JESUS BEVEEL NERENS IN DIE BYBEL DAT HY AANBID MOET WORD NIE. DIE VALS JESUS VAN 25 DESEMBER, DUS DIE GEVALLE SEUN WAT HOMSELF VERHEF HET WIL AANBID WORD BO DIE WARE ALLERHOOGSTE ELOHIM EL ELIYOHN. DIE HELE CHRISTENDOM WORD DEUR DIE VALSE VERLEI OMDAT HULLE NIE DIE TORAH KEN EN EER EN DOEN NIE.

MET DIE VALS 25 DESEMBER JESUS WAT NOU AS DIE VADER AANBID WORD, WORD OOK DIE WARE EVOLUSIE DEUR DIE 7 DOOD EN LEWE VLAKKE GEBLOKKEER DEUR DIE GROOT LIEG DEUR DIE VALS 25 DESEMBER JESUS, NAAMLIK; JESUS HET GESTERF SODAT JY KAN LEEF. DUS LEWE BENODIG DOOD WANT DIE DOOD NEEM DIE ”SONDES” WEG LIEG. WAT IS SONDE?

DIT IS WANNEER EEN NIE DIE TORAH EER EN HOU EN DOEN (LEEF) NIE. HOE KAN IEMAND WAT NIE DIE TORAH ONDERHOU NIE ‘n ANDER SE ”SONDES” NOU WEGNEEM? WAT ‘n KLUG. DIE OORTREDING VAN NIE DIE TORAH TE LEEF NIE WORD MET DIE TESHUVAH VERGIFFENIS OMGEBOU AS ‘n MERIETE ‘n POSITIEWE OMDAT DEUR DIE OORTREDING VAN DIE TORAH DAAR NOU ONDERVINDING OPGEDOEN IS. (DIE VERLORE SEUN ONTVANG DIE VETGEMAAKTE KALF GELYKENIS) (THE REPENTANT IS WORTH MORE THAN THE NON REPENTANT).  MET DIE VALS JESUS STORIE VAN GESTERF VIR JOU SONDES WORD DIE SONDE NEGATIEF MAAR NET WEER HERSTEL NA NUL (0). DUS GEEN MERIETE NIE. GEEN EWOLUSIE NIE. GEEN LEWENSGROEI DEUR VLAKKE (WÊRELDE) NIE. GEEN KOSMIESE DROME WAT NOU REEDS AAN GEBOU KAN WORD NIE.

SLEGS ‘n ONDERSELF (PERSONALITY) MASSAS BEHEER GROOT LIEG UITGEDINK EN TOEGEPAS DEUR DIE WAT DIE ONDERSELF WÊRELD REGEER EN DIE MASSAS IN ONKUNDE VAN DIE WARE HEILIGE BOOM VAN DIE LEWE HOU VIR INKARNASIE NA INKARNASIE…

DIE WARE DRIE-IN-EEN KOSMIESE CHRISTOS (YUD HEI SHIN VAV HEI) + (MEM SHIN HEI) × (EL-I- YAH), (CHESED + GEBURAH + DAAT) HANDELING MET PESACH IS OM DIE EENKANT GESITTE (HEILIGE APART) GESITTE YSRAEL WAT DIE (MIDDELAAR + ADONY + MELEK) VOLK MOET WORD, DIE KOSMIESE CHRISTOS VOLK MET SY BOSELF SY INDIVIDUALITEIT TEN VOLLE ONTWIKKEL NA DIE SEWE STAPPE VAN DOOD IN EEN VORM EN VLAK WRELD EN GEBORE IN DIE VOLGENDE VLAK WÊRELD. MAAR TOE, NET SOOS NOU, WAS DIE YSRAEL VOLK NIE GEREED NIE. HULLE BOSELWE WAS NIE BEMEESTER NIE. HULLE HET HULLESELF VASGEKRUISIG AAN DIE ONDERSELF BESTAAN MET GEEN BENUL VAN DIE BOSELF BESTAAN NIE. EN DIT IS WAT DIE KOSMIESE CHRISTOS AAN HULLE GETOON HET. DIT IS DIE WAARHEID VAN DIE GOLGOTHA GEBEURE… EN GLAD NIE DIE VERDRAAIDE LIEGSTORIE VAN DIE VORMGODSDIENS WAT DIE YSRAEL IN DIE ONDERSELF WIL VASPEN, DAARAAN KOPPEL NIE.

51

DIE WARE DRIE PALE OP GOLOTHA

DIE SUKOT FEES SE AGT DAE… VIR DIE VROLIKE SUKOT FEES SAL JULLE IN HUTTE WOON. DIE VAN JULLE WAT NIE DIE HUTTEFEES HOU EN EER NIE, SAL NIE REËN ONTVANG NIE. DIE RËEN IS WATER EN WATER IS WYSHEID, SOOS DIE VOLGENDE: OUT OF THE PRINCIPLES OF WISDOM THAT MENTIONS THREE PURPOSES IN THE CREATOR’S CREATION OF THIS WORLD.

(1) IN ORDER TO THE CREATOR’S ATTRIBUTES FROM POTENTIAL TO ACTUAL, FROM THE REVELATION OF HIS HOLY NAMES THAT ARE DERIVED FROM THESE ATTRIBUTES.

EEN VOORBEELD IS DIE 72 HEILIGE NAME VAN DRIE LETTERS ELK WAT DIE UITTOG LEI. DUS DIE CHESED (CHET 8+ SAMECH 60+ DALET 4 = 72) (OOK 72 = 7X2=14 = 7 ONDERSELF + 7 BOSELF DUS UITTOG VANAF ONDERSELF NA BOSELF CONSCIOUSNESS EN 7 + 2 = 9, DUS AL 9 SEPHIROT. NOU VOLG NOMMER TWEE REDE VIR SKEPPING VAN DIE WÊRELD.

(2) TO BESTOW THE CREATOR’S GOODNESS UPON HIS CREATURES BY MAKING HIMSELF KNOWN TO THEM. (SO DIE GESKEPTE BEGIN DIE SKEPPER NOU DEUR SY “ATTRIBUTES” OF NAME LEER KEN. NOU NOMMER

(3) THE THIRD PURPOSE FOR CREATING THE WORLD IS ABOVE ALL, THE DESIRE TO REVEAL HIS ONENESS (ECHAD 13 + YECHIDAH 37 = YOBEL 50 OF SHAVUOT 50) THAT (NA DAG YOM KIPPUR) IT SHALL BE KNOWN THAT “THERE IS NONE BESIDES HIM” AND THAT NOTHING IN THE WORLD – WETHER GOOD OR EVIL- HAS ANY INDEPENDENT EXISTENCE WITHOUT HIS LIGHT THAT GIVES IT VITALITY.

SO UIT HIERDIE DRIE WYSHEID PUNTE IS DIT REEDS AL BAIE DUIDELIK DAT DIE GESKEPTE MENS NOU NIE DIE MIDDELPUNT IS WAAROM ALLES DRAAI NIE, MAAR DAT ALLES DRAAI OM DIE SKEPPER WAT DIE MIDDELPUNT IS. DIE VRAAG IS DUS NIE WAT KAN DIE SKEPPER VIR DIE MENS DOEN NIE, DIE VRAAG IS WEL, WAT KAN DIE MENS VIR DIE SKEPPER DOEN? DIE ANTWOORD IS MAKLIK:  DIE SKEPPER EN DIE TORAH IS EEN. DUS MOET DIE MENS DIE TORAH DOEN EN HOU EN EER. JA DIT IS WAT DIE MENS VIR DIE SKEPPER MOET DOEN.

DIE UITLEEF VAN DIE TORAH

WANNEER DIE GESKEPTE MENS NOU DIE TORAH BEGIN LEEF EN DOEN EN EER, BEGIN DIE GESKEPTE MENS ‘n TOTAAL NUWE CONSCIOUSNESS MET NUWE INSIG ONTVANG. DIE POORTE VAN TOTAAL NUWE CONSCIOUSNESS MET NUWE LEWE EN NUWE ETIKET OPEN. DIE GESKEPTE BEGIN DIE SKEPPING SIEN MET DIE OË VAN DIE SKEPPER. DIE SKEPPER IS DIE MIDDELPUNT, DIE AS WAAROM DIE SKEPPING DRAAI. DIE ONEINDIGE GROOT OMVANG VAN HIERARGIEË EN LEËRORDES EN SKEPPINGE TREF DIE VOORHEEN SELFSUGTIGE EGOISTIESE GESKEPTE WESENTJIE SE KINDERAGTIGE SELFSUGTIGE BEPERKTE OU INSIGGIE SOOS ‘n WATERSTOF BOM! EN DIE “EK IS DIE MIDDELPUNT VAN DIE SKEPPING MET MY GOD WAT VIR MY DINGE DOEN” WORD TOTAAL VERPOEIER TOT NIKS. AL WAT OORBLY IS DIE BESEF DAT ALLES WAT IS, IS “GOD”.

“GOD” IS ORAL ALTYD. DAAR IS NIKS BUITEN EN BUITE “GOD”NIE. DIT IS DIE GEKLIKE PATETIESE MENSIE WAT HOM VERBEEL HY IS BUITE EN KAN DIE ALOMTEENWOORDIGE NOU IN HOM TOELAAT OF NIE. DAAR IS NOU MAAR NET GEEN MANIER OM DIE BOSELF CONSCIOUSNESS VIR DIE ONDERSELF CONSCIOUSNESS TE BESKRYF NIE. VERAL AS DIE ONDERSELF CONSCIOUSNESS NOU OOK NOG SO SLIM EN VERWAAND IS NIE. WEES GEHOORSAAM AAN DIE TORAH WAT NOG GELD EN DIE SEËN OF BELONING SAL VOLG IN DIE VORM VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS KORREKTE CONSCIOUSNESS.

52

THE LABYRINTH OF THE CREATOR

9e84b6081a8ce378713335e59e35e063THE TRUE CREATOR AND THE TORAH IS “ONE”- ECHAD + YECHIDAH = YOBEL. THUS: THESE ARE THE JOURNEY’S (LABARYNT) OF THE ISRAELITES, WHO HAD LEFT EGYPT (THE PERSONALITY, LOWER SELF) IN ORGANIZED GROUPS (TWELVE TRIBES) UNDER (MEM SHIN HEI) MOSHE AND AARON. (MEM SHIN HEI) RECORDED THEIR 42 (21+21) STOPS ALONG THE WAY AT ELOHIM’s COMMAND. EACH STEP OF THIS LABARYNT OF THE CREATOR (ALEPH HEI YUD HEI) (AHYH) (I AM) CONSTITUTE ANOTHER STEP TOWARDS HOLINESS, THUS THIS PATH IS VERY DEAR TO THE TRUE CREATOR AND IS PART OF THE TORAH FOR THE GENERATIONS OF YISRAEL TO COME. THUS THE TORAH IS PRESENTING A LABYRINTH FOR ALL YISRAEL FOR ALL TIMES TO COME.

EACH MEMBER OF YISRAEL HAS TO SUCCESSFULLY COMPLETE 42 (21 LIGHT + 21 DARK) (ALEPH HEI YUD HEI =21) SUCH TRAILS THROUGH THE DESERT OF PHYSICAL WORLD – THUS THROUGH THE GAP BETWEEN THE PERSONALITY OR LOWER SELF TO THE INDIVIDUALITY OR HIGHER SELF. THE 42 STEPS CONTAIN 21 LIGHT STEPS AND 21 DARKNESS STEPS. THIS IS OF UTTERANCE IMPORTANCE. THE TRUE CREATOR CONTAINS BOTH LIGHT AND DARKNESS. THE TRUE AYIN SOPH AUR BEYOND SUNLIGHT CONTAINS BOTH THE LIGHT AND DARKNESS OF THE COSMOS. THUS IF THE FALSE CHRIST THAT YOU CREATE YOURSELF, WITH A SATAN YOU CREATE YOURSELF, EXISTS IN YOUR OWN CREATION, YOUR CONSCIOUSNESS STILL HAVE NOT COMPLETED THE 21 DARKNESS AND 21 LIGHT STEPS THROUGH THE DESERT. YOU HAVE NOT COMPLETED THE SEVENTH DEATH, THE DEATH OF YOUR PERSONALITY OR LOWER SELF TO BE BORNED INTO YOUR INDIVIDUALITY OR HIGHER SELF THAT CAN SEE THAT THERE IS NONE BESIDES (ALEPH HEI YUD HEI) OR ANY OF THE TRUE CREATOR’S POWERS OR NAMES… STUDY THE TORAH, THE LIGHT SIDE AND THE DARKNESS SIDE. LIVE THE TORAH, THE REVEALED AND THE CONCEALED SIDE. LET YOUR DAY CONSISTS OF DAY AND NIGHT.

53

DIE GOUE KALF SONDE…

DIE “GOUE KALF” GEBEURTENIS IS ‘n BAIE GROOT GEHEIM VIR DIE ONDERSELF ALLEEN OF PERSONALITY ALLEEN BEWUSSYN. MET DIE UITTOG UIT EGIPTE OF ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS NA DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS, HET DIE YISRAEL VOLK BY DIE BERG REEDS DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS BEREIK!!!  DUS DIE (DAAT + BINAH+ CHOKMAH) DRIEHOEK CONSCIOUSNESS BEREIK WAT DEUR KETHER KON BEWEEG.

DIE YISRAEL VOLK HET DUS DIE GAPING TUSSEN DIE ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS EN DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS OORBRUG. DIE YISRAEL VOLK MOES NET DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS TORAH SAAM IN MERKABAH ONTVANG.

HULLE MOES SOOS EEN MAN DIE HUTTEFEES OF MERKABAH FEES HOU. HULLE MOES SAAM MET DIE DRIE SEPHIROT (CHESED en GEBURAH en TIPHARET) OP BEWEEG HET NA (CHESED en GEBURAH en DAAT). DIE VOLK KON SAAM DIE ONDERSELF ALLEEN CONSCIOUSNESS VERLAAT HET EN SAAM DIE BOSELF CONSCIOUSNESS BEREIK EN BEHOU HET EN DUS SAAM DIE BOSELF (EERSTE TORAH) ONTVANG HET.

MAAR TOE BLOKKEER DIE ONDERSELF ALLEEN CONSCIOUSNESS GOUE KALF HULLE. DIE SEUN WAT HOMSELF NOU IN SY VADER SE PLEK GESIT HET. DIE SEUN WAT OOK SATAN GENOEM WORD;.HY WEET VAN DIE BESTAAN VAN DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY.. MAAR HY KAN SLEGS REGEER EN AANBID WORD WANNEER HY DIE VOLK SE CONSCIOUSNESS BY DIE ONDERSELF OF PERSONALITY VASPEN.

VIR WIE PAS DIE BESKRYWING NOU HONDERD PERSENT?  WIE WORD NOU AANBID IN PLEK VAN DIE VADER??  WAT IS SY NAAM??  WIE HOU NIE DIE TORAH NIE??  WIE HOU NIE DIE HUTTEFEES NIE??  WIE SE GEBOORTE DATUM IS NIE EENS IN DIE BYBEL NIE??  WIE EER NIE DIE VADER SE SHABATTE NIE??  NATUURLIK…LIEWE JESUS IS SY NAAM…!!!!  DIE SEUN WAT BO DIE VADER AANBID WORD… DIE GOUE KALF… WORD WAKKER O BOERVOLK!  HOU EN EER DIE HUTTEFEES SODAT JULLE OË KAN OOPGAAN…

ayin-hAYIN – DIE TWEE OË MET OPTIESE SENUWEE WAT HULLE VERBIND…

SO DIE OË VAN DIE ONDERSELF OF PERSONALITY WAT DEUR DIE SEUN WAT HOMSELF BO DIE VADER VERHEF HET EN WAT BO DIE VADER AS DIE VADER AANBID WORD WAT NOU MOET OOPGAAN. AYIN TEL 70. SHABBAT TEL 7. DUS BEVAT AYIN 70 NOU 10 SHABATTE VAN 7 ELK. IN DIE BOOM VAN DIE LEWE TEL DIE SEPHIROT VANAF MALKUT TOT CHESED OOK 7. DUS MALKUT – YESOD-HOD-NETZACH-TIPHARET-GEBURAH – CHESED = 7. WANNEER ELKEEN VAN DIE 7 SEPHIROT SE VOLLEDIGE 10 VOLTOOI IS DAN WORD DIE 7X10=70 = AYIN, NOU VOLTOOI. DIE ONDERSELF OF PERSONALITY SE AYIN OË IS NOU OOPGEMAAK OM DEUR DIE VALS JESUS SEUN WAT BO DIE VADER AANBID WORD, TE ONTMASKER. DIE REDE IS DAT DIE ONDERSELF OF PERSONALITY SE CONSCIOUSNESS NIE MEER GEBLOK IS NIE EN DAT DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY NOU RAAKGESIEN WORD. DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY KAN NOU OOG TOT OOG DIE WARE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) ONTMOET IN MERKAVAH VAN ELIYAH (GEDURENDE DIE SUKOT OF HUTTEFEES.) WIE DIE HUTTEFEES HOU SAL DIE REËN= WYSHEID ONTVANG. AYIN IS OOK “DIVINE PROVIDENCE”. DIE HEILIGE VOORSIENIGHEID WORD AAN DIE HEILIGE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VOORSIEN. SO DIE ONDERSELF OF PERSONALITY SE TOEVALLIGHEID BESTAAN NIE MEER VIR DIE OOP OË AYIN WESE NIE. DIE ONDERSELF OF PERSONALITY WAT IN DIE LEUEN VASGEVANG IS KAN UIT DIE GEVANGENIS UITKOM DEUR DIE (7 X 6 = 42) DUS (21 X 2) OF (LIGKANT EN DONKER KANT) VAN (ALEPH HEI YUD HEI = 21) TORAH PUNTE OF LABARITH TE VOLG EN VOLTOOI.

DIE AGSTE DAG VAN SUKOT HUTTEFEES – COMPANION OF THE SOUL

DIE LAASTE DAG VAN DIE SUKOT HUTTEFEES IS ‘n SHABAT. DIT IS ‘n HEILIGE DAG, ‘n FEESDAG OP SY EIE. DIE DAG WORD SHEMERI ATZERET/ SIMCHAT TORAH GENOEM. DIT IS DIE SHABAT WAT AL DIE 52 SHABATTE VAN DIE JAAR VERTEENWOORDIG. DIE HEILIGE DAG VERTEENWOORDIG ‘n BAIE GROOT BEGRIP.

DIE DAG VERTEENWOORDIG DIE GROOT GEBEURTENIS VAN DIE “OOG TOT OOG” ONTMOETING IN DIE ELIYAH MERKABAH VORTEX WAAR (MEM SHIN HEI) EN YAHSHUA EN DIE HELE BOSELF INDIVIDUALITY YSRAEL NOU AS DIE “YUD” OOG TOT OOG MET DIE “ALEPH” VAN (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI) KOMMUNIKEER EN DIE BOSELF INDIVIDUALITY TORAH ONTVANG. DIE EERSTE TORAH. DIE SUIWER SPIRITUELE TORAH. DIE TORAH VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS. MAAR TOE BLOKKEER DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUS, DIE GOUE KALF CONSCIOUSNESS, DIE VALS SEUN WAT IN DIE PLEK VAN DIE VADER AANBID WORD, HULLE. DIE ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS BEPERK HULLE NOU BY DIE TWEEDE TORAH…

THE SAGES TEACH THAT THE FIRST TABLETS (THE FIRST TORAH) OF THE COVENANT CONTAINS A TORAH THAT IS COMPLETELY “SPIRITUAL” (BOSELF OR INDIVIDUALITY) WHEREAS THE TORAH OF THE SECOND TABLETS (ONDERSELF OF PERSONALITY) IS INCLOSED IN MATTER.

BEFORE THE SIN OF THE GOLDEN CALF (AANBIDDING VAN SEUN IN PLEK VAN VADER.) (JESUS DIE GOD IN PLEK VAN JESUS DIE SEUN VAN GOD) YSRAEL LEARN FROM THE TORAH TO KNOW THEIR CREATOR WITH A DIRECT MYSTICAL KNOWLEDGE. (DIREKTE BOSELF OR INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS.) AFTER THE GOLDEN CALF, THE TEACHINGS OF THE TORAH IS DIVIDED INTO TWO PARTS, THE HIDDEN TEACHINGS OF CABALAH (BOOM VAN DIE LEWE VAN OPENBARING 22:14), AND THE REVEALED PART OF THE WRITTEN AND ORAL TORAH. NOW WE MUST FIRST LEARN THE REVEALED TEACHINGS (TWEEDE TORAH) BEFORE GOING ON TO STUDY ITS HIDDEN KNOWLEDGE. (IN OPENBARING 22:14 WORD ONS EERS AAN DIE EINDE VAN DIE TWEEDE TORAH NOU TOEGELAAT TOT DIE EERSTE TORAH OOK QABALAH GENOEM). MEM SHIN HEI REALIZED THAT AS A CONSEQUENCE OF THE GOLDEN CALF, YISRAEL CAN NO LONGER ABSORB THE HIDDEN TEACHINGS OF THE FIRST TORAH.

ON THE OTHER HAND, WITHOUT TORAH YISRAEL MIGHT CEASE TO EXIST. (DIT IS HOEKOM DIE VALS JESUS SEUN NOU YISRAEL VERVANG MET DIE KERK WANT DAAR IS GEEN TORAH NIE) MEM SHIN HEI THEREFORE BREAKS THE FIRST OVERSELF INDIVIDUALITY TABLETS TORAH. THE CREATOR THEN GIVES THE SECOND TORAH, WHOSE CONTENTS ARE APPLICABLE TO YISRAEL IN THEIR “FALLEN” (ONDERSELF OF PERSONALITY ALLEEN TOESTAND). THUS THE LAST WORDS OF THE TORAH (BEFORE THE EYES OF ALL YISRAEL) INDICATE THAT THIS TORAH IS FOR ALL OF YISRAEL, (DIE ONDERSELF OF PERSONALITY ALLEEN) AND NOT FOR THE RIGHTEOUS (DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS) – DAAROM IS DIE DUBBEL-IN-EEN SHABAT, SHEMINI ATSERET/ SIMCHAT TORAH HEILIGE SHABAT SO HEILIG, WANT OP DIE DAG WORD DIE ”COMPANION OF THE SOUL” HERSTEL…imagesDANCING

ANYBODY WHO STUDIES TORAH SERIOUSLY ON A REGULAR BASIS AND DANCES ON SIMCHAT TORAH, RECEIVED AN INDELIBLE IMPRESSION OF A TOTAL INTIMACY WITH THE HOLY ONE.  IT IS AS IF HIS BODY IS ELECTRIFIED WITH DIVINE VITALITY COMPELLING HIM TO DANCE. THIS DAY (SIMCHAT TORAH) IS TO HIM THE CROWN OF AN ENTIRE YEAR OF TORAH STUDY… MAAR DIE GROOT GEHEIM IS DAT INDIEN DIE HELE YISRAEL NOU MET HULLE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS DIE BERG OPGEGAAN HET, KON HULLE DAAR REEDS ALMAL DIE EERSTE KOSMIESE TORAH ONTVANG HET. HIERDIE SHEMINI ATSERET SHABAT BEVESTIG JAARLIKS DUIDELIK DIE GROOT WAARHEID.

DAAROM IS DIE SUKOT (HUTTEFEES) SO BELANRIK WANT DIT IS DIE TYD WANNEER YISRAEL DIE GELEENTHEID GEGUN WORD OM WEER IN DIE VORTEX OOG TOT OOG MET HULLE BOSELF, OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS, DIE BOSELF TORAH (DIE EERSTE KOSMIESE TORAH) DIE SPIRITUELE TORAH TE MAG ONTVANG.

DIT IS DIE TORAH WAT TE MOEILIK VIR DIE ONDERSELF ALLEEN CONSCIOUSNESS VAN DIE CHRISTEN WAT DIE VALS JESUS VAN 25 DESEMBER AANBID, MAAR NIE TE MOEILIK IS VIR DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VAN YISRAEL WAT MET DIE ELOHIM (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) KOMMUNIKEER NIE. DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS YISRAEL WAT MET DIE SUKOT HUTTEFEES DAG 8 DIE SHEMINI/ATSERET, DIE EERSTE TORAH WEER ONTVANG… EN DUS KAN BESTUDEER OM DIE VOLWAARDIGE KOSMIESE CHRISTOS, DIE DRIE-IN-EEN (MIDDELAAR + ADONY+ MELEK) TE KAN WORD EN DUS DIE ONDERSELF OF PERSONALITY VASGEVANGDE YISRAEL TE KAN UITLEI UIT DIE BEPERKTE ONDERSELF CONSCIOUSNESS WAT DIE TWEEDE TORAH, DIE ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS TORAH BRING.

DUS DIE FISIESE CONSCIOUSNESS BRING NA DIE KOSMIESE CONSCIOUSNESS VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS WAT YISRAEL NEEM NA DIE TROON VAN DIE ALLERHOOGSTE.. DAAROM SAL IN DIE “WORLD TO COME” OF “KOSMIESE CHRISTOS TYD” DIE SUKOT (HUTTEFEES) NOG STEEDS GEHOU WORD.

53

DIE GROOT GEHEIM VAN DIE AGSTE DAG VAN SUKOT(HUTTEFEES)

DIE AGSTE DAG VAN SUKOT HUTTEFEES IS ‘n APARTE FEES, ‘n FEES OP SY EIE. DIE UITTOG LABARINTH HET 21+21 PUNTE.DIE HUTTEFEES HET 21 PUNTE. (VANAF TROMPETTE DAG (ROSH HASHANAH) TOT 7de DAG VAN SUKOT HUTTEFEES (DIE DAG WANNEER OFFERS VIR 72 ANDER NASIES OPHOU) = 21 DAE. DUS IS DIE UITTOG VOLTOOI. DIE UITTOG VANAF DIE ONDERSELF, PERSONALITY CONSCIOUSNESS NA DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS. DIE VOLGENDE DAG, DAG 22 VANAF TROMPETTE DAG = 8 STE DAG VAN LOOFHUTTEFEES WAT ‘n NUWE FEESTYD OP SY EIE IS.

DIE FEESDAG WAT DIE VIERDE PUNT AANDUI, DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK AANDUI. DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VLAK AANDUI. DIE DRIE ANDER FEESTYE, DIE SEWE DAE ONGESUURDE BRODE + FEES VAN SEWE WEKE + HUTTEFEES TOT BY DAG 21 DUS DAG 7 = DIE ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS.

pyramid-cross-section-math-triangle-geometry-point-three-dimensional-space-pyramid-triangle-mathpapa-radicalsDIE BYBEL IN KLIP, DIE PYRAMIDE IN EGIPTE HET 4 BASIS HOEKE. DIE 3 FEESTYE VUL 3 HOEKE. DIE VIERDE OOP HOEK MOET DUS DEUR DIE AGSTE DAG FEES, DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK CONSCIOUSNESS VAN DIE BOSELF, INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS GEVUL WORD. DIE 4 HOEKE DUI OOK DIE 4 POSISIES VAN DIE SON AAN, DUS TWEE EWENINGE EN TWEE DRAAIPUNTE. DIE AGSTE DAG PUNT, DIE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS VLAK, DIE BOSELF, INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VLAK VUL DUS AS APARTE NUWE FEES DIE 21 DESEMBER PUNT. DIE SHEMINI ATSERET PUNT. DIE PUNT WORD NOU EERS TEENAAN HUTTEFEES GEVIER WANT DIE VOLWAARDIGE “WORLD TO COME”, DIE VOLWAARDIGE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS TYD HET NOG NIE AANGEBREEK NIE.

MAAR ONGELUKKIG HET DIE GOUE KALF, DIE ONDERSELF, PERSONALITY CONSCIOUSNESS, DIE SEUN WAT HOMSELF BO DIE VADER GEPLAAS HET, DIE 25 DESEMBER JESUS IS DIE REDDER LIEGSTORIE, NOU REEDS DIE DESEMBER AGSTE DAG VAN SUKOT HUTTEFEES, WAT DIE BOSELF INDIVIDUALITY KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS FEES IS, VALSLIK VIR HOMSELF TOE GE-EIEN. SO NOU WORD ALMAL IN DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS ALLEEN VASGEPEN. DIT IS WAT DIE WARE MEESTER AAN DIE VALS HOERKERK GETOON HET MET SY VASPENNING OP GOLGOTHA. DAAR WAS NIE DIE LIEGSTORIE KRUISE GEBRUIK NIE, MAAR EEN REGOP PAAL OF PEN.  JAAR NA JAAR MET HULLE KERSFEES PEN DIE CHRISTENDOM HOMSELF VAS IN DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS EN HET GEEN BENUL VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOSNESS WAT DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS BRING, SE BESTAAN NIE…

HOE TRAGIES IS DAT DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CONSCIOUSNESS BOODSKAP NOU NET OP DIE AGTSTE FEESDAG, WAT NOU NET VERBY IS EN WAT OP 21 DESEMBER DUI, DEUR DIE YISRAEL BOERVOLK HEELTEMAL GEÏGNOREER IS EN DAT HULLE NOU DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS BOODSKAP VERRUIL VIR DIE VALS 25 DESEMBER JESUS SEUN WAT HOMSELF BOKANT DIE VADER LAAT AANBID, DIE GOUE KALF SONDE.

ALMAL HET AL PLEK BESPREEK OM VIR DIE VALS NET ONDERSELF OF PERSONALITY CONSCIOUSNESS SELFGESKEPTE GOD IN ”HUTTE” KARAVANE EN TENTE EN VAKANSIE GERIEWE TE GAAN FEESVIER. HOE TRAGIES DAT DIE VOLK DIE FEES VAN DIE VALSE SO PLIGSGETROU VIER EN DIE FEES VAN DIE WARE VADER SO TOTAAL IGNOREER. DIE KERSFEES HOERKERK FEES IN PLAAS VAN DIE WARE VADER SE TORAH FEES. DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS FEES. DIE WARE AGSTE DAG VAN SUKOT HUTTEFEES. DIE FEES WAT EERS KOPPEL MET DIE 72 NASIES EN DAN OOR DIE ONDERSELF EN BOSELF CONSCIOUSNESS GAPING SPRING MET “THE WORLD TO COME” OF “TYD VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK CONSCIOUSNESS” NA DIE DATUM VAN 21 DESEMBER, DIE 4de  BASIS HOEK VAN DIE 5 PUNT PIRAMIDE, DIE (HEI=5) ABRA-HEI-AM VERBOND. DIE YISRAEL BOERVOLK VERBOND; DIE DEUTERNOMIUM 28 SEËNDEEL EN STRAFDEEL VERBOND.

54

DIE TORAH VERBOND

VERBOND BETEKEN (JY HET JOUSELF VERBIND AAN) DIE TORAH WANT DIE TORAH EN DIE WARE SKEPPER IS…”EEN”. SO DIE WARE VADER KAN NIE GEDIEN WORD SONDER OM SY TORAH TE DIEN (DOEN) NIE. NIEMAND ANDERS KAN NAMENS JOU DIE TORAH DOEN NIE. JY MOET DIT SELF DOEN. SO DIE GROOT LIEG VAN DIE KERSFEES OP 25 DESEMBER, DIE VALS HUTTEFEES 8ste DAG FEES, IS ‘n GRUWEL IN DIE OË VAN DIE WARE VADER (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI).

DIE YISRAEL BOERVOLK STAAR TOTALE VERNIETIGING EN UITWISSING IN DIE OË OMDAT HULLE NIE DIE TORAH VOLG NIE EN HULLESELF DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH OOR HULLE GEBRING HET, MAAR DIE YISRAEL BOERVOLK GAAN SOOS BLINDE IDIOTE STEEDS VOORT OM DIE TORAH SE FEESTYE TE IGNOREER, SOOS NOU NET MET HUTTEFEES GEBEUR HET EN STORM EERDER NA DIE VALS GOUEKALF KERSFEES TOE OM TE LUISTER NA DIE GELIEG VAN DIE TORAH LOSE VALS KLUG WAT DIE HOERKERK PRIESTERS BRAAK.

SO WAT BRAAK DIE HOERKERK PRIESTERS?? HULLE BRAAK GAL IN DIE ORE VAN DIE WARE VADER. HULLE BRAAK DIE VALS EVANGELIE VAN DIE SEUN OF MENS WAT HOMSELF IN DIE PLEK VAN DIE VADER STEL. SO DIE SEUN OF MENS KOM NOU EERSTE EN DIE VADER KOM TWEEDE AS DIE MENS SE DIENSKNEG. LUISTER MET ‘n BAIE FYN INGESTELDE OOR NA DIE DIEP VERSTEEKTE GEHEIM. DIE MENS MET NET SY ONDERSELF OF PERSONALITY LIEFDE LAAT SY VALS GEBRAAK LIEG SO MOOI KLINK. SY EGOÏSTIESE, EK KOM EERSTE EN MY GOD DIEN MY WANT HY KOM TWEEDE. MY GOD HET MY SO LIEF, MY GOD SORG VIR MY… ALLES DRAAI OM MY, DIE MENS, EK EN MY LEWE KOM EERSTE.GOD MET SY TORAH KOM TWEEDE… HIERDIE TIPE LIEFDE IS DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS ALLEEN LIEFDE…

THE 5TH DEATH IS THE DEATH OF THE PERSONALITY…..MAN THEN DIES TO THE LOWER DESIRES, BUT CONTINUES TO LIVE IN THE HIGHER DESIRES. THE LOWER DESIRES IS FINAL AND MORTAL, SO MAN FINDS THEM TO CONSTITUTE BARRIERS BETWEEN HIMSELF AND HIS TRUE FATHER WHOSE FACE HE WOULD BEHOLD, AND HE DESIRES TO ESCAPE. MAN WOULD NO LONGER LOVE WITH A PERSONAL LOVE WHICH LOVES A PERSON (PERSONALITY CONSCIOUSNESS) BUT THE HIGHER MANIFESTATION OF LOVE (INDIVIDUALITY) WHICH ITSELF IS LOVE AND LOVES A PERSON (MAN) OR THING BUT IS A STATE OF CONSCIOUSNESS (OVERSELF CONSCIOUSNESS) IN WHICH ALL IS EMBRACED. HE THEN SEEKS FREEDOM FROM THE LESSER LOVE (ONDERSELF) AND WITH THIS DESIRE FOR ESCAPE FROM THAT (LET NOU MOOI OP) THAT WHICH IS GOOD THOUGH FINITE — IN ORDER TO REALIZE THE — GOOD THAT IS INFINITE

SO DAAR IS (FINITE GOOD EN IN-FINITE GOOD) CAUSES THE FITH DEATH AND MAN IS REBORN INTO THE CONSCIOUSNESS OF THE INDIVIDUALITY, OVERSELF AND LIVE UPON THE PLANE OF THE INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS, PERCEIVING THE TRUE FACE OF THE FATHER IN HEAVEN… SO DIE WARE VADER VERVANG DIE VALS MENS WAT HOMSELF VOORDOEN AS DIE WARE VADER) THUS MAN LIVE ALL LIFE WITH THE TRUE FATHER FOR A BACKGROUND AND MEASURES ALL DEEDS AGAINST THE SPAN OF HEAVEN AND ASSESS THEM IN RELATION TO THE COSMOS (THE COSMIC CONSCIOUSNESS OF THE INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS.)

MET DIE VERWYDERING VAN DIE VALS GOUE KALF GOD AS VADER EN DIE VALS VADER AANBIDDING IN DIE MENS SELF (IN JOUSELF) JY IS GOD EN GOD IS JOU DIENSKNEG. DUS DIE VERWYDERING VAN DIE 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG, DRING DIE BEWUSSYN, CONSCIOUSNESS TOT JOU DEUR VAN DIE WAARHEID VAN WAT DOOD WERKLIK IS.  DOOD IS NOODSAAKLIK OM JOU CONSCIOUSNESS TE LAAT TOENEEM. MOET NIE DAT JOU NOODSAAKLIKE DOODFASE VAN JOU GESTEEL WORD NIE. MOET NIE DAT IEMAND ANDERS JOU CONSCIOUSNESS GROOTWORD FASES STEEL NIE. LUISTER MOOI…

THE SEVENTH DEATH IS INITIATION. IN THE SEVENTH DEATH CONSCIOUSNESS IS WITHDRAWN FROM THE PERSONALITY AND, LOWER SELF AND MADE ONE WITH THE INDIVIDUALITY, OVERSELF AND MAN EVER BEHOLDS THE FAITH OF HIS TRUE FATHER WHICH IS IN “HEAVEN” EVEN WHEN HE HIMSELF SOJOURNS UPON EARTH (BODY IN LOWER SELF WORLD). THUS IT IS THAT THE INITIATE IS NOT AS OTHER MEN. FOR THE UN-INITIATED IT SEEMS TO BE A LIVING DEATH. AFTER THE SEVENTH DEATH THE INITIATE FINDS FREEDOM WHILE STILL IN THE BODY… (LUISTER NOU MOOI HOE BENODIG ELKEEN SY EIE DOOD EN MAG GEEN VALS STORIES EEN SE DOOD STEEL NIE. NIEMAND MAG VIR JOU IN JOU PLEK DOODGAAN NIE… WANT) FOR DEATH ANNULS THE LAW OF LIMITATION (BOSELF KOSMIESE TORAH VAN GEBREEKTE EERSTE TORAH) FREES THE POTENTIALITIES OF THE SPIRIT, GIVES SIGHT TO THE BLIND, AND POWER TO THE IMPOTENT. SO THAT FOR WHICH WE LONGED VAINLY IN LIFE WE REALIZE IN DEATH, FOR DEATH IS LIFE AND LIFE IS DEATH… KYK NOU NET HOE VERKRUMMEL DIE HELE FONDASIE VAN DIE 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG WAARMEE HULLE DIE HELE WÊRELD BELIEG…

55

DIE DESEMBER GROOT LIEG

SO MET DIE VIERDE PUNT VAN DIE PIRAMIDE BASIS HOEK, DIE DESEMBER PUNT, DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS PUNT OP DIE 22 STE DESEMBER IS DAAR KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS BESKIKBAAR IN DIE KOSMOS BOSELF INDIVIDUALITY. HIERDIE CONSCIOUSNESS SLAAN OOK DEUR NA DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS TOE. DIT IS NET HIER WAAR DIE MENS MET DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS HOMSELF DAN IN DIE PLEK VAN DIE WARE VADER PLAAS. EN SIEDAAR DIE DESEMBER ENERGIE IS VALSLIK ONDERSKEP DEUR DIE MENSGOD SE HOERKERK EN GOUE KALF VAN WALLSTREET EN POLITIEKE SKUIM. DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS IS NOU GEBLOK. DIE MAINSTREAM MEDIA BOOST DIE CHRISTMASS MET ELKE GELEENTHEID. DIE MAMMON GELDGOD HET JAARLIKS REKORD VERKOPE WAT OP DIE PERSONALITY CONSCIOUSNESS LIEFDE TEER. DIE VALS HUTTEFEES 8 DAE VANAF 25 DESEMBER TOT I JANUARIE DIE VALS  8 STE DAG SHEMINI ATSERET WORD KERSFEES 8 DAE FEES GEVIER DEUR DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN. DIE WARE HUTTEFEES VAN DIE WARE VADER IS VERGETE. DIE VALS VADER, DIE SEUNGOD WORD AANBID. GEEN WARE VADER EWIGE LEWENSGROEI VIND PLAAS NIE. DIE NODIGE LEWE EN OORGANGS DOOD FASES IS GEBLOKKEER DEUR DIE GROOT LIEG IEMAND ANDERS EEN SE DOODFASE MAG STEEL OM HOM NOU SOGENAAMD TE KAN RED. ELKEEN MOET SY EIE DOOD EN LEWE FASES SELF BENUT IN SY EWIGE CONSCIOUSNESS GROEI FASES. LEEF DIE TORAH SELF… VERSTAAN DIE WARE DESEMBER FEESTYD WAT EERS MET DIE VOLWAARDIGE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS GEVIER SAL WORD. DIE HUTTEFEES SE AGSTE DAG FEES WAT DIE GAPING TUSSEN DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS EN BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS OORBRUG HET…

56

WATER IN DIE PETROLTENK

DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS MET SY GODMENS IN DIE PLEK VAN DIE WARE VADER SKEPPER EN REDDER, GODSDIENS SE GOEIE BEDOELINGS IS SOOS DIE VOLGENDE VERHAALTJIE:

DIE SEUNTJIE HET OP BURGERSDORP GEWOON. DIE BUURDORP ALIWAL NOORD HET DIE HEERLIKSTE WARMWATER BRON SWEMBADDENS VAKANSIE OORD GEHAD. DIE SEUNTJIE WAS MAL OOR DIE WARMWATER SWEM. SY OUERS HET GEBOER MET ONDERANDERE OOK GROENTE. HULLE HET OOK ‘n GROENTEWINKEL IN DIE HOOFSTRAAT BESIT. NET SO ‘n PAAR WINKELS OP IN DIE STRAAT WAS DAAR ‘n SHELL PETROL GRAGE. SHELL PETROL WAS TOE SO ‘n MODDERGEEL KLEUR. SOMS HET DIE PETROL DAAR IN DIE “GUTTER” GELEK. AFLOOPWATER HET OOK IN DIE “GUTTER”AFGEKOM REG VOOR DIE GROENTEWINKEL VERBY. DIT WAS DIE DAG VOOR DIE KERSFEES VAKANSIEDAG. DIE SEUNTJIE WOU VREESLIK GRAAG OP ALIWAL GAAN SWEM DIE VOLGENDE DAG. MAAR TOE HY DIE PAMPOENE VAN DIE CHEVVY AFLAAI EN INBRING, HOOR HY SY PA VIR SY MA SÊ DAT HULLE NIE DIE PETROL VIR DIE RIT KAN BEKOSTIG NIE.

DIE SEUNTJIE SE ORE HANG. WAT NOU GEDOEN? MAAR TOE ONTHOU HY DIE MODDERGEEL PETROL WAT IN DIE GUTTER VANAF DIE SHELL POMPE VOOR DIE WINKEL VERBY KOM. LAASNAG TOE HY VAS GESLAAP HET, HET DIT GOED GEREËN EN DIE SEUNTJIE WEET DIT NIE. DIE SEUNTJIE KRY OPGEWONDE DIE GIETER EN MAAK HOM VOL MET DIE GRATIS EN VERNIET PETROL UIT DIE”GUTTER”. TOE DIE CHEVVY SE TENK OORLOOP SIT HY DIE PROP OP EN HARDLOOP BAIE, BAIE OPGEWONDE DIE WINKEL IN EN VERKONDIG LUIDKEELS DAT HULLE MAAR MORE ALIWAL TOE KAN GAAN WANT DIE CHEVVY IS STAMPVOL VERNIET PETROL UIT DIE GUTTER!! MAAR WAT GEBEUR TOE?? DIE SEUNTJIE KRY DIE PAKSLAE VAN SY LEWE WAT HY NOOIT SAL VERGEET NIE.

HIERDIE VERHAALTJIE BESKRYF PRAGTIG DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS 25 DESEMBER JESUS CHRISTENDOM WAT NIE DIE WAARHEID VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS BESIT NIE. DIE CHRISTEN TROP SKAPE BEDOEL SO GOED, MAAR WEET NIE DAT DIE HERDERS VAN DIE HOERKERK VIR HULLE AL DIE TYD LIEG NIE. KYK NET HOE WORD DIE SKAAP KUDDE VERKRAG EN VERMOOR EN GESLAG TERWYL DIE HERDERS NOG STEEDS VIR HULLE BLY LIEG. MODDERGEEL WATER IS NIE MODDERGEEL PETROL NIE!! DIE KUDDE KAN NIE SONDER DIE TORAH KENNIS LEWE NIE!! DAAROM DIE TORAH SE STRAFGERIG OM DIE VERLORE AFGEDWAALDE KUDDE TERUG TE DWING NA DIE TORAH KENNIS. ELKEEN MOET SY EIE LEWE EN DOOD FASES DEURGAAN OM VAN DIE KINDERSTADIUM, DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS NA DIE VOLWASSE STADIUM, DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS TORAH STADIUM TE KAN GROEI. DIE YISRAEL BOERVOLK DINK HULLE DOEN GOED MET HULLE KERSFEES GEEL MODDERKLEUR WATER IN PLAAS VAN HUTTEFEES SE GEEL MODDERKLEUR PETROL… DIE YISRAEL BOERVOLK IS IN VIR HULLE GROOTSTE PAKSLAE OOIT…

HOEKOM DIE TORAH GEDOEN MOET WORD

DIE CONSCIOUSNESS GROEI MOET PLAASVIND EN DIT IS ‘n LANG PROSES. LUISTER NA DIE VOLGENDE GEHEIM:

EACH DIVINE SPARK BY THE TIME ITS HAS REACHED THE NADIR OF INVOLUTION AND IS READY TO EMBARK UPON THE PATH OF EVOLUTION WHEREON IT IS SEEN TO CHARACTERISTICALLY HUMAN POSSESS POTENTIALITIES WHICH YOU LITTLE REALIZE. WHEN SUBJECTIVE CONSCIOUSNESS IS RAISED FROM THE PLANE OF ITS HABITUAL FUNCTIONING TO THE NEXT SUPERIOR PLANE, IT CONFORMS TO THE LAW ALREADY ENUMERATED AND INERTIA IS CONVERTED INTO TWO KINETICISMS. IT IS SELDOM THAT THE CONSCIOUSNESS CENTERS OF THE LOWER PLANE ARE ABLE TO CARRY THIS FORCE IF THE CONVERSION IS SUDDEN AND TOTAL. HENCE THE SAYING “THOU CANST LOOK UPON MY FACE AND LIVE.” HENCE ALSO THE FACT THAT WHERE A LESSER AND MORE PARTIAL FORM OF CONVERSATION TAKES PLACE, IT IS APPREHENDED SIMPLY AS A BLINDING FLASH OF LIGHT.

WHEN SUCH CONVERSION TAKES PLACE IN ITS NORMAL FORM IT IS PERFORMED BY THE METHOD OF ADDITION INSTEAD OF MULTIPLICATION. THAT IS TO SAY, WHEN THE TRANSMUTATION IS PERFORMED FROM ONE PLANE TO ANOTHER BY THE PROCESS OF SQUARING, THE RESULT MY BE DESCRIBED IN THE WORDS OF SCRIPTURE “HE WALKS WITH GOD AND WAS NOT”. BUT WHEN THE PROCESS TAKES THE FORM OF MANY REPEATED MULTIPLICATION, YOU HAVE ORDINARY CAUSE OF THE PATH (DIE TORAH SOOS IN DIE BYBEL AANGEBIED WAT JAARLIKS HERHAAL MOET WORD OM CONSCIOUSNESS GROEI TE GEE). WHEN YOU HAVE THIS PROCESS OF CONSCIOUSNESS EVOLUTION YOU HAVE NORMAL COURSE.

EACH GRADE OF INITIATION IS PERCEIVED BY A SUPER CONSCIOUSNESS AS A BLINDING FLASH OF LIGHT, AND BY MEANS OF THIS FLASH THE IMAGE OF THE SUB-PLANE TO WHICH IT BELONGS, IS PHOTOGRAPHED ON THE SUBCONSCIOUSNESS SO WHENCE CONSCIOUSNESS READS IT AT ITS LEISURE. (DEUR DIE JAAR DIE TORAH LEES) SO THAT IF POWER BE RAISED, A PLANE POLARITY IS INSUFFICIENT AND THEN YOU MUST HAVE A GROUP… (DAAROM DIE GROEP NAAMLIK; YISRAEL).

DIE KOSMIESE WETTE (KOSMIESE TORAH) WORD NET AL MEER INGEWIKKELD EN MOET DUS IN AFGESKAALDE VORM JAAR NA JAAR GEGEE WORD EN BESTUDEER WORD OM DIE NODIGE CONSCIOUSNESS GROEI TE KAN BEKOM. DIT IS DIE WEG VAN DIE WAARHEID.

DIE WAARHEID DAT DIE EERSTE KOSMIESE TORAH WAT STUKKEND GEGOOI IS, BAIE MEER KOSMIESE WETTE BEVAT HET SOOS BYVOORBEELD (1) THE LAW OF LIMITATION. (2) THE LAW OF SEVEN DEATHS. (3) THE LAW OF IMPACTATION. (4) THE LAW OF ACTION AND REACTION. (5) THE LAW OF POLARITY. (6) THE LAW OF ATTRACTION OUTWARD. (7) THE LAW OF ATTRACTION OF THE CENTRE… OM MAAR ‘n PAAR TE NOEM.  DAAR IS SOVEEL FANTASTIESE WAARHEDE OM TE BEMEESTER!!! DIE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS IS IETS BAIE GROTER AS DIE VALS GOUE KALF SELF GESKEPTE 25 DESEMBER VALS JESUSGOD. LUISTER NA DIE BESKRYWING:-

THE POWER OF THE COSMIC CHRIST CAN BE THOUGHT OF THAT OF THE HIGHER PLANES OF THE SUN BEHIND THE SUN, WHICH SO TO SPEAK UNITES THE PURPLE RAY WITH THE LOGOS. THE TIME HAS NOW COME WHEN THE GREAT FORCE AS A WHOLE WILL NO LONGER FOCUS IN A SINGLE BEING BUT IN A GROUP (DIE YISRAEL KOSMIESE CHRISTOS) EVER WIDENING UNTIL IT TAKES IN THE WHOLE WORLD – (BEGIN BY MIDDELPUNT EN MIDDELPUNT WORD SO GROOT SOOS HELE SIRKEL). THIS “ONE” UNITY IS UNITY NOT BECAUSE IT IS CONCENTRATED OR LIMITED, BUT BECAUSE IT IS UNDIFFERENTIATED. THE GREAT UNMANIFESTED IS UNCONDITIONED. THE NUCLEUS OF RUACH LIVING SOUL DOES NOT DERIVE ITS EXCISTENCE FROM THE LOGOIDAL BEING, BUT FROM THE UNMANIFEST ITSELF. (BAIE BELANGRIK OM TE VERSTAAN).

“GOD” IS “EEN” en “GOD” en TORAH IS “EEN”…

DIE TOTALE INHOUD VAN DIE BYBEL DRAAI OM DIE EEN AS, DIE EEN MIDDELPUNT, NAAMLIK DIE INHOUD VAN DEUTERNOMIUM 28 SE SEËNDEEL EN STRAFDEEL. DIE TOTALE BYBEL INHOUD MOET GESIEN WORD, GELEES WORD, AANGEHAAL WORD, VERWYS WORD, GEPREEK WORD ONDER DIE VOORWAARDES VAN DEUTERNOMIUM 28 SEËNDEEL EN STRAFDEEL. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE MAG EEN WAT ONDER DIE STRAFDEEL VERKEER, NOU DIE SEËNDEEL AANHAAL EN OP DIE SEËNDEEL STAAT MAAK NIE. ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH IS DAAR GEEN GENADE VERSKONING NIE. SLEGS WANNEER EEN TERUG BEWEEG NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH, SAL DAAR GENADE WEES. DIT IS DIE WARE GOD”SE TORAH SE STRAFDEEL WAT DIE BOERVOLK NOU STRAF MET MOORD EN VERNIETIGING. DIE BOERVOLK SE MANS IS NIE BESNY NIE. HULLE HET NIE DIE WARE TORAH VERBOND GESLUIT NIE. HULLE KAN DUS NIE PESACH EN ONGESUURDE BRODE 7 DAE TORAH HOU NIE. HULLE KAN NIE DIE 7 X 7 WEKE AFTEL NA DIE FEES VAN WEKE NIE. HULLE HOU NIE SUKOT HUTTEFEES NIE. HULLE KEN GLAD NIE DIE HEILIGE WARE NAME EN SHABATTE VAN DIE “WARE” GOD: NIE. SONDAG IS NIE SHABBAT NIE. KERSFEES IS VALS. HULLE EET VARKVLEIS. DIE BOERVOLK EER NIE DIE TORAH NIE, EER NIE DIE HEILIGE NAME NIE, EER NIE DIE WARE WEEK SHABATTE NIE, EER NIE DIE 7 JAAR SHABATTE NIE. EER NIE DIE GEBOOIE, VERORDENINGE EN INSETTINGE NIE… GEEN CONSCIOUSNESS GROEI VIND PLAAS NIE. DIE BOERVOLK BEVIND HULLE DUS ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH.

HOE KAN DIE BOERVOLK NOU SO VERWAAND WEES OM HULLE TE ROEM OP DIE SEËNDEEL AS HULLE NIE DIE SEËNDEEL SE VOORWAARDES NA KOM NIE???  DIE TORAH EN DIE WARE “GOD”IS “EEN”. AS DIE TORAH NIE VIR DIE BOERVOLK BESTAAN NIE, BESTAAN DIE WARE “GOD” OOK NIE MEER VIR HULLE NIE… DAN AANBID DIE BOERVOLK ‘n VALS SELFGESKEPTE GOD. DIE GOUE KALF GOD WAT SONDER MOSHE EN DIE WARE ”GOD” SE TORAH REGEER. DIT IS HOEKOM DIE STRAFDEEL AANVALLERS SPOT MET DIE BOERVOLK  WAT TE BANG IS OM TE VEG EN HULLE OUES VAN DAE TE BESKERM DEUR DIE HEEL DAG TE SKUIL AGTER HULLE GEBIDDERY TOT DIE GOUE TORAH-LOSE AFGOD KALF WAT DIE HOERKERKE AAN HULLE VERKONDIG.

DIE AANVALLERS IS GEAKTIVEER DEUR DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH VAN DIE WARE “GOD” EN HULLE GAAN DIE BOERVOLK WAT ONDER DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH VERKEER, NOU VERNIETIG. HULLE KAN MAAR MOOI SEËNDEEL VERSIES UIT DIE BYBEL VIR MEKAAR TOT VERVELENS TOE STUUR, DIT GAAN NIKS HELP SOLANK HULLE HARDKOPPIG WEIER OM TERUG TE KEER TORAH TOE. DAN EERS SAL DIE SEËNDEEL MOOI VERSIES SE KRAG INSKOP, MAAR SLEGS DAN EN NIE NOU NIE… HOE LANK NOG O BOERVOLK. WANNEER GAAN DIE BOERVOLK NOU DEUTERNOMIUM 28 BESTUDEER EN AANNEEM EN DOEN???

DEUTERNOMIUM 28: 1 en 7… VERS (1) AND IT MUST OCCUR THAT IF YOU WILL WITHOUT FAIL LISTEN TO THE VOICE OF YHVH (YUD HEI VAV HEI) YOUR ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) BY BEING CAREFUL TO DO ALL HIS COMMANDMENTS (TORAH) THAT (I AM) (ALEPH HEI YUD HEI) COMMANDING YOU TODAY, YHVH (YUD HEI VAV HEI) YOUR ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) ALSO WILL CERTAINLY PUT YOU (YISRAEL) HIGH ABOVE ALL OTHER NATIONS OF THE EARTH. VERS (7) YHVH (YUD HEI VAV HEI) WILL CAUSE YOUR ENEMIES WHO RISE UP AGAINST YOU TO BE DEFEATED BEFORE YOU. BY ONE WAY THEY WILL COME UP AGAINST YOU, BUT BY SEVEN WAYS THEY WILL FLEE BEFORE YOU…

LUISTER NOU, O BOERVOLK NA DIE UITKOMS, DIE VERLOSSING UIT DIE BENARDE POSISIE WAARIN JY JOU NOU BEVIND. KEER TERUG NA DIE TORAH VAN YHVH (YUD HEI VAV HEI) JOU ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) EN VERS (7) SE SEËNING SAL WEER OP JOU VAN TOEPASSING WEES. VERS (7) IS DIE SHABAT (DAG 7) VERS. DIE GELOFTE VAN BLOEDRIVIER IS DIE (ALS EEN SHABAT) GELOFTE. DIE DAG SAL HERDENK WORD (ALS EEN SHABAT) DUS DEUTERNOMIUM SE VERS (7) (DAG 7) WARE SEWEDE DAG SHABAT. NIE DIE VALS EERSTE DAG (SONDAG) VAN DIE HOERKERKE NIE. DIE GELOFTE IS NIE GESLUIT MET DIE VALS 25 DESEMBER TORAH LOSE SELFGESKEPTE LIEWE JESUS NIE… MAAR MET DIE WARE “VADER”… INDIEN DIE BOERVOLK DIT NOU WEER DOEN SAL VERS (7) WEER VAN TOEPASSING WEES…

57

DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS

DAAR IS DRIE KRUISE OP GOLGOTHA. DAAR IS DRIE DIMENSIES. DAAR IS DRIE WAT BETROKKE IS WANNEER YISRAEL AS TOEKOMSTIGE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS CONSCIOUSNESS – DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) ONTMOET.  DAAR IS (MOSHE + YAHSHUA + ELIYAH). LUISTER NA DIE BESKRYWING UIT COSMIC DOCTRINE –

THE COSMIC CHRIST OR STAR LOGOS PRESIDING OVER EACH EVOLUTION IS A LORD OF MIND, BUT AS HE IS OF THE THIRD EVOLUTION, HE WILL HAVE THE ASPECTS OF THE EARLIER EVOLUTION IN HIS NATURE. THEREFORE WHILE THREE IS THE PRIME SYMBOL OF THIS EVOLUTION, BECAUCE ITS COSMIC CHRIST IS THREE ASPECTED (DUS DIE DRIE:- (1) MIDDELAAR (2) ADONY (3) MELEK…DRIE IN EEN FUNKSIES) BUT FOUR IS THE ULTIMATE SYMBOL. THUS THE TRINITARIAN ASPECT IS THE BASIS (PERSONALITY BEGINNING) BUT THE TETRAGRAMMATONIC IS THE COMPLETION. (DUS DIE VOLTOOING VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS; DUS GEE DIE ONDERSELF KOSMIESE DRIE IN EEN CONSCIOUS NOU DIE (DRIE-IN-EEN=VIER) NAME VAN VIER, DUS DIE TETRAGRAMMATON NAME VAN DIE “VADER”.

DAAROM AANBID DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS VAN DIE CHRISTENDOM DIE DRIE-IN-EEN SEUN; EN DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS AANBID DIE TETRAGRAMMATON, DIE VIER-IN-EEN “VADER”(EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI). EN NIE MEER DIE DRIE-IN-EEN SEUN NIE.. MAAR ONTHOU OOK DIE VOLGENDE WAARHEID…

REMEMBER NEVER SEEK TO EXPLAIN ANYTHING IN MANIFESTATION OR OUT OF MANIFESTATION IN TERMS OF THE STATIC, FOR ALL IS KINETIC. THUS ALWAYS THINK ENERGY…

58

                               DIE HEI-VERBONDindexHEI

SO NOU VIND ONS DIE VOLGENDE GROOT GEHEIM… DIE HEILIGE NAAM VAN VIER, DIE TETRAGRAMMATON KAN NOU VAN BUITE AF AANBID WORD. MAAR DAAR IS DIE BESNYDENIS VERBOND VAN ABR-HEI-AM. DUS DIE -HEI- VERBOND. DIE VIER-IN- EEN = 5 OF – HEI VERBOND. WAT IS DIE – VIER-IN-EEN = VYF OF HEI – VERBOND? DIT IS DIE VERBOND DAT DIE GESKEPTE NOU ”EEN” MET DIE SKEPPER KAN WORD. DIE – (AS GOD – LIKE GOD- BUT NOT GOD) EENHEID.  DIE – ECHAD 13 + YECHIDAH 37 = YOBEL 50. SO HOE GEBEUR DIT? EN HOEKOM GEBEUR DIT?

DIE EENHEID GEBEUR OMDAT DIE WARE SKEPPER DIT SO BEPLAN HET. DIE SKEPPING MOET UITEINDELIK “EEN” WORD MET DIE SKEPPER. WETENSKAPLIKE EKSPERIMENTE TOON DUIDELIK DAT DIE WAARNEMER AAN DIE GESKEPTE KANT ‘n DUIDELIKE INVLOED HET OP WAT VANAF DIE SKEPPER SE KANT AF KOM. DIT WORD BEVESTIG DEUR DIE SEËNING WAT ABRAM ONTVANG. DIE – 5 HEI – WAT – 4-in-1=5 IS, IS DIE GEMEENSKAPLIKE FAKTOR IN DIE GENE. HIERDIE FAKTOR MAG NIE VERBASTER WORD NIE. MET VERBASTERING VAN DIE – HEI – GENETIESE FAKTOR VERLOOR ABRA-HEI-AM SE NAGESLAG DIE BOSELF INDIVIDUALITEIT CONSCIOUSNESS VERMOË. DIE BOSELF INDIVIDUALITEIT CONSCIOUSNESS TORAH.  DIE GEBREEKTE TORAH KAN DAN GLAD NIE BEGRYP WORD NIE. DIE TORAH EN DIE TETRAGRAMMATON EENHEID, (4-IN-1=5=HEI GEMEENSKAPLIKE FAKTOR IS DAN VERLORE. DIE (MEM SHIN HEI) SE (HEI) KOMMUNIKEER MET DIE (YUD HEI VAV HEI) SE (HEI + HEI) DIE ONDERSELF (VAV HEI) SE (HEI) KOMMUNIKEER MET DIE BOSELF (YUD HEI) SE (HEI) DAAROM MOET DIE BLANKE OP DIE PLANEET NOU TOTAAL VERBASTER WORD SODAT DIE (HEI) FAKTOR TOTAAL UITGEWIS KAN WORD.

DIE EEN WIE SE CONSCIOUSNESS DEUR DIE STAPPE VANAF DIE KOSMIESE (3-IN-1) CHRISTOS SEUN NA DIE KOSMIESE (3-IN-1=4) TETRAGAMMATON (YUD HEI VAV HEI) VADER, NA DIE (4-IN-1=5) ELOHIM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) NA DIE (ALEPH HEI YUD HEI) GEVORDER HET, LEEF REEDS…

index72NAMESNOG ‘n BENADERING

YISRAEL WORD UIT DIE EGIPTE CONSCIOUSNESS NA ‘n GROTER CONSCIOUSNESS GEBRING MET BEHULP VAN DIE KOSMIESE 3-IN-1 CHRISTOS SEUN (DIE MOSHE/YAHSHUA/ELIYAH 3-IN-1) PLUS DIE 72 HEILIGE NAME. DIE 3-IN-1 OF DRIE LETTER NAME. DIE LIGPILARE…  DUS DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK 3 LETTER NAME.

DIT IS ONGELUKKIG DIE 3-IN-1 KOSMIESE CHRISTOS WAT DIE VALS GOUE KALF AANBIDDING AS DIE (VADER, SEUN, GEES) FOUTIWELIK AANBID. DIE WARE VADER HET VIER LETTERS (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WANNEER DIE (ALEPH) SKEPPING BYKOM. MET DIE (BEIT) SKEPPING ALLEEN GELD DIE 12 PERMUTASIES VAN DIE (YUD HEI VAV HEI) DUS MET DIE (BEIT) SKEPPING OF PERSONALITY ONDERSELF CONSCIOUSNESS NAAMLIK (VAV HEI) KOMMUNIKEER NOU MET DIE (ALEPH) SKEPPING OF BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS (DIE YUD HEI) (DIE ONDERSELF AANBID DIE BOSELF) MAAR HY WEET DIT NIE. DIE ONDERSELF DINK DIT IS “GOD”WAT MET HOM PRAAT. WANNEER DIE (3-IN-1=4) LETTERS,DUS DIE YUD HEI VAV HEI) SLEGS VAN BUITE AF AANBID WORD. MAAR WANNEER DIE (4-IN-1) EENHEID CONSCIOUSNESS BEREIK WORD, DIE “AS GOD – LIKE GOD – BUT NOT GOD) CONSCIOUSNESS DAN SKUIF DIE 4 LETTERS AAN NA 5. DUS (4-IN-1=5) DUS DIE 5 LETTER NAAM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) (ELOHYM) CONSCIOUSNESS.

NOU GEBEUR DIE VOLGENDE WONDERLIKE: WANNEER DIE (5-IN-1 = 6) CONSCIOUSNESS BEREIK WORD. DUS JOU (VAV) LIGGAAM NOU DIE CONSCIOUSNESS VLAK BEREIK, DAN WORD DIE WAARHEID VAN DIE AANHALING BESEF:- HY WAT WEET DAT DIE 4 LETTER NAAM OOK DIE 5 LETTER NAAM IS, LEEF REEDS VANDAG… DUS (VAV 6) WAT WEET DAT (4 LETTER NAAM) IS OOK (5 LETTER NAAM) LEEF REEDS VANDAG… HY WAT WEET DAT (ALEPH HEI YUD HEI) IS OOK (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) LEEF VANDAG REEDS. HIERDIE CONSCIOUSNESS WORD BEREIK DEUR DIE TORAH TE DOEN EN HOU. DUS DIE HEILIGE NAME TE LEER KEN EN EER (GOD EN HERE) IS NIE HEILIGE NAME NIE MAAR VERTALING VERVALSINGS DEUR DIE HOERKERK) MY SHABATTE TE GEDENK EN EER EN HOU (SONDAG IS NIE DIE HEILIGE SHABAT NIE. KERSFEES IS VALS HOERKERK FEES.) DIE WARE HEILIGE JAAR SHABATTE IS:- ONGESUURDE BRODE…SHAVUOT… SUKOT HUTTEFEES. MY VERORDENINGE EN INSETTINGE. (NIE DIE OUMENSE SE VALS OORLEWERINGE NIE… SO DIE HEILIGE WAARHEID VAN HOE EWIGE LEWE VERKRY WORD IS IN DIE HOU EN UITLEEF VAN DIE VOLLE TORAH GEBIND WANT DIE HEILIGE EN SY TORAH IS “EEN”. DUS WANNEER DIE (VAV 6) WESE NOU SHABAT 7 WORD)  (6- IN-1=7) WORD (DUS VAV = SHABAT WORD) DAN SKEP VAV NOU AAN DIE SHABAT KANT (DIE GESKEPTE KANT) VOLTOOI DUS DIE SKEPPER SE GESKEPTE 6 DAE KANT. SO SHABAT IS NIE ‘n VALS SONDAG VORMGODSDIENS HOU GEKHEID NIE, MAAR DIE GELEENTHEID IN TYD WAAR VAV 6 NOU IN HARMONIE MET (ALEPH LAMED HEI YUD MEM 5) EN (ALEPH HEI YUD HEI 4) DIE SKEPPING VOLTOOI. IS DIT NIE ‘n PRAGTIGE VOORBEELD NIE??? SO VER VERWYDER VAN DIE TORAH-LOSE GROOT LIEGSTORIE VAN DIE CHRISTENDOM HOERKERK VAN HOE EWIGE LEWE KAMSTIG SONDER TORAH VERKRY KAN WORD…

DIE GROOT GEHEIM DAT DIE EWIGE LEWE VERSKUIL IS BINNE DIE CONSCIOUSNESS GROEI IN DIE VERSKUILDE GEHEIME VAN DIE WARE HEILIGE NAME, IS DIE GROOT REDE HOEKOM DIE HOERKERK VERTALERS DIE WARE HEILIGE NAME NIE IN DIE VERTALINGS GEPLAAS HET NIE. DIE VALS NIKSEGGENDE NAME SOOS :-HERE, GOD, LORD ENS. HET GEEN WARE CONSCIOUSNESS VERGROTING OF SKEPPINGSKRAG NIE. DIE VALS VERTALINGS LÊ DIE LEWENDE TORAH LAM EN VERANDER DIE BYBEL IN ‘n BOEK WAARVAN DIE INHOUD VERVALS KAN WORD. KEER TERUG NA DIE WARE OORSPRONKLIKE TAAL BYBEL EN BEMEESTER DIE CONSCIOUSNESS OM DIE WARE NAME TE KAN LEER KEN EN DIE WARE TORAH TE KAN BEMEESTER.

DIE WARE HEILIGE NAAM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM)(ELOHYM) IS OOK UNIEK. DIT IS DIE NAAM WAT DIE “GOD AND GODDESS” EENHEID BESKRYF. DIT IS OOK DIE NAAM WAT DIE ENKELVOUD EN MEERVOUD GEHEIME BESKRYF SOOS DIE “SHEMA YISRAEL, ADONY ELOHENU ADONY YUD HEI VAV HEI ECHAD”. DIE (ADONY) (ALEPH DALET NUN YUD) WAT DIE EEN DERDE FUNKSIE VAN DIE KOSMIESE CHRISTOS IS OM “EEN” TE WORD MET (YUD HEI VAV HEI) OM DIE NUWE (ALEPH HEI VAV HEI) VOORT TE BRING WAAR ALEPH NOU OOK MET VAV ONDERSELF PERSONALITY KAN KOMMUNIKEER. DIE ADONY MIDDELAAR FUNKSIE.

59

HOEKOM IS DIE MENS GESKAPE?  WAT IS DIE MENS SE HOOFDOEL?

DIE HOOFDOEL VAN DIE MENS IS OM DIE SUIWER MENSLIKE IDENTITEIT EN KARAKTER AAN DIE RES VAN DIE SKEPPING OOR TE DRA VOLGENS DIE WETTE (KOSMIESE TORAH. UIT COSMIC DOCTRINE BY Dion Fortune:- WHEN A HUMAN BEING, HOWEVER SEEK CONTACT WITH THE LORDS OF THE ELEMENTALS HE PURIFIES THOSE ASPECTS (REINIG EN HEILIG JULLESELF) OF HIS NATURE WHICH CORRESPOND TO THEIR KINGDOM UNTIL THEY BECOME THE REFINED ESSENCE OF THEIR QUALITIES. IN THE STABILITY OF THE EARTH HE IS STABLE. IN THE MOBILITY OF THE WATER HE IS MOBILE. IN THE SPEED OF THE WIND HE IS SWIFT AND ASPIRING. IN THE BRINHTNESS OF THE FLAME HE IS ZEALOUS.

THEN BEING LORD (ADONY) OF THESE THINGS WITHIN HIMSELF HE IS A LORD (ADONY) OF THE ELEMENTS IN THE MICROCOSM, AND MAY THEREBY CLAIM KINSHIP (MELEK) WITH THE LORDS OF THE ELEMENTS OF THE MAKROCOSM AND THE MESSENGERS OF THE ELEMENTS ARE HIS SERVANTS..NB.!! THERE IS NO OTHER WAY THAN THIS WAY. THE DIVINE SPARKS DEVELOP FIRST A NASCENT INDIVIDUALITY AND THEN A PERSONALITY, BUT THE CREATIONS OF THE CREATED (THE ELOHYM CREATED MAN) FIRST THE PERSONALITY AND THEN ASPIRE TO INDIVIDUALITY. THE LORDS OF THIS EVOLUTION RULE UPON THE 7 AND 6 PLANES AS REGENTS OF THE ELEMENTS OR LORDS OF THE ELEMENTS AND ACCORDING TO THEIR NATURE ARE THE KINETIC CONDITIONS OF THE MANIFESTED UNIVERSE AND (LW DOEL VAN MENS SE SKEPPING) SUBJECT TO THIS MAN MUST PERFORM THE ACTIONS OF HIS EVOLUTION. (SODAT HY DIE CONSCIOUSNESS KAN BEREIK OM DIE TOTALE SKEPPING ‘N HUMANITY KARAKTER TE GEE).

NOW BE IT KNOWN THAT THESE ELEMENTALS (MAN) ARE EVOLVING UPWARD GRADE BY GRADE (MAN TO NATURE TO SAINTS TO MASTERS TO ANGELS TO ARCHANGELS TO CHRISTS TO LOGOS COSMIC CHRIST.) THROUGH THE PERSONALITY TOWARDS INDIVIDUALITY, AND THE EVENT OF HIS MAKING CONTACT WITH THEM (INDIVIDUALITY DIVINE SPARKS OR CHRISTS WHO ARE DESCENDING) SOME MAN MIGHT FALL TO THE TEMPTATION OF BLACK MAGIC WHEREBY EVOLUTION ILLEGITIMATELY HASTEND AND SEEK TO APPROPRIATE AN ALREADY DEVELOPED INDIVIDUALITY AND THERBY ESTABLISH CONTACT WITH THE DIVINE. (DIT IS DIE VALS CHRISTOS OF INDIVIDUALITY WAT NOU DEUR DIE PERSONALITY GEGRYP WORD OM KORTPAD “HEMEL” TOE TE GAAN SONDER OM EIE INDIVIDUALITY TE ONTWIKKEL EN VERDER DIE SKEPPING TE HUMANISEER.)(JY MAG GEEN ANDER CHRISTOSSE AANNEEM NIE)…

IN SUCH AN OCCURENCE THE OWN PERSONALITY IS THRUST OUT AND AN ELEMENTAL CONSCIOUSNESS TAKES ITS PLACE (PERSONALLY UITGEDRYF EN DUIWELS NEEM DIE PLEK IN) AND OF SUCH AN ONE IT MAY BE SAID THAT THIS MAN HAVE THE STONE OF THE EARTH OR A WAVE OF THE SEA, OR THE WIND OF HEAVEN, OR A FLAME OF FIRE FOR A HEART, BUT HUMAN HEART HE HAS NOT:- AND BECAUSE OF THE STRENGTH OF THE ELEMENTS THEY CALL INTO ELEMENTALS WITH A PROFOUND CALLING, WHICH COME AS BEINGS OF AN ELEMENTAL POWER THAT KNOWS NOT THE BOUNDS THAT BIND HUMANITY. HUMANITY IS FOR THEM A CRUCIFIXION. (DUS DIE HELE DOEL VAN DIE MENS OM HUMANITY TE BRING IS NOU GEKANSELLEER. GEEN TORAH GEEN HUMANITY. DIT IS WAT DIE WARE CHRISTOS GETOON HET AAN DIE MENSE WAT ‘n ANDER VALS CHRISTOS OF INDIVIDUALITY STEEL EN KORTPAD VAT.)

DIE 25 DESEMBER VALS CHRISTOS VAN DIE HOERKERK CHRITENDOM WIE SE GRUWEL KERSFEES VERERING NOU WEER OP HANDE IS. DIE TOPPUNT VALS GEBEURTENIS WAT DIE TOPDOEL VAN DIE SKEPPING VAN DIE MENS NEUTRALISEER. MAG DIE VERSLAAFDE VERBLINDE BOERVOLK WAKKER SKRIK VOORDAT HULLE UITGEWIS WORD. TOE YISRAEL DIESELFDE DING MET DIE GEE VAN DIE TORAH DOEN WOU ALEPH HEI YUD HEI HULLE TOTAAL UITWIS…

HIERDIE IS BAIE BAIE GROOT WANT DIE HOOFDAG KERSFEES BLOKKEER DIE HOOFDOEL VAN DIE HUMANITY SKEPPING OM DIE HUMANITY HEART AAN DIE SKEPPING TE BRING. DIE WARE CHRISTOS (DIVINE SPARK) HET GEKOM MET SY BOSELF INDIVIDUALITY AS YOCHANAN EN SY ONDERSELF PERSONALITY AS YAHSHUA. TOE BEWEEG DIE YAHSHUA PERSONALITY ONDERSELF NA DIE J-AUR- DAAN EN WORD EEN MET SY EIE INDIVIDUALITY BOSELF YOCHANAN WAT HOM IN DIE AUR DOOP.  DUS IS DIT DIE PERSONALITY WAT EEN WORD MET SY EIE INDIVIDUALITY BOSELF.  DAAROM TOON HY VIR DIE VOLK DAT HULLE PERSONALITY ONDERSELF NOU ‘n VALS INDIVIDUALITY BOSELF CHRISTOS GENEEM HET EN HULLESELF DAARMEE KRUISIG DOODMAAK VERNIETIG…

DIE WAARHEID, DUS DIE DOEL VAN HOEKOM HUMANITY GESKEP IS DEUR DIE ELOHYM IS DUS OM ‘n HUMANITY HART TE VOORSIEN AAN DIE LOGOS MIND SE GEMANIFESTEERDE UNIVERSE.

COSMIC DOCTRINE:- THE LORDS OF FLAME ARE THE LIVES BEHIND ALL NATURAL FORCES AND THE CONTROLLER THEREOF. THE ELEMENTS OF INANIMATE NATURE ARE THERE CHILDREN (HUMANITY LIGGAME) CREATED BY THE CONCEPTUAL ACTION OF THEIR INTELLECTS …IN THE SAME WAY…THAT THE LOGOIDAL MIND PROJECTS THE MANIFESTED UNIVERSE.

DIE GROOT LIEG DEUR DIE HOERKERK EN SY DOGTERS IS DAT DIE KORTPAD VALS BOSELF INDIVIDUALITY CHRISTOS NOU DEUR DIE ONDERSELF PERSONALITY GESTEEL IS EN DIE VERBODE KORTPAD NA DIE HEILIGE NOU PROBEER GENEEM WORD. DIE GROOT LIEG WORD NOU OPGEDIS AAN DIE SKAPE WAT DIE OORLEWERINGE VAN DIE OU MENSE MAAR NET GESLAG NA GESLAG GLO MET NOG ‘n GROOT LIEG:- DIE VALS 25 DESEMBER JESUS GOD WAT BO DIE VADER AANBID WORD HET DAN KONSUIS NOU GESTERF VIR HULLE SONDES. DAARDEUR REGVERDIG HULLE DIE GROOT LIEG BLACK MAGIC VERBODE TORAH-LOSE KORTPAD… DIE VALSE HAAT DIE TORAH… EN DIE HAAT VAN DIE TORAH WORD MET NOG ‘n GROOT LIEG REGVERDIG DEUR TE VERKONDIG DAT DIE TORAH TE MOEILIK IS – MOEILIK IS OM TE HOU EN DAT DIE YISRAEL PROGRAM MET DIE HOERKERK VERVANG IS…

60

DIE WARE KOSMIESE DRIE-IN-EEN INDIVIDUALITY BOSELF

DIE WAARHEID IS DAT DIT DIE PERSONALITY ONDERSELF WAT VANAF DIE MAN VLAK MOET OP BEWEEG DEUR DIE VLAKKE:- MAN NA NATURE NA SAINTS NA MASTERS NA ANGELS NA ARCHANGELS NA CHRISTS, IS WAT IN DIE MAN VLAK DEUR SY KORREKTE KOSMIESE LOGOS GEDOOP OF BEVRUG MOET WORD. MET PESACH WORD DRIE ONGESUURDE BRODE GEËET. EERS EEN HELE BROOD (MEM SHIN HEI) DAN DIE EERSTE HELFTE VAN DIE MIDDELBROOD WAT IN TWEE HALWES GEBREEK IS (YAHSHUA) DAN DIE DERDE HEEL BROOD (ELIYAH) DAN LAASTE DIE TWEEDE HALWE BROOD (YOCHANAN) – SO DIE YAHSHUA HALWE BROOD VANAF DIE LOGOS, DIVINE SPARK, KOSMIESE CHRISTOS BEVRUG DIE ONDERSELF PERSONALITY MAN.

DAN MOET DIE KOMBINASIE NOU OP BEWEEG DEUR DIE VLAKKE. LET WEL, DIE MAN MAG EERS DEUR DIE passover-breadVLAKKE OP BEWEEG NADAT HY AS ONDERSELF PERSONALITY MAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY KOSMIESE CHRISTOS SE YAHSHUA HELFTE AANVAAR HET. MAAR DIT STEL HOM NIE VRY VAN DIE PROSES OM EERS DEUR AL DIE VLAKKE TE MOET GAAN NIE. DIE MAN/YAHSHUA KOMBINASIE HET NOU OOK DIE ELIYAH (MERKAVAH) BROOD GE-EET EN KAN DUS DEUR DIE VLAKKE OP BEWEEG. DAN LAASTE WORD DIE YOCHANAN HALWE BROOD GE-EET EN DAN KAN AL DIE VLAKKE VAN DIE UNIVERSE NOU ‘n MENSLIKE HUMANITY HART VAN VLEES ONTVANG NADAT DIE HART VAN KLIP VERWYDER IS. DIE MENS HET DAN DIE REDE VAN HOEKOM DIE MENS GESKAPE IS, DIE MENS SE DOELWIT, DAT DIE SKEPPING MENSLIK MOET WEES MET ‘n HART VAN VLEES WAT KAN LIEFHÊ, VOLTOOI. HIERDIE IS DIE WARE TOPPUNT WAT OP 22 DESEMBER GEVIER MOET WORD (DAG 8 VAN SUKOT HUTTEFEES.

DIE EERSTE HALWE BROOD

DIE EERSTE HALWE BROOD, DIE HALWE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS HELP DUS DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS OM IN MERKABAH, DIE DERDE BROOD NOU TE KAN GAAN EN DIE EERSTE BOSELF INDIVIDUALITY TORAH VAN (ALEPH HEI YUD HEI) WAT EERSTE AAN (MEM SHIN HEI) MOSHE GEGEE IS, TE BEMEESTER ASOOK ELKE VLAK TE BEMEESTER; DUS DIE GEMANIFSTEERDE TE KAN BEMEESTER AS (ATAH) DIE EEN WAT VANAF (ALEPH TOT TAV) VAN DIE GEMANIFESTEERDE MET (HEI) AS OOK MEER VAN DIE ONGEMANIFESTEERDE LEER KEN HET…

COSMIC DOCTRINE: KNOWLEDGE CAN ONLY CONSIST OF THAT WHICH IS PRESENT IN THE MIND (WANNEER DIE HOERKERK NOU NET DIE VERTAALDE NIKSSEGGENDE “GOD” VERKONDIG IS DAAR NET DIT IN DIE BEWUSSYN (CONSCIOUSNESS) THAT WHICH DOES NOT ENTER THE MIND CANNOT BE KNOWN.  THEREFORE YOU CAN ONLY KNOW THAT WHICH YOU HAVE SENSES (CONSCIOUSNESS) TO INTERPRET TO YOU. AS NEW SENSES (CONSCIOUSNESS) OPEN UP MORE PLANES OF EXISTENCE CAN BE KNOWN (BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS VAN YAHSHUA HALWE BROOD HELP).

THERE IS HOWEVER A LIMIT TO THE KNOWLEDGE OF THE FINITE (MANIFESTED) PERCEPTION CEASES AT THE BARRIER OF MANIFSTATION. OF THAT WHICH LIES BEYOND WE CAN ONLY KNOW BY ANALOGY. THE UNMANIFEST IS PURE EXISTENCE. WE CANNOT SAY OF IT THAT IT IS NOT. ALTHOUGH IT IS NOT MANIFEST IT IS. IT IS THE SOURCE FROM WHICH ALL ARISES. IT IS THE ONLY REALITY. IT ALONE IS SUBSTANCE. IT ALONE IS STABLE. ALL ELSE IS APPEARANCE AND A BECOMING. OF THIS UNMANIFEST WE CAN ONLY SAY IT IS. IT IS THE VERB TO BE TURNED BACK UPON ITSELF. IT IS A STATE OF PURE BEING WITHOUT QUALITIES AND WITHOUT HISTORY. ALL WE CAN SAY OF IT IS THAT IT IS NOT ANY THING THAT WE KNOW, FOR IF WE KNOW ANYTHING IT MUST BE IN MANIFESTATION FOR US TO KNOW IT, AND IT IS IN MANIFESTATION, IT IS NOT UNMANIFEST. THEREFORE THE VERY FACT THAT WE CAN KNOW IT PROVES THAT IT IS NOT UNMANIFEST. THE UNMANIFEST IS THE GREAT NEGATION, AT THE SAME TIME IT IS THE INFINITE POTENTIALITY WHICH HAS NOT OCCURRED. UNMANIFEST IS THE ONLY UNITY. MANIFESTATION BEGINS WHEN DUALITY OCCURS. THE PRIME DUALITY IS “SPACE”AND “MOVEMENT” SPACE THAT MOVES.

DAAROM OP DIE GRENS VAN UNMANIFEST EN MANIFEST KAN DIE HEILIGE NAAM (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) GEBRUIK WORD. DIE “MANIFEST” WORD OPGEBOU MET DIE 22 HEBREW SKEPPINGS LETTERS. DIE VOLLEDIGE CONSCIOUSNESS VAN DIE 22 LETTERS VAN DIE TORAH WORD DEUR DIE HEILIGE NAAM (ATAH) VEREER… BV:- BARUCH ATAH ADONY MELEK MALKUT… DIE MANLIKE EN VROULIKE (GOD AND GODDESS) ENKELVOUD EN MEERVOUD WORD DEUR DIE HEILIGE NAAM (ALOHYM) (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) AANGEDUI. DIE TETRAGRAM NAME WORD DEUR DIE PERMUTASIES VAN DIE (YUD HEI VAV HEI) HEILIGE NAME AANGEDUI. SO IS HEILIGE NAME OP HEILIGE NAME WAT AL DIE KRAGTE EN FUNKSIES VAN DIE OMNIPOTENTE AANDUI. GEEN LETTER OF KAPITTEL MAG OOIT VERANDER WORD NIE. DAN GAAN DIE GEKLIKE HOERKERK EN SY DOGTERS EN VERANDER SOMMER DIE HEILIGE AANSPREEKVORMS NA “HERE” WAT OP TOILET DEURE STAAN… GEKHEID!  NOU WORD DIE SKAPE SE CONSCIOUSNESS, BEWUSSYN INGEPERK TOT KLEUTER VLAK…

OM DUS OP TE SOM:- DIE VALS HOERKERK EN SY DOGTERS, DIE DRIE SUSTER KERKE VERLEI DIE SKAPE MET DIE VERBODE KORTPAD BLACK MAGIC ROETE DEUR DIE VALS CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY AAN HULLE PERSONALITY ONDERSELF AF TE SMEER. DIE TORAH-LOSE LIEWE JESUS GOD IN PLEK VAN DIE WARE VADER. HIERDIE EUWEL DAAD HET DAN TOT GEVOLG DAT DIE SKAPE SE PERSONALITY ONDERSELF MET DIE MENSLIKE HART NOU UITGEDRYF WORD EN DIE LEË PLEK WORD DAN MET DIE DEMONE VAN DIE VERBODE KORTPAD BLACK MAGIC VERVANG. DIE RESULTAAT IS DAN DIE MENS HARTELOSE SKAPE WAT MEKAAR BY DIE MILJOENE UITMOOR OOR DIE TYE. DIT SAL EERS WEER SOOS IN DIE VERLEDE GEBEUR HET, DIE TOTALE UITWISSING VAN DIE”800 BAALPRIESTERS BENODIG OM DIE SKAPE SE KLIP HARTE TE KAN VERVANG MET MENSEHARTE WAT NA DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH SAL TERUGKEER EN DUS DIE STRAFDEEL VAN DIE TORAH TE VERLAAT.

DIE WARE HEILIGE NAME IN DIE MANIFEST SAL DIE HOERKERK VALS HERE EN GOD VERVANG; DIE WARE SHABAT SAL DIE HOERKERK VALS SONDAG VERVANG. DIE WARE PESACH EN ONGESUURDE BRODE EN WARE SHAVUOT EN WARE SUKOT EN WARE 8STE DAG PROJEKSIE NA 22 DESEMBER SAL DIE VALS GRUWELIKE KERSFEES VERVANG. DIE WARE HEILIGE VERORDENINGE EN INSETTINGE EN GEBOOIE VAN SELFS DIE EERSTE BOSELF INDIVIDUALITY TORAH SAL ONDERHOU WORD SODAT DIE MENSLIKE HART NOU DIE UNIVERSE OOK VAN DIE MENSLIKE HART KAN VOORSIEN WAT DIE DOEL IS VAN DIE SKEPPING VAN DIE MENS DEUR DIE ALOHYM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) WAT MEERVOUD AANDUI… NA BEELD EN TOT GELYK AAN NA EWOLUSIE VOLTOOI IS.

VERSKILLENDE ALOHYM WAT VERSKILLEND IS SKEP VERSKILLENDE MENSE WANT HULLE IS NA BEELD VAN ELKEEN VAN DIE VERSKILLENDE ELOHIM. DAAROM IS DIE MENSE NIE ALMAL DIESELFDE NIE SOOS DIE GROOT LIEG VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS MET HULLE EEN GOD VERVALSINGS VERKONDIG OM DIE VERBODE VERBASTERING TUSSEN DIE VERSKILLENDE ALOHYM SKEPPERS SE VERSKILLENDE SKEPPINGS TE WEEG TE BRING EN OOK DIE ABRA-HEI-AM NAGESLAG DIE (HEI 5) SE VYF SIELE (NEPHESH RUACH NESHAMAH CHAYAH YECHIDAH) TE LAAT VERLOOR.

61

DIE KOSMIESE CHRISTOS PERSONALITY BOSELF

HOEKOM IS DIE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY EERSTE NODIG IN DIE EVOLUSIE VAN DIE ONDERSELF PERSONALITY??? DIE EERSTE REDE HOEKOM DIE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY EERSTE NODIG IS IN DIE CONSCIOUSNESS ONTWIKKELING EWOLUSIE VAN DIE MENS IS:- IN DIE KOSMIESE CHRISTOS (DIVINE SPARK) ONTWIKKEL DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS EERSTE. MAAR IN DIE MENS ONTWIKKEL DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS EERSTE.

TWEEDENS: DIT IS NET IN DIE MAN VLAK WAT DIE DIREKTE KOMMUNIKASIE MET DIE DIE KOSMIESE CHRISTOS VLAK MET SY REEDS ONTWIKKELDE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS KAN EN MOET PLAASVIND.

DERDENS: VOORDAT DIE MAN VLAK EN LOGOS KOSMIESE CHRISTOS KOPPELING NIE GEMAAK IS IN DIE CONSCIOUSNESS VAN DIE MENS IN DIE MAN VLAK NIE, MAG DIE MENS NIE OP BEWEEG DEUR DIE VLAKKE VAN NATURE EN SAINTS EN MASTERS EN ANGELS EN ARCHANGELS EN CHRISTS NIE. DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS MENS MAG GLAD NIE SONDER SY KORREKTE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS KOPPELING DIE VLAKKE AANBID NIE, NIE DIE NATURE OF SAINTS OF MASTERS OF ANGELS OF ARCANGELS OF CHRISTS NIE. SO DIE VALS HOERKERK SE MASTER JESUS (MASTER UIT DIE MASTER VLAK EN JESUS UIT DIE CHRISTS VLAK) MAG NIE AANBID WORD NIE.

SIEN NOU DIE SEWE VLAKKE WAT INGENEEM MOET WORD MET DIE MENS MET SY MENSEHART VAN VLEES (DIE ONDERSELF PERSONALITY PLUS DIE BOSELF INDIVIDUALITY VANAF SY KORREKTE KOSMIESE LOGOS CHRISTOS “YAHSHUA DEEL HALWE ONGESUURDE PESACH BROOD” ONGESUURD OMDAT DIT NET CHRISTOS INDIVIDUALITY BOSELF ALLEEN IS). DIE ONDERSELF PERSONALITY EN BOSELF INDIVIDUALITY KOMBINASIE MENS (YAHSHUA EN YISRAEL VAL NOU SEWE MAGTIGE NASIES AAN) BEWEEG NOU DEUR DIE SEWE VLAKKE (NATURE EN SAINTS EN MASTERS EN ANGELS EN ARCHANGELS EN CHRISTS TOTDAT DIE MENS/YAHSHUA CHRISTOS NOU DIE YOCHANAN HALWE BROOD VANAF DIE LOGOS ONTMOET.

NOU IS AL SEWE VLAKKE LEER KEN EN GE-EER EN BEMEESTER EN OOK VAN ‘n MENS HART VAN VLEES VOORSIEN; DUS ‘n HUMANITY HART GEGEE. (KANAAN SE SEWE NASIES IS OORWIN). DIE MENS HET DIE REDE HOEKOM DIE MENS GESKEP IS, DUS DIE DOEL VAN SY SKEPPING, SY DOELWIT VOLTOOI. NOU KAN DIE MENS (AS GESUURDE TWEE BRODE) DUS VOLLEDIGE ONDERSELF PERSONALITY EN BOSELF INDIVIDUALITY KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS MENS, TWEE KEUSES MAAK:                                                                               (1) DIE MENS KAN SY BELONING NEEM, SY VOLTOOIDE GOEIE KARMA VIR HOMSELF NEEM… OF

(2) DIE MENS KAN SY BELONING, SY VOLTOOIDE GOEIE KARMA VIR DIE MENSE MET SLEGTE ONVOLTOOIDE KARMAS GEE. DUS HULLE OORWINNING PRYS GEE EN MET BEHULP VAN DIE “GREAT WHITE BROTHERHOOD” TERUGKEER AS BLANKE MENSE NA DIE MAN VLAK EEN EN DIE OPKOMENDE EVOLUSIE BYSTAAN… (DUS DEUR DIE SEWE VLAKKE OF SEWE DAE VAN DIE SUKOT HUTTEFEES WAAR YISRAEL NOU 72 OFFERS OOR SEWE DAE VIR DIE 72 ANDER NASIES BRING – DUS DIE ANDER 72 ALOHYM SE 72 GESKEPTE SOORTE MENSE…

MAAR DIE HOERKERK MET SY DOGTERS SUSTER KERKE EN HULLE HARTE VAN KLIP VERBASTERDE SKAPE WIL NIE DIE WHITE BROTHERHOOD SE SUIWER BLANKE HART VAN VLEES MENS SE HULP TOELAAT NIE. HULLE WIL NIE DIE HUTTEFEES SE 7 DAE VAN 72 OFFERS TOELAAT NIE. ALMAL SAL NOG EENDAG HUTTEFEES HOU. DIE WARE PROGRAM SAL NOG EENDAG BEKEND WORD. STORETJIE SAL NOG EENDAG BEKEND WORD.

NOG ‘ n BENADERING… VANAF PESACH EN ONGESUURDE BRODE MOET AFGETEL WORD:- SEWE SHABATTE DUS SEWE MAAL SEWE WEKE. DIE SEWE SHABATTE DUI OOK OP DIE SEWE VLAKKE (MAN, NATURE, SAINTS, MASTERS, ANGELS, ARCANGELS, CHRISTS) WAT DIE MENS /YAHSHUA ONDERSELF / HALWE BOSELF NOU VANAF MAN NA NATURE NA SAINTS NA MASTERS NA ANGELS NA ARCHANGELS NA CHRISTS MOET GAAN OM DIE ANDER HELFTE ONGESUURDE BROOD OF YOHCANAN TE ONTMOET OP SHAVUOT DAG 49-IN-1 = 50 YOBEL OF VRYHEID. VRY VAN DUALISME. DUS VRY VAN MANIFEST EN “EEN”MET UN-MANIFEST. VRY VAN SPACE EN MOVEMENT EN “EEN” MET UN-MANIFEST. DIT IS VANAF DIE SHAVUOT YOBEL “EEN” MET UN-MANIFEST POSISIE, DAT DIE KEUSE NOU GEMAAK KAN WORD OM UN-MANIFEST TE BLY OF WEER MANIFEST TE WORD.

d091c7e1b2d0db2d1f978c6f12f7146362

BENYAHMIN, DIE TWAALFDE STAM ROEP

BENYAHMIN VERSKEUR DIE PROOI (DIE VALS GROOT LIEG VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SOOS DIE DRIE SUSTER KERKE) EN BENYAHMIN DEEL SY BUIT (DIE NUWE HERSTELDE VERLORE EERSTE KOSMIESE TORAH WAT (MEM SHIN HEI) (MOSHE) BY DIE GRENSPUNT TUSSEN DIE HEILIGE (UN- MANIFEST) EN (MANIFEST) GENOEM (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS). DIE KOSMIESE TORAH WAT DIE TWAALF STAMME (DIE TWAALF MERIDIANE) (DIE TWAALF PERMUTASIES (KOMBINASIES) VAN (YUD HEI VAV HEI) MOET DOEN OM DIE NODIGE CONSCIOUSNESS TE KAN BEREIK OM TE DOEN WAT HULLE MOET DOEN.

DUS DIE REDE VIR DIE TWAALF STAMME (TWAALF MERIDIANE) SE SKEP.  DUS DIE DOELWIT OM DIE “UNIVERSE” TE HUMANIFESEER (DIE HART VAN KLIP TE VERVANG MET ‘n HART VAN VLEES). DIE EERSTE KOSMIESE TORAH WORD TERUG GEBRING SODAT DIE WARE HEILIGE KOSMIESE CONSCIOUSNESS DEUR DIE TWAALF MERIDIANE VAN DIE BREINE VAN DIE TWAALF STAMME BEMEESTER KAN WORD. BENYAHMIN PLANT DIE NODIGE SAADJIES SODAT HULLE KAN ONTKIEM EN BETYDS IN VOLWASSENHEID GEBORE KAN WORD. DIE HART VAN VLEES VAN DIE WARE MENSLIKE KARAKTER MENS BINNE DIE NUWE KOSMIESE TORAH MOET VERSIGTIG WEES IN SY CONSCIOUSNESS GROEI OM NIE VERLORE TE RAAK IN DIE NIE – MENSLIKE, NIE HART VAN VLEES, NIE VAV ADAM LIGGAAM KOSMIESE CONSCIOUSNESS GROEI NIE.

DAAR BESTAAN OOK DIE GEVAARLIKE PAD WAAR DIE VAV LIGGAAM DIE MENS VERLOOR KAN WORD IN DIE KOSMIESE CONSCIOUSNESS GROEI. DIE UNIVERSE (MAKROPOSIPOS) OF KOSMOS EN DIE MENS LIGGAAM AS (MIKROPOSIPOS)OF KOSMOS BESTAAN NOU WEL UIT DIESELFDE ELEMENTALS MAAR HET NIE DIESELFDE KARAKTER NIE!!! DIE DOEL IS REEDS OM DIE UNIVERSE DIE MENSLIKE KARAKTER TE GEE; OM DIE HART VAN ELEMENTAL (KLIP) DIE HART VAN MENSWEES (HART VAN VLEES) TE GEE.  ‘n HART WAT KAN LIEF HÊ… MOET NIE AS MENS MET VAV 6 MENSLIGGAAM NOU VERDWYN IN DIE NIE-MENS UNIVERSE KOSMIESE CONSCIOUSNESS NIE!  DAAR IS ‘n BAIE GROOT VERSKIL TUSSEN BOGENOEMDE VALS HOERKERK EN SY DOGTERS SE “HEMEL” EN DIE WARE HEILIGE (DIE BINNE DIE MENSLIKE VOORGESKREWE TORAH)”EEN” MET DIE (NIE-MANIFEST) – DIE WARE “HEMEL”AS ‘n MENS DIT SO MAG NOEM.

live_evil-blog-logoDIE VORIGE SKRYWE HET DIE (EVIL-LIVE) (EVIL-GOOD) BINNE-IN DIE MENS, DIE MIKRO-KOSMOS BEHANDEL. NOU BEHANDEL SKRYWE DIE (EVIL-LIVE) (EVIL-GOOD) IN DIE BUITE DIE MENS, DIE MAKRO KOSMOS.

COSMIC DOCTRINE by Dion Fortue:- WHEN YOU RESIST EVIL, YOU LOCK UP  GOOD. YOU LOCK UP THE FORCE OF GOOD WHICH HOLDS THE EVIL INERT. THIS SERVES NO USEFUL PURPOSE. THEREFORE IT IS NOT ENOUGH TO MEET HATE WITH LOVE, EVIL WITH GOOD. THIS IS THE COURSE OF THE IGNORANT AND THE REASON WHY ESOTERIC RELIGION HAS MADE SO LITTLE IMPRESSION IN THE WORLD. YOU MUST HATE WITH HATE SUFFICIENTLY TO CAUSE A LOCKING UP OF THE FORCE. BUT ALSO YOU MUST HATE THE HATE HAVING RENDERED EVIL INERT BY OPPOSITION, THEN LOVE CAN TAKE ITS STAND UPON THIS FIRM PLATFORM AND USE IT AS A THRUSTBLOCK…

LET DUS MOOI OP NA DIE GEKHEID VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE STORIE OM NOU HAAT MET LIEFDE TEEN TE STAAN… HAAT MOET MET HAAT TEEN GESTAAN WORD. MAAR BAIE BELANGRIK, HAAT MOET OOK GEHAAT WORD… GEBRUIK HAAT MAAR MOET NIE TOELAAT DAT HAAT JOU GEBRUIK NIE. DIE MAKRO KOSMOS BESTAAN UIT TWAALF “RAYS” EN “SEVEN”PLANES TEENOOR DIE MIKRO KOSMOS WAT BESTAAN UIT TWAALF MERIDIANE TUSSEN DIE TWEE BREIN HELFTES EN DIE SEWE DAE SKEPPING. DIE TWAALF STAMME VAN YISRAEL VAN DIE SEWENDE DAG SHABAT SKEPPING.

DIT IS BELANGRIK DAT DIE BOERENASIE DIE BEGRIPPE BEMEESTER KRY IN DIE TYE WAARIN HY HOMSELF NOU BEVIND. DAAR IS ‘n DIREKTE VERBAND TUSSEN DIE (EVIL-LIVE) EN (STRAFDEEL-SEËNDEEL) VAN DIE TORAH. HY WAT DIE TORAH SE (STRAFDEEL) (EVIL) VERLAAT EN TERUGKEER NA DIE TORAH SE (SEËNDEEL) (LIVE) LEEF REEDS… DIT IS WAT DIE BOERVOLK NOU VINNIG MOET DOEN…

63001

DIE (HEI 5) CONSCIOUSNESS VAN ABRA-HEI-AM

THE PRIME ACTIVITY OF:- (1) (MOVEMENT AND (2) LIGHT AND (3) SOUND) WAT DIE

5 HEI VAN MANIFEST VORM. COSMIC DOCTRINE:-

(1) THE PRIMARY MOVEMENT OF THE RINGS = ABSOLUTE.

(2) THE SECONDARY MOVEMENT OF THE RAYS = MANIFEST.

(3) THE TERTIARY MOVEMENT OF THE TANGENTIAL WITHIN THE SEGMENTS = EVOLUTION.

(4) QUATERNARY MOVEMENT OF THE VORTICES = FORM.

(5) QUINTECULAR MOVEMENT OF THE COMPOSITE ATOMS = LIFE

SO HIER IS DIE (HEI 5) STAPPE VANAF BO BUITE KETHER (SWIRLINGS) TOT DIE BOOM VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE SE LIFE IN DIE KETHER KONINGKRYK. ONS SIEN DUS DIE KOSMIESE TORAH TOON DIE HELE SPEKTRUM WAAR “MOVEMENT” DIE NOMMER EEN IS GEVOLG DEUR “LIGHT” NOMMER TWEE EN “SOUND” NOMMER DRIE. MAAR VANAF MALKUTH LEWE “LIFE”MET “MAN”AS TOP LIFE, IS DIE “SOUND”EERSTE. DIE KLANK VAN DIE 22 SKEPPINGS LETTERS DIE ALEPH TOT TAV VAN (ATAH) MOET DUS EERSTE BEMEESTER WORD DEUR DIE PERSONALITY ONDERSELF CONSCIOUSNESS. DIE KORREKTE KOSMIESE BOSELF OF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS SAL DAN DIE NOMMER (1) SE PRIMARY MOVEMENT OF THE RINGS = ABSOLUTE CONSCIOUSNESS VOORSIEN. SO VORDER DIE CONSCIOUSNESS GROEI VAN DIE ONDERSELF OF PERSONALITY OP DEUR DIE KLANK EN DAN LIG EN DAN  MOVEMENT STAPPE EN DIE KOSMIESE BOSELF OF INDIVIDUALITY VORDER AF DEUR DIE MOVEMENT EN LIG EN KLANK STAPPE…

DIE MASTER VLAK IS IN DIE MIDDEL VAN DIE SEWE VLAKKE GELEË; DUS HET DIE MASTER VLAK DRIE VLAKKE ONDER HOM EN DRIE VLAKKE BO HOM. SO DIE PERFEKTE (MAN/CHRISTOS) MASTER (MEESTER) IS DUS MEESTER 00r die SAINTS, NATURE, MAN, DRIE VLAKKE NA LIFE TOE EN OOR DIE ANGELS, ARCHANGELS, CHRISTS, VLAKKE NA DIE ABSOLUTE KANT TOE.  SO DAAR IS SO BAIE BAIE BAIE CONSCIOUSNESS GROEI WAT NOG MOET PLAASVIND. KOSBARE LEWE WORD GEMORS DEUR DIE GROOT BLOKKASIE LIEG VAN DIE VORMGODSDIENS HOERKERK EN SY DOGTERS SE BAALPRIESTERS. KOM ASSEBLIEF O BOERVOLK, RUK JULLESELF LOS VAN DIE BABA GEKLETS VAN DIE WAT JULLE KOSBARE SPIRITUELE LEWENS ONTWIKKEL TYD SO STEEL. LEER KEN DAT DAAR DIE “RING CHAOS”MOVEMENT IS WAT AFBREEK, VERNIETIGING EN EVIL IS. EN DAT DAAR DIE RING COSMOS IS WAT ORDE OPBOU EN LIVE BRING. DIE BOERVOLK IS VAN DIE LIVE OPBOU RING COSMOS, EN KAN HULLE TAAK EERS VERRIG WANNEER HULLE KOSMIESE MEESTERS IS VAN VLAK VIER…

ONTHOU MET DIE GEVEG TEEN AMALEK, VEG DIE ADONY TSHEBAYOTH BOKANT DIE MASTER VLAK EN DIE YISRAEL TWAALF STAMME ONDERKANT DIE MASTERS VLAK. DIE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY VEG BOKANT DIE MASTER VLAK MAAR DIE ONDERSELF PERSONALITY MOET SELF ONDERKANT DIE MASTER VLAK VEG.  DIT IS HOE DIE GELOFTE GEVEG BY BLOEDRIVIER GEVEG EN GEWEN IS. MET AMALEK SIT MOSHE BO OP DIE BERG EN YAHSHUA ONDER IN DIE VALLEI. DIE AMALEK GEVEG IS DIE GEVEG TUSSEN AMALEK – DIE RING CHAOS WAT ALLES VERNIETIG EN AFBREEK EN DOODMAAK – DUS EVIL TEENOORSTAANDE VAN LIVE IS. DIE BOERVOLK YISRAEL IS RING COSMOS WAT ORDE BRING OPBOU EN LIVE BRING. DAAR KAN ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE ENIGE DRUPPEL VERSOENING OF GENADE WEES MET AMALEK NIE. KYK WAT HET MET SAUL GEBEUR. ONTHOU SAUL IS NOU PAUL(US) WAT DIE HOERKERK MET SY DOGTERS SUSTER KERKE

64

DIE VERBASTERING VAN YISRAEL

UIT DIE BILAAM EN BALAK GEBEURTENIS KOM DIE RAAD AAN DIE ”NUWE WÊRELD ORDE SE EEN WÊRELD REGERING” – LAAT YISRAEL VERBASTER. VERNIETIG DIT WAARVOOR DIE SUKOT OF HUTTEFEES STAAN. VERNIETIG DIE TWAALF STAMME YISRAEL EN DIE 72 ANDER NASIES VAN DIE DIE TWAALF (YUD HEI VAV HEI) PERMUTASIES EN DIE 72 NAME OF NASIES. SOOS DEUR (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI) DAAR GESTEL. LAAT DIE HOERKERK MET SY DOGTERS VERKONDIG DAT DIE TORAH MET GENADE VERVANG IS EN DAT DIE HUTTEFEES BESTEL NIE MEER BESTAAN NIE EN NOU VERVANG IS MET DIE “EEN GOD” – EEN BASTER MENS.

DAAROM DAT DAAR NOU DIE GROOTSTE VERBASTERING, VERMENGING VAN ALLE KLEURE EN GEURE OP DIE PLANEET AAN DIE GANG IS. DIE BLANKE MOET VANAF DIE PLANEET VERDWYN. YISRAEL MOET VERDWYN. YISRAEL HET NOG NOOIT IN DIE HOERKERK MET SY DOGTERS BESTAAN NIE (DIE ALGEMENE CHRISTELIKE KERK) WAT DIE BLANKE BOERVOLK WIL UITWIS, MAAR HULLE IS TE BLIND OM DIT RAAK TE SIEN. EERS WANNEER DIE YISRAEL BOERVOLK DIE HUTTEFEES HOU, SAL DIE BOERVOLK DIE HUTTEFEES SE GEHEIM ONTVANG. DIE WAARHEID VAN DIE TORAH VAN DIE WARE (EK IS)(ALEPH HEI YUD HEI) ONTVANG. DIE WAARHEID VAN DIE TWAALF STAMME EN DIE TWEE EN SEWENTIG ANDER NASIES. SOLANK DIE BOERVOLK DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE GRUWELIKE KERSFEES HOU EN DIE VALS 25 DESEMBER JESUS AANHANG MET DIE VALS “NET GLO GENADE”SONDER TORAH VERGIFFENIS GROOT LIEG, SAL DIE BOERVOLK NIE DIE HUTTEFEES WAARHEID LEER KEN EN EER NIE. DIE BOERVOLK VOORGESLAGTE HET NOG ELKE KEER DIE HUTTEFEES GEHEIM GEKIES. IN HULLE HARTE HET HULLE GEWEET HULLE MOET SUIWER EN APART LEEF EN DIE HUTTEFEES (EK IS) VOLG EN HULLESELF BESKIKBAAR STEL VIR DIE WARE HEILIGE ALMAGTIGE SOOS OOK MET BLOEDRIVIER GEBEUR HET.

DIE BLOEDRIVIER GELOFTE VAN DIE YISRAEL BOERVOLK IS GESLUIT OP 16 DESEMBER WAT PRESIES 7 DAE VOOR 22 DESEMBER VAL. “ALS EEN SHABAT” 22 DESEMBER IS HOEK 4, DUS DIE REGTEENOORSTAANDE HOEK VAN DIE SHAVUOT HOEK. DUS DIE 8ste DAG VAN SUKOT LOOFHUTTEFEES, DIE HEILIGE DAG VIR YISRAEL ALLEEN DIE HEILIGE TWEE-IN-EEN DAG:- SHEMINI ATSERET/SIMCHAT TORAH. DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS HEILIGE FEES OP 22 DESEMBER. DIE GELOFTE VAN BLOEDRIVIER VAL DUS PRESIES OP DIE SHABAT WAT DIE DAG AGT SUKOT HUTTEFEES SHABAT IS. DUS DIE WARE HEILIGE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) SE WARE HEILIGE TORAH SHABAT WAT DIE WARE HEILIGE KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS MANIFESTERING GEDENK.

LET NOU BAIE MOOI OP:- DIE WOORD (ANTI-CHRISTOS) BETEKEN NIE – TEENOORSTAANDE – NIE, MAAR WEL – DIE PERFEKTE VERVANGING. DUS IS DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE GRUWELIKE 25 DESEMBER KERSFEES NOU DIE PRESIESE VERVANGING VAN DIE WARE SUKOT HUTTEFEES SE DAG AGT FEES, DIE TORAH SE SHABAT SHEMINI ATSERET / SIMCHAT TORAH, DIE DAG WAT YISRAEL MET DIE TORAH DANS. GAAN DIE BOERVOLK DIE REGTE HEILIGE DAG GEDENK, DIE GELOFTE DAG ALS EEN SHABAT EN DIE VOLGENDE SHABAT ALS EEN WARE KOSMIESE CHRISTOS SHABAT OP 22 DESEMBER?  22 IS DIE ALEPH TOT TAV KLANK SKEPPING VOLTOOI VAN DIE ONDERSELF PERSONALITY DIE (ATAH) SHABAT…

DIE VERSKIL TUSSEN DIE VALS 25 DESEMBER JESUS VERGIFFENIS VAN SONDE EN DIE WARE 22 DESEMBER KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS SE

YOM KIPPUR TESHUVAH VERGIFFENIS VAN SONDE

DAAR IS DIE 7 VLAKKE MET DIE HEILIGE MEESTER VLAK IN DIE MIDDEL. DIE ONDERSELF PERSONALITY DRIE VLAKKE ONDER DIE HEILIGE MASTER VLAK IS DIE SAINTS (HEILIGES) VLAK EN DIE NATURE (NATUUR) VLAK EN DIE MAN (ONDERSELF PERSONALITY MENS OP AARDE) VLAK.

BOKANT DIE MASTER (HEILIGE MEESTER) VLAK IS DAAR DIE ANGELS (ENGELE) VLAK EN DIE ARCHANGELS (HOOF ENGELE) VLAK EN DIE CHRISTS (CHRISTOSSE) VLAK. HIERDIE DRIE VLAKKE IS DUS DIE BOSELF INDIVIDUALITY KANT.  DIE BYBEL BEGIN MET DIE SKEPPING VAN DIE ADAM MENS DEUR DIE ALOHYM (ALEPH LAMED HEI YUD MEM) NA BEELD EN TOT EENDAG GELYK AAN (AS ALOHYM, LIKE ALOHYM, BUT NOT ALOHYM.) MITS HY GEHOORSAAM BLY AAN DIE WIL, TORAH.

HIERDIE MENS IS GESKAPE UIT DIE KLANK DEEL, DIE MALKUT SOGENAAMDE STOF VAN DIE AARDE ERETZ MAAR WORD GEPLAAS IN DIE PARADYS (DIE MASTER) MEESTER HEILIGE VLAK. WAT NOU PLAASGEVIND HET IS DAT HIERDIE NOU ‘n MENSLIKE HUMANITY SKEPPING IS VAN DIE RAYS WAAR ELKE RAY NOU IN DIE 8 VORM DEUR DIE ONDERSELF PERSONALITY RING BEWEEG DEUR DIE MIDDELPUNT, DIE MEESTER VLAK EN DAN DEUR DIE BOSELF INDIVIDUALITY RING BEWEEG.  NOU IS DIE BUITERING DIE RING COSMOS EN DIE MIDDELPUNT DIE MEESTER VLAK PUNT TUSSEN ONDERSELF EN BOSELF. TUSSEN PERSONALITY EN INDIVIDUALITY. TUSSEN MENS EN CHRIST. SO MET DIE ONGEHOORSAAMHEID IN DIE MEESTER VLAK WORD DIE MENS NOU AF GEJAAG (UIT EDEN UITGEDRYF) AF NA MAN (MENS)VLAK.

NOU HET DIE MENS OP DIE MAN VLAK HET NOU TWEE HERSTEL ROETES WAT HY KAN VOLG. DUS TWEE MANIERE WAT SY ONGEHOORSAAMHEID AAN DIE TORAH, SY SONDE, VERGEWE KAN WORD. ROETE (1) IS DIE ROETE VANAF MAN VLAK SLEGS REGUIT TERUG NA MASTER VLAK. DIE VALS HOERKERK SE OPSTANDING VAN MAAR NET WEER DIE ONDERSELF ALLEEN SONDER DAT DIE ONDERSELF PERSONALITY NOU SY KORREKTE BOSELF INDIVIDUALITY BYGEKRY HET, ROETE. DIE GROOT LIEG 25 DESEMBER KERSFEES ROETE..

can-stock-photo_csp15570459ROETE (2) IS DIE RAYS ROETE, DIE 8 ROETE. DIE TORAH ROETE. DIE YOM KIPPUR SHAVUOT ROETE. DIE ROETE WAT VANAF MAN VLAK MET DIE 8 RAYS ROETE EERS BY DIE CHRISTS VLAK VAN DIE RING COSMOS DRAAI EN DAN TERUGKEER NA DIE MEESTER VLAK. DUS DIE ROETE VAN YOM KIPPUR TESHUVAH VERGIFFENIS VAN SONDE WAAR DAAR DEUR DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY VLAKKE VAN ANGELS EN ARCHANGELS EN CHRISTS GEDRAAI WORD WAT NET SO HOOG BOKANT MASTER VLAK IS AS WAT MAN VLAK ONDERKANT MEESTER VLAK IS. DUS DIE TORAH HUTTEFEES DAG 8 PLUS DIE 7 DAE VAN DIE 72 ANDER NASIES. DUS DIE 22 DESEMBER OF 22 ALEPH TOT TAV (ATAH) IN MALKUT PLUS DIE KETHER (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) DIE MANIFEST/NON-MANIFEST SWIRLINGS VAN THE ABSOLUTE AYIN PLUS AYIN SOPH PLUS AYIN SOPH AUR

DUS IS DIE KORREKTE ROETE VAN SONDE VERGIFFENIS – DIE MINUS 49 IN EGIPTE NA DIE PLUS 49 -IN-1=50 =YOBEL VRYHEID ROETE. DIE YOM KIPPUR TESHUVAH VERGIFFENIS VAN SONDE ROETE. DIE TORAH ROETE. SONDER DIE TORAH IS DAAR GEEN SONDE VERGIFFENIS NIE.

LUISTER NOU MOOI, DIE GENADE ALLEEN SONDER DIE TORAH BRING NIE VERGIFFENIS VAN SONDE NIE. SONDE IS DAN REEDS DIE ONGEHOORSAAMHEID AAN DIE TORAH. MAAR DIE GENADE ALLEEN SONDER DIE TORAH, DIE AMAZING GRACE, WORD SO MOOI DEUR DIE PIED PIPER OP SY FLUIT GESPEEL DAT ALMAL SE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS LIEFDE HOM MET TRANE IN DIE OË BLINDWEG SOOS KINDERTJIES NA BINNE IN DIE BERG TOT VERDOEMENIS VOLG. LUISTER NET NA DIE PRAGTIGE VOORBEELD VAN DIE AMAZING GRACE. DIE HELE WÊRELD SAL VERLEI WORD DEUR DIE MOOI GENADE EN NET GLO LIEWE JESUS GOD IN PLEK VAN DIE VADER GOD EN SY TORAH ROETE WAT DEUR NET ENKELES GEVOLG SAL WORD.

DIE ENIGSTE WARE GENADE IS BINNE DIE HOU VAN DIE TORAH EN WEL OP YOM KIPPUR WAT DIE HEILIGE SHABAT IS WAAR DIE VADER (YAH WAT DIE SHUA IS) NOU SY VOLK EERSTE NADER EN DIE VOLK HOM DAN NADER… HIERDIE BINNE DIE HOU VAN DIE TORAH GENADE OP YOM KIPPUR IS DIE ENIGSTE GENADE WAT WAAR IS… DIE GENADE SONDER DIE TORAH IS DIE GROOT LEUEN… WANNEER AMAZING GRACE OP YOM KIPPUR GESPEEL WORD MET DIE TORAH AGTERGOND IS DIT PRAGTIG.  MAAR AS AMAZING GRACE OP DIE GRUWELIKE KERSFEES GESPEEL WORD IS DIT AAKLIG VIR DIE OOR WAT KAN HOOR. DIE OOR WAT DIE 22 KLANK LETTERS VANAF ALEPH TOT TAV (ATAH) KAN HOOR.

DIE GENADE OP YOM KIPPUR IN DIE TORAH, IS DIE GENADE VIR YISRAEL DAAR IS OOK DIE GENADE BINNE DIE TORAH VIR DIE ANDER 72 NASIES BUITE YISRAEL. DIT IS DIE GENADE VAN DIE 7 DAE VAN SUKOT OF HUTTEFEES SE OFFERS VAN 72 BEESTE. DIE BEWEEG VAN DIE ETROG DEUR YISRAEL WAT DIE YOM KIPPUR GENADE ONTVANG HET. SO DAAR IS GEEN GENADE, WARE GENADE BUITE DIE TORAH NIE. ALMAL SAL DIE TORAH GENADE NOG BELEEF. ALMAL SAL DIE HUTTEFEES SUKOT GENADE NOG BELEEF. ALMAL SAL DIE HUTTEFEES SUKOT NOG HOU… ANDERS SAL HULLE NIE HULLE BOSELF  INDIVIDUALITY ONTVANG NIE. DIE TESHUVAH VERGIFFENIS ONTVANG NIE, REËN ONTVANG NIE…

65

SONDE IS ONGEHOORSAAMHEID AAN DIE TORAH

DIE TORAH IS DIE RIGLYNE VIR DIE MENS OM DIE KOSMOS ‘n MENSLIKE HART (HUMANITY HEART) OF MENSLIKE KARAKTER TE GEE. WAT IS DIE MENS IN TERME VAN KOSMIESE BEWEGING (MOVEMENT) – IN DIE SPEKTRUM VAN (1) MOVEMENT EN (2) LIGHT EN (3) KLANK WAT ALMAL MAAR NET BEWEGING (MOVEMENT OF SPACE) IS?

006DIE MENS IS DIE (RAYS MOVEMENT) DIE RAYS WAT IN DIE 8 MOVEMENT BEWEEG AS RADIALE VAN DIE RING COSMOS.  EEN SIRKEL VAN DIE 8 VORM DIE MENS ONDERSELF PERSONALITY EN DIE ANDER SIRKEL VAN DIE 8 VORM DIE BOSELF INDIVIDUALITY. DIE KONTAKPUNT VAN DIE TWEE SIRKELS IS DIE MEESTER VLAK. SO DIE MENS MOET DIE MEESTER WORD EN WEES VAN BEIDE DIE ONDERSELF PERSONALITY SIRKEL VAN DIE 8 EN DIE BOSELF INDIVIDUALITY SIRKEL VAN DIE 8 OM DUS NOU DIE MENSLIKE KARAKTER MEESTER TE KAN WEES OM DIE HELE KOSMOS NOU ‘n MENSLIKE HART (HUMANITY HEART) OF KARAKTER TE KAN GEE. DUS DIE REDE HOEKOM DIE MENS GESKAPE IS, TE VOLTOOI.

COSMIC DOCTRINE by Dion Fortune:- (ONTHOU DIE MENS IS DIE RAYS) WITHIN THE LIMITS OF THE RAYS (DIE MENSE) AND THE CIRCLES (KOSMOS) THE NEWLY BUILD ATOMS WOULD CANNON AND REBOUND FOR AEONS BEFORE CO-ORDINATION WOULD BE INDUCED AMONG THEM, BUT AS CHANCE WOULD GOVERN THE OCCURRENCE OF TWO OR MORE MOVING PARRALEL TO EACH OTHER; WHERE THIS OCCURRED THEIR FORCES WOULD REINFORCE EACH OTHER AND DRAW YET MORE INTO THE ORBIT OF THEIR ACTIVITY, SO THAT THE MERE REBOUND WOULD GIVE PLACE TO THE ORDERED RECURRENCE OF INFLUENCES, AND THEREFORE NO PATHS. THERE ARE ALREADY WORKED OUT IN THE COSMOS THE GREAT LINES OF FORCE, WHICH WE CALL THE RAYS (DIE MENSE) AND THE CURRENT OF THE RAYS WOULD GRADUALLY INFLUENCE THE GREAT OCEANS OF REBOUNDING ATOMS TO FLOW IN THEIR TRACK (HIER VIND DIE FUNKSIE NOU PLAAS. DIE MENS (RAYS) LAAT DIE GROEF (SY KARAKTER) HUMANITY AGTER EN DIE KOSMIESE KARAKTER BEGIN DIE SPOOR VAN DIE MENSLIKE (RAYS) KARAKTER VOLG) SO THAT GRADUALLY THE UNCO- ORDINATED FORCES (KOSMOS) CO-ORDINATED INTO THE GREAT TIDES OF THE COSMOS AND THROUGH MEETING THEIR OWN TANGENTIAL ACTION, MOVE ALSO WITH THE GREAT TIDES. (RAYS).

DAAROM MOET DIE TORAH GEVOLG WORD. DIE ONDERSELF PERSONALITY STRAAL MOET SY OOREENSTEMMENDE BOSELF INDIVIDUALITY STRAAL ONTMOET EN DIE TWEE MOET “EEN” WORD OM DIE DEURSNIT VAN DIE RING COSMOS (RAY) TE VORM. DIE RAY SPOOR TREK DIE KOSMIESE BEWEGING IN OM DIE RAY TE VOLG. DIE RESULTAAT IS DIE HUMANIFESEERING VAN DIE KOSMOS. DIE HART VAN KLIP WORD DIE HART VAN VLEES…

SONDE IS ONGEHOORSAAMHEID AAN DIE TORAH

DIE EERSTE HALWE ONGESUURDE PESACH BROOD (DIE YAHSHUA DEEL) DIE (ONDERSELF PERSONALITY DEEL) BLY BINNE DIE HELE EERSTE ONGESUURDE PESACH BROOD, DIE MOSHE (MEM SHIN HEI) BROOD, DIE TORAH BROOD, OM SODOENDE DIE DERDE ONGESUURDE PESACH BROOD, DIE ELIYAH BROOD, DIE MERKABAH BROOD, DIE VERSKILLENDE MANIERE VAN VERVOER TUSSEN DIE VERSKILLENDE VLAKKE TE KAN BEMEESTER SODAT DIE BOSELF INDIVIDUALITY HELFTE, DIE TWEEDE HALWE MIDDELBROOD. DIE YOCHANAN (DA) HALWE ONGESUURDE PESACH BROOD, DIE BOSELF INDIVIDUALITY BROOD NOU GE-EET KAN WORD. (WANT SIEN DIT IS NIE DIE TORAH LOSE, DIE PESACH LOSE VALS 25 DESEMBER JESUS WAT TERUGKEER NIE, MAAR DIT IS DIE TORAH PESACH SE YOCHANAN(DA) WAT TERUGKEER. DIT IS DIE BOSELF INDIVIDUALITY (YOCHANAN(DA) WAT NOU BY DIE ONDERSELF PERSONALITY (YAHSHUA) AANSLUIT OM DIE VOLLEDIGE BOSELF INDIVIDUALITY PLUS ONDERSELF PERSONALITY TE GEE. DIE VOLLEDIGE 8 VORM RAY WAT NOU DIE HELE KOSMOS SE BOSELF INDIVIDUALITY DEEL EN ONDERSELF PERSONALITY DEEL KAN OMBOU IN ‘n HUMANITY KARAKTER…

COSMIC DOCTRINE:- DANCES OF THE ATOMS GIVE RISE TO NEW RINGS-COSMOS AND THE STORY BEGINS AGAIN. BUT THESE NEW UNIVERSES, AS THEY ARE CALLED, WHILE THEY HAVE THE SAME LAWS (TORAH) AS THE COSMOS BEFORE DESCRIBED, ARE ALSO INFLUENCED BY THAT FRAMEWORK OF THE COSMOS WHICH WAS BUILT BEFORE THEY BEGAN, AND YOU WILL FIND THAT THIS LAW (TORAH) HOLDS GOOD THROUGHOUT ALL MANIFESTATION.

SO DIE TORAH IS VIR EWIG. BESTUDEER DIE TORAH. EER DIE TORAH. LEEF DIE TORAH. ONTDEK DIE VERSKUILDE GEHEIME VAN DIE TORAH. DIE TORAH IS LEWE. DIE TORAH IS REDDING. DIE TORAH IS VOEDSEL.

66

DIE TWEEDE HALWE MIDDEL ONGESUURDE PESACH BROOD

DUS DIE YOCHANAN(DA) BROOD. DIE BOSELF INDIVIDUALITY BROOD WAT NOG GE-EET MOET WORD. LET WEL… DAAR IS DIE (GOD WITHIN AND THE GOD WITHOUT) DUS DIE (MIKROKOSMOS EN MAKROKOSMOS) (DIE MIKROPOSIPOS EN MAKROPOSIPOS) (DIE INNERLIKE CONSCIOUSNESS GROEI EN DIE UITERLIKE GROEI) COSMIC DOCTRINE:- BUT THEY (UITERLIKE) ARE SO VAST, THESE RINGS AND SO SIMPLE, BECAUSE THE INFLUENCES WHICH ACT UPON THEM ARE SO FEW THAT THEIR INDIVIDUALITY, THOUGH EXCEEDES THE SPAN OF ALL IMAGINATION (BUITE DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS WEGGESTEEK, DIE TWEEDE HALWE MIDDEL PESACH BROOD WORD WEGGESTEEK MET PESACH) IS EXCEEDINGLY PRIMITIVE. YET IT IS UPON THIS VAST AND SIMPLE TYPE THAT YOUR INDIVIDUALITY OVERSELF IS BUILD UP. (YOCHANAN(DA) INDIVIDUALITY OVERSELF) THEREFORE IT IS THAT YOU, SMALL AS YOU ARE, HAVE YOUR AFFINITY WITH THESE COSMIC BEINGS AND ARE INFLUENCED BY THEIR PHASES FROM THE HOLY ABSOLUTE DOWN TO THE ATOM OF YOUR OWN EARTH, WICH IS THE SECRET WISDOM (CHOKMAH) OF THE TORAH. FOR THE UNINITIATED MAN IS ACTED UPON BY THESE FORCES (WORD BEHEER DEUR DIE KRAGTE) BUT THE INITIATED BY HIS KNOWLEDGE ESCAPES FROM THEIR INFLUENCE AND THEN USES THEM FOR HIS OWN ENDS. SHOULD HIS ENDS BE THOSE OF THE COSMIC EVOLUTION HE GOES AND DEVELOP THROUGH ALL ITS PHASES UNTIL HE ATTAINS THAT STATIC CONDITION WHICH IS COMPLETENESS, AND FOLLOWING THE LAWS (TORAH) OF THE GREAT ORGANISMS, OF WHICH HE IS NOW ONE, (KADUMA KADMON) HE GIVE RISE HIMSELF TO A NEW SYSTEM (NUWE ADAM KADMON).

DIE (ESCAPE FROM THEIR INFLUENCE…) IS DIE UIT BEWEEG UIT DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE BEHEER OOR DIE SKAPE SE BEPERKTE CONSCIOUSNESS. WANNEER GAAN DIE OPREGTE GOEDGELOWIGE SKAPE NOU WAKKER SKRIK? EERS NADAT HULLE BY DIE DUISENDE WREEDAARDIG UITGEMOOR IS DEUR DIE BARBARE WAT DEUR DIE HOERKERK EN SY DOGTERS ONDERSTEUN WORD? (BUT THE INITIATED BY HIS OWN KNOWLEDGE ESCAPES…) WAT IS DIE EIE KENNIS? DIT IS DIE KENNIS DAT DIE KOSMIESE CONSCIOUSNESS DIE KENNIS BRING VAN HOE GROOT EN OMVANGRYK DIE SKEPPINGS PROSESSE IS. DIE YISRAEL 12 STAMME EN DIE 72 NASIES SKEPPINGSPROSESSE IS ENORM. DIE VERSKILLENDE NASIES IS ‘n GROOT BEGRIP. DIE LIEG STORIE VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS DAT ALLE MENSE DIESELFDE IS, IS MAAR NET ‘n POLITIEKE LIEG OM AL DIE SKAPE ONDER DIE NUWE WÊRELD ORDE SE EEN WÊRELD MAG TE KRY AS EEN BASTER CHOCOLATE NASIE. DIE BILAAM BALAK GEBEURTENIS SE VERBASTER RAAD MAG NIE PLAASVIND NIE. DIE BLANKE BOERVOLK MAG NIE VERBASTER NIE. DIE HOERKERK EN SY DOGTERS GEKHEID DAT DIE ALMAGTIGE HEILIGE NOU NIE DIE VELKLEURE WAT HY GESKEP HET RAAK SIEN NIE, IS SLEGS DIE HOERKERK SE GROOT LIEG OM VERBASTERING TEWEEG TE BRING. WORD WAKKER O BOERVOLK..!

DIE KOSMIESE ADAM, DIE ADAM KADMON

NET SOOS ONS, DIE MIKROKOSMOS ADAMPIE UIT VERSKILLENDE SELLE MET VERSKILLENDE FUNKSIES OPGEBOU IS OM TE KAN LEEF, DUS BREIN SELLE EN HARTSELLE EN BEEN SELLE ENS. BESTAAN DIE ADAM KADMON OOK UIT VERSKILLENDE SELLE OM TE KAN LEEF. DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE ADAM KADMON IS EGTER ‘n DOOIE MAALVLEIS VERBASTERDE SELLE GEDROG. HULLE DOOIE EWIGE LEWE IN ‘n DOOIE HEMEL VAN NIKS DOEN IS DIE VOORBEELD VAN DIE BASTER SEL MAALVLEIS ADAM KADMON. GEEN SUIWER WIT BREINSELLE NIE. GEEN SUIWER HART SELLE NIE. GEEN SUIWER 12 PERMUTASIES VAN YHVH NIE. GEEN SUIWER 72 NASIES NIE… ELKE NASIE ‘n SUIWER TIPE ADAM KADMON LIGGAAM SEL NIE. GEEN HUMANIFESEERING VAN DIE KOSMOS NIE, DUS DIE SES DAE SKEPPING NIE. GEEN SHABAT NIE, WANT SHABAT IS DIE SEWE VLAK SKEPPING, DIE MENSLIKE LEWE KARAKTER SKEPPING WAT BY DIE KOSMIESE SES DAE SKEPPING BYGEBRING WORD.

COSMIC DOCTRINE by Dion Fortune:- A GREAT ENTITY, HAVING SETTLED DOWN UPON ITS COSMIC ORBIT, PROCEED TO WORK UPON THE WORK OF EVOLUTION, HAVING HAD THE COSMIC FACTORS IMPLANTED IN ITS NATURE BY ITS EXPERIENCES IT PROCEEDS TO BRING THEM INTO FUNCTION INDEPENDENTLY OF THE COSMIC IMPULSE OF ITS OWN MOMENTUM (DIE KOSMIESE SES DAE SKEPPING SE TORAH WORD NOU VOORTGESIT IN DIE EIE SEWENDE DAG DIE SHABAT SKEPPING DEUR DIE HUMANITY KARAKTER WAT NOU GEVORM WORD) WHICH MOMENTUM MAY BE CALLED A COSMIC WILL (KOSMIESE TORAH WAT NOU HUMANITY KARAKTER TORAH WORD).

YOU WILL PERCEIVE THAT WE ARE STILL SPEAKING IN TERMS OF DYNAMICS. (DUS DIE SES DAE SKEPPINGS PROSESSE) IT IS NOT UNTIL A HIGH DEGREE OF EVOLUTION HAS BEEN ACHIEVED THAT WE CAN SPEAK IN TERMS OF PSYCHOLOGY.. (HIER VIND DIE FUNKSIE VAN MENSLIKE KARAKTER OF EMOSIE OF LEWE, GEVOEL DIE EERSTE KEER PLAAS. DIE WARE SHABAT SKEPPING FUNKSIE DIE NIE MENSLIKE DINAMIKA NEEM NOU MENSLIKE DINAMIKA AAN. DIE MENS VERRIG NOU DIE DOEL HOEKOM DIE MENS GESKEP IS. DIE SHABAT SKEPPINGSPROSESSE WAT DIE MENS DIE KOSMIESE DINAMIKA VOLGENS DIE KOSMIESE TORAH MOET VOORTSIT IN DIE TORAH MET MENSLIKE KARAKTER. EMOSIE LIFDE HAAT ENS ENS.) MAAR NOU VOLG OOK DIE BEWYS HOEKOM DIT SO BELANGRIK IS OM NIE DIE STAPPE IN DIE EVOLUSIE EN DIE VERSKILLENDE EWOLUSIES TE VERWAR NIE EN DUS TE VERBASTER NIE…

THERE IS AN UNBROKEN LINE OF DEVELOPMENT FROM MOVEMENT (KOSMIESE SES DAE SKEPPING SONDER HUMANITY KARAKTER) AND THOUGHT (GEDAGTES VAN HUMANITY KARAKTER WAT OP SHABAT BYGEBRING IS. DAAROM MOET DIE SHABATTE GEHOU WORD). TANGENTIAL MOVEMENT IS A SIMPLE FORM OF REACTION. (KOSMIESE BEWEGING SONDER MENSLIKE KARAKTERTREKKE) BUT THOUGH IS AN INFINITELY COMPLEX FORM OF REACTION) SHABAT SEWENDE VLAK MENSLIKE KARAKTER IS NOU AAN KOSMIESE BEWEGING VAN VORIGE SES DAE EVOLUSIE GEGEE.

IT IS A QUESTION OF DIFFERENCE OF DEGREE (EVOLUSIE VAN DIESELFDE RAY TIPE MENS) NOT DIFFERENCE OF KIND (VERSKILLENDE TIPE RAYS VERSKILLENDE TIPE MENSE) (ONTHOU DIE 72 VERSKILLENDE TIPE NASIES) FUNDAMENTALLY THERE IS NO DIFFERENCE IN KIND IN ANYTHING, BECAUSE ALL CAN BE REDUCED TO THE PRIME CENTRAL STILLNESS, (DUS DIE KOSMIESE EVOLUSIE VAN DIE SES DAE SKEPPING) BUT ON THE PLANES OF MANIFESTATION THERE ARE DIFFERENCES OF KIND (MET SHABAT SKEPPING VAN DIE MENSLIKE KARAKTER DAN IS DAAR VERSKILLENDE RASSE MENSE SOORTE 72 NASIES MET HULLE GODE) BECAUSE THE RAYS ISSUEING FROM THE CENTRAL STILLNESS DIVERGE AS THEY PROCEED:, AND AS CONSCIOUSNESS IS LIMITED IN ITS OBJECTIVE(SEKERE NASIES KAN NET SEKERE CONSCIOUSNESS BEGRYP) FUNCTIONING AT ONE PLANE AT A TIME (LEWERSEL VLAK HARTSEL VLAK VOEDSEL VLAK ENS. VAN KOSMIESE ADAM) A UNITY OF THE INNERMOST CANNOT BE CONCEIVED SAVE BY THE CONSCIOSNESS THAT STANDS THEREIN (DUS DIE BREINSELLE; DUS YISRAEL 12 MERIDIANE) AND AS THE TRANSITION FROM ONE PLANE TO ANOTHER OF ANY RAY OR LINE OF FORCE IS MARKED BY A SUBDIVISION OF THAT RAY, YOU WILL PERCEIVE THAT THERE ARE DIFFERENCES OF KIND IN MANIFESTATION (MET MANIFESERING VAN MENSLIKE KARAKTER IS DAAR DAN VERSKILLENDE RASSE WAT NIE MAG VERBASTER NIE…)

MET DIE BOU VAN DIE TORING VAN BABEL DEUR DIE NIMROD VAN 25 DESEMBER HET HY DIE 72 NASIES OOK VERNIETIG DEUR HULLE TE LAAT VERBASTER TOT EEN CHOCOLATE NASIE VAN SY EEN WÊRELD REGERING. MAAR HY EN SY TORING EN SY EEN BASTER NASIE IS VERNIETIG EN DIE 72 NASIES IS HERSTEL DIE PROSES HERHAAL HOMSELF NOU WEER DEUR DIE WEEREENS 25 DESEMBER JESUS EN SY EEN NASIE GODSDIENS, SY EEN WÊRELD REGERING VAN SY NEW WORLD ORDER. DIE TORAH VOORSPEL DIT AS “DIE TYD VAN DIE EINDE VAN DIE 72 NASIES.” DAAR IS MAAR MIN WAT NIE VERLEI WORD DEUR DIE 25 DESEMBER JESUS VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE GRUWELIKE KERSFEES NIE. DIE MASSAS WAT OP DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN JESUS SE TERUGKEER WAG, GAAN DIE PAAR WAT DIE WARE BOSELF INDIVIDUALITY YOCHANAN, DIE TWEEDE HALWE MIDDEL PESACH BROOD WAT WEGGESTEEK IS, VERWAG. DUS DIE ANDER HELFTE VAN DIE WARE YAHSHUA ONGESUURDE PESACH BROOD, SODAT HULLE NOU EEN HEEL BOSELF INDIVIDUALITY EN ONDERSELF PERSONALITY ONGESUURDE BROOD MAG WEES.

TOTAAL PROBEER VERNIETIG IN HULLE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS VASGEVANG. ONBEWUS DAARVAN DAT HULLE HUL KANS TOT HULLE EIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS DAARMEE SAAM OOK VERNIETIGING HET…DIE KANS OM NIE NET IN DIE ONDERSELF PERSONALITY VLEES OPGEWEK TE WORD NIE, MAAR IN DIE TOTAAL NUWE WESE, DIE BOSELF INDIVIDUALITY EN ONDERSELF PERSONALITY TOTAAL VOLLEDIGE NUWE WESE…

67

TORING VAN BABEL HERHAAL

MET DIE BOU VAN DIE TORING VAN BABEL DEUR DIE NIMROD VAN 25 DESEMBER HET HY DIE 72 NASIES OOK VERNIETIG DEUR HULLE TE LAAT VERBASTER TOT EEN CHOCOLATE NASIE VAN SY EEN WÊRELD REGERING. MAAR HY EN SY TORING EN SY EEN BASTER NASIE IS VERNIETIG EN DIE 72 NASIES IS HERSTEL DIE PROSES HERHAAL HOMSELF NOU WEER DEUR DIE WEEREENS 25 DESEMBER JESUS EN SY EEN NASIE GODSDIENS, SY EEN WÊRELD REGERING VAN SY NEW WORLD ORDER. DIE TORAH VOORSPEL DIT AS”DIE TYD VAN DIE EINDE VAN DIE 72 NASIES”. DAAR IS MAAR MIN WAT NIE VERLEI WORD DEUR DIE 25 DESEMBER JESUS VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE GRUWELIKE KERSFEES NIE. DIE MASSAS WAT OP DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN JESUS SE TERUGKEER WAG, GAAN DIE PAAR WAT DIE WARE BOSELF INDIVIDUALITY YOCHANAN, DIE TWEEDE HALWE MIDDEL PESACH BROOD WAT WEGGESTEEK IS, VERWAG. DUS DIE ANDER HELFTE VAN DIE WARE YAHSHUA ONGESUURDE PESACH BROOD, SODAT HULLE NOU EEN HEEL BOSELF INDIVIDUALITY EN ONDERSELF PERSONALITY ONGESUURDE BROOD MAG WEES.

TOTAAL PROBEER VERNIETIG IN HULLE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS VASGEVANG. ONBEWUS DAARVAN DAT HULLE HUL KANS TOT HULLE EIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS DAARMEE SAAM OOK VERNIETIGING HET… DIE KANS OM NIE NET IN DIE ONDERSELF PERSONALITY VLEES OPGEWEK TE WORD NIE, MAAR IN DIE TOTAAL NUWE WESE, DIE BOSELF INDIVIDUALITY EN ONDERSELF PERSONALITY TOTAAL VOLLEDIGE NUWE WESE…

2018/10/25

download

Dit is baie interessant om te sien hoe ons op verskillende maniere met presies dieselfde dinge besig is. Ek het 7 jaar terug in 2012 =5 = HEI met Storetjie begin op Vlak Een. Nou 7 jaar later op vlak 7 met Storetjie. 2018 = 11. So die einde van die Eerste kolom het gisteraand aangebreek; of die CAF ONDERSELF PERSONALITY KONING koms – die JESUS koms. Maar die tweede Kolom die BOSELF INDIVIDUALITY KOLOM CONSCIOUSNESS opbou begin nou eers deur die 7 VLAKKE vir die volgende 7 jaar – die BOSELF INDIVIDUALITY SEWE JAAR.

MET DIE BOU VAN DIE TORING VAN BABEL DEUR DIE NIMROD VAN 25 DESEMBER HET HY DIE 72 NASIES OOK VERNIETIG DEUR HULLE TE LAAT VERBASTER TOT EEN CHOCOLATE NASIE VAN SY EEN WÊRELD REGERING. MAAR HY EN SY TORING EN SY EEN BASTER NASIE IS VERNIETIG EN DIE 72 NASIES IS HERSTEL DIE PROSES HERHAAL HOMSELF NOU WEER DEUR DIE WEEREENS 25 DESEMBER JESUS EN SY EEN NASIE GODSDIENS, SY EEN WÊRELD REGERING VAN SY NEW WORLD ORDER. DIE TORAH VOORSPEL DIT AS “DIE TYD VAN DIE EINDE VAN DIE 72 NASIES”. DAAR IS MAAR MIN WAT NIE VERLEI WORD DEUR DIE 25 DESEMBER JESUS VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE GRUWELIKE KERSFEES NIE. DIE MASSAS WAT OP DIE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN JESUS SE TERUGKEER WAG, GAAN DIE PAAR WAT DIE WARE BOSELF INDIVIDUALITY YOCHANAN, DIE TWEEDE HALWE MIDDEL PESACH BROOD WAT WEGGESTEEK IS, VERWAG. DUS DIE ANDER HELFTE VAN DIE WARE YAHSHUA ONGESUURDE PESACH BROOD, SODAT HULLE NOU EEN HEEL BOSELF INDIVIDUALITY EN ONDERSELF PERSONALITY ONGESUURDE BROOD MAG WEES.

So die 11 is:- LIFE – LIGHT- LOVE- LAUGHTER- LABOUR- LIBERTY- LENIENCE- LOYALTY- LIMITATION- LUCK – LEISURE – LAW (VANAF 0 TOT 11) DUS 12. Die TOP LETTER van die BOSELF INDIVIDUALITY kolom van 11 LETTERS is LAMED. DIE MERKABAH letter. Die ELIYAH ONGESUURDE PESACH BROOD. DIE MEGANISME om nou vanaf die BOSELF INDIVIDUALITY CHRISTS VLAK 7, die MOVEMENT KANT, DIE LAMED wat kan VLIEG NA DIE MEM’s in die lug. Die verskuiwing van die KLANK CONSCIOUSNESS NA DIE MOVEMENT CONSCIOUSNESS sodat SOUND CONSCIOUSNESS EN DIE MOVEMENT CONSCIOUSNESS MEKAAR kan ontmoet in die middel in LIGHT CONSCIOUSNESS. Die MOVEMENT VAN DIE STAP BEWEGING IN DIE LABARINT MET DIE KLANK CONSCIOUSNESS VAN DIE HEILIGE NAME…

DIE LAMED = ASPERATION:- CONTEMPLATION OF THE HEART. LAMED = 30 = (YUD HEI VAV DALET HEI) YEHUDAH=30. DIE STAM YECHUDA IS DUS (YUD HEI VAV HEI) MET ‘n INGEBOUDE (DALET) NET SOOS DIE YECHIDAH STAM LATER DIE (YUD HEI VAV HEI) MET ‘n INGEBOUDE (SHIN) DIE (YUD HEI SHIN VAV HEI) VOORTBRING.  BAIE BAIE BELANGRIK IS DAT DAAR DIE ONDERSELF PERSONALITY (SHIN) MET DRIE BENE IS WAT SE CONSCIOUSNESS OPENBARING MET DIE VOLMAAN IN OKTOBER 2018 = 11, VOLTOOI IS – (DIE STAM DAN SE OKTOBERFEST) EN DAT DIE BOSELF INDIVIDUALITY VIERBEEN (SHIN) SE CONSCIOUSNESS ONTWIKKELING DEUR DIE RES VAN DIE 12 STAMME NOU BEGIN. DAAROM DAT DIE HOERKERK EN SY DOGTERS NOU SO ERG SPOOK OM DIE STAMME IN HULLE DRIEBEEN ONDERSELF PERSONALITY (SHIN) VAS TE PEN MET DIE ANGUS AARTAPPEL GROOT  NARRESPEL DIE NAWEEK. DUISENDE BLINDE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN STROOM DAARHEEN ONBEWUS VAN DIE VIERBEEN (SHIN) BOSELF INDIVIDUALITY WAT WAG EN NOU BEGIN… HOE TRAGIES DAT HULLE NIE EERDER SO NA DIE HUTTEFEES SUKOT TOE GESTROOM HET NIE… WANT DAN SOU HULLE DRIEBEEN SHIN ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS NOU OP YOM KIPPUR OOK GEKOPPEL HET MET HULLE VIERBEEN SHIN BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS…

DIE VIERBEEN SHIN

shin-four (1)DIE VIERBEEN SHIN BRING DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS. DUS DIE BESTAAN VAN DIE VERSKILLENDE ELOHIM. DIE DRIE-IN-EEN:- RING COSMOS, RING CHAOS, RING PASS NOT.WAT AS DIE DRIE TIPES MOVEMENT AS DIE EL ELIYOHN (ALLERHOOGSTE ELOHYM) BEKEND STAAN. MAAR ONTHOU BOKANT DIE “SOMETHINGNESS” IS DAAR NOG STEEDS DIE ONBESKRYFLIKE “NOTHINGNESS”. DAN VOLG DAAR DIE VOLGENDE DRIE-IN-EEN NAAMLIK DIE – RAYS, TANGENTIALS, VORTEKSE, OOK BEKEND AS ELOHIM. DAN VOLG DAAR DIE :- DRIE:- COSMOS, LOGOS, UNIVERSE.. DIE UNIVERSE BESTAAN UIT DIE MIKROPOSIPOS EN DIE MAKROPOSIPOS. OOK BEKEND AS ADAM KADMON EN DAVID ADAMPIE. SO HIER VOLG NOU NOG VERDERE CONSCIOUSNESS INSIIGTE VAN DIE BEGRIP ELOHYM. WORD DIE SUBJEKTIEWE OF OBJEKTIEWE INSIG GEBRUIK IN DIE BENADERING VAN WIE IS NOU WANNEER DIE ELOHYM. (DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) MAAK MOSHE (MEM SHIN HEI) DIE ELOHY.M VIR AARON DIE DAVID ADAMPIE TIPE PRIESTER.

DIE LOGOS SE ELOHYM IS DIE COSMOS. DIE UNIVERSE SE ELOHYM IS DIE LOGOS. MAAR DIE DAVID ADAMPIE SE LIGGAAM SE ELOHYM IS DIE LOGOS MAAR SY NESHAMAH SIEL SE ELOHYM IS DIE COSMOS. (DIE LIGGAAM MET NEPHESH SIEL ONTVANG DIE RUACH VANAF DIE COSMOS EN WORD DIE NESHAMAH SIEL WESE. DIE LOGOS AS DIE SEUN VAN DIE COSMOS AS DIE VADER. DIE LOGOS SEUN IS DIE ELOHYM VIR DIE NEPHESH SIEL ADAM, MAAR DIE COSMOS VADER IS DIE DIE ELOHYM VIR NESHAMAH SIEL ADAM NADAT HY DIE RUACH OP SHAVUOT ONTVANG HET. SO DIE SLEGS NEPHESH SIEL ADAM SIEN DIE LOGOS SEUN AS SY ELOHYM. DIE NESHAMAH ADAM SIEN DIE COSMOS AS SY VADER ELOHYM. DAAROM HARLOOP DIE HELE WÊRELD AS DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS NEPHESH ALLEEN ADAMPIES AGTER DIE VALS JESUS ELOHYM VALS PRIESTERS VAN GENADE SONDER DIE TORAH VAN DIE VADER COSMOS, AAN.

DAAR SAL NET EEN OF TWEE UIT ‘n STAD OF UIT ‘n FAMILIE DIE VADER COSMOS AS HULLE ELOHYM VOLG, WANT DIE PAAR HET DIE TORAH GEDOEN EN DIE SHAVUOT GEGOU EN DIE RUACH ONTVANG EN DIE NESHAMAH SIEL ADAM GEWORD EN VOLG NOU DIE DIE VERDERE CHAYAH EN YECHIDAH STAPPE OM DIE VOLLEDIGE (HEI 5) SIELEVLAK ADAM TE WORD…

imageslamedDIE (LAMED) = 30 WAT DIE HOOF LETTER VAN KOLOM TWEE IS VAN DIE BOSELF OF INDIVIDUALITY 11 LETTERS TOON AAN DAT DAAR 30 TZADDIKIM OF BOSELF INDIVIDUALITY VIERBEEN SHIN MEESTERS IS WAT HELP MET DIE CONSCIOUSNESS ONDERRIG OM DIE BOSELF INDIVIDUALITY 11 LETTERS TE BEMEESTER. DIE VERSKUILDE GEHEIME VAN DIE TORAH TE BEMEESTER. DIE VREUGDE EN GENOT OM ELKE DAG NOG GEHEIME VAN DIE TORAH TE KAN ONTVANG EN BYGESTAAN TE KAN WORD DEUR DIE MEESTERS… WONDERLIK..!

68

DIE TWAALFDE RAY

KOM DAT BENYAHMIN WAT DIE TWAALFDE STAM IS, DUS DIE TWAALFDE “RAY” IS, DUS AL DIE TWAALF RAYS AS TRAVELLING ATOM, VOLTOOI HET EN DUS NOU DIE SIKLUS VOLTOOI HET, NOU DIE 11 RES VAN DIE YISRAEL STAMME SE “OORLEWERING VAN DIE OU MENSE” DIE “PROOI” VERSKEUR.  DUS IN DIE CONSCIOUSNESS VAN (1) COSMOS (2) LOGOS OOG (3) UNIVERSE WAAR DIE “OUMENSE” DIE VORIGE 11 STAMME OF RAYS WAT NOG NIE EEN HELE COSMOS SIRKEL SE 12 RAYS VOLTOOI HET NIE EN DUS AS UNIVERSE, DIE LOGOS OOG, AS ELOHIM AANBID MET HULLE NET ONDERSELF PERSONALITY NEPHESH SIEL LIGGAME.

MAAR DIE LOGOS OOG IS MAAR NET DIE OOG WAARDEUR GEKYK MOET WORD OM DIE COSMOS AS DIE ELOHYM TE KAN SIEN. MAAR OM DIT TE KAN DOEN MOET DIE LIGGAAM NOU EERS DIE RUACH OP SHAVUOT ONTVANG OM DIE NESHAMAH SIEL LIGGAAM TE KAN WORD. DAN EERS KAN 25 DESEMBER KERSFEES JESUS BLINDE CHRISTEN SE OË OOPGAAN OM AS BOSELF INDIVIDUALITY NESHAMAH SIEL LIGGAAM NOU REG DEUR DIE LOGOS OOG TE KAN KYK EN DIE COSMOS RAAK TE KAN SIEN, DUS DIE VADER COSMOS CONSCIOUSNESS TE KAN BEREIK. DIT IS DIE WARE (VIERBEEN SHIN) PAD, DIE PAD VANAF DIE UNIVERSE DEUR DIE LOGOS OOG (SEUN) NA DIE COSMOS (VADER) IN PLEK VAN DIE VALS (IN JESUS NAME) GESKREE VAN DIE BLINDE CHRISTENDOM.

SO WAT TOON DIE WARE PAD AAN?? DIE WARE TOON DUIDELIK DAT DAAR GEEN ANDER WARE WEG BESTAAN BUITE DIE DOEN EN EER EN HOU VAN DIE EWIGE HEILIGE TORAH NIE. SONDER DIE 7 JAARLIKSE SHABATTE SAL DIE 7 DE VLAK CONSCIOUSNESS NIE BEREIK WORD NIE, SAL DIE 12 DE BENYAHMIN BUIT NIE BEGRYP WORD NIE, SAL DIE BLINDHEID VAN DIE”OORLEWERINGE VAN DIE OUMENSE”NIE DEUR DIE HEILIGE TORAH WAARHEID VERVANG KAN WORD NIE, SAL DIE CHRISTENDOM”SATAN EN GOD”VALS BEELD NIE OORWIN KAN WORD SONDER DIE HEILIGE TORAH SE YOM KIPPUR TESHUVAH VERGIFFENIS ATONE-MENT EN AT- ONEMENT NIE.DIE ALLERHOOGSTE ELOHIM CONSCIOUSNESS WAAR NET”EEN”ELOHYM SONDER ‘n SATAN BESTAAN SAL NIE BEREIK WORD SONDER DIE HOU EN DOEN EN EER VAN DIE HEILIGE TORAH NIE.

WANNEER GAAN DIE BOERVOLK MET GROOTMENS LIGGAME EN BABA SPIRITUELE ONTWIKKELLING NOU DIE GROOT LIEG VAN DIE HOERKERK :CHRISTMAS” WEGWERP VAN HULLE AF EN TERUGKEER NA DIE HEILIGE TORAH TOE? SODAT DIE SEËNDEEL VAN DIE HEILIGE TORAH HULLE RED VAN DIE TOTALE UITWISSING WAT HULLE NOU IN HULLE BLINDE OË STAAR. DIE BLINDE CHRISTEN BOERVOLK SE REDDING SAL NIE VAN ANDER NASIES KOM NIE, MAAR SAL KOM WANNEER DIE BOERVOLK TERUGKEER NA DIE EER EN HOU EN DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH. DIE HEILIGE NAME  DIE HEILIGE SHABATTE, DIE HEILIGE PESACH EN SHAVUOT EN SUKOT EN AGSTE DAG…

WANT SIEN DIE HEILIGE TORAH DOEN EN EER EN HOU IS NIE GODSDIENS NIE, IS NIE KERKHOU NIE, NEE, DIE WARE HEILIGE TORAH OPENBAAR DIE GEHEIME VAN CONSCIOUSNESS VERGROTING. DIE WARE WYSHEID EN INSIG OM UIT DIE VALS “MATRIX” UIT TE KOM WAARIN DIE OPREGTE SKAPE ONWETEND VASGEVANG IS. DIE NODIGE CONSCIOUSNESS GROEI IS DIE REDDING. DIE NODIGE GROOTMENS WORDING IS DIE REDDING. DIE VOLWASSE KENNIS EN INSIG EN OPTREDE WAT DIE NODIGE CONSCIOUSNESS BRING, IS DIE REDDING VIR DIE OPREGTE BOERVOLK. GELOOF IN DIE DOEN VAN DIE TORAH IS NODIG OM DIE SWAARD NOU OP TE NEEM EN DIE GELIEFDES TE BESKERM EN DIE VYAND UIT TE WIS AS DIT MOET. DIE WARE (YAH) IS DIE REDDER (DIE SHUA). DIE VADER (YAH) IS DIE REDDER. DIE HEILIGE TORAH SE SEËNDEEL IS DIE REDDING.

DIE TERUGKRY VAN DIE VERLORE GEHEUE

DIE TERUGKRY VAN DIE VERLORE GEHEUE, DIE VERLORE EIE GESKIEDENIS, DIE “MEMORY”DIE CONSCIOUSNESS VAN DIE VERGETE MEMORY, DIE VERGETE COSMIC MEMORY, IS DIE REDDING. NET SOOS WAT DIE MENS WAT ELKE NAG WANNEER HY GAAN SLAAP EN WANNEER HY DIE VOLGENDE OGGEND WAKKER WORD, DIE VORIGE DAG SE BESTAAN TOTAAL VERGEET HET EN DUS ELKE OGGEND TOTAAL NUUT VAN VOORAF MOET BEGIN LEEF, DUS VAN VOOR AF ALLES EERS WEER MOET AANLEER MET GEEN GEHEUE VAN WAT GISTER OF EERGISTER GEBEUR HET NIE, NIE EERS WEET WIE HY IS OF WAT SY NAAM IS NIE OF WIE DIE MENSE OM HOM IS NIE – NET SO IS DIT MET DIE MENS. EEN LEWETJIE VAN 70 JAAR IS SOOS ‘n OOGKNIP IN DIE UNIVERSE TYD WAT WEER ‘n OOGKNIP IN DIE COSMOS TYD IS.

SO MET ELKE LEWE NA ELKE DOOD TUSSEN IN, WAT NET SOOS ELKE DAG SE OPSTAAN NA ELKE NAG SE SLAAP IS (DOOD IS NET DIE UNIVERSE EN COSMOS SE TYE SE SLAAP) VERGEET DIE MENS TOTAAL DIE VORIGE “DAG” DIE VORIGE LEWE. DIE VERLIES VAN DIE UNIVERSE OF OOK COMIESE GEHEUE WORD OOK DIE METANOIA GENOEM; DIE VERLIES VAN DIE COSMIESE CONSCIOUSNESS. NOU HERHAAL DIE MENS NET ELKE UNIVERSE DAG EN DUS OOK ELKE KOSMIESE DAG EN VORDER GLAD NIE. GEEN COSMIESE CONSCIOUSNESS WORD OPGEBOU NIE. DIE MENS HERHAAL DAG VIR DAG SONDER ENIGE BEWUSSYN VAN DIE VORIGE DAG SE BESTAAN. DIE MENS HERHAAL LEWE NA LEWE SONDER ENIGE BEWUSSYN VAN DIE VORIGE LEWE SE BESTAAN. DIE VERLIES VAN DIE VORIGE “DAG” OF LEWE SE BESTAAN IS DIE HOOFDOEL VAN DIE WESENS WAT DIE VORM GODSDIENSTE BEHEER.

SOOS BYVOORBEELD DIE KERKE SE SELFGESKEPTE VALS 25 DESEMBER JESUS EN DIE NET EEN “DAG” EEN LEWE GROOT LIEG. GEEN GEHEUE, GEEN CONSCIOUSNESS VAN DIE VORIGE “DAE” OF LEWENS NIE. HOEKOM VERMY DIE HOERKERK EN SY DOGTERS DIE HEILIGE TORAH E DIE HEILIGE NAME SO??  HULLE VERMY DIE HEILIGE TORAH OMDAT DIT DIE BROODNODIGE HANDLEIDING IS OM DIE VERLORE GEHEUE, DIE VERLORE COSMIESE CONSCIOUSNESS VAN DIE VORIGE LEWENS “DAE” DIE UNIVERSE OF COSMIESE DAE SE LEWENS GEHEUE  TERUG TE KAN KRY. DUS TE KAN ONTHOU WAT HET DIE MENS “GISTER” EN “EERGISTER” GEDOEN.

DIE HEILIGE TORAH IS DIE KODE OM DIE UNIVERSE EN KOSMOS GEHEUE TERUG TE KRY. OOK GENOEM DIE “COSMIC CONSCIOUSNESS” DAAROM WANNEER EEN MENS NOU SY “COSMIC CONSCIOUSNESS” TERUG GEVIND HET EN BESLUIT OM DIE ANDER MENSE WAT NOG NIE HULLE COSMIESE GEHEUE TERUG GEKRY HET NIE, TE KOM HELP, DAN WORD HY ‘n COSMIC CHRIST GENOEM.  DUS DIE MENS MET SY KOMIESE GEHEUE OF CONSCIOUSNESS WAT DIE ANDER KOM BYSTAAN OM OOK HULLE COSMIESE GEHEUE TE KAN ONTHOU. DIT IS DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH; DIT IS DIE REËN VAN DIE TORAH SE HUTTEFEES (SUKOT). WIE NIE DIE HEILIGE SHABAT VAN DIE HEILIGE TORAH SE HEILIGE SUKOT HOU NIE, SAL SY COSMIESE CONSCIOUSNESS GEHEUE NIE ONTVANG NIE. HY WAT DIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE VALS EEN DAG GEHEUE KRISMIS HOU OP 25 DESEMBER, SAL NIE DIE HUTTEFEES (SUKOT) SE UNIVERSE EN KOSMIESE CHRISTOS BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS GEHEUE ONTVANG NIE.

HY SAL NOOIT DIE LOGOS OOG WORD WAARDEUR DIE UNIVERSE EN DIE KOSMOS VERBIND IS NIE, MEKAAR KAN “SIEN” NIE; SHEMA NIE, VERSTAAN, BEGRYP NIE… DIT IS DUS NOU TYD OM DIE BEGRIP: CONSCIOUSNESS TE BEMEESTER.

THE BIRTH OF CONSCIOUSNESS IN THE UNIVERSE; COSMIC DOCTRINE by Dion Fortune

002-2-smallIT IS VERY NECESSARY THAT A CLEAR CONCEPT SHOULD BE FORMED OF THE MEANING “CONSCIOUSNESS” AND THIS POINT WILL THEREFORE BE ELABORATED.

YOU WILL RECALL THAT IN THE TEACHING CONCERNING THE NATURE OF A GREAT ENTITY, IT WAS EXPLAINED THAT CONSCIOUSNESS WAS DUE TO THE COMPLETE RECIPROCAL REACTIONS OF ALL ASPECTS OF THE FACTORS AND CAPACITIES FOR REACTION THAT HAD BEEN DEVELOPED IN THE COURSE OF A COSMIC EVOLUTION.

CONSCIOUSNESS IS AN INTEGRATION OF REACTIONS, SO THAT ANY CHANGE IN ANY PART IS RESPONDED TO BY THE CORRESPONDING ADJUSTMENTS OF THE WHOLE. IT IS A PRINCIPAL OF COMPENSATION THAT IS INVOLVED, AND THIS ALL-INCLUSIVE COMPENSATORY ADJUSTMENT MAY BE TERMED THE BASIS OF COSMIC PERSONALITY.

IN ITS EARLIEST PHASES IT CONSTITUTES THE SYNTHESIS OF THE LATENT REACTION – CAPACITY OF AN ENTITY. IT IS ESSENTIALLY A SET OF RELATIONSHIPS, NOT OF MECHANICS, AND THEREFORE ABSTRACT, BUT WITH THE DEVELOPMENT OF EXTERNAL OBJECTS THAT AFFECT THE ENTITY, NEW INFLUENCES ARE BROUGHT TO BEAR UPO THE COMPENSATORY ADJUSTMENTS, AND THE NEW COMPENSATORY REACTIONS ARE THUS CALLED INTO PLAY; WE THEN DISTINGUISH TWO LEVELS OF CONSCIOUSNESS:-

(1) THE BASIC CONSCIOUSNESS OF THE INHERENT CONSTITUTION.

(2) THE COMPENSATIONS EVOKED BY ENVIRONMENTAL INFLUENCES A GREAT ENTITY THEN STARTS BY EVOLVING A BASIC NATURE, PROJECTS ITS OWN IMAGE: AND ITS AWARENESS OF THAT IMAGE: IN ITS MULTIFARIOUS ASPECTS: BUILDS UP A SECOND ASPECT OF ITS CONSCIOUSNESS. THESE TWO PHASES CORRESPOND TO THOSE TWO ASPECTS OF A SOUL KNOWN AS (1) THE INDIVIDUALITY AND (2) THE PERSONALITY.

AN INDIVIDUALITY (HIGHER SELF) WHETHER OF A GREAT ENTITY OR A MICROCOSM WHICH IS “MAN”, IS THAT SERIES OF ORGANISED REACTIONS WHICH REACHED AN EQUILIBRIUM IN THE PRECEDING PHASES OF EVOLUTION. THOSE PHASES, HAVING PASSED AWAY, NOTHING OF THEM REMAINS BUT THE CAPACITIES FOR REACTION THAT HAVE BEEN ACQUIRED BY THAT ENTITY.  AN INDIVIDUALITY THEN, IS A SET OF STERIOTYPED REACTION CAPACITIES.

A PERSONALITY IS THAT SET OF REACTION CAPACITIES WHICH THE ADDITION OF A NEW FACTOR IN EVOLUTION HAS MADE POSSIBLE. (LET MOOI OP DIE ONSETTENDE WAARHEID DAT DIE ONDERSELF PERSONALITY IN DIE WÊRELD AL EEN IS WAT NUWE VERANDERINGE KAN BYBRING… DOEN DUS DIE TORAH EN BRING NUWE BEGRIPPE NA VORE BINNE DIE TORAH, AL WORD SOGENAAMDE FOUTE GEMAAK – DIE FOUTE SAL DIE PLUSPUNTE WORD (REPENTANT BEREIK WAT DIE NIKSDOENER NIE BEREIK NIE, DIE GLO NET IN JESUS EN DOEN NIKS EN JY IS GERED GROOT LIEG LAAT EEN DIE ENIGSTE PERSONALITY ONDERSELF TYD VERSPEEL).

INDIVIDUALITY AND PERSONALITY, THEN, REFER TO THE STAGES OF DEVELOPMENT AND HAVE A HISTORICAL SIGNIFICANCE. THEY REFER TO (TIME), NOT TO (FORM). THAT WHICH IS THE PERSONALITY TODAY WILL BE PART OF THE INDIVIDUALITY TOMORROW.

A GREAT ENTITY, THEN, BUILD UP ITS FIRST PERSONALITY OUT OF ITS REACTIONS TO THE COSMIC PHASES. IT BECOMES CONSCIOUS OF THE SELF THUS DEVELOPED WHEN RECIPROCAL ACTION OF ALL ITS ASPECTS IS ESTABLISHED.

THAT CONSCIOUSNESS, WHICH IT THUS DEVELOPS, IS ITSELF AN EXISTENCE, OBJECTIVE TO THE MIND CONCEIVING IT. AS SOON AS CONSCIOUSNESS HAS FOCUSED IT AS A THOUGHT-FORM, IT IS CREATED AND EXISTS ON ITS OWN ACCOUNT, AND HAS BECOME AN OBJECT OF CONSCIOUSNESS ; AND IN THIS THOUGHT-FORM THUS CREATED, THE SAME INTERPLAY OF FORCES IS SET UP WHICH IN THE COSMOS, GAVE RISE TO THE GREAT ENTITIES, AND THE PROCESS CONTINUES. HIER WORD MAAR NET GERAAK AAN AL DIE WONDERLIKE GROEI PROSESSE WAT DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH INHOU. HOU ASSEBLIEF OP OM DIE KOSBARE LEWENSTYD SO TE VERSPEEL MET DIE 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG. DIE DATUM WORD NIE IN DIE HEILIGE TORAH AANGEDUI NIE…

MET ANDER WOORDE, DIE 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG, IS NIE DEEL VAN DIE TORAH NIE, NIE DEEL VAN DIE LEERPROSESSE WAT DIE TORAH VIR DIE ONDERSELF PERSONALITY IN DIE WÊRELD VAN AKSIE AANBIED NIE. SLEGS DIE PERSONALITY ONDERSELF IN DIE ASSIAH WÊRELD VAN AKSIE KAN DIE NUWE REAKSIES OP NUWE AKSIES AANLEER EN BEMEESTER, KAN DUS DIE NUWE CONSCIOUSNESS OPBOU. DIE BOSELF INDIVIDUALITY KAN DIT NIE DOEN NIE (DIE CHRISTENDOM SE HEMEL KAN DIT NIE DOEN NIE – DIT IS TE LAAT, DIE TYD IN DIE ONDERSELF PERSONALITY AKSIE WÊRELD IS VERSPEEL!) DIE ONDERSELF PERSONALITY KOOLSTOF VORM KAN IN DIE ONDERSELF PERSONALITY ASSIAH WÊRELD VAN AKSIE VAN VORM VERANDER WORD, MAAR IN DIE BOSELF INDIVIDUALITY DIAMANT MOOI KAN DIE VORM ONGELUKKIG NIE MEER VERANDER WORD NIE. NET VANDAG (KOOLSTOF FASE) KAN DIE REAKSIES ONTWIKKEL WORD, DIE CONSIOUSNESS ONTWIKKEL WORD, MAAR NIE IN GISTER NIE WANT GISTER IS VANDAG SE (DIE DIAMANT FASE) BOSELF INDIVIDUALITY.

DOEN VANDAG DIE VOLLEDIGE HEILIGE TORAH. DOEN NOU IN DIE ONDERSELF PERSONALITY TYD DIE SUKOT HUTTEFEES EN PESACH EN SHAVUOT. LEER NOU AL DIE HEILIGE NAME KEN, DIE SHABATTE, DIE VERORDENINGE EN INSETTINGE, WANT DIT IS BINNE DIE GEHEIME WAARIN DIE ONTWIKKELING VAN DIE REAKSIE PATRONE OP DIE REAKSIES GELEË IS; DUS DIE ONTWIKKELING VAN DIE KOSMIESE CONSCIOUSNESS WEGGESTEEK IS. DIE BOSELF INDIVIDUALITY DIAMANT WEGGESTEEK IS. HOU OP OM DIE KOSBARE ONDERSELF PERSONALITY LEWE IN ASSIAH SO TE VERSPEEL MET DIE 25 DESEMBER JESUS KERSFEES GROOT LIEG…

CONSCIOUSNESS MAY BE DEFINED AS REACTION PLUS MEMORY. AND MEMORY IS THE FLOWING OF PURE MOVEMENT IN SPACE. AND PURE MOVEMENT IN SPACE, MEMORY, IS NOT AWARENESS FOR AWARENESS IS A FORM OF REACTION BETWEEN TWO PLANES. WHERE MEMORY IS THE REPRODUCTION OF AN IMAGE IN ANOTHER PLANE OF MANIFESTATION.

CONSCIOUSNESS IS BUILD OUT OF MEMORY. SO LET OP DIE GROOT GEHEIM:- WANNEER  DAAR GEEN MEMORY BESTAAN NIE, KAN CONSCIOUSNESS NIE OPGEBOU WORD NIE. SONDER DIE DOEN EN HOU VAN DIE TORAH WAT DIE GEHEIME HANDBOEK TOT DIE MEMORY IS, KAN MEMORY NIE BESTAAN NIE EN KAN CONSCIOUSNESS NIE OPGEBOU WORD NIE.

SO MET DIE 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG SE GROOT LIEG VAN NET EENKEER SE LEWE IN DIE ONDERSELF PERSONALITY IN DIE WÊRELD VAN AKSIE (ASSIAH) WORD GEEN MEMORY OPGEBOU NIE EN DUS OOK GEEN KOSMIESE CONSCIOUSNESS NIE. DAAR VIND SLEGS DIE HERHALING VAN DIE MEMORY-LOSE ONDERSELF PERSONALITY PLAAS…

DAAR MOET OOK OP DIE VOLGENDE GROOT GEHEIM GELET WORD. MET DIE DIE FASE VAN DIE AF BEWEEG VANAF KETHER NA MALKUTH (DIE OPBREEK KLITSER STADIUM VAN DIE DEELTJIES) BEWEEG DAAR DEELTJIES IN SPACE; MAAR MET DIE OP TERUG BEWEEG (DIE MENGER STADIUM) BEWEEG NIE DEELTJIES NIE, MAAR BEWEEG SPACE (MOVEMENT OF SPACE IN SPACE). DIE MIDDELPUNT VAN SPACE WORD SO GROOT SOOS DIE HELE SPACE. DIE GRONDGEBIED VAN YISRAEL WORD SO GROOT SOOS DIE HELE PLANEET. MERKABAH BEWEEG NIE SOOS ‘n DEELTJIE WAT IN SPACE BEWEEG NIE, MAAR MERKABAH IS SPACE SELF WAT BEWEEG. DIE MIDDELPUNT WORD DIE HELE VOLUME!

DAAR IS GEEN REDDING SONDER DIE TORAH NIE. DAAR IS GEEN (25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG JESUS OPVAAR NA DIE HEMEL NIE) WANT DAAR IS GEEN NODIGE MEMORY EN CONSCIOUSNESS NIE. DUS GEEN “WHERE MEMORY IS THE REPRODUCTION OF AN IMAGE IN ANOTHER PLANE OF MANIFESTATION” NIE… SLEGS DIE HER-MANIFESTERING OP DIESELFDE ASSIAH WÊRELD VAN AKSIE , EN NIE VAN NIKSDOEN (GEEN TORAH DOEN NIE) EN NET GLO NIE.

69

THE LAST ROUND OF THE RAYS OF THE COSMOS

ONS PLANEET OF PLANE IS VAN DIE SEWENDE PLANE. IN ONS EVOLUSIE VANAF KETHER AF NA MALKUTH (DIE STUKKEND SLAAN KLITSER STADIUM) HET ONS NOU DIE NADIR ONDER OMDRAAI STADIUM BEREIK EN BEGIN DIE OPBEWEEG STADIUM NOU VANAF MALKUTH TERUG NA KETHER. OMDAT DIE NADIR STADIUM NOU BEREIK IS MAG DIE NUWE KOSMIESE TORAH NOU GEGEE WORD. BENYAHMIN DIE WOLF, DIE TWAALFDE STAM DUS DIE TWAALFDE RAY “MUST MAKE THE LAST ROUND OF THE RAYS OF THE COSMOS”.

COSMIC DOCTRINE by Dion Fortune:  THIS COSMIC KNOWLEDGE HAS BEEN WITHHELD ON THE OUTGOING PATH OF EVOLUTION LEST SOULS SHOULD BE TEMPTED TO TURN BACK AND FORESTALL THEIR GOAL, BUT TO THOSE PASSED THE NADIR BELOW, THIS KNOWLEDGE CAN NOW BE REVEALED.:-

YOU WILL PERCEIVE THAT THE ORDER OF EVOLUTION IN A UNIVERSE IS THE OPPOSITE OF THE ORDER OF EVOLUTION IN THE COSMOS, BECAUSE A UNIVERSE IS REFLECTED FROM THE MIRROR CONSCIOUSNESS OF A GREAT ENTITY.

ABSTRACT MOVEMENT GIVES RISE TO FORCES IN THE COSMOS.

FORMS GIVE RISE TO ABSTRACT MOVEMENT IN A UNIVERSE, AND THEREBY LINK ITSELF ONTO THE COSMOS (SO DIE LIGGAAM AS VORM IS VAN UITERSTE BELANG).

IT IS THEREFORE ESSENTIAL IN A UNIVERSE, TO HAVE A FORM IN ORDER TO EVOLVE TO COSMIC LEVEL, THEREBY ENABLE THEM TO LINK THEMSELVES ON TO THE COSMIC ATOMS THAT GAVE RISE TO THEM, THEREBY MAKING THESE COSMIC ATOMS INTO GREAT ENTITIES. THUS DO THE ATOMIC PLANES OF THE COSMOS EVOLVE.

THIS IS THE SECRET OF “GOD” IN MAN. HE IS RELATED PRIMARILY, NOT TO THE “GOD” OF HIS UNIVERSE, WHO IS HIS CONDITIONER, BUT HIS CREATOR WHO IS A CORROSPONDING ATOM IN THE COSMOS, WHO CREATES BUT HAS NO POWER TO CONDITION, BECAUSE IT IS ITSELF CONDITIONED BY THE GREAT ENTITY OF WHICH IT FORMS A PART.

BUT WHEN THE REFLECTED ATOM OF A UNIVERSE DEVELOPS A CORROSPONDING ASPECT TO THE NATURE OF ITS CREATOR AND CAN THERBY UNITE WITH IT, THAT COSMIC ATOM RECEIVES INTO ITSELF ALL THE CONDITIONS OF THE UNIVERSE WHICH WAS PROJECTED BY THE GREAT ENTITY OF WHOSE IT FORMS A PART. AND, AS THAT UNIVERSE IS CONDITIONED BY THE GREAT ENTITY, THE COSMIC ATOM THUS BECOMES A REPLICA OF THE GREAT ENTITY, AND BEING THUS COMPLETELY CONDITIONED BY IT, IS NO LONGER BEING CONDITIONED BUT HAS BEEN CONDITIONED AND THEREFORE ITS CONDITIONING IS OF THE PAST, AND THEREFORE IN THE PRESENT IS UNCONDITIONED BY THE GREAT ENTITY, BECAUSE IT HAS ACHIEVED A STATE IN WHICH IT CONDITIONS ITSELF, AND SO IS INDEPENDEND.

IT IS MADE FREE OF THE COSMIC PLANES; IT IS NO LONGER HELD IN BONDAGE TO THE SERVICE OF THE GREAT ENTITY, BUT BY MEANS OF THIS ATTACHMENT OF AN EVOLVED ATOM OF A PROJECTED UNIVERSE, IT IS RAISED ABOVE THE STATUS OF THE ATOMS OF ITS PLANE, AND BECOMES, IN ITS TURN, A TRAVELING ATOM, AND TOGETHER WITH ITS ATTACHED DIVINE SPARK OF THE REFLECTED UNIVERSE, IT MAKES THE ROUNDS OF RAYS OF THE COSMOS, AND THUS IN ITS TURN, BECOMES A GREAT ENTITY AND DEVELOPS A UNIVERSE.

THIS IS THE GOAL OF THE EVOLUTION OF EVERY REFLECTED ATOM IN A UNIVERSE:  TO DEVELOP A DIVINE SPARK TO COMPLETE THE EVOLUTION FROM THE HUMAN TO THE DIVINE IN A REFLECTED UNIVERSE, AND TO UNITE WITH ITS COSMIC CREATOR, THUS ENABLING THE COSMIC ATOM TO EVOLVE THROUGH THE PHASE OF A TRAVELING ATOM INTO A GREAT ENTITY.

 IT IS THIS SCHEME OF EVOLUTION WHICH WE ARE NOW CONSIDERING. THESE LAST DETAILS HAVE NEVER BEEN REVEALED BEFORE. HUMAN THOUGHTS  HAS NEVER BEFORE PASSED BEYOND THE CONDITIONING LOGOS BUT IT IS NOW REVEALED THAT, THOUGH THE LOGOS IS THE CREATOR OF AN UNIVERSE, EACH ATOM IN THAT UNIVERSE IS SEPARATELY CREATED BY A SEPARATE COSMIC ATOM, WHICH ASPIRES, BY MEANS OF THAT REFLECTED LIFE, TO ACHIEVE A STATE WHEREBY IT CAN CONTINUE ITS OWN EVOLUTION.

THEREFORE, IT CAN BE SAID OF MAN THAT, BY EATING OF THE TREE OF KNOWLEDGE, THEY SHOULD BE AS “GODS”.

70

‘N KORT OPSOMMING VAN WAAR ONS AS “HUMANITY” ONS NOU IN DIE EVOLUSIE BEVIND

ONS HET DIE INVOLUSIE FASE VOLTOOI EN DIE EVOLUSIE FASE HET BEGIN. ONS HET DIE “COSMOS” WAT ONS OOK DIE “VADER” OF “TETRAGRAMMATON (AL 12 PERMUTASIES) KAN NOEM. ONS HET DIE “GREAT ENTITY” OF LOGOS OF COSMIC CHRIST OF KOSMIESE OOG. ONS HET DIE “UNIVERSE” DIE “UNIVERSE” BESTAAN UIT 7 VLAKKE:- (1) MAN (2) NATURE (3) SAINTS(4) MASTER (5) ANGELS (6) ARCHANGELS (7) CHRISTS. ONDER BUITE “UNIVERSE” IS NADIR EN BO BUITE “UNIVERSE” IS LOGOS. KOM ONS NOEM  “COSMOS” -“VADER” EN “COSMIC LOGOS -“SEUN”. COSMOS IS ABSTRAK EN “MOVEMENT IN SPACE”.

IT IS THIS KNOWLEDGE WHICH HAS BEEN WITHHELD ON THE OUTGOING PATH (KETHER NA MALKUTH) OF EVOLUTION LESS SOULS SHOULD BE TEMPTED TO TURN BACK AND FORSTALL THEIR GOAL, BUT TO THOSE WHO PASSED THE NADIR IT CAN NOW BE REVEALED…

HIER IS NOU BAIE GROOT GEHEIME ONTHUL. DIE ONTHULLING SAL HEELWAT TYD BENODIG OM TE BEMEESTER…

UNIVERSE IS MATTER OF VORTEX VASGEVANGDE SPACE. UNIVERSE IS VOORTGEBRING DEUR “COSMIC CHRIST”. COSMIC CHRIST IS DUS DIE RAAMWERK (MATERIE DEEL) VAN UNIVERSE. MAAR DIE ATOOMPIES (KLEIN VORTEKSIES) VAN UNIVERSE KOM VANAF COSMOS. SIEN DIE UNIVERSE SE RAAMWERK AS DIE LIGGAAM (UNIVERSE IS DUS DIE SKEPPER OF “GOD” VAN DIE MATERIE LIGGAAM EN DIE VORTEKSIES (SIEL) IS DIE ABSTRAKTE SKEPPING VAN DIE COSMOS “GOD” NOU BEGIN DIE CONSCIOUSNESS GROEI. DIE MENS IN DIE “MAN” VLAK MAG NET DIE COSMIC CHRIST AANBID. MAAR DIT IS DIE SEUN… WAT NOU VAN DIE VADER?

DIE SEUN IS DIE: “LORD OF THE MIND” DUS NA DIE (1) LORD OF FLAME EN (2) LORD OF FORM (3) LORD OF MIND; DUS DIE DERDE EVOLUSIE SIKLUS. MAAR DAAR IS NOG DIE KOSMOS VADER “GOD” WAT MET DIE CONSCIOUSNESS BEMEESTER MOET WORD. NIE MET DIE MIND NIE MAAR MET DIE CONSCIOUSNESS, DIE HART VAN VLEES. DIE KOSMOS (VADER) ABSTRAKTE MOVEMENT IN SPACE IS HEELTEMAL TE INTENS OM SOMMER DIREK TE BEMEESTER SOOS DIE KOSMOS LOGOS SE BREIN BEMEESTERBARE MOVEMENT IN SPACE WAT MAAR DIE TWEEDE FASE NAAMLIK – LIG IN DIE (1) MOVEMENT (2) LIGHT (SOUND) DRIE FASES IS. DIE DIREKTE AANBIDDING VAN DIE SEUN IS IN DIE LIG FASE. MAAR DIE AANBIDDING VAN DIE VADER IS IN DIE MOVEMENT IN SPACE FASE.

HIERDIE FASE KAN NET BEREIK WORD DEUR DIE MENS OP DIE MAN VLAK WANNEER DIE MENS AL 7 VLAKKE SE CONSCIOUSS BEMEESTER. NAAMLIK (1) MENSE VERHOUDINGE BEMEESTER (2) NATUUR VLAK BEMEESTER (3) HOMSELF OPWERK TOT SAINT VLAK CONSCIOUSNESS (4) DIE MEESTER VLAK CONSCIOUSNESS BEREIK (5) DIE ANGELS VLAK CONSCIOUSNESS BEREIK (DIE ARCHANGELS VLAK CONSCIOUSNESS BEREIK (7) DIE CHRISTS CONSCIOUSNESS BINNE DIE UNIVERSE VLAK BEREIK OM DAN AS DIVINE SPARK UNIVERSE DEUR DIE LOGOS, DIE COSMIC VADER “GOD” TE BEREIK. DUS EVOLUSIE VANAF “GOD” WITHIN (GOD OF UNIVERSE NA “GOD” WITHOUT COSMOS. OF DRIEHOEK CAPSTONE GOD NA VIERHOEK TETRAGRAMMATON GOD. OF DIE AANBIDDING VAN DIE UNIVERSE GOD NA DIE AANBIDDING VAN DIE KOSMOS GOD. HIERDIE KOSMIESE GOD CONSCIOUSNESS WORD VAN NOU AF BEKEND GEMAAK VIR DIE MENSE WAT GEREED DAARVOOR IS. LET WEL:- THESE IMAGES ARE DESIGNED TO TRAIN THE MIND NOT TO INFORM IT. THE CONSCIOUSNESS IS NOT IN THE MIND…

71

DIE VERWARRING TUSSEN DIE SEUN EN DIE VADER

DIE ”UNIVERSE” EN DIE ”COSMOS” MOET NIE VERWAR WORD NIE. DIE COSMOS IS DIE SPIEËLBEELD VAN DIE”VADER”WAAR DIE KETHER DIE OOG OF LENS IS TUSSEN DIE COSMOS OF ”SOMETHINGNESS” EN DIE ONEINDIGE NOTHINGNESS WAT NIE DEUR SOMETHINGNESS BESKRYF KAN WORD NIE. DIE UNIVERSE IS DIE SPIEËLBEELD VAN DIE COSMOS DEUR DIE LOGOS OOG, DIE KOSMIESE CHRISTOS, DIE GREAT ENTITY. DIE UNIVERSE BESTAAN UIT DIE MATERIE RAAMWERK, DIE “LIGGAAM” WAARVOOR DIE DIE LOGOS, DIE CHRISTOS, DIE OOG OF LENS NOU DIE “GOD” OF ALOHYM, IS.

DIE ADAMPIE OF MENS VAN DIE VLAK EEN, DIE MAN VLAK MAG EN MOET EERSTE DIREK MET DIE LOGOS OF LENS OF OOG OF KOSMIESE CHRISTOS KONTAK MAAK EN DIE KOSMIESE CHRISTOS LEER KEN EN EER. DIT IS OP DIE STADIUM DAT DIE MENS VAN VLAK EEN NOU FOUTIEWELIK DIE LOGOS OOG, WAT DIE SEUN VAN DIE COSMOS IS, BEGIN AANBID IN PLAAS VAN DIE KOSMOS VADER WAT AANBID MOET WORD. WAT IS DIE REDE HOEKOM DIE “CHRISTENDOM” NOU DIE SEUN AANBID IN PLAAS VAN DIE VADER? DIE REDE IS DAT DIE CHRISTENDOM NOG NET DIE SEUN, DUS DIE LOGOS OOG LEER KEN HET MET DIE BREIN, DIE “MIND” WANT DIE LOGOS DIE CHRIST ALOHYM “GOD” VAN DIE RAAMWERK, DIE LIGGAAM VAN DIE UNIVERSE, IS ‘n “LORD OF MIND” EN KAN DUS MET DIE MENS OP VLAK EEN SE “MIND” LEER KEN WORD. DIE PROBLEEM IS EGTER DAT DIE COSMOS OF VADER SLEGS DEUR DIE CONSCIOUSNESS LEER KEN KAN WORD EN DAT VLAK EEN SE MENS IN DIE UNIVERSE MET SY MIND EN SY MIND SE LORD OF MIND “GOD” OF ALOHYM OF REDDER OF “JESUS GOD”ALLEEN AANBIDDING NOU NOG NIE DIE VADER COSMOS CONSCIOUSNESS BEREIK HET NIE, EN NOU DIE SEUN SPIEËLBEELD VAN DIE VADER MET DIE WERKLIKE VADER COSMOS VERWAR.

DIE CHRISTENDOM SE VERWARRING KAN EERS WEGGENEEM WORD WANNEER DIE CHRITENDOM EERS DIE SEWE STAPPE, DIE SEWE VLAKKE PLUS DIE SEWE SUBVLAKKE (DUS DIE 7 X 7 = 49 IN- 1 = 50 YOBEL) VAN DIE UNIVERSE SE CONSCIOUSNESS ONTWIKKELING VOLTOOI HET, EN DAN VRY VAN DIE CHRITENDOM SE ‘NET MIND’ INSIG DAT DIE SEUN NOU DIE VADER IS, DAT DIE LORD OF MIND OF THE UNIVERSE NOU DIE VADER VAN DIE COSMOS IS, DUS DIE YOBEL 50 VRYHEID VANAF DIE 7X7 VLAKKE VAN UNIVERSE ONKUNDE, VAN LIEWE JESUS ONKUNDE. GEEN BEWUSTHEID, GEEN CONSCIOUSNESS VAN DIE COSMOS, SOMETHINGNESS, DIE SPIËELBEELD VAN DIE “NOTHINGNESS”, DIE VADER WAT NET DEUR DIE 7X7 VLAKKE VAN DIE UNIVERSE SE CONSCIOUSNESS, LEER KEN KAN WORD. SLEGS DIE HOU VAN DIE TORAH, DIE 7 X 7 WEKE SE AFTEL VANAF PESACH TOT YOBEL VAN SHAVUOT SE DAG 50, BRING DIE CONSCIOUSNESS VAN DIE VADER AANBIDDING EN NIE MEER DIE SEUN AANBIDDING ALLEEN NIE.

HIERDIE IS MAAR NET ‘n KLEIN DEELTJIE VAN DIE OEFENING VAN DIE BREIN OM DIE SEWE DODE EN LEWENS STAPPE NA VLAK SEWE SE CONSCIOUSNESS TE BEMEESTER; OM DUS DIE WARE VADER TE LEER KEN… KOM NOU CHRISTENDOM, DIE TYD IS HIER OM DIE COSMOS SPIEËLBEELD SE VADER TE LEER KEN. DIE COSMOS SE VORTICES WAT EEN VIR EEN IN DIE UNIVERSE GEPLAAS IS OM AS DIE UNIVERSE SE SIEL IN DIE UNIVERSE SE RAAMWERK NOU DEUR DIE UNIVERSE GEKONDISIONEER TE WORD. DIE KONDISIONERING DEUR DIE UNIVERSE SE SEUN “GOD”ALOHYM (YAHSHUA) VAN DIE UNIVERSE, IS NOU VERBY EN DIE TYD VAN DIE COSMOS SPIEËLBEELD SOMETHINGNESS VAN DIE NOTHINGNESS SE BESTAAN, MOET NOU SELF DEUR DIE UNIVERSE VOLTOOIDE GEKONDISIONEER-DE MENS VOLTOOI WORD, DEUR SELF SY CONSCIOUSNESS DEUR DIE 7 X 7 STAPPE VAN DIE UNIVERSE TE NEEM. DUS, DIE CHRISTENDOM MOET NOU SELF DIE TORAH DOEN EN EER EN ONDERHOU OM DIE CONSCIOUSNESS TE BEREIK OM DIE WARE VADER NOU TE KAN ONTMOET. OM DUS TE VORDER VANAF DIE DRIE- LETTER GOD (DIE 72 DRIE LETTER NAME VAN DIE LIGKOLOMME VAN DIE UITTOG UIT DIE SEUN AANBIDDING NA DIE VIERLETTER NAAM VAN DIE VADER AANBIDDING. DIE UITTOG VANAF DIE CHRITENDOM JESUS SEUN AANBIDDING NA DIE WARE VADER AANBIDDING….

HOEKOM WORD DIE OPENBARING VAN DIE “SEUN” VOOR DIE OPENBARING VAN DIE “VADER” GEGEE?

DIE OPENBARING VAN DIE “SEUN” WORD EERSTE GEGEE OMDAT DIE “SEUN” DIE “OOG” IS. DIE “SEUN” IS DIE “LOGOS OOG OF LENS” WAT DIE UNIVERSE WAT DIE SPIEËLBEELD VAN DIE COSMOS IS, OPENBAAR. MAAR DIE COSMOS IS OOK ‘n SPIEËLBEELD. DIE COSMOS IS DIE SOMETHINGNESS SPIEËLBEELD VAN DIE NOTHINGNESS. SO DIE LOGOS OF OOG OF COSMIC CHRIST SEUN MOET EERSTE OPENBAAR WORD AS “LORD OF MIND” AAN DIE MIND VAN DIE MENS SODAT DIE LENS OF OOG BESKIKBAAR KAN WEES OM DAN AAN DIE MENS EERSTE DIE OOG TE KAN GEE OM DIE VADER COSMOS TE KAN SIEN EN DAN UIT DIE VADER COSMOS OOGPUNT DEUR DIE KETHER OOG OOK DIE NOTHINGNESS TE KAN “SIEN” MET DIE VADER COSMOS CONSCIOUSNESS… IS DIT NIE ‘n PRAGTIGE PRENT WAT DIE MENS MET SY GE-OPENDE OË NOU “SIEN” NIE.??? LAAT DIE OOG WAT KAN “SIEN”, SIEN…!!!

DAAROM IS DIE DOELWIT VAN DIE MENS DAN OOK OM OOK SELF ELKEEN ‘n “OOG” TE KAN WORD WAT DAN SELF ‘n UNIVERSE KAN ”SIEN” –  ELKE VORTICE WORD ‘n UNIVERSE. DUS IS ELKE VORTICE UNIEK MET SY UNIEKE UNIVERSE. DUS IS NIE TWEE VORTICES DIESELFDE NIE. DUS HET ELKE MENS SY EIE UNIEKE DNA. DUS IS NIE TWEE MENSE EERS DIESELFDE NIE. DUS IS DIT ‘n GROOT LEUEN LIEG DAT ONS ALMAL DIESELFDE IS. DIERE IS NIE DIESELFDE NIE, PLANTE IS NIE DIESELFDE NIE. GROND IS NIE DIESELFDE NIE. WATER IS NIE DIESELFDE NIE. SNEEU IS NIE DIESELFDE NIE. DIE UNIVERSES IS NIE DIESELFDE NIE…ENS.

EEN COSMOS IN DIE SOMETHINGNESS HET ONTELBARE UNIVERSES EN NIE TWEE IS DIESELFDE NIE EN DAAR IS ONTELBARE COSMOSSE IN DIE SOMETHINGNESS. VERMENGING EN VERBASTERERING VAN DIE HEILIGE UNIEKE, IS ONTOELAATBAAR. NET SO IS EEN BASTER CHOCOLATE NASIE MENS OP DIE UNIEKE PLANEET ONTOELAATBAAR. DIE UNIEKE UNIVERSE EN UNIEKE COSMOS SAL DIT NIE TOELAAT NIE! DIE UNIEKE PLANEET SAL DIE VERBASTERING, SOOS TALLE KERE IN DIE VERLEDE UITWIS…

DAAROM IS DIE DOELWIT VAN DIE MENS DAN OOK OM OOK SELF ELKEEN ‘n “OOG” TE KAN WORD WAT DAN SELF ‘n UNIVERSE KAN “SIEN” –  ELKE VORTICE WORD ‘n UNIVERSE. DUS IS ELKE VORTICE UNIEK MET SY UNIEKE UNIVERSE. DUS IS NIE TWEE VORTICES DIESELFDE NIE. DUS HET ELKE MENS SY EIE UNIEKE DNA. DUS IS NIE TWEE MENSE EERS DIESELFDE NIE. DUS IS DIT ‘n GROOT LEUEN LIEG DAT ONS ALMAL DIESELFDE IS. DIERE IS NIE DIESELFDE NIE, PLANTE IS NIE DIESELFDE NIE. GROND IS NIE DIESELFDE NIE. WATER IS NIE DIESELFDE NIE. SNEEU IS NIE DIESELFDE NIE. DIE UNIVERSES IS NIE DIESELFDE NIE…

EEN COSMOS IN DIE SOMETHINGNESS HET ONTELBARE UNIVERSES EN NIE TWEE IS DIESELFDE NIE EN DAAR IS ONTELBARE COSMOSSE IN DIE SOMETHINGNESS. VERMENGING EN VERBASTERERING VAN DIE HEILIGE UNIEKE, IS ONTOELAATBAAR. NET SO IS EEN BASTER CHOCOLATE NASIE MENS OP DIE UNIEKE PLANEET ONTOELAATBAAR. DIE UNIEKE UNIVERSE EN UNIEKE COSMOS SAL DIT NIE TOELAAT NIE. DIE UNIEKE PLANEET SAL DIE VERBASTERING, SOOS TALLE KERE IN DIE VERLEDE UITWIS…

DIE FISIESE TWEE OË VAN DIE FISIESE LIGGAAM IN DIE FISIESE RAAMWERK VAN DIE UNIVERSE IS AAN DIE FISIESE BREIN VERBIND EN SIEN DUS DIE FISIESE DEEL VAN DIE “LORD OF MIND” SE FISIESE DENKE. DAAROM SIEN DIE CHRISTENDOM DIE FISIESE JESUS OP DIE FISIESE “KRUIS” EN FISIESE LIGGAAM REDDING. MAAR NOU KOM DIE GROOT PROBLEEM:- DIE SIEN VAN DIE COSMOS CONSCIOUSNESS VAN DIE VADER WORD SLEGS DEUR DIE DERDE OOG GESIEN. OM DIE CONSCIOUSNESS OOG OOP TE MAAK MOET DIE TORAH GEVOLG WORD. SONDER DIE VOLG EN DOEN VAN DIE TORAH SAL DIE DERDE OOG NIE OOPGAAN NIE. DIE CHRISTENDOM MET HULLE TWEE OË SIEN MOET TERUGKEER TORAH TOE OM MET HULLE EEN OOG OOK TE MAG SIEN…

images (4)DIE DERDE OOG, DUS DIE (1) OOG VAN DIE LORD OF MIND + (2) OOG VAN LORD OF FORM + (3) OOG VAN THE LORD OF FLAME GEE DIE DRIE OË OF DERDE OOG, DUS DIE DRIE OË SAAM SIEN NOU DIE VADER COSMOS. DUS DIE MIND + BODY + SPIRIT (FLAME) (SHEKINAH) SAAM GEE DIE DRIE OF DERDE OOG WAT SAAM NOU DIE VADER COSMOS KAN SIEN DUS DIE:- (3-IN-1=4) EN 4 IS (VIER LETTER NAAM) (YUD HEI VAV HEI) VAN VADER COSMOS. OP SHAVUOT OF DAG 7X7=49-in-1=50 OF YOBEL KOM DIE DRIE BYMEKAAR:- MIND + BODY + FLAME. EN DIE GEVOLG IS??? DIE DRIE IN EEN SAAM SIEN DIE VIER (TETRAGRAM-MATON). DIE VADER COSMOS. AL SEWE UNIVERSE VLAKKE CONSCIOUSNESS IS ONTVANG… DIE DERDE OOG IS OOP. DIE SEWE VLAKKE CONSCIOUSNESS OOG IS OOP – NOU OP DIE FEES VAN WEKE HEILIGE JAAR SHABAT.

DIE HOU EN GEDENK VAN DIE JAAR SHABATTE VAN DIE TORAH MAAK DAT DIE DERDE OOG, DIE CONSIOUSNESS OOG WAT DIE VADER COSMOS KAN SIEN. DIE SEUN UNIVERSE TWEE FISIESE OË SIEN DIE FISIESE TORAH 22 LETTERS VAN DIE TOTALE TORAH. MAAR NOU SAAM MET DIE DERDE OOG WAT OOK DIE VERSKUILDE VAN DIE 22 LETTERS VAN DIE TORAH KAN SIEN, VIND DIE MENS DIE CONSCIOUSNESS VAN DIE ALLERHEILIGE NAAM NAAMLIK:- imagesATAHATAH (DIE ALEPH TOT TAV MET HEI (5 SIELE) BEMEESTER, NAAM. DIE NAAM WAT OOK DIE VERSKUILDE GEHEIM VAN DIE HEILIGE NAAM (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) KAN BEMEESTER, ASOOK AL DIE ANDER HEILIGE KRAGTIGE NAME SE GEHEIME KAN BEMEESTER. SO KAN DIE NET TWEE OË VAN DIE FISIESE LIGGAAM SE MIND ALLEEN SE GOD VAN DIE VERMENGING HOERKERK EN SY DOGTERS ONTMASKER WORD MET SY VALS 25 DESEMBER JESUS VERLEIDING…

O BOERVOLK DOEN DIE TORAH SODAT JULLE DERDE OOG KAN OOPGAAN… EN JULLE KAN SIEN WAT BENJAMIN DIE WOLF SE BUIT VIR JULLE BRING IN DIE TYD VAN VERDRUKKING WAT VIR JULLE VOORLÊ… KEER TERUG NA DIE SUIWER SEËNDEEL VAN DIE TORAH – DEUT. 28…

72

WAT IS DIE BEGRIP: CONSCIOUSNESS?

OM DIE BEGRIP CONSCIOUSNESS BETER TE KAN BEMEESTER MOET DIE VOLGENDE GEDEELTE IN THE COSMIC DOCTRINE by Dion Fortune BESTUDEER WORD:

AT THAT POINT IT IS AS THOUGH THE OUTER DEVELOPMENT OF THE DIVINE SPARK DROPS AWAY FROM IT AND IT BECOMES AGAIN PURELY A SEED ATOM (UIT DIE BYBEL:- INDIEN JULLE NIE WEER SOOS KINDERTJIES WORD NIE…) TO WHICH THE INDIVIDUALITY THENCE FORWARD OWES ITS ALLEGIANCE. THUS AT THAT STAGE THE DIVINE SPARK, BEING FREED FROM THE LIMITING INFLUENCES OF SOLAR EVOLUTION GIVES RISE TO THAT STATE OF PERFECT FREEDOM WITHIN THE INDIVIDUALITY, THE STATE OF SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE – THUS CONSCIOUSNESS!!!  DAAR IS DIE GROOT GEHEIM BEKEND GEMAAK. DIE GROOT GEHEIM VAN WAT “CONSCIOUSNESS” BETEKEN. DIE DRIE SEPHIROT:- KETHER, CHOKMAH, BINAH IS DIESELFDE AS DIE DRIE AKTIWITEITE :- MOVEMENT, LIGHT, SOUND VAN DIE SOMETHINGNESS COSMOS. DIE DRIE IS OOK DIESELFDE AS DIE DRIEHOEK DRIE SYE BASIESE SIMPLISTIESE STRUKTUUR VAN VLAK EEN SE STRUKTUUR. DUS DIE “SEED ATOM” (DIE BABA OF KIND) NET SOOS DIE QABALAH BOOM SE DIVINE DRIE SEPHIROT BO IN DIE BOOM. ONDER IN DIE QABALAH BOOM IS DAAR DIE

KOM DAT DAAR DIE TIEN SYE STRUKTUUR DIE TIENDE SEPHIROT OF DIE GREAT ENTITY WAT UIT DIE TIEN SYE STRUKTUUR KOM. MEER SO DIE VERSKIL TUSSEN DIE LOGOS OF GREAT ENTITY OF CHRIST,VAN DIE UNIVERSE EN DIE COSMIC SEED ATOM VAN DIE COSMOS  AGTERGROND IS DIE DRIE SYE ‘SIMPLE’ STRUKTUUR EN DIE TIEN SYE COMPLEKS STRUKTUUR…

THE COSMIC DOCTRINE:- CERTAIN OF THE ATOMS “BROUGHT OVER” FROM THE COSMOS TO THE UNIVERSE BY THE WORK OF THE GREAT ENTITY BECAME THE TRAVELLING ATOMS OF THE UNIVERSE. THEY ARE NOT AS COMPLEX AS THE GREAT ENTITY BUT ARE TOO COMPLEX TO SETTLE DOWN UPON A PLANE OF MANIFESTATION AND THEY RETURN TO THE CENTER. THESE ATOMS BROUGHT OVER BY THE GREAT ENTITY, WHICH BECOME THE DIVINE SPARKS ARE THOSE WHICH IN THEIR JOURNEY TO THE CENTER HAVE THEIR TRACKS IN SPACE IMPRESSED WITH THE LOGOIDAL IMAGE AND INFLUENCE. THEREAFTER THESE DIVINE SPARKS BECAME CONDITIONED BY THE LOGOIDAL CONSCIOUSNESS (SEUN CONSCIOUSNESS) UNTIL THE CYCLE IS COMPLETED AND THEY BECAME FREED FROM THIS INFLUENCE (DIE SEUN INVLOED) AND RETURN TO THEIR ORIGINAL NUCLEUS OF BEING A SEED ATOM (TERUG NA DIE VADER).

DIE HOU EN DOEN VAN DIE TORAH

HOEKOM MOET DIE TORAH NOU FISIES GEDOEN WORD OP DIE PRESIESE AANGEDUIDE TYE?. COSMIC DOCTRINE:- ABSTRACT MOVEMENT GIVES RISE TO FORCES IN THE COSMOS. FORMS GIVE RISE TO ABSTRACT MOVEMENT IN A UNIVERSE. SO MET ANDER WOORDE \:- DIE FISIESE HANDING VAN DIE LIGGAAMSVORM IN DIE UNIVERSE, DUS DIE LIGGAAM SE HANDELING EN BEWEGING DEUR DIE TORAH FISIES TE DOEN, NAAMLIK DIE REGTE HEILIGE DAG SHABAT TE DOEN, DIE JAAR SHABATTE OF FEESTYE TE DOEN, PESACH EN SHAVUOT EN SUKOT HUTTEFEES, SKEP KRAGTE IN DIE COSMOS. THESE POWERS ARE THE LORDS, THE PRINCIPALITIES, REGENTS OF WHOM YOU HAVE HEARD... DIE ENORME GROOT WAARHEID VAN DIE  BEGRIP DAT DIE MENSLIKE LIGGAAM AS VORM IN DIE UNIVERSE SE HANDELING NOU HIERDIE GROOT KRAGTE IN DIE COSMOS SKEP, MOET DIE MENS LAAT BESEF DAT HY DIE REGTE HANDELING MOET DOEN OM DIE REGTE KRAGTE TE SKEP… BYBEL TORAH:- JY MAG GEEN ANDER GODE VOOR MY AANGESIG BRING NIE…JY MAG GEEN ANDER GODE SKEP NIE… NIE DIE KERSFEES GOD NIE… HOU EN DOEN DIE TORAH, O BOERVOLK…

SIEN NOU DIE TWEE BENADERINGS:- DIE YAHSHUA BENADERING EN DIE YOCHANAN BENADERING. DIE TWEE HALWE ONGESUURDE PESACH BRODE BENADERING…

THERE ARE THEREFORE TWO WAYS OF CONSIDERING THE DIVINE SPARKS. YOU MAY LOOK AT IT FROM THE POINT OF VIEW OF THE COSMOS OR THE POINT OF VIEW OF SOLAR LOGOS EVOLUTION:- BUT IN REALITY THE DIVINE SPARK IS ONE THING HAVING ITS ORIGIN IN THE UN-MANIFEST FROM WHICH IT DERIVES ITS EXISTANCE AND ENERGY. (EEN ONGESUURDE PESACH BROOD WAT IN TWEE GEDEEL IS) SO NOU SLUIT ONS WEER AAN BY DIE EERSTE PARAGRAAF WAT VERDUIDELIK HOE NA DIE 7 X 7 = 49-IN-1 = 50 YOBEL AFTEL VAN DIE OMER TUSSEN PESACH EN SHAVUOT DIE “CONSCIOUSNESS” VRYHEID BEREIK WORD… THUS AT THAT STAGE (YOBEL OP SHAVUOT) THE DIVINE SPARK, BEING FREED FROM THE LIMITING INFLUENCES OF SOLAR EVOLUTION, GIVES RISE TO THAT STATE OF PERFECT FREEDOM WITHIN THE INDIVIDUALITY, THE STATE OF SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE… CONSCIOUSNESS!!! WONDERLIK!! DIE DOEN EN HOU EN EER VAN DIE SEËNDEEL VAN DIE HEILIGE TORAH…

NOG ‘n BENADERING OM DIE GROOT GEHEIM TE BEMEESTER:-

FORMS IN THE UNIVERSE GIVE RISE TO ABSTRACT MOVEMENT AND ABSTRACT MOVEMENT GIVES RISE TO POWERS IN THE COSMOS. ONS HET DUS:- FORM en ABSTRACT MOVEMENT en POWERS. ASOOK DIE:- UNIVERSE OOK BEKEND AS “SON UNIVERSE” EN DIE COSMOS OOK BEKEND AS FATHER COSMOS. IN DIE SON UNIVERSE VIND ONS DIE MIDDELSTE MASTER of ADONY (ALEPH DALET NUN YUD) PLANE. IN DIE COSMOS VIND ONS DIE WARE POWER WAT AS YHVH (YUD HEI VAV HEI) BESKRYF WORD. SO WAT GEBEUR WANNEER:- ABSTRACT MOVEMENT GIVES RISE TO FORCE IN THE COSMOS. FORMS IN THE UNIVERSE GIVE RISE TO ABSTRACT MOVEMENT. LET NOU MOOI OP NA DIE GROOT GEHEIM:- ABSTRACT MOVEMENT IS DIE KOPPELINGS FAKTOR TUSSEN DIE UNIVERSE EN DIE COSMOS. DUS TUSSEN DIE VORM IN DIE UNIVERSE EN DIE POWER IN DIE COSMOS. TUSSEN DIE SEUN UNIVERSE  EN DIE VADER COSMOS. TUSSEN DIE SEUN UNIVERSE SE MASTER OF (ADONY) IN DIE MASTER VLAK EN DIE (YUD HEI VAV HEI) VADER IN DIE VADER COSMOS. SO WAT IS DIE “ABSTRACT MOVEMENT” DAN NOU WAT DIE SEUN VAN DIE UNIVERSE NAAMLIK ; ADONY (ALEPH DALET NUN YUD) NOU “EEN”(ECHAD) MAAK MET DIE VADER VAN DIE COSMOS NAAMLIK (YUD HEI VAV HEI)?

NET SOOS WAT DIE MENS SY TWEE HANDE “EEN” MAAK DEUR SY TWEE HANDE SE VINGERS ALTERNATIEWELIK IN MEKAAR TE STEEK WANNEER HY IEMAND OOR DIE MUUR WIL HELP KLIM, DEUR HOM MET DIE TWEE HANDE MET DIE VINGERS SO INMEKAAR EEN TE MAAK SODAT HY IN DIE TWEE-IN-EEN HANDE KAN TRAP; NET SO WORD DIE SEUN (ALEPH DALET NUN YUD) NOU “EEN” GEMAAK MET DIE VADER (YUD HEI VAV HEI). DUS EEN VINGER VAN DIE EEN HAND EN EEN VINGER VAN DIE ANDER HAND VIR AL VIER VINGERS. DUS EEN LETTER VAN DIE VADER COSMOS (YUD) EN EEN LETTER VAN DIE SEUN UNIVERSE (ALEPH) DAN WEER VADER COSMOS LETTER (HEI) EN DAN WEER SEUN UNIVERSE LETTER (DALET) ENS.

DUS VADER COSMOS (YUD HEI VAV HEI) EN SEUN UNIVERSE (ALEPH DALET NUN YUD) WORD NOU maxresdefault              (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD) DIE 8 LETTERS ABSTRACT MOVEMENT.      ‘n DWARS GEDRAAIDE 8 GEE DIE ONEINDIGE BEWEGING TUSSEN DIE TWEE NAAMLIK VADER COSMOS EN SEUN UNIVERSE. MAAR DIE NAAM VAN 8 OF ABSTRACT MOVEMENT GEE NOU DIE VOLGENDE:-

(1) BEGIN EN EINDE (YUD-YUD).

(2) DIE EWIGE (NUN) = 50 = YOBEL.

(3) DIE EWIGE (DALET) = 4 = TETRAGRAM-MATON) (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) EN DAN DIE NUWE:-     (ALEPH HEI VAV HEI) VADER COSMOS NAAM WAT NOU DIE VADER COSMOS EN DIE SEUN UNIVERSE KOPPEL. DIE VADER COSMOS (ALEPH HEI) KAN NOU DIREK MET DIE  SEUN UNIVERSE KOMMUNIKEER!! WONDERLIK!! GEEN UNIVERSE KONDISIONERING MEER NODIG NIE. GEEN MIDDELAAR MEER NODIG NIE. MAN IN UNIVERSE HET NOU SELF MASTER (ADONY) GEWORD EN HET “EEN” GEWORD MET (YUD HEI VAV HEI) DEUR DIE “ABSTRACT MOVEMENT. EN DUS HOMSELF OMGEBOU IN DIE (ALEPH HEI VAV HEI) WAT MET (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) KOMMUNIKEER SONDER DAT ENIGE UNIVERSE SEUN MIDDELAAR MEER NODIG IS.

SO DIE CHRISTENDOM SE VALS JESUS UNIVERSE SEUN VAN DIE VALS 25 DESEMBER GOD SKEPPINGS PROSES IN DIE COSMOS, (VALS GOD WAT VOOR DIE WARE GOD SE AANGESIG GEBRING WORD MET DIE VALS KERSFEES HOU). SO MET DIE HEILIGE TORAH SE SUKOT HUTTEFEES SE BAIE GROOT HEILIGE SHABAT DAG NAAMLIK YOM KIPPUR SE ATONE-MENT (VEROOTMOEDIGING) EN AT- ONEMENT (EENWORDING), DIE 12-IN-1=13 ECHAD + 12+12+12=36-in-1=37 YECHIDAH GEE 13+37=50= YOBEL = CONSCIOUSNESS = DIE EWIGE… HOU EN DOEN DIE HEILIGE TORAH BOERVOLK SODAT JY DIE EWIGE CONSCIOUSNESS KAN OPBOU…

73

THE STATE OF TIME-LESS AND SPACE-LESS EXISTENCE = CONSCIOUSNESS…

SO WAT IS DIE GROOT GEHEIM VAN DIE DOEN VAN DIE TORAH?? DIE DOEN VAN DIE TORAH IS DIE “ABSTRACT MOVEMENT” WAT DIE COSMOS: VADER “EN DIE UNIVERSE “SEUN” NOU “EEN” MAAK. MAAR DIE “EEN” MAAK SKEP DIE NUWE “ALEPH HEI VAV HEI” WAT DIE “CONSCIOUSNESS” HET WAT NOU: “CONSCIOUSNESS”  =  “THE STATE OF TIME-LESS AND SPACE-LESS EXISTENCE” IS. SO DIE”DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH =  “ABSTRACT MOVEMENT” = “CONSCIOUSNESS” = “STATE OF TIME-LESS AND SPACE-LESS EXISTENCE” = “EWIGE BESTAAN” IN WATTER LEWENSVORM OOKAL. DAAR WAAR DIE “SPACE-LESS AND TIME-LESS EXISTENCE” – CONSCIOUSNESS BENODIG WORD… IN DIE EWIGE “IN-FINITY” LEWENS-GROEI EWOLUSIE. (SODAT JULLE LEWE IN OORVLOED MAG KRY) – EWIGE GROTER EN MEER CONSCIOUSNESS GROEI. DUS EWIGE GROEI VAN “STATELESS AND TIMELESS EXISTENCE” AS: (ALEPH HEI VAV HEI) “EEN” MET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WAAR DIE (ALEPH HEI VAV HEI) DIE RESULTAAT  IS VAN DIE EWIGE DWARS 8 KOPPELING VAN DIE 8 LETTERS ABSTRACT MOVEMENT (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD) IS.

DAAR IS NOU DIE GROOT GEHEIM VERSKUIL:- LET NOU MOOI OP – DIE TWEE NAME (YUD HEI VAV HEI) IN DIE VADER COSMOS EN DIE (ALEPH DALET NUN YUD) IN DIE SEUN UNIVERSE, VERDWYN NOU MET DIE ”EEN” WORD PROSES OP DIE ALLERHEILIGE JAAR SHABAT VAN YOM KIPPUR.  OP DIE ‘AT- ONEMENT’ DAG WORD DIE NAME:- (YUD HEI VAV HEI) EN (ALEPH DALET NUN YUD) NOU DIE 8 LETTERS NAAM – (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD) WAARUIT DIE NUWE NAME GEBORE WORD. DIE NUWE NAAM:-  (ALEPH HEI VAV HEI) EN DIE NUWE NAAM ALEPH HEI YUD HEIbv11726

DUS IN DIE PLEK VAN DIE OU NAAM: – (ADONY) (ALEPH DALET NUN YUD) KOM DIE NUWE NAAM: – (ALEPH HEI VAV HEI) EN IN DIE PLEK VAN DIE OU NAAM :- (YUD HEI VAV HEI) KOM DIE NUWE NAAM: – (ALEPH HEI YUD HEI). LET NOU MOOI OP NA DIE VOLGENDE GEHEIM:- ALBY DIE TWEE NAME BEGIN MET: – (ALEPH HEI) DUS DIE (ALEPH SKEPPING + DIE (HEI) GEMEENSKAPLIKE FAKTOR WAT VIR ABRA-HEI-AM EN SARA- HEI GEGEE IS. LET OOK MOOI OP DAT ALBY DIE NUWE NAME SE LAASTE HELFTES OOK DIE GEMEENSKAPLIKE  (HEI) BEVAT. DIE EEN NUWE NAAM (ALEPH HEI VAV HEI) BEVAT DIE (VAV) EN DIE ANDER NAAM (ALEPH HEI YUD HEI) BEVAT DIE (YUD). SO DIE EWIGE OF “CONSCIOUSNESS” LETTERS: – ALEPH EN HEI EN YUD EN VAV IS IN DIE NUWE TWEE NAME DIE: “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” NAME. VAN DIE YOM KIPPUR EENHEID…

DAAR IS OP YOM KIPPUR OOK NOG DIE LETTERS WAT OORBLY AS DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” LETTERS – DUS NOG “ABSTRACT MOVEMENT” LETTERS.  HULLE IS DIE TWEE (YUDs) EN DIE (DALET) DUS DIE “DAVID” (DALET VAV DALET) DIE EWIGE  (DALET 4) ERETS “AARDE” indexdavid(MALKUT+YESOD+HOD+NETZACH) ONDER EN DIE EWIGE (DALET 4) “HEMELE” (DAAT+ BINAH + CHOKMAH + KETHER) BO IN DIE BOOM VAN DIE LEWE.  DAN IS DAAR NOG DIE LETTER (NUN) DIE EWIGE “CONSCIOUSNESS” LETTER VAN DIE EWIGE NUN = 50- = YOBEL, DUS VRYHEID IN DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” DIE “CONSCIOUSNESS” EXISTENCE.

DAAR IS DUS MAAR NET GEEN ANDER PAD AS DIE HEILIGE TORAH ROETE WAT VIR DIE NAGESLAG VAN ABRA-HEI-AM EN SARA-HEI GEGEE IS NIE. DIE TORAH IS SLEGS VAN TOEPASSING OP DIE HEILIGE  (HEI) GENE NAGESLAG. HULLE IS DIE REDDING VIR DIE 72 ANDER NASIES VAN DIE 72 ANDER DRIE LETTER NAME. HULLE BRING DIE EERSTE 7 DAE VAN DIE SUKOT HUTTEFEES DIE OFFERS AS DIE REDDING VIR DIE 72 ANDER NASIES WAT NIE DIE (HEI) ONTVANG HET NIE EN NIE DIE WARE TORAH KAN BEMEESTER NIE. SOLANK DIE 72 ANDER NASIES NOU NET NIE HULLE REDDERS UITWIS NIE, SAL HULLE OOK GERED WORD SOOS DIE SUKOT HUTTEFEES SE ETROG HANDELING DEUR DIE HEILIGE REDDERS AANTOON. DIE 72 ANDER NASIES MOET NOU NET NIE HULLE MASHIACH  VOLK DOODMAAK SOOS WAT HULLE DIE WARE MASH IACH DOODGEMAAK HET NIE. EN DAN DIE WARE MASHIACH MET HULLE SELFGESKEPTE VALS 25 DESEMBER JESUS REDDER VERVANG NIE. DIE WARE REDDER VOLK MET HULLE DOOIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE GRUWELIKE KERSFEES VERVANG NIE. DIE WARE SUKOT HUTTEFEES MET DIE GRUWELIKE KERSFEES VERVANG NIE. DIE 72 ANDER NASIES SE REDDING IS NIE DIE GRUWELIKE KERSFEES NIE, MAAR DIE HEILIGE TORAH SE HEILIGE SUKOT HUTTEFEES…

BOERVOLK KEER TERUG NA DIE DOEN (ABSTRACT MOVEMENT) VAN DIE TORAH SOOS IN DEUT 28 BESKRYF WORD.  DIE SEËNDEEL VAN DIE KONTRAK MET DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS).

DIE WARE EN VALS GENADE

DIE WARE GENADE IS DIE GENADE BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH.  DUS DIE HEILIGE ABSTRACT MOVEMENT VAN DIE CONSCIOUSNESS WAT TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE IS. BINNE DIE GROOTWORD PROSES, DIE GROEI EN LEER PROSES. BINNE DIE DOEN VAN DIE TORAH, IS DAAR GENADE INDIEN EEN STRUIKEL EN VAL IN DIE GROEI EN LEER PROSES BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH. DIT IS DUS ‘n HEELTEMAL ANDER GENADE AS DIE VALS GENADE ALLEEN SONDER DIE TORAH VAN DIE VALS 25 DESEMBER SELFGESKEPTE JESUS GOD. DIE NET GENADE SONDER DIE TORAH KENNIS IS GENOEG, IS ‘N GROOT LEUEN. MAAR SONDER DIE “HEILIGE TORAH SE DOEN” DUS DIE “ABSTRACT MOVEMENT” GEBEUR DAAR NIKS NIE. VIND DAAR GEEN LEWENSGROEI PLAAS NIE.

DIE BYBEL OF TORAH SE BESKRYWING VAN: – DAN SAL JULLE MY NIE MEER “ADONY” NOEM NIE, MAAR JULLE SAL MY “ISHI” NOEM “MY BEMINDE”… DIE HUWELIK EENHEID VIND NIE WERKLIK PLAAS NIE.   DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” VIND NIE PLAAS NIE. DIE WARE HEILIGE TORAH SE KONTRAK TUSSEN SKEPPING EN SKEPPER VIND NIE PLAAS NIE. DIE KONTRAK WORD NIE ONDERTEKEN MET DIE BESNYDENIS VERBOND NIE. SO DIE KONTRAK VAN DEUT. 28 SE SEËNDEEL EN STRAFDEEL VAN DIE TORAH BESTAAN NIE. DAAR BESTAAN GEEN GENADE BUITE DIE HEILIGE KONTRAK VAN DIE HEILIGE TORAH NIE. SO WANNEER DIE SKEPPING DIE HEILIGE TORAH SE SEËNDEEL DOEN SAL HULLE GESEËND WEES, EN WANNEER HULLE DIE STRAFDEEL DOEN, SAL HULLE GESTRAF WORD SONDER ENIGE GENADE. DAAR BESTAAN GEEN GENADE VIR DIE WAT TEEN DIE RUACH HA KOIDESH OORTREE NIE.

DIE HEILIGE VADER IS DIE HEILIGE RUACH, DIE RUACH HA KOIDESH, DIE VOLLEDIGE CONSCIOUS CONSCIOUSNESS, DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE. DAAROM MOET DIE MENS, OM DIE HEILIGE VADER VOLLEDIG TE LEER KEN, OOK “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” WORD, OOK VOLLEDIGE CONSCIOUSNESS WORD, OOK VOLLEDIGE TORAH WORD IN DIE FISIESE VORM SE TORAH DOEN IN DIE UNIVERSE, DIE ABSTRACT MOVEMENT, WAT DIE POWER IN DIE COSMOS SKEP. HIERDIE WAARHEID HET DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS MASHIACH ONS SY YISRAEL MASHIACH VIR DIE 72 ANDER NASIES, KOM TOON, SODAT ONS MET DIE SUKOT HUTTEFEES SE EERSTE 7 DAE DIE MASHIACH TAAK KAN VERRIG…

SO DIE SLEGS UIT GENADE BUITE DIE TORAH, IS ‘n BAIE GROOT LIEGSTORIE VAN DIE VALS JESUS VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS…  DIE WARE BOERVOLK MOET TERUGKEER NA DIE DOEN VAN DIE SEËNDEEL VAN DIE KONTRAK SOOS WAT DEUT. 28 SO MOOI BESKRYF…  SONDER OM EERS DIT TE DOEN SAL DAAR GEEN GENADE UITGESTORT WORD NIE, AL WORD DAAR DAG EN NAG GEBID… DIT IS ALLES TEVERGEEFS.

74

DIE KONTRAK ONDERTEKENING

DIE EERSTE HANDELING WAT DIE AFGEDWAALDE ONBESNYDE NASATE VAN ABRA-HEI-AM DIE STAMVADER MOET DOEN IS OM TERUG TE KEER NA DIE KONTRAK EN DIE KONTRAK TE ONDERTEKEN. DUS DIE BESNYDENIS TE DOEN. VOORDAT DIE MASH IACH VOLK YISRAEL DIE BELOOFDE LAND KANAAN KON INGAAN MOES AL DIE MANS EERS DIE KONTRAK TEKEN…MOES AL DIE MANS HULLE EERS LAAT BESNY. DIE MAN IS DIE HOOF VAN SY HUIS DUS VROU EN KINDERS. DIE MAN TEKEN DIE KONTRAK NAMENS SY HUISGESIN. NAMENS SY HUIS. (KIES JULLE OM JULLE GODE TE DIEN, MAAR EK EN MY HUIS, ONS SAL DIE WARE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” =  CONSCIOUSNESS VADER DIEN DEUR SY TORAH TE DOEN).

DAARNA NOG VOORDAT DIE MASHIACH VOLK DIE 7 PLANES OF MAGTIGE NASIE INNEEM, MOET HULLE EERS AS BESNYDE MANS DIE PESACH EN ONGESUURDE PESACH BRODE EET. (GEEN ONBESNYDE MAG DIE PESACH  ONGESUURDE BRODE EET NIE) DUS GEEN HUIS WAT NIE DIE TORAH  KONTRAK ONDERTEKEN HET NIE MAG DIE TORAH DOEN NIE. HIERDIE IS ‘n BAIE GROOT GEHEIM. SONDER DIE BESNYDENIS VERBOND SAL NIEMAND IN DIE GEHEIME VAN DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH, DIE ABSTRACT MOVEMENT WAT DIE CONSCIOUSNESS, DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” BRING, TOEGELAAT WORD NIE. DUS NIE DIE VADER WAT “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” IS LEER KEN NIE. DAAROM MAAK DIE ONBESNYDE CHRISTENDOM NOU DIE DIE VORM SEUN HULLE VORM GOD MET HULLE VORM GODSDIENS DEUR HULLE SELFGESKEPTE VORM JESUS SE VORM GEBOORTE JAARLIKS MET KERSFEES OOR EN OOR TE LAAT VORM AANNEEM. HULLE HET GEEN BEGRIP DAT DIE VADER RUACH IS NIE EN DAT DAAR GEEN VERGIFFENIS VAN SONDE TEEN DIE RUACH VADER IS NIE. GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE VERWERPING VAN DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH NIE…

BOERVOLK KEER TERUG… TEKEN DIE TORAH KONTRAK MET JUL BESNYDENIS VERBOND. EET DAN DIE PESACH EN ONGESUURDE BRODE. TEL DAN DIE 7X7 SHABATTE TOT SHAVUOT.  DOEN DAN DIE ROSH HASHANAH EN YOM KIPPUR EN SUKOT. EER JULLE GELOFTES. EER DIE WARE OORSPRONKLIKE – NIE VERTAALDE HEILIGE NAME. DOEN DIE VERORDENINGE, GEBOOIE EN INSETTINGE… DAN SAL DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH OP JUL VAN TOEPASSING WEES. DOEN BOGENOEMDE GOU WANT JULLE TYD IS MIN…

DIE GEHEIM VAN DIE VRAAG: – IS DIE “HEMEL” BO IN DIE “HEMEL” OF ONDER OP DIE AARDE

GAAN DIE WAT GERED IS NOU WEGGERAAP WORD EN OPVAAR SAAM MET HULLE JESUS BO NA DIE “HEMEL” TOE? OF GAAN DIE WAT GERED IS NOU DEEL VAN DIE KONINGKRYK OP DIE AARDE VAN DIE JESUS WAT KONING OP DIE AARDE GAAN WEES?? SO DIE VRAAG IS: – IS DIE HEMEL NOU IN DIE HEMEL BY LIEWE JESUS? OF IS DIE HEMEL NOU OP AARDE MET LIEWE JESUS AS KONING? HIERDIE IS DIE VRAE WAT DIE CHRISTENDOM VAN DIE 25 DESEMBER LIEWE JESUS NOU MEE WORSTEL.

SO WAT VERKONDIG DIE PRIESTERS VAN DIE KERSFEES NOU VIR DIE BOERVOLK IN DIE TYD VAN VERVAL EN VERNIETIGING VAN DIE TOTALE BLANKE BESKAWING? DIE VERVAL VAN HULLE PROMOVERING VIR DIE “JA” STEM VANAF HULLE PREEKSTOELE? WANNEER DIE BAALPRIESTERS NOU OOK WEGHARDLOOP VIR DIE MOORD EN DOODSLAG, WAT VERKONDIG HULLE NOU? VERKONDIG HULLE DAT JULLE MAAR NET MOET GLO EN BID? DAT DIE KERSFEES 25 DESEMBER LIEWE JESUS SAL HELP.

WAT GAAN HY DOEN? JULLE WEGRAAP NA SY HEMEL IN DIE HEMEL TOE? OF NA SY KONINGKRYK OP AARDE SE HEMEL TOE? WAT GAAN WORD VAN AL DIE BARBARE WAT MOOR EN VERKRAG EN DOODSLAAN? KOM NOU BOERVOLK SKRIK WAKKER!  KEER TERUG NA DIE  HEILIGE TORAH SE DOEN TOE. KEER TERUG NA DIE HELIGE VAN ABR-HEI-AM en YITZACK en YAHKOB TOE. BEKOM DIE “CONSCIOUSNESS” VAN DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” HEILIGE. DEUR DIE HEILIGE TORAH TE DOEN, DIE “ABSTRACT MOVEMENT” TE DOEN TERWYL JULLE DIE VORM LIGGAME HET OM DIE HEILIGE TORAH, DIE “ABSTRACT MOVEMENT” MEE TE KAN DOEN, SODAT JULLE DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH IN DEUT 28 KAN AKTIVEER WAT JULLE ENIGSTE REDDING IS.

HOEKOM IS DIE “CONSCIOUSNESS” VAN DIE TORAH DIE ENIGSTE REDDING?

DIE TOELAAT TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN YAHCANAN 22:14 DIE ENIGSTE REDDING?  DIE “EEN” WORD MET DIE ”CONSCIOUSNESS” DUS DIE ”TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” VADER OM DIE VOLGENDE TE KAN BEMEESTER:-

IN DIE BOOM IS DAAR DIE “KETHER” EN DIE “DAAT” EN DIE “MALKUT”. DAAR IS DIE STELLING:- KETHER VAN DIE BOOM ONDERKANT IS DIE MALKUT VAN DIE BOOM BOKANT. EN OOK: – MALKUT VAN DIE BOOM BOKANT KAN OOK KETHER VAN DIE BOOM ONDERKANT WEES. BEMEESTER DIE BEGRIPPE BAIE DEEGLIK.

HOEKOM IS DIE “CONSCIOUSNESS” VAN DIE TORAH DIE ENIGSTE REDDING?? DIE TOELAAT TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN YAHCANAN 22:14 DIE ENIGSTE REDDING?  DIE “EEN” WORD MET DIE ”CONSCIOUSNESS” DUS DIE ”TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” VADER OM DIE VOLGENDE TE KAN BEMEESTER:- IN DIE BOOM IS DAAR DIE “KETHER” EN DIE “DAAT” EN DIE “MALKUT”. DAAR IS DIE STELLING:- KETHER VAN DIE BOOM ONDERKANT IS DIE MALKUT VAN DIE BOOM BOKANT. EN OOK: – MALKUT VAN DIE BOOM BOKANT KAN OOK KETHER VAN DIE BOOM ONDERKANT WEES. BEMEESTER DIE BEGRIPPE BAIE DEEGLIK.

DIE EERSTE STELLING: – KETHER WORD MALKUT IN DIE BOOM AAN DIE BOKANT, IS DUS ‘n OP-BEWEEG, VERBETERING, GROEI. ‘n HEILIGE OPBOU VAN DIE VORIGE BESTAAN, ‘n ”NEE” STEM VIR DIE BARBAARSE  AFWAARTSE VERNIETIGING. MAAR DIE TWEEDE STELLING:- MALKUT WORD KETHER VAN DIE BOOM AAN DIE ONDERKANT, IS ‘n AF BEWEEG, ‘n VERMINDERING, ‘n VERNIETIGING VAN DIE VORIGE. ‘n BARBAARSE VERNIETIGING VAN DIE VORIGE BESTAAN. ‘n “JA” STEM VIR DIE VERNIETIGING VAN DIE BESTAANDE. ‘n “JA” STEM VIR DIE HEILIGE TORAH SE VERBODE VERBASTERING TOT VERNIETIGING.  HOE BELEEF DIE BOERVOLK DIE VERBODE VERBASTERING VERNIETIGING NIE NOU SELF NIE!

DIE TORAH- LOSE LIEWE JESUS GOD VAN 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG RESULTAAT. DIE AFBEWEEG VA DIE MALKUT NA DIE KETHER VAN DIE ONDERSTE BOOM – IS WAT DIE “NUWE EEN WÊRELD REGERING” OOR SY EEN WÊRELD CHOCOLATE BASTER NASIE NOU BESIG IS OM TE DOEN.

DIE VALS PREDIKING VANAF DIE KERK KANSEL DAT ONS ALMAL DIESELFDE IS, EN DAT DIE TORAH  SE 72 NASIES ELK MET HULLE GOD NOU NIE MEER BESTAAN  NIE. HOU OP BOERVOLK OM DIE AFWAARTSE BARBAARSE VERNIETIG BEWEGING TE VOED MET JULLE KERSFEES DOEN WAT DIE NEGATIEWE GODE SKEP EN VOED EN LEWENDIG BLY HOU. DIE NEGATIEWE “ABSTRACT MOVEMENT” WAT DIE NEGATIEWE GODE SKEP, DIE TEENOORSTAANDE = SATAN, GODE SKEP.

jacobs-ladder2SKEP EERDER, VOED EERDER DIE WARE GOD VAN ABRA-HEI- AM en YAHKOB en                  YITZACK DEUR DIE HEILIGE SUKOT HUTTEFEES TE DOEN IN DIE PLEK VAN DIE AAKLIGE KERSFEES VALS KLUG. HOU OP OM TEEN DIE RUACH HA KOIDESH TE OORTREE, DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” DIE WARE VADER EN SY RUACH IS “EEN” DUS BEIDE IS “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” EN DIE OORTREDING TEEN DIE “EEN”HEID, IS ONVERGEEFBAAR.

SO DIE SONDE IS:- DIE NIE DOEN VAN DIE TORAH NIE – EN DIT IS ONVERGEEFBAAR. HOEKOM IS DIT ONVERGEEFBAAR? OMDAT DIT DIE OP BEWEEG NA DIE (SEËNDEEL VAN DIE TORAH) BOOM BOKANT DIE HUIDIGE BOOM, BRING. DIE WONDERLIKE KETHER WAT MALKUT VAN BOKANTSTE BOOM VAN DIE LEWE WORD. DIE EWIGE EWOLUSIE OPWAARTS. WANT SIEN DIE OPBEWEEG BINNE DIE TORAH DOEN BESTAAN DAARUIT DAT DIE KETHER KONINGKRYK, DIE SHLOMO KONINGKRYK VAN DIE HUIDIGE, DIE “HEMEL” VAN DIE HUIDIGE BOOM, DIE “VADER CONSCIOUSNESS”, DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” OPGEOFFER WORD VIR DIE MALKUT, DIE DAVID KONINGKRYK, DIE  VORM LIGGAAM, DIE “EXISTENCE IN SPACE AND TIME” VAN DIE BOKANTSTE BOOM… SODAT IN DIE NUWE BOKANT BOOM NOU WEER DEUR DIE 10 SEPHIROT OPGEWERK KAN WORD TOT DIE BOOM SE SHLOMO KONINGKRYK, DIE VADER CONSCIOUSNESS “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” – SO HERHAAL DIE EWIGE WARE EWOLUSIE OPWAARTS. DUS DIE VAV 6 INSIG, DIE IN SPACE EN TIME LIGGAAM NA DIE VAV 9 SHEMESH LIGGAAM IN “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” TERUG NA VAV 6 INSIG VORM LIGGAAM IN SPACE AND TIME.  EN PROSES HERHAAL WEER. DIE OPBEWEEG TORAH GELD VIR ALTYD. ONTHOU HIERDIE STORETJIE IS NET OEFEN APPARAAT VIR DIE CONSCIOUSNESS ONTWIKKELING…

75

HEMEL IN HEMEL EN HEMEL OP AARDE

OM DUS NOU DIE TWEE BEGRIPPE (1) HEMEL IN HEMEL EN (2) HEMEL OP AARDE. OP TE KLAAR…

BINNE DIE TORAH SE DOEN VAN DIE PESACH MET DIE VORM VAV 6 LIGGAAM IS DAAR DIE DRIE ONGESUURDE PESACH BRODE WAT VIER GEMAAK WORD DEUR DIE MIDDELSTE ONGESUURDE PESACH BROOD IN TWEE TE DEEL. (DUS WORD YESOD WAT DIE SPIEËLBEELD VAN KETHER IS NOU IN YESOD EN MALKUT OPGEDEEL.) DIE EERSTE ONGESUURDE PESACH BROOD IS DIE (MEM SHIN HEI) (DIE TORAH) DIE DERDE ONGESUURDE PESACH BROOD IS DIE (EL-I-YAH) DIE MERKABAH, DIE  “ABSTRACT MOVEMENT” BEWEEG, DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” BEWEEG. DIE MIDDELSTE ONGESUURDE PESACH BROOD IS DIE (DALET VAV DALET) (DAVID) (DIE VAV 6 INSIG VORM LIGGAAM IN DIE VORM MALKUT KONINGKRYK OP AARDE) ERETZ – DALET4  = MALKUT+YESOD+HOD+NETZACH IN DIE BOOM.

DUS DIE AARDSE DAVID KONINGKRYK HELFTE ONGESUURDE BROOD. DIE TWEEDE HELFTE MIDDELSTE ONGESUURDE PESACH BROOD IS DIE SHLOMO SEUN VAN DAVID (DAVID AS SY SEUN KONINGKRYK) DIE HEMEL KONINGKRYK. DIE ADAM 1000 OF ALEPH 1000 KONINGKRYK.  DIE KETHER HEMEL KONINGKRYK DIE ANDER HELFTE VAN DIE SPIEËLBEELD YESOD/MALKUT AARDE KONINGKRYK. DIT IS NOU DIE BEELD IN DIE EEN BOOM, DIE HUIDIGE BOOM VAN 9-IN-1 = 10 SEPHIROT BOOM. DIE BOOM WAAR DAAT (CONSCIOUSNESS) OPGEDOEN IN DIE VAV 6 FISIESE VORM LIGGAAM IN MALKUT (BINNE TIME AND SPACE) BINNE DIE DOEN VAN DIE TORAH; DIE ABSTRACT MOVEMENT WAT DIE POWER SKEP IN DIE COSMOS DIE”TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE”SO DIE VAV 6  INSIG KOPPEL MET DIE VAV 9 INSIG  DIE (SHEMESH).

MAAR NOU KOM DIE GROOT TOETS. GAAN DIE VAV 9 (TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE)  HOMSELF NOU WEER OFFER OM DIE MALKUT DAVID KONING TE WORD IN DIE BOKANSTE BOOM SE FISIESE IN SPACE AND TIME EXISTENCE??  SO DAAR IS NOU DIE EERSTE HALWE MIDDEL ONGESUURDE BROOD WAT GE-EET WORD (DUS DIE EEN WAT DIT EET KAN NOU DIE CONSCIOUSNESS ONTVANG OM (TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE) TE WORD (OP TE VAAR NA DIE HEMEL) – KETHER VAN DIESELFDE BOOM. MAAR NOU KAN DIE EEN AS SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE NOG NIE DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE BEWEGING TERUG DOEN NIE.

DIE DERDE ONGESUURDE PESACH BROOD, DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE MOVEMENT, DIE MERKABAH, DIE EL-I-YAH ONGESUURDE PESACH BROOD, MOET NOU GE-EET WORD. DAN KAN EEN NOU NA DIE MALKUTH DAVID FISIESE LIGGAAM VAV 6 INSIG BEWEEG, MAAR DIT IS NIE TERUG NA DIESELFDE BOOM NIE, MAAR NA DIE BOOM BOKANT DIE VORIGE BOOM SE MALKUT. ONTHOU, VAV 9 IS SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE EN VAV 6 IS BINNE TIME AND SPACE EXISTENCE. SO BEWEGINGS VASGEVANG IN TIME AND SPACE EXISTENCE IS NIE BEWEGINGS WAT BINNE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE, PLAASVIND NIE. DAAROM WORD DIE ALLERHOOGSTE IN DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE NET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) GENOEM. DAAR BESTAAN GEEN TYD NIE, SO DAAR BESTAAN GEEN TYD GEKOPPELDE NAAM SOOS (EK SAL WEES, NIE) DAAROM IS DAAR GEEN VERGIFFENIS VAN SONDE  (DUS DIE “NIE DIE TORAH IN DIE VORM STADIUM NIE DOEN NIE” SONDE) OMDAT DIE TORAH GEKOPPELDE ABSTRACT MOVEMENT NOU NIE DIE CONSCIOUSNESS OF TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE, BRING NIE. DIE RUACH HA KOIDESH IS TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE; SO OOK DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE VADER, DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI)… ONTHOU STORETJIE IS MAAR NET OEFEN APPARAAT VIR CONSCIOUSNESS ONTWIKKELING…

ONTHOU, NET SOOS DIE EERSTE BEGIN LAAGSTE VLAK KENNIS WAT IN GRAAD 7 AANGEBIED WORD, NOG STEEDS BOKANT GRAAD 6 SE FINALE EINDE VAN DIE JAAR EKSAMEN KENNIS IS – GRAAD 7 BOU OP GRAAD 6 SE FINALE EINDE VAN DIE JAAR KENNIS – NET SO BOU DIE BOME VAN DIE LEWE OPMEKAAR. DIE GRAAD 7 BOOM SE FISIESE IN SPACE AND TIME VASGEVANGDE EXISTENCE IS NOG STEEDS BOKANT DIE GRAAD 6 SE FINALE OUT OF SPACE AND TIME EXISTENCE OF TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE. (MEM SHIN HEI) BRING DIE BOODSKAP, DIE TORAH VANAF DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE SE ALLERHOOGSTE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE (EK IS) (I AM) (ALEPH HEI YUD HEI) VAN HOE OM UIT DIE VASGEVANGDE “IN TIME AND SPACE EXISTENCE” UIT TE KOM NA DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE”.

MAAR DIE EWOLUSIE EINDIG NIE DAAR NIE. DIE OPSPIN VAN BOOM NA BOOM IS VIR EWIG. DIE BINNE TIME AND SPACE EXISTENCE EN BUITE TIME AND SPACE EXISTENCE WISSEL MEKAAR VIR ALTYD AF. DIE VORM VAN BINNE TIME AND SPACE EXISTENCE IS DIE ENIGSTE WAT DIE TORAH HANDELING KAN DOEN. DIE DAVID IN MALKUT DOEN DIE FISIESE HANDELING, KAP DIE KLIPPE SAAG DIE BOME ENS. EN DIE SHLOMO IN DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE BOU DIE TEMPEL MET WAT DIE FISIESE LIGGAAM TEMPEL BINNE TIME AND SPACE EXISTENCE BYMEKAAR GEMAAK HET. DIE DAAT, DIE CONSCIOUSNESS OPGEDOEN IN MALKUT BOU DIE NUWE VERBETERDE LIGGAAM IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE.  DAAROM WORD DIE IN SPACE AND TIME EXISTENCE, DIE YAHSHUA DEUR DIE  SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE, YACHANAN GEDOOP IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE…

DIE SEPHIROT: – (DAAT) WORD NOOIT IN DIE BOOM AANGEDUI NIE, WANT DIT TOON DUIDELIK AAN DAT EpsV680019(DAAT) DIE EWOLUSIE NA DIE VOLGENDE BOOM VERTEENWOORDIG. DUS DAT DIE SOGENAAMDE HEMEL IN DIE HEMEL, DIE (KETHER+CHOKMAH+BINAH+DAAT) “HEMEL” VAN ‘n BOOM, EINTLIK DIE “HEMEL OP DIE AARDE KONINGKRYK” VAN DIE VOLGENDE BOOM IS.  DUS DIE “HEMEL IN DIE HEMEL” VAN DIE LAER BOOM IS EINTLIK DIE HEMEL OP DIE AARDE VAN DIE VOLGENDE BOOM AAN DIE BOKANT.  DIE BEELD HERHAAL HOMSELF VIR EWIG… DIE (DAAT) SEPHIROT IS DIE GEHEIME SLEUTEL.

GESEËND IS DIE YAHSHUA ONDERSELF PERSONALITY WAT DEUR YACHANAN BOSELF INDIVIDUALITY GEDOOP WORD IN AL DIE GEHEIME VAN DIE BOME VAN DIE LEWE, SODAT HY MAG INGAAN DEUR DIE POORTE VAN DIE STAD…. DIE OPENBARING VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY. HOOFSTUK 22:14 OP DIE LAASTE BLADSY VAN DIE BYBEL. DIE BYBEL BEGIN MET “BOME” EN DIE BYBEL EINDIG MET “BOME”. DIE WARE INHOUD VAN DIE BYBEL DRAAI OM DIE GEHEIME VAN DIE BOME…

76

DIE BABEL TORING

DIE VALSE – DIE BABEL TORING OF GLOBALISME OF EEN WÊRELD REGERING MET EEN GOD EN EEN TAAL OF DIE WARE – NASIONALISME BESTEL. DIE 72 VERSKILLENDE NASIES MET HULLE EIE TALE EN KARAKTERS EN LANDE EN GODE PLUS DIE WARE MASHIACH YISRAEL VOLK WAT  DIE WARE ”COSMIC” CONSCIOUSNESS BRING VIR DIE 72 ANDER NASIES IN DIE ”UNIVERSE”.  SO DIE YISRAEL WAT DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” GEHEIM OPENBAAR AAN DIE 72 ANDER NASIES BINNE “TIME AND SPACE EXISTENCE” DUS DIE ”TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” SE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) EN DIE BINNE “TIME AND SPACE EXISTENCE” SE (YUD HEI VAV HEI). MAAR NOU MOET DAAR NOG MEER VOLLEDIGE OEFEN APPARAAT VIR NOG MEER GEHEIME UITGEHAAL WORD. DAAR IS DIE “UNIVERSE” EN DIE “LOGOS OOG” EN DIE “COSMOS”.

DAAR IS DIE (12-IN-1 =13 ECHAD). DAAR IS DIE (12+12+12 = 36-IN-1 = 37 YECHIDAH). DAAR IS DIE (13 + 37 = 50 YOBEL) DAAR IS DIE BOME VAN DIE LEWE. DAAR IS DIE POORTE VAN DIE STAD, DIE VIERKANTIGE JERUSALEM WAT NEERDAAL. DAAR IS DIE VORM LIGGAAM BINNE DIE TIME AND SPACE EXISTENCE VAN DIE UNIVERSE WAT DIE KRAGTE SKEP IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN DIE COSMOS. DAAR IS DIE 12 STAMME VAN YISRAEL BINNE DIE SPACE AND TIME EXISTENCE. DUS 12 STAMME-IN- 1 = 13 ECHAD YISRAEL NASIE. DIE 12 NAME -IN-1 NAAM:- YHVH, YHHV, YVHH, HVHY, HYHV, HHYV, HHVY, HYVH, HVYH, VHHY, VHYH, WYHH. HIERDIE (12) – in – ATAH (1)  =  13  =  ECHAD (EEN). IN DIE FISIESE UNIVERSE BINNE “TIME AND SPACE EXISTENCE”.

DAN IS DAAR DIE 12+12+12 -IN-1 =  37  =  YECHIDAH  VAN DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” DIE 3 X 12 GROOTTE SYE VAN  HEMELSE JERUSALEM  EENHEID WAT NEERDAAL.WAAR NET DIE EEN TIMELESS  AND SPACELESS NAAM  BEKEND IS AS – (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS).

SO MOET ASSEBLIEF NIE DIE MAAR NET EEN NAAM, NET EEN STAM, DIE NET EEN MIDBREINPAAR NAAMLIK: – YHVH NOU YAHWEH NOEM NIE. DAAR IS DIE 12 KOMBINASIES VAN DIE “DIVINE EXPERIENCE” EN DAN IS DAAR NOG DIE 5 MEDEKLINKERS: – a, e, i, o, u –  DUS KAN YAWEH NOU YEWAH OF YOWIH ENS. WORD. DIESELFDE GELD VIR AL 12 NAME WAT DIE “DIVINE” BESKRYF.  DAN IS DAAR NOG DIE 72 NAME VAN DIE ANDER NASIES SE (DIVINE) OF “GODE”. DIT MOET NOU BAIE DUIDELIK BEGIN WORD DAT DIE CONSCIOUSNESS WAT NODIG IS OM DIE TOTALE BEGRIP VAN DIE ALLERHOOGSTE HEILIGE SE OMVANG EN GROOTTE BAIE, BAIE GROOT IS. DAAROM IS DIE TORAH GEGEE.

KOM DAT STORETJIE NOU NOG ‘n BENADERING TOT DIE PROBLEEM VAN DIE TE OORWELDIGENDE INTENSE CONSCIOUSNESS PROBLEEM OORBRUG. UIT MEDITATION AND KABBALLAH by AREYH KAPLAN:

IN ORDER TO RECEIVE THE HOLY GIVERS LIGHT (CONSCIOUSNESS)  HOWEVER A VESSEL (DIE VAV LIGGAAM MENS) MUST IN SOMEWAY BE CONNECTED TO THE HOLY GIVER (DIE VADER IS IN DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” COSMOS) DIE RECEIVER MAN IS IN FORM UNIVERSE).  THE BASIC DIFFERENCE BETWEEN THE SPIRITUAL AND THE PHYSICAL IS THE FACT THAT SPACE DOES NOT EXIST IN THE SPIRITUAL REALM (SPACELESS EXISTENCE) HENCE THERE IS NO WAY IN WHICH THE MAN (SEPHIROT) CAN BE PHYSICALLY (BINNE SPACE) CONNECTED TO THE HOLY GIVER (IN SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE). THE ONLY POSSIBLE RELATIONSHIP IS THEREFORE  (BAIE BAIE BELANGRIK) RESEMBLANCE. THUS IN ORDER TO RECEIVE THE FULL CONTENT OF THE HOLY GIVERS LIGHT (CONSCIOUSNESS), THE RECEIVING VESSEL (MAN IN FISIESE VORM IN UNIVERSE) MUST, RESEMBLE THE HOLY GIVER.

THIS HOWEVER PRESENT A DIFFICULTY. IF THE HOLY ONE IS THE ULTIMATE GIVER, THEN THE VESSEL (MAN) IS THE ULTIMATE RECEIVER, AND THE TWO ARE THEN ABSOLUTE OPPOSITES. (DIT IS DIE NG KERK -EN GEE, EN GEE – KERKE SE POSISIE.  JESUS OF DIE HERE MOET NET GEE EN GEE EN DOEN EN SORG. IN ORDER FOR A VESSEL (MAN) TO PROPERLY RECEIVE THE TOTAL CONSCIOUSNESS, IT MUST ALSO GIVE… (MOET DUS OOK DIE GEWER WORD) … (THUS RESEMBLE).

WHAT IS THEREFORE NEEDED IS A VESSEL (MAN) THAT CAN GIVE AS WELL AS RECEIVE CONSCIOUSNESS. IF MAN IS TO RECEIVE HE MUST FIRST RESEMBLE THE HOLY GIVER BY BEING ALSO A GIVER OF LIGHT OR CONSCIOUSNESS. (HIER VOLG NOU DIE GROOT GEHEIM  VAN DIE REDE VAN DIE “ABSTRACT MOVEMENT” DEUR DIE FISIESE LIGGAAM)  THIS IS ONLY ACCOMPLISHED THROUGH KEEPING THE HOLY GIVER’S COMMANDMENTS (TORAH) THUS PROVIDING SPIRITUAL SUSTENANCE… THE SPIRITUAL UNIVERSE (DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN THE COSMOS).  BUT BEFORE MAN (THE RECEIVER) CAN DO THIS HE MUST ALSO RESEMBLE THE HOLY GIVER BY HAVING FREE WILL AND FREE CHOICE.  BUT THIS IS ONLY POSSIBLE WHEN BOTH (EVIL –  LIVE) EXIST.

DIE SES DAE EN SEWENDE DAG, DIE SHABAT…

DIT IS DUS DUIDELIK DAT DAAR SES DAE VAN “GIVER AND RECEIVER OPPOSITES” BESTAAN.  EN DAT DAAR EEN DAG VAN “GIVER AND RESEMBLE GIVER” BESTAAN.  DUS SES DAE WAAR DIE HOLY GIVER SKEP EN EEN DAG, DIE SHABAT, WAAR DIE RESEMBLE GIVER SKEP.  SO DIE SHABAT SKEP DIE GESKEPTE SY SKEPPING VOLGENS DIE VOORBEELD VAN DIE HEILIGE SKEPPER, DUS VOLGENS DIE HEILIGE SKEPPER SE HEILIGE WIL OF TESTAMENT OF TORAH. SO WANNEER DIE GESKEPTE MENS NOU DIE HEILIGE TORAH DOEN OP DIE HEILIGE SHABAT, GEBEUR DAAR NOU VERSKILLENDE DINGE:- (1) DIE GESKEPTE FISIESE MENS IN DIE UNIVERSE, DIE RECEIVER, WORD DIE RESEMBLANCE GIVER, IN DIE SPACE AND TIME UNIVERSE, DUS EWEBEELD VAN DIE WARE HEILIGE GIVER IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS. (2) DIE UNIVERSE WORD OOK DIE KEUSE TUSSEN: – EVIL/LIVE… UNIVERSE GEMAAK, SODAT DIE GESKEPTE MENS NOU DIE HEILIGE SKEPPER NOG MEER KAN “RESEMBLE” SO DIE BEELD IN DIE UNIVERSE RESEMBLE NOU DIE HEILIGE SKEPPER IN DIE COSMOS VOLLEDIG AS OOK GIVER AND RECEIVER EN OOK DIE BEELD VAN DIE  VRYE WIL OM DIE KEUSE TE MAAK TUSSEN:- EVIL/LIVE…  OF GEEN TORAH/ NET TORAH DOEN OF : – SLEGS RECEIVER/GIVER EN RECEIVER… OF: – STRAFDEEL VAN TORAH/ SEËNDEEL VAN TORAH..

DUS OP DIE SEWENDE HEILIGE EENHEID BINNE SPACE AND TIME, DIE HEILIGE SHABAT, KAN DIE GESKEPTE MENS NOU AS DIE RESEMBLANCE OOK GEE EN ONTVANG.DUS DIE REËN OP SY TYD GEE (SKEP) DIE VREDE OP SY TYD GEE (SKEP IN DIE HARTE VAN DIE HATERS) ENS.  DUS AL DIE 14 VERSIES SEËNDEEL VAN DEUT. 28 GEE OF SKEP AS EWEBEELD GEWER… EWEBEELD SKEPPER.  DUS “AS  GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD”.  DUS  BINNE DIE WIL OF TORAH VAN DIE HEILIGE SKEPPER OF GIVER. DUS SLEGS OP DIE HEILIGE SHABAT/TE. DUS… LIVE. MAAR DAAR IS OOK DIE GESKEPTE RECEIVER MENS WAT DIE… EVIL KIES DEUR  BINNE DIE SES DAE TE SKEP… DUS GIVER TE WORD BINNE SPACE AND TIME  EXISTENCE.  SLEGS BINNE DIE UNIVERSE SE MATERIËLE…

DIE VALSE WAT IN DIE PLEK VAN GOD NOU AS GOD OPTREE. DUS DIE EEN WERELD REGERING GLOBALISTE, DIE TORING VAN BABEL BOUERS MET HUL GROOT LEIER DIE NIMROD VAN 25 DESEMBER. MAAR ONDER SY NUWE NAAM:  DIE NET FISIESE VORM JESUS VAN KERSFEES… DIE HELE “ONLY RECEIVER” NG KERK… EN GEE, EN GEE… GEE REËN, GEE VREDE…GEE GESONDHEID… GEE LEWE… GEE GELD… GEE BESKERMING…

DUS IS DIT DIE NET GEDURIG ONTVANG,  ONTVANGER ALLEEN, SE VRYE WIL KEUSE OM OOK  ‘n GEWER TE WORD OF NIE. DUS DIE TORAH TE DOEN OF NIE. DOEN DIE NET ONTVANGER NIE DIE TORAH NIE ONTVANG HY NIE DIE NODIGE CONSCIOUSNESS NIE. DUS DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE CONSCIOUSNESS VAN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE VADER IN DIE COSMOS NIE.

HY BLY DAN NET DIE ONTVANGER IN DIE FISIESE UNIVERSE BINNE TIME AND SPACE VASGEVANG. HY DIEN DIE SELFGESKEPTE VALS 25 DESEMBER JESUS SE FISIESE LIGGAAM  MET GEEN BENUL VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY NIE. GEEN CONSCIOUSNESS VAN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE VADER IN DIE COSMOS NIE. JESUS SAL ALTYD NET GEE EN GEE EN DOEN EN DOEN. MAAR DAAR BESTAAN GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE RUACH HA KOIDESH NIE. GEEN VERGIFFENIS AS DIE TORAH NIE GEDOEN WORD OM OOK ‘n SPIRITUELE WESE SOOS DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE  SPIRITUELE VADER BY NAAM (ALEPH HEI YUD HEI)(EK IS) TE “RESEMBLE” NIE.

TOE (MEM SHIN HEI) BY DIE ROOISEE SOOS – ONLY RECEIVER – BID: GEE UITKOMS… TOE KOM DIE ANTWOORD: – WORD ‘n RESEMBLANCE GIVER AND GIVE THE COMMAND TO NATURE... LAAT DIE SEE LUISTER NA JOU… LAAT DIE SEE OOPGAAN… DIE WARE RESEMBLANCE GIVER BEVEEL DIE STORMAGTIGE SEE… WORD KALM… DAAR WORD DIE SEE KALM. WORD GESOND… LAAT DIT REËN…, ENS.

WANNEER GAAN DIE OPREGTE BOERVOLK NOU DIE HEILIGE SHABATTE EER EN DOEN? SODAT HULLE OOK DIE “RESEMBLANCE GIVERS” KAN WORD?? WANNEER GAAN DIE OPREGTE BOERVOLK NOU DIE GRUWELIKE KERSFEES VERRUIL VIR DIE HEILIGE TORAH SE HEILIGE SUKOT EN HEILIGE PESACH EN HEILIGE EN  SHAVUOT EN HEILIGE WARE WEEK SHABAT?? EN WARE NIE VERTAALDE HEILIGE NAME?? DUS DIE FISIESE LIGGAAM SE HANDELING WAT DIE ABSTRACT MOVEMENT IS WAT DIE UNIVERSE MET DIE COSMOS KOPPEL, WAT DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS MET DIE BOSELF INDIVIDUALITY KOPPEL… WAT DIE RECEIVER MET DIE GIVER KOPPEL, WAT DIE PHYSICAL MET DIE SPIRITUAL KOPPEL.  WAT ONS AS SKEPPING MET DIE VADER AS SKEPPER KOPPEL??  SODAT ONS AS ”EEN” DIE “S-EEN…DEEL” VAN DIE VADER SE WIL, DIE VADER SE TORAH KAN WORD.

DIE TYD VAN DIE VAL VAN DIE NUWE TORING VAN BABEL  IS OP HANDE. DIE VAL VAN DIE 25 DESEMBER NIMROD ONDER SY NUWE NAAM ”LIEWE JESUS” IS OP HANDE. DIE TYD VAN DIE NET FISIESE UNIVERSE CONSCIOUSNESS, DIE NET FISIESE UNIVERSE LIEWE JESUS GOD, DIE SEUN AS VADER GOD IN DIE FISIESE UNIVERSE, IS NABY. DIE VAL VAN DIE NET ONTVANGER ALLEEN CONSIOUSNESS SONDER DIE HEILIGE GIVER IN DIE SPACELESS TIMELESS EXISTENCE, IS NABY. DIE TYD VAN DIE VAL VAN DIE NET RECEIVER ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS ALLEEN, IS NABY.  DIE REDE HOEKOM DIE TORAH- LOSE LIEWE JESUS GOD CHRISTENDOM NIE BY DIE VADER UITKOM NIE, IS OMDAT DIT ONMOONTLIK IS OM BY DIE WARE VADER IN DIE VADER COSMOS, DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE, UIT TE KOM, SONDER DIE DOEN EN HOU VAN DIE HEILIGE TORAH.

DIE 25 DESEMBER KERSFEES LIEWE JESUS GOD CHRISTENDOM KAN SONDER DIE TORAH DOEN, GLAD NIE DIE WARE VADER GOD RAAKSIEN NIE WANT VIR HULLE IS HY ONSIGBAAR. HULLE BESIT NIE DIE NODIGE CONSCIOUSNESS NIE. DIE NODIGE CONSCIOUSNESS WAT NET DIE EER EN DOEN VAN DIE TORAH BRING. IN HULLE NODIGE CONSCIOUSNESS BLINDHEID VERMOOR HULLE DIE WAT DIE WARE VADER KAN SIEN. DIE CHRISTENDOM IS SO VERWAAND IN HULLE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS (DIE NET FISIESE SEUN GOD CONSCIOUSNESS) DAT DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS  (DIE SPIRITUELE SPACELESS TIMELESS EXISTENCE WARE VADER CONSCIOUSNESS) GLAD NIE VIR DIE CHRISTENDOM BESTAAN NIE. DIE CHRISTEN DINK DAT DIE PERSOON WAT NOU DIE HEILIGE  TORAH GEDOEN HET EN WAT SE OE”OOPGEMAAK IS EN WAT NOU DIE CONSCIOUSNESS ONTVANG HET OM DIE WARE SPIRITUELE VADER TE KAN SIEN, SY BOSELF INDIVIDUALITY GEVIND HET, DIE GIVER VAN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE VADER LEER KEN HET, DIE CONSCIOUSNESS WAT HOEGENAAMD VIR DIE KERK CHRISTEN NIE EENS BESTAAN NIE, NOU ‘n ATEIS MOET WEES. OMDAT DIE PERSOON NOU NIE DIE CHRISTENDOM SE SEUN GOD VAN DIE NET UNIVERSE CONSCIOUSNESS AANVAAR NIE, WORD HY AS ATEIS GELABEL. DIE PERSOON WAT DIE WARE VADER IN DIE  SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE  IN DIE COSMOS LEER KEN HET (NET SOOS DIE WARE YAHSHUA) WORD DEUR DIE CHRISTENDOM GEHAAT EN ATEIS GEMERK EN DOODGEMAAK NET SOOS WAT GEDOEN  WAS MET DIE WARE  BOODSKAPPER MET DIE SPIRITUELE WARE CONSCIOUSNESS.  DIE BLINDE CHRISTENDOM SLAAN DIE SIENENDE DOOD WANT HULLE DOEN NIE DIE TORAH WAT HULLE

DIE 25 DESEMBER KERSFEES LIEWE JESUS GOD CHRISTENDOM KAN SONDER DIE TORAH DOEN GLAD NIE DIE WARE VADER GOD RAAKSIEN NIE WANT VIR HULLE IS HY ONSIGBAAR.HULLE BESIT NIE DIE NODIGE CONSCIOUSNESS NIE. DIE NODIGE CONSCIOUSNESS WAT NET DIE EER EN DOEN VAN DIE TORAH BRING. IN HULLE NODIGE CONSCIOUSNESS BLINDHEID VERMOOR HULLE DIE WAT DIE WARE VADER KAN SIEN. DIE CHRISTENDOM IS SO VERWAAND IN HULLE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS (DIE NET FISIESE SEUN GOD CONSCIOUSNESS) DAT DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS  (DIE SPIRITUELE SPACELESS TIMELESS EXISTENCE WARE VADER CONSCIOUSNESS) GLAD NIE VIR DIE CHRISTENDOM BESTAAN NIE.DIE CHRISTEN DINK DAT DIE PERSOON WAT NOU DIE HEILIGE  TORAH GEDOEN HET EN WAT SE OE”OOPGEMAAK IS EN WAT NOU DIE CONSCIOUSNESS ONTVANG HET OM DIE WARE SPIRITUELE VADER TE KAN SIEN, SY BOSELF INDIVIDUALITY GEVIND HET, DIE GIVER VAN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE VADER LEER KEN HET, DIE CONSCIOUSNESS WAT HOEGENAAMD VIR DIE KERK CHRISTEN NIE EENS BESTAAN NIE, NOU ‘n ATIEIS MOET WEES. OMDAT DIE PERSOON NOU NIE DIE CHRISTENDOM SE SEUN GOD VAN DIE NET UNIVERSE CONSCIOUSNESS AANVAAR NIE, WORD HY AS ATEIS GELABEL. DIE PERSOON WAT DIE WARE VADER IN DIE  SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE  IN DIE COSMOS LEER KEN HET (NET SOOS DIE WARE YAHSHUA) WORD DEUR DIE CHRISTENDOM GEHAAT EN ATEIS GEMERK EN DOODGEMAAK NET SOOS WAT GEDOEN  WAS MET DIE WARE  BOODSKAPPER MET DIE SPIRITUELE WARE CONSCIOUSNESS.  DIE BLINDE CHRISTENDOM SLAAN DIE SIENENDE DOOD WANT HULLE DOEN NIE DIE TORAH WAT HULLE BLINDHEID SAL WEGNEEM NIE….

77

DIE “RESEMBLANCE GIVER” OF DIE “GREAT ENTITY”

BEIDE DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” COSMOS EN DIE “IN SPACE AND TIME” UNIVERSE, HET 12 RADIALE: DIE 12 HEILIGE NAME =  DIE 12 KOMBINASIES VAN:- YHVH:- DUS – YHVH, YHHV, YVHH, HVHY, HYHV, HHYV, HHVY, HYVH, HVYH, VHYH, VYHH, VHHY.

DUS DIE BINNE “SPACE AND TIME EXISTENCE UNIVERSE SPIEËLBEELD OF “GIVER RESEMBLE” OF THE “HOLY GIVER” IN DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” COSMOS. DIE ”TRAVELLING ATOM” WAT DUS DEUR AL 12 RAYS OF MERIDIANE OF HEILIGE NAME IN DIE FISIESE UNIVERSE GE-”TRAVEL” HET EN DUS NOU DIE “GREAT ENTITY” OF ”LOGOS OOG” TUSSEN DIE SPIRITUELE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE  COSMOS EN DIE FISIESE BINNE SPACE AND TIME EXISTENCE UNIVERSE.

DIE SAMEVATTENDE HEILIGE NAAM VIR DIE 12 NAME IN DIE UNIVERSE IS DIE NAAM WAT AL 22 SKEPPINGSKODES BEMEESTER HET NAAMLIK:- ATAH (ALEPH TOT TAV MET HEI) DIE SAMEVATTENDE NAAM IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS IS:- AHYH (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI). DIE COSMOS BEWEGING (VUUR FLAME) (LORD OF FLAME) BINNE DIE UNIVERSE BEWEGING (DIE BOS, DIE NATUUR BEWEGING: DIE DRIE NAAMLIK:- MOVEMENT en LIG en KLANK) WAT MAAR IN ELK GEVAL AL DRIE MOVEMENT IS MAAR VERSKILLENDE CONSCIOUSNESS MOVEMENT IS (OOK DIMENSIES GENOEM).

SO MOSHE (MEM SHIN HEI) DUS (MEM en SHIN met die HEI faktor) DUS ‘n RESEMBLANCE GIVER OF GREAT ENTITY OF LOGOS OOG; SIEN EN HOOR DIE LORD OF FLAME EN DIE LORD OF FORM (DIE  FLAME IN DIE FORM) WAT NIE DIE FORM VERNIETIG NIE (DIE BOS BRAND NIE UIT NIE). DIE COSMOS SE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE, DIE TYDLOSE (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) FUNKSIONEER NOU DEUR DIE (MEM SHIN met HEI) (MOSHE) DEEL VAN DIE (DRIE-IN-EEN) LOGOS OM DIE UITTOG UIT DIE NET RECEIVER ONDERSELF PERSONALITY NA DIE RESEMBLANCE GIVER (GREAT ENTITY) TE BEGIN. (GAAN SÊ VIR DIE TWAALF STAMME VAN YISRAEL  DUS DIE IN DIE UNIVERSE WAT REEDS BESIG IS OM DIE UNIVERSE SE 12 RAYS OF 12 NAME TE LEER KEN,  DAT DIE (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) VANUIT DIE SPIRITUELE COSMOS HET JOU GESTUUR.  DIE 12 NAME VAN DIE FISIESE UNIVERSE MOET NOU DIE EEN NAAM VAN DIE SPIRITUELE COSMOS OOK LEER KEN. DUS DIE RECEIVER ONLY VAN DIE UNIVERSE MOET NOU DIE RESEMBLANCE GIVER VAN DIE COSMOS WORD. DIE OOG TUSSEN DIE COSMOS EN DIE UNIVERSE WORD, DIE GREAT ENTITY WORD. DUS TUSSEN DIE ”MOVEMENT” EEN KANT EN DIE “SOUND” ANDERKANT, MOET YISRAEL DIE LIGHT TUSSEN IN WORD EN DUS DIE (DRIE-IN-EEN) (MOVEMENT + LIGHT + SOUND) IS EEN (ECHAD) DUS DIE (DRIE-IN-EEN)  LOGOS OF MASHIACH SEUNSKAP (MASHIACH + MELEK + ADONY) VAN DIE NET EEN (YECHIDAH) VADER  (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS.

MOET DUS ASSEBLIEF NIE DIE (DRIE-IN-EEN) LOGOS, DIE RESEMBLANCE GIVER NOU VERWAR MET DIE WARE HEILIGE GIVER NIE. DIT IS WAT DIE CHRISTENDOM ONGELUKKIG NOU DOEN. DIE CHRISTENDOM WEET DIT NIE WANT DIE CHRISTENDOM DOEN NIE DIE TORAH NIE…. DIE CHRISTENDOM  DOEN NIE SUKOT HUTTEFEES NIE. DUS ONTVANG DIE CHRISTENDOM NIE FISIESE REËN IN DIE UNIVERSE EN SPIRITUELE REËN IN DIE COSMOS NIE. MEM  =  REËN =  WATER  =  WYSHEID EN SHIN = WAARHEID EN HEI = BESNYDENIS = KONTRAK ONDERTEKEN = HOU VAN TORAH… GEEN TORAH = GEEN RESEMBLANCE GIVER CONSCIOUSNESS.

DIE ONDERSELF PERSONALITY (VAV) EN BOSELF INDIVIDUALITY (YUD) BINNE DIE UNIVERSE, DUS BINNE “TIME AND SPACE”

IN DIE NAAM :- (YUD HEI VAV HEI) WAT EEN VAN DIE 12 RADIALE VERTEENWOORDIG KAN (YUD) AS DIE BOSELF INDIVIDUALITY EN (VAV) AS DIE ONDERSELF PERSONALITY, GESIEN WORD. DIE ONDERSELF PERSONALITY (VAV) KOMMUNIKEER MET DIE BOSELF INDIVIDUALITY (YUD). (VAV) IS ONDER IN DIE 10 SEPHIROT BOOM EN (YUD) IS BO IN DIESELFDE 10 SEPHIROT BOOM IN DIE FISIESE UNIVERSE. DAN IS DAAR DIE (ALEPH) IN DIE HEILIGE NAAM:- (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) (AHYH) IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS.

SO HIER KAN (YUD) DIE BOSELF INDIVIDUALITY MET (ALEPH) KOMMUNIKEER. MAAR LET NOU MOOI OP:- DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY KAN NIE MET (ALEPH) KOMMUNIKEER NIE. DAAR MOET NOU EERS IETS GEBEUR EN DIT IS DAT DAAR ‘n BESTAANDE “GREAT ENTITY”, ‘n LOGOS, ‘n VOLLEDIGE “RESEMBLANCE GIVER”, ‘n DRIE-IN-EEN, (MASHIACH + MELEK + ADONY) LOGOS OOG NOU SY (ADONY) DEEL “EEN” MAAK MET DIE IN SPACE AND TIME UNIVERSE SE (YHVH) OM DIE NUWE (ALEPH HEI VAV HEI) VOORT TE BRING WAAR DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY IN DIE FISIESE IN SPACE AND TIME EXISTENCE IN DIE UNIVERSE, NOU SELF DIREK MET DIE (ALEPH) IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN DIE COSMOS, KAN KOMMUNIKEER.  DUS DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY KOMMUNIKEER NOU MET DIE WARE HEILIGE (ALEPH) OF VADER EN NIE MEER MET SY EIE BOSELF INDIVIDUALITY (YUD) NIE ONDER DIE INDRUK DAT SY EIE BOSELF INDIVIDUALITY (YUD) NOU DIE HEILIGE  (ALEPH) VADER IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN DIE COSMOS IS. (YUD) IS NIE DIE VADER IN DIE COSMOS “HEMEL” NIE MAAR (ALEPH) IS DIE VADER IN DIE COSMOS “HEMEL”. (YUD) IS MAAR NET BO IN DIESELFDE BOOM AS (VAV). MAAR DIE WARE (DRIE-IN-EEN) MIDDELAAR GEBRUIK SY EEN DERDE FUNKSIE, DIE ADONY FUNKSIE, OM DIE NUWE NAAM (ALEPH HEI VAV HEI) VOORT TE BRING WAAR DIE ONDERSELF PERSONALITY (VAV) NOU DIREK MET DIE (ALEPH) VADER IN DIE COSMOS KAN KOMMUNIKEER. IN DIE (YUD HEI VAV HEI) GEVAL MOET (VAV) ONDERSELF PERSONALITY NOU EERS MET (YUD) BOSELF INDIVIDUALITY KOMMUNIKEER, WAT DAN OP SY BEURT MET (ALEPH) VADER IN DIE COSMOS KOMMUNIKEER.

DIE GROOT GEHEIM VAN DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH

SO WAT IS DIE GROOT GEHEIM VAN DIE DOEN VAN DIE TORAH?? DIE DOEN VAN DIE TORAH IS DIE “ABSTRACT MOVEMENT” WAT DIE COSMOS “VADER” EN DIE UNIVERSE “SEUN” NOU “EEN” MAAK. MAAR DIE “EEN” MAAK SKEP DIE NUWE “ALEPH HEI VAV HEI” WAT DIE “CONSCIOUSNESS” HET WAT NOU – “CONSCIOUSNESS” = “THE STATE OF TIME-LESS AND SPACE-LESS EXISTENCE” IS. SO DIE “DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH” = “ABSTRACT MOVEMENT” = “CONSCIOUSNESS” = “STATE OF TIME-LESS AND SPACE-LESS EXISTENCE” = “EWIGE BESTAAN “IN WATTER LEWENS-VORM OOKAL. DAAR WAAR DIE SPACE-LESS AND TIME-LESS EXISTENCE – CONSCIOUSNESS BENODIG WORD…

IN DIE EWIGE “IN-FINITY” LEWENS-GROEI EWOLUSIE. (SODAT JULLE LEWE IN OORVLOED MAG KRY) EWIGE GROTER EN MEER CONSCIOUSNESS GROEI. DUS EWIGE GROEI VAN “STATELESS AND TIMELESS EXISTENCE” AS: (ALEPH HEI VAV HEI) “EEN” MET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) WAAR DIE (ALEPH HEI VAV HEI) DIE RESULTAAT IS VAN DIE EWIGE DWARS 8 KOPPELING VAN DIE 8 LETTERS ABSTRACT MOVEMENT (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD) IS…

DAAR NOU DIE GROOT GEHEIM VERSKUIL:- LET NOU MOOI OP – DIE TWEE NAME (YUD HEI VAV HEI) IN DIE VADER COSMOS EN DIE (ALEPH DALET NUN YUD) IN DIE SEUN UNIVERSE, VERDWYN NOU MET DIE “EEN” WORD PROSES OP DIE ALLERHEILIGE JAAR SHABAT VAN YOM KIPPUR. OP DIE “AT- ONEMENT” DAG WORD DIE NAME:- (YUD HEI VAV HEI) EN (ALEPH DALET NUN YUD) NOU DIE 8 LETTERS NAAM (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD) WAARUIT DIE NUWE NAME GEBORE WORD. DIE NUWE NAAM:- (ALEPH HEI VAV HEI) EN DIE NUWE NAAM (ALEPH HEI YUD HEI). DUS IN DIE PLEK VAN DIE OU NAAM:- (ADONY)(ALEPH DALET NUN YUD) KOM DIE NUWE NAAM:- (ALEPH HEI VAV HEI) EN IN DIE PLEK VAN DIE OU NAAM:- (YUD HEI VAV HEI) KOM DIE NUWE NAAM:- (ALEPH HEI YUD HEI).

LET NOU MOOI OP NA DIE VOLGENDE GEHEIM:- ALBEI DIE TWEE NAME BEGIN MET:- (ALEPH HEI) DUS DIE (ALEPH SKEPPING + DIE (HEI) GEMEENSKAPLIKE FAKTOR WAT VIR ABRA-HEI-AM EN SARA-HEI GEGEE IS.  LET OOK MOOI OP DAT ALBEI DIE NUWE NAME SE LAASTE HELFTES OOK DIE GEMEENSKAPLIKE (HEI) BEVAT.DIE EEN NUWE NAAM (ALEPH HEI VAV HEI) BEVAT DIE (VAV) EN DIE ANDER NAAM (ALEPH HEI YUD HEI) BEVAT DIE (YUD).  SO DIE EWIGE OF “CONSCIOUSNES” LETTERS:- ALEPH EN HEI EN YUD EN VAV IS IN DIE NUWE TWEE NAME DIE: “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” NAME. VAN DIE YOM KIPPUR EENHEID…

DAAR IS OP YOM KIPPUR OOK NOG DIE LETTERS WAT OORBLY AS DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” LETTERS DUS NOG “ABSTRACT MOVEMENT” LETTERS. HULLE IS:- DIE TWEE (YUDs) EN DIE (DALET) DUS DIE “DAVID” (DALET VAV DALET) indexdavidDIE EWIGE (DALET 4) ERETS “AARDE” (MALKUT+YESOD+HOD+NETZACH) ONDER EN DIE EWIGE (DALET 4) “HEMELE” (DAAT+ BINAH+CHOKMAH +KETHER) BO IN DIE BOOM VAN DIE LEWE. DAN IS DAAR NOG DIE LETTER (NUN) DIE EWIGE “CONSCIOUSNESS” LETTER VAN DIE EWIGE NUN=50 = YOBEL, DUS VRYHEID IN DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” DIE “CONSCIOUSNESS” EXISTENCE. DAAR IS DUS MAAR NET GEEN ANDER PAD AS DIE HEILIGE TORAH ROETE WAT VIR DIE NAGESLAG VAN ABRA-HEI-AM EN SARA- HEI GEGEE IS NIE.

DIE TORAH IS SLEGS VAN TOEPASSING OP DIE HEILIGE (HEI) GENE NAGESLAG. HULLE IS DIE REDDING VIR DIE 72 ANDER NASIES VAN DIE 72 ANDER DRIE LETTER NAME.HULLE BRING DIE EERSTE 7 DAE VAN DIE SUKOT HUTTEFEES DIE OFFERS AS DIE REDDING VIR DIE 72 ANDER NASIES WAT NIE DIE (HEI) ONTVANG HET NIE EN NIE DIE WARE TORAH KAN BEMEESTER NIE. SOLANK DIE 72 ANDER NASIES NOU NET NIE HULLE REDDERS UITWIS NIE, SAL HULLE OOK GERED WORD SOOS DIE SUKOT HUTTEFEES SE ETROG HANDELING DEUR DIE HEILIGE REDDERS AANTOON. DIE 72 ANDER NASIES MOET NOU NET NIE HULLE MASHIACH VOLK DOODMAAK SOOS WAT HULLE DIE WARE MASHIACH DOODGEMAAK HET NIE. EN DAN DIE WARE MASHIACH MET HULLE SELFGESKEPTE VALS 25 DESEMBER JESUS REDDER VERVANG NIE. DIE WARE REDDER VOLK MET HULLE DOOIE HOERKERK EN SY DOGTERS SE GRUWELIKE KERSFEES VERVANG NIE. DIE WARE SUKOT HUTTEFEES MET DIE GRUWELIKE KERSFEES VERVANG NIE. DIE 72 ANDER NASIES SE REDDING IS NIE DIE GRUWELIKE KERSFEES NIE, MAAR DIE HEILIGE TORAH SE HEILIGE SUKOT HUTTEFEES… BOERVOLK KEER TERUG NA DIE DOEN (ABSTRACT MOVEMENT) VAN DIE TORAH SOOS IN DEUT 28 BESKRYF WORD… DIE SEËNDEEL VAN DIE KONTRAK MET DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS).

DIE WARE EN VALS GENADE

DIE WARE GENADE IS DIE GENADE BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH. DUS DIE HEILIGE ABSTRACT MOVEMENT WAT DIE CONSCIOUSNESS WAT TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE IS. BINNE DIE GROOTWORD PROSES, DIE GROEI EN LEER PROSES BINNE DIE DOEN VAN DIE TORAH, IS DAAR GENADE INDIEN EEN STRUIKEL EN VAL IN DIE GROEI EN LEER PROSES BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH. DIT IS DUS ‘n HEELTEMAL ANDER GENADE AS DIE VALS GENADE ALLEEN SONDER DIE TORAH VAN DIE VALS 25 DESEMBER SELFGESKEPTE JESUS GOD. DIE NET GENADE SONDER DIE TORAH KENNIS, IS GENOEG, GROOT LEUEN. MAAR SONDER DIE “HEILIGE TORAH SE DOEN”DUS DIE “ABSTRACT MOVEMENT” GEBEUR DAAR NIKS NIE. VIND DAAR GEEN LEWENSGROEI PLAAS NIE. DIE BYBEL OF TORAH SE BESKRYWING VAN:- DAN SAL JULLE MY NIE MEER “ADONY” NOEM NIE, MAAR JULLE SAL MY  “ISHI” NOEM “MY BEMINDE”…

DIE HUWELIK EENHEID VIND NIE WERKLIK PLAAS NIE. DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” VIND NIE PLAAS NIE. DIE WARE HEILIGE TORAH SE KONTRAK TUSSEN SKEPPING EN SKEPPER VIND NIE PLAAS NIE. DIE KONTRAK WORD NIE ONDERTEKEN MET DIE BESNYDENIS VERBOND NIE. SO DIE KONTRAK VAN DEUT. 28 SE SEËNDEEL EN STRAFDEEL VAN DIE TORAH BESTAAN NIE. DAAR BESTAAN GEEN GENADE BUITE DIE HEILIGE KONTRAK VAN DIE HEILIGE TORAH NIE. SO WANNEER DIE SKEPPING DIE HEILIGE TORAH SE SEËNDEEL DOEN SAL HULLE GESEËND WEES, EN WANNEER HULLE DIE STRAFDEEL DOEN, SAL HULLE GESTRAF WORD SONDER ENIGE GENADE. DAAR BESTAAN GEEN GENADE VIR DIE WAT TEEN DIE RUACH HA KOIDESH OORTREE NIE. SO DIE SLEGS UIT GENADE BUITE DIE TORAH, IS ‘n BAIE GROOT LIEGSTORIE VAN VALS JESUS VAN DIE HOERKERK EN SY DOGTERS… DIE WARE BOERVOLK MOET TERUGKEER NA DIE DOEN VAN DIE SEËNDEEL VAN DIE KONTRAK SOOS WAT DEUT. 28 SO MOOI BESKRYF… SONDER OM EERS DIT TE DOEN SAL DAAR GEEN GENADE UITGESTORT WORD NIE, AL WORD DAAR DAG EN NAG GEBID… DIT IS ALLES TEVERGEEFS…

DIE HEILIGE VADER IS DIE HEILIGE RUACH, DIE RUACH HA KOIDESH, DIE VOLLEDIGE CONSCIOUS CONSCIOUSNESS, DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE. DAAROM MOET DIE MENS, OM DIE HEILIGE VADER VOLLEDIG TE LEER KEN, OOK “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” WORD, OOK VOLLEDIGE CONSCIOUSNESS WORD, OOK VOLLEDIGE TORAH WORD IN DIE FISIESE VORM SE TORAH DOEN IN DIE UNIVERSE; DIE ABSTRACT MOVEMENT, WAT DIE POWER IN DIE COSMOS SKEP. HIERDIE WAARHEID HET DIE WARE KOSMIESE DRIE IN EEN CHRISTOS MASHIACH, WAT SY YISRAEL MASHIACH VIR DIE 72 ANDER NASIES KOM TOON,  SODAT ONS MET DIE SUKOT HUTTEFEES SE EERSTE 7 DAE DIE MASHIACH TAAK KAN VERRIG…

78

DIE KONTRAK ONDERTEKENING

DIE EERSTE HANDELING WAT DIE AFGEDWAALDE ONBESNYDE NASATE VAN ABRA-HEI-AM DIE STAMVADER MOET DOEN, IS OM TERUG TE KEER NA DIE KONTRAK EN DIE KONTRAK TE ONDERTEKEN;  DUS DIE BESNYDENIS TE DOEN. VOORDAT DIE MASHIACH VOLK YISRAEL DIE BELOOFDE LAND KANAAN KON INGAAN, MOES AL DIE MANS EERS DIE KONTRAK TEKEN. MOES AL DIE MANS HULLE EERS LAAT BESNY. DIE MAN IS DIE HOOF VAN SY HUIS DUS VROU EN KINDERS. DIE MAN TEKEN DIE KONTRAK NAMENS SY HUISGESIN – NAMENS SY HUIS. (KIES JULLE OM JULLE GODE TE DIEN, MAAR EK EN MY HUIS, ONS SAL DIE WARE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” = CONSCIOUSNESS VADER DIEN DEUR SY TORAH TE DOEN).

DAARNA NOG VOORDAT DIE MASHIACH VOLK DIE 7 PLANES OF MAGTIGE NASIE INNEEM, MOET HULLE EERS AS BESNYDE MANS DIE PESACH EN ONGESUURDE PESACH BRODE EET. (GEEN ONBESNYDE MAG DIE PESACH ONGESUURDE BRODE EET NIE) DUS GEEN HUIS WAT NIE DIE TORAH KONTRAK ONDERTEKEN HET NIE MAG DIE TORAH DOEN NIE. HIERDIE IS ‘n BAIE GROOT GEHEIM. SONDER DIE BESNYDENIS VERBOND SAL NIEMAND IN DIE GEHEIME VAN DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH, DIE ABSTRACT MOVEMENT WAT DIE CONSCIOUSNESS, DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” BRING TOEGELAAT WORD NIE. DUS NIE DIE VADER WAT “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” IS LEER KEN NIE.

DAAROM MAAK DIE ONBESNYDE CHRISTENDOM NOU DIE DIE VORM SEUN HULLE VORM GOD MET HULLE VORM GODSDIENS DEUR HULLE SELFGESKEPTE VORM JESUS SE VORM GEBOORTE JAARLIKS MET KERSFEES OOR EN OOR TE LAAT VORM AANNEEM. HULLE HET GEEN BEGRIP DAT DIE VADER RUACH IS NIE EN DAT DAAR GEEN VERGIFFENIS VAN SONDE TEEN DIE RUACH VADER IS NIE. GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE VERWERPING VAN DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH NIE…  KEER TERUG… TEKEN DIE TORAH KONTRAK MET JUL BESNYDENIS VERBOND. EET DAN DIE PESACH EN ONGESUURDE BRODE. TEL DAN DIE 7X7 SHABATTE TOT SHAVUOT. DOEN DAN DIE ROSH HASHANAH EN YOM KIPPUR EN SUKOT. EER JULLE GELOFTES. EER DIE WARE OORSPRONKLIKE NIE VERTAALDE HEILIGE NAME. DOEN DIE VERORDENINGE, GEBOOIE EN INSETTINGE… DAN SAL DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH OP JUL VAN TOEPASSING WEES… DOEN BOGENOEMDE GOU WANT JULLE TYD IS MIN…

DIE GEHEIM VAN DIE VRAAG: IS DIE “HEMEL” BO IN DIE “HEMEL” OF ONDER OP DIE AARDE?

GAAN DIE WAT GERED IS NOU WEGGERAAP WORD EN OPVAAR SAAM MET HULLE JESUS BO NA DIE “HEMEL” TOE? OF GAAN DIE WAT GERED IS NOU DEEL VAN DIE KONINGKRYK OP DIE AARDE VAN DIE JESUS WAT KONING OP DIE AARDE GAAN WEES??  SO DIE VRAAG IS:- IS DIE HEMEL NOU IN DIE HEMEL BY LIEWE JESUS? OF IS DIE HEMEL NOU OP AARDE MET LIEWE JESUS AS KONING? HIERDIE IS DIE VRAE WAT DIE CHRISTENDOM VAN DIE 25 DESEMBER LIEWE JESUS NOU MEE WORSTEL.

SO WAT VERKONDIG DIE PRIESTERS VAN DIE KERSFEES NOU VIR DIE BOERVOLK IN DIE TYD VAN VERVAL EN VERNIETIGING VAN DIE TOTALE BLANKE BESKAWING? DIE VERVAL VAN HULLE PROMOVERING VIR DIE “JA” STEM VANAF HULLE PREEKSTOELE? WANNEER DIE BAALPRIESTERS NOU OOK WEGHARDLOOP VIR DIE MOORD EN DOODSLAG, WAT VERKONDIG HULLE NOU? VERKONDIG HULLE DAT JULLE MAAR NET MOET GLO EN BID? DAT DIE KERSFEES 25 DESEMBER LIEWE JESUS SAL HELP. WAT GAAN HY DOEN? JULLE WEGRAAP NA SY HEMEL IN DIE HEMEL TOE? OF NA SY KONINGKRYK OP AARDE SE HEMEL TOE? WAT GAAN WORD VAN AL DIE BARBARE WAT MOOR EN VERKRAG EN DOODSLAAN?

KOM NOU BOERVOLK SKRIK NOU WAKKER. KEER TERUG NA DIE HEILIGE TORAH SE DOEN TOE. KEER TERUG NA DIE HELIGE VAN ABR-HEI-AM en YITZACK en YAHKOB TOE. BEKOM DIE “CONSCIOUSNESS” VAN DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” HEILIGE. DEUR DIE HEILIGE TORAH TE DOEN, DIE “ABSTRACT MOVEMENT” TE DOEN TERWYL JULLE DIE VORM LIGGAME HET OM DIE HEILIGE TORAH, DIE “ABSTRACT MOVEMENT” MEE TE KAN DOEN, SODAT JULLE DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH IN DEUT 28 KAN AKTIVEER WAT JULLE ENIGSTE REDDING IS. HOEKOM IS DIE “CONSCIOUSNESS” VAN DIE TORAH DIE ENIGSTE REDDING?? DIE TOELAAT TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE VAN YOHCANAN 22:14 DIE ENIGSTE REDDING??  DIE “EEN” WORD MET DIE “CONSCIOUSNESS” DUS DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” VADER OM DIE VOLGENDE TE KAN BEMEESTER:-

IN DIE BOOM IS DAAR DIE “KETHER” EN DIE “DAAT” EN DIE “MALKUT”. DAAR IS DIE STELLING:- KETHER VAN DIE BOOM ONDERKANT IS DIE MALKUT VAN DIE BOOM BOKANT. EN OOK: MALKUT VAN DIE BOOM BOKANT KAN OOK KETHER VAN DIE BOOM ONDERKANT WEES. BEMEESTER DIE BEGRIPPE BAIE DEEGLIK.

DIE EERSTE STELLING:- KETHER WORD MALKUT IN DIE BOOM AAN DIE BOKANT, IS DUS ‘n OP-BEWEEG, VERBETERING, GROEI. ‘n HEILIGE OPBOU VAN DIE VORIGE BESTAAN, ‘n “NEE” STEM VIR DIE BARBAARSE AFWAARTSE VERNIETIGING. MAAR DIE TWEEDE STELLING:- MALKUT WORD KETHER VAN DIE BOOM AAN DIE ONDERKANT, IS ‘n AF BEWEEG, ‘n VERMINDERING, ‘n VERNIETIGING VAN DIE VORIGE. ‘n BARBAARSE VERNIETIGING VAN DIE VORIGE BESTAAN. ‘n “JA” STEM VIR DIE VERNIETIGING VAN DIE BESTAANDE. ‘n “JA” STEM VIR DIE HEILIGE TORAH SE VERBODE VERBASTERING TOT VERNIETIGING. HOE BELEEF DIE BOERVOLK DIE VERBODE VERBASTERING VERNIETIGING NIE NOU SELF NIE. DIE TORAH-LOSE LIEWE JESUS GOD VAN 25 DESEMBER KERSFEES VALS KLUG RESULTAAT. DIE AFBEWEEG VA DIE MALKUT NA DIE KETHER VAN DIE ONDERSTE BOOM:- IS WAT DIE “NUWE EEN WERELD REGERING” OOR SY EEN WÊRELD CHOCOLATE BASTER NASIE NOU BESIG IS OM TE DOEN.

DIE VALS PREDIKING VANAF DIE KERK KANSEL DAT ONS ALMAL DIESELFDE IS, EN DAT DIE TORAH SE 72 NASIES ELK MET HULLE GOD NOU NIE MEER BESTAAN NIE. HOU OP BOERVOLK, OM DIE AFWAARTSE BARBAARSE VERNIETIG BEWEGING TE VOED MET JULLE KERSFEES DOEN WAT DIE NEGATIEWE GODE SKEP EN VOED EN LEWENDIG BLY HOU. DIE NEGATIEWE  “ABSTRACT MOVEMENT” WAT DIE NEGATIEWE GODE SKEP, DIE TEENOORSTAANDE = SATAN, GODE SKEP. SKEP EERDER, VOED EERDER DIE WARE GOD VAN ABRA-HEI-AM en YAHKOB  en YITZACK DEUR DIE HEILIGE SUKOT HUTTEFEES TE DOEN IN DIE PLEK VAN DIE AAKLIGE KERSFEES VALS KLUG. HOU OP OM TEEN DIE RUACH HA KOIDESH TE OORTREE, DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” DIE WARE VADER EN SY RUACH IS “EEN” DUS BEIDE IS “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” EN DIE OORTREDING TEEN DIE “EEN HEID”, IS ONVERGEEFBAAR.

SO DIE SONDE IS: DIE NIE DOEN VAN DIE TORAH NIE -EN DIT IS ONVERGEEFBAAR. HOEKOM IS DIT ONVERGEEFBAAR? OMDAT DIT DIE OP BEWEEG NA DIE (SEËNDEEL VAN DIE TORAH) BOOM BOKANT DIE HUIDIGE BOOM, BRING. DIE WONDERLIKE KETHER WAT MALKUT VAN BOKANTSTE BOOM VAN DIE LEWE WORD. DIE EWIGE EWOLUSIE OPWAARTS. WANT SIEN DIE OPBEWEEG BINNE DIE TORAH DOEN BESTAAN DAARUIT DAT DIE KETHER KONINGKRYK, DIE SHLOMO KONINGKRYK VAN DIE HUIDIGE, DIE “HEMEL” VAN DIE HUIDIGE BOOM, DIE “VADER CONSCIOUSNESS”, DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” OPGEOFFER WORD VIR DIE MALKUT, DIE DAVID KONINGKRYK, DIE VORM LIGGAAM, DIE “EXISTENCE IN SPACE AND TIME” VAN DIE BOKANTSTE BOOM. SODAT IN DIE NUWE BOKANT BOOM NOU WEER DEUR DIE 10 SEPHIROT OPGEWERK KAN WORD TOT DIE BOOM SE SHLOMO KONINGKRYK; DIE VADER CONSCIOUSNESS “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE”. SO HERHAAL DIE EWIGE WARE EWOLUSIE OPWAARTS. DUS DIE VAV 6 INSIG, DIE IN SPACE EN TIME LIGGAAM NA DIE VAV 9 SHEMESH LIGGAAM IN “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” TERUG NA VAV 6 INSIG VORM LIGGAAM IN SPACE AND TIME. EN PROSES HERHAAL WEER. DIE OPBEWEEG TORAH GELD VIR ALTYD. ONTHOU STORETJIE IS NET OEFEN APPARAAT VIR DIE CONSCIOUSNESS ONTWIKKELING…

OM DUS NOU DIE TWEE BEGRIPPE:- (1) HEMEL IN HEMEL EN (2) HEMEL OP AARDE OP TE KLAAR:-

BINNE DIE TORAH SE DOEN VAN DIE PESACH MET DIE VORM VAV 6 LIGGAAM IS DAAR DIE DRIE ONGESUURDE PESACH BRODE WAT VIER GEMAAK WORD DEUR DIE MIDDELSTE ONGESUURDE PESACH BROOD IN TWEE TE DEEL. (DUS WORD YESOD WAT DIE SPIEËLBEELD VAN KETHER IS NOU IN YESOD EN MALKUT OPGEDEEL.) DIE EERSTE ONGESUURDE PESACH BROOD IS DIE (MEM SHIN HEI) (DIE TORAH) DIE DERDE ONGESUURDE PESACH BROOD IS DIE (EL-I-YAH) DIE MERKABAH, DIE “ABSTRACT MOVEMENT BEWEEG, DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” BEWEEG. DIE MIDDELSTE ONGESUURDE PESACH BROOD IS DIE (DALET VAV DALET) (DAVID) (DIE VAV 6 INSIG VORM LIGGAAM IN DIE VORM MALKUT KONINGKRYK OP AARDE (ERETZ DALET4 =MALKUT+YESOD+HOD+NETZACH) IN DIE BOOM. DUS DIE AARDSE DAVID KONINGKRYK HELFTE ONGESUURDE BROOD.

DIE TWEEDE HELFTE MIDDELSTE ONGESUURDE PESACH BROOD IS DIE SHLOMO SEUN VAN DAVID (DAVID AS SY SEUN KONINGKRYK) DIE HEMEL KONINGKRYK. DIE ADAM 1000 OF ALEPH 1000 KONINGKRYK. DIE KETHER HEMEL KONINGKRYK; DIE ANDER HELFTE VAN DIE SPIEËLBEELD YESOD /MALKUT AARDE KONINGKRYK. DIT IS NOU DIE BEELD IN DIE EEN BOOM, DIE HUIDIGE BOOM VAN 9-IN-1=10 SEPHIROT BOOM. DIE BOOM WAAR DAAT (CONSCIOUSNESS) OPGEDOEN IN DIE VAV 6 FISIESE VORM LIGGAAM IN MALKUT (BINNE TIME AND SPACE) BINNE DIE DOEN VAN DIE TORAH, DIE ABSTRACT MOVEMENT WAT DIE POWER SKEP IN DIE COSMOS DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” – SO DIE VAV 6 INSIG KOPPEL MET DIE VAV 9 INSIG DIE (SHEMESH).

MAAR NOU KOM DIE GROOT TOETS. GAAN DIE VAV 9 (TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE) HOMSELF NOU WEER OFFER OM DIE MALKUT DAVID KONING TE WORD IN DIE BOKANSTE BOOM SE FISIESE (IN SPACE AND TIME  EXISTENCE)?? SO DAAR IS NOU DIE EERSTE HALWE MIDDEL ONGESUURDE BROOD WAT GE-EET WORD (DUS DIE EEN WAT DIT EET KAN NOU DIE CONSCIOUSNESS ONTVANG OM (TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE) TE WORD (OP TE VAAR NA DIE HEMEL) KETHER VAN DIESELFDE BOOM. MAAR NOU KAN DIE EEN AS SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE NOG NIE DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE BEWEGING TERUG DOEN NIE.

DIE DERDE ONGESUURDE PESACH BROOD, DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE MOVEMENT, DIE MERKABAH, DIE EL-I-YAH ONGESUURDE PESACH BROOD MOET NOU GE-EET WORD. DAN KAN EEN NOU NA DIE MALKUTH DAVID FISIESE LIGGAAM VAV 6 INSIG BEWEEG, MAAR DIT IS NIE TERUG NA DIESELFDE BOOM NIE, MAAR NA DIE BOOM BOKANT DIE VORIGE BOOM SE MALKUT. ONTHOU VAV 9 IS SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE EN VAV 6 IS BINNE TIME AND SPACE EXISTENCE. SO BEWEGINGS VASGEVANG IN TIME AND SPACE EXISTENCE IS NIE BEWEGINGS WAT BINNE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE, PLAASVIND NIE. DAAROM WORD DIE ALLERHOOGSTE IN DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE NET (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) GENOEM. DAAR BESTAAN GEEN TYD NIE, SO DAAR BESTAAN GEEN TYD GEKOPPELDE NAAM SOOS (EK SAL WEES, NIE) DAAROM IS DAAR GEEN VERGIFFENIS VAN SONDE (DUS DIE “NIE DIE TORAH IN DIE VORM STADIUM NIE DOEN NIE” SONDE) OMDAT DIE TORAH GEKOPPELDE ABSTRACT MOVEMENT NOU NIE DIE CONSCIOUSNESS OF TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE, BRING NIE. DIE RUACH HA KOIDESH IS TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE, SO OOK DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE VADER, DIE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI)…ONTHOU STORETJIE IS MAAR NET OEFEN APPARAAT VIR CONSCIOUSNESS ONTWIKKELING…

ONTHOU NET SOOS DIE EERSTE BEGIN LAAGSTE VLAK KENNIS WAT IN GRAAD 7 AANGEBIED WORD NOG STEEDS BOKANT GRAAD 6 SE FINALE EINDE VAN DIE JAAR EKSAMEN KENNIS IS. GRAAD 7 BOU OP GRAAD 6 SE FINALE EINDE VAN DIE JAAR KENNIS. NET SO BOU DIE BOME VAN DIE LEWE OPMEKAAR. DIE GRAAD 7 BOOM SE FISIESE IN SPACE AND TIME VASGEVANGDE EXISTENCE IS NOG STEEDS BOKANT DIE GRAAD 6 SE FINALE OUT OF SPACE AND TIME EXISTENCE OF TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE. (MEM SHIN HEI) BRING DIE BOODSKAP, DIE TORAH VANAF DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE SE ALLERHOOGSTE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE (EK IS) (I AM) (ALEPH HEI YUD HEI) VAN HOE OM UIT DIE VASGEVANGDE “IN TIME AND SPACE EXISTENCE” UIT TE KOM NA DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE”. MAAR DIE EWOLUSIE EINDIG NIE DAAR NIE. DIE OPSPIN VAN BOOM NA BOOM IS VIR EWIG. DIE BINNE TIME AND SPACE EXISTENCE EN BUITE TIME AND SPACE EXISTENCE WISSEL MEKAAR VIR ALTYD AF. DIE VORM VAN BINNE TIME AND SPACE EXISTENCE IS DIE ENIGSTE WAT DIE TORAH HANDELING KAN DOEN. DIE DAVID IN MALKUT DOEN DIE FISIESE HANDELING; KAP DIE KLIPPE, SAAG DIE BOME, ENS. EN DIE SHLOMO IN DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE BOU DIE TEMPEL MET WAT DIE FISIESE LIGGAAM TEMPEL BINNE TIME AND SPACE EXISTENCE BYMEKAAR GEMAAK HET. DIE DAAT, DIE CONSCIOUSNESS OPGEDOEN IN MALKUT, BOU DIE NUWE VERBETERDE LIGGAAM IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE. DAAROM WORD DIE IN SPACE AND TIME EXISTENCE, DIE YAHSHUA, DEUR DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE YOCHANAN GEDOOP IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE…

DIE SEPHIROT:- (DAAT) WORD NOOIT IN DIE BOOM AANGEDUI NIE, WANT DIT TOON DUIDELIK AAN DAT 9243609ea9b6faabf06ced3608372257--kabbalah-quotes-tree-of-life(DAAT) DIE EWOLUSIE NA DIE VOLGENDE BOOM VERTEENWOORDIG. DUS DAT DIE SOGENAAMDE HEMEL IN DIE HEMEL, DIE (KETHER + CHOKMAH + BINAH + DAAT) “HEMEL” VAN ‘n BOOM, EINTLIK DIE “HEMEL OP DIE AARDE KONINGKRYK” VAN DIE VOLGENDE BOOM IS. DUS DIE HEMEL IN DIE HEMEL VAN DIE LAER BOOM IS EINTLIK DIE HEMEL OP DIE AARDE VAN DIE VOLGENDE BOOM AAN DIE BOKANT. DIE BEELD HERHAAL HOMSELF VIR EWIG… DIE (DAAT) SEPHIROT IS DIE GEHEIME SLEUTEL…

GESEËND IS DIE YAHSHUA ONDERSELF PERSONALITY WAT DEUR YOCHANAN BOSELF INDIVIDUALITY GEDOOP WORD IN AL DIE GEHEIME VAN DIE BOME VAN DIE LEWE, SODAT HY MAG INGAAN DEUR DIE POORTE VAN DIE STAD… DIE OPENBARING VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY… HOOFSTUK 22: 14 OP DIE LAASTE BLADSY VAN DIE BYBEL. DIE BYBEL BEGIN MET “BOME” EN DIE BYBEL EINDIG MET “BOME”. DIE WARE INHOUD VAN DIE BYBEL DRAAI OM DIE GEHEIME VAN DIE BOME… DIE TORAH DRAAI OM DIE GEHEIME VAN DIE BOME…

79

DIE VALSE – DIE BABEL TORING OF GLOBALISME OF EEN WÊRELD REGERING MET EEN GOD EN EEN TAAL OF DIE WARE – NASIONALISME BESTEL

DIE 72 VERSKILLENDE NASIES MET HULLE EIE TALE EN KARAKTERS EN LANDE EN GODE PLUS DIE WARE MASHIACH YISRAEL VOLK WAT DIE WARE “COSMIC “CONSCIOUSNESS BRING VIR DIE 72 ANDER NASIES IN DIE “UNIVERSE”. SO DIE YISRAEL WAT DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” GEHEIM OPENBAAR AAN DIE 72 ANDER NASIES BINNE “TIME AND SPACE EXISTENCE”. DUS DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE” SE (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI) EN DIE BINNE “TIME AND SPACE EXISTENCE” SE (YUD HEI VAV HEI). MAAR NOU MOET DAAR NOG MEER VOLLEDIGE OEFEN APPARAAT VIR NOG MEER GEHEIME UITGEHAAL WORD. DAAR IS DIE “UNIVERSE” EN DIE “LOGOS OOG” EN DIE “COSMOS”. .DAAR IS DIE (12-IN-1=13 ECHAD). DAAR IS DIE (12+12+12=36-IN-1=37 YECHIDAH). DAAR IS DIE (13 + 37 = 50 YOBEL), DAAR IS DIE BOME VAN DIE LEWE. DAAR IS DIE POORTE VAN DIE STAD, DIE VIERKANTIGE JERUSALEM WAT NEERDAAL. DAAR IS DIE “VORM LIGGAAM” BINNE DIE TIME AND SPACE EXISTENCE VAN DIE UNIVERSE WAT DIE KRAGTE SKEP IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN DIE COSMOS. DAAR IS DIE 12 STAMME VAN YISRAEL BINNE DIE SPACE AND TIME EXISTENCE.

DUS 12 STAMME-IN- 1=13 ECHAD YISRAEL NASIE. DIE 12 NAME -IN- 1 NAAM:- YHVH, YHHV, YVHH, HVHY, HYHV, HHYV, HHVY, HYVH, HVYH, VHHY, VHYH, WYHH. HIERDIE (12) – IN – ATAH (1) = 13 = ECHAD (EEN) IN DIE FISIESE UNIVERSE BINNE “TIME AND SPACE EXISTENCE”.

DAN IS DAAR DIE 12+12+12 -IN-1= 37 = YECHIDAH VAN DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE”. DIE 3 x 12 GROOTTE SYE VAN HEMELSE JERUSALEM EENHEID WAT NEERDAAL – WAAR NET DIE EEN TIMELESS AND SPACELESS NAAM BEKEND IS AS:- (ALEPH HEI YUD HEI)(EK IS).

SO MOET ASSEBLIEF NIE DIE MAAR NET EEN NAAM, NET EEN STAM, DIE NET EEN MIDBREINPAAR NAAMLIK:- YHVH NOU YAHWEH NOEM NIE. DAAR IS DIE 12 KOMBINASIES VAN DIE “DIVINE EXPERIENCE” EN DAN IS DAAR NOG DIE 5 MEDEKLINKERS:- a, e, i, o, u. DUS KAN YAWEH NOU YEWAH OF YOWIH, ens WORD. DIESELFDE GELD VIR AL 12 NAME WAT DIE “DIVINE “BESKRYF.

DAN IS DAAR NOG DIE 72 NAME VAN DIE ANDER NASIES SE (DIVINE) OF “GODE”. DIT MOET NOU BAIE DUIDELIK BEGIN WORD DAT DIE CONSCIOUSNESS WAT NODIG IS OM DIE TOTALE BEGRIP VAN DIE ALLERHOOGSTE HEILIGE SE OMVANG EN GROOTTE BAIE, BAIE GROOT IS. DAAROM IS DIE TORAH GEGEE.

KOM DAT STORETJIE NOU NOG ‘n BENADERING TOT DIE PROBLEEM VAN DIE TE OORWELDIGENDE INTENSE CONSCIOUSNESS PROBLEEM OORBRUG. UIT “MEDITATION AND KABBALLAH “AREYH KAPLAN:- IN ORDER TO RECEIVE THE HOLY GIVER;S LIGHT (CONSCIOUSNESS) HOWEVER A VESSEL (DIE VAV LIGGAAM MENS) MUST IN SOMEWAY BE CONNECTED TO THE HOLY GIVER. (DIE VADER IS IN DIE “TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE “COSMOS.  DIE RECEIVER MAN IS IN “FORM UNIVERSE”). THE BASIC DIFFERENCE BETWEEN THE SPIRITUAL AND THE PHYSICAL IS THE FACT THAT SPACE DOES NOT EXIST IN THE SPIRITUAL REALM (SPACELESS EXISTENCE) HENCE THERE IS NO WAY IN WHICH THE MAN (SEPHIROT) CAN BE PHYSICALLY (BINNE SPACE) CONNECTED TO THE HOLY GIVER (IN SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE). THE ONLY POSSIBLE RELATIONSHIP IS THEREFORE (BAIE BAIE BELANGRIK) RESEMBLANCE. THUS IN ORDER TO RECEIVE THE FULL CONTENT OF THE HOLY GIVERS LIGHT (CONSCIOUSNESS), THE RECEIVING VESSEL (MAN IN FISIESE VORM IN UNIVERSE) MUST, RESEMBLE THE HOLY GIVER.

THIS HOWEVER PRESENT A DIFFICULTY. IF THE HOLY ONE IS THE ULTIMATE GIVER, THEN THE VESSEL (MAN) IS THE ULTIMATE RECEIVER, AND THE TWO ARE THEN ABSOLUTE OPPOSITES. (DIT IS DIE NG KERK “EN GEE, EN GEE KERKE SE POSISIE. JESUS OF DIE HERE MOET NET GEE EN GEE EN DOEN EN SORG). IN ORDER FOR A VESSEL (MAN) TO PROPERLY RECEIVE THE TOTAL CONSCIOUSNESS, IT MUST ALSO GIVE, (MOET DUS OOK DIE GEWER WORD) (THUS RESEMBLE).

WHAT IS THEREFORE NEEDED IS A VESSEL (MAN) THAT CAN GIVE AS WELL AS RECEIVE CONSCIOUSNESS. IF MAN IS TO RECEIVE, HE MUST FIRST RESEMBLE THE HOLY GIVER BY BEING ALSO A GIVER OF LIGHT OR CONSCIOUSNESS. (HIER VOLG NOU DIE GROOT GEHEIM VAN DIE REDE VAN DIE ABSTRACT MOVEMENT DEUR DIE FISIESE LIGGAAM) THIS IS ONLY ACCOMPLISHED THROUGH KEEPING THE HOLY GIVER’S COMMANDMENTS (TORAH) THUS PROVIDING SPIRITUAL SUSTENANCE TO THE SPIRITUAL UNIVERSE (DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN THE COSMOS). BUT BEFORE MAN (THE RECEIVER) CAN DO THIS HE MUST ALSO RESEMBLE THE HOLY GIVER BY HAVING FREE WILL AND FREE CHOICE. BUT THIS IS ONLY POSSIBLE WHEN BOTH (EVIL – LIVE) EXIST.

DUS IS DIT DIE NET GEDURIG ONTVANG, ONTVANGER ALLEEN, SE VRYE WIL KEUSE OM OOK ‘n GEWER TE WORD OF NIE. DUS DIE TORAH TE DOEN OF NIE. DOEN DIE NET-ONTVANGER NIE DIE TORAH NIE, ONTVANG HY NIE DIE NODIGE CONSCIOUSNESS NIE. DUS DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE CONSCIOUSNESS VAN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE VADER IN DIE COSMOS NIE. HY BLY DAN NET DIE ONTVANGER IN DIE FISIESE UNIVERSE BINNE TIME AND SPACE VASGEVANG. HY DIEN DIE SELFGESKEPTE VALS 25 DESEMBER JESUS SE FISIESE LIGGAAM MET GEEN BENUL VAN DIE BOSELF INDIVIDUALITY NIE. GEEN CONSCIOUSNESS VAN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE VADER IN DIE COSMOS NIE. JESUS SAL ALTYD NET GEE EN GEE EN DOEN EN DOEN. MAAR DAAR BESTAAN GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE RUACH HA KOIDESH NIE. GEEN VERGIFFENIS AS DIE TORAH NIE GEDOEN WORD OM OOK ‘n SPIRITUELE WESE SOOS DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE SPIRITUELE VADER BY NAAM (ALEPH HEI YUD HEI)(EK IS) TE “RESEMBLE “NIE.

DIE SES DAE EN SEWENDE DAG, DIE SHABAT…

DIT IS DUS DUIDELIK DAT DAAR SES DAE VAN “GIVER AND RECEIVER OPPOSITES” BESTAAN. EN DAT DAAR EEN DAG VAN “GIVER AND RESEMBLE GIVER” BESTAAN. DUS SES DAE WAAR DIE HOLY GIVER SKEP EN EEN DAG, DIE SHABAT, WAAR DIE RESEMBLE GIVER SKEP. SO DIE SHABAT SKEP DIE GESKEPTE SY SKEPPING VOLGENS DIE VOORBEELD VAN DIE HEILIGE SKEPPER, DUS VOLGENS DIE HEILIGE SKEPPER SE HEILIGE WIL OF TESTAMENT OF TORAH. SO WANNEER DIE GESKEPTE MENS NOU DIE HEILIGE TORAH DOEN OP DIE HEILIGE SHABAT, GEBEUR DAAR NOU VERSKILLENDE DINGE:-

(1) DIE GESKEPTE FISIESE MENS IN DIE UNIVERSE, DIE RECEIVER, WORD DIE RESEMBLANCE GIVER, IN DIE SPACE AND TIME UNIVERSE, DUS EWEBEELD VAN DIE WARE HEILIGE GIVER IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS.

(2) DIE UNIVERSE WORD OOK DIE KEUSE TUSSEN:- EVIL/LIVE… UNIVERSE GEMAAK, SODAT DIE GESKEPTE MENS NOU DIE HEILIGE SKEPPER NOG MEER KAN “RESEMBLE” SO DIE BEELD IN DIE UNIVERSE RESEMBLE NOU DIE HEILIGE SKEPPER IN DIE COSMOS VOLLEDIG ASOOK GIVER AND RECEIVER EN OOK DIE BEELD VAN DIE VRYE WIL OM DIE KEUSE TE MAAK TUSSEN:- EVIL/LIVE… OF “GEEN TORAH/NET TORAH… DOEN OF:- SLEGS RECEIVER/ GIVER EN RECEIVER… OF: STRAFDEEL VAN TORAH/ SEËNDEEL VAN TORAH..

DUS OP DIE SEWENDE HEILIGE EENHEID BINNE SPACE AND TIME, DIE HEILIGE SHABAT, KAN DIE GESKEPTE MENS NOU AS DIE RESEMBLANCE OOK GEE EN ONTVANG. DUS DIE REËN OP SY TYD GEE (SKEP); DIE VREDE OP SY TYD GEE; (SKEP IN DIE HARTE VAN DIE HATERS) ENS. DUS AL DIE 14 VERSIES SEËNDEEL VAN DEUT.28 GEE OF SKEP AS EWEBEELD GEWER… EWEBEELD SKEPPER. DUS “AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD”… DUS BINNE DIE WIL OF TORAH VAN DIE HEILIGE SKEPPER OF GIVER. DUS SLEGS OP DIE HEILIGE SHABAT/TE. DUS… LIVE.

MAAR DAAR IS OOK DIE GESKEPTE  RECEIVER MENS WAT DIE.. EVIL… KIES DEUR BINNE DIE SES DAE TE SKEP… DUS GIVER TE WORD BINNE SPACE AND TIME EXISTENCE. SLEGS BINNE DIE UNIVERSE SE MATERIËLE… DIE VALSE WAT IN DIE PLEK VAN GOD NOU AS GOD OPTREE. DUS DIE EEN WÊRELD REGERING GLOBALISTE, DIE TORING VAN BABEL BOUERS MET HUL GROOT LEIER DIE NIMROD VAN 25 DESEMBER. MAAR ONDER SY NUWE NAAM ; DIE NET FISIESE VORM JESUS VAN KERSFEES… DIE HELE “ONLY RECEIVER” NG KERK…EN GEE, EN GEE… GEE REËN, GEE VREDE… GEE GESONDHEID… GEE LEWE… GEE GELD… GEE BESKERMING…

TOE (MEM SHIN HEI) BY DIE ROOISEE SOOS:- ONLY RECEIVER, BID – GEE UITKOMS… TOE KOM DIE ANTWOORD:- WORD ‘n RESEMBLANCE GIVER AND GIVE THE COMMAND TO NATURE…LAAT DIE SEE LUISTER NA JOU… LAAT DIE SEE OOPGAAN… DIE WARE RESEMBLANCE GIVER BEVEEL DIE STORMAGTIGE SEE… WORD KALM… DAAR WORD DIE SEE KALM. WORD GESOND… LAAT DIT REEN… ENS. ENS.

WANNEER GAAN DIE OPREGTE BOERVOLK NOU DIE HEILIGE SHABATTE EER EN DOEN? SODAT HULLE OOK DIE “RESEMBLANCE GIVERS” KAN WORD??? WANNEER GAAN DIE OPREGTE BOERVOLK NOU DIE GRUWELIKE KERSFEES VERRUIL VIR DIE HEILIGE TORAH SE HEILIGE SUKOT EN HEILIGE PESACH EN HEILIGE EN SHAVUOT EN HEILIGE WARE WEEK SHABAT??? EN WARE NIE VERTAALDE HEILIGE NAME??? DUS DIE FISIESE LIGGAAM SE HANDELING WAT DIE ABSTRACT MOVEMENT IS WAT DIE UNIVERSE MET DIE COSMOS KOPPEL, WAT DIE ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS MET DIE BOSELF INDIVIDUALITY KOPPEL…WAT DIE RECEIVER MET DIE GIVER KOPPEL, WAT DIE PHYSICAL MET DIE SPIRITUAL KOPPEL. WAT ONS AS SKEPPING MET DIE VADER AS SKEPPER KOPPEL??  SODAT ONS AS “EEN” DIE “S-EEN…DEEL” VAN DIE VADER SE WIL, DIE VADER SE TORAH KAN WORD

80

DIE TYD VAN DIE VAL VAN DIE NUWE TORING VAN BABEL IS OP HANDE

DIE VAL VAN DIE 25 DESEMBER NIMROD ONDER SY NUWE NAAM “LIEWE JESUS” IS OP HANDE. DIE TYD VAN DIE NET FISIESE UNIVERSE CONSCIOUSNESS, DIE NET FISIESE UNIVERSE LIEWE JESUS GOD, DIE SEUN AS VADER GOD IN DIE FISIESE UNIVERSE, IS NABY. DIE VAL VAN DIE NET ONTVANGER ALLEEN CONSIOUSNESS SONDER DIE HEILIGE GIVER IN DIE SPACELESS TIMELESS EXISTENCE, IS NABY. DIE TYD VAN DIE VAL VAN DIE NET RECEIVER ONDERSELF PERSONALITY CONSCIOUSNESS ALLEEN, IS NABY. DIE REDE HOEKOM DIE TORAH-LOSE LIEWE JESUS GOD CHRISTENDOM NIE BY DIE VADER UITKOM NIE, IS OMDAT DIT ONMOONTLIK IS OM BY DIE WARE VADER IN DIE VADER COSMOS, DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE, UIT TE KOM, SONDER DIE DOEN EN HOU VAN DIE HEILIGE TORAH.

DIE 25 DESEMBER KERSFEES LIEWE JESUS GOD CHRISTENDOM KAN SONDER DIE TORAH DOEN, GLAD NIE DIE WARE VADER GOD RAAKSIEN NIE WANT VIR HULLE IS HY ONSIGBAAR. HULLE BESIT NIE DIE NODIGE CONSCIOUSNESS NIE. DIE NODIGE CONSCIOUSNESS WAT NET DIE EER EN DOEN VAN DIE TORAH BRING. IN HULLE NODIGE CONSCIOUSNESS BLINDHEID VERMOOR HULLE DIE WAT DIE WARE VADER KAN SIEN. DIE CHRISTENDOM IS SO VERWAAND IN HULLE ONDERSELF PERSONALITY ALLEEN CONSCIOUSNESS (DIE NET FISIESE SEUN GOD CONSCIOUSNESS) DAT DIE BOSELF INDIVIDUALITY CONSCIOUSNESS (DIE SPIRITUELE SPACELESS TIMELESS EXISTENCE WARE VADER CONSCIOUSNESS) GLAD NIE VIR DIE CHRISTENDOM BESTAAN NIE. DIE CHRISTEN DINK DAT DIE PERSOON WAT NOU DIE HEILIGE TORAH GEDOEN HET EN WAT SE OË OOPGEMAAK IS EN WAT NOU DIE CONSCIOUSNESS ONTVANG HET OM DIE WARE SPIRITUELE VADER TE KAN SIEN, SY BOSELF INDIVIDUALITY GEVIND HET, DIE GIVER VAN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE VADER LEER KEN HET, DIE CONSCIOUSNESS WAT HOEGENAAMD VIR DIE KERK CHRISTEN NIE EENS BESTAAN NIE, NOU ‘n ATËIS MOET WEES. OMDAT DIE PERSOON NOU NIE DIE CHRISTENDOM SE SEUN GOD VAN DIE NET UNIVERSE CONSCIOUSNESS AANVAAR NIE, WORD HY AS ATËIS GELABEL.

DIE PERSOON WAT DIE WARE VADER IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN DIE COSMOS LEER KEN HET (NET SOOS DIE WARE YAHSHUA) WORD DEUR DIE CHRISTENDOM GEHAAT EN ATEIS GEMERK EN DOODGEMAAK NET SOOS WAT GEDOEN WAS MET DIE WARE BOODSKAPPER MET DIE SPIRITUELE WARE CONSCIOUSNESS. DIE BLINDE CHRISTENDOM SLAAN DIE SIENENDE DOOD WANT HULLE DOEN NIE DIE TORAH WAT HULLE BLINDHEID SAL WEGNEEM NIE…

DIE ONDERSELF PERSONALITY (VAV) EN BOSELF INDIVIDUALITY (YUD) BINNE DIE UNIVERSE:    DUS BINNE “TIME AND SPACE”

IN DIE NAAM: (YUD HEI VAV HEI) WAT EEN VAN DIE 12 RADIALE VERTEENWOORDIG KAN (YUD) AS DIE BOSELF INDIVIDUALITY EN (VAV) AS DIE ONDERSELF PERSONALITY, GESIEN WORD. DIE ONDERSELF PERSONALITY (VAV) KOMMUNIKEER MET DIE BOSELF INDIVIDUALITY (YUD). (VAV) IS ONDER IN DIE 10 SEPHIROT BOOM EN (YUD) IS BO IN DIESELFDE 10 SEPHIROT BOOM IN DIE FISIESE UNIVERSE. DAN IS DAAR DIE (ALEPH) IN DIE HEILIGE NAAM: (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) (AHYH) IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS. SO HIER KAN (YUD) DIE BOSELF INDIVIDUALITY MET (ALEPH) KOMMUNIKEER.

MAAR LET NOU MOOI OP:- DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY KAN NIE MET (ALEPH) KOMMUNIKEER NIE. DAAR MOET NOU EERS IETS GEBEUR EN DIT IS DAT DAAR ‘n BESTAANDE “GREAT ENTITY”, ‘n LOGOS, ‘n VOLLEDIGE “RESEMBLANCE GIVER”, ‘n DRIE-IN-EEN, (MASHIACH + MELEK + ADONY) LOGOS OOG NOU SY (ADONY) DEEL “EEN” MAAK MET DIE IN SPACE AND TIME UNIVERSE SE (YHVH) OM DIE NUWE (ALEPH HEI VAV HEI) VOORT TE BRING WAAR DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY IN DIE FISIESE IN SPACE AND TIME EXISTENCE IN DIE UNIVERSE, NOU SELF DIREK MET DIE (ALEPH) IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN DIE COSMOS, KAN KOMMUNIKEER.

DUS DIE (VAV) ONDERSELF PERSONALITY KOMMUNIKEER NOU MET DIE WARE HEILIGE (ALEPH) OF VADER EN NIE MEER MET SY EIE BOSELF INDIVIDUALITY (YUD) NIE ONDER DIE INDRUK DAT SY EIE BOSELF INDIVIDUALITY (YUD) NOU DIE HEILIGE (ALEPH) VADER IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE IN DIE COSMOS IS. (YUD) IS NIE DIE VADER IN DIE COSMOS “HEMEL” NIE MAAR (ALEPH) IS DIE VADER IN DIE COSMOS “HEMEL”. (YUD) IS MAAR NET BO IN DIESELFDE BOOM AS (VAV). MAAR DIE WARE (DRIE-IN-EEN) MIDDELAAR GEBRUIK SY EEN DERDE FUNKSIE, DIE ADONY FUNKSIE, OM DIE NUWE NAAM (ALEPH HEI VAV HEI) VOORT TE BRING WAAR DIE ONDERSELF PERSONALITY (VAV) NOU DIREK MET DIE (ALEPH) VADER IN DIE COSMOS KAN KOMMUNIKEER. IN DIE (YUD HEI VAV HEI) GEVAL MOET (VAV) ONDERSELF PERSONALITY NOU EERS MET (YUD) BOSELF INDIVIDUALITY KOMMUNIKEER, WAT DAN OP SY BEURT MET (ALEPH) VADER IN DIE COSMOS KOMMUNIKEER.

NOG ‘n BENADERING TOT BOGENOEMDE

DAAR IS DIE TWEE BEGRIPPE:- (1) “GOD” WITHIN.(2) “GOD” WITHOUT.

SIEN DUS DIE:- (YUD HEI VAV HEI) AS DIE AANDUIDING VAN (1) “GOD” (YUD) WITHIN (VAV) LIGGAAM. SO WANNEER (VAV) NOU MET (YUD) KOMMUNIKEER, DAN IS DIE KOMMUNIKASIE NOU MET “GOD” WITHIN. DAN IS DAAR OOK (2) “GOD” WITHOUT. (ALEPH HEI VAV HEI) WAAR (VAV) DIE LIGGAAM IS EN KOMMUNIKEER MET (ALEPH) DIE “GOD” WITHOUT. DAAR IS OOK NOG DIE VOLGENDE KOMMUNIKASIE:- (ALEPH HEI YUD HEI) WAAR DIE KOMMUNIKASIE PLAASVIND TUSSEN:- “GOD” WITHOUT (ALEPH) EN “GOD” WITHIN (YUD).

LET OP DIE VOLGENDE:- THE LOGOS IS THE CREATOR OF THE UNIVERSES (MAKRKO AND MIKRO (THE BODY OF MAN (VAV). BUT THE COSMOS IS THE CREATOR OF THE SOUL OF MAN. EACH SEPARATE ATOM OF THE COSMOS CREATES EACH SEPARATE ATOM IN THE UNIVERSE. THE COSMOS CREATE BUT THE UNIVERSE CONDITIONS. THE COSMIS IS SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE. THE UNIVERSE IS IN SPACE AND TIME EXISTENCE: – FORM (VAV) LIGGAAM, WAT TORAH BEWEGINGS DOEN OP DIE HEILIGE SHABAT – GIVE RISE TO ABSTRACT MOVEMENT. AND ABSTRACT MOVEMENT GIVE RISE TO FORCES IN THE COSMOS. FORCES ARE “GODS” “POWERS “ “PRINCIPALITIES”. WHEN BY THE TORAH ABSTRACT MOVEMENT GIVES RISE TO FORCES IN HARMONY TO THE TRUE “GOD” OF YISRAEL. WHEN WITHOUT TORAH WITHOUT SHABAT, GIVES RISE TO FALSE AND STRANGE FORCES ‘GODS’ (JY MAG GEEN ANDER GODE VOOR MY SKEP NIE…

DIE “RESEMBLANCE GIVER” OF DIE “GREAT ENTITY”

BEIDE DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE “COSMOS EN DIE “IN SPACE AND TIME” UNIVERSE, HET 12 RADIALE = DIE 12 HEILIGE NAME, = DIE 12 KOMBINASIES VAN:- YHVH:- DUS – YHVH, YHHV, YVHH, HVHY, HYHV, HHYV, HHVY, HYVH, HVYH, VHYH, VYHH, VHHY.

DUS DIE BINNE “SPACE AND TIME EXISTENCE” UNIVERSE SPIEËLBEELD OF “GIVER RESEMBLE” OF “THE HOLY GIVER” IN DIE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE” COSMOS. DIE “TRAVELLING ATOM” WAT DUS DEUR AL 12 RAYS OF MERIDIANE OF HEILIGE NAME IN DIE FISIESE UNIVERSE GE-“TRAVEL” HET EN DUS NOU DIE “GREAT ENTITY” OF “LOGOS OOG” TUSSEN DIE SPIRITUELE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS EN DIE FISIESE BINNE SPACE AND TIME EXISTENCE UNIVERSE.

DIE SAMEVATTENDE HEILIGE NAAM VIR DIE 12 NAME IN DIE UNIVERSE IS DIE NAAM WAT AL 22 SKEP KODES BEMEESTER HET NAAMLIK:- ATAH (ALEPH TOT TAV MET HEI). DIE SAMEVATTENDE NAAM IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS IS:- AHYH (EK IS) (ALEPH HEI YUD HEI). DIE COSMOS BEWEGING (VUUR FLAME) (LORD OF FLAME) BINNE DIE UNIVERSE BEWEGING (DIE BOS, DIE NATUUR BEWEGING (DIE DRIE NAAMLIK: MOVEMENT en LIG en KLANK) WAT MAAR IN ELKGEVAL AL DRIE MOVEMENT IS MAAR VERSKILLENDE CONSCIOUSNESS MOVEMENT IS (OOK DIMENSIES GENOEM).

SO MOSHE (MEM SHIN HEI) DUS (MEM en SHIN met die HEI faktor) DUS ‘n RESEMBLANCE GIVER OF (GREAT ENTITY OF LOGOS OOG) SIEN EN HOOR DIE LORD OF FLAME EN DIE LORD OF FORM (DIE FLAME IN DIE FORM) WAT NIE DIE FORM VERNIETIG NIE (DIE BOS BRAND NIE UIT NIE). DIE COSMOS SE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE, DIE TYDLOSE (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) FUNKSIONEER NOU DEUR DIE (MEM SHIN met HEI) (MOSHEH) DEEL VAN DIE (DRIE-IN-EEN) LOGOS OM DIE UITTOG UIT DIE NET RECEIVER ONDERSELF PERSONALITY NA DIE RESEMBLANCE GIVER (GREAT ENTITY) TE BEGIN – (GAAN SÊ VIR DIE TWAALF STAMME VAN YISRAEL) DUS DIE IN DIE UNIVERSE WAT REEDS BESIG IS OM DIE UNIVERSE SE 12 RAYS OF 12 NAME TE LEER KEN, DAT DIE (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) VANUIT DIE SPIRITUELE COSMOS JOU GESTUUR HET.

DIE 12 NAME VAN DIE FISIESE UNIVERSE MOET NOU DIE EEN NAAM VAN DIE SPIRITUELE COSMOS OOK LEER KEN. DUS DIE RECEIVER ONLY VAN DIE UNIVERSE MOET NOU DIE RESEMBLANCE GIVER VAN DIE COSMOS WORD; DIE OOG TUSSEN DIE COSMOS EN DIE UNIVERSE WORD; DIE GREAT ENTITY WORD. DUS TUSSEN DIE “MOVEMENT” EEN KANT EN DIE “SOUND” ANDERKANT, MOET YISRAEL DIE “LIGHT” TUSSEN IN WORD EN DUS DIE (DRIE -IN- EEN) (MOVEMENT + LIGHT + SOUND) IS EEN (ECHAD); DUS DIE (DRIE-IN-EEN) LOGOS OF MASHIACH SEUNSKAP (MASHIACH + MELEK + ADONY) VAN DIE NET EEN (YECHIDAH) VADER (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) IN DIE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE COSMOS.

MOET DUS ASSEBLIEF NIE DIE (DRIE-IN-EEN) LOGOS, DIE RESEMBLANCE GIVER NOU VERWAR MET DIEindexMOSES WARE HEILIGE GIVER NIE. DIT IS WAT DIE CHRISTENDOM ONGELUKKIG NOU DOEN. DIE CHRISTENDOM WEET DIT NIE WANT DIE CHRISTENDOM DOEN NIE DIE TORAH NIE… DIE CHRISTENDOM DOEN NIE SUKOT HUTTEFEES NIE. DUS ONTVANG DIE CHRISTENDOM NIE FISIESE REËN IN DIE UNIVERSE EN SPIRITUELE REËN IN DIE COSMOS NIE. MEM = REËN= WATER = WYSHEID EN SHIN = WAARHEID. EN HEI = BESNYDENIS = KONTRAK ONDERTEKEN = HOU VAN TORAH… GEEN TORAH = GEEN RESEMBLANCE GIVER CONSCIOUSNESS…

81

DIE VERSKIL TUSSEN:- EVIL-LIVE

VIR DIE MENS AS “RECEIVER” IN “SPACE AND TIME EXISTENCE” MOET DIE FISIESE MENS OOK SOOS DIE “DIVINE GIVER” IN SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE, SPIRITUAL EXISTENCE, IN DIE COSMOS OOK ‘n “GIVER” TE WORD. DIT IS NET “RESEMBLANCE” WAT DIE SPACELESS EXISTENCE EN DIE IN SPACE EXISTENCE KAN KOPPEL. DIT IS NET DIE “IN SPACE AND TIME EXISTENCE” DEVELOPING OF THE CONCEPT OF “THE SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE”. HIERIN IS DIE GROOT GEHEIM VAN “EVIL/LIVE” VERSKUIL; DIE RECEIVER MOET OOK SOOS DIE “DIVINE GIVER” TUSSEN “EVIL/LIVE” KAN ONDERSKEI. MAAR “EVIL/LIVE” IS SPIEËLBEELDE VAN MEKAAR. SO IS DIE COSMOS/UNIVERSE OOK SPIEËLBEELDE VAN MEKAAR. COSMOS IS SPIRITUEEL EN UNIVERSE IS MATERIEEL. HULLE IS TWEE SPIEËLBEELDE VAN MEKAAR. EVIL/LIVE IS TWEE SPIEËLBEELDE VAN MEKAAR. SO WANNEER IS EVIL NOU EVIL?? EN WANNEER IS EVIL NOU DIE “THRUST BLOCK” VIR LIVE??

COSMIC DOCTRINE by Dion Fortune:- A GREAT ENTITY (DIE DOEL VAN DIE MENS IS OM A GREAT ENTITY, COSMIC CHRISTOS OF LOGOS TE WORD) COMMENCES ITS EVOLUTION BY DEVELOPING, NOT THE COSMIC RING, BUT THE CONSEPT OF THOSE RINGS (MENS WIL NIE “DIE VADER” – “THE DIVINE RECEIVER” WORD NIE MAAR WEL DIE RESEMBLANCE RECEIVER (DIE SEUN, DIE LOGOS SEUN WAT THE CONCEPT OF THE COSMOS, THE UNIVERSE, SKEP) WORD. THAT IS TO SAY, IT PUTS IN MOTION THE MEMORIES OF EXPERIENCES IT UNDERWENT WHEN THAT WHICH AFTERWARDS CONDENSED INTO ITS SUBSTANCE, WAS PART OF THE PRIMORDIAL SWIRLINGS (WARE YISRAEL SAAD VOOR DIE SKEPPING). IT KNOWS EVIL/LIVE, AND THEREFORE IS AN ELOHIM. IT IS THE KNOWLEDGE OF EVIL/LIVE WHICH ENABLES IT TO MANIFEST, BECAUSE THE LIVE IS A DYNAMISM AND EVIL IS THE THRUST BLOCK. (IT USES NOT THE COSMIC RINGS, BUT THE CONCEPT OF THE RINGS).  WANNEER DIE COSMIC RINGS GEBRUIK WORD, DUS DIE SEUN PLAAS HOMSELF IN DIE PLEK VAN DIE COSMIC VADER, DAN IS DIE HANDELING “EVIL” MAAR WANNEER DIE LOGOS SEUN, DIE GREAT ENTITY, DIE COSMOS CHRISTOS NOU DIE COSMIC RINGS NET AS THRUST BLOCK OF AS BASIS VIR SY CONCEPT OF THOSE RINGS BENUT, DAN IS DIE SPIEËLBEELD EVIL – NOU DIE THRUST BLOCK VIR DIE – LIVE…

OPSOMMEND:- DIE “DIVINE GIVER AND RECEIVER” (DIE VADER) SE “RESEMBLANCE GIVER AND RECEIVER” (DIE SEUN) AS DIE GREAT ENTITY (DIE LOGOS OOG) (DIE COSMIC CHRIST) SKEP DIE SPIEËLBEELD COSMOS WAT DIE UNIVERSE GENOEM WORD AS ‘n “CONCEPT OF THE COSMOS” EN NIE AS DIE OORSPRONKLIKE COSMOS NIE. DIE VADER SKEP DIE OORSPRONKLIKE COSMOS. DIE SEUN SKEP DIE KONSEP COSMOS WAT DIE UNIVERSE GENOEM WORD. DIE SEUN SE GESKEPTE UNIVERSE KONDISIONEER DIE VADER SE GESKEPTE COSMOS WAAR DIE VORTICES NIE GEORDEN OF GEKONDISIONEER IS NIE…

DIE SEUN ALOHYM (BENE ALOHYM) SE SKEPPING (DIE 7 RINGE RAAMWERK KONSEP SKEPPING VAN DIE COSMOS – NOU DIE UNIVERSE GENOEM), MOET NIE MET DIE 7 VLAKKE SE VORTICES (ATOOMPIES) IN DIE COSMOS SE AFBEELDINGS IN DIE UNIVERSE WAT DEUR DIE VADER ALOHYM DAAR GESTEL OF GESKEP IS, VERWAR WORD NIE. IN KORT GESTEL:- DIE BENE ALOHYM SKEP DIE LIGGAAM EN DIE ALOHYM SKEP DIE 5 SIELE…

DIE ROL WAT (DALET) VERVUL:- IN NOG ‘n BENADERING TOT DIE SPIEËLBEELD:- EVIL/LIVE

dalet-bookstyle (1)SOOS REEDS VERDUIDELIK KAN (EVIL) AS DIE “THRUST BLOCK” GEBRUIK WORD IN DIE SKEPPING VAN (LIVE) WANNEER DAAR BINNE DIE TORAH OPGEBOU WORD. MAAR (EVIL) KAN OOK AAN DIE (DALET) GEKOPPEL WORD OM DIE (DALET + EVIL = DEVIL) OP TE BOU (TE SKEP) WANNEER DAAR BUITE DIE TORAH OPGEBOU WORD.  KOM DAT STORETJIE BEGIN ONDER DIE LEIDING VAN (ATAH) WAT DIE MEESTER IS VAN DIE 22 SKEPPINGS KODES, DUS VAN (ALEPH TOT TAV). DIE 22 “LETTERS” BOU MEKAAR EERS OP; DAN BOU DIE 22 LETTERS WOORDE OP. DAN BOU DIE WOORDE SINNE OP. DAN BOU DIE SINNE CONSCIOUSNESS OP. SO DIE FISIESE LIGGAAM SE DOEN (PRAAT) IN DIE UNIVERSE, BOU SPIRITUELE CONSCIOUSNESS IN DIE COSMOS.

SO DIE (DALET) MOET OMGEBOU WORD IN DIE (HEI) SODAT DIE (DALET) NOU DIE “THRUST BLOCK” VIR DIE (HEI) (5) IS EN DIE (HEI) DIE GENETIESE BASIS VIR DIE UNIVERSE SE SKEP VAN DIE 5 LIGGAME IN (LIVE), ASOOK DIE COSMOS SE SKEP VAN DIE 5 SIELE IN (LIVE). DIE SARA (YUD 10) SKENK DIE COSMOS SIELE BYDRAE VANAF DIE (YUD) (KETHER) WAAR (GIMMEL) MET DIE (YUD) OP DIE (VAV) VOET NOU DIE (YUD) VIR (DALET) SKENK OM HEI (VYF SIELE) TE WORD. SARA (YUD) WORD NOU SARA(HEI). BYDRAE VAN ONDER AF, VANAF (SHABAT) 7 OP NA (VAV) 6 DIE 5 LIGGAME BYDRAE WAAR (VAV) NOU OOK DIE (DALET) OMBOU NA (HEI) TOE. ABRAM WORD NOU ABRAM+HEI, DUS ABRA (HEI) AM. SO SARA (HEI) EN ABRA(HEI)AM IS NOU HUWELIK MAATS IN DIE GEMEENSKAPLIKE (HEI) VAN DIE (YUD HEI EN DIE VAV HEI) EN DIE (ALEPH HEI EN DIE YUD HEI) ENS.

SO IN BOGENOEMDE GEVAL IS DIE (EVIL/LIVE) SE (EVIL) NOU GEBRUIK OM DIE (LIVE) VAN DIE NAGESLAG VAN ABRA(HEI)AM EN SARA (HEI) TE SKEP. DIT VIND PLAAS DEUR DIE DOEN VAN DIE TORAH OP DIE SHABAT.DAN IS DAAR DIE NIE DOEN VAN DIE TORAH NIE, RESULTAAT:- DIE OMBOU VAN (EVIL) NA (DEVIL) DEURDAT DIE (DALET) NOU NIE OMGEBOU IS NA (HEI) TOE NIE. WANNEER DIE TORAH SKEP OP SHABAT NIE GEDOEN WORD NIE, WORD DIE SKEPPINGS KODES, DIE LETTERS NIE VERDER OPGEBOU NIE. DIE GEBREK AAN ABSTRAKTE HANDELINGE OP SHABAT STOP DIE OMBOU DAN (DALET) NA (HEI). DUS WORD DIE (DALET) DEEL VAN DIE (EVIL) SPIEËLBEELD VAN (LIVE) EN WORD NOU (DEVIL) DIE TORAH-LOSE, SHABAT- LOSE 25 DESEMBER LIEWE JESUS GOD (DEVIL) GODSDIENSTE. SLEGS DIE VOLLEDIGE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH KAN DIE (DALET) OMSKEP IN DIE (HEI) EN DUS DIE (EVIL) NOU OMBOU IN DIE SPIEËLBEELD (LIVE) TOE. KORT EN KRAGTIG:- DOEN DIE TORAH EN DAAR IS GEEN (DALET) MEER BESKIKBAAR VIR (EVIL) OM (DEVIL) TE WORD NIE, WANT (DALET) HET DIE (HEI) VAN ABRA (HEI) AM EN SARA(HEI) GEWORD.

EVIL/LIVE:- SPIEELBEELD VERTIKAAL13535675

DIE (LIVE) NA BO IS (EWOLUSIE).

DIE (LIVE) NA ONDER IS (DEWOLUSIE).

DIE (MALKUT) VAN DIE BOOM NA BO, IS DIE (KETHER) VAN DIE BOOM NA ONDER. DIE (L) VAN LIVE IS DIE (LAMED) WAT DIE (MERKABAH) LETTER IS. 05DC-500x500

DIE (LAMED) WAT NIE GEBIND IS AAN (SPACE AND TIME) NIE EN BEWEEG DUS VAN DIE EWOLUSIE BOOM BO NA DIE DEWOLUSIE BOOM NA ONDER MET DIE (MALKUT) VAN BOOM BO WAT DAN DIE (KETHER) VAN BOOM ONDER WORD. DUS DIE BEWEGING AF (DIE (EVIL) BEWEGING, DIE BEWEEG SONDER DIE TORAH.

vav-hebrew-letter-e1355144111374DIE (V) VAN (LIVE) IS DIE (VAV) DUS DIE (LIGGAAM) WAT MET DIE AF BEWEEG, DIE (EVIL) BEWEEG, DIE TORAH-LOSE BEWEEG NOU DIE (DEWOLUSIE) LIGGAAM WORD. DIE (VAV) IN DIE EWOLUSIE BEWEEG NA BO IS DIE NUWE ALEPH EWOLUSIE LIGGAAM WANNEER DIE TORAH GEDOEN WORD.

WANNEER DIE TORAH GEDOEN WORD, WORD (MALKUT) NOU MET (LAMED) MERKABAH OP GENEEM NA DIE BOOM BO SE (DAAT) POSISIE, EN IS DUS NIE MEER DIE BOOM ONDERKANT SE (MALKUT) NIE.DIE TWEE RESULTATE

WAT DUS PLAASVIND MET (1) DIE DOEN VAN DIE TORAH, EN (2) DIE TORAH-LOSE, DIE NIE DOEN VAN DIE TORAH NIE, IS DAT DAAR DAN TWEE HEELTEMAL VERSKILLENDE REALITEITE “WÊRELDE “GESKEP WORD VIR DIE (VAV) DIE LIGGAAM WAT DIT SKEP. DIE (1) DOEN VAN DIE TORAH OP DIE SHABAT SKEP DIE (LIVE) (BOOM VAN LEWE) NA BO WAAR (MALKUT) NOU NOU EWOLUSIE ONDERGAAN. DIE VAV CONSCIOUSNESS NOU EWOLUSIE ONDERGAAN. OF (2) DIE NIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH NIE, WAAR (VAV) DIE LIGGAAM NOU AF BEWEEG SAAM MET DIE (LIVE) (DIE BOOM) NA DIE ONDERKANT. DIE (MALKUT) BLY NET DAAR AAN DIE ONDERKANT. DIE CONSCIOUSNESS BLY OOK NET AAN DIE ONDERKANT EN DEWOLEER NOU AF SAAM MET DIE (LIVE) WAT AF BEWEEG. DIT IS DUS SO MAKLIK SONDER DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH.

DIE REALITEIT (WÊRELD) VAN DIE ONDERKANT CONSCIOUSNESS WAT (VAV) NOU VIR HOMSELF SKEP HOEF NIE DIE (MALKUT) KONINGKRYK AS (DAAT) OP TE NEEM IN DIE EWOLUSIE PROSES NA DIE BOOM VAN DIE LEWE (LIVE) AAN DIE BOKANT REALITEIT (CONSCIOUSNESS) TOE NIE. DIE TWEE REALITEITE (CONSCIOUSNESS WÊRELDE) NAAMLIK DIE EEN AAN DIE BOKANT EN DIE EEN AAN DIE ONDERKANT, VERSKIL HEELTEMAL VAN MEKAAR. DIE CONSCIOUSNESS VAN DIE BOKANT DUS DIE BINNE DIE DOEN VAN DIE TORAH EN DIE ONDERKANT DUS DIE NIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH NIE, VERSKIL HEELTEMAL. DIE CONSCIOUSNESS WAT BUITE DIE DOEN VAN TORAH BESTAAN HET GEEN BENUL VAN DIE CONSCIOUSNESS WAT BINNE DIE DOEN VAN DIE TORAH BESTAAN NIE. DIE TORAH-LOSE CONSCIOUSNESS VAN DIE TORAH-LOSE KERKE MET HULLE 25 DESEMBER LIEWE JESUS GOD KERSFEES, DUS DIE (LIVE) AAN DIE ONDERKANT, DIE (EVIL+ DALET) DUS (DEVIL) KANT.

ONTHOU (DALET) IS (MALKUT) EN DIE BOOM AAN DIE BOKANT SE (MALKUT OF DALET) IS DIE BOOM AAN DIE ONDERKANT SE (KETHER). DIE TORAH-LOSE CHRISTENDOM AAN DIE TORAH-LOSE ONDERKANT MET HULLE TORAH-LOSE CONSCIOUSNESS DINK NOU HULLE KETHER (HEMEL) IS IN DIE (HEMEL)’ MAAR HULLE (HEMEL) IS MAAR NOG STEEDS DIE (MALKUT) (DALET) AAN DIE ONDERKANT WAAR DEWOLUSIE PLAASVIND. DUS DIE LIVE WAT AF BEWEEG EN DUS D- EVIL OF DEVIL IS. DIE ENIGSTE REDDING BESTAAN IN DIE (DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH).

DAAR BESTAAN GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE RUACH HA KOIDESH NIE. GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE NIE- DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH NIE. GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE NIE-ONTWIKKELING VAN DIE BOKANTSTE BOOM SE LIVE OF CONSCIOUSNESS NIE. GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE NIE OPBEWEEG VAN DIE (DALET OF MALKUT) VANUIT DIE ONDERKANTSTE BOOM NA DIE BOKANTSTE BOOM TOE NIE. DIT IS SLEGS DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH WAT DIE CONSCIOUSNESS BRING OM DIT TE KAN VERSTAAN EN INSIEN EN DOEN. SONDER DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH CONSCIOUSNESS WÊRELD OF REALITEIT, DIE BOOM AAN DIE BOKANT REALITEIT, KAN DIE TORAH-LOSE ONDERKANT BOOM (VAV) CONSCIOUSNESS GLAD NIE EERS VERSTAAN WAT DIE HEILIGE TORAH CONSCIOUSNESS BEVAT NIE. DIT IS HOEKOM HULLE SO DOM ASTRANT SLIM IN HULLE EIE OË MET HULLE LANG REDENASIES IS. MAAR HULLE BLINDHEID WORD MAAR NET DAARDEUR GEOPENBAAR.

HULLE VIER DIE GRUWELIKE KERSFEES SOOS BLINDE MOLLE MET TONNE STORIES IN HULLE BLINDHEID. DIE ONDERKANT BOOM SE (VAV) BEPERKTE CONSCIOUSNESS KAN NIE DIE BOKANTSTE BOOM SE (VAV) CONSCIOUSNESS SIEN NIE. MAAR HIER VOLG NOU ‘n GROOT GEHEIM:-

DIE BOKANT SE BOOM SE (VAV) CONSCIOUSNESS KAN WEL DIE ONDERKANT SE BOOM SE (VAV) SE BEPERKTE CONSCIOUSNESS SIEN EN PROBEER OM TE HELP, MAAR HELAAS DIT IS TEVERGEEFS, WANT SONDER DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH SAL HULLE OË EN ORE NIE OOPGAAN NIE WANT HULLE LEEF IN ‘n ANDER WÊRELD, DIE ONDERKANT BOOM  WERELD EN KAN DIE BOKANT BOOM NIE SIEN OF HOOR NIE. DIE BUITE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH REALITEIT CONSCIOUSNESS LEEF HEELTEMAL BUITE EN ONBEWUS VAN DIE BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH REALITEIT CONSCIOUSNESS.

82

DIE HEILIGE BYBEL

DIT IS DUS BAIE DUIDELIK DAT DIE HEILIGE BYBEL DIE HANDLEIDING IS VIR DIE CONSCIOUSNESS IS VANjacobs-ladder2 DIEGENE WAT BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH LEEF (DIE LIVE AAN DIE BOKANT REALITEIT CONSCIOUSNESS) DUS BINNE DIE SEËNDEEL VAN DIE TORAH CONSCIOUSNESS. AL DIE SEËNINGE EN BESKERMING EN VOORSPOED EN VREDE EN MOOI EN GELUK EN LIEFDE WAT DIE HEILIGE BYBEL NOU SO BELOOF EN BESKRYF, IS SLEGS VIR DIEGENE BEDOEL WAT HULLESELF IN DIE BOKANTSTE BOOM, DIE LIVE KANT, DIE BOKANTSTE BOOM WAAR DIE ONDERKANTSTE BOOM SE KETHER (WAT EINTLIK DIE BOKANTSTE BOOM SE MALKUT OF DALET IS) NOU MET MERKABAH OPGENEEM IS NA DIE BOKANTSTE BOOM SE DAAT POSISIE.  DUS DIE DOEN VAN DIE TORAH CONSCIOUSNESS VAV OF LIGGAAM. DIE BYBEL IS SLEGS BEDOEL VIR DIE CONSCIOUSNES VAN BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH EN NIE BEDOEL VIR DIE TORAH-LOSE CHRISTENDOM MET HUL GRUWELIKE KERSFEES OP 25 DESEMBER NIE. HULLE BESIT HOEGENAAMD NIE DIE CONSCIOUSNESS OM DIE BYBEL TE BEMEESTER NIE. SLEGS DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH BRING DIE CONSCIOUSNESS WAT BENODIG WORD OM DIE HEILIGE BYBEL WAARLIK TE KAN BEMEESTER, ASOOK DIE REG OM STAAT TE KAN MAAK OP DIE SËENINGE EN BESKERMING VAN DIE SËENDEEL VAN DIE BYBEL. DIE GRUWELIKE STEEL VAN DIE SEËNDEEL VAN DIE DOEN VAN DIE TORAH DEUR DIE “NIE DOEN VAN DIE TORAH” CHRISTENDOM MET HULLE GRUWELIKE KERSFEES, SAL NIE ONGESTRAF BLY NIE. WANNEER DIE STRAF UITGEDEEL WORD SAL DIE GEBID EN GESMEEK VAN DIE TORAH-LOSE CHRISTENDOM OP DOWE ORE VAL. DOEN DIE WARE TORAH EN RED JULLESELF… DIE HEILIGE SHABATTE, DIE HEILIGE FEESTYE, DIE HEILIGE NAME, DIE HEILIGE VERORDENINGE, DIE HEILIGE INSETTINGE, DIE HEILIGE GEBOOIE…

NOG ‘n BENADERING TOT BOGENOEMDE.  DAAR IS DIE TWEE BEGRIPPE:-

(1) “GOD” WITHIN.

(2) “GOD” WITHOUT.

SIEN DUS DIE:- (YUD HEI VAV HEI) AS DIE AANDUIDING VAN

(1) “GOD”(YUD) WITHIN (VAV) LIGGAAM. SO WANNEER (VAV) NOU MET (YUD) KOMMUNIKEER, DAN IS DIE KOMMUNIKASIE NOU MET “GOD” WITHIN.  DAN IS DAAR OOK (2) “GOD” WITHOUT. (ALEPH HEI VAV HEI) WAAR (VAV) DIE LIGGAAM IS EN KOMMUNIKEER MET (ALEPH) DIE “GOD” WITHOUT. DAAR IS OOK NOG DIE VOLGENDE KOMMUNIKASIE:- (ALEPH HEI YUD HEI) WAAR DIE KOMMUNIKASIE PLAASVIND TUSSEN:-“GOD” WITHOUT (ALEPH) EN “GOD” WITHIN (YUD).

LET OP DIE VOLGENDE:- THE LOGOS IS THE CREATOR OF THE UNIVERSES – MAKRKO AND MIKRO – vav-hebrew-letter-e1355144111374(THE BODY OF MAN (VAV). BUT THE COSMOS IS THE CREATOR OF THE SOUL OF MAN. EACH SEPARATE ATOM OF THE COSMOS CREATES EACH SEPARATE ATOM IN THE UNIVERSE. THE COSMOS CREATE BUT THE UNIVERSE CONDITIONS. THE COSMOS IS SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE. THE UNIVERSE IS IN SPACE AND TIME EXISTENCE. FORM (VAV) LIGGAAM – WAT TORAH BEWEGINGS DOEN OP DIE HEILIGE SHABAT – GIVE RISE TO ABSTRACT MOVEMENT… AND ABSTRACT MOVEMENT GIVE RISE TO FORCES IN THE COSMOS. FORCES ARE “GODS” “POWERS” “PRINCIPALITIES”. WHEN BY  THE TORAH ABSTRACT MOVEMENT GIVES RISE TO FORCES IN HARMONY TO THE TRUE “GOD” OF YISRAEL. WHEN WITHOUT TORAH WITHOUT SHABAT, GIVES RISE TO FALSE AND STRANGE FORCES “GODS” (JY MAG GEEN ANDER GODE VOOR MY SKEP NIE).

DIE VERSKIL TUSSEN:- EVIL – LIVE

 VIR DIE MENS AS “RECEIVER” IN “SPACE AND TIME EXISTENCE” MOET DIE FISIESE MENS OOK SOOS DIE “DIVINE GIVER” IN “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE”, SPIRITUAL EXISTENCE, IN DIE COSMOS OOK  ‘n “GIVER” TE WORD. DIT IS NET “RESEMBLANCE” WAT DIE SPACELESS EXISTENCE EN DIE IN SPACE EXISTENCE KAN KOPPEL.  DIT IS NET DIE  “IN SPACE AND TIME EXISTENCE” DEVELOPING OF THE CONCEPT OF THE “SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE”. HIERIN IS DIE GROOT GEHEIM VAN “EVIL/LIVE” VERSKUIL. DIE RECEIVER MOET OOK SOOS DIE “DIVINE GIVER” TUSSEN “EVIL/LIVE” KAN ONDERSKEI. MAAR “EVIL/LIVE” IS SPIEËLBEELDE VAN MEKAAR. SO IS DIE COSMOS/UNIVERSE OOK SPIEËLBEELDE VAN MEKAAR. COSMOS IS SPIRITUEEL EN UNIVERSE IS MATERIEËL. HULLE IS TWEE SPIEËLBEELDE VAN MEKAAR. EVIL/LIVE IS TWEE SPIEËLBEELDE VAN MEKAAR. SO WANNEER IS EVIL NOU EVIL?? EN WANNEER IS EVIL NOU  DIE “THRUST  BLOCK” VIR LIVE??

COSMIC DOCTRINE by Dion Fortune:-

A GREAT ENTITY (DIE DOEL VAN DIE MENS IS OM A GREAT ENTITY, COSMIC CHRISTOS OF LOGOS TE WORD) COMMENCES ITS EVOLUTION BY DEVELOPING, NOT THE COSMIC RING, BUT THE CONCEPT OF THOSE RINGS (MENS WIL NIE DIE “VADER” “THE DIVINE RECEIVER” WORD NIE MAAR WEL DIE “RESEMBLANCE RECEIVER” – DIE SEUN, DIE LOGOS SEUN WAT THE CONCEPT OF THE COSMOS, THE UNIVERSE, SKEP) WORD. THAT IS TO SAY IT PUTS IN MOTION THE MEMORIES OF EXPERIENCES IT UNDERWENT WHEN THAT WHICH AFTERWARDS CONDENSED INTO ITS SUBSTANCE, WAS PART OF THE PRIMORDIAL SWIRLINGS (WARE YISRAEL SAAD VOOR DIE SKEPPING). IT KNOWS EVIL/LIVE, AND THEREFORE IS AN ELOHIM. IT IS THE KNOWLEDGE OF EVIL/LIVE WHICH ENABLES IT TO MANIFEST, BECAUSE THE LIVE IS A DYNAMISM AND EVIL IS THE THRUST BLOCK. (IT USES NOT THE COSMIC RINGS, BUT THE CONCEPT OF THE RINGS).  index.RINGSjpg

WANNEER DIE COSMIC RINGS GEBRUIK WORD, DUS DIE SEUN PLAAS HOMSELF IN DIE PLEK VAN DIE COSMIC VADER, DAN IS DIE HANDELING “EVIL” MAAR WANNEER DIE LOGOS SEUN, DIE GREAT ENTITY, DIE COSMOS CHRISTOS NOU DIE COSMIC RINGS NET AS THRUST BLOCK OF AS BASIS VIR SY CONCEPT OF THOSE RINGS BENUT DAN IS DIE SPIEËLBEELD EVIL NOU DIE THRUST BLOCK VIR DIE LIVE…

OPSOMMEND:- DIE “DIVINE GIVER AND RECEIVER”(DIE VADER) SE “RESEMBLANCE” GIVER AND RECEIVER (DIE SEUN) AS DIE GREAT ENTITY (DIE LOGOS OOG) (DIE COSMIC CHRIST) SKEP DIE SPIEËLBEELD COSMOS WAT DIE UNIVERSE GENOEM WORD AS ‘n “CONCEPT OF THE COSMOS” EN NIE AS DIE OORSPRONKLIKE COSMOS NIE. DIE VADER SKEP DIE OORSPRONKLIKE COSMOS. DIE SEUN SKEP DIE KONSEP COSMOS WAT DIE UNIVERSE GENOEM WORD. DIE SEUN SE GESKEPTE UNIVERSE KONDISIONEER DIE VADER SE GESKEPTE COSMOS WAAR DIE VORTICES NIE GEORDEN OF GEKONDISIONEER IS NIE…

DIE SEUN ALOHYM  (BENE ALOHYM) SE SKEPPING  (DIE 7 RINGE RAAMWERK KONSEP SKEPPING VAN DIE COSMOS  NOU DIE UNIVERSE  GENOEM), MOET NIE MET DIE 7 VLAKKE SE VORTICES  (ATOOMPIES) IN DIE  COSMOS SE AFBEELDINGS IN DIE UNIVERSE  WAT DEUR DIE VADER ALOHYM  DAAR GESTEL OF GESKEP IS, VERWAR WORD NIE. IN KORT GESTEL:- DIE BENE ALOHYM SKEP DIE LIGGAAM EN DIE ALOHYM SKEP DIE 5 SIELE…

DIE ROL WAT (DALET) VERVUL

IN  NOG ‘n BENADERING TOT DIE SPIEËLBEELD:- EVIL/LIVE. SOOS REEDS VERDUIDELIK KAN (EVIL) dalet-bookstyle (1)               AS DIE “THRUST BLOCK” GEBRUIK WORD IN DIE SKEPPING VAN (LIVE) WANNEER DAAR BINNE DIE TORAH OPGEBOU WORD. MAAR (EVIL) KAN OOK AAN DIE (DALET) GEKOPPEL WORD OM DIE (DALET + EVIL =  DEVIL) OP TE BOU (TE SKEP) WANNEER DAAR BUITE DIE TORAH OPGEBOU WORD. KOM DAT STORETJIE BEGIN ONDER DIE LEIDING VAN (ATAH) WAT DIE MEESTER IS VAN DIE 22 SKEPPINGS KODES, DUS VAN (ALEPH TOT TAV) DIE 22 “LETTERS” BOU MEKAAR EERS OP. DAN BOU DIE 22 LETTERS WOORDE OP. DAN BOU DIE WOORDE SINNE OP. DAN BOU DIE SINNE CONSCIOUSNESS OP.

SO DIE FISIESE LIGGAAM SE DOEN (PRAAT) IN DIE UNIVERSE, BOU SPIRITUELE CONSCIOUSNESS IN DIE COSMOS. SO DIE (DALET) MOET OMGEBOU WORD IN DIE (HEI) SODAT DIE (DALET) NOU DIE”THRUST BLOCK VIR DIE (HEI) (5) IS EN DIE (HEI) DIE GENETIESE BASIS VIR DIE UNIVERSE SE SKEP VAN DIE 5 LIGGAME IN (LIVE), ASOOK DIE COSMOS SE SKEP VAN DIE 5 SIELE IN (LIVE). DIE SARA (YUD 10) SKENK DIE COSMOS SIELE BYDRAE VANAF DIE (YUD) (KETHER) WAAR (GIMMEL) MET DIE (YUD) OP DIE (VAV) VOET NOU DIE (YUD) VIR (DALET) SKENK OM HEI (VYF SIELE) TE WORD. SARA (YUD) WORD NOU SARA (HEI). BYDRAE VAN ONDER AF, VANAF (SHABAT)7 OP NA (VAV) 6 – DIE 5  LIGGAME BYDRAE WAAR (VAV) NOU OOK DIE (DALET) OMBOU NA (HEI) TOE. ABRAM WORD NOU ABRAM+HEI, DUS ABRA(HEI)AM. SO SARA (HEI) EN ABR(HEI)AM IS NOU HUWELIK MAATS IN DIE GEMEENSKAPLIKE (HEI) VAN DIE (YUD HEI EN DIE VAV HEI) EN DIE (ALEPH HEI EN DIE YUD HEI) ENS.  SO IN BOGENOEMDE GEVAL IS DIE (EVIL/LIVE) SE (EVIL) NOU GEBRUIK OM DIE (LIVE) VAN DIE NAGESLAG VAN ABRA(HEI)AM EN SARA(HEI) TE SKEP.  DIT VIND PLAAS DEUR DIE DOEN VAN DIE TORAH OP DIE SHABAT.

DAN IS DAAR DIE NIE DOEN VAN DIE TORAH NIE, RESULTAAT:- DIE OMBOU VAN (EVIL) NA (DEVIL) DEURDAT DIE (DALET) NOU NIE OMGEBOU IS NA (HEI) TOE NIE. WANNEER DIE TORAH SKEP OP SHABAT NIE GEDOEN WORD NIE, WORD DIE SKEPPINGS KODES, DIE LETTERS NIE VERDER OPGEBOU NIE. DIE GEBREK AAN ABSTRAKTE HANDELINGE OP SHABAT STOP DIE OMBOU DAN (DALET) NA (HEI). DUS DIE (DALET) WORD DEEL VAN DIE (EVIL) SPIEËLBEELD VAN (LIVE) EN WORD NOU (DEVIL) DIE TORAH- LOSE, SHABAT- LOSE 25 DESEMBER LIEWE JESUS GOD (DEVIL) GODSDIENSTE. SLEGS DIE VOLLEDIGE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH KAN DIE (DALET) OMSKEP IN DIE (HEI) EN DUS DIE (EVIL) NOU OMBOU IN DIE SPIEËLBEELD (LIVE) TOE. KORT EN KRAGTIG:- DOEN DIE TORAH EN DAAR IS GEEN (DALET) MEER BESKIKBAAR VIR (EVIL) OM (DEVIL) TE WORD NIE, WANT (DALET) HET DIE (HEI) VAN ABRA (HEI) AM EN SARA(HEI) GEWORD.

88

EVIL/LIVE:- SPIEËLBEELD VERTIKAALimagesLIVE

DIE (LIVE) NA BO IS (EWOLUSIE).

DIE (LIVE) NA ONDER IS (DEWOLUSIE).

DIE (MALKUT) VAN DIE BOOM NA BO, IS DIE (KETHER) VAN DIE BOOM NA ONDER.

DIE (L) VAN LIVE IS DIE (LAMED) WAT DIE (MERKABAH) LETTER IS. DIE (LAMED) WAT NIE GEBIND IS AAN (SPACE AND TIME) NIE EN BEWEEG DUS VAN DIE EWOLUSIE BOOM BO NA DIE DEWOLUSIE BOOM NA ONDER MET DIE (MALKUT) VAN BOOM BO WAT DAN DIE (KETHER) VAN BOOM ONDER WORD. DUS DIE BEWEGING AF (DIE (EVIL) BEWEGING, DIE BEWEEG SONDER DIE TORAH.

DIE (V) VAN (LIVE) IS DIE (VAV) DUS DIE (LIGGAAM) WAT MET DIE AF BEWEEG, DIE (EVIL) BEWEEG, DIE TORAH-LOSE BEWEEG NOU DIE (DEWOLUSIE) LIGGAAM WORD. DIE (VAV) IN DIE EWOLUSIE BEWEEG NA BO IS DIE NUWE ALEPH EWOLUSIE LIGGAAM WANNEER DIE TORAH GEDOEN WORD.

WANNEER DIE TORAH GEDOEN WORD, WORD (MALKUT) NOU MET (LAMED) MERKABAH  OP GENEEM NA DIE BOOM BO SE (DAAT) POSISIE, EN IS DUS NIE MEER DIE BOOM ONDERKANT SE (MALKUT) NIE.DIE TWEE RESULTATE

WAT DUS PLAASVIND MET (1) DIE DOEN VAN DIE TORAH, EN (2) DIE TORAH- LOSE, DIE NIE DOEN VAN DIE TORAH NIE, IS DAT DAAR DAN TWEE HEELTEMAL VERSKILLENDE REALITEITE”WERELDE”GESKEP WORD VIR DIE (VAV) DIE LIGGAAM WAT DIT SKEP. DIE (1) DOEN VAN DIE TORAH OP DIE SHABAT SKEP DIE (LIVE) (BOOM VAN LEWE) NA BO WAAR (MALKUT) NOU EWOLUSIE ONDERGAAN. DIE CONSCIOUSNESS NOU EWOLUSIE ONDERGAAN. OF (2) DIE NIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH NIE, WAAR (VAV) DIE LIGGAAM NOU AF BEWEEG SAAM MET DIE (LIVE) (DIE BOOM) NA DIE ONDERKANT. DIE (MALKUT) BLY NET DAAR AAN DIE ONDERKANT. DIE CONSCIOUSNESS BLY OOK NET AAN DIE ONDERKANT EN DEWOLEER NOU AF SAAM MET DIE (LIVE) WAT AF BEWEEG.  DIT IS DUS SO MAKLIK SONDER DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH. DIE REALITEIT (WÊRELD) VAN DIE ONDERKANT CONSCIOUSNESS WAT (VAV) NOU VIR HOMSELF SKEP HOEF NIE DIE (MALKUT) KONINGKRYK NOU AS (DAAT) OP TE NEEM IN DIE EWOLUSIE PROSES NA DIE BOOM VAN DIE LEWE (LIVE) AAN DIE BOKANT REALITEIT (CONSCIOUSNESS) TOE NIE.

DIE TWEE REALITEITE (CONSCIOUSNESS WÊRELDE) NAAMLIK DIE EEN AAN DIE BOKANT EN DIE EEN AAN DIE ONDERKANT VERSKIL HEELTEMAL VAN MEKAAR. DIE CONSCIOUSNESS VAN DIE BOKANT DUS DIE BINNE DIE DOEN VAN DIE TORAH EN DIE ONDERKANT DUS DIE NIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH NIE, VERSKIL HEELTEMAL. DIE CONSCIOUSNESS WAT BUITE DIE DOEN VAN TORAH BESTAAN HET GEEN BENUL VAN DIE CONSCIOUSNESS WAT BINNE DIE DOEN VAN DIE TORAH BESTAAN NIE. DIE TORAH- LOSE CONSCIOUSNESS VAN DIE TORAH-LOSE KERKE MET HULLE 25 DESEMBER LIEWE JESUS GOD KERSFEES, DUS DIE (LIVE) AAN DIE ONDERKANT, DIE (EVIL+DALET) DUS (DEVIL) KANT.ONTHOU (DALET) IS (MALKUT) EN DIE BOOM AAN DIE BOKANT SE (MALKUT OF DALET) IS DIE BOOM AAN DIE ONDERKANT SE (KETHER). DIE TORAH- LOSE  CHRISTENDOM AAN DIE TORAH- LOSE ONDERKANT MET HULLE TORAH- LOSE CONSCIOUSNESS  DINK NOU HULLE  KETHER (HEMEL) IS IN DIE (HEMEL) MAAR HULLE (HEMEL) IS MAAR NOG STEEDS DIE (MALKUT) (DALET) AAN DIE ONDERKANT WAAR DEWOLUSIE PLAASVIND.DUS DIE LIVE WAT AF BEWEEG EN DUS D-EVIL OF DEVIL IS. DIE ENIGSTE REDDING BESTAAN IN DIE (DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH). DAAR BESTAAN GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE RUACH HA KOIDESH NIE.  GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE NIE- DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH NIE. GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE NIE- ONTWIKKELING VAN DIE BOKANTSTE BOOM SE LIVE OF CONSCIOUSNESS NIE. GEEN VERGIFFENIS TEEN DIE NIE OPBEWEEG VAN DIE (DALET OF MALKUT) VANUIT DIE ONDERKANTSTE BOOM NA DIE BOKANTSTE BOOM TOE NIE. DIT IS SLEGS DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH WAT DIE CONSCIOUSNESS BRING OM DIT TE KAN VERSTAAN EN INSIEN EN DOEN. SONDER DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH CONSCIOUSNESS WÊRELD OF REALITEIT, DIE BOOM AAN DIE BOKANT REALITEIT, KAN DIE TORAH-LOSE ONDERKANT BOOM (VAV) CONSCIOUSNESS GLAD NIE EERS VERSTAAN WAT DIE  HEILIGE TORAH CONSCIOUSNESS  BEVAT NIE. DIT IS HOEKOM HULLE SO DOMASTRANT SLIM IN HULLE EIE OE MET HULLE LANG REDENASIES IS. MAAR HULLE BLINDHEID WORD MAAR NET DAARDEUR GEOPENBAAR.

HULLE VIER DIE GRUWELIKE KERSFEES SOOS BLINDE MOLLE MET TONNE STORIES IN HULLE BLINDHEID.  DIE ONDERKANT BOOM  SE (VAV) BEPERKTE CONSCIOUSNESS KAN NIE DIE BOKANTSTE BOOM SE (VAV) CONSCIOUSNESS SIEN NIE.

MAAR HIER VOLG NOU ‘n GROOT GEHEIM:-

DIE BOKANT SE BOOM SE (VAV) CONSCIOUSNESS KAN WEL DIE ONDERKANT SE BOOM SE (VAV) SE BEPERKTE CONSCIOUSNESS SIEN EN PROBEER OM TE HELP, MAAR HELAAS DIT IS TEVERGEEFS, WANT SONDER DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH SAL HULLE OË EN ORE NIE OOPGAAN NIE WANT HULLE LEEF IN ‘n ANDER WÊRELD – DIE ONDERKANT BOOM WÊRELD EN KAN DIE BOKANT BOOM NIE SIEN OF HOOR NIE. MET DIE BUITE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH REALITEIT CONSCIOUSNESS, LEEF HEELTEMAL BUITE EN ONBEWUS VAN DIE BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH REALITEIT CONSCIOUSNESS.

DIE HEILIGE BYBEL:-

DIT IS DUS BAIE DUIDELIK DAT DIE HEILIGE BYBEL DIE HANDLEIDING IS VIR DIE CONSCIOUSNESS IS VAN DIEGENE WAT BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH LEEF (DIE LIVE AAN DIE BOKANT REALITEIT CONSCIOUSNESS) DUS BINNE DIE SEENDEEL VAN DIE TORAH CONSCIOUSNESS. AL DIE SEENINGE EN  BESKERMING EN  VOORSPOED EN VREDE EN MOOI EN GELUK EN LIEFDE WAT DIE HEILIGE BYBEL NOU SO BELOOF EN BESKRYF IS SLEGS VIR DIEGENE BEDOEL WAT HULLESELF IN DIE BOKANTSTE BOOM, DIE LIVE KANT, DIE BOKANTSTE BOOM WAAR DIE ONDERKANTSTE BOOM SE KETHER  (WAT EINTLIK DIE BOKANTSTE BOOM SE MALKUT OF DALET IS) NOU MET MERKABAH OPGENEEM IS NA DIE BOKANTSTE BOOM SE DAAT POSISIE. DUS DIE DOEN VAN DIE TORAH CONSCIOUSNESS VAV OF LIGGAAM. DIE BYBEL IS SLEGS BEDOEL VIR DIE CONSCIOUSNES VAN BINNE DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH EN NIE BEDOEL VIR DIE  TORAH-LOSE CHRISTENDOM MET HUL GRUWELIKE KERSFEES OP 25 DESEMBER NIE. HULLE BESIT HOEGENAAMD NIE DIE CONSCIOUSNESS OM DIE BYBEL TE BEMEESTER NIE. SLEGS DIE DOEN VAN DIE HEILIGE TORAH BRING DIE CONSCIOUSNESS WAT BENODIG WORD OM DIE HEILIGE BYBEL WAARLIK TE KAN BEMEESTER, ASOOK DIE REG OM STAAT TE KAN MAAK OP DIE SEËNINGE EN BESKERMING  VAN DIE SEËNDEEL VAN DIE BYBEL. DIE GRUWELIKE STEEL VAN DIE SËENDEEL VAN DIE DOEN VAN DIE TORAH DEUR DIE NIE DOEN VAN DIE TORAH CHRISTENDOM MET HULLE GRUWELIKE KERSFEES, SAL NIE ONGESTRAF BLY NIE. WANNEER DIE STRAF UITGEDEEL WORD SAL DIE GEBID EN GESMEEK VAN DIE TORAH-LOSE CHRISTENDOM OP DOWE ORE VAL. DOEN DIE WARE TORAH  EN RED JULLESELF…. DIE HEILIGE SHABATTE, DIE HEILIGE FEESTYE, DIE HEILIGE NAME, DIE HEILIGE VERORDENINGE, DIE HEILIGE INSETTINGE, DIE HEILIGE GEBOOIE…

89

CHANUKAH (CHET NUN VAV CAF HEI)

CHANUKAH (CHET NUN VAV CAF HEI) = 89 = 8X9 = 72 (NAME) 8+9 = 17 (PEI) MOND PRAAT…6 SPREEK DIE WAARHEID.  CHET 8 WARE NUN MASHIACH VAV LIGGAAM KUF KONING MET HEI VYF SIELE VLAKKE…  CHANUKAH DIE IS WARE HEILIGE GELOFTE TEENOOR DIE VALS KERSFEES GRUWEL. CHANUKAH PRAAT EN DOEN (1) BESNYDENIS VERBOND. (2) DIE WEEKLIKSE HEILIGE SHABAT  (3) DIE NUWE MAAN  WAT DIE JAARLIKSE SHABATTE PRESIES AANDUI. DOEN DUS DIE TORAH. DAARTEENOOR STAAN DIE TORAH-LOSE GRUWELIKE  KERSFEES.

DIE CHANUKAH TOON DIE OPTREDE VAN DIE WARE YISRAEL SAAD WAT HULLE EIE LEWENS OP DIE SPEL PLAAS VIR DIE WARE TORAH. DAARTEENOOR STAAN DIE VALSE GRUWELIKE KERSFEES AS DIE HEILIGE TORAH-LOSE FEES. CHANUKAH TOON DIE BESTAAN VAN DIE (ATERET HA YESOD) DIE HEILIGE SAAD (VORTICES) WAT REEDS EEN MET DIE HEILIGE WAS IN DIE DIVENE SWIRLING STADIUM EN NOG STEEDS EEN IS MET DIE HEILIGE..

DIE CHRISTENDOM VAN DIE GRUWELIKE KERSFEES ONTKEN DIE BESTAAN VAN DIE YISRAEL AS DIE ATSERET HA YESOD EN (1) SLUIT NIE DIE BESNYDENIS VERBOND NIE. (2) HOU NIE DIE SHABAT NIE. (3) EER NIE DIE NUWE MAAN NIE EN HOU DUS NIE DIE SUKOT HUTTEFEES NIE. DAAROM ONTVANG HULLE NIE DIE REËN NIE, DUS NIE DIE BOOM VAN DIE LEWE CONSCIOUSNESS NIE. DIE (LIVE) BOKANTSTE BOOM WAAR DIE MALKUT (DALET) NOU DIE EWOLUSIE BOOM SE DAAT WORD NIE.. DIE CHRISTENDOM KIES DIE GRUWELIKE KERSFEES DEVOLUSIE, DIE (D+EVIL) DUS DIE (DEVIL).

DIE CHANUKAH FEES KIES DIE (LIVE) EWOLUSIE BOOM BOKANT. AAN DIE EINDE VAN VANDAG SE SHABAT BEGIN DIE TIEN DAE CHANUKAH GELOFTE FEES. VIR DIEGENE WAT DIE HEILIGE SHABAT NOG STEEDS DIE GRUWELIKE SATERDAG NOEM EN LEEF ASOOK DIE 25 DESEMBER KERSFEES HOU EN DOEN, SAL DIE HEILIGE CHANUKAH GELOFTE FEES  NIKS BETEKEN NIE. DIE CHRISTENDOM WEET NIE EERS WATTER ENORME GROOT WAARHEID IN DIE CHANUKAH FEES VERVAT IS NIE. DIE CHRISTENDOM SE GRUWELIKE TORAH-LOSE  KERSFEES IS PRESIES  DIE TEENOOR STAANDE VAN DIE HEILIGE TORAH DOEN EN LEEF CHANUKAH  FEES. WIE DIE HEILIGE CHANUKAH FEES HOU SAL DIE HEILIGE TORAH DOEN EN EER; GELOFTE FEES VAN DIE WARE BOERENASIE  OP 16  DESEMBER OOK HOU EN EER.  ALS EEN HEILIGE TORAH HEILIGE WARE SHABAT  GELOFTE. DUS SAAM MET DIE WARE HEILIGE CHANUKAH GELOFTE… GLAD NIE AS POLITIEKE GRUWELIKE KERSFEES  KLUG TIPE  GEDENK KLUG  NIE.

CHANUKAH GELOFTE

1 MAKKABEERS 4:52 EN IN DIE VROËE MORE OP DIE 25STE DAG VAN DIE NEGENDE MAAND, DIT IS DIE MAAND KIESLEV, IN DIE 148 STE JAAR.

(53) HET HULLE YISRAEL) OPGESTAAN EN OP DIE NUWE BRANDOFFER-ALTAAR WAT HULLE GEMAAK HET, VOLGENS DIE VOORSKRIF VAN DIE TORAH, SLAGOFFERS GEBRING.

(54) OP DIE OOREENSTEM-MENDE TYD VAN DIE MAAND KIESLEV, OP DIE OOREENSTEMMENDE DAG (25 STE) WAAROP DIE HEIDENE (CHRISTENDOM) DIT VERONTREINIG HET, OP DAARDIE DAG (25 KISLEV WAT DIREK TEENOOR STAANDE IS VAN SHAVUOT OF FEES VAN DIE 7 WEKE) IS DIT OPNUUT INGEWEI MET GESANG EN HARPE EN FLUITE EN SAMBALE.

(55) EN DIE HELE VOLK YISRAEL HET OP HULLE AANGESIG GEVAL EN AANBID (DIE WARE VADER) EN GELOOF TERWYL HULLE OPKYK NA DIE HEMEL (DIE BOKANT EWOLUSIE BOOM “LIVE BOOM” WAAR DALET MALKUT “KETHER” VAN ONDERKANT BOOM ”EVIL” BOOM NOU DAAT VAN LIVE BOOM GEMAAK IS) TOT ”HOM” WAT HULLE WEG VOORSPOEDIG GEMAAK HET. (DIE AHYH “ALEPH HEI YUD HEI”)

(56) EN HULLE “YISRAE” HET DIE INWYDING VAN DIE NUWE ALTAAR 8 DAE (CHANUKAH 8 DAE) LANK GEVIER EN HULLE BRANDOFFERS MET BLYDSKAP GEBRING EN ‘n OFFER VAN VERLOSSING (GERED) EN LOF (AAN “ALEPH HEI YUD HEI”) (EK IS) GEOFFER.

(LET OP GROOT GEHEIM:- DIE ALTAAR WORD HERSTEL, DIE DERDE TEMPEL IS DIE NUWE VAV LIGGAAM DIE NUWE BOOM BOKANT MET DALET WAT NOU DAAT GEWORD HET DIE DA-ATI GELIEFDE NUWE HUWELIKSMAAT WAT NIE NET RECEIVE NIE MAAR OOK NOU GIVE AS DIE RESEMBLE GIVER. DIE EVIL (25 DESEMBER JESUS WORD NOU DIE LIVE 25 KISLEV WAT DIREK TEENOOR DIE SHAVUOT GELEË IS EN  DIE VALS KERSFEES VERVANG)

(57) EN HULLE HET DIE VOORKANT VAN DIE TEMPEL (DIE NUWE LIVE VAV LIGGAAM VAN DIE BOKANT BOOM DIE BOKANT REALITEIT CONSCIOUSNESS) OORDEK MET KRONE VAN GOUD EN MET SKILDE EN DIE POORTE VAN DEURE VOORSIEN (WARE NUWE BORSUITRUSTING)

(58) EN DAAR HET ‘n BUITENGEWONE GROOT BLYDSKAP ONDER DIE VOLK YISRAEL GEHEERS EN DIE SMAAD VAN DIE HEIDENE (DIE TORAH-LOSE 25 DESEMBER CHRISTENDOM) IS AFGEWEND.

(59) EN JUDAS EN SY BROERS (DIE MAKKABEERS) EN DIE QAHAL YISRAEL HET VERORDEN (GELOFTE GEMAAK) DAT HIERDIE DAE VAN DIE INWEIDING VAN DIE ALTAAR (LET WEL NIE DIE TEMPEL NIE, MAAR DIE ALTAAR OF LIGGAAM WAT NOU OOK DIE RESEMBLE GIVER IS EN NIE NET DIE RECEIVER MEER IS NIE MAAR NOU DIE RESEMBLANCE GIVER WAT OOK KAN GEE VIR DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (EK IS) – NIE MEER NET DIE 25 DESEMBER LIGGAAM WAT NET DIE HEELTYD ONTVANG EN ONTVANG NIE -GOD SAL VOORSIEN, GOD SAL SORG MAAR DAAR WORD NOOIT OOT VIR GOD OOK GEGEE NIE; NOOIT OOT VIR GOD GESORG NIE; NOOIT OOT VIR DIE GELIEFDE HUWELIKS MAAT GESORG NIE, DA-ATI….) JAARLIKS OP DIESELFDE TYD (25 STE) AGT DAE LANK VANAF DIE WARE 25 STE DAG VAN DIE WARE MAAND KIESLEV AF, MET BLYDSKAP EN MET VREUGDE GEVIER MOET WORD (DUS DIE CHANUKAH 8 DAE GELOFTE FEES) WAT JAARLIKS OP DIE WARE 25 STE KIESLEV HERDENK MOET WORD OM DIE VALSE GRUWELIKE 25 STE DESEMBER KERSFEES TE VERVANG. HIERDIE ONTSETTENDE GROOT WAARHEID WORD WEGGESTEEK DEUR DIE VALSE 25 DESEMBER HOERKERK EN DAAROM HET HULLE OOK DIE BOEK “MAKKABEERS” UIT DIE BYBEL VERWYDER OM HULLE BEDROG GEHEIM TE HOU.

VREUGDEVOLLE  8 DAE CHANUKAH GELOFTE FEES!

DIE WARE 25 KIESLEV JAARLIKSE  8 DAE VAN “PURIFICATION”…

imagesCHANREINIG JULLE WANT EK IS REIN – SPREEK DIE PEI MOND VAN DIE CHANUKAH VAN DIE 7 DAE VAN REINIGING EN DIE 8 STE DAG VAN SHEMINI ATSERET; DIE VREUGDEVOLLE DAG VIR DIE WARE YISRAEL. NET SOOS DIE SUKOT HUTTEFEES WAT 7 DAE VAN OFFERS VIR DIE 72 NASIES BEVAT EN DIE 8 STE DAG VIR YISRAEL BEVAT. MAAR DAAR IS ‘n GROOT VERSKIL TUSSEN DIE CHANUKAH SE 8 STE DAG EN DIE SUKOT HUTTEFEES SE 8 STE DAG. DIE GELYKENIS VAN DIE WARE VOORBEELD VAN DIE NUWE ALTAAR VAN 25 KIESLEV, DIE NUWE VAV LIGGAAM MET DIE NUWE CONSCIOUSNESS VAN DIE VOLLEDIGE RESEMBLANCE GIVER, GEE SELF DIE VOORBEELD VAN “THE REPENTANT REACHES A HIGHER LEVEL OF CLOSENESS (CONSCIOUSNESS) THAN THE PERFECTLY RIGHTEOUS. THE CHANUKAH REPENTANT REACHES A HIGHER LEVEL OF CLOSENESS  (CONSCIOUSNESS) THAN THE SUKOT HUTTEFEES RIGHTEOUS”.  DIE REPENTANT BY DIE VARKHOK ONTVANG DIE VETGEMAAKTE KALF (DIE MEER VOLLEDIGE CONSCIOUSNESS) DUS DIE CHANUKAH FEES ONDERHOUER. MEER AS DIE SEUN WAT TUIS GEBLY HET. DUS DIE SUKOT HUTTEFEES ONDERHOUER.

HOEKOM BEREIK DIE REPENTANT A HIGHER LEVEL OF CLOSENESS, HIGHER CONSCIOUSNESS?? HIER IS DIE REDES:- DIE VAV LIGGAAM MET DIE (HEI = 5) SIELE (NEPHESH RUACH NESHAMAH CHAYAH YECHIDAH). DIE EERSTE 3 SIELE IS BINNE DIE LIGGAAM EN DIE LAASTE 2 SIELE FUNKSIONEER AS VOLG:- EEN SIEL  BUITE DIE LIGGAAM GENAAMD “SURROUNDING LIGHT OR SOUL” EN EEN BINNE DIE LIGGAAM GENAAMD “INNER LIGHT OR SOUL”…

LIVING THE KABALLAH:- WE HAVE SEEN THAT AS SOON AS MAN’S INNER LIGHT OR CONSCIOUSNESS JOINS THE FORCES OF EVIL, THE SURROUNDING LIGHT OR CONSCIOUSNESS PENETRATES MAN’S BODY.AFTER THE REPENTANT MAN REPENTS AND REGAINS THE POWERS OF HIS INNER SOUL (LIGHT) THAT WERE LOST, HIS OUTER HEAVENLY SOUL OR LIGHT OR CONSCIOUSNESS DOES NOT DEPART.

IN THE TRUE FATHER’S DESIRE TO BY UNITED ONCE AGAIN IN THE LOVE BOND WITH THIS REPENTANT, THE FATHER RESTORES THE REPENTANT’S SURROUNDING LIGHT OR SOUL OR CONSCIOUSNESS, TO ITS FORMER RADIANCE WITHOUT REMOVING THE POWER OF HOLYNESS THAT HAD PREVIOUSLY TAKEN THE PLACE OF THE REDEEMED INNER LIGHT OR CONSCIOUSNESS.

CONSEQUENTY THE SPIRITUAL POWER OR CONSCIOUSNESS OF THE REPENTANT (CHA-NUKAH KEEPER) IS DOUBLED IN COMPARISON TO THE AMOUNT OF INNER LIGHT OR CONSCIOUSNESS THE RIGHTEOUS OR  SUKOT KEEPER HAD BEFORE.

VERDUIDELIKING:- DAAR IS DIE RIGHTEOUS  WAT SUKOT HOU EN NET ‘n RECEIVER BLY EN NIE SY LEWE OP DIE SPEL PLAAS SOOS DIE MAKKABEER BROERS OF DIE RESEMBLE GIVER OF DIE UITEINDELIKE REPENTANT OF CHANUKAH HOUER NIE. SO MET DIE REPENTANT VOOR SY REPENTANCE SUIG DIE EVIL BOOM NOU SY INNER LIGHT AF UIT SY LIVE BOOM. DIE LEË INNERLIKE LIVE BOOM BO SUIG NOU DIE SURROUNDING LIGHT IN DIE LEË LIVE LIGGAAM IN EN VERVANG DUS DIE VERLORE INNER LIGHT.  NOU HET DIE REPENTANT GEEN BUITE BESKERMING NIE.

MAAR AS DIE REPENTANT NOU OPTREE AS ‘n RESEMBLANCE GIVER EN OPHOU NET GLO EN BID EN SMEEK EN RECEIVER BLY (DIE VALS 25 DESEMBER RECEIVER ALLEEN BLY) MAAR NOU DIE WARE 25 KIESLEV GIVER WORD, DUS SY EIE LEWE GIVE SOOS DIE JUDA MAKKABEER, DAN GIVE THE HOLY GIVER ALSO. THE FATHER GIVE TO THE REPENTANT NOW 1) THE LOST SURROUNDING LIGHT POWER  AS WELL AS THE LOST INNER LIGHT POWER. EN DIE GROOT GEHEIM:- DIE SURROUNDING LIGHT POWER – WAT VANAF BUITE INGESUIG IS NA BINNE BLY OOK NOG DAAR. DUS VERDUBBEL DIE REPENTANT SE INNER POWER. DAAROM WORD DIE CHANUKAH REPENTANT DUBBEL WAARDEER AS DIE SUKOT RIGHTEOUS.

DUS DIE REPENTANT WAT CHANUKAH GELOFTE EER EN HOU HET NOU DIE VOLGENDE GEDOEN, HY HET MET (1) DIE KEUSE TUSSEN EVIL/LIVE, NOU EERS EVIL GEKIES EN DIE VOLLEDIGE EVIL CONSCIOUSNESS BEKOM. (2) HY HET REPENT EN OPGETREE DEUR OOK DIE RESEMBLANCE GIVER TE WORD. HY HET SY LEWE OP DIE SPEL GEPLAAS EN DIE VYAND.DIE HEIDEN. DIE VALS 25 DESEMBER JESUS CHRISTENDOM AAN TE VAL EN DIE WARE ALTAAR,DIE WARE  25  KISLEV LIVE LIGGAAM IN DIE PLEK VAN DIE VALS NET RECEIVER VALS 25 DESEMBER SELFGESKEPTE JESUS GOD CHRISTENDOM, OPGERIG.DAAROM GEE DIE HEILIGE WARE GIVER VIR SY WARE RESEMBLANCE GIVER NOU DUBBEL LIG KRAG DUBBEL CONSCIOUSNESS. DIE VALS 25 DESEMBER SELFGESKEPTE JESUS GOD CHRISTENDOM NET RECEIVER VREES DIE WARE 25 KIESLEV GIVERS WAT NIE BANG IS OM HULLE EVIL NET RECEIVER  LIGGAAM OP TE OFFER VIR DIE LIVE GIVER LIGGAAM NIE. DIE REPENTANT LIVE LIGGAAM WAT ‘n RESEMBLANCE GIVER LIGGAAM IS MET DUBBEL DIE POWERS  AS DIE VALSE EVIL LIGGAAM. DIE DUBBELE CONSCIOUSNESS OM DIE GEHEIME VAN DIE GEHEIME HANDBOEK TE KAN BEMEESTER.

DIE GROOT VERSKIL TUSSEN DIE 25 DESEMBER  KERSFEES SELFGESKEPTE JESUS GOD FEES VAN MATERIËLE GESKENKE BY DIE EVIL BOOM DIE KERSBOOM, DIE LEË “INNER LIGHT” BOOM WAT DIE HEEL TYD DIE INNERLIKE LEE GEVOEL WIL VUL MET UITERLIKE BLINK GOED, BLINK MOTORS, HUISE, GESKENKE BY DIE EVIL BOOM. MAAR HELAAS DIE LEË INNERLIKE SMAG NA IETS MEER. BLINK PORCES EN BLINK VLIEGTUIE VUL NIE DIE GROOT LEË HOL GAT AAN DIE BINNEKANT NIE… DIE INNER SOUL, DIE INNER LIGHT IS UITGESUIG.  DIE SURROUNDING SOUL DIE SURROUNDING LIGHT WORD INGESUIG. DIE BLINK BESITTINGS, PLASE, HUISE, BESIGHEDE, BLINK UITERLIKE LEWENS, POLITIESE BLINK MAGSPOSISIES, ALLE SURROUNDING LIGHT, ORDE, VEILIGHEID LIEFDE WORD INGESUIG OM DIE AFGESUIGDE INNER LIGHT OR POWER OR SOUL TE PROBEER VERVANG.

DIE PROSES HOU AAN TOTDAT ALLES BY DIE VARKHOK VAN VERVAL EINDIG. DIE VALS 25 DESEMBER SELFGESKEPTE JESUS GOD CHRISTENDOM SAL ALMAL UITEINDELIK BY DIE VARKHOK VAN VERVAL, CHAOS EN VERNIETIGING OPEINDIG. MAAR GELUKKIG  IS DAAR DIE CHANUKAH  FEES VAN DIE WARE 25 STE DAG. DIE 25 STE DAG VAN DIE 9 DE MAAND KIESLEV.  DIE WARE TYD VAN DIE WARE HEILIGE VADER THE HOLY GIVER WAAR DIE WARE REPENTANT, DIE RESEMBLANCE  GIVER KAN NA TOE TERUGKEER, IS MET DIE CHANUKAH FEES.  VIR 7 DAE KAN DIE WARE REPENTANT GIVER NOU HOMSELF REINIG EN ELKE AAND VAN DIE DAG SY VOLGENDE KERS IN SY VOORVENSTER BRAND MAAK, ELKE AAND NOG EEN KERS BY TOT BY SY 8 STE KERS OP DIE 8 STE DAG, DIE VREUGDEVOLLE  DAG:- SHEMINI ATSERET… WAAR DIE REPENTANT NOU DIE WARE CONSCIOUSNESS VREUGDE ONTVANG WAT WAARLIK DIE LEË BINNE LIG OF CONSCIOUSNESS OF POWER AANVUL ASOOK MET DIE WARE BUITELIG, CONSCIOUSNESS, POWER VAN DIE WARE (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) HEILIGE VADER GIVER AAN DIE REPENTANT RESEMBLANCE GIVER. DIE WARE LIVE BOOM VAN 25 KIESLEV SE WARE GESKENKE VAN BUITE EN BINNE LIG, POWER, CONSCIOUSNESS. DIE WARE 25 KIESLEV GIVERS CHANUKAH GELOFTE FEES…

DIE CHANUKAH SEWE DAE VAN ”PURIFICATION”

DIE CHANUKAH SE “PURIFICATION” PROSES KAN OOK VERDUIDELIK WORD MET DIE:-“SEVEN SPIRITUAL TOOLS OR JEWELS THAT SHABAT OBSERVANCE HELP US TO PERCEIVE HIGHER LEVELS OF CLOSENESS OR CONSCIOUSNESS “DUS SEWE STAPPE VAN PURIFICATION”.

CHANUKAH SE 7 DAE IS OOK DIE 7 SHABATTE VANAF PESACH TOT SHAVUOT. DIE AFTEL VAN DIE OMER, DIE SUIWER OLIE + WYN + KORING. DIE NODIGE CONSCIOUSNESS GROEI. DIE SHABATTE CONSCIOUSNESS GROEI.

OBSERVE THE HOLY SHABAT WHOSE IMPORTANCE IS EQUAL TO THAT OF THE ENTIRE ORIGINAL NOT WRITTEN TORAH BUT THE HEART TO HEART OR FACE TO FACE NON-LETTERS  NOT-WRITTEN TORAH. DIE HART TOT HART KOMMUNIKASIE TUSSEN DIE “AYN SOPH AUR” CONSCIOUSNESS TOT DIESELFDE VLAK CONSCIOUSNESS IN DIE MENS. DUS DIE CHANUKAH “PURIFICATION” VLAK WAT NA 7 DAE OP DIE 8STE DAG DEUR DIE REPENTANT RESEMBLANCE GIVER BEREIK IS.

DIE TOETSTYD VIR DIE BOERVOLK IS OP HANDE. IS DIE BOERVOLK NOG STEEDS NET DIE EGOISTIESE KERSFEES RECEIVER? OF IS DIE BOERVOLK NOU AL DIE CHANUKAH REPENTANT RESEMBLANCE GIVER? HET DIE BOERVOLK HOMSELF DEUR DIE 7 REININGING STAPPE VAN DIE CHANUKAH GELOFTE FEES GEREINIG EN GAAN DIE BOERVOLK NOU DIE TYD WAT KOM AS DIE REPENTANT GIVER IN DIE BRES VAN DIE MUUR STAAN??

90

THE SOUL UNION OF SHABAT

IF YOU TURN AWAY YOUR FOOT ON THE SHABAT AND REFRAIN FROM YOUR AFFAIRS ON MY HOLY DAY.     IF YOU CALL THE SHABAT A DELIGHT AND I AM’S (AHYH)(ALEPH HEI YUD HEI) HOLY DAY HONORED:             IF YOU HONOR THE SHABAT BY NOT DOING YOUR BUSINESS, ATTENDING TO YOUR AFFAIRS, OR SPEAKING OF WEEKSDAY MATTERS, THEN YOU WIL DELIGHT IN I AM (AHYH)(ALEPH HEI YUD HEI).                                        I WILL LET YOU (YOUR CONSCIOUSNESS) RIDE THE HIGHTS OF THE EARTH AND ENJOY THE INHERITANCE OF YOUR FATHER YAKOB, FOR I AM’s (AHY)(ALEPH HEI YUD HEI) MOUTH HAS SPOKEN. (LET OP DAAR IS 2 BELONINGS (1) THE WORLD TO COME BELONING. (2) DIE NOU WÊRELD SE BELONING.

JES. 58:13 – 14  I AM (AHYH)(ALEPH HEI YUD HEI) SAID TO MOSHE (MEM SHIN HEI): -”I HAVE A PRESIOUS GIFT AMONG MY HIDDEN TREASURES, AND “SHABAT” IS ITS NAME. GO AND MAKE IT KNOWN TO YISRAEL.

SO BEHALWE DIE GEBOD OM SHABAT TE HOU, TE EER, TE HEILIG EN TE DOEN, IS DAAR NOG DIE GEHEIME GEBOD WAT MOSHE (MEM SHIN HEI) VIR YISRAEL MOET BRING. HIERDIE SHABAT GEHEIM MOET (DIE 3-IN-1, DIE “MOSHE+YAHSHUA+ELIYAH” EENHEID) BRING VIR YISRAEL. DIE GEHEIM DAT DIE SHABAT OOK NOG BEHALWE DIE HUIDIGE WÊRELD SE BELONING VAN YAHKOB, OOK NOG DIE “WORLD TO COME” BELONING INHOU. DIE BELONING VAN DIE BEMEESTERING VAN DIE “CONSCIOUSNESS ”WAT NODIG IS OM ONS AS YISRAEL (ADONY)(ALEPH DALET NUN YUD)  NOU “EEN” “ECHAD”(12-IN-1 = 13 = ECHAD) TE MAAK MET (YHVH)(YUD HEI VAV HEI).

HIERDIE SHABAT GEHEIM VAN (YHVH + ADNY =  YAHDVNHY WAT DIE “ECHAD” NAAM “AHVH” (ALEPH HEI VAV HEI) VOORTBRING. DUS DIE GEHEIME SHABAT BELOFTE VOORTBRING.  DUS DIE “SHEMA” OF “SHEM AYIN” VOORTBRING.  DUS DIE SHABAT GEBED VAN:-”SHEMA YISRAEL ADONY ELOHENU ADONY YHVH ECHAD”.

SO (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) JUIG WANNEER (YHVH) (YUD HEI VAV HEI) NOU “EEN” ECHAD WORD MET (ADNY) (ADONY) (YISRAEL) AS (YAHDVNHY) WAT DIE “ECHAD” NAAM (ALEPH HEI VAV HEI) VOORTBRING. DIE GEHEIME SHABAT BELONING VAN “THE WORLD TO COME”.

MET SHABAT ONTVANG DIE (NEPHESH) (CONSCIOUSNESS) SIEL NOU DIE (RUACH) (CONSCIOUSNESS) SIEL EN DIE TWEE WORD DIE EENHEID BEKEND AS DIE (NESHAMAH) (CONSCIOUSNESS) SIEL. HIERDIE NUWE (3-IN-1) (NEPHESH + RUACH + NESHAMAH) -IN- (CHAYAH) AS “EENHEID”, IS DUS DIE (ECHAD) EENHEID. (AS DIE 12 STAMME VAN YISRAEL IS DIT DIE: 12-IN-1 = 13 = ECHAD EENHEID. DIT IS DUS DIE (YHVH+ADNY) EENHEID OF ECHAD MET NAAM (AHVH) (ALEPH HEI VAV HEI).

MAAR (CHAYAH) IS LEWE BUITE DIE (YECHIDAH) EENHEID. BYVOORBEELD:- DIE KINDERS IS NOU GROOT EN LEEF HULLE EIE LEWE IN HULLE EIE BESTAAN (DIE CHAYAH  LEWE) MAAR DAAR KORT NOU IETS. DIE KINDERS HET DIE OUER WEGGEGOOI. DIE CHAYAH LEWE HET DIE YECHIDAH LEWE WEGGEGOOI.  DIE CHAYAH CONSCIOUSNESS HET NIE DIE YECHIDAH CONSCIOUSNESS NIE. DIE CHAYAH CONSCIOUSNESS KORT NOG DIE YECHIDAH CONSCIOUSNESS. DIE (NEPHESH + RUACH + NESHAMAH) KORT NOG DIE (YECHIDAH).

DIE 12-IN-1 = 13 ECHAD (CONSCIOUSNESS) KORT NOG DIE (12+12+12 = 36-IN-1 = 37 = YECHIDAH (CONSCIOUSNESS) SODAT DIE (13 ECHAD CONSCIOUSNESS + 37 YECHIDAH CONSCIOUSNESS NOU DIE (13 + 37 = 50 YOBEL CONSCIOUSNESS GEE.

SO DIE KWANTUM TOENAME VAN CONSCIOUSNESS IS VERSKUIL IN DIE SHABATTE.  DUS DIE WEEK SHABAT + DIE 7 JAAR SHABATTE + DIE GELOFTE SHABATTE WAT DIE “REPENTANT RESEMBLANCE GIVER” VAN SY KANT AF OOK NOG BYDRA, SOOS DIE CHANUKAH GELOFTE BYDRAE OF DIE BLOEDRIVIER GELOFTE BYDRA. DIE FISIESE LIGGAAM IN DIE TIME AND SPACE EXISTENCE SE FISIESE HANDELING  IS DIE ABSTRAKTE HANDELING IN DIE TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE. WAARDEER DIE FISIESE LIGGAAM IN DIE FISIESE UNIVERSE, WANT DIT IS TYD WANNEER DIE TORAH GEDOEN MOET WORD. DIE SHABATTE GEDOEN MOET WORD; DIE CONSCIOUSNESS VERKRY MOET WORD. WORD WAKKER O BOERVOLK, HERSTEL DIE ALTAAR WAT KAN OFFER, DIE LIGGAAM WAT DIE CONSCIOUSNESS KAN OFFER  WORD DIE “REPENTANT RESEMBLANCE GIVER”!

THE SOUL UNION OF SHABAT

DIE VOLGENDE GROOT GEIME SKAT WAT UIT DIE SKATKAMER MET DIE NAAM “SHABAT” NA VORE GEBRING WORD IS DIE VOLGENDE:-

DIE (ADNY+YHVH) ECHAD NAAM NAAMLIK (AHVH) (ALEPH HEI VAV HEI) BEVAT DIE GROOT GEHEIM.hebrew_alphabet_pay    (ALEPH 1) + (HEI 5) + (VAV 6)+(HEI 5) = 17. EN DIE LETTER (PEI) IS DIE 17 DE LETTER VAN DIE GESKREWE TORAH SE 22 LETTERS. DIE EENHEID NAAM (AHVH)(ALEPH HEI VAV HEI) TOON DIE LETTERLOSE CONSCIOUSNESS AAN. DIE HART TOT HART KOMMUNIKASIE WAT NIE DIE 22 GESKREWE LETTERS OF GESKREWE TORAH NODIG HET NIE.

DUS DIE (ALEPH HEI VAV HEI) HART TOT HART KOMMUNIKASIE YISRAEL. DIE (ADNY/YHVH) = (AHVH) ECHAD YISRAEL. MAAR NOU KAN DIE (YHVH) YISRAEL DIE HART TOT HART SPRAAKLOSE TORAH NOU DIE (ORALE TORAH) DIE (MOND ‘PEI’) TORAH MAAK. DIE HART TOT HART KOMMUNIKASIE WORD NOU DIE MOND (PEI) TOT DIE OOR KOMMUNIKASIE. EN DAN KAN DIE (PEI TOT OOR) KOMMUNIKASIE NEERGESKRYF WORD IN DIE 22 LETTERS WAT DAN DIE BRON VAN DIE (OOG TOT BREIN) KOMMUNIKASIE WORD, DUS DIE GESKREWE TORAH, DIE BYBEL WORD.

SOOS DIT NOU DUIDELIK IS, IS DIE LAASTE BRON VAN KOMMUNIKASIE ONDERWORPE AAN VERDRAAIDE BEGRIPPE WAT KAN INSLUIP. DIE SUIWERSTE KOMMUNIKASIE IS DIE (HART TOT HART) OF (FACE TO FACE) KOMMUNIKASIE. DUS DIE EENHEID, DIE ECHAD, DIE (AHVH) WAAR DIE (ADNY/YHVH) EENHEID BEKEND AS (AHVH)(ALEPH HEI VAV HEI) NOU AS DIE (AHVH = 17 = PEI MOND) SELF SPREEK. MOSHE (MEM SHIN HEI) HET AS DIE (AHVH PEI MOND) GESPREEK. YAHSHUA  (HET AS DIE (AHVH PEI MOND) GESPREEK. ELIYAH HET AS DIE (AHVH PEI MOND) GESPREEK. HULLE SAL WEER AS DIE (DRIE-IN- EEN) (AHVH) PEI MOND SPREEK46a79ccec9aa574ab02c5aace9efcee0 WANNEER DIE WARE YISRAEL AS DIE (AHVH) PEI MOND SPREEK MET DIE AANBREEK VAN “THE WORLD TO COME”. LET EGTER BAIE MOOI OP. DIE (PEI MET DIE TAND) IS (EVIL) MAAR (LIVE) IS DIE (PEI) SONDER DIE TAND. DIE CHRISTENDOM KERSFEES (PEI) MET DIE TAND IS (EVIL). (LIVE) IS DIE (PEI) SONDER DIE TAND. LUISTER NA DIE LIVE TANDLOSE (PEI) MOND VAN DIE WARE (ALEP HEI VAV HEI) WAT OOREENSTEM MET DIE WARE (ALEPH HEI YUD HEI) DIE WARE (EK IS) IN DIE”SPACELESS AND TIMELESS EXISTENCE”..VAN GEEN ”T”AND VIR ”T”YD NIE…

DIE “EEN”OF “ECHAD”OF “AHVH”

(ALEPH HEI VAV HEI) OF “NEPHESH, RUACH, NESHAMAH” -IN-CHAYAH” EENHEID. OF (YHVH+ADNY =  YAHDVNHY) GEE (AHVH) + (YY + D + N) DUS:- (YUD YUD) (2-BOME)

+ (DALET) (DA-AT)

+ (NUN) (YOBEL50)

+ (A Y V H) (ECHAD) DUS:-

(1) YUD = 10 = BOOM AAN BOKANT MET SY “MALKUT”AS DIE “KETHER” VAN DIE YUD = 10 = BOOM AAN DIE ONDERKANT.

(2) NUN = 50 = YOBEL = VRYHEID VANUIT ONDERSTE BOOM CONSCIOUSNESS.

(3) (ALEPH HEI VAV HEI) ECHAD NAAM. WAAR YISRAEL AS “ADONY” NOU “EEN” ECHAD IS MET (YUD HEI VAV HEI) EN VREUGDE BRING AS “REPENTANT RESEMBLANCE GIVER” AAN DIE ALLERHOOGSTE (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI)… DUS BRING (ALEPH HEI VAV HEI) (DIE ECHAD NAAM) NOU VREUGDE VIR (ALEPH HEI YUD HEI) (DIE “EK IS” NAAM) DUS BRING DIE HERSTELDE ALTAAR MET CHANUKAH NOU SY VREUGDE OFFER VIR DIE ALLERHEILIGE  (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI)…

I HAVE A PRESCIOUS GIFT AMONG MY HIDDEN TREASURES, AND “SHABAT” IS ITS NAME… Hierdie ”HIDDEN TREASURE” WORD SLEGS ONTVANG AS DIE SHABAT “A DELIGHT” IS. AS SHABAT NOOIT OOIT MEER ‘n “SATERDAG” IS NIE. ELKEEN MOET MAAR SELF KIES TUSSEN DIE ”HIDDEN TREASURE” “SHABAT” OF FAMILIES EN VRIENDE EN OUERS OF KINDERS. HIERDIE “HIDDEN TREASURE SHABAT” CONSCIOUSNESS WORD NET ONTVANG AS DIE SHABATTE VOLUIT GELEEF WORD.

HIERDIE GROOT BEGRIP VAN DIE “EEN” DIE “ECHAD” (ALEPH1 CHET 8 DALET 4) = 13. DIE (ALEPH HEI VAV HEI) (ECHAD) NAAM. DIE EENHEID AS DIE (ADNY+YHVH) = (AHVH). DIE (MIKROKOSMOS AS ADNY) + (MAKROKOSMOS AS YHVH) EENHEID. DIE (MAKRO UNIVERSE + MIKRO UNIVERSE) EENHEID. DIE (SPIRITUELE SPACELESS TIMELESS EXISTENCE) + DIE (IN SPACE AND TIME EXISTENCE) EENHEID. DIE (NON MANIFEST MOVEMENT) + (MANIFESTED MOVEMENT) EENHEID. DUS DIE GEHEIME VAN DIE BEGRIP (ECHAD)

COSMIC DOCTRINE by Dion Fortune THE (DIVINE MIND”YHVH”) + (GROUP CONSCIOUSNESS (ADNY AS YISRAEL) EENHEID “ECHAD”:

YOU HAVE ALREADY BEEN TOLD THAT THE MOVEMENT OF ANY OBJECT LEAVES A TRACK IN SPACE. THE OBJECT COMES TO REST, BUT THE MOVEMENT, AS PART FROM THE OBJECT, CONTINUES AS PURE MOVEMENT.  IT IS PURE MOVEMENT- MOVEMENT IN THE ABSTRACT- WHICH GIVE RISE TO THE COSMOS.

THIS MOVEMENT GAVE RISE EVENTUALLY TO THE LOCKED – UP NODES OF OPPOSING FORCE, WHICH ARE THE PRIME ATOMS. IT IS THE MOVEMENT OF THESE ATOMS WHICH FORMS THE BASIS OF MANIFESTATION.  MANIFESTATION, AS YOU KNOW IT, IS ASSOCIATED WITH THE MOVEMENT OF OBJECTS, BUT: – LIVE – DIVINE MIND – AHYH “I AM” ARE ABSTRACT, AND THEY ARE BASED UPON PURE MOVEMENT UNCONNECTED WITH ANY OBJECT.

THE REFLECTION OF THE COSMIC ATOMS, GATHERED ABOUT A GREAT ENTITY, HAS MADE THE PRIME MATTER OF A UNIVERSE.  AND THIS PRIME MATTER HAS BEEN ORDERED AND ORGANISED INTO A MINIATURE COSMOS BY THE REFLECTION OF THE MICROCOSMIC REPRODUCTION OF THE COSMIC MAKROCOSM IN A GREAT ENTITY.  (LET MOOI OP HOE PRAGTIG WERK DIE ECHAD EENHEID SAAM TUSSEN DIE YHVH EN DIE ADNY).

IN THE EVOLUTION OF THE COSMOS, THE SIMILAR TYPES OF ATOMS SETTLE DOWN UPON THEIR PLANES, BUT THE MORE COMPLEX TYPE OF ATOM COULD NOT SETTLE DOWN, BECAUSE THE GREATER BULK CAUSE THEM TO RE-ACT WITH A CORRESPONDING FORCE TO THE CENTRIFUGAL FORCES OF THE COSMOS AND INSTEAD OF BEING HELD UPON THE SEVENTH PLANE BY THE SYNTHESIS OF FORCES, CONTINUED THEIR OUTWARD PATH TILL THEY STRUCK AGAINST THE RING-PASS-NOT AND WERE SENT BACK TO THE CENTRAL main-qimg-336a787bababadb90d2380a906765671STILLNESS.

LET NOU MOOI OP HOE PRAGTIG IS DIE EENHEID “ECHAD” WISSELWERKING TUSSEN DIE MAKRO COSMOS, DIE”PURE MOVEMENT ‘DIE ABSTRACT” DIE TIMELESS AND THE  SPACELESS EXISTENCE  VAN DIE (EK IS) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) SE (YHVH) EN DIE (ALEPH DALET NUN YUD) (ADNY) MIKRO LOGOS) .

THE CONCRETE MOVEMENT OF AN ATOM (KONKRETE ADONY)  (LIGGAAM VAN DIE YISRAEL) (IN SPACE AND TIME) SETS UP AN ABSTRACT MOVEMENT OR PURE MOTION. (YHVH = PURE MOTION = SPIRITUEEL = TIMELESS AND SPACELESS EXISTENCE).

PURE MOTION IS THE CHARACTERISTIC OF THE COSMOS – (I AM) (AHYH) (ALEPH HEI YUD HEI) AND THEREFORE IS OF THE SAME TYPE OF EXISTENCE AS A LOGOS (ADNY) (ALEPH DALET NUN YUD) DUS DIE TWEE PARTYE VAN DIE EENHEID (ECHAD) MET NAAM (ALEPH HEI VAV HEI) (AHVH). HIERDIE IS NOU NET ‘n INLEIDING TOT DIE GROOT GEHEIME VAN DIE BEGRIP (ECHAD)…

SO DIE MEDE-SKEPPER BEGRIP TUSSEN DIE MIKROKOSMOS (ADNY) EN DIE MAKROKOSMOS (HYVH) AS DIE ECHAD EENHEID MET DIE NAAM  (AHVH) IS BAIE MEER OMVANGRYK AS WAT DIT MET DIE EERSTE OOGOPSLAG VOORKOM. DIE VOORWERP WAT MET “MOVEMENT” DIE “RUT” SKEP WAT PERMANENT IS. DIE “RUT” SE MOVEMENT SONDER DIE VOORWERP IS ABSTRACT MOVEMENT WAT DIE COSMOS SKEP. DIE COSMOS MOVEMENT SKEP DIE VORTICES WAT ATOOMPIES IS WAT DIE UN-MANIFEST LAAT “MANIFEST”.  DIT IS DUS DUIDELIK DAT DAAR INGEWIKKELDE PROSESSE PLAASVIND TUSSEN DIE ECHAD EENHEID SE TWEE PARTYE WAT EEN ECHAD GEWORD HET. DIE EENHEID ECHAD OF (ALEPH = 1) SEE EENHEID SKEPPING DENKE VERSKIL VAN DIE (BEIT = 2 GEPOLARISEERDE) DENKE VAN DIE (BEIT = 2) SKEPPING.

91

DIE BOODSKAP VAN GELOFTEDAG VIR ONS VOLK

December 13th, 2018 by Adriaan Snyman

Geen kommentaar | Lees kommentare

© 2018 Vaandeld Uitgewers

Vanjaar herdenk ons die Slag van Bloedrivier weer op ‘n Sondag – die dag waarop dit oorspronklik plaasgevind het. Hierdie besondere dag het vir ons as volk nog steeds ‘n besonderse boodskap, wat ook opgeteken staan in Psalm 81:8 –”In die nood het jy geroep (ná Bloukrans, Moordspruit en Weenen), en Ek het jou uitgered:  Ek het jou geantwoord in die skuilplek (die laer) van die donder (kanon- en geweerskote):  Ek het jou getoets by die waters van Mériba (Bloedrivier). Sela.”

In ons geskiedenis het die gebeure van 16 Desember 1838 onder verskillende name bekend gestaan. Sarel Cilliers het aanvanklik daarna verwys as”Wendag”. Later het hy dit ”Die Slag van Dingaan”genoem, nog later het dit ”Dingaansdag” geword. Toe ”Geloftedag”, en met die aanbreek van die Nuwe Suid-Afrika”Versoeningsdag”. In verband met”Dingaansdag”het Sarel Cilliers gesê:”Dingaan het sy dag gekry”.

Sarel Cilliers het in 1810 as 12-jarige seun ‘n ondervinding gehad wat hom later sou bestem om as die”Vader van die Gelofte”bekend te staan.

Dit was ‘n Saterdagmiddag op die winterveld van Hans Lubbe se plaas toe hy saam met ‘n paar maats in die koelte van ‘n rots gespeel het, dat die gedagte skielik by hom opkom het:”Ek wil in God se wingerd gaan werk.”Hy het sy maats bymekaargeroep en hulle hiervan vertel. Daarna het hy in hulle teenwoordigheid ‘n verbond met God gesluit dat hy alles sou doen wat van hom verwag word, solank dit tot die eer van God is.

En dit was daardie insident wat hom 28 jaar later die vrymoedigheid gegee het om wéér ‘n verbond met die Heer van die leërskare te maak, nie net vir homself en sy kamerade nie, maar ook vir hul nakomelinge.

Jare na die Slag van Bloedrivier het hy die volgende oor homself gesê:”Ek was nie geleerd nie – ek was agter die ploeg en die skape. Ek was in God se skool.”

In die dae wat opgeloop het na die Slag van Bloedrivier, het die drie Trekkerleiers, Andries Pretorius, Sarel Cilliers en Karel Landman die naderende onheil bespreek om te besluit wat hulle daaromtrent gaan doen. Tydens een van daardie gesprekke het Andries Pretorius voorgestel dat hulle ‘n Gelofte moet aflê.

Ek haal aan uit FA Venter se boek, Gelofteland. Andries Pretorius is aan die woord:

“Ek wil hê dat ons aan Hom ‘n gelofte moet doen dat as ons oorwin, ons daardie dag as ‘n Sabbat sal herdenk tot Sy eer. Daardie dag moet deur die nageslag gedenk en geheilig word as ‘n dag van die Allerhoogste wat ons gebede verhoor het … Hoe voel julle daaroor?”

Hulle sit lank stil en elkeen probeer die volle betekenis van wat hy gesê het, deurgrond. Al drie huiwer voor die gedagte wat hy uitgespreek het.

“Dit is so gewigtig dat ‘n mens bang is om daaroor te dink,”sê Karel Landman.”Sonder Hom kan ons nie oorwin nie – dit glo ek vas. As ons nie iets doen tot eer van Sy Naam nie, verdien ons nie om te oorwin nie. Laat ons dit doen – laat ons die dag aan Hom wy…”

Sarel Cilliers sit sy hand op die Statebybel.

“‘n Kosbare ingewing, Generaal. Ek wonder net…Sal ons dit nakom? Kan ons die nageslag bind? Ons weet nie waarheen die volk sal groei nie. Ons is so verganklik en sondig, maar Hy is ewig. As die nageslag die gelofte nie in ere hou nie, sal Hy dit nie teen hulle in rekening bring en hulle oorlewer aan die swart geweld wat ons nou aandurf nie?”

“Wat die nageslag doen, dit staan op die boek van die nageslag,”antwoord Pretorius.

Hulle het toe die Gelofte afgelê en ook die oorwinning behaal.

Die vyand is verslaan sonder dat ‘n enkele een van die 464 man in die laer gesterf het.

Sarel Cilliers het ook sy volk goed genoeg geken om te weet wat die uiteinde sou wees: dat die nageslag nie die Gelofte sou nakom nie, wat die Almagtige sou noop om dit teen ons in rekening te bring en dat ons oorgelewer sou word aan die swart geweldenaars wat deur hulle oorwin is.

Dit is letterlik bewaarheid!

Die aand na die oorwinning van 16 Desember 1838 is voorbereidings getref vir die agtervolging van die Zoeloes die volgende dag:  daarna het Andries Pretorius ‘n dankseggingsdiens gehou. Dit is as die eerste nakoming van die Gelofte geïnterpreteer. Maar Pretorius en die ander manne wat aan die slag geneem het, het nie daarna die Gelofte nagekom nie. Sarel Cilliers en eerw. Erasmus Smit het dit wel gedoen.

Eerwaarde Erasmus Smit

Presies 42 jaar later te Paardekraal het Paul Kruger die sowat 5 000 burgers wat daar ‘n klipstapel gebou het, gevra dat die burgers wat bereid was om ‘n verbond met God te sluit dat”wij elkander de hand geven, als mannen, broeders, plegtig belovende trou te houden aan ons land en volk, en met het ogen op God zamen te werken, tot den dood toe, voor de herstelling van onzer Republiek”. Die Vierkleur is bo-op die klipstapel gehys.

En op 16 Desember 1880 het die eerste skote geval. Niemand het blykbaar daaraan gedink dat dit Geloftedag is nie. Net meer as twee maande later, op 27 Februarie 1881 is die beslissende Slag van Amajuba gelewer. ‘n Diepe dankbaarheid het oor die volk gespoel vir die bykans ongelooflike oorwinning oor die magtige Britse Empire. Vanaf 13 tot 16 Desember 1881 is ‘n volksbyeenkoms op Paardekraal gehou, en daar het Paul Kruger weereens die Gelofte van 1838 met hierdie woorde herbevestig:”opdat die ouders aan hun kinderen tot in het vêrste nageslacht kunnen verhalen wat God aan ons gedaan heeft.”

Maar anders as met die Slag van Dingaan en die Eerste Vryheidsoorlog, is daar vóór die uitbreek van die 2de Vryheidsoorlog nie ‘n Gelofte afgelê nie. Die burgers het geglo hulle sal met genl. Piet Cronjé en hul mausers die Engelse die see injaag. Dit was juis waarteen Siener hulle gewaarsku het om nie op die vleeslike arm van hul voormanne staat te maak nie, want dié sal hulle tog net teleurstel. En skaars vier maande na die uitbreek van die oorlog het die einste genl. Piet Cronjé met 4 000 man by Paardeberg oorgegee, en moes die burgers op hulle mausers staatmaak.

Genl. Piet Cronjé

Dat hulle die Gelofte erg verwaarloos het, getuig ‘n oorkonde wat in die  Oorlogsmuseum in Bloemfontein hang. Dit is in sierskrif met rooi en swart Indiese in geskryf en lui soos volg:”Wij belijden voor den Heer onze zonde, dat wij Dingaansdag of zoo zeer hebben verwaarloosd of hem niet hebben gevierd volgens de gelofte door de Vaderen gedaan, en wij doem Hem heden de plechtig belofte, dat wij met Zijne hulp met onze huisgezinnen van nu voortaan deze 16 den dag van December altoos als een Sabbat tot Zijne eer zullen vieren en dat als Hij ons het leven spaart en ons en ons volk die verlangde verlossing geeft, wij Hem zullen dienen zoolang wij leven…”

Die gelofte is op 16 Desember 1901 in hut nr. 7 in Fort Ahmednagar, Indië, afgelê deur Ds. T.D. Viljoen en van sy medekrygsgevangenes tydens hulle ballingskap. Dit was na ‘n week van gebed en verootmoediging. Van die ander krygsgevangenes wat daar was, en nie bereid was om die gelofte af te lê nie, is die geleentheid gegee om hulle te onttrek.

Ahmednagar kamp, Indië

In 1949 het Dr. Malan die volgende oor 16 Desember gesê:”Dingaansdag is in ons lewe ‘n jaarlikse skoonmaak, ‘n geleentheid vir die volk om as volk sy gemoed gereinig te kry. Dis nie bloot ‘n dag tot herdenking van ou geskiedenis nie, maar ‘n oproep om met die beste en edelste in ons volksgeskiedenis in voeling te kom.”

Daar is drie basiese elemente wat met die aflegging van die Gelofte neergelê is:

“Dit is ‘n dag van danksegging aan en verootmoediging voor God:

dis ‘n dag waarop die verlede van veg, swaarkry en stryd in herinnering geroep word, en

dis ‘n dag waarop die volksbewussyn versterk moet word.

Ongelukkig is hierdie basiese voorskrifte nie deurgevoer nie, want in plaas daarvan om die Gelofte in ere te hou, het ons as volk verkies om liewer brûe na die vyand te bou.

En een va die eerste brûe was die sogenaamde Versoeningsbrug (“Brug van verraad”), wat in 2013 by die Bloedrivier-terrein voltooi is. Die brug verbind die feesterrein met die Zoeloes se monument aan die oorkant van die rivier vanwaar die Zoeloes hulle aanslag gelewer het.

Dit was die volksverraaier, Constand Viljoen, destydse leier van die Vryheidsfront, wat op 16 Desember 1998 oorgestap het na waar die Zoeloes ‘n halfvoltooide monument onthul het, om met hulle te gaan blad skud en te”versoen”.

Brug van verraad

Daarmee het hy sy veragting getoon vir die heilige eed wat die Voortrekkers in die Bloedrivier-laer afgelê het om op dié dag hulle Skepper te eer vir die oorwinning wat Hy aan hulle gegee het.

In die Gelofte-belydenis is daar geen sprake van versoening.

‘n Belangrike punt wat ons in gedagte moet hou, is dat net die Almagtige kon geweet het dat toe Sarel Cilliers-hulle die Gelofte op 9 Desember die eerste keer afgelê het, hulle dit sewe maal sou doen voordat die vyand hulle in die laer gaan bestorm om uit te wis.

Dit was beslis nie toeval nie. Hy het dit so bepaal om te verseker dat daardie Gelofte aan Hom en wat sewe maal geheilig is, nooit weer opgehef mag word nie. Nêrens in die bewoording van die Gelofte-teks word melding gemaak van enige toekomstige versoening met die vyand nie.

Dit is ‘n eed wat afgelê is ― niks mag daarvan weggeneem of daar bygevoeg word nie.

Met die koms van die Nuwe Suid-Afrika het die volk jammerlik nie net van hulle Gelofte vergeet nie, maar ook van Hom aan wie hulle dit gemaak het!

En vandag, vandag staan ons voor ‘n Tweede Bloedrivier, ‘n smeltkroes en donkerte waarin jy nie jou hand voor sal kan sien nie.

Maar die Vader was ons genadig en het sy profeet na ons gestuur met hierdie trooswoord:”Elkeen wat in sy hart reg is, sal in die Tweede Bloedrivierlaer wees.”

En hoe kan ons weet en seker maak dat dit wel sal gebeur?

Die antwoord op hierdie vraag het ek op 10 Januarie 2001 aan huis van mnr. PW Botha in die Wilderness gekry.

Ek en my vrou, Annelize is die aand genooi na ‘n geselligheid vir die viering van mnr. Botha se 85ste verjaarsdag.

Nadat die heildronk ingestel is, het een van die gaste, ‘n Engelssprekende persoon gevra of hy ‘n gebed vir mnr. Botha kan doen. (Ek het later verneem sy naam is Sandy Gush en dat hy ‘n narkotiseur by die George-hospitaal is).

Onder sy gebed vra hy toe vir God om die Boervolk wat Hy so baie, baie liefhet by te staan en te beskerm in die tyd wat voorlê. Na sy gebed is tee bedien en ek stap toe oor na Sandy en wou by hom weet wat hy daarmee bedoel het toe hy gevra het dat God die Boervolk wat Hy so baie, baie liefhet, moet bystaan en beskerm?

Toe vertel hy aan my die volgende verhaal.”Ek was verlede jaar in Jerusalem saam met ‘n groep Christen-Jode wat die Loofhuttefees gevier het, en terwyl die verrigtinge aan die gang was, kom daar twee jongmanne by die saal ingestap en gaan praat met die programleier op die verhoog. Hy vra toe oor die mikrofoon of daar ‘n persoon in die saal is met die naam Sandy. Ek kyk toe rond, en toe niemand reageer nie, steek my hand op.

“Die twee jongmanne kom toe na my en sonder om hulleself voor te stel, sê die een: ‘Jy is van Suid-Afrika, nie waar nie?’ Ek was heeltemal uit die veld geslaan, want ek ken hulle van geen kant nie, en wou toe weet wat ek vir hulle kan doen. Hy sê toe vir my ‘God het ons met ‘n boodskap na jou gestuur. Daar is twee dinge waarvoor Hy baie lief is. Die een is kinders, en dit bedroef Hom om te sien wat vandag aan kinders gedoen word en een van die ergste misdade is om ongebore kinders in die baarmoeder te vermoor’.

“Ek het saamgestem dat dit ‘n gruwel is. En wou toe weet waarvoor God nog lief is. Toe sê hy aan my: ‘God loves the Boer nation very, very dearly’.

“Dit het my voete onder my uitgeslaan, want ek moet eerlik wees, ek as Engelsman het in daardie stadium nie veel liefde vir die Boervolk gekoester nie. Sy volgende woorde het my nog meer geskok: ‘God het ons met hierdie opdrag na jou toe gestuur. Jy moet teruggaan huis en elke dag in jou binnekamer op jou knieë gaan en met jou aangesig teen die grond vir hierdie volk bid:  en jy moet aanhou bid totdat jou trane loop!’

“Ek het hulle so gekyk en ek vra, hoekom? Waarom? En hy sê vir my ‘Daar kom in die nabye toekoms ‘n verskriklike ding oor hierdie volk en hulle sal elk gebed nodig hê’.

“Na afloop van die Huttefees het ek na Suid-Afrika teruggekeer en tot vandag toe nog nie één dag oorgeslaan om vir jou volk te bid nie…”

As ons Vader dan ‘n Engelsman opdrag gee om vir ons as volk te bid, hoeveel te meer sal Hy dit nie van onsself verwag nie? Hy het dan ook by monde van sy profeet Nicolaas van Rensburg  die volgende boodskap aan ons as volk oorgedra: “Kom buig die knie voor My – verootmoedig julle – en Ek sal julle uit die hand van jul vyande verlos!”

92

MONDIGWORDING

VANAAND VIND DIE WERKLIKE VIERDE PUNT OF HOEK VAN DIE BASIS VAN DIE tumblr_static_egyptian-pyramid-and-starsVIERKANT BASIS PIRAMIDE MET VYF HOEKE PLAAS.  OP DIE WÊRELD KALENDER IS DIT DIE 21 DESEMBER.  DUS DIE VYFHOEKIGE STRUKTUUR OF DIE (HEI = 5) DUS DIE VOLTOOING VAN DIE VYF VLAKKE VAN SIELE CONSCIOUSNESS (NEPHESH RUACH NESHAMAH CHAYAH YECHIDAH) VIR DIE PERSOON WAT NOU DIE KWANTUM SPRONG VANAF DIE BASIS VIER HOEKE VLAK NA DIE SAMEVATTENDE VYFDE HEI PUNT, DIE “CAPSTONE” PUNT IN DIE VOLGENDE KWANTUM SPRONG VAN CONSCIOUSNESS KAN MAAK.

21 DUI MONDIGWORDING AAN. (ALEPH 1, HEI 5, VAV 6, HEI 5)  =  17 = PEI = MOND = PRAAT = MONDIG. 21 IS OOK (ALEPH 1 + HEI 5 + YUD 10 + HEI 5) = 21 = MONDIG OM AS (ALEPH HEI VAV HEI) NOU (ALEPH HEI YUD HEI) SE DABAR (WOORD) TE SPREEK. DUS SELF DIE KOSMIESE CHRISTOS TE WORD AS (ALEPH HEI VAV HEI) EN SELF DIE VADER AS (ALEPH HEI YUD HEI) SE WOORD AS MONDIGE (PEI) 17 MOND TE SPREEK.  WATTER GROOT VERSKIL IS DIE WARE BOODSKAP VAN VANAAND, DIE 21 STE NOU NIE VAN DIE VALSE GRUWELIKE KERSFEES VAN DIE 25 STE NIE?? WORD WAKKER O MY VOLK YISRAEL….

GELUKKIGE WARE TOEGANG TOT DIE BOME VAN DIE LEWE FEES VANAAND — OPENBARING 22:14!

SO DIE “EEN” WORDING, NAAMLIK DIE “ECHAD” EENWOORDING EN DIE “YECHIDAH” EENWOORDING IS SOOS DIE HEILIGE FEESTYE EENWORDING.  DIE “ONGESUURDE PESACH BROOD” FEESTYD WORD “EEN” MET DIE “HUTTEFEES” FEESTYD. EN DIE “SHAVUOT” FEESTYD WORD “EEN”MET DIE “MONDIGWORDING” FEESTYD, DIE 21 DESEMBER “SONSTILSTAND”. DUS DIE TEENOORSTAANDE BENE VAN DIE PIRAMIDE WORD “EEN” MET MEKAAR  IN DIE VYFDE TOPPUNT SAAMGEVAT. DUS DIE 12-IN-1 = 13 ECHAD + 36-IN-1 = 37 YECHIDAH = 50 YOBEL EENHEID.

DIE “TEENOOR-STAANDE” PLAAS SY DEURDREMPEL SO NABY DIE WARE DEURDREMPEL, DAT SLEGS DIE ENKELES MET DIE “HEI” CONSCIOUSNESS DIE VERSKIL KAN RAAKSIEN. SLEGS ENKELES EER EN HOU VANAAND DIE WARE “CHRISTOS MAAL” – DIE MAAL WAAR DIE ENKELE EEN HIER EN DAAR IN STILTE EN MET DANKBAARHEID EN WEEMOED SY EIE KOSMIESE CHRISTOS GEBOORTE VIER. DIE MONDIGWORDING MAAL. DIE VOLWASSE BOSELF LIEFDE MAAL.

DIE MASSAS SAL OOR VIER DAE DIE KALWERLIEFDETJIE MAAL, DIE BABA ONDERSELF MAAL VIER TERWYL DIE (ALEPH HEI YUD HEI) DIE (EK IS) SAAM MET DIE ENKELE (ALEPH HEI VAV HEI) MONDIG WORDENDE KOSMIESE CHRISTOSSE HULLE EENSAME MAALTYE VIER VANAAND.  HIERDIE 21ste WARE KOSMIESE CHRISTOS SHABAT.

SHABAT SHALOM!

BOGAANDE VOORBEELD TOON DUIDELIK DIE: REGUIT LYN MET BEGIN EN EINDE LEWE VAN DIE INDIVIDUELE LEWENS CONSCIOUSNESS, DIE REGUIT LYN “MOVEMENT” EN DAN DAARTEENOOR DIE EENHEID  (ECHAD, YECHIDAH) GROEP CONSCIOUSNESS VAN DIE “WIELE BINNE WIEL” EWIGE RONDE “MOVEMENT”ALLES BINNE DIE “GEMANIFISTEERDE” IS MOVEMENT”. DAAR BESTAAN GEEN VASTE STOF MATERIËLE NIE. index.WHEELAjpgALLES IS “MOVEMENT”. DIE REGUIT LYN “MOVEMENT” VORM DEEL VAN DIE “WIELE BINNE WIEL OF WIELE” “MOVEMENT”. ALLE “MOVEMENT” IS DEEL VAN DIE EENHEID BEKEND AS ECHAD OF YECHIDAH OF YOBEL. DIE REGUIT LYN “MOVEMENT” CONSCIOUSNESS MOET NET OPGRADEER NA DIE RONDE WIELE BINNE WIEL CONSCIOUSNESS WAARVAN HY DEEL VAN UITMAAK. DIE 12-IN-1 = 13 ECHAD CONSCIOUSNESS WAT DEEL IS VAN DIE 3 x 12 = 36 -IN- 1 = 37 CONSCIOUSNESS WAT DEEL IS VAN DIE 13+37 = 50 YOBEL CONSCIOUSNESS…

DUS DIE WARE 21 DESEMBER KOSMIESE CHRISTOS GEBOORTE CONSCIOUSNESS…

DIT IS NOU NET HIER BY DIE “WARE KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS” BEGRIP WAAR DIE GROOT MISVERSTAAN EN DEBATTE EN GEVEGTE ONTSTAAN. DIE GROOT REDE VIR DIE MISVERSTANDE IS DIE WOORDE “GOD” EN “JESUS” WAT DEUR DIE VERTALERS VAN DIE BYBEL INGEBRING IS IN DIE PLEK VAN DIE WARE OORSPRONKLIKE BESKRYWINGS WAT DIE ONEINDIGE GROOT OMVANG EN DIEPTE VAN DIE WAARHEID OF “AMET” OF “ALEITHIA” VAN DIE WERKLIKE “KENNIS” OF “DAAT” VAN DIE “YESHMEAYIN” OF ONBESKRYFLIKE, PROBEER TUIS BRING IN DIE BEPERKTE CONSCIOUSNESS VLAK VAN DIE GESKEPTE.

DAAROM IS DAAR DIE “NAAM VAN 72” OF “NAAM VAN DIE YUD HEI VAV HEI PERMUTASIES” ENS. DAAROM MAG DIE WARE NAME NIE VERTAAL WORD NIE. WANNEER ‘n INGEWIKKELDE MUSIEKSTUK SE NOTE VERANDER WORD, IS DIT NIE MEER DIE OORSPRONKLIKE KOMPOSISIE NIE.  7f300e7fff06249f68cc4c70c4ad4aa3NET SO MET DIE “ONBESKRYFLIKE” OM NOU MAAR DIE ONTOELAATBARE VERTALING NAAMLIK “GOD” TE GEBRUIK TER VERDUIDELIKING, KAN MET DIE VERDUIDELIKING VAN DIE BEGRIP “KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS” NOU DIE VERDUIDELIKING VAN “AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD” GEBRUIK WORD. SO “JESUS” AS DIE”KOSMIESE CHRISTOS CONSCIOUSNESS” IS NIE “GOD” NIE, MAAR WEL “AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD”. DAAR IS NOG TWEE MANIERE WAT GEBRUIK KAN WORD OM DIE BEGRIP BETER TUIS TE BRING.

(1) DIE QABALAH OF BOOM VAN DIE LEWE – TOON DUIDELIK DAT DIE BEGRIP DAT “JESUS” NET DEUR “TIPHARET” BESKRYF KAN WORD, FOUTIEF IS. DIE “CHESED”(CHET 8 SAMECH 60 DALET 4)  =  72 = NAAM VAN 72) MOET BYKOM EN SAAM MET “TIPHARET” BENUT WORD IN DIE TUISBRING VAN DIE WARE “KOSMIESE CHRISTOS” CONSCIOUSNESS BEGRIP – DAT DIE “KOSMIESE CHRISTOS” WEL “AS GOD, LIKE GOD, BUT NOT GOD” IS.

(2) VERDUIDELIKING MET BEHULP VAN DIE WARE NAME:- (ADONY) (YHVH) (AHVH)… WANNEER DIE WARE SEUN AS (ALEPH DALET NUN YUD) NOU “EEN” WORD MET DIE VADER AS (YUD HEI VAV HEI) DAN VORM DIE NAAM VAN 8 (YUD ALEPH HEI DALET VAV NUN HEI YUD) WAT DIE NAAM (ALEPH HEI VAV HEI) VOORTBRING.  NOU NET EERS VERDUIDELIK – MET DIE NAAM:- (YUD HEI VAV HEI) KOMMUNIKEER  (YUD NOU MET VAV) WAAR (YUD) NOU DIE BOSELF IS EN (VAV) DIE ONDERSELF IS. MAAR WANNEER DIE (YUD HEI VAV HEI) NOU “EEN” MET DIE (ALEPH DALET NUN YUD) WORD EN (ALEPH HEI VAV HEI) VOORTBRING, DAN KOMMUNIKEER (ALEPH) NOU MET (VAV). DUS VERSKIL DIE VERSKILLENDE CONSCIOUSNESS’Se.

DAAR BESTAAN DUS DIE BOSELF (YUD) VAN DIE (YUD HEI VAV HEI) AS “GOD” VIR DIE ONDERSELF (VAV) VAN DIE (YUD HEI VAV HEI) CONSCIOUSNESS. MAAR WANNEER DIESELFDE ONDERSELF (VAV) NOU SY (ADONY) (ALEPH DALET NUN YUD) ROL OPNEEM EN “EEN” WORD MET DIE (YUD HEI VAV HEI) EN DUS (ALEPH HEI VAV HEI) WORD, DUS DIE “AS GOD” EN “LIKE GOD” ROLLE VERVUL. NOU IS DIE (ALEPH HEI VAV HEI) “AS GOD”,”LIKE GOD” VAN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) DUS DIE “NOT GOD.”

OPSOMMEND:- DIE “KOSMIESE CHRISTOS”(ALEPH HEI VAV HEI) IS DIE “SEUN”(GOD) VAN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) DIE “VADER”(GOD). DUS DIE “KOSMIESE CHRISTOS” (GOD) IS DIE (AS GOD, LIKE GOD) EN DIE (ALEPH HEI YUD HEI) (GOD) IS DIE (BUT NOT GOD).

HOOR HOE ROEP BENJAMIN DIE WOLF!

hqdefaultWOLF